Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014"

Transkriptio

1 Malliyritys Oy y-tunnus: Laatinut: Luvussa Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 12/2014

2 Luvussa Sisällysluettelo Oikaistun ryhmittelyn mukainen kuukausitase ja -tuloslaskelma. 1-3 Kasvu ja toiminnan suunta 4-5 Liiketoiminnan kannattavuus 6-9 Kustannusrakenne Pääomien tuottoasteet 12 Pääomien käytön tehokkuus Pääomarakenne Velkojen hoito.. 19 Likviditeetti 20 Tunnusluvut kuukausittaiset Tilinpäätökset Tunnusluvut tilinpäätökset Kassavirtalaskelmat.. 28 Graafit Yhteystiedot. 31

3 Oikaistun tasekaavan mukainen kuukausittainen ryhmittely VASTAAVAA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sisäiset osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Sisäiset saamiset Muut saamiset ja sijoitukset Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä Leasingomaisuus PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Myyntisaamiset Sisäiset myyntisaamiset Muut sisäiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja rahoitusarvopaperit VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Sivu 1

4 VASTATTAVAA EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR OMA PÄÄOMA Osakepääoma Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Pääomalainat Taseen oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja varaukset yhteensä Oman pääoman oikaisut Oikaistu oma pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Sisäiset velat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Laskennallinen verovelka Pakolliset varaukset Leasingvastuut Korolliset lyhytaikaiset velat Saadut ennakot Ostovelat Sisäiset ostovelat Muut sisäiset korolliset velat Muut sisäiset korottomat velat Muut korottomat lyhytaikaiset velat Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Oikaistu vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA YHTEENSÄ Sivu 2

5 Oikaistun tuloslaskelmakaavan mukainen kuukausittainen ryhmittely EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LIIKEVAIHTO Liiketoiminan muut tuotot LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Aine- ja tarvikekäyttö Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Laskennallinen palkkakorjaus Liiketoiminnan muut kulut Valmistevaraston lisäys/vähennys KÄYTTÖKATE Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysvien vastaavien hyödyk Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonal LIIKETULOS Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Kurssierot Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonale Välittömät verot NETTOTULOS Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut KOKONAISTULOS Poistoeron lisäys/vähennys Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys Laskennallinen palkkakorjaus Käyvän arvon muutokset Muut tuloksen oikaisut TILIKAUDEN TULOS Sivu 3

6 Kasvu ja toiminnan suunta Kuukausi 11 Liikevaihto Liikevaihto Liiketulos Tilikauden tulos Liikevaihdon kasvuprosentti, kk 11,3 % Aiempien tilikausien liikevaihto edellisen kuun kuukausittainen liikevaihto x-11 x-10 x-9 x-8 x-7 x-6 x-5 x-4 x-3 x-2 x-1 x Sivu 4

7 Liiketulos Liiketuloksen muutosprosentti, kk -6,9 % Aiempien tilikausien liiketulos Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen muutosprosentti, kk -12,4 % Aiempien tilikausien tilikauden tulos Taseen varat Aiempien tilikausien taseen varat Taseen oma pääoma Aiempien tilikausien oma pääoma Taseen velat Aiempien tilikausien vieras pääoma Sivu 5

8 Liiketoiminnan kannattavuus Kuukausi 11 Myyntikateprosentti 38,6 % Myyntikateprosentti aiemmilla tilikausilla 34,9 % 39,0 % 29,0 % 43,6 % 44,2 % 42,4 % 31,3 % 41,7 % 41,2 % ei arvoa Myyntikateprosentti tilikaudella 45,00 % 40,00 % 35,00 % 30,00 % 25,00 % 20,00 % 15,00 % 10,00 % 5,00 % ,00 % Myyntikate Myyntikate aiemmilla tilikausilla ei arvoa Käyttökate Käyttökate aiemmilla tilikausilla Sivu 6

9 Käyttökateprosentti 7,2 % Käyttökateprosentti aiemmilla tilikausilla 7,2 % 9,0 % 10,1 % 11,1 % 19,2 % 15,7 % 7,9 % 14,4 % 9,6 % -5,5 % Käyttökateprosentti tilikaudella 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % ,00 % -2,00 % Liiketulosprosentti 7,2 % Liiketulosprosentti aiemmilla tilikausilla -0,1 % 1,3 % 8,8 % 10,2 % 18,8 % 14,9 % 7,4 % 13,9 % 9,0 % -11,5 % Liiketulosprosentti tilikaudella 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % ,00 % -2,00 % Sivu 7

10 Liiketulos Liiketulos aiemmilla tilikausilla Rahoitustulosprosentti 5,1 % Rahoitustulosprosentti aiemmilla tilikausilla 5,2 % 14,4 % 14,8 % 8,6 % 14,8 % 12,0 % 44,1 % 11,5 % 9,4 % -5,9 % Rahoitustulosprosentti tilikaudella 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % ,00 % -2,00 % -4,00 % Rahoitustulos Rahoitustulos aiemmilla tilikausilla Sivu 8

11 Tilikauden tulosprosentti 5,1 % Tilikauden tulosprosentti aiemmilla tilikausilla -2,1 % 6,7 % 13,5 % 7,7 % 13,7 % 11,2 % 43,6 % 11,0 % 8,7 % -11,8 % Tilikauden tulosprosentti tilikaudella 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00 % ,00 % -2,00 % -4,00 % Tilikauden tulos Tilikauden tulos aiemmilla tilikausilla Sivu 9

12 Liiketoiminnan kustannusrakenne Kustannusrakenne kuluvalla tilikaudella Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,8 % 0,9 % 1,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Aine- ja tarvikeostot 0,0 % 63,0 % 61,2 % 61,1 % 62,8 % 64,4 % 63,4 % 62,6 % 60,6 % 56,7 % 69,0 % 54,1 % Ulkopuoliset palvelut 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Henkilöstökulut 0,0 % 14,9 % 15,1 % 15,1 % 15,1 % 15,8 % 15,3 % 15,4 % 14,4 % 14,0 % 15,8 % 15,0 % Liiketoiminnan muut kulut 0,0 % 14,5 % 14,7 % 14,8 % 14,8 % 15,4 % 15,0 % 15,1 % 14,1 % 13,7 % 15,4 % 14,6 % Valmistevaraston muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Käyttökate 0,0 % 7,2 % 8,6 % 8,6 % 6,9 % 4,0 % 5,9 % 6,5 % 10,6 % 15,2 % -0,6 % 15,9 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 0,0 % 100,4 % 100,4 % 100,5 % 100,6 % 100,7 % 100,8 % 100,9 % 101,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Kustannusrakenne aiemmilla tilikausilla Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 % 1,5 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Aine- ja tarvikeostot 63,0 % 69,2 % 68,4 % 65,3 % 60,8 % 58,3 % 60,5 % 62,3 % 62,9 % 69,6 % Ulkopuoliset palvelut 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 1,1 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Henkilöstökulut 14,9 % 12,9 % 12,4 % 12,1 % 10,0 % 13,0 % 16,0 % 12,3 % 14,2 % 18,6 % Liiketoiminnan muut kulut 14,5 % 8,9 % 9,0 % 11,5 % 9,9 % 11,9 % 13,4 % 11,1 % 13,3 % 17,4 % Valmistevaraston muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Käyttökate 7,2 % 9,0 % 10,1 % 11,1 % 19,2 % 15,7 % 7,9 % 14,4 % 9,6 % -5,5 % Liiketoiminnan tuotot yhteensä 100,4 % 101,5 % 101,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sivu 10

13 Kustannusrakenne, liiketoiminnan muut kulut kuluvalla tilikaudella Liiketoiminnan muut kulut, kuluva tilikausi Vapaaehtoiset henkilösivukulut Henkilökunnan koulutus Henkilökuntapalaverit ja virkistys Työterveyshuolto Ruoka- ja kahvitarjoilu henkilökunnalle Työvaatteet ja suojavälineet Muut vapaaehtoiset henkilösivukulut Toimitilakulut Vuokrat ja vastikkeet Hoitokulut Muut toimitilakulut Ajoneuvokulut Atk-laite ja -ohjelmakulut Muut kone- ja kalustokulut Matkakulut Matkaliput, majoitus ja muut matkakulut Matkakustannusten korvaukset Edustuskulut Myyntikulut Maksetut provisiot Myyntirahdit ja -huolinta Muut myyntikulut Markkinointikulut Mainonta Myynnin edistäminen Suhdetoiminta Tutkimus- ja kehityskulut 0 Hallintokulut Hallintopalvelut Tiedonhankinta Tieto- ja rahaliikenne Vakuutukset ja vahingonkorvaukset Toimistotarvikkeet Muut hallintokulut Saadut hallintokulukorvaukset 0 Muut liikekulut Luottotappiot Vähennyskelpoiset muut liikekulut Vähennyskelvottomat muut liikekulut -125 Käyttöomaisuuden luovutustappiot 0 Täsmäytyserot 0 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä Sivu 11

14 Pääomien tuottoasteet Kuukausi 11 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI 21,6 % Aiempien tilikausien ROI 0,0 % 20,8 % 33,7 % 20,5 % 31,2 % 15,7 % 56,2 % 29,5 % 18,4 % ei arvoa Oman pääoman tuottoprosentti, ROE 23,6 % Aiempien tilikausien ROE -7,6 % 22,7 % 35,8 % 16,9 % 25,5 % 12,8 % 61,1 % 25,9 % 21,7 % ei arvoa Kokonaispääoman tuottoprosentti, ROA 16,1 % Aiempien tilikausien ROA 0,0 % 15,1 % 24,7 % 14,8 % 24,9 % 13,9 % 49,2 % 24,2 % 15,4 % ei arvoa Sivu 12

15 Pääomien käytön tehokkuus Kuukausi 11 Koko pääoman kiertonopeus 2,2 Koko pääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 1,7 1,2 1,3 1,2 1,1 0,8 0,9 1,6 1,7 1,6 Koko pääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0, ,0 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 4,9 Käyttöomaisuuden kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 3,7 2,7 3,9 3,0 2,9 1,7 4,2 64,6 45,8 59,0 Käyttöomaisuuden kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10, ,0 Sivu 13

16 Käyttöpääoman kiertonopeus 6,7 Käyttöpääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 6,6 4,7 5,9 4,5 2,7 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 Käyttöpääoman kiertonopeus aiemmilla tilikausilla 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, ,0 Investointiprosentti 0,0 % Investointiprosentti aiemmilla tilikausilla -6,7 % 27,2 % -0,9 % 7,0 % -0,3 % 0,8 % -0,2 % -0,4 % 1,2 % ei arvoa Käyttöpääomaprosentti 14,9 % Käyttöpääomaprosentti aiemmilla tilikausilla 15,2 % 21,2 % 17,0 % 22,4 % 36,5 % 41,8 % 40,8 % 39,2 % 40,8 % 39,8 % Nettokäyttöpääomaprosentti 10,5 % Nettokäyttöpääomaprosentti aiemmilla tilikausilla 10,9 % 15,2 % 26,9 % 20,9 % 29,4 % 37,9 % 79,3 % 47,6 % 45,5 % 49,0 % Sivu 14

17 Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 31,4 Myyntisaamisten kiertoaika aiemmilla tilikausilla 30,3 53,3 41,9 43,3 78,2 52,7 30,1 22,8 22,7 26,5 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 44,6 Ostovelkojen kiertoaika aiemmilla tilikausilla 57,4 70,3 61,6 95,5 65,5 53,7 28,1 44,4 33,8 25,8 Sivu 15

18 Pääomarakenne Kuukausi 11 Omavaraisuusaste 52,9 % Aiempien tilikausien omavaraisuusaste 42,4 % 38,9 % 58,3 % 57,9 % 69,9 % 75,7 % 78,8 % 72,3 % 73,0 % 61,8 % Omavaraisuusaste aiemmilla tilikausilla 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % ,0 % Velkaantumisaste 47,1 % Aiempien tilikausien velkaantumisaste 57,6 % 61,1 % 41,7 % 42,1 % 30,1 % 24,3 % 21,2 % 27,7 % 27,0 % 38,2 % Sivu 16

19 Suhteellinen velkaantuneisuus 21,5 % Aiempien tilikausien suhteellinen velkaantuneisuus 34,4 % 50,4 % 31,1 % 34,7 % 26,2 % 28,7 % 24,5 % 17,6 % 15,7 % 23,8 % Suhteellinen velkaantuneisuus aiemmilla tilikausilla 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % ,0 % Nettovelkaprosentti 19,1 % Aiempien tilikausien nettovelkaprosentti 28,7 % 41,6 % 14,8 % 29,5 % 22,4 % 22,4 % 18,0 % 3,0 % 7,1 % 10,8 % Nettovelkaprosentti aiemmilla tilikausilla 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % ,0 % Sivu 17

20 Net gearing 0,4 Aiempien tilikausien Net gearing 0,5 0,5-0,1 0,1 0,0 0,1 0,1-0,2 0,0 0,0 Net gearing aiemmilla tilikausilla 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,0-0,1-0,2-0,3 Sivu 18

21 Velkojen hoito Kuukausi 11 Rahoituskulujen hoitokate 6,3 Aiempien tilikausien rahoituskulujen hoitokate 6,5 13,3 45,3 46,7 106,9 21,3 69,9 41,9 21,1-7,8 Lainojen hoitokate 5,1 Aiempien tilikausien lainojen hoitokate 0,9-1,2-3,4-2,1 7,2 3,2-5,5 6,4 1,5 ei arvoa Korolliset velat/käyttökate 1,5 Aiempien tilikausien korolliset velat/käyttökate 2,5 2,9 1,3 0,9 0,2 0,7 2,0 0,3 0,7-2,4 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2,1 Aiempien tilikausien vieraan pääoman takaisinmaksuaika 3,5 1,8 0,9 1,1 0,3 1,0 0,4 0,4 0,7-2,3 Sivu 19

22 Likviditeetti ja rahoituksen riittävyys Kuukausi 11 Quick ratio 0,8 Aiempien tilikausien Quick ratio 0,7 0,8 1,4 0,8 1,1 1,1 4,4 1,5 1,5 2,0 Current ratio 1,7 Aiempien tilikausien Current ratio 1,5 1,5 2,2 1,7 2,3 2,9 7,5 4,3 5,3 5,2 Cash ratio 0,2 Aiempien tilikausien Cash ratio 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 0,8 1,1 Cash Burn 9,0 Aiempien tilikausien Cash Burn 22,2 34,7 65,6 21,3 17,2 27,2 25,8 62,2 34,8 44,8 Sivu 20

23 Tunnusluvut, kuukausi EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Kasvun tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti 0,0 % 11,3 % 11,6 % 12,7 % 19,3 % 13,4 % 21,1 % 16,7 % 28,4 % 69,0 % 89,4 % ei arvoa Liiketulos Liiketuloksen muutosprosentti 0,0 % -6,9 % 11,6 % 41,3 % 102,3 % -22,3 % 9,4 % -28,3 % -9,7 % 4363,7 % -107,2 % ei arvoa Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen muutosprosentti 0,0 % -12,4 % 11,7 % 54,3 % 211,0 % -44,9 % 4,0 % -41,0 % -16,1 % 888,4 % -138,8 % ei arvoa Taseen varat Taseen oma pääoma Taseen velat Pääomien tuottoasteiden tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI 0,0 % 21,6 % 25,0 % 25,0 % 20,4 % 12,0 % 17,4 % 19,1 % 32,4 % 47,2 % -1,4 % 47,7 % Oman pääoman tuottoprosentti, ROE 0,0 % 23,6 % 29,2 % 29,4 % 22,3 % 8,6 % 17,9 % 20,7 % 42,6 % 66,8 % -14,0 % 69,4 % Kokonaispääoman tuottoprosentti, ROA 0,0 % 16,1 % 18,8 % 18,8 % 15,3 % 8,9 % 13,1 % 14,3 % 24,4 % 35,6 % -1,0 % 35,6 % Voittomarginaalit eli kannattavuus Tilikauden tulosprosentti 0,0 % 5,1 % 6,5 % 6,5 % 4,7 % 1,8 % 3,7 % 4,3 % 8,6 % 13,2 % -2,8 % 13,8 % Rahoitustulosprosentti 0,0 % 5,1 % 6,5 % 6,5 % 4,7 % 1,8 % 3,7 % 4,3 % 8,6 % 13,2 % -2,8 % 13,8 % Rahoitustulos Liiketulosprosentti 0,0 % 7,2 % 8,6 % 8,6 % 6,9 % 4,0 % 5,9 % 6,5 % 10,6 % 15,2 % -0,6 % 15,9 % Myyntikateprosentti 0,0 % 38,6 % 37,9 % 37,7 % 37,6 % 34,8 % 36,6 % 36,0 % 40,3 % 42,5 % 35,2 % 38,6 % Myyntikate Käyttökateprosentti 0,0 % 7,2 % 8,6 % 8,6 % 6,9 % 4,0 % 5,9 % 6,5 % 10,6 % 15,2 % -0,6 % 15,9 % Käyttökate Pääomien käytön tehokkuus Koko pääoman kiertonopeus 0,0 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 0,0 4,9 4,8 4,8 4,8 4,6 4,7 4,7 5,0 5,2 4,6 4,9 Investointiprosentti 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Käyttöpääoman kiertonopeus 0,0 6,7 7,5 7,2 6,9 6,7 6,5 6,7 6,9 7,8 7,0 8,0 Käyttöpääomaprosentti 0,0 % 14,9 % 13,3 % 13,9 % 14,4 % 15,0 % 15,3 % 14,9 % 14,5 % 12,8 % 14,3 % 12,5 % Nettokäyttöpääomaprosentti 0,0 % 10,5 % 11,5 % 11,2 % 9,8 % 8,2 % 9,1 % 9,4 % 10,1 % 10,5 % 7,8 % 9,3 % Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 0,0 31,4 31,3 31,3 30,8 33,1 33,3 32,8 32,2 29,3 31,2 29,0 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 0,0 44,6 45,7 45,6 44,2 44,2 42,2 43,7 42,7 45,6 42,0 52,2 Sivu 21

24 Tunnusluvut, kuukausi EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Pääomarakenne Omavaraisuusaste 0,0 % 52,9 % 53,2 % 52,4 % 50,3 % 47,2 % 47,9 % 47,7 % 49,2 % 49,5 % 45,3 % 45,9 % Net gearing 0,0 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 Velkaantumisaste 0,0 % 47,1 % 46,8 % 47,6 % 49,7 % 52,8 % 52,1 % 52,3 % 50,8 % 50,5 % 54,7 % 54,1 % Suhteellinen velkaantuneisuus 0,0 % 21,5 % 22,0 % 22,3 % 22,6 % 24,2 % 23,8 % 24,2 % 22,5 % 21,9 % 24,1 % 24,2 % Nettovelkaprosentti 0,0 % 19,1 % 16,9 % 17,9 % 20,2 % 23,0 % 22,0 % 21,8 % 19,9 % 17,7 % 23,9 % 20,2 % Velkojen hoito Rahoituskulujen hoitokate 0,0 6,3 7,7 7,7 5,9 2,8 4,8 5,4 10,2 15,7-1,8 15,4 Lainojen hoitokate 0,0 5,1 6,1 5,9 4,4 2,0 3,3 3,5 6,1 10,8-0,6 4,2 Korolliset velat/käyttökate 0,0 1,5 1,3 1,3 1,8 3,2 2,2 2,0 1,2 0,8-22,7 0,8 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 0,0 2,1 1,7 1,8 2,6 7,2 3,5 3,1 1,5 0,9-4,8 1,0 Maksuvalmius eli likviditeetti Current Ratio 0,0 1,7 1,8 1,8 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,5 1,6 Quick Ratio 0,0 0,8 0,9 0,9 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 0,6 0,8 Cash ratio 0,0 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,0 0,3 Rahoituksen riittävyys Cash Burn 0,0 9,0 20,6 17,3 9,4 4,3 6,9 9,2 10,3 18,1 1,0 17,3 Sivu 22

25 Tase, tilinpäätökset PYSYVÄT VASTAAVAT Kehittämismenot Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sisäiset osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Sisäiset saamiset Muut saamiset ja sijoitukset Sijoitukset ja pitkäaikaiset saamiset yhteensä Leasingomaisuus PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Myyntisaamiset Sisäiset myyntisaamiset Muut sisäiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja rahoitusarvopaperit VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ Sivu 23

26 OMA PÄÄOMA Osake- tai muu peruspääoma Ylikurssi-, vara- ja arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Muut rahastot Kertyneet voittovarat Tilikauden tulos Pääomalainat Taseen oma pääoma yhteensä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Poistoero ja varaukset yhteensä Oman pääoman oikaisut OIKAISTU OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pääomalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Sisäiset velat Muut pitkäaikaiset velat PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT Laskennallinen verovelka Pakolliset varaukset Leasingvastuut Korolliset lyhytaikaiset velat Saadut ennakot Ostovelat Sisäiset ostovelat Muut sisäiset korolliset velat Muut sisäiset korottomat velat Muut korottomat lyhytaikaiset velat LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHT OIKAISTU VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen ulkopuoliset vastuut Henkilöstömäärä keskimäärin Sivu 24

27 Tuloslaskelma, tilinpäätökset LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ Aine- ja tarvikekäyttö Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Laskennallinen palkkakorjaus Liiketoiminnan muut kulut Valmistevaraston lisäys/vähennys KÄYTTÖKATE Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödyk Vaihtuvien vastaavien poikkeukselliset arvonal LIIKETULOS Tuotot osuuksista ja muista sijoituksista Muut korko-ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Kurssierot Sijoitusten ja rahoitusarvopapereiden arvonalen Välittömät verot NETTOTULOS Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut KOKONAISTULOS Poistoeron lisäys (-) /vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) / vähennys ( Laskennallinen palkkakorjaus Käyvän arvon muutokset Muut tuloksen oikaisut TILIKAUDEN TULOS Sivu 25

28 Tunnusluvut tilinpäätös EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Kasvun tunnusluvut Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti 7,4 % 56,8 % 45,2 % 38,6 % 72,5 % 5,7 % -11,2 % 10,3 % 3,1 % ei arvoa Liiketulos Liiketuloksen muutosprosentti -110,9 % -77,1 % 27,1 % -24,9 % 117,2 % 114,2 % -52,9 % 70,8 % 180,8 % ei arvoa Tilikauden tulos Tilikauden tuloksen muutosprosentti -133,3 % -21,9 % 156,9 % -22,2 % 111,1 % -72,8 % 252,4 % 39,4 % 175,6 % ei arvoa Taseen varat Taseen oma pääoma Taseen velat Pääomien tuottoasteiden tunnusluvut Sijoitetun pääoman tuottoprosentti, ROI 0,0 % 20,8 % 33,7 % 20,5 % 31,2 % 15,7 % 56,2 % 29,5 % 18,4 % ei arvoa Oman pääoman tuottoprosentti, ROE -7,6 % 22,7 % 35,8 % 16,9 % 25,5 % 12,8 % 61,1 % 25,9 % 21,7 % ei arvoa Kokonaispääoman tuottoprosentti, ROA 0,0 % 15,1 % 24,7 % 14,8 % 24,9 % 13,9 % 49,2 % 24,2 % 15,4 % ei arvoa Voittomarginaalit eli kannattavuus Tilikauden tulosprosentti -2,1 % 6,7 % 13,5 % 7,7 % 13,7 % 11,2 % 43,6 % 11,0 % 8,7 % -11,8 % Rahoitustulosprosentti 5,2 % 14,4 % 14,8 % 8,6 % 14,8 % 12,0 % 44,1 % 11,5 % 9,4 % -5,9 % Rahoitustulos Liiketulosprosentti -0,1 % 1,3 % 8,8 % 10,2 % 18,8 % 14,9 % 7,4 % 13,9 % 9,0 % -11,5 % Myyntikateprosentti 34,9 % 39,0 % 29,0 % 43,6 % 44,2 % 42,4 % 31,3 % 41,7 % 41,2 % ei arvoa Myyntikate ei arvoa Käyttökateprosentti 7,2 % 9,0 % 10,1 % 11,1 % 19,2 % 15,7 % 7,9 % 14,4 % 9,6 % -5,5 % Käyttökate Pääomien käytön tehokkuus Koko pääoman kiertonopeus 1,7 1,2 1,3 1,2 1,1 0,8 0,9 1,6 1,7 1,6 Käyttöomaisuuden kiertonopeus 3,7 2,7 3,9 3,0 2,9 1,7 4,2 64,6 45,8 59,0 Investointiprosentti -6,7 % 27,2 % -0,9 % 7,0 % -0,3 % 0,8 % -0,2 % -0,4 % 1,2 % ei arvoa Käyttöpääoman kiertonopeus 6,6 4,7 5,9 4,5 2,7 2,4 2,4 2,6 2,5 2,5 Käyttöpääomaprosentti 15,2 % 21,2 % 17,0 % 22,4 % 36,5 % 41,8 % 40,8 % 39,2 % 40,8 % 39,8 % Nettokäyttöpääomaprosentti 10,9 % 15,2 % 26,9 % 20,9 % 29,4 % 37,9 % 79,3 % 47,6 % 45,5 % 49,0 % Myyntisaamisten kiertoaika päivissä 30,3 53,3 41,9 43,3 78,2 52,7 30,1 22,8 22,7 26,5 Ostovelkojen kiertoaika päivissä 57,4 70,3 61,6 95,5 65,5 53,7 28,1 44,4 33,8 25,8 Sivu 26

29 Tunnusluvut tilinpäätös EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% EUR/% Pääomarakenne Omavaraisuusaste 42,4 % 38,9 % 58,3 % 57,9 % 69,9 % 75,7 % 78,8 % 72,3 % 73,0 % 61,8 % Net gearing 0,5 0,5-0,1 0,1 0,0 0,1 0,1-0,2 0,0 0,0 Velkaantumisaste 57,6 % 61,1 % 41,7 % 42,1 % 30,1 % 24,3 % 21,2 % 27,7 % 27,0 % 38,2 % Suhteellinen velkaantuneisuus 34,4 % 50,4 % 31,1 % 34,7 % 26,2 % 28,7 % 24,5 % 17,6 % 15,7 % 23,8 % Nettovelkaprosentti 28,7 % 41,6 % 14,8 % 29,5 % 22,4 % 22,4 % 18,0 % 3,0 % 7,1 % 10,8 % Velkojen hoito Rahoituskulujen hoitokate 6,5 13,3 45,3 46,7 106,9 21,3 69,9 41,9 21,1-7,8 Lainojen hoitokate 0,9-1,2-3,4-2,1 7,2 3,2-5,5 6,4 1,5 ei arvoa Korolliset velat/käyttökate 2,5 2,9 1,3 0,9 0,2 0,7 2,0 0,3 0,7-2,4 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 3,5 1,8 0,9 1,1 0,3 1,0 0,4 0,4 0,7-2,3 Maksuvalmius eli likviditeetti Current Ratio 1,5 1,5 2,2 1,7 2,3 2,9 7,5 4,3 5,3 5,2 Quick Ratio 0,7 0,8 1,4 0,8 1,1 1,1 4,4 1,5 1,5 2,0 Cash Ratio 0,3 0,3 0,7 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 0,8 1,1 Rahoituksen riittävyys Cash Burn 22,2 34,7 65,6 21,3 17,2 27,2 25,8 62,2 34,8 44,8 Tehokkuus Liikevaihto/henkilö Henkilöstökulut/henkilö Käyttökate/henkilö Liiketulos/henkilö Tilikauden tulos/henkilö Sivu 27

30 Kassavirtalaskelmat edellisiltä tilikausilta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Liiketulos Poistot ja arvonalentumiset = Käyttökate /+ Toiminnallisen käyttöpääoman lisäys/vähennys /- Pakollisten varausten lisäys/vähennys = Toimintajäämä Rahoitustuotot Rahoituskulut Verot /- Satunnaiset tuotot/kulut = Rahoitusjäämä /+ Investoinnit (netto) /+ Sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys = Investointijäämä /- Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys/vähennys /- Lyhytaikaisen korollisen vieraan pääoman lisäys/vähennys /- Pääomalainojen lisäys/vähennys /- Oman pääoman maksullinen lisäys/vähennys (pl. Osingonjako) Osingonjako /+ Lainasaamisten lisäys/vähennys = Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa = Sivu 28

31 Graafit Liikevaihdon kehitys Taseen varojen kehitys Omavaraisuusasteen kehitys 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % ,0 % Sivu 29

32 Käyttökateprosentin kehitys 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % ,0 % -5,0 % -10,0 % Liiketulosprosentin kehitys 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % ,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Tilikauden tuloksen kehitys Sivu 30

33 Yhteystiedot Luvussa Oy y-tunnus Asiakaspalaute Tilaukset Puhelin Sivu 31

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.5.2013 Opettaja: Maria Kankaanpaa Nimi ja opintorekisterin numero: l_ Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

Lukusarjat Yritysanalyysi

Lukusarjat Yritysanalyysi Lukusarjat Yritysanalyysi Malliyritys Oy y-tunnus: 1234567-8 www.malliyritys.fi Laatinut: Lukusarjat Oy Viimeinen analysoitu tilinpäätös: 10/ Lukusarjat Yritysanalyysi Sisällysluettelo Yrityksen tiedot

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPAATOSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 12.4.2013 Opettaja; Maria Kankaanpaa. ^ Nimi ja opintorekisterin numero: Vuosikurssi: Paaaine

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010

TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 TILIKAUSIVERTAILU Tilikausilta 2006-2010 Yritys Oy Y- 123456-7 Pvm 31.5.2011 Sisällys Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Tunnusluvut 4 Kustannusrakenneanalyysi 5 Kassavirtalaskelma 6 P-analyysi 7 Terveystodistus

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 6 777 8 43 8 23 8 25 8 11 Myyntikate 3 89 4 262 4 256 4 51 4 262 Käyttökate 1 69 1 95 1 71 1 293 742 Liikevoitto

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 2 23 3 2 257 7 2 449 4 2 4 3 2 284 5 Myyntikate 1 111 4 1 179 7 1 242 3 1 224 9 1 194 5 Käyttökate 15 4 42

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 451 6 576 4 544 8 51 5 495 2 Myyntikate 253 3 299 2 279 281 4 275 3 Käyttökate 29 5 42 7 21 9 33 3 25 1 Liikevoitto

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 484 796 672 165 641 558 679 396 684 42 Myyntikate 79 961 88 519 89 397 15 399 12 66 Käyttökate 16 543 17

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta

Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta Tilinpäätöksen tunnuslukujen tulkinta TILINPÄÄTÖKSEN TUNNUSLUKUJA VOIDAAN LASKEA 1) tuloslaskelmapohjaisesti eli suoriteperusteisesti tai 2) rahoituslaskelmapohjaisesti eli maksuperusteisesti. MITTAAMISEN

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011

Oy Yritys Ab 1.1.2006-31.12.2010 (TALGRAF ESITTELY) Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet, 13.12.2011 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1206 KUM TOT. 1207 KUM TOT. 1208 KUM TOT. 1209 KUM TOT. 1210 KUM

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot

Liikevaihto. Myyntikate. Käyttökate. Liikevoitto. Liiketoiminnan muut tuotot Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 TULOSLASKELMA Liikevaihto 5 435 6 296 6 161 6 159 6 56 Myyntikate 3 442 3 558 4 314 3 842 3 722 Käyttökate 2 292 2 271 3 8 2 525 2

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014

VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus. TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 VAASAN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi ja rahoitus TILINPÄÄTÖSANALYYSI LASK1006 3 op Tentti 20.2.2014 Opettaja: Maria Kankaanpää Nimi ja opintorekisterin numero: / Vuosikurssi: Pääaine

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen

Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Y-Tunnus 2124310-8 Toimitusjohtaja Matti Kokkinen Hallituksen puheenjohtaja Olavi Louko Hallituksen varapuheenjohtaja Tuula Saxholm Jyrki Kasvi Kimmo Oila Pekka Sirviö Reijo Tuori Pekka Vaara

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11)

Perustililuettelo - Asteri kirjanpito (pe11) T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF

KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI. Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi TALGRAF KONSERNI ( 0410 KUM TOT. ) Konserniraportti, 13.8.2009 KONSERNIN ULKOINEN MYYNTI Ympyrä 1= kuluva tilikausi; Ympyrä 2 = edellinen tilikausi KONSERNI TULOS - HUHTIKUU 2010 Oy Yritys 1 Ab Oy Yritys 2 Ab

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin,

Yrityksen rating on AA+ tilinpäätöstiedoin, Rating Alfa Rakennus- ja louhintaliike Toivo Ajalin Kommandiittiyhtiö Lövdalintie 6 10440 Bollsta Lövdalintie 6,10440 Bollsta Tiedot luovutettu 02.02.2017 Puhelin: +358 40 8200583 Telefax: +358 19 2454085

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot