Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/ / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkroniservomoottorit DFS / CFM Julkaisuajankohta 11/ / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Turvaohjeiden rakenne Korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus/varastointi Kokoonpano / asennus Sähköasennus Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Hävittäminen Moottorin rakenne Synkroniservomoottorin DFS rakenne Synkroniservomoottorin CFM rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ennen työn aloittamista Valmistelut Moottorin asennus Asennustoleranssit Sähköasennus Liitinten asennus Johdotusohjeita Moottorin ja anturijärjestelmän kytkeminen pistoliittimellä SM.. / SB Kaapelin poikkipinnan suunnittelu DFS-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottoreiden tehokaapelit Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Takaisinkytkentäkaapeli HIPERFACE -anturille Erillistuulettimen kaapeli DFS- ja CFM-moottoreiden moottorikaapeleille asetetut vaatimukset DFS- ja CFM-moottoreiden takaisinkytkentäkaapeleille asetetut vaatimukset Moottorin kytkeminen liitäntäkotelon kautta BR-jarrun liittäminen (CFM-moottori) B-jarrun liittäminen (DFS56-moottori) Lisävarusteet Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 3

4 Sisällysluettelo 6 Käyttöönotto Käyttöönoton edellytykset Toimintahäiriöt Moottoriin liittyvät ongelmat Servotaajuusmuuttajan käyttöön liittyvät ongelmat Jarruun liittyvät häiriöt Tarkastus / huolto Tarkastusta ja huoltoa koskevia turvaohjeita Tarkastusvälit Jarrun B (DFS) tarkastustoimet Jarrun BR (CFM) tarkastustoimet Tekniset tiedot Servomoottoreiden tekniset päätiedot Pistoliitin Kytkentä liitäntäkoteloa käyttämällä Jarrutustyö, jarrumomentit Jarrukäämin vastukset Jarrun BR käyttövirrat Liite Puristustyökalut Teholiittimen SM11 / SB11 asennus (servomoottorille DFS56) Asennus tehopistoliittimet SM5. / SM6. ja SB5. / SB Signaalipistoliittimen (resolveri / HIPERFACE ) asennus Synkroniservomoottoreiden DFS / CFM kytkentäkaaviot Tehopistoliittimillä varustettujen CFM-moottoreiden kytkentäkaavio Signaalipistoliittimillä varustettujen CFM-moottoreiden kytkentäkaavio Liitäntäkotelolla varustettujen CFM-moottoreiden kytkentäkaavio Tehopistoliittimillä varustettujen DFS-moottoreiden kytkentäkaavio Signaalipistoliittimillä varustettujen DFS-moottoreiden kytkentäkaavio Liitäntäkotelolla varustettujen DFS-moottoreiden kytkentäkaavio Erillistuulettimen VR kytkentäkaavio Osoiteluettelo Hakemisto Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

5 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Käyttöohje on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Käyttöohjeen on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku HUOMIO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 5

6 1 Yleisiä ohjeita Korvausvaatimukset 1.3 Korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! 1.4 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on sähkömoottoreiden varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW- EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 6 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

7 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot. Omistajan on varmistettava, että turvallisuusohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVEn puoleen. 2.1 Yleistä VAARA! Servomoottoreissa, vaihdemoottoreissa ja vaihteissa voi olla toiminnan aikana jännitteisiä, eristämättömiä ja mahdollisesti liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: Voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet Moottorissa / vaihdemoottorissa olevat varoitus- ja turvakilvet sekä kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönotto-ohjeet ja liitäntäkaaviot Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Tarvittavan suojuksen tai kotelon luvattomasta poistosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Lisätietoja on tuotetta koskevissa dokumenteissa. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 7

8 2 Turvaohjeita Kohderyhmä 2.2 Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoiset henkilöt ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Mekaniikkaan liittyvä (esimerkiksi mekaanikon tai mekatronikon) koulutus. Tämän käyttöohjeen tuntemus Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoiset sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Elektrotekniikkaan liittyvä (esimerkiksi elektronikon tai mekatronikon) koulutus. Tämän käyttöohjeen tuntemus Kaikkia muita osa-alueita, kuten kuljetusta, varastointia, käyttöä ja hävittämistä, koskevat työt on annettava soveltuvalla tavalla koulutettujen henkilöiden suoritettavaksi. 2.3 Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu käyttöohjeiden noudattaminen. Synkroniservomoottorit DFS / CFM ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön suunniteltuja käyttömoottoreita. Moottoreita saa kuormittaa sallituista poikkeavilla arvoilla (ks. tyyppikilpi) ja käyttää muualla kuin teollisuus- ja ammattikäytössä vain SEW-EURODRIVEn luvalla. Synkroniservomoottorit DFS / CFM täyttävät pienjännitedirektiivin 2006/95/EY vaatimukset. Määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen on kielletty niin kauan, kunnes lopputuotteen on todettu olevan konedirektiivin 98/37/EY mukainen. Tekniset tiedot sekä liitäntätiedot löytyvät tyyppikilvestä ja dokumenteista, ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Seuraavat käyttökohteet ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa Käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. 8 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

9 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Muut voimassa olevat dokumentit Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja: Käyttöohje "Vaihteiden tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W" Luettelo "Välyksettömät servovaihdemoottorit (BSF.., PSF..)" Taajuusmuuttajan käyttöohje, kun moottoreita ohjataan taajuusmuuttajalla Laitetta koskevat liitäntäkaaviot 2.5 Kuljetus/varastointi Noudata kuljetusta, varastointia ja asianmukaista käsittelyä koskevia ohjeita. Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Mikäli laitteessa havaitaan kuljetusvaurioita, sitä ei saa ottaa käyttöön, vaan silloin on otettava yhteyttä SEW-EURODRIVEen. Poista kuljetusvarmistukset ennen käyttöönottoa. Kiristä silmukkaruuvit kiinni. Silmukat on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan: niihin ei saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia. Asennetut silmukkaruuvit noudattavat standardia DIN 580, jossa määritettyjä kuormia ja määräyksiä on noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma tulee kiinnittää molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Jos servomoottoria ei asenneta heti sen toimittamisen jälkeen, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. 2.6 Kokoonpano / asennus Noudata myös luvussa 4 "Mekaaninen asennus" ja luvussa 5 "Sähköasennus" olevia ohjeita. Laitteet on pystytettävä ja jäähdytettävä asianomaisiin dokumentteihin sisältyvien ohjeiden mukaisella tavalla. Synkroniservomoottorit on suojattava liian suurelta kuormitukselta. Erityisesti kuljetettaessa ja käsiteltäessä on varottava osien vääntymistä. Seuraavat käyttökohteet ovat kiellettyjä, ellei laitetta ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa Käyttö ympäristöissä, joissa esiintyy haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä jne. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 9

10 2 Turvaohjeita Sähköasennus 2.7 Sähköasennus Sähköiset asennukset on tehtävä kansallisten asetusten, määräysten ja standardien mukaisesti (esim. johdinpoikkipinta-alojen, varokkeiden, suojamaakytkentöjen asennukset). Tuotedokumentit sisältävät täydentäviä ohjeita. Noudata tyyppikilvessä olevia kytkentätietoja ja poikkeavia tietoja. Noudata luvussa 5 "Sähköasennus" olevia ohjeita. 2.8 Käyttöönotto/käyttö Selvitä syy normaalitoiminnasta poikkeaviin muutoksiin, kuten lämpötilan, melun tai tärinän lisääntymiseen. Ota tarvittaessa yhteys valmistajaan. Noudata luvussa 6 "Käyttöönotto" olevia ohjeita. 2.9 Tarkastus / huolto Noudata luvussa 8 "Tarkastus/huolto" olevia ohjeita Hävittäminen Tuotteen valmistusaineina on käytetty: rautaa alumiinia kuparia muovia elektroniikkakomponentteja Osat on hävitettävä niissä käytetyn materiaalin perusteella ja voimassaolevia määräyksiä noudattaen. 10 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

11 Moottorin rakenne Synkroniservomoottorin DFS rakenne 3 3 Moottorin rakenne HUOM! Seuraavat piirrokset ovat periaatepiirroksia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Moottorin kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! 3.1 Synkroniservomoottorin DFS rakenne [313] [318] [316] [321] [1] [7] [10] [11] [314] [319] [304] AS1H / ES1H [220] [106] [16] [550] [44] [42] [305] [304] [1] Roottori [304] Kotelon kansi [7] Laippalaakerikilpi [305] Resolveri [10] Varmistin [313] Lukituslevy [11] Urakuulalaakeri [314] Pistokeliitin teho / jarru [16] Staattori [316] Teholiitin, täydellinen [42] B-laakerikilpi [318] Laipparasia, täydellinen [44] Urakuulalaakeri [319] Signaalin pistokeliitin [106] Akselin tiiviste ilman jousta [321] Signaaliliitin, täydellinen [220] Absoluuttianturi [550] Kokonainen jarru Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 11

12 3 Moottorin rakenne Synkroniservomoottorin CFM rakenne 3.2 Synkroniservomoottorin CFM rakenne [313] [316] [317] [312] [327] [1] [44] [550] [660] [318] [321] [305] [737] [304] [42] [11] [105] [16] [7] [106] [1] Roottori [312] Liitinkotelo [7] Laippalaakerikilpi [313] Lukituslevy [11] Urakuulalaakeri [316] Teholiitin, täydellinen [16] Staattori [317] Liitinpiikki [42] B-laakerikilpi [318] Laipparasia, täydellinen [44] Urakuulalaakeri [321] Signaaliliitin, täydellinen [105] Jousilevy [327] Kansi [106] Akselitiiviste [550] Kokonainen jarru [304] Kotelon kansi [660] Vapautusvipu [305] Resolveri [737] Anturikotelo 12 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

13 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Tyyppikilpi Esimerkki: Synkronijarrumoottori CFM 71M /BR /TF /RH1M Bruchsal/Germany CFM71M/BR/TF/RH1L/SB ,5 Nm 3000 r/min 400 V Typ Nr. Motor M 0 n N U Sys Bremse Getriebe Ma pk i :1 230 V 14 IM B5 I 0 I max Iso.Kl. Nm Nm n a pk Gleichrichter / n e pk 3 IEC60034 Permanentmagnet IP 65 C 4,3 A 17,2 A 155 (F) BME kg 13,0 r/min Umrichterbetrieb Made in Germany Tyyppimerkinnät DFS / CFM Synkroniservomoottorit DS... Asennusmoottori rakennekoon 56 vaihteelle DFS... Laippamalli rakennekoko 56 CM... Asennusmoottori rakennekoon 71 / 90 / 112 vaihteelle CFM... Laippamalli rakennekoko 71 / 90 / 112 Synkroniservomoottoreiden vakiovarusteet /SM.0 /SB.0 /RH1M /RH1L /TF /KTY Moottorin pistoliitin (vain moottorinpuoleinen pistorasia) Moottorin + jarrun pistoliitin (vain moottorinpuoleinen pistorasia) Resolveri Resolveri jarrumoottoreissa Lämpötila-anturi (PTC-vastus) Lämpötila-anturi Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 13

14 3 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Synkroniservomoottoreiden valinnaiset lisävarusteet /B Levyjarru rakennekoko 56 /BR Levyjarru rakennekoko 71 / 90 / 112 /HR.. jossa itsestään vapautuva käsivapautin rakennekoko 71 / 90 / 112 /SM.. Moottorin pistoliitin, täydellinen, jossa rakennekoon ja liitännän poikkipinnan tunnistusmerkintä SB.. Moottorin + jarrun pistoliitin, täydellinen, jossa rakennekoon ja liitännän poikkipinnan tunnistusmerkintä /ES1H Anturi HIPERFACE Single-Turn, paisunta-akseli, rakennekoko 56 / 71 / 90 / 112 /AS1H Anturi HIPERFACE Multi-Turn, paisunta-akseli, rakennekoko 56 / 71 / 90 / 112 /AV1H Anturi HIPERFACE Multi-Turn, umpiakseli, rakennekoko 56 / 71 / 90 / 112 /AV1Y Anturi SSI Multi-Turn, umpiakseli, rakennekoko 56 /AK0H Anturi SSI Multi-Turn, umpiakseli, rakennekoko 56 /EK0H Anturi HIPERFACE Single-Turn, paisunta-akseli, rakennekoko 56 /VR Erillistuuletin /KK Liitäntäkotelo /KK5 Liitäntäkotelot käytettäessä radiaalista anturia /KK6 Liitäntäkotelot käytettäessä aksiaalista anturia Esimerkki tyyppimerkinnästä: Synkronijarrumoottori DFS DFS 56L /B /TF /RH1M /SM11 Moottorin lisävaruste pistoliitin Vakiovaruste resolveri Vakiovaruste lämpötila-anturi TF Moottorin lisävaruste jarru Rakennekoko 56L Laippamoottori sarja DFS 14 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

15 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero Esimerkki tyyppimerkinnästä: Synkronijarrumoottori CFM CFM 112S /BR /TF /AS1H /SB50 Vakiovaruste pistoliitin Moottorin lisävaruste HIPERFACE - anturi Multi-Turn Vakiovaruste lämpötila-anturi TF Moottorin lisävaruste jarru Rakennekoko 112S Laippamoottori sarja CFM SEW-EURODRIVEn moottoreiden toimituslaajuus SEW-EURODRIVEn servomoottoreiden toimituslaajuus jakautuu vakiomoottoreiden osalta seuraavasti: Tilausvahvistuksella varustettu toimitus 1 x Käyttöohje, haluttaessa kyseisen maan kielellä. Kun tilaus sisältää useita servomoottoreita, asiakas voi vähentää käyttöohjeiden lukumäärää. 1 x Käyttöönottoon liittyvät turvaohjeet haluttaessa. 1 x Varaosaluettelo haluttaessa. Käyttölaitteella varustettu toimitus 1 x Tilausvahvistuksen mukainen moottori. Valmiskaapeli 1 x Pussillinen pikkuosia, pääteholkkeja ja kaapelikenkä SEW-EURODRIVEn taajuusmuuttajaan liittämistä varten. Erillistuuletin 1 x Teholiitin 1 x Tehorasia 4 x Kuusiokantaruuvi 4 x Nelikulmamutteri Pistoliitin 1 x Anturin pistoke (säteen tai akselin suuntainen) 10 x Puristusliitinpiikit anturin pistokkeille, joiden johdinpoikkipinta on 0,25 mm 2 0,5 mm 2 1 x Liitinvastake moottorin teho SM50 4 x Puristusliitinpiikit kunkin johdinpoikkipinnan 1,5, 2,5, 4, 6 tai 10 mm 2 teholiitäntää varten. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 15

16 3 Moottorin rakenne Tyyppikilpi, tyyppimerkintä ja tehdasnumero SEW-EURODRIVEn servomoottoreiden toimituslaajuus jakautuu jarrumoottoreiden osalta seuraavasti: Tilausvahvistuksella varustettu toimitus 1 x Käyttöohje, haluttaessa kyseisen maan kielellä. Kun tilaus sisältää useita servomoottoreita, asiakas voi vähentää käyttöohjeiden lukumäärää. 1 x Käyttöönottoon liittyvät turvaohjeet haluttaessa. 1 x Varaosaluettelo haluttaessa. Käyttölaitteella varustettu toimitus 1 x Tilausvahvistuksen mukainen moottori. Valmiskaapeli 1 x Pussillinen pikkuosia, pääteholkkeja ja kaapelikenkä SEW-EURODRIVEn taajuusmuuttajaan liittämistä varten. Jarru 1 x Jarrun tasasuuntaaja BME hattukiskoasennusta varten vaihtovirtajännitteellä tai vaihtoehtoisesti: - jarrun tasasuuntaaja BMP, BMH tai BMK - jarrunohjain BSG, kun jännite on 24 V DC 1 x Käsikäyttöinen vapautusvipu, kun jarru on tilattu käsivapauttimella varustettuna. Erillistuuletin 1 x Teholiitin 1 x Tehorasia 4 x Kuusiokantaruuvi 4 x Nelikulmamutteri 4 x Pidikekulma Pistokeliitin 1 x Anturin pistoke (säteen tai akselin suuntainen) 10 x Puristusliitinpiikit anturin pistokkeille, joiden johdinpoikkipinta on 0,25 mm 2 0,5 mm 2. 1 x Liitinvastake moottorin teho ja jarru SB50 4 x Puristusliitinpiikit kunkin johdinpoikkipinnan 1,5, 2,5, 4, 6 tai 10 mm 2 teholiitäntää varten 3 x Puristusliitinpiikit kunkin johdinpoikkipinnan 1 mm 2 tai 1,5 mm 2 jarruliitäntää varten Esimerkki: Valmistusnumero Valmistusvuotta osoittavat loppunumerot (2 numeroa) Juokseva kappalenumero (4-numeroinen) Tilausnumero (10-numeroinen) Myyntiorganisaatio 16 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

17 Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet 4 4 Mekaaninen asennus 4.1 Tarvittavat työkalut / apuvälineet Vakiotyökalut Asennustyökalu Pääteholkkeja käytettäessä: Puristuspihdit ja pääteholkit Pistoliitinten puristuspihdit Irrotustyökalu 4.2 Ennen työn aloittamista Käyttölaitteen saa asentaa vain, jos käyttölaitteen tyyppikilven tiedot tai taajuusmuuttajan lähtöjännite vastaavat sähköverkon arvoja käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia vaurioita) on varmistettu, että seuraavat ehdot on täytetty: ympäristön lämpötila 20 C +40 C että ympäristössä ei esiinny öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä eikä säteilyä jne. asennuskorkeus on enintään 1000 m merenpinnan yläpuolella Erityisrakenteet: käyttölaite on valmistettu ympäristöolosuhteiden mukaan 4.3 Valmistelut Poista moottorin akseleiden päistä huolellisesti korroosionsuoja-aine, lika ja vastaavat pinttymät (käytä tavallista liuotinta). Liuotinta ei saa päästä laakereihin eikä tiivisteisiin, koska se voi aiheuttaa konevaurioita. HUOMIO! Liuotin voi aiheuttaa vaurioita laakereihin ja tiivisterenkaisiin. Aineellisten vahinkojen mahdollisuus! Suojaa laakerit ja tiivisteet liuottimelta Asennus pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen Kuulalaakereiden rasvan käyttöikä lyhenee 10 % vuodessa yli vuoden kestäneen varastoinnin jälkeen. Tarkasta, onko moottoriin päässyt kosteutta pitkän varastointiajan aikana. Silloin on mitattava eristysvastus (mittausjännite DC 500 V). Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 17

18 4 Mekaaninen asennus Valmistelut Lämpötila vaikuttaa voimakkaasti eristysvastukseen (ks. seuraava kuva)! Mikäli eristysvastus ei ole riittävä, moottori on kuivattava. Oheisessa kuvassa on esitetty eristysvastuksen riippuvuus lämpötilasta. [MΩ] [1] 1 0, [ C] Moottorin kuivaus HUOM! Eristysvastus liian pieni: Æ Servomoottori on saanut kosteutta Toimenpide: Lämmitä moottoria lämpimällä ilmalla Avaa moottoritilaa niin paljon, että kosteus pääsee haihtumaan sisätilasta. Tarkista lopuksi, että liitäntärasia on puhdas ja kuiva liitäntä- ja kiinnitysosissa ei ole korroosiota sauman tiiviste on kunnossa kaapelien läpivientiholkit ovat tiiviitä, puhdista ja vaihda tarvittaessa. 18 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

19 Mekaaninen asennus Moottorin asennus Moottorin asennus HUOMIO! Moottori voi vaurioitua virheellisen asennuksen seurauksena. Mahdolliset esinevahingot! Moottorin saa asentaa vain ilmoitettuun asennusasentoon tasaiselle, tärinättömälle ja vääntymättömälle alustalle. Kohdista moottori ja käytettävä koneikko huolellisesti toisioakselin liiallisen kuormituksen välttämiseksi. Noudata sallittuja poikittaisia ja aksiaalisia voimia Æ Luettelo "Välyksettömät servovaihdemoottorit (BSF.., PSF..)" Vältä akselin päähän kohdistuvia iskuja. HUOMIO! Pystyasentoon asennettavat erillistuulettimella VR varustetut mallit voivat vaurioitua, mikäli niihin pääsee kosteutta tai vieraita esineitä. Mahdolliset esinevahingot! Suojaa pystysasentoon asennettavat erillistuulettimella VR varustetut mallit suojuksella. Erillistuuletinta käytettäessä on otettava huomioon esteetön jäähdytysilman syöttö. Varmista, että muiden laitteiden lämmintä poistoilmaa ei imetä takaisin. Akselille jälkikäteen kiilan avulla asennettavat osat on tasapainotettava puolella kiilalla. Moottorin akselit on mahdollisesti tasapainotettu puolella kiilalla - (värähtelyn voimakkuus "N" standardin EN/IEC mukaisesti). Moottoria saa käyttää vain kiilan kanssa. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 19

20 4 Mekaaninen asennus Asennustoleranssit Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Järjestele moottori- ja anturiliitännät mahdollisuuksien mukaan siten, etteivät pistokkeiden johtimet suuntaudu ylöspäin. Voitele kaapelien läpivientiholkkien ja sulkutulppien kierteet tiivistemassalla ja kiristä ruuviliitokset tiukalle. Voitele ne sen jälkeen vielä kerran. Puhdista liittimien tiivistepinnat (moottori- ja anturiliitännät) ennen uudelleenasennusta. Vaihda haurastuneet tiivisteet. Paranna korroosiosuojausta tarvittaessa. Tarkista tarvittava kotelointiluokka. 4.5 Asennustoleranssit Akselin pää EN mukainen läpimittatoleranssi ISO k6 Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto DR. Laippa EN mukainen keskitysreunan toleranssi ISO j6 20 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

21 Sähköasennus Liitinten asennus 5 5 Sähköasennus VAARA! Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara. Kuolema tai vakava loukkaantuminen! Asennuksessa on ehdottomasti noudatettava luvun 2 turvallisuusohjeita! Moottorin ja jarrun kytkennöissä on käytettävä standardin EN käyttökategorian AC-3 mukaisia koskettimia. Kun moottoria ohjataan taajuusmuuttajalla, on otettava huomioon taajuusmuuttajan valmistajan johdotusohjeet. Noudata servotaajuusmuuttajan käyttöohjetta. 5.1 Liitinten asennus HUOMIO! Liittimen kiristäminen sen ollessa väärin paikoillaan johtaa väärään asentoon, mikä rikkoo eristerungon. Mahdolliset esinevahingot! Tarkasta seuraavat seikat teho- ja signaaliliittimiä asennettaessa: että asennusasento on oikea että kehällä oleva lukitusnokka on oikeassa asennossa että liittimen lukitusta voidaan kiertää käyttämättä paljon voimaa. 5.2 Johdotusohjeita Jarrunohjainten häiriöltä suojaaminen Älä sijoita suojaamattomia jarrujohtimia samaan kaapeliin tahdistettujen tehojohtimien kanssa jarruohjaimen suojaamiseksi häiriöiltä. Tahdistettuja tehojohtimia ovat ennen kaikkea: taajuus- ja servomuuttajilta, pehmeäkäynnistys- ja jarrulaitteilta lähtevät johtimet jarruvastuksiin tms. menevät johtimet Terminen moottorinsuoja Asenna TF-/KTY-liitäntä erilleen muista tehokaapeleista, vähintään 200 mm:n etäisyydelle. Yhteinen kaapelointi on sallittu vain, kun TF-/KTY-johdin tai tehokaapeli on häiriösuojattu. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 21

22 5 Sähköasennus Moottorin ja anturijärjestelmän kytkeminen pistoliittimellä SM.. / SB Moottorin ja anturijärjestelmän kytkeminen pistoliittimellä SM.. / SB.. DFS- / CFM-moottorit toimitetaan pistoliitinjärjestelmällä SM.. / SB.. varustettuna. Perusversiona SEW-EURODRIVE toimittaa DFS- / CFM-moottorit moottorinpuoleisella laipparasialla varustettuina, ilman vastapistoketta. Anturijärjestelmä liitetään erillisen 12-napaisen pyöröliittimen avulla. DFS-moottorin anturikaapelin sisäänvienti on vakiona aksiaalinen ja CFM-moottorissa vakiona radiaalinen Kaapelin poikkipinta Varmista, että kaapelityyppi on voimassa olevien määräysten mukainen. Mitoitusvirrat on ilmoitettu moottorin tyyppikilvessä. Käytettävät kaapelien poikkipinnat käyvät ilmi seuraavasta taulukosta. Tyyppi Kaapelityyppi Kaapelin poikkipinta [mm 2 ] [AWG] SM11 / SM51 / SM61 4 x 1.5 mm 2 AWG 16 SM52 / SM62 4 x 2.5 mm 2 AWG 14 SM54 / SM64 Moottorikaapeli 4 x 4 mm 2 AWG 12 SM56 / SM66 4 x 6 mm 2 AWG 10 SM59 / SM69 4 x 10 mm 2 AWG 8 SB11 4 x 1.5 mm x 1 mm 2 AWG 16 + AWG 18 SB51 / SB61 4 x 1.5 mm x 1 mm 2 AWG 16 + AWG 18 SB52 / SB62 4 x 2.5 mm x 1 mm 2 AWG 14 + AWG 18 Jarrumoottorikaapeli SB54 / SB64 4 x 4 mm x 1 mm 2 AWG 12 + AWG 18 SB56 / SB66 4 x 6 mm x 1.5 mm 2 AWG 10 + AWG 16 SB59 / SB69 4 x 10 mm x 1.5 mm 2 AWG 8 + AWG Valmiskaapelit Liitinjärjestelmällä SM.. / SB.. tapahtuvaan liitäntään on saatavina SEW-EURO- DRIVElta valmiita kaapeleita. Johdinmerkintä ja kosketinjärjestys käy ilmi seuraavista taulukoista. Mikäli käytät omia kaapeleita, noudata seuraavia ohjeita: Luvussa 10 on kuvattu tehopistoliittimen SM1. / SB1., SM5. / SM6., SB5. / SB6. ja signaalipistoliittimen asennus. Moottorin liitäntään tarkoitetut liitinpiikit on toteutettu puristusliitettävinä. Puristusliitoksiin tulee käyttää vain siihen tarkoitettua työkalua. Eristä monisäikeiset liitäntäjohdot luvun 10 ohjeiden mukaisesti. Irrota väärin asennetut liitinpiikit vain tarkoitukseen suunniteltua irrotustyökalua käyttämällä. Asenna eristerunko signaalipistoliittiimissä moottorin puolelle "nolla-asentoon" (keskiasentoon). Ota koodaus huomioon kaapelin puolella. Ruuvisidoksen kiristysmomentti vaikuttaa standardien EN ja EN mukaiseen vedonpoistoon. Kiristysmomentti on sovitettava kaapelin mukaan. 22 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

23 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Kaapelin mitoitus standardin EN mukaisesti Seuraavassa kuvassa on pienin tarvittava kaapelin poikkipinta riippuen kaapelin pituudesta l [m] ja virrasta I [A] mm² mm² ,5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² 70 1,5 mm² I [A] Hybridikaapeleita voi tilata poikkipinnoilla 1,5 mm 2 (AWG 16) - 10 mm 2 (AWG 8) SEW- EURODRIVElta. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 23

24 5 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Kaapelin kuormituksen taulukko Kaapelin kuormitus virran I johdosta [A] standardin EN taulukon 5 mukaisesti, ympäristön lämpötila 40 C. Kaapelin poikkipinta Kolmijohtiminen vaippasuojattu johto putkessa tai kaapelissa Kolmijohtiminen vaippasuojattu johto päällekkäin seinällä Kolmijohtiminen vaippasuojattu johto vierekkäin vaakasuorassa [mm 2 ] [AWG] [A] [A] [A] 1,5 AWG 16 12,2 15,2 16,1 2,5 AWG 14 16,5 21, AWG , AWG , AWG , AWG , AWG , AWG ,0 114 Tiedot ovat pelkästään suuntaa antavia eivätkä ne korvaa tulojohdinten tarkkaa suunnittelua ja kulloisenkin käyttötarkoituksen huomioonottoa ja voimassa olevien määräysten noudattamista. Poikkipintojen mitoituksessa on otettava huomioon pääteasteen tulojohtimen jännitehäviö, erityisesti DC-24-V-jarrukäämissä. Laskennassa on otettava huomioon erityisesti kiihdytysvirta. 24 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

25 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu Servomoottorin ja kaapelin poikkipinnan yhteensopivuus Mitoituspyörimisnopeus n N [min 1 ] Moottori M 0 [Nm] 1) UL-alueella mahdollinen vain liitäntäkotelon kanssa 400 V 230 V I 0 [A] SM SB I 0 [A] Liitäntäpoikkipintaehdotukset jännitteen ollessa 230V ovat riittävät määräyksille NFPA 79 ja UL 508C (ei 1). Muita moottorivaihtoehtoja DFS / 230 V on saatavana pyynnöstä. SM SB CFM71S / / 61 CFM71M / / 61 CFM71L / / 62 CFM90S / / 62 CFM90M / / 64 CFM90L / / 66 CFM112S / / 66 CFM112M / / 69 CFM112L / / 69 1) CFM112H / 69 DFS56M DFS56L DFS56H CFM71S / / 61 CFM71M / / 62 CFM71L / / 64 CFM90S / / 64 CFM90M / / 66 CFM90L / / 69 CFM112S / / 69 1) CFM112M / / 69 1) CFM112L / 69 1) 48 CFM112H DFS56M DFS56L DFS56H CFM71S / / 62 CFM71M / / 64 CFM71L / / 66 CFM90S / / 66 CFM90M / / 69 CFM90L / / 69 CFM112S / / 69 CFM112M / CFM112L / 69 CFM112H DFS56M DFS56L DFS56H CFM71S / / 64 CFM71M / / 64 CFM71L / / 69 CFM90S / / 69 CFM90M / / 69 1) CFM90L / Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 25

26 5 Sähköasennus Kaapelin poikkipinnan suunnittelu HUOM! Pistoliitinten SM / SB yhteensopivuudet eivät ole sitovia. Myös kaikkia muita poikkipintoja voidaan käyttää, mikäli laitteiston dynamiikka sallii sen. 26 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

27 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottoreiden moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne Seuraavasta kuvasta käy ilmi moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne: [1] [2] [6] [5] X [3] 500 ±5 [4] [1] [2] [3] [4] [5] [6] Pistoke: Intercontec BSTA 078 Painettu teksti SEW-EURODRIVE Tyyppikilpi Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Sallittu kaapelin pituus teknisten dokumenttien mukaisesti. Esivalmisteltu kaapelinpää taajuusmuuttajia varten Kaapelin toimitussisältöön kuuluvat tarvittavat pikkuosat. Suojaus n. 20 mm + 5 mm taitettuna Moottorin puoleinen valmistelu Moottorikaapeleissa on moottorin puolella 8-napainen pistoliitin ja liitinpiikit. Suojajohdin on liittimen kotelon sisällä kytketty EMC-vaatimusten mukaisella tavalla. Kaikissa pistoliittimissa on kaapelin puolella lamellitiiviste ja standardin EN mukainen vedonpoisto. Taajuusmuuttajan puoleinen valmistelu Moottori- ja jarrutehokaapeleissa yksittäisjohtimet ovat vapaina ja suojajohdin on valmisteltu kytkentäkaapissa tapahtuvaa maadoitusta varten. Kaapeli on vielä valmisteltava loppuun saakka kutakin taajuusmuuttajaa varten. Tarvittavat pikkuosat ovat pussissa kaapelin mukana. Pikkuosat Taajuusmuuttajan teholiittimeen liitettävien johdinten poikkipinnoista riippuen mukana toimitetaan seuraavat pikkuosat: Pussi nro. 1 Sisältö 4 x pääteholkki 1.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 1.5 mm 2 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 27

28 5 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin moottorikaapeli Moottorikaapelin DFS kuva X Moottorikaapeleiden DFS tyypit Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin Asennus Tuotenumero poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus SM mm 2 (AWG 16) Energiansiirtoketjuasennus Moottorikaapeleiden DFS kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X BSTA napainen jossa liitinpiikit Kosketin Kaapelin johtimen väri Varattu Välike 1 (BK) musta U Pussillinen 2 (GN / YE) vihreä / keltainen PE pikkuosia 3 (BK) musta W 4 (BK) musta V W1 PE 2 3 D 4 C V1 B U1 1 A Moottorikaapelin DFS varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Asennus Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Tuotenumero Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

29 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin moottorin jatkokaapeli Moottorin jatkokaapelin DFS kuva X Y Moottorin jatkokaapelien DFS tyypit Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Asennus Tuotenumero Moottorin jatkokaapelin DFS kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X BSTA napainen, varustettu liitinpiikeillä 1 Kaapelin johtimen väri (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W Varattu Energiansiirtoketjuasennus Kosketin Kosketin U 1 Pistoliitin Kuva Y BKUA napainen jossa pistokeliittimet 2 (GR / YE) PE 2 Vihreä/Keltainen W/3 D 3 (BK / WH) W 3 C 3 PE 4 4 Musta jossa V 4 valkoiset merkit 2 V/2 B U, V, W A 1 U/1 Moottorin jatkokaapelin DFS varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä varustettuun moottorin jatkokaapeliin (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM mm 2 (AWG 16) Asennus Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Tuotenumero Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 29

30 5 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin jarrumoottorikaapelit Jarrumoottorikaapelin DFS kuva X Jarrumoottorikaapelien DFS tyypit Pistolittimen tyyppi SB11 SB11 Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Asennus Tuotenumero Kiinteä asennus Jarrumoottorikaapelien DFS kosketinjärjestys W1 PE V1 U1 Pistoliitin Kuva X BSTA napainen, varustettu liitinpiikeillä 2 3 D 4 1 A C B BK/+ Kosketin Kaapelin johtimen väri Varattu Välike 1 (BK / WH) Musta valkoisilla merkeillä U, V, W 2 (GN / YE) Vihreä/Keltainen PE 3 (BK / WH) W 4 Musta valkoisilla merkeillä U, V, W V A n. c. B n. c. C (BK / WH) 2 D Musta valkoisilla merkeillä 1, 2 1 U Pussillinen pikkuosia Jarrumoottorikaapelin DFS varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Pistolittimen tyyppi SM11 / SB11 SM11 / SB11 Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Asennus Tuotenumero Kiinteä asennus Energiansiirtoketjuasennus BK/- Energiansiirtoketjuasennus Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

31 Sähköasennus DFS-moottoreiden tehokaapelit DFS-moottorin jarrumoottorin jatkokaapeli Jarrumoottorin jatkokaapelin (DFS) kuva X Y Jarrumoottorin jatkokaapeleiden (DFS) tyypit Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Energiansiirtoketjuasennus Jarrumoottorin jatkokaapeleiden (DFS) kosketinjärjestys W1 PE V1 U1 Pistoliitin Kuva X BSTA napainen, varustettu liitinpiikeillä D A C B BK/+ Kaapelin johtimen väri 1 Musta jossa valkoiset merkit U, V, W (BK / WH) Varattu 2 Vihreä/Keltainen (GN / YE) PE 2 3 Musta jossa W 3 4 valkoiset merkit U, V, W (BK / WH) V 4 A n. c. A B n. c. B C Musta valkoisilla 2 C D merkeillä 1, 2, 3 (BK / WH) 1 D Pistoliitin Kuva Y U 1 BKUA napainen jossa pistokeliittimet BK/+ BK/ C B D A W/3 PE V/2 U/1 Jarrumoottorin jatkokaapeleiden (DFS) varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä varustettuihin jarrumoottorin jatkokaapeleihin (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta SM11 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) Asennus Kosketin Kosketin BK/- Energiansiirtoketjuasennus Tuotenumero Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 31

32 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit 5.6 CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottoreiden moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne Seuraavasta kuvasta käy ilmi moottorikaapeleiden ja jarrumoottorikaapeleiden rakenne: [1] [2] [5] X [3] [6] [4] [1] [2] [3] [4] [5] [6] Pistoke: amfenoli Painettu teksti SEW-EURODRIVE Tyyppikilpi Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Sallittu kaapelin pituus teknisten dokumenttien mukaisesti. Esivalmisteltu kaapelinpää taajuusmuuttajia varten Kaapelin toimitussisältöön kuuluvat tarvittavat pikkuosat. Suojaus n. 20 mm + 5 mm taitettuna Moottorin puoleinen valmistelu Kaapeleissa on moottorin puolella 6-napainen EMC-amfenoli-pistoliitin ja liitinpiikit. Suojajohdin on liittimen kotelon sisällä kytketty EMC-vaatimusten mukaisella tavalla. Kaikissa pistoliittimissa on kaapelin puolella lamellitiiviste ja standardin EN mukainen vedonpoisto. Taajuusmuuttajan puoleinen valmistelu Moottori- ja jarrumoottorikaapeleissa yksittäisjohtimet ovat vapaina ja suojajohdin on valmisteltu kytkentäkaapissa tapahtuvaa maadoitusta varten. Kaapeli on vielä valmisteltava loppuun saakka kutakin taajuusmuuttajaa varten. Tarvittavat pikkuosat ovat pussissa kaapelin mukana. Pikkuosat Taajuusmuuttajan teholiittimeen liitettävien johdinten poikkipinnoista riippuen mukana toimitetaan seuraavat pikkuosat: Pussi nro Sisältö 4 x pääteholkki 1.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 1.5 mm 2 4 x pääteholkki 2.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 2.5 mm 2 4 x pääteholkki 4 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 4 mm 2 4 x M10 U-kaapelikenkää 4 mm 2 4 x M6 U-kaapelikenkää 6 mm 2 4 x M10 U-kaapelikenkää 6 mm 2 4 x M6 U-kaapelikenkää 10 mm 2 4 x M10 rengaskaapelikenkä 10 mm 2 32 Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

33 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottorin moottorikaapeli Kuva moottorikaapelista (CFM) X Moottorikaapeleiden (CFM) tyypit Kaapelit on varustettu moottoriliitännän pistokkeella ja pääteholkeilla taajuusmuuttajan liitäntää varten. Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Kiinteä asennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) X SM59 / SM mm 2 (AWG 8) SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Energiansiirtoketjuasennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Moottorikaapelin (CFM) kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X Kosketin Kaapelin johtimen väri Varattu Kosketin Välike Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin U1 V1 W1 (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W U V W Leikattuna vapaa pituus n. 250 mm PE (GN / YE) Vihreä/Keltainen Pussillinen pikkuosia (suojajohdin) Varustettu Phoenixpistoliittimellä GMVSTBW 2,5 / 3 ST Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 33

34 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit Moottorikaapelin (CFM) varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen): Pistolittimen tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) X SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

35 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFMmoottorin moottorin jatkokaapeli Moottorin (CFM) jatkokaapelin kuva X Y Moottorin (CFM) jatkokaapeleiden tyypit Kaapelit on varustettu pistokkeella ja liitäntäkappaleella CFM-moottorikaapelin jatkamista varten. Pistolittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Kiinteä asennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) X SM51 / SM mm 2 (AWG 16) SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) Energiansiirtoketjuasennus SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Moottorin (CFM) jatkokaapelin kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin Kosketin Johdinmerkintä Kosketin Pistoliitin Kuva Y U1 V1 W1 (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W U1 V1 W1 C148U kytkin ja pistokeliittimet PE (GN / YE) Vihreä/Keltainen PE Moottorin jatkokaapeli on kaikkien kosketinten 1:1-yhteys. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 35

36 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit Moottorin (CFM) jatkokaapelin varapistoliitin Pistoliitin pistokeliittimillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Pistolittimen tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SM51 / SM mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus SM52 / SM mm 2 (AWG 14) SM54 / SM mm 2 (AWG 12) SM56 / SM mm 2 (AWG 10) SM59 / SM mm 2 (AWG 8) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

37 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottorin jarrumoottorikaapelit CFM-jarrumoottorikaapelin kuva X 500 ± CFM-jarrumoottorikaapeleiden tyypit Täydellisen pistoliittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Kiinteä asennus SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Energiansiirtoketjuasennus SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 37

38 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-jarrumoottorikaapeleiden kosketinjärjestys Jarrumoottorin kaapeli on mitoitettu seuraaville jarrun tasasuuntaajille: BME BMP BMH BMK BMV Asiakkaan on tehtävä mitoitus BSG-ohjainlaitteelle uudelleen. Pistoliitin Kuva X Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin Kosketin Johdinmerkintä Varattu Kosketintyyppi Välike U1 V1 W1 Musta jossa valkoiset merkit U, V, W (BK / WH) Vihreä/Keltainen PE (GN / YE) 3 Musta jossa valkoiset merkit 1, 2, 3 (BK / WH) U V W (suojajohdin) Leikattuna vapaa pituus n. 250 mm Varustettu Phoenixpistoliittimellä GMVSTBW 2,5 / 3ST Pussillinen pikkuosia CFM-jarrumoottorin varapistoliitin Pistoliitin liitinpiikeillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

39 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit CFM-moottorin jarrumoottorin jatkokaapeli Kuva jarrumoottorin jatkokaapelista (CFM) X Y Jarrumoottorin (CFM) jatkokaapeleiden tyypit Täydellisen pistoliittimen tyyppi Johdinten lukumäärä ja kaapelin poikkipinta Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) X SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Kiinteä asennus SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) Energiansiirtoketjuasennus X SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 39

40 5 Sähköasennus CFM-moottoreiden tehokaapelit Jarrumoottorin (CFM) jatkokaapeleiden kosketinjärjestys Pistoliitin Kuva X Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin Kosketin U1 V1 W1 Johdinmerkintä Kosketin Pistoliitin Kuva Y (BK / WH) Musta jossa valkoiset merkit U, V, W U1 V1 W1 PE (GN / YE) Vihreä/Keltainen PE 3 (BK / WH) 3 4 Musta jossa valkoiset merkit 4 5 1, 2, 3 5 C148U kytkin ja pistokeliittimet Jarrumoottorin jatkokaapeli on kaikkien kosketinten 1:1-yhteys. Jarrumoottorin (CFM) jatkokaapeleiden varapistoliitin Pistoliitin teholiittimillä tapahtuvaan tehonsyöttöön (täydellinen). Tyyppi Poikkipinnat Asennus Tuotenumero SB51 / SB mm 2 (AWG 16) mm 2 (AWG 18) SB52 / SB mm 2 (AWG 14) mm 2 (AWG 18) SB54 / SB mm 2 (AWG 12) mm 2 (AWG 18) SB56 / SB mm 2 (AWG 10) mm 2 (AWG 16) SB59 / SB mm 2 (AWG 8) mm 2 (AWG 16) Kiinteä asennus / energiansiirtoketjuasennus Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

41 Sähköasennus Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverin takaisinkytkentäkaapelin rakenne Resolverin pistoliittimen kuva [1] [2] [5] X [3] Y [4] [1] [2] [3] [4] [5] Pistoke: Intercontec ASTA Painettu teksti: SEW-EURODRIVE Tyyppikilpi Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Sallittu kaapelin pituus teknisten dokumenttien mukaisesti. Sub-D-pistoke Moottorin puoleinen valmistelu Moottorin puolella liitäntään (RH.M / RH.L / AS1H / ES1H) käytetään Intercontecin liitinpiikeillä varustettua 12-napaista EMC-signaalipistoliitintä. Suojajohdin on kotelon sisällä kytketty EMC-vaatimusten mukaisella tavalla. Kaikissa pistoliittimissä on kaapelin puolella lamellitiiviste. Vastaavaan liitäntäkoteloon on saatavana vaihtoehtoisesti takaisinkytkentäkaapeli. Yksittäisjohtimet ovat vapaina ja ne on valmisteltu liitäntäkoteloon tapahtuvaa liitäntää varten. Taajuusmuuttajan puoleinen valmistelu Taajuusmuuttajan puolella käytetään tavanomaista Sub-D-EMC -pistoketta ja pistokeliittimiä. Taajuusmuuttajan mukaan valitaan joko 9- tai 15-napainen liitin. Hybridikaapeli Ulkovaippaan on kiinnitetty moottorin ja taajuusmuuttajan puolelle tyyppikilpi, jossa on tuotenumero ja valmistajayrityksen tunnus. Tilattava pituus ja sallittu toleranssi vaikuttavat toisiinsa seuraavalla tavalla: Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota EMC-kelpoiseen ympäristöön. HUOM! Suurimman sallitun kaapelipituuden mitoittamisessa on otettava huomioon taajuusmuuttajan järjestelmäkäsikirjan ohjeet. Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 41

42 5 Sähköasennus Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverikaapelin pistoliitin RH.M / RH.L MOVIDRIVE MDX61B:lle MOVIDRIVE MDX61B:n resolverikaapelin RH.M / RH.L kuva X Y Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIDRIVE MDX61B:lle tyypit Tyyppi Halkaisija Asennus Tuotenumero DFS / CFM mm 2 Kiinteä asennus (AWG 24) DFS / CFM Energiansiirtoketjuasennus Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIDRIVE MDX61B:lle kosketinjärjestys Moottoriliitäntäpuoli Pistoliitin Kuva X ASTA 021 FR napainen, varustettu liitinpiikeillä E Kosketinnro. Resolverikaapelin RH1M kosketinjärjestys Kuvaus Kaapelin johtimen väri Kuvaus Kosketinnro. Liitäntä MOVIDRIVE MDX61B Pistoliitin Kuva Y 1 R1 (referenssi +) Vaaleanpunainen (PK) R1 (referenssi +) 3 Sub-D 2 R2 (referenssi ) Harmaa (GY) R2 (referenssi ) 8 3 S1 (cos +) Punainen (RD) S1 (cos +) 2 4 S3 (cos ) Sininen (BU) S3 (cos ) 7 5 S2 (sin +) Keltainen (YE) S2 (sin +) 1 6 S4 (sin ) Vihreä (GN) S4 (sin ) 6 7 n. c. 8 n. c. 9 TF / KTY + ruskea (BN) / violetti (VT) 1) TF / KTY TF / KTY valkoinen (WH) / musta (BK) 1) TF / KTY 5 11 n. c. 12 n. c. n. c. 4 1) Kaksinkertainen kytkentä halkaisijan suurentamiseksi 9-napainen Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM

43 Sähköasennus Resolverin takaisinkytkentäkaapeli Resolverikaapelin pistoliitin RH.M / RH.L MOVIAXIS MX:lle MOVIAXIS MX:n resolverikaapelin RH.M / RH.L kuva X Y Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIAXIS MX:lle tyypit Tyyppi Halkaisija Asennus Tuotenumero DFS / CFM mm 2 Kiinteä asennus (AWG 24) DFS / CFM Energiansiirtoketjuasennus Resolverikaapelin RH.M / RH.L MOVIAXIS MX:lle kosketinjärjestys Moottoriliitäntäpuoli Pistoliitin Kuva X ASTA 021 FR napainen, varustettu liitinpiikeillä E Kosketinnro. Resolverikaapelin RH1M kosketinjärjestys Kuvaus Kaapelin johtimen väri Kuvaus Kosketinnro. Kaikki liittimet näkyvät kuvassa kosketinpuolella. MOVIAXIS MX:n liitäntä Pistoliitin Kuva Y 1 R1 (referenssi +) Vaaleanpunainen (PK) R1 (referenssi +) 5 Sub-D 2 R2 (referenssi ) Harmaa (GY) R2 (referenssi ) 13 3 S1 (cos +) Punainen (RD) S1 (cos +) 2 4 S3 (cos ) Sininen (BU) S3 (cos ) 10 5 S2 (sin +) Keltainen (YE) S2 (sin +) 1 6 S4 (sin ) Vihreä (GN) S4 (sin ) 9 7 n. c. n. c. 3 8 n. c. n. c. 4 9 TF / KTY + ruskea (BN) / violetti (VT) 1) TF / KTY TF / KTY valkoinen (WH) / musta TF / KTY 6 (BK) 1) 11 n. c. n. c n. c. n. c. 8 n. c. 11 n. c. 12 n. c. 15 1) Kaksinkertainen kytkentä halkaisijan suurentamiseksi 15-napainen Käyttöohje Synkroniservomoottorit DFS / CFM 43

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23045833_1216* Korjaus Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Painos 12/2016 23045833/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Synkroniservomoottorit CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Julkaisuajankohta /0 097055 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23069821_1116* Korjaus Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Painos 11/2016 23069821/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 *21923701_0715*

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 *21923701_0715* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *970_075* Käyttöohje Synkroniservomoottorit CMP0 CMP, CMPZ7 CMPZ00 Painos 07/05 970/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniset servomoottorit CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniset servomoottorit CMP40 CMP100 CMPZ71 CMPZ100 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Synkroniset servomoottorit CMP0 CMP00 CMPZ7 CMPZ00 Julkaisuajankohta 07/009 67957 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Synkroniset servomoottorit CMP Julkaisuajankohta 01/ / FI

Käyttöohje. Synkroniset servomoottorit CMP Julkaisuajankohta 01/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkroniset servomoottorit CMP40 100 Julkaisuajankohta 01/2009 11659521 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Painos 08/2011 19297335 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN uetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN Pistoketyyppi A johtorasia, jossa on kaapeli, Sarja CN Muoto A 8 mm

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Synkronilineaarimoottorit SL2. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 11/2008

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Synkronilineaarimoottorit SL2. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 11/2008 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkronilineaarimoottorit SL2 Julkaisuajankohta 11/2008 16630939 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Fernanzeige DuoC. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Fernanzeige DuoC Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! A DuoComfort 1 4 5 6 DuoControl CS 4 5 6 DuoComfort 2 9 1 2 9 50 cm 50 cm DuoControl 4 5 6 B 55 mm 14 1 2 9 50 cm 10 19 18 - + 12 V 13 12 15 11

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI MOVIMOT MM.. -jälkiasennussarja Painos 07/2002 Lisäys käyttöohjeeseen 10549536 / I 1 Tärkeää tietää 1 Tärkeää tietää Nämä tiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! MOVIMOTin saa asentaa vain

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVI-SWITCH -1E/-2S. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 16650131 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVI-SWITCH -1E/-2S. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 16650131 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVI-SWITCH -1E/-2S Julkaisuajankohta 16650131 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Ohjaus: Kaapelin välityksellä (sinkityt johtimen päät) Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Tarvikkeet Sovitin kosketinsilloille

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315. Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 08/2008 16639332 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 09/2006 GA430000 11483539 / FI

Käyttöohje MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 09/2006 GA430000 11483539 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/61B GA430000 Julkaisuajankohta 09/2006 11483539 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTB4S-3P5232H W4S-3 Inox Hygiene VALOKENNOT Verkkodatalehti WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene WTBS-3P5232H WS-3 Inox Hygiene A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTBS-3P5232H 586 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/ws-3_inox_hygiene

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

Päätehylsyt. Värikoodit. Merkintäesimerkkejä. 2:2 Certificate FM20987 ISO 9001:2000

Päätehylsyt. Värikoodit. Merkintäesimerkkejä. 2:2 Certificate FM20987 ISO 9001:2000 Päätehylsyt Elpressin eristetyt ja eristämättömät päätehylsyt on valmistettu tinatusta, 99,95 %:n kuparista. Päätehylsyt on mitoitettu standardin DIN 468 mukaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (katso

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite Anturit Läpivirtausanturit Luetteloesite 2 Anturit Läpivirtausanturit Läpivirtausanturi, ilmansyöttö vasemmalla, Qn = 150-5000 l/min läppäperiaate Sähköinen liitäntä: Pistoke, M12x1, 5-napainen 3 Läpivirtausanturi,

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

AC-moottorit DR/DT/DV/DTE/DVE, asynkroniset servomoottorit CT/CV

AC-moottorit DR/DT/DV/DTE/DVE, asynkroniset servomoottorit CT/CV ACmoottorit DR/DT/DV/DTE/DVE, asynkroniset servomoottorit CT/CV Painos 02/2003 Käyttöohje 1056 803 / FI SEWEURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorien rakenne...

Lisätiedot

Käyttöohje. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D *21214328_1014*

Käyttöohje. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D *21214328_1014* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21214328_1014* Käyttöohje Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 10/2014 21214328/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT

Verkkodatalehti. WTT190L-P3536 PowerProx VALOKENNOT Verkkodatalehti WTT190L-P3536 PowerProx A B C D E F Esimerkkikuva Tilaustiedot Tyyppi Tuotenumero WTT190L-P3536 6055958 Muita laiteversioita ja varusteita www.sick.com/powerprox H I J K L M N O P Q R S

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit. Julkaisuajankohta 10/ / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit. Julkaisuajankohta 10/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit Julkaisuajankohta 10/2008 16715330 / FI Käyttöohje SEWEURODRIVE Driving

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot

Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI Synkroniset servomoottorit CM Painos 01/2003 Käyttöohje 10566236 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 6 3.1 Synkronisen servomoottorin

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN Käyttöohje Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora 01 579 A405 949 FIN FIN Käyttöohje - Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Pressol Schmiergeräte

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 12/2007 11675144 / FI

Käyttöohje. MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 12/2007 11675144 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DRS/DRE/DRP Julkaisuajankohta 12/27 11675144 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen)

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 438 SU jousipalautustoiminto (jousinosteinen) Kuvaus Toimimoottori mukauttaa iskunsa: Automaattisesti venttiilin päätesijainteihin, mikä alentaa käyttöönottoaikaa

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA

SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA UUTUUS RA>90 UUTUUS 30 50000H 60 950lm 4200lm Täysin Välkkymätön Flicker-Free SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ www.sanpek.fi LED Putket: T8 LED PUTKET 9-35W 950-4200lm

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut ATEX, IECEx Kyselylomake ja tarkistuslista räjähdyssuojatuille vaihdemoottoreille Julkaisuajankohta 10/2012 19498942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

MONINAPAPISTOLIITTIMET

MONINAPAPISTOLIITTIMET MONINAPAPISTOLIITTIMET Sarja Han KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 3 SKS-automaatio Oy Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, sähköposti: automaatio@sks.fi, faksi 852 6820, puh. *852 661 Etelä-Suomi Martinkyläntie

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250, DVE280

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Painos 11/2012 19494939 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke 3 Moninapapistoke D-Sub (44-napainen) Moninapapistoke (44-napainen) high density Liitin,

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Fiat Ducato JTD Peugeot Boxer HDi Citroën Jumper HDi 2002 > (vaijerikäyttöinen)

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Fiat Ducato JTD Peugeot Boxer HDi Citroën Jumper HDi 2002 > (vaijerikäyttöinen) AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Fiat Ducato JTD Peugeot Boxer HDi Citroën Jumper HDi 2002 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot