Lapsen kehitys ja leikki. P. Hakkarainen & M. Bredikyte, LUES, Vilnius Lithuania

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapsen kehitys ja leikki. P. Hakkarainen & M. Bredikyte, LUES, Vilnius Lithuania"

Transkriptio

1 Lapsen kehitys ja leikki P. Hakkarainen & M. Bredikyte, LUES, Vilnius Lithuania

2 Mielikuvitusleikin motivaatio Lapsen sisäinen ristiriita haluan ja täytyy välillä (ristiriita aluksi sos. suhteiden tasolla) Koska itsenäisen toiminnan malli tulee aikuiselta (pelit, digimedia?), aikuinen on paras arvioimaan onnistuuko lapsi Itsenäisyys (joskus uppiniskaisuus) tarkoittaa aikuisen tahdon vastustamista ja lapsen kuitenkin pitäisi saada positiivinen palaute Aikuinen ei aina ymmärrä pako leikkiin

3 Mistä leikin mallit lapselle? Aikuisten maailmasta havainnoimalla (lasten tulkinta aikuisten arjesta) Digitaalinen media (erityisesti tablet levinnyt räjähdysmäisesti) Juonelliset leikin kehittämisohjelmat ( Tools of mind, sadun rakenne, leikkimaailmat) Lasten oma suunnitelma aikuinen leikin sisällä

4 Mitä leikki on? Tärkein oppimisen ja kehityksen väylä ennen kouluikää: Muutos ajattelusta eleitä käyttäen sanoja käyttävään ajatteluun (käsitteet) Tarinan kertominen: leikki on tarina itsestä ja maailmasta Keino kertoa tarina omasta emotionaalisesta kokemuksesta Paljastaa lapsen tietojen laadun

5 Susi haluaa syödä pupun Andrei (5 v.) (Muhina, 1981, 132)

6 Kysymykset lapsen (alle 6 v) leikin ja tarinoiden ymmärtämiseksi Millainen maailma on? Mitä on hyvä ja paha (moraalikysymykset)? Mikä on elämän tarkoitus ja mikä on siinä tärkeää (arvot)? 6

7 Miten vastata kuvitteluleikin katoamiseen? Aikuisen mukaantulo leikkiin Leikin havainnointi Osallistuminen leikkiin roolissa Reflektointi Aikuisen roolin joustava muutos (Havainnoitsija, organisoija,malli, välittäjä, tukija, avustaja)

8 Leikin suunnittelun periaatteet Perustuu huolelliseen havainnointiin Lasten aloitteet ja aikeet ovat aikuisen suunnittelun ja puuttumisen lähtökohta Suunnittelu tähtää: Lasten emotionaalisten kulttuurikokemusten rikastamiseen Uusien ideoiden ja mahdollisuuksien avaamiseen Uuteen tietoon maailmasta (tarinoina) Uusien käytösmallien osoittamiseen Uusien taitojen omaksumiseen 8

9 Yhteistoiminnan muodot Kolme päätyyppiä: 1. Akuisen organisoimaa ja ohjaamaa, 2. Aikuisen/lapsen aloittamaa ja tukemaa, 3. Lasten itsenäinen leikki. Lasten aloittamien toimintojen tulisi lisääntyä. Tilaa pitäisi olla improvisaatiolle. Miten aikuinen on malli? 9

10 Yleinen suunnittelukehys Yhdistävä TEEMA (Fabula) Käsittelevät inhimillisiä perusarvoja: turvallisuus ja vaara, auttaminen ja ystävyys, jakaminen, vaarat, valehteleminen, pettäminen jne. TARINA Konkretisoi teemaa (tapahtumat + rivien välit) Projektit toimintanurkkauksissa Uppoudutaan johonkin teeman aiheeseen. Tuotetaan esim.teatteriesitys, dramatisointi, leikkirekvisiittaa jne. Lasten oma-aloitteinen vapaa leikki, johon aikuinen varaa ajan ja tilat 10

11 Lapsen oma-aloitteinen leikki on oman kehityksen tila Lapsen kasvu, luovuus ja oppiminen tulee parhaiten esiin oma-aloitteisessa leikissä. Lapsille tulee tarjota riittävästi aikaa ja tilaa oma-aloitteiselle tekemiselle. Aikuisten tulisi havainnoida lasten tekemistä ja käyttää niitä sunnittelussa. 11

12 Kuvitteluleikin ensiaskeleet

13 Leikkihavainnoinnin muuttujat Parameters of Play Observation Play objects - Leikkivälineet Self position - Leikkijän rooli Play partner - Leikkikumppani Play space - Leikkitila Play actions - Leikkitoiminnot Play script/narrative - Leikin juoni / kertomus The main content of play - Leikin pääsisältö

14 Leikkivälineet Play objects I. Oikeita leluja oikean tarkoituksen mukaan käytettynä II. Sijaisobjekti, jokin muu esine voi korvata oikean lelun (esim. puupalikka voi toimia puhelimena) III. Kuvitteellinen objekti, konkreettista esinettä ei välttämättä tarvita leikissä I. Real, can be toys used according to their intended purpose II. Substitute object III. Imaginary object

15 Leikkijän rooli Self position Minä, ei roolia Leikkijä roolissa, leikkitoiminnot määrittyvät roolin sääntöjen mukaan (esim. äiti tekee ruokaa, isä lähtee töihin) Roolit ovat joustavia ja voivat muuttua leikin juonen mukaan, muistuttaa ohjaajaleikkiä Real me, no role Role position, actions determined by the rules of the role Roles are flexible, could be changes according to the plot, more like director s position Roles are flexible, could be changes according to the plot, more like director s position

16 Leikkikumppani Play partner Oikea leikkikumppani, ei roolia Leikkikumppani roolissa, mutta hyvin vähän vuorovaikutusta, rinnakkaisleikkiä Leikkikumppani roolissa, leikkitoiminnot määräytyvät roolien sääntöjen mukaan Leikkikumppani roolissa, usein mielikuvituskumppani Real partner, no role In role position, but very little interaction more like parallel play In role, actions determined by rules of the role In role, often imagined partner

17 Leikkitila Play space Oikea tila Leikkitila rakennettu tavaroilla ja esineillä Leikkitila vain merkitty sanoilla tai teoilla Real Constructed using real objects Only marked (by words or actions)

18 Leikkitoiminnot Play actions Erillisiä toimintoja; toistuvia toimintaketjuja Toimintojen ketjuja; erillisiä ja perättäisiä leikkitoimintoja Perättäisten leikkitoimintojen ketjuja; erillisiä leikkitapahtumia Erillisiä leikkitapahtumia ja perättäisten leikkitapahtumien ketjuja Separate operations; repetitive chains of operations Chains of operations; separate and successive play actions Chain of successive play actions; separate play events Separate play events; chain of successive play events

19 Leikin juoni / kertomus Play script/narrative Emotionaalisesti tärkeiden arjen tilanteiden toistoa Lyhyitä, improvisoituja arjen tilanteiden kuvauksia Seikkailujuonet Fantasia- / fiktiojuonet Repetition of emotionally significant daily situations Short, improvised daily life episodes Adventure Fantastic / fictional

20 Leikin pääsisältö The main content of play Toimintoja esineiden kanssa Roolin säännöt määrittelevät leikin pääsisällön Vuorovaikutus leikkikumppanin kanssa Leikkikertomuksen rakentaminen Actions with objects The role and the actions determined by it Interaction with a partner in role position Construction of a certain play narrative

21 Kehittynyt juonellinen roolileikki (Bredikyte & Hakkarainen, 2011) Kypsän juonellisen roolileikin kriteerit: Sosiaalinen, yhdessä kehitelty (2 tai useampia osanottajia) Mielikuvitukseen perustuva (luova mielikuvitus) Luova (ei kaavamainen) Pitkäkestoinen (kukausia, kehittyvä) Haastava (edellyttää ponnisteluja) Sisältää tarinarakenteen 21

22 Teoista ajatuksiin Kehittyvä leikki tukee siirtymää tilannesidonnaisuudesta ja erillisten tapahtumien muistamisesta kuviteltujen tilanteiden ja symbolisten maailman mallien luomiseen Lapsi siirtyy konkreetista näkyvän ajattelusta (eleet ja teot) näkymättömän sanalliseen ajatteluun (mielikuvituksessa/ mielessään)

23 Kiitos!

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila. NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Tikkurila NALLE PUHIN TAIKATUPA - lasten itseilmaisun ja vuorovaikutuksen vahvistaminen luovien menetelmien avulla Elina Haimi Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö Toukokuu

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Annikki Hakkarainen. MERIROSVOT JA IHMISPRINSESSAT ETELÄMEREN SAARELLA Mielekkyyden kehittyminen pitkäkestoisessa leikkimaailmaprojektissa

Annikki Hakkarainen. MERIROSVOT JA IHMISPRINSESSAT ETELÄMEREN SAARELLA Mielekkyyden kehittyminen pitkäkestoisessa leikkimaailmaprojektissa Annikki Hakkarainen MERIROSVOT JA IHMISPRINSESSAT ETELÄMEREN SAARELLA Mielekkyyden kehittyminen pitkäkestoisessa leikkimaailmaprojektissa Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN

VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN VAU, SADUN MAAILMA! LAPSILÄHTÖINEN PROJEKTI LASTEN SADUT NÄKYVIKSI LUOVIN MENETELMIN Huuppola, Jenni Myllys, Inkeri Rissanen, Johanna 2009 Laurea Tikkurila Laurea ammattikorkeakoulu Tikkurila VAU, SADUN

Lisätiedot

KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA KAJAANIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Kajaanin kaupunki Varhaiskasvatuksen tulosalue, 2014 SISÄLTÖ Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. Johdanto 1. Aluksi 2. Käsitteen määrittelyä eli

Lisätiedot

Tää on mulle elämä. Mari Merikukka. Opinnäytetyö. Valitse kohde.

Tää on mulle elämä. Mari Merikukka. Opinnäytetyö. Valitse kohde. Tää on mulle elämä Autistisen henkilön tuetun kommunikoinnin itsenäistämisen haasteet ja systemaattisten kommunikaatioharjoitusten merkitys tuetun kommunikoinnin itsenäistämisessä Mari Merikukka Opinnäytetyö..

Lisätiedot

Noin yksivuotiaan lapsen kehitys

Noin yksivuotiaan lapsen kehitys Noin yksivuotiaan lapsen kehitys Havainnointivideo lasten toimintaterapian opetukseen Toimintaterapian koulutusohjelma, Toimintaterapeutti Opinnäytetyö 13.11.2006 Ann-Mari Lehtinen HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä

Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Mikael Runonen Käyttäjätiedon rooli konseptikehityksessä Diplomityö Espoo 24.11.2008 Työn valvoja: Prof. Marko Nieminen

Lisätiedot

Se, mikä pistää. Kuvakirjanlukuhetken ja. kuvakirjan merkitys lapselle. Lapin yliopisto. Taiteiden tiedekunta. Kuvataidekasvatus.

Se, mikä pistää. Kuvakirjanlukuhetken ja. kuvakirjan merkitys lapselle. Lapin yliopisto. Taiteiden tiedekunta. Kuvataidekasvatus. Se, mikä pistää Kuvakirjanlukuhetken ja kuvakirjan merkitys lapselle Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Kuvataidekasvatus Kevät 2011 Emilia Heimonen Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta Työn nimi: Se,

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU

TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN SUUNNITTELU Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoympäristön, jossa heidän tulee saada hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan

Lisätiedot

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan.

Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. SISÄLTÖ Liikun, leikin ja vaikutan tunnen, tiedän ja toteutan. Johdanto 1. Aluksi 2. Käsitteen määrittelyä eli tätä tarkoitamme puhuessamme 3. Ihmisyys oikeutena, vuorovaikutus lähtökohtana 4. Lapsuuden

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE

KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE KANSAINVÄLISYYSKASVATUSAIHEISIA DRAAMATUOKIOITA 4 5-VUOTIAILLE Soile Kristola C9824 Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK)

Lisätiedot

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS

TOIMIVA VUOROVAIKUTUS TOIMIVA VUOROVAIKUTUS Kuva: Pekka Elomaa Vuorovaikutukseen tarvitaan kaksi ihmistä, joilla molemmilla on oma merkittävä roolinsa. Näillä sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Lisätiedot

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ

SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ SADUT JA SADUTUS LASTEN HOITOTYÖSSÄ Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja Opinnäytetyö Syksy 2007 Jenny Asimont HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA Sosiaali- ja terveysala Koulutusohjelma Hoitotyön

Lisätiedot

TÄHTIMETSÄN TAIKAA SATULIIKUNTATUOKIO 6-VUOTIAILLE PIEKSÄMÄEN MAASEURAKUNNASSA

TÄHTIMETSÄN TAIKAA SATULIIKUNTATUOKIO 6-VUOTIAILLE PIEKSÄMÄEN MAASEURAKUNNASSA TÄHTIMETSÄN TAIKAA SATULIIKUNTATUOKIO 6-VUOTIAILLE PIEKSÄMÄEN MAASEURAKUNNASSA Enni Kinnunen - Annemari Tieva Opinnäytetyö, kevät 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-,

Lisätiedot

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen

Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen Konkkaronkka-peli sosiaalisemotionaalisen kehityksen tukena Heinikoski, Taina Muhonen, Aila 2009 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Konkkaronkka peli sosiaalis-emotionaalisen kehityksen

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012. Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD. Verkkosivut Terveysnettiin Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyö Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Rebecca Saksi & Sina Vikberg LAPSEN ADHD Verkkosivut Terveysnettiin OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyö Hoitotyön

Lisätiedot

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS

DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS DYSFASIA-LAPSIPERHEEN HAASTAVA VANHEMMUUS Tuulta purjeisiin -projektin vertaistukiryhmän vanhempien arjessa jaksamisesta Inkinen Eija Kallio Eija Opinnäytetyö, Kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Marianne Korteikko SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiden haastattelu- ja havainnointitutkimus Erityispedagogiikan

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma, luovat terapiat, tanssi- ja liiketerapia

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma, luovat terapiat, tanssi- ja liiketerapia POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma, luovat terapiat, tanssi- ja liiketerapia Gila Heimonen MINDFULNESSIIN PERUSTUVA TANSSI- JA LIIKETERAPIA Kvalitatiivinen toimintatutkimus

Lisätiedot

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry

Parasta oli kaikki. Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta. Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015. Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Kulttuurilla osalliseksi 2012 2015 Parasta oli kaikki Fiiliksistä vaikutuksiin taiteen ja kulttuurin kautta Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry Tekstit ja toimitus: Katri Mäkeläinen Kuvat: Fahima Rezaei,

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

APUPYÖRÄ. Lapsen kielen kehityksen rikastuttaminen arjessa

APUPYÖRÄ. Lapsen kielen kehityksen rikastuttaminen arjessa APUPYÖRÄ Lapsen kielen kehityksen rikastuttaminen arjessa Pirkko Posti Sari Vikman TAYS/kuulokeskus 2007 SISÄLTÖ Johdanto..1 Lapsen pysäyttäminen vuorovaikutukseen..2 Kuuntelemisen herättely...3 Yhteinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA

TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA TAMPEREEN YLIOPISTO ESIKOULULAISET KUVAKIRJAKERTOMUKSEN RAKENTAJINA Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteen kandidaatin tutkielma Henna Hautamaa Kevät 2013 Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö

Lisätiedot

SAMULLA ON ASTMA Opas astmaan sairastuneelle lapselle

SAMULLA ON ASTMA Opas astmaan sairastuneelle lapselle SAMULLA ON ASTMA Opas astmaan sairastuneelle lapselle Erja Huttunen Johanna Ruotsalainen Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveysja kasvatusalan

Lisätiedot

Yhteisöllinen käsityö

Yhteisöllinen käsityö LEENA VARTIAINEN Yhteisöllinen käsityö Verkostoja, taitoja ja yhteisiä elämyksiä Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education, Humanities, and Theology 4 Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ

VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ VIITTOMAKIELINEN KÄÄNNÖS LASTENKIRJASTA OTTO JA KEIJUVAUVA SADUT JA KUVAKIRJAT VIITTOMAKIELISEN LAPSEN ELÄMÄSSÄ Jertta Kangas Essi Miettinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia ammattikorkeakoulu, Turun

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET PUOLANGAN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS SIVU 1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET. 3 1.1. ESIOPETUKSEN TEHTÄVÄ.. 3 1.2. YLEISET KASVATUS- JA OPPIMISTAVOITTEET 3 2. ESIOPETUKSEN

Lisätiedot