Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Painos 08/ / FI

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Tekijänoikeusmerkintä Tuotenimi ja tavaramerkit Turvaohjeita Huomautuksia Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus / varastointi Asennuspaikka Sähköliitäntä Käyttöönotto/käyttö Rakenne Periaatteellinen rakenne DR63/eDR Sähköasennus Poikkipintojen tarkastus Laiteluokan 2G ja 2GD moottorin kytkeminen Laiteluokan 3G ja 3GD moottorin kytkeminen Johdotusohjeita Turvallista käyttöä koskevia ohjeita Taajuusmuuttajan käytössä huomioitavat seikat Käyttötavat ja raja-arvot Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuus: MOVIDRIVE ja MOVITRAC Asynkronimoottorit: Termiset rajakäyrät Käyttöönotto Parametrien asetus: Taajuusmuuttaja laiteluokan 3 moottoreille Tarkastus / huolto Välilevyn vaihto Tekniset tiedot Suurimmat sallitut säteisvoimat Hyväksytyt kuulalaakerityypit Kiristysmomentit Toimintahäiriöt Moottoriin liittyvät ongelmat Jarruun liittyvät ongelmat Taajuusmuuttajan käyttöön liittyvät ongelmat Asiakaspalvelu Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 3

4 Sisällysluettelo 10 Vaatimustenmukaisuusvaatimukset Kolmivaihemoottorit edr.63 laiteluokassa 2GD Kolmivaihemoottorit edr.63 laiteluokassa 3GD Hakemisto Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

5 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Dokumentaatio on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Dokumentaatio on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Dokumentaation on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet dokumentaation kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Merkkisanojen merkitys Seuraavassa taulukossa näkyy merkkisanojen tasot ja niiden tarkoitus, kun niitä käytetään ilmaisemaan turvaohjeita tai esinevahinkovaroituksissa ja muissa ohjeissa. Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä loukkantuminen HUOMIO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen RÄJÄHDYSSUOJAUS- TA KOSKEVA OHJE HUOM! Räjähdyssuojaukseen liittyvä tärkeä ohje Hyödyllinen ohje tai vihje: Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. Räjähdyssuojauksen väheneminen ja sen aiheuttamat vaarat Osiokohtaisten turvaohjeiden rakenne Osiokohtaiset turvaohjeet eivät vain koske jotain tiettyä toimenpidettä, vaan useita saman aihepiirin toimenpiteitä. Käytetyt kuvasymbolit viittaavat joko yleiseen tai johonkin tiettyyn vaaraan. Tässä näkyy osiokohtaisen turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Sisällytettyjen turvaohjeiden rakenne Sisällytetyt turvaohjeet on sisällytetty suoraan työ- tai käsittelyohjeeseen ennen vaarallista työ- tai käsittelyvaihetta. Tässä näkyy sisällytetyn turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 5

6 1 Yleisiä ohjeita Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset 1.3 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue dokumentaatio ennen kuin käytät laitetta! 1.4 Vastuun rajoitus Dokumentaation noudattaminen on perusedellytys räjähdyssuojattujen kolmivaihemoottoreiden DR/eDR.. turvalliselle käytölle ja toiminnalle sekä ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on dokumentaation noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 1.5 Tekijänoikeusmerkintä 2011 SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki myös osittainen kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä. 1.6 Tuotenimi ja tavaramerkit Tässä painotuotteessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 6 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

7 Turvaohjeita Huomautuksia 2 2 Turvaohjeita Seuraavia perusturvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet asianomaiset dokumentit kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet niiden sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.1 Huomautuksia Seuraavat turvaohjeet koskevat ennen kaikkea seuraavien komponenttien käyttöä: räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/eDR... Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita koskien seuraavaa osaa: Vaihde Ota myös huomioon näiden dokumenttien yksittäisissä luvuissa olevat lisäturvaohjeet. 2.2 Yleistä VAROITUS! Moottoreissa ja vaihdemoottoreissa voi olla toiminnan aikana niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, eristämättömiä (liittimen/liitäntäkotelon ollessa auki) ja mahdollisesti myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet moottorin/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle Tarvittavan suojuksen tai kotelon luvattomasta poistosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Katso lisätietoja tästä dokumentaatiosta. Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 7

8 2 Turvaohjeita Kohderyhmä 2.3 Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoisilla henkilöillä tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Mekaniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi mekaanikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkinto Tämän käyttöohjeen tuntemus Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoisilla sähköasentajilla tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Sähkötekniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi sähköalan ammattilainen tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkimus Tämän käyttöohjeen tuntemus Muut kuljetukseen, varastointiin, käyttöön ja jätteiden hävittämiseen liittyvät työt saa suorittaa vain henkilöt, jotka ovat saaneet kyseisen tehtävän vaatimaa opastusta. Kaikkien ammattihenkilöiden on käytettävä töiden aikana tarvittavaa suojavaatetusta. 2.4 Määräysten mukainen käyttö Nämä räjähdyssuojatut sähkömoottorit on tarkoitettu teollisuus- ja ammattikäyttöön. Moottoreiden käyttöönotto koneisiin asennuksen yhteydessä, ts. määräysten mukaisen käytön aloittaminen, on kielletty niin kauan, kunnes on todettu, että kone täyttää EY-direktiivin 94/9/EY (ATEX-direktiivi) vaatimukset. RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA Moottoria saa käyttää vain luvussa "Käyttöönotto" kuvattujen edellytysten mukaisesti. Moottoria saa käyttää taajuusmuuttajassa vain, kun tyyppitarkastustodistuksen ja / tai tämän dokumentaation sekä moottorin tyyppikilven, mikäli olemassa, mukaiset edellytykset täyttyvät! Vaihteen läheisyydessä ei saa esiintyä syövyttäviä aineita, jotka voivat vaurioittaa vaihteen maalipintaa ja tiivisteitä. Moottoreita ei saa käyttää sellaisilla alueilla / sovelluksissa, joissa aiheutuu moottorin kotelon voimakasta staattista sähkölatausta, esim. tuulettimen moottorina käytettävän putken sisällä, mikäli putkessa kuljetetaan pölyjä, koska se voi aiheuttaa maalattujen pintojen elektrostaattista latautumista. Ilmajäähdytteiset mallit on mitoitettu ympäristön lämpötiloille 20 C +40 C ja asennuspaikoille, jotka ovat 1000 m merenpinnan yläpuolella. Poikkeavat tiedot on merkitty tyyppikilpeen. Asennuspaikalla vallitsevien olojen on oltava kaikkien tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaiset. 8 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

9 Turvaohjeita Muut voimassa olevat dokumentit Muut voimassa olevat dokumentit Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja: Moottorin liitttenä olevat kytkentäkaaviot Käyttöohje "Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihdemoottoreissa" Mahdollisesti asennetun taajuusmuuttajan käyttöohje taajuusmuuttajalla ohjatuissa moottoreissa Mahdollisten lisälaitteiden käyttöohje luettelo "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit" ja/tai luettelo "Räjähdyssuojatut käytöt" Käyttöohje "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit EDR , 315" 2.6 Kuljetus / varastointi Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä. Kiristä nostosilmukat. Ne on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan eikä niihin saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia. Asennetut nostosilmukat vastaavat standardia DIN 580, jossa määritettyjä kuormia ja määräyksiä on noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma on kiinnitettävä molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä. Säilytä ne myöhempiä kuljetuksia varten. Mikäli moottoria / vaihdemoottoria ei asenneta heti, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Moottoria / vaihdemoottoria ei saa säilyttää ulkona eikä tuuletinkotelon päällä. Moottoria / vaihdemoottoria voi säilyttää yhdeksän kuukautta ilman että se vaatisi erityistoimenpiteitä ennen käyttöönottoa. 2.7 Asennuspaikka Moottori on asennettava tasaiselle alustalle, kiinnitettävä tukevasti jalka- tai laippakiinnityksellä ja sen suora kytkentä on kohdistettava tarkkaan. Rakenteesta johtuvat resonanssit estetään pyörimisnopeudella ja kaksinkertaisella verkon taajuudella. Tuuleta jarru (moottoreissa, joissa on asennettu jarru), pyöritä roottoria käsin ja kuuntele, kuuluuko epätavallisia hankaavia ääniä. Tarkasta oikea pyörimissuunta kytkemättömässä tilassa. Asenna ja irrota kiilahihnat ja kytkimet vain työhön sopivilla laitteilla (Lämmitä!) ja peitä ne kosketussuojalla. Vältä liian löysiä tai kireitä hihnoja. Huolehdi tarvittavista putkiliitännöistä. Mallit, joissa akselin pää on ylöspäin, on peitettävä suojakannella, joka estää vieraita kappaleita pääsemästä tuulettimen sisään. Ilmanvaihtoa ei saa estää eikä poistoilmaa myöskään lähellä olevista laitteista saa heti imeä takaisin. Noudata luvussa "Mekaaninen asennus" olevia ohjeita! Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 9

10 2 Turvaohjeita Sähköliitäntä 2.8 Sähköliitäntä Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa pysäytettyihin matalajännitelaitteisiin kohdistuvia töitä niiden ollessa erotettuina sähköverkosta ja lukittuina tahatonta käynnistystä vastaan. Se koskee myös apuvirtapiirejä (esim. seisokkilämmitystä tai erillistuuletinta). Jännitteettömyys on tarkastettava! Standardin EN (VDE 0530, osa 1) toleranssien ylittäminen jännite +5 %, taajuus +2 %, käyrämuoto, symmetria nostaa lämpötilaa ja vaikuttaa sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen. Sen lisäksi on noudatettava standardeja DIN IEC ja EN (ja muita mahdollisia voimassa olevia kansallisia määräyksiä, kuten esim. DIN VDE 0105 Saksassa). Yleisesti voimassa olevien pienjännitelaitosten asennusmääräysten lisäksi on noudatettava erityismääräyksiä, jotka koskevat sähkölaitteiden asentamista räjähdysvaarallisille alueille (Saksassa "Betriebssicherheitsverordnung"; EN ; EN ja laitoskohtaiset määräykset). Ota huomioon tyyppikilven kytkentätiedot ja poikkeavat tiedot sekä liitäntäkotelon kytkentäkaavio. Liitäntä on tehtävä niin, että saadaan aikaan pysyvä ja turvallinen sähköliitos (ilman esiin työntyviä säikeen päitä). Käytä tarkoituksenmukaisia kaapelikenkiä. Asenna luotettava suojajohdinyhteys. Jännitettä johtavien osien väliset ja jännitettä johtavien osien sekä johtavien osion väliset etäisyydet eivät saa alittaa kytketyssä tilassa standardien DIN EN / IEC ja -15 sekä kansallisten määräysten mukaisia vähimmäisarvoja. Vähimmäisarvoja on noudatettava voimassa olevien standardien mukaisesti, ks. seuraava taulukko: Nimellisjännite U N Laiteluokan 3 moottoreiden etäisyys (DIN EN / IEC ) Laiteluokan 2 moottoreiden etäisyys (DIN EN / IEC ) 500 V 5 mm 8 mm > 500 V 690 V 5,5 mm 10 mm Liitäntäkotelossa ei saa olla vieraita kappaleita, likaa eikä kosteutta. Tarpeettomat kaapeliläpiviennit ja itse kotelo on suljettava pölyn ja veden pitävästi. Varmista kiila ennen koekäyttöä ilman kytkintä tai vastaavaa. Tarkasta matalajännitelaitteiden moitteeton toiminta ennen käyttöönottoa. Noudata luvussa "Sähköasennus" olevia ohjeita! 2.9 Käyttöönotto/käyttö Mikäli laitteen käytössä ilmenee muutoksia normaalikäyttöön verrattuna, esim. lämpötilan nousua, ääniä tai värähtelyitä, niiden syy on selvitettävä. Ota tarvittaessa yhteyttä valmistajaan. Turvalaitteita ei saa poistaa toiminnasta koekäytönkään ajaksi. Jos olet epävarma, pysäytä moottori. Puhdista ilmakanavat, jos niissä on paljon likaa. 10 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

11 Rakenne Käyttöönotto/käyttö 3 3 Rakenne HUOM Nämä lisätiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! Käyttöönoton saa suorittaa vain valtuutettu ammattihenkilöstö noudattaen voimassa olevia onnettomuudenestomääräyksiä ja käyttöohjetta "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit EDR , 315". HUOM Seuraavassa kuvassa moottorin osat on esitetty pääpiirteittäin. Se auttaa varaosaluettelon käyttämistä. Moottorin kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 11

12 3 Rakenne Periaatteellinen rakenne DR63/eDR Periaatteellinen rakenne DR63/eDR63 Seuraavassa kuvassa näkyy mallin DR63/eDR.63 periaatteelinen rakenne: TF TF [1] Roottori [32] Varmistin [113] Lieriökantaruuvi [143] Välilevy [2] Varmistin [35] Tuuletinkotelo [114] Tähtilaatta [144] Ruuvi [3] Kiila [36] Tuuletin [115] Liitin [216] Kuusiomutteri [7] Laippalaakerikilpi [41] Jousilevy [116] Aluslevy [230] Kuusiomutteri [9] Sulkutulppa [42] B-laakerikilpi [117] Kuusiokantaruuvi [572] Tiiviste [10] Varmistin [44] Urakuulalaakeri [118] Jousilaatta [823] Lukkolevy [11] Urakuulalaakeri [100] Kuusiomutteri [123] Kuusiokantaruuvi [829] Ruuvi [12] Varmistin [101] Lukkolevy [126] Aluslevy [13] Lieriöruuvi [103] Vaarnaruuvi [129] Sulkutulppa [16] Staattori [104] Tukilevy [131] Kansitiiviste [19] Ruuvi [106] Akselitiiviste [132] Liitäntäkotelon kansi [22] Kuusiokantaruuvi [107] Roiskelevy [134] Sulkutulppa [30] Akselitiiviste [108] Tyyppikilpi [139] Kuusiokantaruuvi [31] Kiila [109] Uraniitti [140] Jousilaatta 12 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

13 Sähköasennus Poikkipintojen tarkastus 4 4 Sähköasennus HUOM! Noudata ehdottomasti voimassa olevaa kytkentäkaaviota! Mikäli kytkentäkaavio puuttuu, moottoria ei saa kytkeä eikä ottaa käyttöön. HUOM! Liitäntäkotelossa ei saa olla vieraita kappaleita, likaa eikä kosteutta. Tarpeettomat kaapeliläpiviennit ja itse kotelo on suojattava ainakin moottorin IP-kotelointiluokan edellyttämällä tavalla. 4.1 Poikkipintojen tarkastus Tarkasta, että kaapelien poikkipinnat ovat moottorin nimellisvirran, voimassa olevien asennusmääräysten ja asennuspaikan vaatimusten mukaisia. 4.2 Laiteluokan 2G ja 2GD moottorin kytkeminen Voit tilata seuraavat kytkentäkaaviot SEW-EURODRIVElta ilmoittamalla moottorin tilausnumeron (ks. siihen kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen luku "Tyyppikilpi"): Sarja Napaluvut Kytkentäkaavio (nimike/numero) X = version numero DR63/eDR63 4, 6 DT14 / X Moottorin liitäntä Rakennekokoa 63 olevien moottoreiden tulojohtimet kiinnitetään vetojousen liitinrimaan kytkentäkaavion mukaisesti. Suojajohdin kiinnitetään suojajohdinliitäntään niin, että kaapelikenkä ja pesän materiaali on erotettu toisistaan aluslaatalla: Ö-kytkentä Õ-kytkentä Suojajohdinliitäntä TF TF TF TF Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 13

14 4 Sähköasennus Laiteluokan 3G ja 3GD moottorin kytkeminen 4.3 Laiteluokan 3G ja 3GD moottorin kytkeminen Voit tilata seuraavat kytkentäkaaviot SEW-EURODRIVElta ilmoittamalla moottorin tilausnumeron (ks. siihen kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen luku "Tyyppikilpi"): Sarja Napaluvut Kytkentä Kytkentäkaavio (nimike/numero) X = version numero DR63/eDR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / X Moottorin liitäntä Rakennekokoa 63 olevien moottoreiden tulojohtimet kiinnitetään vetojousen liitinrimaan kytkentäkaavion mukaisesti. Suojajohdin kiinnitetään suojajohdinliitäntään niin, että kaapelikenkä ja pesän materiaali on erotettu toisistaan aluslaatalla: Ö-kytkentä Õ-kytkentä Suojajohdinliitäntä TF TF TF TF Johdotusohjeita Noudata turvaohjeita asennuksen aikana Moottorinsuojalaitteiden häiriöltä suojaaminen SEW-moottorinsuojalaitteiden (lämpötila-anturi TF) suojaamiseksi sähköhäiriöiltä: varaa niille oma suojavaipallinen johdinparinsa, joka voi olla samassa kaapelissa tahdistettujen tehojohtimien kanssa älä käytä suojaamattomia johtimia samassa kaapelissa tahdistettujen tehojohtimien kanssa 14 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

15 Sähköasennus Turvallista käyttöä koskevia ohjeita Turvallista käyttöä koskevia ohjeita Yleistä Asenna taajuusmuuttaja räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolelle Terminen moottorinsuoja Jotta vältetään sallitun lämpötilan ylitys, taajuusmuuttajan yhteydessä saa käyttää vain PTC-lämpötila-antureilla (TF) varustettuja moottoreita. Se on analysoitava tarkoitukseen sopivalla laitteella Ylijännitettä moottorin liittimissä Moottorin liittimien ylijännite on rajoitettava arvoon < 1700 V. Tämä on mahdollista esimerkiksi rajoittamalla taajuusmuuttajan tulojännite arvoon 500 V. Mikäli sovelluksessa esiintyy käyttötiloja, joiden aikana käyttölaitetta käytetään usein generatorisesti (esim. nostinkäytöissä), vaaralliset ylijännitteet moottorin liittimissä on vältettävä käyttämällä lähtösuodatinta (sinisuodatinta). Ellei moottorin liittimien jännitettä voi varmistaa aritmeettisesti, jännitepiikit on mitattava tarkoitukseen sopivalla laitteella käyttöönoton jälkeen ja, mikäli mahdollista, käyttölaitteen mitoituskuormituksella EMC-toimenpiteet Sarjojen MOVIDRIVE ja MOVITRAC taajuusmuuttajiin saa asentaa seuraavat osat: Sarjan NF verkkosuodattimet Sarjan HD... lähtökuristimet Lähtösuodattimet (sinisuodattimet) HF.. Lähtösuodatinta käytettäessä on suodattimen jännitehäviö kompensoitava Vaihde Taajuusmuuttajasäädeltyjen vaihdemoottoreiden parametroinnissa on otettava huomioon vaihteen tunnusarvo n emaks. ja M amaks.. Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 15

16 4 Sähköasennus Taajuusmuuttajan käytössä huomioitavat seikat 4.6 Taajuusmuuttajan käytössä huomioitavat seikat Kun moottoria ohjataan taajuusmuuttajalla, on otettava huomioon taajuusmuuttajan valmistajan johdotusohjeet. Noudata ehdottomasti taajuusmuuttajan käyttöohjetta Moottori SEW-taajuusmuuttajan yhteydessä SEW-EURODRIVE on testannut moottorin käyttöä SEW-taajuusmuuttajan yhteydessä. Testin aikana vahvistettiin moottoreilta vaaditut sietojännitteet ja käyttöönottorutiinien yhdenpitävyys moottorin tietojen kanssa. DR-moottoreita voidaan käyttää kaikkien SEW-EURODRIVEn taajuusmuuttajien yhteydessä. Moottori otetaan käyttöön taajuusmuuttajan käyttöohjeen mukaisesti. 16 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

17 Käyttötavat ja raja-arvot Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuus: MOVIDRIVE ja kva i P f n Hz 5 5 Käyttötavat ja raja-arvot 5.1 Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuus: MOVIDRIVE ja MOVITRAC Moottorityyppi II3GD P TM [kw] Moottorikytkentä Õ n maks [1/min] Moottorikytkentä Ö P TM [kw] n maks [1/min] DR63S4 0,25 1) ,25 1) 3600 DR63M4 0,25 1) ,25 1) 3600 DR63L4 0,25 1) ,37 1) ) vain MOVITRAC B Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 17

18 5 kva i P f n Hz Käyttötavat ja raja-arvot Asynkronimoottorit: Termiset rajakäyrät 5.2 Asynkronimoottorit: Termiset rajakäyrät Termiset momentin rajakäyrät Terminen momentin rajakäyrä 4-napaisten kolmivaihemoottoreiden ja kolmivaiheisten jarrumoottoreiden taajuusmuuttajakäytöllä Ö-kytkennällä: M/M rated [1] [2] [1] 104 Hz -rajakäyrä [2] 87 Hz -rajakäyrä n [1/min] Terminen momentin rajakäyrä 4-napaisten kolmivaihemoottoreiden ja kolmivaiheisten jarrumoottoreiden taajuusmuuttajakäytöllä Õ-kytkennällä: M/M rated [1] [2] 0,40 0,20 0, n [1/min] [1] 60 Hz -rajakäyrä [2] 50 Hz -rajakäyrä 18 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

19 Käyttöönotto Parametrien asetus: Taajuusmuuttaja laiteluokan 3 moottoreille I Käyttöönotto 6.1 Parametrien asetus: Taajuusmuuttaja laiteluokan 3 moottoreille HUOM Taajuusmuuttajan käyttöönotossa on otettava huomioon yhteenkuuluva käyttöohje ja vaihdemoottoreissa lisäksi vaihteen käyttöohje Ennen käyttöönottoa on varmistettava Ennen käyttöönottoa on tarkistettava, täyttyvätkö kaikki tyypillisen käyttötapauksen edellytykset (ks. käyttöohje "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR , 315"). Mikäli olosuhteet poikkeavat normaaleista, ennen käyttöönottoa on laskettava pisteet D ja E (ks. käyttöohje "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR , 315"). Tehokkaan toimintapisteen on sijaittava uuden termisen käyrän alapuolella Käyttöönottovaiheet MOVITRAC B Käyttöönotossa on otettava huomioon seuraavat seikat: Käytä käyttöönotossa MOVITOOLS -MotionStudio-ohjelmiston versiota 5.70 tai korkeampaa. Laiteluokan 3 moottoreiden käyttöönotto ja käyttö on mahdollista parametrisarjasta 1 ja 2. Järjestelmäkonfiguroinnissa vain yksittäinen käyttö on sallittu. Säätömenetelmäksi voi säätää joko "U/f" että myös "vektorisäädelty". Pyörimisnopeusohjaus ja nostinkäyttösovellus ovat mahdollisia sovelluksen valinnassa. Lisätoimintoja "DC-jarrutus" tai "vauhtikäynnistystoiminto" ei saa käyttää. Käyttötavaksi tulee aina valita "4-kvadranttikäyttö". Vastaava moottorisarja valitaan ikkunasta "moottorityyppi". Ikkunasta "moottorin valinta" tulee valita moottorin valinnan lisäksi laiteluokka, verkkojännite, moottorijännite ja kytkentätapa. Virtaraja Enimmäisnopeus Automaattinen kompensointi Parametriksi Virtaraja asetetaan suoritetun käyttöönoton yhteydessä sovellusikkunasta arvo 150 % I N mot. Kyseistä arvoa on alennettava vaihteen suurimman sallitun toisioakselin vääntömomentin M amaks. mukaisesti. Suurinta sallittua moottorin pyörintänopeutta rajoitetaan ikkunasta "järjestelmärajat". Parametrin Maksiminopeus asetuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat: Maksiminopeus moottorin pyörimisnopeuden raja-arvo ja Maksiminopeus vaihteen maksimaalinen ensiöpyörimisnopeus n emaks. (ks. vaihteen tyyppikilpi). Parametri automaattinen kompensointi aktivoidaan suoritetulla käyttöönotolla. Taajuusmuuttaja asettaa parametrin IxR arvo silloin automaattisesti jokaisen aktivoinnin yhteydessä. Muutosta ei saa tehdä manuaalisesti. Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 19

20 6 I 0 Käyttöönotto Parametrien asetus: Taajuusmuuttaja laiteluokan 3 moottoreille Käyttöönottovaiheet MOVIDRIVE B Käyttöönotossa on otettava huomioon seuraavat seikat: Käytä käyttöönotossa MOVITOOLS -MotionStudio-ohjelmiston versiota 5.70 tai korkeampaa. Laiteluokan 3 moottoreiden käyttöönotto ja käyttö on mahdollista parametrisarjasta 1 ja 2. Ensimmäisessä käyttöönotossa tulee aina suorittaa täydellinen käyttöönotto. Moottorikonfiguroinnissa vain yksittäinen käyttö on sallittu. Säätömenetelmäksi voi säätää joko "U/f" että myös "vektorisäädelty". Vastaava moottorisarja valitaan ikkunasta "moottorityyppi". Ikkunasta "SEW-moottorityyppi 1" tulee valita moottorin laiteluokan lisäksi moottorin nimellisjännite, moottorin nimellistaajuus ja verkkojännite. Käyttömahdollisuuksien valinnassa vain "pyörimisnopeuden säätö" ja toiminto "nostinkäyttö" ovat mahdollisia. Toimintoja "DC-jarrutus" tai "vauhtikäynnistystoiminto" ei saa käyttää. Virtaraja Parametriksi Virtaraja asetetaan suoritetun käyttöönoton yhteydessä parametri-ikkunasta 1 arvo 150 % I N mot. Kyseistä arvoa on alennettava vaihteen suurimman sallitun toisioakselin vääntömomentin M amaks. mukaisesti. Enimmäisnopeus Suurinta sallittua moottorin pyörintänopeutta rajoitetaan parametri-ikkunasta 2. Parametrin Maksiminopeus asetuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat Maksiminopeus moottorin pyörimisnopeuden raja-arvo ja Maksiminopeus vaihteen maksimaalinen ensiöpyörimisnopeus n emaks. (ks. vaihteen tyyppikilpi) Automaattinen kompensointi Parametri automaattinen kompensointi aktivoidaan suoritetulla käyttöönotolla. Taajuusmuuttaja asettaa parametrin IxR arvo silloin automaattisesti jokaisen aktivoinnin yhteydessä. Muutosta ei saa tehdä manuaalisesti. Käyttötavaksi tulee aina valita "4-kvadranttikäyttö" (parametri P820 / P821). 20 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

21 Tarkastus / huolto Parametrien asetus: Taajuusmuuttaja laiteluokan 3 moottoreille 7 7 Tarkastus / huolto VAROITUS! Puristumisvaara putoavan nostolaitteen tai laitteen hallitsemattoman käyttäytymisen johdosta. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Lukitse tai laske alas nostolaitekäytöt (putoamisvaara) Varmista ja/tai suojaa työkone Kytke moottori, jarru ja mahdollinen erillistuuletin jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista ja varmista, etteivät ne voi kytkeytyä vahingossa uudelleen päälle! Käytä vain voimassa olevan varaosaluettelon mukaisia alkuperäisiä varaosia! Jarrukelaa vaihdettaessa on aina vaihdettava myös jarrunohjain! VARO! Käyttölaitteiden pinta voi olla erittäin kuuma käytön aikana. Palovamman vaara! Anna moottorin jäähtyä ennen töiden aloittamista. VARO! Ympäristön lämpötila eikä akselitiivisteiden lämpötila ei saa olla asennuksen aikana alle 0 C, koska akselitiivisteet voivat muuten vaurioitua. Moottorin korjaus- ja muutostöitä saa tehdä ainoastaan SEWin huoltohenkilökunta tai korjaamot tai valtuutetut ammattihenkilöt, joilla on työhön vaadittava pätevyys. Ennen kuin moottori otetaan uudelleen käyttöön, voimassa olevien määräysten noudattaminen on varmistettava ja vahvistettava moottorissa olevan tunnuksen tai tarkastuspöytäkirjan avulla. Suorita turva- ja toimintatarkastus (lämpösuojaus) jokaisen huolto- ja kunnossapitotyön jälkeen. HUOM Akselitiivisterenkaat tulee voidella ennen asennusta tiivistehuulen alueelta rasvalla, ks. niihin kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen luku "Voiteluaineiden ja korroosiosuoja-aineiden tilaustiedot". Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 21

22 7 Tarkastus / huolto Välilevyn vaihto RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA Käytä vain voimassa olevan varaosaluettelon mukaisia alkuperäisosia, muussa tapauksessa ei moottorin räjähdyssuojaushyväksyntä ole voimassa. Kun moottoriin vaihdetaan räjähdyssuojaukseen vaikuttavia osia, on suoritettava uusi kappaletestaus. Varmista moottorin asianmukainen kokoonpano ja kaikkien aukkojen huolellinen sulkeminen huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen. Huolehdi räjähdysvaarallisilla alueilla olevien moottorien säännöllisestä puhdistuksesta. Vältä yli 5 mm:n pölykerrostumia. Räjähdyssuojaus riippuu paljolti IP-kotelointiluokan noudattamisesta. Huolehdi sen vuoksi kaikkien töiden yhteydessä siitä, että tiivisteet ovat hyvin paikoillaan ja hyvässä kunnossa. Räjähdyssuojaus säilyy vain asianmukaisesti huolletuissa moottoreissa. Mikäli moottorit tai vaihdemoottorit maalataan uudelleen, sähköstaattisen latauksen estämisen toimenpiteet on otettava standardin EN / IEC mukaisesti huomioon, ks. siltä osin myös niihin kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen luku "Maalaaminen". 7.1 Välilevyn vaihto Seuraavassa kuvassa näkyy välilevy: [1] [2] [3] [1] [2] [3] Vetojousen liitinrima Välilevy Ruuvit Rakennekokoa DR63/eDR63 olevissa moottoreissa välilevyn [2] kiinnitysruuvien [3] löystyminen on estettävä LOCTITE -tahnalla tai vastaavalla. 22 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

23 Tekniset tiedot Suurimmat sallitut säteisvoimat kva i P f n Hz 8 8 Tekniset tiedot 8.1 Suurimmat sallitut säteisvoimat Seuraavasta taulukosta ilmenevät räjähdyssuojattujen kolmivaihemoottoreiden sallitut säteisvoimat (ylempi arvo) ja akselin suuntaiset voimat (alempi arvo): Malli Jalkamoottori Laippamoottori [1/min] Napaluku Sallittu säteisvoima F R [N] Sallittu aksiaalivoima F A [N]; F A_veto = F A_puristus Rakennekoko Säteisvoiman muunnoslaskenta vaikuttavan voiman ollessa epäkeskinen Kun voima vaikuttaa muualle kuin akselinpään keskelle sallitut säteisvoimat on laskettava seuraavien kaavojen avulla. Kahdesta arvosta F xl (laakereiden kestoiän mukaan) ja F xw (akselin lujuuden mukaan) pienempi on säteisvoiman sallittu arvo kohdassa x. Ota huomioon, että laskelmat koskevat tapausta M a max. FxL laakereiden kestoiän mukaan FxW akselin lujuuden mukaan F xl = a F R b+ x [ N] c F xw = f + x [ N] F R = sallittu säteisvoima (x = l/2) [N] x = etäisyys akselin liitoskohdasta voiman vaikutuskohtaan [mm] a, b, f = moottorin vakioita säteisvoiman muunnoslaskua varten [mm] c = moottorin vakio säteisvoiman muunnoslaskua varten [Nmm] Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 23

24 8 kva i P f n Hz Tekniset tiedot Suurimmat sallitut säteisvoimat d d l x l x l/2 l/2 F F A A F x F F R x R F Ra Kuva 1: Säteisvoiman F X vaikuttaessa epäkeskisesti Moottorin vakiot säteisvoiman muunnoslaskua varten a b c f d l Rakennekoko 2-napainen 4-napainen 6-napainen 8-napainen [mm] [mm] [Nmm] [Nmm] [Nmm] [Nmm] [mm] [mm] [mm] DFR , Moottorin akselin pää Moottorin 2. akselinpään sallittu säteisvoima: käänny SEW-EURODRIVEn puoleen. 24 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

25 Tekniset tiedot Hyväksytyt kuulalaakerityypit kva i P f n Hz Hyväksytyt kuulalaakerityypit Laiteluokka 3 Seuraavassa taulukossa näkyy sallitut kuulalaakerityypit: Moottorityyppi A-laakeri (kolmivaihemoottorit, jarrumoottorit) Vaihdemoottorit Laippa- ja jalkamoottorit B-laakeri (Jalka-, laippa-, vaihdemoottorit) Jarrumoottori edfr RS J C RS J C RS J C3 8.3 Kiristysmomentit Seuraavassa taulukossa on liitäntäkotelon kääntämiseen tarvittavat kiristysmomentit: Ruuvi Soveltamisala [113] Lieriökantaruuvi hattukiskon asennukseen DR63/eDR63 3 [117] Kuusiokantaruuvi maadoitus sisäpuolella DR63/eDR63 3 [123] Kuusiokantaruuvi liitäntäkotelon kansi DR63/eDR63 3,5 [140] Kuusiokantaruuvi maadoitus ulkopuolella DR63/eDR63 3,5 Kolmivaihdemoottori Merkintänumero Kiristysmomentti Nm Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 25

26 9 Toimintahäiriöt Moottoriin liittyvät ongelmat 9 Toimintahäiriöt 9.1 Moottoriin liittyvät ongelmat Häiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet Moottori ei käynnisty. Johto on poikki. Tarkasta liitännät ja korjaa tarvittaessa. Jarru ei vapaudu. luku "Jarruun liittyvät ongelmat" Sulake palanut Vaihda sulakkeet. Moottorinsuojakytkin on lauennut. Tarkasta moottorinsuojakytkimen asetus, korjaa vika tarvittaessa. Moottori ei käynnisty tai käynnistyy raskaasti. Moottori ei käynnisty tähtikytkennässä, vain kolmiokytkennässä. Moottorikontaktori ei vedä, vika ohjauspiirissä. Moottori on tarkoitettu kolmiokytkentään, mutta kytketty tähteen. Jännite tai taajuus poikkeaa ainakin käynnistettäessä huomattavasti moottorin ohjearvosta. Vääntömomentti ei riitä tähtikytkennässä. Tarkasta moottorikontaktorin ohjauspiiri, korjaa vika tarvittaessa. Korjaa kytkentä. Vaihda parempaan jännitesyöttöön, tarkasta johdinten poikkipinnat. Ellei käynnistysvirta kolmiokytkennässä ole liian suuri, kytke suoraan kolmioon. Muussa tapauksessa asenna suurempi moottori tai erikoismalli (käänny asiantuntijan puoleen). Kosketusvika tähti-/kolmiokytkennässä Poista vika. Väärä pyörimissuunta Moottori on kytketty väärin. Vaihda kahden vaiheen järjestys. Moottori murisee ja kuluttaa Jarru ei vapaudu. luku "Jarruun liittyvät ongelmat" paljon virtaa. Käämi on viallinen. Korjauta moottori ammattikorjaamolla. Roottori ottaa kiinni staattoriin. Sulakkeet palavat tai moottorinsuojakytkin Oikosulku johdossa Poista oikosulku. laukaisee heti. Oikosulku moottorissa Korjauta vika ammattikorjaamossa. Johdot kytketty väärin Korjaa kytkentä. Moottorissa maasulku Korjauta vika ammattikorjaamossa. Pyörimissuunta alenee voimakkaasti kuormitettaessa. Moottori kuumenee liikaa (mittaa lämpötila). Moottorin ääni liian voimakas Ylikuormitus Jännite laskee. Ylikuormitus Riittämätön jäähdytys Ympäristön lämpötila liian suuri Moottori kytketty kolmioon eikä tähteen, kuten tarkoitettu Huono kosketus (yksi vaihe puuttuu) Sulake palanut Verkkojännite vaihtelee enemmän kuin 5 % moottorin mitoitusjännitteestä. Ylijännite on erittäin vahingollinen moninapaisissa moottoreissa, koska niissä tyhjäkäyntivirta on jo normaalilla jännitteellä lähellä mitoitusvirtaa. Nimelliskäyttötapa (S1 S10, DIN 57530) ylitetty, esim. liian suuri kytkentätiheys. Kuulalaakereissa jännityksiä, likaa tai vaurioita Pyörivät osat tärisevät. Vieraita esineitä jäähdytysainekanavissa Mittaa teho, asenna tarvittaessa suurempi moottori tai vähennä kuormitusta. Suurenna johtimen poikkipintoja. Mittaa teho, asenna tarvittaessa suurempi moottori tai vähennä kuormitusta. Paranna jäähdytysilman syöttöä tai puhdista jäähdytysilmakanavat. Asenna tarvittaessa erillistuuletin. Noudata sallittua lämpötila-aluetta. Korjaa kytkentä. Korjaa vika. Etsi sulakkeen palamisen syy (ks. edellä) ja korjaa. Vaihda sulake. Sovita moottori verkkojännitteeseen. Sovita moottorin nimelliskäyttötapa todellisiin käyttöoloihin. Pyydä tarvittaessa asiantuntija-apua sopivan käyttölaitteen valinnassa. Suuntaa moottori uudelleen, tarkasta kuulalaakeri ( Luku "Hyväksytyt kuulalaakerityypit"), rasvaa ne tarvittaessa ( Luku "Vierintälaakereiden voiteluainetaulukko, SEW-moottorit"), vaihda tarvittaessa. Poista syy, esimerkiksi tasapainottamalla. Puhdista jäähdytyskanavat. 26 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

27 Toimintahäiriöt Jarruun liittyvät ongelmat Jarruun liittyvät ongelmat Häiriö Mahdollinen syy Korjaustoimenpiteet Jarru ei vapaudu. Jarrun ohjausjärjestelmän jännite väärä Kytke oikea jännite. Jarrun ohjauslaite vioittunut. Vaihda jarrun ohjauslaite, tarkasta jarrukelan sisäinen vastus ja eristys, tarkasta kytkinlaitteet. Sallittu maksimitoimintavälys ylitetty Mittaa tai aseta toimintavälys. jarrulevyn kulumisen vuoksi Johdon jännitehäviö > 10 % Huolehdi oikeasta liitäntäjännitteestä, tarkasta kaapelien poikkipinnat. Puutteellinen jäähdytys, jarru kuumenee liikaa. Vaihda jarrun tasasuuntaajan tyyppi BG:stä BGE:hen. Jarrukelassa on johdinkierrosten välinen oikosulku tai maasulku. Tasasuuntaaja viallinen Vaihda koko jarru ohjauslaitteineen (ammattikorjaamossa), tarkasta kytknlaitteet. Vaihda tasasuuntaaja ja jarrukela. Moottori ei jarruta. Väärä toimintavälys Mittaa tai aseta toimintavälys. Jarrulevy on kulunut. Vaihda jarrulevy kokonaan. Väärä jarrumomentti Muuta jarrumomenttia ( Luku "Tekniset tiedot"). Muuta jarrujousien tyypillä tai lukumäärällä Jarru BMG05: asentamalla jarruun BMG1 samanlainen jarrukela Jarru BMG2: asentamalla jarruun BMG4 samanlainen jarrukela Vain BM(G): Toimintavälys on niin suuri, että Säädä käsivapauttimen toimintavälys ja pitkittäisvälys säätömutterit ottavat kiinni käsivapauttimeen. Jarru menee kiinni viiveellä. Vain BR03, BM(G): Käsivapautin on säädetty väärin. Jarru kytkeytyy vain vaihtojännitteen puolella. Säädä käsivapauttimen pitkittäisvälys säätömuttereilla oikeaksi Kytke sekä tasa- että vaihtojännitteen puolella (esim. BSR), noudata kytkentäkaaviota. Jarru on äänekäs. Nykivä käyttö on kuluttanut hammastusta. Tarkasta suunnittelun lähtöarvot. Väärin säädetty taajuusmuuttaja aiheuttaa vääntövärähtelyä. Tarkasta ja korjaa taajuusmuuttajan asetukset käyttöohjeen mukaan. 9.3 Taajuusmuuttajan käyttöön liittyvät ongelmat Luvussa "Moottoriin liittyvät ongelmat" kuvatut viat voivat esiintyä, kun moottoria käytetään taajuusmuuttajan yhteydessä. Esiintyneiden ongelmien merkitys ja ohjeet niiden ratkaisemiseksi on kuvattu taajuusmuuttajan käyttöohjeessa. 9.4 Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu Jos tarvitset huoltopalvelumme apua, ilmoita: tyyppikilven (kaikki) tiedot häiriön laatu ja laajuus häiriön ajankohta ja seurannaisvaikutukset oletettu syy Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 27

28 10 Vaatimustenmukaisuusvaatimukset Asiakaspalvelu 10 Vaatimustenmukaisuusvaatimukset HUOM EY-tyyppitarkastustodistus toimitetaan käyttölaitteen kanssa. Mainittu kohta sekä tekniset tiedot käyvät ilmi toimitukseen sisältyvästä EY-tyyppitarkastustodistuksesta. 28 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

29 Vaatimustenmukaisuusvaatimukset Kolmivaihemoottorit edr.63 laiteluokassa 2GD Kolmivaihemoottorit edr.63 laiteluokassa 2GD EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Bruchsal Johann Soder Paikka Päivämäärä Tekninen toimitusjohtaja a) b) a) Valtuutettu tämän vakuutuksen antamiseen valmistajan nimissä b) Valtuutettu teknisten dokumenttien kokoamiseen Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 29

30 10 Vaatimustenmukaisuusvaatimukset Kolmivaihemoottorit edr.63 laiteluokassa 3GD 10.2 Kolmivaihemoottorit edr.63 laiteluokassa 3GD EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus Bruchsal Johann Soder Paikka Päivämäärä Tekninen toimitusjohtaja a) b) a) Valtuutettu tämän vakuutuksen antamiseen valmistajan nimissä b) Valtuutettu teknisten dokumenttien kokoamiseen Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

31 Hakemisto Hakemisto A Akselitiivisterenkaat...21 Asennuspaikka...9 Asiakaspalvelu...27 E EMC...15 H Huolto...21 K Korjaukset...21 Kotelointiluokka...22 Kuljetus...9 Kuulalaakerityypit...25 Kytkentäkaavio... 13, 14 Käyttötavat ja raja-arvot...17 Käyttöönotto...19 L Laakeri...25 Liitäntä Suojajohdin...13 Liitäntäkotelo Kiristysmomentit...25 Liitäntäkotelon kiristysmomentit...25 M Maalaaminen...22 Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuus...17 Moottorin liitäntä Laiteluokka 2G ja 2GD...13 Laiteluokka 3G ja 3GD...14 Vetojousen liitinrima... 13, 14 Moottorin rakenne...11 Moottorinsuoja...15 Moottorinsuojalaite...14 Muut voimassa olevat dokumentit...9 Määräysten mukainen käyttö...8 O Ohjeita Dokumentaatiossa olevat merkinnät... 5 Osiokohtaiset turvaohjeet... 5 P Parametrien asetus Laiteluokan 3 taajuusmuuttajat Poikkipinta-alat Puhdistus R Rakenne S Sisällytetyt turvaohjeet... 5 Suojajohdinliitäntä Sähköliitäntä Säteisvoimat T Taajuusmuuttaja Parametrien asettaminen laiteluokalle Taajuusmuuttajan käyttö Tarkastus Tarkistusraportti Tekijänoikeusmerkintä... 6 Terminen moottorinsuoja Laiteluokka 3GD Termiset rajakäyrät Asynkronimoottorit Toimintahäiriöt Jarru Moottori Taajuusmuuttaja Turvaohjeet Rakenne, osiokohtaiset... 5 Turvaohjeissa esiintyvät merkkisanat... 5 Turvaohjeita... 7 Asennuspaikka... 9 Dokumentaatiossa olevat merkinnät... 5 Kuljetus... 9 Määräysten mukainen käyttö... 8 Rakenne, sisällytettyjen... 5 Sähköliitäntä Toiminta Yleistä... 7 Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 31

32 Hakemisto U Uudelleenkäyttöönotto...21 V Vaatimustenmukaisuusvakuutus...28 Vaihdemoottorit...15 Varaosat...22 Välilevyn vaihto...22 Y Yleisiä turvaohjeita Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

33

34

35

36 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Puhelin Faksi

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Räjähdyssuojatut AC-moottorit ja -jarrumoottorit

Räjähdyssuojatut AC-moottorit ja -jarrumoottorit Räjähdyssuojatut ACmoottorit ja jarrumoottorit Painos 03/2002 Käyttöohje 1053 3737 / FI SEWEURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 6 3.1 ACmoottorin

Lisätiedot

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI

Käyttöohje. Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP. Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP Julkaisuajankohta 07/2007 11651946 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112 CMPZ71 CMPZ100 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Synkroniservomoottorit CMP40 CMP CMPZ7 CMPZ00 Julkaisuajankohta /0 097055 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *211928_1014* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250, DVE280

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Painos 11/2012 19494939 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370

KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370 KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten

Lisätiedot

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI

DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI DYNAPAC UF50/51 TAAJUUDENMUUTTAJAT KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO UF 50/51 - IS - 10521-1 - FI 2 TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. - MERKIT

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. REG-vahvistin 8208-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8311 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8208 - BJE @ 22\mod_1332420093624_174011.docx @ 205176 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8311

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Teollisuuskäyttöön tarkoitetut planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Vääntömomenttiluokat 24 359 knm Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa. MOVITRAC LTP-B 575 V:n taajuusmuuttajat *21223114_0214* www.sew-eurodrive.com

Käyttöohjeen lisäosa. MOVITRAC LTP-B 575 V:n taajuusmuuttajat *21223114_0214* www.sew-eurodrive.com Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21223114_214* Käyttöohjeen lisäosa SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Käyttöohje. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D *21214328_1014*

Käyttöohje. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D *21214328_1014* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21214328_1014* Käyttöohje Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 10/2014 21214328/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90

Käyttöohje. Johdanto. Thermo Pro 90 Käyttöohje Thermo Pro 90 Johdanto Hyvä Webasto-asiakas, Kiitos, että valitsit Webaston Thermo Pro 90 vesilämmittimen. Toivomme, että siitä ja sen luotettavasta mukavuudesta on sinulle iloa useiden vuosien

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-Infoline. 1510 UC-500 Kutsujärjestelmä inva-wc:tä varten. 1673-1-8322 Rev. 01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/Infoline/Titelblatt - 1510 @ 25\mod_1339651633537_174011.docx @ 217346 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8322 Rev. 01

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille

Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta,

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE150/12 (F) HQ-PURE150/24 (F) 150 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

AC-moottorit DR/DT/DV/DTE/DVE, asynkroniset servomoottorit CT/CV

AC-moottorit DR/DT/DV/DTE/DVE, asynkroniset servomoottorit CT/CV ACmoottorit DR/DT/DV/DTE/DVE, asynkroniset servomoottorit CT/CV Painos 02/2003 Käyttöohje 1056 803 / FI SEWEURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorien rakenne...

Lisätiedot

Painos. Räjähdyssuojatut AC-moottorit ja -jarrumoottorit 10/2000. Käyttöohje 1051 1334 / FI

Painos. Räjähdyssuojatut AC-moottorit ja -jarrumoottorit 10/2000. Käyttöohje 1051 1334 / FI Räjähdyssuojatut ACmoottorit ja jarrumoottorit Painos 10/2000 Käyttöohje 1051 1 / FI SEWEURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 2 Turvallisuus... 5 Laitteen rakenne... 6.1 Tyyppimerkintä, tyyppikilpi... 6.2 Moottorin

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi

TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa,

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2013 20070268 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet

GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet GRINDEX- IMUVAUNU Käyttöohjeet 1. Toiminta...2 2. Tarkistukset ennen käyttöä ja kokoaminen...2 3. Käyttö ja rajoitukset...2 4. Tekniset tiedot...3 5. Asennus...5 6. Huolto...5 7. Johtimet...6 8. Merkinnät

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit. Julkaisuajankohta 10/ / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit. Julkaisuajankohta 10/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit Julkaisuajankohta 10/2008 16715330 / FI Käyttöohje SEWEURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI

Painos. MOVIMOT MM..C -jälkiasennussarja 07/2002. Lisäys käyttöohjeeseen / FI MOVIMOT MM.. -jälkiasennussarja Painos 07/2002 Lisäys käyttöohjeeseen 10549536 / I 1 Tärkeää tietää 1 Tärkeää tietää Nämä tiedot eivät korvaa yksityiskohtaista käyttöohjetta! MOVIMOTin saa asentaa vain

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

Käyttöohje Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit EDR

Käyttöohje Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit EDR Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit EDR.71 225 Julkaisuajankohta 06/2011 17076137 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Press Brake Productivity -pikaopas

Press Brake Productivity -pikaopas Kuinka aloitat Press Brake Productivity -pikaopas Kiitos, että olet ostanut Wilan valmistaman laatutuotteen Wila on valmistanut jo yli 80 vuotta työkalunpitimiä, työkaluja ja varusteita särmäyspuristimien

Lisätiedot

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat

Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-lämpöpumput Takuu antaa lisäturvaa Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat. Laatua kautta linjan Meille Boschilla laatu on pääosassa

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP315. Julkaisuajankohta 10/2007 11631139 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP315. Julkaisuajankohta 10/2007 11631139 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DRS/DRE/DRP315 Julkaisuajankohta 10/2007 11631139 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä.

Tämä symboli ilmaisee, että laite on suojattu kokonaan kaksoiseristyksellä tai vahvistetulla eristyksellä. 123 Turvallisuus Tämä symboli toisen symbolin, liittimen tai käyttölaitteen vieressä ilmaisee, että käyttäjän on katsottava oppaasta lisätietoja välttääkseen loukkaantumisen tai mittarin vaurioitumisen.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje

Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä

Lisätiedot

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja

System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot