kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja"

Transkriptio

1 Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2013 Kaisa Kostamo Pääkkö Kehitysjohtaja 1

2 Taustatietoja Sosiaali ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes työllistä (16 % kaikista työllisistä) sosiaalihuollon avopalveluissa sosiaalihuollon laitospalveluissa terveyspalveluissa Noin 73 prosenttia julkisella sektorilla, yksityisen sektorin osuus on kasvussa Keskimääräistä äi ävanhempi työvoimarakenne ja alan naisvaltaisuus i (87 %) Sosiaalialalla keskimääräistä yleisempi työn määräaikaisuus (23 %) osittain taustalla alan naisvaltaisuus javanhempainvapaat Sosiaalialalla keskimääräistä suuremmat ongelmat työvoiman saatavuudessa Viidestätoista yleisimmästä työvoimapula ammatista kymmenen on sosiaali ja terveysalalla Hakijoiden epäpätevyys ja työn määräaikaisuus suurimmat ongelmat rekrytoinnissa Lähde: Koponen, Eija Leena & Laiho, Ulla Maija & Tuomaala, Mika Mistä tekijät sosiaali ja terveysalalle työvoimatarpeen ja tarjonnan kehitys vuoteen Työ ja elinkeinoministeriö. Poske

3 Sosiaalityön kuormittavuus Suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat kuormittuneita ja kokevat työssään paljon ristiriitoja Erityisen kuormittuneita julkisella sektorilla työskentelevät javähän työkokemusta omaavat, työalueista eniten kuormitusta aiheuttavat toimeentulotuki ja lastensuojelu Esitettyjä selityksiä: Suomessa sosiaalityötä tehdään pienillä resursseilla Monen kunnan taloudellinen tilanne heikko Muiden sektorien, esim. koulutuksen ja terveydenhuollon leikkaukset näkyvät nopeasti sosiaalityössä Pohjoismaisessa vertailussa Suomessa on vähiten työntekijöitä asukaslukuun suhteutettuna Kroonista työntekijäpulaa paikattu palkkaamalla epäpäteviä epävarmuutta ja vaihtuvuutta Politiikan muutokset Köyhyyden yy pitkittyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen Lähde: Saarinen, Arttu & Blomberg, Helena & Kroll, Christian Liikaa vaadittu? Sosiaalityöntekijöiden kokemukset työnsä kuormittavuudesta ja ristiriitaisuudesta Pohjoismaissa. Yhteiskuntapolitiikka 77 (2012):

4 Selvityksen toteutus Puhelin ja sähköpostikysely aloitettu helmikuussa 2012, tiedot kuntien osalta tarkistettu helmikuussa Julkisille toimijoille: kunnat, kuntayhtymät, sairaalat yksityiset ja järjestöt eivät mukana. Vastaajina perusturva, sosiaali ja palvelujohtajat ja vastaavat Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien: Sosiaalityön alueille eriteltynä: virkojenlukumäärää vakinaisten työntekijöiden määrää määräaikaisten työntekijöiden määrää täyttämättä olevat virkojen määrää pätevien epäpätevien määrää vaihtuvuutta 2 vuoden aikana poistumaa/tarvetta it tt 3 vuoden kuluessa avoimia kommentteja yhdistetty sosiaalityö aikuissosiaalityö lastensuojelu kehitysvammahuolto vammaispalvelut päihdehuolto, vanhuspalvelut terveydenhuollon sosiaalityö sosiaalityön lähijohto (esim. johtavat sosiaalityöntekijät, palveluesimiehet), muu. 4

5 Sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/ Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. 10 Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. 6 Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (tarkoittaa sosionomi (AMK), kuntoutusohjaaja, geronomi). Poske

6 Selvityksen vastaajat Vastaajat Vastaajina 21 kuntaa, 1 kuntayhtymä (21 kuntaa) ja 2 sairaalaa Kunnat Enontekiö Ranua Inari Rovaniemi Kemi Salla Keminmaa Savukoski Kemijärvi Simo Kittilä Sodankylä Kolari Tervola Muonio Tornio Posio Utsjoki Pello Pelkosenniemi Ylitornio Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirit Lapin keskussairaala Lapin päihdeklinikka (Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Salla, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki) Länsipohjan keskussairaala (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio) Kolpeneen palvelukeskuksen ky (kattaa kaikki Lapin kunnat) Vastaajien ryhmittely: Itä Lapin seutukunta (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski) Kemi Tornion seutukunta (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio) Pohjois Lapin seutukunta (Inari, Sodankylä, Utsjoki) Rovaniemen seutukunta (Ranua, Rovaniemi) Tornionlaakson seutukunta (Pello, Ylitornio) Tunturilapin seutukunta (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) Sairaalat Kolpeneen palvelukeskuksen ky Poske

7 Julkisen hallinnon sosiaalityöntekijät Lapin kunnissa Julkisen hallinnon sosiaalityöntekijöitä Lapissa yhteensä 134,85 SOSIAALITYÖNTEKIJÄT Pätevät virat yht. Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Epäpätevät Vaihtuvuus 2 viimeisen v. aikana Poistuma v mennessä ENONTEKIÖ INARI KEMI KEMINMAA KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI 2,6 2,6 2,6 1 MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO 2,65 2,65 2,65 0,65 RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SIMO 2,6 0,6 2 0,6 2 1,3 SODANKYLÄ TERVOLA TORNIO UTSJOKI YLITORNIO YHTEENSÄ 134,85 107, , ,3 6,65 Poske

8 Julkisen hallinnon sosiaaliohjaajat Lapin kunnissa Julkisen hallinnon sosiaaliohjaajia Lapissa yhteensä 104,8 SOSIAALIOHJAAJAT virat yht. Vaki Määrä Täyttä Pätevät Epä Vaihtuvuus 2 Poistuma v. naiset aikaiset mättä pätevät viimeisen v. aikana 2015 mennessä ENONTEKIÖ 1 INARI KEMI KEMINMAA KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SIMO 1,3 1,3 1,3 1 SODANKYLÄ TERVOLA TORNIO 24,5 11, , UTSJOKI YLITORNIO YHTEENSÄ 104,8 80, , Poske

9 Julkisen hallinnon sosiaalityöntekijät Lapissa 2013 (mukana kunnat, sairaalat, Kolpene: sosiaalityöntekijöitä yhteensä 158,85) SOSIAALITYÖNTEKIJÄT virat yht. % Vakinaiset % Määräaikaiset % Täyttämättä % Pätevät % Epäpätevät % Vaihtuvuus 2 viimeisen v. aikana % Poistuma v mennessä % Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 22% 17 % 3 % 1 % 16 % 4 % 9 % Aikuissosiaalityö (N 12) 8 % 6 % 2 % 6 % 1 % 3 % Lastensuojelu (N 27) 17 % 9 % 8 % 1 % 11 % 5 % 9 % 1 % Kehitysvammahuolto (N 2) 1 % 1 % 1 % 1 % Vammaispalvelut (N 5,6) 4 % 3 % 3 % 2 % Päihdehuolto (N 5) 3 % 3 % 3 % 1 % Vanhuspalvelut (N 2,1) 1 % 1 % 1 % Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 14 % 14 % 14 % 1 % 1 % Muu (N 21,4) 13 % 12 % 2 % 13 % 1 % 1 % 3 % Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 17 % 17 % 17 % 1 % 1 % YHTEENSÄ 83 % 15 % 2 % 86 % 13 % 29 % 5 % Poske

10 Julkisen hallinnon sosiaaliohjaajat Lapissa 2013 (mukana kunnat, sairaalat, Kolpene, sosiaaliohjaajia yhteensä 129,8) SOSIAALIOHJAAJAT virat Vaki Määrä Täyttä Pätevät Epä Vaihtuvuus Poistuma v. yht. naiset aikaiset mättä pätevät 2 viimeisen 2015 v. aikana mennessä Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 2 % 2 % 2 % 2 % Aikuissosiaalityö i i (24,8) 19 % 14 % 5 % 18 % 1 % 5 % 2 % Lastensuojelu (N 21 ) 16 % 1 6 % 16 % 5 % Kehitysvammahuolto (N 27) 21 % 12 % 8 % 14 % 7 % 3 % Vammaispalvelut (N 7,3) 6 % 5 % 1 % 6 % 3 % 1 % Päihdehuolto (N 3) 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % Vanhuspalvelut (N 17,5) 13 % 12 % 2 % 13 % 1 % 1 % 2 % Terveydenhuollon sos. työ (N 4) 3 % 3 % 3 % Muu (N 14,2) 11 % 7 % 2 % 2 % 9 % 1 % 2 % Sosiaalityön lähijohto (N 8) 6 % 5 % 1 % 6 % 1 % 1 % YHTEENSÄ 72 % 26 % 2 % 9 9 % 22 % 5 % Poske

11 Sosiaalityöntekijöiden työalueet Lapissa korostuu yhdistetty sosiaalityö 22% sosiaalityöntekijöistä tekee yhdistettyä sosiaalityötä Sosiaalityö on eriytetty vain osassa kuntia Yhdistetty (22%): sisältää esim. aikuissosiaalityö, etuuskäsittely, päihdetyö, lapsiperhepalvelut, l l lastensuojelu, l vammaispalvelut, l vanhuspalveluiden ohjaus. Vanhuspalveluissa nimettynä vain 2,1 sosiaalityöntekijää. Aikuissosiaalityö (8%) sisältää esim. sosiaalipäivystys, vammaispalvelut, vanhuspalvelut Muu (13%): sisältää esim. lastenvalvojan tehtävät, koulujen sosiaalityö/koulukuraattori, perheneuvola, maahanmuuttajatyö Lähijohto (17 %): Osa tekee myös varsinaista sosiaalityötä (lastenvalvoja, vammaispalvelut, päihde) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA (lkm) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA % Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 26,75 Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 22 % Muu (N 21,4) 21,4 Lastensuojelu (N 27) 17 % Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 22,5 Sosiaalityön lähijohto ht (N26 26,75) 17 % Vanhuspalvelut (N 2,1) 2,1 Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 14 % Päihdehuolto (N 5) Vammaispalvelut (N 5,6) Kehitysvammahuolto (N 2) Lastensuojelu (N 27) Aikuissosiaalityö (N 12) Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 5 5, , Muu (N 21,4) 13 % Aikuissosiaalityö (N 12) 8 % Päihdehuolto (N 5) 3 % Vammaispalvelut ( N 5,6) 4 % Kehitysvammahuolto (N 2) 1 % Vanhuspalvelut (N 2,1) 1 % Poske

12 Sosiaaliohjaajien työalueet Sosiaaliohjaajista viidennes (21%) kehitysvammahuollossa. Seuraavaksi eniten aikuissosiaalityössä (19%) Muu: sisältää esim., kotipalveluohjaus, perhetyö Eri nimikkeillä: esim. avopalveluohjaaja, l perhetyöntekijä, kehitysvammahuollon kh h ohjaaja, kotipalveluiden l ohjaaja, vanhushuollon h ohjaaja, koulunkäynnin ohjaaja, koulukuraattori, päihdetyöntekijä Sosiaaliohjaajan kaltaista työtä myös muilla tutkinnoilla (sairaanhoitaja) esim. vammaispalveluiden piirissä SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA (lkm) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA % Sosiaalityön lähijohto (N 8) 8 Kehitysvammahuolto (N 27) 21 % Muu (N 14,2) 14,2 Lastensuojelu (N 21) 16 % Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) 4 Aikuissosiaalityö (N 24,8) 19 % Vanhuspalvelut (N 17,5) 17,5 Vanhuspalvelut (N 17,5) 13 % Päihdehuolto (N 3) 3 Muu (N 14,2) 11 % Vammaispalvelut (N 7,3) 7,3 Vammaispalvelut (N 7,3) 6 % Kehitysvammahuolto (N 27) 27 Sosiaalityön lähijohto (N 8) 6 % Lastensuojelu (N 21 ) 21 Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) 3 % Aikuissosiaalityö ( N 24,8) 24,8 Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 2 % Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 3 Päihdehuolto (N 3) 2 % % 1 15 % 2 25 % Poske

13 Sosiaalityöntekijöiden virat vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa Sosiaalityöntekijöiden virkojen vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa keskimäärin: 83% 15% 2%. Kehitysvammahuollossa, terveydenhuollon sosiaalityössä ja sosiaalityön lähijohdossa sekä päihdehuollossa kaikki virat vakinaisesti täytettyjä. Määräaikaisten osuus suurin lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa sekä aikuissosiaalityössä. Itä ja Tunturi Lapin ja Torniolaakson seutukunnissa Kolpeneella ja sairaaloissa kaikki virat ovat vakinaisia Kemi Tornion seutukunnassa (31%) on määräaikaisia eniten. SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) Kehitysvammahuolto (N 2) Vammaispalvelut l t(n 5,6) 56) 91 % 9 % Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) Itä Lapin seutukunta (N 12,65) Muu (N 21,4) 86 % 14 % Sairaalat (N 21) Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 8 14 % 6 % Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 77 % 15 % 8 % Aikuissosiaalityö (N 12) 75 % 25 % Päihdehuolto (N 5) Vanhuspalvelut (N 2,1) 76 % 38% Lastensuojelu ( N 27) 52 % 44 % 4 % Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Tornionlaakson seutukunta (N 6) Kemi Tornion i seutukunta t (N 41,8) 69 % 31 % Rovaniemen seutukunta (N 53) 79 % 17 % 4 % Vakituinen Määräaikaiset Täyttämättä Poske

14 Sosiaaliohjaajien virat vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa Sosiaaliohjaajien virkojen vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa keskimäärin: 72 % 26 % 2% Sosiaaliohjaajien j määräaikaisia virkoja on eniten päihdehuollossa, kehitysvammahuollossa sekä lastensuojelussa Virat on vakinaisesti täytetty terveydenhuollon sosiaalityössä ja yhdistetyssä sosiaalityössä Sairaaloissa, Itä Lapin seutukunnassa sekä Rovaniemen seutukunnassa virat on vakinaisesti täytettyjä. SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Kehitysvammahuolto (N 27) 59 % 41 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 24) 5 5 Lastensuojelu (N 21) Aikuissosiaalityö (N 24,8) Vanhuspalvelut (N 17,5) 62 % 65 % 89 % 38 % 21 % 14 % 11 % Sairaalat (N 1) Tunturi Lapin seutukunta (N 9) 89 % 11 % Muu (N 14,2) 76 % 24 % Tornionlaakson seutukunta(n 8) 75 % 25 % Vammaispalvelut (N 7,3) 88 % 13 % Rovaniemen seutukunta ( N 28) Sosiaalityön lähijohto (N 8) Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 86 % 14 % Pohjois Lapin seutukunta (N 4) Kemi Tornion seutukunta (N50 50,8) 75 % 25 % 61 % 39 % Päihdehuolto (N 3) 33 % 67 % Itä Lapin seutukunta (N 5) Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä 5 Vakituinen Määräaikainen Täyttämättä Poske

15 Sosiaalityöntekijöiden pätevät epäpätevät osuudet Lapissa Sosiaalityöntekijöiden pätevät epäpätevät osuudet Lapissa keskimäärin: 86% 13 %. koko maa:70% päteviä ja 30% epäpäteviä (Päijät Häme 30% päteviä ja epäpäteviä 70%) Sosiaalityön lähijohdossa, kehitysvammahuollossa ja päihdehuollossa ovat kaikki työntekijät päteviä. Eniten epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä on lastensuojelussa ja vanhuspalvelussa (huomio, vähäinen työntekijä määrä) Vastaajaryhmittäin epäpätevien osuus suurin Kemi Tornion (24%) ja Pohjois Lapin seutukunnissa (23 %). SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 96 % 4 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) Kehitysvammahuolto (N 2) Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) 88 % 12 % Vammaispalvelut (N 5,6) 91 % 9 % Sairaalat (N 21) 95 % 5 % Muu (N 21,4) 95 % 5 % Itä Lapin seutukunta (N 12,65) Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 74 % 2 Tornionlaakson seutukunta (N 6) 83 % 17 % Aikuissosiaalityö (N 12) 83 % 17 % Päihdehuolto (N 5) Rovaniemen seutukunta (N 53) 89 % 8 % Vanhuspalvelut l (N 2,1) 76 % 24 % Kemi Tornion seutukunta (N41 41,8) 76 % 24 % Lastensuojelu ( N 27) 67 % 3 Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 69 % 23 % Pätevät 5 Epäpätevät Pätevät Epäpätevät Poske

16 Kurkinen Jorma, Poske

17 Sosiaaliohjaajien pätevät epäpätevät osuudet Lapissa Sosiaaliohjaajien pätevät epäpätevät osuudet Lapissa keskimäärin: 9 9 %. Pätevien sosiaaliohjaajien j tilanne hyvä niin alueellisesti kuin vastaajaryhmittäinkin. Epäpätevien määrä suurin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän kehitysvammahuollossa. Sosiaaliohjaajan nimikkeillä tehdään käytännössä myös sosiaalityön tehtäviä (esim. vammaispalvelussa) Sosiaaliohjaajien työtä tehdään osassa kuntia myös alemmalla koulutuksella (esim. kehitysvammahuollossa ja vanhuspalvelussa perus ja lähihoitajan koulutuksella). SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Kehitysvammahuolto (N 27) 67 % 33 % Sairaalat (N 1) Lastensuojelu (N 21) Aikuissosiaalityö (N 24,8) Vanhuspalvelut (N 17,5) 86 % 94 % 7 % 6 % Tornionlaakson seutukunta (N 8) Rovaniemen seutukunta (N 28) 88 % Muu (N 14,2) 96 % 4 % Itä Lapin seutukunta (N 5) Vammaispalvelut (N 7,3) Pohjois Lapin seutukunta (N 4) Sosiaalityön lähijohto (N 8) Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) Yhdistetty sosiaalityö (N 3) Kemi Tornion seutukunta (N 50,8) Tunturi Lapin i seutukunta t (N 9) 98 % 78 % 2 % 22 % Päihdehuolto (N 3) Kolpeneen palv.kesk. ky (N 24) 62 % 38 % Pätevät Epäpätevät Pätevät Epäpätevät Poske

18 Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus Lapissa Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus Lapissa keskimäärin 2 vuoden aikana: 29% Eniten vaihtuvuutta vammaispalveluissa (huomio työntekijöiden määrällinen vähyys), joten vaihtuvuutta todellisuudessa eniten lastensuojelussa 56%. Vastaajaryhmittäin erot suuret. Vaihtuvuutta ei ole ollenkaan Itä Lapin seutukunnissa ja sairaaloissa, suurin vaihtuvuus on (105 %) Tunturi Lapin seutukunnassa (erit. Kittilä). SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) 105 % Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 7 % Rovaniemen seutukunta (N 53) 21 % Kehitysvammahuolto (N 2) 5 Vammaispalvelut (N 5,6) 68 % Tornionlaakson seutukunta (N 6) 33 % Muu (N 21,4) 9 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) 33 % Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 43 % Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 31 % Aikuissosiaalityö (N 12) 42 % Kemi Tornion seutukunta (N 41,6) 46 % Päihdehuolto h (N5) 4 Vanhuspalvelut (N 2,1) 24 % Sairaalat (N 21) Lastensuojelu ( N 27) 56 % Itä Lapin seutukunta (12,65) Poske

19 Sosiaaliohjaajien vaihtuvuus Lapissa Sosiaaliohjaajien vaihtuvuus Lapissa yhteensä 2 vuoden aikana keskimäärin: 22% Eniten vaihtuvuutta yhdistetyssä sosiaalityössä ja vammaispalveluissa Vastaajaryhmittäin vaihtuvuutta eniten Kemi Tornion seutukunnassa (41 %) ja Tunturi Lapin seutukunnassa (33%) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 67 % Tunturi Lapin seutukunta (N 9) 33 % Vammaispalvelut (N 7,3) 55 % Itä Lapin seutukunta (N 5) 2 Päihdehuolto (N 3) 33 % Aikuissosiaalityö (N 24,8) 28 % Kemi Tornion seutukunta (N 50,8) 41 % Muu (N 14,2) 14 % Tornionlaakson seutukunta (N 8) 13 % Kehitysvammahuolto (N 27) 15 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 24) 8 % Vanhuspalvelut (N 17,5) 6 % Rovaniemen seutukunta (N 28) Sosiaalityön lähijohto (N 8) 13 % Terveydenhuollon sos. Työ ( N 4) Sairaalat (N 1) Lastensuojelu (N 21) 29 % Pohjois Lapin seutukunta (N 4) Poske

20 Sosiaalityöntekijöiden poistuma v mennessä Lapissa Sosiaalityöntekijöiden poistuma v mennessä Lapissa keskimäärin: 5 % Poistuma hyvin pientä (aikajänne lyhyt, tietoja ei ole ilmoitettu tarkasti). TEM 43/2012 Sosiaalialalla keskimääräistä vanhempi työvoimarakenne, naisvaltaisuus (87 %) ja työn määräaikaisuus (23%) TEM 43/2012: Eläkepoistuma sosiaalialalla vuoteen %, %, % TEM 43/2012 sosiaalityöntekijöiden poistuma v %. VASTAAJARYHMITTÄIN SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 6 % Kemi Tornion seutukunta ( N 41,6) 7 % Kehitysvammahuolto (N 2) Päihdehuolto (N 5) Sairaalat (N 21) 1 Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 9 % Itä Lapin seutukunta (N 12,65) 5 % Muu (N 21,4) 19 % Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) 12 % Vammaispalvelut (N 5,6) Rovaniemen seutukunta (N 53) 4 % Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) Lastensuojelu (N 27) 4 % Tornionlaakson seutukunta (N 6) Vanhuspalvelut (N 2,1) Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) Aikuissosiaalityö (N 12) Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 1 2 Poske % 1 15 %

21 Sosiaaliohjaajien poistuma v mennessä Lapissa Sosiaaliohjaajien poistuma v mennessä Lapissa keskimäärin: 5% Poistuma pientä niin alueittain i kuin vastaajaryhmittäinkin. SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Sosiaalityön lähijohto (N 8) 13 % Rovaniemen seutukunta (N 28) 11 % Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) Tunturi Lapin seutukunta (N 9) Lastensuojelu (N 21) Yhdistetty sosiaalityö (N 3) Kemi Tornion seutukunta (N 50,8) 6 % Vammaispalvelut (N 7,3) 14 % Itä Lapin seutukunta (N 5) Aikuissosiaalityö (N 24,8) 8 % Tornionlaakson seutukunta (N 8) Päihdehuolto (N 3) Kolpeneen palv.kesk. ky ( N 24) Vanhuspalvelut (N 17,5) 11 % Muu (N 14,2) Sairaalat (N 1) Kehitysvammahuolto (N 27) Pohjois Lapin seutukunta (N 4) 5 % 1 15 % 2 5 % 1 15 % Poske

22 Kurkinen Jorma, Poske 22

23 Koko maa Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3272 Sosiaalitoimen nettomenot: 1589 Lappi Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3492 Sosiaalitoimen nettomenot: 1619 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 3,1 Utsjoki Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 4487 Sosiaalitoimen nettomenot: 1622 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 3,1 Inari Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas:3499 Sosiaalitoimen nettomenot:1352 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,8 Savukoski Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 4434 Sosiaalitoimen nettomenot: 1570 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,7 Sodankylä Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3861 Sosiaalitoimen nettomenot: 1798 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,1 Pelkosenniemi Pinta ala: Asukasluku: 963 nettomenot/asukas: 5017 Sosiaalitoimen nettomenot: 2062 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 2.1 Salla Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 4577 Sosiaalitoimen nettomenot: 1914 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,0 Kemijärvi Pinta ala: 3 931, Asukasluku: nettomenot/asukas: 4044 Sosiaalitoimen nettomenot: 1830 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,5 Posio Pinta ala: 3545 Asukasluku: nettomenot/asukas: 4371 Sosiaalitoimen nettomenot: 2125 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,4

24 Enontekiö Pinta ala: 8392 Asukasluku: nettomenot/asukas: 4085 Sosiaalitoimen nettomenot: 1730 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 2,1 Muonio Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3714 Sosiaalitoimen nettomenot: 1417 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,2 Kittilä Pinta ala: 8263 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3770 Sosiaalitoimen nettomenot: 1853 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 0,9 Kolari Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3723 Sosiaalitoimen nettomenot: 1603 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,3 Pello Pinta ala: 1863 Asukasluku: nettomenot/asukas: 4046 Sosiaalitoimen nettomenot: 2065 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,6 Rovaniemi Pinta ala: 8017 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3261 Sosiaalitoimen nettomenot: 1653 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,6 Ylitornio Pinta ala: 2213 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3774 Sosiaalitoimen nettomenot: 1634 Tervola Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3417 Sosiaalitoimen nettomenot: 1282 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,3 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,2 Ranua Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas:3954 Sosiaalitoimen nettomenot: 1861 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 2,36 Tornio Pinta ala: 1348 Asukasluku: nettomenot/asukas: 2941 Sosiaalitoimen nettomenot: 1352 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,2 Keminmaa Pinta ala: 646 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3312 Sosiaalitoimen nettomenot: 1595 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,4 Kemi Pinta ala: 747 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3496 Sosiaalitoimen nettomenot: 1525 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as:1,6 Simo Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3198 Sosiaalitoimen nettomenot: 1150 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,5

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

MAANHANKINTA JA -MYYNTI

MAANHANKINTA JA -MYYNTI MAANHANKINTA JA -MYYNTI Vuosittain: 2000-2009 Lapin työ- ja elinkeinokeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2009 MAANHANKINTA 2009 ULOSOTTOMIEHEN TOIMITTAMAT MYYNNIT 2009*) Huutokaupat ja vapaat myynnit

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013 695/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tila ja tulevaisuus. Kaisa Kostamo Pääkkö Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus www.sosiaalikollega.fi

Hyvinvoinnin tila ja tulevaisuus. Kaisa Kostamo Pääkkö Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus www.sosiaalikollega.fi Hyvinvoinnin tila ja tulevaisuus Kaisa Kostamo Pääkkö Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus www.sosiaalikollega.fi Ihmisten hyvinvoinnin ajatellaan koostuvan eri tekijöistä, kuten toimeentulosta, koulutuksesta,

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Väestömuutos hankekunnissa

Väestömuutos hankekunnissa Väestömuutos hankekunnissa Nettomuutto v. Väestömuutos % - -40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Ikärakenteen muutos - Lapissa ja koko maassa 30 20 10 0-10 -20-30 0-14 -vuotiaiden määrän muutos % 65 v. täyttäneiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Kostamo-Pääkkö Kaisa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus P-S Kaste - perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen PaKaste2 Lapin osahanke Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen Pakaste 2 sosiaalityö tilannekatsaus PaKaste 1:n aikana kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2011 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 11.4.2011 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016

Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatilaisuus 23.5.2016 Lapin maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011)

POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) POHJOIS-SUOMEN MONIALAISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kehittämisrakenne ja toimintamalli (1.3.2009 31.10.2011) Tarpeet ja haasteet Korkea sairastavuus Terveystottumukset epäedulliset Pitkäaikaisen toimeentulotuen

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto

Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä. 22.4.2015 Lapin ELY-keskus ja Lapin TE-toimisto Julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden tuottaminen Lapissa nyt ja lähitulevaisuudessa 1 Lapin TE-palvelut ja henkilöstö tällä hetkellä 2 Asiakkaat Lapissa Työnantajat Yritysten toimipaikkoja 11.300 TE-toimistoon

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke Projektipäällikkö / tutkija Maarit Kairala 24.1.2008 maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö Seudullisuus LUOVAKE

Lisätiedot

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT Sote- seminaari: Integraatiolla puhtia sote- palveluihin Kuntamarkkinat 11.9.2014 Palveluintegraation johtaminen ja talouden hallinta Erva- alueen näkökulma Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT

Lisätiedot

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt

tehdä seuraavat vakanssijärjestelyt Kunnanhallitus 76 16.02.2015 Kunnanhallitus 86 02.03.2015 Perusturvan toimialan uudet vakassit ja vakanssijärjestelyt 2015 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 16.02.2015 76 Kunnanvaltuuston 29.11.2014 hyväksymään

Lisätiedot

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE

OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE OYS-ERVA ERVA-KPP HANKE (DRG:n hyödyntäminen, kustannuslaskenta, tuotteistus, laskutus, toiminnan ohjaus) IX DRG -KÄYTTÄJÄPÄIVÄT 24.11.2011 Pasi Parkkila, kehitysjohtaja, PPSHP OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskuksen, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Posken kuntakäyntien yhteenveto 2013

Lapin sosiaalityön ja sosiaalialan opetus- ja tutkimuskeskuksen, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Posken kuntakäyntien yhteenveto 2013 Pvm Kunta / 6.2.2013 Ranua klo 9:30 12:00 Perusturvajohtaja Helena Pekkala- Vilhunen 8.2.2013 klo 9-12:00 Kemijärvi ja Salla Kemijärvi: johtava sosiaalityöntekijä Mirja Korkiakangas Salla: sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020

Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 2007 sekä ennuste vuoteen 2020 Lapin läänin kuntien ikä ja palvelurakenteen kuvaus vuonna 27 sekä ennuste vuoteen 22 Lapin seniori ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke 27 29 Sauli Juupaluoma Timo Nurmela SISÄLLYS Johdanto Kaavion numero

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

Ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteet Maatalouden, metsätalouden ja hajaasutuksen. toimenpiteet Ei Kyllä

Ulkoisen kuormituksen vähentämistoimenpiteet Maatalouden, metsätalouden ja hajaasutuksen. toimenpiteet Ei Kyllä Vesienhoidon toiselle kaudelle esitettävät toimenpiteet (2016-2021) Nimi Pisajärvi Kunta Rovaniemi Järveen kohdistuvat toimenpiteet kunnostus Vaihe Selvitys Hyvä tila saavutetaan vuoteen 2021 mennessä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari

REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT. Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari REITTITOIMITUS MOOTTORIKELKKAILUREITIT Harri Mäki 10.12.2015 REILA-seminaari 2 Sovellettavat säädökset Sovelletaan maastoliikennelakia (1710/1995). Lisäksi soveltuvin osin ulkoilulain (606/1973) säännöksiä

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016

Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016 Lapin maahanmuuttotilanne ja kuntapaikkatarve 2016 Rovaniemen kaupungin valtuustoinfo 14.1.2015 Lapin ELY-keskus/Anne-Mari Suopajärvi Ulkomaan kansalaisten määrä Lapissa 2001-2014 4000 3500 3000 2500 2000

Lisätiedot

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä!

Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! Kelan toimenpiteet yhteispalvelun kehittämisessä! 1 SAARISELKÄ 21.4.2011 Toimistoverkko 2011 Inari, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio, Tornio, Kemi, Tervola, Rovaniemi, Saarenkylä, Sodankylä, Kittilä, Salla,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja

Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja Kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon (KASTE 2008-11) ohjelmakauden aikana valmistellaan vaiheittain pysyvä Pohjois- Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja tutkimusrakenne, joka toimii

Lisätiedot

Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan

Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan Sosiaali- ja terveyslautakunta 316 28.09.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 343 26.10.2011 Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot

Kunta Ohjaajan nimi Yhteystiedot 1 ENONTEKIÖ Ei ohjaajaa tällä hetkellä KEMIJÄRVI Aarne Karjalainen, Margit Höök, sairaanhoitaja Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Vapaudenkatu 8 B 98100 Kemijärvi aarne.karjalainen@kemijarvi.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänhallinnan ja

Ikäihmisten elämänhallinnan ja Ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tukeminen (IKÄEHYT) 1.3.2011 31.8.2013 Hyvinvoinnin Lappi http://some.lappia.fi/blogs/ikaehyt/ Esitys päivitetty 30.1.2012 Hankkeen tausta Väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010

Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kehittämisrakenne ja toimintamalli hankkeen neuvottelukunnan kokous 3/2010 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 19.10.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10.

2050 Läntinen avoterveydenhuolto. 2025 Aikuisneuvonta ja vastaanotto. Tehtäväkohtainen peruspalkka 2423,10. Kaupunginhallitus 31 02.02.2015 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen vuonna 2015 189/01.01.00.00/2015 Kaupunginhallitus 02.02.2015 31 Valmistelijat: terveyspalveluiden päällikkö Sara Sarjakoski-Peltola,

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja

Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry. Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät TESO ry Marjo Rönkä toiminnanjohtaja Yleistä Sosiaalialan Yrityksiä noin 3 300 kpl 1 282 kpl vuonna 1999 2 186 kpl vuonna 2004 o Terveyspalveluyrityksiä noin 14 100 kpl

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen valmistelu

Pohjoisen sote-alueen valmistelu Pohjoisen sote-alueen valmistelu Kuntakokous 5.2.2015 Apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN Tein kierroksen internetissä otsikoilla Terveyssosiaalityön näkyminen organisaatiomuutoksissa, organisaatiomuutokset terveydenhuollossa,

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA

LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Lausuntopyyntö 1 (5) Dnro: 5.11.2014 1236-1317/940/2014 Teleyritykset LAUSUNTOPYYNTÖ VUONNA 2014 KÄYNNISTYVISTÄ JULKISTA TUKEA HAKEVISTA LAAJAKAISTAHANKKEISTA Seuraavat maakuntaliitot käynnistävät laajakaistarakentamisen

Lisätiedot

verkkoneuvonta sekä IP- videoneuvottelu

verkkoneuvonta sekä IP- videoneuvottelu Sosiaali- ja terveydenhuollon verkkoneuvonta sekä IP- videoneuvottelu UULAnohjausryhmä h 25.1.2011 2011 Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö/uula- hanke Verkkoneuvontakunnat

Lisätiedot

Lapin oppilaitokset. Lukuvuosi 2012 2013 PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT. Marjatta Tarkiainen Marketta Enbuska

Lapin oppilaitokset. Lukuvuosi 2012 2013 PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT. Marjatta Tarkiainen Marketta Enbuska Lapin oppilaitokset Lukuvuosi 2012 2013 Marjatta Tarkiainen Marketta Enbuska PERUSPALVELUT, OIKEUSTURVA JA LUVAT 1/2013 Lapin aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Lapin aluehallintovirasto Peruspalvelut,

Lisätiedot

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010

Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminnan ja Lapin Kylätoiminnan Tuki ry V U O S I K E R T O M U S 2010 Lapin kylätoiminta oli kylien yhteenliittymä, jonka tehtävänä oli kylien edunvalvonta ja kylätoiminnan edistäminen. Sen

Lisätiedot

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015

Ulla Maija Laiho. HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 MISSÄ SOTE ALALLA MENNÄÄN? Ulla Maija Laiho kehitysjohtaja, TEM HYVÄ ohjelman aluekierros, helmikuu 2015 Esityksen sisältö Toimintaympäristö SOTE alan yritystoiminnan kehitys (Lith 2015) Työvoimakysymys

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

Eija Järvinen Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö

Eija Järvinen Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö VERKKONEUVONTA Eija Järvinen Maarit Pirttijärvi Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Lapin toimintayksikkö 07.04.201004 Rovaniemi i Perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta Tarjotaan kuntalaisille

Lisätiedot

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Kaisa Kostamo-Pääkkö kaisa.kostamo-paakko@poskelappi.fi * 040 5702844 Yhdessä kehittäminen Kuntalaisille Ammattilaisille

Lisätiedot

Yhteisölliset työmenetelmät. 4.10.2011 Kannanottoja tulevaisuuteen, Kerttu Vesterinen

Yhteisölliset työmenetelmät. 4.10.2011 Kannanottoja tulevaisuuteen, Kerttu Vesterinen Yhteisölliset työmenetelmät 4.10.2011 Kannanottoja tulevaisuuteen, Kerttu Vesterinen Miten käytät yhteisöllisiä menetelmiä työssäsi? 1. en käytä yhteisöllisiä menetelmiä 2. minulla on aikomus ja halu lisätä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 48 14.05.2013. 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 48 Asianro 337/00.02.03/2013 Viranhaltijapäätökset Palvelualuejohtaja Markku Tervahaudan päätökset: -Itä-Suomen osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja(17.4.2013

Lisätiedot

T erveyttä. avoitteena

T erveyttä. avoitteena T erveyttä avoitteena Terveydenhuollon huipputoimija Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, PPSHP, on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija. Se on myös vetovoimainen

Lisätiedot

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012

ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus. Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012 ERVA-aluekokeiluhanke Lähtökohdat ja rahoitus Lääkintöneuvos Tuomo Pääkkönen / lääkintöneuvos Lauri Nuutinen 27.11.2012 Pohjoinen ERVA sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluhanke STM:n hyväksymä hanke,

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset

Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset Vuonna 2016 perustettavat ja lakkautettavat virat ja toimet sekä vuonna 2016 tehtävät vakanssimuutokset oimielin Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi ulosalue Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Yhteyshenkilö

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

EAKR TL 2 (ympäristö ja luonnonvarat vastuualue) Linna Kajaanin kaupungissa 55 000 77 % EU osarahoitteinen Kajaani Kainuu

EAKR TL 2 (ympäristö ja luonnonvarat vastuualue) Linna Kajaanin kaupungissa 55 000 77 % EU osarahoitteinen Kajaani Kainuu Hakija/ t Tukimuoto Hankkeen/projektin nimi tukimäärä tuki % Kansallinen tai EUosarahoitus Paikkakunta Maakunta Kainuun Etu Oy Kuhmon kaupunki Metsähallitus työhyvinvoinnin parantaminen Kasvua Kainuuseen

Lisätiedot

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa?

Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? Missä mennään Lapin maahanmuuttostrategian valmistelussa? VAIKO-projekti, Lapin ELY-keskus Mirva Petäjämaa MAKO-verkostojen kokoukset 12. - 13.9.2012 Strategian rakenneluonnos Esipuhe NYKYTILA *Lappi maahanmuuton

Lisätiedot

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA

SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA 1 SIMON VASTAANOTON PALVELUESIMIEHEN TOIMI/YHTEENVETO HAKIJOISTA Alatalo Markku, s. 18.5.1958 Karkuksenkatu 2 E 15 95450 Tornio puh. 045-8721361 Lapin sairaanhoito-oppilaitos sairaanhoitaja 17.2.1982 erikoissairaanhoitaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNEUUDISTUS kuntamarkkinat ERVAN ASEMA SOTE UUDISTUKSESSA 12.9.2013 Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi

Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi Lapin seniori- ja vanhustyön kehittämisyksikkö hanke www.sosiaalikollega.fi www.poske.fi maarit.kairala@poskelappi.fi 1 Hankkeen alueiden tavoitteet: LUOVAKE: Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio ROVAKE:

Lisätiedot

HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko?

HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko? HYTE PÄIVÄT OULU 22.9.2014 Sote alue uudistusko? Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja TtT OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2013 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KEHITTÄMISRAKENNE Vaihe I Lapin osuus 1.1.2009 30.10.2011

POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KEHITTÄMISRAKENNE Vaihe I Lapin osuus 1.1.2009 30.10.2011 HANKESUUNNITELMA XX.12.2008: POHJOIS-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSPAL- VELUIDEN KEHITTÄMISRAKENNE Vaihe I Lapin osuus 1.1.2009 30.10.2011 Asiakkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy perusterveydenhuoltoa,

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyshallinto, 2004

Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyshallinto, 2004 Kaupunginhallitus 22.4.2013 liite nro 5 (1/5) YHTEENVETO PALVELUJOHTAJAN VIRAN HAKIJOISTA Airola, Jouni Syntymävuosi 1975 Kelpoisuuden osoittava koulutus terveystieteiden maisteri, pääaine terveyskasvatus,

Lisätiedot

Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset

Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset Lapin alueen väestön mielen hyvinvointi ja sen vahvistaminen Lapin väestökyselyn tulokset Lapin terveyden edistämis-, mielenterveys- ja päihdepäivät Rovaniemi, Lapin yliopisto, 4.-5.9.2013 8.9.2013 Hätönen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen

Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta. HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen Pohjoisen sote-alueen ja tuotantoalueiden valmistelusta HUS 4.2.2015 Hannu Leskinen OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN ERITYISVASTUUALUE 2014 UTSJOKI Vaasa Pirkanmaa Satakunta Varsinais- Suomi Pohjois- Pohjanmaa

Lisätiedot

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Arttu Saarinen Yliopistonlehtori Sosiologian oppiaine, Turun yliopisto Sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointi Suomessa ja muissa Pohjoismaissa Miksi tutkia työhyvinvointia Pohjoismaissa Pohjoismainen sosiaalityön

Lisätiedot

Lapin turvapaikanhakijatilanne ja kuntapaikkatarve

Lapin turvapaikanhakijatilanne ja kuntapaikkatarve Lapin turvapaikanhakijatilanne ja kuntapaikkatarve Kuntainfo 17.12.2015 Lapin ELY-keskus/Anne-Mari Suopajärvi Ulkomaan kansalaisten määrä Lapissa 2001-2014 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1783 1863 2033

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

3 Sosiaalilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen. 4 Edustajan määrääminen esitutkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn

3 Sosiaalilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen. 4 Edustajan määrääminen esitutkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn 0 ASIALISTA Asiat 1 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 2 Sosiaalilautakunnan kokoukset vuonna 2016 3 Sosiaalilautakunnan pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 4 Edustajan määrääminen esitutkintaan

Lisätiedot

LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen

LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen LAPIN SHP:N VALTUUSTO- SEMINAARI 9.4.2013 Hannu Leskinen OYS ERVA 2013 OLEMME PUOLI SUOMEA UTSJOKI Vaasa Pohjois- Pohjanmaa Etelä- Pohjanmaa Pirkanmaa Länsi- Pohja Keski- Pohjanmaa Keski- Suomi HYKS Lappi

Lisätiedot

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki

Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki Projektitutkijat Mari Kattilakoski ja Niina Rantamäki 16 paikallista työkokousta Peruspalveluliikelaitos Jytan jäsenkunnissa: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli Kokkolassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

Yhteisölliset työmenetelmät

Yhteisölliset työmenetelmät Yhteisölliset työmenetelmät Miten paikalliset toimintamallit ja pilotit on juurrutettu arjen käytäntöihin kunnissa? 1.6.2011 Kerttu Vesterinen - ryhmät Hyvinvointiryhmiä Perhe, suku, ystävät, ryhmät, yhteisöt

Lisätiedot