KURSSIESITTEET LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KURSSIESITTEET LV. 2015-2016"

Transkriptio

1 KURSSIESITTEET LV Salpauksen lukio, Nastola

2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS, SALPAUKSEN LUKIO, NASTOLA Rakokiventie NASTOLA Puh Fax Opetusalapäällikkö Anu Snellman (03) tai Opintosihteeri Pia Juvonen (03) Opinto-ohjaaja Liisi Aro Opettajat (03) tai Sähköpostit: Nastopolin opintotoimisto: Opiskelijoiden asiointi ma pe klo NASTOPOLISSA ON Tasokas lukio, opiskelija voi suorittaa lukion oppimäärän normaalilukion mukaan. Tekniikkalinja, opiskelija voi painottaa opintojaan matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin ja tekniikkakursseihin sekä korvaa näillä pakollisia kursseja. Aikuislinja, 18-vuotta täyttäneille Mahdollisuus yhdistelmäopintoihin yhteistyössä Nastopolissa annettavan ammatillisen koulutuksen kanssa: Yhdistelmätutkinto: yo-tutkinto + elektroniikan ja tietoliikennetekniikan perustutkinto tai kumi- ja muovitekniikan perustutkinto Yhdistelmätutkintoryhmiä perustetaan, mikäli hakijoita on riittävästi.

3 JOHDANTO Tämä vihkonen sisältää lukiomme tuntijaon sekä kaikkien lukion tuntijakoon kuuluvien oppiaineiden kurssien esittelyt. Aine- ja kurssikohtaisista esitteistä löytyy kurssin nimen lisäksi kurssin lyhenne ja kurssityyppi: pakollinen / syventävä / soveltavasekä lyhyt kuvaus kurssien sisällöistä Oppikirjalistat toimitetaan lukioon valituille opiskelijoille viimeistään valintakirjeen mukana. Vihkosen tarkoitus on helpottaa ja tehostaa opiskelijoiden aine- ja kurssivalintoja opiskelun suunnittelua ja ajoitusta päättökokeeseen valmistautumista jatko-opintoihin valmistautumista opintojen ohjausta lukion oppimäärän kokonaisuuden hahmottumista Lukiossamme on monipuolinen kurssitarjonta. Tarjolla on pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi n. 50 koulun omaa kurssia. Osa näistä kursseista on pakollisten aineiden syventäviä kursseja (mm. tukikurssit sekä yokokeisiin valmentavat kurssit), osa taas enemmän tekemiseen painottuvia soveltavia kursseja (esim. useat tekniikkakurssit, teatteri-ilmaisu, valokuva- ja elokuvakurssit sekä koulun lehti). Lyhyiden kielten ja joidenkin muidenkin aineiden syventävien kurssien kohdalla opetusryhmät saattavat olla varsin pienet. Jotta näidenkin ryhmien opetus voitaisiin taata, tekee lukiomme yhteistyötä mm. Orimattilan Erkko-lukion sekä Hollolan, Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän lukioiden kanssa videoneuvottelulaitteistoa sekä muita teknisiä apuvälineitä hyödyntäen. Koulun toimintatavoista, kuten kurssitarjottimesta ym., julkaisemme syksyä 2015 varten opinto-oppaan kesän 2015 aikana. Nastolassa Anu Snellman opetusalapäällikkö

4 SISÄLTÖ Johdanto Sisältö Tuntijako Lukion tuntijako alkaen Tekniikkalinjan tuntijaosta Kurssikuvaukset 2.1 Äidinkieli ja kirjallisuus Toinen kotimainen kieli, Ruotsi Vieraat kielet A1-kieli, Englanti B2-kielet Saksa B3-kielet Saksa Venäjä Espanja Ranska Matematiikka Pitkä matematiikka Lyhyt matematiikka Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Uskonto Evankelis-luterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Muut uskonnot Elämänkatsomustieto Filosofia Historia Yhteiskuntaoppi Psykologia Musiikki Kuvataide Liikunta Terveystieto Opintojen ohjaus Muut koulukohtaiset valinnaiset kurssit 3.1. Tekniikkakurssit Tietotekniikka Ohjelmointi Rakenna itsellesi PC-tietokone Radio-ohjauslaitteet Sähkön sovelluksia Auton sähkön- ja äänentoistojärjestelmä Suunnittele ja rakenna itsellesi HIFI-kaiutin Muovien maailma Meisseli haltuun Tuotantotekniikan perusteet Digitekniikka luontokuvauksessa Tähtitiede Muut soveltavat kurssit Yrittäjyys Teatteri-ilmaisu Näytelmä- ja musiikkikurssi Kansainvälisyys Liikennekasvatus Työelämäyhteydet

5 1. TUNTIJAKO 1.1. Lukion tuntijako alkaen Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset Syventävinä opin- Koulukohtaiset kurssit toina tarjottavat valta- syventävät ja kunnalliset kurssit soveltavat kurssit Äidinkieli ja kirjallisuus Kielet A-kieli englanti B-kieli ruotsi Muut kielet B2-saksa 8 B3-saksa 8 B3-espanja 8 B3-ranska 8 B3-venäjä 8 Matematiikka lyhyt oppimäärä pitkä oppimäärä Ympäristö- ja luonnontieteet Biologia Maantieto 2 2 Fysiikka Kemia Katsomusaineet Uskonto/elämänkatsomustieto 3 2 Filosofia 1 3 Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Taito- ja taideaineet Liikunta 2 3 4** Musiikki 1-2* 3 3** Kuvataide 1-2* 3 3** Terveystieto Opinto-ohjaus 1 1 Pakolliset kurssit Syventävät kurssit vähintään 10 * KU/MU yhteensä 3 pakollista kurssia ** Mukaan laskettu lukiodiplomikurssit

6 Soveltavat ja täydentävät opinnot: Tekniikkakurssit: Tietotekniikka (ATK) 1 4 Ohjelmointi (OHJ) 1-13 Rakenna itsellesi PC (RIPC) 1 Radio-ohjauslaitteet (ROL) 1 2 Auton sähkö- ja äänentoistojärjestelmä (ASÄ) 1 Sähkön sovelluksia (SSO) 1 5 Digitekniikka luontokuvauksessa (DIG) 1 Tähtitiede (TÄH) 1 Suunnittele ja rakenna itsellesi hifi-kaiutin (HIFI) 1-2 Kulttuuri ja viestintä: Teatteri-Ilmaisu (TI) 1 Näytelmä- ja musiikkikurssi (NMU) 1 Muut: Yrittäjyys (YRI) 1 3 Kansainvälisyyskurssi (KV) 1 Liikennekasvatuskurssi (LIK) 1 Työelämäyhteydet (TY) 1 Muualla suoritetut hyväksi luettavat opinnot (erikseen sovittavat) Projektityöt, harrasteet (erikseen sovittavat) Yhteensä vähintään 75 kurssia 1.2. Tekniikkalinjan tuntijaosta Lukiollamme on tekniikkaan painottuva erityistehtävä. Siksi Nastopoli voi tarjota opiskelijalle tavallista lukiota väljemmän, tekniikkaan ja/tai matemaattisluonnontieteellisiin aineisiin painottuvan tuntijaon. Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 kurssia Nastopoli-lukiolle myönnetyn erityisen tehtävän mukaisia opintoja (tekniikan, matematiikan ja ympäristö- ja luonnontieteellisen ryhmän valtakunnallisia syventäviä ja soveltavia kursseja tai ammatilliselta puolelta sähkö- tai muovialan opintoja, esim. elektroniikka, tietotekniikka), ovat oikeutettuja vähentämään kahdeksan pakollista kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Tekniikkalinjalaiselle tehdään yhteistyössä opintojen ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

7 2. KURSSIKUVAUKSET 2.1. Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä (ÄI) Kurssit suoritetaan pääasiallisesti numerojärjestyksessä. Äidinkielen 1. kurssi on suoritettava ennen muita kursseja. Kurssien suositeltu sijoittuminen eri vuosikursseille: 1. vsk vsk vsk PAKOLLISET KURSSIT 1. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) Kurssi on perusvalmiuksien kurssi. Kurssilla kertaillaan perusopetuksen asioita ja tutustutaan lukion äidinkielen opiskelun työtapoihin. Keskeisenä osana kurssia on tekstitaitojen opiskelu. 2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI2) Kurssilla harjoitellaan tietoa välittävän puheenvuoron toteuttamista sekä kirjallisen asiatekstin laatimista prosessina. Omien tekstien pohjaksi harjoitellaan tiedonhakua, tekstien rakenteita sekä eheän tekstin laatimiseen tarvittavia kielenhuollon asioita. Oman tekstin muokkaamista harjoitellaan prosessityöskentelyn avulla. 3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3). Kurssin tavoitteena on syventää käsitystä kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja kirjallisuuden kulttuurisesta merkityksestä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin kaunokirjallisuuden lajeihin, proosaan, draamaan ja lyriikkaan ja opiskellaan niiden erittelemistä ja tulkintaa sekä suullisesti että kirjallisesti. 4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) Kurssin tavoitteena on oppia tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Tavoitteena on sekä oppia analysoimaan, tulkitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentoivia tekstejä että tuottamaan niitä itse. Kurssilla tutustutaan myös mediaan vaikuttajana ja perehdytään erityisesti mainosten maailmaan. 5. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI5) Kurssilla tutustutaan maailmankirjallisuuden eri aikakausiin ja eri tyyleihin. Omaa kirjallista ilmaisua kehitetään opiskelemalla tyylin eri aineksien, kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutusta tekstiin.

8 6. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI6) Kurssilla opiskellaan suomen kielen ja suomalaisen kirjallisuuden historiaa ja ominaispiirteitä niin, että samalla korostetaan kielen ja kirjallisuuden merkitystä suomalaisen identiteetin synnylle. Tavoitteena on oppia arvostamaan sekä suomalaista identiteettiä että nyky-suomen monikulttuurisuutta. Kirjallisissa töissä jatketaan oman ilmaisun kehittämistä kohti yo-kokeen vaatimuksia. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7) Kurssin tavoitteena on syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja. Kurssilla opiskellaan erilaisten käytännön vuorovaikutustilanteiden vaatimuksia ja kehitetään omia puheviestinnän taitoja, kuten nonverbaalista viestintää ja äänenkäyttöä. Kurssilla rohkaistaan luottamaan omiin puheviestinnän taitoihin ja kehittämään niitä yhä paremmiksi. 8. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI8) Kurssilla harjoitellaan äidinkielen tekstitaidon yo-kokeessa tarvittavia taitoja. Tavoitteena on syventää tekstityyppien ja tekstilajien tuntemusta, varmentaa tekstianalyysin taitoa ja oppia hiomaan omia vastaustekstejä entistä paremmiksi. 9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9) Kurssin tavoitteena on syventää esseekirjoittamisen taitoja kohti yo-kokeen vaatimuksia. Omaa kirjallista ilmaisua kehitetään harjoittelemalla esimerkiksi näkökulman valitsemista ja aiheen käsittelyn monipuolistamista. Aineistona pyritään käyttämään nykykulttuuriin liittyviä tekstejä. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 10. Asiatekstien kirjoittamisen kurssi (ÄI10) Kurssilla harjoitellaan kirjoittamaan arkielämässä tarvittavia tekstilajeja, kuten työhakemusta, raporttia ja tarjouspyyntöä. Lisäksi varmennetaan esseevastauksen kirjoittamista. 11. Luovan kirjoittamisen kurssi (ÄI11) Parittomina vuosina, tarjolla seuraavan kerran Kurssilla laaditaan omia kaunokirjallisia tekstejä runoista proosaan. Ei keskitytä niinkään oikeakielisyyteen, vaan oman luovan ilmaisun vapauttamiseen ja kehittämiseen. Opiskelun aiheina ovat tekstin ideointi, muokkaus ja viimeistely sekä kaunokirjallisen kielen keinot. Keskeistä on tuottaa luovasti monenlaista materiaalia, jota muokataan ja arvioidaan sekä yksin että ryhmässä.

9 2.2. Toinen kotimainen kieli, Ruotsi (RUB) Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1) Kurssien suositeltu sijoittuminen eri vuosikursseille: 1. vsk vsk vsk 7 8 PAKOLLISET KURSSIT 1. Koulu ja vapaa-aika (RUB1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat opiskelu ja nuorten harrastukset, ja kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Kurssilla tutustutaan kielen eri osa-alueisiin ja niiden arviointiin. Opiskelijoita ohjataan asettamaan tavoitteita, arvioimaan ja parantamaan omaa oppimistyyliään sekä seuraamaan omien tavoitteittensa saavuttamista. 2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB2) Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja painotetaan puheviestinnän harjoittamista sekä kirjoittamista lyhyiden viestinnällisten tehtävien avulla. Kurssilla jatketaan nuorten elämän, opiskelun, työn, harrastusten, palveluiden ja vapaa-ajan tarkastelua. Kurssilla painotetaan puheviestinnän ohella pienimuotoista kirjallista viestintää. 3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB3) Aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Kurssin päätavoite on opastaa opiskelijaa kertomaan sekä suullisesti että kirjallisesti kotiseudustaan ja kotimaastaan. Opiskelijat herätetään huomaamaan muiden Pohjoismaiden kielelliset ja kulttuuriset erot. Lisäksi tarkastellaan suomenruotsalaisuutta ja sen historiallista taustaa. 4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB4) Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ottaa kantaa ja ilmaista mielipiteensä perusteluineen yhteiskunnallisista ilmiöistä ja asioista sekä suullisesti että kirjallisesti. Kirjallista viestintää vahvistetaan laatimalla pidempiä kirjallisia tuotoksia kurssin aihepiireistä.

10 5. Elinympäristömme (RUB5) Aihepiireinä ovat luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Kurssilla harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Oppikirjan tekstien lisäksi kurssilla pyritään käyttämään autenttista materiaalia, joka liittyy kurssin aiheisiin. Samalla harjoitellaan olennaisen tiedon etsimistä ja tiivistämistä sekä luetun että kuullun osalta. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6) Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän strategioita ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa. Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset pohjoismaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit. Kurssi vankentaa myös jokapäiväisen elämän kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista kielitaitoa. Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla kerrataan pakollisten kurssien sanastoa ja kielioppia valmistautuen samalla ylioppilaskokeeseen. 7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7) Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä vaikuttamista ja vastuuta. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssilla kehitetään kielitaitoa monipuolisesti valmentautuen samalla ylioppilaskokeeseen. Sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä painotetaan mielipiteen ilmaisua ja argumentointia. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 8. Abi-ruotsi (RUB8) Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen harjoittelemalla ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Keskeistä sanastoa ja kielioppia kerrataan. 9. Ruotsin tukikurssi (RUB9) Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on aukkoja ruotsin taidoissaan ja joiden menestys kahdella ensimmäisellä kurssilla on ollut heikohko. Kurssilla kerrataan ruotsin keskeisintä kielioppia sekä kurssien RUB1 ja RUB2 keskeistä sanastoa. Kurssin aikana harjoitellaan pienimuotoista kirjallista tuottamista sekä kuullun ymmärtämistä. 10. Rohkeasti puhumaan! (RUB10) Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa puhumaan ruotsia erilaisissa käytännön tilanteissa erilaisten harjoitusten avulla. Suullista valmiutta harjoitellaan yksin, pareittain ja ryhmissä. Keskeisenä tavoitteena on voittaa vieraalla kielellä kommunikoimisen pelko. Kurssilla aktivoidaan aiemmilla kursseilla opiskeltua sanastoa ja harjoitellaan ääntämistä. Pohjoismaiseen kulttuuriin tutustutaan lisäksi mm. elokuvan ja musiikin avulla.

11 2.3. Vieraat kielet Vieraista kielistä käytetään seuraavia koodeja: EN = englannin kieli RA = ranskan kieli SA = saksan kieli VE = venäjän kieli Vieraiden kielten kurssikoodit muodostuvat kielten kirjaintunnusten, oppimäärien tasotunnusten ja kurssinumeroiden mukaan. Esimerkiksi RAB32 tarkoittaa ranskan kielen B3-oppimäärän kurssia numero 2. Englanti, A-kieli (pitkä oppimäärä) Kurssien suositeltu sijoittuminen eri vuosikursseille: 1. vsk vsk vsk PAKOLLISET KURSSIT 1. Nuori ja hänen maailmansa (ENA1) Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla painotetaan keskustelua ja mielipiteen ilmaisua. 2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät viestintään, vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Kurssilla harjoitellaan puheviestintää monipuolisesti. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 3. Opiskelu ja työ (ENA3) Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään, ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Kurssilla harjoitellaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Kielitaidon osa-alueista painottuu kirjallinen tuottaminen. 4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita, ja kirjoitustehtävänä laaditaan tiivistelmä. Suullisessa viestinnässä painotetaan mielipiteen ilmaisua ja mielipiteen perustelemista.

12 5. Kulttuuri (ENA5) Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen. 6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6) Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Kirjallista ilmaisua hiotaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7) Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen aihepiiriin liittyvää kieltä. Kielitaidon eri osa-alueita painotetaan ylioppilastutkintoon suuntautuen. 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8) Kurssilla harjoitellaan puheviestintätaitoja ja suullisen kielen käyttöä eri tilanteissa Aiheina ovat ajankohtaiset tapahtumat ja muiden kurssien aihepiirit, joihin liittyen puhumista harjoitellaan vaativien tekstien ja puheen ymmärtämistä harjoittavien materiaalien avulla. Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen kertaamalla aiempien kurssien sanastoa. KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 9. Abi-englanti (ENA9) Kurssilla valmistaudutaan ylioppilaskokeeseen perehtymällä ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppeihin. Kurssin aikana harjoitellaan erilaisia tekstinymmärtämis- ja kuullunymmärtämistehtäviä sekä kirjoitelman laatimista. Kerrataan rakenteita sekä kartutetaan sanastoa. 10. Opi kirjoittamaan (ENA10) Kurssin tavoitteena on kehittyä kirjoittajana. Kurssilla laaditaan erilaisia kirjallisia tuotoksia ja vahvistetaan englannin kielen rakenteiden hallintaa. 11. Englannin tukikurssi (ENA11) Kurssin tavoitteena on parantaa englannin kielen keskeisimpien rakenteiden hallintaa sekä kerrata ENA1- ja ENA2-kurssien sanastoa. Kurssilla harjoitellaan pienimuotoista kirjallista tuottamista sekä kuullunymmärtämistä. Suositellaan kahden ensimmäisen kurssin jälkeen opiskelijoille, joilla on ollut englannin opinnoissa ongelmia (arvosana 4-6).

13 12. Conversational English (ENA12) Kurssin tavoitteena on rohkaista opiskelijaa puhumaan englantia erilaisissa käytännön tilanteissa. Kurssilla harjoitellaan aktiivista osallistumista puhetilanteisiin, ja kerrataan pakollisten kurssien sanastoa innostavalla ja kiinnostavalla tavalla. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä, B2-kielet Salpauksen lukiossa voidaan opiskella B2-kielenä saksaa (SAB2). Kurssit ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja. Saadakseen arvosanan on opiskeltava vähintään 3 kurssia. Kurssi 1 suoritetaan ensimmäisenä kurssina, muut kurssit numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus ei toivottavaa. B2- ja B3-ryhmien mahdollinen yhdistäminen Mikäli oppilasmäärä B2- ja B3-kielten ryhmissä on pieni, voidaan B2- ja B3-kielten ryhmät yhdistää B3-kielen 3. kurssin alussa (joka on tällöin B2-kielen 1. kurssi). Ryhmät voidaan yhdistää myös muussa sopivassa vaiheessa, esim. vasta viimeisillä kursseilla ennen ylioppilastutkintoa. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT Saksa (SAB2) Kurssien suositeltu sijoittuminen eri vuosikursseille: 1. vsk vsk vsk Vapaa-aika ja harrastukset (SAB21) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja kerrataan kielen perusrakenteita. 2. Meillä ja muualla (SAB22) Kurssin aihepiireinä ovat kotimaan ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

14 3. Ennen ja nyt (SAB23) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 4. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB24) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 5. Kulttuuri (SAB25) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Tarkastellaan suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin ominaispiirteitä, yhtäläisyyksiä ja eroja. Käsitellään lehdistöä, sähköistä viestintää sekä urheilua. 6. Yhteinen maapallomme (SAB26) Kurssilla tutustutaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin sekä opitaan lukemaan näihin aiheisiin liittyviä yleistajuisia tekstejä, myös mediatekstejä. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. 7. Tiede ja tekniikka (SAB27) Kurssilla tutustutaan eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyviin yleistajuisiin teksteihin. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä kerrataan opittua sanastoa ja rakenteita. Opiskelijat tutustutetaan kurssilla ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. 8. Luonto ja kestävä kehitys (SAB28) Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja saksankielisten maiden kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista sekä kerrataan opittua sanastoa ja rakenteita. Kurssilla kehitetään kielitaitoa monipuolisesti valmentautuen samalla ylioppilaskirjoituksiin.

15 Lukiossa alkava oppimäärä, B3 -kielet. Salpauksen lukiossa voidaan opiskella B3-kielinä ranskaa (RAB3), saksaa (SAB3), venäjää (VEB3) ja espanjaa (EAB). Kurssit ovat valtakunnallisia syventäviä kursseja. Saadakseen arvosanan on opiskeltava vähintään 3 kurssia. Kurssi 1 suoritetaan ensimmäisenä kurssina, muut kurssit numerojärjestyksessä. Itsenäinen suoritus ei toivottavaa. Kurssin 1 itsenäinen suoritus on mahdollinen vain saksaa aiemmin opiskelleille. VALTAKUNNALLISET SYVENTÄVÄT KURSSIT Saksa (SAB3) Kurssien suositeltu sijoittuminen eri vuosikursseille: 1. vsk vsk vsk Hyvää päivää, hauska tutustua (SAB31) Kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Harjoitellaan esittäytymistä, tervehtimistä, hyvästelemistä sekä opitaan kertomaan perusasioita itsestä, perheestä ja lähimmistä ihmissuhteista ja kysymään vastaavia asioita keskustelu-kumppanilta. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. Näin asiat hoituvat (SAB32) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla, ravintolassa tai rautatieasemalla. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (SAB33/SAB21) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 4. Meillä ja muualla (SAB34/SAB22) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

16 5. Ennen ja nyt (SAB35/SAB23) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (SAB36/SAB24) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 7. Kulttuuri (SAB37/SAB25) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita, kerrataan opittua sanastoa ja rakenteita ja tutustutaan laaja-alaisemmin oman ja vieraan kulttuurin eri ilmenemismuotoihin. Opiskelijat tutustutetaan kurssilla ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. 8. Yhteinen maapallomme (SAB38/SAB26) Kurssilla tutustutaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin lukemalla näihin aiheisiin liittyviä yleistajuisia tekstejä, myös mediatekstejä. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti sekä kerrataan opittua sanastoa ja rakenteita. Kurssilla kehitetään kielitaitoa monipuolisesti valmentautuen samalla ylioppilaskirjoituksiin. Venäjä (VEB3) Kurssien suositeltu sijoittuminen eri vuosikursseille: 1. vsk vsk vsk Hyvää päivää, hauska tutustua (VEB31) Opitaan lukemaan ja kirjoittamaan kyrillisiä aakkosia. Opitaan tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

17 2. Näin asiat hoituvat (VEB32) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (VEB33) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 4. Meillä ja muualla (VEB34) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 5. Ennen ja nyt (VEB35) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (VEB36) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 7. Kulttuuri (VEB37) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita ja tutustutaan laaja-alaisemmin oman ja vieraan kulttuurin eri ilmenemismuotoihin. Opiskelijat tutustutetaan kurssilla ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. 8. Yhteinen maapallomme (VEB38) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Kurssilla kehitetään kielitaitoa monipuolisesti valmentautuen samalla ylioppilaskirjoituksiin.

18 Espanja (EAB3) 1. vsk vsk vsk Hyvää päivää, hauska tutustua (EAB31) Kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Harjoitellaan esittäytymistä, tervehtimistä, hyvästelemistä sekä opitaan kertomaan perusasioita itsestä, perheestä ja lähimmistä ihmissuhteista ja kysymään vastaavia asioita keskustelu-kumppanilta. Kurssilla painotetaan puheviestintää. 2. Näin asiat hoituvat (EAB 32) Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla, ravintolassa tai rautatieasemalla. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (EAB33) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. 4. Meillä ja muualla (EAB34) Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. 5. Ennen ja nyt (EAB35) Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (EAB36) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

19 7. Kulttuuri (EAB37) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia osa-alueita, kerrataan opittua sanastoa ja rakenteita ja tutustutaan laaja-alaisemmin oman ja vieraan kulttuurin eri ilmenemismuotoihin. Opiskelijat tutustutetaan kurssilla ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. 8. Yhteinen maapallomme (EAB38) Kurssilla tutustutaan oman maan ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin lukemalla näihin aiheisiin liittyviä yleistajuisia tekstejä, myös mediatekstejä. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti sekä kerrataan opittua sanastoa ja rakenteita. Kurssilla kehitetään kielitaitoa monipuolisesti valmentautuen samalla ylioppilaskirjoituksiin. Ranska (RAB3) 1. vsk vsk vsk Hyvää päivää, hauska tutustua (RAB31) Opitaan tervehtimään, esittäytymään ja hyvästelemään sekä kertomaan itsestä ja perheestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita, kuuntelemista ja ääntämistä paino on puheviestinnässä. Tutustutaan Ranskaan ja ranskaa puhuvaan maailmaan. 2. Näin asiat hoituvat (RAB32) Opitaan kertomaan omista mieltymyksistä sekä myös epämiellyttävistä asioista, koulusta ja harrastuksista, tilaamaan ravintolassa ja ostamaan metrolippu. Tehdään nojatuolimatka Pariisiin! Eikä unohdeta shoppailua ja huvittelua. Opitaan paljon uusia verbejä, mm refleksiiviverbit. Paino on puheviestinnässä. 3. Vapaa-aika ja harrastukset (RAB33/RAB21) Aihepiirit ja tilanteet liittyvät harrastuksiin kaverisuhteisiin, lomainviettoon, matkailuun, kulttuuriin ja urheiluun. Käsitellään edelleen arkipäiväiistä kieltä, mutta opitaan myös paljon uusia rakenteita, mm. menneen ajan aikamuodot, pronomineja ja monia uusia verbejä. Harjoitellaan kertomaan mielipiteitä. 4. Meillä ja muualla (RAB34/RAB22) Kurssilla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan ranskankielisten maiden kulttuuriin, luontoon ja asukkaisiin. Painopiste on edelleen puheviestinnässä, mutta myös kirjoitustaitoa harjoitellaan. kerrataan edellisten kurssien rakenteita sekä opitaan uutta, esim. adjektiivien vertailu, konditionaali ja futuuri.

20 5. Ennen ja nyt (RAB35/RAB23) Kurssilla tutustutaan nykyranskalaiseen perhe-elämään, keskustellaan terveellisistä elintavoista ja käsitellään muitakin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Käydään myös ranskalaiseen tyyliin filosofinen keskustelu perinteiden merkityksestä, eri uskontoja sivuten. Kerrataan aikaisemmin opittua ja opitaan uutta. 6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (RAB36/RAB24) Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 7. Kulttuuri (RAB37/RAB25) Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita ja tutustutaan laaja-alaisemmin oman ja vieraan kulttuurin eri ilmenemismuotoihin. Opiskelijat tutustutetaan kurssilla ylioppilaskokeen tehtävätyyppeihin. Kurssilla kehitetään kielitaitoa monipuolisesti valmentautuen samalla ylioppilaskirjoituksiin. 8. Yhteinen maapallomme (RAB38/RAB26) Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6

PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 SISÄLTÖ PARKANON LUKIO - LÄHELLÄ SINUA 2 MUSIIKKITEATTERIPAINOTTEINEN LINJA 2 OPISKELU PARKANON LUKIOSSA 3 LUKIO-OPISKELU 4 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 6 OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 7 PARKANON

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015

HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 HAUSJÄRVEN LUKION OPINTO-OPAS 2014-2015 Sisällysluettelo Opintojen rakenne... 2 Opintosuunnitelman laadinta... 2 Kurssin arviointi... 2 Uusintakuulustelut... 2 Etenemiseste... 3 Poissaolot... 3 Oppiaineen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211

SISÄLTÖ. Yhteystiedot. Rehtori Mirja Rautavuori-Lehtinen mirja.rautavuori-lehtinen@koski.fi puh. (02) 484 0211 gsm 044-484 0211 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI... 3 RUOTSI Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B1)... 3 VIERAAT KIELET... 5 ENGLANTI Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut

Lisätiedot

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka

5.6. Matematiikka. 5.6.1. Pitkä matematiikka 5.6. Matematiikka 5.6.1. Pitkä matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015

Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 Apollon Yhteiskoulun lukion kurssiesite 2014-2015 www.apollonyhteiskoulu.fi APOLLON YHTEISKOULUN KURSSIESITE 2014-2015 1. KOULUN YLEISIÄ OPISKELUJÄRJESTELYJÄ... 2 1.1. Opiskelujärjestelyt... 2 1.2. Opintojen

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. Luku 1 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Lempäälän Lukion Kurssiesite

Lempäälän Lukion Kurssiesite Lempäälän Lukion Kurssiesite 2014-2015 Ainevalinnat Kurssivalinnat tehdään maaliskuun aikana suoraan Wilman kurssitarjottimeen (2014-15) samalla tavalla kuin tämän vuoden valinnat. Tarjotinta muokataan

Lisätiedot

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA

JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKIO SAVONTIE 1 19650 JOUTSA JOUTSAN LUKION KURSSIKUVAUKSET OPS 1.8.2008 1 Sisällysluettelo ÄIDINKIELI 3 RUOTSI 4 ENGLANTI 4 RANSKA B2 5 RANSKA B3 6 SAKSA B2 6 SAKSA B3 6 MATEMATIIKKA, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Lisätiedot

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW

.$$5,1$1$,.8,6/8.,2 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW .$$5,1$1$,.8,6/8.,2.8566,6(/267((7 /XNXYXRQQDWDUMRWWDYDWRSSLDLQHHWMDNXUVVLW -Lukuvuonna tarjottavien kurssien ajat ja paikat selviävät tarkemmin kurssitarjottimesta -Lukion päästötodistuksen haluavan,

Lisätiedot

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS

RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS RAUDASKYLÄN LUKION OPINTO-OPAS Lukuvuosi 2014 2015 2 Sisällys 1. LUKUVUOSI 2014 2015...5 1.1 Jaksotus...5 1.2 Lomat...5 1.4 Juhlat ja tapahtumat...6 2. OPETTAJAT...7 2.1 Ryhmänohjaajat...7 2.2 Opettajien

Lisätiedot

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016

Sisältö ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 1 ELIAS-LUKION OPINTO-OPAS 2015-2016 Sisältö YHTEYSTIEDOT... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ LUKUVUONNA 2015-2016... 3 LUKIO-OPINTOJEN SUORITTAMINEN... 4 Lukiokurssit ja opinnoissa eteneminen... 4 Kursseille ilmoittautuminen...

Lisätiedot

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen

TEUVAN LUKIO OPINTO-OPAS. kahden tutkinnon suorittaminen 222222 TEUVAN LUKIO Te OPINTO-OPAS 2 0 1 kahden tutkinnon suorittaminen 4 5 y h t e y s t i e d o t Teuvan lukion Kivislahti Veijo 040 120 1522 veijo.kivislahti@teuva.fi vs.rehtori Teuvan lukion Kivistö

Lisätiedot

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa

2. Lukiokoulutuksen arvomaailma pyhäjokisessa todellisuudessa 2 1. Lukiokoulutus Pyhäjoella Lukio jatkaa Pyhäjoella perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Tehtävänä on antaa laajaalainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Lisätiedot

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005

SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 SODANKYLÄN LUKION OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2005 Viim. päivitetty 5.5.2009 Lukion opettajakunta 18.5.2005 Lukion oppilaskunta Lukion johtokunta Sivistyslautakunnan hyväksymä 2 I. YLEINEN OSA 1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09

VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 VANTAAN AIKUISLUKIO TIKKURILA OPINTO-OPAS 2008-09 AIKUISOPISKELIJALLE Tervetuloa opiskelemaan Vantaan aikuislukioon! Koulu pyrkii tarjoamaan sinulle sopivan opinto-ohjelman ja mahdollisuuden määrätietoiseen

Lisätiedot

2013-2014. OPS Perusaste

2013-2014. OPS Perusaste 2013-2014 OPS Perusaste Rovaniemen aikuislukio Perusasteopetus 2013-2014 1 OPS PERUSASTEEN OPETUSSUUNNITELMA 2013 2014 Maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu iltaperuskoulu SISÄLTÖ MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN

Lisätiedot

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio

Opas Kurssiesite 2003-2004. Kallaveden lukio Kuopio Opas Kurssiesite 2003-2004 Kallaveden lukio Kuopio 2. painos Nimi: Ryhmä: Ryhmänohjaaja: KALLAVEDEN LUKIO Maaherrankatu 2 70100 KUOPIO Rehtori Leena Laukkanen 184522, 184040 050-5632095 Kanslia Koulusihteeri

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2015 www.kesalukio.fi Kesälukiot 2 015 YLEISKESÄLUKIOT Oppiainekurssit 10 Helsingin kesälukio I 1. 12.6. Helsinki MAAabi/MABabi, AIabi, ENAabi, RUBabi, RABabi, YHabi, PSabi,

Lisätiedot

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA

MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKION OPETUSSUUNNITELMA MUHOKSEN LUKIO Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 11.6.2013 100 Muhoksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 2.9.2014 111: LI11 ja LI12 Muhoksen opetus- ja

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2014 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015

Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 Kalevan lukion opetussuunnitelma 2015 KALEVAN LUKION TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPAINOTUKSET 12 Koulun toiminta-ajatus ja toiminnan tavoite 12 Arvoperusta 12 Kalevan lukion arvoperusta 13 TOIMINTAKULTTUURI

Lisätiedot

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT

SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT www.kesalukio.fi SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 SOMMARGYMNASIER KESÄLUKIOT 2014 Kotimaisissa kesälukioissa myös henkilökohtaista opinto-ohjausta. Tartu tilaisuuteen! Lukiolaisille, lukioon siirtyville

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k.

KESÄLUKIOT 2013 TEEMAKESÄLUKIOT. 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k., ENAabi/ENA1 3 k. www.kesalukio.fi KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier KESÄLUKIOT 2013 Sommargymnasier YLEISKESÄLUKIOT OPPIAINEKURSSIT 7 Tuusulanjärven kesälukio 5. 18.6. Järvenpää AIabi/AI8/AI9, RUBabi/RUB4/RUB5/RUB1 2 k.,

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO

TORNION YHTEISLYSEON LUKIO TORNION YHTEISLYSEON LUKIO - OPETUSSUUNNITELMA 2007 - TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPETUSSUUNNITELMA 2007 Päivitetty 1.2.2008 SISÄLLYS 1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ 1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 1 2 ARVOPERUSTA

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA...

1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... SISÄLTÖ 1 NIVALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 3 2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 2.1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot