Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa"

Transkriptio

1 Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus päivitetty Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien henkilöiden kelpoisuusehto on erilainen ja toisaalta horisontaalisesti samassa asemassa olevien kelpoisuusehto on samantasoinen. Tehtävissä, joissa ei ole selkeää ammatillista koulutusta tai tutkintoa, kelpoisuusehtona on riittävä työkokemus. Useimmilta esimiesasemassa olevilta edellytetään kelpoisuusehdon mukaan työkokemusta tutkinnon lisäksi. Kaikilta edellytetään, vaikka sitä ei olekaan erikseen mainittu, soveltuvuutta tehtävään. Näiden kelpoisuusehtojen lisäksi voidaan hakuilmoituksissa mainita myös mitä muuta työn/viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tehtävänimike Kelpoisuusehto AAC-ohjaaja Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto tai muu soveltuva perustutkinto ja puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto tai puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto ja AAC-ohjaajan työkokemus. Ajojärjestelijä (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys. Ammattimies Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. Apulaisosastonhoitaja Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla. Apulaisylifyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys.

2 Apulaisylihammaslääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoishammaslääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Apulaisylikemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. Apulaisylilääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Apuvälineteknikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukainen pätevyys. Arkistopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. Arviointiylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja dosentin pätevyys lääketieteen alalla. Askarteluohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Atk-erikoissuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

3 Atk-koordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Biostatistikko Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Ensihoitopäällikkö (EPLL) Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. ERICA-aluepääkäyttäjä (EPLL) Soveltuva korkeakoulututkinto. Erikoishammaslääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkäri ****) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Erikoislääkäri, akuuttilääketiede (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys akuuttilääketieteessä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Erikoissuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto.

4 Erikoistutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty sairaanhoitajan laillistus tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. Erikoistuva geneetikko (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. (Filosofian maisterin tutkinto, jossa pääaineena perinnöllisyystiede ja johon sisältyy pro gradu tutkielma ihmisgenetiikan alalta). Erikoistuva hammaslääkäri (koulutusvirka) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä ja vähintään kahden vuoden päätoiminen työskentely hammaslääkärin kliinisissä tehtävissä. Erikoistuva lääkäri (koulutusvirka) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Erikoistuva mikrobiologi (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto mikrobiologia tai biologia pääaineena. Farmaseutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Farmaseutti, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus sekä tehtävään soveltuva työkokemus. Farmaseutti, vastaava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

5 Fysioterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Fyysikko (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on fysiikka tai teknillinen fysiikka pääaineena, koulutusohjelmana tai pääaineeseen rinnastettavana kokonaisuutena. Geneetikko (Sapa) Asetuksen (221/94) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystiede pääaineena. (Filosofian maisterin tutkinto, jossa pääaineena perinnöllisyystiede ja johon sisältyy pro gradu tutkielma ihmisgenetiikan alalta). Hallinnollinen osastonhoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Hallintojohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Hallintojohtaja (sairaanhoitopiiri) Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Hallintovirkailija Soveltuva ammatillinen koulutus. Hallintoylihoitaja *** Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

6 Hammashoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys. Hammashuoltaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi pätevyys. Hankekoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto. Hankinta- ja sopimuslakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto. (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) Hankintakoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Hankintapäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatehtävistä. Hankintasihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä. Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö (EPLL) Ensihoidon ja päivystyspalveluiden liikelaitos:ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus, kokemusta tuloksellisesta johtamisesta ja kehittämistehtävistä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

7 Henkilöstö- ja kehittämispäällikkö (Turunmaan sairaala) Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta. Henkilöstöasiantuntija Korkeakoulututkinto. Henkilöstöjohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöstöhallinnosta ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Henkilöstösihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. HR-päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta henkilöhallinnosta. Huoltoinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huoltomestari Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Huoltomies Soveltuva työkokemus.

8 Huoltopalvelujen päällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus toimialalta. Hygieniahoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja erikoistumisopinnoilla saavutettava hygieniahoitajan pätevyys tai muulla tavoin hankittu vastaava osaaminen. Jalkaterapeutti Ammattikorkeakoulututkinto. Jalkojenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Johdon sihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävistä. Johtaja, patologian palvelualue Länsi- Suomen biopankki Dosentin pätevyys lääketieteen tai soveltuvalta luonnontieteelliseltä alalta. Johtaja, perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys yleislääketieteen tai terveydenhuollon erikoisalalla ja lääketieteelliseltä alalta suoritettu tieteellinen jatkotutkinto. Johtaja, TYKSLAB Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys TYKSLABissa edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys palvelualueelle soveltuvalla erikoisalalla, näyttö tuloksellisesta johtamisesta tehtävään soveltuvalla alalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ynnä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

9 Johtaja, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskus Johtajaylilääkäri *** Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys asianomaisella erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä erikoislääkärin oikeus kuntayhtymässä edustettuna olevalla erikoisalalla, dosentin pätevyys ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Johtava potilasasiamies Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen kelpoisuus ja kokemusta sosiaalityöntekijän tehtävistä. Johtava työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveys-huollon tehtäviin sekä ylempi korkeakoulututkinto tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Johtava työterveyslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Johtava ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Kassanhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

10 Kehittäjä Soveltuva työkokemus Kehittämispäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto, kokemusta kehittämistehtävistä ja kunnallishallinnon tuntemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Kemisti (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, jossa on kemia tai biokemia pääaineena tai koulutusohjelmana. Kenttäjohtaja (EPLL) Ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto taikka laillistetun sairaanhoitajan pätevyys (laki 559/94) ja ensihoitoon suuntaava vähintään 30 opintopisteen laajuinen koulutus. Asetuksen tarkoittamat siirtymäsäännökset huomioidaan. Lisäksi kenttäjohtajalla on oltava riittävä ensihoidon hallinnollinen ja operatiivinen osaaminen ja tehtävän edellyttämä kokemus sekä B-luokan ajoneuvojen kuljettamiseen oikeuttava ajokortti. Keskusarkistonhoitaja Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja arkistonhoitotutkinto. Kielenkääntäjä Ylempi korkeakoulututkinto sekä erinomainen suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito ja hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito. Kiinteistöesimies Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Kiinteistöpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta rakennuttamistehtävistä.

11 Kirjanpitäjä Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta kirjanpitotehtävistä. Kliinisen hoitotyön asiantuntija Ylempi korkeakoulututkinto terveystieteiden koulutusalalla pääaineena hoitotiede ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Konepäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Konsernilakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti). Korvakappaleentekijä Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto. Koulutussuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Kuljetuspäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. Kuntayhtymän tarkastaja *** Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävissä tai korkeakoulututkinto ja JHTT-tutkinto sekä kokemusta tarkastustehtävissä sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

12 Kuntohoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Kuntoutusohjaaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Kuntoutussuunnittelija Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Kuulontutkija Terveydenhuollon soveltuvaan tutkintoon pohjaava kuulontutkijan koulutus. Kätilö Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Käyttöpäivystäjä Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto tai ammattitutkinto. Käyttöpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Laatuvastaava Ylempi korkeakoulututkinto.

13 Laborantti Laborantin tutkinto tai muu soveltuva keskiasteen tutkinto. Laboratoriohoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Laitoshuollon suunnittelija Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Laitoshuoltaja Ammatillinen koulutus tai ammattitutkinto taikka riittävä työkokemus. Laitoshuoltopäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Laskentasihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta laskentatehtävistä. Lastenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Liikunnanohjaaja Alan perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto.

14 Liikuntafysiologi Ylempi korkeakoulututkinto sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen fysioterapeutin laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Liinavaatevarastonhoitaja Ammatillinen koulutus. Logistiikkapäällikkö Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Lvi-insinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lvi-rakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Lähetti Soveltuvuus tehtävään. Lähihoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. Lähihoitaja (perustason ensihoitaja) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys sekä ensihoitoasetuksen (340/2011) edellyttämä perustason koulutus. Lisäksi työntekijältä edellytetään B-luokan ajo-oikeutta.

15 Lääketyöntekijä Alan perustutkinto tai aikaisempi kouluasteinen alan tutkinto. Lääkintävahtimestari Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai lääkintävahtimestarin tutkinto. Lääkäri (EPLL) Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Maksuliikenteenhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Materiaalipäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hankintatoimesta. Mielenterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Mikrotukihenkilö Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto. Monistaja Soveltuva työkokemus.

16 Monistamon esimies Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus. Musiikkiterapeutti Korkeakoulututkinto pääaineena musiikkiterapia. Mykologi Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialalta. Neuvottelupäällikkö Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti) sekä työmarkkinoiden tuntemus. Ompelija Ammatillinen koulutus. Opetuskoordinaattori Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Optikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Osastonhoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

17 Osastonlääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Osastonsihteeri Soveltuva terveydenhuollon perustutkinto tai aikaisempi terveydenhuoltoalan kouluasteinen tutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva ammattitutkinto. Osastonylilääkäri TYKS ja läpi sairaanhoitopiirin menevät organisaatiot lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä poikkeuksia: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin pätevyys asianomaisella erikoisalalla. Osastonylilääkäri Tyks Loimaan sairaalassa, Tyks Salon sairaalassa, Turunmaan sairaalassa ja Tyks Vakka-Suomen sairaalassa toimivat, Varsinais-Suomen kuvantamiskeskuksen näissä olevissa osastoissa sekä Turun kaupunginsairaalassa ja Tyks Raision sairaalassa toimivat sekä psykiatrian tulosalueen osavastuualueilla sijaitsevissa yksiköissä toimivat: Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Palveluohjaaja, Välinehuolto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto. Palveluohjaaja, Laitoshuolto Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto Palvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto

18 Perushoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen pätevyys ja soveltuvuus haettavana olevaan tehtävään. (Kun tehtävä laitetaan haettavaksi, ilmoituksessa mainitaan myös lähihoitajan nimike. Tehtävään valitun henkilön ammattinimike määräytyy nimikesuojan mukaisesti.) Potilasasiamies Ylempi korkeakoulututkinto ja sosiaali- ja terveysalan tuntemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Potilasturvallisuuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kilen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Projektijohtaja Soveltuva tutkinto. Proviisori Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja työkokemusta ammattialaltaan. Psykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Psykologi, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus sekä kokemusta kliinisestä psykologiasta. Psykologi, vastaava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus.

19 Psykologi-erikoistutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty psykologin laillistus. Psykoterapeutti Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen psykoterapeutin pätevyys. Puhelunvälittäjä/keskuksenhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. Puheterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Puheterapeutti, johtava Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja kokemusta toimialaltaan. Puutarhatyöntekijä Soveltuva ammatillinen koulutus tai riittävä työkokemus. Puutarhuri Alan tutkinto ja riittävä työkokemus. Päävalvoja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä.

20 Radiokemisti Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta toimialaltaan. Rakennusarkkitehti Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennusinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennusmestari Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Rakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Rakennuttamisinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto Ravintotyöntekijä Alan ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto. Ravitsemispäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä työkokemus.

21 Ravitsemistyönjohtaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai suurtalousesimiehen tutkinto ja riittävä työkokemus. Ravitsemusterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Rekrytointisuunnittelija Soveltuva korkeakoulututkinto. Röntgenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Sairaala-apteekkari Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistetun proviisorin pätevyys, sairaalafarmasian erikoiskoulutus, kokemusta toimialalta ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito sekä tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Sairaalafyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalafyysikon pätevyys. Sairaalageneetikko/ molekyylibiologi Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalagenetiikon/molekyylibiologin pätevyys. Sairaalainsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

22 Sairaalajohtaja Erikoislääkärin pätevyys tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen myöntämä erikoislääkärin pätevyys tai oikeus sekä dosentin arvo ja hallinnollista kokemusta. Sairaalakemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukaisesti hyväksytty sairaalakemistin pätevyys. Sairaalamikrobiologi Ylempi korkeakoulututkinto ja sairaalamikrobiologin pätevyyslautakunnan todistus pätevyydestä. Sairaalasolubiologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/1994 mukaisesti hyväksytty sairaalasolubiologin pätevyys. Sairaalatutkija Korkeakoulututkinto. Sairaalaylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Sairaanhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Sairaanhoitaja (ensihoito, hoitotaso) EPLL Terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja ensihoitopalvelua koskevan asetuksen mukainen hoitotason kelpoisuus (asetus 340/2011).

23 Sairaanhoitaja-kuulontutkija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Sairaanhoitopiirin johtaja *** Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamisesta ja hallinnollisista tehtävistä sekä suomen ja ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Siivoustyönjohtaja Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Sisäinen tarkastaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tarkastustehtävistä. Solubiologi, (koulutusvirka) Ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy syventävät opinnot solubiologiassa tai molekyylibiologiassa tai muutoin hankitut näitä vastaavat tiedot. Sonograaferi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus. Sosiaalineuvoja Soveltuva korkeakoulututkinto. Sosiaalityöntekijä/ vastaava sosiaalityöntekijä Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/05 mukainen kelpoisuus.

24 Sovellusasiantuntija Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja riittävä kokemus kyseisen vastuualueen tietojenkäsittelyalan suunnittelu- ja kehittämistehtävistä. Suojelupäällikkö Korkeakoulututkinto. Suunnittelija Korkeakoulututkinto. Suunnitteluinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta rakennuttamistehtävistä. Suunnittelusihteeri Korkeakoulututkinto. Sähköinsinööri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Sähkörakennuttaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto ja kokemusta vastaavista tehtävistä. Talonmies Soveltuva työkokemus.

25 Talousjohtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta taloushallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Talouspalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Talouspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Taloussihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Taloussuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto. Teknillinen johtaja Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tekstinkäsittelijä Vähintään nettolyönnin konekirjoitusnopeus/30 minuuttia taikka nettolyöntiä/10 minuuttia. Terveydenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus.

26 Tiedonhallintasuunnittelija Ylempi korkeakoulututkinto ja arkistonhoitotutkinto. Tiedotussihteeri Korkeakoulututkinto. Tiedotustoimittaja Korkeakoulututkinto. Tietohallintojohtaja Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta toimialallaan ja hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tietohallintoylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys ja kokemusta tietohallinnon alalta. Tietopalvelupäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto Tiiminvetäjä (EPLL) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja soveltuvat erikoisopinnot. Tiiminvetäjä (Sapa) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai laboratoriohoitajan tutkinto ja soveltuvat erikoistumisopinnot tai aikaisemmin suoritettu terveydenhuollon opistoasteinen tutkinto täydennettynä riittävällä hallinnollisella koulutuksella.

27 Tiimipäällikkö (EPLL) Korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai sairaanhoitajan tutkinto ja soveltuvat erikoistumisopinnot sekä riittävä hallinnollinen koulutus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys. Tilapalvelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Toimialajohtaja (Psykiatria) Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, riittävä kokemus terveydenhuollon hallinnollisista tehtävistä ja riittävä johtamiskokemus sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Toimintaterapeutti/johtava toimintaterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai vastaava aikaisempi rekisteröinti. Toimistonhoitaja Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto ja kokemusta toimistotehtävistä. Toimistopäällikkö Korkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto sekä kokemusta toimialaltaan. Toimistosihteeri Soveltuva korkeakoulututkinto tai opistotasoinen tutkinto tai muu soveltuva koulutus ja kokemusta toimistotehtävissä Ylilääkärin sihteerinä toimiva toimistosihteeri: Lisäksi hyvä suomen, ruotsin ja englannin kielen taito. Toimitusjohtaja (Turunmaa) / Hallintosääntö 34 d Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

28 Toimitusjohtaja (TYKSLAB) / Laboratorioliikelaitoksen johtosääntö 4 Soveltuvan ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tuloksellisesta johtamisesta tehtävään soveltuvalta alalta. Tulosryhmän johtaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädet-ty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys tulosryhmässä edustettuna olevalla erikoisalalla, riittävä kokemus hallinnollista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tulosryhmän ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Tuotantopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto. Turvallisuuspäällikkö Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä perehtyneisyys toimialaansa. Tutkimusapulainen Soveltuva ammatillinen koulutus. Tutkimuskoordinaattori Korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Tutkimuslakimies Oikeustieteellisen alan ylempi korkeakoulututkinto (oikeustieteen maisteri tai oikeustieteen kandidaatti)

29 Tutkimuspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Tutkimusylilääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Työfysioterapeutti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työhyvinvointisuunnittelija Korkeakoulututkinto. Työkykykoordinaattori Soveltuva korkeakoulututkinto Työnjohtaja, huolto Soveltuva ammatillinen koulutus. Työnjohtaja, laitoshuolto Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialallaan. Työnjohtaja, tekniikka Soveltuva ammatillinen perustutkinto tai soveltuva aikaisempi kouluasteinen tutkinto ja riittävä työkokemus toimialaltaan.

30 Työnohjaaja Soveltuva ammatillinen koulutus. Työpäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto tai soveltuva aikaisempi teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Työsuojelupäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riitävä perhetyneisyys toimialaansa. Työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työterveyshuollon lääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja työterveyshuoltolain 1383/2001 mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Työterveyslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Työterveyspsykologi Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Vahtimestari Soveltuva työkokemus.

31 Varaston-/keskusvarastonhoitaja Soveltuva ammatillinen koulutus ja riittävä työkokemus. Varastopäällikkö Soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Varastotyöntekijä Soveltuva työkokemus. Vastaava terveydenhoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus. Vastaava työterveyshoitaja Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja työterveyshuoltolain (1383/2001) mukainen pätevyys työterveyshuollon tehtäviin. Verkkotoimittaja Korkeakoulututkinto. Videoterapeutti Soveltuva ammatillinen tutkinto. Viestintäpäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta tiedotus- ja viestintätehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

32 VIRVE-päällikkö Tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Välinehuoltaja Välinehuoltajan ammattitutkinto. Yhteyspäällikkö Ylempi korkeakoulututkinto. Ylifyysikko Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen sairaalafyysikon pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ylihammaslääkäri Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä, erikoishammaslääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylihoitaja Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylikemisti Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen 564/94 mukainen sairaalakemistin pätevyys ja dosentin pätevyys soveltuvalla alalla. Ylilääkäri, EPLL Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

33 Ylilääkäri, piirin muut sairaalat Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylilääkäri, Tyks Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, dosentin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla, kokemusta hallinnollisista tehtävistä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito. Ylipuutarhuri Puutarhurin perustutkinto tai sovletuva vastaava aikaisempi tutkinto ja riittävä työkokemus suunnittelusta toimialueeltaan.

34 Organisaatiomuutoksen suunnittelua varten perustetut asemat Asemat ovat virassa oleville määrättäviä lisävastuita ja ovat oman viran ohella suoritettavia. Lisävastuusta myönnetään lisäkorvaus, joka vahvistetaan määräämispäätöksen yhteydessä. Määräämispäätöksen tekee hallitus. Johtavan ylihoitajan asema Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Palvelujohtajan asema (asiantuntijapalvelut) Ylempi korkeakoulututkinto palvelualueella edustettuna olevalta ammattialalta ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Palvelujohtajan asema (teho- ja toimenpidepalvelut) Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Toimialuejohtajan asema Toimialueen ylihoitajan asema Erikoislääkärin pätevyys tai oikeus, dosentin arvo tai perustellusta syystä tohtorin tutkinto ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja hallinnollista kokemusta sekä suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

35 SELITYKSIÄ Korkeakoulututkinnot: Ylempiä korkeakoulututkintoja ovat `- korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto `- jatkotutkintoon johtava lisensiaatin tutkinto `- tohtorin tutkinto `- ylempi ammattikorkeakoulututkinto `- ammattikorkeakoulun jatkotutkinto Alempia korkeakoulututkintoja ovat `- korkeakoulussa suoritettu alempi korkeakoulututkinto `- asetuksen tarkoittama ammattikorkeakoulututkinto Yksityiskohtaiset tiedot ilmenevät korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetusta asetuksesta /464, jota on muutettu /426. Erikoislääkärin pätevyyden omaava lääkäri (Lääkärisopimus 2004, yleisosan liite 2) * Lääkäri, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 :n 4 mom:ssa (1030/00) tarkoitettu erikoislääkärin oikeus tai voimassa olleessa 6 :ssä (559/94) tarkoitettu erikoislääkärin pätevyys taikka jolle oli em. lain voimaan tullessa myönnetty erikoislääkärin oikeus (ks. em. lain 46 :n 1 momentin siirtymäsäännös). Lääkäri, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt em. lain 9 :n 3 momentissa (ETA-alue) sanotun oikeuden harjoittaa erikoislääkärin ammattia laillistettuna lääkärinä tai 13 :ssä (ETA-alueen ulkopuoliset alueet) säädetyn vastaavan ammatinharjoittamisluvan.

36 Erikoishammaslääkärin pätevyyden omaava hammaslääkäri (Lääkärisopimus 2004, yleisosan liite 2) ** Hammaslääkäri, jolla on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 4 :n 4 mom:ssa (1030/00) tarkoitettu erikoishammaslääkärin oikeus tai voimassa olleessa 6 :ssä [(559/94) tarkoitettu erikoishammaslääkärin pätevyys tai jolle oli em. lain voimaan tullessa myönnetty erikoishammaslääkärin oikeus (ks. em. lain 46 :n 1 momentin siirtymäsäännös]. Hammaslääkäri, jolle terveydenhuollon oikeusturvakeskus on myöntänyt em. lain 9 :n 3 momentissa (ETA-alue) sanotun oikeuden harjoittaa erikoishammaslääkärin ammattia laillistettuna hammaslääkärinä tai 13 :ssä (ETA-alueen ulkopuoliset alueet) säädetyn vastaavan ammatinharjoittamisluvan. ****) Apulaisylilääkärin / apulaisylihammaslääkärin tai erikoislääkärin / erikoishammaslääkärin virka voidaan perustaa siten, että perustamispäätöksessä todetaan molemmat nimikkeet jotka tehtävässä tulevat kyseeseen. Tämä koskee sellaisia virkoja, joissa voi tulla kyseeseen molemmille tutkinnoille yhteinen erikoisala (mm. suu- ja leukakirurgia). Myös hakuilmoituksessa mainitaan tällöin vaihtoehtoina ne nimikkeet, jotka tehtävässä tulevat kyseeseen. Tehtävään valitun henkilön virkanimike on tällöin hänen koulutuksensa mukainen. Yleiset kelpoisuusvaatimukset Vakinaiseen tehtävään palkattavalta edellytetään 18 vuoden ikää ja kaikilta sellaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa kuin viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää ja sellaista suomen tai ruotsin kielen suullista tai kirjallista taitoa kuin nimikkeittäin on tarkemmin määritelty. Turunmaan sairaalassa: `- ryhmiin 1. Lääkärit, 2. Akateeminen tutkimus- ja hoitohenkilöstö, 3. Hoitohenkilöstö ja 5. Yleis- ja taloushallinnon johto kuuluvilta hyvää suullista ja kirjallista suomen ja ruotsin kielen taitoa `- muihin ryhmiin kuuluvilta sellaista suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, kuin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää `- tässä määriteltyä kelpoisuusvaatimusta kielitaidon osalta sovelletaan jäljempänä mahdollisesti määritellyn poikkeavan kielitaitovaatimuksen sijasta

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa

Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Kelpoisuusehdot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin viroissa ja toimissa Hallitus 19.12.2006 päivitetty 17.4.2015 Kelpoisuusehtoja määriteltäessä on pyritty siihen, että organisaatiossa eri tasoilla olevien

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä

Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä Hallitus 7.12.2009, LIITE 13 Esitys uusista tehtävänimikkeistä ja kelpoisuusehdoista sekä lakkautettavista tehtävänimikkeistä NIMIKE KELPOISUUSEHTO HUOM Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 20.2.2014 22. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.4.2014 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon

Ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys. kunnallishallintoon. kunnallishallintoon Lieksan kaupungin henkilöstön kelpoisuusehdot 2015 Johto ja sisäisen palvelutoiminnan henkilöstö Virka/toimi Kaupunginjohtaja Kaupunginsihteeri Kaupunginkamreeri Toimistonhoitaja Johdon sihteeri Kanslisti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla:

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain (559/94) nojalla: 1 of 8 28/03/2011 11:28 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1994» 28.6.1994/564 28.6.1994/564 Seurattu SDK 239/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Toimintasääntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Hyväksytty hallituksessa 16.10.2012 Voimaantulo 1. tammikuuta 2013 Muutokset 1.9.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön peruste Tämä sääntö perustuu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta Liite 1 Alustava luonnos Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta 1 luku. Yleiset säännökset 1. Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetussa

Lisätiedot

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI

Liite 6 NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004. Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI NURMEKSEN KAUPUNKI 1 (1) Kaupunginhallitus 27 8 2004 Liite 6 Suomen Kuntaliitto Lakiasiat Toinen linja 14 00530 HELSINKI VASTAAVAN HAMMASLÄAKÄRIN VAALIKELPOISUUS Nurmeksen kaupungin tarkastuslautakunta

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Oppaat ja käsikirjat 2010:3 Oppaat ja käsikirjat 2010:3 ISBN 978-952-13-4474-9

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:18 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset valtio-, kunta- ja yksityissektorilla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISSN

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91

PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Kunnanhallitus 10.12.2012 353. Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 PYHTÄÄN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 10.12.2012 353 Kunnanvaltuusto 17.12.2012 91 Voimaantulo 1.1.2013 KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Pyhtään kunta luo edellytykset hyvälle elämälle toimien tiiviissä vuorovaikutuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö

Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Tyks-Sapa-liikelaitoksen toimintasääntö Sairaanhoidollisten palveluiden liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 20.11.2014 125 ja se on voimassa 1.1.2015 alkaen. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009

TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ. 1 Johdanto. 2 Tehtävänimikkeistön rakenne. SKOL / EK 1 (15) Työmarkkinatilastot 02.10.2009 SKOL / EK 1 (15) TEHTÄVÄNIMIKKEISTÖ 1 Johdanto 2 Tehtävänimikkeistön rakenne Tehtävänimikkeistön avulla EK:n jäsenyritysten palveluksessa olevat palkansaajat luokitellaan samantyyppistä työtä tekeviin

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä

10.6.2013. Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Vastauskirje 1 (7) Kolmannen vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoiden työskentelystä Suomen Hammaslääketieteen Opiskelijain Liitto ry:n Valviralle osoittaman kirjelmän mukaan hammaslääketieteen alalla

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 462. Asetus. korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 1998 N:o 462 468 SISÄLLYS N:o Sivu 462 Asetus korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun asetuksen

Lisätiedot

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN?

KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? KENELLÄ VASTUU JA OIKEUDET NÄYTTEIDEN OTTAMISEEN JA VERITESTIEN TEKEMISEEN? Marjukka Vallimies-Patomäki Neuvotteleva virkamies, TtT Sosiaali- ja terveysministeriö TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖTOIMINNAN

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 2.1.2001 HENKILÖSTÖOSASTO OHJE 1/2001 Sisältöalue Nimikirja Säännökset joihin määräysten/ohjeiden antaminen perustuu Nimikirjalaki 12 2 momentti Nimikirja-asetus 13 Kohderyhmät

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista. Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä kesäkuuta

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015

TERVEYDENHUOLLON KY. Yhtymähallitus 26.3.2015 1 Kokousaika To 26.3.2015 klo 17.00-20.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Myllykangas Matti, pj. Airaksinen Olavi Alamattila Jaakko Kangosjärvi Ulla-Maija Lipponen Riitta Niemelä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 423. Valtioneuvoston asetus. ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005 N:o 423 428 SISÄLLYS N:o Sivu 423 Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot