Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Synkronilineaarimoottorit SL2. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 11/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Synkronilineaarimoottorit SL2. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 11/2008"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkronilineaarimoottorit SL2 Julkaisuajankohta 11/ / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Tekijänoikeusmerkintä Turvaohjeita Huomautus Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Tuotteen osa Menettely ja välittömät toimenpiteet onnettomuustapauksissa Hävittäminen Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Järjestelmäkuvaus Dokumentaatio SL2-tuotemallit Järjestelmäkomponentit tuotemalleille SL2-Advance System ja SL2- System Tyyppiavain Tyyppikilpi Järjestelmäkomponenttien toimituslaajuus Kuljetus ja varastointi Ohjeita Kuljetus Pakkaus Korroosiosuoja- ja varastointiolosuhteet Maalaus Palautus SEW-EURODRIVElle Mekaaninen asennus Ohjeita Asennusgeometrian toleranssit Tarvittavat työkalut / apuvälineet Asennus SL Asennus SL2-Advance System ja SL2- System Asennus SL2 toisio-osat Mittausjärjestelmän AL1H asennus Mekaaninen kuormituskyky SL2-Advance System ja SL2- System Asiakkaan osien asennus ensiöosaan Sähköinen asennus Sähköinen liitäntä Valmiskaapelit SL2-Advance System / SL2- System Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 3

4 Sisällysluettelo 7 Käyttöönotto Käyttöönoton edellytykset Kommutointiajon vaiheet MOVIDRIVE : Käyttöönoton vaiheet MOVIDRIVE : Liikeparametrien laskeminen MOVIAXIS : Käyttöönoton vaiheet Häiriöt MOVIDRIVE : Häiriöt kommutointihaun aikana MOVIDRIVE : Käytössä esiintyvät häiriöt MOVIAXIS : Häiriöt kommutointihaun aikana MOVIAXIS : Käytössä esiintyvät häiriöt Tarkastus / huolto Ohjeita Yleisiä huoltotöitä mallin lisähuoltotyöt Tekniset tiedot Moottorin tiedot SL Moottorin tiedot SL2-Advance System Moottorin tiedot SL2- System Redusointi Maksimaaliset voimat käytettäessä taajuusmuuttajaa MOVIDRIVE MDX61B Maksimaaliset voimat käytettäessä MOVIAXIS :ia Tyyppimerkintä MOVIDRIVE MDX61B Tyyppimerkintä MOVIAXIS -peruslaitteet Tekniset tiedot absoluuttinen pituusmittausjärjestelmä AL1H Tekniset tiedot lineaariohjausjärjestelmät Vaatimustenmukaisuusvakuutus Synkronilineaarimoottorit SL Osoiteluettelo Index Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

5 Yleisiä ohjeita Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Käyttöohjeen käyttöä koskevia huomautuksia Käyttöohje on tuotteen osa, ja se sisältää käyttöä ja huoltoa koskevia tärkeitä ohjeita. Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Käyttöohjeen on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 5

6 1 Yleisiä ohjeita Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset 1.3 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.4 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on lineaarimoottorin SL2 varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW- EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on käyttöohjeen noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 1.5 Tekijänoikeusmerkintä <2008> SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikenlainen myös osittainen kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kielletty. 6 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

7 Turvaohjeita Huomautus 2 2 Turvaohjeita 2.1 Huomautus HUOM! Seuraavia turvamääräyksiä on ehdottomasti noudatettava lineaarimoottoreiden SL2 toisio-osiin asennettujen voimakkaiden kestomagneettien vuoksi. Ota myös huomioon käyttöohjeen yksittäisten lukujen täydentävät turvaohjeet. VAARA! Voimakkaat magneettikentät sekä niihin liittyvät korkeat ferromagneettiset vetovoimat voivat aiheuttaa terveyttä välittömästi uhkaavia vaaroja, esim. sydämentahdistinta käyttäville henkilöille, tai terveyttä välillisesti uhkaavia vaaroja, esim. moottorin nopeiden liikkeiden tai suurten työntövoimien vuoksi. Kuolema tai vakavia loukkaantumisia! Sydämentahdistinta käyttävät henkilöt eivät saa suorittaa laitteella minkäänlaisia töitä! VAARA! Magneettisen kentän aiheuttama vaara! Toisio-osien magneettinen virtatiheys on jo 100 mm:n etäisyydellä < 5 mt (etäisyyden ollessa 150 mm < 0,5 mt). Koska lineaarimoottoreiden SL2 magneettinen virtatiheys johtuu ainoastaan toisio-osien magneettikentistä, lineaarimoottorin SL2 käyttötilalla ei ole vaikutusta arvoon. Kuolema tai vakavia loukkaantumisia! Korkeiden vetovoimien vuoksi toisio-osien välittömässä läheisyydessä (etäisyys < 50 mm) on noudatettava erityistä varovaisuutta. Magneettiset voimat usein aliarvioidaan, koska ne eivät ole näkyviä. Magneettisten vetovoimien vaikutus alkaa välittömässä läheisyydessä yhtäkkiä, ja voimat voivat kasvaa jo keskikokoisissa esineissä usean sadan kg:n vahvuisiksi. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 7

8 2 Turvaohjeita Yleistä 2.2 Yleistä VAARA! Lineaarimoottorissa voi olla käytön aikana liikkuvia osia. Kuolema tai vakavia loukkaantumisia! Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: Voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet Moottorin varoitus- ja ohjekilvet Kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Suojakansien luvattomasta poistosta, epäasiallisesta käytöstä, virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Älä vie käsin painavia (> 1 kg) tai suurialaisia (> 1 dm²) metallisia esineitä toisioosan läheisyyteen. Kiinnijuuttuneiden kehon osien irrottamiseen on pidettävä valmiina vasara ja vähintään kaksi terävää kiilaa kiinteästä, ei-magneettisesta materiaalista, esim. messingistä tai teräksestä (kiilan kulma n ). Mikäli tarpeen, esim. mikäli asennustila on ahdas, työskentelyn turvallisuuden varmistamiseksi ja helpottamiseksi on käytettävä erityisesti sitä varten valmistettuja asennusapulaitteita. Kellot ja magnetisoituvat tallennusvälineet (esim. luottokortit, levykkeet jne.) on pidettävä lineaarimoottorin SL2 lähialueen (< 100 mm) ulkopuolella. Katso lisätietoja dokumentaatiosta. VAROITUS! Kuuma lineaarimoottori voi polttaa. Lineaarimoottorin pinnan lämpötila voi olla yli 100 C. Palovamman vaara! Älä koske lineaarimoottoriin, kun se on toiminnassa tai jäähtymässä pysäyttämisen jälkeen. 8 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

9 Turvaohjeita Kohderyhmä Kohderyhmä Lineaarimoottorit SL2 voivat ohjeiden noudattamisesta huolimatta aiheuttaa vaaratilanteita henkilöille ja esineille. Kaikkia asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä saa siksi suorittaa vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee mahdolliset vaarat. Henkilöstöllä on oltava tehtävien edellyttämä ammattitaito ja sen on hallittava tuotteen pystytykseen, asennukseen, käyttöönottoon sekä käyttöön liittyvät tehtävät. Käyttöohje ja erityisesti turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti, ne on ymmärrettävä ja niitä on noudatettava. 2.4 Määräysten mukainen käyttö Sarjan SJ2 synkronilineaarimoottorit on tarkoitettu teolliseen ja kaupalliseen käyttöön. Moottoreita saa kuormittaa sallitusta poikkeavilla arvoilla tai niitä saa käyttää muihin kuin teollisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin ainoastaan SEW-EURODRIVEn luvalla. Käyttöönotto (määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty niin kauan, kunnes on varmistuttu siitä, että kone täyttää pienjännitedirektiivin 73/23/ETY mukaiset vaatimukset ja lopputuotteen on todettu vastaavan konedirektiivin 98/37/EY vaatimuksia. Tekniset tiedot sekä sallitut käyttöolot on ilmoitettu tehokilvessä ja tässä käyttöohjeessa. Käyttöympäristö Seuraavat käyttötarkoitukset ovat kiellettyjä, mikäli laitetta ei ole erityisesti suunniteltu kyseiseen tarkoitukseen: Laitteen käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa. Käyttö ympäristöissä, joissa on haitallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, pölyjä, säteilyä. Ympäristöolosuhteita koskevia lisätietoja saa SEW-EURODRIVElta. Käyttö liikkuvissa kohteissa, joissa värähtely- ja iskukuormitukset ylittävät EN vaatimukset. Turvatoiminnot Lineaarimoottoreita SL2 ei saa käyttää turvatoiminnoissa ilman ylemmän tason turvajärjestelmiä. Käytä ylemmän tason turvajärjestelmiä koneiden ja ihmisten turvallisuuden varmistamiseksi. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 9

10 2 Turvaohjeita Tuotteen osa 2.5 Tuotteen osa Käyttöohje on lineaarimoottoreiden SL2 osa, ja se sisältää käyttöä ja huoltoa koskevia tärkeitä ohjeita. Käyttöohje on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat synkronilineaarimoottoreihin SL2 kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. 2.6 Menettely ja välittömät toimenpiteet onnettomuustapauksissa Mikäli kone on kytketty virtaverkkoon, se on pysäytettävä välittömästi painamalla HÄTÄ-SEIS-kytkintä. Hälytä heti ensiapua. Kahden toisio-osan tai toisio-osan ja ferromagneettisen osan (esim. teräslevyn, teräspalkin, koneen alustan, työkalun) väliin jumiin jääneiden kehon osien irrottamiseen tarvitaan edellä mainittuja apuvälineitä. Levitä erotusväliä valmiina olevalla terävällä kiilalla. VAROITUS! Magneettisen kentän aiheuttama vaara! Kuolema tai vakavia loukkaantumisia! Magneettiset voimat vaikuttavat riippumatta siitä, onko laitteisto kytkettynä päälle vai ei! 2.7 Hävittäminen Tuotteen valmistusaineina on käytetty: rautaa alumiinia kuparia muovia elektroniikkakomponentteja Hävitä osat voimassa olevien määräysten mukaisesti. 10 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

11 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Järjestelmäkuvaus 3 3 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus 3.1 Järjestelmäkuvaus MOVITOOLS Synkronilineaarimoottoreiden käyttöönotto Dokumentaatio SL2-luettelo Käyttölaitetekniikan käytäntöä MOVIDRIVE - MOVIAXIS - taajuusmuuttaja moniakseli-servovahvistin SL2-käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 SL2- SL2-Advance System SL2- System Tehokaapeli Takaisinkytkentäkaapeli Pituusmittausjärjestemä AL1H 63372AFI Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 11

12 3 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Dokumentaatio 3.2 Dokumentaatio Internet SEW-EURODRIVE-kotisivulta ( voi tilata tai ladata synkronilineaarimoottoreiden SL2 ajankohtaista dokumentaatiota eri kieliversioina. Käsikirjat MOVIDRIVE B MOVIAXIS -suunnittelukäsikirja CAD-tiedot SEW-EURODRIVElta saa pyydettäessä kaikki rakennekoot CAD-tietoina 2D-DXF, DWG ja TIF 3D-IGES, STEP Dokumentaatio Luettelo "Synkronilineaarimoottorit SL2" 12 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

13 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus SL2-tuotemallit SL2-tuotemallit SEW-EURODRIVE jakaa lineaarimoottorit SL2 kolmeen tuotemalliin: SL2- Moottoripaketti ja toisio-osat. SL2-Advance System Jäähdytyselementtiin sisällytetty moottoripaketti ja toisio-osat. Valmisteltu lineaariohjainten ja lineaarianturin asennusta varten SL2- SL2- System Jäähdytyselementtiin sisällytetty erillistuulettimella varustettu moottoripaketti ja toisio-osat. Valmisteltu lineaariohjainten ja lineaarianturin asennusta varten. [1] [3] [2] 52619AXX [1] Ensiöosa [2] Sähköinen liitäntä kytkemätöntä kaapelin päätä käyttämällä [3] Kestomagneeteilla varustettu toisio-osa SL2-Advance System / SL2- System [1] [2] [5] [3] [7] [4] [6] 55394AXX [1] Moottorin jäähdytyselementti [2] Kiinnitykseen tarkoitetut valmistellut urat asiakkaan tekemää pystytystä varten [3] Jäähdytyselementin erillistuuletin [4] Sähköinen pistoliitin [5] Ensiöosa (ei näkyvissä) asennettuna jäähdytyselementtiin [6] Toisio-osa [7] Pituusmittausjärjestelmä Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 13

14 3 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Järjestelmäkomponentit tuotemalleille SL2-Advance System ja SL2- System 3.4 Järjestelmäkomponentit tuotemalleille SL2-Advance System ja SL2- System Järjestelmän kuvaus Tuoteryhmissä SL2-Advance System ja SL2- System lineaarimoottori asennetaan tehtaalla jäähdytyselementtiin AXX Moottorin rakennekokojen SL2-P050, SL2-P100, SL2-P150 kaikissa asennuspituuksissa (paitsi SL2-P150VS) voidaan käyttää järjestelmäkomponenttina jäähdytyselementtiä. 14 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

15 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Järjestelmäkomponentit tuotemalleille SL2-Advance System ja SL2- System Tuoteryhmien SL2-Advance Systems ja SL2- Systems osapiirros [7] [5] [4] [1] [2] [3] [8] [6] [1] Jäähdytyselementti [2] Erillistuuletin (vain SL2- System) [3] Ensiöosa [4] Sisäänrakennettu irtolaakeri lämpötilan tasausta varten 55392AXX [5] Päätelevy [6] Etulevy jossa teholiitin ja tuulettimen ristikko [7] Urat asiakkaan suorittamaa asennusta varten (uramutterit sisältyvät toimitukseen) [8] Pituusmittausjärjestelmä Osajärjestelmien toteutukset SEW-EURODRIVE asentaa moottorin jäähdytyselementtiin ja kytkee sen vakiomalliseen teholiittimeen. Mikäli käytetään valinnaista erillistuuletinta, tuulettimen 24 V:n käyttöjännite johdatetaan erillisen pistokkeen kautta Käyttöalueet SL2-Advance System Järjestelmää voidaan periaatteessa käyttää lineaarimoottorin SL2 kaikilla käyttöalueilla. Rajoituksia ei ole olemassa. VAROITUS! Käyttö nostolaitteissa! Moottorijärjestelmällä ei ole omaa seisontajarrua, ja inkrementtianturi tarvitsee kommutointihaun jokaisen resetin jälkeen. Kuolema tai vakavia loukkaantumisia! Nostolaitekäyttönä käytettäessä SEW suosittelee ehdottomasti absoluuttisen arvon mittausjärjestelmää. Lisätietoja on luettelon "Synkronilineaarimoottorit SL2" luvussa Käyttöalueet SL2- System Jäähdytyselementin käyttö erillistuulettimen kanssa on rajoitettu kotelointiluokkaan IP54. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 15

16 3 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Tyyppiavain 3.5 Tyyppiavain Seuraava esimerkki esittää tyyppimerkinnän rakennetta Ensiöosa SL2 - P 050 VS T - B - KVX Vakio / Erikoismalli Käämin jännite ZK-jännite 490 V Kytkemätön kaapelin pää (SL2-) asentoa ja pituutta koskevia lisätietoja on seuraavalla sivulla (yhdistelmäkatsaus 1) tai pistokkeita (SL2- System ja SL2-Advance System), asentoa, erikoismalleja ks. seuraava sivu (yhdistelmäkatsaus 2) Moottorityyppi B = SL2- A = SL2-Advance System P = SL2- System T = lämpötila-anturi TF / K = KTY V Nimellinen : 010 = 1 m/s; 030 = 3 m/s; 060 = 6 m/s Ensiöosan pituus VS = very short S = short M = medium ML = medium long Ensiöosan aktiivinen leveys 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm tai 250 mm. Ensiöosa Synkronilineaarimoottorin 2. sukupolvi HUOM! Vakiomalli on kuvattu lihavoituna alleviivattuna. 16 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

17 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Tyyppiavain Yhdistelmäkatsaus SL2- / kytkemätön kaapelin pää SL2-P K V X Kytkemättömän kaapelin pään pituus [m] 1 m = vakio 4 m = tilattavana valinnaisena 0 = 0,5 m:n kaapelinpituus vain liitinmallissa 1) Kaapelilähdön asento X = vakio X sähköinen kytkentä V = kytketty K = kytkemätön kaapelin pää A = pistoke 1) Liitinmalli AVX0 koskee 0,5 m:n kytkemätöntä kaapelin päätä, johon on asennettu tehtaan valmisliitin HUOM! Malli SL2- I Nimellinen  26 A on saatavana Intercontec-pyöröliittimellä varustettuna Æ malli AVX0. 0,5 m SL2-ensiöosia, joiden kaapelin pituus on 2 m, ei ole enää saatavilla. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 17

18 3 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Tyyppiavain Yhdistelmäkatsaus SL2-Advance System ja SL2- System/liittimen asento SL2-P S S X S-... Erikoismalli S = vakio Liittimen asento X = vakio (Y, Z, W) Z Y X W seuraavia moottorin ja liittimen asennon yhdistelmiä ei ole saatavilla: SL2-050 System ja liittimen asento Z 1) SL2-100 System ja liitimen asento W 1) SL2-150 System ja liittimen asento Z 1) mekaaninen malli S = vakio Liitin 1) Törmäys M12 24-V-liittimen kanssa HUOM! Vakiomalli on kuvattu lihavoituna alleviivattuna. 18 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

19 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Tyyppiavain Toisio-osa SL2 - S Toisio-osan pituus 64 mm, 128 mm, 256 mm ja 512 mm Toisio-osan aktiivinen magneettileveys 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm ja 250 mm Toisio-osa Synkronilineaarimoottorin 2. sukupolvi Pituusmittausjärjestelmä A L 1 H HIPERFACE -käyttöliittymä Rakenneversio Lineaarimittausjärjestelmä Absoluuttianturit Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 19

20 3 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Tyyppikilpi 3.6 Tyyppikilpi Ensiö- ja toisio-osat varustetaan tarroilla, joista käy ilmi seuraavat tekniset tiedot: Tyyppikilpi SL2- [1] [3] [4] [2] SL2 P050VS 030 T B KVX AB Sach-Nr F PEAK [N] : I PEAK [A] : Iso.Kl. F 1 [N] : I 1 [A] : IP65 F nenn [N] : I nenn [A] : U [V DC ] : k e [vs/m] : k f [N/A] : v nenn [m/s] : R U-V [Ω] : L U-V [mh] : m [kg] : Bruchsal / Germany 53352AXX [1] [2] [3] [4] F PEAK F 1 F nenn k e R U-V I PEAK l 1 I nenn k f L U-V Iso.KL. IP U V nenn m = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tyyppiavain Asiakkaan tilausnumero Valmistusnumero Tuotenumero Huippuvoima Maksimaalinen voima, joka on käytössä v 1 asti Jatkuva voima Jännitekonstantit Käämiresistanssi 1) Maksimaalinen virta Virta F 1 :ssä Nimellisvirta Voimakerroin Induktanssi 1) Eristeaineluokka Kotelointiluokka Jännite Nopeus, johon asti nimellisvoima on käytettävissä Paino 1) Käyttöönotossa käytetään puolta johdinarvoa (UV-arvo). 20 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

21 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Tyyppikilpi Tyyppikilpi SL2-Advance System SL2- System Bruchsal/Germany Type No. F peak N F 1 N F N 760 N k e vs/m R U-V 7,0 U V DC v N 3,4 m/s SL2-P050S-30-T-P-SSXS ,8 12,3 I peak I 1 I N k f L U-V Ins.Cl. Part-No ,7 6, ,0 490 B A A A N/A mh kg IP Made in Germany AXX Tyyppi No. F PEAK F 1 F N k e R U-V U v N I PEAK l 1 I N k f L U-V Ins.Cl. Part-No. kg IP = = = = = = = = = = = = = = = = = = Tyyppiavain Asiakkaan tilausnumero Huippuvoima Maksimaalinen voima, joka on käytössä v 1 asti Jatkuva voima Jännitekonstantit Käämiresistanssi 1) Jännite Nopeus, johon asti nimellisvoima on käytettävissä Maksimaalinen virta Virta F 1 :ssä Nimellisvirta Voimakerroin Induktanssi Eristeaineluokka Tuotenumero Paino Kotelointiluokka 1) Käyttöönotossa käytetään puolta johdinarvoa (UV-arvo) Tyyppikilpi toisio-osa [1] [3] [2] [5] SL2 S AB Sach-Nr Bruchsal / Germany [4] 53353AXX [1] [2] [3] [4] [5] = tyyppiavain = asiakkaan tilausnumero = valmistuspäivämäärä = valmistusnumero = tuotenumero Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 21

22 3 Tuotekuvaus ja tyyppikatsaus Järjestelmäkomponenttien toimituslaajuus 3.7 Järjestelmäkomponenttien toimituslaajuus Lineaarimoottoreiden SL2 toimituslaajuuteen kuuluu: Ensiöosat Kestomagneeteilla varustetut toisio-osat SL2-Advance System Ensiöosa asennettuna jäähdytyselementtiin Sähköiset pistoliittimet Asiakkaan kuormien kiinnitykseen tarkoitetut uramutterit on lisätty toimitukseen SL2- System Ensiöosa asennettuna jäähdytyselementtiin Sähköiset pistoliittimet Erillistuuletin kokonaan asennettuna ja sähköisesti kytkettynä M12-pistoliittimeen Asiakkaan kuormien kiinnitykseen tarkoitetut uramutterit on lisätty toimitukseen Valmiit teho- ja takaisinkytkentäkaapelit Ohjaus- ja säätöjärjestelmät kuten MOVIDRIVE Pituusmittausjärjestelmä Anturin osat Toimitukseen ei sisälly: Lineaariohjausjärjestelmiä Pituusmittausjärjestelmiä (paitsi AL1H) Energiaketjuja Jarrujärjestelmiä Puskureita / iskunvaimentimia 22 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

23 Kuljetus ja varastointi Ohjeita 4 4 Kuljetus ja varastointi 4.1 Ohjeita SEIS Lineaarimoottori voi vaurioitua, mikäli sitä ei kuljeteta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset esinevahingot! Noudata tämän luvun ohjeita tarkasti. Käytä soveltuvia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä. Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä välittömästi kuljetusliikkeelle. Vaurioitunutta laitetta ei saa ottaa käyttöön. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja nosto- ja siirtovälineitä. Poista kuljetusvarmistimet ennen käyttöönottoa. Toisio-osien säilytyspaikat on merkittävä ("Varoitus. Voimakkaita magneettikenttiä", piktogrammit). Älä koskaan säilytä toisio-osia ilman pakkausta. Käytä ei-magneettista pakkausmateriaalia, jonka paksuus on vähintään 2 cm magneettisella puolella. Noudata pakkaukseen merkittyjä varoituksia. Pidä säilytyspaikat kuivina. Suojaa säilytyspaikkoja kuumuudelta. Mikäli kuljetetaan koneita tai koneiden osia, joiden liikeakselille/liikeakseleille on jo asennettu ensiö- ja toisio-osia: Kiinnitä akseli(t) tahattoman liikkeen varalta (akselin rajoituksen puuttuessa). 4.2 Kuljetus SL2- ensiöosat Ensiöosat SL2- SL2-P100M/ML SL2-P150S/M/ML SL2-P200S/M/ML SL2-P250VS/S/M/ML Mikäli nettopaino on yli 18 kg, laitteissa on seuraavat kuljetusapuvälineet: Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 23

24 4 Kuljetus ja varastointi Kuljetus 1. Pakattu ensiöosa SEIS Pakattu ensiöosa voi vaurioitua, mikäli sitä ei kuljeteta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset esinevahingot! Pakattua ensiöosaa saa kuljettaa vain siinä olevien nosturilenkkien avulla. Ensiöosan paino on merkitty tyyppikilpeen tai mitoituspiirustukseen AXX 2. Pakkauksesta otettu ensiöosa SEIS Pakkauksesta avattu ensiöosa voi vaurioitua, mikäli sitä ei kuljeteta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset esinevahingot! Ensiöosassa on jatkokuljetusta tai käsittelyä varten kaksi M6-kierrettä silmukkaruuvien avulla tapahtuvaa kuljetusta varten (silmukkaruuvit eivät sisälly toimitussisältöön) AXX 24 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

25 Kuljetus ja varastointi Kuljetus SL2-Advance System / SL2- System ensiöosat Ensiöosat SL2-Advance Systems / SL2- Systems SL2-P050M/ML SL2-P100S/M/ML SL2-P150S/M/ML Mikäli nettopaino on yli 18 kg, laitteet voidaan nostaa laatikosta nostolaitteella. 1. Pakkauksesta otettu ensiöosa SEIS Ensiöosa voi vaurioitua, mikäli sitä ei kuljeteta ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset esinevahingot! Jäähdytyselementissä on jatkokuljetusta tai käsittelyä varten uramutterit M8-silmukkaruuvien avulla tapahtuvaa kuljetusta varten (silmukkaruuvit sisältyvät toimitukseen) AXX Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 25

26 4 Kuljetus ja varastointi Pakkaus 4.3 Pakkaus SEIS Suojakelmua ei saa vaurioittaa, sillä se varmistaa metallisten osien korroosiosuojan. Ensiöosat Ensiöosat kokoihin SL2-P025 SL2-P050 SL2-P100 SL2-P150 on pakattu seuraavalla tavalla: 1. Kytkemätön kaapelin pää 2. Pussi / korroosiosuoja 53321AXX HUOM! 53322AXX Moottoriin on kiinnitetty pussi, joka sisältää seuraavat ohjeet: Turvaohjeita Kytkentäkaavio Noudata näitä ohjeita. 3. Pakattu kokonaan laatikkoon, varustettu tyyppikilvellä 53323AXX 26 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

27 Kuljetus ja varastointi Pakkaus 4 Ensiöosat kokoihin SL2-P150 SL2-P200 SL2-P250 on pakattu seuraavalla tavalla: 1. Kytkemätön kaapelin pää 53321AXX 2. Pussi / korroosiosuoja 53322AXX 3. Pakattu kokonaan laatikkoon, jossa on vanerialusta tai kuljetussilmukat AXX Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 27

28 4 Kuljetus ja varastointi Pakkaus Toisio-osa kaikkia moottorityyppejä varten SEIS Suojakelmua ei saa vaurioittaa, sillä se varmistaa metallisten osien korroosiosuojan. 1. Laatikko ja kiinnitysvyöt 53325AXX 2. Toisio-osan pakkaussisältö: Toisio-osa pakattuna suojakelmuun Turvaohjeet ja varoitustarrat on sijoitettu irtonaisina pakkaukseen Magneettisen pinnan kosketussuoja (puulevy) 28 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

29 Kuljetus ja varastointi Korroosiosuoja- ja varastointiolosuhteet Korroosiosuoja- ja varastointiolosuhteet Moottorin osien suojauskäsittely kestää 5 vuotta alkuperäisen pakkauksen ollessa avaamaton. Lineaarimoottoreiden SL2 varastoinnissa on täytettävä seuraavat edellytykset: Lineaarimoottorit SL2 on varastoitava sisätiloissa Varastointitilat on pidettävä puhtaana ja kuivana Varastointilämpötilan tulee olla 5 C C Ilmankosteus ei saa olla yli 95 % Alkuperäistä pakkausta ei saa vaurioittaa Varastoituihin lineaarimoottoreihin SL2 on kiinnitettävä seuraavat varoituskilvet: Varoitus Magneettinen 4.5 Maalaus SL2- Moottorin osat maalataan vakiona mustaksi mattapintaiseksi (EPOKSI-kaksikomponentti-yksikerrosmaali). SL2-Advance System / SL2- System Etuosaa lukuunottamatta kaikki moottorin osat on eloksoitu mustaksi. Moottorin etuosa on maalattu mustaksi mattapintaiseksi. 4.6 Palautus SEW-EURODRIVElle Ensiö- ja toisio-osat saa palauttaa vain alkuperäisessä pakkauksessa. VAROITUS! Magneettisen kentän aiheuttama vaara! Kuolema tai vakavia loukkaantumisia! Toisio-osat on ehdottomasti peitettävä niiden magneettiselta puolelta kiinnittämällä niihin niiden koko alan kokoinen 2 cm:n paksuinen puulevy. Korkeiden vetovoimien vuoksi toisio-osien välittömässä läheisyydessä (etäisyys < 50 mm) on noudatettava erityistä varovaisuutta. Magneettiset voimat usein aliarvioidaan, koska ne eivät ole näkyviä. Magneettisten vetovoimien vaikutus alkaa välittömässä läheisyydessä yhtäkkiä. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 29

30 5 Mekaaninen asennus Ohjeita 5 Mekaaninen asennus 5.1 Ohjeita VAARA! Magneettisen kentän aiheuttama vaara! Kuolema tai vakavia loukkaantumisia! Älä koskaan aseta toisio-osia metallipintojen päälle. Älä koskaan aseta ensiöosaa suoraan toisio-osan päälle. Pidä työkaluista tukevasti kiinni (molemmin käsin). Liikuta niitä hitaasti toisio-osaan päin. Käytä asennuksessa työkäsineitä. Poista toisio-osan pakkaus juuri välittömästi ennen asennusta. Asennustöitä saa suorittaa vain kahdestaan. Mikäli tehdään jo asennettuihin toisio-osiin kohdistuvia asennustöitä, ne on peitettävä vähintään 2 cm:n paksuisella ei-magneettisella materiaalilla (esim. puulla). Mikäli tarpeen, työskentelyn turvallisuuden varmistamiseksi ja helpottamiseksi on käytettävä erityisesti sitä varten valmistettuja asennusapulaitteita (esim. mikäli asennustila on ahdas). On ehdottomasti varmistettava, että ensiöosan maadoitus on tehty kytkinkaapin maadoituskiskoon PE vertailupotentiaalina. Oheinen varoituskyltti on kiinnitettävä näkyvästi joko asennettuihin toisio-osiin tai niiden välittömään läheisyyteen! VAARA! Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. On ehdottomasti varmistettava, että ensiöosan maadoitus on tehty kytkinkaapin maadoituskiskoon PE vertailupotentiaalina. 30 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

31 Mekaaninen asennus Asennusgeometrian toleranssit Asennusgeometrian toleranssit [1] [3] [2] +/-0.1 +/-0.1 L2 L1 +/-0.2 +/ AXX [1] Ensiöosan asennus koskien suurinta ensiöosaa, maksimaalinen taipuma pituus / leveys 0,1 mm [2] Toisio-osa koskien 512 mm:n pituutta, maksimaalinen taipuma 0,1 mm [3] Toisio-osan asennus [L1] ± 0,3 mm koskien kokonaispituutta [L2] ± 0,2 mm koskien kokonaispituutta Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 31

32 5 Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet HUOM! Ilmarakoa koskevaa tietoa on luvussa "Redusointi" (ks. luku 10.4). Ilmaraon toleranssi on ±0,05 mm. 0,1 0,1 0,1 [1] [2] [3] [1] Ensiöosan asennus (asennuslevy) [2] Toisio-osan asennus (perusrunko, esim. koneen alusta) [3] Ilmarako Muoto- ja asentotoleranssit 1000 mm:n pituudella 64018AXX Muoto- ja asentotoleranssit on säilytettävä lineaarimoottorin SL2 toiminnan varmistamiseksi. Käytettävästä mittausjärjestelmästä riippuen asennusosien suurempi tarkkuus voi olla tarpeen turvallista käyttöä varten. Kyseiset tarkkuudet ovat riittäviä anturijärjestelmän AL1H toiminnalle. Kyseiset muoto- ja asentotoleranssit on säilytettävä käyttötilassa lineaarimoottorin SL2 steady state -lämpötilassa. Asiakkaan asentamien kuormien vaikutus on myös otettava huomioon. 5.3 Tarvittavat työkalut / apuvälineet Vakiotyökalu Pääteholkkeja käytettäessä: Käytä puristuspihtejä ja pääteholkkeja (ilman eristekauluksia, DIN osa 1, materiaali E-CU). Pistoliitinten puristuspihdit 32 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

33 Mekaaninen asennus Asennus SL Asennus SL Ennen työn aloittamista Tarkista, että: käyttölaitteen tehokilven tiedot tai taajuusmuuttajan lähtöjännite vastaavat sähköverkon arvoja käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikaisia vaurioita) Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät: ympäristön lämpötila +5 C +40 C 1) ympäristössä ei esiinny vaarallisia öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyjä tms. asennuskorkeus on enintään 1000 m merenpinnan yläpuolella 1) HUOM! Asenna ensin ensiöosa. Asenna toisio-osat vasta kaikkien muiden asennustöiden suorittamisen jälkeen juuri ennen käyttölaitteen käyttöönottoa. Noudata toisio-osien käsittelyä koskevia turvallisuuohjeita (ks. luku 2) Ensiöosien SL2- asennusvalmistelut [1] 53349AXX Kiinnityspinnat [1]: Ensiöosan kiinnityspinnat on käsitelty tehtaalla korroosiosuoja-aineella. Korroosiosuojaa ei saa poistaa. Pinnan saa pyyhkiä ennen asennusta vain kevyesti nukkaamattomalla liinalla siihen kiinnittyneen pölyn, lian tms. poistamiseksi. Kiinnitysruuvit: Kiinnitykseen on käytettävä kiinnityspinnan kaikkia M5-kierrereikiä. Kiinnitykseen käytetään koon M5 ruuveja, lujuusluokka 8.8 tai korkeampi. Vähimmäisruuvaussyvyys on 8 mm. Kiristysmomentti on aina 6 Nm eikä sitä saa koskaan ylittää, ei myöskään käytettäessä ruuveja, joiden lujuus on suurempi. 1) Ota huomioon redusointia koskevat tiedot luettelon luvussa 10.4 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 33

34 5 Mekaaninen asennus Asennus SL2-Advance System ja SL2- System 5.5 Asennus SL2-Advance System ja SL2- System [3] [4] [2] [1] 56147AXX [1] Ohjausvaunu [2] Kiinteän laakerin puoli [3] Irtolaakerin puoli [4] Päätelevy SL2-Advance System ja SL2- System kiinnitetään ruuveilla ohjausvaunuun [1]. Ensiöosan koteloon on tehty sitä varten standardin EN ISO 4762 (ennen DIN 912) mukaisille lieriöruuveille tarkoitetut poraukset (ruuvit eivät sisälly toimitukseen). HUOM! Mahdolliset ohjausjärjestelmät tuotemalleille SL2-Advance System ja SL2- System Æ ks. luku Ensiöosan mekaaninen kuormitettavuus määräytyy olennaisesti kyseisen ruuviliitoksen perusteella. On käytettävä lujuusluokan 8.8 ruuveja. Ruuviliitoksen poikkeavat kuormitukset on laskettava koneenvalmistuksessa yleisesti käytetyillä laskentamenetelmillä (VDI 2230). Se koskee myös asiakkaan osista aiheutuvaa kuormitusta sekä ohjausjärjestelmän toteutusta. Laskenta perustuu siihen, että ruuvin kannan alla oleva puristus ei saa ylittää suurinta sallittua arvoa 230 N/mm². Ruuvin kannan alla oleva kitka-arvo µ Kopf on 0,15. Tyyppi SL2-050 SL2-100 SL2-150 Ruuvikoko Kiristysmomentti [Nm] Ruuvin lukumäärä VS S M ML Kiinteän laakerin puoli [2] M6x Irtolaakerin puoli [3] M6x Kiinteän laakerin puoli [2] M8x Irtolaakerin puoli [3] M8x Kiinteän laakerin puoli [2] M8x Irtolaakerin puoli [3] M8x Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

35 Mekaaninen asennus Asennus SL2-Advance System ja SL2- System Asennustyöhön ryhtymisen edellytys Asenna ensin ohjausjärjestelmä sekä ohjausvaunu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Erityisesti on noudatettava kiinnityspintojen tarkkuutta koskevia vaatimuksia (ks. luku 5.2 "Asennusgeometrian toleranssit") Asennuksen aloittaminen VAROITUS! Ohjeiden vastainen asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita. Kuolema tai vakava loukkaantuminen! Asenna toisio-osat vasta kaikkien muiden asennustöiden suorittamisen jälkeen juuri ennen käyttölaitteen käyttöönottoa. Noudata yksittäisissä luvuissa olevia toisioosien käsittelyä koskevia turvallisuuohjeita Ensiöosan asennus 1. Pyyhi ensiöosan kiinnityspinnat kevyesti nukkaamattomalla liinalla siihen kiinnittyneen pölyn, lian tms. poistamiseksi. 2. Sijoita ohjausvaunu [1] ohjauskiskoille suunnilleen siten (ks. edellisellä sivulla oleva kuva), että ensiöosa voidaan asettaa sen päälle. 3. Aseta ensiöosa ohjausvaunun [1] päälle. Mikäli osat ovat painavia, käytä soveltuvia nostolaitteita (ks. luku 2.1 Kuljetus). 4. Kiinnitä kaikki ensiöosan kiinnitykseen käytettävät ruuvit ohjausvaunuun [1]. Älä öljyä tai rasvaa ruuveja. HUOM! Ruuvien kiinnittämistä helpottaa magneettisen kuusiokolotyökalun käyttö, joka estää ruuvien putoamisen epäsuotuisissa asennusasennoissa. Mikäli ruuveja putoaa ensiöosan kotelon sisään, ne on ehdottomasti poistettava. Päätelevyn [4] (ks. edellisellä sivulla oleva kuva) voi poistaa, jotta osiin pääsee helpommin käsiksi. 5. Kiristä ensin kiinteän laakerin puoleiset ruuvit [2] kiristysmomentin mukaisesti (ks. edellisellä sivulla oleva taulukko). 6. Kiristä sen jälkeen irtolaakerin [3] puoli. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 35

36 5 Mekaaninen asennus Asennus SL2 toisio-osat 5.6 Asennus SL2 toisio-osat Toisio-osien asennusvalmistelut VAROITUS! Magneettisen kentän aiheuttama vaara! Kuolema tai vakava loukkaantuminen! Pura osat pakkauksista vasta juuri ennen asennusta. Toisio-osien asennusvalmistelut rakennekoko Tee ensin koneen alustan kiinnityskierre M6 toisio-osien asennusta varten. Toisio-osien asennusvalmistelut rakennekoko 250 Rakennekoon SL2-S 250 asennuksessa on käytettävä lisäksi vaarnaruuveja. Koneen alustassa on sitä varten reikiä, joiden porauksen halkaisija on 5 H7. Porauksia valmistettaessa on säilytettävä ± 0,02 mm:n etäisyystoleranssit. Kiinnitykseen on käytettävä vaarnaruuveja standardin ISO m6 mukaisesti. Porausreikiä käytettäessä on suositeltavaa käyttää vaarnaruuveja, joiden sisäkierre on standardin DIN m6 mukainen, jolloin ruuvin poisto on helpompaa purkamisen aikana. SEIS Ruuvien on oltava tiukasti soviteporauksessa, jotta ne eivät pääse irtoamaan lineaarimoottorin ollessa käynnissä. Tarkista, että ruuviliitos on toteutettu oikein. Toisio-osan kiinnityspinnat on käsitelty tehtaalla korroosiosuojauksella. Korroosiosuojaa ei saa poistaa. Pinnan saa pyyhkiä ennen asennusta vain kevyesti nukkaamattomalla liinalla siihen kiinnittyneen pölyn, lian tms. poistamiseksi. 36 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

37 Mekaaninen asennus Asennus SL2 toisio-osat Toisio-osien asennus Ensimmäinen osa asennetaan liikematkan toiseen päähän, josta siirrytään sitten edelleen toiseen suuntaan. Ensimmäinen osa voidaan sijoittaa halutulla tavalla. Seuraava osa suunnataan samalla tavalla. Toisio-osiin on merkitty pohjois- [1] (N) ja etelänapa [2] (S) (ks. seuraava kuva). Kaiken pituisia toisio-osia voidaan yhdistellä keskenään. [1] Pohjoisnapa [2] Etelänapa [2] [1] 53354AXX Kiinnitykseen on käytettävä toisio-osan kaikkia porauksia. Kiinnitykseen käytetään koon M6 ruuveja, lujuusluokka 8.8 tai korkeampi. Ruuvaussyvyys ja kiristysmomentti (yleisesti 10 Nm) määräytyvät asiakkaan alusrakenteen perusteella. Ensiöosaa on työnnettävä käsin toisio-osan yli ennen käyttölaitteen käyttöönottoa, jotta vapaa liikkuvuus voidaan tarkistaa. Mikäli näkyvä ilmarako on tarkistettava, siihen on käytettävä ei-magneettisia tarkistusvälineitä, esim. teräs-, alumiini-, messinki- tai kuparipellistä valmistettuja rakotulkkeja. VAARA! Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara. Ensiöosan liike voi aiheuttaa induktiivisia jännitteitä aina 500 volttiin asti myös silloin, kun moottoria ei ole kytketty (generaattoriperiaate). Kuolema tai vakava loukkaantuminen! Ensiöosan teholiittimen suojatulpan saa poistaa vasta välittömästi ennen teholiittimen sähköistä liitäntää. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 37

38 5 Mekaaninen asennus Mittausjärjestelmän AL1H asennus 5.7 Mittausjärjestelmän AL1H asennus SEIS Valmistajan anturijärjestelmään sisällyttämää asennusohjetta on ehdottomasti noudatettava. Varmista mittanauhan [2] asennuksen yhteydessä, että sen pisteellä merkitty pää [5] liimataan liittimen [4] suuntaan. [6] [3] [1] [4] [7] [5] [2] 56178AXX [1] Lineaarianturi [2] Mittanauha [3] Anturin osat [4] Lineaarianturin liitäntä [5] Mittanauhan asennussuunnan merkintä [6] Ensiöosan kotelon/asennusosan ruuvi [7] Lineaarianturin/asennusosan ruuvi Käytä mukana olevia ei-magneettisia teräsruuveja M8x20 lineaarianturin/asennusosien [7] kiinnittämiseen (kiristysmomentti 16 Nm). Kiristä ruuvia M5x12 vain kevyesti ensiöosan kotelon/asennusosan [6] kiinnittämiseksi (kiristysmomentti enintään 5 Nm). 38 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

39 Mekaaninen asennus Mekaaninen kuormituskyky SL2-Advance System ja SL2- System Mekaaninen kuormituskyky SL2-Advance System ja SL2- System SEIS Jokaisessa käyttötapauksessa on tarkistettava seuraavat seikat. Koko lineaarikäyttöjärjestelmän sallittu mekaaninen kuormitus riippuu asiakkaan laitteiden aiheuttamien voimien voimakkuudesta, asennosta ja tyypistä sekä seuraavista sallituista kuormituksista: Ohjausjärjestelmä Jäähdytyselementin ohjausvaunun kiinnitysruuvit Jäähdytyselementin kotelo Uria/uramuttereita käyttämällä tehdyt asennukset Jotta valinta helpottuu, sallitut kuormitukset laskettiin yksinkertaisten sovellusten ja selkeiden laskutoimitusten perusteella. Myös suuremmat kuormitukset ovat mahdollisia käyttötarkoituksesta riippuen. Ota siinä tapauksessa yhteys SEW-EURODRIVEen Ohjausjärjestelmät Lineaarisen ohjausjärjestelmän yksityiskohtainen suunnittelu on tehtävä yhdessä ohjausjärjestelmän valmistajan kanssa eikä SEW-EURODRIVE ole siitä vastuussa Jäähdytyselementin kotelo Mz Fz Mx Fy My 55389AXX [Mx] [My] [Mz] [Fy] [Fz] = sallittu kuormitusmomentti X-akselin ympärillä = sallittu kuormitusmomentti Y-akselin ympärillä = sallittu kuormitusmomentti Z-akselin ympärillä = sallittu voima Y-suunnassa = sallittu voima Z-suunnassa Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 39

40 5 Mekaaninen asennus Asiakkaan osien asennus ensiöosaan Taulukosta (ks. alla) käy ilmi koko ensiöosan sallitut staattiset kuormitukset. Ensiö- ja toisio-osan väliset magneettiset vetovoimat on jo otettu huomioon. Seuraavan taulukon arvot pätevät voimien ja momenttien molempiin suuntiin. SEIS Koteloa saa kuormittaa vain yhdellä kuormitussuureella. Mikäli siihen vaikuttaa yhtäaikaa useita voimia/momentteja, SEW-EURODRIVE voi laskea jäähdytyselementin tarkan kantokyvyn! Moottorityyppi Mx [Nm] Fy [N] My [Nm] Fz [N] Mz [Nm] SL2-050VS SL2-050S SL2-050M SL2-050ML SL2-100VS SL2-100S SL2-100M SL2-100ML SL2-150S SL2-150M SL2-150ML Asiakkaan osien asennus ensiöosaan Ensiöosan koteloon on sijoitettu jo tehtaalla uramuttereita asiakkaan osien asennusta varten. Uramuttereiden jakautuminen ensiöosan kotelon sisällä voidaan sovittaa tarvittaessa oikeanlaiseksi. Irrota sitä varten päätylevy [4] (ks. luvun 5.5 kuva), työnnä uramutterit jousella haluttuun uraan ja ruuvaa päätylevy paikalleen. L Fz Fx Fy 55065AXX Urajärjestelmä on toteutettu Bosch Rexroth -rakenneprofiilijärjestelmän pohjalta, jolloin voidaan myös käyttää kyseisen tai vastaavien rakenneprofiilijärjestelmien osia. 40 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

41 Mekaaninen asennus Asiakkaan osien asennus ensiöosaan 5 Uran sallittu staattinen kuormitus: Suunnassa Fz N (plastisen muodonmuutoksen alkaminen) Suunnassa Fx 1000 N Suunnassa Fy 1000 N HUOM! Nyrkkisääntö: 1000 N (À 100 kg) uramutteria kohden joka suuntaan Kun vähimmäisetäisyys [L] säilytetään, uramutterit voidaan asetella asiakkaan kiinnitysalalle halutulla tavalla. Moottorityyppi Mukana toimitettavien uramuttereiden lukumäärä Väh. etäisyys (L) uramutterit [mm] SL2-050VS 6 70 SL2-050S 8 80 SL2-050M SL2-050ML SL2-100VS 8 70 SL2-100S 8 80 SL2-100M SL2-100ML SL2-150S SL2-150M SL2-150ML Jokaisessa jäähdytyselementissä on asemointia varten ruuveille tarkoitetut poraukset asiakkaan osien asennuksen/irrottamisen helpottamiseksi. Uramutterit on myös varmistettu liikkumista vastaan. Poikkeavat kuormitukset on laskettava koneenvalmistuksessa yleisesti käytetyillä laskentamenetelmillä (VDI 2230). Se koskee myös asiakkaan osista aiheutuvaa kuormitusta sekä asennusosien toteutusta. Ensiöosan sallittua kuormitusta rajoitetaan yleisesti ottaen itsestään ruuvilla. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 41

42 6 Sähköinen asennus Asiakkaan osien asennus ensiöosaan 6 Sähköinen asennus VAARA! Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara. Kuolema tai vakava loukkaantuminen. Asennuksessa on ehdottomasti noudatettava yksittäisten lukujen turvaohjeita! Kun moottoria ohjataan taajuusmuuttajalla, on otettava huomioon taajuusmuuttajan valmistajan johdotusohjeet. Noudata ehdottomasti taajuusmuuttajan käyttöohjetta. HUOM! Moottoriin on kiinnitetty pussi, joka sisältää seuraavat ohjeet: Turvaohjeita Kytkentäkaavio Noudata näitä ohjeita. 42 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

43 Sähköinen asennus Sähköinen liitäntä Sähköinen liitäntä Sähköinen liitäntä SL2- SEIS Virtakuormitettavuus koskee vain tuotemallia SL2- kaapelin ollessa vakio 1 m. Kytkemättömän kaapelin pään tyyppi Ulkohalkaisija [mm] 9,6 10, ,5 20,5 Johtimet 4 x x (2 x 0,5) 4 x x (2 x 0,5) 4 x x (2 x 0,5) 4 x x (3 x 1,5) 4 x x (3 x 1,5) Kuormitus ympäristön lämpötilan ollessa 30 C [A] Kuormitus ympäristön lämpötilan ollessa 40 C [A] Kuormitus ympäristön lämpötilan ollessa 60 C [A] Tehojohdinten väri musta musta musta musta musta Merkintä vaihe U U/L1 U/L1 Merkintä vaihe V V/L2 V/L2 Merkintä vaihe W W/L3 W/L3 Suojajohtimen väri keltainen - virheä keltainen - virheä keltainen - virheä keltainen - virheä keltainen - virheä Lämpöanturin johtimen (TF1) väri valkoinen valkoinen valkoinen musta musta Lämpöanturin johtimen (TF2) väri ruskea ruskea ruskea musta musta Lämpöanturin (TF1) merkintä PTC Lämpöanturin (TF2) merkintä PTC Lämpöanturin KTY-84 merkintä anodi valkoinen valkoinen valkoinen 1 1 Lämpöanturin KTY-84 merkintä katodi ruskea ruskea ruskea 2 2 Vähimmäistaivutussäde kiinteä asennus [mm] Vähimmäistaivutussäde jatkuvassa liikkeessä [mm] Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 43

44 6 Sähköinen asennus Sähköinen liitäntä Tehokaapelin kaapelin poikkipinnan suunnittelu Kaapelin mitoitus standardin EN l [m] 150 mukaisesti mm² 25 mm² mm² [1] ,5 mm² 4 mm² 6 mm² 70 1,5 mm² [1] Suurin sallittu kaapelin pituus SEW-erittelyn mukaisesti = 100 m 55258AXX Diagrammi (ks. yllä oleva kuva) on lukujen 4.2 ja 4.3 perusta Hybridikaapeleita voi tilata poikkipinnoilla 1,5 mm 2-10 mm 2 SEW-EURODRIVEn kautta. I [A] Kaapelin kuormitus virran I johdosta [A] standardin EN taulukon 5 mukaisesti, ympäristön lämpötila 40 C Kaapelin poikkipinta [mm 2 ] Kolmijohtiminen vaipoitettu johto putkessa tai kaapelissa [A] Kolmijohtiminen vaipoitettu johto päällekkäin seinällä [A] Kolmijohtiminen vaipoitettu johto vierekkäin vaakatasossa [A] , Tiedot ovat pelkästään suuntaa antavia eivätkä ne korvaa tulojohdinten tarkkaa suunnittelua ja kulloisenkin käyttötarkoituksen huomioonottoa ja voimassa olevien määräysten noudattamista! 44 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

45 Sähköinen asennus Sähköinen liitäntä Tuoteryhmien SL2-Advance System ja SL2- System teholiitännän kosketinjärjestys Seuraava kosketinjärjestys on aina laadittu moottorin mukaisesti. Rakennekoko SL2-P050 ja malli AVX0 Kosketin Varattu Pistoliitin 1 U BEGA V 3 W W 2 PE A TF1/KTY-A B TF2/KTY-K C n.c. D n.c. TF2/KTY-K TF1/KTY-A C B D 4 A PE V U Rakennekoot SL2-P100, SL2-P150 Kosketin Varattu Pistoliitin U1 U1 V1 V1 Liitinpiikeillä varustettu C148U liitin W1 W1 PE vihreä/keltainen 3 n.c. 4 (TF1)/KTY-A 5 (TF2)/KTY-K Tuulettimen virransyötön kosketinjärjestys SL2- System [2] [1] [1] +24 V [2] Maadoitus 56377AXX Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 45

46 6 Sähköinen asennus Sähköinen liitäntä Turvaohjeita EMC-toimenpiteet SEW-EURODRIVEn synkronilineaarimoottorit SL2 on tarkoitettu koneisiin ja laitteistoihin asennettaviksi komponenteiksi. Koneen tai laitteiston valmistaja on vastuussa EMC-direktiivin 89/336/ETY noudattamisesta. Aihetta koskevia tarkempia tietoja on SEW-julkaisussa: "Käyttötekniikan käytäntöä nide 7, Käyttölaitteiden projektointi" sekä "Käyttölaitetekniikan käytäntö nide 9, EMC käyttölaitetekniikassa". Anturin liitäntä Ota anturin liitännässä huomioon seuraavat ohjeet: Vain suojattua parikierrettyä kaapelia saa käyttää. Suojavaippa on liitettävä laajapintaisesti PE-potentiaalin päälle. Signaalinjohdin on liitettävä erilleen tehokaapeleista ja jarrukaapeleista (etäisyys vähintään 200 mm). Terminen moottorinsuoja SEIS Tahattomien akseliliikkeiden vaara häiriösignaalien (EMC) kytkemisen ansiosta moottorin kaapelin kautta. Mikäli käytetään vanhempaa taajuusmuuttajaa MOVIDRIVE compact MCH. SEW- EURODRIVE suosittelee ehdottomasti ulkopuolisen lämpötila-anturin tulkintalaitteen (esim. Möller EMT6-K tai Siemens 3RN1011) käyttöä. Mikäli EMC-olosuhteet ovat erittäin huonoja, lämpötila-anturin johtoa voidaan kääriä esim. 5 kierrosta ferriittirengaskuristimen tai lähtökuristimen HD002 ympärille. SEIS Lämpötila-anturia KTY (KTY ) käytettäessä on ehdottomasti otettava yhteyttä SEW-EURODRIVEen. SEIS Mikäli käytetään muiden valmistajien taajuusmuuttajia, on otettava yhteyttä SEW- EURODRIVEen. Näin varmistetaan moottorin terminen valvonta asiakkaan varusteilla. 46 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

47 Sähköinen asennus Valmiskaapelit SL2-Advance System / SL2- System Valmiskaapelit SL2-Advance System / SL2- System HUOM! Poikkipinnaltaan 1.5 ja 2.5 mm 2 :n kaapelit ovat pienikapasitanssisia taajuusmuuttajassa tapahtuvaa käyttöä varten. Vanhemmilla kaapeleilla, jotka eivät ole pienikapasitanssisia, on toinen ulkohalkaisija Valmiit tehokaapelit SEW-EURODRIVE tarjoaa moottorimalleille SL2-Advance System SL2- System valmiita teho- ja takaisinkytkentäkaapeleita m:n pituisina turvallista ja helppoa liitäntää varten. Vastakkainen kaapelipää on varustettu kaapelikengillä (tehokaapelissa) tai pääteholkeilla. Suojaus on johdotettu liitinvastikkeeseen. Valmiita tehokaapeleita voidaan käyttää seuraaviin liitäntöihin: Moottoriteho Moottorinsuoja (TF tai KTY) Valmis takaisinkytkentäkaapeli SEW-EURODRIVElla on valikoimassa pituusmittausjärjestelmälle AL1H tarkoitettu takaisinkytkentäkaapeli. Kaapelissa on valmiina sekä pistoke anturiin tapahtuvaa että taajuusmuuttajaan tapahtuvaa liitäntää varten. Kaapelit on toteutettu ainoastaan energiansiirtokaapeleina. Käytettävät kaapelit on valmistanut Nexan Tyyppimerkintä SL2 Tehokaapelit SL2-P vastaavat CM71-moottorisarjan jarrumoottorikaapeleita jossa on pyöröliittimet SB Kokojen SL2-P100 ja SL2-P150 tehokaapelit vastaavat CM-moottorisarjan jarrumoottorikaapeleita joissa on pyöröliittimet SB HUOM! Ota huomioon lukujen 6.1 ja 6.2 erittelyissä ilmoitetut tiedot. Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 47

48 6 Sähköinen asennus Valmiskaapelit SL2-Advance System / SL2- System SL2-050-moottoreiden AVX0-liitinmallilla varustettujen kaapeleiden rakenne. [1] [2] [6] [5] X 500 ±5 [3] [4] 55778AXX [1] [2] [3] [4] [5] [6] Pistoke: Intercontec BSTA 078 Painettu teksti SEW-EURODRIVE Tyyppikilpi Kaapelin pituus  10 m: toleranssi +200 mm Kaapelin pituus à 10 m: toleranssi +2 % Sallittu kaapelin pituus teknisten dokumenttien mukaisesti Esivalmisteltu kaapelinpää taajuusmuuttajia varten Kaapelin toimitussisältöön kuuluvat tarvittavat pikkuosat Suojaus n. 20 mm + 5 mm taitettuna Moottorin puoleinen valmistelu Tehokaapeleissa on moottorin puolella 8-napainen pistoliitin ja liitinpiikit. Suojajohdin on liittimen kotelon sisällä kytketty EMC-vaatimusten mukaisella tavalla. Kaikissa pistoliittimissa on kaapelin puolella lamellitiiviste ja standardin EN mukainen vedonpoisto. Taajuusmuuttajan puoleinen valmistelu Tehokaapeleissa yksittäisjohtimet ovat vapaina ja suojajohdin on valmisteltu kytkentäkaapissa tapahtuvaa maadoitusta varten. Kaapeli on vielä valmisteltava loppuun saakka kutakin taajuusmuuttajaa varten. Tarvittavat pikkuosat ovat pussissa kaapelin mukana. Pikkuosat Taajuusmuuttajan teholiittimeen liitettävien johdinten poikkipinnoista riippuen mukana toimitetaan seuraavat pikkuosat: Liitepussi nro Sisältö 4 x pääteholkki 1.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 1.5 mm 2 4 x pääteholkki 2.5 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 2.5 mm 2 4 x pääteholkki 4 mm 2 eristetty 4 x M6 U-kaapelikenkää 4 mm 2 4 x M10 U-kaapelikenkää 4 mm 2 48 Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöohje. Synkroniset lineaarimoottorit SL2. Julkaisuajankohta 06/2006 GB260000 11476346 / FI

Käyttöohje. Synkroniset lineaarimoottorit SL2. Julkaisuajankohta 06/2006 GB260000 11476346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Synkroniset lineaarimoottorit SL2 GB260000 Julkaisuajankohta 06/2006 1147646 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

* _0617* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Käyttöohje. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0617* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Käyttöohje. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23534575_0617* Käyttöohje Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 06/2017 23534575/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite

Anturit Läpivirtausanturit Sarja AF1. Luetteloesite Anturit Läpivirtausanturit Luetteloesite 2 Anturit Läpivirtausanturit Läpivirtausanturi, ilmansyöttö vasemmalla, Qn = 150-5000 l/min läppäperiaate Sähköinen liitäntä: Pistoke, M12x1, 5-napainen 3 Läpivirtausanturi,

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI

Käyttöohje. Synkroniservomoottorit DFS / CFM. Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Synkroniservomoottorit DFS / CFM Julkaisuajankohta 11/2008 11354437 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23069821_1116* Korjaus Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Painos 11/2016 23069821/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten

Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten 904 Paineanturi nesteitä ja kaasuja varten QBE620-P Paineanturi ylipaineen mittaukseen LVIS-sovelluksissa, joissa käytetään väliaineena nesteitä tai kaasuja Pietsoresistiivinen mittausjärjestelmä Lähtöviesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23045833_1216* Korjaus Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Painos 12/2016 23045833/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat ja kaapelit. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Ohjaus: Kaapelin välityksellä (sinkityt johtimen päät) Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Tarvikkeet Sovitin kosketinsilloille

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN1. Luetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN uetteloesite Sähköpistokkeet Pistokkeet Johtorasiat ja kaapeli, sarja CN Pistoketyyppi A johtorasia, jossa on kaapeli, Sarja CN Muoto A 8 mm

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Nissan Almera Tino 2003 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise on laatutuote jonka Gold Automotive

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje

PULLEY-MAN porakonevinssi. Käyttö- ja huolto-ohje PULLEY-MAN porakonevinssi Käyttö- ja huolto-ohje SISÄLLYSLUETTELO 3 4 SUORITUSARVOT JA TIEDOT TURVALLINEN KÄYTTÖ 5 7 8 10 11 LAITTEEN OSAT JA VAIJERIN ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ NOSTOISSA LAITTEEN HUOLTO

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Huonelämpötila-anturit

Huonelämpötila-anturit 1 721 1721P010 1721P020 QAA24 QAA25 QAA27 Huonelämpötila-anturit asetusarvon säätönupilla tai ilman QAA2427 Käyttö Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitoksissa etenkin silloin, kun järjestelmässä

Lisätiedot

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V

Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Vaijerivinssi DELTA 160-300 kg / 230V Käyttöohje (Mallit: CWS 160,230 ja 300) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat. Luetteloesite Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Kontaktisillat Kontaktisillat Ohjaus: Pistoke M12 Pistoke, M12x1, 4-napainen Magneettikäämien lukumäärä: 1 3 Ohjaus: Pistoke

Lisätiedot

Korjaus. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet * _0717*

Korjaus. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet * _0717* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23558989_0717* Korjaus Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet Painos 07/2017

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841618 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP L8 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2. Asennusohjeen

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

Männänvarrettomat sylinterit Männänvarreton sylinteri Sarja GSU. Luetteloesite

Männänvarrettomat sylinterit Männänvarreton sylinteri Sarja GSU. Luetteloesite Männänvarrettomat sylinterit Männänvarreton sylinteri Luetteloesite 2 Männänvarrettomat sylinterit Männänvarreton sylinteri Luistiyksikkö, Ø 16-25 mm Liitännät: M5 - G 1/8 Kaksitoiminen Mukana magneettimäntä

Lisätiedot

Moninapapistoliittimet Sarja Han

Moninapapistoliittimet Sarja Han Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla.......................

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 610. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 610 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite

Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke. Luetteloesite Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke Luetteloesite 2 Sähköpistokkeet Moninapapistoke Moninapapistoke 3 Moninapapistoke D-Sub (44-napainen) Moninapapistoke (44-napainen) high density Liitin,

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14

Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Lisätarvikkeet STRA-01, STRA-04 ja STRA-14 Ulkoinen lämpötila-anturi STRZ-05 Huoneanturin tekniset tiedot: 0 50 C IP30 Ulkoisen anturin tekniset tiedot: Pinta-anturin tekniset tiedot: - Aikavakio - Johdon

Lisätiedot

Tikli-Alumiinioven asennusohje

Tikli-Alumiinioven asennusohje Tikli Group Oy Yhdystie 40, 62800 Vimpeli ALUMIINIOVET OVI TOIMITUKSEN SAAVUTTUA Tarkista ovien laatu ja määrä heti saatuasi tuotteet. Toimitukseen liittyvät huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tuotteen

Lisätiedot

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Fiat Ducato JTD Peugeot Boxer HDi Citroën Jumper HDi 2002 > (vaijerikäyttöinen)

Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Fiat Ducato JTD Peugeot Boxer HDi Citroën Jumper HDi 2002 > (vaijerikäyttöinen) AP-550 Servon asennusohje Merkkikohtainen asennusohje AP-550 GoldCruiselle joka on suunniteltu: Fiat Ducato JTD Peugeot Boxer HDi Citroën Jumper HDi 2002 > (vaijerikäyttöinen) Osa B B1 Johdanto GoldCruise

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje.

Entwicklungs- & Vertriebs GmbH. Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä. Heat Pipe asennusohje. Tyhjiöputkikeräimet Valmistettu Saksassa Palkittu vuonna 2008 Innovaatio palkinnolla NARVA tyhjiöputkien kehityksestä Solar Keymark Heat Pipe asennusohje 1000 2000 3000 02 Asennusohjeet malleille: Vaaditut

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot