Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Turvaohjeiden rakenne Korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Tekijänoikeusmerkintä Turvaohjeita Huomautuksia Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus Pitkäaikaisvarastointi Kokoonpano/asennus Käyttöönotto/käyttö Tarkastus/huolto Tarkistuslistat Ennen käyttöönottoa Käyttöönoton aikana Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Vaihteen asentaminen paikalleen Umpiakselilla varustettu vaihde Kategorian II2GD mukaiset vaihteet ja vaihdemoottorit Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella Kutisteholkilliset alennusvaihteet Alennusvaihteet, joissa kutisteholkki TorqLOC Suojakannen asennus AM-adapterin kytkentä AQ.-adapterin kytkentä Liukukytkimellä AR varustetut adapterit Ensiöpuolen kansi AD Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 3

4 Sisällysluettelo 6 Käyttöönotto Öljymäärän tarkastaminen Vaihteen pintalämpötilan ja öljyn lämpötilan mittaus Kierukka- ja SPIROPLAN W-vaihteiden käyttöönotto Hammas-/lieriö-/kartiopyörävaihteet Takaisinpyörintäesteellä varustetut vaihteet Käyntinopeuden valvonta WEX-pyörimisnopeusvahdin asennus ja säätö Jännitepulssianturin asennus Tarkastus/huolto Vaihteiden tarkastus- ja huoltotöiden valmistelut Tarkastusvälit/huoltovälit Voiteluaineen vaihtovälit Adapterin AL / AM / AQ. tarkastus-/huoltovälit Adapteri AR Ensiönpuoleisen kannen AD tarkastus-/huoltotoimet Vaihteen tarkastus-/huoltotoimet Asennusasennot Asennusasentojen merkintä Selitykset Hammasvaihdemoottorit R Hammasvaihdemoottorit RX Lieriövaihdemoottorit F Kartiopyörävaihdemoottorit K Kierukkavaihdemoottorit S SPIROPLAN W-vaihdemoottorit Tekniset tiedot Pitkäaikainen varastointi Voiteluaineet Käyttöhäiriöt/huolto Vaihde Adapteri AM / AQ. / AL Ensiöpuolen kansi AD Liukukytkimellä AR varustetut adapterit Asiakaspalvelu Hävittäminen Vaatimustenmukaisuusvaatimukset Kategorian II2G ja II2D vaihdemoottorit Kategorian II2G ja II2D vaihde, jossa adapteri AM / AQA / AL / AD Kategorian II3G ja II3D vaihde, jossa adapteri AR Osoiteluettelo Hakemisto Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

5 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Käyttöohje on tuotteen osa, ja se sisältää käyttöä ja huoltoa koskevia tärkeitä ohjeita. Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Käyttöohjeen on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku VARO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen RÄJÄHDYSSUOJA- USTA KOSKEVA OHJE Räjähdyssuojaukseen liittyvä tärkeä ohje Räjähdyssuojauksen väheneminen ja sen aiheuttamat vaarat HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje. Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 5

6 1 Yleisiä ohjeita Korvausvaatimukset 1.3 Korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! 1.4 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on sarjaan R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W kuuluvien räjähdyssuojattujen vaihteiden turvallisen käytön sekä tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 1.5 Tekijänoikeusmerkintä SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen myös osittainen kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kielletty. 6 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

7 Turvaohjeita Huomautuksia 2 2 Turvaohjeita Seuraavien perustavien turvaohjeiden tarkoituksena on välttää henkilö- ja omaisuusvahingot. Omistajan on varmistettava, että turvallisuusohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVE:n puoleen. 2.1 Huomautuksia Seuraavat turvaohjeet liittyvät ennen kaikkea vaihteiden käyttöön. Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi moottoreiden käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita. Ota myös huomioon käyttöohjeen yksittäisten lukujen täydentävät turvallisuusohjeet. 2.2 Yleistä VAARA! Moottoreissa ja vaihdemoottoreissa voi olla toiminnan aikana niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, eristämättömiä ja mahdollisesti liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Räjähtävät kaasu- ja pölyseokset voivat aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia loukkaantumisia, mikäli seokset joutuvat kosketuksiin sähkölaitteiden kuumien, jännitteisten ja liikkuvien osien kanssa. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa edellä lueteltuja moottoreita ja vaihteita, ja tällöin on ehdottomasti otettava huomioon: voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet moottorin/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Suojakansien luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Lisätietoja tuotetta koskevista dokumenteista. Ks. luku "Muut voimassa olevat dokumentit" (Æ sivu 9). Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 7

8 2 Turvaohjeita Kohderyhmä 2.3 Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoiset henkilöt ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Mekaniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi mekaanikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkinto Tämän käyttöohjeen tuntemus Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoiset sähköasentajat ovat henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Sähkötekniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi elektronikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkinto Tämän käyttöohjeen tuntemus Muut kuljetukseen, varastointiin, käyttöön ja jätteiden hävittämiseen liittyvät työt saa suorittaa vain henkilöt, jotka ovat saaneet kyseisen tehtävän vaatimaa opastusta. 2.4 Määräysten mukainen käyttö Vaihteet/vaihdemoottorit on tarkoitettu ammattikäyttöön ja niitä saa käyttää vain SEW- EURODRIVEn teknisten dokumenttien sekä tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti. Ne vastaavat voimassa olevia normeja ja määräyksiä ja täyttävät direktiivin 94/9/EY vaatimukset. RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA Vaihteeseen kytkettyä käyttömoottoria saa käyttää vain luvussa "Vaihteiden / vaihdemoottorien käyttöönotto räjähdysvaarallisella alueella" kuvattujen ehtojen ollessa voimassa. Vaihteeseen kytkettyä moottoria saa käyttää taajuusmuuttajan yhteydessä vain jos vaihteen tyyppikilpeen merkityt tiedot ovat voimassa! Jos vaihdetta käytetään variaattoriin yhdistettynä, variaattorin käyttöohjetta on noudatettava erikseen. Vaihteeseen adapterin tai hihnojen avulla kytkettyä moottoria saa käyttää vain, jos vaihteen tyyppikilpeen merkityt ehdot täyttyvät! Vaihteen läheisyydessä ei saa esiintyä syövyttäviä aineita, jotka voivat vaurioittaa vaihteen maalipintaa ja tiivisteitä. 8 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

9 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Muut voimassa olevat dokumentit Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja: Vaihdemoottoreiden ja asynkronisten servovaihdemoottoreiden osalta käyttöohjetta "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit" Synkronisten CFM- ja CMP-servovaihdemoottorien osalta käyttöohjetta "Räjähdyssuojatut servomoottorit" Mahdollisten lisälaitteiden käyttöohjeita Luetteloa "Vaihteet" tai Luetteloa "Räjähdyssuojatut vaihteet" 2.6 Kuljetus Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä. Kiristä nostosilmukat. Silmukat on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan; niihin ei saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia. Asennetut nostosilmukat ovat normin DIN 580 mukaisia, jossa määritettyjä kuormia ja määräyksiä on noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma on kiinnitettävä molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista 45 :n kaltevuutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä. Irrota käytetyt kuljetusvarmistimet ennen käyttöönottoa. Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 9

10 2 Turvaohjeita Pitkäaikaisvarastointi 2.7 Pitkäaikaisvarastointi Noudata luvussa "Pitkäaikainen varastointi" olevia ohjeita (Æ sivu 132). 2.8 Kokoonpano/asennus Noudata luvussa "Mekaaninen asennus" olevia ohjeita (Æ sivu 21)! 2.9 Käyttöönotto/käyttö Tarkasta öljyn määrä ennen käyttöönottoa luvussa "Tarkastus/huolto" olevien ohjeiden mukaan (Æ sivu 80). Tarkasta oikea pyörimissuunta vaihteen ollessa kytkemättömässä tilassa. Tarkkaile samalla epätavallisia hankaavia ääniä vaihteen pyöriessä. Lukitse kiila ennen koekäyttöä ilman kytkintä tai vastaavaa. Valvonta- ja suojalaitteita ei saa poistaa toiminnasta koekäytönkään ajaksi. Jos havaitset normaalista poikkeavia muutoksia (esim. nousseita lämpötiloja, melua, värähtelyjä), vaihdemoottori on tarvittaessa pysäytettävä. Selvitä syy, ota tarvittaessa yhteys SEW-EURODRIVEen Tarkastus/huolto Noudata luvussa "Tarkastus/huolto" olevia ohjeita (Æ sivu 80)! 10 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

11 Tarkistuslistat Ennen käyttöönottoa 3 3 Tarkistuslistat 3.1 Ennen käyttöönottoa Tähän tarkistuslistaan on poimittu kaikki toimenpiteet, jotka tulee suorittaa direktiivin 94/9/EY mukaisesti ennen vaihteen käyttöönottoa räjähdysvaarallisilla alueilla. Tarkasta ennen käyttöönottoa räjähdysvaarallisilla alueilla Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä. Kuljetusvarmistimet on irrotettava ennen käyttöönottoa. Vastaavatko seuraavat vaihteen tyyppikilpeen merkityt arvot hyväksytyllä räjähdysvaarallisella käyttöalueella vallitsevia arvoja: Laiteryhmä Atex-kategoria Atex-alue Lämpötilaluokka suurin pintalämpötila Tarkastettu Lisätietoja luvussa ja 5.4 Onko varmistettu, ettei räjähtävää ilmapiiriä, öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä tai säteilyä esiinny vaihteen 5.2 asennuksen aikana? Pysyykö ympäristön lämpötila voiteluainetaulukon mukaisissa rajoissa? 9.2 Onko varmistettu, että vaihteet on tuuletettu riittävästi ja ettei niihin pääse siirtymään lämpöä ulkopuolelta 5.3 ja 5.4 (esim. kytkimistä). Jäähdytysilman lämpötila ei saa olla yli 40 C. Onko vaihteen asennusasento vaihteen tyyppikilvessä mainitun asennusasennon mukainen? 5.3 ja 8.1 Huomioitavaa: Rakenteen muuttamisesta on sovittava etukäteen SEW-EURODRIVEn kanssa. ATEX-hyväksyntä raukeaa, ellei asiasta sovita etukäteen! Onko asennusasennon mukainen öljytaso vaihteen tyyppikilvessä mainitun öljymäärän mukainen? 5.3 Päästäänkö kaikkiin öljyn tarkastus- ja poistoruuveihin sekä ilmausruuveihin ja -venttiileihin käsiksi? 5.3 Onko kaikilla ensiöön ja toisioon asennettavilla elementeillä ATEX-hyväksyntä? 5.5 Onko varmistettu, ettei vaihteen tyyppikilvessä annettuja arvoja ylitetä, kun vaihde on varustettu adapterilla 6.2 tai kun ensiö on varustettu kannella? Holkkiakselilla ja kutisteholkilla varustettuja vaihteita asennettaessa: 5.8 Onko peitekansi asennettu asianmukaisesti? Adapterien AM tai AQA kytkinosaa asennettaessa: Väliholkkeja ei saa käyttää asennusapuvälineenä! Kun moottori asennetaan vaihteen ensiönpuoleiseen AD-kanteen: Onko ensiönpuoleisen akselinpään ja moottorinakselin välisen hihnan sähköinen resistanssi riittävän pieni < 10 9 Ê? Ennen suojakannen asennusta: Onko suojakannen valmistajan suorittaman riskianalyysin avulla todistettu, ettei kipinälähteitä (esimerkiksi hankauksesta johtuvia kipinöitä) voi syntyä? Kun moottori on liitetty suoraan verkkoon: Tarkasta, että vaihteen ja moottorin tyyppikilvissä mainitut tiedot vastaavat käyttöpaikalla vallitsevia ympäristöoloja. Kun vaihdemoottori on taajuusmuuttajakäyttöinen: Tarkasta, että vaihdemoottori on hyväksytty taajuusmuuttajakäyttöön. Taajuusmuuttaja on parametroitava siten, ettei vaihde pääse ylikuormittumaan (Æ vaihteen tyyppikilpi) 5.11 ja Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 11

12 3 Tarkistuslistat Käyttöönoton aikana 3.2 Käyttöönoton aikana Tähän tarkistuslistaan on poimittu kaikki toimenpiteet, jotka tulee suorittaa direktiivin 94/9/EY mukaisesti vaihteen käyttöönoton yhteydessä räjähdysvaarallisilla alueilla. Tarkasta räjähdysvaarallisilla alueilla käyttöönoton aikana Mittaa pintalämpötila noin 3 tunnin kuluttua. Arvo ei saa poiketa yli 70 K ympäristön lämpötilasta. Mikäli arvo > 70 K, käyttölaite on pysäytettävä välittömästi ja on otettava yhteyttä SEW-EURODRIVEen! Mittaa öljyn lämpötila. Lisää mitattuun arvoon 10 K. Määrää voiteluaineen vaihtoväli tämän arvon perusteella. Kun vaihteessa on adapteri AM tai ensiönpuoleinen kansi AD, jossa on takaisinpyörintäeste RS, tulee huomioida seuraavaa: Takaisinpyörimisesteiden vähimmäisnostopyörimisnopeuksia ei saa alittaa nimelliskäytössä. Tarkastettu Lisätietoja luvussa ja Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

13 Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne 4 4 Vaihteen rakenne HUOM! Seuraavat kuvat ovat periaatekuvia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Vaihteiden kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! 4.1 Hammasvaihteen rakenne [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Silmukkaruuvi Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Varmistin [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Varmistin Sulkutulppa Varmistin Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkutulppa Sulkutulppa Sovitelevy [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 13

14 4 Vaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne 4.2 Lieriövaihteen rakenne [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Holkkiakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Kuusiokantaruuvi Toisiolaippa Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Varmistin Varmistin Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Sulkutulppa Jousirengas Varmistin [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Varmistin Levy Jousilaatta Kuusiokantaruuvi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukapseli Sulkutulppa Sulkukapseli Sulkutulppa Sulkukapseli Akselitiiviste [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 14 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

15 Vaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [88] [521] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo [25] Vierintälaakeri [30] Vierintälaakeri [31] Kiila [37] Vierintälaakeri [39] Varmistin [42] Vierintälaakeri [43] Kiila [45] Vierintälaakeri [59] Sulkutulppa [83] Jousirengas [84] Jousirengas [88] Varmistin [89] Sulkukapseli [100] Vaihteen kansi [101] Kuusiokantaruuvi [102] Tiiviste [113] Lukitusmutteri [114] Lukituslevy [116] Kierrelukite [119] Väliputki [131] Sulkukapseli [132] Varmistin [133] Tukilevy [135] Jousirengas [161] Sulkukapseli [506] Sovitelevy [507] Sovitelevy [508] Sovitelevy [521] Sovitelevy [521] Sovitelevy [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 15

16 4 Vaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne 4.4 Kierukkavaihteen rakenne [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Kierukka Kierukkapyörä Toisioakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Kiila [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Kiila Sulkutulppa Varmistin [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Varmistin Sulkukapseli Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukapseli Tukilevy Sovitelevy Sovitelevy [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 16 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

17 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Kiila Vaihdekotelo Vierintälaakeri Akselitiiviste Vierintälaakeri Tukilevy Varmistin Tukilevy [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Varmistin Sulkukapseli Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Varmistin Akselitiiviste Varmistin [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Varmistin Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 17

18 4 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne 4.6 SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Urakuulalaakeri Varmistin Kiila [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Vaihdekotelo Nostosilmukka Urakuulalaakeri Kotelo 1. aste Urakuulalaakeri Kiila Väliputki Varmistin Kuusiokantaruuvi Urakuulalaakeri [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-rengas Sulkutulppa Varmistin Varmistin Varmistin Kiila Varmistin Sulkukapseli Vaarnaruuvi Sovitelevy [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Kuusiokantamutteri Akselitiiviste Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 18 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

19 Vaihteen rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Tyyppikilpi SEW - Eurodrive Bruchsal/Germany RF47/A/II2GD IM M1 na r/min 40 ne max r/min 1380 fb 3,1 Ma Nm 89 Me max Nm 2,6 kg 13,4 Fra max N 5313 i 34,73 FSA GmbH, EU Code 0588 IP 65 RF47/A/II2GD CLP HC 220 Synth. Öl / 0,65l Made in Germany f b = käyttökerroin F Ra max [N] = toisionpuoleisen säteisvoiman maksimiarvo F Re max [N] = ensiönpuoleisen säteisvoiman maksimiarvo (kun vaihteen ensiöpuolella on kansi AD) i = vaihteen välityssuhde IM = tieto asennusasennosta IP.. = kotelointiluokka n e max [1/min] = ensiön maksimikäyntinopeus n a [1/min] = toision käyntinopeus M emax [Nm] = ensiön maksimivääntömomentti M a [Nm] = toision vääntömomentti M R [Nm] = luistomomentti AR-adapteria käytettäessä M RS [Nm] = takaisinpyörintäesteen estosuuntainen maksimimomentti Erityismerkintöjä koskevia tietoja RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE Joissakin käyttötapauksissa SEW-vaihteita tai vaihdemoottoreita saa käyttää vain noudattamalla erityisiä toimenpiteitä. Kyseiset käyttötapaukset on merkitty erillisellä tyyppikilpeen tehtävällä merkinnällä "II..X". Erityistoimenpiteitä voidaan vaatia eri syistä (esimerkiksi vain jaksottaiskytkentä, toision alennettu vääntömomentti jne.). Myyjä tiedottaa vaadittavista erityistoimenpiteistä kyseisen vaihteen tai vaihdemoottorin ensimmäisen jakelun yhteydessä. Myyjän velvollisuutena on huolehtia näiden erityistoimenpiteiden noudattamisesta. Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 19

20 4 Vaihteen rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Tyyppimerkintä HUOM! Tyyppimerkintöjen tarkka kuvaus ja lisätiedot käyvät ilmi seuraavista julkaisuista: Luettelo "Vaihteet" Luettelo "Vaihdemoottorit" Luettelo "Räjähdyssuojatut käytöt" Esimerkki: Hammasvaihteet, kategoria II2GD RF 47 / A / II2GD EU-direktiivin 94/9/EY mukainen räjähdyssuojattu malli Suoraan asennettavaa moottoria varten Vaihteen rakennekoko Hammasvaihdesarja (laipparakenne) 20 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

21 Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet 5 5 Mekaaninen asennus 5.1 Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ruuviavainsarja Momenttiavain seuraavia elementtejä varten: Kiristysholkit Moottorin sovite Ensiönpuoleinen kansi, jossa ohjausolake Asennustyökalu Mahd. tasauselementit (aluslevyt, välirenkaat) Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaali Asennustahna (esim. NOCO ) Kierrelukitetta (ohjausolakkeella varustettua ensiöpuolen kantta käytettäessä), esim. Loctite 243 Normiosat eivät sisälly toimitukseen Toleranssit kokoonpanotöissä Akselin pää DIN 748 mukainen läpimittatoleranssi ISO k6 umpiakseleilla, joiden á Â 50 mm ISO m6 umpiakseleilla, joiden á > 50 mm ISO H7 holkkiakseleiden yhteydessä Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto DR Laippa DIN mukainen keskitysreunan toleranssi ISO j6, kun b1 Â 230 mm ISO h6, kun b1 > 230 mm Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 21

22 5 Mekaaninen asennus Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset 5.2 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset VARO! Vaihde tai vaihdemoottori voi vaurioitua epäasiallisen asennuksen seurauksena. Mahdollisten aineellisten vahinkojen vaara! Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. Varmista, että seuraavat ehdot ovat voimassa: Vaihdemoottorin tyyppikilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja. Koneikko ei ole vaurioitunut kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varmista, että seuraavat edellytykset ovat voimassa: Vakiovaihteiden yhteydessä: Ympäristön lämpötila on teknisen dokumentaation, tyyppikilven ja luvun "Voiteluaineet" (Æ sivu 133) mukainen. Käyttölaitteita ei saa asentaa, jos läheisyydessä esiintyy öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyä tms. Erikoisversioiden yhteydessä: Käyttölaite on toteutettu ympäristössä vallitsevien ehtojen mukaisesti. Noudata tyyppikilven ohjeita. Kierukka-/SPIROPLAN W-vaihteiden yhteydessä: Suuria ulkoisia massahitausmomentteja, jotka voivat kuormittaa vaihdetta regeneratiivisesti, ei saa esiintyä. [Hyötysuhteen ollessa η (regeneratiivinen) = 2 1/η < 0,5 itsepidätteinen] Poista korroosiosuoja-aine, lika tai vastaavat huolellisesti toisioakseleista ja laippapinnoista. Käytä tavanomaisia liuottimia. Liuotinta ei saa päästää akselitiivisteen huulitiivisteisiin vaurioitumisvaara! Suojaa toision puoleiset akselitiivisteet hiovilta aineilta ympäristöolojen ollessa kuluttavia. 22 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

23 Mekaaninen asennus Vaihteen asentaminen paikalleen Vaihteen asentaminen paikalleen Vaihteen tai vaihdemoottorin saa asentaa vain sille määriteltyyn asennusasentoon. Noudata tyyppikilven ohjeita. Rakennekokojen W10-W30 SPIROPLAN -vaihteet ovat asennusasennosta riippumattomia. Alustarakenteen on oltava ominaisuuksiltaan seuraavanlainen: Tasainen Tärinää vaimentava Vääntöjäykkä Suurin sallittu poikkeama tasopinnasta on jalka- ja laippa-asennuksen yhteydessä (viitestandardi DIN ISO 1101): Vaihteen koko  67: maks. 0,4 mm Vaihteen koko : maks. 0,5 mm Vaihteen koko : maks. 0,7 mm Vaihteen koko : maks. 0,8 mm Kotelon jalkojen ja asennuslaipan välille ei saa muodostua jännityksiä. Ota huomioon sallitut säteis- ja aksiaalivoimat! Kiinnitä vaihdemoottorit laatuluokan 8.8 mukaisilla ruuveilla. Kiinnitä seuraavat vaihdemoottorit laatuluokan 10.9 mukaisilla ruuveilla: RF37, R37F joissa laipan á on 120 mm RF47, R47F joissa laipan á on 140 mm RF57, R57F joissa laipan á on 160 mm sekä RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA Öljyn määrä on voitava tarkastaa ja öljy on voitava tyhjentää esteettömästi! Voimakasta staattista sähkölatausta synnyttäviä nopeita liikkeitä lakkakerroksen päällä tulee välttää. Ennen käyttöönottoa on tarkastettava ohjeiden mukainen asennusasentokohtainen öljymäärä! Ks. luku "Voiteluaineet" (Æ sivu 133), tai tyyppikilven tiedot. Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 23

24 5 Mekaaninen asennus Vaihteen asentaminen paikalleen Tarkasta samalla myös ilmoitettu asennusasentokohtainen öljymäärä. Ks. luku "Voiteluaineet" (Æ sivu 133), tai tyyppikilven tiedot. Vaihteisiin on tehtaalla lisätty vaadittu öljymäärä. Öljymäärän tarkastusruuvista mitattaessa voi esiintyä vähäisiä asennusasentokohtaisia poikkeamia, jotka ovat valmistustoleranssin puitteissa sallittuja. Mikäli asennusasentoa muutetaan, sovita voiteluaineiden täyttömäärät ja ilmausventtiilin asento sopiviksi. Kun K-vaihteiden asennusasentoa muutetaan asentoon M5 tai M6 tai näiden sisällä asennosta toiseen, kehotamme kääntymään SEW-asiakaspalvelun puoleen. Kun rakennekokoa S47... S97 olevien S-vaihteiden asennusasento muutetaan asentoon M2 ja M3, kehotamme kääntymään SEW-huollon puoleen. RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE Rakenteen muuttamisesta on sovittava etukäteen SEW-EURODRIVEn kanssa. ATEXhyväksyntä raukeaa, ellei asiasta sovita etukäteen! Mikäli vaarana on vaihteen ja koneen välinen sähkömekaaninen korroosio, käytä mm:n paksuisia muovisia välikappaleita. Käytetyn muovin sähköisen resistanssin tulee olla < 10 9 Ê. Sähkökemiallista korroosiota voi esiintyä eri metallien, kuten esimerkiksi valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE Huolehdi aina vaihdekotelon lisämaadoituksesta. 24 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

25 Mekaaninen asennus Vaihteen asentaminen paikalleen Kiinnitysruuvien kiristysmomentit Kiristä vaihdemoottorit seuraavilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Lujuusluokka 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Kiristä alla mainitut laipparakenteiset hammasvaihdemoottorit seuraavilla korotetuilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Laippa Vaihde Lujuusluokka 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 25

26 5 Mekaaninen asennus Vaihteen asentaminen paikalleen Vaihteen kiinnitys Jalkarakenteinen vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty jalkarakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Ruuvi R / R..F RX F / FH..B / FA..B Vaihteen tyyppi K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 S W B14-laipparakenteinen ja/tai holkkiakselilla varustettu vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty B14-laipparakenteisten ja/tai holkkiakselilla varustettujen vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Vaihteen tyyppi Ruuvi RZ FAZ / FHZ KAZ / KHZ / KVZ SA / SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M WA B5-laipparakenteinen vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty B5-laipparakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja ja laipan halkaisijoita varten: á laippa [mm] Ruuvi RF / R..F / RM FF / FAF / FHF Vaihteen tyyppi KF / KAF / KHF / KVF SF / SAF / SHF WF / WAF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

27 Mekaaninen asennus Vaihteen asentaminen paikalleen Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Kosteissa tiloissa tai ulkona käytettävät moottorit toimitetaan pintasuojauksella varustettuina rakenteina. Mahdollisesti syntyneet maali- tai lakkapinnan vauriot (esim. ilmausventtiilissä tai nostosilmukoissa) tulee korjata. Kun moottorit asennetaan adapteriin AM, AQ, AR, AT, laippapinnat on tiivistettävä sopivalla valmisteella, esim. Loctite 574:llä Vaihteen ilmaus Seuraavia vaihteita ei tarvitse ilmata: R07 asennusasennoissa M1, M2, M3, M5 ja M6 R17, R27 ja F27 asennusasennoissa M1, M3, M5 ja M6 SPIROPLAN W -vaihteet W10, W20, W30 SPIROPLAN W-vaihteet W37 ja W47 asennusasennoissa M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE toimittaa kaikki muut vaihteet asennusasentojen mukaisesti asennetulla ja aktivoidulla ilmausventtiilillä varustettuina. Poikkeukset: 1. SEW toimittaa seuraavat vaihteet tarkoitukseen varattuun ilmausreikään asennetulla sulkutulpalla varustettuina: Asennusasennoltaan kääntyvät vaihteet, jos mahdollista Vinoon asentoon asennettavat vaihteet Ilmausventtiili sijaitsee moottorin liitäntärasiassa. Ennen käyttöönottoa korkeimmassa kohdassa sijaitseva sulkutulppa on vaihdettava mukana toimitettuun ilmausventtiiliin. 2. SEW toimittaa ilmausventtiilin erikseen muovipussiin pakattuna erillisvaihteisiin, jotka vaativat ensiöpuolen ilmausta. 3. SEW toimittaa rakenteeltaan umpinaiset vaihteet ilman ilmausventtiiliä. RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE Vain valtuutetut henkilöt saavat yhdistää erillisvaihteita moottoreihin tai sovitteisiin. Ota yhteys SEW-EURODRIVEen. Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 27

28 5 Mekaaninen asennus Vaihteen asentaminen paikalleen Ilmausventtiilin aktivointi Varmista, että ilmausventtiili on aktivoitu. Mikäli ilmausventtiiliä ei ole aktivoitu, sen kuljetusvarmistus on irrotettava ennen vaihteen käyttöönottoa! 1. Kuljetusvarmistuksella varustettu ilmausventtiili Kuljetusvarmistuksen irrotus Aktivoitu ilmausventtiili Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

29 Mekaaninen asennus Umpiakselilla varustettu vaihde Vaihteen maalaus/lakkaus VARO! Ilmausventtiilit ja akselitiivisteet voivat vaurioitua käyttölaitetta maalattaessa/lakattaessa tai pintakäsittelyä korjattaessa. Aineellisten vahinkojen vaara. Peitä ilmausventtiilit ja akselitiivisteen suojaushuuli huolellisesti ennen maalausta/lakkausta. Poista maalarinteipit maalaus-/lakkaustöiden päätyttyä. 5.4 Umpiakselilla varustettu vaihde Asennusohjeita RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE ATEX-hyväksynnän mukaisia kytkentäelementtejä saa käyttää vain, jos ne kuuluvat direktiivin 94/9/EY piiriin. Käytä päällevetolaitetta ensiö- ja toisiopuolen osien asentamiseen. Käytä akselille vetämiseen akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää. RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE Käytä vain sellaisia hihnoja, joiden resistanssi on riittävä eli < 10 9 Ê. Niiden tulee olla standardin IEC , kategorian FV-0 mukaisia. Asennettujen osien tulee olla tasapainotettuja eivätkä ne saa aiheuttaa liian suuria säteis- tai aksiaalivoimia (sallitut arvot, ks. luettelo "Vaihdemoottorit" tai "Räjähdyssuojatut käytöt"). HUOM! Voit helpottaa asennusta sivelemällä toisiopuolen osaan asennustahnaa tai lämmittämällä sitä hetken aikaa ( C:een). Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 29

30 5 Mekaaninen asennus Umpiakselilla varustettu vaihde Ensiön- ja toisionpuoleisten osien asennus VARO! Laakerit, kotelot ja akselit voivat vaurioitua epäasiallisen asennuksen seurauksena. Mahdollisten aineellisten vahinkojen vaara! Käytä ensiön- ja toisionpuoleisten osien asennukseen vain asennustyökalua. Käytä hyväksi akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää. Älä lyö hihnapyöriä, kytkimiä, hammaspyöriä jne. vasaralla paikalleen akselin päähän. Hihnapyöriä asennettaessa tulee ottaa huomioon valmistajan ilmoittama hihnan oikea kireys. Asennettujen osien tulee olla tasapainotettuja eivätkä ne saa aiheuttaa liian suuria säteis- tai aksiaalivoimia (sallitut arvot, ks. luettelo "Vaihdemoottorit" tai "Räjähdyssuojatut käytöt"). Asennus asennustyökalua käyttämällä Kuva esittää asennustyökalua, jota käytetään kytkinten tai napojen asentamiseen vaihteen tai moottorien akselin päihin. Asennustyökalun aksiaalilaakeria ei aina tarvita, mikäli ruuvin voi kiristää vaivattomasti. [1] [2] [3] [1] Vaihteen akselin pää [2] Aksiaalilaakeri [3] Kytkimen napa 30 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

31 Mekaaninen asennus Umpiakselilla varustettu vaihde 5 Suurten säteisvoimien välttäminen Suurten säteisvoimien välttämiseksi: Asenna hammas- tai ketjupyörät kuvan B mukaisesti. [1] [1] [A] [B] [1] Napa [A] Väärin [B] Oikein HUOM! Voit helpottaa asennusta sivelemällä toisiopuolen osaan asennustahnaa tai lämmittämällä sitä hetken aikaa ( C:een) Kytkinten asennus VARO! Kytkinosat, kuten hihnapyörät, kytkimet jne., liikkuvat nopeasti käytön aikana. Puristumisvaara. Peitä kytkinosat kosketussuojalla. Kytkimet on asennettava sovitettava kytkimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. a) maksimi- ja minimivälys b) aksiaalisiirtymä c) kulmasiirtymä a) b) c) Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 31

32 5 Mekaaninen asennus Kategorian II2GD mukaiset vaihteet ja vaihdemoottorit 5.5 Kategorian II2GD mukaiset vaihteet ja vaihdemoottorit RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA Sarjan R, F, K, W ja S mukaiset räjähdyssuojatut vaihteet ja vaihdemoottorit vastaavat laitteistoryhmän II, kategorian 2G (räjähdysvaarallinen ympäristö kaasu) ja 2D (räjähdysvaarallinen ympäristö pöly) rakennusmääräyksiä. Ne on tarkoitettu käytettäviksi alueilla 1 ja 21. Sarjan R, F, K ja S mukaiset, AR-sovittimella (luistonvalvonnalla) varustetut, räjähdyssuojatut vaihteet vastaavat laitteistoryhmän II, kategorian 3G (räjähdysvaarallinen ympäristö kaasu) ja 3D (räjähdysvaarallinen ympäristö pöly) rakennusmääräyksiä. Ne on tarkoitettu käytettäviksi alueilla 2 ja 22. Sarjan W10.. vaihteita ja vaihdemoottoreita ei saa käyttää räjähdyssuojatulla alueella Ympäristön lämpötila Kategorian II2D mukaisia vaihteita saa käyttää vain ympäristölämpötiloissa -20 C +40 C. RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE Tästä poikkeavat ympäristön lämpötilat on merkittävä tyyppikilpeen Lämpötilaluokka Kategorian II2G mukaisia verkkosyöttöisiä vaihteita/vaihdemoottoreita (räjähdysvaarallinen ympäristö kaasu) saa käyttää lämpötilaluokissa T3 T6 alennussuhteen ja asennusasennon mukaan. Vaihteen lämpötilaluokka on merkitty tyyppikilpeen. Yksittäisvaihteet sekä taajuusmuuttajakäyttöiset vaihemoottorit (vain 4- ja 6-napaiset) määritellään sovelluskohtaisesti SEW-EURODRIVEn toimesta Pintalämpötila Kategorian II2D vaihteiden suurin pintalämpötila on 120 C tai 140 C käyntinopeuden, alennussuhteen ja rakennekoon mukaan. Sitä pienemmistä pintalämpötiloista on sovittava erikseen SEW-EURODRIVEn kanssa ja ne on merkittävä tyyppikilpeen. Järjestelmän käyttäjän on varmistettava, etteivät pölykerrostumat ylitä standardin EN maksimipaksuutta 5 mm. 32 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

33 Mekaaninen asennus Kategorian II2GD mukaiset vaihteet ja vaihdemoottorit Kotelointiluokka Kaikissa vaihdemalleissa on standardin EN mukainen kotelointiluokka IP Ympäristöehdot Huolehdi siitä, että vaihteet on tuuletettu hyvin ja ettei siihen pääse siirtymään lämpöä ulkopuolelta (esim. kytkimistä) Toisioakselin teho ja vääntömomentti Varmista, ettei toision sallittua vääntömomenttia ja sallittuja säteisvoimia ylitetä Erityisrakenteet Räjähdysvaarallisilla alueilla saa käyttää erityisrakenteita (esim. modifioitua toisioakselia) vain SEW-EURODRIVEn suostumuksella. Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 33

34 øb +0.5 øa 5 Mekaaninen asennus Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä 5.6 Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä VARO! Vaihde voi vaurioitua epäasiallisen asennuksen seurauksena. Mahdollisten aineellisten vahinkojen vaara! Momenttitukeen ei asennuksen yhteydessä saa kohdistua jännityksiä. Momenttitukien kiinnitykseen käytetään periaatteessa laatuluokan 8.8 ruuveja Lieriövaihde Seuraava kuva esittää lieriövaihteiden momenttitukea. [1] [3] c d ΔL [2] [1] Ruuvi [2] Aluslevy [3] Mutteri Vaihde Halkaisija Kumivaimennin Asenna kumivaimentimet seuraavalla tavalla: 1. Käytä seuraavan taulukon mukaisia ruuveja [1] ja aluslevyjä. 2. Lukitse ruuviliitos kahdella mutterilla [3]. 3. Kiristä ruuvia, kunnes taulukon mukainen kumivaimentimen esijännitys "Í L" on saavutettu. Sisähalkaisija Pituus (ennen kiristystä) Levyn leveys Í L (kiristettynä) a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] [mm] FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA FA Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

35 Mekaaninen asennus Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä Kartiopyörävaihde Seuraava kuva esittää kartiopyörävaihteiden momenttitukea. Laakeroi holkki [1] molemmin puolin. Asenna liitoksen B-puoli peilikuvamaisesti A-puoleen nähden. [1] Vaihde Ruuvit Kiristysmomentti KA37 4 M Nm KA47 4 M Nm KA67 4 M Nm KA77 4 M Nm KA87 4 M Nm KA97 4 M Nm KA107 4 M Nm KA127 4 M Nm KA157 4 M Nm Kierukkavaihde Seuraava kuva esittää kierukkavaihteiden momenttitukea. Laakeroi holkki [1] molemmin puolin. [1] Vaihde Ruuvit Kiristysmomentti SA37 4 x M Nm SA47 4 x M Nm SA57 6 x M Nm SA67 8 x M Nm SA77 8 x M Nm SA87 8 x M Nm SA97 8 x M Nm Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 35

36 5 Mekaaninen asennus Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä SPIROPLAN W-vaihteet Seuraava kuva esittää SPIROPLAN W-vaihteiden momenttitukea. Laakeroi holkki [1] molemmin puolin. 45 [1] Vaihde Ruuvit Kiristysmomentti WA10 4 x M Nm WA20 4 x M Nm WA30 4 x M Nm WA37 4 x M Nm WA47 4 x M Nm 36 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

37 Mekaaninen asennus Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella HUOM! Asiakaskohtaisia akseliratkaisuja tehtäessä tulee noudattaa myös vaihdemoottoriluettelossa olevia rakennetta koskevia ohjeita! Asennusohjeita 1. Levitä NOCO -asennustahna huolellisesti ja tasaisesti. NOCO FLUI NOCO FLUI Asenna akseli ja lukitse se akselin suunnassa (asennustyökalun käyttö helpottaa asennusta). Seuraavaksi kuvataan kaikki kolme asennustapaa: 2A: Vakiotoimitussisältö 2B: Asiakkaan olakkeellisen akselin asennus asennus-/irrotussarjaa käyttämällä 2C: Asiakkaan olakkeettoman akselin asennus asennus-/irrotussarjaa käyttämällä 2A: Asennus vakiotoimitussisältöä käyttämällä [1] [2] [3][4] A [5] [1] Lyhyt kiinnitysruuvi (vakiotoimitussisältö) [2] Jousialuslevy [3] Aluslevy [4] Varmistin [5] Asiakkaan oma akseli Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 37

38 5 Mekaaninen asennus Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella 2B: Asennus SEW-EURODRIVE-asennus-/irrotussarjaa käyttämällä (Æ sivu 42) Asiakkaan olakkeellinen akseli [1] [2] [3] [4] B [5] [1] Kiinnitysruuvi [2] Jousialuslevy [3] Aluslevy [4] Varmistin [5] Asiakkaan olakkeellinen akseli 2C: Asennus SEW-EURODRIVE-asennus-/irrotussarjaa käyttämällä (Æ sivu 42) Asiakkaan olakkeeton akseli [1] [2] [3] [4] [5] C [6] [1] Kiinnitysruuvi [2] Jousialuslevy [3] Aluslevy [4] Varmistin [5] Väliputki [6] Asiakkaan olakkeeton akseli 38 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

39 Mekaaninen asennus Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella 5 3. Kiristä kiinnitysruuvi taulukon mukaiseen kiristysmomenttiin Ruuvi Kiristysmomentti [Nm] M5 5 M6 8 M10/12 20 M16 40 M20 80 M HUOM! Sovitesyöpymän välttämiseksi on suositeltavaa pyöräyttää akselia molempien vastinpintojen välissä! Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 39

40 5 Mekaaninen asennus Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella Irrotusohjeita Oheiset ohjeet ovat voimassa vain, jos vaihde on koottu käyttämällä SEW-EURODRIVEn asennus-/irrotussarjaa (Æ sivu 42). Ks. luvun "Asennusohjeita" (Æ sivu 37) ohjeet, kohta 2B tai 2C. 1. Irrota kiinnitysruuvi [1]. 2. Irrota osat [2] [4] ja mahdollinen väliputki [5]. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [1] Kiinnitysruuvi [2] Jousialuslevy [3] Aluslevy [4] Varmistin [5] Väliputki [6] Asiakkaan oma akseli 3. Asenna asiakkaan oman akselin [6] ja varmistimen [4] väliin SEW-EURODRIVEn asennus- ja irrotussarjaan kuuluva irrotuslevy [8] ja itsevarmisteinen mutteri [7]. 4. Asenna varmistin [4] takaisin paikoilleen. 40 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

41 Mekaaninen asennus Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella 5 5. Kiristä kiinnistysruuvi [1] takaisin paikalleen. Nyt vaihteen voi painaa pois akselilta ruuvia kiristämällä. [1] [4] [7] [8] [6] [1] Kiinnitysruuvi [4] Varmistin [6] Asiakkaan oma akseli [7] Itsevarmisteinen mutteri [8] Irrotuslevy Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 41

42 5 Mekaaninen asennus Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella SEW-asennus-/irrotussarja SEW-EURODRIVEn asennus-/irrotussarjan voi tilata taulukossa mainitulla tuotenumerolla. [1] [7] [8] [7] [1] [1] Kiinnitysruuvi [7] Itsevarmisteinen mutteri irrotusta varten [8] Irrotuslevy Tyyppi D H7 [mm] M 1) C4 [mm] C5 [mm] C6 [mm] U -0.5 [mm] T -0.5 [mm] D3-0.5 [mm] L4 [mm] SEW-asennus-/ irrotussarjan tuotenumero WA M WA M X WA..20, WA..30, SA..37, WA M FA..27, SA..47, WA M FA..37, KA..37, SA..47, SA..57, WA M FA..47, KA..47, SA M FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA M SA M FA..77, KA..77, SA M FA..87, KA..87, SA..77, SA M FA..97, KA..97, SA..87, SA M FA..107, KA..107, SA M FA..127, KA M FA..157, KA M ) Kiinnitysruuvi 42 Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

43 Mekaaninen asennus Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella 5 HUOM! SEW-EURODRIVE suosittelee, että kuvassa näkyvää asennussarjaa käytetään asiakkaan akselin kiinnittämiseen. Samalla on aina tarkastettava, että rakenne riittää esiintyvien aksiaalivoimien kompensointiin. Tiettyjen sovellusten yhteydessä (esim. sekoitinakseleita asennettaessa) akselin lukitsemiseen tulee käyttää tarvittaessa toisenlaista rakennetta. Asiakas voi näissä tapauksissa käyttää itse kehittämäänsä akselin lukitusta. Tällöin on kuitenkin varmistettava, ettei itse tehty rakenne aiheuta potentiaalisia standardin DIN EN mukaisia kipinälähteitä (esim. iskukipinöintiä). Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 43

44 5 Mekaaninen asennus Kutisteholkilliset alennusvaihteet 5.8 Kutisteholkilliset alennusvaihteet Asennusohjeita VARO! Älä kiristä kiristysruuveja, ennen kuin akseli on asennettu. Holkkiakseli voi vääntyä. Mahdollisten aineellisten vahinkojen vaara! Kiristä kiristysruuvit vain akselin ollessa asennettuna. 1. Löysää kiristysruuveja muutama kierros (älä irrota niitä kokonaan!). A B Poista rasva huolellisesti holkkiakselin reiästä ja käyttöakselilta käyttämällä tavallista kaupoista saatavaa liuotinta Käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2013 20070268 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Teollisuuskäyttöön tarkoitetut planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Vääntömomenttiluokat 24 359 knm Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 09/2012 20050666

Lisätiedot

Käyttöohje. Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Painos 05/2004 A6.B01 11226935 / FI

Käyttöohje. Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Painos 05/2004 A6.B01 11226935 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Painos 05/2004 11226935 /

Lisätiedot

Räjähdyssuojatut vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 11/2002. Käyttöohje 1055 5331 / FI

Räjähdyssuojatut vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 11/2002. Käyttöohje 1055 5331 / FI Räjähdyssuojatut vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 04/2000 Painos 11/2002 Käyttöohje 1055 5331 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 5 2 Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut teollisuusvaihteet Planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Julkaisuajankohta 11/2010 17045339

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. GD140000 Julkaisuajankohta 06/2006 11359846 /

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21932891_0515* Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Painos 05/2015 21932891/FI

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

FI B 1000. Vaihde. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1000. Vaihde. Käyttö- ja asennusohje FI B 1000 Vaihde Käyttö- ja asennusohje Vaihde Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen olla jännitteisiä, paljaita ja joskus

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Painos 08/2011 19297335 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Painos 04/2000. Käyttöohje 10552839 / FI

Vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Painos 04/2000. Käyttöohje 10552839 / FI Vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Painos 04/2000 07/2002 Käyttöohje 10552839 / FI SEW-EURODRIVE Sisällys 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Vaihteen rakenne... 7

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Painos 08/2009 16806530 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Julkaisuajankohta 09/2012 20051077 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Tyyppisarjan MC.. teollisuusvaihteet 07/2003. Käyttöohje 1056 0130 / FI

Tyyppisarjan MC.. teollisuusvaihteet 07/2003. Käyttöohje 1056 0130 / FI Tyyppisarjan MC.. teollisuusvaihteet 04/2000 Painos 07/2003 Käyttöohje 1056 0130 / FI SEWEURODRIVE Sisällys 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 2.1 Teollisuusvaihteiden kuljetus... 6 2.2 Korroosionesto

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite

Anturit Paineanturit Sarja PE6. Luetteloesite Anturit Paineanturit Luetteloesite 2 Anturit Paineanturit Painesensori, Työpaine: -1-10 bar elektroninen Sähk. liitäntä: Pistoke, M8x1, 4-napainen Paineilmaliitäntä: Laippa ja O-rengas, Ø 1,2x1 Jossa pietsoresistiivinen

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. Painos 11/2005 GB112100 11385146 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. Painos 11/2005 GB112100 11385146 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut EX Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. GB112100 Painos 11/2005 11385146 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 11/2005 GB111100 11384735 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 11/2005 GB111100 11384735 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut EX Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. GB111100 Julkaisuajankohta 11/2005 11384735

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C

POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet

ASENNUSOHJE. ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ASENNUSOHJE ARIMAX BIO 300/3000 sarja lisävarusteet ja niiden asennus POLTINVARUSTUS Bio- tai muun polttimen asennuksen tarvitaan kattilan poltinsovite silloin kun polttimen koko poikkeaa poltinaukon mitoituksesta.

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871

Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871 Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat.

1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. Turner 210/230 1. Tarkista ennen asennuksen aloittamista että sinulla on kaikki siihen vaadittavat osat. - Ovielementit 4kpl - Vaakajohteet - Pystyjohteen C-kiskot (kiinni L-kiskossa) - L-muotoiset pystykiskot

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Tuotenumero 184200 080580 Sisällys Käyttöohje 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³

Hiukkaskoko maks. 50 µm Paineilman maksimaalinen öljypitoisuus 1 mg/m³ 1 Malli Istukkaventtiili Ohjaus Analoginen Sertifikaatti CE-vaatimuksenmukaisuusvakuutus Ympäristölämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keskilämpötila min./maks. +0 C / +70 C Keski Paineilma Hiukkaskoko maks.

Lisätiedot