Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saramagon Rekonstruktio. Tutkielma kirjoitetun kielen rytmistä"

Transkriptio

1 Saramagon Rekonstruktio Tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä Lahden ammattikorkeakouu Muotoiu- ja taideinstituutti Viestinnän kouutusohjema Graafinen suunnitteu Marion Robinson Kevät 2011

2 Saramagon Rekonstruktio 2 sanaa 22 merkkiä 9 vokaaia 13 konsonanttia

3 Ajattee hitaasti, puhu hitaasti, kirjoita hitaasti ; mutta ajattee sanat, puhu äänteet ja kirjoita niin, että kohtaaisesti toistat nämä äänteet. Eric Gi, an Essay on Typography, 1931

4 x Tiivistemä xi Abstract 1 Johdanto 1.1 Tavoitteet Työn kuvaus Saramagon rytmiikan eementit 15 2 Konteksti 2.1 Ladottu sivu Aineiston esittey Kieten erikoispiirteet 20 3 Rytmi 3.1 Visuaainen ja kieeinen rytmi Rytmin osat Tyhjä tia / tauot 36 4 Informaatioestetiikka 4.1 Dokumentoinnista tukintaan Visuaisoinnin taito Rytmiikasta ja statistiikasta 42 5 Saramagon Rekonstruktio : projektin kuvaus 5.1 Tekstin purkaminen dataksi Visuaaiset mait Prosessin dokumentointi : bogi Komposition eementit Värimaaima Tekstitys 73 Fontit: FF Dagny : Örjan Nording ja Göran Söderström Chaparra Pro : Caro Twomby Kuvat ovat kirjoittajan, joei oe toisin mainittu 6 Lopuksi 6.1 Yhteenveto Impementointi 76 7 Lähteet 78 8 Liitteet 79

5 x Tiivistemä x i Abstract x TIIVISTELMÄ Opinnäytetyöni on visuaainen tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä José Saramagon Kertomus sokeudesta -romaanin avua. Työ vertaiee portugainkieistä originaaitekstiä engannin ja suomen käännökseen. Tutkimusosuus perehtyy rytmin oemukseen typografisesta ja visuaaisesta näkökumasta dokumentoiden prosessia käyttäen hyväksi informaatioestetiikan keinoja. Lopputuote on mai kieen esittämiseen visuaaisesti. Ohjemistokoodin avua tekstin kirjaimet animoidaan graafiseksi esitykseksi videomuotoon. xi ABSTRACT This thesis is a visua essay on the reationship between anguage and type. The research expores rhythm in written anguage in the nove Bindness by José Saramago. It compares origina Portugese with Engish and Finnish transations of the nove documenting the process by means of information aesthetics. The end product is a mode a mode for visuaizing anguage. A computer code transforms the etters of the written anguage into animated representations in a video format. Lahden ammattikorkeakouu Muotoiu- ja taideinstituutti Viestinnän kouutusohjema Graafinen suunnitteu Marion Robinson Kevät 2011 Työn nimi : Saramagon Rekonstruktio Tutkiema kirjoitetun kieen rytmistä. Lahti University of Appied Sciences Institute of Design Degree Programme in Visua Communication Graphic Design Marion Robinson Spring 2011 Tite : Saramago Reconstructed an Essay on Rhythm in Written Language. Avainsanat : visuaisointi, rytmi, informaatiografiikka, informaatioestetiikka, informaatiomuotoiu, kieen visuaisointi, typografia, rekonstruktio Keywords : visuaization, rhythm, information graphics, information aesthetics, information design, visuaizing iterature, typography, reconstruction Sivumäärä: pages :

6 10 Rytmi 11 Johdanto 1 Johdanto 1.1 Tavoitteet 1.2 Työn kuvaus 1.3 Saramagon rytmiikan eementit Saramagon Rekonstruktio -nimi juontaa juurensa uudeeenrakentamiseen yhdisteemää ennata arvaamattomia asioita keskenään saavutetaan uusi yhtenäinen kokonaisuus. Rakennan Saramagon tekstin paa paata uudeeen uuteen kuvaiseen muotoon jossa teksti tuee eäväksi eegantia ja kekseiäää tavaa. Kieen ja kirjaimen suhde on ajaton aihe. Niiden yhteinen rytmiikka näkyy niin sivun ademassa kuin myös yksittäisten kirjaiten muodossa, väimerkkien rytmittäessä ukemista ja uoden tyhjää tiaa antaen ajatuksee tian. Anaysoin proosaa, toisin sanoen kirjaimia painetun tarinan. Siispä kirjoitettu kiei ja kirjaimet kieen kiinteä esiintymismuoto ovat työni ähtöpiste jonka vuoksi ukija kohtaa useita viittauksia typografiaan. Visuaainen kiei kirjainten kompositio graafisina muotoina on kirjaisen muunnoksen seuraava aske. Työ ei oe vain sukeus kieten maaimaan graafisen suunnitteijan näkökumasta, vaan myös henkiökohtainen yritys yhdistää kirjoitettu kiei ja informaatiografiikan esittämiskeinot ja uodea mai kieen esittämiseen visuaaisesti. Kysymys johon pyrin vastaamaan työssäni on mistä eementeistä kirjoitetun kieen rytmi koostuu ja miten se imenee adotua sivua. Tarkoituksena on tutkia öytyykö komesta kieestä merkitykseisiä eroja visuaisoituna yhdistäen eementtejä kirjaisuudentutkimuksesta, taiteesta ja informatiomuotoiusta. Tavoitteenani on rakentaa tarinae kokeeisempi maaima, irtiotto paperin suorakumaisuuden rajoitteista jossa teksti voi eää ja hengittää vapaammin. Työ avaa kieen rakennuspaikoita matemaattisesti dokumentoiden esimerkiksi sanamääriä ja kirjainten esiintymistiheyksiä siirtyen tukinnaisempaan muotoon Saramagon Rekonstruktio -videoanimaatiossa. Esitteen ukijae prosessin kuun muutamien esimerkkien avua. Tässä konseptissa oen rajannut muutamia kiinnostavia aiheaueita pois tai puhun niistä yeisuontoisesti. Näihin ukeutuvat muun muassa semiotiikka ja fonetiikka. Tein rajauksen tekstin ja kieen suhteeseen puhtaasti visuaaiseta näkökumata.

7 12 Johdanto 13 Työn kuvaus Työ ei myöskään oe kokonaisvatainen kuvaus kirjoituksen tai kieen kehittymisestä ja historiasta. Siihen öytyvät omat teoksensa, joista osaa oen referoinut työssäni. Ennemmin pyrin käsitteemään näitä aiheita yeisuontoisesti sioin kun koen ne tarpeeiseksi mainita ja avata termistöä. Koen kieen ja kirjoitetun sanan väisen suhteen kiinnostavana ja ajattomana aiheena. Hauan oppia isää kirjaisuudentutkimuksesta ja tämän tiedon sovetamisesta graafikon keinoin. Pyrin kokeiemaan graafisen suunnitteun rajoja tuoden sen tiaan ja aikaavaruuteen pois adotun sivun rajoitteista. 1.1 Tavoitteet Työ tavoitteee myös taiteeisia päämääriä vaikka pyrin perustamaan tekemäni ratkaisut määrättyyn järjestemään, sovetaen informaatiomuotoiun ja ennen kaikkea informaatioestetiikan periaatteita, joita käsitteen aajemmin uvussa 4. Tavoitteena on tehdä konsepti visuaaisee koodie joka oisi impementoitavissa tuevaisuudessa aajempaan kirjaisuudentutkimukseen kuvaisesta näkökumasta. Pyrin työssäni huomioimaan kansainväiseä tasoa tapahtuvaa tukintaa samankataisista aiheista tai esitystavoista ja pohdiskeemaan miten työ sijoittuu suhteessa aiemmin kokeituun. Tavoitteen tasapainoa jossa suunnnitteijuus kohtaisi kirjoittamisen ja tutkimisen. Asetan itseeni haasteeksi akateemisemman ähestymisen kirjoittamiseen. Kriittinen kirjoittaminen on avainasemassa jotta graafinen suunnitteu voi ytää samaan asemaan jonka arkkitehtuuri ja muotoiu ovat saavuttaneet yeisessä keskusteussa. Meitä suunnitteijoita puuttuu oma kirjoittamisen ja kritiikin kuttuuri, vaikka se on on hijaeen kehittymässä Heerin ja Chimeron kataisten hahmojen uotsaamana. Oen havainnut meidän ottavan ainasanoja niin tieteestä kuin businessmaaiman sanastosta uoden omaa kuvaievaa kietä ja identiteettiä. Osa käyttämästäni termistöstä ei oe vieä joko saanut omaa käännöstä, tai seainen ei oe vakiintunut sanastoon, joten pyrin antamaan suomenkieiset vastineet parhaani mukaan. Suunnitteutyö ei koskaan oe ainoastaan visuaaista, vaan myös ajatteutyötä. Joskin tutkimus auttaisi koko aaa, koen että kirjoittamisen harjoittaminen kehittää myös yksiötasoa muotoiutyötä. Se jäsentää kokonaisuuksia joita ei hahmota muodonuomisea ja piirtää merkityksistä aajempia kokonaisuuksia tarkasteen niitä yeisessä kontekstissa. 1.2 Työn kuvaus Saramagon Rekonstruktio on kuvainen mainnus käyttöiittymä kirjoitetun kieen visuaisointiin joka on myös samaa esteettinen. Luomani mai on yksi ehdotus kieen ja kirjainten suhteen tutkimiseen, mutta ei suinkaan ainoa mahdoisuus. Tarkoituksena on sitoa tämä työ ja taustoitus aan ajankohtaisiin muutoksiin. Videoanimaatio rakentuu ohjemistokoodiin jonka avua muunnetaan syötetyn tekstiaineiston kirjaimet ennatamäärättyjen muuttujien mukaan graafiseksi esitykseksi videon muodossa. Potentiaaia uusien kiinnostavien vastausten öytämiseen on pajon ja jännitys on siinä ettei opuista muotoa ja tuosta tiedä etukäteen. Teos on tehty yhteistyössä Jaka Poutnikin kanssa, Mariborin yiopistosta Soveniasta, joka rakensi ohjemistokoodin suunnitemani pohjata. Työskentey hänen kanssaan avarsi ymmärrystä koodikieen mahdoisuuksista visuaisoinnin työkauna. Jotta visuaisoinnista voisi saada jotakin konkreettista irti ei akuperäiskieeä tehdyn tekstin abstraktointi riitä. Se voisi imiantaa kiinnostavia rytmiisiä kuvioita (eng. pattern) ja vaottaa kirjaiijan henkiökohtaista tyyiä ja tarinan jaksottamista. Vertaiua voisi tehdä esimerkiksi eri proosateosten kesken, mutta työ vertaiee originaaitekstiä toisiin kieiin käännösten kautta. Näin päästään kiinnostaviin kysymyksiin: Eroavatko kieet visuaisesti toisistaan ; Miaisia samankataisuuksia niissä esiintyy ; Onko käännökseä vaikutusta? Ja ennen kaikkea; Miten rytmi esiintyy? Hauan painottaa, että produktini on konsepti ei vieä vamis tuote joka sisätää huomattavan subjektiivisen otteen.

8 14 Johdanto 15 Saramagon rytmiikan eementit kuva 1.1 Densiteettiuonnos 1.3 Saramagon rytmiikan eementit José Saramago saavutti kirjasta Kertomus sokeudesta (Ensaio sobre a Cegueira) Nobein kirjaisuuspakinnon vuonna Hänet tunnetaan yhtenä Portugain menestyneimmistä kirjaiijoista. Hänen uottokääntäjänsä suomentaja Erkki Kirjaainen sekä enganniksi kääntävä Giovanni Pontiero ovat vuosien aikana omaksuneet Saramagon omintakeisen tyyin kirjoittaa. Saramagon tarinat ovat täynnä kuvaisia vertauksia. Hän käyttää pajon sananaskuja ja pitkiä kuvaievia istoja paikoista ja esineistä. Kertomus sokeudesta -romaanissa henkiköhahmot ovat saaneet ukomuotoaan kuvaavat nimet: tummaasinen tyttö, mustaappuinen vanha mies, kierosimäinen pikkupoika. Kuten José Saramagon työt yeensä, Kertomus Sokeudesta rakentuu monista hengästyttävän pitkistä auseista, joissa pikut ottavat pisteiden paikan. Kutsun jatkossa näitä virkkeiksi ja pisteeseen päättyviä auseiksi. Diaogi ei esiinny kuten on tavanomaista joko ajatusviivaa tai ainausmerkeiä erotettuna. Se akaa versaaia, mutta on pikuin rajattuna tekstimassan sisää, mikä tekee siitä visuaaisesti hankaahkon huomata. Lukuprosessissa ei aiheudu paussia, siä ukija sisätää rytmiikan nopeasti. Paikoittain runsaasta diaogista muodostuu versaaien ansiosta samankatainen rytmi kuin tavanomaisessa proosassa, huoimatta pisteiden säästeiäästä käytöstä. Virkkeiden pituus aiheuttaa ademassa tasaisia pitkiä harmaasävybokkeja uoden seesteisen näkymän, vaikka rytmi sisää on runsasta ja poveievaa aegorista. Ristiriita tarinan karmeuden ja adotun sivun staattisuuden väiä on vahva. Työni pyrkii visuaisoimaan rytmikkaa nimenomaan pikkujen ja pisteiden virkkeiden ja auseiden suhteia. Kertomus sokeudesta on hyytävä kuvaus kaupungin väestöstä joka yht äkkiä sokeutuu mystisesti. Vaikka jätän työssäni huomioimatta tekstiin sisäänkirjoitetut merkitykset tai itse tarinan raakuuden, pidän huvittavana että annan visuaaisen muodon tarinae, jossa hahmot eivät kykene näkemään ; havainnoimaan visuaaista ympäristöään.

9 16 Rytmi 17 Konteksti 2 Konteksti 2.1 Ladottu sivu 2.2 Aineiston esittey 2.3 Kieten erikoispiirteet Kansainväisessä kontekstissa Saramagon Rekonstruktio -projektini ei oe ajatuksetaan täysin uniikki. Eriaisia kokeiuja kieen visuaisointiin ovat toteuttaneet ähinnä suunnitteijat ja tietokoneohjemoijat. Mutta ei sääntöä iman poikkeusta ; Franco Moretti Stanfordin yiopistosta, ja perustamansa Literary Lab, ähestyvät kieen- ja kirjaisuuden tutkimista digitaaisesti kvantitatiivisesta näkökumasta. Moretti on tutkinut noveia mm. kartoittamaa sekä toteuttamaa graafeja (kuva 2.1). Graafit eivät paikoittain oe täysin sekeitä, siä tietojen havainnoistamisen ja typografisen hierarkian ei voi oettaa oevan sisäsyntyinen taito kirjaisuudentutkijae. Toisinaan graafeista puuttuvat esimerkiksi numeraaiset arvot tai se, mihin tietoa tosiasiassa verrataan. Jotakin kiinnostavaa niissä siti on, siä Moretti ähestyy aihetta ja esittämismuotoa toisesta näkökumasta kuin suunnitteija. Yhteisenä pyrkimyksenä moemmia on tuottaa jotakin uutta ja arvokasta tietoa tutkimuksen tueksi. Moretti on innovatiivisea tavaa ähestynyt kertomuksen anayysia, ja sen vuoksi aiheuttanut pajon poemiikkia. Seurattuani keskusteua paperivastineia kuin keskusteupastoia kävi hyvin seväksi, että visuaisti ei joudu seaiseen hyökyaatoon koettaessaan kuvantaa kirjaisuutta. Suunnitteijaa on enemmän vapauksia toteutuksen, mutta myös öytyneiden vastausten esittämiseen. Tunnetun kirjaisuudentutkijan oetetaan esittävän tiukkoja faktoja jonka vuoksi uskon hänen koegoidensa oevan vaativampia tuosten oikeeisuuden suhteen ja ehkä myös hiukan epäuuoisempia uusia esittämistapoja kohtaan. Visuaisoinnin taitoa käsiteään aajemmin kappaeessa 4.

10 18 Konteksti 19 Ladottu sivu kuva 2.1 Franco Moretti: Mary Mitford, ocation of stories in voumes I, III, V. Kirjassa: Graphs, Maps, Trees. Verso Ladottu sivu Mikä oikeastaan on sivu? Manguein (2004 : 28) mukaan sivu on objekti joka vaatii, tai antaa, reunuksen sie aseteue tekstie jotta me, ukijat, voimme vähiteen tutustua sen sisätämään merkitykseen. Se on myös objekti joka rajoittaa tekstin raamiensa sisään eikaten määritetyyn fyysiseen kokoon erottaen sisään jäävän tekstin kokonaisuudesta muuttaen tai aeviivaten sen merkitystä. Mangue myös huomaa sivujen kääntämisen uovan ei vain hahmoteman ukemisen ajankuusta, vaan myös etenemisen ja paikan tunteen. Sivu on ukijan tia ja samaa myös ukijan aikaa. Sivu aiheuttaa ukuprosessissa seuraavia ominaisuuksia : rajoittaa, katkaisee ja keskeyttää, pitkittää, sensuroi, muovaiee ja tukitsee, painottaa, purkaa jännitystä ja erkaannuttaa (Mangue 2004 : 27). Tavaaan ukija käy taisteua sivua vastaan tekstin herruudesta. Sivun arkkitehtuuri koostuu itse tekstibokin isäksi toissijaisista eementeistä, kuten marginaaeista, aaviitteestä, yätunnisteesta ja sivunumerosta sekä iitännästä kirjan sekään. Kirjaa ukiessa emme näe vain ukemaamme sivua, vaan aukeaman kokonaisuutena, uetun sivun vääristyneen peiikuvan. Oemme tietoisia menneestä mutta myös samaa tiedostamattamme periä siitä mikä on tueva. Novein The Library of Babe 1 isähuomautuksissa Jorge Luis Borges ehdottaa yhden kirjan riittävä n koko maaimae ; pistekooa 9 tai 10 painettu tavanomaista kokoa oeva kirja äärettömää määrää äärettömän ohuita sivuja. Kirja sisätäisi kaiken jo kirjoitetun, vieä kirjoitettavan ja mahdoisesti kirjoitettavan. Tämän kirjan käsittey tosin ei oisi käytännöistä, siä jokainen sivu kääntyisi vastaavanaiseksi ; kuvitteeisea keskisivua ei oisi ainkaan kääntöpuota. Ladottu sivu on hyvä austa painetue tekstie, mutta ei vättämättä toimi digitaaisessa ympäristössä siksi on hyvä riisua tämä sivun metafora. Saramagon Rekonstruktion visuaainen mai pyrkii tietoisesti karsimaan sivue ominaiset rajoitukset keskittyen itse tarinan sujuvaan esittämiseen ja tekstin rakennuskappaeisiin ; sanoihin ja kirjaimiin. 1 Jorge Luis Borges: La Bibioteca de Babe, 1941.

11 20 Konteksti 21 Kieten erikoispiirteet 2.2 Aineiston esittey kuva 2.2 A-kirjain on kehittynyt sarvekasta häränpäätä esittävästä kuvasta, joka uutavasti toimi auksi härkää tarkoittavana sanamerkkinä, myöhemmin kirjainmerkkinä, joka esitti härkää tarkoittavan sanan ensimmäistä merkkiä. A:n muodossa voi vieä nähdä härän sarvet kääntämää kirjain yösaaisin. (Korpea, 2010 : 42) Kirjasta on vaittu, mekein sattumanvaraisesti, yksi kappae. Luonnoisinta oisi aoittaa kirjan austa, mutta ensimmäinen uku on sisäänajo eikä vieä kanna sisäään kirjaiijae tyypiisiä hengästyttävän pitkiä auseita ja tarinan hahmojen aiemmin kuvaitua diaogikäytäntöä (uku 1.3). Johdannossa oi havaittavissa verrattain nopeatempoinen rytmi, joka eroaa kirjaiijan tavaisesta tavasta käsiteä rytmiä. Kirjan 13. uvussa on tarinassa juuri out käännekohta, jooin voidaan puhua romaanin toisesta puoiskosta. Tämä kappae kävi äpi systemaattisen anayysin. Proosaa työstettäessä on tärkeää ähteä akuperäiskieestä. Short (1996 : 332) toteaa verrannoisuuden vastaavaan teokseen tuottavan eniten reevanttia tietoa kirjaisen työn suhteesta muihin teoksiin, kuin jos proosaa verrattaisiin esimerkiksi näytemäkirjaisuuteen. Originaaiportugain isäksi on vaittu suomen kiei, ei suomi, koska se kuuuu pieneen kieiperheeseen joa on pajon erikoispiirteitä muihin eurooppaaisiin kieiin verrattuna. Enganti oi sopiva komanneksi sen oessa kahteen muuhun verrattuna aajimmin puhuttu ja ymmärretty kiei. 2.3 Kieten erikoispiirteet Tämä ei oe tutkimuksen pääkohta, joten pidättäydyn menemästä meko syväisesti kieten piirteisiin. Aakkostosta ja sen soveuksista eri kieissä isää tietoa kaipaavie suositteen Korpean Kirjainten tarinoita (2010, 2011). Pieni esittey vaituista kieistä on siti paikaaan. 2. Tarke: a-sirkumfeksi Vaitsin tarkoitukseisesti eri kieiryhmistä oevia käännöksiä, tavoittaakseni mahdoisimman eriaisia rytmiisiä eementtejä kuten sanapituus, aksentit, ainausmerkkien käyttö, tavu-, väija ajatusviivan käyttö. Kieten rakenteea on merkitystä graafisen suunniteijan työssä, siä niiden erikoispiirteet aiheuttavat tekstiä adottaessa tai monikieistä jukaisua suunnitetaessa haasteita jokainen oman uonteensa mukaan. Sanapituus esimerkiksi asettaa tavutusasetusten ja pastan eveyden määritteemisessä haasteita. Yeisen sanapituuden isäksi yksittäiset merkit pidentävät tekstikappaetta. Kirjaimet voidaan jakaa komeen eveysryhmään, i-kirjaimen oessa kapein, ja m-kirjaimen evein merkki. Kirjainmerkkien esiintymistiheydeä teksti saa kieittäin vaihteevan pituutensa. Suomessa on usein toistuvia konsonanttiyhdistemiä, joissa on pajon aa- ja yäpidennyksiä omaavia kirjaimia jotka uovat tekstiin jäeen uudenaisen rytmiisen eementin. Diakriittisten kirjainten kohdaa hankauuksia voi syntyä fonttien merkistön aajuuden kanssa, tai riviväiä muokatessa kirjainten yä oevat tarkkeet 2 tarvitsevat uonnoisesti enemmän tiaa kuin standardi atinaainen kirjaimisto. On kiinnostavaa että eräät kieet isäävät puheen ääntä mukaan kirjoitusmerkkiin, muutoin kirjainten oessa varsin staattisia. Latinaaisen aakkoston muotokiei on syntynyt foneettiseta ja kuvaiseta pohjata (kuva 2.2). Suurimmassa osassa kirjaimia foneettista perua ei enää oe havaittavissa, siä yksittäiset kirjaimet ovat käyneet äpi eriaisia kuttuurisia muutoksia toisistaan poiketen ja muovautuneet ajan myötä seaisiksi kuin me ne tänään tunnemme. Portugain kieessä diakriittisten kirjainten ei ueta kuuuvan aakkostoon joka muutoin on sama kuin atinaainen iman kirjaimia K, W ja Y. Engannissa tarkkeita esiintyy ähinnä ranskaaista perua oevissa vierassanoissa. Diakriittiset merkit on työssä askettu

12 22 Konteksti 23 Kieten erikoispiirteet osaksi aakkostoa, siä suomen kiei ukee ne kuuuvaksi perusaakkostoon ja tarkkeet uovat typografista rytmiä rivie. Kieeisesti tarkkeia on sekeä tehtävänsä ne merkitsevät äänen sävyjä ja poikkeukseista ääntämistä. Jokainen kiei käsitteee niitä omaa tavaaan ne ovat kieen differoinnin työäisiä. Kaksikieistä jukaisua aadittaessa suomi voi oa käännettynä jopa 30 pidempi merkkimäärätään kuin engannin originaaiteksti. Tässä aineistossa suomen ja portugain ero oi 15 enemmän merkkejä suomessa, johtuen pitkistä sanoista. Suomessa sanoja oi 6557 kappaetta, portugaissa 500 ja engannissa puoestaan 1738 kappaetta enemmän kuin suomessa. Laskemat pajastivat huomattavia eroja kieten sisäisessä anatomiassa, joka tuisi näkymään imeisenä visuaisoinnissa; pitkät diaogit hidastavat animaatiota kun taas yättävät yhyet auseet aiheuttavat nopean, kiireisen rytmin. Saramagoa ukiessa on pääimmäisenä mieikuva hengästyttävän pitkistä auseista. Graafi osoittaa mieikuvan oevan tosi. Kuvassa 2.4 on vertaiun vuoksi isätty enganninkieisee proosae yeinen ausepituus, joka vastaa myös portugainkietä, huomattavasti yhyempi kuin Saramagon. Variointia tapahtuu hyvin pajon verrattuna tavaiseen proosaan koska Saramagoa on kappaeessa vähemmän auseita. Erikoisen pitkät auseet näyttävät esiintyvän diaogin myötä (kuva 2.3). Rytmittävänä eementtinä kirjaiija käyttää yhyitä auseita katkaisemaan ukemisen, havahduttamaan ukijan johonkin toteamukseen tai isätäkseen kiireen tuntua. Graafissa on kappaeiden sisätämät auseet, jotka saavat pituutensa auseen sanamäärästä (kuva 2.4). Toki kieet eivät näin oe täysin verrannoisia toisiinsa; engannin ja portugain käyttäessä yhyitä täytesanoja, jotka asketaan myös yhdeksi sanayksiköksi. Mikäi virkkeet auseen sisää askettaisiin, oisivat kieet vertaitavampia. Lauseiden määrä vertaiuteksteissä on myös ähestukoon sama, joskin enganti oppuu huomattavasti aikaisemmin. Tästä huoimatta voimme todeta auseiden noudatteevan samankataista rytmiä kaikissa kieissä. Teoksen kannata tämä tarkoitti sitä, että oi mietittävä vahvempia tapoja uoda rytmiikkaa visuaaisesti kieten pituuden oessa jokseenkin samaa uokkaa. 467 kuva 2.3 Sanojen määrä / ause portugainkieisen aineiston kappaeessa 13. Lause Kappae

13 24 Rytmi 25 Mitä on rytmi? kuva 2.4 Sanojen määrä / ause kappaeessa 13. portugai enganti suomi Sanamäärä sanaa : keskimääräinen ausepituus enganninkieisessä proosassa (Eegård, 1978 : 43) 17.8 Kappaeet

14 26 Rytmi 27 Rytmi? 3 Rytmi 3.1 Visuaainen ja kieeinen rytmi 3.2 Saramagon rytmiikan eementit 3.3 Rytmin osat 3.4 Tyhjä tia / tauot Yeisesti suunnitteun maaimassa käytämme sanaa rytmi yhtä yksioikoisesti, huoettomasti seitteemättä, kuin ausahdusta jokin toimii tai ei toimi. Rytmi ei kuuu ainoastaan runoudee tai musiikie. Se esiintyy joka puoea ympäriämme, se jäsentää ja järjestää eämäämme; tanssi, sydämen syke ja puheen sojunta. Rytmin aistimus on pohjimmitaan hyvin inhimiinen kokemus. Tasainen, toistuva rytmi käy kuitenkin nopeasti puuduttavaksi. Kiinnostavan rytmin synnyttämiseksi tarvitaan säännöinen perusrytmi, siis syke, yhdistettynä variaatioon (Short, 1996 : 125). Rytmi on usein sykistä ; vuodenkierrossa variaatiota vuodenaikoihin uovat muuttujat : ämpötia, vaon määrä, tuuen suunta. Tanssissa puoestaan vartaon iikehdintä toimii rytmin austana. Kuvaisena havaintona rytmi on kuitenkin abstraktimpaa. Kieeä on myös äänteeinen, auditiivinen rytmi. Konsonantit, vokaait, diftongit 3, ynnä muiden sointi vaikuttaa sanojen rytmiin. Suomen kieessä tavuia on erityinen merkitys. Niiden muodostamaa konsonanttirytmitystä voi ajatea mekein perkussiivisena eementtinä, vaikkei mentäisikään metrisiin systeemeihin. (Rautio, 2011). Rytmi havaitaan myös puheessa ; äänen painotus, meodia, uonne ja voimakkuus. Sana Ei huutona ymmärretään käskynä. Hijaa kuiskaten se on hienovarainen, tahdikas huomautus oa hijaa Me korostamme ja tukitsemme visuaaisesti käden iikkeiä ja kasvon imeiä puhuttua kietä (Baumann & Baumann, 2005 : 8). Samoja teemoja pyrkivät Dadaistit ja Futuristit kuvantamaan typografisin keinoin. Rytmiä on suunta eteenpäin, se iikkuu aika tia -avaruudessa ; kuten musiikissa ja tanssissa voi havaita. Se vataa tian ja vaikuttaa väistämättä kaikkiin tieeen osuviin, aamme kehoamme toistamaan 3 Diftongi on samassa tavussa esiintyvä kahden tai useamman vokaain jono: esim. ui, oi, ie, au.

15 28 Rytmi 29 Visuaainen ja kieeinen rytmi kuutua tai nähtyä aistittua rytmiä. Sanojen rytmiä ihmiset tapaievat iikutteemaa ääneti huuia uettujen sanojen mukaan tai hahmotteemaa imaan kuuut kirjaimet. Saramagon Rekonstruktio pohtii juuri täaisen iikkuvan rytmin tuomista adotuta sivuta aikaan ja tiaan ikään kuin komiuoitteiseksi objektiksi. kuva 3.1 F.T. Marinetti: Zang Tumb Tumb, 1914 Kirjassa: Futurismo & Futurismi, Bompiani Visuaainen ja kieeinen rytmi Keskeisinä ähteinä rytmin tutkimuksessa käytin Shortin Exporing the Language of Poems, Pays and Prose, joka ähestyy aihetta kieitieteen kannata, tarkemmin stiistiikan (eng. styistics) näkökumasta. Ja typografisesta puoesta vastaa Lo Ceson Rhythm in type design. Koska rytmi piiee kaikessa mitä teemme ei oe yättävää että yhtääisyyksiä voi vetää Shortin ja Lo Ceson tutkimusten väie. Iman kietä ei oisi kumpaakaan ; typografiaa eikä kieitiedettä. Vaikka typografiassa rytmi ennemmin muodostuu merkkien ja merkkiparien suhteista toisiinsa ; negatiivisen ja positiivisen suhteesta, kieitiede ei juuri oe käyttänyt visuaaisia tapoja mitata rytmiä. Yeisesti voi todeta rytmin esiintyvän visuaaisessa kuttuurissa yhteiseä sopimuksea sen mieikuvasta. Rytmin uonne on metaforinen ja se kantaa kuvaievia ja määritteeviä ominaisuuksia (o Ceso, 2000, 4). Siis varsin visuaaista sisätöä mutta mitä se tarkemmin tarkoittaa graafisessa yhteydessä? Rytmi voi esimerkiksi muodostua kirjan kuvakerronnassa ; vaihdeen kuvakokoa, sijoitteua, värisyyttä Tai typografisesti varioiden ; kirjainten harvennusta, pistekokoa, muotokontrastia, tai varioiden painetun ja tyhjän tian suhdetta toisiinsa. Äänirunoiijat (eng. Sound Poets) käyttävät puheen äänteitä runojen rakentamiseen sanojen sijaan. Äänirunous on taiteeinen pyrkimys tutkiskea äänen ja semantiikan suhdetta. (Cho, 2004 : 108). Staattisessa typografiassa sivue asetetu teksti ja sen muotoiu antavat isäarvoa sanoie uvun Dadaistit ja Futuristit tutkivat kuinka juuri tää sanojen ja kirjainten asetteua ja muotoiua kykeni vahvistamaan tai muuntamaan runoista sisätöä (Cho, 2004 : 108). Myöhemmin graafiset suunnitteijat kuten Massin ja Mohoy- Nagy käyttivät asetteua tavoiteakseen typografian ekspressiivistä

16 30 Rytmi 31 Visuaainen ja kieeinen rytmi kuva 3.2 Iya Zdanevich: Le-Dantuy as a Beacon, 1923 The University of Iowa 2007, Internationa Dada Archive uottuvuutta ; ei ainoastaan taiteeisena pyrkimyksenä vaan myös vatavirran painetussa materiaaissa. Jatkumona sanan vapauttamisee horisontaaisesta kukusuunnasta 1980 ja -90-uvun graafikot kuten Carson ja Brody, irroittivat sanan ja kirjainten uettavuuden vieden sen äärimmäisyyksiin. Sana ja täten sen kuvainen ja auditiivinen muoto ovat kiehtoneet graafikoita ja taiteiijoita äpi vuosisadan. Saramagon Kertomus Sokeudesta voisi ukea kuuuvaksi joko ineaarisen ukemisen tai informatiivisen typografian kategoriaan, kun taas Dadaistien, kuten Kurt Schwittersin töiden voi ukea ohjaavan typografian tai ekpressiivisen typografian ae riippuen menetemästä (Schopp, 2010). Dadaistit oivat foneettisia runoja, jotka muotoutuivat numeroiden ja kirjainten muodostamista kuvioista korostaen sanojen ääntä. Toisinaan sanan foneettinen muoto sai typografisen vastineen pistekoon muutoksea, eikkauksea tai kirjasintyyeiä. Schwittersin tunnetuimman työn Ursonaten atoi itse Jan Tschichod, joka hetki myöhemmin kääntyi varsin viimeisteyn typografian puoestapuhujaksi. Itaian Futuristit, kuten F.T. Marinetti käyttivät onomatopoeettista 4 tekniikkaa kootessan runoja, joissa sanan semanttinen arvo sai myös sen todeistä ääntä vastaavan muodon, toivoen tämän muovaavan uudenaista runoutta. (Bartman, 2005 : 70). Futuristiksi määritety ja myöhemmin Dadaisteihin iittynyt venääinen Iya Zdanevich pyrki Marinettin tapaan uomaan ekspressiivisen tunnekieen joka tavaisee ukijae näyttää mieivataiseta versaaien ja ihavoitujen kirjainten käytötä. Se hankaoitti tai jopa tuhosi työn ymmärrettävyyden. Mutta Zdanevich näennäisestä satunnaisuudestaan huoimattaan käytti jonkinaista joskin hämmentävää typografista systeemiä. 4 Onomatopoeettisuus ; ääntä muistuttava tai jäjitteevä sana. Vrt. ammua, hohottaa. Tai sarjakuvien bang, whoosh ja pow.

17 32 Rytmi 33 Rytmin osat 3.2 Rytmin osat Noordzij (2007 : 15) kirjoittaa: Sana on pienin orgaaninen kirjoituksen yksikkö. Se mitä kirjaimesta, tai kirjaimen yksittäisestä viivasta todetaan, tuee sanoa pitäen toinen simä sanassa. Noordzijin kommentaari kumpuaa typografisesta näkemyksestä jossa merkkien yhdistemä, ts. sana, muodostaa sanakuvan. Sanakuvaa tarkasteemaa määriteään tekstin uettavuus ja simäitävyys (eng. readabiity ja egibiity). Pääasia ei oe ryhmä kauniita kirjaimia, vaan ennemmin kaunis ryhmä kirjaimia, Matthew Carter viittaa siihen että kirjain yksinään ei auta ukemista, vaan se miten yksittäiset kirjaimet toimivat vierekkäin sattumanvaraisessa järjestyksessä. Morfeemi 5 on ingvistiikan, ei kieitieteen, näkökumasta pienin merkitystä kantava yksikkö. Kun äänteitä tarkasteaan merkityksen kannata, puhutaan foneemeista 6. Useimpien kieten kirjoitusjärjestemät nojaavat aakkosperiaatteeseen, jooin foneemit merkitään omia kirjainsymboeiaan, ei grafeemeia. (Savoainen : 1998). Kun kieitieteiijät syventyvät makro- ja mikrotasoe, typografit sanakuviin ja kirjaimen muotojen suhteesta toisiinsa ovat puoestaan kääntäjät kiinnostuneet virkkeestä. Riippuen näkökumasta rytmi ja merkitys muodostuu hyvin erikokoisista ja eriaisista osatekijöistä. Yeisesti ukuprosessissa ukija intuitiivisesti anaysoi kieeistä rakennetta useaa tasoa (mm. kieioppi, äänteet, sanat, kirjainen rakenne) voidaksemme ymmärtää auseiden suhde toisiinsa. (Short, 1996 : 5). Monimutkainen prosessi tapahtuu ukiessa niin nopeasti, ettemme huomaa sitä, emmekä etenkään miten se tapahtuu. Toisin sanoen ukuprosessi on epäsuora. Kirjaimet eivät eä eristyksessä. Ne ovat merkitysten kantajia, visuaaisen kieen komponenetteja ja niiden spatiaainen suhde toisiinsa on keskeinen, ei ainoastaan sanakuvien hahmottamiseen 5 Kieen pienin yksikkö, joa on itsenäinen merkitys ; kirja ssa nne kin. Morfeemi ei oe sama asia kuin tavu. 6 Foneemi on pienin kieen yksikkö, jonka vaihtaminen toiseen voi aiheuttaa imauksen merkityksen muutoksen; puu suu muu. kuva 3.3 Saramagon Rekonstruktio videoanimaation kieen pienin yksikkö: 10 10px vaan myös harmaasävyn tekstuuriin ja ukijan ymmärryksen yäpitämisen kannatteemiseksi. (Tracy, 1986 : 77 78). Tracy toki puhuu kirjainten väistyksestä, mutta toteamuksea on pajon merkitystä myös rytmiikassa ja miten voi ähestyä kirjainten muuntamista graafiseksi, abstraktiksi järjestemäksi. Lukijan käsityskykyä voi verrata työn tapauksessa katsojan rooiin. Ymmärrys tekstin rakenteesta ja tarinan kuusta on pystyttävä säiyttämään, siä muuten ei oe kyse proosan visuaisoimisesta, vaan ennemmin vain itsenäisestä kuvitustyöstä käyttäen kirjaista inspiraatiota. Siti merkitykseisiä ovat merkkien väiset yhteydet ja sanojen väissä oeva tyhjä tia toisin sanoen väiyönti, on sen otava toistettavissa myös ruudua. Latinaaisen aakkoston versaaeissa ja gemenoissa useimmat kirjaimet muodostuvat suorista tai kaarevista viivoista, tai niiden yhdistemästä (Tracy, 1986 : 72). Typografisesta rytmistä, tai merkkien väistyksestä, kirjoitettaessa kaikki kirjoittajat tuntuvat painottavan vertikaaista rytmiä. Horisontaaisia kirjaimen osia ei näytä

18 34 Rytmi 35 Rytmin osat oevan pajon painoarvoa (vrt. kirjain t). Sen sijaan negatiivinen tia on yhtä tärkeä kirjaimen osa kuin sen konkreettinen, fyysinen musta muoto typografista rytmiä arvioidessa. Pikku, kaksoispiste, puoipiste, ajatusviiva, piste, sukeet, hakasukeet, kysymys-, huuto- ja ainausmerkit ovat jääneet atinaaiseen aakkostoon suuremmasta parvesta merkkejä Euroopan vanhoista kirjoitusjärjestemistä (Bringhurst, 2004 : 65-66). Kappaeiden rytmitys, tai auseiden ja virkkeiden asetteu ja pituuksien vaihteu tavoitteee jopa eokuvaista kompositiota. Lähestytään jo hyvin visuaaista maastoa. Väimerkkien huoeinen asetteu rytmittää adottua sivua ja pysäyttää tarvittaessa hengähtämään ; piste, tai kiihdyttämään tahtia ; pikkujen tiivis käyttö. Temaattinen rytmi, Rautio (2011) pohtii, voi muodostua eri näkökumien käytöstä, aikamuodoista, kerronnaisesta ajasta; takaumat, rikottu kronoogia. Teemojen tai aiheiden suhteen voi myös uoda jännitteitä rytmiin. Kontrastisesti aseteut eementit pitävät rytmin mieenkiintoisena. Väiä taas teemaa voi syventää tai uoda harmonista suvantoa. Tutkiakseni väimerkkien merkitystä visuaaiseen pojentoon tein erinäisiä kokooma- ja koaasiharjoitemia (kuva 3.4). Ne oivat sympaattisia hahmotemia, mutta yksittäisten merkkien erottaminen asiayhteydestä vääristi niiden merkitystä karakteria antavana osatekijänä. Suhteeisuus ja kirjaiijan uoman systeemin tarkka seuraaminen antaa paremman käsityksen proosan rytmiikasta. Aivan kuten runoiija kontrooi, vaikkakin visuaaisesti ekspressiivisemmin, pikkujen sijoitusta, auseen katkaisua ja jopa yksittäisiä tyhjiä rivejä, proosakirjaisuudessa niiä on myös merkitys ei vain aivan niin heposti havaittava. Tarinankerronnan ja yätykseisyyden uomiseksi iikkuvassa kuvassa teksti ja kirjaimet ovat aiemmin kuvattu perussyke, väiyöntien uodessa teokseen (kertoja-)äänen, persoonan, tahdin ja jännityksen. kuva 3.4 Kaikki pikut -,,,,,, - -,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,, -.,,,,,,. -,.,,,., -,,,,,.,,.,,,.,, -,,,,.,.,,,., -,,,,,,.,,,,,,,.,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., -,, -.,,,, -,,,,,, -,,,,,,,,,,., -,,,,,,,,,,,.,,. -,,, -,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,.,,,,..,,,.,,,.,., -,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,,, -,,,,.,,,,,,.,.,,,,,.,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,..,,,.,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,.,..,,,,,,,,,,,,,.,, -,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,., -,.,,,,,, -, -.,,, -,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,.,.,,,,, -.,,.,,,,,.,, -,. -.,,, -, -,,,,,,.,,,,,.,,.,,,.,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,.,,,,.,.,,,,, -.,.,, -,,,,,,,,,-.,,,,,-,,,.,,,,,,,,,.,..,,,,,,,,,.,.,,,,,,,. -,,.,,,,,,,,,,, -,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, -,,,,, -, -,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.-,,,,, -,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,, -,,,, -,,,,,, -,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - -,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,.,,,,,, -.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, -,,,,,,,, -,,,.,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,. -, - -,,,,,, -,,,,.,,,,,,,,,,,,, -,,,,. -,,,,,,,,,,,.,,., -,,,.,.,,,,,,.,.,,.,,,,,, - -,,,,,,,,,.,-.,. -, -,..,,.,, -,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,., -,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., -,,,,,,,,,, -,,.,,,,.,.,,,,,,,,.,.,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,.,,,,,, -,,,,,,.,,,,.,,,,,,., -, -,. -, -.., -,..,,,,,,,,,,. -,,.,,,.,,,,,,,, -,,,,,..,,,,,,,,,,,.,,,,, -,,,.,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,,.,,,,,,, -,.,,, -,,,,,.,,,,,,,., -,,,,,,.,,,,,,,,,, -,..,,,,,,,..,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,.,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,,,, -,.,,,,,,.,,,,,,, -,., -,.,,, -,,,,,,,,.,-,,,,,,,,., -,,,, -,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,.,,,, -,.,,,,,,,,, -,,.,,,,,,,,,. - -.,,,,,,,, -,, -,.,,,,,.,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,-,,,,,,,.., -, -,,,,.,,,-,,- ;,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, -,,,,,,.,,..,,,,,,., -.,,.,,,,,,,,, -,,. -,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, -,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,, -,,.,,,,,,,,,,.,,,.,,,,,,,,,.,, -,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,.,.,,,,, -,.-,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,.,,,.,., -,,,,,,.,.,,,,,,,,,.,,,,,,.., -,,.,, -,,,.,,,,., -,. -,,,, -,,,,,.,,.,,,,,,,,,.,.,,.,,.,,,,,,,.,,,.,,,., -.,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,.., -,,,,,,.-.,,,,,,,,.,, -,,,.,,,,,,,.,, -,.,,,,, -,,,.,,,,.,,, -,,,. -,,,,,.,,,,,.,,.,,,,.,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,, -.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,.,,,,,,.,,.,,,,,.,,,,.,,..,,,.,,.,,,,,.,,,,,,,,,, -,,,,.,.,..,,,,,,,.,, -,,.,-, -,,,,,,,,.,,.,,..,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,..,,,,.,,,.,, -,,,.,.,,.,,,.,,, -,,,,,,,,..,,..,, -,,,,,,,,, -,,,. -, -,,,,-..,,.,,,,,,,, -,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,.,,,,,, -,,,,.,,,.,,,,,,,,, -,,.,,.,.,,,,,. -.,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,..,,,.,,,,,,,,, -,, - -,,,,,,,, -,,,,,..,.,,, -,,..,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,, -, -,,,.,,,,,, -,,,,,,,, -,,,,,.,,,,,,,,.,,..,.,,,,,,,,,,,,. -,,,,,,,,,.,,,,,,..,,.,,,,,,,,..,,,,,- -,,,,,,.,,,,.,,,,,.,,,,.,,,..,,, -,.,,,,.,,,,,,,,,.,,,.,,.,,,,,,,,,,,,,,, -.,,,,,,,.,,,.,, -,,, -, -,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,, -,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,, -,, -.,.,,,,,,,,,,,,.. -,,,,,,. -,,,.,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,.,,, -,,,,,,,,,,., -,-,,,.,,-,,,,,.,,,,.,,, -,.,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,.,,,, -,.-,,,,,,, -,, -,,,,,,,,,,,,,,,., -,, -,...,,.,.,,,,.,,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,,,.,,,,.,,,,,.,.,,,.,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,, -,..

19 36 Rytmi 37 Tyhjä tia / tauot 3.3 Tyhjä tia / tauot Tyhjän tian merkityksen tutkiminen graafisessa suunnitteussa on ajankohtainen, vaan ei suinkaan uusi, kuten voi pääteä sen aajasta sanastosta ; negatiivinen tia, termi joka iikkuu tyhjän ja täyden väiä ; rajattu tia (eng. trapped space), joka viittaa muia eementeiä rajattuun tiaan ; vastamuoto (eng. counterform), jota kirjainmuotoiijat käyttävät kirjainten sisätämistä aukoista (eng. counter), sekä kirjainten väiin jäävästä tyhjästä tiasta; tyhjä tia (eng. working white), joka kuvaa tyhjyyttä joa on funktio ; sekä yimääräinen tia, joka on tiaa iman määrättyä käyttötarkoitusta. (White, 2002 : 1115). Muodoa on aina vastamuotonsa. Ladotua riviä negatiivista tyhjää tiaa jää sanojen ja kirjainten väiin (kuva 3.5) ja kirjainten sisään, mutta myös adottujen rivien väiin. Kirjainten sisään ja niiden väiin jäävää tiaa on vahva yhteys. Koska ihavien kirjainten sisään jäävä aukko on hyvin pieni on myös kirjainten väiin jäävä tia sioin suhteessa pienempi. Rivie asemoidessa kirjainten moemmie puoie jää yhtä pajon tai vähän tiaa suhteessa aukkoon, joten satunnaisessa järjestyksessä asemoidut kirjaimet eivät oe epäsovussa keskenään. (Unger, 2007 : 149). Tyyiisesti riviväin muotoiua voi vaikuttaa tekstin imavuuteen niin ukukokemuksessa kuin tekstin visuaaisessa imeessä. Suuremmaa riviväiä harmaasävy vaaenee ja uo tekstie positiivisemman sävyn. Tyhjyys on keskeinen eämän aspekti. Sen väistämätön vastakohta on täysinäisyys, evottomuus, aktiivisuus Tyhjyys on hijaisuutta, avoin peto, tyhjä huone. (White, 2002 : 113). Tyhjyys otetaan usein itsestäänsevyytenä ; tarvitaan tarkka simä ja taito huomata ja arvostaa tyhjyyttä. Se sai pohtimaan kuinka impementoida kuva 3.5 Kun kirjainmerkkejä yhdisteään, niiden väiin imaantuu vastamuotoja kirjaimen oman muodon hävitessä taustae. Vastamuodot kirjainten väissä ovat aarreaitta uusie odottamattomie visuaaisie symboeie jotka kieen rakenne ja kieioppi muodostavat. (Kuntz, 1998 : 87). Samue Beckettin ajatuksia typografiaan ja visuaisointiin ; poissaoevat osat keskusteussa ; taukojen ja väien nousten yhtä tärkeäksi kuin sanottu. Kirjainten ja sanojen esittäminen graafisina objekteina tarkoittaa että tauot voisivat oa hijaisia kuten ne puhuttunakin ovat. Miten esittää hijaisuus? Jos tauot sanojen väissä oisivat vaaeita, kuin henkäyksiä, väimerkit rikkoisivat sitä äkkinäisyydeään. Vihjaako se, että sanat vain ennakoivat tuevaa väimerkkiä, että teksti eää tauoie: merkityksie merkkien väissä. Tämä ähtökohta sopii Saramagon teemaan hänen aegorisee tarinanrakennustekniikaeen joka puhutteee rivien väissä, kuiskaa sanojen muodossa.

20 38 Rytmi 39 Informaatioestetiikka 4 Informaatioestetiikka Informaatiomuotoiu omana graafisen suunnitteun muotona ei rakennu itseimaisun varaan, vaan ennemmin pyrkii ensin anaysoimaan työstettävän datan ja sen jäkeen vaitsemaan sie tarkoituksenmukaisimman viestinnän väineen. Sana kuvitus on jossain määrin jopa informaatiomuotoiun vastapari. Manue Lima (2009) ehdottaa Information Visuaization Manifestossa jakoa kahteen kategoriaan; informaation visuaisointi (Information Visuaization) ja informaatiotaide (Information Art). Lima huomauttaa että nämä kaksi kategoriaa voivat eää rinnakkain, mutta niiden konteksti, yeisö ja päämäärä ovat oennaisesti eriaiset. Niiden jopa pitäisi eää rinnan siä ne voivat oppia toisitaan ja vaihtaa ideoita, metodeja ja tekniikoita. Hieman myöhemmin Lima päätyy tukintaan (Schardt, 2010 : 29) jossa nämä kaksi esitystapaa muodostavat uuden iiton: Informaatioestetiikka (Information Aesthetics). Fuusiossa tapahtuu todeinen innovaatio; käyttämää esteettisyyttä käyttöiittymän työkauna voidaan parantaa informaation ymmärrettävyyttä uomaa visuaisoinnista muistettavampi, kiinnostavampi tai didaktisempi. Saramagon Rekonstruktio ei varsinaisesti sijoitu informaatiomuotoiun ae, mutta sopii komanteen kategoriaan. Visuaaisen koodikiei käyttää informaatiomuotoiun kuvaisia keinoja ja työkauja sijoittaen sen esteettisen ympäristöön. Kompositio on eräänainen symboikartasto, jossa kirjaimet saavat oman iustratiivisen representaationsa. Tarkoitus on säiyttää kuvantamisen sekeys, iman että imaisu tukahduttaisi itse informaation. 4.1 Dokumentoinnista tukintaan 4.2 Visuaisoinnin taito 4.3 Rytmiikasta ja statistiikasta 4.1 Dokumentoinnista tukintaan Vignein sanoja mukaien, parhaimmiaan uovuus toteutuu kun siihen yhdistetään vahva tietämys (2010 : 6). Oisi väärä ähtökohta tehdä vamiita kuvia tutustumatta aiheeseen kunnoa. Kutsun työn ensimmäistä osaa uonnosvaiheeksi, joka tutustuu aineistoon matemaattisesti. Luonnosvaihe dokumentoi Saramagon proosan eementtejä ; merkkimääriä, kirjaintiheyksiä, sanojen pituuksia ja piirtää romaanin 13. kappaeesta kokonaiskuvan. Pekkä statistinen

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Lukuteorian kertausta ja syvennystä

Lukuteorian kertausta ja syvennystä Lukuteorian kertausta ja syvennystä Tehtäviä jaoisuudesta 1. Okoot a, b, c ja d kokonaisukuja, joie a c ja (a c) (ab + cd). Osoita, että (a c) (ad + bc).. Okoon n pariton positiivinen kokonaisuku. Osoita,

Lisätiedot

Osoitetaan esimerkin avulla, että valonnopeuden invarianssi johtaa myös välimatkojen suhteellisuuteen. Puhutaan pituuden kontraktiosta.

Osoitetaan esimerkin avulla, että valonnopeuden invarianssi johtaa myös välimatkojen suhteellisuuteen. Puhutaan pituuden kontraktiosta. Pituuden kontraktio Luento Luento Osoitetaan esimerkin avua, että vaonnopeuden invarianssi johtaa myös väimatkojen suhteeisuuteen Puhutaan pituuden kontraktiosta Ks kuvaa aa Maire istuu junassa (koord

Lisätiedot

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski

TIEDEPOSTERI. - Viestinnän välineenä. Marisa Rakennuskoski TIEDEPOSTERI - Viestinnän välineenä Marisa Rakennuskoski POSTERILAJIT Mainosposteri(pääpaino kuvilla ja visuaalisuudella) Ammatillinenposteri(vapaamuotoinen, esim. jonkin projektin tapahtumia kuvaava,

Lisätiedot

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen

Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Parametritettävä erikoismodui (PSM) Bid auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen Mercedes-Benz Service Parametritettävä erikoismodui (PSM) Mai 639 akaen 21.11.06 kun koodi (ED5) Mai 906 kun

Lisätiedot

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa

KUN LUKEMINEN ON HANKALAA. Helena Sorsa KUN LUKEMINEN ON HANKALAA Helena Sorsa Lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet Lukivaikeus dysleksia fonologinen häiriö: henkilö ei kykene muuttamaan lukemaansa puheeksi näkee sanat, mutta ei löydä äänneasua

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011.

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011. MAL:n pistesuositus kemian reaaikokeen tehtäviin syksyä 2011. - Tehtävän eri osat arvosteaan 1/3 pisteen tarkkuudea ja oppusumma pyöristetään kokonaisiksi pisteiksi. Tehtävän sisää pieniä puutteita voi

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

AVARUUSGEOMETRIA. Suorat ja tasot avaruudessa

AVARUUSGEOMETRIA. Suorat ja tasot avaruudessa VRUUSGEOMERI varuusgeometria tarkasteee kuvioita, joiden kaikki osat eivät oe samassa tasossa. Sana avaruus tarkoittaa yeisesti n-uotteista, n 3, avaruutta. (Lukiossa ähes aina n = 3.) Suorat ja tasot

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Matematiikan peruskurssi 2

Matematiikan peruskurssi 2 Matematiikan peruskurssi Tentti, 9..06 Tentin kesto: h. Sallitut apuvälineet: kaavakokoelma ja laskin, joka ei kykene graaseen/symboliseen laskentaan Vastaa seuraavista viidestä tehtävästä neljään. Saat

Lisätiedot

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma

83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma <Aihe> 83450 Internetin verkkotekniikat, kevät 2002 Tutkielma TTKK 83450 Internetin verkkotekniikat Tekijät: Ryhmän nro:

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka

Muotoilumaailman hahmottaminen - Tuotesemantiikka TUOTESEMANTIIKAN TEORIA kreik. semeion = merkki Tuotesemantiikka kiinnostaa tutkimusmielessä monia erilaisia tuotteiden kanssa tekemisiin joutuvia elämänalueita. Sellaisia ovat esimerkiksi Markkinointi,

Lisätiedot

Vesiliuoksen ph ja poh-arvot

Vesiliuoksen ph ja poh-arvot REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 Vesiiuoksen ph ja poh-arvot Taustaa: Happojen ja emästen aimeissa vesiiuoksissa oksonium- ja hydroksidi-ionien konsentraatiot ovat pieniä, ae 1,0 mo/. Esimerkiksi 0,1 moaarisen

Lisätiedot

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9.

Palkanlaskenta. hoitaa palkat maksuun ajallaan sekä palkkatiedot verottajalle, eläkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin 3 2008 2.9. 3 2008 2.9.2008 Hesingin kaupunki Taous- ja suunnitteukeskus TALOUSHALLINTOPALVELUN SÄHKÖINEN TIEDOTE Pakanaskenta hoitaa pakat maksuun ajaaan sekä pakkatiedot verottajae, eäkevakuutukseen ja muihin tietopankkeihin

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan

Arkistonmuodostuksesta tiedonhallintaan ARKISTOINNIN/TIEDONHALLINNAN TAVOITE ON, ETTÄ ASIAKIRJAT PALVELEVAT TIEDONLÄHTEINÄ ELINKAARENSA KAIKISSA VAIHEISSA Tiedon öytymisen edeytys on, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja toimintatapoja

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus

Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen. HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Lukemisvaikeuden arvioinnista kuntoutukseen HYVÄ ALKU- messut Jyväskylä, 2.- 3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Turun yliopisto, Oppimistutkimuksen keskus Tapa tunnistaa sanoja vaihtelee lukutaidon kehittymisen

Lisätiedot

Puhutun ja kirjoitetun rajalla

Puhutun ja kirjoitetun rajalla Puhutun ja kirjoitetun rajalla Tommi Nieminen Jyväskylän yliopisto Laura Karttunen Tampereen yliopisto AFinLAn syyssymposiumi Helsingissä 14. 15.11.2008 Lähtökohtia 1: Anekdotaaliset Daniel Hirst Nordic

Lisätiedot

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja

Aasian kieliä ja kulttuureita tutkimassa. Paja Esittäytyminen Helpottaa tulevan päivän kulkua. Oppilaat saavat lyhyesti tietoa päivästä. Ohjaajat ja oppilaat näkevät jatkossa toistensa nimet nimilapuista, ja voivat kutsua toisiaan nimillä. Maalarinteippi,

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

1 Logiikkaa. 1.1 Logiikan symbolit

1 Logiikkaa. 1.1 Logiikan symbolit 1 Logiikkaa Tieteessä ja jokapäiväisessä elämässä joudutaan tekemään päätelmiä. Logiikassa tutkimuskohteena on juuri päättelyt. Sen sijaan päätelmien sisältöön ei niinkäään kiinnitetä huomiota. Päätelmät

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU

LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU LAADULLINEN TUTKIMUS Hanna Vilkka 1 LAADULLISEN TUTKIMUKSEN OMINAISLAATU Hermeneuttinen tieteenihanne: intentionaaliset selitykset, subjektiivisuus, sanallinen/käsitteellinen tarkastelutapa, metodien moneus.

Lisätiedot

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä

Tarvikkeet: A5-kokoisia papereita, valmiiksi piirrettyjä yksinkertaisia kuvioita, kyniä LUMATE-tiedekerhokerta, suunnitelma AIHE: OHJELMOINTI 1. Alkupohdinta: Mitä ohjelmointi on? Keskustellaan siitä, mitä ohjelmointi on (käskyjen antamista tietokoneelle). Miten käskyjen antaminen tietokoneelle

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet

KUVATAIDE VL LUOKKA. Laaja-alainen osaaminen. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet. Opetuksen tavoitteet KUVATAIDE VL.7-9 7.LUOKKA Opetuksen tavoitteet Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus

Sari Kuusela. Organisaatioelämää. Kulttuurin voima ja vaikutus Sari Kuusela Organisaatioelämää voima ja vaikutus Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Sari Kuusela Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Janne Harju Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen,

Lisätiedot

Fonologisen tietoisuuden ja kirjainten opettamisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa

Fonologisen tietoisuuden ja kirjainten opettamisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa Fonologisen tietoisuuden ja kirjainten opettamisen tukeminen esi- ja alkuopetuksessa HYVÄ ALKU -messut Jyväskylä, 2.-3.9. 2004 Elisa Poskiparta, Oppimistutkimuksen keskus, Turun yliopisto ÖTÖKÄSTÄ öö Muistitukien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä attioiden värähteysuunnitteu Asko Taja, dipomi-insinööri Tomi Toratti, tekniikan tohtori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka asko.taja@vtt.i tomi.toratti@vtt.i Artikkeissa esitetään menetemät, joia voidaan

Lisätiedot

Y ja

Y ja 1 Funktiot ja raja-arvot Y100 27.10.2008 ja 29.10.2008 Aki Hagelin aki.hagelin@helsinki.fi Department of Psychology / Cognitive Science University of Helsinki 2 Funktiot (Lue Häsä & Kortesharju sivut 4-9)

Lisätiedot

1.1 Funktion määritelmä

1.1 Funktion määritelmä 1.1 Funktion määritelmä Tämän kappaleen otsikoksi valittu funktio on hyvä esimerkki matemaattisesta käsitteestä, johon usein jopa tietämättämme törmäämme arkielämässä. Tutkiessamme erilaisia Jos joukkojen

Lisätiedot

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008

AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi. Kevät 2008 AS-84.3400 Automaatiotekniikan seminaarikurssi Kevät 2008 Kurssin tavoitteet Konferenssisimulaatio Harjoitella tieteellisen tekstin / raportin kirjoittamista Harjoitella tiedon etsimistä ja viittaamista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min)

Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Lyhyen videotyöpajan ohjelma (90 min) Päätarkoitus: - Lyhyiden selitysvideoiden tuotanto (max 3 minuuttia) yksinkertaisin keinoin Selitysvideoiden tuottaminen edistää reflektioprosessia liittyen omaan

Lisätiedot

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla

tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla 2.5. YDIN-HASKELL 19 tään painetussa ja käsin kirjoitetussa materiaalissa usein pienillä kreikkalaisilla kirjaimilla. Jos Γ ja ovat tyyppilausekkeita, niin Γ on tyyppilauseke. Nuoli kirjoitetaan koneella

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Lausuminen kertoo sanojen määrän

Lausuminen kertoo sanojen määrän Sivu 1/5 Lausuminen kertoo sanojen määrän Monta osaa Miten selvä ero Rinnasteiset ilmaisut Yhdyssana on ilmaisu, jossa yksi sana sisältää osinaan kaksi sanaa tai enemmän. Puhutussa kielessä tätä vastaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA

ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA POHJOIS-SAVON ELY-KESKUKSEN KOULUTUSPÄIVÄ 26.11.2015 ASEMAKAAVAPROSESSIIN LIITTYVÄÄ HULEVESISUUNNITTELUA ESIMERKKINÄ HILTULANLAHDEN LÄNSIOSAN ASEMAKAAVA Asemakaavoitus / kaavoitusarkkitehti Virpi Linde

Lisätiedot

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin!

Tervetuloa onnellisten ihmisten kaupunkiin! KUOPIO 2016 KUOPIO ON TERVEYDEN, HYVINVOINNIN JA TURVALLISUUSOSAAMISEN KESKITTYMÄ, joka tuottaa asukkaiden hyvinvointia edistäviä paveuita. Kuopio tunnistetaan hyvänä kasvuympäristönä apsie. Tervetuoa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä).

Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava kissa, puun lehti, puu myrskyssä). Musiikkipäiväkirjani: Tanssitaan ja liikutaan (DM1) Liikutaan kuten (karhu, nukahtava

Lisätiedot

finnish BOI 2015, päivä 1. Muistiraja: 256 MB. 30.04.2015

finnish BOI 2015, päivä 1. Muistiraja: 256 MB. 30.04.2015 Tehtävä: BOW Keilaus finnish BOI 0, päivä. Muistiraja: 6 MB. 30.04.0 Jarkka pitää sekä keilauksesta että tilastotieteestä. Hän on merkinnyt muistiin muutaman viimeisimmän keilapelin tulokset. Valitettavasti

Lisätiedot

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana.

Oppilas vahvistaa opittuja taitojaan, kiinnostuu oppimaan uutta ja saa tukea myönteisen minäkuvan kasvuun matematiikan oppijana. Tavoitteet S L 3. lk 4. lk 5. lk 6. lk Merkitys, arvot ja asenteet T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta L1, L3, L5

Lisätiedot

Luento 12: XML ja metatieto

Luento 12: XML ja metatieto Luento 12: XML ja metatieto AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola XML ja metatieto Metatieto rakenne sanasto Resource Description Framework graafikuvaus XML Semanttinen Web agentit 2 1 Metatieto

Lisätiedot

= vakio = λ. V (x) V (0) = V (l) = 0.

= vakio = λ. V (x) V (0) = V (l) = 0. 6. Aatoyhtäö I 6.1. Ratkaisu Fourier-sarjojen avua. Oetetaan, että värähteevän angan muodon hetkeä t = määrää funktio u ja nopeuden funktio u 1. Otetaan tehtäväksi määrätä seuraavan akuarvo- reuna-arvotehtävän

Lisätiedot

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen

Kouvolan iltalukio. Tutkielmakäytänteet. 27.10.2009 Päivi Hänninen Kouvolan iltalukio Tutkielmakäytänteet Tutkielman osat 1. Kansilehti 2. (Tiivistelmä) 3. Sisällysluettelo 4. Käsittelyosa 5. Lähdeluettelo 6. Liitteet Sisällysluettelo Tutkielman luvut ja sivut numeroidaan.

Lisätiedot

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet .3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet Tämän asian taustana on ratkaista sellainen yhtälöpari, missä yhtälöistä toinen on ensiasteinen ja toinen toista astetta. Tällainen pari ratkeaa aina

Lisätiedot

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta

SUOMALAINEN ON SELLAINEN. Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta SUOMALAINEN ON SELLAINEN Kuvataiteen Suomikuva Ateneumin kokoelmanäyttelyn pohjalta JORMA ETTO: SUOMALAINEN ON SELLAINEN (1974) Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä, kysyy kun ei vastata,

Lisätiedot

IUSEOV IRASTO - r'e N"JUSI-'1~ lcrian \ ~ 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A 1 R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS

IUSEOV IRASTO - r'e NJUSI-'1~ lcrian \ ~ 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A 1 R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS ~ IUSEOV IRASTO - r'e N"JUSI-'~ CRIAN 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS OY ARKKITEHTITOIMISTO KARI VAASA..98 KYYHKYNEN ARKITEKTBYRÅ AB SISÄLLYSLUETTELO 0. Yeistä.

Lisätiedot

Koostaneet Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Enigma. Kuvaus: Johdanto salakirjoituskone Enigman saloihin sekä välineet oman Enigman valmistamiseen.

Koostaneet Juulia Lahdenperä ja Rami Luisto. Enigma. Kuvaus: Johdanto salakirjoituskone Enigman saloihin sekä välineet oman Enigman valmistamiseen. Enigma Avainsanat: Enigma, salaus, salakirjoitus Luokkataso: 6.-9. luokka, lukio Välineet: haaraniitti, pohjat (liitteenä) Kuvaus: Johdanto salakirjoituskone Enigman saloihin sekä välineet oman Enigman

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma

Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten. Ratkaisuehdotelma Johdatus lukuteoriaan Harjoitus 2 syksy 2008 Eemeli Blåsten Ratkaisuehdotelma Tehtävä 1 1. Etsi lukujen 4655 ja 12075 suurin yhteinen tekijä ja lausu se kyseisten lukujen lineaarikombinaationa ilman laskimen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 2 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 2 vastaukset Harjoituksen aiheena on BNF-merkinnän käyttö ja yhteys rekursiivisesti etenevään jäsentäjään. Tehtävä 1. Mitkä ilmaukset seuraava

Lisätiedot

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op)

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op) LTY / Säkötekniikan osasto Säätö- ja digitaaitekniikan aboratorio BL40A0600 Säätötekniikan ja signaainkäsitteyn työkurssi S05 Lineaarinen aasinaservokäyttö (09 op) Työoje OHDANTO Työssä käsiteään etusivun

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

2 Suomen kielen äänteet

2 Suomen kielen äänteet 1 Ruudulla on ensin vain Ali. Linkit kolmeen suomen kielen äänteiden alakokonaisuuteen (2.1 Kirjaintarjottimeen, 2.2 Yksittäisiin äänteisiin sekä 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi) ilmestyvät ruudulle

Lisätiedot

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ...

Ruma merkitys. Tommi Nieminen. XLII Kielitieteen päivät. Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite. tommi.nieminen@uef.fi. Itä-Suomen yliopisto ... Ruma merkitys Kielitieteen epäilyttävin välttämätön käsite Tommi Nieminen tomminieminen@ueffi Itä-Suomen yliopisto XLII Kielitieteen päivät 21 23 toukokuuta 2015, Vaasa Merkitys, subst lingvistisen merkityksen

Lisätiedot

Ensikosketus ohjelmointiin

Ensikosketus ohjelmointiin Ensikosketus ohjelmointiin Tällä tunnilla luodaan ensimmäinen oma ohjelmamme. Tähän hyödynnetään Touch Develop -ympäristön kilpikonnaohjelmointikirjastoa. Tutoriaalissa opitaan kilpikonnahahmoa ruudulla

Lisätiedot

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman

WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA. Jani Roman WEBINAARI SYSTEEMISESTÄ KONSTELLAATIOSTA Jani Roman YLI 20 VUOTTA TUTKIMUSTA Oivallus, joka muutti työurani 1995: Todellinen muutos on suhtautumisen muutos. MIKSI Systeeminen ymmärrys aikaansaa pieniä

Lisätiedot

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO

HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO HAPPI- O2 VIMPELIN VEDON KESTÄVYYS- ULKOLIIKUNTA- JA YLEISURHEILUJAOSTO O2 - JAOSTON AJATUS TAVOITTEET: Luoda kaikie yhtääiset mahdoisuudet harrastaa ukoiikuntaa äheä, eduisesti, rennossa imapiirissä.

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 1.4.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 1.4.2009 1 / 56 Tentti Ensimmäinen tenttimahdollisuus on pe 8.5. klo 13:00 17:00 päärakennuksessa. Tämän jälkeen

Lisätiedot

FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011

FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011 FT Henna Makkonen-Craig Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen foorumi 2. 3.8.2011 Esityksen rakenne Johdannoksi Tekstilajin eli genren määrittelyä Millaisin eri tavoin tekstilajia voidaan tutkia? Millaisista

Lisätiedot

A* Reitinhaku Aloittelijoille

A* Reitinhaku Aloittelijoille A* Reitinhaku Aloittelijoille Alkuperäisen artikkelin kirjoittanut Patrick Lester, suomentanut Antti Veräjänkorva. Suom. huom. Tätä kääntäessäni olen pyrkinyt pitämään saman alkuperäisen tyylin ja kerronnan.

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 8 Väliarvolause Oletetaan, että funktio f on jatkuva jollain reaalilukuvälillä [a, b] ja derivoituva avoimella välillä (a, b). Funktion muutos tällä välillä on luonnollisesti

Lisätiedot

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014

ATK tähtitieteessä. Osa 3 - IDL proseduurit ja rakenteet. 18. syyskuuta 2014 18. syyskuuta 2014 IDL - proseduurit Viimeksi käsiteltiin IDL:n interaktiivista käyttöä, mutta tämä on hyvin kömpelöä monimutkaisempia asioita tehtäessä. IDL:llä on mahdollista tehdä ns. proseduuri-tiedostoja,

Lisätiedot

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon

Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon Hesingin kaupungin taoushaintopaveu tiedottaa 2 26.5.2009 Laitetaan yhdessä prosessit kuntoon... 1 Kaupunkiyhteinen toimintatapa tiauksesta maksuun... 2 LASKE-esisevitys

Lisätiedot

Tehtävä 2: Loppuosataulukko

Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tehtävä 2: Loppuosataulukko Tutustu tarkoin seuraavaan tekstiin ja vastaa sitä hyväksi käyttäen tehtävän loppuosassa esitettyihin viiteen kysymykseen. Annetun merkkijonon (ns. hahmo) esiintymän haku pidemmästä

Lisätiedot

Sirkus ja tekijänoikeus

Sirkus ja tekijänoikeus Sirkus ja tekijänoikeus OTK Maria Eisabeth Rehbinder Taideyiopistojen tekijänoikeusasiamies Sirkus ja tekijänoikeus, jonka tekijä on Maria Rehbinder, on isensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainväinen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

1 Määrittelyjä ja aputuloksia

1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1 Määrittelyjä ja aputuloksia 1.1 Supremum ja infimum Aluksi kerrataan pienimmän ylärajan (supremum) ja suurimman alarajan (infimum) perusominaisuuksia ja esitetään muutamia myöhemmissä todistuksissa tarvittavia

Lisätiedot

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA

PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Helsingin terveyskeskus poliklinikka Puheterapeutit: K. Laaksonen, E. Nykänen, R. Osara, L. Piirto, K. Pirkola, A. Suvela, T. Tauriainen ja T. Vaara PUHU MINULLE KUUNTELE MINUA Lapsi oppii puheen tavallisissa

Lisätiedot

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ...

... .-' ... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ... .... ASUNTO OY KITEEN PUHOSSELKÄ -NIMISEN YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 TOIMINIMI JA PAIKKA Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Kiteen Puhossekä ja kotipaikka Kitee. _ y-tunnus: 0 168966-3 Sivu 1 2 TOIMIALA Yhtiön

Lisätiedot

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti

Luku 6. Dynaaminen ohjelmointi. 6.1 Funktion muisti Luku 6 Dynaaminen ohjelmointi Dynaamisessa ohjelmoinnissa on ideana jakaa ongelman ratkaisu pienempiin osaongelmiin, jotka voidaan ratkaista toisistaan riippumattomasti. Jokaisen osaongelman ratkaisu tallennetaan

Lisätiedot

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset

815338A Ohjelmointikielten periaatteet Harjoitus 3 vastaukset 815338A Ohjelmointikielten periaatteet 2015-2016. Harjoitus 3 vastaukset Harjoituksen aiheena ovat imperatiivisten kielten muuttujiin liittyvät kysymykset. Tehtävä 1. Määritä muuttujien max_num, lista,

Lisätiedot

Vastaus 1. Lasketaan joukkojen alkiot, ja todetaan, että niitä on 3 molemmissa.

Vastaus 1. Lasketaan joukkojen alkiot, ja todetaan, että niitä on 3 molemmissa. Miten perustella, että joukossa A = {a, b, c} on yhtä monta alkiota kuin joukossa B = {d, e, f }? Vastaus 1. Lasketaan joukkojen alkiot, ja todetaan, että niitä on 3 molemmissa. Vastaus 2. Vertaillaan

Lisätiedot

Tyhjän tilan hallintaa

Tyhjän tilan hallintaa Teoksesta Vieraana pohjoisen valossa. 2009. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Toimitus: Olli Tiuraniemi ja Marjo Laukkanen Kuvatoimitus: Pirjo Puurunen Graafinen suunnittelu: Annika Hanhivaara Tyhjän tilan hallintaa

Lisätiedot

Vaikuttava suorituskyky. Lexmark M1145 ja M3150Mustavalkolasertulostimet. Jopa 47 sivua minuutissa. 6 cm LCD-näyttö tai 10,9 cm kosketusnäyttö

Vaikuttava suorituskyky. Lexmark M1145 ja M3150Mustavalkolasertulostimet. Jopa 47 sivua minuutissa. 6 cm LCD-näyttö tai 10,9 cm kosketusnäyttö Lexmark M1145 ja M3150Mustavakoasertuostimet Kuvan maissa on isävarusteita Vaikuttava suorituskyky. Mustavako Kaksipuoinen tuostus Jopa 47 sivua minuutissa Suojaus 6 cm LCD-näyttö tai 10,9 cm kosketusnäyttö

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot