Ateria 36 Valmistelija: liikelaitosjohtaja, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "36 18.12.2013. Ateria 36 Valmistelija: liikelaitosjohtaja, puh. 0400 649 364."

Transkriptio

1 Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos Ateria- ja puhtauspalveluiden järjestäminen/valmistelutilanne 1294/ /2013 Ateria 36 Valmistelija: liikelaitosjohtaja, puh Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle avoinna olevien 15 vakanssin täyttämistä vakituisesti. Kaupunginhallitus muutti kokouksessaan Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitoksen esitystä avoimien vakanssien täyttämisen osalta siten, että liikelaitos saa täyttää avoimet toimet ajalle ja liikelaitoksen tulee etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja esimerkiksi niin, että osa palveluista voitaisiin ulkoistaa. Johtokunta merkitsi tiedoksi kokouksessaan Kaupunginhallituksen päätöksen /Ateria liikelaitoksen vakanssimuutosesitykset lukien ja antoi liikelaitosjohtajalle tehtäväksi etsiä vaihtoehtoisia ratkaisuja palvelujen tuottamiseksi lukien mm. palveluja ulkoistamalla liikelaitosjohtaja, talousjohtaja ja kaupunginjohtaja keskustelivat kilpailutuksen aikataulusta sekä kilpailutuksen eri toteuttamistavoista pidettiin liikelaitosjohtajan kutsusta palaveri osan ateriaja puhtauspalvelupalvelujen mahdollisesta ulkoistamisesta. Paikalla olivat Taisto Rinne, Ari Luostarinen, Mervi Västinen, Erkki Kainulainen,Reijo Järvinen, Raisa Haverinen, Merja Nieminen ja Terttu Talikainen. Palaverin pohjalta sovittiin selvitettäväksi ennen mahdollisen kilpailutuksen järjestämistä - kilpailutuksen haitat ja hyödyt - kilpailutuskohteet - kilpailutuksen aikataulu - avoimien toimien määräaikaisen täyttöluvan hakeminen kaupunginhallitukselta ajalle Ehdotus Liikelaitosjohtaja: Liikelaitosjohtajan muutettu ehdotus: Liikelaitosjohtaja antaa päätösehdotuksensa kokouksessa.

2 Johtokunta hyväksyy liikelaitosjohtajan yhdessä puhtauspalvelupäällikön, ruokapalvelupäällikön ja hallintosihteerin kanssa tekemän esityksen osan liikelaitoksen palvelujen ulkoistamiseksi. Esitys perustuu kaupunginhallituksen päätökseen , jonka mukaan liikelaitoksen avoimet määräaikaiset vakanssit voidaan täyttää ajalle Kaupunginhallitus edellytti päätöksessään liikelaitoksen selvittävän palvelujen järjestämistä uudelleen, mm. palveluja ulkoistamalla. Ulkoistaminen tarkoittaa palvelujen kilpailuttamista hankintalain edellyttämällä tavalla. Kilpailutuksen aikataulu on suunniteltava niin, että hankitalain mukaiset määräajat toteutuvat. Liikelaitosjohtajan kaupunginjohtajan ja talousjohtajan kanssa käymän keskustelun mukaan palvelujen kilpailutus voidaan järjestetää niin, että palvelusopimukset tulevat voimaan Näin toimien hankitalain mukaiset määräajat toteutuvat. Edellä mainittuun keskusteluun perustuen liikelaitosjohtaja esittää johtokunnalle,että kaupunginhallitukselta haetaan liikelaitoksen avoimien vakanssien täyttölupaa ajalle , jotta palvelut voidaan myös tuolle ajalle turvata. Alla olevassa tekstissä on liikelaitosjohtajan, puhtauspalvelupäällikön, ruokapalvelupäällikön ja hallintosihteerin kilpailutuksen suunnitelma, jonka mukaan liikelaitos toimii kilpailutuksen järjestäjänä ja selvityksessä on myös esitys kilpailutuskohteista. "Ateria-, Puhtaus tekstiilipalvelut liikelaitoksen kilpailutuksessa huomioitavia asioita AVOIMET TOIMET Liikelaitoksen lähtökohtana on töiden teettäminen vakinaisella henkilöstöllä. Määräaikaiset työsuhteet, haitat: Luo henkilöstölle epävarmuutta työsuhteen kestoon. Vähentää henkilöstön motivaatiota työn tekemiseen ja oman työn kehittämiseen. Vaikeus välttää työsopimuslain vastainen työsuhteiden ketjutus. Liikelaitokselle riski menettää kouluttamaansa ammattitaitoista henkilökuntaa. Määräaikaiset työsuhteet, edut: Luo joustavuutta lyhytaikaisen työvoiman palkkaamiseen

3 Projektityö Sijaisuudet KILPAILUTUS Liikelaitos palveluiden järjestäjänä HAITAT: Liikelaitos ei osallistu kilpailutukseen vaan hankkii palvelun alihankkijalta. Liikelaitoksen hintataso tiedossa, alihankkijan hintataso tuntematon. Näennäinen kilpailutus ei mahdollinen. Palvelu ostettava, vaikka hinta olisi kalliimpi kuin omana toimintana tuotettu. Kilpailutuksessa saatuun hintaan lisätään liikelaitoksen palvelumaksu sisältäen neuvottelukulut, valvonnan ym. Tuotteen lopullinen hinta riski hallintokunnille. Liikelaitoksen palvelujen ostot lisääntyvät. EDUT: Kilpailutukseen, laadunvalvontaan ja yhteistyöpalavereihin löytyy ammattitaitoa Liikelaitoksen henkilöstömenot vähenevät Hyvä referenssi oman tuotannon arviointiin mahdollisuus saada oman työn kehittämiseen uusia näkökulmia Liikelaitoksen asiakkaat, hallintokunnat saavat tietoa alan hintatasosta ja laadusta Liikelaitokselle rauha työn tekemiseen Liikelaitos kilpailutukseen osallistujana HAITAT: Hallintokunnilla oltava ammattitaito kilpailutuksen toteuttamiseen. Liikelaitoksen henkilöstömenot eivät laske mikäli liikelaitos saa sopimuksen. Liikelaitoksella ei ole mahdollisuutta laskea omaa hintatasoaan tarjoustilanteessa.

4 Liikelaitos on laskenut asiakkaalle hinnat keskimääräisellä kustannusrakenteella asiakasryhmittäin ja asiakaskohteittain. Jonkin kohteen hinnan alennus saattaisi johtaa yksikköhintojen nousuun muissa kohteissa. Hallintokuntien varauduttava ulkoa ostetun palvelun valvontaan. Mahdollisuus hankkia alihankintana liikelaitokselta Valvonta itse toteutettuna tai alihankintana lisää hallintokuntien kustannuksia hankinnan suhteen Mikäli liikelaitos ei saa sopimusta, liikelaitoksen ulkoisten palvelujen myynnin %-osuus kasvaa. Hallintokunnilla oltava ammattitaito kilpailutuksen toteuttamiseen. Liikelaitoksen henkilöstömenot eivät laske mikäli liikelaitos saa sopimuksen. Liikelaitoksella ei ole mahdollisuutta laskea omaa hintatasoaan tarjoustilanteessa. Liikelaitos on laskenut asiakkaalle hinnat keskimääräisellä kustannusrakenteella asiakasryhmittäin ja asiakaskohteittain. Jonkin kohteen hinnan alennus saattaisi johtaa yksikköhintojen nousuun muissa kohteissa. Hallintokuntien varauduttava ulkoa ostetun palvelun valvontaan. Mahdollisuus hankkia alihankintana liikelaitokselta Valvonta itse toteutettuna tai alihankintana lisää hallintokuntien kustannuksia hankinnan suhteen Mikäli liikelaitos ei saa sopimusta, liikelaitoksen ulkoisten palvelujen myynnin %-osuus kasvaa. EDUT: Liikelaitos voi osallistua kilpailutukseen. Poistaa hallintokunnilta hintatason nousun riskin Pakottaa liikelaitoksen oman työn kehittämiseen edelleen, mahdollisuus saada omaan työhön uusia näkökulmia. Liikelaitoksen asiakkaat, hallintokunnat saavat tietoa alan hintatasosta ja laadusta

5 Liikelaitokselle rauha työn tekemiseen Kilpailuttajana hallintakunnat, liikelaitos asiantuntijana HAITAT Liikelaitos ei osallistus kilpailutukseen Käytännön organisointi haasteellista ja monimutkaista Eri toimialoilla voi olla eri intressit kohteista, alueista ja kilpailutuksien sykleistä / aikatauluista ( esim. liikelaitoksen henkilöstön eläköityessä ) Kilpailutusasiakokonaisuuksien hallinta on hajanaista Hallintokuntien vastuulla on toiminnan valvonta ja yhdyshenkilöinä toimiminen esim. reklamaatiot, palautepalaverit, laatukierrokset jne. EDUT Liikelaitoksen ammattitaito hyödynnettävissä kilpailutusvaiheessa Huomioitavaa Onko paikkakunnalla tarvittavaa osaamista järjestää kokonaisia - tai osapalvelupaketteja? Tarjouspyynnön laadinnassa otettava huomioon paikallisen pienenkin yrittäjän tarjoamismahdollisuus Mikäli toimittajina useita pieniä toimijoita, niin työmäärä valvonnassa ym. yhteistyössä toimittajien kanssa kasvaa Mikäli toimittaja on paikkakuntalainen, Jämsälle jää yrityksen ja henkilön verotulot sekä paikallisiin palveluihin käytetty raha. Mikäli toimija on paikkakunnan ulkopuolelta oleva palveluntuottaja vaarana on, että em. asiat eivät toteudu paikkakunnalla Palkkaako toimittaja meidän kouluttamia määräaikaisia henkilöitä vai tuoko tullessaan keikkalaisia? Liikelaitoksen osallistuessa kilpailutukseen, tulee liikelaitoksella olla resurssit eli henkilöstö.

6 Pitkän tähtäimen suunnitelma laadittava mahdollisen kilpailutuksen suhteen. Liikelaitoksella eläkeikä täyttyy : 2014/10 hlöllä, 2015/ 10 hlöllä, 2016/ 5 hlöllä, 2017/ 6 hlöllä ja hlöllä Onko tarve purkaa liikelaitos, koska se on kilpailuttamassa palveluita eri toimialoille kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti? Tarjouspyynnön laadinnassa selvitettävä toimittajalle vyörytettävät kustannukset Tariffit, ym. Keittiön vuokra ( sähkö, vesi, jätehuolto) - Huolto- ja korjauskustannukset kiinteiden laitteiden osalta Vaikutus liikelaitoksen talouteen Liikelaitoksen palvelujen ostot lisääntyvät tuotannon siirtyessä alihankintaan. Materiaalikustannukset, aineet, tarvikkeet tavarat laskevat mm. elintarvikkeiden, puhdistusaineiden ja tarvikkeiden osalta Yleiskustannus kulut yksikköä kohden nousevat mikäli liikelaitos toimii palvelun järjestäjänä Nostaa liikelaitoksen asiakkaiden yksikkökohtaista kustannustasoa. Palkkahallinnon kulut laskevat henkilöstön vähenemisen myötä. Mikäli liikelaitos osallistuu toimittajien valvontaan, vähentää tämä henkilöstökulujen pienenemistä Suunnitelma/kilpailutuksen kohteet Palvelun tuottaminen 1-7 pv/ viikossa kohteesta riippuen Kuoreveden koulu, Hallin päiväkoti, Hallin palvelutalo, kotipalveluateriat, Hallin uimala ja urheilukenttä, vanhustentalon sauna, vedenpuhdistamo, paloasema, työvälinevarasto Länkipohjan koulu ja ryhmäperhepäiväkoti, Länkipohjan palvelutalo, kotipalveluateriat,vanhustentalon aula, kerrostalo, paloasema Juokslahden koulu ja päiväkoti, kotipalveluateriat

7 Koskenpään koulu, asuinhuoneiston porraskäytävä ja ryhmäperhepäiväkoti, kotipalveluateriat, Kuntala, terveysasema, vanhustentalon sauna, veteraanitalon sauna " Päätös Johtokunta hyväksyy liikelaitosjohtajan esityksen osan liikelaitoksen palvelujen ulkoistamisen kilpailutuksen siten, että liikelaitos toimii kilpailutuksen järjestäjänä ja johtokunta hyväksyy myös kilpailutuksen kohteet. Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallitukselle liikelaitoksen avoimien vakanssien täyttölupaa ajalle , jotta palvelut voidaan myös tuolle ajalle turvata.

8 13.05.2014 17 03.06.2014. Valmistelija: liikelaitosjohtaja, puh. 0400 649 364.

8 13.05.2014 17 03.06.2014. Valmistelija: liikelaitosjohtaja, puh. 0400 649 364. Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut liikelaitos 8 13.05.2014 17 03.06.2014 Ateria- ja puhtauspalvelujen järjestäminen/puhtauspalvelujen

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Tilapalvelut

Naantalin kaupunki Tilapalvelut 1 Naantalin kaupunki Tilapalvelut KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN KEHITYSHANKE 2 SISÄLLYS Alkusanat...4 JOHDANTO...5 1. KUVAUS KIINTEISTÖNHOITOPALVELUIDEN NYKYTILANTEESTA...6 1.1. Kiinteistönhoito on osa kiinteistön

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 KH 2.11.2009 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006

Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo Mika Penttilä Hannu Karhu. 1. painos ISBN 952-213-125-3 Suomen Kuntaliitto Helsinki 2006 Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta Omistajaohjauksessa huomioon otettavia asioita Helsinki 2006 ISBN 952-213-125-3 (pdf) ISBN 952-213-141-5 (painettu) Juha Kaila Jukka Paavilainen Riitta Kojo

Lisätiedot

VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI

VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI Kunnanvaltuusto 103 17.06.2013 Kunnanhallitus 229 12.08.2013 Kunnanvaltuusto 112 09.09.2013 Tekninen lautakunta 129 01.10.2013 Kunnanhallitus 291 21.10.2013 VALTUUSTOKYSELY SAAREN KOULUN RUOKAHUOLLON UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ruokapalvelutoimintojen nykytilan selvitys ja alustavien vaihtoehtojen tarkastelu

Helsingin kaupungin ruokapalvelutoimintojen nykytilan selvitys ja alustavien vaihtoehtojen tarkastelu 1 (52) Helsingin kaupungin ruokapalvelutoimintojen nykytilan selvitys ja alustavien vaihtoehtojen tarkastelu 10.4.2014 Palmia-liikelaitos ja FCG Konsultointi Oy FCG Konsultointi Oy Osmontie 34, PL 950,

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 114 Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous... 2 115 Koulukeskuksen peruskorjaus; valmistuskeittiön laitteiden, kojeiden ja korikuljetinastianpesukoneen

Lisätiedot

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT

RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT 1 RUOKAPALVELUIDEN ORGANISOINTIVAIHTOEHDOT SELVITYS 27.8.2014 1. TAUSTA Ruokapalveluiden ohjausryhmä on päättänyt pyytää 22.4.2014 tekniseltä toimelta selvitystä ruoka- ja siivouspalveluiden sijoittumisvaihtoehdoista

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013

Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Pöytäkirja Ote 1 (14) Porin seudun jätelautakunnan kokous nro 2/2013 Aika 19.6.2013 kello 17:00-18:20 Paikka Ympäristövirasto/kokoustila, Valtakatu 11 Allekirjoitukset Päivi Kolehmainen puheenjohtaja Tarja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupunki 18.09.2013 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA. Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Kuopion kaupunki 18.09.2013 LUONNOS PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 0 (46) Sisällys I PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA... 1

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA

TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA TOIMINTAOHJE LAUTAKUNTAPÄÄTÖSTEN ENNAKKOARVIOINNISTA Arvio ennakkoarvioinnin tarpeesta tehdään aina. Vastuu tarvearvioinnista on esittelijällä. Ennakkoarviointia ei tarvita: yksilöä koskeva asia, oikaisuvaatimukset,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 101 13.04.2015. Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015. Kunnanhallitus 101

Kunnanhallitus 101 13.04.2015. Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015. Kunnanhallitus 101 Kunnanhallitus 101 13.04.2015 Mäntsälän kiinteistöjen hoidon ja huollon selvitys 164/01.00.00/2015 Kunnanhallitus 101 Kuntatalous on suurien haasteiden edessä. Rakenteita ja toimintatapoja on kehitettävä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN PALVELUJEN HANKINTASTRATEGIA Khall 5.4.2004 Kvalt 10.5.2004 N:\STRATEGIAT\Palvelujen hankintastrategia.doc SISÄLLYS Johdanto 1. Strategian lähtökohdat ja määrittelyt 3 1.1. Strategia

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 11.06.2014 Sivu 1 / 36. Kokoustiedot. Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40. Espoon kaupunki Pöytäkirja 11.06.2014 Sivu 1 / 36 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 keskiviikko klo 17:05-19:40 Paikka Virastopiha 2 B Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja Marita Backman,

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille?

Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? Ajankohtaista hyvinvointialalta Mitä kuuluu arvonlisäveroasioille, kuntakumppanuudelle ja lainsäädäntöhankkeille? HYMY Hyvinvointialan monitoimijaiset yhteistyökäytännöt Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Oheismateriaali: kooste kaupunginhallituksen esittämistä kysymyksistä ja vastaukset

Oheismateriaali: kooste kaupunginhallituksen esittämistä kysymyksistä ja vastaukset 4446/00.01.01/2014 Espoo Catering -liikelaitoksen uudelleen organisoinnin vaihtoehtojen tarkastelu ja organisointitavan valinta 15.6.2015 kokouksessa kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa liittämään

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020

PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu ja hankintalinjaukset 2013 2020 LUONNOS 1 Sisällysluettelo 1. MIKSI PALVELU JA HANKINTAOHJELMA LAADITAAN... 3 2. KUOPION KAUPUNGIN STRATEGIA... 3 3.

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 05/2012 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen

Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen Opas IT-palveluiden ulkoistamiseen 1. Johdanto Olemme keränneet tähän oppaaseen tärkeitä näkökulmia yrityksen IT-toimintojen ulkoistamisesta. Kunkin yrityksen tilanne on tietenkin aina yksilöllinen ja

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot