Ihminen ja tekniikka seminaari Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihminen ja tekniikka seminaari Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi"

Transkriptio

1 Ihminen ja tekniikka seminaari Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi Luento 5

2 Seuraava etappi Datan keruu alkanut välinäyttönä palautetaan aineisto SPSS-tiedostona palaute tiedostosta

3 Viimeksi jäi faktorianalyysi vaivaamaan jos pudotetaan ei-kelpo muuttuja pois ja tehdään uusi faktorianalyysi, kuinka käy?

4 Rotated Factor Matrix a Rotated Factor Matrix a x390: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on tiedonhaku? x390_b: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on verkkolehtien lukeminen? x390_e: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on musiikin kuuntelu? x390_f: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on verkkopelaaminen? x390_g: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on tiedostojen imuroiminen? x390_h: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on sähköposti? x390_i: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on Web-surffailu? x390_j: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on keskustelu- ja uutisryhmät? x390_k: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on verkko-ostaminen? x390_l: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on laskujen maksaminen? x390_m: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on muiden raha-asioiden hoito? x390_n: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on treffipalvelut? x390_o: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on omien www-sivujen teko? x390_p: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on chat- ja irc-palvelut? x390_c: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on portaaleilla? x390_d: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on etäopiskelu? Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 10 iterations. Factor ,094,517,053,071,25,162,323,279,149,13,688 -,114,362 -,136,0,562,032,332 -,071,0,618,276,076,051,08,044,551 -,021,199,17,375,441,265,042 -,2,191,383,525 -,026 -,1,391,237,014,208,12 -,039,250,008,495,03,040,026,035,847,10,085,013,473,118,19,282,232,247,067,31,335 -,007,550 -,105,09,306,249,109,070,27 -,001,175,113,081,60 EI selkeyttänyt tulkintaa tällä kertaa! Factor x390: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on tiedonhaku? x390_d: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on etäopiskelu? x390_e: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on musiikin kuuntelu? x390_f: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on verkkopelaaminen? x390_g: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on tiedostojen imuroiminen? x390_h: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on sähköposti? x390_i: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on Web-surffailu? x390_j: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on keskustelu- ja uutisryhmät? x390_k: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on verkko-ostaminen? x390_l: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on laskujen maksaminen? x390_m: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on muiden raha-asioiden hoito? x390_n: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on treffipalvelut? x390_o: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on omien www-sivujen teko? x390_p: Kuinka merkitt. tekijä netin käytöss. tällä hetkellä on chat- ja irc-palvelut? Extraction Method: Maximum Likelihood. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a. Rotation converged in 7 iterations.

5 Analyysimenetelmät ja muuttujien mitta-asteikko (vielä kertausta)

6 Luento 5 Kerätyn aineiston laadun arviointi - normaalijakaumatesti Kerätyn aineiston muokkaaminen (transformaatio) uudelleenluokittelu summamuuttujat, uudet muuttujat Menetelmien käyttö SPSS-ohjelmassa Vastauksia kysymyksiin/ongelmiin

7 Laadun arviointi ajetaan kaikista muuttujista jakaumat - minimi, maksimi, graafinen jakauma, keskiarvo, hajonta - Analyze Descriptive statistics Descriptives - miten EOS on tallennettu? (kalvo 21) kammataan läpi ja etsitään selviä mahdottomia arvoja tai todellisia mutta liian poikkeavia arvoja kun tällainen löytyy, se paikannetaan Data viewtilassa hakutoiminnolla

8 Aktivoi ensin se muuttuja jota tarkastat Haku-kuvake (kiikari) Kirjoita Find what kenttään löytämäsi mahdoton lukuarvo ja klikkaa Find next Näin löydät sen vastaajan jonka kohdalla ongelmallinen arvo on. Sinulla on muutama ratkaisuvaihtoehto: 1) selvität mikä on alkuperäinen oikea arvo (tarkista paperilomake) 2) poistat kyseisen arvon kokonaan koska et voi tietää mikä on oikea vastaus 3) korvaat arvon kyseisen muuttujan keskiarvolla (imputointi)

9 Jakauman normaalisuus Jos on epäselvyyttä jakauman normaalisuusehdon toteutumisesta, voi/pitää suorittaa testin: 1-sample Kolmogorov-Smirnov Two-Independent-Samples tests Analyze Nonparametric test 1-sample K-S / 2 independent samples

10 Esim. K-S-testistä Ikäjakaumat sukupuolen mukaan Tässä p-arvon pitää YLITTÄÄ.05 jotta 0-hypoteesi toteutuu (ei eroja) On siis huono, jos arvo jää alle.05. Johtopäätös on, että jakaumat eivät sovellu testeihin sellaisinaan. Niitä pitää muuntaa matemaattisen kaavan mukaan (muuttujamuunnoksista seuraavaksi).

11 Uudelleenluokittelu Miksi? - Tehdään vain perustellusti sillä samalla menetetään informaatiota. Halutaan tiivistää ja hävittää turhaa tietoa (liikaa yksityiskohtia) Jatkuva muuttuja luokitellaan graafista esitystä varten luokkia yhdistellään ristiintaulukointia varten (liian pienet frekvenssit) ei kuitenkaan liikaa! - joitakin luokkia ei voi yhdistää (esim. eronneet ja lesket )

12 Esimerkki: ikäjakauma Alkuperäinen jakauma aivan liian pikkutarkka, vaikea hahmottaa ja hankala raportoida sanallisesti tekstissä.

13 esimerkki jatkuu: uusitaan luokittelua muoto siistiytyy jo Jakauma normalisoituu ja on helposti ilmaistavissa sanallisesti ja nopeasti miellettävissä

14 Sama SPSS:ssä Transform - Recode - Into different variables Keskikenttään valitaan muutettava vanha muuttuja. Annetaan uudelle luokitellulle muuttujalle nimi ja kuvaus Klikataan Old and new values Vasemmalta valitaan vanhat arvot ja oikealle annetaan niitä vastaavat uudet arvot ja klikataan Add, jotta uudelleen luokittelu astuu voimaan. Taulukosta näet miten vanhoista tulee uusia. Klikataan Continue ja sen jälkeen päävalikossa vielä OK. Nyt kone muodosti uuden muuttujan matriisin viimeiseksi (oikea reuna)

15 uuden muuttujan arvojen nimeäminen Uuden muuttujan arvot kannattaa heti määritellä, jotta ne ovat ymmärrettävät esim. pylväsdiagrammeissa Tämä tehdään Variable View tilassa Huom! Voi käyttää myös: Transform Visual Bander

16 Matemaattinen muuttujamuunnos Summamuuttuja Halutaan kääntää muuttujien arvot samansuuntaisiksi (yleensä summamuuttujia varten) Ei-normaali jakauma halutaan normaaliksi Kysytty syntymävuosi, halutaan ikä Painoindeksi Ennen-jälkeen-arvo ryhmien välistä vertailua varten

17 Summamuuttuja Transform - Compute Target: annetaan summamuuttujalle nimi (ole systemaattinen) Numeric expression: Syötetään näppäimistöltä tai valikosta kaava ja halutut muuttujat. Tässä tehdään summamuuttuja Vastaajien kiinnostuksesta pelata rahapelejä eri päätelaitteiden kautta (3 eriä, kaikki asteikolla 1-4) Huom! Summamuuttujan sijaan saattaisi olla fiksua käyttää keskiarvoa näistä kolmesta muuttujasta. Tällöin asteikko pysyisi 1-4 välillä kun se summamuuttujassa on 3-12 Keskiarvo otetaan Function groupista: statistical ja alemmasta kentästä Mean. Sulkujen väliin halutut muuttujat pilkulla erotettuina

18 Milloin summamuuttuja? Muuttujien tulee ehdottomasti mitata samaa asiaa, muuten ei ole tulkinnallisesti tai teoreettisesti mielekäs - niiden välillä on korrelaatio - faktorianalyysin tuloksena voi rakentaa summamuuttujan

19 Muuttujien kääntäminen samansuuntaisiksi Halutaan kun on kysytty samaa asiaa käänteisin kysymyksin - esim. Kännykän käyttäminen on minusta helppoa ja Minun on vaikea oppia käyttämään kännykkää - Jos näihin vastaa asteikolla 4 = olen täysin samaa mieltä niitä ei ole mieltä laskea yhteen koska lukuarvo 8 ei kerro meille mitään. - Ratkaisu: käännetään jommat kummat toiseen suuntaan, esim. negatiiviset mielipiteet samansuuntaisiksi positiivisten kanssa Uusi arvo = 5 vanha arvo (jos asteikko oli 1-4) Tällöin 4 -> 1 3 -> 2 2 -> 3 1 -> 4 Tehdään SPSS:ssä samalla tavoin Transform Compute kuten edellä summamuuttujan kanssa

20 Ei-normaali jakauma normaaliksi tehdään matemaattinen muunnos, uusi muuttuja ln(x) 1 x X jokin näistä Jos mikään ei toimi, ei voida jatkaa parametrisella testillä -> pitää siirtyä nonparametriisiin testeihin (ei käydä tarkemmin tällä kurssilla) Transform Compute Ln = luonnollinen logaritmi, Sqrt=neliöjuuri

21 Uusi muuttuja = kaava(vanha muuttuja) Vuodesta ikä Transform-Compute Ikä = vuosi nyt syntymävuosi Painoindeksi Indeksi = paino (kg) / (pituus * pituus) (m)

22 Ennen-jälkeen-arvo vertailua varten Esim. internet-koulutuksen vaikutus sukupuolten kokemaan käytön miellyttävyyteen - Mitataan koettu miellyttävyys ennen koulutusta ja sen jälkeen (2 muuttujaa) - Tehdään uusi muuttuja: Kurssin tulos = koettu miellyttävyys kurssin jälkeen koettu miellyttävyys ennen kurssia (oletus: näin saadaan plusmerkkisiä arvoja) - Suoritetaan t-testi uudelle muuttujalle sukupuolen suhteen

23 Huomioita suunnitelmistanne! monivaihtoehtoiset muuttujat Jos vastaaja saa rastittaa monta vastausta samaan kysymykseen - esim. valitse kolme sinulle tärkeää ominaisuutta - tällöin vastauksia ei voi käsitellä numeroarvoina eikä tehdä laskutoimituksia! - jokaista vastausta tulee käsitellä omana muuttujanaan

24 EOS:n huomioiminen jos EOS:lle annettu tallennettaessa jokin asteikon ulkopuolinen erillinen numeraalinen arvo, pitää tarkistaa ettei sitä lasketa esim. keskiarvoihin! (luku 9 vaikuttaa erittäin haitallisesti jos asteikko on muuten 1-4) Variable view: asetetaan Missing valueskohtaan haluttu EOS arvo puuttuvaksi ( discrete missing values )

25 Kysymyksiä? Ongelmia? voidaan käydä uudestaan läpi haluamianne vaiheita/menetelmiä Huom! Kun alatte analysoida omaa aineistoanne, annan tarvittaessa ohjausta

Professional Statistics Pikaopas

Professional Statistics Pikaopas 2013-11-29 Webropol Oy Professional Statistics Pikaopas SISÄLTÖ 1. Miten pääset alkuun... 2 1.1. Systeemivaatimukset... 2 1.2. Professional Statistics avaaminen... 2 2. Perustoiminnot... 4 3. Mitä pitäisi

Lisätiedot

Muuttujien määrittely esimerkkejä

Muuttujien määrittely esimerkkejä Tarja Heikkilä esimerkkejä Sisältö 2 Luokittelu 5 Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 11 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus 15 1 1. Määritellään muuttujat kyselylomakkeesta

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö

5.2 Ensimmäisen asteen yhtälö 5. Ensimmäisen asteen ytälö 5. Ensimmäisen asteen yhtälö Aloitetaan antamalla nimi yhtälön osille. Nyt annettavat nimet eivät riipu yhtälön tyypistä tai asteesta. Tarkastellaan seuraavaa yhtälöä. Emme

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET JARNO TUIMALA Helsinki 2010 2010 Jarno Tuimala ISBN 978-952-92-7020-0 (nid.) ISBN 978-952-92-7021-7 (PDF) Books on Demand GmbH Norderstedt, Saksa 2010 1. painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Texas Instruments TI-86 laskimen käyttö

Texas Instruments TI-86 laskimen käyttö Texas Instruments TI-86 laskimen käyttö Mika Huurre Texas Instruments TI-86 laskimen käyttö opyright Mika Huurre, 2007. Versio 0.5.2. (11.5.2007): Muutettu yksittäisistä www-sivuista OpenOfficen ODF-tiedostomuotoon.

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015

Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla. Teemu Sirkiä, 2015 Ohjelmoinnin perusteet Pythonilla Teemu Sirkiä, 2015 Päivitetty 16.9.2015 Yleistä Materiaali sisältää lähinnä Aalto-yliopiston Ohjelmoinnin peruskurssi Y1:n harjoitustehtävissä tarvittavia keskeisiä asioita

Lisätiedot

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5

Johdatus. - ohjelmistoon. Versio 4.5 Johdatus - ohjelmistoon Versio 4.5 Sivu 1/37 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...3 2 Yleistä ohjelmasta...3 2.1 Rakenne...3 2.2 Mitä alkuun pääsemiseksi tarvitaan?...3 3 Näin pääset sisään ohjelmaan...4 3.1

Lisätiedot

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010

T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 T106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2010 Kerttu Pollari-Malmi c Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahden yksikkö SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointi järjestelmä Käyttäjän opas SAKE v2.0 Suorituskyvyn analysointijärjestelmä Käyttäjän opas Sivu 1 Nyt käsilläsi oleva

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python)

T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) T 106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y (Python) Opetusmoniste kevät 2011 Kerttu Pollari-Malmi Kerttu Pollari-Malmi Sisältö 1 Tietokoneista ja ohjelmista 1 1.1 Lyhyesti tietokoneen rakenteesta....................

Lisätiedot

1.5 Frekvenssijakaumista

1.5 Frekvenssijakaumista MAB5: Tilastotieteen lähtökohdat Tilastotieteessä frekvenssi tarkoittaa lukumäärää ja nimenomaan tilastomuuttujan arvon esiintymiskertojen lukumäärää. Sen symbolina käytetään kirjainta f. Frekvenssijakauma

Lisätiedot

Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin

Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin Opiskelijan opas CHERMUG-hankkeen määrällisiin ja laadullisiin peleihin 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 CHERMUG-hankkeen määrälliset ja laadulliset pelit... 3 Mitä tutkimuksella tarkoitetaan...

Lisätiedot

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010

R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 R-KIELEN PERUSTEET R-KIELEN PERUSTEET Jarno Tuimala Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos R KIELEN PERUSTEET Lukijalle Tavoitteet Tämä kirja esittelee R-kielen perusteet ja muutamia ohjelmointiin liittyviä

Lisätiedot

Meditrainer - ohjelman käyttöohje

Meditrainer - ohjelman käyttöohje Meditrainer - ohjelman käyttöohje Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä

Lisätiedot

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen

Kisakoodarin käsikirja. Antti Laaksonen Kisakoodarin käsikirja Antti Laaksonen 15. huhtikuuta 2015 Sisältö Johdanto iii I Perusasiat 1 1 Kisakoodaus 2 2 Tehokkuus 7 3 Raaka voima 15 4 Järjestäminen 19 5 Binäärihaku 24 6 Joukkorakenteet 28 7

Lisätiedot

IBM SPSS Statistics 21 (= SPSS 21)

IBM SPSS Statistics 21 (= SPSS 21) Tarja Heikkilä IBM SPSS Statistics 21 (= SPSS 21) SPSS = Statistical Package for Social Sciences Ohjelman käynnistys Aloitusikkuna Päävalikot Työkalut Muuttujat (Variables) Tapaukset (Cases) Tyhjä datataulukko

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

Katsaus R :ään, tilastolliseen ohjelmointiympäristöön

Katsaus R :ään, tilastolliseen ohjelmointiympäristöön Katsaus R :ään, tilastolliseen ohjelmointiympäristöön 1 Johdanto Halusin tehdä harjoitustyöni kertomalla vaihtoehtoisesta tilastollisesta ohjelmasta, sillä käytän paljon Linux-ympäristöä, jolle kurssilla

Lisätiedot

Valinnat ja päätökset

Valinnat ja päätökset Valinnat ja päätökset 4 Valinnat ja päätökset Päätöksenteko on erittäin tärkeässä asemassa kaikissa ohjelmointikielissä. Jos ohjelman lauseiden suoritusjärjestystä ei voitaisi muuttaa tietojen vertailun

Lisätiedot

OPAL -järjestelmän ohje viranomaiselle 27.4. 2015

OPAL -järjestelmän ohje viranomaiselle 27.4. 2015 OPAL -järjestelmän ohje viranomaiselle 27.4. 2015 Johdanto OPAL -järjestelmä on tarkoitettu tuottamaan työvoimakoulutuksen palautteesta tietoa työvoimakoulutuksen hankkijoille ja koulutuksen järjestäjille.

Lisätiedot

Algoritminen matematiikka

Algoritminen matematiikka Algoritminen matematiikka Luentomoniste Turun yliopisto Matematiikan laitos 20014 Turku 2011 i Alkusanat Kurssin tarkoituksena on algoritmisen ajattelun omaksuminen ja kehittäminen. Tavanomaisesti matematiikassa

Lisätiedot