Kuntajohtajien työhyvinvointi 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntajohtajien työhyvinvointi 2011"

Transkriptio

1 Kuntajohtajien töhvinvointi Pauli Forma Kuntajohtajapäivät 11.. Seinäjoella Esitelmä perustuu lokakuussa julkaistavaan raporttiin (Pekka, Kaartinen & Forma ).

2 TAUSTA Toteutettu tutkimus on järjestksessään kolmas Kevan ja Kuntajohtajat R:n hteistössä toteuttama kuntajohtajien töhvinvointiin ja töskenteln puitteisiin kohdistuva tutkimus. Aineisto kerättiin toukokuussa. Vastausaktiivisuus oli erittäin hvä (2 %). Miksi tämä tutkimus on teht? Ylimmän johdon jaksaminen leensä tärkeää Tehtävään liitt eritisiä haasteita Kunta-alan rakenteelliset uudistukset kuormitustekijänä -> Missä määrin kuntajohtajan tehtävään tulevaisuudessa hakeudutaan ja miten siinä pstään? 11.. Pauli Forma 2

3 Aineiston rakenne 200 Sukupuoli Mies 0 Nainen Ikärakenne Alle 0 vuotta 0 vuotta vuotta Vähintään 0 vuotta Keski-ikä 5,2 5, 52, Määräaikaisten tösuhteiden osuus Kokemus kuntajohtajana, vuotta 11,5,, Pauli Forma

4 Tutkimuksen teemat 1. Toimintampäristö 2. Hvän hallitustöskenteln toteutuminen. Kuntajohtajan tön piirteet. Töhvinvointi ja tökk 5. Mitä kuntajohtaja ajattelee töstään?. Muutosalttius 11.. Pauli Forma

5 1) Kuntaliitoksia? On teht selvitksiä, mutta ne eivät ole johtaneet kuntaliitokseen Ei ole teht selvitksiä eikä liitoksia Kuntani on ollut osallisena kuntaliitoksessa viimeisen kolmen vuoden aikana Kunnassani on kännissä tai juuri kännistmässä kuntaliitosselvits 0 % % 20 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 15 Jatkuva toimintampäristön muutos (päällekkäiset ja osin ristiriitaiset lainsäädäntöhankkeet) kuormittavat kovasti. Tuntuu, että kuntasektoria mllerretään kesketmättä: edellisiä velvoitteita ei ehdi panna tätäntöön kun jo uusia ja ristiriitaisia on tulossa Kuntien lukumääristä ja väestöpohjista haetaan liian usein ihmelääkettä kuntien palveluvelvoitteista selviämiseen. Menestvä tulevaisuuden kunta rakennetaan vastuullisella kestävällä toiminnalla, jossa mös poliittisilla päätöksentekijöillä tät olla selkärankaa tehdä vaikeitakin rakenteellisia ratkaisuja Kuntaliitos ja kahden kunnan erilaiset toimintakulttuurit ovat tuoneet töhän vähän lisäjännitettä 11.. Pauli Forma 5

6 2) Hvä hallitustöskentel 1 A) Kunnanhallituksen töskentel painottuu strategisiin ksmksiin B) Omistajaohjaus on kunnassamme toimivaa C) Hallituksen ja kunnanjohtajan välinen hteistö on toimivaa D) Hallituksen ja toimielinten välinen hteistö on toimivaa E) Asioiden valmistelu ja esittel on kuntamme päätöksenteossa toimivaa F) Hallituksen puheenjohtajalla on hvät toimintaedelltkset G) Hallituksen jäsenillä on hvät toimintaedelltkset 0 % % 20 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % A B C D E F G täsin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täsin eri mieltä 11.. Pauli Forma

7 2) Hvä hallitustöskentel 2 H) Hallituksen jäsenillä on hallitustöskentelssä tarvittava osaaminen I) Hallituksen puheenjohtajalla on hallitustöskentelssä tarvittava osaaminen J) Hallituksella on toimivat kokous- ja töskentelmenetelmät K) Kunnan ulkosuhteet ovat kunnossa L) Kunnan maineenhallintaan liittvät toimintatavat ja kätännöt ovat kunnossa M) Kuntamme viestintä on toimivaa N) Hallitustöskentelä arvioidaan säännöllisesti 0 % % 20 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % H I 5 1 J K 5 5 L M N täsin samaa mieltä osin samaa mieltä en samaa enkä eri mieltä osin eri mieltä täsin eri mieltä Pauli Forma

8 Yhteistö poliittisten päättäjien kanssa Yhteistön onnistuminen viranhaltijoiden ja poliittisten päättäjien kesken 0 % % 20 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % erittäin hvin melko hvin 1 1 melko huonosti erittäin huonosti Aina ei mmärretä, miten vaativaa ja ksinäistä kuntajohtajan tö on. Vaaditaan kovuutta organisaatioon ja alaisiin päin, mmärrstä kuntalaisiin ja hteistökumppaneihin päin, mutta nörttä poliittisiin päättäjiin päin. Muutoksen vauhti on hurja - koen psväni siinä mukana, mutta valitettavasti vain kovin harva muu. Kunnanjohtaja joutuu vastaanottamaan kuntaan kohdistuvat kaikki haukut, niin luottamushenkilöiden aiheuttamat mokat kuin muiden töntekijöidenkin. Yhtedenpito kuntalaisten kanssa on tärkein voimavara. Älkää pilatko Suomen kuntarakennetta - välitön htes kuntalaisiin on tärkeintä Kuntalaisten palaute ilahduttaa ja auttaa jaksamaan. Luottamushenkilöiden palaute on ristiriidassa kuntalaisten palautteen kanssa Pauli Forma

9 Kuntajohtajien ilmoittama viikoittainen töaika Sukupuoli Alle tuntia 50 tuntia tuntia li 55 tuntia Yhteensä Keskiarvo Mies (1) 52,1 Nainen (0), Virkasuhde Määräaikainen (1) 52,1 Toistaiseksi voimassa (1) 51, Ikä Alle 0 vuotta (2) 51, 0 vuotta (0) 51, vuotta (1) 52,1 Vähintään 0 vuotta (5) 50, Kuntakoko Alle 150 töntekijää (5), töntekijää (), töntekijää (5) 52, li 00 töntekijää (51) 5, Kuntajohtajat hteensä (20) 51,5 Jaksamisen rajoilla kollegatkin välillä menevät. Tämän ammatin harjoittaminen on kätännössä mahdotonta tön ja perhe-elämän hteensovittamisen näkökulmasta Pauli Forma

10 Palautteen saaminen kuntalaisilta on keskeinen piirre kuntajohtajien tössä Palaute on sekä mönteistä että kielteistä. Palautetta tulee eri välineillä kaikkina eri vuorokaudenaikoina. Keskeinen uudehko piirre sähköisten välineiden kautta tuleva (anonmi) palaute. Sähköinen palaute usein asiatonta ja uhkailevaa Suurin ongelma on, että palautetta ei anneta suoraan. Sekä luottamushenkilöiltä, että kuntalaisilta palaute tulee pääasiassa jonkun toisen kautta tai lehtien mielipidepalstoilta nimettömänä. Kuntajohtajan on oltava kuntalaisten parissa. Säännölliset kännit milloin kahviloissa, milloin kuntapomojen ja -päättäjien haastattelutilaisuuksissa ovat hödllisiä Pauli Forma

11 Johtajasopimukset ja kehitskeskustelut 0 % % 20 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % t ö ä k s u im p o s j a t a h o J 1 in t a it s o u v u 2 t e s u k s e k s it h e K l kllä ei Kehitskeskustelupalaute lähinnä erittäin positiivista. Kehitskeskusteluja kädään luottamushenkilöjohdon kanssa vain, jos itse niitä pdän Pauli Forma 11

12 Kuntajohtajien tökk 0 % % 20 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % k k ö t n e in s F k k ö t n e in k n e H erittäin hvä melko hvä kohtalainen melko huono erittäin huono Miten jaksamista lläpidetään: Huolehtimalla siitä, että minulla on riittävästi harrastuksia töstä irrottautumiseksi, En vain mene kaikkiin tilaisuuksiin ja kokouksiin, jätän itselleni omaa aikaa. Olen kertonut tämän mös luottamusmiesjohdolle; että kaikki ei kä ja muidenkin on otettava vastuuta, Perhe, mökki, liikunta, kulttuuri, Prkimällä olemaan pois kunnasta vapaa-aikoina, Harrastamalla liikuntaa ja perheen kanssa toimimista Pauli Forma

13 Kuntajohtajien töttväiss 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % erittäin ttväinen melko ttväinen en ttväinen mutta en ttmätönkään melko ttmätön erittäin ttmätön Pidän kuntatöstä Tunnustus hvin tehdstä töstä auttaa osaltaan Arvostus on tärkeintä Pauli Forma 1

14 Tön jatkumisen epävarmuus 0 % 20 % 0 % 0 % 0 % 0 % koen epävarmuuden erittäin suurena 1 2 koen epävarmuuden melko suurena tön loppuminen on mahdollinen vaihtoehto 1 2 koen epävarmuuden melko pienenä koen epävarmuuden hvin pienenä Epävarmuus koko kuntarakenteen tulevaisuudesta on osa arkipäivää, joka pohdituttaa meitä kaikkia PARAS -hankkeen toteuttamiseen liittvät neuvottelut ovat vuosikausia kestäneinä erittäin raskaat. Kuntajohtajan tön arvostus on laskenut. PARAS -hankkeen mötä kunnat on jaettu kahteen kastiin ja tötä pienemmissä kunnissa ei enää arvosteta. Mös kuntajohtajat ovat kahden kerroksen väkeä. Liian paljon muutoksia toimintampäristöissä, jotka eivät ole aina perusteltuja Pauli Forma 1

15 Kuntajohtajien muutosalttius Oletko harkinnut: A) Alan vaihtoa B) Töpaikan vaihtoa vastaavaan tehtävään C) Töpaikan vaihtoa toiseen kunnalliseen organisaatioon, mutta muuhun kuin kuntajohtajan tehtävään D) Vuorotteluvapaan tms. pidemmän vapaan pitämistä E) Eläkkeelle siirtmistä 0 % % 20 % 0 % 0 % 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % A B C 2 2 D E en ole harkinnut olen harkinnut jonkin verran olen harkinnut paljon 11.. Pauli Forma 15

16 Lopuksi: kuntajohtajan töhvinvoinnin haasteet ja vahvuudet Haasteet Vahvuudet Pitkät ja epänormaalit töajat, perheen ja tön hteensovittaminen Rakenteelliset muutokset Yhteistö päättäjien kanssa Kuntajohtajien töhvinvointipaja Kevassa... Yksilölliset resurssit kunnossa Tökk Osaaminen Hvät vaikutusmahdollisuudet Töskenteln puitteet parantuneet Johtajasopimukset Kehitskeskustelut 11.. Pauli Forma 1

työhyvinvointi 2013 Toni Pekka, Pirjo Saari ja Pauli Forma

työhyvinvointi 2013 Toni Pekka, Pirjo Saari ja Pauli Forma Kuntajohtajien työhyvinvointi Toni Pekka, Pirjo Saari ja Pauli Forma Kevan tutkimuksia 2/ Kuntajohtajien työhyvinvointi ISBN 978-952-5933-26-0 (nid.) ISBN 978-952-5933-27-7 (PDF) ISSN-L 2242-0851 ISSN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011

SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA. Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 2011 SISÄISESTÄ VIESTINNÄSTÄ JA TIEDONKULUSTA Tutkimus Isonkyrön kunnan sisäisestä viestinnästä ja tiedonkulusta 211 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 4 2. JOHDANTO... 5 3. VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT... 12 Vastaajien ikä...12

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS

Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 rovastikuntien projekti SISÄLLYS Päijät-Hämeen Loppuraportti ja seurakuntien lausunnot 2-94 SISÄLLYS Johdanto... 4 1. Selvityksen tausta, tarve ja tavoitteet... 5 1.1. Hankkeen tausta ja tarve... 5 1.2. Yhteistyöprojektin tavoitteet...

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2011 Seminaarikirja

Kuntajohtajapäivät 2011 Seminaarikirja Sini Sallinen (toim.) Kuntajohtajapäivät 2011 Seminaarikirja 11. 12.8.2011, Frami, Seinäjoki Suomen Kuntaliitto Helsinki 2011 Yhteistyössä: FCG Finnish Consulting Group, Suomen Kuntajohtajat ry Sisältö

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia

Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia Julkaisija: SAK Ulkoasu ja aitto: Julkaisuosakeyhtiö Elias Kuvat: Ingimage, Istockphoto ja Marjaana Malkamäki Paino: Valkealan Paino-Karelia 2014 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK 2 HYVÄ TYÖ

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA!

HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! nea leo (toim.): HYVÄÄ TYÖPÄIVÄÄ TUOTTAJA! Ajatuksia esittävien taiteiden tuottajien työolosuhteista ja työhyvinvoinnista TAIVEX 2 -JULKAISUJA 3/2014 1 TAIVEX²-julkaisuja 3/2014 TINFO - Teatterin tiedotuskeskus

Lisätiedot

Kuntakirja uudistusajatuksia

Kuntakirja uudistusajatuksia Kuntakirja uudistusajatuksia 30995_Polemia_81.indd 1 11.11.2011 15.02 30995_Polemia_81.indd 2 11.11.2011 15.02 Antti Mykkänen (toim.) Kuntakirja uudistusajatuksia K U N N A L L I S A L A N K E H I T T

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 HENKILÖSTÖHALLINNON TÄRKEIMPIÄ TAPAHTUMIA VUONNA 2010 5 HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12.2010 7 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 11 VAKINAISEN HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille

Rakennamme yhdessä. Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Rakennamme yhdessä Ovien avaamisen ja kysymisen taito opas kuntaliitoskuntien lähiesimiehille Tekijä Riitta Sinkkilä, FCG Efeko Oy Taitto Pramedia Oy Piirrokset Leena Itkonen 1. Painos, 2008 ISBN 978-952-213-362-5

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS 21 VIRTAIN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu KAAVIO-JA TAULUKKOLUETTELO 3 1. JOHDANTO 5 KATSAUS VUOTEEN 21 6 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS JA KAUPUNGIN STRATEGIAT 7 VIRTAIN HENKILÖSTÖVISIO

Lisätiedot

Kuntalain kokonaisuudistus

Kuntalain kokonaisuudistus 1(129) Kuntalain kokonaisuudistus Jaostojen kokoamia lainsäädännön muutostarpeita ja kehittämisvaihtoehtoja 14.5.2013 Sisältö 1. Toimielimet ja johtaminen -jaoston kokoamia lainsäädännön kehittämistarpeita

Lisätiedot

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite

Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014. Yhteenvetoraportti. Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Suomen Hammaslääkäriliiton Työmarkkinatutkimus 2014 Yhteenvetoraportti Suomen Hammaslääkärilehti 9/2014 TMT-liite Sisältö Tieto ja edunvalvonta...3 1. Hammaslääkärien lukumäärä ja sijoittuminen...5 2.

Lisätiedot

YHDESSÄ VEHMAALLA. Vehmaan yhdistysohjelma. Suuntaviivat julkisen sektorin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen

YHDESSÄ VEHMAALLA. Vehmaan yhdistysohjelma. Suuntaviivat julkisen sektorin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen YHDESSÄ VEHMAALLA Vehmaan yhdistysohjelma Suuntaviivat julkisen sektorin ja yhdistyskentän yhteistyön kehittämiseen JOHDANTO MIKÄ ON YHDISTYSOHJELMA? Vehmaan yhdistysohjelman tavoitteena on kirjoittaa

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA.

VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA. VUOROVAIKUTUKSEN, OSALLISTUMISEN JA VAIKUTTAMISEN MALLINNUS TAMPEREEN JA ORIVEDEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA Loppuraportti Toukokuu 2014 1. JOHDANTO Tampere ja Orivesi sopivat

Lisätiedot

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE

KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE KYSELY KELAN ALLE 40-VUOTIAILLE TOIMIHENKILÖILLE Kyselyraportti Kelan toimihenkilöyhdistyksen nuorisotoimikunta 4/2012 1 SISÄLLYS 1 KYSELYN TAUSTA JA TOTEUTUS 3 1.1 Taustaa 3 1.2 Kyselyn toteuttaminen

Lisätiedot

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri

PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI. 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri PAIKALLISEN KEHITTÄMISEN JA LÄHIDEMOKRATIAN HANKERAPORTTI 22.09.2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Kaija Tuuri Sisällysluettelo Esipuhe.................................................................................

Lisätiedot

Työaika ja TyöaikajärjesTelmäT sak:laisilla Työpaikoilla

Työaika ja TyöaikajärjesTelmäT sak:laisilla Työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Työaika ja TyöaikajärjesTelmäT sak:laisilla Työpaikoilla SAK:n työolobarometri 2012 Työaika ja työaikajärjestelmät SAK:laisilla työpaikoilla 3 ISBN 978-951-714-279-3 Painokarelia

Lisätiedot

VIP. Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen

VIP. Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen VIP Mari Kiviniemi luottaa kuntien parhaaseen VIP-vieraana tapaamme hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemen (kesk.). Jalasjärveltä kotoisin oleva Kiviniemi on asunut jo pitkään Helsingissä, jonka kaupunginvaltuutettunakin

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1

Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2013 1 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Kuntaliitto Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset

Lisätiedot

2/11. kaks.fi. Hannes Manninen kuntaliitoksista: Miljardisäästöt harhautusta. Lue lisää. Sairaala etsii lääkäriä. pompottelua sairailla vanhuksilla

2/11. kaks.fi. Hannes Manninen kuntaliitoksista: Miljardisäästöt harhautusta. Lue lisää. Sairaala etsii lääkäriä. pompottelua sairailla vanhuksilla uuden kuntatiedon erikoislehti 2/11 Lue lisää kaks.fi Sairaala etsii lääkäriä pompottelua sairailla vanhuksilla Hannes Manninen kuntaliitoksista: Miljardisäästöt harhautusta 2/11 16 22 polemiikki Anna

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

REHTORIT JA OPPILAITOSJOHTAMINEN

REHTORIT JA OPPILAITOSJOHTAMINEN Minna Honkanen REHTORIT JA OPPILAITOSJOHTAMINEN Tutkimusinventaari Muistiot 2012:8 Opetushallitus ja tekijät Muistiot 2012:8 ISBN 978-952-13-5347-5 (pdf) ISSN-L 1798-8896 ISSN 1798-890X (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ

HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Miia Levänen, Jonna Pasanen HENKINEN KUORMITTAVUUS JA JAKSAMINEN HOITOTYÖSSÄ Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Miia Levänen, Jonna Pasanen

Lisätiedot