Hallitus. Kelpoisuusehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallitus. Kelpoisuusehdot"

Transkriptio

1 Hallitus Kelpoisuusehdot

2 Nimike Kelpoisuusehto Huomio Amanuenssi Ammattimies Apulaislääkäri Apulaisosastonhoitaja Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Alan ammatillinen koulutus ja riittävä kokemus kyseiseen ammattiin liittyvistä tehtävistä. Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opintoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Harjoittelija käytetään sairaaloissa Apuvälinehuoltovastaava Apuvälineteknikko Apuvälinevastaava Arkistosihteeri Asiakaspalvelusihteeri Asiakirjahallintopäällikkö Asiantuntija Asumisohjaaja Tehtävään soveltuva ammatillinen koulutus Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen nimikesuojattu tutkinto. Soveltuva koulutus tai riittävä koulutus alalta. Opistotasoinen tutkinto tai kaupallinen koulutus. Opistotasoinen tutkinto. Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa tehtävistä. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alalta. Tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon toisen asteen tutkinto tai sosiaali- tai terveydenhuollon AMK-tutkinto ja tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Sivu 2 / 16

3 Audionomi Avustaja Elektroniikkateknikko Ensihoitopäällikkö Terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto ja audionomin tai vastaava aikaisempi kuulontutkijan koulutus. Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus. Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto ja riittävä kokemus ammattialallaan. Ensihoitopäällikön tehtävään vaaditaan laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto, soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opintoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Eduksi katsotaan ensihoitoasetuksen mukainen ensihoidon kenttäjohtajan kelpoisuus (asetus 340/2011) sekä kokemusta ensihoidon toimialalla hallinnon ja lähijohdon tehtävistä ja riittävä ensihoidon toimintaympäristön ja yhteistyöviranomaisten tuntemus. Erikoisammattimies Erikoishammaslääkäri Erikoislääkäri Erikoistuva hammaslääkäri Erikoistuva lääkäri Erityislastentarhanopetta- Alan ammatillinen koulutus ja vähintään kolmen vuoden kokemus ammattialalta. Erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Laillistettu hammaslääkäri tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Sosiaalihuollon ammatillisista kelpoisuusehdoista Sivu 3 / 16

4 ja Farmanomi Farmaseutti Fysioterapeutti Geronomi annetun asetuksen (804/92 mukainen tutkinto). Tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alalta. Laillistettu farmaseutti. Laillistettu fysioterapeutti. Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 ) mukainen geronomin kelpoisuus. Laillistettu geronomi. Hallinto- ja lakiasianjohtaja Hallintosihteeri Hammashoitaja Hammaslääkäri Hankintajohtaja Hankintasihteeri Henkilökohtainen avustaja Henkilökohtainen avustaja, vaativat tehtävät Henkilöstöjohtaja Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus hallintotehtävistä. Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammattitutkinto sekä riittävä perehtyneisyys alalta. Nimikesuojattu hammashoitaja tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona soveltuva koulutusohjelma. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä. Oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä kokemus hankinnoista. Opistotasoinen/AMK-tutkinto ja riittävä kokemus alalta. Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus. Lähihoitajan tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemus sekä kokemusta kunnallishallinnon tehtävistä. Sivu 4 / 16

5 Hoitoapulainen Hr-sihteeri Huoltomies Huoltopäällikkö Hyvinvointikoordinaattori Hygieniahoitaja It-asiantuntija It-suunnittelija It-tukihenkilö Jalkaterapeutti Jalkojenhoitaja Johdon sihteeri Johtajaylihoitaja Johtajaylilääkäri Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus. Tradenomi (AMK) tai korkeakoulututkinto taloushallinnosta. Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä kokemus ammattialallaan. Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu lääkintälaitehuoltoon soveltuva tutkinto ja riittävä kokemus ammattialalta. Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Soveltuva korkeakoulututkinto. Soveltuva korkeakoulututkinto tai ylempi keskiasteen tutkinto tai soveltuva keskiasteen tutkinto sekä koulutuksen tai käytännön kautta saatu vahva tietämys sovellusalueesta. Soveltuva keskiasteen tutkinto tai alempi ja vahva tietämys/osaaminen tietotekniikan tukityöstä. Jalkaterapeutti (AMK)-tutkinto Jalkojenhoitajan opistoasteen tutkinto. Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai opistoasteen ammattitutkinto sekä riittävä perehtyneisyys alalta. THL 559/94 mukainen laillistus sekä terveydenhuollon/terveystieteen maisterin tutkinto ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. THL 559/94 mukainen pätevyys toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen Sivu 5 / 16

6 kielen riittävä taito. Johtava puheterapeutti Johtava psykologi Johtava sosiaalityöntekijä Laillistettu puheterapeutti ja riittävä kokemus hallinnollisista tehtävistä. Laillistettu psykologi ja riittävä kokemus hallinnollisista tehtävistä. Tehtövöön soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä eli lain 272/2005 mukainen pätevyys ja riittävä kokemus hallinnollisista tehtävistä. Laillistettu sosiaalityötekijä ja riittävä kokemus kehittämis- tai johtamistehtävistä. Järjestelmäasiantuntija Järjestelmäpäällikkö Kehittämisjohtaja Kenttäjohtaja Soveltuva amk-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasopistotasoinen tutkinto Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tietohallintotehtävistä. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Kenttäjohtajan tehtävistä ja pätevyysvaatimuksista ja siirtymäsäännöksistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (340/2011) ensihoitopalveluista. Ensihoitopalvelun kenttäjohtajan on oltava ensihoitaja AMK taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden yhteistyössä sellaisen ammattikorkeakoulun kanssa, jossa on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti ensihoidon koulutusohjelma. Lisäksi kenttäjohtajilta edellytetään riittävää ensihoidon hallinnollista ja operatiivista osaamista sekä Sivu 6 / 16

7 tehtävän edellyttämää kokemusta. Ensihoitoasetuksen mukaiset siirtymäsäädökset huomioidaan. Kielenkääntäjä Kiinteistötyönjohtaja Kliininen asiantuntija Kodinhoitaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, suomen ja ruotsin kielen täydellinen suullinen ja kirjallinen taito sekä yhden vieraan kielen taito ja kokemusta hallinnollisten asiakirjojen kääntämisestä. Toimialaan soveltuva ammatillinen koulutus sekä työnjohdollista koulutusta ja kokemusta. Tehtävään soveltuva alempi/ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus sekä tehtävään soveltuva riittävä kokemus. Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus. Kodinhoitajan koulutus. Kotiavustaja Koulutuspäällikkö Kuntohoitaja Kuntoutusavustaja Kuntoutusohjaaja Kuntoutussuunnittelija Kätilö Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Nimikesuojattu kuntohoitaja tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona soveltuva koulutusohjelma. Tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alalta Soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMKtutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto ja perehtyneisyys kuntoutustoimintaan. Soveltuva korkeakoulu- tai soveltuva sosiaali- tai terveydenhuoltoalan AMK-tutkinto ja perehtyneisyys kuntoutustoimintaan. Laillistettu kätilö. Sivu 7 / 16

8 Käyttöpäällikkö Laboratoriohoitaja Laitosapulainen Laitoshuoltaja Laskentasihteeri Lastenhoitaja Logistiikkapäällikkö Lähihoitaja Lääkintävahtimestari Mielenterveyshoitaja Musiikkiterapeutti Obduktioapulainen Ohjaaja Soveltuva alemman korkeakouluasteen tutkinto ja riittävä kokemus alan tehtävistä. Laillistettu laboratoriohoitaja/bioanalyytikko(amk). Soveltuva koulutus tai riittävä kokemus. Laitoshuoltajan koulutus, vastaava aikaisempi koulutusta tai muu tehtävään soveltuva koulutus. Tradenomi tai korkeakoulututkinto ja riittävä käytännön työkokemus. Nimikesuojattu lastenhoitaja tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona soveltuva koulutusohjelma. Kaupallinen koulutus tai alaan soveltuva muu koulutus. Lähihoitajan tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tai lähihoitajan tutkinto, jossa on suuntautumisvaihtoehtona ensihoidon koulutusohjelma. Nimikesuojattu mielenterveyshoitaja tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona soveltuva koulutusohjelma. Tehtävään soveltuva korkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto. Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajan tai lähihoitajan tutkinto. Sosionomin tai aikaisempi vanhamuotoinen tutkinto. Lähihoitajan koulutus tai vastaava aikaisempi sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Nimikemuutos, aik. varastopäällikkö Ohjaaja työ- ja päivätoiminta Lähihoitajan koulutus tai vastaava aikaisempi sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus tai muu soveltuva koulutus. TÄMÄ UUSI Sivu 8 / 16

9 Osastonhoitaja Osastonsihteeri Osastonylilääkäri Palkkasihteeri Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja, lastensuojelu Palvelualuejohtaja, aikuissosiaalityö Palvelualuejohtaja, kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen sosiaalityö Tehtävään soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opintoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Tehtävään soveltuva alan tutkinto. Erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta hallinto- ja johtotehtävissä. Opistotasoinen tutkinto ja riittävä kokemus alalta. Palvelualueelle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kielen erinomainen taito sekä toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. käytetään sairaaloissa Sivu 9 / 16

10 Palveluesimies, vanhuspalvelut, hoito ja hoiva Tehtävään soveltuva alempi/ylempi sosiaali- ja terveyenhuollon korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon ammaihenkilöstö annetun lain(817/2015) mukainen laillistus tai terevydenhuollon ammattihenkilöistä annatun lain (559/1994 mukainen laillistus täyenettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä. Tehtävään soveltuva alempi/ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alansa tehtävistä sekä riittävä esimiesosaaminen. Palveluesimies, vammaispalvelut Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus täydennettynä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä. Laillistettu sosionomi ja riittävä kokemus alansa tehtävistä sekä riittävä esimiesosaaminen. sosionomin, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, kehitysvammaisten ohjaajan, sosiaalialan ohjaajan tai diakonin koulutus Palveluesimies, muut Palveluneuvoja Palveluohjaaja Palvelusihteeri Tehtävään soveltuva koulutus sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä sekä riittävä esimiesosaaminen. Tehtävään soveltuva koulutus sekä riittävä kokemus alansa tehtävistä Tehtävään soveltuva alempi/ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Tehtävään soveltuva alan tutkinto. Tämä uusi! Tämä uusi! omaishoidon tuki ja tukipalvelupäätökset tekee palveluohjaajat. Sivu 10 / 16

11 Palvelussuhdepäällikkö Korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alansa tehtävistä. Perheohjaaja Sosionomin tai vastaava vanhamuotoinen tutkinto Tämä jää pois kokonaan Perheterapeutti Perhetyöntekijä Soveltuva terveydenhuollon ammattipätevyys ja psykoterapeutin pätevyys perheterapian alalla. Tehtävään soveltuva lähihoitajan tai vastaava aikaisempi tutkinto tai sosiaali- ja terveydenhuollon AMKtutkinto. Lähihoitajan koulutus tai vastaava aikaisempi sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus tai laillistettu sosionomi. Perushoitaja Proviisori Psykologi Psykoterapeutti Puheterapeutti Ravitsemispäällikkö Ravitsemistyönjohtaja Nimikesuojattu perushoitaja tai lähihoitajan tutkinto, jossa suuntautumisvaihtoehtona soveltuva koulutusohjelma. Laillistettu proviisori. Laillistettu psykologi. Tehtävään soveltuva (Valvira/TEO hyväksymä) vähintään erityistason psykoterapiakoulutus tehtävään soveltuvassa terapiamuodossa sekä alempi/ylempi sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai aikaisempi siirtymäsäännösten perusteella vastaavan kelpoisuuden tuottava opistoasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Terveydenhuollon tutkinnon suorittaneilta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Laillistettu puheterapeutti. Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Suurtalouden työnjohdollisen linjan tutkinto tai suurtalouden esimiestutkinto. Ravitsemistyöntekijä Alan ammattikoulutus ja riittävä kokemus alan tehtä- Sivu 11 / 16

12 vistä. Ravitsemusterapeutti Resurssijohtaja Röntgenhoitaja Sairaala-apteekkari Sairaanhoitaja Siivoustyönjohtaja Ylempi korkeakoulututkinto pääaineena ravitsemustiede sekä perehtyneisyys kliiniseen ravitsemukseen. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kielen erinomainen taito sekä toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Laillistettu röntgenhoitaja. Laillistettu proviisori. Laillistettu sairaanhoitaja. Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta esimiestehtävistä. Nimikemuutos, aik. rekrytointipäällikkö Sosiaalijohtaja Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Sosiaalihuollon asiantuntija Edellityksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 /7 ) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Sosiaaliohjaaja Laillistettu sosiaalityötekijä sekä riittävä kokemus alan kehittämis- ja johtamistehtävistä Edellityksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 /7 ) mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. Laillistettu sosionomi. sosionomin, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, kehitysvammaisten ohjaajan, sosiaalialan ohjaajan tai diakonin koulutus Sivu 12 / 16

13 Sosiaalityöntekijä Viranhaltijalta/työntekijältä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä tai lain 272/2005 mukainen pätevyys. Laillistettu sosiaalityöntekijä. Sosionomi Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7 ) mukainen sosianomin kelpoisuus. Laillistettu sosionomi. = sosionomin, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, kehitysvammaisten ohjaajan, sosiaalialan ohjaajan tai diakonin koulutus Sovellusasiantuntija Sovellusneuvoja Suuhygienisti Suurtalouskokki Soveltuva amk-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasopistotasoinen tutkinto sekä riittävä osaaminen potilastietojen käsittelyn prosesseista ja tiedonhallinnasta. Soveltuva amk-tutkinto tai vastaava aikaisempi opistotasopistotasoinen tutkinto. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus. Alan ammattikoulutus ja riittävä kokemus alan tehtävistä. Sähköteknikko Talonmies Talous- ja hallintojohtaja Talouspäällikkö Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu tutkinto ja riittävä kokemus ammattialallaan. Soveltuva työkokemus. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alalta sekä johtamistehtävistä. Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus Nimikemuutos, aik. talousjohtaja. Sivu 13 / 16

14 alalta sekä johtamistehtävistä. Taloussihteeri Tekninen johtaja Tekstinkäsittelijä Terveydenhoitaja Terveyskeskushammaslääkäri Terveyskeskuslääkäri Tietohallintojohtaja Tietosuojavastaava Toimialuejohtaja Toimialuejohtaja, lääkäri Toimialuejohtaja, kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa tehtävistä. Diplomi-insinöörin tai insinöörin AMK-tutkinto ja riittävä kokemus. Tehtävään soveltuva ammattitutkinto sekä riittävä työkokemus. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/94) säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä. Laillistettu lääkäri tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus tietohallintotehtävistä. Soveltuva korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistotasoinen tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys alansa tehtäviin Toimialueelle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. THL 559/94 mukainen pätevyys toimia lääkärin tehtävissä sekä toimialalle soveltuva erikoislääkärin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Nimikemuutos, aik. sairaalainsinööri Nimikemuutos, aik. tietohallintopäällikkö Sivu 14 / 16

15 Toiminnan ohjaaja Toimintaterapeutti Toimistosihteeri Toimistovirkailija Toimitusjohtaja Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Työhyvinvointipäällikkö Työkykykoordinaattori Varastonhoitaja Vastaava ohjaaja Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa tehtävistä. Laillistettu toimintaterapeutti. Opistotasoinen/AMK-tutkinto sekä riittävä työkokemus. Tehtävään soveltuva ammattitutkinto sekä riittävä työkokemus. Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaitoa sekä kokemusta sairaala- ja/tai kunnallishallinnosta sekä toisen kotimaisen kielen erinomainen taito ja toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä sekä toisen kielen erinomainen taito sekä toisen kotimaisen kielen riittävä taito. Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävistä. Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteen tutkinto ja riittävä kokemus alansa tehtävistä. Tehtävään soveltuva koulutus tai riittävä kokemus alan tehtävistä. Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8, 32 ) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus (sosiaaliohjaajan toimeen vaaditaan sosionomin tai vastaava vanhamuotoinen tutkinto). Tehtävään soveltuva sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen laillistus tai terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä kokemus alansa tehtävistä Tämä uusi Sivu 15 / 16

16 Vastaava ylilääkäri Viestintäpäällikkö Viestintäsihteeri Viriketoiminnan ohjaaja Erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Pätevyysvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävän hyvä hoitaminen edellyttää yhteistyötaitoja sekä hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa ja lisäksi julkaisuohjelmien ja muiden tehtävän edellyttämien tietoteknisten sovellusten hallintaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta. Tehtävään soveltuva alan tutkinto sekä kokemusta viestinnän tehtävistä. Lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva tutkinto. Psykiatrian hallinnollinen vastuu Nimikemuutos, aik. viestintäsuunnittelija Välinehuoltaja Välinehuolto-ohjaaja Ylihammaslääkäri Ylilääkäri Välinehuoltajan tutkinto. Välinehuollon erikoisammattitutkinto. Välinehuoltotyön ohjaajan tehtävänä olisi toimia välinehuollon asiantuntijana, kehittää ja yhdenmukaistaa koko Kiurun alueen välinehuoltotoimintaa, yhdenmukaistaa välinehuoltotyötä koskevia ohjeita sekä huolehtia välinehuoltajien alueellisesta verkostoitumisesta ja yhteistoiminnasta. Erikoishammaslääkärin pätevyys ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä. Nimikemuutos, aik. välinehuollon ohjaaja Sivu 16 / 16

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 6.3.2017 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Punaisella merkitty uudet / puuttuneet Amanuenssi Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Harjoittelija Ammattimies

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. 1 (9) POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. Virkaan tai tehtävään on kuitenkin aina kelpoinen henkilö,

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 4..04 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen kelpoisuuden

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 9.5.07 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 (25) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys

Lisätiedot

Virkojen kelpoisuusehdot

Virkojen kelpoisuusehdot Kelpoisuusehdot 1 (7) Virkojen ehdot Kelpoisuutena Siun soten virkoihin vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt vähimmäisehdot. Virkaan on kuitenkin aina kelpoinen henkilö, jolla on vaadittua kelpoisuutta

Lisätiedot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 136 18.11.2014 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 18.11.2014 136 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suhtee seen

Lisätiedot

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Päivitetty 13.6.2017 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Yhtymähallituksen 18.11.2011 hyväksymä. Tarkistetut kelpoisuusehdot tulevat voimaan 19.11.2011 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä.

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä. 1 Liite 3 Luettelo Wiitaunionin henkilöstön kelpoisuusehdoista PUNAISELLA MERKITTY KORJAUSTARPEET 1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 20.8.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 17.4.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9)

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri Apulaisylilääkäri Muut sairaanhoitoalueet

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto PERHEPALVELUT. Virkaa ei täytetä, selvitystyö Perhe- / Perhepalvelujohtaja Perhepalveluhallinto, 2010

Yhtymävaltuusto PERHEPALVELUT. Virkaa ei täytetä, selvitystyö Perhe- / Perhepalvelujohtaja Perhepalveluhallinto, 2010 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 1 Yhtymävaltuusto 8.12. 32 31.12. muutok set muutok set et 581,10-13,50 566,60 1,00 563,60-2,10 561,50 POSA YHTEENSÄ nimike Palvelualue, tulosyksikkö, resurssi MUUTOKSET : MUUTOKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 30.6.2017 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä Hallitus 7.12.2009, LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE 5

NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA LIITE 5 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Kaupunginjohtaja 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Kaupunginsihteeri 1 0 0 1-1 -1 0 0 0 0 Hallintojohtaja 0 0 0 0 1 0 0 1 Kaupunginlakimies 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Yhteyspäällikkö 0 0 0 0 0 0 0 0

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon

sisältö 1.3.2014 1.7.2014 1955,44 1935,44 Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon lähi- ja perushoitajien vähimmäispalkat 2014-2016 sisältö Kunta-alan eräät terveyden- ja sosiaalihuollon palkkahinnoittelun palkat (KVTES)... 3 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö... 3 Sosiaalihuollon henkilöstö...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1

Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Tilastot AMK -koulutuksesta tehyläisten ammattien osalta 1 Ammattikorkeakoulujen aloituspaikat nuorille Tehyläisten tutkintojen mukaan sosiaali-, terveys-, ja liikuntakoulutusalalla -. Lähde: AMKOTA, elokuu

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät

Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 6.3.2014 LIITE A 162 Lomautusten rajaus Alle 14 päivää lomautettavat ja lomautuksen ulkopuolelle jätettävät 7 päivää KESKUSHALLINTO Sisäiset palvelut (puhelinvaihde, info ja postitus) Palveluneuvojat Postituksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2015 AMMATTINIMIKKEITTÄIN

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2015 AMMATTINIMIKKEITTÄIN Elinkeinoelämän keskusliitto EK 10.3.2016 Sivu 1(5) Yksityinen sosiaalipalveluala 6101 Hoitoapulainen 395 2 156 1 767 2 119 2 544 6102 Päiväkotiapulainen 103 1 817 1 643 1 782 2 017 6103 Keittiöapulainen

Lisätiedot

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene.

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Hei! 12.4.2015 Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Moni teistä on varmasti lukenut facebookista Bioanalyytikko&Laboratoriohoitaja-sivustolta keskustelua, joka lähti alun

Lisätiedot

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN

KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA SYYSKUUSSA 2014 AMMATTINIMIKKEITTÄIN Elinkeinoelämän keskusliitto EK 25.2.2015 Sivu 1(5) Yksityinen sosiaalipalveluala 6101 Hoitoapulainen 429 2 142 1 784 2 092 2 495 6102 Päiväkotiapulainen 98 1 825 1 637 1 795 2 057 6103 Keittiöapulainen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Miksi rekisteröidään? Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 LIITE 5 KAUPUNGINJOHTAJAN

NAANTALIN KAUPUNKI Vakanssiluettelo (vakituiset virat ja toimet) TOIMIELIN TEHTÄVÄALUE HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017 LIITE 5 KAUPUNGINJOHTAJAN KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO Kaupunginjohtaja 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Hallintojohtaja 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Controller 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Elinkeinoasiamies 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Kehityspäällikkö 1 0 0 1 0 1 0 0 1 Kaupunginkamreeri

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 TALOUSARVION SEURANTA 31.5.2015: STLTK 10.6.2015 Liite nro 1 C TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Kasvatus-, sosiaali- terveysalan perus puhevammaisten tulkin erikoisammatti Nimikesuojattu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö 2008 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report terveyspalvelujen henkilöstö 2008 Reijo Ailasmaa +358 20 610 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos PL 30 (Mannerheimintie 166,

Lisätiedot

Yksityinen sosiaalipalveluala

Yksityinen sosiaalipalveluala EK Palkkatilastot KUUKAUSIANSIOT JA ANSIOIDEN HAJONTA AMMATTINIMIKKEITTÄIN SYYSKUUSSA 2016 Miehet ja naiset Yksityinen sosiaalipalveluala Säännöllisen työajan ansio Ryhmittely syyskuussa 2016, Henkilöstöryhmä

Lisätiedot

KVTES Liitteet 1,3,4 ja 8

KVTES Liitteet 1,3,4 ja 8 Peruspalvelukuntayhtymä Selänne TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN ARVIOINTIPERUSTEET 18.8.2016 KVTES Liitteet 1,3,4 ja 8 Hinnoitteluko hta Hinnoittelu-k ohdan mukainen peruspalkka LIITE 1 01TOI060/1 2.016,00 Laskentasihteeri

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelutasopäätös 1.1.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 2 2 ENSIHOITOPALVELUN JÄRJESTÄMISTAPA... 3 3 ENSIHOITOPALVELUN

Lisätiedot

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille

Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Jatko-opintoja psykologiasta kiinnostuneille Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v.) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v.) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön mm. erilaisten työelämäprojektien

Lisätiedot

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät

03HOI040 Terveydenhuollon hoitohenkilöstö, hoitoalan ammattitehtävät KOODI TILASTONIMI 01HAL031 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: -15 000 asukasta 01HAL032 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä: 15 001-25 000 asukasta 01HAL033 Kunnan johto ja hallinto, B palkkaryhmä:

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTIEN EDUNVALVONTA: YHDENSUUNTAISUUS POTILAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISEN KANSSA. Tuomo Tikkanen 17.9.2010

PSYKOTERAPEUTTIEN EDUNVALVONTA: YHDENSUUNTAISUUS POTILAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISEN KANSSA. Tuomo Tikkanen 17.9.2010 PSYKOTERAPEUTTIEN EDUNVALVONTA: YHDENSUUNTAISUUS POTILAIDEN ETUJEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMISEN KANSSA Tuomo Tikkanen 17.9.2010 LÄHTÖKOHDAT: Psykoterapia on moniammatillista toimintaa Psykoterapia-alan edunvalvonnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 12 07.03.2013. 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 12 Asianro 1367/00.02.03/2013 Tuukka Kivelän oikaisuvaatimus ensihoitajan toimivalinnasta alkusijoituspaikkana Varkauden paloasema. Henkilöstö- Ja Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot