MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen"

Transkriptio

1 MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen hyväksytään hyväksi lukemisessa seuraavat vastaavuudet: MAA1»MAB1, MAA3»MAB2, MAA6»MAB5, MAA7»MAB4 ja MAA8»MAB3. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt kurssisuoritukset merkitään lyhyen oppimäärän syventäviksi kursseiksi arviointina suoritusmerkintä. Opiskelijan pyytäessä järjestetään lisäkuulustelu uusintakuulustelupäivänä lyhyen oppimäärän osaamistason toteamiseksi. Tällöin arvosana muutetaan annetun näytön mukaiseksi. Lyhyestä pitkään oppimäärään siirryttäessä kesken oppimäärän, edellytetään myös lisänäyttöjä pitkään oppimäärään kuuluvista asioista. Tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ Suoritusjärjestys KURSSIT MAA1 MAA2 MAA3 MAA4 MAA5 MAA6 MAA7 MAA8 MAA9 MAA10 MAA11 MAA12 MAA13 MAA14 MAA15 edeltävät kurssit MAA1, MAA3, MAA3, MAA4, MAA4, MAA7, MAA4, MAA7, MAA8, MAA4, MAA7, MAA8, MAA9, MAA3, MAA4, MAA4, MAA7, MAA4, MAA7, MAA8, MAA9, MAA10 pakolliset kurssit MAA1-10 Pakolliset kurssit MAA1 Funktiot ja yhtälöt. potenssifunktio. potenssiyhtälön ratkaiseminen. juuret ja murtopotenssi. eksponenttifunktio MAA2 Polynomifunktiot. polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio. toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä. toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen. toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin. polynomiepäyhtälön ratkaiseminen MAA3 Geometria. kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus. sini- ja kosinilause. ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria. kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

2 MAA4 Analyyttinen geometria. pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt. itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen. yhtälöryhmän ratkaiseminen. pisteen etäisyys suorasta MAA5 Vektorit. vektorien perusominaisuudet. vektorien yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla. koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo. suorat ja tasot avaruudessa MAA6 Todennäköisyys ja tilastot. jakaumat ja niiden tunnusluvut. klassinen ja tilastollinen todennäköisyys. todennäköisyyksien laskusäännöt. diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, normaalijakauma MAA7 Derivaatta. rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö. funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta. polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen. polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot. juurifunktiot ja -yhtälöt. eksponenttifunktiot ja -yhtälöt. logaritmifunktiot ja -yhtälöt. yhdistetyn funktion derivaatta ja käänteisfunktio. juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot. suunnattu kulma ja radiaani. trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen. trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. trigonometristen funktioiden derivaatat. lukujono, aritmeettinen jono ja summa, geometrinen jono ja summa MAA10 Integraalilaskenta. integraalifunktio. alkeisfunktioiden integraalifunktiot. määrätty integraali. pinta-alan ja tilavuuden laskeminen Syventävät kurssit MAA11 Lukuteoria ja logiikka. lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit. suora, käänteinen ja ristiriitatodistus. kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut. aritmetiikan peruslause. kokonaislukujen kongruenssi

3 MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä. absoluuttinen ja suhteellinen virhe. Newtonin menetelmä ja iterointi. polynomien jakoalgoritmi. polynomien jakoyhtälö. muutosnopeus ja pinta-ala MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi. funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen. jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia. funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä. epäoleelliset integraalit Koulukohtaiset syventävät kurssit MAA14 Talousmatematiikka (MAB7). indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAA15 Pitkän matematiikan kokonaiskuva. kerrataan aikaisemmin opittuja asioita. luodaan aikaisemmin opituista asioista laajoja kokonaisuuksia. tutustutaan pitkän matematiikan ylioppilaskoetehtäviin MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ Suoritusjärjestys KURSSIT MAB1 MAB2 MAB3 MAB4 MAB5 MAB6 MAB7 MAB8 MAB9 MAB10 edeltävät kurssit MAB1, MAB4 pakolliset kurssit MAB1-6 pakolliset kurssit MAB1-6 Pakolliset kurssit MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt. suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus. ongelmien muotoileminen yhtälöiksi. yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen. ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen. toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

4 MAB2 Geometria. kuvioiden yhdenmuotoisuus. suorakulmaisen kolmion trigonometria ja Pythagoraan lause. kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen. geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa MAB3 Matemaattisia malleja I. lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen. potenssiyhtälön ratkaiseminen. eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla MAB4 Matemaattinen analyysi. polynomifunktion derivaatta. polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen. polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen. graafisia ja numeerisia menetelmiä MAB5 Tilastot ja todennäköisyys. jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen. normaalijakauma ja jakauman normittaminen.. kombinatoriikkaa. todennäköisyyden käsite. todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavia mallien käyttöä MAB6 Matemaattisia malleja II. kahden muuttujan lineaariset yhtälöt. lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen. kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen. lineaarinen optimointi. lukujono. aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa Syventävät kurssit MAB7 Talousmatematiikka. indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia. taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla MAB8 Matemaattisia malleja III. trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla. tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen. muotoa f(x) = A sin(bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina. vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet. koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla

5 Koulukohtaiset syventävät kurssit MAB9 Lukuteoria ja logiikka (MAA11). lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit. suora, käänteinen ja ristiriitatodistus. kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut. aritmetiikan peruslause. kokonaislukujen kongruenssi MAB10 Lyhyen matematiikan kokonaiskuva. kerrataan aikaisemmin opittuja asioita. luodaan aikaisemmin opituista asioista laajoja kokonaisuuksia. tutustutaan lyhyen matematiikan ylioppilaskoetehtäviin

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2015 Toukokuu 2015 KURSSISELOSTEET 2015 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.

rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna. 1 Punkaharjun lukio Palomäentie 2 58500 PUNKAHARJU rehtori Matti Karjalainen p. 044 417 5455 matti.karjalainen@savonlinna.fi kanslia Eeva Väisänen p. 044 417 5457 eeva.vaisanen@savonlinna.fi opinto-ohjaaja

Lisätiedot

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa

KURSSISELOSTEET. Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa KURSSISELOSTEET Opetussuunnitelma 1.8.2005 Ainekohtainen osa EURAN LUKIO Päivitys 2013 24.4.2013 KURSSISELOSTEET 2013 Tässä vihkosessa kursseista on mainittu vain keskeisimmät sisällöt. 5.3 ÄIDINKIELI

Lisätiedot

1.8.2012. Ähtärin lukio OPINTO-OPAS

1.8.2012. Ähtärin lukio OPINTO-OPAS 1.8.2012 Ähtärin lukio OPINTO-OPAS word/lukio_opinto_opas alk 2012 muok. elok 2013 2 1 TERVETULOA ÄHTÄRIN LUKIOON!...3 2 VAPAAEHTOISEEN AHKEROINTIIN...3 3 OPINTO-OPAS...3 4 KURSSIMUOTOISUUS JA LUOKATTOMUUS...4

Lisätiedot

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO

HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO HYVINKÄÄN SVEITSIN LUKIO Teerimäenkatu 2-4 05900 Hyvinkää Puh. 040 155 6310 Fax. (019) 459 2408 Sähköposti: HyvinkaanSveitsinlukio@hyvinkaa.fi www.hyvinkaansveitsinlukio.fi KURSSISELOSTEET 2015 2016 Jokaisesta

Lisätiedot

Samassa veneessä LV 2015-2016 1

Samassa veneessä LV 2015-2016 1 Samassa veneessä LV 2015-2016 1 SISÄLLYSLUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) ENA... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RUB... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SAB2 ja SAB3...

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) EA1... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RB1... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SB2

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) EA1... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RB1... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SB2 LV 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI... 3 ENGLANNIN KIELI (A1-KIELI) EA1... 4 RUOTSIN KIELI (B1-KIELI) RB1... 6 SAKSAN KIELI (B2- JA B3-OPPIMÄÄRÄT) SB2 ja SB3... 7 RANSKAN KIELI

Lisätiedot

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT

LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT LAHDEN RUDOLF STEINER KOULUN LUKION KURSSISISÄLLÖT Äidinkieli Englanti A1 kieli Ruotsi B1 kieli Saksa B2 kieli Matematiikka Fysiikka Kemia Biologia Maantieto Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen

Lisätiedot

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016

KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 KURSSIESITTEET LV. 2015-2016 Salpauksen lukio, Nastola KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie 2 15550 NASTOLA Puh. 03-8287 201 Fax. 03-8287 225 www.salpaus.fi Opetusalapäällikkö

Lisätiedot

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE

EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE EURAJOEN LUKIO KURSSISELOSTE 2015-2016 2 3 Hyvä lukiolainen! Tässä sinulle Eurajoen lukion opetussuunnitelman mukaiset kurssit. Tämä on tarkoitettu sinulle lukuvuoden suunnitteluun, kun valitset kursseja.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013

ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013 ELISENVAARAN LUKION KURSSISELOSTEET LV.2012-2013 Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Kurssilla perehdytään tekstien perustekijöihin (tavoitteeseen, vastaanottajaan,

Lisätiedot

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI

SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO LV. 2012-2013 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

2008-2009. Kurssiopas

2008-2009. Kurssiopas 2008-2009 Kurssiopas Hervannan lukio Opiskelijankatu 31, 33720 Tampere 2008-2009 Tämä kurssiopas sisältää tiivistetyt kuvaukset Hervannan lukion kursseista. Sisällön lisäksi kursseista on esitetty tärkeitä

Lisätiedot

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.

Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio. Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula. JOKELAN LUKION YHTEYSTIEDOT Jokelan lukio Jyväkuja 13 05400 Jokela Kotisivu: http://www.tuusula.fi/koulut/jokelanlukio Sähköposti: Rehtori: elina.kortekallio@tuusula.fi Opettajat: etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ. KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016. Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta KLAUKKALAN AIKUISLUKIO lukuvuosi 2015-2016 Kurssien kuvaukset ja oppikirjat. Klikkaa oppiainetta ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ RUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN KIELIRUOTSI, TOINEN KOTIMAINEN

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3-4 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 RANSKA B2 6 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6-7 SAKSA B3 7 MATEMATIIKKA, PITKÄ

Lisätiedot

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu.

Kaikissa aineissa pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin, soveltavat kuten kurssikuvauksessa on mainittu. SISÄLLYS: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (ÄI)...2 SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)...3 ENGLANTI (ENA) (A1-ENGLANTI)...4 RANSKA (RAA) (A1-RANSKA)...6 RUOTSI (RUB) (KESKIPITKÄ OPPIMÄÄRÄ)...7 SAKSA (SAB2) (B2-SAKSA)...8

Lisätiedot

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml.

PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011. Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. PUOLALANMÄEN LUKIO KURSSISELOSTEET 2011 Tämä julkaisu on katsottavissa internet-osoitteessa http://www.tkukoulu.fi/~pml. SISÄLTÖ Toiminta-ajatus ja tavoitteet s.3 Aineryhmät Äidinkieli ja kirjallisuus

Lisätiedot

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010

JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUS OPAS OPS 1.8.2010 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 2 RUOTSI 4 ENGLANTI 5 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 RANSKA B3 7 ESPANJA B3 7 VENÄJÄ B3 8 MATEMATIIKKA, pitkä oppimäärä 8 MATEMATIIKKA,

Lisätiedot

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio

Lv. 2015-2016. Teuvan lukio Lv. 2015-2016 Teuvan lukio 2 SISÄLLYSLUETTELO SANASTOA 3 TUNTIJAKO 4 ÄIDINKIELI 5 ENGLANTI (A1-kieli) perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä 6 RUOTSI (A2-kieli) perusopetuksen vuosiluokalla

Lisätiedot

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET

PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET PERNIÖN LUKION KURSSISELOSTEET 2015-2016 1 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä:... 3 Erilaiset kurssit:... 3 Perniön lukion tuntijako... 4 Kurssit oppiaineittain... 5 ÄIDINKIELI... 5 ENGLANTI

Lisätiedot

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt

Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT. AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus. Keskeiset sisällöt. AI2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä. Keskeiset sisällöt Äidinkieli PAKOLLISET KURSSIT AI1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä, kuten viestintätilanne ja väline, tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja tekstityyppi

Lisätiedot

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit

Biologia. 1. Eliömaailma (BI1) 2. Solu ja perinnöllisyys (BI2) Pakolliset kurssit Biologia Pakolliset kurssit 1. Eliömaailma (BI1) Biologia tieteenä elämän ominaisuudet ja perusedellytykset biologiset tieteet ja tutkimusmenetelmät Luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen ekosysteemien ja

Lisätiedot