Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot"

Transkriptio

1 Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Määräys TRAFI/4592/ /2015 SKAL Erikoiskuljetusseminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

2 Määräys voimaan TRAFI/4592/ /2015 Valtuudet TLL:ssa ja ANL:ssa Erikoiskuljetusasetus on kumottu, joka oli sekava, vanhentunut, useita kertoja tarkennettu ja akuutit muutokset v.2012 koskivat vain pientä osaa asetuksesta Määräyksessä havaituista puutteista ja muutosehdotuksista ilmoitukset Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 Vähennetään tai parannetaan sääntelyä Lisätty sallitut poikkeamiset ajoneuvoa koskevista yleisistä vaatimuksista, jos nämä eivät esim. rakenteensa, suurten mittojen tai massan vuoksi voi täyttyä Ajoneuvot merkitään ajoneuvoa koskevilla merkintälaitteilla ja kuorma määräyksen mukaisilla merkintälaitteilla Kuorman merkinnät muuttuvat EU-ohjekirjan mukaisiksi Helpottaa kuljettamista ETA-valtioiden välisessä liikenteessä Vapaat mitat ETA-valtion ajoneuvolle kasvavat pituuden osalta ja laajenevat traktoreille ja kevyille ajoneuvoille Veneitä sallitaan kuljetettavaksi 12 metriä pitempänä kuorma-autolla, jossa on kuormaukseen sopiva nosturi ja säädettävät veneen tuentalaitteet Traktorilla sallitaan entistä laajemmin erikoiskuljetuksia Henkilö- ja pakettiautolla sallitaan entistä laajemmin kuljettaa kevyitä ylimittaisia jakamattomia esineitä Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 Parannetaan liikenneturvallisuutta Ajonopeus määräytyy tien leveyden mukaan Vähentää nopeuseroja ja ohitustarvetta EKL-auton vaatimukset perustuvat EU-ohjekirjaan Näkyvyys paranee ja ulkonäkö yhtenäistyy EKL-ohjaaja pitää olla aina kun käytetään varoitusautoa EKL-ohjaajan vaatetuksen näkyvyys pitää olla vähintään luokka 3, joka on LIVI:n ohjeena tiellä tehtävässä työssä Peräkkäisten erikoiskuljetusten ryhmässä enintään neljä kuljetusta -> entisessä asetuksessa kuusi Muun liikenteen sujuvuus paranee Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 EU-ohjekirja, julkaistu v EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL FOR ENERGY AND TRANSPORT Mr Jacques Barrot, Vice-President, Commissioner in charge of Transport European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports Parhaat käytännöt Eurooppalaisissa maanteiden erikoiskuljetuksissa Liikenteen turvallisuusvirasto 5

6 Tieliikennelaki (267/1981) perusasiat ja määräysvaltuudet (1043/2014) ja (508/2017) Liikenteen ohjaajat (49 ) Tarkemmat määräykset EKL-ohjaajan vaatetuksen näkyvyysvaatimuksista Erikoiskuljetuksen suorittaminen (87 b ) Ajoneuvot, kuormat, kytkennät, kytkentävaatimukset, sallituista mitoista ja massoista sekä kuormaamisesta Merkitsemisestä, muun kuin jakamattoman kuorman kuljettamisesta, nopeusrajoituksista Varoitusauton ja liikenteenohjaajien käyttämisestä, ryhmässä kuljettamisesta sekä turvallisuusvaatimuksista vaaran tai haitan ehkäisemiseksi Erikoiskuljetuslupa (87 c ) Myöntämisen edellytyksistä ja milloin kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa Liikenteen turvallisuusvirasto 6

7 Tieliikennelaki (267/1981) perusasiat ja ELY:lle EK-lupavaltuudet (1043/2014) ja (508/2017) Erikoiskuljetuslupa (87 c ), ELY-keskus myöntää Saa asettaa ehtoja reittiä, ajankohtaa ja muita kuljetuksen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi sekä liikenneympäristön suojaamiseksi Milloin lupa tarvitaan: Ylitetään tiellä yleisesti sallittu massa tai merkittävästi tiellä yleisesti sallittu mitta (ylitetään vapaa mitta) Ylitettään tiellä yleisesti sallittu mitta käytettäessä kuljetetukseen muussa kuin ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa (TLL:n lausunnoissa ei otettu kantaa) Liikenneturvallisuus on varmistettava kuljetuksen laadun vuoksi tai erityisestä syystä On määriteltävä reitti, jolla kuljetus on mahdollinen Käytetään ajoneuvoa tai ajoneuvoyhdistelmää, jolla kuljettaminen on turvallista Liikenteen turvallisuusvirasto 7

8 Tieliikennelaki (267/1981) perusasiat ja määräysvaltuudet (1043/2014) (508/2017) Erikoiskuljetuslupa (87 c ) Edellytykset: Ei voida kohtuullisesti kuljettaa millään ajoneuvolla tai yhdistelmällä ylittämättä tiellä yleisesti sallittua mittaa tai massaa Ei ylitetä ajoneuvolle valmistajan sallimaa massaa tai tienpitäjän tielle tai tielaitteelle määrittämää kantavuutta Kuljettaminen on tielaitteiden estämättä mahdollinen tai tarvittaessa tielaite tilapäisesti poistamalla Määräysvaltuus: Myöntämisen edellytyksistä ja milloin kuljetus edellyttää erikoiskuljetuslupaa Liikenteen turvallisuusvirasto 8

9 Tieliikennelaki (267/1981) perusasiat ja ELY:lle EK-lupavaltuudet (1043/2014) ja (508/2017) Erikoiskuljetuslupa (87 c ), ELY-keskus myöntää Ulkomaalaiselle ajoneuvoyhdistelmälle edellytetään kytkentää vastaava todistus Antaa raskaan kaluston rekisteröintikatsastuksia suorittava katsastustoimipaikka, jos yksikin ajoneuvoista on ulkomainen Lupaviranomainen voi hyväksyä kytkentää vastaavan suomen- tai ruotsinkielisen todistuksen Kytkentää vastaava todistus pitää vaadittaessa esittää liikenteenvalvojalle Siirtomerkein varustetulle erikoiskuljetusajoneuvolle saa erikoiskuljetusluvan myöntää vain kuormaamattomana Erikoiskuljetusluvan saa peruuttaa tai antaa huomautuksen, jos lupaa luvan ehtoja ei noudateta Liikenteen turvallisuusvirasto 9

10 Ajoneuvolaki (1090/2002) perusasiat ja määräysvaltuudet (1042/2014) ja (507/2017) Perävaunu ja hinattava laite (17 ) Kokonaismassa termi muuttui luokittelumassaksi Erikoiskuljetusajoneuvo (24 a ) Hyväksyminen liikenteeseen poikkeusluvalla (Trafi) (turv. ymp. kilp.) Ajoneuvo, joka ylittää tiellä yleisesti sallitun massan tai mitan Ajoneuvo, joka ei ole rekisteröintivelvollinen, poikkeuslupa vain massojen ylitykseen (traktorin perävaunu) Hyväksyminen liikenteeseen ilman poikkeuslupaa (Katsastusasema) Moottorityökone Tyyppihyväksytty erikoiskuljetusajoneuvo, jos ajoneuvolle ei edellytetä erikoiskuljetuslupaa tai ajoneuvon rekisteritietoihin kirjataan käytön edellytykseksi erikoiskuljetuslupa -> massa ylittää tiellä yleisesti sallitun Määräysvaltuus Käyttötarkoituksen edellyttämistä teknisistä lisävaatimuksista ja poikkeuksista ajoneuvoa koskevista teknisistä vaatimuksista ja niiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamisen teknisistä toteuttamistavoista Liikenteen turvallisuusvirasto 10

11 Ajoneuvolaki (1090/2002) perusasiat ja määräysvaltuudet (1042/2014) Erikoiskuljetuksessa käytettävää ajoneuvoa ja ajoneuvoyhdistelmää koskevat vaatimukset (29 b ) Edellytys: Ajoneuvo ja ajoneuvoyhdistelmä on varustettava riittävillä merkinnöillä, tunnus- ja varoitusvalaisimilla, heijastimilla ja muilla varoituslaitteilla, joilla ehkäistään erikoiskuljetuksen aiheuttamaa vaaraa ja haittaa. Määräysvaltuus: Tarkemmat määräykset edellä luetelluista merkinnöistä ja varoituslaitteista Varoitusajoneuvon luokasta, massata ja väreistä, varoitustauluista korkeuden mittalaitteista, varoitusvalaisimista, heijastimista ja muista varoituslaitteista sekä varoitusajoneuvossa riittävistä liikenteen ohjauksessa ja turvallisuuden varmistamisessa käytettävistä laitteista ja välineistä Määräysten tulee perustua Euroopassa yleisesti noudatettavaan käytäntöön (tällä tarkoitetaan EU-ohjekirjaa) Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 Tyyppihyväksytty erikoiskuljetusajoneuvo Direktiivin 2007/46/EY liite II:ssa oleva erikoiskuljetusperävaunun ja erikoiskuljetusauton määritelmä. Tekniset vaatimukset löytyvät liitteen XI lisäyksestä Erikoiskuljetusperävaunu SK O 4 -luokan ajoneuvo, joka on tarkoitettu jakamattomien kuormien kuljettamiseen ja johon sen mittojen vuoksi sovelletaan nopeus- ja liikennerajoituksia. Termillä tarkoitetaan myös hydraulisia moduuliperävaunuja moduulien määrästä riippumatta Erikoiskuljetusauto SL luokan N 3 vetoajoneuvo tai puoliperävaunun vetoyksikkö, joka täyttää kaikki seuraavat vaatimukset: a) siinä on enemmän kuin kaksi akselia, ja vähintään puolet akseleista (tai kolmiakselisen ajoneuvon akseleista kaksi ja viisiakselisen ajoneuvon akseleista kolme) on suunniteltu vetämään samanaikaisesti, riippumatta siitä, voidaanko yksi vetoakseli kytkeä irti, b) se on suunniteltu vetämään ja työntämään luokan O 4 erikoiskuljetusperävaunua, c) sen moottorin vähimmäisteho on 350 kw, ja d) se voidaan varustaa raskaita vedettäviä massoja varten ylimääräisellä etukytkentälaitteella Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 Uusia määrittelyjä Jakamaton kuorma Rakennus tai rakennuksen osa Säiliö, jossa sisällä on käytettyä ydinpolttoainetta Erikoisrahtikontti, jonka osittain purkaminen vaarantaisi ympäristöä tai elintarviketurvallisuutta Erikoiskuljetusajoneuvo tai yhdistelmä Veneenkuljetusauto, jossa kuormaamiseen soveltuva nosturi ja veneen tukemiseen tarkoitetut tuet Veneenkuljetusperävaunu (traktoriperävaunu) Veneenkuljetusperävaunu (henkilö- ja pakettiauto) Erikoiskäyttöön rakennetut perävaunut (hinattava laite) Murskausasemien aggregaatti-, ohjaus-, korjaamo- tai työtilavaunu Huvipuisto-, näyttely-, tutkimus- tai muu palveluvarustus Kaapelikelavaunu Muu ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu kuorman kuljettamiseen tiellä Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 Korotetut massat alennetuin ajonopeuksin 1) Yksittäispyörien leveys pitää olla vähintään 485 mm tai nimellishalkaisija vähintään 1300 mm 2) Pendeliakseli +1 tonni tavanomaisen akselilinjan massaan 3) Vain yhdistelmille, joiden kokonaismassa on yli 150 tn (kytkentäkatsastuksessa huomioon otettava) Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 Poikkeuksia ajoneuvoja koskevista vaatimuksista EK-ajoneuvo, uusia poikkeuksia nykyisten lisäksi Poikkeuksia yksittäisten ajoneuvojen käyttö ja seisontajarrujen vaatimuksista Tyyppikilven vaatimuksista saa poiketa valmistajan tai valmistajan edustajan antamiin enimmäisarvoihin Akselistomoduuleista kootun perävaunun ei tarvitse täyttää jarrutustehon jakautumista akselien välillä Kytkentälaite voidaan hyväksyä laitteen valmistajan antaman yksilöidyn rakennetodistuksen perusteella, jos ajoneuvon poikkeavan massan perusteella markkinoilla yleisesti ei ole saatavana tarkoitukseen sopivaa kytkinlaitetta Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 Ajoneuvonkuljetusauto ja traktoriin kytkettävä ajoneuvonkuljetusperävaunu Entinen koneenkuljetusauto ja vastaava traktoriin kytkettävä koneenkuljetusperävaunu Kuormana vain pyörin tai teloin varustettu ajoneuvo Leveys kuormaamattomana enintään3,00 m Levitettävissä enintään 3,50 m Ajoneuvonkuljetusauton pituus enintään 16,00 m Traktorin ja ajoneuvonkuljetusperävaunun yhdistelmän pituus enintään 20,00 m, myös kuormattuna Erikoiskuljetusluvalla kuormasta johtuva leveys enintään 4,00 m autossa kuormasta johtuva pituus enintään 18,00 m Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 Kääntymisvaatimus Ajoneuvon ja -yhdistelmän tulee kääntyä ajamalla kääntöympyrän ulkokehän (R) sisäpuolella ylittämättä sisäympyrän (Ri) kehää 120 o kulman matka, jolloin perän takimmaisen kulman sivuttaissiirtymä saa olla enintään mitta (S). Kääntymisvaatimus voidaan osoittaa laskelmalla. Piirroksessa: R = enintään 16,50 m Ri = vähintään 7,50 m R-Ri = enintään 9,00 m S = enintään 1,70 m Jos kääntymisvaatimus ei täyty, saadaan hyväksyä liikenteessä käytettäväksi vaatimuksella käyttää EKL-ohjaajaa Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 Ajoneuvoyhdistelmää koskevia vaatimuksia kytkentäkatsastus Ajoneuvoyhdistelmän massan ylittäessä 60 tonnia, saa käyttää saakka, jos auton moottoritehon ylittää arvo, joka saadaan kaavasta 300 kw + 2,625 kw/t x (yhdistelmän massa tonneina 60 t). 76 t vaatisi autolta noin 340 kw EK-asetus: 60 t + 1 kw/t, enintään 750 kw Vaatimus kiristyy Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 Ajoneuvoyhdistelmää koskevia vaatimuksia kytkentäkatsastus Pystyviivoitettu alue on lievennys EK- asetukseen Liikenteen turvallisuusvirasto 19

20 Muutoksia kuormaukseen Erikoiskuljetusajoneuvossa tai yhdistelmässä saa kuljettaa yhtä esinettä -> ei edellytetä meno- tai paluukuljetusta Ajoneuvonkuljetusautossa tai vastaavassa traktoriperävaunussa saa kuljettaa koneen käyttöön liittyviä laitteita, varaosia tai varapolttoainesäiliötä -> ei edellytä samanaikaisesti kuormana ajoneuvoa Veneenkuljetusautoon kuormattu vene mastoineen saa ylittää autolle sallitun 12 metrin pituuden Jakamattomaan esineeseen liittyvät osat saa kuormata pääkuorman vierelle sekä etu- tai takapuolelle, siten että lisälaitteet mahtuvat ajoneuvolle tiellä sallitun kuormaustilan leveyteen tai pituuteen -> ei edellytetä ajoneuvon edestä mitattua pituutta Kuljetettavan työkoneen tavanomaiset työvälineet saa kuormata erikoiskuljetusajoneuvoon ylittämättä ajoneuvon äärimittoja Työvälineiden ja lisälaitteiden massa pitää ottaa huomioon erikoiskuljetuslupaa haettaessa Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 Kuorman tuenta Kuorman tuenta ja varmistaminen Kuormana kuljetettavan veneen säilyttämiseen, kuljettamiseen tai vesille laskemiseen tarkoitettua perävaunua saa käyttää kuorman tukemiseen Kuorman tukemiseen saa käyttää konttilukoilla ajoneuvoon kiinnitettävää konttialustaa tai muuta tukirakennetta, tällöin sitä ei lasketa jakamattomaksi kuormaksi Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 Ei saa ylittää tiellä yleisesti sallittua ajoneuvon tai yhdistelmän pituutta Ajoneuvojen kuormat eivät saa kääntyessä osua toisiinsa Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 Merkintälaitteiden muutoksia Tunnusvalaisimen valon näkyvyysvaatimus Tulee näyttää yhtäjaksoista valoa ja sen tulee olla auton takavaloa kirkkaampi mutta ei jarruvaloa kirkkaampi. Vaihtoehdot pitkän kuorman sivuvalaisimille Heijastinnauha Valaisinnauhan Tunnuskilpi (punainen ei saa heijastaa eteenpäin) Neliö tai suorakaide ja sivun mitta vähintään 400x400 mm 140 mm Pinta-ala vähintään 0,15 m 2 0,16 m 2 Pohjoismaissa puna-keltainen EU-valtioissa puna-valkoinen Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 Ylileveän perävaunun tai kuorman tunnuskilpi Neliön muotoinen, jonka sivun mitta on 400 mm => pinta-ala 0,16 m 2 Suorakaiteen muotoinen, jonka sivun mitta 140 mm => pinta-ala 0,15 m 2 Valaisimella peitettynä heijastavan osan muoto ei ole neliö, vaikka pinta-ala olisi 0,15 m 2 Valaisimet 2x40 cm 2 = 80 cm Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 Vastaako nämä erikoiskuljetusmääräystä? Kuvat ja tunnuskilven piirros: Jorma Keski-Äijö Liikenteen turvallisuusvirasto 25

26 Leveyden merkitseminen Tunnusvalaisimilla ja tunnuskilvillä Tiellä yleisesti sallitun leveyden tai ajoneuvon leveyden enemmän kuin 0,1 metriä ylittävä kuorma on merkittävä määräyksen mukaisesti Merkinnät tulee olla ajoneuvon molemmilla sivuilla, vaikka kuorma ylittää ajoneuvon vain toiselta sivulta Merkinnät saa kiinnittää kuormaan, vetävään ajoneuvoon tai kuormaa kuljettavaan ajoneuvoon Muita kuin leveyden merkintälaitteita ei tarvitse asettaa kuorman tai kuormatilan leveydelle Esim. sivumerkinnät kuormatilaa kapeamman pitkän palkin sivulle, joka on osana yhdistelmää Kuormaa kapeamman muuta kuormaa pitemmän osan taakse tai eteen ulottuvan osan merkintä Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 Pituuden merkitseminen Tunnusvalaisimilla ja tunnuskilvillä Pitkän kuljetuksen merkinnät edessä, takana ja sivulla Muuta kuormaa kapeampi kuorman osa, joka ulottuu ajoneuvon ääriviivan ulkopuolelle edessä enemmän kuin metrin ja takana enemmän kuin kaksi metriä, tulee ulkoneva osa merkitä vähintään yhdellä tunnusvalaisimella ja tunnuskilvellä, myös valoisana aikana. Ajoneuvoyhdistelmässä kuorman muodostaessa osan yhdistelmää tai kuorma ulottuu ajoneuvon ulkopuolelle edellisessä kohdassa kerrotun pituuden, tulee kuorman osa merkitä sivuvaloilla, sivuheijastinnauhalla tai sivuvalaisinnauhalla Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 Esimerkkejä kuorman merkitsemisestä Eteenpäin suunnattujen tunnuskilpien pinta-alan pitää olla 0,3 m 2 Taaksepäin suunnattujen tunnuskilpien pinta-alan pitää olla 0,3 m 2 (786/2012) on yht. eteenpäin 0,19-0,39 ja taaksepäin 0,22-0,53 m Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 Drivers of abnormal transports and escort vehicles, and all their friend Kuva: Esa Penttinen Liikenteen turvallisuusvirasto

30 Johtava liikenteenohjaaja Vaatimus on vain erikoiskuljetusluvan lupaehdossa. Vaatimusta tai määräysvaltuutta ei ole tieliikennelaissa Kuljetuksissa, joissa ei tarvita erikoiskuljetuslupaa EKLohjaaja vastaa omasta EKL-ohjauksesta. Yhteistyö ryhmänä toimimisesta riippuu ammattitaidosta ja kokemuksesta. Mahdollisessa onnettomuudessa voidaan joutua vastaamaan liikenteen valvojan kysymykseen Kuka oli vastuussa EKL-ohjauksesta Liikenteen turvallisuusvirasto 30

31 1,70 m EKL-auto Auton tulee olla M 1 -, N 1 - tai N 2 -luokan ajoneuvo Massa enintään 7,5 tonnia Varoitusvalaisimet ja varoitustaulu on kiinnitettävä tuulilasin yläreunaa korkeammalle Erikoiskuljetuksen liikenteenohjauksen aikana varoitusautoon ei saa olla kytkettynä perävaunua Liikenteen turvallisuusvirasto 31

32 EKL-auto Varoitusauton vaatimusten lisäksi EKL-autossa Korkeus vähintään 1,7 m Ulkopinnan päävärin pitää olla keltainen, RAL-värikoodi 1003 (opastekeltainen), 1004 (kullankeltainen), 1023 (liikennekeltainen) tai näitä lähinnä vastaava. Ääriviivamerkintä erikoiskuljetuksen takana käytettävässä N-luokan EKLautossa, M-luokan autossa saa olla merkintä Varusteet Korkeuden mittalaite ja kiinnittämislaitteet erikoiskuljetuksen edessä käytettävässä EKL-autossa Vähintään 4 heijastimin varustettua liikenteenohjauskartiota Käsisammutin, standardi SFS-EN 3-7 luokka 43A233BC tai tehokkaampi Ensiapuvälineet EKL-auton hyväksyntä on merkittävä rekisteritietoihin Merkitään lisätietona, jotta ajoneuvon käyttö ei rajoittuisi ainoastaan EKLkäyttöön Liikenteen turvallisuusvirasto 32

33 Varoitustaulun vaatimukset Teksti-, symboli- tai yhdistetyn teksti- ja symboliosan on oltava vähintään 500 mm korkea ja vähintään 1000 mm leveä, taulun koon kasvaessa mittojen pitää kasvaa samassa suhteessa, tekstin korkeus vähintään 150 mm Varoitustaulusta suuntautuvan valon on tasaisesti jakauduttava näkyvän informaatio-osan alueelle, jossa valovirran on oltava luumenia (lm), LEVEÄ KORKEA PITKÄ MITTAUS Liikenteen turvallisuusvirasto 33

34 Varoitustaulun vaatimukset Ylärivin teksti on pakollinen suomen kielellä Alemmalla rivillä saa olla: Ylärivin teksti ruotsiksi tai muulla kielellä Teksti-informaatiota kuljetuksesta esim. leveys tai pituus Symbolina informaatiota kuljetuksesta LEVEÄ KORKEA PITKÄ MITTAUS Liikenteen turvallisuusvirasto 34

35 Liikenteen ohjaus ja varoitustoimenpiteet Aina kun vaaditaan käytettäväksi varoitusautoa, pitää olla EKLohjaaja Kuljetus edellyttää muun liikenteen pysäyttämistä Kuljetus on osa peräkkäisten kuljetusten ryhmää Kuljetuksen aikana EKL-ohjaajien ja erikoiskuljetusten kuljettajien välillä pitää olla keskenään jatkuva viestiyhteys Liikenteen pysäyttämiseen on käytettävä ajoneuvolla ajo kielletty liikennemerkkiä (pimeän aikana sisältä valaistu) Liikenteen turvallisuusvirasto 35

36 Varoitusauto ja EKL-ohjaaja Siirtymämääräyksen soveltamisesta Trafin lakimies totesi seuraavaa: Erikoiskuljetusmääräys on lupaehtoa vahvempi Siirtymämääräys koskee kuorman merkintää EKL-ohjaajan käyttämiseen ei ole siirtymämääräystä, jolloin EKL-ohjaajaa on käytettävä aina kun pitää käyttää varoitusautoa Ennen erikoiskuljetusmääräyksen voimaantuloa myönnetyn erikoiskuljetusluvan mukaisessa kuljetuksessa on käytettävä EKL-ohjaajaa silloin kun on käytettävä varoitusautoa Liikenteen turvallisuusvirasto 36

37 Varoitusauton tai EKL-auton käyttäminen Vaakasuuntainen etäisyys erikoiskuljetusajoneuvon viimeisen akselin keskeltä ajoneuvon tai kuorman takimmaiseen osaan on yli 6 metriä Ajetaan liikenteen suuntaa vastaan Käännytään liikennemerkin kääntymissuunnan vastaisesti Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei täytä kääntymisvaatimusta Erikoiskuljetukselle sallittu ajonopeus on pienempi kuin 35 km/h Erikoiskuljetuksen mitat ylittävät leveyden 4 m, korkeuden 5 m tai pituuden 40 m, jolloin aina pitää käyttää EKL-autoa siirtymäajan jälkeen viimeistään Liikenteen turvallisuusvirasto 37

38 Varoitusauton tai EKL-auton käyttäminen Varoitusauto riittää myös siirtymäajan jälkeen Varoitusautojen tai EKL-autojen vähimmäismäärä erikoiskuljetuksessa Korkeus yli 5,00 m, varoitusautoa tai EKL-autoa on käytettävä kuljetuksen edessä Leveys (m) Pituus (m) enintään 3,00 yli 3,00 yli 3,50 yli 4,00 yli 5,00 yli 7,00 enintään 30, yli 30,00 *) yli 35, yli 40, yli 45, yli 50, *) varoitusautoa on käytettävä, jos kuljetuksen leveys on yli 2,6 metriä ja samalla pituus yli 30 metriä Lisäksi varoitusautoa on käytettävä, jos kuormaamaton ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä ei täytä määräyksen liitteen 1 kääntymisvaatimusta, vaikka tämän taulukon mitat eivät edellyttäisi varoitusauton käyttämistä Liikenteen turvallisuusvirasto 38

39 Muita muutoksia Varoitusautovaatimus kuljetuksen takana Vaakasuuntainen etäisyys kuljetusajoneuvon viimeisen akselin keskeltä ajoneuvon tai kuorman takimmaiseen osaan on yli 6 metriä Ajonopeus tien leveyden perusteella Enintään 60 kilometriä tunnissa, jos kuljetusta ei sen mittojen vuoksi voi kuljettaa oman ajosuunnan kaistalla Rajoitus ei koske moottoritietä eikä keskikaiteella varustettua tietä, jossa kuljetus ei ulotu vastaantulevan liikenteen puolelle Liikenteen turvallisuusvirasto 39

40 Varoitusauton paikka erikoiskuljetuksessa Käytettäessä kahta tai useampaa varoitusautoa, pitää yksi näistä olla kuljetuksen takana ja muut kuljetuksen edessä. Moottoritiellä tai tiellä, jossa kaksisuuntainen liikenne on liikennemerkeillä kielletty, varoitusautojen on oltava edellisestä poiketen kuljetuksen takana. Korkeusrajoitusten varmistamisessa varoitusauto on oltava kuljetuksen tai kuljetusten edellä. Kuljetuksen takana on oltava varoitusauto, jos: Vaakasuuntainen etäisyys ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän takimmaisesta akselista ajoneuvon tai kuorman takimmaiseen kohtaan on yli 6,00 metriä; Ajoneuvon, ajoneuvoyhdistelmän tai kuorman sivuttaissiirtymä ylittää liitteen 1 kääntöympyrän ulkokehän yli 1,70 metriä; Erikoiskuljetukselle sallittu ajonopeus on pienempi kuin 35 km/h. Varoitusauton paikka saa poiketa edellä tässä kohdassa määrätystä, jos liikennetilanne, kuljetuksen kulkusuunta tai muu vastaava syy niin edellyttää Liikenteen turvallisuusvirasto 40

41 Varoitustaulun käyttäminen Erikoiskuljetuksessa käytettävässä varoitustaulussa on oltava edessä eteenpäin ja takana taaksepäin näkyvä teksti: LEVEÄ, jos erikoiskuljetuksen leveys on yli 3,50 metriä; PITKÄ, jos erikoiskuljetuksen pituus on yli 30,00 metriä ja leveys on enintään 3,50 metriä. Erikoiskuljetuksen takana käytettävässä varoitustaulussa saa edellisestä poiketen olla tekstinä PITKÄ jos kuljetuksen pituus on yli 30,00 metriä, vaikka kuljetuksen leveys on yli 3,50 metriä. Jos erikoiskuljetuksessa käytetään varoitusautoa vain korkeuden vuoksi, varoitustaulussa on oltava eteen- ja taaksepäin näkyvä teksti KORKEA. Erikoiskuljetuksen reittiselvityksessä käytettävässä varoitusauton varoitustaulussa saa olla eteen- ja taaksepäin näkyvä teksti MITTAUS. Varoitustaulussa edellä mainittujen tekstien lisäksi näkyvä informaatio ei saa olla ristiriidassa kuljetuksen mittojen kanssa Liikenteen turvallisuusvirasto 41

42 Varoitusvalaisimen käyttäminen Ruskeankeltaista valoa näyttäviä vilkkuvia varoitusvalaisimia tulee käyttää, jos kuljetus liikkuu tiellä liikennesäännöistä poikkeavasti tai jos muun liikenteen varoittaminen on tarpeen ilmeisen vaaran välttämiseksi Kuljetuksen liikkuessa liikennesääntöjen mukaisesti varoitusvalaisimia ei saa käyttää yksinomaan ylikorkean tai pitkän kuljetuksen vetoautossa eikä pitkän kuljetuksen edellä kulkevassa varoitusautossa Takana käytettävissä varoitusautoissa varoitusvalaisinta pitää käyttää koko kuljetuksen ajan Liikenteen turvallisuusvirasto 42

43 Erikoiskuljetusten ryhmän koko Erikoiskuljetuksia saa olla ryhmässä enintään neljä Erikoiskuljetusasetuksessa ryhmän kuljetusten määrä oli enintään kuusi Ensimmäisessä LM:n erikoiskuljetuspäätöksessä vuonna 1993 kuljetusten määrä oli enintään kymmenen Tieliikenteen haittaamisesta tulleiden palautteiden perusteella kuljetusten määrä pienennettiin enintään neljään kuljetukseen Liikenteen turvallisuusvirasto 43

44 Kuljettaminen erikoiskuljetusten ryhmänä EKL-autoja tai varoitusautoja ja liikenteenohjaajia tulee olla vähintään: Niin monta kuin ryhmän suurin kuljetus yksin kuljetettaessa mitoiltaan edellyttää Yksi ryhmän edellä ja yksi ryhmän takana; kahden tai kolmen kuljetuksen ryhmässä kuitenkin yksi, jos kaikkien kuljetusten leveydet ja pituudet ovat enintään tiellä yleisesti sallitut Yksi jokaisen kahden kuljetuksen jälkeen tai ennen, jos kuljetuksista vähintään yksi ylittää tiellä yleisesti sallitun leveyden tai pituuden Yksi jokaisen yli 6,00 metriä leveän tai yli 40,00 metriä pitkän kuljetuksen edellä ja takana Liikenteen turvallisuusvirasto 44

45 Erikoiskuljetuksessa noudatettava nopeus Ajonopeus saa olla enintään 60 kilometriä tunnissa, jos kuljetusta ei sen mittojen vuoksi voi kuljettaa oman ajosuunnan kaistalla. Rajoitus ei koske moottoritietä eikä keskikaiteella varustettua tietä, jossa kuljetus ei ulotu vastaan tulevan liikenteen puolelle Ajoneuvon tai kuorman perusteella enintään tiellä käytettäväksi hyväksyttyä ajonopeutta ei saa ylittää Liikenteen turvallisuusvirasto 45

46 Erikoiskuljetuksessa ilman lupaa sallitut mitat koskevat ETA-valtiossa rekisteröityä tai käyttöön otettua ajoneuvoa Ajoneuvo, ajoneuvoyhdistelmä ja kuorma Leveys (m) Pituus (m) kuorma-auton ja puoliperävaunun yhdistelmä 4,00 40,00 kuorma-auton ja varsinaisen erikoiskuljetusperävaunun yhdistelmä, jos perävaunun pituus kuormaamattomana ylittää tiellä yleisesti sallitun mitan traktorin ja kuormaamattoman turvetuotantoperävaunun tai traktorin ja hinattavan laitteen yhdistelmä 4,00 30,00 4,00 30,00 kuorma-auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmä 4,00 25,25 traktorin ja perävaunun yhdistelmä 4,00 20,00 omalla voimakoneella liikkuva ajoneuvo, jota ei ole tarkoitettu ensisijaisesti kuorman kuljettamiseen 4,00 20,00 kuorma-auto 1 ) 4,00 12,00 pakettiauto 3,50 12,00 traktorin ja ajoneuvonkuljetusperävaunun yhdistelmä (2.2.1 kohta 8) 3,50 20,00 auton ja keskiakseliperävaunun yhdistelmä 3,50 20,00 ajoneuvonkuljetusauto (2.2.1 kohta 2) 3,50 16,00 1) Pituuden 12 metriä saa ylittää, kun perävaunussa kuljetettua kuormaa siirretään lastauksen tai kuorman purkamisen yhteydessä kuorma-autolla, jossa on kuormaamiseen soveltuva nosturi Liikenteen turvallisuusvirasto 46

47 Erikoiskuljetusluvan myöntämisen edellytykset Massa Traktorin ja perävaunun tai hinattavan laitteen yhdistelmän tieliikenteessä sallittu ajonopeus on oltava yli 60 km/h, jos ylitetään tiellä yleisesti sallittu massa. Leveys Ajoneuvonkuljetusauton tai traktoriin kytketyn ajoneuvonkuljetusperävaunun kuormasta johtuva leveys saa olla enintään 4,00 metriä. Pituus Kuorma-autolle, jonka pituus kuormattuna on tiellä yleisesti sallittua suurempi, voidaan myöntää erikoiskuljetuslupa jos kuorma-autolla kuljetetaan venettä. Kuorma-autossa on oltava veneen tukemiseen soveltuvat rakenteet tai veneen kuormaamiseen soveltuva nosturi. Erikoiskuljetuslupa voidaan myöntää, jos kuormasta johtuva pituus on enintään: 20,00 metriä traktorin ja ajoneuvonkuljetusperävaunun yhdistelmässä 18,00 metriä kuljetettaessa ajoneuvonkuljetusautossa pyörillä tai telaketjuilla varustettua konetta Liikenteen turvallisuusvirasto 47

48 Erikoiskuljetukset ja traktoriperävaunu Yleensä traktorin kytkentämassa rajoittaa Pituus Traktorin ja perävaunun pituus saa olla kuormaamattomana enintään 16,5 metriä (koskee sekä yhtä akselistoa esim. teli tai kahta akselistoa esim. varsinainen perävaunu) Traktorin ja kuormatun perävaunun yhdistelmä saa olla enintään 20 metriä ilman lupaa tai EK-luvalla Traktorin ja ajoneuvonkuljetusperävaunun yhdistelmässä enintään 20 metriä Traktorin ja hinattavan laitteen yhdistelmä saa olla enintään 20 metriä ilman lupaa Traktorin ja hinattavan laitteen yhdistelmä saa olla EK-luvalla asiakkaan hakemuksen mukainen Leveys Saa olla ilman lupaa enintään 4 metriä ja (ajoneuvonkuljetusperävaunussa 3,5 metriä, EK-luvalla 4 metriä) EK-luvalla hakijan ilmoittama leveys Liikenteen turvallisuusvirasto 48

49 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Voimaan , jolloin kumotaan erikoiskuljetusasetus Ennen määräyksen voimaantuloa ensi kertaa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä erikoiskuljetusajoneuvoa tai erikoiskuljetusyhdistelmää, komponenttia, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa edelleen käyttää liikenteessä. Määräyksiä erikoiskuljetusajoneuvon tai erikoiskuljetusajoneuvoyhdistelmän liikennekäyttöön hyväksymisen edellytyksistä sovelletaan erikoiskuljetusajoneuvoon ja erikoiskuljetusyhdistelmään, joka 28 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen: otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön rekisteröintikatsastetaan käytettynä maahantuotuna hyväksytään ensimmäistä kertaa kytkentäkatsastuksessa erikoiskuljetuksessa käytettäväksi muutoskatsastetaan erikoiskuljetusajoneuvoksi Liikenteen turvallisuusvirasto 49

50 Voimaantulo ja siirtymäsäännökset Erikoiskuljetusasetuksen kuorman merkintöjä saa noudattaa saakka Muuta varoitusautoa saa käyttää EKL-auton sijaan saakka EK-asetuksen mukaista varoitustaulua saa käyttää edelleen tai sen saa muuttaa tekniikaltaan ja informaatioltaan näiden vaatimusten mukaiseksi Vetävän ajoneuvon moottoritehon ja yhdistelmän massan suhteesta sovelletaan kytkentäkatsastukseen, joka tehdään ennen , EK-asetuksen vaatimuksia tämän määräyksen voimaan tullessa, jos se johtaa hakijalle tätä määräystä edullisempaan lopputulokseen Liikenteen turvallisuusvirasto 50

51 Erikoiskuljetusasiat 2018 Yhteyshenkilö: Puurunen Juhani Säädökset ja erikoiskuljetusmääräys EK-ajoneuvot ja poikkeusluvat Hietala Petteri Peltokangas Tuomas EK- kuljettaminen ja erikoiskuljetuslupa ELY-keskus Pietilä Petteri Lupakäsittelijät EKL-oikeudet ja vaatimukset Rahkola Pekka Västilä Mikko Asiantuntijat: Ajoneuvotekniikka ja kuljettaminen, Lahti Otto Juridiikka, Still Aino Muut asiantuntijat Liikenteen turvallisuusvirasto 51

52 Kiitos Liikenteen turvallisuusvirasto

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Määräys TRAFI/4592/03.04.03.00/2015 Tieliikenteen säädösinfo 31.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määräys voimaan 28.8.2017 TRAFI/4592/03.04.03.00/2015

Lisätiedot

Erikoiskuljetusmääräys

Erikoiskuljetusmääräys Erikoiskuljetusmääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Seppo Terävä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Valmistelu Määräyksellä korvataan Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Keskustelua Trafin erikoiskuljetusmääräyksestä

Keskustelua Trafin erikoiskuljetusmääräyksestä Keskustelua Trafin erikoiskuljetusmääräyksestä SKALS-erikoiskuljetusseminaari 15.11.2018 Juhani Puurunen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Sisältöä Säädösperustaa Perussäännöksistä Trafin erikoiskuljetusmääräyksen

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot 1 (26) Antopäivä: 24.8.2017 Voimaantulopäivä: 28.8.2017 Säädösperusta: Tieliikennelaki (267/1981) 87 b ja 87 c Ajoneuvolaki (1090/2002) 24 a ja 29 b Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Voimassa: toistaiseksi

Lisätiedot

1. Yleiset ehdot Trafi 2.1, 3.1, TLL 87c, 94, 96, 97, ANL 62

1. Yleiset ehdot Trafi 2.1, 3.1, TLL 87c, 94, 96, 97, ANL 62 LUPAEHDOT 8/2017 Voimassa 28.8.2017 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät asiat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja määräyksistä sekä erikoiskuljetukselle asetetuista lupaehdoista. Ennen 28.8.2017

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot 1 (31) Antopäivä: 29.3.2019 Voimaantulopäivä: 5.4.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tieliikennelaki (267/1981) 87 b ja 87 c Ajoneuvolaki (1090/2002) 24 a ja 29 b Laki liikenteen palveluista (320/2017)

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot 1 (31) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tieliikennelaki (267/1981) 87 b ja 87 c Ajoneuvolaki (1090/2002) 24 a ja 29 b Laki liikenteen palveluista

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana.

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2013. Voimassa 15.1.2013 alkaen 1(7) Nämä lupaehdot on pidettävä kuljetuksen mukana. LUPAEHDOT 1/201 Voimassa 15.1.201 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 15.1.201 myönnetyssä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012. 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2012 786/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista Annettu Helsingissä 13 päivänä

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005

ERIKOISKULJETUSLUVAN LUPAEHDOT 1/2005 Voimassa 1.1.2005 alkaen 1(8) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja kuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Luvassa voi olla myös erikoisehtoja kuten sillan

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Perustelumuistio 1(20) TRAFI/4592/03.04.03.00/2015 24.8.2017 Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot 1 Määräyksen tausta ja säädösperusta Erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annettu

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Perustelumuistioluonnos 1(25) 20.2.2017 TRAFI/4592/03.04.03.00/2015 Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot 1.1 Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräys on kansallinen. Erikoiskuljetuksista ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 6 päivänä kesäkuuta 2013 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä

Lisätiedot

1. Yleiset ehdot LVMaEk 16, 38, 39, TLL 87c

1. Yleiset ehdot LVMaEk 16, 38, 39, TLL 87c LUPAEHDOT /2015 Voimassa 9..2015 alkaen 1(7) Ehdot sisältävät keskeisimmät osat erikoiskuljetuksia koskevista säädöksistä ja erikoiskuljetukselle asetetuista muista ehdoista. Ennen 9..2015 myönnetyssä

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Perustelumuistio 1 (13) 28.3.2019 TRAFICOM/94450/03.04.03.00/2019 Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Määräyksen tausta ja säädösperusta Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 24.8.2017 tieliikennelain

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot

Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot Perustelumuistio 1 (11) 18.12.2018 Erikoiskuljetukset ja erikoiskuljetusajoneuvot TRAFI/664147/03.04.03.00/2018 Määräyksen tausta ja säädösperusta Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 24.8.2017 tieliikennelain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1998 N:o 953 959. Laki. N:o 953

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1998 N:o 953 959. Laki. N:o 953 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1998 N:o 953 959 SISÄLLYS N:o Sivu 953 Laki tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n muuttamisesta... 2593 954 Laki

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutos Aiempaa pidemmät ja uudentyyppiset ajoneuvoyhdistelmät

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutos Aiempaa pidemmät ja uudentyyppiset ajoneuvoyhdistelmät Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutos Aiempaa pidemmät ja uudentyyppiset ajoneuvoyhdistelmät HCT-Foorum 17.1.2019 Aino Still Tausta Edellinen mittojen ja massojen muutos 1.10.2013. Samalla

Lisätiedot

Norminsiirto II ja automääräys

Norminsiirto II ja automääräys Norminsiirto II ja automääräys Tieliikenteen säädösinfo 8.11.2016 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aluksi historiaa: Norminsiirto I -hanke 1.1.2015 voimaan

Lisätiedot

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutosehdotus ajoneuvojen ja yhdistelmien pituuksien muuttaminen. Erityisasiantuntija Aino Still

Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutosehdotus ajoneuvojen ja yhdistelmien pituuksien muuttaminen. Erityisasiantuntija Aino Still Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muutosehdotus ajoneuvojen ja yhdistelmien pituuksien muuttaminen Erityisasiantuntija Aino Still Tausta Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen edellinen

Lisätiedot

HCT-poikkeuslupien tilanne ja tulevaisuus

HCT-poikkeuslupien tilanne ja tulevaisuus HCT-poikkeuslupien tilanne ja tulevaisuus HCT-foorumi 14.2.2018 Mika Matilainen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. HCT-poikkeusluvat Lähtökohta (Normaaliliikenne) Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän

Lisätiedot

Erikoiskuljetukset. Erikoiskuljetusluvan tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet USL

Erikoiskuljetukset. Erikoiskuljetusluvan tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet USL Erikoiskuljetukset Erikoiskuljetusluvan tarve, hakeminen ja käytännön toimenpiteet USL 1 Ajoneuvonosturit 2 Kuva: Havator Group Kuva: Havator Group Talopaketit, rakennukset Kaivinkoneet ja murskaimet Rautarakenteet

Lisätiedot

Katsaus tieliikenteen säädöksiin ja määräyksiin

Katsaus tieliikenteen säädöksiin ja määräyksiin Katsaus tieliikenteen säädöksiin ja määräyksiin Tieliikenteen säädösinfo Susanna Metsälampi 27.11.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lainsäädäntökokonaisuus on palapeli EU-säädökset (asetukset

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA / KIITOSIMEON OY:N LAUSUNTO

VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA / KIITOSIMEON OY:N LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON ASETUS AJONEUVOJEN KÄYTÖSTÄ TIELLÄ ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA / KIITOSIMEON OY:N LAUSUNTO 1 Taustaa Trafi / Otto Lahti on pyytänyt palautetta 11.23.2013 annetusta asetusluonnoksesta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012

Voimassa: Toistaiseksi. Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen turvallisuusviraston antaman ohjeen TRAFI/336/ /2012 1 (10) Antopäivä: 15.06.2017 Voimaantulopäivä: 28.08.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Poikkeuslupahakemus: Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-yhdistelmä)

Poikkeuslupahakemus: Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-yhdistelmä) Poikkeuslupahakemus: Ylimittainen ja/tai -massainen ajoneuvoyhdistelmä (ns. HCT-yhdistelmä) Lomakkeen kaikki *-merkityt kentät ovat pakollisia. Pakolliset liitteet: - Hakemuksen mukaisen ajoneuvoyhdistelmän

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista

Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista Trafin säädösinfo 27.11.2018 Otto Lahti Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. LVM:n hanke asetusmuutoksesta raskaiden ajoneuvon yhdistelmien pituuden

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Tieliikenneohje

Liikenteen turvallisuusvirasto. Tieliikenneohje Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/384/03.04.03.03/2011 Tieliikenneohje Antopäivä: 3.5.2011 Voimassaoloaika: 3.5.2011 - Säädösperusta: Kumoaa: Kohderyhmät: Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto,

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski

Uusi tieliikennelaki. Kimmo Kiiski Uusi tieliikennelaki Kimmo Kiiski 13.11.2018 Esivalmistelun johtopäätöksiä: Tieliikenteen muutostekijöitä Kaupungistuminen, väestön ikääntyminen, maaseudun yhä harvempi asutus Tieverkon tila Ajoneuvokanta

Lisätiedot

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Muutoksia ajokortteihin Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksia ajokortteihin 1.7.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. LT-luokan poistuminen LT-luokka (liikennetraktori) poistuu uuden ajokorttilain voimaantulohetkellä Nykyiseen LT-luokkaan kuuluvien

Lisätiedot

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla?

Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Nelipyörä L7e / Maastoajoneuvo / Traktori T 3 Mitä juridisia eroja samankaltaisilla ajoneuvoilla? Yhteistä ajoneuvolaissa luokitelluille em. ajoneuvoille on kansan suussa kulkeva nimitys mönkijä. Kauppiaat

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA MERKITYS, HAASTEET JA RATKAISUT KAISU LAITINEN, RAMBOLL MARKO KORPELA, TAMPEREEN KAUPUNKI

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA MERKITYS, HAASTEET JA RATKAISUT KAISU LAITINEN, RAMBOLL MARKO KORPELA, TAMPEREEN KAUPUNKI ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA MERKITYS, HAASTEET JA RATKAISUT KAISU LAITINEN, RAMBOLL MARKO KORPELA, TAMPEREEN KAUPUNKI KEHTO-foorumi 28.3.2019 ESITYKSEN SISÄLTÖ Merkitys: Mitä erikoiskuljetukset ovat

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2018 C(2018) 863 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maaja

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LPO/LMA Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LPO/LMA Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LPO/LMA Liikenneneuvos, johtava asiantuntija Kari Saari Muistio 29.11.2012 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS ERIKOISKULJETUKSISTA JA ERIKOIS- KULJETUSAJONEUVOISTA

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet

Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Juhana Ketola Erikoiskuljetusten tieliikenneonnettomuudet Sisäisiä julkaisuja 16/2007 Tiehallinto Tampere 2007 Kannen

Lisätiedot

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari

HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari HCT käyttökokeilut puutavaran kuljetuksissa Pohjois- ja Itä-Suomessa Tulosseminaari Hannu Pirinen Kehityspäällikkö, Metsä Group, puunhankinta ja metsäpalvelut 06.09.2016 Veljekset Hannonen Oy, 84 -tonninen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta LAKIEHDOTUKSIIN LIITTYVÄT VN-ASETUSLUONNOKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) muuttamisesta 1 LUKU Soveltamisala ja määritelmät (6.6.2013/407) 3 Ajoneuvoluokkia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Menossa Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuuden parantamisesta Liikennekaari Liikenneverkko-hanke Tiekartta liikenteen älykkään ja turvallisen

Lisätiedot

Raskaan kaluston mittojen ja painojen vaikutus liikenneturvallisuuteen

Raskaan kaluston mittojen ja painojen vaikutus liikenneturvallisuuteen Raskaan kaluston mittojen ja painojen vaikutus liikenneturvallisuuteen, Rovaniemi 15.11.2018 Jari Harju Asiantuntija, SKAL asiantuntijapalvelut Asetusluonnos uusista mitoista ja massoista AIKATAULU TÄHÄN

Lisätiedot

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA

ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA ERIKOISKULJETUKSET KATUVERKOLLA Katutyökoulutus 11.3.2019 Jyväskylä Katuinsinööri Marko Korpela 10.3.2019 1 Mikä on erikoiskuljetus? Määritelmä Mittoja ja massoja Lupamäärät Lupaviranomainen 10.3.2019

Lisätiedot

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013

Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Ajoneuvoasetuksen muutos 2013 Kuntatekniikan päivät 21-22.5.2015 Turku Mikko Rauhanen SiltaExpert Oy 2.4.2015 MITÄ ON TAPAHTUNUT - 1.10.2013 raskaan liikenteen suurimmat sallitut mitat ja massat kasvoivat

Lisätiedot

Massamuutokset. Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Massamuutokset. Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Massamuutokset Otto Lahti Yksikön päällikkö Liikennekelpoisuus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Muutoskatsastukset alkaa 6vrk kuluttua Tulossa on pitkä ja värikäs kausi muutoskatsastuksia, kun useampi

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014. 1042/2014 Laki. ajoneuvolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1042/2014 Laki ajoneuvolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen

Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta 30.9.2013 alkaen Toimintamalli alkaen 1 (5) Erikoiskuljetusten toimintamalli moottoritieosuuden Sutela Heinlahti liikenteelle otosta alkaen Ehdot erikoiskuljetuksille käyttää E18 moottoritietä välillä Heinlahti Sutela

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (6) Ajoneuvon tiedot HIN-913 Kuorma-auto Scania Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri 27.6.2018 22:23 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Määräaikaiskatsastus

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180 / 2017 vp)

Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180 / 2017 vp) Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 180 / 2017 vp) Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.2.2018 Ari Herrala Johtava asiantuntija, Suomen Kuljetus ja

Lisätiedot

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002

Lisätiedot

Ajankohtaista kuljetusalalta. ADR-seminaari Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut

Ajankohtaista kuljetusalalta. ADR-seminaari Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Ajankohtaista kuljetusalalta ADR-seminaari 17.11.2016 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Ilmiöitä ja poliittisia tuulia kuljetusalalla Pariisin ilmastosopimus ja päästötavoitteet (-39 % 2005 2030)

Lisätiedot

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet

Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet Venetrailerit ja peräkärry käyttö ja turvallisuus ohjeet TURVALLISUUSOHJEET (tarkistettava aina ennen liikkeelle lähtemistä) Aseta kuulakytkin auton vetokoukkuun ja tarkista, että kuulakytkin on varmasti

Lisätiedot

Nastarenkaiden tyyppihyväksynnän määräys ja talvirengasvaatimusten täsmennystarpeet Keijo Kuikka Tieliikenteen säädösinfo

Nastarenkaiden tyyppihyväksynnän määräys ja talvirengasvaatimusten täsmennystarpeet Keijo Kuikka Tieliikenteen säädösinfo Nastarenkaiden tyyppihyväksynnän määräys ja talvirengasvaatimusten täsmennystarpeet Keijo Kuikka Tieliikenteen säädösinfo 27.11.2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajoneuvon nastarenkaiden vaatimukset

Lisätiedot

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja

HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta. Trafin kuljettajantutkinto-työpaja HE 146/2017 vp. laiksi ajokorttilain muuttamisesta Trafin kuljettajantutkinto-työpaja 1.12.2017 1 HE ajokorttilain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan Ajokorttimenettelyjä kehitettäväksi Muutoksia kuljettajakoulutukseen

Lisätiedot

Sähköisten liikkumisvälineiden paikka ja pakolliset varusteet

Sähköisten liikkumisvälineiden paikka ja pakolliset varusteet Sähköisten liikkumisvälineiden paikka ja pakolliset varusteet Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 26.1.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kevyistä sähköajoneuvoista

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (6) Ajoneuvon tiedot ZII-890 Kuorma-auto Sisu Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 1.10.2018 15:15 Verotiedot Käyttövoima Dieselöljy Veron peruste kokonaismassa (kg) 26000 Perusvero /päivä 0.0 Henkilö-

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 21.-22.1.2016, Turku Mikko Karhunen Ajankohtaista Pysäköintikiekkosäädökset Uudet sähköiset kevyet laitteet Traktorisäädökset Tieliikennelain

Lisätiedot

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski

Tieliikennelainsäädäntö uudistuu. Kimmo Kiiski Tieliikennelainsäädäntö uudistuu Kimmo Kiiski 1 Tavoitteet Tavoitteena Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva lainsäädäntö Poistaa tulkinnanvaraisuutta ja puutteellisuuksia. Edistää liikenteen

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 4.5.2017 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kevyistä sähköajoneuvoista ja kävelyä avustavista laitteista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus.

LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS. Vihreä teksti on oikea vastaus. 220103769 LIIKENTEEN SÄÄNTÖTUNTEMUS Vihreä teksti on oikea vastaus. 1. Määrääkö/sisältääkö yllä oleva liikennemerkki seuraavia asioita? (kyllä- ei -en tiedä) U-käännös on kielletty Edessä on satama-alue

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

K U R S S I O H J E L M A. 09.30 Tilaisuuden avaus (auditorio) - puheenjohtaja Ville Silvasti, SKAL Erikoiskuljetustyöryhmä

K U R S S I O H J E L M A. 09.30 Tilaisuuden avaus (auditorio) - puheenjohtaja Ville Silvasti, SKAL Erikoiskuljetustyöryhmä Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Erikoiskuljetukset 2014 22-23.11.2014 (la - su) Kylpylähotelli Rantasipi Eden, Nokia K U R S S I O H J E L M A Lauantai 22.11.2014 08.15 Ilmoittautuminen ja kurssimateriaalin

Lisätiedot

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM

HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta. LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM HE 24/2015 vp ajoneuvolain, tieliikennelain ja rikoslain 23 luvun 9 ja 12 :n muuttamisesta LiV 23.9.2015, Yli-insinööri Maria Rautavirta, LVM Lakiehdotuksen EU-tausta Mopojen, moottoripyörien, nelipyörien

Lisätiedot

Takseihin liittyvät tekniset vaatimukset alkaen

Takseihin liittyvät tekniset vaatimukset alkaen Takseihin liittyvät tekniset vaatimukset 1.7.2018 alkaen Liikenteen palveluista annettuun lakiin liittyvien määräyshankkeiden sidosryhmätilaisuus 23.8.2017 Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFICOM/94450/ /2019. Perustelumuistion liite

KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFICOM/94450/ /2019. Perustelumuistion liite KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFICOM/94450/03.04.03.00/209 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja 2. Määräysluonnos määrittelee AJONEUVOYHDISTELMÄN. Perustelumuistio Pertti Latoautokin vain

Lisätiedot

HCT-tyyppiyhdistelmät

HCT-tyyppiyhdistelmät Muistio 1 (9) 17.5.2019 HCT-tyyppiyhdistelmät Tähän muistioon on koottu todellisia esimerkkejä mittamuutoksen mukaisista yhdistelmistä ja autoista. Tammikuussa annettu asetusmuutos mahdollistaa hyvin paljon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 840. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä syyskuuta 2004 N:o 840 SISÄLLYS N:o Sivu 840 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus.

I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET. Ajoneuvoluokat, joita vaatimus. 2320 N:o 840 Liite 1 I OSA AUTOJA JA PERÄVAUNUJA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET 0. Auton ja sen perävaunun (M-, N- ja O- luokan ajoneuvotyypit) tyyppihyväksyntä

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajokorttiasetuksen soveltamisesta annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2008 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset

Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Uusi tieliikennelaki - pyöräilyn merkittävimmät uudistukset Suomi Pyöräilee -tietoisku Mikko Karhunen LVM Tieliikennelain kokonaisuudistus Tavoitteena mm. Koota yhteen tieliikenteessä käyttäytymistä koskeva

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Tiemerkintäpäivät 15.-16.2. Jyväskylä Mikko Karhunen LVM Ajankohtaista Virastouudistus Maantielaki, maakuntauudistus Tieliikennelain kokonaisuudistus Virastouudistus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset

Ajoneuvoyhdistelmien tekniset vaatimukset 1 (14) Antopäivä: 14.1.2019 Voimaantulopäivä: 21.1.2019 Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 27 a 2 mom. Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: - Ajoneuvoyhdistelmien

Lisätiedot

Koneyrittäjien liitto ry Perustelumuistiota tarkennettu määräystä vastaavaksi

Koneyrittäjien liitto ry Perustelumuistiota tarkennettu määräystä vastaavaksi KOMMENTTIKOOSTE Määräys TRAFI/4592/03.04.03.00/2015 1(34) Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Perustelumuistion Kohta 2.1. Yleiset vaatimukset Traktoriperävaunua ei ajoneuvolain

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä

Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä Ajankohtaista liikenne- ja viestintäministeriöstä PANK Tiemerkintäpäivät 12.2.2015, Tampere Mikko Karhunen, Liikenne- ja viestintäministeriö Turvallisuustilanteen kehitys 1990-2014 800 700 600 500 400

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. Paalivaunu

YLEISKUVAUS. Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 1 (6) YLEISKUVAUS Paalivaunu YLEISKUVAUS 30.10.2008 Page 2 (6) Sisällysluettelo: 1. LAITTEEN YLEISKUVAUS...3 1.1. Koneen yleiskuva ja pääkomponentit...3 1.2. Koneen yksilöinti-,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1271/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 18

Lisätiedot

Määräys autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista

Määräys autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista Määräys autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista Tieliikenteen säädösinfo 31.10.2017 Erityisasiantuntija Timo Kärkkäinen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Trafin määräys: Autojen

Lisätiedot

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE

DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 5158 Liite 1 DIREKTIIVIEN J SÄÄNTÖJEN MUKISET VTIMUKSET L-LUOKN JONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE J ERILLISILLE TEKNI- SILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna tai sen jälkeen otettuun

Lisätiedot

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL

Erikoiskuljetusten huomiominen. Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL Erikoiskuljetusten huomiominen Liikenteen, väylien ja maankäytön suunnittelussa USL 1 Talopaketit, rakennukset Kaivinkoneet ja murskaimet Kuva: Havator Group Kuva: Havator Group Kuva: Ajopalvelu A.Vuori

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.4.2019 C(2019) 2859 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 17.4.2019, katsastettavien kohteiden katsastamiseksi tarvittavista teknisistä tiedoista, suositeltavien

Lisätiedot

Sähköiset liikkumisvälineet

Sähköiset liikkumisvälineet Sähköiset liikkumisvälineet Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Jussi Pohjonen, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Jussi Pohjonen 22 vuotta poliisina Liikkuvassa poliisissa Poliisin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tieliikennelain ja ajoneuvolain 89 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia ja ajoneuvolakia muutettavaksi. Lakeihin

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto

Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Ajoneuvojen mitat ja massat Suomessa 1.10.2013 alkaen Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijapalveluiden päällikkö Petri Murto Aineiston käyttöehdot Tämän opintomateriaalin on kehittänyt Suomen

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista

Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista Määräys ajoneuvoyhdistelmien teknisistä vaatimuksista Yleistä määräyksestä Määräyksellä annetaan osoittamistavat asetuksella annettuihin vaatimuksiin kääntyvyyden, stabiliteetin ja turvavarusteiden osalta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (17) Antopäivä: 28.12.2018 Voimaantulopäivä: 31.12.2018 Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 27 a Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa traktorien, moottorityökoneiden

Lisätiedot

Perävaunun käyttöohje

Perävaunun käyttöohje Perävaunun käyttöohje Ennen ajoa tarkistakaa: vetolaitteen ja sen kiinnitysosien kunto perävaunun ja auton kiinnityksen varmuus, perävaunun turvavaijerin tulee olla kiinnitetty autoon valojen kunto pyörien

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille kuljetusalan monet haasteet Uudistunut tavaraliikennelaki Yrittäjäkuljettajien työaikalaki Mitta- ja massauudistus Petri Murto Tavaraliikennelain

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.2.2018 C(2018) 863 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 15.2.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 167/2013 täydentämisestä maaja metsätaloudessa

Lisätiedot