Puhdistus ja desinfiointi Hygio-otsonointilaitteella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puhdistus ja desinfiointi Hygio-otsonointilaitteella"

Transkriptio

1 Puhdistus ja desinfiointi Hygio-otsonointilaitteella 1. Hygio-laitteen käyttötarkoitus terveydenhuollossa Hygio a40 on tarkoitettu tekstiilien, kenkien ja tavaroiden puhdistamiseen ja desinfiointiin. Hygiolaitteen avulla voidaan puhdistaa sellaisia tavaroita, joita ei aiemmin ole voitu puhdistaa, on hankalaa puhdistaa tai ei vain aina tule puhdistettua. Näitä tavaroita ovat tuotteet, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja tai vesipesua. Jopa elektronisia laitteita voidaan käsitellä. Laitteen helppokäyttöisyyden vuoksi tuotteita voidaan puhdistaa useammin, vaivattomammin ja nopeammin, tästä syystä hygieniataso paranee. Tavalliset työtakit / -vaatteet, nahkaiset työkengät ja päähineet ovat jokaisen henkilön omalla vastuulla kuten myös niiden puhdistaminen. (kts. Salmela ym. 2012) Muun muassa nämä ovat tuotteita, joita tulee silloin tällöin puhdistettua ja Hygio-laitteen avulla nämäkin voidaan puhdistaa, jopa useamman kerran päivässä. Menetelmän helppokäyttöisyyden ansiosta keskimääräistä hygieniatasoa saadaan parannettua. Röntgenliivien puhdistamista ei ole aikaisemmin voitu suorittaa kuin vain pesuaineilla pyyhkimällä. Liivit alkavat haisemaan hyvin nopeasti ja samaa liiviä käyttävät useat eri käyttäjät. Hygieniahyötyjen lisäksi myös työmukavuus täten paranee. Otsonointi on myös käyttäjälle ystävällinen prosessi sillä siinä ei käytetä lainkaan kemikaaleja ja täten kemikaalipölyt ja jäämät eivät aiheuta allergisia iho- tai hengitystieoireita käyttäjälle.

2 2. Otsoni Otsonin mikrobisidinen vaikutus perustuu otsonin erittäin voimakkaaseen hapetuskykyyn sekä sekoitettuna veteen, että kaasumaisessa muodossa. Otsonin hapetuspotentiaali on voimakkaampi kuin esimerkiksi hypokloriitilla tai vetyperoksidilla, jotka ovat myös tunnettuja desinfiointiaineita. Otsonin tehokkaasta hapetuskyvystä johtuen otsonin tiedetään inaktivoivan jopa kemiallisesti resistenttejä mikro-organismeja. Otsonoinnin avulla voidaan jopa steriloida ja otsonilla steriloivia laitteita laboratoriokäyttöön on jo markkinoilla. Vahvat hapettimet reagoivat kemiallisesti orgaanisten yhdisteiden ja aineiden kanssa sillä otsoni pyrkii voimakkaasti eroon ylimääräisestä happiatomistaan. (Johansson ym. 2009, ; Mahfoudh ym. 2010, ) 3. Vaikutus eri mikro-organismeihin Eri mikro-organismit reagoivat eri tavoin otsoniin riippuen organismin rakenteesta ja aineenvaihdunnasta. Mikro-organismeissa hapettumisen kohteina ovat proteiinit, tyydyttymättömät lipidit, lipopolysakkaridit, solun sisäiset entsyymit, nukleiinihapot eli geneettinen materiaali, sytoplasmamembraanit ja peptidoglykaanit. Happiatomi irtoaa ja reagoi kyseisten yhdisteiden kanssa mudostaen uusia yhdisteitä rikkoen vanhoja rakenteita. (Mahfoudh ym. 2010, ) 3.1 Vegetatiiviset bakteerit Otsoni reagoi usean eri yhdisteen kanssa vegetatiivisissa bakteereissa. Otsonin uskotaan pääasiallisesti hapettavan proteiineja ja lipidejä bakteerin solukalvossa ja sytoplasmamembraanissa. Näiden rakenteiden vaiheittainen hajoaminen aiheuttaa muutoksia solun permeabiliteetissa ja eheydessä lopulta aiheuttaen solun hajoamisen. Kirjallisuudessa mainitaan myös tutkijoiden päätelleen, että otsonin on mahdollista myös läpäistä solukalvo ja näin ollen reagoi solun sisäisten proteiinien tai useiden entsyymien kanssa, jotka osallistuvat DNAkonformaatioon aiheuttaen muutoksia DNA:n muodostumisessa. (Mahfoudh ym. 2010, ) 3.2 Bakteerien itiöt Bakteerien itiöt ovat kestävimpiä mikro-organismin muotoja sillä ne kestävät hyvin korkeita lämpötiloja, kemikaaleja, säteilytystä ja kuivumista. Bacillus-suvun bakteeri-itiöiden tiedetään olevan erityisen kestäviä otsonille. Kirjallisuudessa oletetaan kestävyyden johtuvan monirakenteisesta suojakalvosta ja stressinsietokyvystä. Nämäkin itiöt tuhoutuvat riittävällä otsonikäsittelyllä. (Mahfoudh ym. 2010, )

3 3.3 Virukset Tutkimuksen Hudson ym. mukaan voidaan kuivalla otsonikaasulla saavuttaa >2 log vähenemä herpes, rhino ja polioviruksilla tunnin käsittelyllä. Testissä huippu otsonipitoisuudeksi saavutettiin 28 ppm (huom. Hygiolla tunnin ohjelmalla voidaan saavuttaa monikertaiset pitoisuudet). Samaisessa tutkimuksessa tutkittiin myös Feline caliciviruksen (FCV) (toimii verrokkina Norovirukselle) inaktivoitumista korkeassa suhteellisessa ilmankosteudessa ja kyseisellä viruksella saatiin lähes 3 log vähenemä. Tutkimuksessa todettiin otsonin olevan antiviraali aine. (Hudson ym. 2009, ). Otsoni tuhoaa virukset, mutta tarkkaa tuhoamismekanismia ei tiedetä. Useissa tutkimuksissa mainitaan otsonin reagoivan voimakkaasti useiden makromolekyylien kanssa, kuten virusten proteiineja sisältävien kapsidien ja nukleiinihappojen kanssa. (Tseng & Li 2008, 56-62; Cataldo 2006, ) 3.4 Entsyymit ja DNA Useat tutkijat viittaavat entsyymien vahingoittumiseen otsonin vaikutuksesta tärkeänä solun inaktivointikeinona. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu otsonin hidastavan E.coli:n entsyymitoimintaa. DNA voi myös olla otsonin vaikutukselle herkkä sillä otsoni reagoi nopeasti erityisesti tymiinin, urasiilin ja guaniinin kanssa (Takamoto ym. 1992, ; Ishizaki ym. 1986, 67-72) 4. Käsittelyn tehokkuuten vaikuttavat tekijät Tutkimuksissa on havaittu otsonin tehokkuuden mikrobeihin olevan pienempi, kun otsonille on saatavilla muitakin reagoimiskohteita kuin mikrobit. Proteiinien, rasvojen ja muiden orgaanisten aineiden lisäksi myös pinnalla johon mikrobi on kiinnittynyt, on suuri vaikutus mikrobin tuhoutumiseen. Materiaalin huokoisuus vaikuttaa paljon inaktivointi tehokkuuteen. Kovilta pinnoilta otsoni inaktivoi mikrobeja tehokkaammin kuin huokoisilta pinnoilta. Myös erilaiset materiaalit reagoivat otsoniin eri tavalla. Mikrobit, jotka ovat kiinnittyneinä otsonin kanssa reagoivan materiaalin pintaan, eivät inaktivoidu yhtä tehokkaasti kuin otsonin kanssa reagoimattomaan pintaan kiinnittyneet mikrobit. Mitä vähemmän itse materiaali reagoi otsonin kanssa, sitä tehokkaammin otsoni inaktivoi materiaaliin kiinnittyneitä mikrobeja. Kuten tutkimuksen taulukosta nähdään (Taulukko 1.)

4 Taulukko 1. Kuivan otsonikaasun inaktivointitehokkuus B. atrophaeus itiöihin eri polymeeripinnoilla. (Mahfoudh ym. 2010, ) 5. Menetelmän soveltuvuus Otsonointi sopii hyvin materiaaleille, jotka eivät kestä korkeaa lämpötilaa tai ne on muuten vaikea mekaanisesti puhdistaa. Otsoni tehoaa hyvin mikrobeihin erilaisilla pinnoilla ja sen avulla voidaan puhdistaa jopa huonekaluja. Etuna on myös se, että otsonikaasu pääsee kosketuksiin myös pintojen kanssa, jotka ovat manuaalisen siivoamisen ulottumattomissa. Erilaisilta pinnoilta otsonin avulla voidaan saavuttaa >log 3 vähenemä mikrobimäärissä, jota myös pidetään tavoitteena pintoihin kiinnittyneiden bakteerien desinfioinnissa. Itiöivillä bakteerilla vastaava luku on 1 log. (Moesteller & Bishop 1993, 34-41; Sharma & Hudson 2008, ; Johansson ym. 2009, ; Mahfoudh ym. 2010, ; Wirtanen, 1995, 106)

5 Lähteet Wirtanen, G. (1995). Biofilm formation and its elimination from food processing equipment, VTT Publications 251. Espoo: VTT Offsetpaino. 106 p. Hudson, J.B., M. Sharma, and S. Vimalanathan Development of a Practical Method for Using Ozone Gas as a Virus Decontaminating Agent. Ozone: Science & Engineering. 31: Mahfoudh, A.; Moisan, M.; Séguin, J.; Barbeau, J.; Kabouzi, Y & Kéroack, D Inactivation of Vegetative and Sporulated Bacteria by Dry Gaseous Ozone. Québec: Ozone: Science and Engineering. Sharma, M. & Hudson, J Ozone gas is an effective and practical antibacterial agent. Vancouver: AJIC: American Journal of Infection Control. Moesteller, T. & Bishop, J Sanitizer efficacy against attached bacteria in a milk biofilm. Virginia: Journal of food protection. Johansson, E.; Claesson, R. & van Dijken, J Antibacterial effect of ozone on cariogenic bacterial species. Umeå: Journal of Dentistry. Takamoto, Y.; Maeba, H. & Kamimura, M Changes in survival rates of enzyme activities Escherichia coli with ozone. Applied Microbiology and Biotechnology. in Ishizaki, K.; Shinriki, N. & Matsuyama, H Inactivation of Bacillus spores by gaseous ozone. Journal of Applied Bacteriology. Tseng, C.; & Li, C Inactivation of surfaces viruses by gaseous ozone. Journal of Environmental Health. Cataldo, F Ozone degradation of biological macromolecules: proteins, hemoglobin, RNA, and DNA. Ozone: Science and Engineering. Salmela, H.; Mattila, I.; Nurmi, S.; Haikka, M.; Kaihlanen, M.; Tani-Lehtinen, T.; Anttila, J.; Lintukorpi, A Leikkausosaston työasukonsepeti. VTT.

Paperitehtaan jätevesien käsittely termofiilisellä aktiiviliete- ja biofilmiprosessilla

Paperitehtaan jätevesien käsittely termofiilisellä aktiiviliete- ja biofilmiprosessilla Paperitehtaan jätevesien käsittely termofiilisellä aktiiviliete- ja biofilmiprosessilla Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Ympäristötieteen pro gradu -tutkielma Eeva Lehtonen Syksy

Lisätiedot

LAIMENNETUN EMÄSPESULIUOKSEN CIP- PUHDISTUSTEHON TESTAUS

LAIMENNETUN EMÄSPESULIUOKSEN CIP- PUHDISTUSTEHON TESTAUS Opinnäytetyö (AMK) Bio- ja elintarviketekniikka Elintarviketekniikka 2010 Aleksi Kaapola LAIMENNETUN EMÄSPESULIUOKSEN CIP- PUHDISTUSTEHON TESTAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Otsonoitu juomavesi tehokas itsehoitomuoto?

Otsonoitu juomavesi tehokas itsehoitomuoto? Otsonoitu juomavesi tehokas itsehoitomuoto? Miika Sallinen (Päivitetty 22.1.2010) Johdanto Otsoni on lääkeaineena halpa ja hoitomuotona usein hyvin tehokas. Uutuudesta, ennakkoluuloista ja monien tautien

Lisätiedot

Laitehygienia elintarviketeollisuudessa

Laitehygienia elintarviketeollisuudessa ESPOO 2002 VTT PUBLICATIONS 480 Laitehygienia elintarviketeollisuudessa Hygieniaongelmien ja Listeria monocytogeneksen hallintakeinot 184 VTT PUBLICATIONS 480 Laitehygienia elintarviketeollisuudessa Hygieniaongelmien

Lisätiedot

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA

SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Teija Pitkäkangas SIENET JA PSEUDOMONAS AERUGINOSA UIMALAITOSTEN JA JULKISTEN LIIKUNTAPAIKKOJEN KOSTEISSA TILOISSA SEKÄ YLEISISSÄ SAUNOISSA Opinnäytetyö Ympäristöteknologia Helmikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

AKTIIVISTA PUHDISTUSTA BIOTEKNOLOGIAN AVULLA

AKTIIVISTA PUHDISTUSTA BIOTEKNOLOGIAN AVULLA aktiiviset bakteerit ja entsyymit AKTIIVISTA PUHDISTUSTA BIOTEKNOLOGIAN AVULLA Nilfisk Biobact on ympäristöystävällinen puhdistusaine, jonka teho perustuu mikrobeihin ja entsyymeihin. BIOBACT CLEAN YLEISPUHDiSTUSAINE

Lisätiedot

Saara Salo. Varastotilan ilmanlaadun parantaminen aktiivihapella ja sen vaikutus leikkokukkien säilyvyyteen

Saara Salo. Varastotilan ilmanlaadun parantaminen aktiivihapella ja sen vaikutus leikkokukkien säilyvyyteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Bio- ja elintarviketekniikka Saara Salo Varastotilan ilmanlaadun parantaminen aktiivihapella ja sen vaikutus leikkokukkien säilyvyyteen Insinöörityö 6.5.2009 Ohjaaja: insinööri

Lisätiedot

PÖYTÄPYYHKEIDEN HYGIEENISYYS Mikkelissä 2007

PÖYTÄPYYHKEIDEN HYGIEENISYYS Mikkelissä 2007 Vuokko Tuononen PÖYTÄPYYHKEIDEN HYGIEENISYYS Mikkelissä 2007 Opinnäytetyö Ympäristöteknologia Toukokuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.5.2007 Tekijä(t) Vuokko Tuononen Nimeke Pöytäpyyhkeiden

Lisätiedot

Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas

Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas VTT TIEDOTTEITA - MEDDELANDEN - RESEARCH NOTES 1847 Kalateollisuuden hygienia- ja pakkausopas Tuija Lyijynen, Kati Randell, Tapani Hattula & Raija Ahvenainen VTT Bio- ja elintarviketekniikka VALTION TEKNILLINEN

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

29.VUOSIKERTA NUMERO 6/2011 XIX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT

29.VUOSIKERTA NUMERO 6/2011 XIX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT 29.VUOSIKERTA NUMERO 6/2011 XIX VALTAKUNNALLISET VÄLINEHUOLLON KOULUTUSPÄIVÄT Suomen Sairaalahygieniayhdistyksen hallitus 2011 Puheenjohtaja Veli-Jukka Anttila HYKS/Medisiininen toimiala/infektiosairaudet,

Lisätiedot

KAROLIINA MOILANEN KÄSITELLYN YHDYSKUNTAJÄTEVEDEN HYGIENISOINTI

KAROLIINA MOILANEN KÄSITELLYN YHDYSKUNTAJÄTEVEDEN HYGIENISOINTI KAROLIINA MOILANEN KÄSITELLYN YHDYSKUNTAJÄTEVEDEN HYGIENISOINTI Diplomityö Tarkastaja: professori Jukka Rintala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4. kesäkuuta

Lisätiedot

MAIDON JA HERAN MIKROSUODATUS

MAIDON JA HERAN MIKROSUODATUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Kemiantekniikka Tiina Saario DIPLOMITYÖ MAIDON JA HERAN MIKROSUODATUS Tarkastajat: Prof. Mika Mänttäri TkT Olli Tossavainen Työn ohjaajat: DI

Lisätiedot

ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES (AOT) EDISTYKSELLISTÄ HAPETUSTEKNOLOGIAA

ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES (AOT) EDISTYKSELLISTÄ HAPETUSTEKNOLOGIAA ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES (AOT) EDISTYKSELLISTÄ HAPETUSTEKNOLOGIAA TESTITULOKSET 2000 2009 RGF kehitti ensimmäisen Advanced Oxidation -hapetusteknologiansa yli kaksikymmentä vuotta sitten. Yli miljoona

Lisätiedot

Polylaktidi (96L/4D) -verkon kudosyhteensopivuus rotan subkutiksessa

Polylaktidi (96L/4D) -verkon kudosyhteensopivuus rotan subkutiksessa Polylaktidi (96L/4D) -verkon kudosyhteensopivuus rotan subkutiksessa Pro gradu -tutkielma Tampereen yliopisto Lääketieteellisen teknologian instituutti Toukokuu 2008 Sari Tamminen Kiitokset Tämä Pro gradu

Lisätiedot

Norovirus sairaalaympäristössä

Norovirus sairaalaympäristössä Norovirus sairaalaympäristössä Heidi Grönroos LK HUS Sairaalahygieniayksikkö Helsinki 8.10.2009 Tutkielma heidi.gronroos@helsinki.fi Ohjaaja: Mari Kanerva LT HELSINGIN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit

Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Lääkelaitoksen julkaisusarja 4/2003 Hammaslääketieteessä, suu- ja kasvokirurgiassa sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa käytettävät biomateriaalit Jouni Heikkilä Yrjö T. Konttinen Jukka Salonen HAMMASLÄÄKETIETEESSÄ,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta 31.8.2010 1 (1) Kunnan kiinteistöjen käyttäjille TOIMINTAOHJE ILOMANTSIN KUNNAN TYÖPAIKKOJEN KOSTEUS- JA HOMEVAURIOEPÄILYISSÄ SEKÄ SISÄILMAONGELMISSA Ilomantsin kunta, Soihtulantie 7,

Lisätiedot

LAURI SAVOLAINEN TEOLLISUUDEN LIKAISTEN POISTOILMAVIRTOJEN LÄMMÖN- TALTEENOTTO. Diplomityö

LAURI SAVOLAINEN TEOLLISUUDEN LIKAISTEN POISTOILMAVIRTOJEN LÄMMÖN- TALTEENOTTO. Diplomityö LAURI SAVOLAINEN TEOLLISUUDEN LIKAISTEN POISTOILMAVIRTOJEN LÄMMÖN- TALTEENOTTO Diplomityö Tarkastaja: Professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä

Teemu Rantanen. Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Teemu Rantanen Talousveden valmistus loma-asunnolle järvi- tai kaivovedestä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Kemiantekniikka Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS

SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Energia Energiatekniikan koulutusohjelma Antti Väisänen SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SIIVOUSKÄYTÄNTÖJEN LAADUNVARMISTUS Työn tarkastajat:

Lisätiedot

SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos

SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos Nina Seppänen SIIVOUSTYÖN ASEPTIIKAN KEHITTÄMINEN Case Ammatillinen oppilaitos Opinnäytetyö Palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma Joulukuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 7.12.2010

Lisätiedot

UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET 5/2007 KUOPION YLIOPISTON YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOSTEN MONISTESARJA

UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET 5/2007 KUOPION YLIOPISTON YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOSTEN MONISTESARJA UIMAHALLIEN ALLASTILOJEN TYÖOLOSUHTEET JA HENKILÖKUNNAN HENGITYSELINOIREET Valkeinen Reetta 1, Kalliokoski Pentti 1, Päivinen Marja 2, Patovirta Riitta-Liisa 1,3, Putus Tuula 4, Jauhiainen Tapio 5, Reiman

Lisätiedot

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista

Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista Dr. Martin Schuster Heraeus Kulzer Dental GmbH & Co. KG Heraeus Edelmetalle Käännös: Anders Wollstén Yleiskatsaus hammasteknisten seosten aineosien biologisista vaikutuksista V äestön yleisen terveystietouden

Lisätiedot

LEHMÄNLANNAN HYGIENISOITUMINEN KOMPOSTOINNISSA

LEHMÄNLANNAN HYGIENISOITUMINEN KOMPOSTOINNISSA LEHMÄNLANNAN HYGIENISOITUMINEN KOMPOSTOINNISSA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Ympäristöbiotekniikka Visamäki, kevät 2013 Taija Taavo TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Bio- ja elintarviketekniikka

Lisätiedot

Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan

Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan Parasetamolin vaikutus myeloperoksidaasin toimintaan Pro gradu -tutkielma Jyväskylän Yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Solu- ja molekyylibiologia Tammikuu 2013 Joanna Lempiäinen ALKUSANAT Tämän

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HYGIENIATUTKIMUS

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HYGIENIATUTKIMUS Anne Bergman ILMALÄMPÖPUMPPUJEN HYGIENIATUTKIMUS Opinnäytetyö Ympäristöteknologia Toukokuu 2012 ALKUSANAT Opinnäytetyöni toimeksiantaja oli Mikkelin Seudun Ympäristöpalvelut, jonka puolesta työtä ohjasivat

Lisätiedot

Mitokondriosairauksissa aktivoituvia geenejä tunnistettu. Heikki Eräsalo Ohjaajat: FM Esko Kemppainen ja prof. Howard Jacobs BIOKEMIA

Mitokondriosairauksissa aktivoituvia geenejä tunnistettu. Heikki Eräsalo Ohjaajat: FM Esko Kemppainen ja prof. Howard Jacobs BIOKEMIA Mitokondriosairauksissaaktivoituviageenejätunnistettu HeikkiEräsalo Ohjaajat:FMEskoKemppainenjaprof.HowardJacobs BIOKEMIA Mitokondrioperäiset sairaudet aiheuttavat laajan kirjon oireita ihmisillä. Oireisiin

Lisätiedot

TONI PIENIMÄKI PAPERITEHTAAN JÄTEVESIEN PUHDISTUS SEKÄ TERVAKOSKI OY:N KIINTOAINEPÄÄSTÖKARTOITUS. Diplomityö

TONI PIENIMÄKI PAPERITEHTAAN JÄTEVESIEN PUHDISTUS SEKÄ TERVAKOSKI OY:N KIINTOAINEPÄÄSTÖKARTOITUS. Diplomityö TONI PIENIMÄKI PAPERITEHTAAN JÄTEVESIEN PUHDISTUS SEKÄ TERVAKOSKI OY:N KIINTOAINEPÄÄSTÖKARTOITUS Diplomityö Tarkastajat: professori Jurkka Kuusipalo ja yliassistentti Marikki Laamanen Tarkastajat ja aihe

Lisätiedot

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen

Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen 2 Sisällys/Sivu 1. Yleistä tietoa homepölystä ja homeen hajusta... 3 2. Pölyn leviämisen estäminen kosteus- ja homevaurioiden

Lisätiedot