Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mikenti.fi"

Transkriptio

1 Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 214/12

2 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Tunnusluvut Tunnuslukugrafiikka Toimialaprofiili 4 Tulkintaohjeet ja selitykset Analyysit perustuvat yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa ostamiensa analyysien pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta tai sen käyttämisestä kolmansia osapuolia koskevissa suhteissa asiakas sitoutuu neuvottelemaan Balance Consulting:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonantajille luottokelpoisuuden toteamiseksi.

3 Balance Analyysi 3 Luokitustoimiala : Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Yrityksen luokitus: A (Erinomainen). Luokituspisteet Vertailu Vertailu kaikkiin toimialaan Kasvu Kannattavuus Tulos Kaikki Maksuvalmius Toimiala Vakavaraisuus 1 1 Riskinsietokyky Kokonaispisteet /12 211/12 212/12 213/12 214/12 Luokituspisteet Arvosana B+ B+ A A A Toimialan luokitus B B B B B Sijoittuminen suhteessa koko yrityskantaan 21/12 211/12 212/12 213/12 214/12 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Sijoittuminen suhteessa toimialaan 21/12 211/12 212/12 213/12 214/12 2 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Osoite Eskolantie 1 72 Helsinki Puhelin Y tunnus Emoyhtiö Kotipaikka Mikenti Yhtiöt Oy Helsinki Perustamisvuosi 27 Toimitusjohtaja Tikkunen Martti Hallituksen puheenjohtaja Juva Henri Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Ernst & Young Oy Juonala Panu, KHT Toimiala Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Perustiedot perustuvat viimeisen analysoimamme tilikauden tietoihin. Siten tiedot voivat poiketa tämän päivän tilanteesta.

4 Balance Analyysi 4 Yritysluokituksen määräytyminen Balance Consultingin yritysluokitus mittaa yrityksen liiketaloudellista menestystä suhteessa muihin yrityksiin. Yritystä arvioidaan kuudelta taloudelliselta osa alueelta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky, vrt. edellinen sivu. Tunnusluvut on kuvattu tarkemmin analyysin lopussa olevalla tulkintaohjesivulla. Kukin yritys saa kokonaispisteet asteikolla 1 sekä siihen liittyen kirjainarvosanan A:sta D:hen. Kirjainluokitus määräytyy kymmenen pisteen välein A+:sta (9 1 pistettä) D luokkaan ( 1 pistettä). Balance Consultingin yritysluokitus on dynaaminen. Yrityksen menestystä mitataan osa alueittain suhteessa sekä oman toimialansa keskimääräiseen kehitykseen että koko Balance Consultingin tietokannan yritysten (n. 3 ) keskimääräiseen kehitykseen edeltäneenä vuonna. Vertailu suoritetaan oman kokoluokan muihin yrityksiin. Jos esimerkiksi kannattavuudesta (vertailu kaikkiin) saadut pisteet ovat 32, tällöin 32 % kaikista yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 68 % parempia. Jos maksuvalmiudesta (vertailu toimialaan) saadut pisteet ovat 55, tällöin 55 % toimialan yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 45 % parempia. Yrityksen kokonaispisteet määräytyvät osa aluepisteiden keskiarvona. Suurimmalla osalla (n. 7 %) suomalaisyrityksistä luokituspisteet ovat välillä 3 7. Lisätietoa luokituksesta saa analyysin lopussa olevalta tulkintaohjesivulta sekä osoitteesta Sanallinen analyysi Ilmastointi Mikenti Oy:n vuonna 214 päättynyt tilikausi oli normaali kalenterivuosi. Liikevaihto ensimmäistä kertaa laskuun tarkastelujaksolla Ilmastointi Mikenti Oy:n liikevaihdon nouseva kehitys päättyi. Liikevaihtoa kertyi yritykselle 4,8 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa). Liikevaihdon muutosprosentti oli 9,1. Edellisellä tilikaudella muutosprosentti oli vielä hivenen positiivinen (+,5). Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 12 tuhatta euroa (1 tuhatta euroa). Investointien määrä ylitti reilusti koko tarkastelujaksoa ( ) vastaavan laskennallisen korvausinvestointitason, joka keskimääräisten suunnitelmapoistojen perusteella laskien olisi ollut 2 tuhatta euroa. Neljän tilikauden tarkastelujakson keskimääräinen investointaso on ollut 4 tuhatta euroa. Tilikauden investointien ja vuosipoistojen suhde oli 12, ja vastaavasti koko tarkastelujaksolta laskettuna 1,9. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat,2 prosenttia (,%). Toiminnan jalostusarvo oli 884 tuhatta euroa (874 tuhatta euroa), joka liikevaihtoon suhteutettuna jalostusasteena oli 18,2 prosenttia (16,4%). Jalostusaste nousi näin ollen hivenen edellisvuoden tasosta (1,9 prosenttiyksiköllä). 215 Balance Consulting

5 Balance Analyysi 5 Kannattavuus Käyttökate ja kustannusrakenne Ilmastointi Mikenti Oy:n käyttökate parani huomattavasti vaikka liikevaihto laski edellisestä vuodesta. Käytökatetta kertyi tilikaudelta 275 tuhatta euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 52 tuhatta euroa eli 23,3 %:ia. Myös yrityksen suhteellinen kannattavuus parani lievästi, sillä käyttökateprosentti nousi edellisen kauden 4,2 %:sta 5,7 %:iin. Käyttökatteen paranemiseen vaikutti osaltaan toimintakulujen liikevaihtoa nopeampi supistuminen. Ilmastointi Mikenti Oy:n käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi lainojen hoitomenot, verot, osingot, sekä investoinnit ja tuotti lisäksi sijoitetulle pääomalle erinomaisen tuoton. Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Vuosi Valmiste varaston lisäys Ilmastointi Mikenti Oy:n rahoitustuotot kääntyivät rahoituskuluiksi. Nettorahoituskuluja kertyi tilkaudelta 7 tuhatta euroa, kun edellisenä vuonna rahoitus tuotti vielä 5 tuhatta euroa voittoa. Nettorahoituskulujen lievä kasvu johtui lähinnä yrityksen rahoituskulujen kasvusta. Korkokulut kasvoivat edellisestä tilikaudesta 7 tuhannella eurolla, joka osaltaan kasvatti rahoituskuluja. Yrityksen nettovelattomuuden ja erinomaisen vakavaraisuuden ansiosta rahoitusrasite oli matala. Nettorahoituskuluihin kului,1 %:ia liikevaihdosta. Käyttökatteesta nettorahoituskuluihin kului 2,6 %:ia, joten rahoituksen katerasite oli pieni. Taloudellinen tulos Ilmastointi Mikenti Oy:n nettotulos parani tuntuvasti edellisestä vuodesta. Nettotulosta kertyi tilikaudelta 214 tuhatta euroa, jossa tulosparannusta edelliseen vuoteen oli 44 tuhatta euroa eli 25,9 %. Myös yrityksen suhteellinen kannattavuus parani lievästi, sillä nettotulosprosentti nousi edellisen kauden 3,2 %:sta 4,4 %:iin. Pitkän aikavälin tarkastelussa Ilmastointi Mikenti Oy:n tuloskunto on ollut hyvä. Viiden viimeisen tilikauden yhteenlaskettu nettotulos on 923 tuhatta euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on ollut 185 tuhatta euroa. Pitkällä aikavälillä tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 17,3 %. Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys Liiket. muut tuotot Osuus osak. yht. tuloksesta Aine käyttö Ulkopuo liset palvelut Henkilöstö kulut Muut kulut 21/ ,1 17,3 13,3 4,2 8,1 211/ , 26,4 11,2 4,6 2,8 212/ ,7 23,3 11,9 4,5 7,6 213/ , 28,5 12,2 5,2 4,2 214/12..,1.. 53,1 23,5 12,6 5,2 5,7 Vuosi Liike tulos (%/lv) Rahoitus tulos (%/lv) Netto tulos (%) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) 21/12 7,9 5,9 5,8 26,1 18,8 45,1 211/12 2,7 2,2 2,1 11,2 7,9 117,1 212/12 7,6 5,8 5,7 42,1 31,1 25,6 213/12 4,1 3,2 3,2 2, 15, 57,6 214/12 5,7 4,4 4,4 22,3 17,5 43,5 Käyttö kate Osinko suhde (%) Ilmastointi Mikenti Oy:n hyvä tuloskehitys heijastui myös pääoman tuottoon. Sijoitetun pääoman tuotto nousi hieman edellisen vuoden 2, %:sta 22,3 %:iin. Ilmastointi Mikenti Oy:n kannattavuus sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna oli erittäin hyvä. Pääoman tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että Yrityksen sijoitetun pääoman määrä oli vähäinen suhteessa toiminnan volyymiin. Tällöin pienelläkin tuloksella voidaan saada aikaan korkea pääoman tuottoaste. Yrityksen oman pääoman tuotto oli hyvä 17,5 % ja kokonaispääoman tuotto hyvä 15,9 %. 215 Balance Consulting

6 Balance Analyysi 6 Vakavaraisuus Pääomarakenne Vaikka Ilmastointi Mikenti Oy:n omavaraisuusaste 73 % heikkeni jonkin verran 3,8 % yksikköä edellisestä vuodesta, oli se tasoltaan edelleen erinomainen. Tappiopuskureita yrityksellä oli tilikauden lopussa 1,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit olivat suuret 26,5 % liikevaihdosta, joten ne tukevat hyvin yrityksen jatkuvaa toimintaa. Ilmastointi Mikenti Oy:n tasesubstanssi oli tilikauden lopussa 1,3 miljoonaa euroa. Tasesubstanssi kasvoi selvästi edellisestä vuodesta ja kasvua kertyi 121 tuhatta euroa eli 1,4 %. Tasesubstanssia kasvatti yrityksen 214 tuhannen euron kokonaistulos. Osinkoa tilikauden aikana jaettiin 93 tuhatta euroa, joka vastaavasti vähensi tasevarallisuutta. Taulukko 3: Rahoitusrakenteen kehitys Vuosi Omavaraisuus aste (%) Gearing Suhteellinen velkaantuneisuus (%/lv) Nettorahoituskulut per käyttökate (%) 21/12 62,4, 19,4 2,2 211/12 72,6, 9,7 2,1 212/12 67,1, 1,1,7 213/12 77,3, 6,4 2,2 214/12 73,4, 9,6 2,6 Velkaantuneisuus Ilmastointi Mikenti Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus lisääntyi jonkin verran edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 9,6 %, kun se edellisenä tilikautena oli 6,4 %. Yrityksellä oli velkaa tilikauden lopussa 466 tuhatta euroa, johon sisältyi leasingvastuita 8 tuhatta euroa. Yrityksellä ei ollut edellisen vuoden tapaan lainkaan korollista velkaa. Yrityksen velkaantuneisuus väheni hieman edellisestä tilikaudesta ja se oli tasoltaan erinomainen. Korollisen nettovelan ja oman pääoman suhde eli Net gearing parani ja oli 63. Koska yritys on käytännössä velaton, on sen rahoituksellinen liikkumavara suuri. Tarvittaessa likviditeettiä voi paikata esimerkiksi pankkirahoituksella. 215 Balance Consulting

7 Balance Analyysi 7 Likviditeetti ja maksuvalmius Ilmastointi Mikenti Oy:n Current ratiolla mitattu maksuvalmius (3,1) heikkeni huomattavasti edellisestä tilikaudesta, mutta se oli edelleen tasoltaan erinomainen. Tilikauden lopussa yrityksen rahoituspuskurit olivat erinomaiset, sillä rahavarat, lyhytaikaiset saamiset ja varastot ylittivät lyhtyaikaiset velat 1,3 miljoonalla eurolla. Jatkuvaa maksuvalmiutta tukee lisäksi yrityksen positiivinen tulorahoitus sekä matala velkaantuneisuus. Ilmastointi Mikenti Oy:n likvidit rahavarat kasvoivat selvästi 287 tuhannella eurolla tilikauden aikana. Likvidejä rahavaroja yrityksellä oli tilikauden lopussa 814 tuhatta euroa. Yrityksen kassalikviditeetti oli melko hyvä, sillä likvideillä rahavaroilla olisi pystytty kattamaan 65 päivän toimintakulut. Myös Quick ratiolla mitattuna kassalikviditeetti oli erinomainen. Toiminnan tehokkuus Ilmastointi Mikenti Oy:n palveluksessa oli edellisen vuoden tapaan keskimäärin 13 henkilöä. Henkilstön määrä ei supistunut, vaikka liikevaihto olikin selvässä lievässä 9,1 %:in laskussa. Myynnin tehokkuus heikkeni hieman edellisestä tilikaudesta. Yrityksen henkilöä kohden laskettu liikevaihto supistui 37 tuhannella eurolla eli 9,1 %:lla ja oli 373 tuhatta euroa. Myynnin laskusta huolimatta henkilöstön tehokkuus lisääntyi. Jalostusarvo per henkilö kasvoi edellisestä vuodesta 77 euroa eli 1,1 %:ia ja nousi 68 tuhanteen euroon. Henkilöstön tuottavuuden kasvu ei kasvattanut kuitenkaan henkilökuluja. Henkilökulut per henkilö supistuivat edellisestä vuodesta 3 tuhatta euroa ja olivat 47 tuhatta euroa. Tuottavuuden kasvun ja henkilökulujen laskun myötä henkilökulujen osuus tuotetusta jalostusarvosta laski edellisen vuoden 74,5 %:sta 68,9 %:iin. Sekä liiketulos että nettotulos per henkilö olivat kasvussa. Henkilöä kohden laskettu liiketulos oli 21 tuhatta euroa ja nettotulos 16 tuhatta euroa. Myyntisaamisten perintä hidastui. Myyntisaamisten kiertoaika kasvoi selvästi edellisestä tilikaudesta. Yrityksen asiakkaat saivat keskimäärin 62 päivän maksuajan. Edellisenä vuonna maksuaikaa annettiin 47 päivää. Myyntisaamisia oli tilikauden lopussa 825 tuhatta euroa. Saamiset sitoivat varoja 136 tuhatta euroa edellistä vuotta enemmän. Ostovelkojen maksatus hidastui. Ostovelkojen kiertoaika kasvoi jonkin verran edellisestä tilikaudesta. Yritys sai tavarantoimittajiltaan keskimäärin 27 päivän maksuajan, kun edellisenä vuonna maksuaikaa saatiin 17 päivää. 215 Balance Consulting

8 Balance Analyysi 8 Tuloslaskelma 211/12 212/12 213/12 214/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Liikevaihto , , , , + Valmistevaraston lisäys Liiketoiminnan muut tuotot ,1 + Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Ainekäyttö , , , ,1 Ulkopuoliset palvelut , , , ,5 Henkilöstökulut , , , ,6 Liiketoiminnan muut kulut 155 4, , , ,2 Käyttökate 95 2,8 43 7, , ,7 Suunnitelman mukaiset poistot 3,1 2, 2, 1, Arvon alentumiset Liiketulos 92 2,7 41 7, , ,7 + Osinkotuotot Muut korko ja rahoitustuotot 8,2 11,2 5,1.. + Kirjatut valuuttakurssierot Korko ja muut rahoituskulut 6,2 8,2.. 7,1 Sijoitusten ja arvopapereiden arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Välittömät verot 24,7 99 1,9 56 1, 53 1,1 Nettotulos 7 2,1 35 5,7 17 3, ,4 + Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnainen osakkuusyhtiötulos Konserniavustukset Kokonaistulos 7 2,1 35 5,7 17 3, ,4 Vapaaehtoisten varausten kasvu Poistoerot Muut oikaisuerät Vähemmistön osuus tuloksesta Kirjanpidon tulos 7 2,1 35 5,7 17 3, ,4 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 423 t. euroa 48 t. euroa 41 t. euroa 373 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 59 t. euroa 8 t. euroa 67 t. euroa 68 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 47 t. euroa 49 t. euroa 5 t. euroa 47 t. euroa Käyttökate / henkilö 12 t. euroa 31 t. euroa 17 t. euroa 21 t. euroa Liiketulos / henkilö 12 t. euroa 31 t. euroa 17 t. euroa 21 t. euroa Nettotulos / henkilö 9 t. euroa 23 t. euroa 13 t. euroa 16 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,6 1,3 1,5 t. euroa 9 Liikevaihto / henkilö 3, Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) , , /12 21/12 212/12 214/12, 28/12 21/12 212/12 214/ Balance Consulting

9 Balance Analyysi 9 Tase vastaavaa 211/12 212/12 213/12 214/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Perustamis ja tutkimusmenot Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 8,6 6,3 5,3 3,2 Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset työt Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8,6 6,3 5,3 3,2 Pitkäaikaiset sijoitukset Sisäiset osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Sisäiset saamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä Taseen ulkopuoliset vastuut.. 5,3 2,1 8,4 Arvostuserät ja poistoero Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto omaisuus Vaihto omaisuus yhteensä Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset ,7 Pitkäaikaiset muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä ,7 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset , , , ,1 Siirtosaamiset ,5 14 7, , ,9 Lainasaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset 71 5,6 67 3, ,6 5,3 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 886 7, , , ,2 Rahoitusomaisuus arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , , ,5 Vastaavaa yhteensä , , , , 215 Balance Consulting

10 Balance Analyysi 1 Tase vastattavaa 211/12 212/12 213/12 214/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Oma pääoma Osakepääoma 5 4, 5 2,7 5 3,3 5 2,6 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Muu sidottu oma pääoma Edellisien tilikausien voitto / tappio , , , ,4 Tilikauden voitto / tappio 69 5, , , ,2 Oma pääoma yhteensä , , , ,2 Pääomalainat Oman pääoman oikaisu Muut pääoman luonteiset erät Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Erittelemätön tilinpäätössiirtokertymä Tilinpäätössiirrot yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä Taseen ulkopuoliset vastuut.. 5,3 2,1 8,4 Laskennallinen verovelka Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Pitkäaikaiset ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset eläkelainat Tilauksista saadut ennakot 69 5, ,5 27 1, ,5 Ostovelat , ,3 2 13, ,2 Siirtovelat 54 4, ,4 13 8,5 19 5,7 Rahoitusvekselit Muut lyhytaikaiset velat 24 1,9 28 1,5 11,7 78 4,1 Lyhytaikaiset velat yhteensä , , , 62 32,4 Vastattavaa yhteensä , , , , 215 Balance Consulting

11 Balance Analyysi 11 Taserakenne Omaisuuden rakenne 28 t. euroa Aineet. hyödykkeet Aineel. hyödykkeet Sijoitukset Muut erät Vaihto omaisuus Pitkäaik. saamiset Lyhytaik. saamiset Likvidit rahavarat /12 211/12 212/12 213/12 214/12 Pääomarakenne Oma pääoma Muut erät Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat /12 211/12 212/12 213/12 214/ Balance Consulting

12 Balance Analyysi 12 Kassavirtalaskelma 211/12 212/12 213/12 214/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Liikevaihto , , , , Myyntisaamisten kasvu 134 6, , , ,8 Osatuloutussaamisten kasvu Saatujen ennakkomaksujen kasvu , , , ,8 Myynnin kassatulot , , , , + Liiketoiminnan muut tuotot ,1 Aineostot , , , ,1 + Ostovelkojen kasvu 193 8,9 96 2, 145 2,6 71 1,5 Ennakkomaksujen lisäys Henkilöstökulut , , , ,6 Ulkopuoliset palvelut , , , ,5 Muut lyhytvaikutteiset kulut yhteensä 155 7, , , 253 5,2 + Siirtyvien erien lisäys , ,7 72 1,3 33,7 + Pakollisten varausten lisäys Valmistus omaan käyttöön Toimintajäämä 36 14, , , ,4 + Rahoitustuotot 8,4 11,2 5,1.. Rahoituskulut 6,3 8,2.. 7,1 Verot 24 1,1 99 2,1 56 1, 53 1,1 Osingot 82 3,8 78 1,6 98 1,8 93 1,9 + Konserniavustukset Satunnaiset tuotot kulut Rahoitusjäämä 41 19, 191 4, 43, ,3 Investoinnit 2,1.. 1, 1, Sijoitusten ja pitkäaik. saamisten muutos ,3 Erittelemättömät investoinnit Investointijäämä , , 42, , + Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys Pääomalainojen lisäys Oman pääoman lisäys 37 1,7 1, 1,.. + Rahavarojen lisäys , ,1 36, ,9 + Muiden lyhytaikaisten saamisten lisäys 2,9 4,1 8 1, ,9 + Oikaisuerät Kassalaskelman tasaus 2,1 1, 2, 2, Kassavirtapohjaisia tunnuslukuja Rahoituskulujen hoitokate 67,3 24,9, 23,7 Investointien tulorahoitus Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (kassavirta) milj. euroa 1, Toimintajäämä milj. euroa 1, Investointijäämä,, 1, 28/12 21/12 212/12 214/12 1, 28/12 21/12 212/12 214/ Balance Consulting

13 Balance Analyysi 13 Tunnusluvut 211/12 212/12 213/12 214/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Toiminnan laajuus Liikevaihto , , , , Liikevaihdon kasvuprosentti 18,9 57,,5 9,1 Investoinnit 2,1.. 1, 1, Vastaavaa yhteensä Henkilökunta keskimäärin 8 hlö 13 hlö 13 hlö 13 hlö Kannattavuus Käyttökate 95 2,8 43 7, , ,7 Liiketulos 92 2,7 41 7, , ,7 Rahoitustulos 73 2,2 37 5, , ,4 Nettotulos 7 2,1 35 5,7 17 3, ,4 Pääoma ja sen tuotto Pääoman kiertonopeus 1,7 3,4 3,1 2,8 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) Korolliset velat Tasesubstanssi Taloudellinen lisäarvo (EVA) 9, ,7 1 1, ,8 Painotettu pääoman kustannus (WACC) 6,9 5,9 6,2 6,2 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 11,2 42,1 2, 22,3 Koko pääoman tuotto (%) 5,2 26,2 13,2 15,9 Oman pääoman tuotto (%) 7,9 31,1 15, 17,5 Rahoituksen riittävyys Korkokate 13,2 39,4.. 31,7 Nettorahoituskulut / käyttökate (%) 2,1,7 2,2 2,6 Nettorahoituskulut / liikevaihto (%),1,1,1,1 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta Rahoitusrakenne Omavaraisuusaste (%) 72,6 67,1 77,3 73,4 Gearing (%),,,, Velkaantumisaste,,,, Nettovelkaantumisaste,4,5,4,6 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 9,7 1,1 6,4 9,6 Korkorasite (%),1,1,1,1 Korkokulut / korolliset velat (%),,,, Käyttöpääoma ja käyttöpääomien kiertoajat Käyttöpääoma 49 1,4 53 9, , ,1 Nettokayttöpääoma , , , ,2 Myyntisaamisten kiertoaika 4 vrk 76 vrk 47 vrk 62 vrk Ostovelkojen kiertoaika 33 vrk 31 vrk 17 vrk 27 vrk Ainevaraston kiertoaika Valmistevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika vrk vrk vrk vrk Vaihto omaisuus / liikevaihto (%),,,, Maksuvalmius Quick ratio 3,8 3,5 4,5 4,1 Current ratio 3,2 2,4 4,2 3,1 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 423 t. euroa 48 t. euroa 41 t. euroa 373 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 59 t. euroa 8 t. euroa 67 t. euroa 68 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 47 t. euroa 49 t. euroa 5 t. euroa 47 t. euroa Käyttökate / henkilö 12 t. euroa 31 t. euroa 17 t. euroa 21 t. euroa Liiketulos / henkilö 12 t. euroa 31 t. euroa 17 t. euroa 21 t. euroa Nettotulos / henkilö 9 t. euroa 23 t. euroa 13 t. euroa 16 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,6 1,3 1,5 Muita taloudellisia tunnuslukuja Jalostusarvo / liikevaihto (%) 14, 19,5 16,4 18,2 Vienti / liikevaihto (%) Balance Consulting

14 Balance Analyysi 14 Tunnuslukugrafiikka (yrityksen tilinpäätösajankohdan mukaan esitettynä) t. euroa 6 Liikevaihto (norm) /12 21/12 212/12 214/ Liikevaihdon kasvuprosentti /12 21/12 212/12 214/12 Käyttökate (%) /12 21/12 212/12 214/ Nettotulos (%) /12 21/12 212/12 214/12 Sijoitetun pääoman tuotto (%) /12 21/12 212/12 214/ Omavaraisuusaste (%) /12 21/12 212/12 214/12 4 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 5 Current ratio /12 21/12 212/12 214/12 28/12 21/12 212/12 214/ Balance Consulting

15 Balance Analyysi 15 Toimialaprofiili Tunnusluku / riskiluokat Heikko Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti Investoinnit / liikevaihto (%) Henkilökunta keskimäärin Toiminnan tehokkuus Pääoman kiertonopeus Jalostusarvo / liikevaihto (%) Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) Ainevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Kannattavuus Käyttökate (%) Liiketulos (%) Rahoitustulos (%) Nettotulos (%) Rahoitusrakenne Gearing (%) Net Gearing (%) Omavaraisuusaste (%) Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Nettovelkaantumisaste Vieraan pääoman takaisinmaksuaika Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) Nettorahoituskulut / käyttökate (%) Investointien omarahoitus (%) Korkorasite (%) Korkokulut / korolliset velat (%) Painotettu pääoman kustannus (WACC) Pääoman tuottoprosentit Sijoitetun pääoman tuotto (%) Koko pääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Taloudellinen lisäarvo (%) Käyttöpääomaprosentit Käyttöpääoma (%) Nettokäyttöpääoma (%) Maksuvalmius Current ratio Quick ratio Ostovelkojen kiertoaika Myyntisaamisten kiertoaika Vaakapylväät kuvaavat yritystä suhteessa toimialaan. Vertailutoimialasta on käytetty viimeisiä saatavilla olevia mediaanitietoja. 215 Balance Consulting

16 Balance Analyysi 16 Tulkintaohjeet ja selitykset Tilinpäätösanalyysi Tilinpäätösanalyysi on tehty Yritystutkimus ry:n suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Balance Luokituksen vertailutoimialassa on vähintään 3 yritystä. Analyysin toimialavertailuissa on normaalisti vähintään 9 vertailuyritystä. Balance Consulting:n laskema taloudellinen lisäarvo vastaa soveltaen EVA lukua. Tulkittu tilinpäätösanalyysi ja siihen liittyvä luokitus Sanallisesti tulkittu tilinpäätösanalyysi on tehty Balance Consulting:n tähän tarkoitukseen suunnittelemalla ohjelmistolla. Ohjelmiston sääntökanta koostuu noin 5 säännöstä ja sen tuottama analyysi vastaa tilinpäätösanalyytikon vastaavia analyysejä. Ohjelmisto tuottaa myös yrityksen kokonaistaloudellista tilaa ja kehitystä kuvaavan taloudellisen luokituksen. Seuraavassa taulukossa on esitetty luokituksen luokkarajat sekä eri tunnuslukualueet. Toiminnan tunnuspiirre Kasvu Toiminnan tunnuspiirre Liikevaihdon kasvu (%) (kolmen vuoden keskiarvo) Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (%) Tulos Nettotulos ennen veroja (%) Maksuvalmius Current ratio Vakavaraisuus Omavaraisuusaste (%) Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z luku (kertoimet päivitetty) Arvosana Arvosana Alaraja Yläraja Erinomainen A+, A ja A 7 1 Hyvä B+ ja B 5 7 Tyydyttävä B ja C+ 3 5 Välttävä C ja C 1 3 Heikko D 1 Huomio Balance Consultingin luokitusta on muutettu 211. Luokituksessa yrityksen menestys suhteutetaan sekä oman toimialan että kaikkiin tietokantamme yrityksiin. Vertailussa käytetään saman kokoluokan yrityksiä. Luokituksessa yritysten saamat pisteet jakautuvat entistä tasaisemmin välille 1, normaalijakauman mukaisesti. Näin erottelukyky parantuu ääripäissä, hyvissä ja huonoissa yrityksissä. Lisätietoa luokituksesta ja analyysistä osoitteesta Tunnuslukugrafiikat Kuvioissa pystypylväät esittävät tarkasteltavan yrityksen arvoja. Toimialan mediaanit, ylä ja alakvartiilit on esitetty värillisin käyrin. Kuviossa sininen esittää 75 %:n fraktiilin, vihreä 5 %:n ja punainen 25 %:n. Eli ylimmän viivan yläpuolella on 25 % yrityksistä, keskimmäisen yläpuolella 5 % ja alimman alapuolella 25 % yrityksistä. 215 Balance Consulting

17 Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys ja talousjohdolle. Balance Consulting tarjoaa ratkaisun, kun tarpeesi on: * Tunnusluvut ja luokitukset * Taloudelliset analyysit * Toimiala ja yritysjoukkovertailut Lisätietoa palveluista: Osta raportit osoitteesta: tietopalvelut.kauppalehti.fi Balance Consulting PL 73 Puh Alvar Aallon katu 3 C, 1 Helsinki 11 Helsinki Faksi

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi

Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12 www.arctia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi BALANCE CONSULTING Alma Media konserni Tilinpäätös 27/12 www.almamedia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto

Lisätiedot

Lukusarjat Yritysanalyysi

Lukusarjat Yritysanalyysi Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 www.malliyritys.fi Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/ Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot

Lisätiedot

Rating Alfa. Yhteenveto. Perustiedot. Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä

Rating Alfa. Yhteenveto. Perustiedot. Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä Suomen Asiakastieto Oy 17.03.2010 09:50:05 Rating Alfa Testi yritys Oyj Testitie 6 00880 Testilä PL 107, 00811 Testilä Tiedot luovutettu 17.03.2010 Puhelin +358 9 123456 Fax +358 9 1234561 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872)

Henkilöstö vuonna 2007 oli 137 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintätoimistot ja luottotietopalvelu (74872) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.11.2008 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot

Kannattavuusselvitys vuodelta 2011

Kannattavuusselvitys vuodelta 2011 Kannattavuusselvitys vuodelta 2011 Talonrakennus, Tuoteteollisuus Rakennusteollisuus RT ry RAKENNUSTEOLLISUUS RT 1 (34) KANNATTAVUUSSELVITYS VUODELTA 2011 Sisällysluettelo TALONRAKENNUS 1 Selvitykseen

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat

Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09.2014. Liiketoiminnan kehitys. Muut tiedot. Saatavilla olevat Yritysfaktat Yrityksen perustiedot Tiedot luovutettu 03.09. Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10, 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 10.11.1961

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97

Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Osakkaiden yhteishanke Puutavaran korjuu- ja kuljetusyritysten kannattavuus vuosina 1994-97 Jouni Väkevä Juha Rajamäki Vesa Imponen Olavi Pennanen Metsätehon raportti 77 17.9.1999 Puutavaran korjuu- ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta 2007 2 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia

Lisätiedot

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia

konsernin liikevaihto, 14,2 milj.euroa, laski noin 52 prosenttia pääasiassa konsernirakenteen muutosten takia Vuosikertomus 2005 Sisältö 3 Vuosi 2005 lyhyesti 3 Tunnuslukuja 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallitus, johto ja tilintarkastajat 5 GWS-yhtiöt 6 Kyro 8 Perlos 10 Detection Technology 12 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy

YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Toijalan Elemec Oy Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Visamäki, syksy 2013 Matti Arvola Paikka TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy

PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI Case: Urheilulattiat-indoors Oy Kalle Holstila Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot