Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa"

Transkriptio

1 Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus päivitetty Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Tehtävissä, joissa ei ole selkeää ammatillista koulutusta tai tutkintoa, kelpoisuusehtona on riittävä työkokemus. Useimmilta esimiesasemassa olevilta edellytetään kelpoisuusehdon mukaan työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka sitä ei olekaan erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa mainita myös mitä muuta työn/viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tehtävänimike Kelpoisuusehto AAC-ohjaaja Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva perustutkinto ja puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto tai puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto ja AAC-ohjaajan työkokemus. Ajojärjestelijä (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys. Ammattimies Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. Apulaisosastonhoitaja Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla. Apulaisylifyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys.

2 Apulaisylihammaslääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoishammaslääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Apulaisylikemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. Apulaisylilääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Apuvälineteknikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys. Arkistopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. Arviointiylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja dosentin pätevyys lääketieteen alalla. Askarteluohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Atk-erikoissuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

3 Atk-koordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Biostatistikko Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Ensihoitopäällikkö (EPLL) Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. ERICA-aluepääkäyttäjä (EPLL) Soveltuva korkeakoulututkinto. Erikoishammaslääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkäri, akuuttilääketiede (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys akuuttilääketieteessä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Erikoissuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto.

4 Erikoistutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty sairaanhoitajan laillistus tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. Erikoistuva geneetikko (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. (Filosofian maisterin tutkinto, jossa pääaineena perinnöllisyystiede ja johon sisältyy pro gradu tutkielma ihmisgenetiikan alalta). Erikoistuva hammaslääkäri (koulutusvirka) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja vähintään kahden vuoden päätoiminen työskentely hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä. Erikoistuva lääkäri (koulutusvirka) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Erikoistuva mikrobiologi (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto mikrobiologia tai biologia pääaineena. Farmaseutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Farmaseutti, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus sekä tehtävään soveltuva työkokemus. Farmaseutti, vastaava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

5 Fysioterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Fyysikko (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on fysiikka tai teknillinen fysiikka pääaineena, koulutusohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana kokonaisuutena. Geneetikko (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. (Filosofian maisterin tutkinto, jossa pääaineena perinnöllisyystiede ja johon sisältyy pro gradu tutkielma ihmisgenetiikan alalta). Hallinnollinen osastonhoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Hallintojohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Hallintojohtaja (sairaanhoitopiiri) Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Hallintovirkailija Soveltuva ammatillinen koulutus. Hallintoylihoitaja *** Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

6 Hammashoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Hammashuoltaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi pätevyys. Hankekoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto. Hankinta- ja sopimuslakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto. (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) Hankintakoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Hankintapäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatehtävistä. Hankintasihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä. Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö (EPLL) Ensihoidon ja päivystyspalveluiden liikelaitos:ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus, kokemusta tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämistehtävistä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

7 Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö (Turunmaan sairaala) Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta. Henkilöstöasiantuntija Korkeakoulututkinto. Henkilöstöjohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöstöhallinnosta ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Henkilöstösihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. HR-päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöhallinnosta. Huoltoinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huoltomestari Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huoltomies Soveltuva työkokemus.

8 Huoltopalvelujen päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus toimialalta. Hygieniahoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja erikoistumisopinnoilla saavutettava hygieniahoitajan pätevyys tai muulla tavoin hankittu vastaava osaaminen. Jalkaterapeutti Ammattikorkeakoulututkinto. Jalkojenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Johdon sihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. Johtaja, patologian palvelualue Länsi- Suomen biopankki Dosentin pätevyys lääketieteen tai soveltuvalta luonnontieteelliseltä alalta. Johtaja, perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai terveydenhuollon erikoisalalla ja lääketieteelliseltä alalta suoritettu tieteellinen jatkotutkinto. Johtaja, TYKSLAB Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys TYKSLABissa edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys palvelualueelle soveltuvalla erikoisalalla, näyttö tuloksellisesta johtamisesta tehtävään soveltuvalla alalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ynnä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

9 Johtaja, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus Johtajaylilääkäri *** Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys asianomaisella erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä erikoislääkärin oikeus kuntayhtymässä edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Johtava potilasasiamies Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen kelpoisuus ja kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä. Johtava työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveys-huollon tehtäviin sekä ylempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Johtava työterveyslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Johtava ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Kassanhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

10 Kehittäjä Soveltuva työkokemus Kehittämispäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta kehittämistehtävistä ja kunnallishallinnon tuntemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Kemisti (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on kemia tai biokemia pääaineena tai koulutusohjelmana. Kenttäjohtaja (EPLL) Ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto taikka laillistetun sairaanhoitajan pätevyys (laki 559/94) ja ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Asetuksen tarkoittamat siirtymäsäännökset huomioidaan. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus sekä B-luokan ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Keskusarkistonhoitaja Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja arkistonhoitotutkinto. Kielenkääntäjä Ylempi korkeakoulututkinto sekä erinomainen suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito ja hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Kiinteistöesimies Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Kiinteistöpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta rakennuttamistehtävistä.

11 Kirjanpitäjä Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta kirjanpitotehtävistä. Kliinisen hoitotyön asiantuntija Ylempi korkeakoulututkinto terveystieteiden koulutusalalla pääaineena hoitotiede ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Konepäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Konsernilakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti). Korvakappaleentekijä Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto. Koulutussuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Kuljetuspäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. Kuntayhtymän tarkastaja *** Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävissä tai korkeakoulututkinto ja JHTT-tutkinto sekä kokemusta tarkastustehtävissä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

12 Kuntohoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Kuntoutusohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Kuntoutussuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Kuulontutkija Terveydenhuollon soveltuvaan tutkintoon pohjaava kuulontutkijan koulutus. Kätilö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Käyttöpäivystäjä Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Käyttöpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Laatuvastaava Ylempi korkeakoulututkinto.

13 Laborantti Laborantin tutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto. Laboratoriohoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Laitoshuollon suunnittelija Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Laitoshuoltaja Ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto taikka riittävä työkokemus. Laitoshuoltopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Laskentasihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta laskentatehtävistä. Lastenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Liikunnanohjaaja Alan perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

14 Liikuntafysiologi Ylempi korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen fysioterapeutin laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Liinavaatevarastonhoitaja Ammatillinen koulutus. Logistiikkapäällikkö Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Lvi-insinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lvi-rakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lähetti Soveltuvuus tehtävään. Lähihoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. Lähihoitaja (perustason ensihoitaja) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys sekä ensihoitoasetuksen (340/2011) edellyttämä perustason koulutus. Lisäksi työntekijältä edellytetään B-luokan ajo-oikeutta.

15 Lääketyöntekijä Alan perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen alan tutkinto. Lääkintävahtimestari Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai lääkintävahtimestarin tutkinto. Lääkäri (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Maksuliikenteenhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Materiaalipäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatoimesta. Mielenterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Mikrotukihenkilö Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Monistaja Soveltuva työkokemus.

16 Monistamon esimies Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus. Musiikkiterapeutti Korkeakoulututkinto pääaineena musiikkiterapia. Mykologi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Neuvottelupäällikkö Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) sekä työmarkkinoiden tuntemus. Ompelija Ammatillinen koulutus. Opetuskoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Optikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Osastonhoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

17 Osastonlääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Osastonsihteeri Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. Osastonylilääkäri TYKS ja läpi sairaanhoitopiirin menevät organisaatiot lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä poikkeuksia: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Osastonylilääkäri Tyks Loimaan sairaalassa, Tyks Salon sairaalassa, Turunmaan sairaalassa ja Tyks Vakka-Suomen sairaalassa toimivat, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen näissä olevissa osastoissa sekä Turun kaupunginsairaalassa ja Tyks Raision sairaalassa toimivat sekä psykiatrian tulosalueen osavastuualueilla sijaitsevissa yksiköissä toimivat: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Palveluohjaaja, Välinehuolto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto. Palveluohjaaja, Laitoshuolto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto

18 Perushoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Potilasasiamies Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Potilasturvallisuuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kilen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Projektijohtaja Soveltuva tutkinto. Proviisori Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja työkokemusta ammattialaltaan. Psykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Psykologi, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus sekä kokemusta kliinisestä psykologiasta. Psykologi, vastaava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

19 Psykologi-erikoistutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty psykologin laillistus. Psykoterapeutti Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. Puhelunvälittäjä/keskuksenhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. Puheterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Puheterapeutti, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja kokemusta toimialaltaan. Puutarhatyöntekijä Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. Puutarhuri Alan tutkinto ja riittävä työkokemus. Päävalvoja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä.

20 Radiokemisti Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Rakennusarkkitehti Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennusinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennusmestari Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Rakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennuttamisinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto Ravintotyöntekijä Alan ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Ravitsemispäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä työkokemus.

21 Ravitsemistyönjohtaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä työkokemus. Ravitsemusterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Rekrytointisuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Röntgenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Sairaala-apteekkari Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistetun proviisorin pätevyys, sairaalafarmasian erikoiskoulutus, kokemusta toimialalta ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Sairaalafyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys. Sairaalageneetikko/ molekyylibiologi Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalagenetiikon/molekyylibiologin pätevyys. Sairaalainsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

22 Sairaalajohtaja Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä erikoislääkärin pätevyys tai oikeus sekä dosentin arvo ja hallinnollista kokemusta. Sairaalakemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. Sairaalamikrobiologi Ylempi korkeakoulututkinto ja sairaalamikrobiologin pätevyyslautakunnan todistus pätevyydestä. Sairaalasolubiologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukaisesti hyväksytty sairaalasolubiologin pätevyys. Sairaalatutkija Korkeakoulututkinto. Sairaalaylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Sairaanhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Sairaanhoitaja (ensihoito, hoitotaso) EPLL Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukainen hoitotason kelpoisuus (asetus 340/2011).

23 Sairaanhoitaja-kuulontutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Sairaanhoitopiirin johtaja *** Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Siivoustyönjohtaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Sisäinen tarkastaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävistä. Solubiologi, (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy syventävät opinnot solubiologiassa tai molekyylibiologiassa tai muutoin hankitut näitä vastaavat tiedot. Sonograaferi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Sosiaalineuvoja Soveltuva korkeakoulututkinto. Sosiaalityöntekijä/ vastaava sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen kelpoisuus.

24 Sovellusasiantuntija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä kokemus kyseisen vastuualueen tietojenkäsittelyalan suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Suojelupäällikkö Korkeakoulututkinto. Suunnittelija Korkeakoulututkinto. Suunnitteluinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta rakennuttamistehtävistä. Suunnittelusihteeri Korkeakoulututkinto. Sähköinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Sähkörakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Talonmies Soveltuva työkokemus.

25 Talousjohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta taloushallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Talouspalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Talouspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Taloussihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Taloussuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto. Teknillinen johtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tekstinkäsittelijä Vähintään nettolyönnin konekirjoitusnopeus/30 minuuttia taikka nettolyöntiä/10 minuuttia. Terveydenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

26 Tiedonhallintasuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. Tiedotussihteeri Korkeakoulututkinto. Tiedotustoimittaja Korkeakoulututkinto. Tietohallintojohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialallaan ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tietohallintoylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja kokemusta tietohallinnon alalta. Tietopalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto Tiiminvetäjä (EPLL) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja soveltuvat erikoisopinnot. Tiiminvetäjä (Sapa) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai laboratoriohoitajan tutkinto ja soveltuvat erikoistumisopinnot tai aikaisemmin suoritettu terveydenhuollon opistoasteinen tutkinto täydennettynä riittävällä hallinnollisella koulutuksella.

27 Tiimipäällikkö (EPLL) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai sairaanhoitajan tutkinto ja soveltuvat erikoistumisopinnot sekä riittävä hallinnollinen koulutus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Tilapalvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Toimialajohtaja (Psykiatria) Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus terveydenhuollon hallinnollisista tehtävistä ja riittävä johtamiskokemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Toimintaterapeutti/johtava toimintaterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Toimistonhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimistotehtävistä. Toimistopäällikkö Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Toimistosihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä Ylilääkärin sihteerinä toimiva toimistosihteeri: Lisäksi hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. Toimitusjohtaja (Turunmaa) / Hallintosääntö 34 d Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

28 Toimitusjohtaja (TYKSLAB) / Laboratorioliikelaitoksen johtosääntö 4 Soveltuvan ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tuloksellisesta johtamisesta tehtävään soveltuvalta alalta. Tulosryhmän johtaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädet-ty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys tulosryhmässä edustettuna olevalla erikoisalalla, riittävä kokemus hallinnollista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tulosryhmän ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tuotantopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. Turvallisuuspäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaansa. Tutkimusapulainen Soveltuva ammatillinen koulutus. Tutkimuskoordinaattori Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Tutkimuslakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti)

29 Tutkimuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Tutkimusylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Työfysioterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työhyvinvointisuunnittelija Korkeakoulututkinto. Työkykykoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto Työnjohtaja, huolto Soveltuva ammatillinen koulutus. Työnjohtaja, laitoshuolto Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Työnjohtaja, tekniikka Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialaltaan.

30 Työnohjaaja Soveltuva ammatillinen koulutus. Työpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Työsuojelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riitävä perhetyneisyys toimialaansa. Työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työterveyshuollon lääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työterveyslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Työterveyspsykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Vahtimestari Soveltuva työkokemus.

31 Varaston-/keskusvarastonhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus. Varastopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Varastotyöntekijä Soveltuva työkokemus. Vastaava terveydenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Vastaava työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Verkkotoimittaja Korkeakoulututkinto. Videoterapeutti Soveltuva ammatillinen tutkinto. Viestintäpäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tiedotus- ja viestintätehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

32 VIRVE-päällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Välinehuoltaja Välinehuoltajan ammattitutkinto. Yhteyspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Ylifyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen sairaalafyysikon pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ylihammaslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylikemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen sairaalakemistin pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ylilääkäri, EPLL Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

33 Ylilääkäri, piirin muut sairaalat Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylilääkäri, Tyks Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylipuutarhuri Puutarhurin perustutkinto tai sovletuva vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä työkokemus suunnittelusta toimialueeltaan.

34 Organisaatiomuutoksen suunnittelua varten perustetut asemat Asemat ovat virassa oleville määrättäviä lisävastuita ja ovat oman viran ohella suoritettavia. Lisävastuusta myönnetään lisäkorvaus, joka vahvistetaan määräämispäätöksen yhteydessä. Määräämispäätöksen tekee hallitus. Johtavan ylihoitajan asema Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Palvelujohtajan asema (asiantuntijapalvelut) Ylempi korkeakoulututkinto palvelualueella edustettuna olevalta ammattialalta ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Palvelujohtajan asema (teho- ja toimenpidepalvelut) Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Toimialuejohtajan asema Toimialueen ylihoitajan asema Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus, dosentin arvo tai perustellusta syystä tohtorin tutkinto ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

35 SELITYKSIÄ Korkeakoulututkinnot: Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat `- korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto `- jatkotutkintoon johtava lisensiaatin tutkinto `- tohtorin tutkinto `- ylempi ammattikorkeakoulututkinto `- ammattikorkeakoulun jatkotutkinto Alempia korkeakoulututkintoja ovat `- korkeakoulussa suoritettu alempi korkeakoulututkinto `- asetuksen tarkoittama ammattikorkeakoulututkinto Yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetusta asetuksesta /464, jota on muutettu /426. Erikoislääkärin pätevyyden omaava lääkäri (Lääkärisopimus 2004, yleisosan liite 2) * Lääkäri, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 :n 4 mom:ssa (1030/00) tarkoitettu erikoislääkärin oikeus tai voimassa olleessa 6 :ssä (559/94) tarkoitettu erikoislääkärin pätevyys taikka jolle oli em. lain voimaan tullessa myönnetty erikoislääkärin oikeus (ks. em. lain 46 :n 1 momentin siirtymäsäännös). Lääkäri, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt em. lain 9 :n 3 momentissa (ETA-alue) sanotun oikeuden harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna lääkärinä tai 13 :ssä (ETA-alueen ulkopuoliset alueet) säädetyn vastaavan ammatinharjoittamisluvan.

36 Erikoishammaslääkärin pätevyyden omaava hammaslääkäri (Lääkärisopimus 2004, yleisosan liite 2) ** Hammaslääkäri, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 :n 4 mom:ssa (1030/00) tarkoitettu erikoishammaslääkärin oikeus tai voimassa olleessa 6 :ssä [(559/94) tarkoitettu erikoishammaslääkärin pätevyys tai jolle oli em. lain voimaan tullessa myönnetty erikoishammaslääkärin oikeus (ks. em. lain 46 :n 1 momentin siirtymäsäännös]. Hammaslääkäri, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt em. lain 9 :n 3 momentissa (ETA-alue) sanotun oikeuden harjoittaa erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna hammaslääkärinä tai 13 :ssä (ETA-alueen ulkopuoliset alueet) säädetyn vastaavan ammatinharjoittamisluvan. ****) Apulaisylilääkärin / apulaisylihammaslääkärin tai erikoislääkärin / erikoishammaslääkärin virka voidaan perustaa siten, että perustamispäätöksessä todetaan molemmat nimikkeet jotka tehtävässä tulevat kyseeseen. Tämä koskee sellaisia virkoja, joissa voi tulla kyseeseen molemmille tutkinnoille yhteinen erikoisala (mm. suu- ja leukakirurgia). Myös hakuilmoituksessa mainitaan tällöin vaihtoehtoina ne nimikkeet, jotka tehtävässä tulevat kyseeseen. Tehtävään valitun henkilön virkanimike on tällöin hänen koulutuksensa mukainen. Yleiset kelpoisuusvaatimukset Vakinaiseen tehtävään palkattavalta edellytetään 18 vuoden ikää ja kaikilta sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa kuin viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ja sellaista suomen tai ruotsin kielen suullista tai kirjallista taitoa kuin nimikkeittäin on tarkemmin määritelty. Turunmaan sairaalassa: `- ryhmiin 1. Lääkärit, 2. Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö, 3. Hoitohenkilöstö ja 5. Yleis- ja taloushallinnon johto kuuluvilta hyvää suullista ja kirjallista suomen ja ruotsin kielen taitoa `- muihin ryhmiin kuuluvilta sellaista suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, kuin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää `- tässä määriteltyä kelpoisuusvaatimusta kielitaidon osalta sovelletaan jäljempänä mahdollisesti määritellyn poikkeavan kielitaitovaatimuksen sijasta

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 17.4.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 30.6.2017 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 1.9.2016 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 19.4.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 16.6.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 23.2.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot

Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Virkojen ja työsopimussuhteiden kelpoisuusehdot Päivitetty 29.11.2017 Hallintosääntö 16 : virkoihin ja työsuhteisiin vaadittavasta kelpoisuudesta päättää hallitus. 1. Lääkärihenkilöstö Amanuenssi Apulaisylilääkäri

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 4..04 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen kelpoisuuden

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet.

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY. Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. 1 (9) POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KY Kelpoisuutena virkoihin ja vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt kelpoisuudet. Virkaan tai tehtävään on kuitenkin aina kelpoinen henkilö,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014)

KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 5.8.2014) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto

Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Hyväksytty valtuustossa 9.5.07 Kelpoisuus- ja kielitaitosa a nto Soveltamisala Tässä säännössä on määrätty sairaanhoitopiirin kaikkien virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset. Uuden ammattinimikkeen

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- KELPOISUUSVAATIMUKSET 1 (25) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Virkojen kelpoisuusehdot

Virkojen kelpoisuusehdot Kelpoisuusehdot 1 (7) Virkojen ehdot Kelpoisuutena Siun soten virkoihin vaaditaan tässä asiakirjassa määritetyt vähimmäisehdot. Virkaan on kuitenkin aina kelpoinen henkilö, jolla on vaadittua kelpoisuutta

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 6.3.2017 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Punaisella merkitty uudet / puuttuneet Amanuenssi Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Harjoittelija Ammattimies

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Hallitus. Kelpoisuusehdot

Hallitus. Kelpoisuusehdot 26.9.2016 Hallitus Kelpoisuusehdot Nimike Kelpoisuusehto Huomio Amanuenssi Ammattimies Apulaislääkäri Apulaisosastonhoitaja Lääketieteen opiskelija, jolla on riittävä koulutus suoritettuna. Alan ammatillinen

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 136 18.11.2014 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 18.11.2014 136 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suhtee seen

Lisätiedot

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9)

HUS Yhtymähallinto Henkilöstöjohto (9) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja Apulaisylifyysikko Apulaisylihammaslääkäri Apulaisylikemisti Apulaisylilääkäri Apulaisylilääkäri Muut sairaanhoitoalueet

Lisätiedot

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä.

1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta toimistotehtävissä. 1 Liite 3 Luettelo Wiitaunionin henkilöstön kelpoisuusehdoista PUNAISELLA MERKITTY KORJAUSTARPEET 1. Arkistosihteeri Tehtävään soveltuva merkonomin tutkinto sekä arkistonhoitotutkinto ja kunta-alan kokemusta

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Päivitetty 13.6.2017 YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN JA TEHTÄVIEN KELPOISUUSEHDOT Yhtymähallituksen 18.11.2011 hyväksymä. Tarkistetut kelpoisuusehdot tulevat voimaan 19.11.2011 Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä Hallitus 7.12.2009, LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 10.11.2015 LIITE 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2016 VAKANSSIMUUTOKSET LIITE 2a LIITE 2b LIITE 2c Perustettavat ja lakkautettavat virat (nimikemuutokset) Perustettavat ja lakkautettavat

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat

Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Yhteistyöllä laatua! Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintojärjestelmän asiakirjat Soila Nordström 2011 Tutkintotoimikunta esittäytyy Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta

HYKS-SAIRAANHOITOALUE HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunta 22.11.2016 Liite 2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN 2017 VAKANSSIMUUTOKSET Liite 2a Liite 2b Liite 2c Liite 2d Perustettavat ja lakkautettavat toimet (nimikemuutokset) Perustettavat

Lisätiedot

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät

Soveltamisohje. Hinnoittelun ulkopuoliset. Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät Tehy-pöytäkirja/KVTES LIITE 3T TERVEYDENHUOLLON HOITOHENKILÖSTÖ 1 Soveltamisala Tätä liitettä sovelletaan terveydenhuollon hoitotyötä pääasiassa tekeviin sekä em. työtä johtaviin terveydenhuollon ammattihenkilöihin

Lisätiedot

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene.

Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Hei! 12.4.2015 Nyt tulee paljon tekstiä, mutta tämä ei valitettavasti muuten aukene. Moni teistä on varmasti lukenut facebookista Bioanalyytikko&Laboratoriohoitaja-sivustolta keskustelua, joka lähti alun

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty )

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty ) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi

Perusopetus / Pajuluoman koulu Luokanopettaja (2) virka 1.8.2012 40 600 - uudet virat, kustannuslisäys 97 500 /vuosi Henkilöstösuunnitelma 2012 2015 Hj 29.8.2011, 136 Seinäjoen kaupungin henkilöstösuunnitelman 2012 2015 valmistelu edellyttää henkilöstöresurssin kokonaisarviointia. Valmistelun lähtökohtana on, että henkilöstölisäykset

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 9.10.2013 Maarit Mikkonen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon

Lisätiedot

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista.

laajemmin sivistystoimen toimialaan kuuluvien tapahtumien toteuttamista. Liite VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava lehtori liikunnan

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Hoitotieteen pääaineesta valmistuneiden työelämään sijoittuminen Sijoittumistiedot koskevat vuosina 2000 2008 hoitotieteen oppiaineesta valmistuneita, jotka ovat saaneet työllisyystilannetta koskevan kyselyn

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden laskenta

Rekrytointitarpeiden laskenta Rekrytointitarpeiden laskenta Henkilöstön tarve kehittyy kuten palvelutarve Vaihtoehtoisessa laskelmassa henkilötyön tuottavuus paranee valitulla tasolla (esim. 0,5 %/v) Palvelutarve-ennuste perustuu ennustettuun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN

Ammattinimikkeitä valmistuneilla Lähde: Työllistymisseurannat TERVEYSTIETEELLINEN TERVEYSTIETEELLINEN Pääaine tai koulutusohjelma Ergonomia Hoitotiede Ammatti- tai virkanimike Administrative Assistant ammatillisten aineiden opettaja ammatillinen kuntoutusohjaaja Asiakkuuspäällikkö Kuntoutusvastaava

Lisätiedot

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus

NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus NIMIKE PERUSTELUT MUOKKAUSEHDOTUS VANHA KELPOISUUSEHTO HUOM! Kustannusvaikutus AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Kasvatus-, sosiaali- terveysalan perus puhevammaisten tulkin erikoisammatti Nimikesuojattu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka

Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka KT Yleiskirjeen 16/2007 liite 3 1 (13) YLEINEN OSA 6 Kasvatus- tai perheneuvolan lääkärien palkkahinnoittelu Lääkäriltä edellytetään tehtävään soveltuvaa erikoislääkärin pätevyyttä, peruspalkka 1.10.2007

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK

Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Vastuiden ja tehtävien jako radiologisessa toiminnassa - VSKK Mika Teräs Ylifyysikko, VSSHP Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 1.1.2015 Jäsenkunnat ja Turun yliopisto Tarkastuslautakunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (5) 5 Psykiatria- ja päihdepalvelujen johtajan viran täyttäminen Pöydälle 11.03.2014 HEL 2014-002260 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättänee

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN

PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKÖN YHTEISTYÖSTÄ VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA KOSKEVA SOPIMUS 1.1.2012 LUKIEN Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen kokous 20.12.2011, sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY

LIITE 1 PALKKARYHMITTELY LIITE 1 KUUKAUSIPALKKAISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKARYHMITTELY 1 Palkkaryhmittelyn soveltaminen Tämän liitteen mukaista palkkaryhmittelyä sovelletaan Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen kuukausipalkkaisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla:

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla: 1 of 8 28/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1994» 28.6.1994/564 28.6.1994/564 Seurattu SDK 239/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta Liite 1 Alustava luonnos Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 1 luku. Yleiset säännökset 1. Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetussa

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 51 OIKAISUVAATIMUS JOHTAVAN YLIHAMMASLÄÄKÄRIN VIRAN TÄYTTÄMISPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2008-116 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta päätti toimitusjohtajan esittämin

Lisätiedot

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1

8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 Ulkomailla hankittujen tutkintojen ja ammattipätevyyden tunnustaminen hoitoalalla Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 8.5.2014 Maarit Mikkonen 1 1.

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä.

- Yhdenmukaistamista on vielä käsiteltävä valmistelutoimikunnassa/alatyöryhmien välillä. 2.5.2012 Henkilöstökoonti; Pöytyä, Aura, Pöytyän kttky Vak. Ma Yht. Hallinto ja talous 79 5 84 Perusturva 242 4 246 Varhaiskasvatus 102 18 120 Sivistys 173 65 238 Tekninen 108 2 110 Yhteensä 703 94 797

Lisätiedot

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98

Kunnanhallitus 98 17.03.2014. Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 98 Kunnanhallitus 98 17.03.2014 Perusturvan toimialan vakanssimuutokset ja - järjestelyt 2014 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 98 Perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvioon sisältyy useita talouden sopeuttamiseen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) Ulla-Riitta KVTES:N PALKKAHINNOITTELUN TULKINTAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Nykyinen koulutusjärjestelmä KVTES:n palkkahinnoittelussa on palkkauksen perusteena

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1

05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1 HELSINGIN KAUPUNKI YHTEENVETO HAKIJOISTA Nro Talous- ja 05.05.2011 suunnittelukeskus/elinkeinopalvelu Elinkeinojohtaja 088102 TYÖAVAIN 34-3-11 1 Hakijat Hakemuksen jättöpäivä 22.03.2011 07.04.2011 13.04.2011

Lisätiedot

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle

Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Info sosiaali- ja terveysalan sparrausryhmälle Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 Sisältö Milloin ulkomailla suoritettu tutkinto tarvitsee rinnastaa? Valviran hakemus Tutkinnon laillistamisprosessi

Lisätiedot

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös

8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain. Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Psykiatrian ja päihdehuollon erityispalvelut, ylilääkärin virka, työavain 45-88-16 HEL 2016-002895 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen,

Lisätiedot

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET VIRKOJA JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen

Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue. 27.11.2014 Heikki Miettinen Rekrytointitarpeiden ennakointi Porin selvitysalue 27.11.2014 Heikki Miettinen Laskelmat kuvaavat: a) eläkkeelle siirtymistä ja b) henkilöstötarpeiden ennakoitua muutosta korvaavan rekrytointitarpeen Tämän

Lisätiedot

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation

HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation HY:n opiskelijarekisterin opinto-oikeuden kattavuudet ja edupersonaffiliation Dokumentin tarkoitus Haka-infrastruktuuri on korkeakoulujen yhteinen käyttäjätunnistusjärjestelmä, jota käytetään mm. käyttöoikeuksien

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025

Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 Terveydenhuollon ammattihenkilöstön tarve ja koulutustavoitteet HUS:ssa ja Hyksin erityisvastuualueella 2025 HUS opettaa ja tutkii 23.4.2013 Kaarina Torppa, hallintoylihoitaja, TtT Terveydenhuollon ammattihenkilöstön

Lisätiedot