HLJ 2015 valmistelu. Kuuma-johtokunta Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HLJ 2015 valmistelu. Kuuma-johtokunta 16.4.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 HLJ 2015 valmistelu Kuuma-johtokunta Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

2 Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun eteneminen Maankäyttösuunnitelman ja asumisen strategian MASU valmistelu Liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 valmistelu MASUluonnos HLJ luonnos MASU HLJ 2015 Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimus Toteutus

3 MAL-VISIO (HSYK , HLJ-toimikunta ) Helsingin seutua kehitetään yhtenäisesti toimivana ja vetovoimaisena metropolialueena. Metropolialueen eheä yhdyskuntarakenne on toiminnoiltaan monipuolinen ja ekotehokas. Tiiviin ydinalueen ympärillä on omailmeisten keskusten verkosto ja luonnonläheinen ympäristö. Kasvava seutu tarjoaa monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. Kestäviin liikkumismuotoihin pohjautuva liikennejärjestelmä palvelee seudun saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä

4 MAL-TAVOITTEET (HSYK , HLJ-toimikunta ) Parannamme seudun yhteiskuntataloudellista tehokkuutta. Turvaamme seudun elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja toimintaedellytykset. Monipuolinen ja toimiva seutu houkuttelee lisää investointeja. Toteutamme seudun kestävillä kulkutavoilla hyvin saavutettavaksi. Liikkumisen tarve vähenee ja liikennejärjestelmän energiatehokkuus kasvaa. Huolehdimme uusien ja olemassa olevien asuinalueiden sosiaalisesta kestävyydestä. Vastaamme erilaisten väestöryhmien asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset kohtuuhintaiselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle. Varmistamme asuntotuotannon edellyttämät kaavalliset, liikenteelliset ja yhdyskuntatekniset valmiudet. Huolehdimme asuinalueiden viihtyisyydestä ja luonnonläheisyydestä seudun vetovoimatekijänä 4

5 Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta ) Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky paranee. Pyöräily on houkuttelevaa ja sujuvaa. Ajoneuvoliikenteen matka-ajat ovat ennustettavissa ja ruuhkautuminen on hallinnassa. Kävely-yhteydet ja -ympäristöt toimivat jalankulkijan ehdoilla. Sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen kestävyys vastuullisuus Liikkuminen on turvallista kaikilla kulkumuodoilla. Arjen matkoille on vaihtoehtoja erilaisiin käyttäjätarpeisiin. Ihmisten on helppo valita terveellisiä ja vastuullisia kulkutapoja. Liikenteen ympäristöhaitat ja -kuormitus vähenevät. Liikennejärjestelmää kehitetään kustannustehokkaasti

6 MASU-HLJ:n yhteinen viestintä MASU-HLJ yleisötilaisuus Heurekassa MASU-HLJ tilaisuudet luottamushenkilöille o o HSYK, HSLH, KUUMA-johtokunta koko seutu Lausunnot ja kannanotot samaan aikaan (lokakuussa) Nettisivut Helsinginseutuportaalissa: maankayttosuunnitelma/maankaytt osuunnitelma/etusivu

7 Näkökulmia HLJ2015- valmisteluun

8 Helsingin seudun liikennejärjestelmän rahoitus 1100 M /v Liikenneverkon investoinnit 39 % Joukkoliikennepalvelut 25 % Liikenneverkon hoito ja ylläpito 36 % 8

9 Pohjoismaisia vertailukaupunkiseutuja Tukholma Selvitysmiehiä ja suuria päätöksiä Helsinki - Seudullisen suunnittelun ja yhteistyön laajeneminen vaiheittain Göteborg Autokaupungista joukkoliikennekaupungiksi Kööpenhamina Sormimalli ohjaa liikenteen ja maankäytön suunnittelua Oslo Tietulleilla seudun rahoitusta investointeihin ja joukkoliikenteen hoitoon

10 Liikenneinvestointien rahoitustasoista Lähtökohtana liikenneverkon kehittämiselle HLJ2011 kärkihankkeet ja MALsopimus, josta saadaan noin 150 M /v nollaplus -taso 2025 mennessä: meneillään olevat hankkeet ja KUHAt, pääradan parantaminen Pasila-Riihimäki, ratapiha, ja Helsingin 10 vuotissuunnitelman hankkeet (mm. Kruunuvuoren silta) ja raitioteiden kehittämissuunnitelmat 2040 mennessä lisäksi Raidejokeri, Espoon kaupunkirata, Pisara, Kehä I/III pullonkaulat, Klaukkalan ja Hyrylän ohikulut 2050 mennessä vielä Länsimetron jatko, Kehäradan liityntä ja tiederatikka (ei Lentorataa) Normaalitasossa oletetaan, että rahoitusta on 100 miljoonaa lisää vuosittain: Espoon kaupunkirataa voidaan aikaistaa vuoteen 2025 ja muuta liikennejärjestelmää voidaan kehittää lisäksi n. 20 miljoonalla eurolla vuodessa (ml. KUHA) Länsimetron jatko ja Östersundomin metro , ja muuta liikennejärjestelmää voidaan kehittää lisäksi n. 60 miljoonalla eurolla vuodessa (ml. KUHA) jaksolla Perusstrategian rahoitustasoa tiemaksutuotot kasvattavat n M riippuen valtakunnallisista ja teknologian ratkaisuista. Tuotot varmistaisivat: Kaikkien priorisoitujen HLJ2011-raidehankkeiden aloittamisen ennen vuotta 2025 paitsi molemmat metron jatkeet 2040 mennessä ja Lentoradan 2050 Klaukkalan ja Hyrylän ohikulut 2025 mennessä ja uuden kehityskäytävän investoinnit n. 100 miljoonaa / vuosi (ml KUHA) liikennejärjestelmän muuhun kehittämiseen (hinnoittelutuotoista rahoitetaan myös hinnoittelun kysynnän kasvun joukkoliikenteen hoidon kustannusten kasvu)

11 HLJ 2015 alustava perusstrategia STRASU ja eväitä luonnoksen laadintaan

12 Perusstrategia lyhyesti: Yhteiskuntataloudellisen tehokkuuden ja seudun kilpailukyvyn lisääminen Hyödynnetään nykyrakenne täysimääräisesti, priorisoidaan uudet ratkaisut vaikuttavuusarviointien pohjalta ja rahoitusmahdollisuuksien raameissa. Koko liikennejärjestelmän toimivuuden parantaminen Kehitetään kokonaisvaltaisesti matkaketjujen palvelutasoa: sujuvuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta, turvallisuutta ja laatua. Vastuullisuuteen ohjaaminen Otetaan hinnoittelun, liikenteen hallinnan ja älykkyyden keinot tehokkaaseen käyttöön haittojen minimoimiseksi ja kestävyyden parantamiseksi. Pitkäjänteinen ennakointi Yhdyskuntarakenteellista kehittämistä suunnitellaan pitkäjänteisesti, ongelmia ratkaistaan ennakoiden. Toimenpiteet valitaan näiden periaatteiden mukaan. 12

13 Tutkitut strategiat Perusstrategia: ajoneuvoliikenteen hinnoittelu, 350 M /v investoinnit, tiivis (v1) maankäyttö, joka painottuu ytimeen (noin Kehä I sisäpuoli) sekä nykyisiin ja rakenteilla oleviin ratakäytäviin (Kehärata, Länsimetro + jatke) Kuntapainotus: Kuten perusstrategia, mutta kuntien käsityksen mukainen (tasapainotettu) v0-maankäyttö Länsi/luoteispainotus: Kuten perusstrategia, mutta länsi/luoteispainotteinen maankäyttö (v2) ja uusi rata Histaan Pohjoispainotus: Kuten perusstrategia, mutta pohjoispainotteinen maankäyttö (v3) ja uusi rata Klaukkalaan Itäpainotus: Kuten perusstrategia, mutta itäpainotteinen maankäyttö (v4) ja metron jatko Söderkullaan Ei hinnoittelua: Ei hinnoittelua, normaalitason 240 M /v investoinnit, tiivis (v1) maankäyttö 13

14 Havaintoja 1/2 Hinnoittelun ansiosta automatkat lyhenevät, mikä edistää yhdyskuntarakenteen tiivistymistä. Hinnoittelu ja maankäytön tiiveys parantavat kestävien kulkumuotojen kilpailukykyä, vähentävät autonomistusta ja autonkäyttöä sekä myös päästöjä ja onnettomuuksia. Liikkumisen vaihtoehtoja lisätään parhaiten sijoittamalla maankäyttö tehokkaasti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. 14

15 Havaintoja 2/2 Tieverkon ruuhkautuminen pysyy hallinnassa ajoneuvoliikenteen hinnoittelun ja investointien ansiosta. Ilman hinnoittelua ja pienemmin investoinnein ruuhkautuminen kasvaa huomattavasti. Tavaraliikenteen viivytykset eivät vuoteen 2050 mennessä pienene, mutta ilman hinnoittelua viivytykset kasvavat ruuhkien takia huomattavasti. Ilman ajoneuvoliikenteen suoritteiden vähenemistä kansallisen turvallisuustavoitteen saavuttamisessa ei juurikaan edetä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteiden saavuttaminen pitkällä aikavälillä riippuu vahvasti myös 15 teknologian kehittymisestä.

16 Hinnoittelu ja maankäytön tiiveys parantaa kestävien kulkumuotojen kilpailukykyä Joukkoliikenteen osuus ajoneuvoilla tehdyistä matkoista (vrk) Koko Helsingin seutu Pääkaupunkiseudun sisäiset Muut Helsingin seudun matkat 41.7 % 35.0 % 48.6 % 47.9 % 48.0 % 48.1 % 48.1 % 41.1 % 40.1 % 40.3 % 40.2 % 39.9 % 43.5 % 36.6 % 14.4 % 17.8 % 17.3 % 17.1 % 17.4 % 18.2 % 15.7 % Nyky Perus (v1) Kunta (v0) Länsip (v2) Pohj.p (v3) Itäp (v4) Ei hinn. (v1) Muutos henkilöiden matkamäärissä (HS) kevyt liikenne joukkoliikenne henkilöautomatkat (hlö) Yhteensä 13 % 10 % 11 % 11 % 10 % 7 % 5 % 5 % 5 % 4 % 5 % -1 % -1 % -1 % -1 % -1 % -1 %-1 % -6 % % -11 % -11 % -11 % -11 % Perus (v1) Kunta (v0) Länsip (v2) Pohj.p (v3) Itäp (v4) Ei hinn. (v1)

17 2050 v1 rakenne tiivistyy nykyisiin ja rakenteilla oleviin ratakäytäviin ja ytimeen 17

18 Johtopäätöksiä 1/5 Kaikki tarkastellut maankäytön projektiovaihtoehdot sisältävät epävarmuustekijöitä, jotka tulee ottaa jatkotarkasteluissa huomioon. HLJ:n perusstrategiaan on perusteltua sisältyä ajoneuvoliikenteen hinnoittelu liikkumisen kysynnän ohjaamiseksi ja liikennejärjestelmän rahoituksen varmistamiseksi. Perusstrategiaa verrataan vaihtoehtoon, jossa hinnoittelua ei ole. Parhaiten saavutettavien alueiden tiivistäminen ja täydennysrakentaminen on koko seudulla toivottavaa ja tukee keskeisten HLJ-tavoitteiden toteutumista. 18

19 Johtopäätöksiä 2/5 Strategiaselvityksen tulosten perusteella HLJtavoitteiden kannalta on vaikutuksiltaan paras nykyrakenteeseen perustuva vaihtoehto (V1), jonka painopiste on Kehä I vyöhykkeen sisäpuolella sekä olemassa ja rakenteilla olevien raideliikennekäytävien varsilla. Liikennejärjestelmän mitoituksen näkökulmasta olisi perusteltua, että tätä vaihtoehtoa painotetaan seudullisen maankäyttösuunnitelman ja HLJ:n jatkovalmistelussa pohjoisen ja myös muiden suuntien elementeillä ja maankäytöllä seuraavasti: 19

20 Johtopäätöksiä 3/5 Ydinalue: Ydinalueen maankäyttöpotentiaaliin sisältyviä liikennejärjestelmän epävarmuustekijöitä kompensoidaan varautumalla muiden suuntien parhaiten saavutettavien potentiaalien tehokkaampaan käyttöönottoon. Länsi: Länsimetron jatkeen ja Espoon kaupunkiradan / Rantaradan vyöhykkeen maankäytön potentiaalien hyödyntäminen ja tukeminen on keskeinen osa perusstrategiaa. Histan suunnan kehittäminen laajentumisvaiheessa. 20

21 Johtopäätöksiä 4/5 Pohjoinen: Nykyisen pääradan käytävän tiivistäminen ja potentiaalien hyödyntäminen lähtökohtana. Olemassa olevien ratojen varsien (Pääradalla Ristikytö ja Palopuro, Oikoradan varsi) maankäytön mahdollisuudet tulee selvittää ja suunnittelua kiirehtiä ylikunnallisena yhteistyönä. Klaukkalan suunnalla ensivaiheessa maankäytön tehostaminen ja tehokas bussiliityntä Kehärataan siten, että runkoyhteyttä voidaan jatkossa kehittää tehokkaaksi raidekäytäväksi. Kerava-Nikkilä -ratakäytävä tarkastellaan osana pohjoissuuntaa, koska liikennöinti on pääradan kautta. 21

22 Johtopäätöksiä 5/5 Itä: Kasvun ohjaaminen Östersundomin metron varteen. Sibbesborgin maltillinen kehittäminen ensivaiheessa bussiliikenteeseen perustuen. Suunnalla paljon epävarmuutta ja avoinna olevia kysymyksiä erityisesti liittyen mahdolliseen voimakkaaseen kasvuun liittyviin ratkaisuihin. 22

23 Joukkoliikenteen palvelutasosta

24 Joukkoliikenteen runkoverkko ja solmupisteet 2016 (luonnos ) A A

25 Joukkoliikenteen runkoverkko ja solmupisteet 2025 (luonnos )

26 Joukkoliikenteen runkoverkko ja solmupisteet 2040 (luonnos )

27 Investointikustannukset XXX = % XX = % X = % Liityntäpysäköinnin kustannus- ja vastuunjakoehdotus MAL-aiesopimus : Sopijaosapuolet edistävät liityntäpysäköintiä sekä sopivat yhteistyöstä ja toteutuksen kustannus- ja vastuunjaosta aiesopimuskauden loppuun mennessä. Valmistelun vastuutahot ovat HSL ja Liikennevirasto. Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma hyväksyttiin HLJ-toimikunnassa ja se on viety HSL:n hallitukselle tiedoksi

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI

YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI YHTEISET LÄHTÖKOHDAT JA SUUNNITELMAT TIIVISTETYSTI HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ 2015

Lisätiedot

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TIIVISTELMÄT SUUNNITELMISTA HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA 2050, MASU 2050 HELSINGIN SEUDUN ASUNTOSTRATEGIA 2025 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA, HLJ

Lisätiedot

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014

HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 HSL:n tavaraliikennetutkimusten tulosseminaari 3.4.2014 Suvi Rihtniemi HSL:n toimitusjohtaja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet

Lisätiedot

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA

HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014

Lisätiedot

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010.

HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA. Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010. HSL OTE TARKASTAMATTOMASTA PÖYTÄKIRJASTA Hallitus 44 29.03.2011 HLJ 2011 - LIIKENNEJÄRJESTELMÄPÄÄTÖS 2080/00101101212010 Hallitus 44 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti I Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Tilannekatsaus 19.4.2013 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus

Lisätiedot

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015

Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 Alustava Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 HSLH 26.5.2015 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Kartat: Karttakeskus, L4356 Kuvat: Savonlinnan Seudun Matkailu Oy Christel Kautiala, Destia Sito Oy Ulkoasu ja taitto: Laura Pöllänen, Sito Oy Painopaikka:

Lisätiedot

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020

MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 MAL 2020 HELSINGIN SEUDUN MAANKÄYTÖN, ASUMISEN JA LIIKENTEEN TOTEUTUSOHJELMA 2020 Helsingin seudun maankäytön, asumisen

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen seurantakatsaus Aiesopimussihteeristö 25.4.2014 1 Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen 2012-2015 seuranta Seurattavat aihealueet Asuntotuotanto

Lisätiedot

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3)

VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) VAT Ehdotus valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi 2008 (1/3) Yleistavoitteiden kohta 2. Aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015 Liikkumisen palvelut ja ohjaus osaselvitys 15.10.2014 Esipuhe Liikkumisen palvelut ja ohjaus (LOPO) osaselvitys tehtiin HSL:n toimeksiantona HLJ

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti III Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Toukokuu 2015 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035

TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 TURUN SEUDUN (RAKENNEMALLIALUEEN) LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2035 2014 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelma 2035 2014 ISBN 978-952-320-001-2 Varsinais-Suomen liitto PL 273

Lisätiedot

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU

Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00. Kirkkonummi, valtuuston kokoustila PÖYTÄKIRJAN SIVU KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 16.4.2014 klo 18.00 Paikka Kirkkonummi, valtuuston kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 15 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liitto. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 030 päivitys 014 Valokuvat: Reijo Helaakoski Etelä-Karjalan liitto Lappeenranta 014 Maankäyttöpäällikkö Marjo Wallenius ISBN 978-95-9560-41-7

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma Raporttiluonnos 20.9.2013 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 3 1.1 Tarve suunnitelmalle ja suunnitelman erityispiirteet... 3 1.2 Valtakunnalliset ja alueelliset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelma 2030 päivitys 2014 Raporttiluonnos 18.8.2014 Sisältö 1 Suunnitelman lähtökohdat... 4 1.1 Valtakunnalliset ja alueelliset strategiset suunnitelmat... 4 1.2

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 LUONNOS 8.11.2011 klo 10.00 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti 2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, Helsinki PL 100, 00077 HSL puh. (09) 4766 4444 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Ympäristöraportti

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA

LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 28.10.2013 1 (2) Aluesuunnittelu LÄNSI-UUDENMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LAUSUNTOPYYNTÖ Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmasta on nyt valmistunut raporttiluonnos, josta pyydämme lausuntoanne.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito

KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito KESKI-SUOMEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA Nykytila- ja palvelutasoanalyysi, muistio 11.6.2012/Sito Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 2 2.1 Valtakunnallinen alueidenkäyttö ja liikennepolitiikka...

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 HSLH 3.11.2011 HELSINKI ESPOO VANTAA KAUNIAINEN KERAVA KIRKKONUMMI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 HSL:N STRATEGIA 2018... 2 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA)

Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) 22 2012 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) Toteuttamisohjelma 2013 2016 HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat

Lisätiedot

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen 2012 2015 seurantaraportti II Helsingin seudun MAL-aiesopimussihteeristö Kesäkuu 2014 Seurantaraportin kokoaminen ja toimitus Helsingin

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 Kuntajohtajakokous 12.2.2010 Seutuhallitus 24.3.2010 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudun kuntien - Tampere,

Lisätiedot

15 Kaupunkiseudut ja liikenne

15 Kaupunkiseudut ja liikenne 15 Kaupunkiseudut ja liikenne Kokemuksia eurooppalaisista katuraitiotiehankkeista Kai Rintala, KPMG Oy Ab Ei kirjallista esitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet suunnittelumenetelmänä Mika Ristimäki,

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma. Aiesopimuksen seuranta 2010 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (PLJ 2007) Aiesopimuksen seuranta 2010 Julkaisuja 10/2010 Julkaisun päivämäärä 6.5.2010 Julkaisun nimi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSLH 21.10.2014 Yhtymäkokous 18.11.2014 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL (00520 Helsinki) puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot