Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 2012/12 www.arctia.fi"

Transkriptio

1 Arctia Shipping konserni Tilinpäätös 212/12

2 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Tunnusluvut Tunnuslukugrafiikka Toimialaprofiili 4 Tulkintaohjeet ja selitykset Analyysit perustuvat yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa ostamiensa analyysien pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta tai sen käyttämisestä kolmansia osapuolia koskevissa suhteissa asiakas sitoutuu neuvottelemaan Balance Consulting:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonantajille luottokelpoisuuden toteamiseksi.

3 Balance Analyysi 3 Luokitustoimiala : Liikennettä palveleva toiminta (522) Yrityksen luokitus: A+ (Erinomainen). Luokituspisteet Vertailu Vertailu kaikkiin toimialaan Kasvu Kannattavuus Tulos 1 99 Kaikki Maksuvalmius 9 91 Toimiala Vakavaraisuus 1 1 Riskinsietokyky Kokonaispisteet /12 29/12 21/12 211/12 212/12 Luokituspisteet Arvosana C C B C+ A+ Toimialan luokitus B B B B B Sijoittuminen suhteessa koko yrityskantaan 28/12 29/12 21/12 211/12 212/12 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Sijoittuminen suhteessa toimialaan 28/12 29/12 21/12 211/12 212/12 2 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Osoite Keilaranta Espoo Puhelin 3627 Y tunnus Emoyhtiö Kotipaikka Arctia Shipping Oy Espoo Perustamisvuosi 29 Toimitusjohtaja Vauraste Tero Hallituksen puheenjohtaja Virtaala Matti Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Söderholm Päivi, Pankakoski Antti, Mäkilä Mika, Laitinen Maire, Lehtonen Heli KPMG Oy Ab Rytilahti Mikko, KHT, JHTT Toimiala Muu vesiliikennettä palveleva toiminta (52229) Perustiedot perustuvat viimeisen analysoimamme tilikauden tietoihin. Siten tiedot voivat poiketa tämän päivän tilanteesta.

4 Balance Analyysi 4 Yritysluokituksen määräytyminen Balance Consultingin yritysluokitus mittaa yrityksen liiketaloudellista menestystä suhteessa muihin yrityksiin. Yritystä arvioidaan kuudelta taloudelliselta osa alueelta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky, vrt. edellinen sivu. Tunnusluvut on kuvattu tarkemmin analyysin lopussa olevalla tulkintaohjesivulla. Kukin yritys saa kokonaispisteet asteikolla 1 sekä siihen liittyen kirjainarvosanan A:sta D:hen. Kirjainluokitus määräytyy kymmenen pisteen välein A+:sta (9 1 pistettä) D luokkaan ( 1 pistettä). Balance Consultingin yritysluokitus on dynaaminen. Yrityksen menestystä mitataan osa alueittain suhteessa sekä oman toimialansa keskimääräiseen kehitykseen että koko Balance Consultingin tietokannan yritysten (n. 3 ) keskimääräiseen kehitykseen edeltäneenä vuonna. Vertailu suoritetaan oman kokoluokan muihin yrityksiin. Jos esimerkiksi kannattavuudesta (vertailu kaikkiin) saadut pisteet ovat 32, tällöin 32 % kaikista yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 68 % parempia. Jos maksuvalmiudesta (vertailu toimialaan) saadut pisteet ovat 55, tällöin 55 % toimialan yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 45 % parempia. Yrityksen kokonaispisteet määräytyvät osa aluepisteiden keskiarvona. Suurimmalla osalla (n. 7 %) suomalaisyrityksistä luokituspisteet ovat välillä 3 7. Lisätietoa luokituksesta saa analyysin lopussa olevalta tulkintaohjesivulta sekä osoitteesta Sanallinen analyysi Arctia Shipping konserni:n vuonna 212 päättynyt tilikausi oli normaali kalenterivuosi. Toiminnan volyymi Arctia Shipping konserni:n liikevaihto kasvoi selvästi päättyneellä tilikaudella. Liikevaihdon kasvuprosentiksi tuli +26,5%. Liikevaihtoa kertyi konsernille 75,3 miljoonaa euroa (59,5 miljoonaa euroa). Rahamääräinen ulkomaantoimintojen volyymi oli 42,9 miljoonaa euroa (17, miljoonaa euroa). Ulkomaantoimintojen osuus liikevaihdosta oli erittäin merkittävä eli 57, prosenttia (28,6%). Ulkomaantoimintojen liikevaihto osuus kasvoi edellisvuoteen verrattuna huomattavasti eli 28,4 prosenttiyksiköllä. Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit jäivät 13,3 miljoonaan euroon (6,2 miljoonaa euroa). Investointien määrä alitti koko tarkastelujaksoa (29 212) vastaavan korvausinvestointitason, joka keskimääräisten suunnitelmapoistojen perusteella laskien olisi ollut 14,2 miljoonaa euroa. Neljän tilikauden tarkastelujakson keskimääräinen investointaso on ollut 12,6 miljoonaa euroa. Myös pitkän aikavälin investoinnit alittavat näin ollen korvausinvestointitason. Tilikauden investointien ja vuosipoistojen suhde oli 1,1 ja vastaavasti koko tarkastelujaksolta laskettuna,9. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat 17,7 prosenttia (1,3%). Toiminnan jalostusarvo oli 82, miljoonaa euroa (41,9 miljoonaa euroa), joka liikevaihtoon suhteutettuna jalostusasteena oli 19, prosenttia (7,4%). Jalostusaste nousi näin ollen selvästi edellisvuoden tasosta (38,6 prosenttiyksiköllä). 213 Balance Consulting

5 Balance Analyysi 5 Kannattavuus Käyttökate ja kustannusrakenne Liikevaihdon kasvun myötä Arctia Shipping konserni:n käyttökate parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Käytökatetta kertyi tilikaudella 57,1 miljoonaa euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 42,8 miljoonaa euroa eli 299,8 %:ia. Myös konsernin suhteellinen kannattavuus parani huomattavasti, sillä käyttökateprosentti nousi edellisen kauden 24, %:sta 75,9 %:iin. Käyttökatteen paranemiseen vaikutti osaltaan se, että toimintakulut supistuivat liikevaihdon kasvusta huolimatta. Arctia Shipping konserni:n käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi lainojen hoitomenot, verot, sekä investoinnit ja tuotti lisäksi sijoitetulle pääomalle erinomaisen tuoton. Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Vuosi Valmiste varaston lisäys Liiket. muut tuotot Osuus osak. yht. tuloksesta Aine käyttö Ulkopuo liset palvelut Henkilöstö kulut Muut kulut 28/12..,1.. 5,6 11,9 44,8 2,8 16,9 29/12.. 1,2.. 7,3 17,1 52,2 8,8 15,7 21/12..,1.. 5,9 11,3 48,1 14,3 2,4 211/12.. 1,1.. 6,8 9,4 46,4 14,5 24, 212/ ,.. 4, 8,3 33,1 11,8 75,9 Käyttö kate Arctia Shipping konserni:n nettorahoituskulut supistuivat hieman edellisestä vuodesta. Tilikauden nettorahoituskulut olivat 2,8 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 179 tuhatta euroa eli 6,1 %:ia. Nettorahoituskulujen supistuminen johtui lähinnä konsernin rahoitustuottojen kasvusta. Korkotuotot kasvoivat edellisestä tilikaudesta 1,6 miljoonalla eurolla. Konsernin rahoitusrasite oli korkea. Nettorahoituskuluihin kului 3,7 %:ia liikevaihdosta. Käyttökatteesta nettorahoituskuluihin kului 4,8 %:ia, joten rahoituksen katerasite oli pieni. Taloudellinen tulos Arctia Shipping konserni:n nettotulos nousi ensimmäistä kertaa jaksolla voitolliseksi. Nettotulosta kertyi 39,3 miljoonaa euroa, jossa tulosparannusta edelliseen vuoteen oli 44, miljoonaa euroa. Myös konsernin suhteellinen kannattavuus parani huomattavasti, sillä nettotulosprosentti nousi edellisen kauden 7,9 %:sta 52,2 %:iin. Nettotulosprosentti oli koko tarkastelujakson paras. Konsernin kokonaistulos oli 39,9 miljoonaa euroa. Kokonaistulosta kasvatti osaltaan 653 tuhannen euron satunnaiset nettotuotot. Pitkän aikavälin tarkastelussa Arctia Shipping konserni:n tuloskunto on ollut heikko. Viiden viimeisen tilikauden yhteenlaskettu nettotulos on 17,7 miljoonaa euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on ollut 3,5 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 4,2 %. Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys Vuosi Liike tulos (%/lv) Rahoitus tulos (%/lv) Netto tulos (%) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) 28/12 4,7 12,2 9,5,9 6,2 34,9 29/12 16, 19,6 12,1 1,7 6,3.. 21/12 5, 15,6 9,9 1,6 7, /12 2,9 19, 7,9 1, 6, /12 59,2 68,8 52,2 32,3 44,6.. Osinko suhde (%) Arctia Shipping konserni:n kannattavuus sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna oli erinomainen. Pääoman tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että Konsernin sijoitetun pääoman määrä oli vähäinen suhteessa toiminnan volyymiin. Tällöin pienelläkin tuloksella voidaan saada aikaan korkea pääoman tuottoaste. Konsernin oman pääoman tuotto oli erinomainen 44,6 % ja kokonaispääoman tuotto erinomainen 28,5 %. 213 Balance Consulting

6 Balance Analyysi 6 Vakavaraisuus Pääomarakenne Arctia Shipping konserni:n omavaraisuusaste parani huomattavasti edellisestä vuodesta (28,4 % yksikköä) ja se oli tasoltaan erinomainen 69 %. Tappiopuskureita konsernilla oli tilikauden lopussa 11,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit olivat suuret 146,5 % liikevaihdosta, joten ne tukevat hyvin konsernin jatkuvaa toimintaa. Arctia Shipping konserni:n tasesubstanssi oli tilikauden lopussa 18, miljoonaa euroa. Tasesubstanssi kasvoi huomattavasti edellisestä vuodesta ja kasvua kertyi 39,9 miljoonaa euroa eli 58,6 %. Tasesubstanssia kasvatti osaltaan konsernin 39,9 miljoonan euron kokonaistulos. Taulukko 3: Rahoitusrakenteen kehitys Vuosi Omavaraisuus aste (%) Gearing Suhteellinen velkaantuneisuus (%/lv) Nettorahoituskulut per käyttökate (%) 28/12 53,2 73, 128,5 27,9 29/12 51, 8, 176,7 24,9 21/12 4,6 12, 181,4 23,8 211/12 4,7 121, 166,6 2,5 212/12 69,1 26, 64, 4,8 Velkaantuneisuus Arctia Shipping konserni:n suhteellinen velkaantuneisuus väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 64, %, kun se edellisenä tilikautena oli 166,6 %. Konsernin kokonaisvelat olivat tilikauden lopussa 48,2 miljoonaa euroa, josta korotonta velkaa oli 2,4 miljoonaa euroa ja leasingvastuita 179 tuhatta euroa. Konsernin korollinen velka väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Korollinen velka väheni tilikauden aikana 55,1 miljoonaa euroa eli 66,6 %:lla ja sitä oli tilikauden lopussa 27,6 miljoonaa euroa. Likvidit rahavarat kattoivat kokonaisuudessaan korolliset velat, joten konserni on käytännössä velaton. Likvidit rahavarat ylittivät korolliset velat 937 tuhatta euroa. Konsernin velkaantuneisuus väheni huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja se oli tasoltaan erinomainen. Korollisen nettovelan ja oman pääoman suhde eli Net gearing parani ja oli 1. Koska konserni on käytännössä velaton, on sen rahoituksellinen liikkumavara suuri. Tarvittaessa likviditeettiä voi paikata esimerkiksi pankkirahoituksella. Konsernin tulorahoitus oli kunnossa ja velanhoitokyky hyvä. Vieraan pääoman takaisinmaksuaika oli nopea,5 vuotta. 213 Balance Consulting

7 Balance Analyysi 7 Likviditeetti ja maksuvalmius Arctia Shipping konserni:n maksuvalmius parani huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja se oli Current ratiolla mitattu erinomainen 2,8. Maksuvalmiutta paransi osaltaan lyhytaikaisen velan reipas supistuminen 11,1 miljoonaa euroa sekä lyhytaikaisten saamisten huomattava kasvu 19,4 miljoonaa euroa. Tilikauden lopussa konsernin rahoituspuskurit olivat erinomaiset, sillä rahavarat, lyhytaikaiset saamiset ja varastot ylittivät lyhtyaikaiset velat 32,8 miljoonalla eurolla. Jatkuvaa maksuvalmiutta tukee lisäksi konsernin positiivinen tulorahoitus sekä matala velkaantuneisuus. Arctia Shipping konserni:n likvidit rahavarat kasvoivat huomattavasti 19,4 miljoonalla eurolla tilikauden aikana. Likvidejä rahavaroja konsernilla oli tilikauden lopussa 28,6 miljoonaa euroa. Konsernin kassalikviditeetti oli erinomainen, sillä likvideillä rahavaroilla olisi pystytty kattamaan 242 päivän toimintakulut. Myös Quick ratiolla mitattuna kassalikviditeetti oli erinomainen. Toiminnan tehokkuus Arctia Shipping konserni:n henkilöstön määrä supistui reippaasti tilikauden aikana. Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 311 henkilöä, jossa vähennystä edelliseen vuoteen oli 69 henkilöä. Henkilöstön määrä väheni 18,2 %:ia, vaikka liikevaihto kasvoi reippaasti hieman 26,5 %:lla edellisestä tilikaudesta. Konsernin myynnin tehokkuus lisääntyi voimakkaasti edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto per henkilö kasvoi 86 tuhannella eurolla eli 54,6 %:lla ja nousi 242 tuhanteen euroon. Myynnin kasvun myötä on myös henkilöstön tehokkuus lisääntynyt. Henkilöä kohden tuotetettiin jalostusarvoa 264 tuhatta euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 154 tuhatta euroa eli 139,2 %:ia. Henkilöstön tuottavuuden kasvu heijastui myös henkilöstökuluihin. Henkilökulut per henkilö kasvoi edellisestä vuodesta 7 tuhatta euroa ja olivat 8 tuhatta euroa. Henkilöstökulut kasvoivat tuottavuuden kasvua hitaammin. Henkilökulujen osuus tuotetusta jalostusarvosta laski edellisen vuoden 65,9 %:sta 3,4 %: iin. Sekä liiketulos että nettotulos per henkilö olivat kasvussa. Henkilöä kohden laskettu liiketulos oli 143 tuhatta euroa ja nettotulos 126 tuhatta euroa. Myyntisaamisten perintä hidastui. Myyntisaamisten kiertoaika kasvoi selvästi edellisestä tilikaudesta. Konsernin asiakkaat saivat keskimäärin 86 päivän maksuajan. Edellisenä vuonna maksuaikaa annettiin 68 päivää. Myyntisaamisia oli tilikauden lopussa 17,7 miljoonaa euroa. Saamiset sitoivat varoja 6,6 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän. Ostovelkojen maksatus hidastui. Ostovelkojen kiertoaika kasvoi huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Konserni sai tavarantoimittajiltaan keskimäärin 375 päivän maksuajan, kun edellisenä vuonna maksuaikaa saatiin 143 päivää. 213 Balance Consulting

8 Balance Analyysi 8 Tuloslaskelma 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Liikevaihto 44,2 1, 58,8 1, 59,5 1, 75,3 1, + Valmistevaraston lisäys Liiketoiminnan muut tuotot,5 1,2,,1,7 1,1 24,9 33, + Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Ainekäyttö 3,2 7,3 3,5 5,9 4,1 6,8 3, 4, Ulkopuoliset palvelut 7,6 17,1 6,6 11,3 5,6 9,4 6,2 8,3 Henkilöstökulut 23,1 52,2 28,3 48,1 27,6 46,4 24,9 33,1 Liiketoiminnan muut kulut 3,9 8,8 8,4 14,3 8,6 14,5 8,9 11,8 Käyttökate 7, 15,7 12, 2,4 14,3 24, 57,1 75,9 Suunnitelman mukaiset poistot 14,1 31,8 15, 25,4 15,1 25,3 12,6 16,7 Arvon alentumiset.... 1, 1,6.. Liiketulos 7,1 16, 2,9 5, 1,7 2,9 44,6 59,2 + Osinkotuotot Muut korko ja rahoitustuotot 4,6 1,4,5,8,1,2 1,7 2,2 + Kirjatut valuuttakurssierot Korko ja muut rahoituskulut 2,9 6,5 3,3 5,7 3,1 5,1 4,4 5,9 Sijoitusten ja arvopapereiden arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Välittömät verot....,,1 2,5 3,4 Nettotulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,3 52,2 + Satunnaiset tuotot......,7,9 Satunnaiset kulut Satunnainen osakkuusyhtiötulos Konserniavustukset Kokonaistulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,9 53, Vapaaehtoisten varausten kasvu Poistoerot Muut oikaisuerät Vähemmistön osuus tuloksesta......,, Kirjanpidon tulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,9 53, Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 115 t. euroa 152 t. euroa 157 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 78 t. euroa 14 t. euroa 11 t. euroa 264 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 6 t. euroa 73 t. euroa 73 t. euroa 8 t. euroa Käyttökate / henkilö 18 t. euroa 31 t. euroa 38 t. euroa 184 t. euroa Liiketulos / henkilö 18 t. euroa 8 t. euroa 4 t. euroa 143 t. euroa Nettotulos / henkilö 14 t. euroa 15 t. euroa 12 t. euroa 126 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,4 1,5 3,3 t. euroa 26 Liikevaihto / henkilö /12 28/12 21/12 212/12 4, 3, 2, 1, Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat), 26/12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

9 Balance Analyysi 9 Tase vastaavaa 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Perustamis ja tutkimusmenot Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet,1,,1,1,1,,1,1 Aineettomat hyödykkeet yhteensä,1,,1,1,1,,1,1 Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet,2,1,2,1,2,1,2,1 Rakennukset ja rakennelmat....,,.. Koneet ja kalusto 146,1 9,5 137,7 76,7 139,3 83,3 92,2 58,6 Muut aineelliset hyödykkeet,1,1,1,,1,1,1,1 Keskeneräiset työt 5,2 3,2 12,6 7, 1,3,8 13,4 8,5 Aineelliset hyödykkeet yhteensä 151,6 93,9 15,6 83,9 14,8 84,2 15,8 67,3 Pitkäaikaiset sijoitukset Sisäiset osakkeet ja osuudet,,,,,,,, Muut osakkeet ja osuudet,,,,,,,, Sisäiset saamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä,,,,,,,, Taseen ulkopuoliset vastuut,3,2,1,,2,1,2,1 Arvostuserät ja poistoero Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1,,6 1,1,6 2,8 1,6 1,7 1,1 Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto omaisuus Vaihto omaisuus yhteensä 1,,6 1,1,6 2,8 1,6 1,7 1,1 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Pitkäaikaiset muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset 5,4 3,4 11,2 6,2 11, 6,6 17,7 11,2 Siirtosaamiset,5,3,7,4,6,4 2,3 1,4 Lainasaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset,6,4 5,2 2,9 2,6 1,5,9,6 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 6,5 4, 17,1 9,5 14,2 8,5 2,8 13,2 Rahoitusomaisuus arvopaperit , 8,3 Rahat ja pankkisaamiset 2, 1,2 1,5 5,8 9,2 5,5 15,6 9,9 Vastaavaa yhteensä 161,5 1, 179,5 1, 167,2 1, 157,2 1, 213 Balance Consulting

10 Balance Analyysi 1 Tase vastattavaa 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Oma pääoma Osakepääoma 18,7 11,6 18,7 1,4 18,7 11,2 18,7 11,9 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot 69,5 43, 66,8 37,2 66,8 39,9 66,8 42,5 Muu sidottu oma pääoma Edellisien tilikausien voitto / tappio 1,5,9 6,9 3,8 12,7 7,6 17,4 11,1 Tilikauden voitto / tappio 5,4 3,3 5,8 3,2 4,7 2,8 39,9 25,4 Oma pääoma yhteensä 81,3 5,3 72,8 4,6 68,1 4,7 18, 68,7 Pääomalainat Oman pääoman oikaisu Muut pääoman luonteiset erät......,, Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Erittelemätön tilinpäätössiirtokertymä Tilinpäätössiirrot yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä 1,2,7 1,2,7 1,1,7,8,5 Taseen ulkopuoliset vastuut,3,2,1,,2,1,2,1 Laskennallinen verovelka ,3 1,4 Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta.. 2, 11,1 2, 12, 27,6 17,6 Eläkelainat Saadut ennakot Pitkäaikaiset ostovelat Muut pitkäaikaiset velat 55,9 34,6 52,7 29,4 48,4 28,9.. Pitkäaikaiset velat yhteensä 55,9 34,6 72,7 4,5 68,4 4,9 27,6 17,6 Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 5,2 3,2 1, 5,6 1, 6,.. Lyhytaikaiset eläkelainat Tilauksista saadut ennakot 2,1 1, ,,6 Ostovelat 1,5,9 7,2 4, 4,4 2,6 8,4 5,3 Siirtovelat 7,3 4,5 8,5 4,7 8,8 5,3 7,9 5, Rahoitusvekselit Muut lyhytaikaiset velat 6,8 4,2 7,1 3,9 6,2 3,7 1,,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä 22,8 14,1 32,7 18,2 29,4 17,6 18,3 11,6 Vastattavaa yhteensä 161,5 1, 179,5 1, 167,2 1, 157,2 1, 213 Balance Consulting

11 Balance Analyysi 11 Taserakenne Omaisuuden rakenne milj. euroa Aineet. hyödykkeet Aineel. hyödykkeet Sijoitukset Muut erät Vaihto omaisuus Pitkäaik. saamiset Lyhytaik. saamiset Likvidit rahavarat /12 29/12 21/12 211/12 212/12 Pääomarakenne Oma pääoma Muut erät Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat /12 29/12 21/12 211/12 212/ Balance Consulting

12 Balance Analyysi 12 Kassavirtalaskelma 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Liikevaihto 44,2 97,6 58,8 115,3 59,5 99,7 75,3 18,2 Myyntisaamisten kasvu,6 1,4 5,8 11,3,2,3 6,6 9,5 Osatuloutussaamisten kasvu Saatujen ennakkomaksujen kasvu 1,7 3,8 2,1 4,.. 1, 1,4 Myynnin kassatulot 45,3 1, 51, 1, 59,7 1, 69,6 1, + Liiketoiminnan muut tuotot,5 1,1,,1,7 1,1 24,9 35,7 Aineostot 2,3 5,1 3,5 6,9 5,7 9,6 1,9 2,8 + Ostovelkojen kasvu 1,5 3,3 5,7 11,2 2,7 4,6 4, 5,7 Ennakkomaksujen lisäys Henkilöstökulut 23,1 5,9 28,3 55,5 27,6 46,3 24,9 35,8 Ulkopuoliset palvelut 7,6 16,7 6,6 13, 5,6 9,4 6,2 9, Muut lyhytvaikutteiset kulut yhteensä 3,9 8,6 8,4 16,5 8,6 14,4 8,9 12,8 + Siirtyvien erien lisäys 1,3 2,8 1,2 2,4,5,8 3,4 4,9 + Pakollisten varausten lisäys 1,2 2,6..,1,1,3,4 + Valmistus omaan käyttöön Toimintajäämä 1, 22, 11,1 21,7 9,5 15,9 52,8 75,8 + Rahoitustuotot 4,6 1,2,5,9,1,2 1,7 2,4 Rahoituskulut 2,9 6,3 3,3 6,5 3,1 5,1 4,4 6,4 Verot....,,1 2,5 3,7 Osingot Konserniavustukset Satunnaiset tuotot kulut......,7,9 Rahoitusjäämä 11,7 25,8 8,2 16,1 6,5 1,9 48,1 69,2 Investoinnit 17, 37,5 14, 27,5 6,2 1,3 13,3 19,1 Sijoitusten ja pitkäaik. saamisten muutos Erittelemättömät investoinnit 3,7 8,1,,,, 35,7 51,3 Investointijäämä 1,6 3,6 5,8 11,4,3,6 7,5 11,3 + Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys 4,3 9,5 16,8 32,9 4,3 7,2 4,8 58,6 + Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys 5,2 11,4 4,8 9,5.. 14,3 2,5 + Pääomalainojen lisäys Oman pääoman lisäys 1,9 4,1 2,7 5, Rahavarojen lisäys 2,5 5,5 8,5 16,7 1,3 2,1 19,4 27,8 + Muiden lyhytaikaisten saamisten lisäys,2,3 4,6 9,1 2,7 4,5 1,7 2,4 + Oikaisuerät,,,,.... Kassalaskelman tasaus 1,9 4,1 2,7 5,3,, 2,3 3,2 Kassavirtapohjaisia tunnuslukuja Rahoituskulujen hoitokate 5,1 3,5 3,1 11,9 Investointien tulorahoitus 68,8 58,5 15,7 361,4 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (kassavirta) 5,6 vuotta 1,6 vuotta 12,7 vuotta,6 vuotta 6 milj. euroa Toimintajäämä 8 milj. euroa Investointijäämä /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

13 Balance Analyysi 13 Tunnusluvut 29/12 21/12 211/12 212/12 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % milj. euroa % Toiminnan laajuus Liikevaihto 44,2 1, 58,8 1, 59,5 1, 75,3 1, Liikevaihdon kasvuprosentti 27,1 32,9 1,2 26,5 Investoinnit 17, 38,4 14, 23,9 6,2 1,3 13,3 17,7 Vastaavaa yhteensä 161,5 179,5 167,2 157,2 Henkilökunta keskimäärin 384 hlö 387 hlö 38 hlö 311 hlö Kannattavuus Käyttökate 7, 15,7 12, 2,4 14,3 24, 57,1 75,9 Liiketulos 7,1 16, 2,9 5, 1,7 2,9 44,6 59,2 Rahoitustulos 8,7 19,6 9,2 15,6 11,3 19, 51,8 68,8 Nettotulos 5,4 12,1 5,8 9,9 4,7 7,9 39,3 52,2 Pääoma ja sen tuotto Pääoman kiertonopeus,3,3,3,5 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) 149,8 153,2 155,3 143,2 Korolliset velat 65,4 147,8 87, 147,9 82,7 139, 27,6 36,7 Tasesubstanssi 81,3 72,8 68,1 18, Taloudellinen lisäarvo (EVA) 14,5 32,7 12,2 2,8 11,1 18,7 34,6 46, Painotettu pääoman kustannus (WACC) 7,5 5,8 5,6 5,6 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 1,7 1,6 1, 32,3 Koko pääoman tuotto (%) 1,5 1,4,9 28,5 Oman pääoman tuotto (%) 6,3 7,5 6,7 44,6 Rahoituksen riittävyys Korkokate 4, 3,8 4,7 12,9 Nettorahoituskulut / käyttökate (%) 24,9 23,8 2,5 4,8 Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) 3,9 4,9 4,9 3,7 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 7,5 vuotta 9,5 vuotta 7,3 vuotta,5 vuotta Rahoitusrakenne Omavaraisuusaste (%) 51, 4,6 4,7 69,1 Gearing (%) 8, 12, 121, 26, Velkaantumisaste,8 1,2 1,2,3 Nettovelkaantumisaste,8 1,1 1,1, Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 176,7 181,4 166,6 64, Korkorasite (%) 3,9 4,9 4,9 3,7 Korkokulut / korolliset velat (%) 4,4 4,4 3,6 8, Käyttöpääoma ja käyttöpääomien kiertoajat Käyttöpääoma 3, 6,7 5,1 8,7 9,4 15,7 1, 13,3 Nettokayttöpääoma 13,3 3, 4, 6,8 3,3 5,5 32,8 43,5 Myyntisaamisten kiertoaika 45 vrk 69 vrk 68 vrk 86 vrk Ostovelkojen kiertoaika 54 vrk 257 vrk 143 vrk 375 vrk Ainevaraston kiertoaika 118 vrk 116 vrk 248 vrk 28 vrk Valmistevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika 35 vrk 4 vrk 14 vrk 67 vrk Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) 2,4 1,9 4,6 2,3 Maksuvalmius Quick ratio,4,8,8 2,8 Current ratio,4,9,9 2,8 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 115 t. euroa 152 t. euroa 157 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 78 t. euroa 14 t. euroa 11 t. euroa 264 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 6 t. euroa 73 t. euroa 73 t. euroa 8 t. euroa Käyttökate / henkilö 18 t. euroa 31 t. euroa 38 t. euroa 184 t. euroa Liiketulos / henkilö 18 t. euroa 8 t. euroa 4 t. euroa 143 t. euroa Nettotulos / henkilö 14 t. euroa 15 t. euroa 12 t. euroa 126 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,3 1,4 1,5 3,3 Muita taloudellisia tunnuslukuja Jalostusarvo / liikevaihto (%) 67,9 68,6 7,4 19, Vienti / liikevaihto (%) 38,7 37,7 28,6 57, 213 Balance Consulting

14 Balance Analyysi 14 Tunnuslukugrafiikka (yrityksen tilinpäätösajankohdan mukaan esitettynä) 8 milj. euroa Liikevaihto (norm) 4 Liikevaihdon kasvuprosentti /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/12 8 Käyttökate (%) 6 Nettotulos (%) /12 28/12 21/12 212/ /12 28/12 21/12 212/12 Sijoitetun pääoman tuotto (%) /12 28/12 21/12 212/ Omavaraisuusaste (%) /12 28/12 21/12 212/12 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) /12 28/12 21/12 212/ Current ratio /12 28/12 21/12 212/ Balance Consulting

15 Balance Analyysi 15 Toimialaprofiili Tunnusluku / riskiluokat Heikko Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti Investoinnit / liikevaihto (%) Henkilökunta keskimäärin Toiminnan tehokkuus Pääoman kiertonopeus Jalostusarvo / liikevaihto (%) Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) Ainevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Kannattavuus Käyttökate (%) Liiketulos (%) Rahoitustulos (%) Nettotulos (%) Rahoitusrakenne Gearing (%) Net Gearing (%) Omavaraisuusaste (%) Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Nettovelkaantumisaste Vieraan pääoman takaisinmaksuaika Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) Nettorahoituskulut / käyttökate (%) Investointien omarahoitus (%) Korkorasite (%) Korkokulut / korolliset velat (%) Painotettu pääoman kustannus (WACC) Pääoman tuottoprosentit Sijoitetun pääoman tuotto (%) Koko pääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Taloudellinen lisäarvo (%) Käyttöpääomaprosentit Käyttöpääoma (%) Nettokäyttöpääoma (%) Maksuvalmius Current ratio Quick ratio Ostovelkojen kiertoaika Myyntisaamisten kiertoaika Vaakapylväät kuvaavat yritystä suhteessa toimialaan. Vertailutoimialasta on käytetty viimeisiä saatavilla olevia mediaanitietoja. 213 Balance Consulting

16 Balance Analyysi 16 Tulkintaohjeet ja selitykset Tilinpäätösanalyysi Tilinpäätösanalyysi on tehty Yritystutkimus ry:n suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Balance Luokituksen vertailutoimialassa on vähintään 3 yritystä. Analyysin toimialavertailuissa on normaalisti vähintään 9 vertailuyritystä. Balance Consulting:n laskema taloudellinen lisäarvo vastaa soveltaen EVA lukua. Tulkittu tilinpäätösanalyysi ja siihen liittyvä luokitus Sanallisesti tulkittu tilinpäätösanalyysi on tehty Balance Consulting:n tähän tarkoitukseen suunnittelemalla ohjelmistolla. Ohjelmiston sääntökanta koostuu noin 5 säännöstä ja sen tuottama analyysi vastaa tilinpäätösanalyytikon vastaavia analyysejä. Ohjelmisto tuottaa myös yrityksen kokonaistaloudellista tilaa ja kehitystä kuvaavan taloudellisen luokituksen. Seuraavassa taulukossa on esitetty luokituksen luokkarajat sekä eri tunnuslukualueet. Toiminnan tunnuspiirre Kasvu Toiminnan tunnuspiirre Liikevaihdon kasvu (%) (kolmen vuoden keskiarvo) Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (%) Tulos Nettotulos ennen veroja (%) Maksuvalmius Current ratio Vakavaraisuus Omavaraisuusaste (%) Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z luku (kertoimet päivitetty) Arvosana Arvosana Alaraja Yläraja Erinomainen A+, A ja A 7 1 Hyvä B+ ja B 5 7 Tyydyttävä B ja C+ 3 5 Välttävä C ja C 1 3 Heikko D 1 Huomio Balance Consultingin luokitusta on muutettu 211. Luokituksessa yrityksen menestys suhteutetaan sekä oman toimialan että kaikkiin tietokantamme yrityksiin. Vertailussa käytetään saman kokoluokan yrityksiä. Luokituksessa yritysten saamat pisteet jakautuvat entistä tasaisemmin välille 1, normaalijakauman mukaisesti. Näin erottelukyky parantuu ääripäissä, hyvissä ja huonoissa yrityksissä. Lisätietoa luokituksesta ja analyysistä osoitteesta Tunnuslukugrafiikat Kuvioissa pystypylväät esittävät tarkasteltavan yrityksen arvoja. Toimialan mediaanit, ylä ja alakvartiilit on esitetty värillisin käyrin. Kuviossa sininen esittää 75 %:n fraktiilin, vihreä 5 %:n ja punainen 25 %:n. Eli ylimmän viivan yläpuolella on 25 % yrityksistä, keskimmäisen yläpuolella 5 % ja alimman alapuolella 25 % yrityksistä. 213 Balance Consulting

17 Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys ja talousjohdolle. Balance Consulting tarjoaa ratkaisun, kun tarpeesi on: * Tunnusluvut ja luokitukset * Taloudelliset analyysit * Toimiala ja yritysjoukkovertailut Lisätietoa palveluista: Osta raportit osoitteesta: tietopalvelut.kauppalehti.fi Balance Consulting PL 73 Puh Alvar Aallon katu 3 C, 1 Helsinki 11 Helsinki Faksi

Arikoli Oy Tilinpäätös 2014/09

Arikoli Oy Tilinpäätös 2014/09 Arikoli Oy Tilinpäätös 214/9 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

MSc electronics Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mscelectronics.fi

MSc electronics Oy Tilinpäätös 2014/12 www.mscelectronics.fi MSc electronics Oy Tilinpäätös 214/12 www.mscelectronics.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 2015/05

Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 2015/05 Saariselän Keskusvaraamo Oy Tilinpäätös 215/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym. (799) Tehty Tehty 5.11.15 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty

Sanomalehtien kustantaminen (5813) Tehty Tehty..13 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma....................... Toimialan tunnusluvut

Lisätiedot

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty

Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Tehty Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (1) Tehty 3.11.1 Sisällysluettelo Toimialan tunnusluvut I Kasvu ja kannattavuus............................... 1 Toimialan tunnusluvut II Pääomantuotto ja käyttöpääoma.......................

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Seroc Oy Tilinpäätös 2015/12

Seroc Oy Tilinpäätös 2015/12 Seroc Oy Tilinpäätös 215/12 www.seroc.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos

KORJATTU TULOSLASKELMA Laskennan kohde: LIIKEVAIHTO +/- valmistevaraston muutos + liiketoiminnan muut tuotot - ainekäyttö (huomioi varastojen muutos KORJATTU TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO _ +/- valmistevaraston muutos _ + liiketoiminnan muut tuotot _ - ainekäyttö _ (huomioi varastojen muutos ja oma käyttö) - ulkopuoliset palvelut _ - liiketoiminnan muut

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY

TILINPÄÄTÖSANALYYSI. Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY TILINPÄÄTÖSANALYYSI Tilinpäätös 03/2016 MALLI OY Pohjanmaan Ekonomitoimisto 2016 TOIMINNAN LAAJUUS Yrityksen liikevaihdoksi muodostui 620 000 euroa, missä on lisäystä +12 000 euroa edelliseen tilikauteen

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012

MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / lokakuuta 2012 MARTELA OSAVUOSIKATSAUS 1-9 / 26. lokakuuta TAMMI SYYSKUU Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 101,9 milj. euroa (91,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 11,1 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti vuoden

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 Opettaja: Maria Kankaanpää Nimi ja opintorekisterin numero: / Vuosikurssi: Pääaine

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu

Osavuosikatsaus heinäkuu-syyskuu Osavuosikatsaus heinäkuusyyskuu Jakson liikevaihto oli 23 010 T (23 464 T ) Jakson liiketulos oli 309 T ( 488 T ) Jakson tulos oli 183 T (336 T ) Tulos per osake 0,012 Oma pääoma per osake 0,494 9 kuukautta

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 HKLjk 13.8.2015 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot