CP ja neuropsykologia. Silja Pirilä TAYS Lastentautien vastuualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CP ja neuropsykologia. Silja Pirilä TAYS Lastentautien vastuualue"

Transkriptio

1 CP ja neuropsykologia Silja Pirilä TAYS Lastentautien vastuualue

2 Martin Bax et al., 2005 Liike- ja asentotunnon häiriö, joka aiheuttaa toiminnan rajoituksia. Toiminnan rajoitukset johtuvat ei-etenevistä vaurioista kehittyvissä aivoissa. Vauriot ovat peräisin sikiökaudelta tai vastasyntyneisyysvaiheesta. CP-liikuntavammaan liittyy usein lisähäiriöitä aistitoiminnoissa, kognitiivisissa toiminnoissa, kommunikaatiossa ja näönvaraisessa havainnoinnissa sekä käyttäytymisen ongelmia tai epilepsiaa

3 Varhainen kliininen oirekuva ja yleisyys Viivästynyt tai poikkeava motorinen kehitys 0-18 kk iässä Puutteet liikkeiden koordinaatiossa Puutteet lihasvoiman säätelyssä (veltto hypotoninen jäykkä spastinen) Muita ongelmia: imemis - ja syömisongelmat, suun ja nielun lihasliikkeet epäkypsät 2 tapausta 1000 vastasyntynyttä kohti < 34 raskausviikolla syntyneillä (<1500 g), n. 8 %

4 Motoristen ratojen kulku aivokuorelta capsula internan kautta aivorungon alueelle Vastasyntyneen ongelmat, verenvuodot ja periventrikulaarinen leukomalasia aiheuttavat alueella vaurioita ja sitä kautta erilaista ja eriasteista vammaisuutta

5

6 Diagnoosi Spastinen muoto (diplegia, tetraplegia, hemiplegia) Kortikospinaalisten ratojen vaurio Dyskineettinen muoto (dy stonia, atetoosi) Ekstrapyramidaalisten ratojen vaurio Vaurioita basaaliganglioiden ja talamuksen alueilla Ataktinen Lihasliikkeiden koordinaatio puutteellista, vapina, hypotonia pikkuaivot Sekamuodot Bilateraalinen liikehäiriö (diplegia ja tetraplegia) 54 % Unilateraalinen liikehäiriö (hemiplegia) 31 % Dyskineettinen muoto 6.6 % Ataktinen muoto 4.1 % (Cans, 2000)

7 Diagnoosin pysyvyys Shevell, Majnemer, Poulin, et al. (2008), Dev Med Child Neurol, 50, Seuranta 2 v -> 9 vuoteen 28 %:lla diagnoosi muuttuu iän myötä Ei-spastiset, dyskineettiset muodot muuttuvat yleisemmin Spastisissa muodoissa rajanveto vaikeaa diplegian ja tetraplegian välillä Kun liikuntarajoitteita on jonkin verran - kohtalaisen paljon, avustamisen määrää ja toimintarajoitteita kuvaava kliininen arvio muuttuu herkemmin kuin äärimuodoissa (erittäin lievät vs. erittäin vaikeat toiminnanrajoitteet)

8 Varhaisen aivovaurion vaikutus kehitykselle Mihin ennusteita tarvitaan? Ennusteita tehdään hoito- ja kuntouttavia toimenpiteitä varten vaurioita korjataan vahvuuksia tuetaan haittoja ennaltaehkäistään Vanhemmat haluavat tietää enemmän On olemassa toistaiseksi hyvin vähän pitkittäistutkimustietoa liikuntavammaan liittyvistä kehityskuluista

9 Esimerkkejä aivopatologian ja kehityksen välillä havaituista yhteyksistä 1. Rademakers, 2. Pirila, de Vries et al. (2005) aivojen US vs MRI MRI:llä parempi valkean aivoaineen vaurioiden erottelukyky kuin US-tutkimuksella Vaikeissa vaurioissa molemmat ennustearvoltaan hyviä Vaikeat vauriot yhteydessä kognitiivisen tason alenemaan, lievät ja keskivaikeat eivät et al.,2004; Pirila et al., 2007 Pään ultraäänilöydös vastasyntyneisyysvaiheessa ei ennusta myöhempää kognitiivista kehitystä, mutta se ennustaa liikuntavamman vaikeusastetta

10 CP-tutkimus: kysymys 1 Ennustaako varhainen aivovamma CPvammaisten lasten kognitiivista kehitystä? 0 vuotta Ultraääni MRI Kouluikä Nuoruus aikuisuus ÄO, motorinen toimintakyky Neuropsykologiset erityisvaikeudet jne

11 Esimerkki pitkittäistutkimuksesta Neuropsykologi Merja Nikulan (VSHP) lisensiaatintutkimus, Tampereen yliopisto, 2011 Neljän CP-vammaisen lapsen oppimiskyvyn kehitys

12 1 diplegia 2 diplegia Asfyksiaan sopien kapeahko corpus callosum, bilateraalisesti periventrikulaarisesti ja trigonumin alueilla kirkassignaalista (glioottista) muutosta. Lievä valkean aivoaineen kudoskato Corpus callosumin corpus osa kapeahko Bilateraalisesti parietaalisesti posthypoksiseen iskemiaan sopivat valkean aivoaineen vähentymät

13 3 Hemiplegia 4 Hemiplegia 4 Vas. isoaivohemisfäärillä median suonitusalueella (takafrontal, parietal) porenkefalinen nesteytynyt aivoalue ja edessä corona radiatan alueella pienempi kysta. Ympäristössä astroglioosia ja ventrikkelin laajentum a. Vas. isoaivohemisfäärillä laajat porenkefaliset (iskemian tai verenvuodon aiheuttamat) parenkyymikystat. Vasen sivuventrikkeli ja sulkusrakenteet oikeaa puolta kookkaammat. Oikealla hemisfäärillä parenkyymileesio ja porenkefalinen kysta

14 1 Seuranta-aika 2 vuotta esikoulusta 2.lk:lle kognitiivinen kehitys normaali Lieväasteiset ongelmat: inhibitio, nimeäminen Keskivaikeat ongelmat: käsien asentojen jäljittely Luetut sanat 1 lk 8 Luetun ymmärtäminen 2. lk 8 Oikeinkirjoitus 2. lk 11 Laskeminen 2. lk Yleisarvio Yli keskitason Lukukäsite yli keskitason Laskutaito vähän alle keskitas. 2 kognitiivinen kehitys normaali Lieväasteiset ongelmat: inhibitio, äänteiden prosessointi, visuospatiaalinen päättely Keskivaikeat ongelmat: nimeäminen, käsien asentojen jäljittely Luetut sanat 1 lk 8 Luetun ymmärtäminen 2. lk 13 Oikeinkirjoitus 2. lk 10 Laskeminen 2. lk Yleisarvio yli keskitason Lukukäsite yli keskitason Laskutaito yli keskitason

15 3 Kognitiivinen kehitys heikentyy M M Lieväasteinen ongelma: inhibitio, työmuisti Vaikea: käsien asentojen jäljittely, visuospatiaalinen päättely HUOM! Ei nimeämisen tai äänteiden prosessoinnin ongelmaa Kognitiivinen kehitys pysyy heikkona 4 Luetut sanat 1 lk 7 Luetun ymmärtäminen 2. lk 1 Oikeinkirjoitus 2. lk 3 M Luetut sanat 1 lk 1 Luetun ymmärtäminen 2. lk 4 Oikeinkirjoitus 2. lk 1 M Laskeminen 2. lk Yleisarvio erittäin heikko Lukukäsite erittäin heikko Laskutaito erittäin heikko Laskeminen 2. lk Yleisarvio erittäin heikko Lukukäsite heikko Laskutaito erittäin heikko

16 Pohdintaa Varhaisen aivovaurion ja kognitiivisen kehityksen yhteys epäselvä Liikuntavamman vaikeusaste ennustaa kohtuullisen hyvin ääritapauksissa Aivovaurion laajuus, paikka ja laatu voivat vaikuttaa luultua enemmän

17 CP-tutkimus: kysymys 2 Onko CP-vammaisten lasten ja perheiden elämänlaatu tavallista heikompi? Mitataan vanhempien ja lasten tuntemuksia ja käsityksiä elämästään

18 Perheiden voimavarat Pirila et al., 2005, Child Psyc Human Dev Range of sum scores (0-8) Commitment Appreciation Time Sense of purpose Congruence Communication Role expectations Internal coping DQ < 70 and ARS=3, n = 19 whole group, n = 60 DQ > 70 and ARS=1, n = 22 External coping Problem solving Positivism Flexibility Balance Voimavarat ovat tavallista heikommat perheissä, joissa on monivammainen lapsi. Tulos perustuu äitien vastauksiin

19 Lapsen toimintakyky ja vanhempien avustaminen Pirila et al., 2006, Families in Society, 87, Normative mean (SD= 10) (SD= 22) Normative standard scores (SD= 14) (SD= 12) (SD= 14) (SD= 14) functional skills caregiver assistance (SD= 9) 10 0 Self-care Mobility Social function

20 Yksimielisyys äidin ja isän arvioissa Paired t-test ICC Financial domain M Emotional domain 2.4*.28L Every day assistance domain 2.1*.34L Informati onal domain M ICC = intra-class correlation coefficient; CI = confidence interval * p<0.05 L = low concordance M = moderate concordance Pirilä & van der Meere, submitted

21 Asiat ovat vieläkin monimutkaisempia Miten lapset sopeutuvat? Miten vanhempien elämisen ongelmat heijastuvat lasten kokemuksiin omast a elämänlaadust aan?

22 Dickinson et al.(2007), the Lancet, Self-reported quality of life of 8-12-year-old children with CP: a cross-sectional European study 500 CP-vammaista lasta KIDSCREEN kyselymenetelmä

23

24 Elämänlaadun riskejä -fyysistä hyvinvointia heikentää, kun liikuntavamma on niin vaikea, ettei pääse liikkumaan omin avuin -kehitysvamma heikentää mielialaa, tunne -elämän laatua ja lisää riippuvuutta toisista -puheongelmat heikentävät suhdetta vanhempiin -kipu heikentää elämänlaatua kaikilla osa-alueilla

25 CP-tutkimus: kysymys 3 Miten motoriikka vaikut taa kognitioon? Pirila, et al., Journal of Child Neurology, Tutkittiin tarkkaavuuden ylläpitoa reaktioaikatehtävällä, jossa tarvittiin minimaalisen vähän motorista toimintaa Tulos: Keskosena syntyneet ja bilateraalisen aivovaurion omaavat lapset ovat riskiryhmä tarkkaavuusongelmille Yhteydet prefrontaali- subkortikaalisten ja takaisten aivoalueiden välillä?

26 Missä määrin motorinen tekijä vaikuttaa tulkintoihin CP - vammaisten lasten kognitiivisista toiminnoista? Johtuuko hidas reagointi motoriikan ongelmista, kognition ongelmista vai molemmista? Tavalliset testimenetelmät sekoittavat nämä tekijät keskenään Jotta voidaan tutkia tarkemmin kognitiivisia perusprosesseja, kuten tarkkaavuus, on käytettävä metodologiaa, jolla voidaan erottaa kognitiiviset tekijät motorisista tekijöistä Herätevaste- ja reaktioaikatutkimuksilla voidaan tarkastella motoriseen suoritukseen käytettävää aikaa erillään ärsykkeen ominaisuuksien arviointiin käytettävästä ajasta

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen

CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen kirjallisuuskatsaus CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007 2010 Invalidiliitto CP-vammaisen aikuisen

Lisätiedot

Liiku, opi, osallistu

Liiku, opi, osallistu Tutkimukset Helena Viholainen, Timo Ahonen, Reija Alen, Marja Cantell, Eino Havas, Jukka Kaartinen, Tomi Kaasinen, Airi Kilpeläinen, Matti Koivikko, Silja Pirilä, Jarno Purtsi, Pauli Rintala, Aimo Strömberg

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Käypä

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

CP vammaisen aikuisen toimintakyky

CP vammaisen aikuisen toimintakyky Opetusmateriaali, osa II CP vammaisen aikuisen toimintakyky CP vammaisen aikuisen hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella projekti 2007 2010 Opetusmateriaalin tekijät Opetusmateriaalin sisällön on koonnut

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi

TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA. Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi TARKKAAVAISUUSHÄIRIÖINEN LAPSI KOULUSSA Erityisopettajien käsityksiä ja toimintamenetelmiä tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen koulunkäynnin tueksi Veera Kannosto-Puhakka 136143 Pro gradu -tutkielma Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007

Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Väitökset Oppimisvaikeuksia, opetusta ja kehitystä käsitteleviä väitöskirjoja 2007 Hurtig, Tuula (2007). Adolescent ADHD and family environment - an epidemiological and clinical study of ADHD in the Northern

Lisätiedot

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja

ALAVUDEN KAUPUNGISSA. Työntekijän käsikirja ALAVUDEN KAUPUNKI KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU ALAVUDEN KAUPUNGISSA Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MAINIO, ANTTI LIIKUNTAVAMMAISTEN LASTEN KOHTAAMAT FYYSISET HAASTEET JA TOIMINTA HAASTEEN KOHDATESSA Tapaustutkimus erään erityiskoulun leikkikerhosta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN

Lisätiedot

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen.

5/2011 CP-LEHTI. Matkalla Möhkön Jänissaareen. 5/2011 CP-LEHTI Matkalla Möhkön Jänissaareen. 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla

Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 357 Riitta Valtonen Kehityksen ja oppimisen ongelmien varhainen tunnistaminen Lene-arvioinnin avulla Kehityksen ongelmien päällekkäisyys ja

Lisätiedot

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Antila

Lisätiedot

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja

TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja TARKKAAVAISUUDEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN RYHMÄKUNTOUTUS KOULUTULOKKAILLA Luokkakäyttäytyminen, itsekontrollitaidot ja sosiaalinen toimintakyky ennen ja jälkeen kuntoutuksen Tiina Lassila Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

AIVOINFARKTIPOTILAIDEN TOIMINNANOHJAUKSEN SPONTAANI KUNTOUTUMINEN KUUDEN JA 12 KUUKAUDEN SEURANNASSA

AIVOINFARKTIPOTILAIDEN TOIMINNANOHJAUKSEN SPONTAANI KUNTOUTUMINEN KUUDEN JA 12 KUUKAUDEN SEURANNASSA AIVOINFARKTIPOTILAIDEN TOIMINNANOHJAUKSEN SPONTAANI KUNTOUTUMINEN KUUDEN JA 12 KUUKAUDEN SEURANNASSA Sami Eriksson Psykologian pro gradu -tutkielma Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Marraskuu

Lisätiedot

Susanna Lähteenmäki. Miten elämä kantaa. - Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista

Susanna Lähteenmäki. Miten elämä kantaa. - Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista Susanna Lähteenmäki Miten elämä kantaa - Narratiivinen tutkimus puhevammaisten CP-nuorten elämäntarinoista Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään

Lisätiedot

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys

Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ ASPA Sari Valjakka, Päivi Nurmi-Koikkalainen, Heidi Anttila ja Juha-Pekka Konttinen 1/2013 Neurologisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten asumisen selvitys Neurologisesti

Lisätiedot

NUORTEN KOHERENSSIN TUNNE: MITTAAMINEN, ENNUSTAVAT TEKIJÄT, SEURAUKSET

NUORTEN KOHERENSSIN TUNNE: MITTAAMINEN, ENNUSTAVAT TEKIJÄT, SEURAUKSET TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 282 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA NUORTEN KOHERENSSIN TUNNE: MITTAAMINEN, ENNUSTAVAT TEKIJÄT, SEURAUKSET English Abstract

Lisätiedot

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten

Kuntoutus on määritelty ihmisen tai ihmisten Kehitysvammaisuus Matti Koivikko ja Ilona Autti-Rämö Mitä on kehitysvammaisen hyvä kuntoutus? Kehitysvammaisen tasavertainen mukautuminen yhteiskuntaan edellyttää niiden tekijöiden tunnistamista, jotka

Lisätiedot

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry

Uusi Avustajan ABC. Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille. Helsingin Invalidien Yhdistys ry Uusi Avustajan ABC Opas vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisille avustajille Helsingin Invalidien Yhdistys ry Kirjoittajat: Kuvaaja: Kuvat: Ulkoasu/taitto: Kustantaja: Oppaan on kirjoittanut pääosin

Lisätiedot

Lapsen päänsärky psykoa vai soomaa?

Lapsen päänsärky psykoa vai soomaa? Katsaus Liisa Metsähonkala ja Liisa Viheriälä Lapsen päänsärky psykoa vai soomaa? Lapsen päänsärky voi liittyä oireena moneen eri sairauteen tai häiriöön. Vaikka päänsäryn taustalla olisi elimellinen sairaus

Lisätiedot

Miksi lapsen puhe ei suju?

Miksi lapsen puhe ei suju? Näin tutkin MARJA ASIKAINEN Miksi lapsen puhe ei suju? Puhumaton lapsi alkaa useimmiten ennemmin tai myöhemmin puhua. Puhe saattaa olla pitkään epäselvää, mutta useimmissa tapauksissa se myös selkiytyy.

Lisätiedot

Neuropsykologian hyödyntäminen psykiatristen

Neuropsykologian hyödyntäminen psykiatristen Katsaus MERVI ANTILA JA ANNAMARI TUULIO-HENRIKSSON Kognitiiviset muutokset kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä Kaksisuuntainen mielialahäiriö eli bipolaarihäiriö on vakava ja pitkäaikainen psykiatrinen

Lisätiedot

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä Hannu Nyrkkö Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Neuropsykologi, PsT Fysioterapeutti Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus Lähtökohdat: 1. AVH ei juuri koskaan

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA

DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA DOWNIN SYNDROOMA -LAPSEN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN KEHITTYMINEN SEKÄ LAPSEN ISÄN KÄYTTÄYTYMINEN VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA Riitta Piirainen Logopedian pro gradu -tutkielma Tammikuu 2004 Oulun yliopisto

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS

OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS OPPIMISVAIKEUKSIEN TUNNISTAMINEN, TESTAUS JA KUNTOUTUS opinpesa_sininen_03.indd 1 SISÄLTÖ 1 OPPIMISVAIKEUDEN TUNNISTAMINEN sivut 1 5 1.1 Milloin voi epäillä oppimisvaikeuksia? sivu 1 1.2 Tunnistaminen

Lisätiedot