Digitaalinen media. Petri Vuorimaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digitaalinen media. Petri Vuorimaa"

Transkriptio

1 Digitaalinen media Petri Vuorimaa

2 Luennon sisältö Mitä on digitaalinen media? Mediatyypit Teks; Grafiikka Audio Kuva Video Siirtoformaa;t Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 2

3 Median osuus Teks;data (XML) Tiedon tallentamisen perusteet Yksinkertaiset mediatallenteet (BMP) Häviölliset tallenteet (.mp3,.jpeg) Mul;media, video (MPEG,) AD- muunnos Todellisuuden peiväminen (VR) Tietokonegrafiikan perusteet Todellisuuden lisääminen (AR) 2.3. Luento Jyry Suvilehto Luento Petri Vuorimaa Luento Tapio Takala Luento Lauri Savioja Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 3

4 Synteesiosuus Tiedon tallevaminen Tiedon verkovuminen SemanZnen web ja avoin yhdistevy ;eto TuoVeiden ja palveluiden kehiväminen Tiedonsiirto Digitaalinen media Tietoverkko- liiketoiminta Luento Eero Hyvönen Luento Vesa Kantola 6.5. Luento Sakari Luukkainen Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 4

5 MITÄ ON DIGITAALINEN MEDIA? Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 5

6 Mitä on digitaalinen media? Tannenbaum: VuorovaikuVeinen ;etokoneavusteinen esitys, joka sisältää vähintään kaksi seuraavista mediaelementeistä: teks;, ääni, kuva, video ja animaa;o Vuorimaa: 1. Monta mediaa 2. Vuorovaikutus 3. Aika Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 6

7 Media Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 7

8 Jatkuva- aikainen media Animaa;ot (virtuaalitodellisuus) Audio Video Miten jatkuva- aikainen media eroaa tavallisesta mediasta? Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 8

9 Jatkuvan median käsivelyvaiheet Kaappaus Esi- käsively A/D- muunnos Pakkaus Siirto Toisto Jälki- käsively D/A- muunnos Purku Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 9

10 Vuorovaikutus Vuorovaikutustapa: passiivinen, reak;ivinen, proak;ivinen, tuovava Vuorovaikutuksen taso: käyvöliivymä, sovellus, palvelu, toinen käyväjä Vuorovaikutuksen määrä: ;lausvideo, sähköpos;, videoneuvovelu, videopeli, virtuaalitodellisuus Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 10

11 Aika Esityksen komponen;t on sijoiteltu aika- avaruuteen Eri komponen;t on synkronoitu (eli tahdistevu) keskenään Esitysjärjestelmä tms. huoleh;i, evä synkronoin; toteutuu (nk. orkestroin;) Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 11

12 TEKSTI Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 12

13 Teks; ASCII Teks;dokumen;t Microsoe Word, Adobe Acrobat Rakenteiset dokumen;t SGML, HTML, XML Hyperteks; Hypercards Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 13

14 GRAFIIKKA Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 14

15 Grafiikka BiZkarVa- grafiikka maalaukset Microsoe Paint Vektorigrafiikka piirrokset OpenGL Postscript Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 15

16 AUDIO Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 16

17 Äänen fyysiset ominaisuudet Amplitudi db = 20 log10(a/b) Kuuloraja on 0 db ja kipuraja n db Jakson aika / Taajuus Hz = 1/s Kuuloalue on n. 20 Hz - 20 khz Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 17

18 Pulssikoodimodulaa;o Äänestä otetaan näyveitä näytetaajuudella Näytetaajuuden pitää olla vähintään kaksi kertaa maksimitaajuus (nk. Nyquist taajuus) Yleisiä näytetaajuuksia 8, 44.1 ja 48 KHz Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 18

19 Pulssikoodimodulaa;o (jatk.) Signaalin amplitudi näyveenovohetkellä muutetaan numeroarvoksi Pulse Code Modula;on (PCM) NäyVeidenoVo aiheuvaa kvan;soin;virheen Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 19

20 Taajuusmuunnos Luonnolliset äänet koostuvat ;etystä perustaajuudesta ja sen harmonisista monikerroista Ääni voidaan tällöin esivää käteväs; myös taajuusmuodossa Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 20

21 Klarine;n ääni Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 21

22 Taajuusmuoto Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 22

23 Taajuusmuunnos (jatk.) Fourier muunnoksen kertomet esivävät signaalia taajuus- ulovuvuudessa Sta;onaariset signaalit voidaan esivää tarkas; Fourier- muunnoksen avulla MuuVuvien signaalinen tapauksessa käytetään diskreezä Fourier- muunnosta Yleensä käytetään Fast Fourier Transforma;on (FFT) - algoritmia Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 23

24 Psykoakus;ikka Kuuloais;n ominaisuudet kannavaa huomioida äänen koodauksessa Ääntä kannavaa tarkastella taajuusulovuvuudessa Kuuloraja riippuu taajuudesta Korva on herkkä spektrin laaksoille ja kukkuloille (ns. forman;t) esim. vokaalien tunnistus Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 24

25 Kuuloraja Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 25

26 Psykoakus;ikka (jatk.) Amplitudi Tietylllä taajuudella esiintyvä ääni nostaa kuulorajaa laajemmalla taajuusalueella Taajuus Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 26

27 Pakkausmenetelmät Esim. maskaus- efek;ä voidaan hyödyntää koodauksessa Signaali jaetaan taajuusalueisiin, jotka koodataan erikseen (Subband coding) Esim. Mini Disc - levyt (Sony), DCC- kase;t (Philips) ja MPEG- audio Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 27

28 MP3- pakkausalgoritmi Begin Subband analysis Scale factor calcula;on Coding of scale factors FFT analysis Calcula;on of masking and required bit alloca;on Determina;on of nontransmived subbands Adjustment to fixed bit- rate Quan;za;on of samples Coding of samples Coding of bit alloca;on FormaZng and transmission End Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 28

29 KUVA Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 29

30 Kuvan ja videon koodaus Menetelmät voivat olla hukkaavia tai hukkaamavomia Yleisin hukkaava menetelmä on DCT- muunnos Esim. Huffman koodaus on hukkaamaton Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 30

31 Koodausmenetelmät Kuvien koodaus JPEG (Joint Photographic Expert Group) Videon koodaus H.261, H.263 MPEG (Mo;on Picture Expert Group) Koodausmenetelmät hyödyntävät yleensä useampi erilaisia koodaustekniikoita Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 31

32 JPEG - TavoiVeet Kompressiosuhde / kuvanlaatu voidaan valita Sopii mihin tahansa kuviin Sekä ohjelmisto evä laiveisto Neljä eri moodia: sekven;aalinen koodaus (alkuperäinen järjestys) progressiivien koodaus (monivaiheinen koodaus) hukkaamaton koodaus (täydellinen toisto) hierarkinen koodaus (monta eri resoluu;ota) Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 32

33 JPEG - Arkkitehtuurit Hukkaavissa moodeissa käytetään DCT- koodausta 8 x 8 pikselin lohkoille Sekven;aalisessa moodissa lohkojen DCT- kertoimet lähetään lohko kerrallaan Progressiivisessa moodissa kertoimet talletetaan muis;in ja lähetetään ryhmissä Hierarkisessa moodissa valitaan erilaisia resoluu;ota koodavavaksi Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 33

34 Sekven;aalinen JPEG Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 34

35 Progressiivinen JPEG Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 35

36 Hierarkinen JPEG Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 36

37 Hukkaamaton JPEG Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 37

38 DCT- koodaus ja kvan;soin; Kertoimet voidaan esivää matriisina Kvan;soin; tehdään kvan;soin;taulukon määräämän taulukon mukaises; Kertoimet järjestetään Zig- Zag muotoon Näin nolla- kertoimet saadaan koodin loppuun Run- Length - koodaus eliminoi nollat Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 38

39 DCT- koodaus Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 39

40 DCT- perusfunk;ot Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 40

41 Tilastollinen koodaus Käytössä joko Huffman tai aritmeeznen koodaus Huffman koodaus edellyvää erillistä taulukkoa AritmeeZnen koodaus ei tarvitse taulukkoa, muva vaa;i enemmän laskentaa Lisäksi aritmeezsen koodauksen kompressioaste 5-10 % parempi Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 41

42 Hukkaamaton koodaus Hukkaamaton koodaus käyvää ennustusta Käytössä on seitsemän eri vaihtoehtoa kuinka monta ja mitä pikseliä käytetään Ennustava koodaus pääsee kompressiosuhteeseen 2: Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 42

43 JPEG - Tehokkuus 0,25-0,5 bpp: kohtalainen - hyvä laatu 0,5-0,75 bpp: hyvä - eriväin hyvä laatu 0,75-1,5 bpp: eriväin hyvä laatu 1,5-2,00 bpp: ei erotu alkuperäisestä Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 43

44 VIDEO Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 44

45 MPEG MuistuVaa JPEG- menetelmää Lisäksi huomioitu liikkuvan kuvan ominaisuudet Peräkkäisissä kuvissa on vähän eroja Kuvissa on liikkuvia objekteja Kuvasarjat vaihtuvat harvoin Toteutus on tämän takia monimutkaisempi Usein tarvitaan laiveistototeutusta Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 45

46 Liikkeenennustus Peräkkäisistä kuvista etsitään muutoskohdat Lohkoille lasketaan liike- ennusteet Ennusteita kutsutaan liikevektoreiksi ja ne lähetetään osana koodavua informaa;ota Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 46

47 Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 47

48 Erotuskuvat Ennustetusta ja todellisesta kuvasta lasketaan erotuskuvat Erotuskuvasta lähetetään vain muutoskohdat MPEG-menetelmässä hyödynntetään myös ennustusta kahteen suuntaan: I = alkuperäiset kuvat P = eteenpäin ennustus B = ennustus kahteensuuntaan Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 48

49 MPEG- kuvasarja Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 49

50 SIIRTOFORMAATIT Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 50

51 Siirtoformaa;t Mul;mediasovellusten yhteistoiminta ja siirto verkossa vaa;i yhtenäisiä siirtoformaaveja SiirtoformaaZ määrivelee: ajan, paikan, rakenteen ja toiminnan (proseduurit) Ilman siirtoformaaza yhdellä sovelluksella tuotevua sisältöä ei voi lukea ja käyvää toisella sovelluksella Konversiotyökalut on huono ratkaisu Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 51

52 Sovellusalueet Yhtenäistä siirtoformaaza voidaan käyvää moneen tarkoitukseen: tallennusformaaz (esim. Macromedia Director) siirtoformaaz (esim. CD- ROM) reaaliaikainen siirtoformaaz (esim. digitaalinen tv) sovellusten välinen ;edonsiirto (esim. ryhmätyö) Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 52

53 Vaa;mukset Datamalli: aika, synkronoin;, eri formaa;t, osoitus, hyperlinkit, interak;ivisuus Skrip;t: ohjelmoin;kieli tai graafinen ohjelmoin; KapasiteeZ: määrively ei yleensä vie paljon ;laa Hakuaika: purku oltava nopeaa, progressiivinen resoluu;o ym. SiirreVävyys: laiveisto- ja alustariippumavomuus LaajenneVavuus: uudet formaa;t, atribuu;t jne Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 53

54 MHEG ISO:n työryhmä Oliopohjainen mul;- ja hypermedian siirtoformaaz Tukee interak;ivisuuva ja reaaliaikaista siirtoa MääriVelee lopullisen esitysmuodon Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 54

55 Ominaisuudet MääriVelee joukon alustariippumavomia komponenveja interak;ivisuuva varten Interak;ivuus voidaan toteuvaa kahdella tapaa: komponen;t linkitetään erilaisiin tapahtumiin käytetään skriptauskieltä Tapahtumat syntyvät ajoitusmäärityksistä tai käyväjän toimenpiteistä Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 55

56 Ominaisuudet (jatk.) Sekä paikallisen evä ajallisen sijainnin määrively mahdollista Makrojen avulla voidaan määritellä monimutkaisia objekteja malleja käyväen Sisältää myös tukea reaaliaikaista siirtoa varten Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 56

57 MHEG- luokkahierarkia MH- object Behavior Ac;on Link Script Component Content Interac;on Selec;on Modifica;on Composite Descriptor Macro Macro Defini;on Macro Use Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 57

58 HTML HTML on myös siirtoformaaz Ominaisuudet ovat rajallisia HTML = rakenteinen dokumenz, linkit DOM- malli mahdollistaa sisällön muokkauksen ECMAScript (JavaScript) = interak;ivisuus Tyylisivut (Cascading Style Sheets) = sijoivelu Synkronoin; puuvuu SMIL 3.0 External Timing Module Petri Vuorimaa / Mediatekniikan laitos 58

Digi TV. Digitaali TV-tekniikka

Digi TV. Digitaali TV-tekniikka Digi TV 36 4.9.2001 ke johdanto/streaming media 37 11.9.2001 ke digitv maailmalla, digitv tekniikka 38 18.9.2001 ke digitv-tekniikka, referaattiaiheiden jako 39 26.9.2001 ke!!!!!!!!!!peruttu!!!!!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Mitä on signaalien digitaalinen käsittely

Mitä on signaalien digitaalinen käsittely Mitä on signaalien digitaalinen käsittely Signaalien digitaalinen analyysi: mitä sisältää, esim. mittaustulosten taajuusanalyysi synteesi: signaalien luominen, esim. PC:n äänikortti käsittely: oleellisen

Lisätiedot

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN

DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Ilkka Ollari DIGITAALISTEN KUVAVÄÄRENNÖSTEN TUNNISTAMINEN JPEGPAKKAUSTA HYÖDYNTÄEN Tietojenkäsittelytieteen pro gradu -tutkielma 1.8.21 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Kuluttajan audiotekniikkaa Lähteet:

Kuluttajan audiotekniikkaa Lähteet: Kuluttajan audiotekniikkaa Lähteet: -Pohlman. (1995). Principles of digital audio. Spanias et al. (2007). Audio signal processing and coding, Wiley & Sons Sisältö:! Johdanto! Häviöttömiä digitaalisen audion

Lisätiedot

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa

Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Yleisradio Oy Radio Suomi - Advanced Multimedia Center Kalevi Virtanen Katsaus äänen pakkaus- ja siirtotapoihin radioohjelmien tuotannossa ja jakelussa Raportti on syntynyt kouluttautumisloman turvin Porissa

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka

Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Tommi Hokkanen Käyttäjäystävällinen esitystekniikka Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta. Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste

VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta. Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste VAASAN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Jari Töyli TIETOJENKÄSITTELY TiTe.1020 (Teoriaosa) Opetusmoniste 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 6 1.1 TIETOYHTEISKUNTA KANSALLISENA TAVOITTEENA... 6 2. MISTÄ

Lisätiedot

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E.

Avainsanat ja sanonnat: Tiedonpakkaus, algoritmit, Huffmanin koodaus, aritmeettinen koodaus, sanakirjat, informaatioteoria. CR luokat: E. Häviöttömät tiedonpakkausalgoritmit Jukka Pollari Tiivistelmä. Tässä tutkielmassa käsitellään häviöttömiä pakkausalgoritmeja, tarkemmin määriteltynä sellaisia, joilla voidaan pakata kaikenlaista dataa.

Lisätiedot

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet 4 op Syksy 2012 Luento 7: Tiedon esittäminen tietokoneessa, osa 2 Tekijät: Antti Virtanen, Timo Lehtonen, Matti Kujala, Kirsti Ala-Mutka, Petri M. Gerdt et al. 06.09.12

Lisätiedot

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi

RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Janne Heinonen RIA-verkkosovellusten käytettävyyden asiantuntija-arviointi Tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma 30.12.2007 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen

Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Harmaasävykuvien häviötön tiivistäminen Kaisa Komulainen 9. huhtikuuta 2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Digitaalisessa muodossa olevien kuvien määrä kasvaa

Lisätiedot

IP-Kameravalvonta käsikirja. Verkkokamerat Videopalvelimet Videovastaanottimet Verkkovideotallennus Keskushallintaohjelmisto

IP-Kameravalvonta käsikirja. Verkkokamerat Videopalvelimet Videovastaanottimet Verkkovideotallennus Keskushallintaohjelmisto IP-Kameravalvonta käsikirja Verkkokamerat Videopalvelimet Videovastaanottimet Verkkovideotallennus Keskushallintaohjelmisto Tervetuloa VIVOTEK-planeetalle Welcome to Planet VIVOTEK Tietoja VIVOTEK:sta:

Lisätiedot

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010.

SciPy OPAS. Matti Pastell. matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto. 12. tammikuuta 2010. SCIENTIFIC PYTHONIN ALKEET ELI: SciPy OPAS Matti Pastell matti.pastell@helsinki.fi Maataloustieteiden laitos, Helsingin yliopisto 12. tammikuuta 2010 0.20 Impulse response 0.15 0.10 0.05 Amplitude 0.00

Lisätiedot

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN

SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN SUURTEN OLIOIDEN TALLENNUS TIETOKANTAAN Marja Pennanen 23.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suuria olioita, joista puhutaan myös pitkinä bittijonoina tai

Lisätiedot

Johdanto (luennon sisältö)

Johdanto (luennon sisältö) Johdanto (luennon sisältö) Mitä on multimedia? määritelmä, komponentit, hypermedia Multimedia-järjestelmät jatkuva-aikainen media, tarvittavat teknologiat, luokittelu, palvelunlaatu, synkronointi/orkestrointi,

Lisätiedot

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä

Ambisonics. Jani Krigsman. jkrigsma@cc.hut.fi. Tiivistelmä Ambisonics Jani Krigsman jkrigsma@cc.hut.fi Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan 3D-äänentoistotekniikkaa nimeltään Ambisonics. Ambisonics on brittiläisen tutkijaryhmän 1970-luvulla kehittämä äänen

Lisätiedot

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ

MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Puunjalostustekniikan osasto NINA MÄKINEN MULTIMEDIA URHEILU-UUTISVIESTINNÄSSÄ Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa varten Espoossa

Lisätiedot

YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Iiro Lehtonen YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case: Varjo Galleria YRITYKSEN VERKKOSIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case: Varjo Galleria Iiro Lehtonen Opinnäytetyö Syksy 2013 Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri

Digi-TV:n palveluntekijän opas. Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri Digi-TV:n palveluntekijän opas Mikael Rinnetmäki, Ari Pöyhtäri HELSINKI 2001 ISBN 952-457-053-X Kansi: Oddball Graphics Oy Kannen kuva: Mitja

Lisätiedot

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04

Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 Tekijä Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK päivitys: 09.09.04 2 Sisältö 1 YLEISTÄ WWW-SIVUISTA....4 2 OHJELMAN KÄYNNISTYS...4 3 TYÖKALU- JA MUOTOILUVALIKON ESITTELY...4 4 TIEDOSTON TALLENNUS...5 5 TIEDOSTON

Lisätiedot

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä

GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Automaatiotekniikka Arto Pelli GigE-kamerat ja -verkko konenäössä Insinöörityö 23.9.2008 Ohjaaja: tuotepäällikkö Rainer Huttunen Ohjaava opettaja: yliopettaja Jouni Jokelainen

Lisätiedot

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy Juha Nordlund Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa PC-videoneuvottelu

Verkko-opetuksen tietotekniikkaa PC-videoneuvottelu Verkko-opetuksen tietotekniikkaa PC-videoneuvottelu S. Räsänen Report B / 2002 / 2 UNIVERSITY OF KUOPIO Department of Computer Science and Applied Mathematics P.O.Box 1627, FIN-70211 Kuopio, FINLAND Sisällys

Lisätiedot

Yliopistojen elektronisen julkaisemisen kartoitus. Tuija Sonkkila Teknillisen korkeakoulun kirjasto

Yliopistojen elektronisen julkaisemisen kartoitus. Tuija Sonkkila Teknillisen korkeakoulun kirjasto Yliopistojen elektronisen julkaisemisen kartoitus Tuija Sonkkila Teknillisen korkeakoulun kirjasto 16.11.1999 2 Sisällysluettelo ALUKSI... 3 ELEKTRONISET VÄITÖSKIRJAT - PIKAKATSAUS SUOMEN TILANTEESEEN...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan

Lisätiedot

Tietokannat. Kevät 2015

Tietokannat. Kevät 2015 Tietokannat Kevät 2015 1 Kurssin järjestelyt Luennot, Erja Mustonen-Ollila Harjoitukset, Erja Mustonen-Ollila Harjoitustyön ohjaus, Erja Mustonen-Ollila SQLViope verkkokurssi, Erja Mustonen-Ollila Luentomateriaali,

Lisätiedot

JBIG2-tiivistysstandardi

JBIG2-tiivistysstandardi JBIG2-tiivistysstandardi Sami Gröhn 22..2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma TIIVISTELMÄ Tiivistyksen tarkoituksena on saada kuvan sisältämä tieto mahdollisimman pieneen

Lisätiedot

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS

Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Adob Acrobat 2 PDF-tiedostot SISÄLLYS Sisällys...2 Acrobat...4 Digitaalinen paperi... 4 Acrobat-teknologia... 4 Perusidea... 4 PDF-tiedostomuoto... 4 Adobe Acrobat ohjelma... 5 Välilehtien näyttäminen

Lisätiedot

KAUPALLISEN BLU-RAY-LEVYN TUOTTAMINEN

KAUPALLISEN BLU-RAY-LEVYN TUOTTAMINEN Vesa Koutonen & Jesse Uusitalo KAUPALLISEN BLU-RAY-LEVYN TUOTTAMINEN Case: Herättäjäjuhlat 2013 Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Tammikuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö

Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä. Diplomityö Henrik Heino Muokattava ja deduplikoiva tiedostojen paketointi- ja pakkausjärjestelmä Diplomityö Tarkastaja: Antti Valmari Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot