HYVÄ KALAJOEN LUKIOON AIKOVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVÄ KALAJOEN LUKIOON AIKOVA"

Transkriptio

1 1

2 HYVÄ KALAJOEN LUKIOON AIKOVA Kalajoki on reilun 9000 asukkaan hiekkarantojen merikaupunki. Lukiossamme on noin 250 opiskelijaa Kalajoelta ja ympäristökunnista. Kalajoen lukio on turvallinen yleislukio, joka tarjoaa mahdollisuuden hankkia vankat perustiedot kaikissa oppiaineissa. Lukio toimii kurssimuotoisena ja luokattomana. Lukion voi suorittaa valintansa mukaan kahdessa, kolmessa tai neljässä vuodessa. Valinnaisuutta on runsaasti. Pakollisten kurssien (47 tai 51 kurssia) lisäksi on tarjolla lähes joka oppiaineessa syventäviä (s) ja soveltavia (o) kursseja. Osa oppiaineista koostuu pelkästään valinnaisista kursseista (esimerkiksi ATK ja lyhyet kielet). Opiskelija voi itse profiloitua valitsemalla itselleen tärkeitä kursseja. Kielivalikoimaansa hän voi valita englannin ja ruotsin lisäksi saksaa tai ranskaa. Etälukion kautta on mahdollisuus opiskella myös vaikkapa italiaa tai espanjaa. Taito- ja taideaineissa voi valita esimerkiksi draamaa, bändinsoittoa, kitaransoittoa, kuoromusiikkia sekä liikunnan laji- ja kuntokursseja. Monilla kursseilla saa itse kokeilla ja tutkia, kuten biologian ja kemian ympäristökurssilla ja erilaisilla työkursseilla. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa matkailualan opintoja Matkailualan instituutissa. Kuvataidetta voi opiskella monipuolisesti kuvataidelinjalla. Kurssivalikoima on laaja ja kurssit sijoittuvat joustavasti muiden lukio-opintojen lomaan. Tarjolla on vahva kokonaisuus perinteistä kuvataidetta sekä soveltavina kursseina arkkitehtuuria, valokuvaa, elokuvaa, teatteripuvustusta, muotoilua Kuvataidelinjalaisille on lisäksi itsenäisesti suoritettavia kursseja sekä kuvataideleiri Kalajoen hienossa merenrantaympäristössä. Opinnot antavat hyvän pohjan jatko-opiskelulle kuvataidealalla tai muilla aloilla, joilla tarvitaan visuaalista osaamista. Kuvataidelinjalle pyritään yhteishaussa. Jääkiekkoa voi treenata aktiivisesti jääkiekkoryhmässä. Ryhmä antaa aktiivisille jääkiekkoilijoille tilaisuuden harjoitella mahdollisimman täysipainoisesti lukio-opiskelun ohessa. Jääkiekkoseura JHT:n valmennusta täydentää lukion järjestämä aamuharjoittelu kahdesti viikossa. Kalajoen lukion viihtyisät ja ajanmukaiset tilat valmistuivat Koulumme opiskeluilmapiiri on myönteinen ja kannustava. Opiskelijoita ohjataan itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Tervetuloa opiskelemaan Kalajoen lukioon! 2

3 KALAJOEN LUKION KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja taito lukea tekstejä kehittyy. Opitaan jäsentämään viestintäympäristöä sekä tunnistamaan omia taitoja puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että oma viestijäkuva tarkentuu. Oppikirja: Mikkola ym., Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja, Kurssivihko 1 sekä Kielenhuollon vihko (kaikista uudistettu painos 2004 tai myöhempi) ÄI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä Eritellään tekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä. Harjoitellaan kirjoitelman laatimista prosessin omaisesti ja tuotetaan erilaisia tekstejä. Syvennetään tekstilajituntemusta. Kerrataan oikeakielisyysseikat. Oppikirja: Käsikirja. Kurssivihko 2. Kielenhuollon vihko (uud. painos 2004 tai myöhempi). ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa Syvennetään kaunokirjallisuuden lajien tuntemusta, analysoidaan ja tulkitaan erityisesti kaunokirjallisia tekstejä. Käsitys kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Oppikirja: Käsikirja. Kurssivihko 3. Kielenhuollon vihko (uudet painokset). ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen Tarkastellaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Perehdytään argumentointiin ja syvennetään siihen liittyviä tietoja. Opitaan analysoimaan ja tuottamaan vaikuttamaan pyrkiviä tekstejä. Oppikirja: Käsikirja. Kurssivihko 4. (uudet painokset). ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti Opitaan tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että osataan ottaa huomioon kontekstin merkitys tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa. Tutustutaan maailmankirjallisuuden tyylisuuntiin ja merkittäviin teoksiin. Oppikirja: Käsikirja. Kurssivihko 5. Kielenhuollon vihko (uudet painokset). ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti Luodaan yleiskuva suomen kielen sekä suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteiskunnalle. Oppikirja: Käsikirja. Kurssivihko 6. (uudet painokset). ÄI7 Puhumalla paras Pelkäätkö esiintymistä? Haluaisitko päästä pelkojesi herraksi? Tiedätkö, että hyvää puhujaa ja kuuntelijaa arvostetaan? Uskotko, että puhuminen on hauskaa? Tule oppimaan ja viihtymään puhumisen kurssille? Etsitään yhdessä keinoja jännityksen hallintaan. Harjoitellaan erilaisia puhumisen taitoja. Kurssi valmentaa tehokkaasti myös abiturienttien vapaaehtoiseen puheviestinnän kokeeseen, josta saatavaa todistusta voi käyttää jatko-opintoihin pyrittäessä tai työpaikkaa haettaessa. ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen Syvennetään ja monipuolistetaan taitoja analysoida ja tuottaa tekstejä. Vahvistetaan taitoa lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä. Kerrataan tekstitietoa ja keskeisiä kieli- ja tyyliseikkoja. Harjoitellaan yo-kokeen tyyppisiä tehtäviä. Kurssi on tarpeellinen kaikille yo-kirjoituksiin (erityisesti tekstitaidon kokeeseen) valmentavana kurssina. Oppikirja: Kurssivihko 8 3

4 ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri Perehdytään kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja nykykirjallisuuteen. Syvennetään kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Pyritään ajattelutaidon kehittymiseen ja kirjallisen ilmaisun kypsymiseen kohti lukion päättötason vaatimuksia (erityisesti essee kokeeseen valmentava kurssi). Oppikirja: Ylioppilastekstejä (uusin painos) SOVELTAVAT KURSSIT. ÄI10 Kirjallisuusdiplomi Lukion kirjallisuusdiplomin tavoitteena on innostaa ja tukea opiskelijan lukuharrastusta ja lisätä hänen tietämystään kirjallisuuden eri lajeista, kirjallisuuden aihepiireistä ja teemoista eri aikakausina. Tavoitteena on tutustua sekä klassikoihin että nykykirjallisuuteen. Opiskelija valitsee annetusta kirjallisuusluettelosta 18 teosta (romaaneja, runoja, näytelmiä), joiden lukemisen opettaja kontrolloi kirjallisesti tai suullisesti heti teoksen lukemisen jälkeen. Kurssi suoritetaan itsenäisesti ja se kannattaa aloittaa heti lukion alussa. Sitä voi suorittaa koko lukio-opiskelun ajan. ÄI11 Kielitiedosta kielitaitoon Kurssi auttaa löytämään unohtuneet kieliopin termit sanaluokista lauseenjäseniin. Kerrataan kaikki peruskoulussa opittu kielioppiasia joiltakin osin tietoja syventäen. Voidaan tehdä vertailuja vieraiden kielten kielioppiin. Kurssi on hyvä käydä heti ensimmäisen vuoden aikana, voi ottaa myöhemminkin. Auttaa vieraiden kielten opiskelussa. RUOTSI A1-KIELI PAKOLLISET KURSSIT RUA1 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit käsittelevät ystävyyttä, koulua ja vapaa-aikaa. Kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Oppikirja: Määttä, Nordgren et.al., Dags 1 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) RUA2 Ihmiset ympärillämme Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. Aihepiireinä ovat nuoren elämä, ihmissuhteet, erilaisuus, ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat sekä Tukholma. Kurssilla vertaillaan elämää ennen ja nyt. Aihekokonaisuus hyvinvointi ja turvallisuus tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. Oppikirja: Määttä et.al., Dags 2 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) RUA3 Suomi osa Pohjolaa ja Eurooppaa Aihepiirinä on kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Oppikirja: Määttä et.al., Dags 3 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) RUA 4 Elinympäristömme Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Aihepiirinä on luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, viestintä- ja mediaosaaminen ja teknologia ja yhteiskunta tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Oppikirja: Määttä et.al., Dags 4 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) 4

5 RUA 5 Opiskelu ja työ Aihepiireinä ovat muuttuva elin- ja työympäristö, luonto, opiskelu sekä palvelutilanteet yhteiskunnassamme. Kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä ja käyttämistä. Aihekokonaisuuksista kurssilla korostuu aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Oppikirja: Määttä et.al., Dags 5 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) RUA 6 Kulttuuri ja sen tekijöitä Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Oppikirjat: Määttä et.al., Dags 6-7 Framtider, Määttä et.al., Dags Grammatik RUA7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Aihealueena ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus sekä yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Oppikirjat: Määttä et. al., Dags 6-7 Framtider, Määttä et. al., Dags Grammatik. RUA8 Tiede, talous ja tekniikka Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Eri aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn. Oppikirjat: Määttä et. al., Dags 6-7 Framtider, Määttä et. al., Dags Grammatik. SOVELTAVAAT KURSSIT RUA0 Ruotsin tukikurssi lukion aloittaville Kertaava kurssi, joka antaa valmiuksia lukion ruotsin kielen opiskeluun. Kurssilla kerrataan ruotsin keskeistä sanastoa ja kielioppia sekä harjoitellaan tekstin ja kuullun-ymmärtämistä. RUA9 Ruotsin kielen kertauskurssi abeille Kertauskurssi abeille, jossa harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueita: kuullun ja tekstinymmärtämistä sekä ainekirjoitusta ja sanastoa. RUOTSI B1-KIELI PAKOLLISET KURSSIT RUB1 Koulu ja vapaa-aika Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa opiskelijoiden tarpeen mukaan. Aihepiireinä ovat harrastukset, liikunta, ruokailu, raha-asiat ja koulunkäynti. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla harjoitellaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita. Oppikirja: Boström et.al., Helt okej 1 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa Kurssilla jatketaan sanaston ja rakenteiden vahvistamista ja harjoitellaan puheviestintää sekä kirjoittamista. Kurssin aihepiireinä ovat matkustelu, musiikki, asuminen sekä vaatteet ja ulkonäkö. Aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus ja viestintä- ja mediaosaaminen antavat näkökulmia kurssin aiheiden tarkasteluun. Vankennetaan suullisen viestinnän strategioiden hallintaa. Oppikirja: Boström et.al., Helt okej 2 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) 5

6 RU3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa Aihepiirinä on kotimaa, suomenruotsalaisuus, vertailu muihin Pohjoismaihin sekä Suomi pohjoismaisena valtiona Euroopassa. Aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä. Oppikirja: Boström et.al., Helt okej 3 (uudistettu painos 2005 tai myöhempi) RU4 Elämää yhdessä ja erikseen Aihepiirinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet, sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Aihekokonaisuuksista korostuu hyvinvointi ja turvallisuus. Oppikirja: Boström et.al., Helt okej 4 (uudistettu painos 2006 tai myöhempi) RU5 Elinympäristömme Aihepiirinä ovat luonto ja muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimet. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Vahvistetaan eri viestintästrategioita. Oppikirja: Boström et.al., Helt okej 5 (uudistettu painos 2006 tai myöhempi) RU6 Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihepiireinä ovat jatko-opinnot, kuva-taide ja arkkitehtuuri sekä Pohjoismaat. Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus ja viestintä- ja mediaosaaminen tarjoavat erilaisia näkökulmia kurssin aiheista. Kurssilla kerrataan ja syvennetään keskeistä sanastoa ja kielioppia, harjoitellaan tekstinymmärtämistä ja tiivistelmän laatimista. Kurssi on tärkeä ylioppilaskirjoituksia ajatellen. Oppikirja: Boström et.al., Helt okej 6 (Kurssi 6), Tammi (uudistettu painos 2007 tai myöhempi) RU7 Laajeneva maailmankuvamme Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Aihepiireinä ovat kulutusyhteiskunta ja mainonta, henkiset harrastukset, kansainvälisyys ja globalisaatio. Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä entistä vaativamman kieliaineksen avulla. Kurssin aikana harjoitellaan tekstin- ja kuullunymmärtämistehtäviä sekä kerrataan kielioppirakenteita ja sanastoa. Kurssi on tärkeä ylioppilaskirjoituksia ajatellen. Oppikirja: Boström et.al., Helt okej 7 (uudistettu painos 2007 tai myöhempi) SOVELTAVAT KURSSIT RU8 Ruotsin kielen kertauskurssi abeille Kertauskurssi abeille, jossa harjoitellaan ylioppilaskirjoitusten eri osa-alueita: kuullun ja tekstinymmärtämistä sekä ainekirjoitusta ja sanastoa. RU0 Tukikurssi lukion aloittaville Kertaava kurssi, joka antaa valmiuksia lukion ruotsin kielen opiskeluun. Kurssilla kerrataan ruotsin keskeistä sanastoa ja kielioppia sekä harjoitellaan tekstin ja kuullun-ymmärtämistä. ENGLANTI A1-KIELI PAKOLLISET KURSSIT ENA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssin aiheena on nuorten vapaa-aika ja harrastukset sekä ihmissuhteet ja värien merkitys lähiympäristössä ja ihmisten välisessä viestinnässä. Kurssilla vahvistetaan sanastoa ja perusrakenteita rohkaisten oppilaita kirjoittamaan ja erityisesti puhumaan englantia. Oppikirja: Davies, Kalliovalkama, Lehtonen, Nikkanen, Sutela, Säteri ja Vuorinen; In Touch. Up close and personal. Course 1. WSOY. Kielioppi: Silk, Mäki ja Kjisik; Grammar Rules! + Key. Otava. 6

7 ENA2 Viestintä ja vapaa-aika Kurssin aiheena on matkailu ja siinä käsitellään Amerikkaa, Australiaa ja Suomea. Kieliopissa keskitytään substantiiveihin, artikkeleihin ja passiiviin. Viestinnän painopiste on kielen suullisessa tuottamisessa. Kurssille voi osallistua suoritettuaan kurssin 1. Oppikirja: Davies ym.; In Touch. Been there, done that. Course 2. WSOY. ENA3 Opiskelu ja työ Kurssilla käsitellään koulutusta, työelämää ja tulevaisuuden toiveita ja unelmia. Viestintä keskittyy vaativampiin kirjallisiin tuotoksiin, esim. työhakemus ja CV. Kieli-opissa käsitellään adjektiivit, adverbit, indefiniittipronominit ja epäsuora esitys. Kurssille voi osallistua suoritettuaan kurssit 1 ja 2. Oppikirja: Davies ym.; In Touch. Get a life! Course 3. WSOY. ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma Vaativampaa viestintää. Kurssin aiheena ovat yhteiskunnan rakenteet, erilaiset yhteisöt ja yksilön valinnat. Kieliopissa keskitytään modaaliapuverbeihin, relatiivipronomineihin, paljoussanoihin ja linkkisanoihin. Harjoitellaan mm. suomenkielisen tiivistelmän laatiminen. Kurssille voi osallistua suoritettuaan kurssit 1-3. Oppikirja: Davies ym.; In Touch. A world of difference. Course 4. WSOY. ENA5 Kulttuuri Kurssi käsittelee kulttuurin eri osa-alueita Shakespearesta nykypäivään, Mozartista musikaaliin, gladiaattoreista Spider-Maniin ja Mona Lisasta moderniin taiteeseen. Viestintää ja mediaosaamista harjoitellaan pitämällä suullinen esitys laajahkon kirjoitetun tuotoksen perusteella. Kieliopissa käsitellään erityisesti artikkeleita ja lauseenvastikkeita. Kurssille voi osallistua suoritettuaan kurssit 1-4. Oppikirja: Davies ym.; In Touch. Just imagine. Course 5. WSOY. ENA6 Tiede, talous ja tekniikka Kurssin aiheena ovat arkipäivän ilmiöt ja huipputeknologia, ihminen keksintöjen maailmassa ja media sekä mainonta ja moderni yrittäjyys. Vahvistetaan vaativien tekstien ymmärtämistä ja laajennetaan tieteisiin, teknologiaan ja talouselämään liittyvää sanastoa. Kielioppi käsittelee numeraaleja, prepositioita, infinitiivin ja ing-muodon käyttöä sekä poikkeuksellisia monikkomuotoja. Kurssille voi osallistua suoritettuaan kurssit 1-5. Oppikirja: Davies ym.; In Touch. Days of miracle and wonder. Course 6. WSOY. ENA7 Luonto ja kestävä kehitys Kurssi keskittyy luontoon, luonnontieteisiin ja kestävään kehitykseen liittyvien tekstien ymmärtämiseen ja valmentaa näiltä osin opiskelijoita päättökokeeseen. Syvennetään kielen osa-alueiden hallintaa ja kerrataan verbirakenteet. Harjoitellaan päättökokeeseen tulevia erilaisia kuullunymmärrys- ja tekstinymmärrystehtäviä sekä kirjoittamista. Oppikirja: Davies ym.; In Touch. A walk on the wild side. Course 7. WSOY. ENA8 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen Kurssilla käsitellään kestävää kehitystä, turvallisuutta ja hyvinvointia, kulttuuri-identiteettiä ja kulttuurien tuntemusta. Syvennetään aihepiirin ymmärrystä ja sanastoa sekä kerrataan kieliopista substantiivi- ja pronominioppia, infinitiivi- ja ing-muoto sekä yhdisteverbit. Harjoitellaan päättökokeeseen tulevia erilaisia kuullunymmärrys- ja tekstinymmärrystehtäviä sekä kirjoittamista. Kurssiin kuuluu myös englannin preliminäärikoe. Oppikirja: Davies ym.; In Touch. Earthbeat. Course 8. WSOY. SOVELTAVAT KURSSIT ENA0 Englannin tukikurssi lukion aloittaville Kurssilla kerrataan peruskoulun englantia kielioppiharjoitusten avulla ja laajennetaan sanastoa. Kurssiin kuuluu myös kuullunymmärtämistä, tekstinymmärtämistä ja kirjoittamista. Suoritetaan ensimmäisenä opiskeluvuonna. Oppikirja: Ikonen, Suurpää ja Woods; Back-up English. In Touch. WSOY. 7

8 ENA9 Englannin kielen kertauskurssi abeille Kurssilla kerrataan keskeisiä kielioppiasioita ja harjoitellaan päättökokeen kaikkia osioita: kuullun- ja tekstinymmärtämistä, sanaston ja rakenteen harjoittelua sekä kirjoittamista. Tärkeä ylioppilaskirjoituksia ajatellen. RANSKA B2-KIELI alkanut vuosiluokilla 7 9 (B2) B2R1 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 1 Otava B2R2 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Bärlund- Jokinen, Voilà, kurssi 2 Otava B2R3 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 3 Otava B2R4 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 4 Otava B2R5 Kulttuuri Kurssin aihepiirinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 5 Otava B2R6 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 6 Otava B2R7 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Oppikirja: Bärlund ym. Voilà, kurssi 7 Otava B2R8 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Oppikirja: Bärlund ym. Voilà, kurssi 8 Otava 8

9 SOVELTAVAT KURSSIT B2R9 Kertauskurssi Palautetaan mieleen keskeiset kielioppiasiat ja harjoitellaan niitä lähinnä ylioppilastehtävien rakenne- ja sanasto-osioiden avulla. Tehdään myös ylioppilastehtävien tekstin- ja puheenymmärtämisharjoituksia ja hiotaan kirjoitustaitoja. Kurssiin liittyy myös suullisen ilmaisun osio, jossa opiskelijat kertovat ranskaksi itsestään ja maastaan sekä harjoittelevat mielipiteen ilmaisua ja väittelyä. RANSKA B3-KIELI lukiossa alkava B3R1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 1 Otava B3R2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 1 Otava B3R3 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 2 Otava B3R4 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 2 Otava B3R5 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 3 Otava B3R6 Opiskelu ja tulevaisuus Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Oppikirja: Bärlund-Jokinen, Voilà, kurssi 4 Otava B3R7 Kulttuuri Kurssin aihepiirinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Oppikirja: Bärlund ym. Voilà, kurssi 5 Otava 9

10 B3R8 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Oppikirja: Bärlund ym. Voilà, kurssi 6 Otava SOVELTAVAT KURSSIT B3R9 Kertauskurssi Palautetaan mieleen keskeiset kielioppiasiat ja harjoitellaan niitä lähinnä ylioppilas tehtävien rakenne- ja sanasto-osioiden avulla. Tehdään myös ylioppilastehtävien tekstin- ja puheenymmärtämisharjoituksia ja hiotaan kirjoitustaitoja. Kurssiin liittyy myös suullisen ilmaisun osio, jossa opiskelijat kertovat ranskaksi itsestään ja maastaan sekä harjoittelevat mielipiteen ilmaisua ja väittelyä. SAKSA B2-KIELI alkanut vuosiluokilla 7 9 (B2) B2S1 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssi vahvistaa perusopetuksessa opiskellun sanaston ja rakenteiden hallintaa. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisua ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 1 B2S2 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 2 B2S3 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 3 B2S4 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 4 B2S5 Kulttuuri Kurssin aihepiirinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 5 B2S6 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 6 10

11 B2S7 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 7 B2S8 Luonto ja kestävä kehitys Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista. Oppikirja: Dahlmann, Halsti, Liljeberg-Thronickn, Sairanen, Tiala: Gute Idee! 8 SAKSA B3-KIELI lukiossa alkava B3S1 Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet, ja kurssilla opitaan selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurse 1-2, TAMMI B3S2 Näin asiat hoituvat Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä esimerkiksi pankki-, posti-, lääkäri-, liikenne-, majoitus- ja ateriointipalveluita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurse 1-2, TAMMI B3S3 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurs 3, TAMMI B3S4 Meillä ja muualla Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurs 4, TAMMI B3S5 Ennen ja nyt Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurs 5, TAMMI B3S6 Opiskelu ja tulevaisuus Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurs 6, TAMMI 11

12 B3S7 Kulttuuri Kurssin aihepiirinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurs 7, TAMMI B3S8 Yhteinen maapallomme Lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilaan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti. Oppikirja: Glause, Kellas, Koistinen, Snellman, Antenne, Kurs 8, TAMMI MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. PAKOLLISET KURSSIT MAA1 Funktiot ja yhtälöt Opiskelija vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan ja syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään. Tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä ja syventää funktiokäsitteen ymmärtämistä tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita. Oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat potenssifunktio, potenssiyhtälön ratkaiseminen, juuret ja murtopotenssi sekä eksponenttifunktio. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 1, Tammi MAA2 Polynomifunktiot Opiskelija harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita ja oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää. Oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua, sekä yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä. Kurssin keskeiset sisällöt ovat polynomien tulo ja binomikaavat, polynomifunktio, toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöt, toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen, toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin sekä polynomiepäyhtälön ratkaiseminen. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 2, Tammi MAA3 Geometria Opiskelija harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa. Harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita. Ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa. Kurssin keskeiset sisällöt ovat kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus, sini- ja kosinilause, ympyrän ja sen osien sekä siihen liittyvien suorien geometria ynnä kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 3, Tammi MAA4 Analyyttinen geometria Opiskelija ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille. Ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja. Syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystä ja oppii ratkaisemaan itseisarvoyhtälöitä sekä vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan. Kurssin keskeiset sisällöt ovat pistejoukon yhtälö, suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt, itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen, yhtälöryhmän ratkaiseminen sekä pisteen etäisyyden määrittäminen suorasta. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 4, Tammi MAA5 Vektorit Opiskelija ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin. Oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia ja kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla. 12

13 Kurssin keskeiset sisällöt ovat vektoreiden perusominaisuudet, vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorien kertominen luvulla, koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo sekä suorat ja tasot avaruudessa. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 5, Tammi MAA6 Todennäköisyys ja tilastot Opiskelija oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan jakaumien tunnuslukuja. Perehtyy kombinatorisiin menetelmiin, todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyden laskusääntöihin. Ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja sovelletaan sitä, perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen sekä oppii soveltamaan normaalijakaumaa. Kurssin keskeiset sisällöt ovat diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma, jatkuvan jakauman tunnusluvut, klassinen ja tilastollinen todennäköisyys, kombinatoriikka, todennäköisyyden laskusäännöt, diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma, diskreetin jakauman odotusarvo sekä normaalijakauma. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 6, Tammi MAA7 Derivaatta Opiskelija osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliyhtälöitä. Omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvoista, jatkuvuudesta ja derivaatasta. Osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat. Osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot sekä määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä. Kurssin keskeiset sisällöt ovat rationaaliyhtälö, ja -epäyhtälö, funktion raja-arvo ja jatkuvuus ja derivaatta, polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen, polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 7, Tammi MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot Opiskelija tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä. Osaa tutkia juuri-, eksponentti-, ja logaritmifunktioita derivaatan avulla, oppii yhdistetyn funktion derivoinnin ja perehtyy aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioihin. Kurssin keskeiset sisällöt ovat juurifunktiot ja -yhtälöt, eksponenttifunktiot ja -yhtälöt, logaritmifunktiot ja -yhtälöt, yhdistetyn funktion derivaatta, käänteisfunktio sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 8, Tammi MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot Opiskelija oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla, ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä ja trigonometristen funktioiden välisiä perusyhteyksiä sekä tutkimaan trigonometrisiä funktioita derivaatan avulla. Ymmärtää lukujonon käsitteen ja oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla. Osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla. Kurssin keskeiset sisällöt ovat suunnattu kulma ja radiaani, trigonometriset funktiot symmetria ja jaksollisuusominaisuuksineen, trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen, trigonometristen funktioiden derivaatat, luku-jono, rekursiivinen lukujono, aritmeettinen jono ja summa sekä geometrinen jono ja summa. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 9, Tammi MAA10 Integraalilaskenta Opiskelija ymmärtää integraalifunktion peruskäsitteen ja oppii ymmärtämään alkeis-funktioiden integraalifunktioita. Ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan. Oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla ja perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin. Kurssin keskeiset sisällöt ovat integraalifunktio, alkeisfunktioiden integraalifunktiot, määrätty integraali sekä pinta-alan ja tilavuuden laskeminen. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 10, Tammi MAA11 Lukuteoria ja logiikka Opiskelija oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuus-taulujen avulla. Ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita, oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee 13

14 todistamista. Oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuteen. Osaa tulkita kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla ja määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla. Kurssin keskeiset sisällöt ovat lauseen formalisoiminen, lauseen totuusarvot, avoin lause, kvanttorit, suora ja käänteinen todistus ja ristiriitatodistus, kokonaislukujen jaksollisuus ja jakoyhtälö, Eukleideen algoritmi, alkuluvut, aritmetiikan peruslause sekä kokonaislukujen kongruenssi. Oppikirja: MAA 11: Jäppinen ym., Calculus 6, Otava MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä Opiskelija oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa. Ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti. Oppii tutkimaan polynomien jaksollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät. Oppii algoritmista ajattelua, harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineistä ja oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa. Kurssin keskeiset sisällöt ovat absoluuttinen ja suhteellinen virhe. Newtonin menetelmä ja iterointi, polynomien jakoalgoritmi, polynomien jakoyhtälö sekä muutosnopeus ja pinta-ala. Oppikirja: Kontkanen ym., Pyramidi 12, Tammi MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi Opiskelija syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan ja täydentää integraalilaskennan taitojaan. Soveltaa niitä mm. jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen sekä tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia. Kurssin keskeiset sisällöt ovat funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen, jatkuvien jakaumien ja derivoituvien funktioiden yleiset ominaisuudet, funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä sekä epäoleelliset integraalit. Oppikirja: Jäppinen ym., Calculus 8, Otava SOVELTAVA KURSSI MAA0 Johdantokurssi matematiikkaan Syvennetään peruskoulussa saatuja matemaattisia tietoja ja hankitaan valmiudet lukion matematiikkaa varten. Oppikirja: R Seppänen, Peruskoulua Pitkälle, MFKA MAA14 Pitkän matematiikan kertauskurssi Opiskelija saa kokonaisnäkemyksen lukion aikana opitusta matematiikasta ja oppii hallitsemaan entistä laajempia, useihin matematiikan osa-alueisiin liittyviä soveltavia tehtäväkokonaisuuksia. Kurssilla opiskelija harjaantuu lukion pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksiin. MAA15 Talousmatematiikka kts. lyhyen matematiikan kurssi Talousmatematiikka (MAB7) MAA16 Matematiikkapaja Aikaisempien ja meneillään olevien kurssien harjoittelua. Tavoitteena on laskuvalmiuksien parantaminen perusasioiden kertaamisella. Lisäksi täydennetään aikaisempia opintoja. Toteutus: Kolmantena vuonna jaksojen 1 3 yhteydessä, n. 2 h/viikko MATEMATIIKAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ PAKOLLISET KURSSIT MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt Opiskelija perehtyy suureiden väliseen lineaariseen riippuvuuteen ja verrannollisuuteen sekä opettelee muotoilemaan ongelmia yhtälöiksi. Harjoittelee yhtälöiden graafista ja algebrallista ratkaisemista sekä tulkintaa ja arvioi ratkaisuja. Lisäksi opiskelija käy läpi toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaisemisen. Kurssi MAB0 on hyvä suorittaa ennen tätä kurssia. Oppikirja: Aalto ym. Lyhyt matikka 1, WSOY 14

15 MAB2 Geometria Opiskelija perehtyy kuvioiden yhdenmuotoisuuteen. Käy läpi suorakulmaisen kolmion trigonometriaa ja Pythagoraan lauseen. Määrittää kuvioiden ja kappaleiden pinta-aloja ja tilavuuksia. Harjoittelee geometrian menetelmien käyttöä koordinaatistossa. Oppikirja: Aalto ym. Lyhyt matikka 2, WSOY MAB3 Matemaattisia malleja I Opiskelija harjoittelee lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltamista reaalimaailman ilmiöihin. Opettelee potenssiyhtälön ratkaisemista ja eksponentti-yhtälön ratkaisemista logaritmin avulla. Oppikirja: Aalto ym. Lyhyt matikka 3, WSOY MAB4 Matemaattinen analyysi Opiskelija opettelee derivoimaan polynomifunktioita ja tutkimaan polynomifunktioiden merkkiä ja kulkua derivaatan avulla. Harjoittelee polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittämistä. Lisäksi opiskelija tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin. Oppikirja: Aalto ym. Lyhyt matikka 4, WSOY MAB5 Tilastot ja todennäköisyys Opiskelija määrittää jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukuja. Perehtyy normaalijakaumaan ja harjoittelee jakauman normittamista. Tutustuu kombinatoriikkaan, todennäköisyyden käsitteeseen sekä todennäköisyyden laskulakien ja niiden havainnollistavien mallien käyttöön. Oppikirja: Aalto ym. Lyhyt matikka 5, WSOY MAB6 Matemaattisia malleja II Opiskelija perehtyy kahden muuttujan lineaarisiin yhtälöihin. Harjoittelee lineaarisen yhtälöparin ratkaisemista, kahden muuttujan epäyhtälön graafista ratkaisemista sekä lineaarista optimointia. Opettelee lukujonon käsitteen ja tutustuu aritmeettiseen ja geometriseen jonoon ja summaan. Oppikirja: Aalto ym. Lyhyt matikka 6, WSOY MAB7 Talousmatematiikka Opiskelija pyrkii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä sekä tekee indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus-, ja muita laskelmia. Harjoittelee taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla. Oppikirja: Hautajärvi ym., Variaabeli 7, Otava MAB8 Matemaattisia malleja III Kurssilla käydään läpi trigonometriset funktiot sekä radiaani yksikköympyrän avulla. Harjoitellaan tyyppiä f(x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaisemista. Mallinnetaan jaksollisia ilmiöitä muotoa f(x) = A sin(bx) olevien funktioiden kuvaajien avulla. Lisäksi kurssilla käydään läpi vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet. Lisäksi opetellaan koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo. Tutkitaan kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä ja kulmia vektoreiden avulla. SOVELTAVAT KURSSIT MAB0 Johdantokurssi Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään peruskoulussa saatuja taitoja sekä hankitaan valmiudet lukion matematiikkaa varten. Oppikirja: MFKA, Peruskoulua Pitkälle 15

16 MAB9 Lukion lyhyen matematiikan kertaus Opiskelija kokoaa ja kertaa lyhyen matematiikan keskeisimmät asiat ja valmistautuu ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin. BIOLOGIA PAKOLLISET KURSSIT BI1 Eliömaailma Kurssilla tutustutaan biologiaan tieteenä sekä luonnon moninaisuuteen geenin, lajin ja ekosysteemin tasolla. Kurssiin kuuluu myös evoluutioasiaa kuten elämän synty, evoluutiovoimat, lajien synty ja häviäminen sekä nykyinen eliökunta. Luonnon toimintaa opiskellaan ekosysteemien rakenteen ja toiminnan sekä eliöiden sopeutumisen ja levinneisyyden avulla. Oppikirja: Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen, Venäläinen : Bios 1, eliömaailma, WSOY BI2 Solu ja perinnöllisyys Kurssilla tutustutaan solujen tutkimukseen, ominaisuuksiin, rakenteeseen, toimintaan ja energiatalouteen. Kurssilla selvitetään myös solujen toiminnan ohjausta DNA:n avulla proteiinisynteesissä sekä solujen lisääntymistä, kasvua ja erilaistumista. Kurssilla käydään läpi periytymismekanismit ja harjoitellaan risteytystehtäviä sekä valotetaan nykyistä evoluutioteoriaa. Oppikirja: Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen, Venäläinen : Bios 2, Solu ja perinnöllisyys, WSOY BI3 Ympäristöekologia Kurssilla tutustutaan ekologisen tutkimuksen tekemiseen ja suunnitellaan ja toteutetaan pienimuotoinen oma tutkimus. Kurssilla esitellään biodiversiteettikäsitettä ja sen merkitystä sekä ekologisia ympäristöongelmia syineen ja ratkaisumahdollisuuksineen. Suomen luonnon haavoittuvuutta tuodaan esille esimerkein mm. metsissä ja vesistöissä. Kestävään tulevaisuuteen voidaan kurssin mukaisesti päästä yksilön valintojen, suunnittelun, kestävän tuotannon ja uuden ympäristötekniikan avulla. Oppikirja: Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen, Venäläinen : Bios 3, Ympäristöekologia, WSOY BI4 Ihmisen biologia Kurssilla tutustutaan ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteisiin mm. kantasoluihin, solujen vanhenemiseen ja syöpään. Kurssilla käydään läpi seuraavien elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys: ruuansulatus-, hengitys-, verenkierto-, eritys- sekä tuki- ja liikuntaelimistö. Elintoimintojen hermostollinen ja hormonaalinen säätely sekä ihmisen lisääntymisbiologia kuuluvat kurssiin. Kurssilla opiskellaan myös perimän merkitystä ihmisen evoluutioon ja terveyteen sekä elimistön puolustusmekanismeihin taudinaiheuttajia, myrkkyjä ja mutageenejä vastaan. Oppikirja: Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen, Venäläinen : Bios 4, Ihmisen biologia, WSOY BI5 Bioteknologia Kurssilla tutustutaan solun rakenneosiin ja niiden toimintaan sekä solujen proteiininvalmistukseen. Geenin toiminta ja sen säätely sekä geenitekniikka erilaisine soveltamismahdollisuuksineen kuuluvat kurssiin. Kurssilla käydään läpi bakteerien ja virusten rakennetta, toimintaa ja lisääntymistä sekä mikrobien bioteknistä käyttöä teollisuuden eri aloilla. Kurssilla opiskellaan myös kasvien ja eläinten jalostamista sekä pohditaan genetiikan etiikkaa ja lainsäädäntöä. Oppikirja: Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen, Venäläinen : Bios 5, Bioteknologia WSOY 16

17 SOVELTAVAT KURSSIT BI6 Ympäristötieteiden kurssi ( BIKE yhteinen) 18h = 0,5k Kurssi on yhteinen kemian kanssa. Katso lähemmät tiedot kemian KE6 kurssista. BI7 Biologian kertauskurssi Biologian kertauskurssin tavoitteena on saada opiskelijalle hyvät valmiudet menestyä biologian ainereaalissa. Kurssilla perehdytään erityyppisiin biologian ainereaalin tehtäviin sekä annetaan ohjeita vastausten rakentamiseen. Kurssi tarjoaa ohjeita ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista ja itse kirjoituksia varten. Biologian kursseja kerrataan etupäässä osallistujien toiveiden mukaisista kohdista sekä suoritetaan ainereaalitasoisia risteytystehtäviä. Kertaamisessa käytetään hyväksi erilaisia harjoitustehtäviä, laborointeja ja lisämateriaalia esim. ajankohtaisista aiheista. Harjoituskirja:, Happonen, Holopainen, Sotkas, Tenhunen, Tihtarinen-Ulmanen, Venäläinen : Bios 6, Biologian kertauskirja. BI8 Biologian työkurssi Suoritetaan laborointeja ja preparointeja bakteeri-, kasvi-, eläin- ja oppilasmateriaalia hyväksi käyttäen. Tehdään tuloksista johtopäätökset biologisista ilmiöistä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssin voi suorittaa 1, 2 ja 3 kurssien jälkeen. MAANTIEDE PAKOLLISET KURSSIT GE1 Sininen planeetta Kurssilla tutustutaan maantieteelliseen ajatteluun erilaisten käsitteiden, tutkimuksen kulun ja kartan kehityksen avulla. Kurssilla selvitetään aurinkokunnan syntyä ja rakennetta, Aurinkoa ja sen vaikutuksia sekä Maan liikkeitä vaikutuksineen. Aiheisiin kuuluvat ilmakehän rakenne ja tuulet sekä veden kiertokulku, sateet ja meriveden liikkeet. Kurssilla tarkastellaan myös säätä ja ilmastoa, maapallon alati muuttuvia pinnanmuotoja sekä kasvillisuusvyöhykkeitä. Karttojen ja kuvien avulla tulkitaan erilaisia luonnonmaisemia. Oppikirja: Ervasti, Kytömäki, Paananen: Globus, Sininen planeetta, WSOY GE2 Yhteinen maailma Kurssilla tutustutaan kulttuurimaantieteen käsitteisiin sekä alueelliseen mieltämiseen. Väestönkehitys, asutuksen jakautuminen, muuttoliikkeet, kaupungistuminen ja erilaiset kulttuurit kuuluvat opiskeltaviin aiheisiin. Kurssilla selvitetään myös luonnonvaroja ja niiden riittävyyttä, maa- ja metsätaloutta, kalastusta ja teollisuutta. Liikenne, matkailu, maailmankauppa ja alueellinen leviämisilmiö kuuluvat kurssiin. Ihmistoiminta ympäristössä selviää maaseudun ja kaupungin maankäytön perusteiden ymmärtämisellä karttoja apuna käyttäen. Kurssiin kuuluu myös aluesuunnittelun, kestävän kehityksen ja globalisaation tunteminen. Oppikirja: Ervasti, Kytömäki, Paananen, Globus, Yhteinen maailma, WSOY GE3 Riskien maailma Kurssilla tutustutaan erilaisten riskien luokitteluun ja merkitykseen sekä luonnon aiheuttamiin riskeihin (esim. myrskyt ja tulvat), niiden esiintymisalueisiin ja erilaisiin varautumiskeinoihin. Sen jälkeen käydään läpi ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteesta johtuvia ympäristöriskejä (esim. eroosio ja ilmastonmuutos) esiintymisalueineen ja vaikutusmahdollisuuksineen. Kurssiin kuuluvat myös ihmiskunnan omat riskit (esim. väestönkasvu ja nälkä) esiintymisalueineen ja säätelymahdollisuuksineen teknisiä riskejä unohtamatta. Oppikirja: Ervasti, Paananen: Globus Riskien maailma, WSOY GE4 Aluetutkimus Kurssilla tutustutaan erilaisiin karttoihin ja maantieteellisiin lähdeaineistoihin, joita ovat esim. haastattelut numeeriset lähteet, lähdekirjallisuus ja tietoverkkolähteet. Kurssilla opiskellaan paikkatiedon perusteita ja sovellusmahdollisuuksia esim. lähdeaineiston käsittelyssä ja vilualisoinnissa. Opiskelijat valitsevat itselleen 17

18 tutkimuskohteen, josta keräävät tietoja sijainnista, koosta, juonnonoloista, väestöstä ja asutuksesta, luonnonvaroista ja maankäytöstä, elinkeinoista ja palveluista, alueen jaosta osa-alueisiin sekä alueen ongelmista ja kehittämisestä. Aineistoa käsitellään ja tutkitaan sekä tehdään pienimuotoinen aluekuvaus tutkimuskohteesta. Oppikirja: Ervasti, Kytömäki, Paananen, Globus, Alueiden maailma, WSOY SOVELTAVAT KURSSIT GE5 Kartografia Kurssilla perehdytään erilaisiin karttoihin tähtikartoista peruskarttoihin. Tutustumme myös kartoittamiseen ja erilaisten karttojen laatimiseen eri vaiheissa. Kurssilla opitaan tulkitsemaan karttoja ja teoria tulee tutuksi erilaisten harjoitusten avulla. GE6 Suomen maantiede Kurssin aikana käsitellään kotimaan maantiedettä sekä luonnonmaantieteen että kulttuurimaantieteen osalta. Myös ajankohtaiset aihepiiriin liittyvät tapahtumat ovat tarkastelun kohteena. Kurssi syventää peruskurssien aihepiirejä ja antaa yleissivistävää perustietoa kotimaasta. GE7 Maantiedon kertauskurssi Maantieteen kertauskurssin tavoitteena on saada opiskelijalle hyvät valmiudet menestyä maantieteen ainereaalissa. Kurssilla kerrataan maantieteen pakollisten ja syventävien kurssien pääkohdat sekä opiskelijoiden toivomia kurssien sisältöjä. Harjoitusta ainereaalivastaamiseen saadaan tutustumalla erilaisiin maantieteen kysymystyyppeihin ja niihin vastaamisen. Lisäksi kerrataan karttojen, diagrammien, taulukoiden ja kuvien tulkintaa maantieteellisin menetelmin. Ajankohtaisinta tietoa saadaan mm. sanomalehdistä ja netistä. Kurssi tarjoaa ohjeita ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista ja itse kirjoituksia varten. Harjoituskirja: Ervasti-Kytömäki-Paananen, Globus, Sininen planeetta/yhteinen maailma, opiskeluvihko WSOY. FYSIIKKA PAKOLLINEN KURSSI FY1 Fysiikka luonnontieteenä Kerrattaan yläasteelta tuttuja ilmiöitä ja niihin liittyviä suureita. Tutustutaan fysiikan merkitykseen historian eri vaiheissa ja nykyaikana. Olennaista on ymmärtää kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa. Käydään läpi mittaaminen, tulosten esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi. Edellisen lisäksi tärkeää on liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys. Voima liikkeen muutoksen aiheuttajana. Luonnontieteelliseen perussivistykseen kuuluvat aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet sekä perusvuorovaikutukset. Energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa prosesseissa. Oppikirjat: Physica 1 Fysiikka luonnontieteenä, WSOY FY2 Lämpö Kurssi käsittelee lämmön ja puristuksen vaikutuksia aineen ominaisuuksiin sekä energiaan liittyviä kysymyksiä. Keskeisiä aiheita ovat kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen, paine ja hydrostaattinen paine. Kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia ovat jokapäiväisiä ilmiöitä esimerkiksi luonnossa. Syvennetään käsitteiden mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde merkityksiä. Lämpöopin pääsäännöt ja sisäenergia ovat tärkeitä aineen tai systeemin sisältämän energian tarkastelussa. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt, tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä, saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Oppikirjat: Physica 2 Lämpö, WSOY 18

19 FY3 Aallot Keskeisiä aihealueita: harmoninen voima ja värähdysliike sekä aaltoliikkeessä aaltoliikkeen synty ja eteneminen. Tutustutaan aaltoliikkeessä ja -optiikassa esiintyviin ilmiöihin kuten interferenssiin, diffraktioon, polarisoitumiseen, heijastumiseen, taittumiseen ja kokonaisheijastumiseen. Geometrisessa optiikassa tarkastellaan valon käyttäytymistä peileissä ja linsseissä. Akustiikkaan liittyvät ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin. Lisäksi opiskelija tutustuu värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai sähkömagneettisia aaltoja. Oppikirjat: Physica 3 Aallot, WSOY FY4 Liikkeen lait Tärkeimpänä aihealueena ovat liikkeen mallit ja Newtonin lait. Tutustutaan liikemäärän säilymislakiin ja impulssiperiaatteeseen. Mekaaniseen energiaan liittyvät liike- ja potentiaalienergia, värähdysliikkeen energia sekä työperiaate. Vuorovaikutusta kuvaavat etä- ja potentiaalienergia, värähdysliikkeen energia sekä työperiaate. Vuorovaikutusta kuvaavat etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat ja noste. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selvittämällä malleja. Tutkii mahdollisuuksien mukaan etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin sekä ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa. Oppikirjat: Physica 4 Liikkeen lait, WSOY FY5 Pyörimien ja gravitaatio Jatketaan mekaniikan opiskelua pyörimisliikkeen ilmiöihin tutustuen. Voiman korvaa momentti. Käsitellään tasapaino pyörimisen suhteen ja pyörimisliikkeen mallit: tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike. Arkipäivän fysiikkaan liittyy ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys sekä pyörimisen liikeyhtälö. Keskeisiin asioihin kuuluvat myös pyörimismäärän säilyminen pyörimisliikkeen energia. Gravitaation alaisia liikkeitä ovat heittoliike ja planeettojen liike. Tässä yhteydessä tutustutaan satelliitteihin ja niiden käyttöön. Kurssin tavoitteena on, että opiskelijan mekaniikan ymmärtäminen syvenee ja statiikkaan sekä pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallinen hallinta paranee. Oppikirjat: Physica 5 Pyöriminen ja gravitaatio, WSOY FY6 Sähkö Kurssin keskeisiä aiheita ovat sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa, jännitteen ja sähkövirran mittaaminen. Tärkeimpinä lakeina ovat Ohmin Joulen laki. Virtapiireihin liittyvät vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchoffin lait. Sähköstatiikassa käsitellään sähkövaraus ja siihen liittyen Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä. Viimeksi mainittuihin liittyvät kondensaattori, sen kytkennät ja energia. Lisäksi tarkastellaan sähkövirran kulkua puolihohteessa, esimerkkinä diodi. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä, tutustuu mittaustekniikkaan, osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä mahdollisuuksien mukaan rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä. Oppikirjat: Physica 6 Sähkö, WSOY FY7 Sähkömagnetismi Tutustutaan induktioilmiöön, pyörrevirtoihin ja itseinduktioon. Tarkastellaan magneettista voimaa, magneettikenttää ja ainetta magneettikentässä. Nykyteknologian sovelluksissa esiintyvät varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä. Tärkeimmät lait ovat induktiolaki ja Lenzin laki. Vaihtovirtaan liittyvät teollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen. Teknisiä sovelluksia ovat sähkövirran synnyttäminen generaattorilla sekä energian siirto sähkövirran avulla. Nykyaikaista yhteiskuntaa on vaikeaa kuvitella ilman sähkömagneettista viestintää, johon liittyvät tekniikan sovelluksina värähtelypiiri ja antenni. Sähköturvallisuus on oleellinen osa arkipäivän elämää. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tuntemustaan sähkömagneettisten ilmiöiden merkityksestä yhteiskunnassa. Oppikirjat: Physica 7 Sähkömagnetismi, WSOY FY8 Aine ja säteily Modernin fysiikan kurssi johdattaa läpi klassisen fysiikan suuren murroksen, joka synnytti nykyaikaisen maailmankuvan perusteet. Röntgensäteily, mustan kappaleen säteily ja valosähköinen ilmiö johtivat käsitykseen atomaaristen ilmiöiden kvantittumisesta. Tähän kuuluu läheisesti aaltohiukkasdualismi, johon liittyvät säteilyn 19

20 hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne. Atomimalleista käsitellään esimerkkinä Bohrin atomimalli, johon liittyvät läheisesti viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio. Ydinfysiikassa tutustutaan atomiytimien rakenteeseen, radioaktiivisuuteen ja säteilyturvallisuuteen. Energian tuotantoon kuuluvat olennaisesti massa ja energian ekvivalenssi, ydinreaktiot ja ydinenergia. Viimeisen ä alueena ovat aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu. Kurssin tavoitteena ovat, että opiskelija edellisiin aiheisiin tutustuessaan syventää kokonaiskuvaa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana. Oppikirjat: Physica 8 Pyöriminen ja gravitaatio, WSOY SOVELTAVAT KURSSIT FY9 Fysiikan käsitteellinen rakenne ja ilmiöiden matemaattinen mallintaminen Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tarkastella lähtötilannetta ja piirtää sopivat kuviot sekä hallitsee graafisen esityksen. Tärkeintä on osata nimetä fysiikan lait, joihin ratkaisu perustuu, sekä todeta lakien pätevyysalueet ja mahdolliset oletukset. Kurssilla harjaannutaan fysiikan probleeman täsmälliseen mallintamiseen ja hyvään ratkaisutekniikkaan. Oleellista on osata tarkastella tuloksia ja arvioida niiden järkevyyttä. Kurssin jälkeen oppilaalla pitäisi olla kokonaiskuva fysiikasta. FY10 Kokeellinen fysiikka Kurssi on fysiikan työkurssi. Töiden aiheet eivät välttämättä liity tiettyyn fysiikan kurssiin, vaan oppilas voi esittää oman tutkimusaiheen. Kurssi voidaan pitää myös yhteistyössä korkeakoulun kanssa, jolloin laboratoriotyöt voivat olla korkeakoulutasoisia. Oleellista on tutkimusprosessin eri osavaiheiden hallinta. Tavoitteena on, että opiskelija osaa suunnitella tutkimuksen ja käyttää hyväkseen erilaisia tietolähteitä. Hän pystyy laatimaan järkevän aikataulun, käyttää joustavasti erilaisia mittavälineitä mukaan luettuna tietokone, ja osaa tehdä johtopäätöksiä mittaustulosten perusteella. Erityistä huomiota kiinnitetään mittaustulosten luotettavuuden arviointiin. Työskentely tapahtuu ryhmissä, jolloin samassa yhteydessä harjoitellaan tutkimustyössä tärkeitä yhteistyötaitoja. Työstä laaditaan raportti. KEMIA PAKOLLINEN KURSSI KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia Vahvistetaan ja syvennetään aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä sekä käytännön elämään liittyvien kemiallisten ilmiöiden ja aineiden tuntemista. Kurssi sisältää yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia. Keskitytään orgaanisissa yhdisteissä esiintyviin sidoksiin ja yhdisteiden poolisuuteen. Kurssissa määritellään myös erilaisia seoksia, ainemäärä ja pitoisuus. Reaktioista tutustutaan orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioihin sekä protoninsiirtoreaktioihin. Kehitetään kokeellisen työskentelyn, tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitojen ja tietojen esittämisessä tarvittavia valmiuksia. Oppikirja: Kaila, Meriläinen, Ojala, Salo ja Pihko, Reaktio 1, Tammi sekä Taulukkokirja (MAOL) KE2 Kemian mikromaailma Kurssissa käsitellään alkuaineiden ominaisuuksia ja jaksollinen järjestelmän elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit, hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava, kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet, atomiorbitaalin hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden sidos- ja avaruusrakenne ja isomeria. Oppikirja: Kaila, Meriläinen, Ojala ja Pihko, Reaktio 2 sekä Taulukkokirja (MAOL) KE3 Reaktiot ja energia Kurssi sisältää kemiallisen reaktion symbolisen ilmaisun. Kurssissa käsitellään epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä, mekanismeja sekä sovelluksia. Opetellaan stoikiometrisiä laskuja ja kaasujen yleinen tilan 20

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen

MATEMATIIKKA MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ. Oppimäärän vaihtaminen MATEMATIIKKA Oppimäärän vaihtaminen Opiskelijan siirtyessä matematiikan pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä

MATEMATIIKKA. MAA Matematiikan pitkä oppimäärä MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen.

Kurssikuvausten väljyyttä voidaan käyttää resurssien salliessa keskeisten sisältöjen syventämiseen ja eheyttävien kokonaisuuksien muodostamiseen. 5.6. Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija

Lisätiedot

Matematiikan pitkä oppimäärä

Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti:

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: 5.4 Toinen kotimainen kieli 5.4.1 Ruotsi Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja

Lisätiedot

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä

5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä 5.6.2 Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen

Lisätiedot

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku

3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3) Keskeiset sisällöt polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku 5.6 Matematiikka Perusopetus Opetuksen tavoitteet Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään

Lisätiedot

Jaksot 1. jakso 14.8. - 21.9. 4. jakso 7.1. - 15.2. 2. jakso 24.9. - 9.11. 5. jakso 18.2. - 15.4. 3. jakso 12.11. - 4.1. 6. jakso 16.4. - 31.5.

Jaksot 1. jakso 14.8. - 21.9. 4. jakso 7.1. - 15.2. 2. jakso 24.9. - 9.11. 5. jakso 18.2. - 15.4. 3. jakso 12.11. - 4.1. 6. jakso 16.4. - 31.5. SISÄLTÖ YHTEYSTIETOJA... 1 Oppituntien alkamisajat 1 Jaksot 1 Lomat 1 RYHMÄNOHJAAJAT.. 2 OPETTAJAT 2 KALAJOEN LUKION OPPILASKUNTA 3 TOIMINTA-AJATUS 4 SUORITUSOHJEET 4 ARVIOINTI.. 5 TUNTIJAKO. 10 KALAJOEN

Lisätiedot

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat

EHDOTUS. EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden oppiainekohtaiset osat EHDOTUS Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry 12.2.2015 Asemamiehenkatu 4 00520 HELSINKI Opetushallitus Hakaniemenranta 6 00530 Helsinki EHDOTUS Matematiikan opetussuunnitelmien perusteiden

Lisätiedot

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset.

Saksa, B3-kieli. Kustantajan äänitemateriaali oppikirjaan. Mahdollinen verkkomateriaali. Rakenteet ja suulliset harjoitukset. Saksa, B3-kieli Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-oppimäärän saksan kielessä kielitaidon kuvausasteikon tasot seuraavasti: kuullun ymmärtäminen A2.1-A2.2 puhuminen A2.1 luetun ymmärtämien

Lisätiedot

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit

PITKÄ MATEMATIIKKA. Pakolliset kurssit 13 PITKÄ MATEMATIIKKA Suoritusohje: Pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä, poikkeuksena kurssi MAA6, jonka voi suorittaa jo kurssin MAA2 jälkeen. Syventävien kurssien suoritusjärjestys mainitaan

Lisätiedot

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas

Lappeenrannan lukiot. Kurssiopas Lappeenrannan lukiot Kurssiopas 2015 Hyvä opiskelija! Kurssiopas 2015 Tämä kurssiesite on laadittu avuksesi opintojesi suunnittelussa. Kurssiesitteessä on kuvattu lyhyesti Lappeenrannan lukioiden kurssitarjonta.

Lisätiedot

YHTEYSTIETOJA...2 HYVÄ KALAJOEN LUKIOON AIKOVA...3 KALAJOEN LUKION KURSSIT...4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...4 RUOTSI A1-KIELI...5 RUOTSI B1-KIELI...

YHTEYSTIETOJA...2 HYVÄ KALAJOEN LUKIOON AIKOVA...3 KALAJOEN LUKION KURSSIT...4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...4 RUOTSI A1-KIELI...5 RUOTSI B1-KIELI... 1 YHTEYSTIETOJA...2 HYVÄ KALAJOEN LUKIOON AIKOVA...3 KALAJOEN LUKION KURSSIT...4 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS...4 RUOTSI A1-KIELI...5 RUOTSI B1-KIELI...7 ENGLANTI A1-KIELI...8 RANSKA B2-KIELI alkanut vuosiluokilla

Lisätiedot

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa

Lisätiedot

Jaksot 1. jakso 15.8. - 22.9. 4. jakso 2.1. - 16.2. 2. jakso 25.9. - 10.11. 5. jakso 19.2. - 5.4. 3. jakso 13.11. - 21.12. 6. jakso 11.4. - 2.6.

Jaksot 1. jakso 15.8. - 22.9. 4. jakso 2.1. - 16.2. 2. jakso 25.9. - 10.11. 5. jakso 19.2. - 5.4. 3. jakso 13.11. - 21.12. 6. jakso 11.4. - 2.6. 1 SISÄLLYS: YHTEYSTIETOJA...2 LUKUVUODEN AIKATAULUT...2 RYHMÄNOHJAAJAT...3 OPETTAJAT...3 KALAJOEN LUKION OPPILASKUNTA...4 TOIMINTA-AJATUS...5 SUORITUSOHJEET...5 ARVIOINTI...7 TUNTIJAKO...11 KALAJOEN LUKION

Lisätiedot

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite) tasot seuraavasti: Kirjoittaminen ymmärtäminen VIERAAT KIELET Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän.

Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. Toinen kotimainen kieli TOINEN KOTIMAINEN KIELI Eiran aikuislukiossa voi toisena kotimaisena kielenä opiskella ruotsia. Opiskelija valitsee joko pitkän tai keskipitkän oppimäärän. RUOTSI (RUA) RUA1 ARKIELÄMÄÄ

Lisätiedot

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri

Opiskelu, työ ja toimeentulo ENA6 ENA3 Opiskelu ja työ. Kulttuuri-ilmiöitä ENA3 ENA5 Kulttuuri ÄIDINKIELI VANHA LO LO 2016 AKOLLINEN KOODI KOODI KURINIMI VANHA / Tekstit ja vuorovaikutus ÄI1 ÄI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus Kieli, kulttuuri ja identiteetti ÄI2 ÄI6 oveltavin osin; kieli kulttuuri

Lisätiedot

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä kehittyy. Hän

Lisätiedot

Matematiikka. Matematiikan pitkä oppimäärä. Pakolliset kurssit

Matematiikka. Matematiikan pitkä oppimäärä. Pakolliset kurssit Matematiikka Matematiikan pitkä oppimäärä Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa.

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN

Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Huomaa, että alkavien opiskelijoiden kurssikirjat ovat lähes kaikki uuden opetussuunnitelman (LOPS 2016) mukaisia, joten käytettynä ostettu materiaali ei yleensä käy. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty.

Kurssit MAA1 MAA14 ja MAB1- MAB9 arvostellaan numeroarvosanalla Soveltava kurssi MAA 15 arvostellaan suoritettu / hylätty. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 1 7.4. Matematiikka 7.4.1. Matematiikka, lyhyt oppimäärä Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen

Lisätiedot

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa.

MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. MATEMATIIKKA Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN

SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT. Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN SONKAJÄRVEN LUKIO LUKUVUOSI 2015-2016 OPPIKIRJAT Kurssi Kirjan nimi Kust. ISBN ÄIDINKIELI Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirj. Kielenhuolto O 978-951-1265863 Kurssit 1-10 Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus,

Lisätiedot

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5.

3.6 Matematiikka. Esimerkkien ja sovellustehtävien avulla kestävän kehityksen näkökulma tulee esille kursseissa MAA6 ja MAA8 sekä MAB3 ja MAB5. 3.6 Matematiikka Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. Nykyisen huipputeknologian saavuttamisessa ja kehittämisessä

Lisätiedot

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto)

Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Lukiolaisen opas Sallan lukio (75 kurssia = lukiotutkinto) Kurssien nimet 2016 2017 uusi OPS ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä 1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Lisätiedot

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat:

Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kokemäen lukiossa käytettävät oppikirjat: Kurssi Oppikirja Kustantaja ISBN ÄIDINKIELI ÄI1-9 Mikkola, Koskela, Haapamäki-Niemi ym.: WSOY 951-26300-1 Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja ÄI1-9 Mikkola,

Lisätiedot

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Lyhyt matematematiikka. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen

Lisätiedot

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Karjaan lukion oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Monet kustantajat tarjoavat oppikirjoja myös sähköisessä muodossa. Voit useissa tapauksissa valita, kumpaa haluat käyttää. Yleensä sähköinen versio on hieman

Lisätiedot

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014

ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 ÄHTÄRIN LUKION OPPIKIRJAT, LUKUVUOSI 2013-2014 Kust. ISBN NIMI KURSSI PITKÄ MATEMATIIKKA: vanha tai uusi painos Tammi 9789526303109 PYRAMIDI 1 Funktiot ja yhtälöt MAA 1 alk. 9789526303154 PYRAMIDI 2 Polynomifunktiot

Lisätiedot

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset

Saksa B2. 1. Vapaa-aika ja harrastukset Saksa B2 1. Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin

Lisätiedot

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi.

Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman kurssit korvaavat vanhan opetussuunnitelman kurssit. Vanha ops. Kurssin nimi. 1 Oletko aloittanut vanhan opetussuunnitelman aikaan (eli ennen syksyä 2016) ja tarvitset kursseja, joita ei tarjota enää vanhan opetussuunnitelman mukaan? Tarkista listasta, miten uuden opetussuunnitelman

Lisätiedot

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI).

SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS. 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ. 4 ENGLANTI (A1-KIELI). 5 RUOTSI (B1-KIELI). 7 RANSKA (B2-KIELI). 9 SAKSA (B2-KIELI). IISALMEN LYSEOON AIKOVAN OPAS 2010 2 SISÄLTÖ ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS... 3 SUOMI TOISENA KIELENÄ... 4 ENGLANTI (A1-KIELI)... 5 RUOTSI (B1-KIELI)... 7 RANSKA (B2-KIELI)... 9 SAKSA (B2-KIELI)... 10 VENÄJÄ

Lisätiedot

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS

JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT (OPS 2003(2.-, 3.- 2016 ) KOODI KOODI PAKOLLISET KURSSIT (OPS OPS 2003(2.-, 3.- ja 4.-vuoden opiskelijat) ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Tekstit ja vuorovaikutus ÄIO1 AI1 Kieli tekstit ja vuorovaikutus P Kieli, kulttuuri ja identiteetti Ä02 AI6 Soveltavin osin; kieli

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016

Oppikirjat lukuvuonna 2015 2016 Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Maunonkatu 1 90100 Oulu Huom! Voit hankkia painetun oppikirjan tai vastaavan digikirjan Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä.

Lisätiedot

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS PAKOLLISET KURSSIT ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja taito lukea tekstejä kehittyy. Opitaan jäsentämään viestintäympäristöä

Lisätiedot

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015

Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 2014-2015 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-015 OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOLOGIA, Elämä (uusi OPS) BI BIOLOGIA, Ympäristöekologia

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017

HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 HAUKIPUTAAN LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016-2017 Äidinkieli ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus Karhumäki Kouki; Jukola, Tekstioppi ja lisäksi kurssivihko Jukola 1 Tekstit ja vuorovaikutus ÄI02 Kieli, kulttuuri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV.

MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5. OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. MÄNTSÄLÄN LUKION Uuden opetussuunnitelman mukaiset Liite 5 Opettajainkokous 22.4.2009/5 OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT korj. 4.6.2009 rg LV. 2009 2010 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbejä. OPPIAINE

Lisätiedot

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS

Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Pitkä matematiikka, Lyhyt matematiikka MATEMATIIKKA, PITKÄ, LUKIO-OPETUS Matematiikka tarjoaa välineitä johdonmukaisen ja täsmällisen ajattelun edistämiseen, avaruuden hahmottamiseen sekä käytännön ja

Lisätiedot

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti

5.5.1. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A), Englanti 5.5. Vieraat kielet Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT (korjattu 4.8.2010) Opettajainkokous 19.4.2010/10 LV. 2010 2011 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

Lisätiedot

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla

OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla MÄNTSÄLÄN LUKIO OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT Opettajainkokous 18.4.2011/12 LV. 2011 2012 Punaisella näkyvät ovat uusia oppikirjoja tai isbnejä. OPPIAINE ISBN numero Kustantaja Kurssilla ÄIDINKIELI Äidinkieli

Lisätiedot

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä.

Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Vanhaa opetussuunnitelmaa noudattavat kurssit on merkitty G:llä. Kurssin lyhenne Kurssin nimi Oppikirja ja ISBN Biologia Myös digikirja. Kaikki kirjat SanomaProlta. BI1 Elämä ja evoluutio Bios 1. Elämä

Lisätiedot

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan

Kiteen lukio suorittelee, että opiskelija hankkii lukioajaksi käyttöönsä joko tabletin tai kannettavan KITEEN LUKIO OPPIKIRJAT 2015-2016 Kurssin oppimateriaalin voi hankkia joko paperimuotoisena kirjana tai sen sähköisenä versiona. Mikäli opiskelija käyttää sähköistä materiaalia, hänellä on itsellään oltava

Lisätiedot

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI

Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA BI Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 06-07, opetussuunnitelma otettu käyttöön 00 Huomioi, että muutokset ovat vielä mahdollisia. Lisätietoja kurssien opettajilta. OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET

LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET LUKION OPPIAINEIDEN LYHENTEET AT Tietotekniikka BI Biologia ENA Englanti ET Elämänkatsomustieto FI Filosofia FY Fysiikka GE Maantiede HA Harrastuskurssi HI Historia ITK Luova ilmaisu KA Kansainvälisyyskasvatus

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS, 3. ja 4. vuoden opiskelijat

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS, 3. ja 4. vuoden opiskelijat KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2017-2018 / VANHA OPS, ja 4. vuoden opiskelijat Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2012/2013 AINE KURSSIT KIRJA ISBN ÄIDINKIELI 1-3 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä,

Lisätiedot

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu

LUKION OPPIAINEET. Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia Fysiikka Maantiede Harrastuskurssi Historia Luova ilmaisu LUKION OPPIAINEET AT BI ENA ET FI FY GE HA HI ITK KE KU LD LI MAA MAB MAY MU OP PS RAB2/B3 RUB1 SAB2/B3 TE TO UE, UO VEB2/B3 YH ÄI Tietotekniikka Biologia Englanti, pitkä Elämänkatsomustieto Filosofia

Lisätiedot

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet

VANHA OPS. valtakunnalliset pakolliset ja syventävät. Hyvinvointi ja ihmissuhteet ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ENGLANTI RUOTSI B3-KIELET kurssit: ÄIa8 + ÄIa1 osittain ÄaI5 osittain ÄIa2 ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus ENAa1 ENA1 ÄI2 ÄI3 Kieli, kulttuuri ja identiteetti Kirjallisuuden keinoja

Lisätiedot

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN

KURSSINIMI VANHA ENGLANTI A-OPPIMÄÄRÄ LOPS 2016 PAKOLLINEN ÄIDINKIELI TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS ÄI1 ÄI1 KIELI, TEKSTIT JA VUOROVAIKUTUS KIELI, KULTTUURI JA IDENTITEETTI ÄI2 ÄI6 KIELI, KIRJALLISUUS JA IDENTITEETTI KIRJALLISUUDEN KEINOJA JA TULKINTAA ÄI3 ÄI3 KIRJALLISUUDEN

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan, jos sellainen on tarjolla. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2016 KANNUKSEN LUKIO Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen ja opetuksen toteuttaminen... 3 2. OPETUKSEN SISÄLLÖT... 2.1 Suomen kieli

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2016/2017 Kysykää painettujen kirjojen ja digikirjojen pakettitarjouksia! AINE ÄIDINKIELI 1-3 Jukola Tekstioppi, Sanoma Pro 1 Jukola 1, Sanoma Pro 2 Jukola 2, Sanoma

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016

K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 K AITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2015 2016 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)!

Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa (tai sen jälkeen)! KANGASNIEMEN LUKIO / KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LV. 2016 17 Noudatat uutta opetussuunnitelmaa vain silloin, jos opiskelusi lukiossa alkaa 11.8.2016 (tai sen jälkeen)! Käytettävä kirja Kurssi ISBN Kustantaja

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi

Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi Pateniemen lukion kirjalista lukuvuosi 2017-2018 Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI1 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko 1 Särmä-käsikirjaa käytetään koko lukion ajan kaikilla kursseilla ÄI2 Särmä-Käsikirja ja Kurssivihko

Lisätiedot

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016

HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 HÄRMÄN LUKION KIRJALISTA 2015-2016 MAANTIETO - Lukion maantiede Ge 1, Sininen planeetta (Otava) - Lukion maantiede Ge 2, Yhteinen maailma (Otava) - Lukion maantiede 3, Ge 3, Riskien maailma (Otava) - Lukion

Lisätiedot

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015

KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 KAITAAN LUKION OPPIKIRJAT 2014 2015 O = Otava E = Edita K = Kustannus Oy KK = Kustannuskiila SP = Sanoma Pro SKS = Suomal.kirjall.seura *Oppikirjat voi hankkia perinteisinä kirjoina tai sähköisinä oppikirjoina*

Lisätiedot

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen)

Kurssien suorittaminen tenttimällä (itsenäinen suorittaminen) Englannin kieli Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Englannin kielen kursseja lukiossa on kolmenlaisia: pakollisia, syventäviä ja soveltavia. Kurssit 1 6 ovat pakollisia ja ne suoritetaan

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO 2010-2011 ÄIDINKIELI päivitetty lista 7.3.2011 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Käsikirja WSOY 951-0-26300-1 Kurssivihko 1 WSOY 978-951-0-27486-6 Kurssivihko 2

Lisätiedot

syventävät kurssit Kurssit 1-3 Dahlman, Halti, Sairanen, Gute I dee 1, 2, 3 CD mukana WSOY

syventävät kurssit Kurssit 1-3 Dahlman, Halti, Sairanen, Gute I dee 1, 2, 3 CD mukana WSOY Tarkastettu, päivitetty 13.5.2008 Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2008-2009 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1-2 Aalto Parko Hytönen Romsi Routarinne Virkkunen: Kieli ja tekstit 1 ÄI3-4 - - : Kieli ja tekstit 2 ÄI5

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2013/2014 AINE ÄIDINKIELI 1-6 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1 Särmä, Tehtäviä 1, OTAVA 978-951-1-23721-1 2 Särmä, Tehtäviä 2, OTAVA

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN!

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi Puh. 4580 460, 4580 461 UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA TARKISTA TODELLINEN KIERRÄTYKSEN MAHDOLLISUUS TARKKAAN! OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2011-12

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Matematiikka vuosiluokat 7 9

Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikka vuosiluokat 7 9 Matematiikan opetuksen ydintehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuus hankkia sellaiset matemaattiset taidot, jotka antavat valmiuksia selviytyä jokapäiväisissä toiminnoissa

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO,

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, Puh. 4580 460, 4580 461 PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS

OPPIKIRJALUETTELO lv / VANHA OPS KUUSANKOSKEN LUKIO OPPIKIRJALUETTELO lv. 2016-2017 / VANHA OPS Lukion käyttämät oppikirjat voidaan korvata vastaavalla sähköisellä materiaalilla, mikäli sellainen on kirjasarjaan olemassa. Opiskelija vastaa

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT

RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT RIIHIMÄEN LUKION OPPIKIRJAT 2016 2017 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS ÄI 1 ÄI 2 ÄI 3 ÄI 4 ÄI 5 ÄI 6 ÄI 7 ÄI 8 ÄI 9 Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava. (uusin painos) Painettu tehtävävihko. Särmä Suomen

Lisätiedot

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8

OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN. BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 2014) Sanoma Pro 978-952- 63-1349-8 Haminan lukion oppikirjat lukuvuonna 01-016 Huomaa, että muutokset ovat vielä mahdollisia! OPPIAINE KURSSI OPPIKIRJA KUSTANTAJA ISBN BIOLOGIA 1 BIOS1, Eliömaailma (Uusin painos 01) Sanoma Pro 6-19-8 BIOS,

Lisätiedot

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6

ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 VIMPELIN LUKIO OPPIKIRJAT LV. 2015-2016 ÄIDINKIELI ISBN KUSTANTAJA LUOKKA KURSSI Särmä, suomen kieli ja 9789511234364 OTAVA 1-3 1-6 kirjallisuus Särmä, tehtäviä 1 9789511237211 OTAVA 1 1 Särmä, tehtäviä

Lisätiedot

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13

Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 61600 Jalasjärvi UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI PAINOS YMS. TIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2012-13 Oppikirja ISBN

Lisätiedot

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla.

Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. LUOSTARIVUOREN LUKION OPPI- JA HARJOITUSKIRJAT lukuvuosi 2016-2017 Voit valita oppikirjasta myös sähköisen version mikäli sellainen on saatavilla. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala, Hellström ym. Särmä:

Lisätiedot

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017

TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 TURENGIN TOIMIPISTE: LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS äidinkielen ja kirjallisuuden kursseille Äi1 Äi9 voi painetun Särmä oppikirjan ja

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT

LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT 1 PAIMION LUKIO LUKUVUODEN 2016-2017 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Kysy kirjakaupasta mahdollista edullista yhteishintaa digimateriaalille ja painetulle

Lisätiedot

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016

Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Turun klassillinen lukio LV. 2016-17 24.5.2016 Oppiaine ja -kirjat Oppimäärä Kustantaja ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS Haapala-Hellström-Kantola-Kaseva-Korhonen ym.: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus -oppikirja

Lisätiedot

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015

Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista 2014-2015 Äidinkieli ÄI1 ÄI2 ÄI3 ÄI4 ÄI5 ÄI6 ÄI7 ÄI8 ÄI9 Ruoveden Yhteiskoulun lukion kirjalista Aine Oppikirja Kustantaja Särmä suomen kieli ja kirjallisuus (sähköinen oppikirja) Särmä Tehtäviä 1 (sähköinen) Särmä

Lisätiedot

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016

NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 NAANTALIN LUKION OPPIKIRJALUETTELO LV. 2015/2016 AINE ÄIDINKIELI 1-9 Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus, OTAVA 978-951-1-23436-4 1-3 Särmä, Kielenhuolto, OTAVA 978-951-1-26586-3 3 Särmä, Tehtäviä 3, OTAVA

Lisätiedot

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan.

Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. Huom. Oppilas voi valita kustakin kurssista joko paperikirjan tai digikirjan. ÄIDINKIELI A1-9 Kauppinen ym: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja. Sanoma pro 978-951-0-26300-6 AI 1 Kouki ym: Kielikirja

Lisätiedot

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017

OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 OPPIKIRJALUETTELO LUKUVUODEKSI 2016 2017 1 Huom. valmiiksi täytettyjen oppikirjojen käyttö kursseilla on ehdottomasti kielletty. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS K 1-3: Särmä. Suomen kieli ja kirjallisuus Digikirja.

Lisätiedot

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan

Oppikirjat lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan Oppikirjat lukuvuonna 2017 2018 uuden opetussuunnitelman mukaan 16- ja 17-ryhmät suorittavat opintonsa uuden OPS:n mukaan. Muutkin voivat valita uuden OPSin mukaisia kursseja. Huom! Joitakin kursseja menee

Lisätiedot

Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2009-2010

Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2009-2010 Vetelin lukio OPPIKIRJAT LV 2009-2010 ÄIDINKIELI ÄIDINKIELI ÄI1-2 Aalto Parko Hytönen Romsi Routarinne Virkkunen: Kieli ja tekstit 1 ÄI3-4 - - : Kieli ja tekstit 2 ÄI5-6 - -: Kieli ja tekstit 3 ÄI8 Mikkola

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA

HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA HATANPÄÄN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2016 2017 ÄIDINKIELI Kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat hankkivat oppikirjan, ns. teoriakirjan (Särmä - Suomen kieli ja kirjallisuus) sähköisenä

Lisätiedot

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus

2.v. ja 3v. 1.v. Otava. tai sama kirja sähköisenä. http://www.otava.fi/oppimateri. Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus OPPIKIRJAT Lapinlahden Lukio ja Kuvataidelukio Oppiaine Vanha OPS Kirja lukuvuonna 2016-2017 ISBN Kustantaja OPS 2016 Äidinkieli 1-9 Otava Särmä, Suomen kieli ja kirjallisuus o/sarma/ 9789511234364 9789511269885

Lisätiedot

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016

PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 PORKKALAN LUKION JA AIKUISLINJAN OPPIKIRJAT LV 2015-2016 Kaikkien oppiaineiden kirjoista on käytössä aina uusin painos. JOS kurssikoodin lopussa (kurssitarjottimella tai Helmissä) on pieni e-kirjain, tarkoittaa

Lisätiedot