Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05"

Transkriptio

1 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5

2 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Tunnusluvut Tunnuslukugrafiikka Toimialaprofiili 4 Tulkintaohjeet ja selitykset Analyysit perustuvat yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa ostamiensa analyysien pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta tai sen käyttämisestä kolmansia osapuolia koskevissa suhteissa asiakas sitoutuu neuvottelemaan Balance Consulting:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonantajille luottokelpoisuuden toteamiseksi.

3 Balance Analyysi 3 Luokitustoimiala : Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Yrityksen luokitus: B+ (Hyvä). Luokituspisteet Vertailu Vertailu kaikkiin toimialaan Kasvu Kannattavuus Tulos Kaikki Maksuvalmius Toimiala Vakavaraisuus Riskinsietokyky Kokonaispisteet /5 21/5 211/5 212/5 213/5 Luokituspisteet Arvosana A B A B B+ Toimialan luokitus B B B B B Sijoittuminen suhteessa koko yrityskantaan 29/5 21/5 211/5 212/5 213/5 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Sijoittuminen suhteessa toimialaan 29/5 21/5 211/5 212/5 213/5 2 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Osoite Mäkelänkankaantie Neuvoton Puhelin Y tunnus Emoyhtiö Kotipaikka Hamina Perustamisvuosi 1981 Toimitusjohtaja Suntio Kalevi Hallituksen puheenjohtaja Suntio Marko Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Suntio Mika Tikanoja Jaana Toimiala Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen (412) Perustiedot perustuvat viimeisen analysoimamme tilikauden tietoihin. Siten tiedot voivat poiketa tämän päivän tilanteesta.

4 Balance Analyysi 4 Yritysluokituksen määräytyminen Balance Consultingin yritysluokitus mittaa yrityksen liiketaloudellista menestystä suhteessa muihin yrityksiin. Yritystä arvioidaan kuudelta taloudelliselta osa alueelta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky, vrt. edellinen sivu. Tunnusluvut on kuvattu tarkemmin analyysin lopussa olevalla tulkintaohjesivulla. Kukin yritys saa kokonaispisteet asteikolla 1 sekä siihen liittyen kirjainarvosanan A:sta D:hen. Kirjainluokitus määräytyy kymmenen pisteen välein A+:sta (9 1 pistettä) D luokkaan ( 1 pistettä). Balance Consultingin yritysluokitus on dynaaminen. Yrityksen menestystä mitataan osa alueittain suhteessa sekä oman toimialansa keskimääräiseen kehitykseen että koko Balance Consultingin tietokannan yritysten (n. 3 ) keskimääräiseen kehitykseen edeltäneenä vuonna. Vertailu suoritetaan oman kokoluokan muihin yrityksiin. Jos esimerkiksi kannattavuudesta (vertailu kaikkiin) saadut pisteet ovat 32, tällöin 32 % kaikista yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 68 % parempia. Jos maksuvalmiudesta (vertailu toimialaan) saadut pisteet ovat 55, tällöin 55 % toimialan yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 45 % parempia. Yrityksen kokonaispisteet määräytyvät osa aluepisteiden keskiarvona. Suurimmalla osalla (n. 7 %) suomalaisyrityksistä luokituspisteet ovat välillä 3 7. Lisätietoa luokituksesta saa analyysin lopussa olevalta tulkintaohjesivulta sekä osoitteesta Sanallinen analyysi Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n vuoden 213 tilikausi päättyi toukokuussa. Liikevaihto kääntyi jyrkkään nousuun Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n liikevaihto kääntyi päättyneellä tilikaudella jyrkkään nousuun ja liikevaihto 1,9 kertaistui edellisvuoden taantuman jälkeen. Liikevaihtoa kertyi yritykselle 5,6 miljoonaa euroa (3, miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentiksi tuli peräti +86,4%, kun muutosprosentti edellisellä tilikaudella oli vielä miinuksella ( 32,7%). Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 8 tuhatta euroa (25 tuhatta euroa). Investointien määrä ylitti reilusti koko tarkastelujaksoa (21 213) vastaavan laskennallisen korvausinvestointitason, joka keskimääräisten suunnitelmapoistojen perusteella laskien olisi ollut 26 tuhatta euroa. Neljän tilikauden tarkastelujakson keskimääräinen investointaso on ollut 3 tuhatta euroa. Tilikauden investointien ja vuosipoistojen suhde oli 2,2 ja vastaavasti koko tarkastelujaksolta laskettuna 1,2. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat 1,4 prosenttia (,8%). Toiminnan jalostusarvo oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa), joka liikevaihtoon suhteutettuna jalostusasteena oli 22,4 prosenttia (4,1%). Jalostusaste laski näin ollen selvästi edellisvuoden tasosta (17,7 prosenttiyksiköllä).

5 Balance Analyysi 5 Kannattavuus Käyttökate ja kustannusrakenne Liikevaihdon kasvun myötä Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n käyttökate parani hieman edellisestä vuodesta. Käytökatetta kertyi tilikaudella 268 tuhatta euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 2 tuhatta euroa eli,8 %:ia. Vaikka yrityksen rahamääräinen kannattavuus parani, jäi suhteellinen kannattavuus edellistä kautta huomattavasti heikommaksi. Käyttökateprosentti oli 4,8, kun se edellisellä tilikaudella oli 8,9. Käyttökatteen paranemiseen vaikutti osaltaan toimintakulujen liikevaihtoa hitaampi kasvu. Rakennusliike Kalevi Suntio Oy: n käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi lainojen hoitomenot, verot, osingot, sekä investoinnit ja tuotti lisäksi sijoitetulle pääomalle erinomaisen tuoton. Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Vuosi Valmiste varaston lisäys Liiket. muut tuotot Osuus osak. yht. tuloksesta Aine käyttö Ulkopuo liset palvelut Henkilöstö kulut Muut kulut 29/5 42,6,1.. 19,1 12,1 9,8 3,5 12,9 21/5 3,2,1.. 42,7 21,7 25,9 9,7 3,3 211/5 12,,.. 31,2 26,7 19,3 7,1 3,8 212/5 82, ,2 92,9 31,2 9,9 8,9 213/5, ,4 48,1 17,6 4,9 4,8 Käyttö kate Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n rahoitustuotot kääntyivät rahoituskuluiksi. Nettorahoituskuluja kertyi tilkaudelta 4 tuhatta euroa, kun edellisenä vuonna rahoitus tuotti vielä 12 tuhatta euroa voittoa. Nettorahoituskulujen lievä kasvu johtui lähinnä yrityksen rahoituskulujen kasvusta. Korkokulut kasvoivat edellisestä tilikaudesta 5 tuhannella eurolla, joka osaltaan kasvatti rahoituskuluja. Yrityksen nettovelattomuuden ja hyvän vakavaraisuuden ansiosta rahoitusrasite oli matala. Nettorahoituskuluihin kului,1 %:ia liikevaihdosta. Käyttökatteesta nettorahoituskuluihin kului 1,5 %:ia, joten rahoituksen katerasite oli pieni. Taloudellinen tulos Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n nettotulos oli 171 tuhatta euroa ja se heikkeni selvästi edellisestä vuodesta. Tulosheikennystä edelliseen vuoteen kertyi 21 tuhatta euroa eli 1,9 %. Heikentymisestä huolimatta oli tulos edelleen selvästi positiivinen. Yrityksen tuloksen laskun myötä myös suhteellinen kannattavuus heikkeni. Nettotulosprosentti laski tuntuvasti edellisestä tilikaudesta ja se oli 3,1 %:ia liikevaihdosta. Pitkän aikavälin tarkastelussa Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n tuloskunto on ollut hyvä. Viiden viimeisen tilikauden yhteenlaskettu nettotulos on 1,3 miljoonaa euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on ollut 254 tuhatta euroa. Pitkällä aikavälillä tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 16,7 %. Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys Vuosi Liike tulos (%/lv) Rahoitus tulos (%/lv) Netto tulos (%) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) 29/5 12,5 9,7 9,3 45,4 36,9 22,8 21/5 2,5 2,8 1,9 3,2 2,7 344,8 211/5 3,3 3,1 2,6 7, 5,5 16,9 212/5 8,2 7,1 6,4 2,2 15,1 913, 213/5 4,1 3,7 3,1 4,9 3,2 15,2 Osinko suhde (%) Vaikka Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n nettotulos heikkeni hieman edellisestä vuodesta, niin sijoitetun pääoman tuotto oli kuitenkin huomattavasti edellistä kautta parempi. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,9 % kun se edelliseltä tilikaudelta oli 2,2 %. Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n kannattavuus sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna oli erinomainen. Pääoman tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että Yrityksen sijoitetun pääoman määrä oli vähäinen suhteessa toiminnan volyymiin. Tällöin pienelläkin tuloksella voidaan saada aikaan korkea pääoman tuottoaste. Yrityksen oman pääoman tuotto oli erittäin hyvä 3,2 % ja

6 Balance Analyysi 6 kokonaispääoman tuotto tyydyttävä 5,9 %.

7 Balance Analyysi 7 Vakavaraisuus Pääomarakenne Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n omavaraisuusasteessa ei tapahtunut tilikauden aikana oleellisia muutoksia ja omavaraisuusaste pysyi tasoltaan hyvänä 46 %. Tappiopuskureita yrityksellä oli tilikauden lopussa 639 tuhatta euroa. Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit olivat suuret 11,5 % liikevaihdosta, joten ne tukevat hyvin yrityksen jatkuvaa toimintaa. Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n tasesubstanssi oli tilikauden lopussa 639 tuhatta euroa. Tasesubstanssi kasvoi huomattavasti edellisestä vuodesta ja kasvua kertyi 144 tuhatta euroa eli 29,1 %. Tasesubstanssia kasvatti yrityksen 171 tuhannen euron kokonaistulos. Osinkoa tilikauden aikana jaettiin 26 tuhatta euroa, joka vastaavasti vähensi tasevarallisuutta. Taulukko 3: Rahoitusrakenteen kehitys Vuosi Omavaraisuus aste (%) Gearing Suhteellinen velkaantuneisuus (%/lv) Nettorahoituskulut per käyttökate (%) 29/5 75,4 1, 9,4,7 21/5 79, 2, 18,8 6, 211/5 83,2, 9,4 5,4 212/5 47,8, 18,1 4,5 213/5 46,2, 13,3 1,5 Velkaantuneisuus Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus väheni jonkin verran edellisestä tilikaudesta. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 13,3 %, kun se edellisenä tilikautena oli 18,1 %. Yrityksellä ei ollut edellisen vuoden tapaan lainkaan korollista velkaa. Yrityksen velkaantuneisuus väheni selvästi edellisestä tilikaudesta ja se oli tasoltaan erinomainen. Korollisen nettovelan ja oman pääoman suhde eli Net gearing parani ja oli 12. Koska yritys on käytännössä velaton, on sen rahoituksellinen liikkumavara suuri. Tarvittaessa likviditeettiä voi paikata esimerkiksi pankkirahoituksella.

8 Balance Analyysi 8 Likviditeetti ja maksuvalmius Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n Current ratiolla mitattu maksuvalmius (1,2) pysyi edellisen vuoden tyydyttävällä tasolla. Maksuvalmiutta paransi lyhytaikaisen saamisten lyhytaikaisia velkoja huomattavasti nopeampi kasvu. Lyhtyaikaiset saamiset kasvoivat tilikauden aikana 463 tuhatta euroa ja lyhytaikaiset velat 139 tuhatta euroa. Tilikauden lopussa yrityksen rahoistuspuskurit olivat tyydyttävät. Rahavarat, lyhytaikaiset saamiset ja varastot ylittivät lyhtyaikaiset velat 552 tuhannella eurolla. Jatkuvaa maksuvalmiutta tukee lisäksi yrityksen positiivinen tulorahoitus sekä matala velkaantuneisuus. Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n likvidit rahavarat kasvoivat huomattavasti 463 tuhannella eurolla tilikauden aikana. Likvidejä rahavaroja yrityksellä oli tilikauden lopussa 765 tuhatta euroa. Yrityksen kassalikviditeetti oli kohtalainen ja likvideillä rahavaroilla olisi pystytty kattamaan 53 päivän toimintakulut. Myös erittäin hyvä Quick ratio tukee tulkintaa yrityksen vähinäänkin kohtalaisesta kassalikviditeetistä. Toiminnan tehokkuus Rakennusliike Kalevi Suntio Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 23 henkilöä, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 1 henkilöä eli 4,5 %:a. Henkilöstön määrä lisääntyi reippaasti liikevaihdon kasvua (86,4 %) hitaammin. Yrityksen myynnin tehokkuus lisääntyi voimakkaasti edellisestä tilikaudesta. Liikevaihto per henkilö kasvoi 16 tuhannella eurolla eli 78,4 %:lla ja nousi 242 tuhanteen euroon. Myynnin kasvusta huolimatta henkilöstön tehokkuus heikkeni. Henkilöä kohden tuotettu jalostusarvo 54 tuhatta euroa laski edellisestä vuodesta 3 euroa eli,6 %:ia. Henkilöstön tuottavuuden heikentyminen ei heijastunut henkilöstökuluihin. Henkilökulut per henkilö kasvoivat edellisestä vuodesta 2 euroa ja olivat 43 tuhatta euroa. Tuottavuuden laskun ja henkilökulujen kasvun myötä henkilökulujen osuus tuotetusta jalostusarvosta nousi edellisen vuoden 77,8 %:sta 78,6 %:iin. Sekä liiketulos että nettotulos per henkilö olivat laskussa. Henkilöä kohden laskettu liiketulos oli 1 tuhatta euroa ja nettotulos 7 tuhatta euroa. Myyntisaamisten perintä tehostui. Myyntisaamisten kiertoaika nopeutui huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Yrityksen asiakkaat saivat keskimäärin 2 päivän maksuajan. Edellisenä vuonna maksuaikaa annettiin 77 päivää. Myyntisaamisia oli tilikauden lopussa 35 tuhatta euroa. Saamisiin sitoutui varoja 322 tuhatta euroa edellistä vuotta vähemmän. Ostovelkojen maksatus hidastui. Ostovelkojen kiertoaika kasvoi selvästi edellisestä tilikaudesta. Yritys sai tavarantoimittajiltaan keskimäärin 45 päivän maksuajan, kun edellisenä vuonna maksuaikaa saatiin 26 päivää. Varastointi tehostui huomattavasti edellisestä tilikaudesta. Varastoon sitoutui pääomaa tilikauden lopussa 2,7 miljoonaa euroa eli 49,2 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna varasto sitoi pääomaa 2,7 miljoonaa euroa eli 9,2 %.

9 Balance Analyysi 9 Tuloslaskelma 21/5 211/5 212/5 213/5 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Liikevaihto 3 2 1, , , , + Valmistevaraston lisäys 96 3, , ,1 45,8 + Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 1, Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Ainekäyttö , , , ,4 Ulkopuoliset palvelut , , , ,1 Henkilöstökulut , , , ,6 Liiketoiminnan muut kulut 291 9, , , ,9 Käyttökate 98 3, , , ,8 Suunnitelman mukaiset poistot 24,8 21,5 21,7 37,7 Arvon alentumiset Liiketulos 74 2, , , ,1 + Osinkotuotot Muut korko ja rahoitustuotot 1, 2, 12,4 1, + Kirjatut valuuttakurssierot Korko ja muut rahoituskulut 5,2 7,2.. 5,1 Sijoitusten ja arvopapereiden arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Välittömät verot 21,7 4,9 65 2,2 56 1, Nettotulos 58 1, , , ,1 + Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnainen osakkuusyhtiötulos Konserniavustukset Kokonaistulos 58 1, , , ,1 Vapaaehtoisten varausten kasvu Poistoerot Muut oikaisuerät Vähemmistön osuus tuloksesta Kirjanpidon tulos 58 1, , , ,1 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 167 t. euroa 222 t. euroa 136 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 49 t. euroa 51 t. euroa 55 t. euroa 54 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 43 t. euroa 43 t. euroa 42 t. euroa 43 t. euroa Käyttökate / henkilö 5 t. euroa 8 t. euroa 12 t. euroa 12 t. euroa Liiketulos / henkilö 4 t. euroa 7 t. euroa 11 t. euroa 1 t. euroa Nettotulos / henkilö 3 t. euroa 6 t. euroa 9 t. euroa 7 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,1 1,2 1,3 1,3 t. euroa 5 Liikevaihto / henkilö 3, Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 4 3 2, 2 1, 1 27/5 29/5 211/5 213/5, 27/5 29/5 211/5 213/5

10 Balance Analyysi 1 Tase vastaavaa 21/5 211/5 212/5 213/5 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Perustamis ja tutkimusmenot Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet 2,1 2,1 6,2.. Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto 73 2,1 62 2,2 62 1, ,7 Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset työt Aineelliset hyödykkeet yhteensä 75 2,2 64 2,3 68 1, ,7 Pitkäaikaiset sijoitukset Sisäiset osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Sisäiset saamiset Muut saamiset Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä Taseen ulkopuoliset vastuut Arvostuserät ja poistoero Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet , , , ,4 Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto omaisuus 121 3, Vaihto omaisuus yhteensä , , , ,4 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Pitkäaikaiset muut saamiset Pitkäaikaiset saamiset yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset 44 12, , ,6 35 7,5 Siirtosaamiset 36 1,1 18,7 47 1,2 36,9 Lainasaamiset 1,.. 1,.. Lyhytaikaiset muut saamiset 1, ,1 19 2,7 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , , , 45 11,1 Rahoitusomaisuus arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , ,8 32 8, ,8 Vastaavaa yhteensä , , , ,

11 Balance Analyysi 11 Tase vastattavaa 21/5 211/5 212/5 213/5 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Oma pääoma Osakepääoma 67 2, 67 2,4 67 1,8 67 1,6 Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Muu sidottu oma pääoma Edellisien tilikausien voitto / tappio 2 58, , ,2 42 9,9 Tilikauden voitto / tappio 58 1, , ,1 17 4,2 Oma pääoma yhteensä , , , ,7 Pääomalainat Oman pääoman oikaisu Muut pääoman luonteiset erät Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Erittelemätön tilinpäätössiirtokertymä Tilinpäätössiirrot yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä 25,7 25,9 25,7 25,6 Taseen ulkopuoliset vastuut Laskennallinen verovelka Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Pitkäaikaiset ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta 44 1, Lyhytaikaiset eläkelainat Tilauksista saadut ennakot , , , , Ostovelat 26 7,6 9 3, , ,3 Siirtovelat 185 5,4 22 8, 27 5, ,7 Rahoitusvekselit Muut lyhytaikaiset velat 5 1,5 81 2,9 25,7 23,6 Lyhytaikaiset velat yhteensä , , , ,7 Vastattavaa yhteensä , , , ,

12 Balance Analyysi 12 Taserakenne Omaisuuden rakenne 5 t. euroa Aineet. hyödykkeet Aineel. hyödykkeet Sijoitukset Muut erät Vaihto omaisuus Pitkäaik. saamiset Lyhytaik. saamiset Likvidit rahavarat 1 29/5 21/5 211/5 212/5 213/5 Pääomarakenne Oma pääoma Muut erät Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat 1 29/5 21/5 211/5 212/5 213/5

13 Balance Analyysi 13 Kassavirtalaskelma 21/5 211/5 212/5 213/5 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Liikevaihto , , , ,6 Myyntisaamisten kasvu 8 2,3 29 5, 396 7, ,5 Osatuloutussaamisten kasvu Saatujen ennakkomaksujen kasvu , , ,7 63 1,1 Myynnin kassatulot , , , , + Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 1,.... Aineostot , , , ,3 + Ostovelkojen kasvu 163 4,7 17 4, 194 3, ,7 Ennakkomaksujen lisäys Henkilöstökulut , , , ,8 Ulkopuoliset palvelut , , , ,9 Muut lyhytvaikutteiset kulut yhteensä 291 8, , , ,7 + Siirtyvien erien lisäys 182 5,2 83 2, 98 1,9 5,1 + Pakollisten varausten lisäys Valmistus omaan käyttöön Toimintajäämä , ,9 27, ,9 + Rahoitustuotot 1, 2, 12,2 1, Rahoituskulut 5,1 7,2.. 5,1 Verot 21,6 4 1, 65 1,3 56 1, Osingot 2 5, , ,7 26,4 + Konserniavustukset Satunnaiset tuotot kulut Rahoitusjäämä 27 7, , ,3 69 1,4 Investoinnit 6,2 1,2 25,5 8 1,4 Sijoitusten ja pitkäaik. saamisten muutos Erittelemättömät investoinnit Investointijäämä 264 7, , , ,1 + Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys 178 5,1 44 1, Pääomalainojen lisäys Oman pääoman lisäys.... 1,.. + Rahavarojen lisäys 85 2,4 14 2, , ,9 + Muiden lyhytaikaisten saamisten lisäys 1, 1, 44,9 65 1,1 + Oikaisuerät.... 1,.. Kassalaskelman tasaus , Kassavirtapohjaisia tunnuslukuja Rahoituskulujen hoitokate 54,6 21,5, 122,8 Investointien tulorahoitus ,3 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (kassavirta),2 vuotta milj. euroa 1, Toimintajäämä milj. euroa 1, Investointijäämä,, 1, 1, 27/5 29/5 211/5 213/5 2, 27/5 29/5 211/5 213/5

14 Balance Analyysi 14 Tunnusluvut 21/5 211/5 212/5 213/5 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Toiminnan laajuus Liikevaihto 3 2 1, , , , Liikevaihdon kasvuprosentti 61,9 48, 32,7 86,4 Investoinnit 6,2 1,2 25,8 8 1,4 Vastaavaa yhteensä Henkilökunta keskimäärin 18 hlö 2 hlö 22 hlö 23 hlö Kannattavuus Käyttökate 98 3, , , ,8 Liiketulos 74 2, , , ,1 Rahoitustulos 83 2, , ,1 28 3,7 Nettotulos 58 1, , , ,1 Pääoma ja sen tuotto Pääoman kiertonopeus,9 1,4,9 1,4 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) Korolliset velat 44 1, Tasesubstanssi Taloudellinen lisäarvo (EVA) 119 4, 18,4 88 3, 132 2,4 Painotettu pääoman kustannus (WACC) 7,8 6,3 8,1 7, Sijoitetun pääoman tuotto (%) 3,2 7, 2,2 4,9 Koko pääoman tuotto (%) 2,3 4,8 7,9 5,9 Oman pääoman tuotto (%) 2,7 5,5 15,1 3,2 Rahoituksen riittävyys Korkokate ,6 Nettorahoituskulut / käyttökate (%) 6, 5,4 4,5 1,5 Nettorahoituskulut / liikevaihto (%),2,2,4,1 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika,5 vuotta, vuotta, vuotta, vuotta Rahoitusrakenne Omavaraisuusaste (%) 79, 83,2 47,8 46,2 Gearing (%) 2,,,, Velkaantumisaste,,,, Nettovelkaantumisaste 1, 1,1,6 1,2 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 18,8 9,4 18,1 13,3 Korkorasite (%),2,2,4,1 Korkokulut / korolliset velat (%) 3,6 31,7,, Käyttöpääoma ja käyttöpääomien kiertoajat Käyttöpääoma 219 7,3 96 2,2 29 9, ,5 Nettokayttöpääoma , , , ,9 Myyntisaamisten kiertoaika 53 vrk 19 vrk 77 vrk 2 vrk Ostovelkojen kiertoaika 49 vrk 13 vrk 26 vrk 45 vrk Ainevaraston kiertoaika Valmistevaraston kiertoaika 13 vrk 29 vrk 659 vrk 247 vrk Koko vaihto omaisuuden kiertoaika 154 vrk 29 vrk 659 vrk 247 vrk Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) 25,8 5,5 9,2 49,2 Maksuvalmius Quick ratio 4,8 6,3 2, 1,7 Current ratio 2,6 4, 1,1 1,2 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö 167 t. euroa 222 t. euroa 136 t. euroa 242 t. euroa Jalostusarvo / henkilö 49 t. euroa 51 t. euroa 55 t. euroa 54 t. euroa Henkilöstökulut / henkilö 43 t. euroa 43 t. euroa 42 t. euroa 43 t. euroa Käyttökate / henkilö 5 t. euroa 8 t. euroa 12 t. euroa 12 t. euroa Liiketulos / henkilö 4 t. euroa 7 t. euroa 11 t. euroa 1 t. euroa Nettotulos / henkilö 3 t. euroa 6 t. euroa 9 t. euroa 7 t. euroa Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,1 1,2 1,3 1,3 Muita taloudellisia tunnuslukuja Jalostusarvo / liikevaihto (%) 29,2 23, 4,1 22,4 Vienti / liikevaihto (%)

15 Balance Analyysi 15 Tunnuslukugrafiikka (yrityksen tilinpäätösajankohdan mukaan esitettynä) t. euroa 8 Liikevaihto (norm) 1 Liikevaihdon kasvuprosentti /5 29/5 211/5 213/5 8 27/5 29/5 211/5 213/5 Käyttökate (%) Nettotulos (%) /5 29/5 211/5 213/5 2 27/5 29/5 211/5 213/5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) /5 29/5 211/5 213/5 27/5 29/5 211/5 213/5 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Current ratio /5 29/5 211/5 213/5 27/5 29/5 211/5 213/5

16 Balance Analyysi 16 Toimialaprofiili Tunnusluku / riskiluokat Heikko Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti Investoinnit / liikevaihto (%) Henkilökunta keskimäärin Toiminnan tehokkuus Pääoman kiertonopeus Jalostusarvo / liikevaihto (%) Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) Ainevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Kannattavuus Käyttökate (%) Liiketulos (%) Rahoitustulos (%) Nettotulos (%) Rahoitusrakenne Gearing (%) Net Gearing (%) Omavaraisuusaste (%) Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Nettovelkaantumisaste Vieraan pääoman takaisinmaksuaika Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) Nettorahoituskulut / käyttökate (%) Investointien omarahoitus (%) Korkorasite (%) Korkokulut / korolliset velat (%) Painotettu pääoman kustannus (WACC) Pääoman tuottoprosentit Sijoitetun pääoman tuotto (%) Koko pääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Taloudellinen lisäarvo (%) Käyttöpääomaprosentit Käyttöpääoma (%) Nettokäyttöpääoma (%) Maksuvalmius Current ratio Quick ratio Ostovelkojen kiertoaika Myyntisaamisten kiertoaika Vaakapylväät kuvaavat yritystä suhteessa toimialaan. Vertailutoimialasta on käytetty viimeisiä saatavilla olevia mediaanitietoja.

17 Balance Analyysi 17 Tulkintaohjeet ja selitykset Tilinpäätösanalyysi Tilinpäätösanalyysi on tehty Yritystutkimus ry:n suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Balance Luokituksen vertailutoimialassa on vähintään 3 yritystä. Analyysin toimialavertailuissa on normaalisti vähintään 9 vertailuyritystä. Balance Consulting:n laskema taloudellinen lisäarvo vastaa soveltaen EVA lukua. Tulkittu tilinpäätösanalyysi ja siihen liittyvä luokitus Sanallisesti tulkittu tilinpäätösanalyysi on tehty Balance Consulting:n tähän tarkoitukseen suunnittelemalla ohjelmistolla. Ohjelmiston sääntökanta koostuu noin 5 säännöstä ja sen tuottama analyysi vastaa tilinpäätösanalyytikon vastaavia analyysejä. Ohjelmisto tuottaa myös yrityksen kokonaistaloudellista tilaa ja kehitystä kuvaavan taloudellisen luokituksen. Seuraavassa taulukossa on esitetty luokituksen luokkarajat sekä eri tunnuslukualueet. Toiminnan tunnuspiirre Kasvu Toiminnan tunnuspiirre Liikevaihdon kasvu (%) (kolmen vuoden keskiarvo) Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (%) Tulos Nettotulos ennen veroja (%) Maksuvalmius Current ratio Vakavaraisuus Omavaraisuusaste (%) Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z luku (kertoimet päivitetty) Arvosana Arvosana Alaraja Yläraja Erinomainen A+, A ja A 7 1 Hyvä B+ ja B 5 7 Tyydyttävä B ja C+ 3 5 Välttävä C ja C 1 3 Heikko D 1 Huomio Balance Consultingin luokitusta on muutettu 211. Luokituksessa yrityksen menestys suhteutetaan sekä oman toimialan että kaikkiin tietokantamme yrityksiin. Vertailussa käytetään saman kokoluokan yrityksiä. Luokituksessa yritysten saamat pisteet jakautuvat entistä tasaisemmin välille 1, normaalijakauman mukaisesti. Näin erottelukyky parantuu ääripäissä, hyvissä ja huonoissa yrityksissä. Lisätietoa luokituksesta ja analyysistä osoitteesta Tunnuslukugrafiikat Kuvioissa pystypylväät esittävät tarkasteltavan yrityksen arvoja. Toimialan mediaanit, ylä ja alakvartiilit on esitetty värillisin käyrin. Kuviossa sininen esittää 75 %:n fraktiilin, vihreä 5 %:n ja punainen 25 %:n. Eli ylimmän viivan yläpuolella on 25 % yrityksistä, keskimmäisen yläpuolella 5 % ja alimman alapuolella 25 % yrityksistä.

18 Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys ja talousjohdolle. Balance Consulting tarjoaa ratkaisun, kun tarpeesi on: * Tunnusluvut ja luokitukset * Taloudelliset analyysit * Toimiala ja yritysjoukkovertailut Lisätietoa palveluista: Osta raportit osoitteesta: tietopalvelut.kauppalehti.fi Balance Consulting PL 73 Puh Alvar Aallon katu 3 C, 1 Helsinki 11 Helsinki Faksi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004

SUOMINEN. Vuosikertomus 2004 SUOMINEN 2004 Vuosikertomus 2004 Taloudellinen informaatio Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. julkaistaan 27.4.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.6. julkaistaan 25.7.2005 Osavuosikatsaus 1.1. 30.9. julkaistaan 26.10.2005

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002

TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2002 TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.22 SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus...2 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 27 Konsernin tuloslaskelma...29 Konsernin tase...3 Konsernin rahoituslaskelma... 31 Finnair Oyj:n

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot