Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot"

Transkriptio

1 Joukkoliikenne ja taloudelliset ohjauskeinot Älykäs ja oikeudenmukainen autoilu -seminaari Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) HLJ-suunnittelualue Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta (HLJ) Suunnittelee ja järjestää toimialueensa joukkoliikenteen ja edistää sen toimintaedellytyksiä

3 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Pohjautuu lakiin alueiden kehittämisestä sekä HSLperussopimukseen. Strateginen, pitkän tähtäimen suunnitelma. Suuntaa seudullista liikennepolitiikkaa. Kehittää liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Osapuolten yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämispolusta ja lähikauden toimenpiteistä. Osa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyötä sekä MAL-aiesopimusten laadinta- ja seurantaprosessia.

4 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 HSL:n hallitus KUUMA-hallitus

5 Kehittämistaso 3 Keskeiset toimenpidekokonaisuudet Käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti taloudellisia ohjauskeinoja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi ja toimivuuden turvaamiseksi. Laaditaan joukkoliikenteen uusi yhteinen taksa- ja lippujärjestelmä ja laajennetaan sitä kuntien päätösten mukaisesti. Toteutetaan monipuolisia liikkumisen ohjauksen toimenpiteitä. Liikkumisen ohjaus, hinnoittelu ja sääntely Luodaan kuntien ja valtion yhteinen seudullinen, joukkoliikennettä suosiva tariffipolitiikka. Pysäköintipaikkojen tarjonnalla ja hinnoittelulla ohjataan liikennejärjestelmän käyttöä. Otetaan käyttöön liityntäpysäköinnin reaaliaikainen informaatiojärjestelmä ja reittiopas sekä integroidaan liityntäpysäköinnin maksaminen lippujärjestelmään.

6 HLJ 2011:n vaikutusten arviointi Vaikutusten arvioinnin tulosten mukaan ruuhkamaksulla voidaan: hillitä liikennemäärän kasvua, lisätä joukkoliikenteen kulkutapaosuutta, vähentää ruuhkautumista ja lyhentää matka-aikoja ja parantaa saavutettavuutta ja alentaa ruuhkautumisesta aiheutuvia matka-aikakustannuksia.

7 HLJ suunnitelma HLJ suunnitelmassa todetaan: Taloudellisia ohjauskeinoja käytetään monipuolisesti ja tehokkaasti liikennejärjestelmän toimivuuden ja kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi liikenteen kysynnänohjauksen, päästöjen vähentämisen ja rahoituksen järjestämisen osalta. Liikenteeltä mahdollisesti kerättävät käyttömaksut tulee ohjata joukkoliikenteen edistämiseen ja joukkoliikennettä tukeviin investointeihin sillä seudulla, jolta ne kerätään. Tavoitteiden toteutumiseen liittyviä epävarmuuksia: Taloudellisella ohjauksella ja etenkin ruuhkamaksun käytöllä olisi merkittävä ja valtaosin myönteinen vaikutus monen kärkitavoitteen toteutumiseen.

8 Maankäyttösuunnitelmaprosessi Helsingin seudun visio MAL 2020 toteutusohjelma HLJ prosessi HLJ jatkotyöt, MAL-työ Ja muut lähtökohdat MAL strategiset linjaukset Rajaton metropoli KUUMAkehityskuva Alustavat maankäyttöarviot vaikuttamaan HLJ-prosessiin HLJ-strategiaselvitys Lisätarkastelut ja seudullinen yhteensovittaminen T Aktiivinen yhteistyö ja vuoropuhelu Osastrategioiden täsmentäminen Maankäytön rakennemalli Väestö Asuminen Elinkeinot Palvelut Viher- ja luontoalueet Vaikutusten arviointi SOVA Suunnitelman luonnos Tietopohja ja tulokset HLJ-luonnoksen valmisteluun HLJ-kehittämisstrategia MAL-yhteistyö Kestävät kulkumuodot Liikkumisen ohjaus ja hallinta Operointi ja ylläpito Tieliikenteen ratkaisut Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma HLJ luonnos MALaiesopimus Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

9 HLJ 2015:n Nykytilaselvitys Liikennejärjestelmän kehittämisen haasteita Helsingin seudun voimakas kasvu Yhdyskuntarakenteen hajautuminen Tie- ja katuverkon ruuhkautuminen Joukkoliikenteen kilpailukyvyn heikkeneminen Liikenneturvallisuus ja ympäristöhaitat edelleen haasteena Liikennejärjestelmän rahoituksen turvaaminen Toimintaympäristön vahvistuneita muutossuuntia Seudullisuus (mm. MALPE -ajattelu) Kokonaisuuden hallinnan merkitys, yhteistyö ja sitoutuminen (MALyhteistyö) Solmukohtien ja poikittaislinjojen kehittäminen, saavutettavuus Toimivuus ja käyttäjälähtöisyys Talousajattelu ja ohjaavuuden merkitys, oikeudenmukainen hinnoittelu Vaikuttavuus, kustannustehokkuus ja priorisointi.

10 Pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumistottumukset: tehtyjen matkojen määrä ja joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun sisällä

11 Kulkutapajakauma Helsingin seudulla vuosina 2008 ja 2012 Kulkutapajakauma Helsingin seudull

12 HLJ-Barometri: HLJ 2011 tavoitteiden kannatus Joukkoliikenteen houkuttelevuutta parannettava Moottoriajoneuvoliikenteen kasvua hillittävä Jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä parannettava Turvallisuutta tulee parantaa Asunnot, palvelut ja työpaikat tulee sijoittaa hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle Liikennemelua on vähennettävä Terveydelle haitallisia päästöjä on vähennettävä Ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä on vähennettävä

13 Koko Helsingin seudulle luodaan yhtenäinen joukkoliikenteen matkalippu- ja informaatiojärjestelmä (HLJ 2011) Kaikista asukkaista 78 % kannattaa ja 9 % ei kannata KUUMA seudulla 91 % asukkaista kannattaa toimenpidettä Miehet kannattavat väittämää hiukan naisia useammin

14 Tieliikenteeltä kerätään ruuhkamaksuja ja varat ohjataan joukkoliikenteen kehittämiseen

15 Mitä liikennemuotoa haluaisit kehitettävän nykyistä enemmän. Valitse 1 2 vaihtoehtoa.

16 POLISE Kaupunkiseudut Tukholma Selvitysmiehiä ja suuria päätöksiä Helsinki - Seudullisen suunnittelun ja yhteistyön laajeneminen vaiheittain Göteborg Autokaupungista joukkoliikennekaupungiksi Kööpenhamina Sormimalli ohjaa liikenteen ja maankäytön suunnittelua Oslo Tietulleilla seudun rahoitusta investointeihin ja joukkoliikenteen hoitoon

17 Liikennejärjestelmäpakettien rahoitus eri pohjoismaisissa kaupungeissa (POLISE) Oslo Göteborg Tukholma tietullit 1990 tieinvestointien rahoittamiseksi vuodesta 2002 myös joukkoliikenneinvestointeihin vuodesta 2008 lähtien vähintään 25 % joukkoliikenteen investointeihin ja hoitoon Tietullien osuus paketin kokonaisrahoituksesta nyt noin 45 % Valtio 50 %, ruuhkavero 41%, Göteborg 4 %, 3 % seutuhallinto, 2 % maankäyttömaksut Ruuhkavero (netto) milj. SEK tieinvestointien rahoittamiseen Kööpenhamina Esimerkkinä metron rahoitus: liikennöinnin tuotto 41 %, tonttien myyntitulot 39 %, kiinteistövero 15% ja avustukset 5%

18 Johtopäätöksiä 1/2 Helsingin seutu tulee kasvamaan voimakkaasti seuraavina vuosikymmeninä: Asukasmäärän ja työpaikkojen kasvu Tieliikenteen kasvu ja ruuhkautuminen Joukkoliikenteen kilpailukyky Taloudellisen ohjauksen tarve kasvaa: Kysynnän ohjaus, liikkumistavan valintaan ja liikenteen päästöihin vaikuttaminen Liikennejärjestelmän kehittämisen rahoitus

19 Johtopäätöksiä 2/2 Taloudellisia ohjauskeinoja tulee käyttää monipuolisesti liikennejärjestelmän kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi ja toimivuuden turvaamiseksi. Liikenteeltä mahdollisesti kerättävät käyttömaksut tulee ohjata joukkoliikenteen edistämiseen ja joukkoliikennettä tukeviin investointeihin sillä seudulla, jolta ne kerätään.

20 Kiitos! Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010.

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010. HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010 Hallitus 44 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

HLJ 2015 valmistelu. Kuuma-johtokunta 16.4.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ 2015 valmistelu. Kuuma-johtokunta 16.4.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ 2015 valmistelu Kuuma-johtokunta 16.4.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2013 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL puhelin (09) 4766 444 www.hsl.fi Lisätietoja: Helena Suomela, (09) 4766 4372 helena.suomela@hsl.fi

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus 19.11.2013 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen

Lisätiedot

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 23 2013 HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HSL

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3)

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) Yleistavoitteiden kohta 2. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus

Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus SIBBESBORGIN OSAYLEISKAAVA, LIITE 19 27.10.2014 Pääkaupunkiseudun itäisen kasvukäytävän toteutuksen vaiheistus sekä arvio väestö ja työpaikkamäärien kasvu urasta vuosille 2014 2050+ 1 Sisällys 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 2007) Aiesopimuksen seuranta 2010 Julkaisuja 10/2010 Julkaisun päivämäärä 6.5.2010 Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

29.3.2011. Vaikutusten arviointi. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. www.hsl.fi

29.3.2011. Vaikutusten arviointi. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. www.hsl.fi 30 29.3.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Vaikutusten arviointi www.hsl.fi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Vaikutusten arviointi HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Hämeen liiton julkaisu 2014. Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Hämeen liiton julkaisu 2014 Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikalla. - Työnantajan ohjauskeinot

Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikalla. - Työnantajan ohjauskeinot Kestävän liikkumisen edistäminen työpaikalla - Työnantajan ohjauskeinot Taina Mustonen 175555 Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto Historia- ja maantieteen laitos Toukokuu 2011 Sisältö 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT

Paikallisliikenne 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne S U O M E N P A I K A L L I S L I I K E N N E L I I T T O 39. PAIKALLISLIIKENNEPÄIVÄT Paikallisliikenne 1/11 Paikallisliikenneliitto ehdottaa määrätietoisia toimia joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AIESOPIMUS. Kanta-Hämeen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2014-2019

AIESOPIMUS. Kanta-Hämeen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2014-2019 1 AIESOPIMUS Kanta-Hämeen maakunnan liikennejärjestelmän kehittämisestä vuosina 2014-2019 2 1. SOPIJAOSAPUOLET Tämä aiesopimus on tehty seuraavien osapuolten välille: Hämeen liitto Hausjärven kunta Uudenmaan

Lisätiedot