Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi"

Transkriptio

1 Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12

2 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Tunnusluvut Tunnuslukugrafiikka Toimialaprofiili 4 Tulkintaohjeet ja selitykset Analyysit perustuvat yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa ostamiensa analyysien pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta tai sen käyttämisestä kolmansia osapuolia koskevissa suhteissa asiakas sitoutuu neuvottelemaan Balance Consulting:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonantajille luottokelpoisuuden toteamiseksi.

3 Balance Analyysi 3 Luokitustoimiala : Liikennettä palveleva toiminta (522) Yrityksen luokitus: A+ (Erinomainen). Luokituspisteet Vertailu Vertailu kaikkiin toimialaan Kasvu Kannattavuus Tulos 1 99 Kaikki Maksuvalmius 9 91 Toimiala Vakavaraisuus 1 1 Riskinsietokyky Kokonaispisteet /12 29/12 21/12 211/12 212/12 Luokituspisteet Arvosana C C B C+ A+ Toimialan luokitus B B B B B Sijoittuminen suhteessa koko yrityskantaan 28/12 29/12 21/12 211/12 212/12 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Sijoittuminen suhteessa toimialaan 28/12 29/12 21/12 211/12 212/12 2 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Osoite Keilaranta Espoo Puhelin 3627 Y tunnus Emoyhtiö Kotipaikka Arctia Shipping Oy Espoo Perustamisvuosi 29 Toimitusjohtaja Vauraste Tero Hallituksen puheenjohtaja Virtaala Matti Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Söderholm Päivi, Pankakoski Antti, Mäkilä Mika, Laitinen Maire, Lehtonen Heli KPMG Oy Ab Rytilahti Mikko, KHT, JHTT Toimiala Muu vesiliikennettä palveleva toiminta (52229) Perustiedot perustuvat viimeisen analysoimamme tilikauden tietoihin. Siten tiedot voivat poiketa tämän päivän tilanteesta.

4 Balance Analyysi 4 Yritysluokituksen määräytyminen Balance Consultingin yritysluokitus mittaa yrityksen liiketaloudellista menestystä suhteessa muihin yrityksiin. Yritystä arvioidaan kuudelta taloudelliselta osa alueelta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky, vrt. edellinen sivu. Tunnusluvut on kuvattu tarkemmin analyysin lopussa olevalla tulkintaohjesivulla. Kukin yritys saa kokonaispisteet asteikolla 1 sekä siihen liittyen kirjainarvosanan A:sta D:hen. Kirjainluokitus määräytyy kymmenen pisteen välein A+:sta (9 1 pistettä) D luokkaan ( 1 pistettä). Balance Consultingin yritysluokitus on dynaaminen. Yrityksen menestystä mitataan osa alueittain suhteessa sekä oman toimialansa keskimääräiseen kehitykseen että koko Balance Consultingin tietokannan yritysten (n. 3 ) keskimääräiseen kehitykseen edeltäneenä vuonna. Vertailu suoritetaan oman kokoluokan muihin yrityksiin. Jos esimerkiksi kannattavuudesta (vertailu kaikkiin) saadut pisteet ovat 32, tällöin 32 % kaikista yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 68 % parempia. Jos maksuvalmiudesta (vertailu toimialaan) saadut pisteet ovat 55, tällöin 55 % toimialan yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 45 % parempia. Yrityksen kokonaispisteet määräytyvät osa aluepisteiden keskiarvona. Suurimmalla osalla (n. 7 %) suomalaisyrityksistä luokituspisteet ovat välillä 3 7. Lisätietoa luokituksesta saa analyysin lopussa olevalta tulkintaohjesivulta sekä osoitteesta Sanallinen analyysi Arctia Shipping konserni:n vuonna 212 päättynyt tilikausi oli normaali kalenterivuosi. Toiminnan volyymi Arctia Shipping konserni:n liikevaihto kasvoi selvästi päättyneellä tilikaudella. Liikevaihdon kasvuprosentiksi tuli +26,5%. Liikevaihtoa kertyi konsernille 75,3 miljoonaa euroa (59,5 miljoonaa euroa). Rahamääräinen ulkomaantoimintojen volyymi oli 42,9 miljoonaa euroa (17, miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli erittäin merkittävä eli 57, prosenttia (28,6%). Ulkomaantoimintojen liikevaihto osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti eli 28,4 prosenttiyksiköllä. Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit jäivät 13,3 miljoonaan euroon (6,2 miljoonaa euroa). Investointien määrä alitti koko tarkastelujaksoa (29 212) vastaavan korvausinvestointitason, joka keskimääräisten suunnitelmapoistojen perusteella laskien olisi ollut 14,2 miljoonaa euroa. Neljän tilikauden tarkastelujakson keskimääräinen investointaso on ollut 12,6 miljoonaa euroa. Myös pitkän aikavälin investoinnit alittavat näin ollen korvausinvestointitason. Tilikauden investointien ja vuosipoistojen suhde oli 1,1 ja vastaavasti koko tarkastelujaksolta laskettuna,9. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat 17,7 prosenttia (1,3%). Toiminnan jalostusarvo oli 82, miljoonaa euroa (41,9 miljoonaa euroa), joka liikevaihtoon suhteutettuna jalostusasteena oli 19, prosenttia (7,4%). Jalostusaste nousi näin ollen selvästi edellisvuoden tasosta (38,6 prosenttiyksiköllä). 213 Balance Consulting

5 Balance Analyysi 5 Kannattavuus Käyttökate ja kustannusrakenne Liikevaihdon kasvun myötä Arctia Shipping konserni:n käyttökate parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Käytökatetta kertyi tilikaudella 57,1 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 42,8 miljoonaa euroa eli 299,8 %:ia. Myös konsernin suhteellinen kannattavuus parani huomattavasti, sillä käyttökateprosentti nousi edellisen kauden 24, %:sta 75,9 %:iin. Käyttökatteen paranemiseen vaikutti osaltaan se, että toimintakulut supistuivat liikevaihdon kasvusta huolimatta. Arctia Shipping konserni:n käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi lainojen hoitomenot, verot, sekä investoinnit ja tuotti lisäksi sijoitetulle pääomalle erinomaisen tuoton. Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Vuosi Valmiste varaston lisäys Liiket. muut tuotot Osuus osak. yht. tuloksesta Aine käyttö Ulkopuo liset palvelut Henkilöstö kulut Muut kulut 28/12..,1.. 5,6 11,9 44,8 2,8 16,9 29/12.. 1,2.. 7,3 17,1 52,2 8,8 15,7 21/12..,1.. 5,9 11,3 48,1 14,3 2,4 211/12.. 1,1.. 6,8 9,4 46,4 14,5 24, 212/ ,.. 4, 8,3 33,1 11,8 75,9 Käyttö kate Arctia Shipping konserni:n nettorahoituskulut supistuivat hieman edellisestä vuodesta. Tilikauden nettorahoituskulut olivat 2,8 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 179 tuhatta euroa eli 6,1 %:ia. Nettorahoituskulujen supistuminen johtui lähinnä konsernin rahoitustuottojen kasvusta. Korkotuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta 1,6 miljoonalla eurolla. Konsernin rahoitusrasite oli korkea. Nettorahoituskuluihin kului 3,7 %:ia liikevaihdosta. Käyttökatteesta nettorahoituskuluihin kului 4,8 %:ia, joten rahoituksen katerasite oli pieni. Taloudellinen tulos Arctia Shipping konserni:n nettotulos nousi ensimmäistä kertaa jaksolla voitolliseksi. Nettotulosta kertyi 39,3 miljoonaa euroa, jossa tulosparannusta edelliseen vuoteen oli 44, miljoonaa euroa. Myös konsernin suhteellinen kannattavuus parani huomattavasti, sillä nettotulosprosentti nousi edellisen kauden 7,9 %:sta 52,2 %:iin. Nettotulosprosentti oli koko tarkastelujakson paras. Konsernin kokonaistulos oli 39,9 miljoonaa euroa. Kokonaistulosta kasvatti osaltaan 653 tuhannen euron satunnaiset nettotuotot. Pitkän aikavälin tarkastelussa Arctia Shipping konserni:n tuloskunto on ollut heikko. Viiden viimeisen tilikauden yhteenlaskettu nettotulos on 17,7 miljoonaa euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on ollut 3,5 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 4,2 %. Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys Vuosi Liike tulos (%/lv) Rahoitus tulos (%/lv) Netto tulos (%) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) 28/12 4,7 12,2 9,5,9 6,2 34,9 29/12 16, 19,6 12,1 1,7 6,3.. 21/12 5, 15,6 9,9 1,6 7, /12 2,9 19, 7,9 1, 6, /12 59,2 68,8 52,2 32,3 44,6.. Osinko suhde (%) Arctia Shipping konserni:n kannattavuus sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna oli erinomainen. Pääoman tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että Konsernin sijoitetun pääoman määrä oli vähäinen suhteessa toiminnan volyymiin. Tällöin pienelläkin tuloksella voidaan saada aikaan korkea pääoman tuottoaste. Konsernin oman pääoman tuotto oli erinomainen 44,6 % ja kokonaispääoman tuotto erinomainen 28,5 %. 213 Balance Consulting

6 Balance Analyysi 6 Vakavaraisuus Pääomarakenne Arctia Shipping konserni:n omavaraisuusaste parani huomattavasti edellisestä vuodesta (28,4 % yksikköä) ja se oli tasoltaan erinomainen 69 %. Tappiopuskureita konsernilla oli tilikauden lopussa 11,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit olivat suuret 146,5 % liikevaihdosta, joten ne tukevat hyvin konsernin jatkuvaa toimintaa. Arctia Shipping konserni:n tasesubstanssi oli tilikauden lopussa 18, miljoonaa euroa. Tasesubstanssi kasvoi huomattavasti edellisestä vuodesta ja kasvua kertyi 39,9 miljoonaa euroa eli 58,6 %. Tasesubstanssia kasvatti osaltaan konsernin 39,9 miljoonan euron kokonaistulos. Taulukko 3: Rahoitusrakenteen kehitys Vuosi Omavaraisuus aste (%) Gearing Suhteellinen velkaantuneisuus (%/lv) Nettorahoituskulut per käyttökate (%) 28/12 53,2 73, 128,5 27,9 29/12 51, 8, 176,7 24,9 21/12 4,6 12, 181,4 23,8 211/12 4,7 121, 166,6 2,5 212/12 69,1 26, 64, 4,8 Velkaantuneisuus Arctia Shipping konserni:n suhteellinen velkaantuneisuus väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 64, %, kun se edellisenä tilikautena oli 166,6 %. Konsernin kokonaisvelat olivat tilikauden lopussa 48,2 miljoonaa euroa, josta korotonta velkaa oli 2,4 miljoonaa euroa ja leasingvastuita 179 tuhatta euroa. Konsernin korollinen velka väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Korollinen velka väheni tilikauden aikana 55,1 miljoonaa euroa eli 66,6 %:lla ja sitä oli tilikauden lopussa 27,6 miljoonaa euroa. Likvidit rahavarat kattoivat kokonaisuudessaan korolliset velat, joten konserni on käytännössä velaton. Likvidit rahavarat ylittivät korolliset velat 937 tuhatta euroa. Konsernin velkaantuneisuus väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja se oli tasoltaan erinomainen. Korollisen nettovelan ja oman pääoman suhde eli Net gearing parani ja oli 1. Koska konserni on käytännössä velaton, on sen rahoituksellinen liikkumavara suuri. Tarvittaessa likviditeettiä voi paikata esimerkiksi pankkirahoituksella. Konsernin tulorahoitus oli kunnossa ja velanhoitokyky hyvä. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika oli nopea,5 vuotta. 213 Balance Consulting

7 Balance Analyysi 7 Likviditeetti ja maksuvalmius Arctia Shipping konserni:n maksuvalmius parani huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja se oli Current ratiolla mitattu erinomainen 2,8. Maksuvalmiutta paransi osaltaan lyhytaikaisen velan reipas supistuminen 11,1 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaisten saamisten huomattava kasvu 19,4 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa konsernin rahoituspuskurit olivat erinomaiset, sillä rahavarat, lyhytaikaiset saamiset ja varastot ylittivät lyhtyaikaiset velat 32,8 miljoonalla eurolla. Jatkuvaa maksuvalmiutta tukee lisäksi konsernin positiivinen tulorahoitus sekä matala velkaantuneisuus. Arctia Shipping konserni:n likvidit rahavarat kasvoivat huomattavasti 19,4 miljoonalla eurolla tilikauden aikana. Likvidejä rahavaroja konsernilla oli tilikauden lopussa 28,6 miljoonaa euroa. Konsernin kassalikviditeetti oli erinomainen, sillä likvideillä rahavaroilla olisi pystytty kattamaan 242 päivän toimintakulut. Myös Quick ratiolla mitattuna kassalikviditeetti oli erinomainen. Toiminnan tehokkuus Arctia Shipping konserni:n henkilöstön määrä supistui reippaasti tilikauden aikana. Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 311 henkilöä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 69 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni 18,2 %:ia, vaikka liikevaihto kasvoi reippaasti hieman 26,5 %:lla edellisestä tilikaudesta. Konsernin myynnin tehokkuus lisääntyi voimakkaasti edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto per henkilö kasvoi 86 tuhannella eurolla eli 54,6 %:lla ja nousi 242 tuhanteen euroon. Myynnin kasvun myötä on myös henkilöstön tehokkuus lisääntynyt. Henkilöä kohden tuotetettiin jalostusarvoa 264 tuhatta euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 154 tuhatta euroa eli 139,2 %:ia. Henkilöstön tuottavuuden kasvu heijastui myös henkilöstökuluihin. Henkilökulut per henkilö kasvoi edellisestä vuodesta 7 tuhatta euroa ja olivat 8 tuhatta euroa. Henkilöstökulut kasvoivat tuottavuuden kasvua hitaammin. Henkilökulujen osuus tuotetusta jalostusarvosta laski edellisen vuoden 65,9 %:sta 3,4 %: iin. Sekä liiketulos että nettotulos per henkilö olivat kasvussa. Henkilöä kohden laskettu liiketulos oli 143 tuhatta euroa ja nettotulos 126 tuhatta euroa. Myyntisaamisten perintä hidastui. Myyntisaamisten kiertoaika kasvoi selvästi edellisestä tilikaudesta. Konsernin asiakkaat saivat keskimäärin 86 päivän maksuajan. Edellisenä vuonna maksuaikaa annettiin 68 päivää. Myyntisaamisia oli tilikauden lopussa 17,7 miljoonaa euroa. Saamiset sitoivat varoja 6,6 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Ostovelkojen maksatus hidastui. Ostovelkojen kiertoaika kasvoi huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Konserni sai tavarantoimittajiltaan keskimäärin 375 päivän maksuajan, kun edellisenä vuonna maksuaikaa saatiin 143 päivää. 213 Balance Consulting

8 Balance Analyysi 8 Tuloslaskelma 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Liikevaihto 44,2 1, 58,8 1, 59,5 1, 75,3 1, + Valmistevaraston lisäys Liiketoiminnan muut tuotot,5 1,2,,1,7 1,1 24,9 33, + Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Ainekäyttö 3,2 7,3 3,5 5,9 4,1 6,8 3, 4, Ulkopuoliset palvelut 7,6 17,1 6,6 11,3 5,6 9,4 6,2 8,3 Henkilöstökulut 23,1 52,2 28,3 48,1 27,6 46,4 24,9 33,1 Liiketoiminnan muut kulut 3,9 8,8 8,4 14,3 8,6 14,5 8,9 11,8 Käyttökate 7, 15,7 12, 2,4 14,3 24, 57,1 75,9 Suunnitelman mukaiset poistot 14,1 31,8 15, 25,4 15,1 25,3 12,6 16,7 Arvon alentumiset.... 1, 1,6.. Liiketulos 7,1 16, 2,9 5, 1,7 2,9 44,6 59,2 + Osinkotuotot Muut korko ja rahoitustuotot 4,6 1,4,5,8,1,2 1,7 2,2 + Kirjatut valuuttakurssierot Korko ja muut rahoituskulut 2,9 6,5 3,3 5,7 3,1 5,1 4,4 5,9 Sijoitusten ja arvopapereiden arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Välittömät verot....,,1 2,5 3,4 Nettotulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,3 52,2 + Satunnaiset tuotot......,7,9 Satunnaiset kulut Satunnainen osakkuusyhtiötulos Konserniavustukset Kokonaistulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,9 53, Vapaaehtoisten varausten kasvu Poistoerot Muut oikaisuerät Vähemmistön osuus tuloksesta......,, Kirjanpidon tulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,9 53, Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 115 t. euroa 152 t. euroa 157 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 78 t. euroa 14 t. euroa 11 t. euroa 264 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 6 t. euroa 73 t. euroa 73 t. euroa 8 t. euroa Käyttökate / henkilö 18 t. euroa 31 t. euroa 38 t. euroa 184 t. euroa Liiketulos / henkilö 18 t. euroa 8 t. euroa 4 t. euroa 143 t. euroa Nettotulos / henkilö 14 t. euroa 15 t. euroa 12 t. euroa 126 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,4 1,5 3,3 t. euroa 26 Liikevaihto / henkilö /12 28/12 21/12 212/12 4, 3, 2, 1, Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat), 26/12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

9 Balance Analyysi 9 Tase vastaavaa 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Perustamis ja tutkimusmenot Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet,1,,1,1,1,,1,1 Aineettomat hyödykkeet yhteensä,1,,1,1,1,,1,1 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet,2,1,2,1,2,1,2,1 Rakennukset ja rakennelmat....,,.. Koneet ja kalusto 146,1 9,5 137,7 76,7 139,3 83,3 92,2 58,6 Muut aineelliset hyödykkeet,1,1,1,,1,1,1,1 Keskeneräiset työt 5,2 3,2 12,6 7, 1,3,8 13,4 8,5 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 151,6 93,9 15,6 83,9 14,8 84,2 15,8 67,3 Pitkäaikaiset sijoitukset Sisäiset osakkeet ja osuudet,,,,,,,, Muut osakkeet ja osuudet,,,,,,,, Sisäiset saamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä,,,,,,,, Taseen ulkopuoliset vastuut,3,2,1,,2,1,2,1 Arvostuserät ja poistoero Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1,,6 1,1,6 2,8 1,6 1,7 1,1 Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto omaisuus Vaihto omaisuus yhteensä 1,,6 1,1,6 2,8 1,6 1,7 1,1 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Pitkäaikaiset muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset 5,4 3,4 11,2 6,2 11, 6,6 17,7 11,2 Siirtosaamiset,5,3,7,4,6,4 2,3 1,4 Lainasaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset,6,4 5,2 2,9 2,6 1,5,9,6 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6,5 4, 17,1 9,5 14,2 8,5 2,8 13,2 Rahoitusomaisuus arvopaperit , 8,3 Rahat ja pankkisaamiset 2, 1,2 1,5 5,8 9,2 5,5 15,6 9,9 Vastaavaa yhteensä 161,5 1, 179,5 1, 167,2 1, 157,2 1, 213 Balance Consulting

10 Balance Analyysi 1 Tase vastattavaa 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Oma pääoma Osakepääoma 18,7 11,6 18,7 1,4 18,7 11,2 18,7 11,9 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot 69,5 43, 66,8 37,2 66,8 39,9 66,8 42,5 Muu sidottu oma pääoma Edellisien tilikausien voitto / tappio 1,5,9 6,9 3,8 12,7 7,6 17,4 11,1 Tilikauden voitto / tappio 5,4 3,3 5,8 3,2 4,7 2,8 39,9 25,4 Oma pääoma yhteensä 81,3 5,3 72,8 4,6 68,1 4,7 18, 68,7 Pääomalainat Oman pääoman oikaisu Muut pääoman luonteiset erät......,, Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Erittelemätön tilinpäätössiirtokertymä Tilinpäätössiirrot yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä 1,2,7 1,2,7 1,1,7,8,5 Taseen ulkopuoliset vastuut,3,2,1,,2,1,2,1 Laskennallinen verovelka ,3 1,4 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta.. 2, 11,1 2, 12, 27,6 17,6 Eläkelainat Saadut ennakot Pitkäaikaiset ostovelat Muut pitkäaikaiset velat 55,9 34,6 52,7 29,4 48,4 28,9.. Pitkäaikaiset velat yhteensä 55,9 34,6 72,7 4,5 68,4 4,9 27,6 17,6 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 5,2 3,2 1, 5,6 1, 6,.. Lyhytaikaiset eläkelainat Tilauksista saadut ennakot 2,1 1, ,,6 Ostovelat 1,5,9 7,2 4, 4,4 2,6 8,4 5,3 Siirtovelat 7,3 4,5 8,5 4,7 8,8 5,3 7,9 5, Rahoitusvekselit Muut lyhytaikaiset velat 6,8 4,2 7,1 3,9 6,2 3,7 1,,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 22,8 14,1 32,7 18,2 29,4 17,6 18,3 11,6 Vastattavaa yhteensä 161,5 1, 179,5 1, 167,2 1, 157,2 1, 213 Balance Consulting

11 Balance Analyysi 11 Taserakenne Omaisuuden rakenne milj. euroa Aineet. hyödykkeet Aineel. hyödykkeet Sijoitukset Muut erät Vaihto omaisuus Pitkäaik. saamiset Lyhytaik. saamiset Likvidit rahavarat /12 29/12 21/12 211/12 212/12 Pääomarakenne Oma pääoma Muut erät Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat /12 29/12 21/12 211/12 212/ Balance Consulting

12 Balance Analyysi 12 Kassavirtalaskelma 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Liikevaihto 44,2 97,6 58,8 115,3 59,5 99,7 75,3 18,2 Myyntisaamisten kasvu,6 1,4 5,8 11,3,2,3 6,6 9,5 Osatuloutussaamisten kasvu Saatujen ennakkomaksujen kasvu 1,7 3,8 2,1 4,.. 1, 1,4 Myynnin kassatulot 45,3 1, 51, 1, 59,7 1, 69,6 1, + Liiketoiminnan muut tuotot,5 1,1,,1,7 1,1 24,9 35,7 Aineostot 2,3 5,1 3,5 6,9 5,7 9,6 1,9 2,8 + Ostovelkojen kasvu 1,5 3,3 5,7 11,2 2,7 4,6 4, 5,7 Ennakkomaksujen lisäys Henkilöstökulut 23,1 5,9 28,3 55,5 27,6 46,3 24,9 35,8 Ulkopuoliset palvelut 7,6 16,7 6,6 13, 5,6 9,4 6,2 9, Muut lyhytvaikutteiset kulut yhteensä 3,9 8,6 8,4 16,5 8,6 14,4 8,9 12,8 + Siirtyvien erien lisäys 1,3 2,8 1,2 2,4,5,8 3,4 4,9 + Pakollisten varausten lisäys 1,2 2,6..,1,1,3,4 + Valmistus omaan käyttöön Toimintajäämä 1, 22, 11,1 21,7 9,5 15,9 52,8 75,8 + Rahoitustuotot 4,6 1,2,5,9,1,2 1,7 2,4 Rahoituskulut 2,9 6,3 3,3 6,5 3,1 5,1 4,4 6,4 Verot....,,1 2,5 3,7 Osingot Konserniavustukset Satunnaiset tuotot kulut......,7,9 Rahoitusjäämä 11,7 25,8 8,2 16,1 6,5 1,9 48,1 69,2 Investoinnit 17, 37,5 14, 27,5 6,2 1,3 13,3 19,1 Sijoitusten ja pitkäaik. saamisten muutos Erittelemättömät investoinnit 3,7 8,1,,,, 35,7 51,3 Investointijäämä 1,6 3,6 5,8 11,4,3,6 7,5 11,3 + Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys 4,3 9,5 16,8 32,9 4,3 7,2 4,8 58,6 + Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys 5,2 11,4 4,8 9,5.. 14,3 2,5 + Pääomalainojen lisäys Oman pääoman lisäys 1,9 4,1 2,7 5, Rahavarojen lisäys 2,5 5,5 8,5 16,7 1,3 2,1 19,4 27,8 + Muiden lyhytaikaisten saamisten lisäys,2,3 4,6 9,1 2,7 4,5 1,7 2,4 + Oikaisuerät,,,,.... Kassalaskelman tasaus 1,9 4,1 2,7 5,3,, 2,3 3,2 Kassavirtapohjaisia tunnuslukuja Rahoituskulujen hoitokate 5,1 3,5 3,1 11,9 Investointien tulorahoitus 68,8 58,5 15,7 361,4 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (kassavirta) 5,6 vuotta 1,6 vuotta 12,7 vuotta,6 vuotta 6 milj. euroa Toimintajäämä 8 milj. euroa Investointijäämä /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

13 Balance Analyysi 13 Tunnusluvut 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Toiminnan laajuus Liikevaihto 44,2 1, 58,8 1, 59,5 1, 75,3 1, Liikevaihdon kasvuprosentti 27,1 32,9 1,2 26,5 Investoinnit 17, 38,4 14, 23,9 6,2 1,3 13,3 17,7 Vastaavaa yhteensä 161,5 179,5 167,2 157,2 Henkilökunta keskimäärin 384 hlö 387 hlö 38 hlö 311 hlö Kannattavuus Käyttökate 7, 15,7 12, 2,4 14,3 24, 57,1 75,9 Liiketulos 7,1 16, 2,9 5, 1,7 2,9 44,6 59,2 Rahoitustulos 8,7 19,6 9,2 15,6 11,3 19, 51,8 68,8 Nettotulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,3 52,2 Pääoma ja sen tuotto Pääoman kiertonopeus,3,3,3,5 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) 149,8 153,2 155,3 143,2 Korolliset velat 65,4 147,8 87, 147,9 82,7 139, 27,6 36,7 Tasesubstanssi 81,3 72,8 68,1 18, Taloudellinen lisäarvo (EVA) 14,5 32,7 12,2 2,8 11,1 18,7 34,6 46, Painotettu pääoman kustannus (WACC) 7,5 5,8 5,6 5,6 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 1,7 1,6 1, 32,3 Koko pääoman tuotto (%) 1,5 1,4,9 28,5 Oman pääoman tuotto (%) 6,3 7,5 6,7 44,6 Rahoituksen riittävyys Korkokate 4, 3,8 4,7 12,9 Nettorahoituskulut / käyttökate (%) 24,9 23,8 2,5 4,8 Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) 3,9 4,9 4,9 3,7 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 7,5 vuotta 9,5 vuotta 7,3 vuotta,5 vuotta Rahoitusrakenne Omavaraisuusaste (%) 51, 4,6 4,7 69,1 Gearing (%) 8, 12, 121, 26, Velkaantumisaste,8 1,2 1,2,3 Nettovelkaantumisaste,8 1,1 1,1, Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 176,7 181,4 166,6 64, Korkorasite (%) 3,9 4,9 4,9 3,7 Korkokulut / korolliset velat (%) 4,4 4,4 3,6 8, Käyttöpääoma ja käyttöpääomien kiertoajat Käyttöpääoma 3, 6,7 5,1 8,7 9,4 15,7 1, 13,3 Nettokayttöpääoma 13,3 3, 4, 6,8 3,3 5,5 32,8 43,5 Myyntisaamisten kiertoaika 45 vrk 69 vrk 68 vrk 86 vrk Ostovelkojen kiertoaika 54 vrk 257 vrk 143 vrk 375 vrk Ainevaraston kiertoaika 118 vrk 116 vrk 248 vrk 28 vrk Valmistevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika 35 vrk 4 vrk 14 vrk 67 vrk Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) 2,4 1,9 4,6 2,3 Maksuvalmius Quick ratio,4,8,8 2,8 Current ratio,4,9,9 2,8 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 115 t. euroa 152 t. euroa 157 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 78 t. euroa 14 t. euroa 11 t. euroa 264 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 6 t. euroa 73 t. euroa 73 t. euroa 8 t. euroa Käyttökate / henkilö 18 t. euroa 31 t. euroa 38 t. euroa 184 t. euroa Liiketulos / henkilö 18 t. euroa 8 t. euroa 4 t. euroa 143 t. euroa Nettotulos / henkilö 14 t. euroa 15 t. euroa 12 t. euroa 126 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,4 1,5 3,3 Muita taloudellisia tunnuslukuja Jalostusarvo / liikevaihto (%) 67,9 68,6 7,4 19, Vienti / liikevaihto (%) 38,7 37,7 28,6 57, 213 Balance Consulting

14 Balance Analyysi 14 Tunnuslukugrafiikka (yrityksen tilinpäätösajankohdan mukaan esitettynä) 8 milj. euroa Liikevaihto (norm) 4 Liikevaihdon kasvuprosentti /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/12 8 Käyttökate (%) 6 Nettotulos (%) /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/12 Sijoitetun pääoman tuotto (%) /12 28/12 21/12 212/ Omavaraisuusaste (%) /12 28/12 21/12 212/12 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) /12 28/12 21/12 212/ Current ratio /12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

15 Balance Analyysi 15 Toimialaprofiili Tunnusluku / riskiluokat Heikko Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti Investoinnit / liikevaihto (%) Henkilökunta keskimäärin Toiminnan tehokkuus Pääoman kiertonopeus Jalostusarvo / liikevaihto (%) Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) Ainevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Kannattavuus Käyttökate (%) Liiketulos (%) Rahoitustulos (%) Nettotulos (%) Rahoitusrakenne Gearing (%) Net Gearing (%) Omavaraisuusaste (%) Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Nettovelkaantumisaste Vieraan pääoman takaisinmaksuaika Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) Nettorahoituskulut / käyttökate (%) Investointien omarahoitus (%) Korkorasite (%) Korkokulut / korolliset velat (%) Painotettu pääoman kustannus (WACC) Pääoman tuottoprosentit Sijoitetun pääoman tuotto (%) Koko pääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Taloudellinen lisäarvo (%) Käyttöpääomaprosentit Käyttöpääoma (%) Nettokäyttöpääoma (%) Maksuvalmius Current ratio Quick ratio Ostovelkojen kiertoaika Myyntisaamisten kiertoaika Vaakapylväät kuvaavat yritystä suhteessa toimialaan. Vertailutoimialasta on käytetty viimeisiä saatavilla olevia mediaanitietoja. 213 Balance Consulting

16 Balance Analyysi 16 Tulkintaohjeet ja selitykset Tilinpäätösanalyysi Tilinpäätösanalyysi on tehty Yritystutkimus ry:n suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Balance Luokituksen vertailutoimialassa on vähintään 3 yritystä. Analyysin toimialavertailuissa on normaalisti vähintään 9 vertailuyritystä. Balance Consulting:n laskema taloudellinen lisäarvo vastaa soveltaen EVA lukua. Tulkittu tilinpäätösanalyysi ja siihen liittyvä luokitus Sanallisesti tulkittu tilinpäätösanalyysi on tehty Balance Consulting:n tähän tarkoitukseen suunnittelemalla ohjelmistolla. Ohjelmiston sääntökanta koostuu noin 5 säännöstä ja sen tuottama analyysi vastaa tilinpäätösanalyytikon vastaavia analyysejä. Ohjelmisto tuottaa myös yrityksen kokonaistaloudellista tilaa ja kehitystä kuvaavan taloudellisen luokituksen. Seuraavassa taulukossa on esitetty luokituksen luokkarajat sekä eri tunnuslukualueet. Toiminnan tunnuspiirre Kasvu Toiminnan tunnuspiirre Liikevaihdon kasvu (%) (kolmen vuoden keskiarvo) Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (%) Tulos Nettotulos ennen veroja (%) Maksuvalmius Current ratio Vakavaraisuus Omavaraisuusaste (%) Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z luku (kertoimet päivitetty) Arvosana Arvosana Alaraja Yläraja Erinomainen A+, A ja A 7 1 Hyvä B+ ja B 5 7 Tyydyttävä B ja C+ 3 5 Välttävä C ja C 1 3 Heikko D 1 Huomio Balance Consultingin luokitusta on muutettu 211. Luokituksessa yrityksen menestys suhteutetaan sekä oman toimialan että kaikkiin tietokantamme yrityksiin. Vertailussa käytetään saman kokoluokan yrityksiä. Luokituksessa yritysten saamat pisteet jakautuvat entistä tasaisemmin välille 1, normaalijakauman mukaisesti. Näin erottelukyky parantuu ääripäissä, hyvissä ja huonoissa yrityksissä. Lisätietoa luokituksesta ja analyysistä osoitteesta Tunnuslukugrafiikat Kuvioissa pystypylväät esittävät tarkasteltavan yrityksen arvoja. Toimialan mediaanit, ylä ja alakvartiilit on esitetty värillisin käyrin. Kuviossa sininen esittää 75 %:n fraktiilin, vihreä 5 %:n ja punainen 25 %:n. Eli ylimmän viivan yläpuolella on 25 % yrityksistä, keskimmäisen yläpuolella 5 % ja alimman alapuolella 25 % yrityksistä. 213 Balance Consulting

17 Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys ja talousjohdolle. Balance Consulting tarjoaa ratkaisun, kun tarpeesi on: * Tunnusluvut ja luokitukset * Taloudelliset analyysit * Toimiala ja yritysjoukkovertailut Lisätietoa palveluista: Osta raportit osoitteesta: tietopalvelut.kauppalehti.fi Balance Consulting PL 73 Puh Alvar Aallon katu 3 C, 1 Helsinki 11 Helsinki Faksi

Arikoli Oy Tilinpäätös 2014/09

Arikoli Oy Tilinpäätös 2014/09 Arikoli Oy Tilinpäätös 214/9 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty 15.01.2014 Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen () Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

MSc electronics Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mscelectronics.fi

MSc electronics Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mscelectronics.fi MSc electronics Oy Tilinpäätös 214/12 www.mscelectronics.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 2015/05

Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 2015/05 Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 215/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty 3.1.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty

Nosto ja siirtolaitteiden valmistus (2822) Tehty Tehty.3.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mikenti.fi

Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mikenti.fi Ilmastointi Mikenti Oy Tilinpäätös 214/12 www.mikenti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty

Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus (4322) Tehty Lämpö, vesijohto ja ilmastointiasennus () Tehty 5..5 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811)

BALANCE CONSULTING Kiinteistönhoito (811) BALANCE CONSULTING Tehty.. Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2013/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2013/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 213/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi

BALANCE CONSULTING. Alma Media konserni Tilinpäätös 2007/12 www.almamedia.fi BALANCE CONSULTING Alma Media konserni Tilinpäätös 27/12 www.almamedia.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto

Lisätiedot

Syöte Huvilat Oy Tilinpäätös 2016/12

Syöte Huvilat Oy Tilinpäätös 2016/12 Syöte Huvilat Oy Tilinpäätös 216/12 www.syotehuvilat.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Nordautomation Oy Tilinpäätös 2016/12

Nordautomation Oy Tilinpäätös 2016/12 Nordautomation Oy Tilinpäätös 216/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Seroc Oy Tilinpäätös 2015/12

Seroc Oy Tilinpäätös 2015/12 Seroc Oy Tilinpäätös 215/12 www.seroc.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin,

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin, Rating Alfa Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Kommandiittiyhtiö Lövdalintie 6 10440 Bollsta Lövdalintie 6,10440 Bollsta Tiedot luovutettu 02.02.2017 Puhelin: +358 40 8200583 Telefax: +358 19 2454085

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910)

Henkilöstö vuonna 2009 oli 130 henkilöä. Yrityksen tutkittu toimiala 18.08.2005 perintä- ja luottotietopalvelut (82910) Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 29.06.2010 Yhteenveto Puhelin: +358 0102707000 Telefax: +358 0102707338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

KONE Oyj (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen pana KONE Oyj (Konserni) 1.3.213 P - Analyzer Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 51151 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 623 2 1 254 1 2

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics

Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi. Turun kauppakorkeakoulu Turku School of Economics 1 Antti Fredriksson Assistant Professor Authorized Public Accountant antfre@utu.fi TILINPÄÄTÖKSEN PIKA-ANALYYSI JA LUOTTOKELPOISUUDEN ARVIOINTI Hankintaosaaminen kasvun tukena projekti 22.11.2013 3 OSA

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961

Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero: 161689 Rekisteröity: 10.11.1961 Tulosta Ohje Rating Alfa Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki PL 16, 00581 Helsinki Tiedot luovutettu 20.05.2007 Yhteenveto Puhelin: +358 9 148861 Telefax: +358 9 735338 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001...

https://www.asiakastieto.fi/data/atdbraw?template=&session=198454581&userid=001485001... Page 1 of 5 Suomen Asiakastieto Oy 0 14:22:23 Rating Alfa Konehuone Oy Päivänkakkarantie 8 02270 Espoo Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo Tiedot luovutettu 0 Puhelin +358 0207438000 Fax +358 0207438020 Kaupparekisterinumero

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot