Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parametritettävä erikoismoduli (PSM) Bild auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen"

Transkriptio

1 Parametritettävä erikoismodui (PSM) Bid auf der Vorgabeseite in der Größe 215x149 mm einfügen

2 Mercedes-Benz Service Parametritettävä erikoismodui (PSM) Mai 639 akaen kun koodi (ED5) Mai 906 kun koodi (ED5/ED8) Tekninen informaatiojukaisu korjaamoie Daimer AG Technische Information und Werkstatteinrichtung (GSP/OI) D Stuttgart

3 Sisäysuetteo 1Johdanto 1.1 Johdanto Yeistä 2.1 Käyttötarkoitus PSM-ohjainaite sijainti Sijainti maissa Sijainti maissa PSM-ohjainaite - rakenneosan kuvaus PSM-ohjainaite yeiskuva PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 1 napajärjestys - mai 639 kun koodi ED5 ja mai 906 kun koodi ED5/ED Pistokkeen 2 napajärjestys - mai 639 kun koodi ED5 ja mai 906 kun koodi ED5/ED Pistokkeen 1 napajärjestys - mai /135/153/155/233/235/253/255/633/ 635/637/653/655/657/733/735 kun koodi ED5/ED8 koodin BR9 yhteydessä Pistokkeen 2 napajärjestys - mai /135/153/155/233/235/253/255/633/ 635/637/653/655/657/733/735 kun koodi ED5/ED8 koodin BR9 yhteydessä Pistokkeen 1 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin MT4 ja M53 yhteydessä Pistokkeen 2 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin MT4 ja M53 yhteydessä Pistokkeen 1 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin JV5 yhteydessä Pistokkeen 2 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin JV5 yhteydessä PSM:n parametrityksen apuväineet Perustavat kouutukset Star Diagnosis -testerin käyttömahdoisuus Kouutukset Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.1 Signaaikonsepti Signaait Porttiiitännät Suorat tuo- ja ähtöiitännät Suorat tuoiitännät Suorat ähtöiitännät Sisätian CAN-väyä Pääysrakentajan CAN-väyä Toiminnon aajuus 4.1 Auton toiminnot CAN-B-ähtöiitäntöjen parametritysvaihtoehdot Vaot ja äänitorvi Häytystoiminto Kattouukkutoiminnot Istuintoiminnot (mai 639) Keskusukitus (ZV) Lasien pyyhintä ja ämmitys Eri toiminnot !Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 1

4 Sisäysuetteo 4.2 Moottorin toiminnot (vain mai 906) Toiminto Uosottokierrosuvun säätö Toiminto Uosotto Toiminto Ajonopeusrajoitin Toiminto Moottorin start-stop Toiminto Moottorin sammutus Logiikkatoiminnot (SPS) Ajastin Laskuri Fip-Fop Kynnysarvokatkaisin Hystereesiohko Gobaait toiminnot PWM-toiminnot (PWM-anto) Taksitoiminnot (vain mai 639) Taksivaruste Taxi-Internationa Taksivaruste Peiitaksamittari Taksivaruste Kattokytti Taksivaruste Häytysaitteisto Taksin aijännitetoiminto Taksi Liitäntäpistokkeiden napajärjestys Tekniset tiedot 5.1 Suorat tuoiitännät Suorat ähtöiitännät Tuoiitäntöjen sisäinen kytkentä Lähtöiitäntöjen sisäinen kytkentä PSM-koodaus testerin DAS:n avua 6.1 Tärkeitä huomautuksia Eksperttikoodaus DAS:n vaikkojen käyttö Koodauksen uominen Signaaiista ja signaaien kuvaus 7.1 Yeistä Signaaiistan haku näyttöön Signaaiista Listan näyttö Signaaiista Suorien tuoiitäntöjen signaaiista Lähtöiitäntöjen tian signaaiista Anaogisten tuoiitäntöjen signaaiista Anaogi-digitaai-muuntimen signaaiista Sisäisten informaatioiden signaaiista Auton tian signaaiista Auton tian signaaiista - vain mai Auton tian signaaiista - vain mai !Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 2

5 Sisäysuetteo Moottoritian CAN-väyän (CAN-C-väyä) signaaiista Moottoritian CAN-väyän (CAN-C-väyä) signaaiista - vain mai Pääysrakentajan CAN-väyän (CAN-ABH-väyä) signaaiista Keskusukituksen signaaiista Vaojen ja äänitorven signaaiista Lasien pyyhinnän ja ämmityksen signaaiista Lasien pyyhinnän ja ämmityksen signaaiista - vain mai Kattouukun signaaiista Takakattouukun signaaiista - vain mai Eri CAN-väyäsignaaien signaaiista Eri CAN-väyäsignaaien signaaiista - vain mai Merkki- ja varoitusvaojen signaaiista Merkki- ja varoitusvaojen signaaiista - vain mai PWM-toimintojen signaaiista Loogisten toimintojen (SPS) signaaiista Taksin signaaiista - vain mai Istuinsäädön signaaiista Työtoimintojen signaaiista - vain main 906 uosottokierrosuvun säätö Työtoimintojen signaaiista - vain main 906 uosotto (NA) Työtoimintojen signaaiista - vain main 906 start-stop-järjestemä (MSS) Työtoimintojen signaaiista - vain main 906 ajonopeusrajoitin (GB) Varusteiden signaaiista Varusteiden signaaiista - vain mai Varusteiden signaaiista - vain mai CAN-matriisi, ähtevät CAN-signaait, FMS-standardi CAN-matriisi, ähtevät CAN-signaait, ISO / CAN-matriisi, ähtevät CAN-signaait, vapaasti käytettävät signaait CAN-matriisi, tuevat CAN-signaait, ISO / CAN-matriisi, tuevat CAN-signaait, vapaasti käytettävät signaait !Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 3

6 1Johdanto 1.1 Johdanto 1.1 Johdanto Tämä toimintakuvaus koskee rakennemain 639 autoja (Vito/Viano) ja rakennemain 906 autoja (Sprinter). Tekstin seaiset kohdat, jotka koskevat näistä automaeista vain jotakin tiettyä maia, on merkitty otsikossa vastaavasti tekstiä "koskee vain maia 639" tai "koskee vain maia 906".!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 4

7 2 Yeistä 2.1 Käyttötarkoitus 2.1 Käyttötarkoitus PSM-ohjainaite muodostaa auton ja pääysrakenteen eektroniikan väisen porttiiitännän. Siten pääysrakenteen eektroniikka pystyy PSM-ohjainaitteen avua ukemaan sisätian CAN-väyän (CAN-B) kautta auton informaatiotiedot ja ohjaamaan auton toimintoja (esimerkiksi keskusukitus ZV). Tähän on käytettävissä digitaaisia ja anaogisia tuoja ähtöiitäntöjä (10 suoraa tuoiitäntää ja 20 suoraa ähtöiitäntää; ähtöiitäntöjä voidaan käyttää myös tuoiitäntöinä). Monimutkaisie pääysrakenteie, jotka tarvitsevat useita ähtö- tai tuoiitäntöjä, on käytettävissä toisena porttiiitäntänä pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH). Sitä pitkin väitetään mekoinen määrä auton signaaeita. Lisäksi käytettävissä on joitakin "vapaita tietosähkeitä", joita voidaan käyttää vapaasti vaittavie sisäöie. PSM-ohjainaite pystyy siis muuntamaan CANväyästä (Controer Area Network) saamansa CANtietosähkeet suorien ähtöiitäntöjen signaaeiksi tai signaaeiksi CAN-ABH-väyään. Samaan tapaan PSMohjainaite pystyy väittämään suorien tuoiitäntöjen tai CAN-ABH-väyän tiedot sisätian CAN-B-väyään. Porttiiitäntöjen isäksi PSM-ohjainaitteessa on käytettävissä sisäisiä toiminnaisia yksiköitä, esimerkiksi: Pääsy moottorin toimintoihin (uosottokierrosuku, moottorin start-stop-järjestemä) Ohjemoitavan ogiikan (SPS) toiminnot (signaaien ogiikkaehdot JA, TAI jne.) Aijännitetunnistus Yhteydet, kuvassa esimerkkinä mai 906 kun koodi (ED5) parametritettävä erikoismodui (PSM) D AUF Pääysrakenteen eektroniikka N26/15 PSM-ohjainaite X11Diagnoosipistoke (16-napainen)!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 5

8 2 Yeistä Tietojen ja porttiiitäntöjen tyyppi ja suunta parametritetään Star Diagnosis -testeriä. Vasta tää parametritykseä määritetään PSM-ohjainaitteen toiminnot ja sopeutetaan se auton pääysrakenteeseen. Tehtaata saatavissa oevie isävarusteie (SA-koodeie) PSMohjainaitteen parametritys voidaan vaivattomasti tehdä Vakiokoodaus-vaikon kautta. Kaikkien muiden asetusten tekemiseen tarvitaan parametritys Eksperttikoodauksen kautta. 2.1 Käyttötarkoitus Tehtaata saatavissa oevat isävarusteet (SA-koodit) ovat: Hidastin kun koodi (BR9) Tema-hidastimen asennusvamius Uosottokierrosuvun säätö: Kun koodi (MT4) eektroninen muuttuva kierrosuvun säätö Kun koodi (MT4) eektroninen muuttuva kierrosuvun säätö ja kun koodi (N05) aipaton uosotto sivuakseita (2c) Kun koodi (MT4) eektroninen muuttuva kierrosuvun säätö ja kun koodi (N07) aipainen uosotto sivuakseita (2b) Kun koodi (M53) kierrosuvun vakiona pito Kun koodi (M53) kierrosuvun vakiona pito ja kun koodi (N05) aipaton uosotto sivuakseita (2c) Kun koodi (M53) kierrosuvun vakiona pito ja kun koodi (N07) aipainen uosotto sivuakseita (2b) Jäkikäyntipiirturin asennusvamius kun koodi (JV5)!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 6

9 2 Yeistä 2.2 PSM-ohjainaite sijainti 2.2 PSM-ohjainaite sijainti Sijainti maissa 906 PSM-ohjainaite on sijoitettu kujettajan istuimen runkokoteoon. i Jos autossa on koodi (ED5) parametritettävä erikoismodui (PSM), autossa on myös PSM-ohjainaite. Jos autossa on koodi (ED8) parametritettävän erikoismoduin (PSM) asennusvamius, autossa on vain CAN-B-väyän pistoke PSM-ohjainaitteen asennusvamiutta varten. Kuvassa mai 906 D N26/15 PSM-ohjainaite!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 7

10 2 Yeistä 2.2 PSM-ohjainaite sijainti Sijainti maissa 639 PSM-ohjainaite sijaitsee rintapeissä johdon äpivientikohdan yäpuoea. Kuvassa mai 639 N N26/15 PSM-ohjainaite!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 8

11 2 Yeistä 2.3 PSM-ohjainaite - rakenneosan kuvaus 2.3 PSM-ohjainaite - rakenneosan kuvaus PSM-ohjainaitteen tehtävä on mahdoistaa pääysrakentajae (ABH) pääsy auton tietoihin sekä auton tiettyihin toimintoihin. Auton nämä toiminnot voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: Sisätian CAN-väyän (CAN-B) tietojen muunto PSM-ohjainaitteen digitaaisiin ja anaogisiin ähtöiitäntöihin sekä pääysrakentajan CAN-Cväyään) (CAN-ABH). Lisäksi CAN-B-väyän tietoja käytetään myös PSM-ohjainaitteen sisäisessä toiminnassa, joten niiä voidaan vaikuttaa CAN-Bväyän signaaien eteenpäin väittämiseen. PSM-ohjainaitteen digitaaisten ja anaogisten tuoiitäntöjen ja CAN-ABH-väyän tietojen muunto CAN-B-väyään sekä suoriin ähtöiitäntöihin ja siten auton toimintojen ohjaus. PSM-ohjainaitteen sisäinen signaaimuokkaus integroidun ohjemoitavan ogiikan (SPS) avua. Auton eri toimintojen ohjaus tehdyn parametrityksen mukaisesti, esimerkiksi koskien seuraavia: Uosottokierrosuvun säätö (mai 906) Kattouukun (SHD) toiminnot Takakattouukkuyksikön toiminnot Vaokatkaisimen toiminnot Rakenne D Virransyöttö 6 Maadotus-aktiiviset tuoiitännät A Virtapiiri 30 3 Kaksisuuntainen porttiiitäntä 7 High-Side-ähtöiitännät C Virtapiiri 31 4 Anaogiset tai digitaaiset tuoiitännät 8 Low-Side-ähtöiitännät 5 Pus-aktiiviset tuoiitännät 9 Lähtöiitännät joissa aajennetut toiminnot N26/15 PSM-ohjainaite!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 9

12 2 Yeistä 2.4 PSM-ohjainaite yeiskuva 2.4 PSM-ohjainaite yeiskuva PSM-ohjainaite D Pistoke 1 N26/15 PSM-ohjainaite 2 Pistoke 2 i Kun PSM-ohjainaitteen pistoke 1 tai 2 irrotetaan, PSM-ohjainaitteen mikään ähtöiitäntä ei saa oa aktiivinen. Irrota ensin pistoke 1 (pistoke joka syöttää virtapiirin 30 jännitettä) ja sitten pistoke 2. Liitosten moitteettoman toiminnan varmistamiseksi ainoastaan Tycon vamistamia iittimiä MCP 2.8 (väri hopea, ei tiivistetty) saa käyttää!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 10

13 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 1 napajärjestys - mai 639 kun koodi ED5 ja mai 906 kun koodi ED5/ED8 Navan nro Käyttö 1 Ei käytössä / varaa 2 Lähtöiitäntä 18 (negatiivinen, 0,5 A) 3 Virtapiiri Lähtöiitäntä 07 (positiivinen, 5 A) 5 Lähtöiitäntä 17 (negatiivinen, 0,5 A) 6 Virtapiiri Lähtöiitäntä 08 (positiivinen, 5 A) 8 Lähtöiitäntä 09 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen (pussimoduaatio) 9 Lähtöiitäntä 16 (positiivinen, 0,5 A) 10 Lähtöiitäntä 05 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) 11 Lähtöiitäntä 10 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen) 12 Lähtöiitäntä 15 (positiivinen, 0,5 A) 13 Lähtöiitäntä 06 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) 14 Lähtöiitäntä 11 (negatiivinen, 1 A) 15 Lähtöiitäntä 14 (positiivinen, 0,5 A) 16 Lähtöiitäntä 03 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) 17 Lähtöiitäntä 12 (negatiivinen, 1 A) 18 Virtapiiri Lähtöiitäntä 04 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) 20 Lähtöiitäntä 13 (positiivinen, 0,5 A) 21 Virtapiiri 30.2!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 11

14 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 2 napajärjestys - mai 639 kun koodi ED5 ja mai 906 kun koodi ED5/ED8 Navan nro Käyttö 1 Tuoiitäntä 06 (Low-aktiivinen) 2 Tuoiitäntä 04 (Low-aktiivinen) 3 Virtapiiri 31 4 Tuoiitäntä 01 (High-aktiivinen) 5 Tuoiitäntä 05 (Low-aktiivinen) 6 Tuoiitäntä 02 (High-aktiivinen) 7 Tuoiitäntä 03 (High-aktiivinen) 8 Tuoiitäntä 07 (anaoginen) 9 Sisätian CAN-B-väyä (CAN-B)-Low 10 Tuoiitäntä 09 (anaoginen) 11 Tuoiitäntä 08 (anaoginen) 12 CAN-B-High 13 Lähtöiitäntä 01 (puoitussita, 5 A) 14 Tuoiitäntä 10 (anaoginen) 15 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-Low 16 Lähtöiitäntä 02 (puoitussita, 5 A) 17 Lähtöiitäntä 20 (negatiivinen, 0,5 A) 18 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-High 19 Lähtöiitäntä 19 (negatiivinen, 0,5 A) Ei käytössä / varaa (mai 906) 20 Tuo- ja ähtöiitäntä (positiivinen) RS485P, ei käänteinen (mai 639) 21 Ei käytössä / varaa (mai 906) Tuo- ja ähtöiitäntä (negatiivinen) RS485N, käänteinen (mai 639)!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 12

15 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 1 napajärjestys - mai /135/153/155/233/235/253/255/633/635/ 637/653/655/657/733/735 kun koodi ED5/ED8 koodin BR9 yhteydessä Navan nro Käyttö Käyttö 1 Ei käytössä / varaa Ei käytössä 2 Lähtöiitäntä 18 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_2_PIN 3 Virtapiiri 30.1 Virtapiiri 30 4 Lähtöiitäntä 07 (positiivinen, 5 A) A_5A_1 5 Lähtöiitäntä 17 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_1_PIN 6 Virtapiiri 30.2 Virtapiiri 30 7 Lähtöiitäntä 08 (positiivinen, 5 A) Ohjaus hidastimen teho 1 8 Lähtöiitäntä 09 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen (pussimoduaatio) A_1A_1 9 Lähtöiitäntä 16 (positiivinen, 0,5 A) Kuittausuku-tuoiitäntä hidastin pääe hidastimen katkaisimeta 10 Lähtöiitäntä 05 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) 11 Lähtöiitäntä 10 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen) Ohjaus hidastimen teho 2 A_1A_2 12 Lähtöiitäntä 15 (positiivinen, 0,5 A) Virransyöttö hidastimen katkaisin käyttövipu 13 Lähtöiitäntä 06 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) Ohjaus hidastimen teho 3 14 Lähtöiitäntä 11 (negatiivinen, 1 A) A_1A_3 15 Lähtöiitäntä 14 (positiivinen, 0,5 A) A_05_POS_2_PIN 16 Lähtöiitäntä 03 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) A_10A_WAKE_1 17 Lähtöiitäntä 12 (negatiivinen, 1 A) A_1A_4 18 Virtapiiri 30.1 Virtapiiri Lähtöiitäntä 04 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) A_10A_WAKE_2 20 Lähtöiitäntä 13 (positiivinen, 0,5 A) A_05_POS_1_PIN 21 Virtapiiri 30.2 Virtapiiri 30!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 13

16 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 2 napajärjestys - mai /135/153/155/233/235/253/255/633/635/ 637/653/655/657/733/735 kun koodi ED5/ED8 koodin BR9 yhteydessä Navan nro Käyttö Käyttö 1 Tuoiitäntä 06 (Low-aktiivinen) E_EMIN3 2 Tuoiitäntä 04 (Low-aktiivinen) E_EMIN1 3 Virtapiiri 31 Virtapiiri 31 4 Tuoiitäntä 01 (High-aktiivinen) Tuoiitäntä hidastimen katkaisin käyttövipu "teho 1" 5 Tuoiitäntä 05 (Low-aktiivinen) E_EMIN2 6 Tuoiitäntä 02 (High-aktiivinen) Tuoiitäntä hidastimen katkaisin käyttövipu "teho 3" 7 Tuoiitäntä 03 (High-aktiivinen) Tuoiitäntä hidastimen katkaisin käyttövipu "teho 2" 8 Tuoiitäntä 07 (anaoginen) E_EANA0 9 Sisätian CAN-B-väyä (CAN-B)-Low CAN-B (Low) 10 Tuoiitäntä 09 (anaoginen) E_EANA2 11 Tuoiitäntä 08 (anaoginen) Tuoiitäntä hidastimen katkaisin "jakakäyttö pois päätä" 12 CAN-B-High CAN-B (High) 13 Lähtöiitäntä 01 (puoitussita, 5 A) H_Bruecke_Pus 14 Tuoiitäntä 10 (anaoginen) E_EANA3 15 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-Low Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH) (Low) 16 Lähtöiitäntä 02 (puoitussita, 5 A) H_Bruecke_Minus 17 Lähtöiitäntä 20 (negatiivinen, 0,5 A) _05_MIN_4_PIN 18 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-High Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH) (High) 19 Lähtöiitäntä 19 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_3_PIN 20 Ei käytössä / varaa Ei käytössä 21 Ei käytössä / varaa Ei käytössä!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 14

17 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 1 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin MT4 ja M53 yhteydessä Navan nro Käyttö Käyttö 1 Ei käytössä / varaa Ei käytössä 2 Lähtöiitäntä 18 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_2_PIN 3 Virtapiiri 30.1 Virtapiiri 30 4 Lähtöiitäntä 07 (positiivinen, 5 A) Ohjaus uosoton magneettiventtiii 5 Lähtöiitäntä 17 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_1_PIN 6 Virtapiiri 30.1 Virtapiiri 30 7 Lähtöiitäntä 08 (positiivinen, 5 A) A_5A_2 8 Lähtöiitäntä 09 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen (pussimoduaatio) A_1A_1 9 Lähtöiitäntä 16 (positiivinen, 0,5 A) A_05_POS_4_PIN 10 Lähtöiitäntä 05 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) 11 Lähtöiitäntä 10 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen) A_5A_WAKE_1 A_1A_2 12 Lähtöiitäntä 15 (positiivinen, 0,5 A) A_05_POS_3_PIN 13 Lähtöiitäntä 06 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) Tuoiitäntä ADR-katkaisin PÄÄLLE 14 Lähtöiitäntä 11 (negatiivinen, 1 A) A_1A_3 15 Lähtöiitäntä 14 (positiivinen, 0,5 A) A_05_POS_2_PIN 16 Lähtöiitäntä 03 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) A_10A_WAKE_1 17 Lähtöiitäntä 12 (negatiivinen, 1 A) A_1A_4 18 Virtapiiri 30.2 Virtapiiri Lähtöiitäntä 04 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) A_10A_WAKE_2 20 Lähtöiitäntä 13 (positiivinen, 0,5 A) ADR-merkkivao aktivoitu 21 Virtapiiri 30.2 Virtapiiri 30!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 15

18 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 2 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin MT4 ja M53 yhteydessä Navan nro Käyttö Käyttö 1 Tuoiitäntä 06 (Low-aktiivinen) Kuittausuku-tuoiitäntä ADR-katkaisin PÄÄLLE 2 Tuoiitäntä 04 (Low-aktiivinen) E_EMIN1 3 Virtapiiri 31 Virtapiiri 31 4 Tuoiitäntä 01 (High-aktiivinen) E_EPOS1 5 Tuoiitäntä 05 (Low-aktiivinen) E_EMIN2 6 Tuoiitäntä 02 (High-aktiivinen) E_EPOS2 7 Tuoiitäntä 03 (High-aktiivinen) E_EPOS3 8 Tuoiitäntä 07 (anaoginen) E_EANA0 9 Sisätian CAN-B-väyä (CAN-B)-Low CAN-B (Low) 10 Tuoiitäntä 09 (anaoginen) Tuoiitäntä ADR-katkaisin "Kierrosuvun muuttaminen" 11 Tuoiitäntä 08 (anaoginen) E_EANA1 12 CAN-B-High CAN-B (High) 13 Lähtöiitäntä 01 (puoitussita, 5 A) H_Bruecke_Pus 14 Tuoiitäntä 10 (anaoginen) E_EANA3 15 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-Low Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH) (Low) 16 Lähtöiitäntä 02 (puoitussita, 5 A) H_Bruecke_Minus 17 Lähtöiitäntä 20 (negatiivinen, 0,5 A) _05_MIN_4_PIN 18 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-High Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH) (High) 19 Lähtöiitäntä 19 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_3_PIN 20 Ei käytössä / varaa Ei käytössä 21 Ei käytössä / varaa Ei käytössä!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 16

19 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 1 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin JV5 yhteydessä Navan nro Käyttö Käyttö 1 Ei käytössä / varaa Ei käytössä 2 Lähtöiitäntä 18 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_2_PIN 3 Virtapiiri 30.1 Virtapiiri 30 4 Lähtöiitäntä 07 (positiivinen, 5 A) Jarruvaot 5 Lähtöiitäntä 17 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_1_PIN 6 Virtapiiri 30.1 Virtapiiri 30 7 Lähtöiitäntä 08 (positiivinen, 5 A) Peruutusvaihde 8 Lähtöiitäntä 09 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen (pussimoduaatio) Pyöräimpussi PWM-signaai 9 Lähtöiitäntä 16 (positiivinen, 0,5 A) Kaukovaot 10 Lähtöiitäntä 05 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) 11 Lähtöiitäntä 10 (positiivinen, 1 A, PWM-kepoinen) Lähivaot Ajonopeus PWM-signaai 12 Lähtöiitäntä 15 (positiivinen, 0,5 A) Vikut vasen 13 Lähtöiitäntä 06 (positiivinen, 5 A, herätyskykyinen) Seisontavaot 14 Lähtöiitäntä 11 (negatiivinen, 1 A) A_1A_3 15 Lähtöiitäntä 14 (positiivinen, 0,5 A) Vikut oikea 16 Lähtöiitäntä 03 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) A_10A_WAKE_1 17 Lähtöiitäntä 12 (negatiivinen, 1 A) A_1A_4 18 Virtapiiri 30.2 Virtapiiri Lähtöiitäntä 04 (positiivinen, 10 A, herätyskykyinen) A_10A_WAKE_2 20 Lähtöiitäntä 13 (positiivinen, 0,5 A) A_05_POS_1_PIN 21 Virtapiiri 30.2 Virtapiiri 30!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 17

20 2 Yeistä 2.5 PSM-ohjainaite - pistokkeiden napajärjestys Pistokkeen 2 napajärjestys - mai 906 kun koodi ED5/ED8 koodin JV5 yhteydessä Navan nro Käyttö Käyttö 1 Tuoiitäntä 06 (Low-aktiivinen) E_EMIN3 2 Tuoiitäntä 04 (Low-aktiivinen) E_EMIN1 3 Virtapiiri 31 Virtapiiri 31 4 Tuoiitäntä 01 (High-aktiivinen) E_EPOS1 5 Tuoiitäntä 05 (Low-aktiivinen) E_EMIN2 6 Tuoiitäntä 02 (High-aktiivinen) E_EPOS2 7 Tuoiitäntä 03 (High-aktiivinen) E_EPOS3 8 Tuoiitäntä 07 (anaoginen) E_EANA0 9 Sisätian CAN-B-väyä (CAN-B)-Low CAN-B (Low) 10 Tuoiitäntä 09 (anaoginen) E_EANA2 11 Tuoiitäntä 08 (anaoginen) E_EANA1 12 CAN-B-High CAN-B (High) 13 Lähtöiitäntä 01 (puoitussita, 5 A) H_Bruecke_Pus 14 Tuoiitäntä 10 (anaoginen) E_EANA3 15 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-Low Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH) (Low) 16 Lähtöiitäntä 02 (puoitussita, 5 A) H_Bruecke_Minus 17 Lähtöiitäntä 20 (negatiivinen, 0,5 A) _05_MIN_4_PIN 18 Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH)-High Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH) (High) 19 Lähtöiitäntä 19 (negatiivinen, 0,5 A) A_05_MIN_3_PIN 20 Ei käytössä / varaa Ei käytössä 21 Ei käytössä / varaa Ei käytössä!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 18

21 2 Yeistä 2.6 PSM:n parametrityksen apuväineet 2.6 PSM:n parametrityksen apuväineet Perustavat kouutukset Edeytyksenä on testerin diagnoosi-assistenttijärjestemän (DAS) tunteminen Star Diagnosis -testerin käyttömahdoisuus Hankittavissa seuraavasta osoitteesta: Daimer AG Goba Service & Parts Kouutukset Hankittavissa seuraavasta osoitteesta: Daimer AG Goba Training Teefon:+49 (0) PSM-ohjainaitteen parametritys koostuu seuraavista osatoiminnoista: Parametritettävän erikoismoduin (PSM) ohjainaitteen parametritys Koodaus DAS PSM PSM-koodauksen uonti!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 19

22 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.1 Signaaikonsepti 3.1 Signaaikonsepti Signaain kuku PSM-ohjainaitteessa, esitetty maissa 906 kun koodi ED5 D Porttiiitäntä CAN-B CAN-ABHPääysrakentajan CAN-C-väyä) 12 Signaaivaranto CAN-B Sisätian CAN-B-väyä 13 Suorat tuoiitännät N26/15 PSM-ohjainaite 14 Sisäiset toiminnot X11 Diagnoosipistoke (16-napainen) 15 Suorat ähtöiitännät 16 Porttiiitäntä CAN-ABH!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 20

23 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.1 Signaaikonsepti Signaaivaranto Signaait johdetaan signaaivarantoon, ja niiden käytössä on seuraavat tuo- ja ähtöiitännät: Suorat tuo- ja ähtöiitännät Sisäiset toiminnaiset yksiköt Porttiiitännät CAN-B ja CAN-ABH Porttiiitäntä RS485 (mai 639) Jokaisea signaaia on yksiseitteinen signaainumerotunniste. Jokaiseen signaaiin iittyy parametrejä, jotka voidaan asettaa testerin diagnoosi-assistenttijärjestemän (DAS) kautta. Tuoiitäntöjen signaaivaranto Jokaista signaaia kohden on vain yksi signaaiähde. Lähtöiitäntöjen signaaivaranto Jokainen signaai voidaan parametrittämää kohdistaa yhteen tai useampaan ähtöiitäntään, ja signaaia voidaan myös käyttää sisäisesti. Yksittäiset signaait voivat oa riippuvaisia muista signaaeista, esimerkiksi virtapiiristä 15. Signaaityypit Seuraavat signaaityypit ovat oemassa: Bittitiedot (esimerkiksi virtapiiri 15) 1-tavuiset informaatiot (esimerkiksi. V-signaai (nopeussignaai)), (0-255) 2-tavuiset informaatiot (esimerkiksi moottorin kierrosuku), ( ) Monitavuiset informaatiot pointtereina (esimerkiksi auton vamistenumero (FIN)) Erikoissignaait Seuraavat erikoissignaait ovat oemassa: Signaai "Jatkuvasti Low" aiheuttaa oogisen noan "0" siinä tuoiitännässä, johon se tuee. Signaai "Jatkuvasti High" aiheuttaa oogisen ykkösen "1" siinä tuoiitännässä, johon se tuee. Signaai "Kysey deaktivoitu" deaktivoi kyseisen tuoiitännän kyseyn (uosottokierrosuvun säädön ehdot (tyyppi 906).!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 21

24 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.2 Signaait 3.2 Signaait Koska PSM-ohjainaitteen signaaiista on iian suuri tässä dokumentaatiossa esitettäväksi, voit katsoa PSM-ohjainaitteen tuo- ja ähtöiitäntöjen signaait Internetistä osoitteesta tai testerin diagnoosi-assistenttijärjestemästä (DAS) seuraavassa kuvatua tavaa: Vaitse DAS:ssa mai 639 tai mai 906 ja PSMohjainaite ja vaitse sitten näppäin "Apua-vaikko (F6)" (näppäintä "Apua-vaikko (F6)" ei oe näkyvissä jokaisessa DAS:n vaikko-ikkunassa). Apua-vaikossa signaaiistan aktivoit vaikkokohdasta "Signaaiista". Signaaiista-vaikossa signaaiistan voit vaita näyttöön joko "Signaaiuokittain ryhmitetynä" tai "Kokonaisena". Signaaiista ryhmiteään seuraavien signaaiuokkien mukaisesti: Parametritettävän erikoismoduin (PSM) sisäiset tiedot Suorat tuoiitännät Auton tia Signaait moottoritian CAN-C-väyästä (CAN-C)) PWM-toiminnot (pussimoduaatiotoiminnot) Varusteet Vaojen ohjaus ja äänitorvi Lasinpyyhin ja -pesin (asin pyyhintä ja ämmitys) Keskusukitus (ZV) ja ovet Eri CAN-väyäsignaait A/D-muunnin (anaogi-digitaai-muunnin) Anaogisten tuoiitäntöjen vaiheet Uosottokierrosuvun säätö (mai 906) Uosotto (NA) (mai 906) Ajonopeusrajoitin (GB) (mai 906) Moottorin start-stop-järjestemä (MSS) kun vaihteisto (mai 906) Ohjemoitavan ogiikan (SPS) ogiikkatoiminnot Kattouukku (SHD) (mai 906) SHD (mai 639) Takakattouukkuyksikkö (SDE-H) (mai 639) Pääysrakentajan CAN-C-väyä (CAN-ABH) Lähtöiitäntöjen tia Merkki- ja varoitusnäytöt!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 22

25 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Suorat tuo- ja ähtöiitännät PSM-ohjainaitteessa on eriaisia suoria tuo- ja ähtöiitäntöjä. Tuoiitännöistä poistetaan kosketinvärähtey ja ne taetetaan signaaeina signaaivarantoon. Looginen tia "1" tarkoittaa, että kyseiseen tuoiitäntään iitetty katkaisin on aktiivinen riippumatta siitä, onko iitäntä pus-aktiivinen vai maadotus-aktiivinen. Yksittäisiin ähtöiitäntöihin kohdistetaan signaait parametrittämää. Erikoistoimintoihin iittyvissä ähtöiitännöissä (puoitussita) ja pussimoduaatioon PWM) iittyvissä ähtöiitännöissä tarvitaan isäksi informaatio käytöstä. Jos signaaina on 1 (aktiivinen), ähtöiitäntä aktivoituu. Aktivointi tapahtuu kytketystä tasosta riippumatta (Low- tai High-Side). "PSM-porttiiitännät" koostuvat seuraavista porttiiitännöistä: "Porttiiitäntä tuoiitännät" "Porttiiitäntä ähtöiitännät" "Porttiiitäntä CAN" "Porttiiitäntä RS485" (mai 639) "Porttiiitäntä ajokauston haintajärjestemä" i Lisätietoja tuoiitännöistä, kuten sisäisestä kytkennästä, öydät dokumenteista "Tekniset tiedot". Sivu 141!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 23

26 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Suorat tuoiitännät Pus-aktiiviset tuoiitännät Tuoiitäntöjen tiat johdetaan signaaivarantoon. Maadotus-aktiiviset tuoiitännät Tuoiitäntöjen tiat johdetaan signaaivarantoon. Kytkemää Low-aktiivisista tuoiitännöistä Puupvastukset pois päätä niitä voidaan käyttää High-aktiivisina tuoiitäntöinä. Määritetty signaai on täöin käänteinen tuevaan signaaiin nähden. Tämä tarkoittaa, että kun tuoiitäntä on auki, tunnistetaan ooginen ykkönen "1". Jos tuoiitäntään tuee 12 votin jännite, tunnistetaan ooginen noa "0". Anaogiset tuoiitännät Anaogiset tuosignaaiarvot normitetaan PSM-ohjainaitteen syöttöjännitteen kanssa agoritmin avua, ja opuksi kynnysarvo anaysoidaan. Kynnysarvo aittuu, kun katkaisin on aktiivinen (Low-aktiivinen). Signaain oogiseksi tiaksi tuee täöin "aktiivinen". Jos tuoiitännässä ei oe potentiaaia (kytkemätön johto), tietyt anaogiset tasot kukevat sisäisen kytkennän kautta. Jos hauat käyttää tuoiitäntää High-aktiivisena tuoiitäntänä, kyseiseen tuoiitäntään on kytkettävä Pudown-vastus (vähintään noin 1 kω). Täöin taso asketaan "ei potentiaaia / kytkemätön johto" -tasoon ja tunnistus on varmempaa. Kun tuoiitäntään tuee jännite, Puup-vastuksen kautta kukee vastaavan suuruinen virta Jos hauat käyttää anaogisia tuoiitäntöjä digitaaisina maadotus-aktiivisina tuoiitäntöinä, voit käyttää suoraan tähän tarkoitukseen varattuja signaaivarannon signaaeja. Tuoiitäntöjen anaogiarvot ja normitetut anaogiarvot ovat käytettävissä signaaivarannon signaaeina. Lisätietoja öydät dokumenteista "Tekniset tiedot". Sivu 141 i Lisätietoja öydät dokumenteista "Tekniset tiedot". Sivu 141!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 24

27 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Tuoiitäntöjen parametritysvaihtoehdot Suorien tuoiitäntöjen ominaisuuksia koskien niiden herätyskykyä, Puup- tai Pudown-vastusten aktivointia ja tuoiitäntätyyppiä (katkaisin tai näppäin) voidaan muuttaa DAS:n avua. Eri asetusmahdoisuudet on koottu seuraavaan tauukkoon. Tuoiitäntä Herätyskyky Puupvastus Katkaisin/näppäin Anayysitapa Tuoiitännät Tuoiitännät Tuoiitännät Tuoiitännät Kyä Kyä Kyä Kyä Kyä Kyä Kyä 2-vaiheinen kynnysarvokatkaisin 4-vaiheinen kynnysarvokatkaisin 8-vaiheinen kynnysarvokatkaisin Häytyksen aukaisunäppäin, taksi Häytyksen opetusnäppäin, taksi Vapaasti parametritettävät kynnykset Kyä 2-vaiheinen kynnysarvokatkaisin 4-vaiheinen kynnysarvokatkaisin 8-vaiheinen kynnysarvokatkaisin 560-Ω-keinukatkaisin Vapaasti parametritettävät kynnykset!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 25

28 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Tuoiitäntätyyppi tia- tai reunaohjattu, katkaisin tai näppäin Tuoiitäntätyyppi tia- tai reunaohjattu, katkaisin tai näppäin D i Kun käytät suoraa tuoiitäntää, johon voidaan parametrittää vaihtoehdot katkaisin / näppäin ( esim. häytys- ja vaotoiminnot ), suora tuoiitäntä on parametritettävä katkaisimeksi. Aseta parametriksi "Katkaisin" tai "Näppäin" sisätian CAN-väyän (CAN-B) toimintojen ominaisuuksissa tai CAN-B-väyän ähtöiitännän ominaisuuksissa. Sarjaankytkennän vuoksi toiminta ei muutoin oe oikea.!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 26

29 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Herätyskyky tai Puup- tai Pudown-vastusten aktivointi Kaikki tuoiitäntäsignaait voivat herättää PSM-ohjainaitteen sekä positiivisea että negatiivisea reunaaan. Ainoastaan moempien anaogisten tuoiitäntöjen 07 ja 08 signaait voivat herättää PSM-ohjainaitteen vain negatiivisea reunaaan (High-Low-vaihto kyseisessä iitäntänavassa). Siten PSM-ohjainaite voi kytkeytyä epotiaan myös tuoiitäntöjen oessa pääe kytkeytyneinä ja siti rekisteröidä tuoiitäntöjen jokaisen muutoksen. Jos siis jokin näistä tuoiitännöistä parametritetään herätyskykyiseksi, herätyskyky on saittu vasta iitäntään iittyvän Puup-vastuksen aktivoimisen jäkeen. Jos Puup-vastusta ei aktivoida, PSM-ohjainaitetta ei voida herättää kyseisen tuoiitännän kautta. Ukopuoisen kytkennän vuoksi saattaa oa tarpeen kytkeä Puup-vastukset pois päätä.. i Low-aktiiviset tuoiitännät 04, 05 ja 06 voivat oa herätyskykyisiä vain, jos niihin iittyvät Puupvastukset on aktivoitu. Jos Puup-vastukset on deaktivoitu ja herätyskyky aktivoitu, kytkemättömän tai ei-käytössä oevan tuoiitännän määritteemätön taso saattaa ei-hautusti herättää PSM-ohjainaitteen!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 27

30 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Nejän anaogisen tuoiitännän 07, 08, 09 ja 10 anaysointitavat Anaogisia tuoiitäntöjä 07, 08, 09 ja 10 voidaan digitaaisena tuoiitäntänä tehtävän anayysin ja tuoiitännästä mitatun jännitearvon jatkokäytön isäksi anaysoida myös komannea tavaa, monivaiheisena kynnysarvokatkaisimena. Tätä varten asetetaan mitattu tuoiitäntäjännite suhteessa PSM-ohjainaitteen tämänhetkiseen syöttöjännitteeseen. Siten kynnysarvokatkaisimen kynnykset voidaan imaista syöttöjännitteen prosentteina. Näin saadaan syöttöjännitteestä riippumaton anayysi. i Jos tuoiitännässä ei oe potentiaaia (kytkemätön johto), tietyt anaogiset tasot kukevat sisäisen kytkennän kautta. Jos hauat käyttää tuoiitäntää High-aktiivisena tuoiitäntänä, tuoiitäntään on kytkettävä Pudown-vastus (vähintään noin 1 kω). Täöin taso asketaan "ei potentiaaia / kytkemätön johto" -tasoon ja tunnistus on varmempaa. Kun annat tuoiitäntään jännitteen, vastaava virta kukee Puup-vastuksen kautta. Jotta käyttö oisi yksinkertaisempaa, muutamat kynnykset on jo etukäteen määritetty tiettyihin käyttötarkoituksiin, ja ne voidaan kohdistaa suorien tuoiitäntöjen ominaisuuksissa erikseen jokaiseen nejästä tuoiitännästä. Monipuoisten mahdoisuuksien tarjoamiseksi jokaisen tuoiitännän kynnysten parametrit voidaan myös asettaa itse. Kun ominaisuuksista on vaittu anaysointityyppi "Parametritettävät kynnykset", kynnykset voidaan asettaa kytkentäkynnysten eriisessä aavaikossa. Anaysointien tuokset ovat signaaivarannossa jatkokäyttöä varten. Tuoiitännässä 07 ne ovat seuraavat 8 bittisignaaia: "Tuoiitäntä 07, vaihe 1" "Tuoiitäntä 07, vaihe 2" "Tuoiitäntä 07, vaihe 3" "Tuoiitäntä 07, vaihe 4" "Tuoiitäntä 07, vaihe 5" "Tuoiitäntä 07, vaihe 6" "Tuoiitäntä 07, vaihe 7" "Tuoiitäntä 07, vaihe 8"!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 28

31 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Anaogisen tuoiitännän jännitearvo on signaaivarannossa (esimerkiksi tuoiitäntä 07: "Tuojännite", signaai-id 3033). Tämä arvo on esimerkiksi potentiometrikytkennässä riippuvainen syöttöjännitteestä. PSM-ohjainaitteen virransyöttöön normitettu jännitesuhde on myös signaaivarannossa (esimerkiksi tuoiitäntä 07: "Tuoiitännän 07 A/D-arvo", signaai-id 2022). Tämä arvo voidaan muuntaa seuraavan kaavan mukaan siten, että se vastaa tämänhetkisen tuojännitteen prosenttiarvoa sovitettuna syöttöjännitteeseen: Prosenttiarvo = vertaiuarvo signaai "Tuoiitännän 07 A/D-arvo" Seuraavat vertaiuarvot ovat oemassa: Tuoiitäntöjen 07 ja 08 vertaiuarvo = dez Tuoiitäntöjen 09 ja 10 vertaiuarvo = dez Esimerkki Signaain "Tuoiitännän 07 A/D-arvo" (signaai-id 2022) arvo 44 dez saadaan näyttöön diagnoosi-avustinjärjestemän (DAS) vaikon "Mittausarvot -> Yksittäissignaaien tarkastaminen". Kaavaan syötettynä tuokseksi saadaan arvo 46 %. Kun syöttöjännite on 12 V, tuoiitännässä 07 on täöin 0,46 x 12 V = 5,5 votin suuruinen jännite. Seuraavaksi seostetaan ensin esikohdennus ja sen jäkeen vapaasti asetettavien kynnysten askenta. Vaihe-kynnysarvokatkaisimien anayysitavat Vaiheiden kohdistus on kaikkien vaihe-kynnysarvokatkaisimien osata suhteessa PSM-ohjainaitteen syöttöjännitteeseen. 2-vaiheisen kynnysarvokatkaisimen anaysointitapa Vaihe 1: Jännite < 20 % Vaihe 2: Jännite U20 % Vaihe 3: Ei käytössä Vaihe 4: Ei käytössä Vaihe 5: Ei käytössä Vaihe 6: Ei käytössä Vaihe 7: Ei käytössä Vaihe 8: Ei käytössä 4-vaiheisen kynnysarvokatkaisimen anaysointitapa Vaihe 1: Jännite < 25 % Vaihe 2: 25 % T jännite < 50 % Vaihe 3: Jännite U 75 % Vaihe 4: Ei käytössä Vaihe 5: Ei käytössä Vaihe 6: Ei käytössä Vaihe 7: Ei käytössä Vaihe 8: Ei käytössä 8-vaiheisen kynnysarvokatkaisimen anaysointitapa Vaihe 1: Jännite < 12 % Vaihe 2: 25 % T jännite < 37 % Vaihe 3: 25 % T jännite < 37 % Vaihe 4: 37 % T jännite < 50 % Vaihe 5: 50 % T jännite < 62 % Vaihe 6: 62 % T jännite < 75 % Vaihe 7: 75 % T jännite < 87 % Vaihe 8: Jännite U 87 %!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 29

32 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Taksihäytyksen aukaisunäppäimen anaysointitapa (vain tuoiitännät 07 ja 08) Vaihe 1: Häytysaitteiston aukaisunäppäintä painettu Vaihe 2: Päätevastuksen arvo ei kepaa Vaihe 3: Päätevastuksen arvo kepaa (n. 100 kω) Vaihe 4: Päätevastuksen arvo iian korkea (johtovaurio) Vaihe 5: Ei käytössä Vaihe 6: Ei käytössä Vaihe 7: Ei käytössä Vaihe 8: Ei käytössä Taksin häytysaitteiston häytyksen opetusnäppäimen anaysointitapa (vain tuoiitännät 07 ja 08) Vaiheiden kohdistus on kaikkien vaihe-kynnysarvokatkaisimien osata suhteessa PSM-ohjainaitteen syöttöjännitteeseen: Vaihe 1: Häytysaitteiston häytyksen opetusnäppäintä painettu Vaihe 2: Päätevastuksen arvo ei kepaa Vaihe 3: Päätevastuksen arvo kepaa (n. 100 kω) Vaihe 4: Päätevastuksen arvo iian korkea (johtovaurio) Vaihe 5: Ei käytössä Vaihe 6: Ei käytössä Vaihe 7: Ei käytössä Vaihe 8: Ei käytössä Anaysointitapa 560-Ω-keinukatkaisin (vain tuoiitännät 09 ja 10) Vaihe 1: Keinukatkaisin maadotukseen (K. 31) käytetty Vaihe 2: Ei käytössä Vaihe 3: Keinukatkaisin 560 Ω kautta maadotukseen (K. 31) käytetty Vaihe 4: Keinukatkaisinta ei käytetty Vaihe 5: Ei käytössä Vaihe 6: Ei käytössä Vaihe 7: Ei käytössä Vaihe 8: Ei käytössä Kynnysten vapaiden parametritysten anaysointitapa Vaihe 1: Jännite < kynnys 1 Vaihe 2: Kynnys 1 T jännite < kynnys 2 Vaihe 3: Kynnys 2 T jännite < kynnys 3 Vaihe 4: Kynnys 3 T jännite < kynnys 4 Vaihe 5: Kynnys 4 T jännite < kynnys 5 Vaihe 6: Kynnys 5 T jännite < kynnys 6 Vaihe 7: Kynnys 6 T jännite < kynnys 7 Vaihe 8: Jännite U kynnys 7 Tuoiitäntöjen parametritys Vaikkokohdassa "Anaogisten tuoiitäntöjen kytkentäkynnykset Ominaisuuksien parametritys" voidaan asettaa jokaisen nejän anaogisen tuoiitännän kynnysarvot. Siten kynnykset voidaan sovittaa omien tarpeiden mukaan. Kynnykset annetaan prosentteina (prosenttiarvon askeminen. ks. yä). Myös yi 100 %:n arvot ovat mahdoisia, joskin arvojen tarkkuus heikkenee hieman yi 150 %:n arvoissa. Siten voit heposti ja nopeasti toteuttaa hauamasi kynnysten mukaisia kynnysarvokatkaisimia, joiden anayysi ei riipu syöttöjännitteestä. Käyttämättömät kynnykset on kirjattava arvon 255 % mukaisiksi. Kynnykset on kirjattava oikean toiminnon mukaisesti kasvavassa järjestyksessä. Kahden kynnyksen väisen etäisyyden on otava vähintään 2 %.!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 30

33 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Esimerkki 1: 3-vaiheinen anaysointi 3-vaiheisen kynnysarvokatkaisimen asettamiseksi tarvitaan 2 kynnyksen asettaminen. Esimerkkitapauksessa pitää 1. kynnyksen oa 50 % syöttöjännitteestä ja 2. kynnyksen 80 % syöttöjännitteestä. Täöin parametritys näyttää seuraavata: Kynnys 1 = 50 % Kynnys 2 = 80 % Kynnys 3 = 255 % (deaktivoitu) Kynnys 4 = 255 % (deaktivoitu) Kynnys 5 = 255 % (deaktivoitu) Kynnys 6 = 255 % (deaktivoitu) Kynnys 7 = 255 % (deaktivoitu) Näiä kynnysasetuksia voidaan esimerkiksi vavoa jänniteauetta ja vastaanottaa signaaeja aituksesta (vaihe 0), yityksestä (vaihe 2) ja oikeasta tiasta (vaihe 1). Esimerkki 2: 8-vaiheinen anaysointi 8-vaiheisen kynnysarvokatkaisimen asettamiseksi tarvitaan 7 kynnyksen asettaminen. Esimerkkitapauksessa on tarkoitus vavoa jännitejakajaa, jonka arvo voi vaihdea väiä 30 % ja 70 % syöttöjännitteestä. Täöin parametritys näyttää seuraavata: Kynnys 1 = 35 % Kynnys 2 = 40 % Kynnys 3 = 45 % Kynnys 4 = 50 % Kynnys 5 = 55 % Kynnys 6 = 60 % Kynnys 7 = 65 % Näin uodaan aueee väiä 30 % ja 70 % yhteensä 8 vaihetta, joiden avua jatkokäsitteyssä (esimerkiksi ohjemoitavassa ogiikassa (SPS)) voidaan toteuttaa muita hauttuja ohjaustoimintoja. i Kynnyksiä 3 7 ei käytetä ja siksi niiden arvoksi on asetettava 255 %.!Tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 31

34 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Suorat ähtöiitännät Suoriin ähtöiitäntöihin kuuuvat High-Side- ja Low- Side-ähtöiitännät sekä ähtöiitännät, joissa on aajennetut toiminnot. Jokaista ähtöiitäntää varten on kohdistettava yksi signaai. Käyttämätön ähtöiitäntä signaaeineen "Jatkuvasti Low" on kytkettävä pois päätä. Kiinteästi määriteyt ominaisuudet on annettava parametrityksen yhteydessä. Laajennetuin toiminnoin varustettujen ähtöiitäntöjen eri ominaisuudet ovat muutettavissa. Pääsääntöisesti ähtöiitännöissä on oikosuku- ja yikuormitustunnistus. Oikosuun tai yikuormituksen oessa aktiivinen kyseiset ähtöiitännät kytkeytyvät pois päätä. Lähtöiitäntä yritetään kytkeä uudeeen pääe jopa viisi kertaa sekunnin väein. Jos kytkemisyritykset eivät tuota tuosta, vika taennetaan. Lähtöiitäntä pysyy deaktivoituna. Seuraavat viisi kytkemisyritystä tapahtuvat sen jäkeen, kun virtapiirin tia "Virtapiiri 15R POIS PÄÄLTÄ" on vaihtunut tiaksi "Virtapiiri 15R PÄÄLLÄ" sekä jännitteen paauduttua yi- tai aijännitteestä normaaitiaan. Lisätietoja ähtöiitäntöjen tekniikasta, kuten ai- tai yijännitteen poiskytkentärajoista tai sisäisestä kytkennästä, öydät dokumenteista "Tekniset tiedot". Lähtöiitäntöjen kuormitus on suunnitetu resistiivisee kuormituksee. Jos kuormitukseen iittyy suurempi pääekytkeytymisvirta (esimerkiksi hehkuamput, kapasitiiviset kuormat), nimeiskuormitukset pienenevät tai havaitun oikosuun/yikuormituksen vuoksi tapahtuu poiskytkentä. Jos virtapiirin 30.1 tai virtapiirin 30.2 virta yittää 25 A, kyseiset ähtöiitännät kytkeytyvät auton johdotuksen suojaamiseksi pois päätä seuraavassa järjestyksessä: 10 A:n ähtöiitäntä 5 A:n ähtöiitäntä (herätyskykyinen) 5 A:n ähtöiitäntä 5 A:n ähtöiitäntä (sita, High-Side) High-Side-ähtöiitännät High-Side-ähtöiitäntöihin voidaan kohdistaa signaaeja signaaivarannosta. Bittisignaaien yhteydessä annetaan tia. Tavu-, Int- ja PWM-signaaien (pussimoduaatio) yhteydessä ähtöiitäntä kytkeytyy pääe, jos signaaiarvo \ 0. Low-Side-ähtöiitännät Low-Side-ähtöiitäntöihin voidaan kohdistaa signaaeja signaaivarannosta. Bittisignaaien yhteydessä annetaan tia. Tavu-, Int- ja PWM-signaaien (pussimoduaatio) yhteydessä ähtöiitäntä kytkeytyy pääe, jos signaaiarvo \ 0 ist. Lähtöiitännät joissa aajennetut toiminnot Lähtöiitäntöjen 01 ja 02 yhteydessä kytkentäsuunta voidaan vaita High-aktiiviseksi tai Low-aktiiviseksi. Kun näitä moempia ähtöiitäntöjä käytetään kokositoina, tämän parametritysvaihtoehdon kuvauksen huomautukset on otettava huomioon. Lähtöiitännöistä 09 ja 10 voidaan vainnaisesti saada PWMsignaai tai digitaaisignaai (suora ähtöiitäntä). i Ennen ähtöiitännän uutta vaatimusta vaatimuksen on otava vähintään 10 sekunnin ajan peruttu.!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 32

35 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Toimintaesimerkki: Ukoinen pistorasia, jonka aktivointi tapahtuu yimääräisen tuoiitännän kautta Jos autoon on asennettu 12 votin pistorasia, PSMohjainaite voi toteuttaa tämän toiminnon jonkin herätyskykyisen ähtöiitäntänsä avua. Lisäksi PSMohjainaitteen signaain avua 12 votin pistorasia voidaan aktivoida tai kytkeä pois päätä kohdistetusti (esimerkiksi jos autossa on virtojen Not-Aus-hätäkatkaisin tai "Ukoinen pistorasia aktiivinen" - käyttöaite). Lähtöiitännän 04 parametritys Käytetään signaaia "Tuoiitäntä 01 (High-aktiivinen)", (signaai-id 1013). Lähtöiitännän ominaisuudet: Herätyskykyinen Käyttö ähtöiitäntänä Puup-vastus aktiivinen Ei muita riippuvuusehtoja Virtakynnyksen parametritys ähtöiitännän 04 = 5000 ma deaktivoimiseksi Tää parametritykseä saadaan aikaan seuraava toiminto: Kun PSM-ohjainaite on epotiassa, PSM-ohjainaite voidaan herättää antamaa sie kuorma. PSM-ohjainaite kytkee herättyään heti ähtöiitännän 04 aktiiviseksi, jos tuoiitäntä 01 on aktiivinen. Virta mitataan sekunnin kuuttua ähtöiitännän kytkeytymisestä. Jos virta on ahaisempi kuin parametritetty ma:n kynnys, ähtöiitäntä deaktivoituu uudeeen. Jos virta on jatkuvasti suurempi kuin parametritetty kynnys, ähtöiitäntä pysyy aktiivisena ja se voidaan deaktivoida uudeeen pienentämää kuormitusvirtaa auton tian mukaan (ei käytetty esimerkissä) tai deaktivoimaa tuoiitäntä 01. Kun kuorma on poistettu ja siihen iittyen virta pienentynyt, ähtöiitäntä kytkeytyy pois päätä, ja kuorman antamisen tunnistus aktivoituu uudeeen sekunnin kuuttua. Siten ähtöiitäntä voidaan aktivoida uudeeen antamaa siihen taas kuorma. Jos kuormaa ei anneta, PSM-ohjainaite voi jäeen kytkeytyä epotiaan, eei muita hereiäpitoehtoja oe aktiivisena.!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 33

36 3 Signaaikonsepti ja porttiiitännät 3.3 Porttiiitännät Tuoiitäntä tai ähtöiitäntä Kaikkia ähtöiitäntöjä voidaan tää vaihtoehdoa käyttää myös suorina tuoiitäntöinä. Kaikista High- Side-ähtöiitännöistä tuee High-aktiivisia tuoiitäntöjä, kaikista Low-Side-ähtöiitännöistä tuee Lowaktiivisia tuoiitäntöjä. Puoitussita-ähtöiitännät 01 ja 02 ovat napaisuudestaan riippumatta aina Highaktiivisia tuoiitäntöjä. Tuoiitäntöjen tiat ovat käytettävissä signaaivarannossa. Jos käytät ähtöiitäntää tuoiitäntänä, kyseisee ähtöiitännäe on annettava signaaiasetukseksi " antaa Jatkuvasti Low -signaain". Signaaivarannon tuotiat päivitetään tästä parametrityksestä riippumatta, ja niitä voidaan käyttää myös oogisten toimintojen ehtoina. Liitännän parametrittäminen tuoiitännäksi estää siis ainoastaan ähtöiitännän aktivoinnin. Kun ähtöiitäntöjä käytetään tuoiitäntöinä (paitsi ähtöiitäntöjä 03, 04, 05, 06 ja 09), pitää käyttää ukoisia Puup-vastuksia tai Pudown-vastuksia. Lähtöiitäntöjen 03, 04, 05 ja 06 yhteydessä sisäiset Puup-vastukset on kytkettävä pois päätä, jos ko. ähtöiitäntää käytetään tuoiitäntänä. Lähtöiitännän 09 yhteydessä Pudown-vastus on kytkettävä pääe tuoiitäntäkäyttöä varten. Lähtöiitäntöjä voidaan käyttää myös Highaktiivisina tuoiitäntöinä. Edeä mainittua Low-tason tunnistukseen käytettävää ukoista Puup-vastusta ei saa kytkeä tässä yhteydessä. Lähtöiitäntään määritetty signaai on täöin käänteinen tuevaan signaaiin nähden. Tämä tarkoittaa, että kun tuoiitäntä on auki, tunnistetaan ooginen ykkönen "1". Jos tuoiitäntään tuee 12 votin jännite, tunnistetaan ooginen noa "0". Puup-vastukset Lähtöiitäntöihin 03, 04, 05 ja 06 voidaan tämän parametritysvaihtoehdon avua kytkeä Puup-vastuksia. Lähtöiitäntään 09 voidaan kytkeä Pudown-vastus (Low-aktiivisen PWM-signaain tuottamiseksi). Puup- ja Pudown-vastusten vastusarvot on koottu seuraavaan tauukkoon: Lähtöiitäntä Vastusarvo Ω Ω Ω Ω Ω i Puup-vastuksen (Low-aktiivisten iitäntöjen yhteydessä) tai Pudown-vastuksen (High-aktiivisten iitäntöjen yhteydessä) vastusarvon pitää oa noin 1 kω.!tuosta päivitetystä versiosta aina kappaeet kokonaisina! 34

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011.

MAOL:n pistesuositus kemian reaalikokeen tehtäviin syksyllä 2011. MAL:n pistesuositus kemian reaaikokeen tehtäviin syksyä 2011. - Tehtävän eri osat arvosteaan 1/3 pisteen tarkkuudea ja oppusumma pyöristetään kokonaisiksi pisteiksi. Tehtävän sisää pieniä puutteita voi

Lisätiedot

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti,

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, Toiminta Toiminta Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan. Valot sytytetään uudelleen, kun toiminto deaktivoidaan tai ajoneuvo

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä

Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät Kaikki ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävät sähköliitännät tulee tehdä joko sähkökeskukseen tai päällirakennekonsoliin. Päällirakennekonsoli sijaitsee ohjaamon paneelin alaosassa matkustajan puolella.

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014

ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytalo, HKI 8.5.2014 KOKEMUKSIA KUNTALIITOKSISTA JA KUNTALIITOSSELVITYKSISTÄ TIETOHALLINNOLLINEN NÄKÖKULMA KUOPION KAUPUNKI ICT-muutostuki: seutujen verkostoseminaari Säätytao, HKI 8.5.2014 Jorma Haonen tietohaintopääikkö

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori.

010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. 010 Ylijännite katkaisu Ohjainlaitteelle vaikuttaa vähintään 20 s. ajan ylijännite. Lämmitin ei toimi. Avaa pistoke B1/S1. Käynnistä moottori. Mittaa jännite pistokkeen B1 liittimen 1 (2,5mm 2 punainen

Lisätiedot

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus Kuvaus Kuvaus Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointitoiminnolla tuulilasin pyyhkiminen voidaan käynnistää ohjaamon ulkopuolelta. Tuulilasin pyyhkimisnopeus säädetään suureksi tai pieneksi Scania Diagnos

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

MODUULIN PERUSTOIMINNOT Sähkövirran tulot Kytketyn perävaunun automaattinen tunnistus LED-valojen ja yksittäisten hehkulamppujen tuki

MODUULIN PERUSTOIMINNOT Sähkövirran tulot Kytketyn perävaunun automaattinen tunnistus LED-valojen ja yksittäisten hehkulamppujen tuki WH1 PRO Moduuli on suunniteltu ohjaamaan perävaunun valojärjestelmää, ja se sopii perävaunun vakiomalliseen 7-napaiseen kytkentään.. Ohjausmoduuli on taloudellisimman laitteen kehittynyt versio, jossa

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Momentinrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta.

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Kuvaus Kuvaus Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan aktivoida: virta-avain ajoasennossa Ohjaamon

Lisätiedot

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE

VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE VDS iloft- NÄYTTÖ OSD- VALIKOLLA KÄYTTÖOHJE Käyttöohje Onneksi olkoon, olet hankkinut ensiluokkaisen näytön! iloft VDS- laitteessa on handsfree- toiminto, sen värinäytön avulla voit kommunikoida ovipuhelimen

Lisätiedot

Ennen kuin ryhdyt päivittämään

Ennen kuin ryhdyt päivittämään Johdanto Tämä CD-ROM-evy sisätää Phiipsin ensimmäisen sukupoven DVD-taentimen vamisohjemapäivityksen, joka isää soittimeen DVD+R-evyjen taennusmahdoisuuden sekä useita muita kiinnostavia toimintoja. Päivitystä

Lisätiedot

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT

VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE

Lisätiedot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Valaistukselle on saatavana useita tehtaalta tilattavia esivalmiuksia. Valaistus voidaan mukauttaa kunkin markkinan

Lisätiedot

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op)

S205 Lineaarinen hammashihnaservokäyttö (0,9 op) LTY / Säkötekniikan osasto Säätö- ja digitaaitekniikan aboratorio BL40A0600 Säätötekniikan ja signaainkäsitteyn työkurssi S05 Lineaarinen aasinaservokäyttö (09 op) Työoje OHDANTO Työssä käsiteään etusivun

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot

Valtioneuvoston asianhallinnan esiselvitys (VN-asianhallinta) Käytössä olevien järjestelmien arkkitehtuurinmukaisuusarviot Vationeuvoston asianhainnan esisevitys (VN-asianhainta) Käytössä oevien järjestemien arkkitehtuurinmukaisuusarviot 10.6.2014 Sisätö Arviointimai ja karkea ooginen tavoitearkkitehtuuri Arvioitavat oemassa

Lisätiedot

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen

PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA. 04.05.2011 Merja Ylönen PALVELUSETELI KUOPION KAUPUNGISSA 04.05.2011 Merja Yönen MIKÄ ON PALVELUSETELI? Paveusetei on yksi paveujen järjestämistapa. Paveuseteiä myönnetään asiakkaae sitoumus maksaa tietty osa tietystä yksityisen

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT Toiminta Toiminta Käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen ja lukemiseen näyttömittareista, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan paikalla. Huom! Toimintoa ei voi käyttää ulkoisen CAN-yhteyden kautta.

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE

MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE MOBILEYE C2-270 TM KÄYTTÖOHJE MOBILEYE C2-270 Turvaisempia tuevaisuuden näkymiä KÄYTTÖOHJE Turvaohjeet ENNEN MOBILEYE -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA, LUE KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI SEKÄ TUTUSTU TURVAOHJEISIIN

Lisätiedot

Käyttöohje Vahti Jussi. 6179-500 (IRHS 2.1) IP-käsilähetin. 1673-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Käyttöohje Vahti Jussi. 6179-500 (IRHS 2.1) IP-käsilähetin. 1673-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_174011.docx @ 243011 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä

ja raja-arvot ehdotetuille kriteereille. Menetelmiä attioiden värähteysuunnitteu Asko Taja, dipomi-insinööri Tomi Toratti, tekniikan tohtori VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka asko.taja@vtt.i tomi.toratti@vtt.i Artikkeissa esitetään menetemät, joia voidaan

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

CLAMPEX Akseli/napa-liitokset. KTR-tarkkuusakselinivelet standardin DIN 808 mukaan. Akselinivelet CLAMPEX

CLAMPEX Akseli/napa-liitokset. KTR-tarkkuusakselinivelet standardin DIN 808 mukaan. Akselinivelet CLAMPEX Aksei/napa-iitokset KTR-tarkkuusakseiniveet standardin DIN 808 mukaan Akseiniveet Jatkuvan päivityksen aaiset tiedot öytyvät onine-tuoteuetteostamme, web-sivustosta www.ktr.com 7 Sisäysuetteo Aksei/napa-iitoseementit

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A

LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE MALLI TAW-270NH2A / RAW-25NH2A LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖVEDELLE KÄYTTÖOHJE SÄILIÖYKSIKKÖ MALLI ULKOYKSIKKÖ TAW-270NH2A / RAW-25NH2A SÄILIÖYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ RAW-25NH2A TAW-270NH2A Käyttöohjeet Sivut 1~26 Saavuttaaksesi parhaan mahdoisen hyödyn

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT Kuvaus Kuvaus Yleistä toimintoa käytetään työvalojen kytkemiseen päälle ja pois. Työvalot voivat sijaita ohjaamon takaseinässä, rungossa, päällirakenteen eri kohdissa tai umpikorissa. Painikkeen jälkiasennus

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Johdanto liittimeen Johdanto liittimeen on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteistojen ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteistojen tuloista

Lisätiedot

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen

Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen Installation instructions, accessories Ohje nro 31324633 Versio 1.0 Osa nro 31414859, 31373184 Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen IMG-264110 Volvo Car Corporation Vetokoukku, johdinkimppu, 13-napainen-

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden 11:60-13/07 Painos 1 fi Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen Scania CV AB 2007, Sweden Sisältö Sisältö Selostus...3 Alustaerittely...4 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Aktivointi maadoittamalla...6

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = =

2. Laskuharjoitus 2. siis. Tasasähköllä Z k vaipan resistanssi. Muilla taajuuksilla esim. umpinaiselle koaksiaalivaipalle saadaan = = 2 Lasuarjoitus 2 21 Kytentäimpedanssin asenta Mitä taroittaa ytentäimpedanssi? 5 ma:n suuruinen äiriövirta oasiaaiaapein vaipassa (uojoto) aieuttaa 1 mv:n suuruisen äiriöjännitteen 1 m:n mataa Miä on ytentäimpedanssin

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia).

- 4 - - 5 - kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). kytkemisestä päälle (eikä 30 sekunnin kuluessa, jolloin se etsii GSMsignaalia). 4.4 Merkkivalojen tila A. GSM merkkivalo (Sininen): Tietoliikennesignaalin merkkivalo. Kun laite on yhdistetty GSM verkkoon,

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

IUSEOV IRASTO - r'e N"JUSI-'1~ lcrian \ ~ 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A 1 R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS

IUSEOV IRASTO - r'e NJUSI-'1~ lcrian \ ~ 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A 1 R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS ~ IUSEOV IRASTO - r'e N"JUSI-'~ CRIAN 0 ~ASTON ARKISTO M U S T A S A A R E N S A R A A L A MAANKÄYTTÖSELVITYS OY ARKKITEHTITOIMISTO KARI VAASA..98 KYYHKYNEN ARKITEKTBYRÅ AB SISÄLLYSLUETTELO 0. Yeistä.

Lisätiedot

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein

Öljynvaihtohuolto 7 500 km:n/1 vuoden välein Sivu 1/5 Huooauuko Seuraavassa uvussa on Vokswagen-merkin uu huooauuko ja -ohjee. Koska ennen useia myyniaueia käyeiin omia huoo-ohjeia, useimmien eriyisoosuheisa johuen, nämä on ueeu huooauukoissa markkinakohaisin

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AK-CC 350

ASENNUSOHJE AK-CC 350 ASENNUSOHJE AK-CC 350 t amb = 0 - +55 C 230 V a.c. 50/60 Hz 2.5 VA 10 V < U < 256 V IEC 60730 10 (6) A & (5 FLA, 30 LRA) 1) DO1 * 16 (8) A & (10 FLA, 60 LRA) 2) 6 (3) A & (3 FLA, 18 LRA) 1) DO2 * 10 (6)

Lisätiedot

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja.

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. Liitin on ruskea ja sijaitsee päällirakennekonsolin sisäosalla. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Lisätiedot

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat

Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikattilat Nämä ohjeet sisältävät tietoja laitteen käytöstä ja ne on säilytettävä laitteen yhteydessä. Elektrodikatt Aakkosnumeerinen näyttömoduuli Käyttöopas 2. painos Asennukset maissa, joita EY-direktiivit koskevat:

Lisätiedot

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut

TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM. Koukku (220 240 V, 50 Hz) (KX-TG7202/KX-TG7203/KX-TG7222) Koukut TG7200_7220NE(fi-fi)_QG.fm Page 1 Wednesday, July 25, 2007 4:57 PM Pikaopas Digitaalinen langaton puhelin Malli KX-TG7200NE/KX-TG7202NE KX-TG7203NE Digitaalinen langaton vastaajapuhelin Malli KX-TG7222NE

Lisätiedot

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design)

Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) Installation instructions, accessories Ohje nro 31399510 Versio 1.0 Osa nro 31260698 Sähkötoiminen moottorinlämmitin, 230 V, (R-design) IMG-378205 Volvo Car Corporation Sähkötoiminen moottorinlämmitin,

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

Ainutlaatuiset maalämpöpumput

Ainutlaatuiset maalämpöpumput ALPHA-INNOTEC Ainutaatuiset maaämpöpumput Yksi tuote monia etuja Yksinkertaista ja kätevää. Yksi aite kaikkeen Lämmitys ja ämmin käyttövesi samassa yksikössä. Lämpöpumppu tarjoaa mukavaa ämmitystä ja ämmintä

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot

MobilePay sovelluksen sopimusehdot MobiePay soveuksen sopimusehdot MobiePay by Danske Bank on mobiiiaitteisiin adattava Danske Bank Oyj:n maksuväine (jäjempänä MobiePay-soveus) sähköistä rahansiirtoa varten. Näitä sopimusehtoja soveetaan

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

Flamco www.flamcogroup.com

Flamco www.flamcogroup.com ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet

Lisätiedot

USB/Ipod Music Player, liitäntä, pidin

USB/Ipod Music Player, liitäntä, pidin Ohje nro Versio Osa nro 30756189 1.2 30756129 USB/Ipod Music Player, liitäntä, pidin Sivu 1 / 17 Varuste A0000162 IMG-239981 IMG-302043 Sivu 2 / 17 IMG-213320 Sivu 3 / 17 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280..

Asennus- ja käyttöohjeet. Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Asennus- ja käyttöohjeet Huonekoje handsfree-toiminnolla 1280.. Laitekuvaus Huonekoje handsfree-toiminnolla kuuluu Gira-ovipuhelinjärjestelmään ja koostuu seuraavista osista: 3 4 5 2 1 6 1 Ovipuhelinjärjestelmän

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot

Kohti strategisia yritysverkostoja. Osaraportti II Lisäarvoa luovat verkostot Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot 2003 Kohti strategisia yritysverkostoja Osaraportti II Lisäarvoa uovat verkostot Esipuhe Teoisuuden ja Työnantajain Keskusiitossa

Lisätiedot

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin 2 6.1 Näytteenotto analogisesta signaalista 2 6.2. DA-muuntimet 4

6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin 2 6.1 Näytteenotto analogisesta signaalista 2 6.2. DA-muuntimet 4 Datamuuntimet 1 Pekka antala 19.11.2012 Datamuuntimet 6. Analogisen signaalin liittäminen mikroprosessoriin 2 6.1 Näytteenotto analogisesta signaalista 2 6.2. DA-muuntimet 4 7. AD-muuntimet 5 7.1 Analoginen

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4

PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 Kocom Finland Oy WWW.kocom.fi PROXIMITY /etälukijat CZ-EMM3 CZ-EMM4 cz-emm34_en 08/08 Etätunnisteiden lukijat CZ-EMM3 ja CZ-EMM4 joita kutsutaan myös lukupäiksi - ovat suuniteltu erilaisten passiivisten

Lisätiedot

Lexmarkin tulostuksenhallinta

Lexmarkin tulostuksenhallinta Lexmarkin tuostuksenhainta Optimoi verkkotuostus ja saavuta kipaiuetu tuostuksenhaintaratkaisua, jonka voit ottaa käyttöön omissa tioissasi tai pivipaveun kautta. Turvainen ja kätevä tuosteiden vapautus

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Radiokaukosäädin. Eberspächer. Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje

Radiokaukosäädin. Eberspächer. Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje Radiokaukosäädin Tekninen kuvaus Käyttöohje Asennusohje Eberspächer J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D - 73730 Esslingen Telefon (zentral) (0711) 939-00 Telefax (0711) 939-0500 www.eberspaecher.com

Lisätiedot

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki

Taru Kokkonen, Kuopion kaupunki HENKILÖSTÖVIESTINTÄ MUUTOKSESSSA Kuntamarkkinat 11. 12.9.2013 MUUTOS, MUUTOS, MUUTOS Muutos on jatkuvaa ja oemassaoon edeytys Organisaation kyky muuttua on mainetekijä vetovoima sisäiset ongemat kantautuvat

Lisätiedot

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.

kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy

Lisätiedot

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia

Magneettiset materiaalit ja magneettikentän energia agneettiset ateriaait ja agneettikentän energia ateriaait jaetaan agneettisten oinaisuuksiensa ukaan koeen uokkaan: diaagneettiset, paraagneettiset ja ferroagneettiset aineet. ateria koostuu atoeista,

Lisätiedot

Telecrane F25 Käyttö-ohje

Telecrane F25 Käyttö-ohje 1 Telecrane F25 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F25 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käytössä huomioitavaa 4 - Käyttö 6 - Lähettimen paristot ja vastaanottimen virtalähde 7 - Tarkastus ja vianetsintä 8 -

Lisätiedot

X-TRE Power Box. 1. Asennus

X-TRE Power Box. 1. Asennus X-TRE Power Box Asennus ja käyttöohje Malli XT-S01 Tuote käy seuraaviin SUZUKIN moottoripyöriin: GSX-R600 (2006-2010), GSX-R750 (2006-2010), GSX-R1000 (2005-2010), GSX1300R Hayabusa (2008-2010), B-King

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA

VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa

Lisätiedot

Käyttöopas Versio 1.1 heinäkuu 2003 SUOMI Tervetuloa BEHRINGER-perheeseen! Kiitos FOOT CONTROLLER FCV100-jalkapainikkeen ostamalla meitä kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. FCV100 on arvokas ja monipuolinen

Lisätiedot

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena

Yritys ja työterveyshuolto. Työterveyshuolto henkilöstön hyvinvoinnin tukena Yritys ja työterveyshuoto Työterveyshuoto henkiöstön hyvinvoinnin tukena Sisäys Työterveyshuoon tavoitteet... 4 Työterveyshuoon sisätö... 5 Henkiöstön työ- ja toimintakyvyn tukeminen... 6 Terveyden ja

Lisätiedot

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla.

Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. Speedohealer V4 Electronisen nopeus ja matkamittarin kalibrointi laite huippunopeus muistilla. 1. Esipuhe Onnittelemme sinua Speedohealer laitteen oston johdosta. HealTech Electronics Ltd. on omistautunut

Lisätiedot