kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja"

Transkriptio

1 Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 2013 Kaisa Kostamo Pääkkö Kehitysjohtaja 1

2 Taustatietoja Sosiaali ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes työllistä (16 % kaikista työllisistä) sosiaalihuollon avopalveluissa sosiaalihuollon laitospalveluissa terveyspalveluissa Noin 73 prosenttia julkisella sektorilla, yksityisen sektorin osuus on kasvussa Keskimääräistä äi ävanhempi työvoimarakenne ja alan naisvaltaisuus i (87 %) Sosiaalialalla keskimääräistä yleisempi työn määräaikaisuus (23 %) osittain taustalla alan naisvaltaisuus javanhempainvapaat Sosiaalialalla keskimääräistä suuremmat ongelmat työvoiman saatavuudessa Viidestätoista yleisimmästä työvoimapula ammatista kymmenen on sosiaali ja terveysalalla Hakijoiden epäpätevyys ja työn määräaikaisuus suurimmat ongelmat rekrytoinnissa Lähde: Koponen, Eija Leena & Laiho, Ulla Maija & Tuomaala, Mika Mistä tekijät sosiaali ja terveysalalle työvoimatarpeen ja tarjonnan kehitys vuoteen Työ ja elinkeinoministeriö. Poske

3 Sosiaalityön kuormittavuus Suomalaiset sosiaalityöntekijät ovat kuormittuneita ja kokevat työssään paljon ristiriitoja Erityisen kuormittuneita julkisella sektorilla työskentelevät javähän työkokemusta omaavat, työalueista eniten kuormitusta aiheuttavat toimeentulotuki ja lastensuojelu Esitettyjä selityksiä: Suomessa sosiaalityötä tehdään pienillä resursseilla Monen kunnan taloudellinen tilanne heikko Muiden sektorien, esim. koulutuksen ja terveydenhuollon leikkaukset näkyvät nopeasti sosiaalityössä Pohjoismaisessa vertailussa Suomessa on vähiten työntekijöitä asukaslukuun suhteutettuna Kroonista työntekijäpulaa paikattu palkkaamalla epäpäteviä epävarmuutta ja vaihtuvuutta Politiikan muutokset Köyhyyden yy pitkittyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen Lähde: Saarinen, Arttu & Blomberg, Helena & Kroll, Christian Liikaa vaadittu? Sosiaalityöntekijöiden kokemukset työnsä kuormittavuudesta ja ristiriitaisuudesta Pohjoismaissa. Yhteiskuntapolitiikka 77 (2012):

4 Selvityksen toteutus Puhelin ja sähköpostikysely aloitettu helmikuussa 2012, tiedot kuntien osalta tarkistettu helmikuussa Julkisille toimijoille: kunnat, kuntayhtymät, sairaalat yksityiset ja järjestöt eivät mukana. Vastaajina perusturva, sosiaali ja palvelujohtajat ja vastaavat Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien: Sosiaalityön alueille eriteltynä: virkojenlukumäärää vakinaisten työntekijöiden määrää määräaikaisten työntekijöiden määrää täyttämättä olevat virkojen määrää pätevien epäpätevien määrää vaihtuvuutta 2 vuoden aikana poistumaa/tarvetta it tt 3 vuoden kuluessa avoimia kommentteja yhdistetty sosiaalityö aikuissosiaalityö lastensuojelu kehitysvammahuolto vammaispalvelut päihdehuolto, vanhuspalvelut terveydenhuollon sosiaalityö sosiaalityön lähijohto (esim. johtavat sosiaalityöntekijät, palveluesimiehet), muu. 4

5 Sosiaalihuollon ammatillinen kelpoisuus Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/ Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. 10 Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. 6 Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (tarkoittaa sosionomi (AMK), kuntoutusohjaaja, geronomi). Poske

6 Selvityksen vastaajat Vastaajat Vastaajina 21 kuntaa, 1 kuntayhtymä (21 kuntaa) ja 2 sairaalaa Kunnat Enontekiö Ranua Inari Rovaniemi Kemi Salla Keminmaa Savukoski Kemijärvi Simo Kittilä Sodankylä Kolari Tervola Muonio Tornio Posio Utsjoki Pello Pelkosenniemi Ylitornio Lapin ja Länsipohjan sairaanhoitopiirit Lapin keskussairaala Lapin päihdeklinikka (Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Salla, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki) Länsipohjan keskussairaala (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio) Kolpeneen palvelukeskuksen ky (kattaa kaikki Lapin kunnat) Vastaajien ryhmittely: Itä Lapin seutukunta (Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski) Kemi Tornion seutukunta (Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola, Tornio) Pohjois Lapin seutukunta (Inari, Sodankylä, Utsjoki) Rovaniemen seutukunta (Ranua, Rovaniemi) Tornionlaakson seutukunta (Pello, Ylitornio) Tunturilapin seutukunta (Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) Sairaalat Kolpeneen palvelukeskuksen ky Poske

7 Julkisen hallinnon sosiaalityöntekijät Lapin kunnissa Julkisen hallinnon sosiaalityöntekijöitä Lapissa yhteensä 134,85 SOSIAALITYÖNTEKIJÄT Pätevät virat yht. Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Epäpätevät Vaihtuvuus 2 viimeisen v. aikana Poistuma v mennessä ENONTEKIÖ INARI KEMI KEMINMAA KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI 2,6 2,6 2,6 1 MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO 2,65 2,65 2,65 0,65 RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SIMO 2,6 0,6 2 0,6 2 1,3 SODANKYLÄ TERVOLA TORNIO UTSJOKI YLITORNIO YHTEENSÄ 134,85 107, , ,3 6,65 Poske

8 Julkisen hallinnon sosiaaliohjaajat Lapin kunnissa Julkisen hallinnon sosiaaliohjaajia Lapissa yhteensä 104,8 SOSIAALIOHJAAJAT virat yht. Vaki Määrä Täyttä Pätevät Epä Vaihtuvuus 2 Poistuma v. naiset aikaiset mättä pätevät viimeisen v. aikana 2015 mennessä ENONTEKIÖ 1 INARI KEMI KEMINMAA KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SIMO 1,3 1,3 1,3 1 SODANKYLÄ TERVOLA TORNIO 24,5 11, , UTSJOKI YLITORNIO YHTEENSÄ 104,8 80, , Poske

9 Julkisen hallinnon sosiaalityöntekijät Lapissa 2013 (mukana kunnat, sairaalat, Kolpene: sosiaalityöntekijöitä yhteensä 158,85) SOSIAALITYÖNTEKIJÄT virat yht. % Vakinaiset % Määräaikaiset % Täyttämättä % Pätevät % Epäpätevät % Vaihtuvuus 2 viimeisen v. aikana % Poistuma v mennessä % Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 22% 17 % 3 % 1 % 16 % 4 % 9 % Aikuissosiaalityö (N 12) 8 % 6 % 2 % 6 % 1 % 3 % Lastensuojelu (N 27) 17 % 9 % 8 % 1 % 11 % 5 % 9 % 1 % Kehitysvammahuolto (N 2) 1 % 1 % 1 % 1 % Vammaispalvelut (N 5,6) 4 % 3 % 3 % 2 % Päihdehuolto (N 5) 3 % 3 % 3 % 1 % Vanhuspalvelut (N 2,1) 1 % 1 % 1 % Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 14 % 14 % 14 % 1 % 1 % Muu (N 21,4) 13 % 12 % 2 % 13 % 1 % 1 % 3 % Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 17 % 17 % 17 % 1 % 1 % YHTEENSÄ 83 % 15 % 2 % 86 % 13 % 29 % 5 % Poske

10 Julkisen hallinnon sosiaaliohjaajat Lapissa 2013 (mukana kunnat, sairaalat, Kolpene, sosiaaliohjaajia yhteensä 129,8) SOSIAALIOHJAAJAT virat Vaki Määrä Täyttä Pätevät Epä Vaihtuvuus Poistuma v. yht. naiset aikaiset mättä pätevät 2 viimeisen 2015 v. aikana mennessä Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 2 % 2 % 2 % 2 % Aikuissosiaalityö i i (24,8) 19 % 14 % 5 % 18 % 1 % 5 % 2 % Lastensuojelu (N 21 ) 16 % 1 6 % 16 % 5 % Kehitysvammahuolto (N 27) 21 % 12 % 8 % 14 % 7 % 3 % Vammaispalvelut (N 7,3) 6 % 5 % 1 % 6 % 3 % 1 % Päihdehuolto (N 3) 2 % 1 % 2 % 2 % 1 % Vanhuspalvelut (N 17,5) 13 % 12 % 2 % 13 % 1 % 1 % 2 % Terveydenhuollon sos. työ (N 4) 3 % 3 % 3 % Muu (N 14,2) 11 % 7 % 2 % 2 % 9 % 1 % 2 % Sosiaalityön lähijohto (N 8) 6 % 5 % 1 % 6 % 1 % 1 % YHTEENSÄ 72 % 26 % 2 % 9 9 % 22 % 5 % Poske

11 Sosiaalityöntekijöiden työalueet Lapissa korostuu yhdistetty sosiaalityö 22% sosiaalityöntekijöistä tekee yhdistettyä sosiaalityötä Sosiaalityö on eriytetty vain osassa kuntia Yhdistetty (22%): sisältää esim. aikuissosiaalityö, etuuskäsittely, päihdetyö, lapsiperhepalvelut, l l lastensuojelu, l vammaispalvelut, l vanhuspalveluiden ohjaus. Vanhuspalveluissa nimettynä vain 2,1 sosiaalityöntekijää. Aikuissosiaalityö (8%) sisältää esim. sosiaalipäivystys, vammaispalvelut, vanhuspalvelut Muu (13%): sisältää esim. lastenvalvojan tehtävät, koulujen sosiaalityö/koulukuraattori, perheneuvola, maahanmuuttajatyö Lähijohto (17 %): Osa tekee myös varsinaista sosiaalityötä (lastenvalvoja, vammaispalvelut, päihde) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA (lkm) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA % Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 26,75 Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 22 % Muu (N 21,4) 21,4 Lastensuojelu (N 27) 17 % Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 22,5 Sosiaalityön lähijohto ht (N26 26,75) 17 % Vanhuspalvelut (N 2,1) 2,1 Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 14 % Päihdehuolto (N 5) Vammaispalvelut (N 5,6) Kehitysvammahuolto (N 2) Lastensuojelu (N 27) Aikuissosiaalityö (N 12) Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 5 5, , Muu (N 21,4) 13 % Aikuissosiaalityö (N 12) 8 % Päihdehuolto (N 5) 3 % Vammaispalvelut ( N 5,6) 4 % Kehitysvammahuolto (N 2) 1 % Vanhuspalvelut (N 2,1) 1 % Poske

12 Sosiaaliohjaajien työalueet Sosiaaliohjaajista viidennes (21%) kehitysvammahuollossa. Seuraavaksi eniten aikuissosiaalityössä (19%) Muu: sisältää esim., kotipalveluohjaus, perhetyö Eri nimikkeillä: esim. avopalveluohjaaja, l perhetyöntekijä, kehitysvammahuollon kh h ohjaaja, kotipalveluiden l ohjaaja, vanhushuollon h ohjaaja, koulunkäynnin ohjaaja, koulukuraattori, päihdetyöntekijä Sosiaaliohjaajan kaltaista työtä myös muilla tutkinnoilla (sairaanhoitaja) esim. vammaispalveluiden piirissä SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA (lkm) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA % Sosiaalityön lähijohto (N 8) 8 Kehitysvammahuolto (N 27) 21 % Muu (N 14,2) 14,2 Lastensuojelu (N 21) 16 % Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) 4 Aikuissosiaalityö (N 24,8) 19 % Vanhuspalvelut (N 17,5) 17,5 Vanhuspalvelut (N 17,5) 13 % Päihdehuolto (N 3) 3 Muu (N 14,2) 11 % Vammaispalvelut (N 7,3) 7,3 Vammaispalvelut (N 7,3) 6 % Kehitysvammahuolto (N 27) 27 Sosiaalityön lähijohto (N 8) 6 % Lastensuojelu (N 21 ) 21 Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) 3 % Aikuissosiaalityö ( N 24,8) 24,8 Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 2 % Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 3 Päihdehuolto (N 3) 2 % % 1 15 % 2 25 % Poske

13 Sosiaalityöntekijöiden virat vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa Sosiaalityöntekijöiden virkojen vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa keskimäärin: 83% 15% 2%. Kehitysvammahuollossa, terveydenhuollon sosiaalityössä ja sosiaalityön lähijohdossa sekä päihdehuollossa kaikki virat vakinaisesti täytettyjä. Määräaikaisten osuus suurin lastensuojelussa ja vanhuspalveluissa sekä aikuissosiaalityössä. Itä ja Tunturi Lapin ja Torniolaakson seutukunnissa Kolpeneella ja sairaaloissa kaikki virat ovat vakinaisia Kemi Tornion seutukunnassa (31%) on määräaikaisia eniten. SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) Kehitysvammahuolto (N 2) Vammaispalvelut l t(n 5,6) 56) 91 % 9 % Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) Itä Lapin seutukunta (N 12,65) Muu (N 21,4) 86 % 14 % Sairaalat (N 21) Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 8 14 % 6 % Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 77 % 15 % 8 % Aikuissosiaalityö (N 12) 75 % 25 % Päihdehuolto (N 5) Vanhuspalvelut (N 2,1) 76 % 38% Lastensuojelu ( N 27) 52 % 44 % 4 % Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä Tornionlaakson seutukunta (N 6) Kemi Tornion i seutukunta t (N 41,8) 69 % 31 % Rovaniemen seutukunta (N 53) 79 % 17 % 4 % Vakituinen Määräaikaiset Täyttämättä Poske

14 Sosiaaliohjaajien virat vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa Sosiaaliohjaajien virkojen vakinaiset määräaikaiset täyttämättä osuudet Lapissa keskimäärin: 72 % 26 % 2% Sosiaaliohjaajien j määräaikaisia virkoja on eniten päihdehuollossa, kehitysvammahuollossa sekä lastensuojelussa Virat on vakinaisesti täytetty terveydenhuollon sosiaalityössä ja yhdistetyssä sosiaalityössä Sairaaloissa, Itä Lapin seutukunnassa sekä Rovaniemen seutukunnassa virat on vakinaisesti täytettyjä. SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Kehitysvammahuolto (N 27) 59 % 41 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 24) 5 5 Lastensuojelu (N 21) Aikuissosiaalityö (N 24,8) Vanhuspalvelut (N 17,5) 62 % 65 % 89 % 38 % 21 % 14 % 11 % Sairaalat (N 1) Tunturi Lapin seutukunta (N 9) 89 % 11 % Muu (N 14,2) 76 % 24 % Tornionlaakson seutukunta(n 8) 75 % 25 % Vammaispalvelut (N 7,3) 88 % 13 % Rovaniemen seutukunta ( N 28) Sosiaalityön lähijohto (N 8) Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 86 % 14 % Pohjois Lapin seutukunta (N 4) Kemi Tornion seutukunta (N50 50,8) 75 % 25 % 61 % 39 % Päihdehuolto (N 3) 33 % 67 % Itä Lapin seutukunta (N 5) Vakinaiset Määräaikaiset Täyttämättä 5 Vakituinen Määräaikainen Täyttämättä Poske

15 Sosiaalityöntekijöiden pätevät epäpätevät osuudet Lapissa Sosiaalityöntekijöiden pätevät epäpätevät osuudet Lapissa keskimäärin: 86% 13 %. koko maa:70% päteviä ja 30% epäpäteviä (Päijät Häme 30% päteviä ja epäpäteviä 70%) Sosiaalityön lähijohdossa, kehitysvammahuollossa ja päihdehuollossa ovat kaikki työntekijät päteviä. Eniten epäpäteviä sosiaalityöntekijöitä on lastensuojelussa ja vanhuspalvelussa (huomio, vähäinen työntekijä määrä) Vastaajaryhmittäin epäpätevien osuus suurin Kemi Tornion (24%) ja Pohjois Lapin seutukunnissa (23 %). SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 96 % 4 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) Kehitysvammahuolto (N 2) Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) 88 % 12 % Vammaispalvelut (N 5,6) 91 % 9 % Sairaalat (N 21) 95 % 5 % Muu (N 21,4) 95 % 5 % Itä Lapin seutukunta (N 12,65) Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 74 % 2 Tornionlaakson seutukunta (N 6) 83 % 17 % Aikuissosiaalityö (N 12) 83 % 17 % Päihdehuolto (N 5) Rovaniemen seutukunta (N 53) 89 % 8 % Vanhuspalvelut l (N 2,1) 76 % 24 % Kemi Tornion seutukunta (N41 41,8) 76 % 24 % Lastensuojelu ( N 27) 67 % 3 Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 69 % 23 % Pätevät 5 Epäpätevät Pätevät Epäpätevät Poske

16 Kurkinen Jorma, Poske

17 Sosiaaliohjaajien pätevät epäpätevät osuudet Lapissa Sosiaaliohjaajien pätevät epäpätevät osuudet Lapissa keskimäärin: 9 9 %. Pätevien sosiaaliohjaajien j tilanne hyvä niin alueellisesti kuin vastaajaryhmittäinkin. Epäpätevien määrä suurin Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän kehitysvammahuollossa. Sosiaaliohjaajan nimikkeillä tehdään käytännössä myös sosiaalityön tehtäviä (esim. vammaispalvelussa) Sosiaaliohjaajien työtä tehdään osassa kuntia myös alemmalla koulutuksella (esim. kehitysvammahuollossa ja vanhuspalvelussa perus ja lähihoitajan koulutuksella). SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Kehitysvammahuolto (N 27) 67 % 33 % Sairaalat (N 1) Lastensuojelu (N 21) Aikuissosiaalityö (N 24,8) Vanhuspalvelut (N 17,5) 86 % 94 % 7 % 6 % Tornionlaakson seutukunta (N 8) Rovaniemen seutukunta (N 28) 88 % Muu (N 14,2) 96 % 4 % Itä Lapin seutukunta (N 5) Vammaispalvelut (N 7,3) Pohjois Lapin seutukunta (N 4) Sosiaalityön lähijohto (N 8) Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) Yhdistetty sosiaalityö (N 3) Kemi Tornion seutukunta (N 50,8) Tunturi Lapin i seutukunta t (N 9) 98 % 78 % 2 % 22 % Päihdehuolto (N 3) Kolpeneen palv.kesk. ky (N 24) 62 % 38 % Pätevät Epäpätevät Pätevät Epäpätevät Poske

18 Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus Lapissa Sosiaalityöntekijöiden vaihtuvuus Lapissa keskimäärin 2 vuoden aikana: 29% Eniten vaihtuvuutta vammaispalveluissa (huomio työntekijöiden määrällinen vähyys), joten vaihtuvuutta todellisuudessa eniten lastensuojelussa 56%. Vastaajaryhmittäin erot suuret. Vaihtuvuutta ei ole ollenkaan Itä Lapin seutukunnissa ja sairaaloissa, suurin vaihtuvuus on (105 %) Tunturi Lapin seutukunnassa (erit. Kittilä). SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) 105 % Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 7 % Rovaniemen seutukunta (N 53) 21 % Kehitysvammahuolto (N 2) 5 Vammaispalvelut (N 5,6) 68 % Tornionlaakson seutukunta (N 6) 33 % Muu (N 21,4) 9 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) 33 % Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) 43 % Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 31 % Aikuissosiaalityö (N 12) 42 % Kemi Tornion seutukunta (N 41,6) 46 % Päihdehuolto h (N5) 4 Vanhuspalvelut (N 2,1) 24 % Sairaalat (N 21) Lastensuojelu ( N 27) 56 % Itä Lapin seutukunta (12,65) Poske

19 Sosiaaliohjaajien vaihtuvuus Lapissa Sosiaaliohjaajien vaihtuvuus Lapissa yhteensä 2 vuoden aikana keskimäärin: 22% Eniten vaihtuvuutta yhdistetyssä sosiaalityössä ja vammaispalveluissa Vastaajaryhmittäin vaihtuvuutta eniten Kemi Tornion seutukunnassa (41 %) ja Tunturi Lapin seutukunnassa (33%) SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Yhdistetty sosiaalityö (N 3) 67 % Tunturi Lapin seutukunta (N 9) 33 % Vammaispalvelut (N 7,3) 55 % Itä Lapin seutukunta (N 5) 2 Päihdehuolto (N 3) 33 % Aikuissosiaalityö (N 24,8) 28 % Kemi Tornion seutukunta (N 50,8) 41 % Muu (N 14,2) 14 % Tornionlaakson seutukunta (N 8) 13 % Kehitysvammahuolto (N 27) 15 % Kolpeneen palv.kesk. ky (N 24) 8 % Vanhuspalvelut (N 17,5) 6 % Rovaniemen seutukunta (N 28) Sosiaalityön lähijohto (N 8) 13 % Terveydenhuollon sos. Työ ( N 4) Sairaalat (N 1) Lastensuojelu (N 21) 29 % Pohjois Lapin seutukunta (N 4) Poske

20 Sosiaalityöntekijöiden poistuma v mennessä Lapissa Sosiaalityöntekijöiden poistuma v mennessä Lapissa keskimäärin: 5 % Poistuma hyvin pientä (aikajänne lyhyt, tietoja ei ole ilmoitettu tarkasti). TEM 43/2012 Sosiaalialalla keskimääräistä vanhempi työvoimarakenne, naisvaltaisuus (87 %) ja työn määräaikaisuus (23%) TEM 43/2012: Eläkepoistuma sosiaalialalla vuoteen %, %, % TEM 43/2012 sosiaalityöntekijöiden poistuma v %. VASTAAJARYHMITTÄIN SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA Sosiaalityön lähijohto (N 26,75) 6 % Kemi Tornion seutukunta ( N 41,6) 7 % Kehitysvammahuolto (N 2) Päihdehuolto (N 5) Sairaalat (N 21) 1 Terveydenhuollon sos. työ (N 22,5) 9 % Itä Lapin seutukunta (N 12,65) 5 % Muu (N 21,4) 19 % Tunturi Lapin seutukunta (N 8,6) 12 % Vammaispalvelut (N 5,6) Rovaniemen seutukunta (N 53) 4 % Yhdistetty sosiaalityö (N 34,5) Lastensuojelu (N 27) 4 % Tornionlaakson seutukunta (N 6) Vanhuspalvelut (N 2,1) Kolpeneen palv.kesk. ky (N 3) Aikuissosiaalityö (N 12) Pohjois Lapin seutukunta (N 13) 1 2 Poske % 1 15 %

21 Sosiaaliohjaajien poistuma v mennessä Lapissa Sosiaaliohjaajien poistuma v mennessä Lapissa keskimäärin: 5% Poistuma pientä niin alueittain i kuin vastaajaryhmittäinkin. SOSIAALITYÖN ALUEIDEN MUKAAN, KOKO MAAKUNTA VASTAAJARYHMITTÄIN Sosiaalityön lähijohto (N 8) 13 % Rovaniemen seutukunta (N 28) 11 % Terveydenhuollon sos. Työ (N 4) Tunturi Lapin seutukunta (N 9) Lastensuojelu (N 21) Yhdistetty sosiaalityö (N 3) Kemi Tornion seutukunta (N 50,8) 6 % Vammaispalvelut (N 7,3) 14 % Itä Lapin seutukunta (N 5) Aikuissosiaalityö (N 24,8) 8 % Tornionlaakson seutukunta (N 8) Päihdehuolto (N 3) Kolpeneen palv.kesk. ky ( N 24) Vanhuspalvelut (N 17,5) 11 % Muu (N 14,2) Sairaalat (N 1) Kehitysvammahuolto (N 27) Pohjois Lapin seutukunta (N 4) 5 % 1 15 % 2 5 % 1 15 % Poske

22 Kurkinen Jorma, Poske 22

23 Koko maa Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3272 Sosiaalitoimen nettomenot: 1589 Lappi Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3492 Sosiaalitoimen nettomenot: 1619 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 3,1 Utsjoki Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 4487 Sosiaalitoimen nettomenot: 1622 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 3,1 Inari Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas:3499 Sosiaalitoimen nettomenot:1352 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,8 Savukoski Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 4434 Sosiaalitoimen nettomenot: 1570 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,7 Sodankylä Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3861 Sosiaalitoimen nettomenot: 1798 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,1 Pelkosenniemi Pinta ala: Asukasluku: 963 nettomenot/asukas: 5017 Sosiaalitoimen nettomenot: 2062 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 2.1 Salla Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 4577 Sosiaalitoimen nettomenot: 1914 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,0 Kemijärvi Pinta ala: 3 931, Asukasluku: nettomenot/asukas: 4044 Sosiaalitoimen nettomenot: 1830 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,5 Posio Pinta ala: 3545 Asukasluku: nettomenot/asukas: 4371 Sosiaalitoimen nettomenot: 2125 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,4

24 Enontekiö Pinta ala: 8392 Asukasluku: nettomenot/asukas: 4085 Sosiaalitoimen nettomenot: 1730 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 2,1 Muonio Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3714 Sosiaalitoimen nettomenot: 1417 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,2 Kittilä Pinta ala: 8263 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3770 Sosiaalitoimen nettomenot: 1853 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 0,9 Kolari Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3723 Sosiaalitoimen nettomenot: 1603 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,3 Pello Pinta ala: 1863 Asukasluku: nettomenot/asukas: 4046 Sosiaalitoimen nettomenot: 2065 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,6 Rovaniemi Pinta ala: 8017 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3261 Sosiaalitoimen nettomenot: 1653 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,6 Ylitornio Pinta ala: 2213 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3774 Sosiaalitoimen nettomenot: 1634 Tervola Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3417 Sosiaalitoimen nettomenot: 1282 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,3 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 1,2 Ranua Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas:3954 Sosiaalitoimen nettomenot: 1861 Sosiaalityöntekijöitä:/2000 as: 2,36 Tornio Pinta ala: 1348 Asukasluku: nettomenot/asukas: 2941 Sosiaalitoimen nettomenot: 1352 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,2 Keminmaa Pinta ala: 646 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3312 Sosiaalitoimen nettomenot: 1595 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,4 Kemi Pinta ala: 747 Asukasluku: nettomenot/asukas: 3496 Sosiaalitoimen nettomenot: 1525 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as:1,6 Simo Pinta ala: Asukasluku: nettomenot/asukas: 3198 Sosiaalitoimen nettomenot: 1150 Sosiaalityöntekijöitä: /2000 as: 1,5

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 25.6..2014 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Lapin liitto 6.11.2015 LÄHDE: Tilastokeskus Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n

Lisätiedot

Väkilukuindeksin kehitys Lapin seutukunnissa (e)

Väkilukuindeksin kehitys Lapin seutukunnissa (e) indeksin kehitys Lapin seutukunnissa 1994-30.6.2014(e) 110,0 105,0 indeksi v. 1994 = 100 indeksi 30.6.2014 Rovaniemen seutu; 104,6 100,0 95,0 90,0 85,0 Tunturi-Lappi; 90,6 Kemi-Tornio; 90,3 LAPPI; 89,8

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Sosiaalialan osaamiskeskusten selvitysten mukaan 6.. Jorma Kurkinen jorma.kurkinen@ulapland.fi SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Tiedot

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 25.3.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 Lapin liitto 22.10.2013 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2013 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 3 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2012

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 23.4.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 26.1.2012 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-2011

Lisätiedot

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

V u o s i k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Lapin liitto 27.10.2011 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2011 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 1 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2010-30.9.2011

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 19.5.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 2.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1.

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 11.8.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 27.1.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2015 Kunta / Seutukunta 31.12.2014 V u o s i 2 0 1 5 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t 31.1. 28.2. 31.3.

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA

MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA Vuosittain: 1999-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 MAATALOUSYRITTÄJIEN OPINTORAHA 2000-2015 2000-2001 2002-2010

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 27.1.2017 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015 (lopullinen) V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 24.3.2016 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2016 V u o s i 2 0 1 6 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2015-29.2.2016 Kunta / Seutukunta 31.12.2015

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois 2 Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke 2014-2016 Pohjois-Suomessa on tehty lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluiden kehittämistyötä vuodesta 2008 alkaen

Lisätiedot

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi

Enontekiö. Kittilä. Muonio. Kolari. Pello Rovaniemi. Ylitornio. Tornio. Kemi LAPIN LUKIOT, AMMATILLISET OPPILAITOKSET JA KANSANOPISTOT, JOISSA AMMATILLISTA KOULUTUSTA LUKUVUONNA 2011-2012 Utsjoki Inari Enontekiö Lukioita 23 Kittilä Ammatillisia oppilaitoksia tai niiden sivuopetuspisteitä

Lisätiedot

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan

Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 1/8 Lapin liitto 6.9.2012 Työpaikat (alueella työssäkäyvät työlliset) työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2010 Maa, seutu, Toimiala Työlliset Palkan- Valtio Kunta Valtioenemmis-Yksityinetöinen

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas

LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas LAPIN KUNTIEN PALVELUTUOTANNON NETTOKUSTANNUKSIA VUODELTA 2006 euroa / asukas Sisältö: Käyttötalous yhteensä Sosiaali- ja terveydenhuolto Opetus- ja kulttuuritoimi Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito

Lisätiedot

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET

KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET KUNTIEN MAKSAMAT MAATALOUSTUET Vuosittain: 2000-2015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2015 Elänten hyvinvointituki Eläinten hyvinv.tuki 2012- EU:n nautapalkkio

Lisätiedot

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011

KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 KUNTIEN TALOUSARVIOT V. 2011 Luvut 1000 As.luku Toiminta- Valtion- Tilikauden Tilikauden Lainat Netto- Kunta 2011 kate Verotulot osuudet Vuosikate Poistot tulos yli-/alijäämä 31.12.2011 invest.*) Enontekiö

Lisätiedot

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus

LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus LAPIN KUNTIEN NETTOKUSTANNUKSET 2005 EUROA / ASUKAS (pois lukien liiketoiminta) Lähde: Tilastokeskus 2005 2004 Pelkosenniemi 5 770 5 159 Enontekiö 5 188 4 708 Utsjoki 4 955 5 244 Muonio 4 873 4 279 Sodankylä

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset

Tuulivoimarakentamisen vaikutukset Metsähallitus Laatumaa 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy 2 Metsähallitus Laatumaa Metsähallitus Laatumaa 3 FCG Finnish Consulting Group Oy Kuvasta FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA

PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PAKASTE HANKKEEN TULOKSIA PERUS- TERVEYDENHUOLLON KEHITTÄMINEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SOSIAALITYÖ 7.10.2011 1 Perusterveydenhuollon kehittäminen 1.9.2009-31.10.2011 PaKaste 1 Kuntalähtoistä kehittämistyötä

Lisätiedot

Omaishoitajaliitto Lähellä ja tukena

Omaishoitajaliitto Lähellä ja tukena Omaishoitajaliitto Lähellä ja tukena Lähdetieto: Liirum laarum 5.4.2019 Seminaari Matti Meikäläinen Omaishoitajista pääasialliset auttajat, n. 300 000 naisia 61% miehiä 39% ei-työelämässä 34-54% ansiotyössä

Lisätiedot

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS

Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Rovaniemen Työvoimatoimisto TYÖLLISYYSKATSAUS Tammikuu 2008 Työttömyys Rovaniemellä laskee edelleen vuositasolla Tammikuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Rovaniemen työvoimatoimiston alueella (Rovaniemi

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän linjaukset STM 23.10.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa:

Työryhmä on kokouksessaan 31.3. 5 päättänyt esittää Ikäihmisten palvelut työryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Ikäihmisten palvelut työryhmä/pth yksikkö Aika: Perjantai 26.5.2015. klo 10 11:45 Paikka: POSKE, neuvotteluhuone, Rovakatu 3 Jäsenet: Johanna Lohtander, vanh.työnjoht., Rovaniemi, puheenjohtaja - vara

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa

Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun tilastotietoon liittyvää pohdintaa Lastensuojelun suunnitelmat tukiprosessi Työkokous 9.12.29 Avohuollon piirissä olevien osuus kaikista -17-vuotiaista 18 16 14 12 12,8 12,2 1,9 % 1 8 6

Lisätiedot

Sosiaalialan osaaminen Lapissa

Sosiaalialan osaaminen Lapissa Sosiaalialan osaaminen Lapissa Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa -seminaari 15.4.2016, Rovaniemi Tarja Kemppainen, Lapin yliopisto Asta Niskala, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Maria

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja. Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin ELY-keskus 8.5.2017 kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista Maakunta väestöstä Ahvenanmaa 10,6 Uusimaa 8,0

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N 40 / 165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Tunturi- ja Pohjois-Lapissa N / 65 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 22 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165

Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Ravitsemusterapeutin palveuiden tarve Rovaseudulla N 48/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 212 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien lääkäreiden,

Lisätiedot

Lapin kuntien henkilöstönäkymät

Lapin kuntien henkilöstönäkymät LAPIN KUNTAPÄIVÄ - Tornio 20.9.2011 Lapin kuntien henkilöstönäkymät Marjo Säärelä kunta-asiantuntija Lapin liitto Työllisyystilanne Viimeisten 15 vuoden aikana työttömyys noin puolittunut 27 %:sta 12,7

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavasta lihan ja vuodelta 2014 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2012 Julkaisuvapaa tiistaina 24.7.2012 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Työttömiä

Lisätiedot

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja

Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja Lapin kuntatalous Lapin liiton kuntataloustyöryhmä Tapani Melaluoto Puheenjohtaja 10 000 Toimintakate tilinpäätös 2014 /as. 9 000 8 868 8 000 7 000 6 000 5 000 7 411 7 328 6 739 6 259 6 327 6 461 5 839

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013. 695/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2013 695/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

MAANHANKINTA JA -MYYNTI

MAANHANKINTA JA -MYYNTI MAANHANKINTA JA -MYYNTI Vuosittain: 2000-2009 Lapin työ- ja elinkeinokeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2009 MAANHANKINTA 2009 ULOSOTTOMIEHEN TOIMITTAMAT MYYNNIT 2009*) Huutokaupat ja vapaat myynnit

Lisätiedot

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin

Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Johanna Lohtander Muutosagentti, I & O- kärkihanke, Maakunta- sote valmistelu Kunnan perusturvalautakunta/ sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava toimielin Lapin maakunnan Ikäihmisten sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kuvio 1. Kansalaisen osallisuuden kumuloituva kehä markkinayhteiskunnassa 2.

Kuvio 1. Kansalaisen osallisuuden kumuloituva kehä markkinayhteiskunnassa 2. Syrjäytyminen ja sosiaalityö Tukeeko vai ennaltaehkäiseekö sosiaalityö sosiaalisten ongelmien periytymistä? Torstaina 4.10.2012 klo 10.00 16.00 Rovaniemen ammattikorkeakoulun Rantavitikan kampuksen Borealis

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Nina Peronius Projektipäällikkö

Nina Peronius Projektipäällikkö Nina Peronius Projektipäällikkö riskinä -hanke 11.6.2013 1 Kaste-ohjelmaan kuuluva kehittämishanke 1.3.2013 31.10.2015 2 Sosiaali- ja terveysministeriö myöntänyt 6.3.2013 päätöksellä 75 % valtionavun eli

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Itä-Lapissa syksyllä 2012 N 26/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Itä-Lapissa syksyllä 2012 N 26/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Itä-Lapissa syksyllä 1 N 6/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 1 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Alueelliset vastuumuseot 2020

Alueelliset vastuumuseot 2020 Alueelliset vastuumuseot 2020 Nelimarkka-museo Porvoon museo HAM Helsingin taidemuseo Helsingin kaupunginmuseo Hämeenlinnan kaupunginmuseo Hämeenlinnan taidemuseo Joensuun museot Jyväskylän museot Kainuun

Lisätiedot

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165

Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Ravitsemusterapeutin palveluiden tarve Länsi-Pohjan alueella N 51/165 Kysely tehtiin webropol kyselynä syksyllä 2012 Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Kysely lähetettiin kuntien johtavien

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015

Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus kesäkuu 2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli Lapissa

Lisätiedot

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien

Kunnan. vähimmäispalkat. 1.2.2010 lukien Kunnan vähimmäispalkat 1.2.2010 lukien Kuntien kalleusluokitus I kalleusluokan kunnat: Enontekiö, Espoo, Helsinki, Hyrynsalmi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Ii, Inari, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kauniainen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin tila ja tulevaisuus. Kaisa Kostamo Pääkkö Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus www.sosiaalikollega.fi

Hyvinvoinnin tila ja tulevaisuus. Kaisa Kostamo Pääkkö Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus www.sosiaalikollega.fi Hyvinvoinnin tila ja tulevaisuus Kaisa Kostamo Pääkkö Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus www.sosiaalikollega.fi Ihmisten hyvinvoinnin ajatellaan koostuvan eri tekijöistä, kuten toimeentulosta, koulutuksesta,

Lisätiedot

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

11 Lappi. 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 11 Lappi 11.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Lappi on Suomen pohjoisin maakunta, jonka ainoa naapurimaakunta on Pohjois-Pohjanmaa. Lapin maakunnan muodostavat 21 kuntaa,

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon valvonta

Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon valvonta Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus seminaari Rovaniemi 27.5.2015 Tuula Kokkonen, ylitarkastaja Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Tuula

Lisätiedot

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila

Rovaniemi, Kolpeneen palvelukeskuksen ky, Myllärintie 35, Monitoimitila Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 4.6.2010 PaKaste - Lapin -osahankkeen ohjausryhmän kokous

Lisätiedot

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto)

1.1.2013 alkaen. (TE-toimisto) TE-palvelut uudistuvat 1.1.2013 alkaen Lapin työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) Palvelut ja palveluverkosto uudistuvat Koko maassa tarjolla entistä monipuolisemmat ja selkeämmät palvelut henkilö-,

Lisätiedot

INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI. Lapin pelastuslaitos

INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI. Lapin pelastuslaitos INHIMILLISESTI AMMATILLISESTI LUOTETTAVASTI Lapin pelastuslaitos Sisältö Lapin pelastuslaitos Lapin hälytystilastot 2018 maastopalot Ruotsin virka-aputehtävä Pelastuslaitokset Pelastuslaki 379/2011 Asetus

Lisätiedot

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen

Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti. SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen Kattavat asiointipalvelut kasvotusten ja laadukkaasti SADe- ohjelman etäpalveluhanke Lapin liitto 5.6.2013 Jarmo Riipinen SADe-ohjelma ja Etäpalvelutavoitteet 2010 Tavoitteena mahdollistaa kansalaisille

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 2014 777/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta lihan ja vuodelta 2013 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus vuodelta 2017 maksettavasta lihan ja vuodelta 2016 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä vuodelta 2017 maksettavasta eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapin liitto Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin. Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito:

Lapin liitto Kuntakohtainen katsaus talousarvioihin. Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen hoito: Lapin liitto 3.3.2010 Lapin kuntien talousarviot vuodelle 2010 Vertailutiedot: kuntien antamat ennakkotiedot vuoden 2009 tilinpäätöksistä ja Tilastokeskus Henkilöstömenojen osalta huomioitava lomituspalvelujen

Lisätiedot

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi

Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto , Kemijärvi Sanna Hiltunen, Itä-Lapin MAKO-verkosto 23.3.2017, Kemijärvi Maahanmuutto- ja kotouttamistyön (MAKO) verkoston tausta kansalaisten määrä Lapissa 2001-2015 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 1863 2033 2361

Lisätiedot

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012

Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 LAPIN ELY-KESKUS Lapin yleisten kirjastojen toiminta vuonna 2012 Kirjastoverkko ja sen muutokset Kuva: Hilkka Heikkinen. Lapin kunnissa oli vuonna 2012 yhteensä 43 kirjastoa, joista

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 7.3.217 1 Sisältö Terveydenedistämisaktiivisuus Lapin maakunnassa

Lisätiedot

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112

Paikka Oulun yliopisto, Yliopistokatu 9, C ovi, tila KTK 112 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI PÖYTÄKIRJA 26.5.2010 Pohjois-Suomen monialaiset sosiaali- ja terveyspalvelut

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 24.1.2017 Liisa Niiranen 10,1 % 9 % 7,5 % 11,3 % Timo Aro 2016 Lapin väestöennuste Ennuste 2040 Ennuste 2030 Ennuste 2020

Lisätiedot

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö

Kuntauudistus. Lapin kuntapäivät Tornio Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Kuntauudistus Lapin kuntapäivät Tornio 20.9.2011 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, Valtiovarainministeriö Hallituksen kuntapolitiikan tavoite Turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Haasteita kehittämistyölle Lapissa

Haasteita kehittämistyölle Lapissa Haasteita kehittämistyölle Lapissa kooste kuntakäyntien ja tilastojen pohjalta Poske/ Marja-Sisko Tallavaara 4.5.2006 1 Seutukunnat Itä-Lappi, asukkaita yht. 20 527 Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla,

Lisätiedot

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen

Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen Toimiva kotihoito Lappiin -monipuoliset tuen muodot kotona asumiseen 29.3.2017 1 Teknologia-avusteiset kotihoidon palvelut Teknologiapilotit ovat liikkeellä (Inari, Kolari, Kittilä, Ranua, Sodankylä, Tervola)

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja

Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Riitta Pitkänen Projektijohtaja Sote-uudistus ja Pohjois- Pohjanmaan sote-hanke Kuntajohtajien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen 8.12.2014 Riitta Pitkänen Projektijohtaja Pohjois-Pohjanmaan SOTE-hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa

Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa Hyvinvointikertomukset Lapin kunnissa ja sähköisen hyvinvointikertomuksen malli 12.5.2011 Lapin johtavien lääkäreiden päivät Tuula Kokkonen Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden

Lisätiedot

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki 18.10.2018 MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. UUSI LAPPI -kuntakierroksella kuunneltiin asukkaiden ja henkilöstön ajatuksia

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Väestömuutos hankekunnissa

Väestömuutos hankekunnissa Väestömuutos hankekunnissa Nettomuutto v. Väestömuutos % - -40,0-30,0-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 Ikärakenteen muutos - Lapissa ja koko maassa 30 20 10 0-10 -20-30 0-14 -vuotiaiden määrän muutos % 65 v. täyttäneiden

Lisätiedot

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

Hirvikolariseuranta. Lappi Lapin ELY, Ramboll Finland Oy Hirvikolariseuranta Lappi 2-216 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 17.3.217 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 216 Tieliikenteessä kuoli 15 henkilöä (215 / 11 hlöä, 214 / 13 hlöä). Vuosien 2-216 ka. oli 14

Lisätiedot

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki 18.10.2018 MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. UUSI LAPPI -kuntakierroksella kuunneltiin asukkaiden ja henkilöstön ajatuksia

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2 Lapin osahankkeen OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ ESITYSLISTA 1/2011 Lapin toimintayksikkö Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI 11.4.2011 POSKE LAPIN TOIMINTAYKSIKÖN JA TUKEVA2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen kehittämisrakenne Pohjois- Suomessa Kostamo-Pääkkö Kaisa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus P-S Kaste - perusterveydenhuoltoa, terveyden edistämistä ja sosiaalipalveluita

Lisätiedot

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki 18.10.2018 MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. UUSI LAPPI -kuntakierroksella kuunneltiin asukkaiden ja henkilöstön ajatuksia

Lisätiedot

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen

PaKaste2 Lapin osahanke. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen PaKaste2 Lapin osahanke Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyö Tiedontuotanto Vanhustyö Terveyden edistäminen Pakaste 2 sosiaalityö tilannekatsaus PaKaste 1:n aikana kehitettyjen toimintamallien juurruttaminen

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsiosa, toimijana Ramboll Kemi-Tornion seutukunta

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa. Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nykytila Lapissa Tuula Kokkonen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostovastaava Tuula Kokkonen, ylitarkastaja, Lapin AVI, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

MAAOMAISUUS Vuosittain:

MAAOMAISUUS Vuosittain: MAAOMAISUUS Vuosittain: 2000-2009 Lapin työ- ja elinkeinokeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2009 MAAOMAISUUS 31.12.2009 Enontekiö 2,91 27,14 30,05 Inari 219,58 158,77 378,35 järvi 59,49 19,16 78,65

Lisätiedot

MAATALOUS Maidonlähettäjätilat Aktiivitilat 1) Maidonlähettäjien. lkm Kemi Simo Tervola Tornio ITÄ-LAPPI

MAATALOUS Maidonlähettäjätilat Aktiivitilat 1) Maidonlähettäjien. lkm Kemi Simo Tervola Tornio ITÄ-LAPPI MAATALOUS 9 SEUTUKUNTA Kunta Maidonlähettäjätilat Aktiivitilat ) Meijereihin viedyt maitomäärät milj. litraa Maidonlähettäjien lkm Maitoa (litroina) lähettäjää kohti Tilojen lkm Peltoa viljelyksessä (ha)

Lisätiedot

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki

Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki Jukka Hakola ja Päivi Alaraudanjoki 18.10.2018 MEILLE SYNTYY UUSI LAPPI Yhden Lapin kasvattamiseen tarvitaan kokonainen maakunta. UUSI LAPPI -kuntakierroksella kuunneltiin asukkaiden ja henkilöstön ajatuksia

Lisätiedot

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki

Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille. Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Lääkehuoltokysely LSHP:n jäsenkunnille Laura Huotari Proviisori LKS sairaala-apteekki Kyselyn toteuttaminen Webpropol-kysely touko-kesäkuussa johtaville lääkäreille Vastauksia saatiin 12:sta kunnasta/kuntayhtymästä

Lisätiedot

HIRVIKOLARISEURANTA LAPPI Lapin ELY, Ramboll Finland Oy

HIRVIKOLARISEURANTA LAPPI Lapin ELY, Ramboll Finland Oy HIRVIKOLARISEURANTA LAPPI 2000 2017 Lapin ELY, Ramboll Finland Oy 12.3.2018 1 LIIKENNETURVALLISUUS LAPISSA VUONNA 2017 Tieliikenteessä kuoli 7 henkilöä (2016 / 15 hlöä, 2015 / 11 hlöä, 2014 / 13 hlöä).

Lisätiedot

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio

Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio. Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Lappi Leader Tunturi-Lappi ry (LTL) Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) Tornio, Pello, Ylitornio Pohjoisimman Lapin Leader (PLL) Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski,

Lisätiedot

Aluejärjestöraportti Lapin Yrittäjät. Suomen Yrittäjät

Aluejärjestöraportti Lapin Yrittäjät. Suomen Yrittäjät raportti Lapin Yrittäjät Suomen Yrittäjät Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta

Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolelle jääneiden ennaltaehkäisevät terveyspalvelut raportti Lapin kuntien tilanteesta Työkokous hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta 13.4.2016 Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

MAANHANKINTA JA -MYYNTI SEKÄ MAAOMAISUUS

MAANHANKINTA JA -MYYNTI SEKÄ MAAOMAISUUS MAANHANKINTA JA -MYYNTI SEKÄ MAAOMAISUUS Vuosittain: 2010-2016 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, maaseutu ja energia Vuositilastot 2016 MAANHANKINTA 2016 MAAOMAISUUS 31.12.2016 Maanhankinta

Lisätiedot

Lapin kirjastokokous

Lapin kirjastokokous Lapin kirjastokokous 8.5.2014 Peruspalveluarviointi Kirjastotilastot OKM:n ajankohtaiset Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki, opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue 6.5.2014 1 Peruspalveluarviointi

Lisätiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot

Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot 11.9.2017 Kuntien maaseutuviranomaisten yhteystiedot Tunturi-Lapin maaseutulautakunta Muonion kunnan Tunturi-Lapin maaseutulautakunta hoitaa Muonion, Enontekiön ja Kittilän kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisen

Lisätiedot