Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg kalvopäällysteiset tabletit. Simvastatiini

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg kalvopäällysteiset tabletit. Simvastatiini"

Transkriptio

1 Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg ja 80 mg kalvopäällysteiset tabletit Simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan: 1. Mitä Simvastatin Orion on ja mihin sitä käytetään 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Simvastatin Orion -tabletteja 3. Miten Simvastatin Orion -tabletteja otetaan 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Simvastatin Orion -tablettien säilyttäminen 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1. Mitä Simvastatin Orion on ja mihin sitä käytetään Simvastatin Orion sisältää simvastatiinia ja sitä käytetään veren kokonaiskolesterolipitoisuuden, huonon kolesterolin (LDL-kolesterolin) ja veren rasvojen, eli triglyseridien, pienentämiseksi. Tämän lisäksi simvastatiini suurentaa hyvän kolesterolin (HDL-kolesterolin) määrää. Tämän lääkehoidon aikana sinun on jatkettava kolesterolia alentavan ruokavaliohoidon noudattamista. Simvastatiini kuuluu statiinien lääkeaineryhmään. Kolesteroli on yksi monista verenkierrossa olevista rasvoista. Kokonaiskolesterolisi muodostuu pääasiassa LDL- ja HDL -kolesteroleista. LDL-kolesterolia kutsutaan usein huonoksi kolesteroliksi, koska se voi kerääntyä valtimoiden seinämiin muodostaen plakin. Lopulta plakin muodostus voi johtaa valtimoiden ahtautumiseen. Ahtautuminen voi hidastaa tai tukkia verenvirtauksen elintärkeisiin elimiin kuten sydämeen ja aivoihin. Verenvirtauksen estyminen voi johtaa sydän- tai aivoinfarktiin. HDL-kolesterolia kutsutaan usein hyväksi kolesteroliksi, koska se estää huonon kolesterolin kerääntymistä valtimoihin ja ehkäisee sydänsairauksia. Triglyseridit ovat toinen muoto veren rasvoista, jotka voivat lisätä sydänsairauksien riskiä. Tämän lääkehoidon aikana sinun on jatkettava kolesterolia alentavan ruokavaliohoidon noudattamista. Simvastatiinia käytetään yhdessä kolesterolia alentavan ruokavaliohoidon kanssa, jos kolesteroliarvosi (primaarinen hyperkolesterolemia) tai veresi rasva-arvot (sekamuotoinen hyperlipidemia) ovat kohonneet.

2 sinulla on perinnöllinen, veren kolesteroliarvoja suurentava sairaus (homotsygoottinen, familiaalinen hyperkolesterolemia). Tässä tapauksessa sinulle saatetaan määrätä myös muuta hoitoa. sinulla on sepelvaltimotauti tai olet vaarassa sairastua siihen (koska sinulla on diabetes, olet sairastanut aivohalvauksen tai sinulla on jokin muu verisuonisairaus). Simvastatiini voi pidentää elinikääsi vähentämällä sydänsairauksien vaaraa, riippumatta veresi kolesterolipitoisuudesta. Useimmilla ihmisillä korkeat veren kolesteroliarvot eivät aiheuta minkäänlaisia äkillisiä oireita. Lääkäri voi määrittää kolesteroliarvosi yksinkertaisella verikokeella. Käy lääkärin vastaanotolla säännöllisesti, huolehdi kolesteroliarvosi seurannasta, ja keskustele tavoitteistasi lääkärin kanssa. 2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Simvastatin Orion tabletteja Älä ota Simvastatin Orion tabletteja - jos olet allerginen (yliherkkä) simvastatiinille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6: Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa). - jos sinulla on jokin maksasairaus - jos olet raskaana tai imetät - jos käytät yhtä tai useampaa seuraavista lääkkeistä, joiden vaikuttava aine on: itrakonatsoli, ketokonatsoli, posakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon) erytromysiini, klaritromysiini tai telitromysiini (käytetään infektioiden hoitoon) HIV-proteaasinestäjät, kuten indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri (HIV proteaasinestäjiä käytetään HIV-infektioiden hoitoon) bosepreviiri tai telapreviiri (käytetään hepatiitti C-virusinfektion hoitoon) nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon) gemfibrotsiili (käytetään alentamaan kolesteroliarvoja) siklosporiini (käytetään usein elinsiirtopotilaille) danatsoli (keinotekoinen hormoni, jota käytetään endometrioosin hoitoon. Tila, jossa kohdun limakalvo kasvaa kohdun ulkopuolella). jos käytät tai olet käyttänyt tai sinulle on annettu viimeisen 7 päivän aikana fusidiinihappoa sisältävää lääkettä (käytetään bakteeritulehdusten hoitoon). Kysy lääkäriltä, ellet ole varma onko lääkkeesi lueteltu yllä olevassa listassa. Varoitukset ja varotoimet Kerro lääkärille: kaikista sairauksistasi ja mahdollisista allergioistasi. jos käytät runsaasti alkoholia. jos sinulla on tai on ollut jokin maksasairaus. Tällöin Simvastatin Orion ei ehkä sovi sinulle. jos olet menossa ennalta suunniteltuun leikkaukseen. Voi olla, että Simvastatin Orion-lääkityksesi on keskeytettävä joksikin aikaa. Lääkärin pitää otattaa sinulta verinäyte ennen Simvastatin Orion-hoidon aloittamista ja jos sinulla on oireita maksan toimintahäiriöstä Simvastatin Orion-hoidon aikana. Tämän verikokeen tarkoituksena on tarkistaa maksasi toiminta. Lääkäri saattaa myös tarvita toisen verinäytteen tarkistaakseen, miten maksasi toimii sen jälkeen, kun olet aloittanut Simvastatin Orion-hoidon.

3 Jos sinulla on diabetes tai kuulut riskiryhmään, lääkäri seuraa tilannettasi tarkasti tämän lääkkeen käytön aikana. Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso ja kohonneet veren rasvaarvot, olet ylipainoinen tai sinulla on korkea verenpaine. Kerro lääkärille, jos sinulla on vaikea keuhkosairaus. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulle ilmaantuu selittämätöntä lihassärkyä, -arkuutta tai -heikkoutta. Lihasoireet voivat nimittäin joissakin harvoissa tapauksissa olla vakavia, ja niihin saattaa liittyä lihaskudoksen hajoamista, mikä puolestaan voi johtaa munuaisvaurioihin. Hyvin harvoissa tapauksissa nämä oireet ovat johtaneet potilaan kuolemaan. Lihaskudoksen hajoamisen vaara on suurempi käytettäessä suurempia Simvastatin Orion-annoksia, etenkin 80 mg:n annosta. Lihaskudoksen hajoamisen vaara on myös suurempi tietyillä potilailla. Keskustele lääkärin kanssa, jos jokin seuraavista koskee sinua: käytät runsaasti alkoholia sinulla on jokin munuaissairaus sinulla on jokin kilpirauhassairaus olet 65-vuotias tai sitä vanhempi olet nainen jokin aikaisempi kolesterolilääkitys statiineihin tai fibraatteihin kuuluvalla lääkkeellä on aiheuttanut lihasvaivoja sinulla tai lähisukulaisellasi on jokin perinnöllinen lihassairaus. Kerro myös lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos sinulla on jatkuvaa lihasheikkoutta. Lisätutkimukset ja -lääkitys voivat olla tarpeen sen diagnosoimiseksi ja hoitamiseksi. Muut lääkevalmisteet ja Simvastatin Orion On erityisen tärkeää kertoa lääkärille, jos käytät lääkkeitä, joiden vaikuttava aine jokin seuraavista. Simvastatin Orionin käyttö yhdessä näiden lääkkeiden kanssa voi lisätä lihasoireiden vaaraa (osa näistä on jo mainittu yllä olevassa kappaleessa Älä käytä Simvastatin Orion -tabletteja ). siklosporiini (käytetään usein elinsiirtopotilaille) danatsoli (synteettinen hormoni, jota käytetään endometrioosin hoitoon. Tila, jossa kohdun limakalvo kasvaa kohdun ulkopuolella) lääkkeet, joiden vaikuttava aine on esim. itrakonatsoli, ketokonatsoli, flukonatsoli, posakonatsoli tai vorikonatsoli (käytetään sieni-infektioiden hoitoon) fibraatit, joiden vaikuttava aine on esim. gemfibrotsiili tai betsafibraatti (käytetään alentamaan kolesteroliarvoja) erytromysiini, klaritromysiini, telitromysiini tai fusidiinihappo (käytetään bakteeritulehdusten hoitoon). Älä ota fusidiinihappoa, kun käytät tätä lääkevalmistetta. Katso myös kohta 4 tästä pakkausselosteesta. HIV-proteaasinestäjät, kuten indinaviiri, nelfinaviiri, ritonaviiri ja sakinaviiri (käytetään AIDS:n hoitoon) bosepreviiri tai telapreviiri (käytetään hepatiitti C-virusinfektioiden hoitoon) nefatsodoni (käytetään masennuksen hoitoon) amiodaroni (käytetään sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)

4 verapamiili, diltiatseemi tai amlopidiini (käytetään korkean verenpaineen, sydänsairauksiin liittyvän rintakivun ja muiden sydänsairauksien hoitoon) kolkisiini (käytetään kihdin hoitoon). Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Muista etenkin mainita, jos käytät lääkkeitä, joiden vaikuttava aine on jokin seuraavista: lääkkeitä, joiden vaikuttava aine estää veren hyytymistä, kuten varfariini, fenprokumoni tai asenokumaroli (antikoagulantteja) fenofibraatti (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja) niasiini (käytetään myös alentamaan kolesteroliarvoja) rifampisiini (käytetään tuberkuloosin hoitoon). Kerro lääkärille myös, jos käytät niasiinia (nikotiinihappoa) tai niasiinia sisältäviä valmisteita ja olet kiinalaista syntyperää. Sinun tulisi myös kertoa jokaiselle lääkärille, joka määrää sinulle uutta lääkettä, että käytät Simvastatin Orion:ia. Simvastatin Orion ruuan, juoman ja alkoholin kanssa Alkoholi Runsasta alkoholin käyttöä tulee välttää simvastatiinihoidon aikana. Kerro lääkärille ennen lääkkeen käyttöä, jos käytät usein ja suuria määriä alkoholia. Greippimehu Greippimehu sisältää yhtä tai useampaa ainetta, jotka vaikuttavat joidenkin lääkkeiden (mm. Simvastatin Orion:in) käyttöön elimistössä, ja siksi greippimehun juomista on syytä välttää. Raskaus, imetys ja hedelmällisyys Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. Simvastatin Orion -tabletteja ei saa käyttää raskauden aikana. Jos Simvastatin Orion -tablettien käyttö on välttämätöntä, hedelmällisessä iässä olevien naisten on käytettävä luotettavaa ehkäisymenetelmää. Simvastatin Orion -tablettien käyttö on lopetettava, jos suunnittelet raskautta tai epäilet olevasi raskaana. Kysy neuvoa lääkäriltä jatkohoito-ohjeiden saamiseksi. Älä käytä Simvastatin Orion -tabletteja imetyksen aikana. Jos aiot imettää, Simvastatin Orion -tablettien käyttö on lopetettava. Kysy neuvoa lääkäriltä jatkohoito-ohjeiden saamiseksi. Ajaminen ja koneiden käyttö Simvastatiini ei yleensä vaikuta ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn, mutta harvinaisissa tapauksissa saattaa esiintyä huimausta ja tämä on otettava huomioon autoa ajettaessa ja koneita käytettäessä. Lääke voi heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa tai tehdä tarkkaa keskittymistä vaativia tehtäviä. On omalla vastuullasi arvioida, pystytkö näihin tehtäviin lääkehoidon aikana. Lääkkeen vaikutuksia ja haittavaikutuksia on kuvattu muissa kappaleissa. Lue koko pakkausseloste opastukseksesi. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos olet epävarma.

5 Simvastatin Orion sisältää laktoosia. Jos lääkärisi on kertonut, etteivät jotkut sokerit (esim. laktoosi) sovi sinulle, keskustele lääkärisi kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. Laktoosia on noin 70 mg 10 mg tabletissa, noin 140 mg 20 mg tabletissa, noin 280 mg 40 mg tabletissa ja noin 560 mg 80 mg tabletissa. 3. Miten Simvastatin Orion -tabletteja otetaan Lääkäri määrää sinulle sopivan tablettivahvuuden sairautesi, nykyisen hoitosi ja henkilökohtaisen riskin perusteella. Ota tätä lääkettä juuri siten kuin lääkärisi on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Jatka kolesterolia alentavan ruokavalion noudattamista Simvastatin Orion-hoidon aikana. Annos: Suositeltu annos on yksi 10 mg:n, 20 mg:n, 40 mg:n tai 80 mg:n Simvastatin Orion-tabletti suun kautta, kerran vuorokaudessa. Aikuiset: Tavanomainen aloitusannos on 10 mg tai 20 mg, joskus myös 40 mg, vuorokaudessa. Lääkäri saattaa suurentaa annostasi aina 80 mg:aan asti. Annosmuutosten välissä on kuitenkin aina oltava vähintään neljä viikkoa. Älä koskaan ylitä 80 mg:n vuorokausiannosta. Lääkäri voi myös määrätä pienempiä annoksia, varsinkin, jos käytät jotakin edellä mainituista lääkkeistä tai sairastat tietynlaista munuaissairautta. 80 mg:n annostusta suositellaan ainoastaan aikuisille potilaille, joiden kolesteroliarvot ovat erityisen korkeat ja joiden riski sairastua sydänsairauksiin on suuri ja joille toivottua hoitotulosta ei ole saatu pienemmillä annoksilla. Lapset: Tavanomainen suositeltu aloitusannos lapsille (10 17-vuotialle) on 10 mg vuorokaudessa iltaisin. Suurin suositeltu annos on 40 mg vuorokaudessa. Antotapa ja hoidon kesto: Ota Simvastatin Orion-tabletit iltaisin. Voit ottaa lääkkeen joko ruuan kanssa tai muuna aikana. Jos lääkäri on määrännyt sinua käyttämään Simvastatin Orion:ia yhdessä toisen kolesterolia alentavan lääkkeen, joka sitoo sappihappoja, kanssa, Simvastatin Orion-tabletti tulee ottaa viimeistään kaksi tuntia ennen tämän toisen lääkkeen ottamista tai vähintään neljä tuntia sen jälkeen. Simvastatin Orion -lääkityksen aikana saatetaan määrätä tehtäväksi laboratoriokokeita, joilla seurataan lääkkeen tehoa ja turvallisuutta. On tärkeää, että käyt sinulle määrätyissä tutkimuksissa. Jatka Simvastatin Orion-hoitoa niin kauan kuin lääkäri näin määrää. Jos otat enemmän Simvastatin Orion -tabletteja kuin sinun pitäisi Jos olet ottanut liian suuren lääkeannoksen tai vaikkapa lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota aina yhteyttä lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh Suomessa, 112 Ruotsissa) riskien arvioimiseksi ja lisäohjeiden saamiseksi.

6 Jos unohdat ottaa Simvastatin Orion tabletteja Ota seuraava tabletti vasta sen normaalina ottoajankohtana. Älä ota kaksinkertaista tai suurempaa annosta korvataksesi unohtamasi tabletit. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. Mahdolliset haittavaikutukset Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Seuraavia termejä on käytetty kuvaamaan haittavaikutusten yleisyyttä: Harvinainen (enintään yhdellä potilaalla tuhannesta) Hyvin harvinainen (enintään yhdellä potilaalla kymmenestä tuhannesta) Tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). Seuraavia vakavia haittavaikutuksia on raportoitu harvoin. Jos saat jonkun alla luetelluista vakavista haittavaikutuksista, lopeta lääkkeen käyttö ja ota välittömästi yhteys lääkäriin tai lähimmän sairaalan ensiapuun. lihassärky, -arkuus, -heikkous ja -krampit. Nämä haittavaikutukset saattavat joissakin harvoissa tapauksissa olla vakavia, jolloin niihin liittyy lihaskudoksen tuhoutumista ja sen seurauksena munuaisvaurioita. Hyvin harvoin oireet ovat myös johtaneet potilaan kuolemaan. yliherkkyys, eli allergiset reaktiot, kuten - kasvojen, kielen ja nielun turvotus, joka voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia - kova lihaskipu, jota useimmiten ilmenee hartioissa ja lonkissa - ihottuma, johon liittyy heikkoutta raajojen ja niskan lihaksissa - nivelsärky tai -tulehdus (polymyalgia rheumatica) - verisuonitulehdus (vaskuliitti) - epätavalliset mustelmat, ihottuma ja turvotus (dermatomyosiitti), nokkosihottuma, ihon valoyliherkkyys, kuume, punoitus - hengenahdistus (dyspnea) ja sairauden tunne - lupustyyppiset oireet (mukaan lukien ihottuma, niveloireet ja veriarvomuutokset). maksatulehdus, johon liittyy seuraavia oireita: ihon ja silmien keltaisuutta, kutinaa, virtsan tummumista tai ulosteiden vaalenemista, väsymyksen tai heikkouden tunnetta, ruokahaluttomuutta; maksan vajaatoiminta (hyvin harvoin). haimatulehdus, johon usein liittyy kovaa vatsakipua. Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu harvoin: alhainen veren punasolujen määrä (anemia) käsien ja jalkojen tunnottomuus tai heikkous päänsärky, huimaus, pistelyn tunne ruoansulatuskanavan oireet (vatsakipu, ummetus, ilmavaivat, ruoansulatushäiriöt, ripuli, pahoinvointi, oksentelu) ihottuma, kutina ja hiustenlähtö heikkous unettomuus (hyvin harvoin) muistin heikkeneminen (hyvin harvoin), muistinmenetys, sekavuus. Seuraavia haittavaikutuksia on myös raportoitu, mutta niiden esiintymistiheyttä ei voida arvioida saatavissa olevan tiedon perusteella (esiintymistiheys tuntematon): erektiohäiriö

7 masennus tulehdus keuhkoissa, joka aiheuttaa hengitysvaikeuksia mukaan lukien itsepintainen yskä ja/tai hengenahdistus tai kuume jänteiden ongelmat, johon liittyy joskus myös jänteen repeämä jatkuva lihasheikkous. Joillakin statiineilla raportoituja muita mahdollisia haittavaikutuksia: unihäiriöt, mukaan lukien painajaiset seksuaaliset toimintahäiriöt diabetes. Esiintyminen on todennäköisempää, jos sinulla on kohonnut verensokeritaso ja rasvaarvot, olet ylipainoinen ja sinulla on korkea verenpaine. Lääkäri seuraa tilannettasi tämän lääkkeen käytön aikana. Laboratoriotutkimukset Joidenkin maksan toimintaa kuvaavien ja tiettyä lihasentsyymiä (kreatiinikinaasia) mittaavien verikokeiden tuloksissa on ilmennyt kohonneita arvoja. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. www-sivusto: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri PL FIMEA 5. Simvastatin Orion -tablettien säilyttäminen Tämä lääke ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Lääkettä ei tule käyttää pakkaukseen merkityn ajankohdan (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa Mitä Simvastatin Orion sisältää Vaikuttava aine on simvastatiini, jota on 10 mg, 20 mg, 40 mg tai 80 mg yhdessä tabletissa.

8 Tablettiytimen apuaineet ovat askorbiinihappo (E300), laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, magnesiumstearaatti, sitruunahappomonohydraatti ja butyylihydroksianisoli (E320). Tablettien kalvopäällysteen apuaineet ovat: hydroksipropyyliselluloosa, hypromelloosi, titaanidioksidi (E 171), talkki ja keltainen ja punainen rautaoksidi (E 172) (10 ja 20 mg tabletit). 40 mg ja 80 mg tablettien kalvopäällysteen koostumus on muuten sama, mutta ilman keltaista rautaoksidia (E 172). Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 10 mg tabletti: Vaaleanpunertava, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, johon on kaiverrettu toiselle puolelle A ja toiselle puolelle mg tabletti: Vaaleanpunertava, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, johon on kaiverrettu toiselle puolelle A ja toiselle puolelle mg tabletti: Vaaleanpunainen, pyöreä, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, johon on kaiverrettu toiselle puolelle A ja toiselle puolelle mg tabletti: Vaaleanpunainen, kapselin muotoinen, kaksoiskupera, kalvopäällysteinen tabletti, johon on kaiverrettu toiselle puolelle A ja toiselle puolelle 04. Pakkauskoot: Läpipainopakkaus: 28 ja 98 tablettia. HDPE-tölkki: Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg ja 40 mg: 30, 100, 250, 500 ja 1000 tablettia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija Orion Corporation Orionintie Espoo Valmistaja Orion Corporation Orion Pharma Orionintie Espoo Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi

9 Bipacksedel: Information till användaren Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg och 80 mg filmdragerade tabletter Simvastatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. I denna bipacksedel finns information om följande: 1. Vad Simvastatin Orion är och vad det används för 2. Vad du behöver veta innan du tar Simvastatin Orion 3. Hur du tar Simvastatin Orion 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Simvastatin Orion ska förvaras 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 1. Vad Simvastatin Orion är och vad det används för Simvastatin Orion innehåller Simvastatin och är ett läkemedel som används för att sänka nivåerna av totalkolesterol i blodet, det onda kolesterolet (LDL-kolesterol) och blodfetter så kallade triglycerider. Simvastatin ökar dessutom nivåerna av det goda kolesterolet (HDL-kolesterol). Du ska fortsätta med kolesterolsänkande kost under tiden du tar detta läkemedel. Simvastatin tillhör en grupp av läkemedel som kallas statiner. Kolesterol är ett av flera fetter som finns i ditt blod. Ditt totalkolesterol består huvudsakligen av LDLoch HDL-kolesterol. LDL-kolesterol kallas ofta det "onda" kolesterolet eftersom det orsakar fettinlagring i dina kärlväggar och bildar plack. Denna plack-inlagring kan så småningom leda en till förträngning av dina kärl. Denna förträngning kan minska eller blockera blodflödet till viktiga organ som hjärta och hjärna. Blockad av blodflödet kan resultera i en hjärtinfarkt eller stroke. HDL-kolesterol kallas ofta det "goda" kolesterolet eftersom det hjälper till att förhindra det "onda" kolesterolet från att lagras in i kärlen och skyddar mot hjärtsjukdom. Triglycerider är en annan typ av fett i blodet som kan öka risken för hjärtsjukdom. Du ska fortsätta med kolesterolsänkande kost under tiden du tar detta läkemedel. Simvastatin används som tillägg till din kolesterolsänkande kost om du har: förhöjda kolesterolnivåer i blodet (primär hyperkolesterolemi) eller förhöjda blodfetter (kombinerad hyperlipidemi) en ärftlig sjukdom (homozygot familjär hyperkolesterolemi) som ger förhöjda kolesterolnivåer i blodet. Du kan även få annan behandling.

10 kranskärlssjukdom eller om du löper risk att utveckla kranskärlssjukdom (på grund av att du har diabetes, tidigare haft slaganfall eller andra kärlsjukdomar). Behandling med simvastatin kan leda till förlängd överlevnad genom att minska risken för hjärt-kärlsjukdom, oavsett kolesterolmängden i ditt blod. Hos de flesta ger högt kolesterol inga omedelbara symtom. Din läkare kan mäta din kolesterolnivå med ett enkelt blodprov. Besök din läkare regelbundet, följ upp din kolesterolnivå och diskutera dina mål med din läkare. 2. Vad du behöver veta innan du tar Simvastatin Orion Ta inte Simvastatin Orion: - om du är allergisk (överkänslig) mot simvastatin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6: Förpackningens innehåll och övriga upplysningar) - om du har leverbesvär - om du är gravid eller ammar - om du tar läkemedel med ett eller flera av följande aktiva innehållsämnen: itrakonazol, ketokonazol, posakonazol eller vorikonazol (används vid behandling av svampinfektioner) erytromycin, klaritromycin eller telitromycin (används vid behandling av infektioner) HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och saquinavir (HIVproteashämmare används vid HIV-infektioner) boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion) nefazodon (används vid behandling av depression) gemfibrozil (används för att sänka kolesterolnivån) ciklosporin (används ofta hos organtransplanterade patienter) danazol (ett syntetiskt hormon som används för att behandla endometrios, ett tillstånd där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern). - om du tar, eller de senaste 7 dagarna, har tagit eller givits ett läkemedel som kallas fusidinsyra (används för att behandla bakteriella infektioner) Rådfråga läkare om du är osäker om ditt läkemedel finns listat ovan. Varningar och försiktighet Informera läkaren: - om alla dina medicinska besvär, även allergier. - om du har en hög alkoholkonsumtion. - om du har eller tidigare har haft någon leversjukdom. Simvastatin Orion kanske inte är rätt läkemedel för dig. - om du ska genomgå en operation. Behandlingsuppehåll med Simvastatin Orion kan behöva göras under en kortare tid. Din läkare bör ta ett blodprov innan du börjar ta Simvastatin Orion, samt om du får några symtom på leverbesvär under behandling med Simvastatin Orion. Detta blodprov tas för att kontrollera din leverfunktion. Din läkare kan också behöva ta ett blodprov för att kontrollera din leverfunktion efter att du börjat ta Simvastatin Orion. Under behandlingen med detta läkemedel kommer läkaren att kontrollera dig noggrant om du har diabetes eller löper risk att få diabetes. Det är mer troligt att du löper risk att få diabetes om du har höga blodsocker- och blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck.

11 Tala om för din läkare om du har någon allvarlig lungsjukdom. Kontakta läkare omedelbart om du får oförklarlig muskelvärk, -ömhet eller -svaghet. Anledningen till detta är att i sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit. Risken för nedbrytning av muskler är större vid högre doser av Simvastatin Orion och gäller särskilt för dosen 80 mg. Risken för nedbrytning av muskler är också större hos vissa patienter. Tala med din läkare om något av följande gäller för dig: du har en hög alkoholkonsumtion du har njurbesvär du har besvär med sköldkörteln du är 65 år eller äldre du är kvinna om du någonsin har haft muskelproblem under behandling med kolesterolsänkande läkemedel, så kallade statiner eller fibrater du eller någon nära släkting har en ärftlig muskelsjukdom. Tala om för läkaren eller apotekspersonalen om du har en ihållande muskelsvaghet. Ytterligare tester och läkemedel kan behövas för att undersöka och behandla detta. Andra läkemedel och Simvastatin Orion Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar läkemedel med något av följande aktiva innehållsämnen. Att ta Simvastatin Orion tillsammans med något av dessa läkemedel kan öka risken för muskelbesvär (vissa av dessa har redan listats i avsnittet ovanför "Ta inte Simvastatin Orion"). ciklosporin (används ofta av patienter som genomgått organtransplantation) danazol (ett syntetiskt hormon som används för att behandla endometrios, ett tillstånd där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern) läkemedel med ett aktivt innehållsämne som itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol eller vorikonazol (används vid behandling av svampinfektioner) fibrater med ett aktivt innehållsämne som gemfibrozil och bezafibrat (används för att sänka kolesterolnivån) erytromycin, klaritromycin, telitromycin eller fusidinsyra (används vid behandling av bakteriella infektioner). Ta inte fusidinsyra under tiden du använder detta läkemedel. Se även avsnitt 4 i denna bipacksedel. HIV-proteashämmare som indinavir, nelfinavir, ritonavir och saquinavir (används vid behandling av AIDS) boceprevir eller telaprevir (används vid behandling av hepatit C virusinfektion) nefazodon (används vid behandling av depression) amiodaron (används vid behandling av oregelbunden hjärtrytm) verapamil, diltiazem eller amlodipin (används vid behandling av högt blodtryck, bröstsmärta associerad med hjärt-kärlsjukdom eller andra hjärtbesvär) kolkicin (används vid behandling av gikt). Tala också om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel utöver de som nämns ovan, även receptfria sådana. Det är särskilt viktigt att tala om för läkaren om du tar läkemedel med något av följande aktiva innehållsämnen: blodproppsförebyggande läkemedel med ett aktivt innehållsämne såsom warfarin, fenprokumon eller acenokumarol (antikoagulantia)

12 fenofibrat (används också för att sänka kolesterolnivån) niacin (används också för att sänka kolesterolnivån) rifampicin (används vid behandling av tuberkulos). Om du är av kinesiskt ursprung är det särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du använder niacin (nikotinsyra) eller ett läkemedel som innehåller niacin. Tala om för läkare som förskriver ett nytt läkemedel till dig att du tar Simvastatin Orion. Simvastatin Orion med mat, dryck och alkohol Alkohol Du bör undvika att dricka stora mängder alkohol medan du tar simvastatin. Innan du börjar ta detta läkemedel bör du berätta för din läkare om du ofta dricker alkohol eller om du dricker stora mängder. Grapefruktjuice Grapefruktjuice innehåller ett eller flera ämnen som kan påverka kroppens nedbrytning av vissa läkemedel, även Simvastatin Orion. Intag av grapefruktjuice bör undvikas. Graviditet, amning och fertilitet Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Simvastatin Orion ska inte tas under graviditeten. Om behandling med Simvastatin Orion är nödvändig så ska kvinnor i fertil ålder använda en tillförlitlig preventivmetod. Sluta ta Simvastatin Orion om du planerar att bli gravid eller misstänker att du är gravid. Fråga din läkare om råd inför fortsatt behandling. Ta inte Simvastatin Orion om du ammar. Om du planerar att amma, sluta ta Simvastatin Orion. Fråga din läkare om råd inför fortsatt behandling. Körförmåga och användning av maskiner Simvastatin påverkar i normala fall inte förmågan att köra bil eller använda maskiner, men i sällsynta fall kan yrsel förekomma. Du bör ha detta i åtanke när du kör bil eller använder maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Simvastatin Orion innehåller laktos Om du inte tål vissa sockerarter (t.ex. laktos), bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Laktosinnehållet är ungefär 70 mg i en 10 mg tablett, 140 mg i en 20 mg tablett, 280 mg i en 40 mg tablett och 560 mg i en 80 mg tablett. 3. Hur du tar Simvastatin Orion Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig beroende på dina besvär, din pågående behandling och din personliga riskprofil.

13 Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Under tiden du tar Simvastatin Orion bör du stå på en kolesterolsänkande diet. Dosering: Den rekommenderade dosen är en tablett Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg, 40 mg eller 80 mg en gång dagligen. Tabletten ska sväljas. Vuxna: Den vanligaste startdosen är 10, 20 eller i vissa fall 40 mg dagligen. Din läkare kan, efter minst 4 veckor, behöva justera din dos till maximalt 80 mg per dag. Ta inte mer än 80 mg per dag. Din läkare kan förskriva lägre doser, särskilt om du tar vissa läkemedel listade ovan eller har vissa njurbesvär. Dosen 80 mg rekommenderas endast till vuxna patienter med mycket höga kolesterolvärden och som löper hög risk för hjärt-kärlsjukdom och som inte uppnått sina behandlingsmål på lägre doser. Barn: Den rekommenderade startdosen för barn (10 17 år) är vanligtvis 10 mg till kvällen. Högsta rekommenderade dos är 40 mg dagligen. Administreringssätt: Ta Simvastatin Orion på kvällen. Simvastatin Orion kan tas med eller utan mat. Om din läkare har ordinerat Simvastatin Orion tillsammans med ett annat kolesterolsänkande läkemedel som innehåller gallsyrabindande läkemedel, bör du ta Simvastatin Orion åtminstone 2 timmar före eller 4 timmar efter att du tagit det gallsyrabindande läkemedlet. Under behandlingen med Simvastatin Orion kan vissa laboratorieundersökningar behöva göras, detta för att övervaka effekten och säkerheten av läkemedlet. Det är viktigt att du går på samtliga laboratorieundersökningar som blivit ordinerade för dig. Fortsätt att ta Simvastatin Orion om inte din läkare har sagt till dig att sluta. Om du har tagit för stor mängd av Simvastatin Orion Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Finland tfn , i Sverige tfn. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har glömt att ta Simvastatin Orion Ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos eller en högre dos för att kompensera för glömd tablett dos. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. Eventuella biverkningar Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

14 Följande indelning används för att beskriva hur ofta biverkningar har rapporterats: Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av användare) Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av användare) Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data). Följande sällsynta allvarliga biverkningar har rapporterats. Om någon av dessa allvarliga biverkningar uppstår, sluta ta ditt läkemedel och kontakta din läkare omedelbart eller uppsök en akutmottagning på närmsta sjukhus. muskelvärk, -ömhet, -svaghet eller -kramper. I sällsynta fall kan muskelbesvär vara allvarliga och innebära nedbrytning av muskler med njurskada som följd och i mycket sällsynta fall har dödsfall förekommit överkänslighet (allergiska reaktioner) inklusive: - svullnad av ansikte, tunga och svalg, vilket kan orsaka andningssvårigheter - svår muskelvärk, vanligtvis i axlar och höfter - utslag med svaghet i armar, ben och nackmuskulatur - värk eller inflammation i lederna (reumatisk polymyalgi) - inflammation i blodkärl (vaskulit) - blåmärken av okänd orsak, hudutslag och svullnad (dermatomyosit), nässelutslag, hudkänslighet mot solbestrålning, feber, rodnad - andnöd (dyspné) och allmän sjukdomskänsla - lupus-liknande sjukdomsbild (inkluderande utslag, ledbesvär och påverkan på blodkroppar) inflammation i levern med följande symtom: gulaktig färg av hud och ögon, klåda, mörkfärgad urin eller blek avföring, känsla av trötthet eller svaghet, aptitlöshet, leversvikt (mycket sällsynt) inflammation i bukspottkörteln, ofta med svåra buksmärtor. Följande biverkningar har också rapporterats i sällsynta fall: lågt antal röda blodkroppar (anemi) domningar eller svaghet i armar och ben huvudvärk, myrkrypningar, yrsel matsmältningsbesvär (buksmärta, förstoppning, väderspänning, dyspepsi, diarré, illamående, kräkningar) utslag, klåda, håravfall svaghet sömnsvårigheter (mycket sällsynt) dåligt minne (mycket sällsynt), minnesförlust, förvirring. Följande biverkningar har även rapporterats, men frekvensen kan inte fastställas med tillgänglig information (ingen känd frekvens): erektionsbesvär depression inflammation i lungorna som orsakar andningsbesvär inkluderande ihållande hosta och/eller andnöd eller feber problem med senor, ibland försvårad med bristning i senan muskelsvaghet som är ihållande. Ytterligare möjliga biverkningar som har rapporterats med vissa statiner: sömnstörningar inkluderande mardrömmar sexuella problem diabetes. Detta är mer troligt om du har höga blodsocker- och höga blodfettnivåer, är överviktig och har högt blodtryck. Läkaren kommer att kontrollera dig medan du tar detta läkemedel.

15 Laboratorievärden I några blodprover har förhöjningar av leverfunktionsvärden och ett muskelenzym (kreatininkinas) observerats. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Rapportering av biverkningar Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via: Sverige Läkemedelsverket Box Uppsala Webbplats: Finland webbplats: Säkerhets och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret PB FIMEA Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. 5. Hur Simvastatin Orion ska förvaras Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är simvastatin och varje tablett innehåller 10 mg, 20 mg, 40 mg respektive 80 mg. - Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är: askorbinsyra, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, magnesiumstearat, citronsyramonohydrat, butylhydroxianisol (E320). - Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är: hydroxipropylcellulosa, hypromellos, titandioxid (E171), talk, röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E173) (10 mg och 20 mg tabletter). För 40 mg

16 och 80 mg tabletter är innehållsämnena desamma, med undantag för avsaknad av gul järnoxid (E172). Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar - 10 mg tablett: ljusröd, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med inskriptionen A på ena sidan och 01 på den andra mg tablett: ljusröd, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med inskriptionen A på ena sidan och 02 på den andra mg tablett: rosa, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med inskriptionen A på ena sidan och 03 på den andra mg tablett: rosa, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett med inskriptionen A på ena sidan och 04 på den andra. Förpackningsstorlekar: Blister: 28 och 98 tabletter. HDPE-burk: Simvastatin Orion 10 mg, 20 mg och 40 mg: 30, 100, 250, 500 och 1000 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning Orion Corporation Orionintie Espoo Finland Tillverkare Orion Corporation Orion Pharma Orionintie Espoo Finland Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel i Sverige: Orion Pharma AB Box Sollentuna Tel: Denna bipacksedel ändrades senast: i Sverige: i Finland:

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Folvite 1 mg tabletti foolihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. SIMVASTATIN RANBAXY 5 mg, 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit

PAKKAUSSELOSTE. SIMVASTATIN RANBAXY 5 mg, 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Simvastatin Krka 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatin Krka 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatin Krka 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen simvastatiini

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska.

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija: HEXAL A/S, Kanalholmen 8-12, DK-2650 Hvidovre, Tanska. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Mucomyst 200 mg poretabletti asetyylikysteiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini

PAKKAUSSELOSTE. Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini PAKKAUSSELOSTE Glucosamin Orion 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen Glukosamiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Kaliumkloridi PAKKAUSSELOSTE KALEORID 750 mg depottabletti KALEORID 1 g depottabletti Kaliumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Kestine 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Marzine 50 mg tabletit syklitsiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee

Lisätiedot

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s.

ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX. Erä 1058350. MTnr 0000 Myyntiluvan haltija: Lääketehdas Oy, Lääkekylä, Suomi. Vnr 39 71 65. Vnr 39 71 65. tit q.s. ESIMERKKIPAKKAUS AIVASTUX 12 2015 1058350 Käyt. viim.: 12 2015 Erä 1058350 Aivastux 10 mg 10 tabl. Vnr 04 36 79 Ibuprofen 400 mg Glycerol (85%) Sacchar Constit q.s. Käyttötarkoitus: Allergisen nuhan, allergisten

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Actavis 80 mg kalvopäällysteiset tabletit. simvastatiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Simvastatin Actavis 80 mg kalvopäällysteiset tabletit. simvastatiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Simvastatin Actavis 80 mg kalvopäällysteiset tabletit simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lipcut 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lipcut 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lipcut 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Lipcut 30 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Trineurin tabletit tiamiininitraatti (B 1 -vitamiini) pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Inegy 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletit etsetimibi ja simvastatiini

Inegy 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletit etsetimibi ja simvastatiini Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Inegy 10 mg/20 mg, 10 mg/40 mg ja 10 mg/80 mg tabletit etsetimibi ja simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Ursodeoksikoolihappo PAKKAUSSELOSTE ADURSAL 150 mg -tabletti, kalvopäällysteinen Ursodeoksikoolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti

PAKKAUSSELOSTE. Link 1100 mg, purutabletti. Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti PAKKAUSSELOSTE Link 1100 mg, purutabletti Alumiinihydroksidi-magnesiumkarbonaatti Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg kalvopäällysteinen tabletti ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Medipekt 8 mg tabletit Bromiheksiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Lisätiedot

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA

1. MITÄ AMLODIPIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT AMLODIPIN COPYFARM -VALMISTETTA PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ PRAVASTATIN COPYFARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteys lääkäriin

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami PAKKAUSSELOSTE Rivatril 0,5 mg ja 2 mg tabletti klonatsepaami Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille.

Älä käytä Acloviriä Valmistetta ei tule käyttää jos potilas on yliherkkä asikloviirille tai valmisteen apuaineille. PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit

Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Betahistin Orifarm 8 mg ja 16 mg tabletit Betahistiinidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. EZETROL 10 mg tabletit etsetimibi

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. EZETROL 10 mg tabletit etsetimibi Pakkausseloste: Tietoa potilaalle EZETROL 10 mg tabletit etsetimibi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä tämä

Lisätiedot

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit

Cetirizin HEXAL 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Package leaflet Page 1 of 8 Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna. askorbiinihappo (C-vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle C-vimin 1 g poretabletti, appelsiini C-vimin 1 g poretabletti, sitruuna askorbiinihappo (C-vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. SIMVASTATIN RATIOPHARM 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Simvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. SIMVASTATIN RATIOPHARM 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen. Simvastatiini PAKKAUSSELOSTE SIMVASTATIN RATIOPHARM 80 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Malvitona oraaliliuos Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Malvitona oraaliliuos tiamiininitraatti riboflaviininatriumfosfaatti pyridoksiinihydrokloridi nikotiiniamidi dekspantenoli kofeiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti

Lisätiedot

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit

PRAVASTATIN RANBAXY 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletit PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE ROBINUL 0,2 mg/ml injektioneste, liuos Glykopyrroniumbromidi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ezetimib Sandoz 10 mg tabletit. etsetimibi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Ezetimib Sandoz 10 mg tabletit. etsetimibi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Ezetimib Sandoz 10 mg tabletit etsetimibi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. -

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini

PAKKAUSSELOSTE. Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini PAKKAUSSELOSTE Mucomyst 200 mg poretabletti Asetyylikysteiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni

PAKKAUSSELOSTE. Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni 1 PAKKAUSSELOSTE Granisetron BMM Pharma 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetron BMM Pharma 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen Granisetroni Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi

PAKKAUSSELOSTE. GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi PAKKAUSSELOSTE GEFINA 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Finasteridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos. natriumkromoglikaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lomudal Nasal 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi

PAKKAUSSELOSTE. Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi PAKKAUSSELOSTE Trimex 100 mg ja 150 mg tabletti Trimetopriimi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fexofenadine Bluefish 120, 180 mg, kalvopäällysteinen tabletti Feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. KESTINE 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KESTINE 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen ebastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide. hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Hydrokortison CCS 1 % emulsiovoide hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit

PAKKAUSSELOSTE. Bafucin Mint -imeskelytabletit PAKKAUSSELOSTE Bafucin Mint -imeskelytabletit Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Bafucin

Lisätiedot

LIPCUT 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg ja 40 mg kalvopäällysteinen tabletti

LIPCUT 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg ja 40 mg kalvopäällysteinen tabletti Package leaflet Page 1 of 10 PROPOSAL FOR PACKAGE INSERT (polyethylene tablet container) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini

PAKKAUSSELOSTE. Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos. Oksitosiini PAKKAUSSELOSTE Syntocinon 8,3 mikrog/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten/injektioneste, liuos Oksitosiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti. orfenadriinisitraatti ja parasetamoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Norgesic 35 mg/450 mg tabletti. orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Norgesic 35 mg/450 mg tabletti orfenadriinisitraatti ja parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle KATAPEKT ORAALILIUOS Kodeiinifosfaattihemihydraatti 1 mg, guaifenesiini 20 mg, ammoniumkloridi 25 mg, timjamiuute 60 mg Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti. bentsydamiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Zyx Sitruuna 3 mg imeskelytabletti Zyx Minttu 3 mg imeskelytabletti bentsydamiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen. simvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen. simvastatiini PAKKAUSSELOSTE Simvastatin Actavis 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Diprolen 0,05 % geeli, voide beetametasonidipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide. dekspantenoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Dexpanthenol ratiopharm 50 mg/g emulsiovoide dekspantenoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE. Microlax peräruiskeliuos 1. MITÄ MICROLAX ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Microlax peräruiskeliuos Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Microlaxia huolellisesti

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Maltofer 100 mg purutabletit. Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Maltofer 100 mg purutabletit Rautaa rauta(iii)hydroksidipolymaltoosikompleksina Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä

Lisätiedot

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MYLAN 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Simvastatin Merck NM 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Simvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Simvastatin Merck NM 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Simvastatiini PAKKAUSSELOSTE Simvastatin Merck NM 10 mg, 20 mg ja 40 mg kalvopäällysteiset tabletit Simvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lopex 2 mg kovat kapselit loperamidihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. simvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. simvastatiini PAKKAUSSELOSTE Simvastatin Teva 5 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatin Teva 10 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatin Teva 20 mg tabletti, kalvopäällysteinen Simvastatin Teva 40 mg tabletti,

Lisätiedot

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti

AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE AMOXICILLIN MERCK NM 750 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide. fusidiinihappo Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Fusidic Acid Orifarm, 20 mg/g, emulsiovoide fusidiinihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Loratadin ratiopharm 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Lisätiedot

Simvastatin Alternova 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Simvastatin Alternova 10 mg, 20 mg ja 40 mg tabletti, kalvopäällysteinen PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Telfast 120 mg kalvopäällysteiset tabletit feksofenadiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli

PAKKAUSSELOSTE. Cytotec 0,2 mg tabletti. Misoprostoli PAKKAUSSELOSTE Cytotec 0,2 mg tabletti Misoprostoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Chondroitin Sulphate Rovi 400 mg, kovat kapselit Kondroitiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti

PAKKAUSSELOSTE. Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti PAKKAUSSELOSTE Pravafenix 40 mg / 160 mg, kovat kapselit Pravastatiini/fenofibraatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pravastatin ratiopharm 20 mg ja 40 mg tabletit Pravastatiininatrium

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Pravastatin ratiopharm 20 mg ja 40 mg tabletit Pravastatiininatrium Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Pravastatin ratiopharm 20 mg ja 40 mg tabletit Pravastatiininatrium Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE. Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli PAKKAUSSELOSTE Panadol 60 mg, 125 mg ja 250 mg peräpuikko parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun

Lisätiedot

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

1. MITÄ COFFEIN MEDIPHARMIA ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Coffein MediPharmia 100 mg tabl. Kofeiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää Coffein

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti

PAKKAUSSELOSTE. LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti PAKKAUSSELOSTE LOMUDAL NASAL 5,2 mg/annos nenäsumute, liuos natriumkromoglikaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Strepsils Mint 1,2 mg/0,6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli

PAKKAUSSELOSTE. Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit. 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli PAKKAUSSELOSTE Strepsils Sitrus 1.2 mg/0.6 mg imeskelytabletit 2,4-diklooribentsyylialkoholi ja amyylimetakresoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli

PAKKAUSSELOSTE. Bisakodyyli PAKKAUSSELOSTE METALAX 10 mg -peräpuikko Bisakodyyli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun tulee

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Arthryl 750 mg kalvopäällysteiset tabletit glukosamiinisulfaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten. Saccharomyces boulardii

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten. Saccharomyces boulardii Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Precosa 250 mg jauhe oraalisuspensiota varten Saccharomyces boulardii Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini

PAKKAUSSELOSTE. Benadryl 8 mg kovat kapselit. Akrivastiini PAKKAUSSELOSTE Benadryl 8 mg kovat kapselit Akrivastiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Silti sinun tulee käyttää

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini

PAKKAUSSELOSTE. Loraxin 10 mg tabletit loratadiini PAKKAUSSELOSTE Loraxin 10 mg tabletit loratadiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on

Lisätiedot

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti

Loratadin ratiopharm 10 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. TrioBe tabletti. syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle TrioBe tabletti syanokobalamiini (B 12 -vitamiini) foolihappo pyridoksiinihydrokloridi (B 6 -vitamiini) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli

PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli PAKKAUSSELOSTE PARAMAX Rap 500 mg tabletit PARAMAX Forte 1000 mg tabletit parasetamoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Lisätiedot