MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011"

Transkriptio

1 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke

2 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen esille kunnissa ja ihmisten tietoisuuden lisääminen. Maahanmuuttotyön ja kaksisuuntaisen kotouttamisen tukeminen ja kehittäminen pienissä kunnissa. Uusien toimijoiden mukaan saaminen kotouttamistyöhön; esim. 3.sektorin toimijat. Teeman esille nostaminen ja keskustelun synnyttäminen kunnissa on tärkeää keskustelun tueksi on tarjottava tietoa laajasti ja monesta eri näkökulmasta. Maahanmuuttajien oman aktiivisuuden tukeminen. Kotouttamistyön on kosketettava sekä kantaväestöä että uusia kuntalaisia vuoropuheluun saattaminen erilaisin keinoin; koulutus, työpajat, yhdessä tekeminen.

3 Toimenpiteet Projektin toimenpiteet Koulutusta sekä kantaväestölle että maahanmuuttajille; kunnan työntekijöille, luottamushenkilöille, järjestötoimijoille; täydentäviä kursseja esim. työvoimapoliittisiin koulutuksiin Työpajoja erilaisin teemoin; ruoka- ja tapakulttuuri, taide jne. näissä erilaiset metodit ovat väline saattaa ihmisiä kanssakäymiseen keskenään ja tekemään yhdessä. Työnohjaus niissä työyhteisöissä, jotka jo ovat monikulttuurisia Räätälöidyille koulutuksille on selvästi tarvetta; esimerkiksi kunnan eri sektoreiden työntekijät kaipaavat tietoa maahanmuutosta kukin omasta näkökulmastaan. Kuntien johto ja luottamushenkilöt ovat yksi keskeinen kohderyhmä; tarvitsevat tietoa päätöksentekonsa tueksi. Ruohonjuuritason tekeminen toimii, kun halutaan saada ihmisiä tutustumaan toinen toisiinsa silloin ei alleviivata ihmisten erilaisuutta vaan korostetaan niitä yhteisiä asioita, joista kaikki osallistujat ovat kiinnostuneita.

4 Toimintaympäristö Pohjois-Pohjanmaa Toiminta-alueen kuntien lukumäärä: 12 kuntaa (Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Kärsämäki, Kuusamo, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Raahe, Siikajoki, Vihanti) Toiminta-alueen väestömäärä: Ei ilmoitettu Toiminta-alueen maahanmuuttajien lukumäärä: Ei ilmoitettu Toiminta-alueen työttömyysaste: Ei ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaa on maakuntana laaja ja kunnat eroavat toisistaan monessakin eri suhteessa; maahanmuuttajien määrät, maahanmuuton syyt, yleinen asenneilmapiiri, johdon sitoutuminen asiaan, toimijoiden määrä jne. Pohjois-Pohjanmaan ikärakenne poikkeaa muusta maasta siten, että nuorten osuus väestöstä on huomattavasti muuta maata korkeampi. Mutta muutto liike maakunnan sisällä vaikuttaa siten, että pienet kunnat kamppailevat väestökadon ja ikääntymisen kanssa ja miettivät keinoja houkutella uusia asukkaita. Muutamissa kunnissa on alettu aktiivisesti pohtia maahanmuuton mahdollisuuksia lisätä kunnan asukkaiden määrää. Myös kuntien elinkeinorakenteet poikkeavat toisistaan. Eteläinen osa maakuntaa on hyvin maatalousvaltaista aluetta, muutamissa kunnissa on vahvaa teollisuutta ja osa kunnista taas elää matkailusta. Myös tämä määrittää kuntien yleistä asenneilmapiiriä maahanmuuttoa kohtaan.

5 Asiakkaat Kuntien johto ja luottamushenkilöt Kuntien työntekijät Kolmannen sektorin toimijat Kunnassa asuvat maahanmuuttajat; esim. TE-toimistojen ja eri oppilaitosten kautta on tavoitettu kunnissa asuvia maahanmuuttajia, toisaalta on etsitty jo hyvin kotoutuneita maahanmuuttajia, jotka voivat toimia eräänlaisina vetureina muille ja myös tuoda oman näkemyksensä ja kokemuksensa kunnan kehittämistyöhön

6 Yhteistyöverkosto Kunnat ovat mukana omalla kuntarahaosuudellaan ja sitä kautta sitoutuneet asiaan TE-toimistojen kautta on tavoitettu iso osa kunnissa asuvista maahanmuuttajista; on voitu tarjota koulutuksia ja työnohjausta Oppilaitosten kanssa on tehty yhteistyötä siten, että hankkeesta on tarjottu täydentävää koulutusta oppilaitoksen omaan tarjontaan Keskeiset yhteistyökumppanit Mukana olevat kunnat Alueen työ- ja elinkeinotoimistot Oppilaitokset (kansalaisopistot, kansanopistot, OAMK) Kolmannen sektorin toimijat

7 Kehitetyt mallit ja toimintatavat Koti maalla käsikirja maahanmuutosta on työkalu kaikille niille, jotka toimivat jollain tavalla maahanmuuton parissa. Ensisijainen kohderyhmä on kuntien johto ja luottamushenkilöt; he tarvitsevat tukea ja tietoa oman päätöksentekonsa taustalle. Työnohjauksesta työkalu maahanmuuttotyöhön työnohjaus avaa hyvin suomalaista työelämää sekä maahanmuuttajille että meille kantasuomalaisille Konkreettinen yhdessä tekeminen madaltaa kynnystä tulla mukaan maahanmuuttotyöhön ja samalla se kannustaa aktiivisuuteen omassa asuinympäristössä

8 Toimintamalliin liittyvät huomiot Työnohjaus vaatii onnistuakseen hyvän ennakkovalmistelun paikallisten TE-toimistojen kanssa. On oltava yhteinen käsitys siitä, mihin ohjauksella pyritään ja miksi sitä tehdään. Käytännön toteutumisen kannalta TE-toimistot ovat tässä avainasemassa. Työnohjauksen on oltava selvää myös siihen osallistuville; mihin sillä pyritään ja miksi sitä tehdään. Kuntien johto saatava sitoutumaan asiaan, jotta maahanmuuttotyön kehittäminen kunnassa onnistuu ilman johdon aitoa sitoutumista asiaan kehittämistyö hidasta. Pystyttävä räätälöimään toimintaa kunkin kunnan tarpeisiin.

9 Projektin yhteystiedot Yhteyshenkilö: Virpi Harilahti-Juola ja Elina Vehkala Sähköpostiosoite: Puhelinnumero: , WWW-sivut: