Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa"

Transkriptio

1 Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus päivitetty Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Tehtävissä, joissa ei ole selkeää ammatillista koulutusta tai tutkintoa, kelpoisuusehtona on riittävä työkokemus. Useimmilta esimiesasemassa olevilta edellytetään kelpoisuusehdon mukaan työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka sitä ei olekaan erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa mainita myös mitä muuta työn/viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tehtävänimike AAC-ohjaaja Kelpoisuusehto Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva perustutkinto ja puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto tai puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto ja AAC-ohjaajan työkokemus. Ajojärjestelijä (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys. Ammattimies Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. Apulaisosastonhoitaja Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla. Apulaisylifyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys. Apulaisylihammaslääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoishammaslääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä.

2 Apulaisylikemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. Apulaisylilääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Apuvälineteknikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys. Arkistopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. Arviointiylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja dosentin pätevyys lääketieteen alalla. Askarteluohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Atk-erikoissuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Atk-koordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Biostatistikko Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

3 Ensihoitopäällikkö (EPLL) Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. ERICA-aluepääkäyttäjä (EPLL) Soveltuva korkeakoulututkinto. Erikoishammaslääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkäri, akuuttilääketiede (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys akuuttilääketieteessä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Erikoissuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto. Erikoistutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty psykologin tai sairaanhoitajan laillistus tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus taikka terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. Erikoistuva geneetikko (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. (Filosofian maisterin tutkinto, jossa pääaineena perinnöllisyystiede ja johon sisältyy pro gradu tutkielma ihmisgenetiikan alalta). Erikoistuva hammaslääkäri (koulutusvirka) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja vähintään kahden vuoden päätoiminen työskentely hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä.

4 Erikoistuva lääkäri (koulutusvirka) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Erikoistuva mikrobiologi (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto mikrobiologia tai biologia pääaineena. Farmaseutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Farmaseutti, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus sekä tehtävään soveltuva työkokemus. Farmaseutti, vastaava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Fysioterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Fyysikko (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on fysiikka tai teknillinen fysiikka pääaineena, koulutusohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana kokonaisuutena. Geneetikko (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. (Filosofian maisterin tutkinto, jossa pääaineena perinnöllisyystiede ja johon sisältyy pro gradu tutkielma ihmisgenetiikan alalta). Hallinnollinen osastonhoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

5 Hallintojohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Hallintojohtaja (sairaanhoitopiiri) Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Hallintovirkailija Soveltuva ammatillinen koulutus. Hallintoylihoitaja *** Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Hammashoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Hammashuoltaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi pätevyys. Hankekoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto. Hankinta- ja sopimuslakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto. (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) Hankintakoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan.

6 Hankintapäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatehtävistä. Hankintasihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä. Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö (EPLL) Ensihoidon ja päivystyspalveluiden liikelaitos:ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus, kokemusta tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämistehtävistä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö (Turunmaan sairaala) Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta. Henkilöstöasiantuntija Korkeakoulututkinto. Henkilöstöjohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöstöhallinnosta ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Henkilöstösihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. HR-päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöhallinnosta. Huoltoinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

7 Huoltomestari Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huoltomies Soveltuva työkokemus. Huoltopalvelujen päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus toimialalta. Hygieniahoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja erikoistumisopinnoilla saavutettava hygieniahoitajan pätevyys tai muulla tavoin hankittu vastaava osaaminen. Jalkaterapeutti Ammattikorkeakoulututkinto. Jalkojenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Johdon sihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. Johtaja, patologian palvelualue Länsi- Suomen biopankki Dosentin pätevyys lääketieteen tai soveltuvalta luonnontieteelliseltä alalta. Johtaja, perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai terveydenhuollon erikoisalalla ja lääketieteelliseltä alalta suoritettu tieteellinen jatkotutkinto.

8 Johtaja, TYKSLAB Johtaja, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus Johtajaylilääkäri *** Johtava lääkäri, piirin muut sairaalat Johtava lääkäri, Tyks Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys TYKSLABissa edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys palvelualueelle soveltuvalla erikoisalalla, näyttö tuloksellisesta johtamisesta tehtävään soveltuvalla alalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ynnä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys asianomaisella erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä erikoislääkärin oikeus kuntayhtymässä edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys kuntayhtymässä edustettuna olevalla erikoisalalla, riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. TYKS: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys kuntayhtymässä edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys, riittävä kokemus alansa hallinto- ja johtotehtävissä tai hallinnon pätevyys sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja ruotsin kielen taito. Johtava potilasasiamies Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen kelpoisuus ja kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä. Johtava työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveys-huollon tehtäviin sekä ylempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Johtava työterveyslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin.

9 Johtava ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Kassanhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Kehittäjä Soveltuva työkokemus Kehittämispäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta kehittämistehtävistä ja kunnallishallinnon tuntemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Kemisti (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on kemia tai biokemia pääaineena tai koulutusohjelmana. Kenttäjohtaja (EPLL) Ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto taikka laillistetun sairaanhoitajan pätevyys (laki 559/94) ja ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Keskusarkistonhoitaja Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja arkistonhoitotutkinto. Kielenkääntäjä Ylempi korkeakoulututkinto sekä erinomainen suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito ja hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Kiinteistöesimies Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

10 Kiinteistöpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta rakennuttamistehtävistä. Kirjanpitäjä Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta kirjanpitotehtävistä. Kliinisen hoitotyön asiantuntija Ylempi korkeakoulututkinto terveystieteiden koulutusalalla pääaineena hoitotiede ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Konepäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Korvakappaleentekijä Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto. Koulutussuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Kuljetuspäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. Kuntayhtymän tarkastaja *** Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävissä tai korkeakoulututkinto ja JHTT-tutkinto sekä kokemusta tarkastustehtävissä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kuntohoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.)

11 Kuntoutusohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Kuntoutussuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Kuulontutkija Terveydenhuollon soveltuvaan tutkintoon pohjaava kuulontutkijan koulutus. Kätilö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Käyttöpäivystäjä Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Käyttöpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto. Laatuvastaava Ylempi korkeakoulututkinto. Laborantti Laborantin tutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto. Laboratoriohoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

12 Laitoshuollon suunnittelija Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Laitoshuoltaja Ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto taikka riittävä työkokemus. Laitoshuoltopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Laskentasihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta laskentatehtävistä. Lastenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Liikunnanohjaaja Alan perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Liikuntafysiologi Ylempi korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen fysioterapeutin laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Liinavaatevarastonhoitaja Ammatillinen koulutus. Logistiikkapäällikkö Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta toimialaltaan.

13 Lvi-insinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lvi-rakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lähetti Soveltuvuus tehtävään. Lähihoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. Lähihoitaja (perustason ensihoitaja) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys sekä ensihoitoasetuksen (340/2011) edellyttämä perustason koulutus. Lisäksi työntekijältä edellytetään B-luokan ajo-oikeutta. Lääketyöntekijä Alan perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen alan tutkinto. Lääkintävahtimestari Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai lääkintävahtimestarin tutkinto. Lääkäri (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Maksuliikenteenhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

14 Materiaalipäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatoimesta. Mielenterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Mikrotukihenkilö Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Monistaja Soveltuva työkokemus. Monistamon esimies Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus. Musiikkiterapeutti Korkeakoulututkinto pääaineena musiikkiterapia. Mykologi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Neuvottelupäällikkö Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) sekä työmarkkinoiden tuntemus. Ompelija Ammatillinen koulutus.

15 Opetuskoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Optikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Osastonhoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Osastonlääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Osastonsihteeri Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. Osastonylilääkäri TYKS ja läpi sairaanhoitopiirin menevät organisaatiot lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä poikkeuksia: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Osastonylilääkäri Tyks Loimaan sairaalassa, Tyks Salon sairaalassa, Turunmaan sairaalassa ja Tyks Vakka-Suomen sairaalassa toimivat, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen näissä olevissa osastoissa sekä Turun kaupunginsairaalassa ja Tyks Raision sairaalassa toimivat sekä psykiatrian tulosalueen osavastuualueilla sijaitsevissa yksiköissä toimivat: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Palveluohjaaja (Sapa) Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto.

16 Palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto Perushoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Potilasasiamies Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Potilasturvallisuuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kilen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Projektijohtaja Soveltuva tutkinto. Proviisori Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja työkokemusta ammattialaltaan. Psykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Psykologi, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus sekä kokemusta kliinisestä psykologiasta. Psykologi, vastaava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

17 Psykologi-erikoistutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty psykologin laillistus. Psykoterapeutti Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. Puhelunvälittäjä/keskuksenhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. Puheterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Puheterapeutti, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja kokemusta toimialaltaan. Puutarhatyöntekijä Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. Puutarhuri Alan tutkinto ja riittävä työkokemus. Päävalvoja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Radiokemisti Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan.

18 Rakennusarkkitehti Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennusinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennusmestari Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Rakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennuttamisinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto Ravintotyöntekijä Alan ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Ravitsemispäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä työkokemus. Ravitsemistyönjohtaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä työkokemus. Ravitsemusterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

19 Rekrytointisuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Röntgenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Sairaala-apteekkari Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistetun proviisorin pätevyys, sairaalafarmasian erikoiskoulutus, kokemusta toimialalta ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Sairaalafyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys. Sairaalageneetikko/ molekyylibiologi Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalagenetiikon/molekyylibiologin pätevyys. Sairaalainsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto. Sairaalajohtaja Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä erikoislääkärin pätevyys tai oikeus sekä dosentin arvo ja hallinnollista kokemusta. Sairaalakemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. Sairaalamikrobiologi Ylempi korkeakoulututkinto ja sairaalamikrobiologin pätevyyslautakunnan todistus pätevyydestä.

20 Sairaalasolubiologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukaisesti hyväksytty sairaalasolubiologin pätevyys. Sairaalatutkija Korkeakoulututkinto. Sairaalaylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Sairaanhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Sairaanhoitaja (ensihoito, hoitotaso) EPLL Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukainen hoitotason kelpoisuus (asetus 340/2011). Sairaanhoitaja-kuulontutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Sairaanhoitopiirin johtaja *** Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Siivoustyönjohtaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Sisäinen tarkastaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävistä.

21 Solubiologi, (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy syventävät opinnot solubiologiassa tai molekyylibiologiassa tai muutoin hankitut näitä vastaavat tiedot. Sonograaferi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Sosiaalineuvoja Soveltuva korkeakoulututkinto. Sosiaalityöntekijä/ vastaava sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen kelpoisuus. Sovellusasiantuntija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä kokemus kyseisen vastuualueen tietojenkäsittelyalan suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Suojelupäällikkö Korkeakoulututkinto. Suunnittelija Korkeakoulututkinto. Suunnitteluinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta rakennuttamistehtävistä. Suunnittelusihteeri Korkeakoulututkinto.

22 Sähköinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Sähkörakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Talonmies Soveltuva työkokemus. Talousjohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta taloushallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Talouspalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Talouspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Taloussihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Taloussuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto. Teknillinen johtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

23 Tekstinkäsittelijä Vähintään nettolyönnin konekirjoitusnopeus/30 minuuttia taikka nettolyöntiä/10 minuuttia. Terveydenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Tiedonhallintasuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. Tiedotussihteeri Korkeakoulututkinto. Tiedotustoimittaja Korkeakoulututkinto. Tietohallintojohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialallaan ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tietohallintoylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja kokemusta tietohallinnon alalta. Tietopalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto Tiiminvetäjä (EPLL) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja soveltuvat erikoisopinnot.

24 Tiiminvetäjä (Sapa) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai laboratoriohoitajan tutkinto ja soveltuvat erikoistumisopinnot tai aikaisemmin suoritettu terveydenhuollon opistoasteinen tutkinto täydennettynä riittävällä hallinnollisella koulutuksella. Tiimipäällikkö (EPLL) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai sairaanhoitajan tutkinto ja soveltuvat erikoistumisopinnot sekä riittävä hallinnollinen koulutus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Toimialajohtaja (Psykiatria) Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus terveydenhuollon hallinnollisista tehtävistä ja riittävä johtamiskokemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Toimintaterapeutti/johtava toimintaterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Toimistonhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimistotehtävistä. Toimistopäällikkö Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Toimistosihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä Ylilääkärin sihteerinä toimiva toimistosihteeri: Lisäksi hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. Toimitusjohtaja (Turunmaa) / Hallintosääntö 34 d Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Toimitusjohtaja (TYKSLAB) / Laboratorioliikelaitoksen johtosääntö 4 Soveltuvan ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tuloksellisesta johtamisesta tehtävään soveltuvalta alalta.

25 Tulosryhmän johtaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädet-ty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys tulosryhmässä edustettuna olevalla erikoisalalla, riittävä kokemus hallinnollista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tulosryhmän ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tuotantopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. Turvallisuuspäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaansa. Tutkimusapulainen Soveltuva ammatillinen koulutus. Tutkimuskoordinaattori Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Tutkimuslakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) Tutkimuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Tutkimusylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

26 Työfysioterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työhyvinvointisuunnittelija Korkeakoulututkinto. Työnjohtaja, huolto Soveltuva ammatillinen koulutus. Työnjohtaja, laitoshuolto Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Työnjohtaja, tekniikka Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialaltaan. Työnohjaaja Soveltuva ammatillinen koulutus. Työpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkeaasteen tutkinto. Työsuojelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riitävä perhetyneisyys toimialaansa. Työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin.

27 Työterveyshuollon lääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työterveyslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Työterveyspsykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Vahtimestari Soveltuva työkokemus. Varaston-/keskusvarastonhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus. Varastopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Varastotyöntekijä Soveltuva työkokemus. Vastaava terveydenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Vastaava työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin.

28 Verkkotoimittaja Korkeakoulututkinto. Videoterapeutti Soveltuva ammatillinen tutkinto. Viestintäpäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tiedotus- ja viestintätehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. VIRVE-päällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Välinehuoltaja Välinehuoltajan ammattitutkinto. Yhteyspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Ylifyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen sairaalafyysikon pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ylihammaslääkäri Ylihoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

29 Ylikemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen sairaalakemistin pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ylilääkäri, EPLL Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylilääkäri, piirin muut sairaalat Ylilääkäri, Tyks Ylipuutarhuri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Puutarhurin perustutkinto tai sovletuva vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä työkokemus suunnittelusta toimialueeltaan.

30 Organisaatiomuutoksen suunnittelua varten perustetut asemat Asemat ovat virassa oleville määrättäviä lisävastuita ja ovat oman viran ohella suoritettavia. Lisävastuusta myönnetään lisäkorvaus, joka vahvistetaan määräämispäätöksen yhteydessä. Määräämispäätöksen tekee hallitus. Johtavan ylihoitajan asema Palvelujohtajan asema (asiantuntijapalvelut) Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ylempi korkeakoulututkinto palvelualueella edustettuna olevalta ammattialalta ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Palvelujohtajan asema (teho- ja toimenpidepalvelut) Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Toimialuejohtajan asema Toimialueen ylihoitajan asema Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus, dosentin arvo tai perustellusta syystä tohtorin tutkinto ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

31 SELITYKSIÄ Korkeakoulututkinnot: Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat `- korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto `- jatkotutkintoon johtava lisensiaatin tutkinto `- tohtorin tutkinto `- ylempi ammattikorkeakoulututkinto `- ammattikorkeakoulun jatkotutkinto Alempia korkeakoulututkintoja ovat `- korkeakoulussa suoritettu alempi korkeakoulututkinto `- asetuksen tarkoittama ammattikorkeakoulututkinto Yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetusta asetuksesta /464, jota on muutettu /426. Erikoislääkärin pätevyyden omaava lääkäri (Lääkärisopimus 2004, yleisosan liite 2) * Lääkäri, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 :n 4 mom:ssa (1030/00) tarkoitettu erikoislääkärin oikeus tai voimassa olleessa 6 :ssä (559/94) tarkoitettu erikoislääkärin pätevyys taikka jolle oli em. lain voimaan tullessa myönnetty erikoislääkärin oikeus (ks. em. lain 46 :n 1 momentin siirtymäsäännös). Lääkäri, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt em. lain 9 :n 3 momentissa (ETA-alue) sanotun oikeuden harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna lääkärinä tai 13 :ssä (ETA-alueen ulkopuoliset alueet) säädetyn vastaavan ammatinharjoittamisluvan.

32 Erikoishammaslääkärin pätevyyden omaava hammaslääkäri (Lääkärisopimus 2004, yleisosan liite 2) ** Hammaslääkäri, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 :n 4 mom:ssa (1030/00) tarkoitettu erikoishammaslääkärin oikeus tai voimassa olleessa 6 :ssä [(559/94) tarkoitettu erikoishammaslääkärin pätevyys tai jolle oli em. lain voimaan tullessa myönnetty erikoishammaslääkärin oikeus (ks. em. lain 46 :n 1 momentin siirtymäsäännös]. Hammaslääkäri, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt em. lain 9 :n 3 momentissa (ETA-alue) sanotun oikeuden harjoittaa erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna hammaslääkärinä tai 13 :ssä (ETA-alueen ulkopuoliset alueet) säädetyn vastaavan ammatinharjoittamisluvan. ****) Apulaisylilääkärin / apulaisylihammaslääkärin tai erikoislääkärin / erikoishammaslääkärin virka voidaan perustaa siten, että perustamispäätöksessä todetaan molemmat nimikkeet jotka tehtävässä tulevat kyseeseen. Tämä koskee sellaisia virkoja, joissa voi tulla kyseeseen molemmille tutkinnoille yhteinen erikoisala (mm. suu- ja leukakirurgia). Myös hakuilmoituksessa mainitaan tällöin vaihtoehtoina ne nimikkeet, jotka tehtävässä tulevat kyseeseen. Tehtävään valitun henkilön virkanimike on tällöin hänen koulutuksensa mukainen. Yleiset kelpoisuusvaatimukset Vakinaiseen tehtävään palkattavalta edellytetään 18 vuoden ikää ja kaikilta sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa kuin viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ja sellaista suomen tai ruotsin kielen suullista tai kirjallista taitoa kuin nimikkeittäin on tarkemmin määritelty. Turunmaan sairaalassa: `- ryhmiin 1. Lääkärit, 2. Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö, 3. Hoitohenkilöstö ja 5. Yleis- ja taloushallinnon johto kuuluvilta hyvää suullista ja kirjallista suomen ja ruotsin kielen taitoa `- muihin ryhmiin kuuluvilta sellaista suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, kuin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää `- tässä määriteltyä kelpoisuusvaatimusta kielitaidon osalta sovelletaan jäljempänä mahdollisesti määritellyn poikkeavan kielitaitovaatimuksen sijasta

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 26.9.2016 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Amanuenssi Ammattimies Apulaislääkäri Apulaisosastonhoitaja Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Alan ammatillinen

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9)

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri Apulaisylilääkäri Muut sairaanhoitoalueet

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava lehtori liikunnan

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 5 Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen Pöydälle 11.03.2014 HEL 2014-002260 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättänee

Lisätiedot

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Kasvatus-, sosiaali- terveysalan perus puhevammaisten tulkin erikoisammatti Nimikesuojattu

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014-

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- SAIRAANHOITOPIIRIN ENSIHOITOPALVELUN PALVELUTASOPÄÄTÖS AJALLE 1.1.2014- Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 2 (8) 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Ensihoidon palvelutasopäätös koskee Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella

Lisätiedot

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYSYHTYMÄ Työpaikkailmoituksia, dokumentti sisältää kahdeksan sivua. Työpaikkailmoitus kopioitu sivulta: http://www.kuntarekry.fi/avoimettyopaikat/sivut/jobs.aspx?jobid=phsotey-07-26-

Lisätiedot

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain 45-88-16 HEL 2016-002895 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI MUISTIO 1 TERVEYSKESKUS Leena Moisander 23.10.2009 TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTETTAVAT KOHDAT PITKÄAIKAISHOIDON UUDELLEENJÄRJESTELYN YHTEYDESSÄ Pykälä Nykyinen Uusi 6 Lautakunnan

Lisätiedot

SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT

SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT 1 SEURAAVAT TÄYTETTÄVÄT TEHTÄVÄT Käsittely: Henkilöstöryhmä 10.5.2016/Yhteistyötoimikunta 10.5.2016/Kuntayhtymän hallitus 12.5.2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT Palvelupäällikkö 7 kpl Mikkeli+ Haukivuori,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/ (5) Kaupunginhallitus Kaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 (5) 700 Kiinteistöviraston hallinto-osaston osastopäällikön virkaan valitseminen HEL 2013-001979 T 01 01 01 01 Päätös päätti valita kiinteistöviraston hallinto-osaston

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu. henkilöstöjohtaja

Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, Joensuu. henkilöstöjohtaja Pöytäkirja 4/2016 1 Henkilöstöjaosto Aika 10.11.2016 kello 16:00-00:00 Paikka Keskussairaala, M-talo 1. krs kokoustila 1, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu Saapuvilla olleet jäsenet Meriläinen Juhani Parikka

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky.

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky. HALLITUS 102 29.08.2016 HYKSIN JOHTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2017 ALKAEN 713/00/01/02/2010 HALL 102 HUS:n hallitukselle esitetään, että HYKSin johtavan ylilääkärin virka laitetaan avoimesti haettavaksi

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen Valvira Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirasto Päätös 1 (6) 30.9.2016 Mehiläinen Oy Pohjoinen Hesperiankatu 17 00260 Helsinki Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp. lakialoitteen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä JOHDANTO. Vireilletulo.

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp. lakialoitteen laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä JOHDANTO. Vireilletulo. SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 7/2005 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 :n muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 17 päivänä toukokuuta

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 39 Päivähoitoyksikkö Franzenian päiväkodinjohtajan virkaan valinta HEL 2015-003621 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen

Lisätiedot

Matematiikka. Orientoivat opinnot /

Matematiikka. Orientoivat opinnot / Matematiikka Orientoivat opinnot / 30.8.2011 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot erillisiä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toimintasääntö Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 2.2.2017 ja se on voimassa 1.3.2017 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Anne Koskela VALTIONEUVOSTON ASETUS VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖSTÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Anne Koskela VALTIONEUVOSTON ASETUS VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitusneuvos Anne Koskela 16.12.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS VANKITERVEYDENHUOLLON YKSIKÖSTÄ 1 Johdanto Vankien terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirretty

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality

Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Laboratoriohenkilökunnan koulutus; miten turvata tulevaisuuden ammattitaitoinen henkilökunta? Labquality Mikrobiologian laboratorioiden edustajien neuvottelukokous 17.10.2008 Seija Tuokko Laboratoriossa

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.8.2016 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (5) 2 Sosiaali- ja terveysviraston uudet virat ja virkanimikemuutokset 1.4.2014 lukien HEL 2014-000765 T 01 01 00 Päätösehdotus päättänee seuraavista sosiaali- ja

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

5. Konsernipalvelut. Liite KH / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Liite KH 29.8.2016 / kokouksessa esittelijän tarkistama esitys VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Esityslista 1/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 3 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012243 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä riittävä johtamiskokemus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja tehtävän edellyttämä riittävä johtamiskokemus Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen toisen vaiheen rekrytoinnit Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessa 12.5.2016 13 toisen vaiheen rekrytointisuunnitelman ja perustanut täytettävät virat.

Lisätiedot

PPSHP ENSIHOITOPALVELU

PPSHP ENSIHOITOPALVELU PPSHP ENSIHOITOPALVELU Ensihoitopäällikkö Iiro Anttila Taustaa Apulaisoikeuskanslerin päätös 15.1.2007 (Dnro 1/50/2007) Johtopäätökset palvelutasosta ei ole yhtenäisiä määrittelyjä sairaankuljetuspalvelun

Lisätiedot

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO

Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Teiskontie 35 PL 2000 33521 Tampere LAUSUNTO LAUSUNTO LSSAVI/4873/05.07.00/2015 Länsi- ja Sisä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 12.11.2015 Kaius Kaartinen Ensihoitopalvelusta vastaava lääkäri TAYS Ensihoitokeskus, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12.

Helsingin kaupunki Esityslista 41/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää perustaa 1.12. Helsingin kaupunki Esityslista 41/2016 1 (5) 7 Palvelukokonaisuuksien johtajien virkojen perustaminen ja täyttömenettely sekä sosiaali- ja terveysviraston osastopäälliköiden virkojen virkanimikkeiden muuttaminen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto Talous- ja tukipalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto Talous- ja tukipalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 311 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-704-16 HEL 2016-008694 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut -osaston osastopäällikkö

Lisätiedot

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen

19) Alle 3000 euron suuruisen vahingonkorvauksen maksaminen Hyvinvoinnin palvelualue / Avo- ja asumispalvelut Liite 1 Johtajan tai konsernihallinnon toimivaltaan kuuluvan asia siirtäminen viranhaltijan ratkaistavaksi HANKINNAT, KORVAUKSET JA VAPAUTUKSET 12) Muutoksen

Lisätiedot

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset

Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito. Alueelliset yhteistyökokoukset Terveysosasto Kuntoutusryhmä Kuntoutuspolku, kuntoutuksen rakenne ja toteutus - Aikuisten reumaa sairastavien kuntouttava hoito Alueelliset yhteistyökokoukset 24.8.-7.9.2010 Kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013.

Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 30.1.2013. Tämä sääntö sisältää tiedekunnassa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

TERVEYSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

TERVEYSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 TERVEYSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena sen yliopiston

Lisätiedot

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista

OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista OPO-koulutuspäivä - Asiaa valintaperusteista Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden 29.9.2011 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden YKY Vuoden 2011 alusta toimintansa aloittaneessa yksikössä oppiaineita vanhoista

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A5 / 2010 Pertti Tikkanen Tiedekuntaneuvosto Kokous 2.6.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 19 A 20 A 19/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 20/2010 2 Ilmoitusasiat OULUN

Lisätiedot

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998)

ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) 166 IV ASETUKSET ASETUS ERIKOISLÄÄKÄRIN TUTKINNOSTA (678/1998) Annettu 4 päivänä syyskuuta 1998 Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

Lisätiedot

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 V i r a n o m a i n e n t ä y t t ä ä Dnro YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 1. Perustiedot palvelujen tuottajasta Palvelujen tuottajan nimi Y-tunnus Palvelujen tuottajan yhtiömuoto

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta /2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus. ensihoitopalvelusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 2011 340/2011 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ensihoitopalvelusta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien

Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat lähtien Johtavassa ja itsenäisessä asemassa olevat viranhaltijat 1.12.2016 lähtien Taustaa Henkilöstölautakunta kokouksessaan 18.6.1991 76 on päättänyt johtavassa, siihen rinnastettavassa tai itsenäisessä asemassa

Lisätiedot

5 Kotisairaalan apulaisylilääkärin virkavalinta, työavain Päätös

5 Kotisairaalan apulaisylilääkärin virkavalinta, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 5 Kotisairaalan apulaisylilääkärin virkavalinta, työavain 45-1179-15 HEL 2016-001427 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.1.

HELSINGIN KAUPUNKI HENKILÖKUNNAN VALINTA Liite 3C SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Terveys- ja päihdepalvelut Psykiatria- ja päihdepalvelut 1.1. VIRKAAN TAI TOIMEEN VAKINAISESTI OTTAVAT VIRANOMAISET JA HEI- DÄN PÄÄTÖKSENTEKO-OIKEUTENSA TERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN OSASTOLLA PSYKIATRIA- JA PÄIHDEPALVELUT OSASTOLLA 1.1.2016 LUKIEN HENKILÖKUNNAN VALINTA

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Rakennusvalvontavirasto 25.04.2016 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 9 kaupunkikuvaosaston rakennusmestarin määräaikaisen viran (vakanssi 034696) täyttäminen, työavain 28-7- 16 HEL 2016-002042 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot