Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön"

Transkriptio

1 Liikkumisen ohjauksen integrointi liikennejärjestelmätyöhön Anders Jansson, Tytti Viinikainen, Tapani Touru (HSL) LIVE-verkostotilaisuus

2 Liikkumisen ohjaus osana liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus on liikenteen kysynnän hallinnan keino = keino muiden joukossa - muita esim. maankäytön suunnittelu, infrastruktuurin ja palvelujen tarjonta, hinnoittelu ja sääntely - kun halutaan vaikuttaa liikkumisen määrään ja jakautumiseen eri liikennemuotojen kesken, yleensä ympäristö- tai terveyssyistä Lisäksi se on keino varmistaa liikennejärjestelmän toimivuutta, tehokkuutta ja taloudellisuutta: käytetään ns. neliporrasajattelun kahden ensimmäisen portaan keinot hyödyksi Kenen vastuulla? Liikkumisen ohjaukseen panostaminen on julkisen sektorin vastuulla siinä missä liikenneinfran kehittäminen ja ylläpito tai maankäytön suunnittelu Julkinen sektori voi itse tuottaa osan liikkumisen ohjauksen palveluista (esim. tiedon tarjonta kestävistä kulkutavoista), mutta keskeinen tavoite on saada eri toimijat vaikuttamaan esimerkiksi työntekijöidensä tai asiakkaidensa liikkumiseen Toiminnanohjaus

3 Liikkumisen ohjauksen keinovalikko TIETO helposti Tietoa tarjolla eri vaihtoehdoista yhdeltä luukulta, mm. internet, laskurit, esitteet MARKKINOINTI tuoreesti ja kohderyhmittäin Kampanjat, kokeilut, valmennukset, media NEUVONTA face to face Suoramarkkinointi ja henkilökohtainen neuvonta, esim. asuinalueet, uudet asukkaat, perheet, opiskelijat, työpaikat SUUNNITTELU organisaatiokohtaisesti Liikkumissuunnitelmat työpaikoilla, kouluissa ja muissa organisaatioissa LIIKKUMISEN PALVELUT lähelle Konkreettiset liikkumisen ratkaisut, jotka tuodaan sinne, mistä matkat alkavat: asuminen, asiointipaikat, tapahtumat -> yhteiskäyttöautot, pyöräpalvelut, liityntäpysäköinti Toiminnanohjaus

4 Miksi liikennejärjestelmätyö tarvitsee liikkumisen ohjausta Liikkumisen ohjaus on yksi keino väylänpitäjän, operaattorin, palvelun tarjoajan, työnantajan tai muun toimijan käytettäväksi liikennejärjestelmän ongelmanratkaisuun Tieto on kaiken liikenteen ja kuljettamisen perusta tieto siitä, mitä halutaan saavuttaa, missä se on, miten sinne pääsee <<<< Liikkumisen ohjauksen ydin on tiedossa siitä, miten voi kulkea tai kuljettaa, minne voi kulkea, mitä siitä seuraa, mitä se maksaa Liikkumisen palvelut nousemassa aiempaa tärkeämpään rooliin liikennejärjestelmän kehittämisessä Liikkumisen ohjaus on tehokasta vain, jos sitä tehdään suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti - ja jos se liittyy hyvin kaikkiin muihin toimiin, joilla liikennejärjestelmän kysymyksiä lähestytään Liikennejärjestelmätyö on tehokasta vain, jos siinä voidaan käyttää riittävän laajaa toimenpiteiden joukkoa, joka antaa kaikille vastuullisille toimijoille toimintamahdollisuuksia Ympäristöongelmien ratkaiseminen ei ole kiinni siitä, että tarvitsisimme lisää tietoa. Sen sijaan tarvitsemme enemmän tilaisuuksia hyvien aikeidemme toteuttamiseen (Demos Helsinki, Ryhmien voima 2013)

5 Liikkumisen ohjaus MAL-aiesopimuksessa: Tampereen seutu Yhteensä 29 toimenpidettä, joista 10 koskee liikennettä, ja joista kolme koskee kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä tai liikkumisen ohjausta Toimenpide 19: Liikkumisen ohjausta kehitetään kaupunkiseudulla osana liikennejärjestelmätyötä. Valtio tukee kehittämistyötä myöntämällä avustusta liikkumisen ohjauksen hankkeisiin, jotka tukevat kestävää liikkumista. Lähde: Kaisa Mäkelä, YM Toiminnanohjaus

6 Liikkumisen ohjaus osana seudun lj-suunnittelun prosessia: HLJ 2015 HLJ 2015 on osa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) yhteistyötä sekä MALaiesopimusten laadinta- ja seurantaprosessia Tehdään siis yhdessä maankäytön suunnittelun kanssa, mistä merkittäviä etuja liikkumistarpeeseen vaikuttamisessa Liikkumisen ohjaus kuuluu osaksi Liikkumisen palvelut ja ohjaus osastrategiaselvitystä (yksi neljästä osastrategiasta), jossa käsitellään liikenteen kysynnän hallinnan keinoja Toiminnanohjaus

7 Liikkumisen ohjaus osana seudun lj-suunnittelun prosessia: HLJ 2015 Selvityksessä etsitään liikkumisen palvelujen ja ohjauksen toimenpidekokonaisuuksia sekä keinoja lisätä Helsingin seudun liikennejärjestelmään tehokkuutta, sujuvuutta, luotettavuutta, turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä, käyttömukavuutta ja helppokäyttöisyyttä Muun muassa liikkumisen ohjauksen keinoilla pyritään vaikuttamaan verkolla havaittaviin ongelmiin sekä kehittämään liikennejärjestelmän käyttöä kokonaisuutena HLJ 2015 osastrategiaselvitykset VAIHE 1 Nykytila ja toimenpideanalyysit VAIHE 2 Strategian laadinta Liikkumisen palvelut ja ohjaus -selvitys Millaisia kysynnän hallinnan toimenpiteitä on käytettävissä ja miten ne vaikuttavat? Millaisia toimenpiteitä voidaan ottaa käyttöön liikennejärjestelmätasolla? 7 Kulkutapakohtaiset selvitykset Millaisia ongelmia ja haasteita liikennejärjestelmässä on? Mitä kulkutapakohtaisia ongelmia voidaan ratkaista/helpottaa mm. liikkumisen ohjauksen keinoilla?

8 - entä pienemmän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma? Tavoitetaso Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, luonnos elokuu 2013 Yleistavoite Tuetaan ympäristöä säästäviä liikkumistottumuksia jalankulkua, pyöräilyä ja joukkoliikennettä ja hillitään autoliikenteen kasvua Aluetyyppikohtainen tarkennus (kaupunkimaiset keskukset) Taajaman kehittämistarpeet (Lahti+Hollola) Lyhyitä matkoja tehdään yhä enemmän kävellen ja pyöräillen, jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat Joukkoliikenteen kilpailukyky suhteessa autoon paranee joukkol. pääreiteillä Joukkoliikenteellä on kaukoliikenteessä kilpailutaso Helsinkiin ja peruspalvelutaso suurimpiin kaupunkeihin Pyöräilyn yhteyspuutteiden poistaminen ja laatutason parantaminen Kilpailukykyisen joukkoliikenteen palvelutason tarjoaminen korkean kysynnän alueilla Toimenpide Kävelyn ja pyöräilyn markkinointikampanjat Työpaikkojen kestävän liikkumisen edistäminen ja liikkumisen ohjauksen suunnitelmat Informaation parantaminen Kävelyn ja pyöräilyn kulkumuotoroolin vahvistaminen päätöksenteossa Prioriteetti 1; edistämisvastuu kunnat Epävarmaksi jää edelleen, miten toimenpidelistauksessa kuvatut toimet tulevat käytännössä kytkeytymään maakunnan, kuntien ja valtion suunnittelujärjestelmään. (LIVIn lausunto ) Toiminnanohjaus

9 edellä linjauksia ja strategiaa, mikä on polku siitä käytäntöön? Kaakkois-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2017 Kuvan lähde: Anna Sarkkinen, JAPA Toiminnanohjaus

10 Polun hahmottelua Seudun liikennejärjestelmätyöryhmä asiassa toimijana Laajemminkin kyse siitä, miten liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet jalkautetaan kuntien, valtion ja muiden toimijoiden vastuiksi Isoimmilla seuduilla olemassa liikkumisen ohjauksen toimija (esim. HSL, Valonia, Ekokumppanit) -> Tämän toimijan käsittäminen liikennejärjestelmätyön yhdeksi osapuoleksi ja toimenpiteiden vastuutahoksi! Helsingin seudulla helppoa kun lj-suunnittelua ja liikkumisen ohjauksen työtä tekee sama taho entä muualla? Ja entä kun liikkumisen ohjauksen toimijaa ei ole? On muitakin polkuja liikkumisen ohjauksen työn käynnistämiseen kunnassa/seudulla. Mutta lj-työ hyvä tapa integroida asia olemassa olevaan suunnittelujärjestelmään -> pysyvyys, jatkuvuus Vai onko se hyvä tapa? Päteekö tämä kaiken kokoisilla seuduilla? Toiminnanohjaus

11 Työkalu jota kannattaa hyödyntää! Liikennejärjestelmätyön kokonaisuus Liikkumisen ohjaus työkaluna Kysynnän muodostuminen Kulkumuodon valintaan vaikuttaminen Matkan pituus/ajankohta Matkojen yhdistely Toiminnanohjaus

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KÄVELYN JA PYÖRÄILYN KEHITTÄMISOHJELMA 2030 Liikennejärjestelmätyöryhmä 23.5.2012 Kuntajohtajakokous 8.6.2012 Seutuhallitus 27.6.2012 Maanmittauslaitos, lupa nro 293/MML/12 Pohjakartta

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Lausuntopyyntöluonnos 17.11.2014 Hailuoto Kempele Liminka Lumijoki Muhos Oulu Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Liikennevirasto

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta

Joukkoliikenne. - houkutteleva valinta Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Liikenne- ja viestintäministeriö Joukkoliikenne - houkutteleva valinta Ohjelmia ja strategioita 2/2001 ISBN 951-723-463-5 ISSN 1457-747X Ulkoasu ja taitto Annexus

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) aiesopimusmenettelyn kehittäminen Työryhmän loppuraportti 15.5.2015 Suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten valtio-osapuolen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

3 Liikkumisen kehittäminen

3 Liikkumisen kehittäminen 3 Liikkumisen kehittäminen Kestävän liikkumisen edistämismahdollisuudet kaupan alalla Sara Lukkarinen & Kaisa Kauhanen, Motiva Oy Erica Roselius & Mari Pitkäaho, Ramboll Finland Oy Taustaa ja käsitteet

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa

Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa 25 2014 LIIKENNEVIRASTON tutkimuksia ja selvityksiä heljä aarnikko kaisa mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Heljä Aarnikko, Kaisa Mäkinen Liikkumisen ohjaus väylähankkeessa Liikenneviraston tutkimuksia

Lisätiedot

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 87 2013 Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Keravan liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA 51 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ REIJO VAARALA Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Reijo Vaarala Kävely ja pyöräily kaavoituksessa Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 51/2011

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa

Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Liikkumisen ohjaus olennainen osa uutta liikennepolitiikkaa Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikkumisen ohjaus ohjelman avajaistilaisuus 30.9.2010 Liikkumisen ohjaus Liikkumisen ohjauksella

Lisätiedot

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016

Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 elinvoimaa alueelle 2 2012 Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2016 Uudenmaan elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskus MERVI VARIS MIRJA NOUKKA OLLI HAVERI 1 Esipuhe Uudenmaan Elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013

Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Raportteja 89 2013 Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen! Juha Heltimo Mikko Lautala Järvenpään liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Viisaita valintoja liikkumiseen!

Lisätiedot

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa

Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa 31 2014 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Palvelutasolähtöisyys liikennejärjestelmätasoisessa esisuunnittelussa TYÖOHJELMAVAIHE Tehtävät, kytkennät ja rajaukset suunnitelmalle TARVEANALYYSI Tarpeet,

Lisätiedot

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014

Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma LUONNOS 13.1.2014 Pyhännän liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 LUONNOS 13.1.2014 RAPORTTEJA X 2015 HAAPAVEDEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Mervi

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 Tulevaisuustarkastelu YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki puhelin (09) 156 11 faksi (09) 156 1369 www.ytv.

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous

Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kuntatalous Opas päätöksentekijöille ja valmistelijoille Oppaan sivuilla seikkailevat ILMI ja ATSO. He ovat kuntapäättäjiä ja joutuvat tehtävissään tarkastelemaan monipuolisesti

Lisätiedot

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa

Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 27/2008 Liikkumisen palvelukeskus Liikkumisen ohjauksen organisointi Suomessa Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.4.2008 Tekijät Johanna Taskinen

Lisätiedot

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman

HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman 23 2013 HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arvioinnin ohjelma SOVA HSL

Lisätiedot

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014

Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 RAPORTTEJA 118 2014 Haapaveden liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 CHRISTEL KAUTIALA MIKA RÄSÄNEN EIJA YLI-HALKOLA HANNA PUOLIMATKA EILA KÖNGÄS 3 RAPORTTEJA

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö 1556/570/2009 13.5.2009 KAUPUNKIPOLITIIKAN PERIAATEPÄÄTÖS 2009-2011 1 Johdanto Valtioneuvoston lokakuussa 2008 hyväksymän alueellisen koheesio- ja

Lisätiedot

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama

Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama v Toim. Juha Kostiainen ja Eeva Linkama liikenne- ja viestintäministeriö t yö- ja elinkeinoministeriö valtiovarainministeriö ympäristöministeriö sitra liikennevirasto trafi tivit oy rym oy v a l l a n

Lisätiedot

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi

Kestävien kaupunkialueiden kehitys. Loppuraportti. Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi s Kestävien kaupunkialueiden kehitys Loppuraportti Turun kaupungin ja Siemensin yhteisanalyysi Esipuhe Turun kaupungin ja Siemensin strategisen yhteistyön toinen vaihe käynnistyi syksyllä 2012, jolloin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009

Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Tampereen kaupunkiseudun ilmastostrategia luonnos 11.8.2009 Sivu 1 Esipuhe Tiivistelmät Sisällysluettelo Osa I: Ilmastostrategia 1. Johdanto...

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi

TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. www.ylojarvi.fi TUHAT JALKAA Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma www.ylojarvi.fi 1 Eppukin pyöräilee Eppu Normaalista tuttu Juha Torvinen polkee tahdin lisäksi polkupyörällä hyvää kuntoa: Ylöjärvellä on hyvät mahdollisuudet

Lisätiedot

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen

Liikkumisen ohjaus. - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen 1 2 Liikkumisen ohjaus - valintoja liikkumiskäyttäytymiseen -oppaan on tuottanut Motiva Oy TREATISE-projektia varten elokuussa 2006. Oppaan alkuperäisen

Lisätiedot