LAUSUNTOKIERROS Arvoisat ylioppilaskuntien edustajat,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTOKIERROS 2015. Arvoisat ylioppilaskuntien edustajat,"

Transkriptio

1 LAUSUNTOKIERROS 2015 Arvoisat ylioppilaskuntien edustajat, Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) ry:n varsinainen liittokokous järjestetään 20. ja 21. marraskuuta Espoon Korpilammella. Liittokokous valitsee SYL:n puheenjohtajan ja hallituksen vuodelle 2016 sekä päättää liiton taloudesta ja toiminnasta. Varsinainen kutsu liittokokoukseen lähetetään viimeistään 21 päivää ennen liittokokousta. Kokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset asiakirjat lähetetään jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Ennen varsinaisten materiaalien lähettämistä, SYL:n hallitus on päättänyt lähettää alustavat liittokokousmateriaalit lausunnoille ylioppilaskuntiin (liitteenä). Hallitus haluaa lausuntokierroksella kartoittaa ylioppilaskuntien toiveita ja tuntoja SYL:n ensi vuoden toiminnalle. Aloitimme näiden materiaalien työstämisen yhdessä ylioppilaskuntien puheenjohtajien kanssa Johtoseminaarissa , jonka jälkeen SYL:n keskustoimisto käsitteli ylioppilaskuntien ehdotuksia ja muodosti oman alustavan ehdotuksensa ensi vuoden toimintasuunnitelmaksi. Ne materiaalit, jotka on aiemmin käännetty ruotsiksi, tullaan kääntämään myös englanniksi. Nyt alkava lausuntokierros starttaa Syysseminaarissa 29. syyskuuta ja päättyy 16. lokakuuta. Toivomme ylioppilaskunnilta lausuntoja seuraaviin materiaaleihin: 1. Toimintasuunnitelma vuodelle Linjapaperimuutokset opintotuen, opinto, ohjaus ja opiskelutaitojen, opiskelijademokratian ja eurooppalaisen ulottuvuuden sekä maahanmuuton osalta 3. Järjestöllisen kehittämisen työryhmän väliraportti 4. Jatkuvan toiminnan kuvaus Ylioppilaskunnan lausunto tulee toimittaa yhtenä Word- tai Pdf-tiedostona yllä mainittujen materiaalien sekä yleisperustelujen osalta. Toimintasuunnitelman ja linjapaperin muutosehdotukset pyydämme toimittamaan tämän sähköpostin liitteenä olevia Excel-tiedostoja käyttäen. Näin siksi, että voisimme hallituksen kanssa käsitellä mahdolliset ylioppilaskuntien esittämät muutokset tasavertaisesti ja työtehokkaasti. Lausunnot osoitetaan SYL:n hallitukselle ja toimitetaan osoitteeseen Kannustamme jakamaan lausuntonne myös sähköpostilistalle. Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että erillään tästä paketista tulemme lähettämään kehy-toimintaa käsittelevät materiaalit lausuntokierrokselle Tämä siksi, että kehy-toiminnan tilanne elää vahvasti koko ajan, emmekä ole pystyneet mahduttamaan esitystä nyt käynnistyvälle lausuntokierrokselle. Liittokokousmateriaalien käsittelyaikataulut Lausuntokierros liittokokousmateriaaleista ylioppilaskunnille Jäsenaloitteiden viimeinen jättöpäivä Kehy-materiaalien lausuntokierros Lopulliset liittokokousmateriaalit saapuvat ylioppilaskuntiin

2 Tutustukaa materiaaleihin, tehkää parannusehdotuksia, antakaa meille vinkkejä jatkovalmisteluun ja niin tehdään yhdessä ensi vuodesta ylioppilasliikkeessä entistä parempi. Innokkaina lausuntojanne ja kehitysideoita odottaen, Iiris, Janne, Jari, Jussi, Lauri, Paula, Silja ja koko SYL:n toimiston porukka 1. Toimintasuunnitelma Lausunnolle nyt saamanne toimintasuunnitelma koostuu laajoista projektikokonaisuuksista, joiden toteuttamista pidämme sekä mahdollisena että tärkeänä ensi vuoden aikana. Projektien teemoja on mietitty sekä täällä Lapinrinteellä, PJPS-tapaamisessa kuin pyynnöstämme myös ylioppilaskunnissa. Valmistelimme lausuntokierrosta varten yhteensä kymmenen projektikuvausta. Emme tässä vaiheessa lähde rajaamaan ensi vuonna toteutettavien projektien määrää, mutta luultavaa on, että esitämme vähempää kuin kymmentä projektia. Tästä syystä toivommekin, että ylioppilaskunnat arvottavat projektit tärkeysjärjestykseen (arvo 10 = tärkein, arvo 1 = vähiten tärkeä). Tärkeysjärjestyksen ilmaisemiseksi on Excel-taulukossa oma keltaisella väritetty solunsa. Lausuntojenne pohjalta tulemme ehdottamaan liittokokoukselle sellaista yhdistelmää projekteja, joiden tekemistä pidämme opiskelijan paremman huomisen tavoittelun kannalta oleellisimpana ja työmäärältään realistisena toteuttaa. Hallituksen esitys lausuntokierrokselle lähetettävistä projekteista on seuraava: Kokeilukulttuurilla Tulevaisuuden yliopistoon Koulutuksen kaupallistumisen tulevaisuus Kuka tätä pas*** johtaa ja kenen pitäisi? Opiskelijan lompakko SYL:n linjapaperin uudistaminen Kesälukukausikuntoon 2017 Tällainen se on: Opiskelijan oikea elämä Opiskelemalla osaksi yhteiskuntaa - maahanmuuttajat yliopistoihin! Potkua kunta(vaali)vaikuttamiseen Kv-tutkarit duuniin, osaaminen käyttöön Toimintasuunnitelmaan ehdotetut projektit ovat nousseet vallitsevasta poliittisesta tilanteesta, kuten hallitusohjelmasta ja käynnissä olevista poliittisista projekteista, sekä SYL:n kehittämisryhmän raportin ehdotuksista ja pidempiaikaisemmista trendeistä ympäröivässä yhteiskunnassa. Ehdotettujen projektien teemat käsittelevät totutusti toimeentulon, koulutuspolitiikan ja kansainvälistymisen teemoja, mutta eivät tarkasti rajoitu yksittäisiin sektoreihin. Nyt ehdotetut projektit pyrkivät yhtäältä ottamaan vastasan yhteiskunnan opiskelijoille heittämän pallon ja toisaalta oma-aloitteisesti ja ennakolta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Hallitus näkee, että SYL:n tehtävä on opiskelijan edunvalvonnan lisäksi edistää sivistyksen asemaa yhteiskunnassamme laajemminkin. Lyhyt kuvaus projekteista

3 Kokeilukulttuurilla Tulevaisuuden yliopistoon Viimeisten vuosien aikana SYL on innostanut yliopistoja kehittämistyöhön Maailman Parhaimman Yliopistokoulutuksen puolesta esimerkiksi Opiskelukyky ja Tulevaisuuden yliopisto -projektien avulla. Yliopistot ovatkin lähteneet innolla kehittämään toimintaansa ja saavuttaneet hyviä tuloksia. SYL haluaa, että hyvät ideat leviävät kaikkialle. Uskomme, että toisten yliopistojen kehittyminen kirittää kaikkien yliopistojen kehittymistä. Tässä projektissa lunttaaminen ja muilta kopioiminen on sallittua, siksi yliopistoille annetaan malliksi toisten yliopistojen kehittämishankkeiden tulokset ja muut hyvät toimintatavat. Vuodelle 2016 valittu digitaalisuus-teema vastaa hallitusohjelmassakin korostettuun koulutuksen digitalisoitumistarpeeseen. Koulutuksen kaupallistumisen tulevaisuus Koulutuksen kaupallistuminen käsitetään helposti ainoastaan lukukausimaksujen kautta. Kyseessä on kuitenkin laajempi ilmiö, jonka kokonaisvaltaiseksi hahmottamiseksi SYL:n ja opiskelijaliikkeen on tehtävä töitä, jotta teemaan liittyvät ilmiöt pystytään tunnistamaan, ja siten tekemään vaikuttavampaa edunvalvontatyötä. Projektin tarkoituksena on auttaa opiskelijaliikettä hahmottamaan koulutuksen kaupallistumiskehityksen trendit ja sen eri puolet kokonaisvaltaisemman vaikuttamistyön toteuttamisen tueksi. Kuka tätä pas*** johtaa ja kenen pitäisi? Akateeminen yhteisö ansaitsee laadukkaampaa johtamista ja parempia osallistumismahdollisuuksia. Opiskelijaliike voi olla kärjessä luomassa tätä muutosta, mutta sitä varten tarvitsemme parempaa ymmärrystä muuttuneesta toimintaympäristöstä, johtamiskulttuurin kehityksestä ja moderneista osallistumismahdollisuuksista. Projektin tarkoitus on toimia lähtölaukauksena ylioppilasliikkeen yhteiselle vaikuttamisella paremman akateemisen johtajuuden ja opiskelijan osallistumismahdollisuuksien puolesta, sekä tarjota tarvittavat tiedot ja työkalut muutoksen aikaansaamiseksi. Opiskelijan lompakko Ylioppilasliikkeen toimeentulovaikuttaminen on pitkään perustunut vain opintotuen kanssa näpräämiseen, vaikka aidosti opiskelijan lompakkoon vaikuttavat monet muutkin tekijät: verotus, palvelumaksut, muut sosiaalietuudet, rakentamisen tuet ja niin edespäin. SYL kokoaa yhteen tiedon erilaisten opiskelijaryhmien tulo- ja menorakenteista ja luo pysyvän työkalun näiden muutosten seuraamiseen. Työkalu helpottaa politiikkatoimien vaikutusten arviointi ja vaikuttamiskärkien priorisointia. Tavoitteena on siirtyä aidosti kokonaisvaltaisen toimeentulovaikuttamisen aikaan.

4 SYL:n linjapaperin uudistaminen Linjapaperi on SYL:n ylin ohjaava dokumentti, jota sihteeristö ja hallitus käyttävät lähes päivittäin työskennellessään toimistolla. Vuonna 2009 valmistunutta linjapaperia on päivitetty useita kertoja vuosien varrella, mutta maailma sen ympärillä on muuttunut yhä kiihtyvämpään tahtiin. Eduskuntavaalien jälkimainingeissa on ylioppilasliikkeen pohdinnan paikka. Mitä tavoittelemme muuttuneessa poliittisessa tilanteessa? Ovatko tavoitteemme ja keinomme oikeita? Minkälaisen muutoksen haluamme maailmassa nähdä? SYL:n linjapaperin muuttaminen tulee olemaan iso ponnistus kentän kanssa, mutta se kannattaa tehdä, kun alamme suuntaamaan katsettamme jo kohti vuoden 2019 eduskuntavaaleja. Kesälukukausikuntoon 2017 Digitalisaatio ja ympärivuotinen opiskelu ovat olleet kansallisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa pinnalla erityisesti eduskuntavaalien jälkeen. Haluamme tarttua aiheeseen omalla projektilla, jossa SYL yhdessä sidosryhmiensä kanssa edistää kesälukukauden käyttöönottoa ja digitalisaation laajempaa hyödyntämistä yliopistokoulutuksessa opintojen joustavoittamiseksi. Tavoitteena on myös työelämän ja koulutuksen tiiviimpi vuoropuhelu, joka tarjoaa entistä paremmat mahdollisuudet saada oman alan työkokemusta opintojen aikana. Tällainen se on: Opiskelijan oikea elämä Julkinen keskustelu opiskelijoista ja opiskelusta on viime vuosina ollut negatiivista sekä paikoin jopa virheellistä. On odotettavissa, että keskustelun sävy ei ilman opiskelijaliikkeen vahvaa panostusta ole vaihtumassa ja haluamme tarttua tähän teemaan heti. Tavoitteena on seuraaviin vaaleihin mennessä muuttaa keskustelu sävyä, asenteita, kuvaa opiskelijakulttuurista sekä opiskelijaliikkeen omaa viestintää. Haastavan tavoitteen saavuttaminen vaatii resursointeja sekä SYL:n toimistolta, että koko kentältä aina vuoteen 2019 asti. Onnistuessaan projekti on kuitenkin keskeisesti mahdollistamassa opiskelijoiden seuraavien eduskuntavaalien tavoitteiden toteutumisen. Opiskelemalla osaksi yhteiskuntaa - maahanmuuttajat yliopistoihin! Maahanmuutto ja erityisesti tämänhetkinen pakolaiskriisi ovat nousseet julkisen keskustelun keskiöön, eikä aina erityisen rakentavassa hengessä. Siksi onkin tärkeää, että SYL ja opiskelijaliike osallistuvat omalta osaltaan tähän keskusteluun ja nostavat koulutuksen roolin maahanmuuttajien kotoutumisen ja integroitumisen Suomeen ja suomalaiseen yhteiskuntaan osaksi keskustelua. Esimerkiksi Syyrian sekasortoinen tilanne on pakottanut monet nuoret jättämään korkeakouluopintonsa kesken, ja tässä olisi suomalaisilla korkeakouluilla paikka auttaa näitä ihmisiä. Muutoinkin maahanmuuttajat ovat haasteellinen ryhmä; heidän sijoittumisensa korkeakoulutukseen on selkeästi muuta väestöä alhaisempi. Maailma ei tule valmiiksi yhdessä vuodessa, mutta sen aikana ehtii selvittämään ne esteet, mitkä rajoittavat maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluihin, ja valitsemaan ne tarkemmat kohteet, joihin SYL haluaa ja voi vaikuttaa tilanteen parantamiseksi.

5 Potkua kunta(vaali)vaikuttamiseen Jotta SYL ja ylioppilaskunnat voivat vaikuttaa mahdollisimman paljon vuoden 2017 kuntavaaleissa, on siihen valmistautuminen aloitettava ensi vuonna. Projektissa on tarkoitus päättää mahdollisista kansallisista teemoista, tukea ylioppilaskuntia paikallisten teemojen valitsemisessa ja vaikuttamisessa. Projektissa tavoitellaan myös kuntavaikuttamisen materiaalien päivittämistä ja sitä kautta ylioppilaskuntien vaalien välissä tapahtuvan paikallisen vaikuttamistyön tukemista. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä myös SAMOKin kanssa. Kv-tutkarit duuniin, osaaminen käyttöön Kansainväliset tutkinto-opiskelijat tarjoavat valtavan osaamispotentiaalin Suomelle, mutta työllistymisen haasteiden vuoksi moni palaa edelleen kotimaahansa valmistumisen jälkeen. Kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden muita valmistuneita heikommat työllistymismahdollisuudet ovat ongelma sekä kansantalouden että yksilön tasolla. Työllistymismahdollisuuksien parantaminen on aika saada juhlapuheista konkretian tasolle. Projektissa SYL tuo yhteen työmarkkinaosapuolet ja opiskelijajärjestöt, jotta yhteistyön kautta löydetään konkreettisia, tehokkaita, paikallisia ja alakohtaisia ratkaisuja ongelmaan. Mahdolliset uudet toimintasuunnitelmakirjaukset Toivoisimme, että lähtiessänne pohtimaan mahdollisia uusia esityksiä toimintasuunnitelmaprojekteiksi pysähtyisitte miettimään ainakin seuraavia seikkoja: Miten projektin sisältö poikkeaa liiton jatkuvasta toiminnasta (kts. liite + saa soittaa puh ) Onko projektissa jotakin konkreettista, erityisesti ensi vuonna toteutettavaa Voidaanko kyseisen teeman esille nostamisella juuri ensi vuoden aikana saavuttaa jotakin Onko asia sellainen, johon sekä liiton että ylioppilaskuntien on järkevää osallistua ja panostaa (teema toimii valtakunnallisella ja mieluusti myös paikallisella tasolla) Kunnianhimon taso olisi mieluummin vähän korkeammalla kuin matalammalla Autamme mielellämme ylioppilaskuntia lausuntokierroksen aikana kaikin tavoin. Kaikille meille saa soittaa ja kysellä niin lisätietoja SYL:n hallituksen esityksistä kuin vinkkejä tai taustaa myös omille ideoillenne. 2. Linjapaperimuutokset opintotuen, opinto, ohjaus ja opiskelutaitojen, opiskelijademokratian ja eurooppalaisen ulottuvuuden sekä maahanmuuton osalta SYL:n hallitus esittää muutoksia opiskelijan toimeentuloa käsittelevän kohdan muuttamiseksi. Erityisesti tämä tarve on tullut ja perustelut miksi.

6 Linjapaperin toimeentuloa koskevasta kappaletta muokataan sopimaan paremmin nykyiseen SYL:n edunvalvonnan toimintaympäristöön. Päivitetyssä toimeentulokirjauksessa otetaan huomioon SYL:n liittokokousten monivuotinen tahtotila perustulovaikuttamisen lisäämisestä ja priorisoinnista. Ylioppilaskuntien sosiaalipoliittisten sektoreiden kanssa on käyty vuoden mittavia valmistelevia keskusteluita asumisen tukia koskevan kirjauksen muokkaamisesta. Esitämme, että opiskelijoiden asumisen tukemista koskevaa kirjausta muokataan siten, että se mahdollistaa opiskelijoiden siirtämisen yleisen asumistuen piiriin. Opiskelijoiden asumismenot ovat jo kauan sitten karanneet opintotuen asumislisän kattavuuden ulottumattomiin. Yleinen asumistuki mahdollistaisi sen, että eniten tarvitseva saisi riittävän tuen asumismenojen kattamiseksi. Myös opintotukeen kohdistetut 150 miljoonan euron leikkauspaineet perustelevat opiskelijoiden asumistukijärjestelmän muutosta: osana laajempaa asumistukijärjestelmää opiskelijoiden asumisen tuki ei olisi niin helposti leikkausuhan alla. Esitämme myös poistettavaksi opintolainan suhteellisen osuuden kasvattamista vastustavan kirjauksen. Nykyisen taloudellisen tilanteen ja poliittisten päätösten vuoksi opintorahaan tai opiskelijan asumislisään ei ole odotettavissa parannuksia. Opintolainan suhteellisen osuuden kasvattamiseen löytyy kuitenkin poliittista tahtoa. Hallitusohjelman kirjaus opintorahan, asumislisän ja opintolainan tason korottamisesta yhteensä 1100 euroon kuukaudessa mahdollistaa nykyistä paremmin kokopäiväisen opiskelun opiskelijoille, jotka päättävät nostaa opintolainaa, eikä tätä tule SYL:n mielestä vastustaa. Lisäksi, esitämme poistettavaksi kirjausta toimeentulotuen Kela-siirrosta. Toimeentulotuen perusosan etuuskäsittely siirtyy Kelaan vuonna Lisäksi esitämme muutoksia koulutuspolitiikan, eurooppalaisen ulottuvuuden ja mahanmuuton osalta, joista perustelut löydätte tarkemmin varsinaisessa linjapaperin muutoksia käsittelevästä liitetiedostosta. Odotamme ylioppilaskunnan kantoja linjapaperin muutoksista osana lausuntoja. 3. Järjestöllisen kehittämisen työryhmän väliraportti Järjestöllisen kehittämisen projekti starttasi vuoden 2015 alusta toimintasuunnitelman niin edellytettyä. Eri alojen asiantuntijoista, ylioppilaskuntien ja SYL:n keskustoimiston edustajista koostunut ryhmä koottiin nopeasti ja sen toiminta saatiin liikkeelle kevään edetessä. Hyvin nopeasti oli selvää, että työryhmä keskittyisi erityisesti SYL:n vaikuttajaviestintätoiminnan parantamiseen. Monien kokousten ja kirjoitussessioiden jälkeen, työryhmä sai valmiiksi nyt liitteenä olevan väliraportin Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin - toimenpiteitä SYL:n yhteiskuntavaikuttamisen kehittämiseksi. Toivomme ylioppilaskunnilta kommentteja työryhmän väliraportista, että voimme muokata siitä entistä paremman. Työryhmän työn tulosten lopullinen muoto hahmottuu lausuntojenne jälkeen tehtävässä muokkaustyössä. Lausuntokierroksella käsiteltävä väliraportti ja liittokokoukselle

7 keskusteluasiaksi tarkoitettu lopullinen versio edustavat työryhmän omaa ajattelua, johon on kerätty pohjaa ylioppilaskuntien johdolta sekä SYL:n sihteeristöltä ja hallitukselta. Toivomme aktiivista keskustelua ja uusia ideoita raportin parantamiseksi. Pieni osa ryhmän esittämistä toimenpiteistä vaatisi liittokokouksen päätöksen näitä tulee hallituksen halutessaan erikseen liittokokoukselle esittää. 4. Jatkuvan toiminnan kuvaus Jatkuvan toiminnan kuvaus ei ole liittokokouksessa päätösasiakirja, eikä siihen siten tarvitse lausua, mutta otamme mielellämme ehdotuksia vastaan. Jatkuvan toiminnan kuvausta on kehitetty suuntaan, jossa se toimii myös toimiston sisäisenä työkaluna. Kuvauksen nykyinen formaatti on ollut nyt käytössä muutaman vuoden ajan. Sisältöä päivitetään vuosittain, jotta ylioppilaskunnissakin olisi selkeä käsitys siitä, mitä keskustoimiston arkeen kuuluu projektien lisäksi. Dokumenttiin on pyritty kuvaamaan toimiston tämän hetken paras näkemys siitä, että mitkä asiat ovat kunkin seurattavan teeman kohdalla ensi vuonna ajankohtaisia. Toivomme, että kuvaus auttaa teitä lausuntoja työstäessänne. Älkää epäröikö olla yhteydessä SYL:n toimijoihin, jos jokin kohta jatkuvan toiminnan kuvauksessa ei täysin aukea.

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä:

Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2009 oli 138330. Jäsenmäärät ennen yhdistymisiä: 1/51 Järvenpäätalo, Hallintokatu 4, Järvenpää 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen palveluiden

Lisätiedot

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia

19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia SYL-liittokokous KOKOELMA 19.10.2011 1 (1) AYY:n arvot, linjapaperit ja kielistrategia AYY:n arvopaperi Linjapaperi Aalto-yliopistosta Linjapaperi opintotuesta Linjapaperi Aalto-yliopiston kansainvälistymisestä

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista Oulun yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) lausunto Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:n liittokokousmateriaaleista Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) lausuu kunnioittavasti seuraavaa Suomen ylioppilaskuntien

Lisätiedot

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015

AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 5 VUODEN JÄLKEEN 5 NAISTA. 5 MIESTÄ. 55 PROJEKTIA. AYY:N HALLITUSOHJELMA 2015 JOHDANTO Tämä on AYY:n vuoden 2015 työn jäsentämiseksi laadittu hallitusohjelma. Toimintasuunnitelmassa linjatut tavoitteet

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan

Ratsastuksen seurakehittäjän ABC. Ratsastuksen. seurakehittäjän ABC. opas seurakehittämisen maailmaan Ratsastuksen seurakehittäjän ABC opas seurakehittämisen maailmaan 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mitä ihmettä on seurakehittäminen? 4 3. Seurakehittämisen periaatteet, seurakehittäjän rooli 5 4. Vapaaehtoisuus

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ OPPAITA 2 2 0 0 7 OPISKELUYHTEISÖN TERVEYDEKSI Terveyden edistämisen keskus ry:n arvioima. Tilaukset: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö/julkaisut Töölönkatu 37 A 00260

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

PAKETTI BOLOGNESE II Sisällys: 3 Lukijalle: Ammattikorkeakoulut kansainvälistyvät - ja sinä voit olla vaikuttajana prosessissa! 4 Bolognan tavoitteet 5 Opiskelijoiden osallistuminen on tärkeää 6 Opintopisteet

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016

TAMPEREEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN LINJAPAPERI 2013 2016 Johdanto 1 1. Koulutuspolitiikka 1 1.1. Keskiössä tutkintoon johtava koulutus ja opiskelijan oikeusturva 1 1.2 Yliopistodemokratia ja opiskelijaedustajat 2 1.3 Opintojen tuki ja joustavuus 4 1.4 Opetuksen

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747.

1.1 Jäsenyhteisöt Liitossa on 17 jäsenyhteisöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä 1.11.2010 oli 135747. SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 13 Sivu 1 / 34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALLITUKSEN KERTOMUS TOIMINNASTAAN EDELLISEN LIITTOKOKOUKSEN

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola

VALTUUSKUNTA 2015. 24. 26.4. Kouvola VALTUUSKUNTA 01... Kouvola Tervetuloa valtuuskuntaan! Tästä vihkosesta löydät kaiken tarpeellisen viikonloppuasi varten. Ongelmatilanteessa voit ottaa yhteyttä toimiston väkeen: Jussi Sallinen + 0 1 (kokousasiat,

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011

JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 JYYn toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 2 3ERITYISASIAT (91) 4 5Eduskuntavaalit 2011 - UUSI 6Eduskuntavaalit käydään jälleen keväällä 2011. Vaaleihin on valmistauduttava hyvin ja ehdokkaisiin 7on vaikutettava

Lisätiedot