Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/ / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkroniservomoottorit DFS / CFM Julkaisuajankohta 11/ / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Turvaohjeiden rakenne Korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus/varastointi Kokoonpano / asennus Sähköasennus Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Hävittäminen Moottorin rakenne Synkroniservomoottorin DFS rakenne Synkroniservomoottorin CFM rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ennen työn aloittamista Valmistelut Moottorin asennus Asennustoleranssit Sähköasennus Liitinten asennus Johdotusohjeita Moottorin ja anturijärjestelmän kytkeminen pistoliittimellä SM.. / SB Kaapelin poikkipinnan suunnittelu DFS-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottoreiden tehokaapelit Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Takaisinkytkentäkaapeli HIPERFACE -anturille Erillistuulettimen kaapeli DFS- ja CFM-moottoreiden moottorikaapeleille asetetut vaatimukset DFS- ja CFM-moottoreiden takaisinkytkentäkaapeleille asetetut vaatimukset Moottorin kytkeminen liitäntäkotelon kautta BR-jarrun liittäminen (CFM-moottori) B-jarrun liittäminen (DFS56-moottori) Lisävarusteet Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 3

4 Sisällysluettelo 6 Käyttöönotto Käyttöönoton edellytykset Toimintahäiriöt Moottoriin liittyvät ongelmat Servotaajuusmuuttajan käyttöön liittyvät ongelmat Jarruun liittyvät häiriöt Tarkastus / huolto Tarkastusta ja huoltoa koskevia turvaohjeita Tarkastusvälit Jarrun B (DFS) tarkastustoimet Jarrun BR (CFM) tarkastustoimet Tekniset tiedot Servomoottoreiden tekniset päätiedot Pistoliitin Kytkentä liitäntäkoteloa käyttämällä Jarrutustyö, jarrumomentit Jarrukäämin vastukset Jarrun BR käyttövirrat Liite Puristustyökalut Teholiittimen SM11 / SB11 asennus (servomoottorille DFS56) Asennus tehopistoliittimet SM5. / SM6. ja SB5. / SB Signaalipistoliittimen (resolveri / HIPERFACE ) asennus Synkroniservomoottoreiden DFS / CFM kytkentäkaaviot Tehopistoliittimillä varustettujen CFM-moottoreiden kytkentäkaavio Signaalipistoliittimillä varustettujen CFM-moottoreiden kytkentäkaavio Liitäntäkotelolla varustettujen CFM-moottoreiden kytkentäkaavio Tehopistoliittimillä varustettujen DFS-moottoreiden kytkentäkaavio Signaalipistoliittimillä varustettujen DFS-moottoreiden kytkentäkaavio Liitäntäkotelolla varustettujen DFS-moottoreiden kytkentäkaavio Erillistuulettimen VR kytkentäkaavio Osoiteluettelo Hakemisto Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

5 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Käyttöohje on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Käyttöohjeen on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku HUOMIO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 5

6 1 Yleisiä ohjeita Korvausvaatimukset 1.3 Korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! 1.4 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on sähkömoottoreiden varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW- EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 6 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

7 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot. Omistajan on varmistettava, että turvallisuusohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVEn puoleen. 2.1 Yleistä VAARA! Servomoottoreissa, vaihdemoottoreissa ja vaihteissa voi olla toiminnan aikana jännitteisiä, eristämättömiä ja mahdollisesti liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: Voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet Moottorissa / vaihdemoottorissa olevat varoitus- ja turvakilvet sekä kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönotto-ohjeet ja liitäntäkaaviot Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Tarvittavan suojuksen tai kotelon luvattomasta poistosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Lisätietoja on tuotetta koskevissa dokumenteissa. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 7

8 2 Turvaohjeita Kohderyhmä 2.2 Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoiset henkilöt ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Mekaniikkaan liittyvä (esimerkiksi mekaanikon tai mekatronikon) koulutus. Tämän käyttöohjeen tuntemus Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoiset sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Elektrotekniikkaan liittyvä (esimerkiksi elektronikon tai mekatronikon) koulutus. Tämän käyttöohjeen tuntemus Kaikkia muita osa-alueita, kuten kuljetusta, varastointia, käyttöä ja hävittämistä, koskevat työt on annettava soveltuvalla tavalla koulutettujen henkilöiden suoritettavaksi. 2.3 Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu käyttöohjeiden noudattaminen. Synkroniservomoottorit DFS / CFM ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltuja käyttömoottoreita. Moottoreita saa kuormittaa sallituista poikkeavilla arvoilla (ks. tyyppikilpi) ja käyttää muualla kuin teollisuus- ja ammattikäytössä vain SEW-EURODRIVEn luvalla. Synkroniservomoottorit DFS / CFM täyttävät pienjännitedirektiivin 2006/95/EY vaatimukset. Määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen on kielletty niin kauan, kunnes lopputuotteen on todettu olevan konedirektiivin 98/37/EY mukainen. Tekniset tiedot sekä liitäntätiedot löytyvät tyyppikilvestä ja dokumenteista, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Seuraavat käyttökohteet ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa Käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. 8 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

9 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Muut voimassa olevat dokumentit Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja: Käyttöohje "Vaihteiden tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W" Luettelo "Välyksettömät servovaihdemoottorit (BSF.., PSF..)" Taajuusmuuttajan käyttöohje, kun moottoreita ohjataan taajuusmuuttajalla Laitetta koskevat liitäntäkaaviot 2.5 Kuljetus/varastointi Noudata kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita. Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Mikäli laitteessa havaitaan kuljetusvaurioita, sitä ei saa ottaa käyttöön, vaan silloin on otettava yhteyttä SEW-EURODRIVEen. Poista kuljetusvarmistukset ennen käyttöönottoa. Kiristä silmukkaruuvit kiinni. Silmukat on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan: niihin ei saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia. Asennetut silmukkaruuvit noudattavat standardia DIN 580, jossa määritettyjä kuormia ja määräyksiä on noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma tulee kiinnittää molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Jos servomoottoria ei asenneta heti sen toimittamisen jälkeen, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. 2.6 Kokoonpano / asennus Noudata myös luvussa 4 "Mekaaninen asennus" ja luvussa 5 "Sähköasennus" olevia ohjeita. Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien ohjeiden mukaisella tavalla. Synkroniservomoottorit on suojattava liian suurelta kuormitukselta. Erityisesti kuljetettaessa ja käsiteltäessä on varottava osien vääntymistä. Seuraavat käyttökohteet ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa Käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 9

10 2 Turvaohjeita Sähköasennus 2.7 Sähköasennus Sähköiset asennukset on tehtävä kansallisten asetusten, määräysten ja standardien mukaisesti (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaakytkentöjen asennukset). Tuotedokumentit sisältävät täydentäviä ohjeita. Noudata tyyppikilvessä olevia kytkentätietoja ja poikkeavia tietoja. Noudata luvussa 5 "Sähköasennus" olevia ohjeita. 2.8 Käyttöönotto/käyttö Selvitä syy normaalitoiminnasta poikkeaviin muutoksiin, kuten lämpötilan, melun tai tärinän lisääntymiseen. Ota tarvittaessa yhteys valmistajaan. Noudata luvussa 6 "Käyttöönotto" olevia ohjeita. 2.9 Tarkastus / huolto Noudata luvussa 8 "Tarkastus/huolto" olevia ohjeita Hävittäminen Tuotteen valmistusaineina on käytetty: rautaa alumiinia kuparia muovia elektroniikkakomponentteja Osat on hävitettävä niissä käytetyn materiaalin perusteella ja voimassaolevia määräyksiä noudattaen. 10 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

11 Moottorin rakenne Synkroniservomoottorin DFS rakenne 3 3 Moottorin rakenne HUOM! Seuraavat piirrokset ovat periaatepiirroksia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Moottorin kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! 3.1 Synkroniservomoottorin DFS rakenne [313] [318] [316] [321] [1] [7] [10] [11] [314] [319] [304] AS1H / ES1H [220] [106] [16] [550] [44] [42] [305] [304] [1] Roottori [304] Kotelon kansi [7] Laippalaakerikilpi [305] Resolveri [10] Varmistin [313] Lukituslevy [11] Urakuulalaakeri [314] Pistokeliitin teho / jarru [16] Staattori [316] Teholiitin, täydellinen [42] B-laakerikilpi [318] Laipparasia, täydellinen [44] Urakuulalaakeri [319] Signaalin pistokeliitin [106] Akselin tiiviste ilman jousta [321] Signaaliliitin, täydellinen [220] Absoluuttianturi [550] Kokonainen jarru Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 11

12 3 Moottorin rakenne Synkroniservomoottorin CFM rakenne 3.2 Synkroniservomoottorin CFM rakenne [313] [316] [317] [312] [327] [1] [44] [550] [660] [318] [321] [305] [737] [304] [42] [11] [105] [16] [7] [106] [1] Roottori [312] Liitinkotelo [7] Laippalaakerikilpi [313] Lukituslevy [11] Urakuulalaakeri [316] Teholiitin, täydellinen [16] Staattori [317] Liitinpiikki [42] B-laakerikilpi [318] Laipparasia, täydellinen [44] Urakuulalaakeri [321] Signaaliliitin, täydellinen [105] Jousilevy [327] Kansi [106] Akselitiiviste [550] Kokonainen jarru [304] Kotelon kansi [660] Vapautusvipu [305] Resolveri [737] Anturikotelo 12 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

13 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Tyyppikilpi Esimerkki: Synkronijarrumoottori CFM 71M /BR /TF /RH1M Bruchsal/Germany CFM71M/BR/TF/RH1L/SB ,5 Nm 3000 r/min 400 V Typ Nr. Motor M 0 n N U Sys Bremse Getriebe Ma pk i :1 230 V 14 IM B5 I 0 I max Iso.Kl. Nm Nm n a pk Gleichrichter / n e pk 3 IEC60034 Permanentmagnet IP 65 C 4,3 A 17,2 A 155 (F) BME kg 13,0 r/min Umrichterbetrieb Made in Germany Tyyppimerkinnät DFS / CFM Synkroniservomoottorit DS... Asennusmoottori rakennekoon 56 vaihteelle DFS... Laippamalli rakennekoko 56 CM... Asennusmoottori rakennekoon 71 / 90 / 112 vaihteelle CFM... Laippamalli rakennekoko 71 / 90 / 112 Synkroniservomoottoreiden vakiovarusteet /SM.0 /SB.0 /RH1M /RH1L /TF /KTY Moottorin pistoliitin (vain moottorinpuoleinen pistorasia) Moottorin + jarrun pistoliitin (vain moottorinpuoleinen pistorasia) Resolveri Resolveri jarrumoottoreissa Lämpötila-anturi (PTC-vastus) Lämpötila-anturi Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 13

14 3 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Synkroniservomoottoreiden valinnaiset lisävarusteet /B Levyjarru rakennekoko 56 /BR Levyjarru rakennekoko 71 / 90 / 112 /HR.. jossa itsestään vapautuva käsivapautin rakennekoko 71 / 90 / 112 /SM.. Moottorin pistoliitin, täydellinen, jossa rakennekoon ja liitännän poikkipinnan tunnistusmerkintä SB.. Moottorin + jarrun pistoliitin, täydellinen, jossa rakennekoon ja liitännän poikkipinnan tunnistusmerkintä /ES1H Anturi HIPERFACE Single-Turn, paisunta-akseli, rakennekoko 56 / 71 / 90 / 112 /AS1H Anturi HIPERFACE Multi-Turn, paisunta-akseli, rakennekoko 56 / 71 / 90 / 112 /AV1H Anturi HIPERFACE Multi-Turn, umpiakseli, rakennekoko 56 / 71 / 90 / 112 /AV1Y Anturi SSI Multi-Turn, umpiakseli, rakennekoko 56 /AK0H Anturi SSI Multi-Turn, umpiakseli, rakennekoko 56 /EK0H Anturi HIPERFACE Single-Turn, paisunta-akseli, rakennekoko 56 /VR Erillistuuletin /KK Liitäntäkotelo /KK5 Liitäntäkotelot käytettäessä radiaalista anturia /KK6 Liitäntäkotelot käytettäessä aksiaalista anturia Esimerkki tyyppimerkinnästä: Synkronijarrumoottori DFS DFS 56L /B /TF /RH1M /SM11 Moottorin lisävaruste pistoliitin Vakiovaruste resolveri Vakiovaruste lämpötila-anturi TF Moottorin lisävaruste jarru Rakennekoko 56L Laippamoottori sarja DFS 14 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

15 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Esimerkki tyyppimerkinnästä: Synkronijarrumoottori CFM CFM 112S /BR /TF /AS1H /SB50 Vakiovaruste pistoliitin Moottorin lisävaruste HIPERFACE - anturi Multi-Turn Vakiovaruste lämpötila-anturi TF Moottorin lisävaruste jarru Rakennekoko 112S Laippamoottori sarja CFM SEW-EURODRIVEn moottoreiden toimituslaajuus SEW-EURODRIVEn servomoottoreiden toimituslaajuus jakautuu vakiomoottoreiden osalta seuraavasti: Tilausvahvistuksella varustettu toimitus 1 x Käyttöohje, haluttaessa kyseisen maan kielellä. Kun tilaus sisältää useita servomoottoreita, asiakas voi vähentää käyttöohjeiden lukumäärää. 1 x Käyttöönottoon liittyvät turvaohjeet haluttaessa. 1 x Varaosaluettelo haluttaessa. Käyttölaitteella varustettu toimitus 1 x Tilausvahvistuksen mukainen moottori. Valmiskaapeli 1 x Pussillinen pikkuosia, pääteholkkeja ja kaapelikenkä SEW-EURODRIVEn taajuusmuuttajaan liittämistä varten. Erillistuuletin 1 x Teholiitin 1 x Tehorasia 4 x Kuusiokantaruuvi 4 x Nelikulmamutteri Pistoliitin 1 x Anturin pistoke (säteen tai akselin suuntainen) 10 x Puristusliitinpiikit anturin pistokkeille, joiden johdinpoikkipinta on 0,25 mm 2 0,5 mm 2 1 x Liitinvastake moottorin teho SM50 4 x Puristusliitinpiikit kunkin johdinpoikkipinnan 1,5, 2,5, 4, 6 tai 10 mm 2 teholiitäntää varten. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 15

16 3 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero SEW-EURODRIVEn servomoottoreiden toimituslaajuus jakautuu jarrumoottoreiden osalta seuraavasti: Tilausvahvistuksella varustettu toimitus 1 x Käyttöohje, haluttaessa kyseisen maan kielellä. Kun tilaus sisältää useita servomoottoreita, asiakas voi vähentää käyttöohjeiden lukumäärää. 1 x Käyttöönottoon liittyvät turvaohjeet haluttaessa. 1 x Varaosaluettelo haluttaessa. Käyttölaitteella varustettu toimitus 1 x Tilausvahvistuksen mukainen moottori. Valmiskaapeli 1 x Pussillinen pikkuosia, pääteholkkeja ja kaapelikenkä SEW-EURODRIVEn taajuusmuuttajaan liittämistä varten. Jarru 1 x Jarrun tasasuuntaaja BME hattukiskoasennusta varten vaihtovirtajännitteellä tai vaihtoehtoisesti: - jarrun tasasuuntaaja BMP, BMH tai BMK - jarrunohjain BSG, kun jännite on 24 V DC 1 x Käsikäyttöinen vapautusvipu, kun jarru on tilattu käsivapauttimella varustettuna. Erillistuuletin 1 x Teholiitin 1 x Tehorasia 4 x Kuusiokantaruuvi 4 x Nelikulmamutteri 4 x Pidikekulma Pistokeliitin 1 x Anturin pistoke (säteen tai akselin suuntainen) 10 x Puristusliitinpiikit anturin pistokkeille, joiden johdinpoikkipinta on 0,25 mm 2 0,5 mm 2. 1 x Liitinvastake moottorin teho ja jarru SB50 4 x Puristusliitinpiikit kunkin johdinpoikkipinnan 1,5, 2,5, 4, 6 tai 10 mm 2 teholiitäntää varten 3 x Puristusliitinpiikit kunkin johdinpoikkipinnan 1 mm 2 tai 1,5 mm 2 jarruliitäntää varten Esimerkki: Valmistusnumero Valmistusvuotta osoittavat loppunumerot (2 numeroa) Juokseva kappalenumero (4-numeroinen) Tilausnumero (10-numeroinen) Myyntiorganisaatio 16 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

17 Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet 4 4 Mekaaninen asennus 4.1 Tarvittavat työkalut / apuvälineet Vakiotyökalut Asennustyökalu Pääteholkkeja käytettäessä: Puristuspihdit ja pääteholkit Pistoliitinten puristuspihdit Irrotustyökalu 4.2 Ennen työn aloittamista Käyttölaitteen saa asentaa vain, jos käyttölaitteen tyyppikilven tiedot tai taajuusmuuttajan lähtöjännite vastaavat sähköverkon arvoja käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia vaurioita) on varmistettu, että seuraavat ehdot on täytetty: ympäristön lämpötila 20 C +40 C että ympäristössä ei esiinny öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä eikä säteilyä jne. asennuskorkeus on enintään 1000 m merenpinnan yläpuolella Erityisrakenteet: käyttölaite on valmistettu ympäristöolosuhteiden mukaan 4.3 Valmistelut Poista moottorin akseleiden päistä huolellisesti korroosionsuoja-aine, lika ja vastaavat pinttymät (käytä tavallista liuotinta). Liuotinta ei saa päästä laakereihin eikä tiivisteisiin, koska se voi aiheuttaa konevaurioita. HUOMIO! Liuotin voi aiheuttaa vaurioita laakereihin ja tiivisterenkaisiin. Aineellisten vahinkojen mahdollisuus! Suojaa laakerit ja tiivisteet liuottimelta Asennus pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen Kuulalaakereiden rasvan käyttöikä lyhenee 10 % vuodessa yli vuoden kestäneen varastoinnin jälkeen. Tarkasta, onko moottoriin päässyt kosteutta pitkän varastointiajan aikana. Silloin on mitattava eristysvastus (mittausjännite DC 500 V). Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 17

18 4 Mekaaninen asennus Valmistelut Lämpötila vaikuttaa voimakkaasti eristysvastukseen (ks. seuraava kuva)! Mikäli eristysvastus ei ole riittävä, moottori on kuivattava. Oheisessa kuvassa on esitetty eristysvastuksen riippuvuus lämpötilasta. [MΩ] [1] 1 0, [ C] Moottorin kuivaus HUOM! Eristysvastus liian pieni: Æ Servomoottori on saanut kosteutta Toimenpide: Lämmitä moottoria lämpimällä ilmalla Avaa moottoritilaa niin paljon, että kosteus pääsee haihtumaan sisätilasta. Tarkista lopuksi, että liitäntärasia on puhdas ja kuiva liitäntä- ja kiinnitysosissa ei ole korroosiota sauman tiiviste on kunnossa kaapelien läpivientiholkit ovat tiiviitä, puhdista ja vaihda tarvittaessa. 18 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

19 Mekaaninen asennus Moottorin asennus Moottorin asennus HUOMIO! Moottori voi vaurioitua virheellisen asennuksen seurauksena. Mahdolliset esinevahingot! Moottorin saa asentaa vain ilmoitettuun asennusasentoon tasaiselle, tärinättömälle ja vääntymättömälle alustalle. Kohdista moottori ja käytettävä koneikko huolellisesti toisioakselin liiallisen kuormituksen välttämiseksi. Noudata sallittuja poikittaisia ja aksiaalisia voimia Æ Luettelo "Välyksettömät servovaihdemoottorit (BSF.., PSF..)" Vältä akselin päähän kohdistuvia iskuja. HUOMIO! Pystyasentoon asennettavat erillistuulettimella VR varustetut mallit voivat vaurioitua, mikäli niihin pääsee kosteutta tai vieraita esineitä. Mahdolliset esinevahingot! Suojaa pystysasentoon asennettavat erillistuulettimella VR varustetut mallit suojuksella. Erillistuuletinta käytettäessä on otettava huomioon esteetön jäähdytysilman syöttö. Varmista, että muiden laitteiden lämmintä poistoilmaa ei imetä takaisin. Akselille jälkikäteen kiilan avulla asennettavat osat on tasapainotettava puolella kiilalla. Moottorin akselit on mahdollisesti tasapainotettu puolella kiilalla - (värähtelyn voimakkuus "N" standardin EN/IEC mukaisesti). Moottoria saa käyttää vain kiilan kanssa. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 19

20 4 Mekaaninen asennus Asennustoleranssit Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Järjestele moottori- ja anturiliitännät mahdollisuuksien mukaan siten, etteivät pistokkeiden johtimet suuntaudu ylöspäin. Voitele kaapelien läpivientiholkkien ja sulkutulppien kierteet tiivistemassalla ja kiristä ruuviliitokset tiukalle. Voitele ne sen jälkeen vielä kerran. Puhdista liittimien tiivistepinnat (moottori- ja anturiliitännät) ennen uudelleenasennusta. Vaihda haurastuneet tiivisteet. Paranna korroosiosuojausta tarvittaessa. Tarkista tarvittava kotelointiluokka. 4.5 Asennustoleranssit Akselin pää EN mukainen läpimittatoleranssi ISO k6 Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto DR. Laippa EN mukainen keskitysreunan toleranssi ISO j6 20 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

21 Sähköasennus Liitinten asennus 5 5 Sähköasennus VAARA! Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara. Kuolema tai vakava loukkaantuminen! Asennuksessa on ehdottomasti noudatettava luvun 2 turvallisuusohjeita! Moottorin ja jarrun kytkennöissä on käytettävä standardin EN käyttökategorian AC-3 mukaisia koskettimia. Kun moottoria ohjataan taajuusmuuttajalla, on otettava huomioon taajuusmuuttajan valmistajan johdotusohjeet. Noudata servotaajuusmuuttajan käyttöohjetta. 5.1 Liitinten asennus HUOMIO! Liittimen kiristäminen sen ollessa väärin paikoillaan johtaa väärään asentoon, mikä rikkoo eristerungon. Mahdolliset esinevahingot! Tarkasta seuraavat seikat teho- ja signaaliliittimiä asennettaessa: että asennusasento on oikea että kehällä oleva lukitusnokka on oikeassa asennossa että liittimen lukitusta voidaan kiertää käyttämättä paljon voimaa. 5.2 Johdotusohjeita Jarrunohjainten häiriöltä suojaaminen Älä sijoita suojaamattomia jarrujohtimia samaan kaapeliin tahdistettujen tehojohtimien kanssa jarruohjaimen suojaamiseksi häiriöiltä. Tahdistettuja tehojohtimia ovat ennen kaikkea: taajuus- ja servomuuttajilta, pehmeäkäynnistys- ja jarrulaitteilta lähtevät johtimet jarruvastuksiin tms. menevät johtimet Terminen moottorinsuoja Asenna TF-/KTY-liitäntä erilleen muista tehokaapeleista, vähintään 200 mm:n etäisyydelle. Yhteinen kaapelointi on sallittu vain, kun TF-/KTY-johdin tai tehokaapeli on häiriösuojattu. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 21

22 5 Sähköasennus Moottorin ja anturijärjestelmän kytkeminen pistoliittimellä SM.. / SB Moottorin ja anturijärjestelmän kytkeminen pistoliittimellä SM.. / SB.. DFS- / CFM-moottorit toimitetaan pistoliitinjärjestelmällä SM.. / SB.. varustettuna. Perusversiona SEW-EURODRIVE toimittaa DFS- / CFM-moottorit moottorinpuoleisella laipparasialla varustettuina, ilman vastapistoketta. Anturijärjestelmä liitetään erillisen 12-napaisen pyöröliittimen avulla. DFS-moottorin anturikaapelin sisäänvienti on vakiona aksiaalinen ja CFM-moottorissa vakiona radiaalinen Kaapelin poikkipinta Varmista, että kaapelityyppi on voimassa olevien määräysten mukainen. Mitoitusvirrat on ilmoitettu moottorin tyyppikilvessä. Käytettävät kaapelien poikkipinnat käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Tyyppi Kaapelityyppi Kaapelin poikkipinta [mm 2 ] [AWG] SM11 / SM51 / SM61 4 x 1.5 mm 2 AWG 16 SM52 / SM62 4 x 2.5 mm 2 AWG 14 SM54 / SM64 Moottorikaapeli 4 x 4 mm 2 AWG 12 SM56 / SM66 4 x 6 mm 2 AWG 10 SM59 / SM69 4 x 10 mm 2 AWG 8 SB11 4 x 1.5 mm x 1 mm 2 AWG 16 + AWG 18 SB51 / SB61 4 x 1.5 mm x 1 mm 2 AWG 16 + AWG 18 SB52 / SB62 4 x 2.5 mm x 1 mm 2 AWG 14 + AWG 18 Jarrumoottorikaapeli SB54 / SB64 4 x 4 mm x 1 mm 2 AWG 12 + AWG 18 SB56 / SB66 4 x 6 mm x 1.5 mm 2 AWG 10 + AWG 16 SB59 / SB69 4 x 10 mm x 1.5 mm 2 AWG 8 + AWG Valmiskaapelit Liitinjärjestelmällä SM.. / SB.. tapahtuvaan liitäntään on saatavina SEW-EURO- DRIVElta valmiita kaapeleita. Johdinmerkintä ja kosketinjärjestys käy ilmi seuraavista taulukoista. Mikäli käytät omia kaapeleita, noudata seuraavia ohjeita: Luvussa 10 on kuvattu tehopistoliittimen SM1. / SB1., SM5. / SM6., SB5. / SB6. ja signaalipistoliittimen asennus. Moottorin liitäntään tarkoitetut liitinpiikit on toteutettu puristusliitettävinä. Puristusliitoksiin tulee käyttää vain siihen tarkoitettua työkalua. Eristä monisäikeiset liitäntäjohdot luvun 10 ohjeiden mukaisesti. Irrota väärin asennetut liitinpiikit vain tarkoitukseen suunniteltua irrotustyökalua käyttämällä. Asenna eristerunko signaalipistoliittiimissä moottorin puolelle "nolla-asentoon" (keskiasentoon). Ota koodaus huomioon kaapelin puolella. Ruuvisidoksen kiristysmomentti vaikuttaa standardien EN ja EN mukaiseen vedonpoistoon. Kiristysmomentti on sovitettava kaapelin mukaan. 22 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

23 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Kaapelin mitoitus standardin EN mukaisesti Seuraavassa kuvassa on pienin tarvittava kaapelin poikkipinta riippuen kaapelin pituudesta l [m] ja virrasta I [A] mm² mm² ,5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² 70 1,5 mm² I [A] Hybridikaapeleita voi tilata poikkipinnoilla 1,5 mm 2 (AWG 16) - 10 mm 2 (AWG 8) SEW- EURODRIVElta. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 23

24 5 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Kaapelin kuormituksen taulukko Kaapelin kuormitus virran I johdosta [A] standardin EN taulukon 5 mukaisesti, ympäristön lämpötila 40 C. Kaapelin poikkipinta Kolmijohtiminen vaippasuojattu johto putkessa tai kaapelissa Kolmijohtiminen vaippasuojattu johto päällekkäin seinällä Kolmijohtiminen vaippasuojattu johto vierekkäin vaakasuorassa [mm 2 ] [AWG] [A] [A] [A] 1,5 AWG 16 12,2 15,2 16,1 2,5 AWG 14 16,5 21, AWG , AWG , AWG , AWG , AWG , AWG ,0 114 Tiedot ovat pelkästään suuntaa antavia eivätkä ne korvaa tulojohdinten tarkkaa suunnittelua ja kulloisenkin käyttötarkoituksen huomioonottoa ja voimassa olevien määräysten noudattamista. Poikkipintojen mitoituksessa on otettava huomioon pääteasteen tulojohtimen jännitehäviö, erityisesti DC-24-V-jarrukäämissä. Laskennassa on otettava huomioon erityisesti kiihdytysvirta. 24 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

25 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Servomoottorin ja kaapelin poikkipinnan yhteensopivuus Mitoituspyörimisnopeus n N [min 1 ] Moottori M 0 [Nm] 1) UL-alueella mahdollinen vain liitäntäkotelon kanssa 400 V 230 V I 0 [A] SM SB I 0 [A] Liitäntäpoikkipintaehdotukset jännitteen ollessa 230V ovat riittävät määräyksille NFPA 79 ja UL 508C (ei 1). Muita moottorivaihtoehtoja DFS / 230 V on saatavana pyynnöstä. SM SB CFM71S / / 61 CFM71M / / 61 CFM71L / / 62 CFM90S / / 62 CFM90M / / 64 CFM90L / / 66 CFM112S / / 66 CFM112M / / 69 CFM112L / / 69 1) CFM112H / 69 DFS56M DFS56L DFS56H CFM71S / / 61 CFM71M / / 62 CFM71L / / 64 CFM90S / / 64 CFM90M / / 66 CFM90L / / 69 CFM112S / / 69 1) CFM112M / / 69 1) CFM112L / 69 1) 48 CFM112H DFS56M DFS56L DFS56H CFM71S / / 62 CFM71M / / 64 CFM71L / / 66 CFM90S / / 66 CFM90M / / 69 CFM90L / / 69 CFM112S / / 69 CFM112M / CFM112L / 69 CFM112H DFS56M DFS56L DFS56H CFM71S / / 64 CFM71M / / 64 CFM71L / / 69 CFM90S / / 69 CFM90M / / 69 1) CFM90L / Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 25

26 5 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu HUOM! Pistoliitinten SM / SB yhteensopivuudet eivät ole sitovia. Myös kaikkia muita poikkipintoja voidaan käyttää, mikäli laitteiston dynamiikka sallii sen. 26 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

27 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottoreiden moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne Seuraavasta kuvasta käy ilmi moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne: [1] [2] [6] [5] X [3] 500 ±5 [4] [1] [2] [3] [4] [5] [6] Pistoke: Intercontec BSTA 078 Painettu teksti SEW-EURODRIVE Tyyppikilpi Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Sallittu kaapelin pituus teknisten dokumenttien mukaisesti. Esivalmisteltu kaapelinpää taajuusmuuttajia varten Kaapelin toimitussisältöön kuuluvat tarvittavat pikkuosat. Suojaus n. 20 mm + 5 mm taitettuna Moottorin puoleinen valmistelu Moottorikaapeleissa on moottorin puolella 8-napainen pistoliitin ja liitinpiikit. Suojajohdin on liittimen kotelon sisällä kytketty EMC-vaatimusten mukaisella tavalla. Kaikissa pistoliittimissa on kaapelin puolella lamellitiiviste ja standardin EN mukainen vedonpoisto. Taajuusmuuttajan puoleinen valmistelu Moottori- ja jarrutehokaapeleissa yksittäisjohtimet ovat vapaina ja suojajohdin on valmisteltu kytkentäkaapissa tapahtuvaa maadoitusta varten. Kaapeli on vielä valmisteltava loppuun saakka kutakin taajuusmuuttajaa varten. Tarvittavat pikkuosat ovat pussissa kaapelin mukana. Pikkuosat Taajuusmuuttajan teholiittimeen liitettävien johdinten poikkipinnoista riippuen mukana toimitetaan seuraavat pikkuosat: Pussi nro. 1 Sisältö 4 x pääteholkki 1.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 1.5 mm 2 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 27

28 5 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin moottorikaapeli Moottorikaapelin DFS kuva X Moottorikaapeleiden DFS tyypit Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin Asennus Tuotenumero poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus SM mm 2 (AWG 16) Energiansiirtoketjuasennus Moottorikaapeleiden DFS kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X BSTA napainen jossa liitinpiikit Kosketin Kaapelin johtimen väri Varattu Välike 1 (BK) musta U Pussillinen 2 (GN / YE) vihreä / keltainen PE pikkuosia 3 (BK) musta W 4 (BK) musta V W1 PE 2 3 D 4 C V1 B U1 1 A Moottorikaapelin DFS varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Asennus Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Tuotenumero Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

29 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin moottorin jatkokaapeli Moottorin jatkokaapelin DFS kuva X Y Moottorin jatkokaapelien DFS tyypit Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Asennus Tuotenumero Moottorin jatkokaapelin DFS kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X BSTA napainen, varustettu liitinpiikeillä 1 Kaapelin johtimen väri (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W Varattu Energiansiirtoketjuasennus Kosketin Kosketin U 1 Pistoliitin Kuva Y BKUA napainen jossa pistokeliittimet 2 (GR / YE) PE 2 Vihreä/Keltainen W/3 D 3 (BK / WH) W 3 C 3 PE 4 4 Musta jossa V 4 valkoiset merkit 2 V/2 B U, V, W A 1 U/1 Moottorin jatkokaapelin DFS varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä varustettuun moottorin jatkokaapeliin (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Asennus Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Tuotenumero Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 29

30 5 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin jarrumoottorikaapelit Jarrumoottorikaapelin DFS kuva X Jarrumoottorikaapelien DFS tyypit Pistolittimen tyyppi SB11 SB11 Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Asennus Tuotenumero Kiinteä asennus Jarrumoottorikaapelien DFS kosketinjärjestys W1 PE V1 U1 Pistoliitin Kuva X BSTA napainen, varustettu liitinpiikeillä 2 3 D 4 1 A C B BK/+ Kosketin Kaapelin johtimen väri Varattu Välike 1 (BK / WH) Musta valkoisilla merkeillä U, V, W 2 (GN / YE) Vihreä/Keltainen PE 3 (BK / WH) W 4 Musta valkoisilla merkeillä U, V, W V A n. c. B n. c. C (BK / WH) 2 D Musta valkoisilla merkeillä 1, 2 1 U Pussillinen pikkuosia Jarrumoottorikaapelin DFS varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Pistolittimen tyyppi SM11 / SB11 SM11 / SB11 Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Asennus Tuotenumero Kiinteä asennus Energiansiirtoketjuasennus BK/- Energiansiirtoketjuasennus Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

31 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin jarrumoottorin jatkokaapeli Jarrumoottorin jatkokaapelin (DFS) kuva X Y Jarrumoottorin jatkokaapeleiden (DFS) tyypit Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Energiansiirtoketjuasennus Jarrumoottorin jatkokaapeleiden (DFS) kosketinjärjestys W1 PE V1 U1 Pistoliitin Kuva X BSTA napainen, varustettu liitinpiikeillä D A C B BK/+ Kaapelin johtimen väri 1 Musta jossa valkoiset merkit U, V, W (BK / WH) Varattu 2 Vihreä/Keltainen (GN / YE) PE 2 3 Musta jossa W 3 4 valkoiset merkit U, V, W (BK / WH) V 4 A n. c. A B n. c. B C Musta valkoisilla 2 C D merkeillä 1, 2, 3 (BK / WH) 1 D Pistoliitin Kuva Y U 1 BKUA napainen jossa pistokeliittimet BK/+ BK/ C B D A W/3 PE V/2 U/1 Jarrumoottorin jatkokaapeleiden (DFS) varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä varustettuihin jarrumoottorin jatkokaapeleihin (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM11 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Asennus Kosketin Kosketin BK/- Energiansiirtoketjuasennus Tuotenumero Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 31

32 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit 5.6 CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottoreiden moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne Seuraavasta kuvasta käy ilmi moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne: [1] [2] [5] X [3] [6] [4] [1] [2] [3] [4] [5] [6] Pistoke: amfenoli Painettu teksti SEW-EURODRIVE Tyyppikilpi Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Sallittu kaapelin pituus teknisten dokumenttien mukaisesti. Esivalmisteltu kaapelinpää taajuusmuuttajia varten Kaapelin toimitussisältöön kuuluvat tarvittavat pikkuosat. Suojaus n. 20 mm + 5 mm taitettuna Moottorin puoleinen valmistelu Kaapeleissa on moottorin puolella 6-napainen EMC-amfenoli-pistoliitin ja liitinpiikit. Suojajohdin on liittimen kotelon sisällä kytketty EMC-vaatimusten mukaisella tavalla. Kaikissa pistoliittimissa on kaapelin puolella lamellitiiviste ja standardin EN mukainen vedonpoisto. Taajuusmuuttajan puoleinen valmistelu Moottori- ja jarrumoottorikaapeleissa yksittäisjohtimet ovat vapaina ja suojajohdin on valmisteltu kytkentäkaapissa tapahtuvaa maadoitusta varten. Kaapeli on vielä valmisteltava loppuun saakka kutakin taajuusmuuttajaa varten. Tarvittavat pikkuosat ovat pussissa kaapelin mukana. Pikkuosat Taajuusmuuttajan teholiittimeen liitettävien johdinten poikkipinnoista riippuen mukana toimitetaan seuraavat pikkuosat: Pussi nro Sisältö 4 x pääteholkki 1.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 1.5 mm 2 4 x pääteholkki 2.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 2.5 mm 2 4 x pääteholkki 4 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 4 mm 2 4 x M10 U-kaapelikenkää 4 mm 2 4 x M6 U-kaapelikenkää 6 mm 2 4 x M10 U-kaapelikenkää 6 mm 2 4 x M6 U-kaapelikenkää 10 mm 2 4 x M10 rengaskaapelikenkä 10 mm 2 32 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

33 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottorin moottorikaapeli Kuva moottorikaapelista (CFM) X Moottorikaapeleiden (CFM) tyypit Kaapelit on varustettu moottoriliitännän pistokkeella ja pääteholkeilla taajuusmuuttajan liitäntää varten. Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Kiinteä asennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) X SM59 / SM mm 2 (AWG 8) SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Energiansiirtoketjuasennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Moottorikaapelin (CFM) kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X Kosketin Kaapelin johtimen väri Varattu Kosketin Välike Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin U1 V1 W1 (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W U V W Leikattuna vapaa pituus n. 250 mm PE (GN / YE) Vihreä/Keltainen Pussillinen pikkuosia (suojajohdin) Varustettu Phoenixpistoliittimellä GMVSTBW 2,5 / 3 ST Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 33

34 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit Moottorikaapelin (CFM) varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen): Pistolittimen tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) X SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

35 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFMmoottorin moottorin jatkokaapeli Moottorin (CFM) jatkokaapelin kuva X Y Moottorin (CFM) jatkokaapeleiden tyypit Kaapelit on varustettu pistokkeella ja liitäntäkappaleella CFM-moottorikaapelin jatkamista varten. Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Kiinteä asennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) X SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Energiansiirtoketjuasennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Moottorin (CFM) jatkokaapelin kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin Kosketin Johdinmerkintä Kosketin Pistoliitin Kuva Y U1 V1 W1 (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W U1 V1 W1 C148U kytkin ja pistokeliittimet PE (GN / YE) Vihreä/Keltainen PE Moottorin jatkokaapeli on kaikkien kosketinten 1:1-yhteys. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 35

36 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit Moottorin (CFM) jatkokaapelin varapistoliitin Pistoliitin pistokeliittimillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

37 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottorin jarrumoottorikaapelit CFM-jarrumoottorikaapelin kuva X 500 ± CFM-jarrumoottorikaapeleiden tyypit Täydellisen pistoliittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Kiinteä asennus SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Energiansiirtoketjuasennus SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 37

38 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-jarrumoottorikaapeleiden kosketinjärjestys Jarrumoottorin kaapeli on mitoitettu seuraaville jarrun tasasuuntaajille: BME BMP BMH BMK BMV Asiakkaan on tehtävä mitoitus BSG-ohjainlaitteelle uudelleen. Pistoliitin Kuva X Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin Kosketin Johdinmerkintä Varattu Kosketintyyppi Välike U1 V1 W1 Musta jossa valkoiset merkit U, V, W (BK / WH) Vihreä/Keltainen PE (GN / YE) 3 Musta jossa valkoiset merkit 1, 2, 3 (BK / WH) U V W (suojajohdin) Leikattuna vapaa pituus n. 250 mm Varustettu Phoenixpistoliittimellä GMVSTBW 2,5 / 3ST Pussillinen pikkuosia CFM-jarrumoottorin varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

39 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottorin jarrumoottorin jatkokaapeli Kuva jarrumoottorin jatkokaapelista (CFM) X Y Jarrumoottorin (CFM) jatkokaapeleiden tyypit Täydellisen pistoliittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) X SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Kiinteä asennus SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Energiansiirtoketjuasennus X SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 39

40 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit Jarrumoottorin (CFM) jatkokaapeleiden kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin Kosketin U1 V1 W1 Johdinmerkintä Kosketin Pistoliitin Kuva Y (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W U1 V1 W1 PE (GN / YE) Vihreä/Keltainen PE 3 (BK / WH) 3 4 Musta jossa valkoiset merkit 4 5 1, 2, 3 5 C148U kytkin ja pistokeliittimet Jarrumoottorin jatkokaapeli on kaikkien kosketinten 1:1-yhteys. Jarrumoottorin (CFM) jatkokaapeleiden varapistoliitin Pistoliitin teholiittimillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

41 Sähköasennus Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverin takaisinkytkentäkaapelin rakenne Resolverin pistoliittimen kuva [1] [2] [5] X [3] Y [4] [1] [2] [3] [4] [5] Pistoke: Intercontec ASTA Painettu teksti: SEW-EURODRIVE Tyyppikilpi Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Sallittu kaapelin pituus teknisten dokumenttien mukaisesti. Sub-D-pistoke Moottorin puoleinen valmistelu Moottorin puolella liitäntään (RH.M / RH.L / AS1H / ES1H) käytetään Intercontecin liitinpiikeillä varustettua 12-napaista EMC-signaalipistoliitintä. Suojajohdin on kotelon sisällä kytketty EMC-vaatimusten mukaisella tavalla. Kaikissa pistoliittimissä on kaapelin puolella lamellitiiviste. Vastaavaan liitäntäkoteloon on saatavana vaihtoehtoisesti takaisinkytkentäkaapeli. Yksittäisjohtimet ovat vapaina ja ne on valmisteltu liitäntäkoteloon tapahtuvaa liitäntää varten. Taajuusmuuttajan puoleinen valmistelu Taajuusmuuttajan puolella käytetään tavanomaista Sub-D-EMC -pistoketta ja pistokeliittimiä. Taajuusmuuttajan mukaan valitaan joko 9- tai 15-napainen liitin. Hybridikaapeli Ulkovaippaan on kiinnitetty moottorin ja taajuusmuuttajan puolelle tyyppikilpi, jossa on tuotenumero ja valmistajayrityksen tunnus. Tilattava pituus ja sallittu toleranssi vaikuttavat toisiinsa seuraavalla tavalla: Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota EMC-kelpoiseen ympäristöön. HUOM! Suurimman sallitun kaapelipituuden mitoittamisessa on otettava huomioon taajuusmuuttajan järjestelmäkäsikirjan ohjeet. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 41

42 5 Sähköasennus Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverikaapelin pistoliitin RH.M / RH.L MOVIDRIVE MDX61B:lle MOVIDRIVE MDX61B:n resolverikaapelin RH.M / RH.L kuva X Y Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIDRIVE MDX61B:lle tyypit Tyyppi Halkaisija Asennus Tuotenumero DFS / CFM mm 2 Kiinteä asennus (AWG 24) DFS / CFM Energiansiirtoketjuasennus Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIDRIVE MDX61B:lle kosketinjärjestys Moottoriliitäntäpuoli Pistoliitin Kuva X ASTA 021 FR napainen, varustettu liitinpiikeillä E Kosketinnro. Resolverikaapelin RH1M kosketinjärjestys Kuvaus Kaapelin johtimen väri Kuvaus Kosketinnro. Liitäntä MOVIDRIVE MDX61B Pistoliitin Kuva Y 1 R1 (referenssi +) Vaaleanpunainen (PK) R1 (referenssi +) 3 Sub-D 2 R2 (referenssi ) Harmaa (GY) R2 (referenssi ) 8 3 S1 (cos +) Punainen (RD) S1 (cos +) 2 4 S3 (cos ) Sininen (BU) S3 (cos ) 7 5 S2 (sin +) Keltainen (YE) S2 (sin +) 1 6 S4 (sin ) Vihreä (GN) S4 (sin ) 6 7 n. c. 8 n. c. 9 TF / KTY + ruskea (BN) / violetti (VT) 1) TF / KTY TF / KTY valkoinen (WH) / musta (BK) 1) TF / KTY 5 11 n. c. 12 n. c. n. c. 4 1) Kaksinkertainen kytkentä halkaisijan suurentamiseksi 9-napainen Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

43 Sähköasennus Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverikaapelin pistoliitin RH.M / RH.L MOVIAXIS MX:lle MOVIAXIS MX:n resolverikaapelin RH.M / RH.L kuva X Y Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIAXIS MX:lle tyypit Tyyppi Halkaisija Asennus Tuotenumero DFS / CFM mm 2 Kiinteä asennus (AWG 24) DFS / CFM Energiansiirtoketjuasennus Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIAXIS MX:lle kosketinjärjestys Moottoriliitäntäpuoli Pistoliitin Kuva X ASTA 021 FR napainen, varustettu liitinpiikeillä E Kosketinnro. Resolverikaapelin RH1M kosketinjärjestys Kuvaus Kaapelin johtimen väri Kuvaus Kosketinnro. Kaikki liittimet näkyvät kuvassa kosketinpuolella. MOVIAXIS MX:n liitäntä Pistoliitin Kuva Y 1 R1 (referenssi +) Vaaleanpunainen (PK) R1 (referenssi +) 5 Sub-D 2 R2 (referenssi ) Harmaa (GY) R2 (referenssi ) 13 3 S1 (cos +) Punainen (RD) S1 (cos +) 2 4 S3 (cos ) Sininen (BU) S3 (cos ) 10 5 S2 (sin +) Keltainen (YE) S2 (sin +) 1 6 S4 (sin ) Vihreä (GN) S4 (sin ) 9 7 n. c. n. c. 3 8 n. c. n. c. 4 9 TF / KTY + ruskea (BN) / violetti (VT) 1) TF / KTY TF / KTY valkoinen (WH) / musta TF / KTY 6 (BK) 1) 11 n. c. n. c n. c. n. c. 8 n. c. 11 n. c. 12 n. c. 15 1) Kaksinkertainen kytkentä halkaisijan suurentamiseksi 15-napainen Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 43

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI

Käsikirja. MOVI-PLC I/O-järjestelmä. Julkaisuajankohta 07/2007 11617144 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVI-PLC I/O-järjestelmä Julkaisuajankohta 0/00 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet. Julkaisuajankohta 12/2005 GC310000 11407131 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut, kategorian 3D mukaiset MOVIMOT -käyttölaitteet GC310000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10

Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10 Danfoss Bauer GmbH Eberhard-Bauer-Strasse 36-60 73734 Esslingen am Neckar Käyttöohje BA 168 FI - Edition 02/10 ALKUPERÄINEN VERSIO Sisältö Puoli EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus pienjännitedirektiivin 2006/95/EY

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Monikierrostoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 sähkötoimilaitteen ohjausyksiköllä AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo AM 01.1/AM 02.1 Lue ensin

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP. Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFE33B Ethernet/IP Julkaisuajankohta 04/2008 11637544 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Pos : 4 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.1 Sic her hei ts- und Anwendungs hinweis e für Getri ebe @ 3\mod_1375086447713_1242.docx @ 84074 @ @ 1 Pos

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje

Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Räjähdysvaarallisten tilojen pienjännitemoottorit Asennus-, käyttö-, kunnossapito- ja turvallisuusohje Muita kieliversioita katso Web-sivu www.abb.com/motors&generators > Motors > Document library Räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E

Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E Pioneering for You Wilo-CronoLine-IL-E Wilo-CronoTwin-DL-E Wilo-CronoBloc-BL-E sv fi Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje pl ru Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta)

Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011700 fi T (GPK) (täysmetallinen pakettikytkin) sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue

Lisätiedot

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Erittely. Tila: 05.10.2010. Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Erittely Tila: 05.10.2010 Versio: Spez KR C2 ed05 V5 fi Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Saksa Tämän dokumentoinnin osittainenkin

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV

Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Käyttöohjeet Hitsauskone Pico 162 Pico 162 VRD Pico 162 MV Yleisiä huomautuksia Lue käyttöohje kokonaan läpi! Käyttöohjeen tarkoituksena on opastaa käyttäjää käyttämään laitteita turvallisesti. Lue järjestelmän

Lisätiedot