TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA www.korsholm.fi/www.mustasaari.fi"

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN VERKKOSIVUISTA Mustasaaren kunta uudistaa kunnan verkkosivut sekä henkilökunnalle tarkoitetun intranetin ja luottamushenkilöille tarkoitetun extranetin. Kunta pyytää nyt tarjouksia verkkosivujensa ja ja niihin liittyvien intranetin ja extranetin suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta. Hankintayksikkö Mustasaaren kunta Konsernihallinto Keskustie 4, Mustasaari Yhteyshenkilöt: Elinkeinosihteeri Matias Båsk, puh , , sähköposti matias.bask(at)mustasaari.fi Tekniseen toteutukseen liittyvissä asioissa: IT-asiantuntija Mikael Torp, puh , , sähköposti mikael.torp(at)mustasaari.fi Hankintamenettely Avoin menettely. Tarjouspyyntö on julkaistu osoitteessa Hankinnan kohde A. Verkkosivujen ja suunnittelu, toteutus ja ylläpito. - Toimittaja suunnittelee yhteistyössä kunnan kanssa uudet verkkosivut alusta alkaen, niin että ne muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, joka on Mustasaaren kunnan käyttäjien hallinnoitavissa loogisesti ja käyttäjäystävällisesti. - Toimittaja vastaa siitä, että verkkosivujen ulkoasu noudattaa kunnan graafista profiilia. - Toimittaja tarjoaa avoimeen lähdekoodiin perustuvan julkaisualustan. Lähdekoodi siirtyy asiakkaan omistukseen. - Toimittajan tarjoaman julkaisualustan tekniset ratkaisut mahdollistavat sen, että verkkosivuihin voidaan liittää jatkossa erilaisia e-palveluja, jotka ovat joko kunnan itsensä kehittämiä tai muiden yritysten toimittamia. - Toimittaja vastaa verkkosivujen ylläpidosta ja voi tarjota käyttäjätukea. - Toimittaja vastaa siitä, että kunnan verkkosivut ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa (high availability). Toimittaja esittelee ratkaisuja tarjouksessaan. - Toimittaja vastaa siitä, että käyttäjätuki toteutetaan edellä mainitun käytettävyys-kohdan mukaisesti. - Toimittaja vastaa siitä, että verkkosivut ovat Suomessa sijaitsevilla palvelimilla ja että sisällön varmuuskopiointi on riittävää. Toimittaja esittelee ratkaisuja tarjouksessaan. - Mustasaaren kunta aikoo julkaista uudet verkkosivut Uusien verkkosivujen rakenteen tulee olla käyttövalmis , minkä jälkeen kunnan henkilöstö aloittaa teksti- ja kuvamateriaalin syötön. Tarjoaja esittelee hankesuunnitelman ja tavoitteiden toteutusaikataulun. - Toimittajalla tulee olla valmius ylläpitää julkaistuja verkkosivuja sekä niihin liittyvää intranetiä ja extranetiä viiden vuoden ajan sivujen julkaisemisen jälkeen eli saakka. Ylläpidosta tehdään sopimus yhden vuoden irtisanomisajalla. Viiden vuoden jälkeen kunta neuvottelee toimittajan kanssa tarvittaessa sopimuksen jatkamisesta. B. Mustasaaren kunnan henkilöstölle tarkoitetun intranetin suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Tarkempi kuvaus on teknisissä vaatimuksissa. C. Mustasaaren kunnan poliittisille päättäjille tarkoitetun extranetin suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Tarkempi kuvaus on teknisissä vaatimuksissa.

2 Tarjouspyyntö 2 (5) Verkkosivujen pakolliset tekniset ja toiminnalliset ominaisuudet esitellään teknisissä vaatimuksissa (liite 1). Uusien verkkosivujen suunnittelussa on noudatettava Mustasaaren kunnan graafista profiilia (liite 2). Mustasaaren kunta vastaa verkkosivujen, intranetin ja extranetin kaikesta teksti- ja kuvamateriaalista. Valintaperusteet ja arviointikriteerit Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous edellyttäen, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Vertailuperusteita painotetaan seuraavasti: kokonaishinta 70 %, laatu 30 %. Kokonaistaloudellisuutta arvioitaessa tarjoukset pisteytetään seuraavasti (1 % = 1 piste): Hinnan arvioinnissa halvin tarjous saa 70 pistettä, ja muiden tarjousten hintapisteet lasketaan niin, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla, minkä jälkeen tulos kerrotaan maksimipistemäärällä eli 70 pisteellä. Laadun arviointitekijät 15 % palvelun ominaisuudet: käyttäjäystävällisyys, tarkoituksenmukaisuus ja käytettävyys 10 % osaaminen ja kokemus: - Kohdan Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset vähimmäisvaatimukset ylittävä osaaminen ja kokemus, minkä tarjoaja voi todentaa. - Intranet- ja extranet-ratkaisujen erityisosaaminen. - Tarjoajan laadunvarmistus ja asiakaspalvelumalli verkkosivujen, intranetin ja extranetin ylläpidon yhteydessä. Kaikki asiakaspalvelu tulee antaa ruotsin ja suomen kielellä. 5 % tarjoajan hankesuunnitelman ja aikataulun sisältö, eri työvaiheiden työmäärä tunteina, menettelytavat, tilaajan tarpeiden huomioiminen Tarjouksen sisältö Tarjoukseen on sisällyttävä 1. hankesuunnitelman ja aikataulun kuvaus sisältö, aikataulu, arvio työpanoksesta (tunteina) yhteensä ja työvaiheittain. Tavoitteena on julkaista verkkosivut Uusien verkkosivujen rakenteen tulee olla käyttövalmis työn organisoinnin kuvaus - hankkeessa työskentelevien henkilöiden tiedot (hankevastaava, muu henkilöstö, asiantuntijat, mahdolliset alikonsultit), ammatilliset ansiot sekä yksilöllinen ja erityinen osaaminen ja pätevyys - hankkeeseen osallistuvien henkilöiden lukumäärä - kunkin henkilön arvioitu kokonaistyömäärä (tunteina ja tuntien osuus hankkeen kokonaistuntimäärästä) - työkokemus ja kokemus vastaavista tehtävistä - miten toimittaja varmistaa hankkeen toteuttamisen sekä ruotsin- että suomenkielisenä, sillä kunnan pääasiallinen työkieli on ruotsi 3. organisaation lyhyt kuvaus 4. vähintään kaksi nyt kilpailutettavan hankkeen kannalta relevanttia referenssikohdetta vastaavista verkkosivuhankkeista 5. verkkosivujen ylläpidon malli ja ruotsin- ja suomenkielisen käyttäjätuen kuvaus (henkilöstöresurssit, varmistusmallit, vastausajat)

3 Tarjouspyyntö 3 (5) 6. malli, jolla osoitetaan, että kunnan verkkosivut ovat käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa (high availability) 7. käytettävien verkkopalvelinten kuvaus ja miten sisällön varmuuskopiointi toteutetaan 8. tarjouksen kokonaishinta (euroa netto, alv 0 %) tuotteen suunnittelusta, toteutuksesta ja julkaisemisesta sekä ylläpidosta, käyttäjätuesta ja käytettävyydestä viiden (5) vuoden sopimusajalla. 9. Tarjous on laadittava ruotsiksi ja/tai suomeksi. Kokonaishintaan tulee sisältyä kokonaispalkkio Mustasaaren kunnalle tehdystä työstä, matkakustannukset sekä kaikki muut mahdolliset välittömät ja välilliset kustannukset. Tarjouksen kokonaishinnassa on huomioitava tarjoajan osallistuminen kokouksiin (viisi) ja työpajoihin (kaksi) ohjausryhmän ja viiteryhmän kanssa. Kokonaishintaan sisältyvät käännöskustannukset. Tarjous on tehtävä koko hankinnasta. Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksen kiinteän kokonaishinnan on oltava voimassa sovitun ajanjakson. Hankkeeseen mahdollisesti liittyvien lisätoimintojen/moduulien kustannukset on ilmoitettava erillisessä hinnastossa. Lisätoiminnot on hyväksytettävä etukäteen kunnalla ennen toteuttamista tai tilaamista alikonsulteilta. Tarjouksessa on myös eriteltävä yksikköhinnat (hinta/työtunti) lisätyöstä ja osallistumisesta niihin kokouksiin, jotka ylittävät edellä mainitut kokousmäärät. Tarjoukseen on sisällyttävä selvitys alikonsulttien käytöstä. Maksuehdot Maksu suoritetaan erissä niin, että 20 % maksetaan sen jälkeen, kun hankesopimus on allekirjoitettu ja hankintapäätös on saanut lainvoiman. Loput 80 % maksetaan kolmessa erässä sitä mukaa kuin työ edistyy, niin että viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, kun kunta on julkaissut uudet verkkosivut sekä intranetin ja extranetin. Maksuaika on vähintään 21 päivää. Viivästyskorko korkolain mukaisesti. Laskun tulee vastata arvonlisäverolain asettamia vaatimuksia. Laskutusosoite: Mustasaaren kunta, Ostoreskontra 134, Keskustie 4, Mustasaari. Kunta hyväksyy myös sähköiset laskut. Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen on oltava voimassa kaksi kuukautta tarjousajan päättymisestä. Tarjoajaa koskevat pakolliset vaatimukset Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset, tekniset ja ammatilliset edellytykset toimeksiannon suorittamiseen. Edellytykset todennetaan tarjouksessa. Tarjoajalla on kokemusta vastaavista hankkeista ja voi esitellä vähintään kaksi kunnan kannalta relevanttia verkkosivuhanketta. Tarjoajalla on edellytykset toteuttaa hanke ruotsin- ja suomenkielisenä. Tarjoajan on esitettävä seuraavat selvitykset: - Selvitys siitä, onko valittu tarjoaja merkitty ennakkoperintälain ( /1118) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain ( /1501) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin.

4 Tarjouspyyntö 4 (5) - Valitun toimittajan tulee pyynnöstä esittää selvitys siitä, että verot ja lakisäteiset vakuutusmaksut on suoritettu. - Otteet ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Tarjousten jättäminen Kirjalliset tarjoukset toimitetaan postitse osoitteeseen: Mustasaaren kunta Konsernihallinto Keskustie Mustasaari Tarjouksen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen linda.jakobsson-pada(at)mustasaari.fi. Tarjouksiin merkintä Uudet verkkosivut Tarjousten on oltava perillä Mustasaaren kunnassa viimeistään klo Myöhästyneitä tarjouksia ei huomioida. Tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia ei huomioida. Tarjoukset on laadittava sellaisessa muodossa, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Tarjoaja esittää henkilötiedot ja liikesalaisuuksiksi katsottavat tiedot erillisellä liitteellä, johon tarjoaja merkitsee Ei julkinen. Tiedustelut Kysymykset tarjouspyynnön tarkentamiseksi voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen viimeistään Kysymykset ja vastaukset julkaistaan Mustasaaren kunnan verkkosivuilla tarjouspyynnön yhteydessä. Puhelintiedusteluihin ei vastata. Hankintapäätös Asiasta päättää Mustasaaren kunnan hallintojohtaja. Hankintapäätöksestä ilmoitetaan sähköisesti. Tarjoajan tulee ilmoittaa tarjouksessaan, mihin sähköpostiosoitteeseen tieto hankintapäätöksestä lähetetään. Julkisessa hankinnassa hinnat tulevat julkisiksi asianosaisille, kun hankintaa koskeva päätös on tehty, ja yleisesti julkisiksi, kun hankintaa koskeva sopimus on tehty. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen. Mustasaaren kunta pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä annetut tarjoukset. Kunta ei korvaa kuluja, joita tarjouksen laatimisesta mahdollisesti aiheutuu. Mikäli tarjoaja haluaa selvitys-/havainnemateriaalin palautettavaksi, siitä on mainittava tarjouksessa. Sopimus Sopimus syntyy, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Hankinnassa noudatetaan julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja. Sopimusasiakirjoja noudatetaan seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: 1) hankintasopimus 2) tarjouspyyntö liitteineen 3) tarjous mahdollisine liitteineen 4) Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) 5) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 Palvelut)

5 Tarjouspyyntö 5 (5) Liitteet Verkkosivujen tekniset vaatimukset, liite 1 Mustasaaren kunnan graafinen profiili, liite 2

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013

Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 40/25/2013 Tarjouspyyntö Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus AER 24.9.2013 Tarjouspyyntö Osakeyhtiön taloushallintopalvelut Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Kyllikinportti 2 P.O. Box

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU

REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tekninen toimi 16.1.2015 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ REVON/VÄSTILÄN ASUINALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LU Tarjouspyynnön kohde: Karvian kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Revon/Västilän

Lisätiedot

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu):

03.02.2015. Tehtävät voivat sisältää seuraavia suunnittelutehtäviä (pääpainotus lihavoitu): TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) TALONRAKENNUKSEN HANKESUUNNITTELUN, TARVESELVITYSTEN JA VASTAAVI- EN ERIKSEEN MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN SUUNNITELMIEN JA SELVITYSTEN PUITE- SOPIMUS VUODELLE 2015. Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista.

Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(5) SUUN TERVEYDENHUOLLON LAITEHANKINTA 2009 Kirkkonummen kunnan perusturva pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon laitteista. Hankitaan kaksi hoitokonetta tarvikkeineen;

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho)

Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi, Perho) 1 Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta Lestintie 39 69440 LESTIJÄRVI TARJOUSPYYNTÖ Rakennus- ja puualan verkostot ja niiden kehittäminen Kaustisen seutukunnassa (Kaustinen, Veteli, Halsua, Lestijärvi,

Lisätiedot

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas

Ideasta käytäntöön. Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas Ideasta käytäntöön Turun ammattikorkeakoulun projektitoiminnan opas TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KEHITYSKESKUS Perustuu oppaan alkuperäiseen versioon Ideasta käytäntöön Selviytymisopas Turun AMK:n

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen

Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Loppuraportti Vantaan korjausrakentaminen 10.12.2011 Hankintaklinikan loppuraportti Vantaan kaupungin korjausrakentamispalvelujen ulkoistaminen Sisältö 1. Johdanto / kuvaus 3 2. Hankintaklinikan idea ja

Lisätiedot

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA

Ulkoalueiden viherhoitourakka URAKKAOHJELMA Ulkoalueiden viherhoitourakka Kiinteistö Oy Auroranlinnan piha-alueiden hoitourakka Sivu 2/14 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja hankkeesta... 4 1.1 Tilaaja... 4 1.2 Tilaajan edustaja ja tiedustelut... 4 1.3

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot