K U R S S I O H J E L M A Tilaisuuden avaus (auditorio) - puheenjohtaja Ville Silvasti, SKAL Erikoiskuljetustyöryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K U R S S I O H J E L M A. 09.30 Tilaisuuden avaus (auditorio) - puheenjohtaja Ville Silvasti, SKAL Erikoiskuljetustyöryhmä"

Transkriptio

1 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Erikoiskuljetukset (la - su) Kylpylähotelli Rantasipi Eden, Nokia K U R S S I O H J E L M A Lauantai Ilmoittautuminen ja kurssimateriaalin luovutus AAMUKAHVI Tilaisuuden avaus (auditorio) - puheenjohtaja Ville Silvasti, SKAL Erikoiskuljetustyöryhmä Erikoiskuljetuslupia ja lupamenettelyä koskevat ajankohtaisasiat - lupapäällikkö Tomi Alho, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja * ajankohtaiskatsaus erikoiskuljetuslupiin, lupamääräyksiin, lupaehtoihin ja lupien myöntämiseen liittyviin kysymyksiin * erikoiskuljetuksiin vaikuttavat tieverkostossa toteutettavat ja suunnitteilla olevat muutokset * myönnettyjen lupien määrät ja kehityssuunta * mittojen ja massojen kehityksestä edellisen viiden vuoden aikana * muut ajankohtaisasiat Eri liikennemuotojen mahdollisuudet ja työnjako suurten kappaleiden kuljetuksissa - liikennesuunnittelija, DI Kimmo Heikkilä, Ramboll Finland Oy * lähtökohdat työlle * erikoiskuljetusten lupa-analyysi * eri kuljetusmuotojen ominaisuudet * kuljetusmuotojen keskinäinen vertailu * kuljetusmuotoanalyysin johtopäätökset ja vaikutukset SEKV-uudistukselle Liikenteenohjaajamestari kilpailun esikarsinta Liikenteenohjaajamestari kilpailun esikarsinnan oikeat vastaukset sekä vastausten läpikäynti ja niiden selvittäminen L O U N A S 1

2 13.00 Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutuksen (EKL) ajankohtaiskatsaus - tarkastaja Pekka Rahkola, Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) * uudistettu EKL-koulutusjärjestelmä * luvat koulutusyritykselle ja koulutuksesta vastaava nimetty kurssijohtaja * koejärjestelyn muutokset * EKL-rekisterin pitäminen Trafille * perus- ja täydennyskoulutustarjontatiedot internetissä * EKL-kortti liikenteenohjaajalle suoraan valmistajalta Erikoiskuljetusten valvonta ja valvonnasta saatuja palautteita * erikoiskuljetusten merkitseminen sekä merkintävälineiden kiinnittäminen * lupaehdot ja niiden noudattaminen, ylinopeudet * erikoiskuljetusajoneuvot, perävaunujen kytkennät ja niiden seuranta sekä varoitusautot ja niiden varusteet * sallitut ja kielletyt valaisimet, heijastimet ja muut varusteet - mitä ja millaisia? * ajo- ja lepoaika-asetus ja enimmäisajoajat sekä lakisääteiset lepotauot * ulkomailta tulleet ja siellä rekisteröidyt yhdistelmät sekä niistä aiheutuneet, tyypillisimmät ongelmat - mitä on löytynyt ja miten on toimittu? * erikoiskuljetuksissa vaadittavien varusteiden ja merkintöjen osalta todetut puutteellisuudet ja niistä aiheutuneet seuraamukset * muut huomionarvoiset, olennaiset asiat I L T A P Ä I V Ä K A H V I Liikenteenohjaajamestari 2014 kilpailun välierä Kilpailun tuomaristo: - toimitusjohtaja Ville Silvasti, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy - ylikonstaapeli Vesa Roima, Liikkuva poliisi, Turun yksikkö - lupa-asiantuntija Marko Korpela, Pirkanmaan ELY-keskus - liikenneopettaja Jorma Keski-Äijö, Jalasjärven AKK - avainasiakaspäällikkö Mikko Lietosaari, Nurminen Logistics Heavy Oy Vaativien erikoiskuljetusten käytännön toteuttaminen ja ennakkosuunnittelu - toimitusjohtaja Ville Silvasti, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy - myynti- ja markkinointijohtaja Lauri Riipinen, Kuljetusliike Ville Silvasti Oy * kuljetettavien esineiden mittojen ja painojen huomioiminen * suurten massojen ja mittojen tuomat haasteet ja erikoiskuljetusta edeltäneet sekä sitä seuranneet nostot ja haalaukset * reitti- ja ennakkosuunnitteluun sekä lupa-asioihin liittyvät asiat * kuljetuksen toteuttaminen yleisillä teillä ja siihen liittyvä liikenteenohjaus * siltojen kierrot sekä ilmassa ja maassa olleet esteet ja niiden poistaminen * asiointi sähkö- ja puhelinlaitosten sekä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa * kuljetusten toteuttamisesta kertyneet kokemukset ja niiden merkitys 2

3 17.45 Liikenteenohjaajamestari 2014 loppukilpailu ja voittajan julistaminen sekä palkintojen jako - talouspäällikkö Markku Immanen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry PÄIVÄLLINEN Sunnuntai Mittavan erikoiskuljetuksen toteuttaminen ja siihen liittyvä liikenteenohjaus * kuljetettava esine M/S Silver Sky, paino 150 t, pituus 30 m, leveys 7 m * kuljetuksen kokonaismassa 257 tonnia, korkeus 8,5 m, pituus 45 m * kuljetuksen ennakkosuunnittelu Porin Mäntyluodosta Nokialle * sähkö- ja puhelinyhtiöiden autot ja muut kuljetusta avustavat ajoneuvot * ilmassa ja maassa olevat esteet ja niiden poistaminen * kuljetuksen aikataulutus ja aikataulussa pysyminen * muun tieliikenteen sulkeminen kuljetuksen yhteydessä * veto- ja työntöauton hyödyntäminen kuljetusta toteutettaessa * muut huomionarvoiset, olennaiseksi katsottavat asiat Liikenneturvallisuus erikoiskuljetuksissa * muun liikenteen huomioon ottaminen ja ennalta-arvattavuuden rikkoutuminen * vastaantulijan reaktiointiaika matkana sekä vastuut kohdattaessa * isomman oikeudella, vai muiden ehdoilla * liikenteen ohjaajan toimintamahdollisuudet * liikenteen ohjaajan työturvallisuus * sanaton viestintä, luuloja ja olettamuksia Erikoiskuljetukset ja niiden liikenteenohjaajatoiminta Ruotsissa - liikenteenohjaaja Matias Isomaa, Limmec Ab, Ylitornio, Norrbotten, Ruotsi * erikoiskuljetusten lupaehdot Ruotsissa milloin kuljetukselle on määrättävä liikenteenohjaaja? * laki ja asetus liikenteenohjaajista (vägtransportledare) Ruotsissa ja sen keskeisimmästä sisällöstä sekä liikenteenohjaajan varusteista * koulutuksen pituudesta, sisällöstä ja jatkokoulutusvaatimuksista * erikoiskuljetusten ja varoitusautojen merkinnöistä ja niitä koskevista määräyksistä * kuljetusluvista ja liikenteenohjaajan käytöstä aiheutuvista kustannuksista * käytännön esimerkkejä Suomen ja Ruotsin alueilla suoritetuista kuljetuksista 3

4 11.15 Kuorman varmistaminen erikoiskuljetuksissa L O U N A S * kuljetustuet ja sidontakiinnikkeet sekä kuorman sitominen ja varmistaminen * mikä on sallittua ja mikä kiellettyä? * kettinkien ja sidontavöiden nimellislujuudet ja kiinnityspisteiden lukumäärä * pyöreät tai muulla tavoin vaikeasti kiinnitettävät esineet * kiinnityksen täydentäminen hitsaamalla * peräjuoksijat ja pitkien esineiden kuljettaminen * kuorman painon, ajoneuvon nopeuden ja keskipakoisvoiman yhteisvaikutus * käytännön esimerkkejä kuormauksista ja kuorman varmistamisesta * valvonnasta saadut palautteet ja huomauttamista synnyttäneet puutteet Erikoiskuljetussäädösten kokonaisuudistus * säädösrakenne monitasoiseksi, EU-tasolta kansallisiin Trafin määräyksiin * perusmääritelmät ja valtuudet lakitasolla * valtioneuvoston ja ministeriön antamina asetuksina (osa pykälistä koskee erikoiskuljetuksia) ja tarkemmin Trafin määräyksenä * yksityiskohtaisesti erikoiskuljetusluvan lupaehtoina * EU-ohjekirjasta kansallisiin olosuhteisiin sopeutetut kuorman merkinnät, vaatimukset varoitusautolle ja niiden määrä kuljetuksessa * muutoksiin siirtymäsäännöksiä I L T A P Ä I V Ä K A H V I Erikoiskuljetusten huomioonottaminen tieinfran suunnittelussa - lupa-asiantuntija Marko Korpela, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja * keskisaarekkeet ja niiden kestävyys, reunakivet ja niiden madaltamiset * korokkeet ja kivetykset sekä niihin kohdistuvat vääntörasitukset * kiertoliittymät ja niiden kaltevuuden vaikutukset, liikenteenjakajat * liikenteenohjauslaitteet ja valaisinpylväät, hankalat paikat ja kaadettavat mallit * lisätöitä ja liikennehäiriöitä aiheuttavat, matalat portaalit * matalat langat ja niiden nostot * puiden sijainti ja niiden oksat, banderollit ja jouluvalot * keski- ja reunakaiteet, mutkaiset tieosuudet * sisääntuloväylät ja vaihtoehtoiset kiertoreitit * kehittämishankkeet ja julkisen rahoituksen asettamat rajoitteet * kokonaismassojen korotuksista ja siltojen perusparannuksista 4

5 15.15 Suurten erikoiskuljetusten tavoiteverkon verkkomäärittely Lounais-Suomessa - projektipäällikkö, DI Kaisu Laitinen, Ramboll Finland Oy - liikennetalousasiantuntija, DI Johanna Järvinen, Uudenmaan ELY-keskus Liikenneviraston tekemän SEKV- uudistamispäätöksen keskeisin sisältö ja tavoitteet Valtakunnalliset määrittelyt ja linjaukset erikoiskuljetusreittien hallinnointiin liittyen Lounais-Suomen SEKV-verkkoselvityksen sisältö ja tavoitteet Reittitarkastelut ja niiden osalta tehdyt linjaukset Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Erikoiskuljetuspaneli - vastauksia osanottajien esittämiin kysymyksiin - liikenneopettaja Jorma Keski-Äijö, Jalasjärven AKK - lupa-asiantuntija Marko Korpela, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja - projektipäällikkö, DI Kaisu Laitinen, Ramboll Finland Oy - liikennetalousasiantuntija, DI Johanna Järvinen, Uudenmaan ELY-keskus TILAISUUDEN PÄÄTÖS 5

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJIEN KOULUTUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan koulutusohjelma Riihimäki, kevät 2014 Juha Mäntymaa TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Tiehallinto Tampere 2007 Kannen

Lisätiedot

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta

Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Hanna Setälä Erikoiskuljetustoiminta tienpitäjän näkökulmasta Tiehallinnon selvityksiä 4/2003 Tiehallinto

Lisätiedot

EIKOISKULJETUKSET OSANA LIIKENNESUUNNITTELUA

EIKOISKULJETUKSET OSANA LIIKENNESUUNNITTELUA EIKOISKULJETUKSET OSANA LIIKENNESUUNNITTELUA Haastattelututkimus Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liikennealan Ko. Riihimäki, kevät 2014 Toni Kohtamäki TIIVISTELMÄ RIIHIMÄKI Liikennealan koulutusohjelma

Lisätiedot

RISKIT, VASTUUT JA VAKUUTUKSET ERIKOISKULJETUKSISSA

RISKIT, VASTUUT JA VAKUUTUKSET ERIKOISKULJETUKSISSA RISKIT, VASTUUT JA VAKUUTUKSET ERIKOISKULJETUKSISSA Kuljetusliike Ville Silvasti Oy Mikko Ruohoranta Opinnäytetyö 04/2014 Logistiikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala 1 KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

KIMMO HEIKKILÄ ELINKEINOELÄMÄN TARPEET SUURTEN ERIKOIS- KULJETUSTEN TAVOITETIEVERKON UUDISTAMISESSA

KIMMO HEIKKILÄ ELINKEINOELÄMÄN TARPEET SUURTEN ERIKOIS- KULJETUSTEN TAVOITETIEVERKON UUDISTAMISESSA KIMMO HEIKKILÄ ELINKEINOELÄMÄN TARPEET SUURTEN ERIKOIS- KULJETUSTEN TAVOITETIEVERKON UUDISTAMISESSA Diplomityö Tarkastaja: Prof. Jorma Mäntynen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekunnan

Lisätiedot

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset:

Näiden lisäksi määräaikaisesti huhtikuuhun 2018 asti sallitaan seuraavat muutokset: 4 Kuljettaminen Kuorma- autojen mitta- ja massarajoitusten korotusten vaikutukset tieliikenteeseen Lasse Nykänen*, Heikki Liimatainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere,

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 1 TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 1 TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA 1 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Liikenneviraston

Lisätiedot

Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014 Tieturva 1.

Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014 Tieturva 1. Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014. 1 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA Tietöiden liikenteen järjestely-

Lisätiedot

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen

KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen KULJETUSVASTUUVAKUUTUKSEN YLEISSUOJELUOHJE CF027 Voimassa 1.10.2006 alkaen Kuljetusvastuuvakuutuksen yleisten sopimusehtojen CF105 kohdan 8. Suojeluohjeet lisäksi noudatetaan seuraavia suojeluohjeita.

Lisätiedot

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio

KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA. Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio KUORMANSIDONNAN KÄSIKIRJA LOGISTIIKAN TUTKIMUS JA KEHITYS LORDA ry Copyright Lorda ry 2004 1. Painoksen pdf versio Pdf-versio 2004 Tämän kirjan laadinnan ovat tuellaan mahdollistaneet: Finncarriers Oy

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa

Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa RAPORTTEJA 40 2012 Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa RUUSU KALLIO OLLI MÄKELÄ Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa

Lisätiedot

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys

HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa. Esiselvitys HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa Esiselvitys Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 30/2015 HCT-ajoneuvoyhdistelmien vaikutus puutavarakuljetusten tehostamisessa

Lisätiedot

Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) uudistaminen TARPEET JA JATKOTOIMENPITEET

Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) uudistaminen TARPEET JA JATKOTOIMENPITEET 22 2013 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä KIMMO HEIKKILÄ KAISU LAITINEN Suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkon (SEKV) uudistaminen TARPEET JA JATKOTOIMENPITEET Kimmo Heikkilä, Kaisu Laitinen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL 376 33101 TAMPERE

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Lupaviranomainen) Yliopistonkatu 38 PL 376 33101 TAMPERE SOPIMUS 1 (9) Erikoiskuljetusluvan myöntäminen Jämsän katuverkolle 1 Sopimuksen toimijat 1.1 Sopijaosapuolet Jämsän kaupunki (jäljempänä Kunta) Seppolantie 10 42100 JÄMSÄ y-tunnus 0175622-1 Keski-Suomen

Lisätiedot

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus

Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Uusi tavaraliikennelaki parantaa kuljetusyritysten kilpailuedellytyksiä & Mitat ja massat -tilannekatsaus Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Muutokset lyhyesti Heti!

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvontaa koskevan lainsäädännön uudistamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki liikenteessä käytettävien

Lisätiedot

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN

MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN MASSA- JA MITTAMUUTOKSEN VAIKUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN KANNATTAVUUTEEN Case: Haanpaa Oy Hamina LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketoiminnan logistiikan koulutusohjelma Opinnäytetyö Kevät 2014

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa

Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Ville Lyytinen Auton liikennekelpoisuuden arviointi muutoskatsastuksessa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 26.5.2014 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - loppuraportti

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - loppuraportti Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - loppuraportti 17.09.2015 Ylva Gilbert, Venla Kontiokari, Anu Vaahtera Gaia Consulting Oy SISÄLTÖ 1 Johdanto... 2 1.1 Suuronnettomuusvaaralliset

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009

Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009 Liittokokousaloitteet 2009 Toimenpiteet 7.12.2009 Aloite nro 1 Ajokorttikoulutukseen erikoiskuljetusosio Esitämme jäsenyrityksemme, Huolintalinja Oy:n aloitteesta, että Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL

Lisätiedot

Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen. Erikoiskuljetustoiminnan. asiakastarpeet. Tiehallinnon selvityksiä 14/2007

Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen. Erikoiskuljetustoiminnan. asiakastarpeet. Tiehallinnon selvityksiä 14/2007 Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen Erikoiskuljetustoiminnan asiakastarpeet Tiehallinnon selvityksiä 14/2007 Jarkko Rantala, Riikka Salkonen, Markus Pöllänen & Jorma Mäntynen

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT

KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 181 2011 KULJETUSALAN JA LOGISTIIKAN TUOTEVAHINGOT Piia

Lisätiedot