IBM SPSS Statistics 21 (= SPSS 21)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "IBM SPSS Statistics 21 (= SPSS 21)"

Transkriptio

1 Tarja Heikkilä IBM SPSS Statistics 21 (= SPSS 21) SPSS = Statistical Package for Social Sciences Ohjelman käynnistys Aloitusikkuna Päävalikot Työkalut Muuttujat (Variables) Tapaukset (Cases) Tyhjä datataulukko Viimeksi käytössä olleita tiedostoja voi avata tästä. Vierityspalkit Näkymänä on tässä Data View. (Toinen Data Editorin näkymä on Variable View.) 1

2 SPSS 21 -ohjelman ikkunat Aineistoikkuna (Data Editor) Data Editor -ikkunassa on kaksi eri näkymää: Data View ja Variable View. Havaintomatriisinäkymä (Data View) 2

3 Muuttujamäärittelynäkymä (Variable View) Muuttujat määritellään Variable View -näkymässä ja vastaustiedot syötetään Data View -näkymässä. Muuttujan nimi (maksimissaan 64 merkkiä) Muuttujan nimen tarkempi selite Arvon selite (maksimissaan 120 merkkiä) Muuttujan tyyppi (Type) on oletuksen mukaan numeerinen (Numeric), jolloin se voi olla korkeintaan 40 merkin mittainen, mutta se voidaan muuttaa merkkimuotoiseksi (String), jolloin siinä voi olla maksimissaan merkkiä. 3

4 Tulostusikkuna (SPSS Viewer) Kun suoritat ohjelmatoimintoja, avautuu Output-tiedoston SPSS Viewer - ikkuna, jonka vasemmanpuoleisessa osassa on sisällysluettelo siitä, mitä tulosteita oikeanpuoleinen ikkunan osa sisältää. Kaikki ohjelman tuottama tulostus on näkyvissä tässä ikkunassa. SPSS Viewer -ikkunassa on kaikki Data-ikkunan valikot sekä lisäksi valikot Insert ja Format. Tulosteiden luettelosta päästään siirtymään valittuun kohtaan. 4

5 SPSS 21 -ohjelman päävalikot ja työkalut File tiedostojen avaaminen, tallennus, tulostus Datatiedoston avaaminen Syntaksin avaaminen Output-tiedoston avaaminen Tallentaminen Tekee tiedostosta Vain Luku tyyppisen, jolloin alkuperäinen tiedosto säilyy muuttumattomana Display Data File Information/Working File antaa tiedot datatiedoston muuttujista Tulostaminen Ilmoittaa viimeksi käytössä olleet Datatiedostot ja Output-tiedostot 5

6 Edit kopioiminen, leikkaaminen, liittäminen muuttujien ja tapausten lisääminen Kumoaminen Leikkaaminen Kopioiminen Uuden muuttujan (sarakkeen) lisääminen Uuden tapauksen (rivin) lisääminen Oletusasetusten muuttaminen Options/Data-välilehdellä määritellään desimaalien oletusarvo. Options/Viewer-välilehdellä poistetaan rasti kohdasta Display commands in the log, jos ei haluta ohjelmakomentojen tulevan näkyviin tulostusikkunaan. Options/Charts-välilehdellä määritellään kuvion oletusfontti. Options/Pivot Tables -välilehdellä määritellään taulukon oletusfontti ja muoto. Options/File Location -välilehdellä määritellään tiedostojen oletushakemisto. 6

7 View ikkunan näkymä Näyttää arvojen selitteet data-ikkunassa Avaa Variable View -näkymän Variable View -näkymän View-valikossa voidaan määritellä, mitkä ominaisuudet näkyvät Variable View -näkymässä ja missä järjestyksessä. 7

8 Muuttujien määrittely (Data) Monivalintakysymysten muuttujasettien määrittely Identtisten tapausten etsiminen aineistosta Lajittelu valitun muuttujan mukaan Tiedostojen yhdistäminen Ryhmittäinen tarkastelu Ehtojen asettaminen käsiteltäville tapauksille (osajoukon valitseminen) Painokertoimien käyttö Muuttujamuunnokset (Transform) Uuden muuttujan muodostaminen kaavan avulla Luokittelu uudeksi muuttujaksi Jatkuvan muuttujan automaattinen luokittelu Puuttuvien tietojen korvaaminen 8

9 Kuvailevia SPSS-toimintoja Aineiston varsinainen käsittely aloitetaan yleensä kuvailemalla tuloksia taulukoiden tai kuvioiden avulla. Tärkeimmät muuttujien saamien arvojen kuvaamiseen liittyvät taulukot saadaan SPSS-ohjelman Analyze/Descriptive Statistics -komennoilla: Tables on ohjelman lisämoduuli, jolla saadaan helposti erilaisia yhteenvetotaulukoita, esimerkiksi usean eri muuttujan frekvenssitai prosenttijakaumat samaan taulukkoon. Frekvenssijakaumat, tunnuslukuja, kuvioita Tunnuslukuyhteenveto Tunnuslukuja, jakauman kuvailua Ristiintaulukointi Monivalintamuuttujien yhdistäminen 9

10 Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies -ikkuna Tunnuslukuja Kuvioita Esittämisjärjestys Siirrä tähän yhden tai useamman muuttujan nimi vasemmalla olevasta luettelosta Ikkunan kokoa voidaan muuttaa ja ikkunaa suurennettaessa saadaan enemmän muuttujia näkyviin. Frequencies/Format -ikkuna Muuttamalla oletusasetuksena oleva Ascending values (arvojen mukaan nouseva) viimeiseksi vaihtoehdoksi Descending counts saadaan esitysjärjestys frekvenssien mukaan alenevaksi. 10

11 Muuttujien väliset yhteydet Alla olevaan valikkoon on merkitty tavallisimmat SPSS-komennot, joiden avulla tutkitaan muuttujien välisiä yhteyksiä. Crosstabs Ristiintaulukointi ja 2 -riippumattomuustesti Means Ryhmittäiset tunnusluvut ja varianssianalyysi One Sample T Test Yhden otoksen t-testi Independent Samples T Test Riippumattomien otosten t-testi Paired-Samples T Test Riippuvien parien t-testi One-Way ANOVA Yksisuuntainen varianssianalyysi Bivariate Korrelaatioanalyysit Linear Regressioanalyysi Factor Faktorianalyysi Reliability Analysis Reliabiliteettianalyysi Ei-parametriset testit Crosstabs Monivalintamuuttujien ristiintaulukointi 11

12 Ei-parametriset testit Ei-parametriset testit ovat valikossa Analyze/Nonparametric Tests: Mann-Whitneyn U-testi Kruskal-Wallisin H-testi 2 -yhteensopivuustesti Binomitesti Yhden otoksen testit Kolmogorov-Smirnovin testi Kahden riippumattoman otoksen testit Usean riippumattoman otoksen testit Kahden riippuvan otoksen testit Usean riippuvan otoksen testit 12

13 Kuviot Graphs-valikosta löytyvät ohjelman kuviotyypit: Kuvan rakentaminen interaktiivisesti Perinteiset kuviot Pylväskuvio 3-ulotteinen pylväskuvio Viivakuvio Aluekuvio Piirakka eli ympyräkuvio Vaihteluväli- ja erotuskuvio Tunnuslukuja esittävä laatikko-janakuvio Keskiarvojen luottamusväli- ja virhejanat Väestöpyramidi, esim. miesten ja naisten ikäjakaumat vierekkäin Hajonta- eli pistekuvio Histogrammi Kuvan rakennusmenetelmässä Chart Builder valitaan ensin haluttu kuviotyyppi kuvagalleriasta, siirretään se sitten esikatselukuvaan ja määritellään muuttujat suoraan kuvaan. Legacy Dialogs -kuviot ovat perinteisiä SPSS-kuvioita, joiden luettelo on yllä näkyvissä. Kirjan esimerkeissä käytetään perinteistä grafiikkaa. 13

14 Utilities Antaa tiedot tiedoston muuttujien määrittelyistä Voidaan tallentaa ja lukea kommentteja datatiedostosta Muuttujaryhmien (settien) määrittely Muuttujaluetteloon tulevien ryhmien (settien) valinta Window Jakaa ikkunan kahteen osaan Avoinna olevat Data- ja Output-tiedostot Help Sisällys 1) ja hakemisto 2) Oppitunteja ohjelman käyttöön SPSS:n kotisivuille 14

15 Help/Topics valinnalla saat monenlaista ohjelmaan liittyvää apua internetin kautta. Voit esimerkiksi tutkia, mitä uutta on versiossa

16 Tulostiedostojen tallentaminen Exceliin, Wordiin tai PowerPointiin Valitaan Output-tiedoston SPSS Viewer -ikkunan File-valikosta Export-komento. Valitsemalla All Visible vain Output-tiedostossa olevat tulosteet tallentuvat. Valitaan haluttu tiedostomuoto (Type), esimerkiksi *.xlsx, *.doc tai *.ppt. Valitaan hakemisto, johon tallennetaan. Tiedosto tallentuu tämän jälkeen valitun tyyppisenä ja voidaan avata kyseisessä ohjelmassa, esimerkiksi Excelissä. 16

17 Datan siirto Webropolista Datatiedosto viedään Webropolista Exceliin tai SPSS:ään seuraavasti: Siirrytään Webropolissa Raportti ja Yhteenveto -välilehdelle ja valitaan Perusraportti. Avataan ikkunan oikeassa reunassa ohjelmaikonien jälkeen oleva Vie-valikko. Exceliin vietäessä valitaan seuraavassa ikkunassa Vastaukset vastaajittain per Excel-rivi (ks. kuva 14.2). Tällöin myös muuttujien koodien selitteet tulevat Excel-taulukon alaosaan näkyviin. SPSS- valinta vie tiedoston Excel-taulukkona, joka on luettavissa suoraan SPSS-ohjelmaan. Muuttujien koodien selitteet eivät tule mukaan Excel-taulukkoon. Kun valinta on hyväksytty Vie-painikkeella, avautuu ikkuna, josta tiedosto joko avataan tai tallennetaan. Tallennetaan tiedosto. 17

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2

Christina Gustafsson. Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Christina Gustafsson Tilastollinen tietojenkäsittely STAT2100 IBM SPSS Statistics 20 for Windows Osa 2 Kevät 2013 SISÄLLYSLUETTELO 5. YKSIULOTTEISET JAKAUMAT... 2 5.1. Frequencies-proseduuri... 2 5.2.

Lisätiedot

Muuttujien määrittely esimerkkejä

Muuttujien määrittely esimerkkejä Tarja Heikkilä esimerkkejä Sisältö 2 Luokittelu 5 Uusien muuttujien määrittely kaavojen avulla 11 Liite Ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantatutkimus 15 1 1. Määritellään muuttujat kyselylomakkeesta

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus)

Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Oppimistehtävän kirjoittamisen Word-ohje (SFS 2487 uusi standardisuositus) Ohje Päivi Klimenko 15.9.2012 Sisällys 1 Käyttöliittymä ja asetukset... 4 2 Perusasetukset... 5

Lisätiedot

PASW Statistics 18 tuoteperhe

PASW Statistics 18 tuoteperhe PASW Statistics 18 tuoteperhe Sisältö Peruspaketti: 3 PASW Statistics Programmability 4 Lisämodulit: PASW Tables 5 PASW Regression 6 PASW Advanced Statistics 7 PASW Forecasting 8 PASW Exact Tests 9 PASW

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

... 4 ! ! # $% % & ' ( %) * % + + #,) % & ) + ( %! $%  % - ( %. % '! ( '! *! '! # ( % % % & ( % % ... 4! "! # $% "% & ' " ( %) * % + +"" #,) % &,) %"" ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" % ))" /" % ( % '!"" %' '!"" $"%'!"" # ( '!"" & (" '!"" - ( '"- /!!'"- %'"- ( % '"-

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Solve laskutuksen perusteet

Solve laskutuksen perusteet Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutuksen perusteet Ominaisuudet Solve on laskutusohjelma joka soveltuu niin tavalliseen yksittäisten laskutuksen hoitoon kuin toistuvien veloitusten (esim. vuokrat ja jäsenmaksut)

Lisätiedot

PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden

PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden PC-Axis 2006 PC-Axis on tilastotaulukoiden käsittelyyn ja jakeluun kehitetty ohjelma, joka antaa monipuoliset mahdollisuudet isojenkin taulukoiden muokkaamiseen, niiden rakenteiden muuttamiseen, laskutoimitusten

Lisätiedot

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003

R: Opas ekologeille. Jari Oksanen. Biologian laitos Oulun yliopisto. c J. Oksanen, 2000 2003 R: Opas ekologeille Jari Oksanen Biologian laitos Oulun yliopisto c J. Oksanen, 2000 2003 Versio 1.0 21. tammikuuta 2003 Saatteeksi Tämä opas johdattaa lukijan toivottavasti lempeästi R-ohjelmaan. Opas

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1

Excel 2010 KJK. Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ. Kari J Keinonen KJK. Kari J Keinonen 1 Microsoft Excel 2010 EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Kari J Keinonen 1 Käyttöoikeustiedot Ornanet Koulutuksen e-kirjat Apu- ja harjoitustiedostot Excel 2010 Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain,

Lisätiedot

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö

AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö AB-ajokortti 2 Yhteiskäyttö SISÄLLYS Sisällys... 2 Kurssiaineiston sisältö... 4 Käyttöjärjestelmän mukauttaminen... 4 Tiedostohallinnan asetukset ja pikakuvakkeet... 4 Ikkunoiden hallinta... 4 Tiedoston

Lisätiedot

v.3.12c Käyttöohjeet

v.3.12c Käyttöohjeet v.3.12c Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...4 1.1 Mitä sähköposti on...4 1.2 Sähköpostin edut ja haitat...4 1.3 Sähköpostin tietoturvallisuus...5 2. PEGASUS MAIL -SÄHKÖPOSTIOHJELMA...7 2.1 Pegasus

Lisätiedot

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo

Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo ESY Q16.2/2007/43 28.8.2007 Espoo Sampo-menun laajennus OM 6.4:ssa - monitorointitulosten esittäminen Arto Korpisalo GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä / Dnro 28.08.2007 Tekijät Arto Korpisalo

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila

EXCEL VBA-OHJELMOINTI. Aki Taanila EXCEL VBA-OHJELMOINTI Aki Taanila 27.9.2013 Sisältö Johdanto... 1 Varoitus... 2 Developer/Kehitystyökalut... 2 Makrosuojaus... 2 1 Nauhoitetut makrot... 3 1.1 Makron nauhoittaminen... 3 1.2 Makron suorittaminen...

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto

D.O.it Osteopaatin ohjelmisto D.O.it Osteopaatin ohjelmisto Versio 1.7 Copyright 2009-2014 Ere Maijala Sisällysluettelo JOHDANTO...3 YLEISTÄ D.O.IT:N KÄYTÖSTÄ...3 TOIMINNOT...3 ETUSIVU...3 ASIAKKAAT...4 Lapset ja muut huollettavat...4

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

Käyttäjienhallintatyökalu

Käyttäjienhallintatyökalu Käyttäjienhallintatyökalu 2 Käyttäjienhallinta-ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Käyttäjienhallintatyökalusta... 3 1.1 Excel-taulukko csv-tiedoston luomisessa...4 2 Käyttäjien luominen... 4 2.1 Käyttäjien

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ

Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Kari J Keinonen Microsoft Excel 2013 Eng EDISTYNYT KÄYTTÖ Käyttöoikeustiedot Tämän e-kirjan sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

Basware Invoice Processing Monitor 5.1

Basware Invoice Processing Monitor 5.1 Pikaohje Basware Invoice Processing Monitor 5.1 Johdanto Tässä asiakirjassa on ohjeita tavallisimpien käyttäjän tehtävien suorittamisesta. Käytönaikaisessa ohjeessa on yksityiskohtaisempaa tietoa tietyistä

Lisätiedot