Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11"

Transkriptio

1 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11

2 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma Tunnusluvut Tunnuslukugrafiikka Toimialaprofiili 4 Tulkintaohjeet ja selitykset Analyysit perustuvat yksinomaan yritysten julkistamiin tilinpäätöstietoihin. Balance Consulting vastaa Yritystutkimus ry:n ohjeiden mukaan tehdyistä oikaisuista ja tilinpäätösanalyysista. Balance Consulting ei vastaa yritysten julkistamien tilinpäätöstietojen oikeellisuudesta. Asiakas vastaa ostamiensa analyysien pohjalta mahdollisesti tehtyjen päätösten ja taloudellisten sitoumusten välittömistä ja välillisistä seuraamuksista. Asiakas sitoutuu noudattamaan periaatetta, että analyysit on tarkoitettu asiakkaan sisäiseen käyttöön, ja olemaan luovuttamatta niitä kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole sovittu. Analyysitiedon julkistamisesta tai sen käyttämisestä kolmansia osapuolia koskevissa suhteissa asiakas sitoutuu neuvottelemaan Balance Consulting:n kanssa etukäteen. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus luovuttaa analyysitiedot luottamuksellisesti luotonantajille luottokelpoisuuden toteamiseksi.

3 Balance Analyysi 3 Luokitustoimiala : Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat) (45321) Yrityksen luokitus: A (Erinomainen). Luokituspisteet Vertailu Vertailu kaikkiin toimialaan Kasvu 63 8 Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus 1 1 Riskinsietokyky Kokonaispisteet /11 21/11 211/11 212/11 Luokituspisteet Arvosana B+ A A A Toimialan luokitus B B B B. 1 8 Sijoittuminen suhteessa koko yrityskantaan Kaikki Toimiala 29/11 21/11 211/11 212/ Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Sijoittuminen suhteessa toimialaan 29/11 21/11 211/11 212/11 2 Kasvu Kannattavuus Tulos Maksuvalmius Vakavaraisuus Riskinsietokyky Osoite Vanhanradankatu Lahti Puhelin Y tunnus Emoyhtiö Kotipaikka Lahti Perustamisvuosi 1991 Toimitusjohtaja Kosonen Jyrki Hallituksen puheenjohtaja Vasara Seppo Hallituksen jäsenet Tilintarkastajat Kosonen Jyrki Nykänen Vesa Toimiala Moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppa (pl. renkaat) (45321) Perustiedot perustuvat viimeisen analysoimamme tilikauden tietoihin. Siten tiedot voivat poiketa tämän päivän tilanteesta.

4 Balance Analyysi 4 Yritysluokituksen määräytyminen Balance Consultingin yritysluokitus mittaa yrityksen liiketaloudellista menestystä suhteessa muihin yrityksiin. Yritystä arvioidaan kuudelta taloudelliselta osa alueelta, jotka ovat kasvu, kannattavuus, tulos, maksuvalmius, vakavaraisuus ja riskinsietokyky, vrt. edellinen sivu. Tunnusluvut on kuvattu tarkemmin analyysin lopussa olevalla tulkintaohjesivulla. Kukin yritys saa kokonaispisteet asteikolla 1 sekä siihen liittyen kirjainarvosanan A:sta D:hen. Kirjainluokitus määräytyy kymmenen pisteen välein A+:sta (9 1 pistettä) D luokkaan ( 1 pistettä). Balance Consultingin yritysluokitus on dynaaminen. Yrityksen menestystä mitataan osa alueittain suhteessa sekä oman toimialansa keskimääräiseen kehitykseen että koko Balance Consultingin tietokannan yritysten (n. 3 ) keskimääräiseen kehitykseen edeltäneenä vuonna. Vertailu suoritetaan oman kokoluokan muihin yrityksiin. Jos esimerkiksi kannattavuudesta (vertailu kaikkiin) saadut pisteet ovat 32, tällöin 32 % kaikista yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 68 % parempia. Jos maksuvalmiudesta (vertailu toimialaan) saadut pisteet ovat 55, tällöin 55 % toimialan yhtiöistä on ollut yritystä heikompia ja loput 45 % parempia. Yrityksen kokonaispisteet määräytyvät osa aluepisteiden keskiarvona. Suurimmalla osalla (n. 7 %) suomalaisyrityksistä luokituspisteet ovat välillä 3 7. Lisätietoa luokituksesta saa analyysin lopussa olevalta tulkintaohjesivulta sekä osoitteesta Sanallinen analyysi Akku Ässä Oy:n vuoden 212 tilikausi päättyi marraskuussa. Liikevaihto kasvuun Akku Ässä Oy:n liikevaihto kääntyi vuoden tauon jälkeen selvään kasvuun. Liikevaihtoa kertyi yritykselle 1,7 miljoonaa euroa(1,5 miljoonaa euroa). Liikevaihdon kasvuprosentiksi tuli +14,%, kun muutosprosentti edellisellä tilikaudella oli vielä miinuksella ( 4,6%). Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit jäivät 4 tuhanteen euroon ( 11 tuhatta euroa). Investointien määrä alitti koko tarkastelujaksoa (29 212) vastaavan korvausinvestointitason, joka keskimääräisten suunnitelmapoistojen perusteella laskien olisi ollut 7 tuhatta euroa. Neljän tilikauden tarkastelujakson keskimääräinen investointaso on ollut 1 tuhatta euroa. Myös pitkän aikavälin investoinnit alittavat näin ollen korvausinvestointitason. Tilikauden investointien ja vuosipoistojen suhde oli,8 ja vastaavasti koko tarkastelujaksolta laskettuna,2. Liikevaihtoon suhteutettuna investoinnit olivat,2 prosenttia (,8%). Toiminnan jalostusarvo oli 559 tuhatta euroa (464 tuhatta euroa), joka liikevaihtoon suhteutettuna jalostusasteena oli 33,5 prosenttia (31,7%). Jalostusaste nousi näin ollen hivenen edellisvuoden tasosta (1,8 prosenttiyksiköllä).

5 Balance Analyysi 5 Kannattavuus Käyttökate ja kustannusrakenne Liikevaihdon kasvun myötä Akku Ässä Oy:n käyttökate parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Käytökatetta kertyi tilikaudella 279 tuhatta euroa, jossa lisäystä edelliseen vuoteen oli 71 tuhatta euroa eli 34,1 %:ia. Myös yrityksen suhteellinen kannattavuus parani selvästi, sillä käyttökateprosentti nousi edellisen kauden 14,2 %:sta 16,7 %:iin. Käyttökatteen paranemiseen vaikutti osaltaan toimintakulujen liikevaihtoa hitaampi kasvu. Akku Ässä Oy:n käyttökate oli tasoltaan erinomainen. Se kattoi verot sekä investoinnit ja tuotti lisäksi sijoitetulle pääomalle erinomaisen tuoton. Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta Vuosi Valmiste varaston lisäys Liiket. muut tuotot Osuus osak. yht. tuloksesta Aine käyttö Ulkopuo liset palvelut Henkilöstö kulut Muut kulut 29/11.. 2,1.. 56,7.. 16,1 15,4 14, 21/11.. 1,4.. 62,7, 14,2 12,6 11,8 211/11.. 1,5.. 56,5.. 17,5 13,2 14,2 212/11.. 1,5.. 56,9, 16,7 11,1 16,7 Käyttö kate Akku Ässä Oy:n rahoitus ei aiheuttanut yritykselle ylimääräisiä tuottoja tai kuluja. Nettorahoitustuottojen ja kulujen erotus oli tilikaudella pyöreä nolla. Edellisenä vuonna.}.} null Koska yrityksen nettorahoitustuotot olivat nollatasolla ei rahoitus rasittanut yhtiön tulosta. Taloudellinen tulos Akku Ässä Oy:n nettotulos parani tuntuvasti edellisestä vuodesta. Nettotulosta kertyi tilikaudelta 27 tuhatta euroa, jossa tulosparannusta edelliseen vuoteen oli 58 tuhatta euroa eli 38,9 %. Myös yrityksen suhteellinen kannattavuus parani selvästi, sillä nettotulosprosentti nousi edellisen kauden 1,2 %:sta 12,4 %:iin. Nettotulosprosentti oli koko tarkastelujakson paras. Pitkän aikavälin tarkastelussa Akku Ässä Oy:n tuloskunto on ollut erinomainen. Neljän viimeisen tilikauden yhteenlaskettu nettotulos on 68 tuhatta euroa, jolloin keskimääräinen vuositulos on ollut 152 tuhatta euroa. Pitkällä aikavälillä tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 29,8 %. Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys Vuosi Liike tulos (%/lv) Rahoitus tulos (%/lv) Netto tulos (%) Sijoitetun po:n tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) 29/11 13,3 1,6 9, /11 11,3 8,9 8,3 39,3 29, 46,9 211/11 13,7 1,6 1,2 4,2 29, /11 16,4 12,7 12,4 47,5 35,8.. Osinko suhde (%) Akku Ässä Oy:n hyvä tuloskehitys heijastui myös pääoman tuottoon. Sijoitetun pääoman tuotto nousi tuntuvasti edellisen vuoden 4,2 %:sta 47,5 %:iin. Akku Ässä Oy:n kannattavuus sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna oli erinomainen. Pääoman tuottoa arvioitaessa on kuitenkin huomioitava, että Yrityksen sijoitetun pääoman määrä oli vähäinen suhteessa toiminnan volyymiin. Tällöin pienelläkin tuloksella voidaan saada aikaan korkea pääoman tuottoaste. Yrityksen oman pääoman tuotto oli erinomainen 35,8 % ja kokonaispääoman tuotto erinomainen 36,8 %.

6 Balance Analyysi 6 Vakavaraisuus Pääomarakenne Akku Ässä Oy:n omavaraisuusaste parani jonkin verran edellisestä vuodesta (3,3 % yksikköä) ja se oli tasoltaan erinomainen 79 %. Tappiopuskureita yrityksellä oli tilikauden lopussa 631 tuhatta euroa. Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit olivat suuret 37,8 % liikevaihdosta, joten ne tukevat hyvin yrityksen jatkuvaa toimintaa. Akku Ässä Oy:n tasesubstanssi oli tilikauden lopussa 631 tuhatta euroa. Tasesubstanssi kasvoi selvästi edellisestä vuodesta ja kasvua kertyi 15 tuhatta euroa eli 2, %. Tasesubstanssia kasvatti osaltaan yrityksen 27 tuhannen euron kokonaistulos. Taulukko 3: Rahoitusrakenteen kehitys Vuosi Omavaraisuus aste (%) Gearing Suhteellinen velkaantuneisuus (%/lv) Nettorahoituskulut per käyttökate (%) 29/11 62,6, 19,4, 21/11 75,, 1,3,2 211/11 75,8, 11,5,1 212/11 79,1, 1,, Velkaantuneisuus Akku Ässä Oy:n suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 1, %. Yrityksellä ei ollut edellisen vuoden tapaan lainkaan korollista velkaa. Yrityksen velkaantuneisuus heikkeni jonkin verran edellisestä tilikaudesta, mutta se oli edelleen tasoltaan erinomainen. Korollisen nettovelan ja oman pääoman suhde eli Net gearing oli 18. Koska yritys on käytännössä velaton, on sen rahoituksellinen liikkumavara suuri. Tarvittaessa likviditeettiä voi paikata esimerkiksi pankkirahoituksella.

7 Balance Analyysi 7 Likviditeetti ja maksuvalmius Akku Ässä Oy:n maksuvalmius parani huomattavasti edellisestä tilikaudesta ja se oli Current ratiolla mitattu erinomainen 4,5. Tilikauden lopussa yrityksen rahoituspuskurit olivat erinomaiset, sillä rahavarat, lyhytaikaiset saamiset ja varastot ylittivät lyhtyaikaiset velat 581 tuhannella eurolla. Jatkuvaa maksuvalmiutta tukee lisäksi yrityksen positiivinen tulorahoitus sekä matala velkaantuneisuus. Akku Ässä Oy:n likvidit rahavarat supistuivat selvästi 95 tuhannella eurolla tilikauden aikana. Likvidejä rahavaroja oli tilikauden lopussa 111 tuhatta euroa. Tilikauden lopun perusteella yrityksen kassatilanne oli vain tyydyttävä, sillä likvideillä rahavaroilla olisi pystytty kattamaan vain 29 päivän toimintakulut. Vaikka kassalikviditeetti vaikuttaakin vain kohtalaiselta, niin yrityksen kassavalmius Quick ratiolla mitattuna oli kuitenkin erittäin hyvä 1,9. Toiminnan tehokkuus Tietoa Akku Ässä Oy:n henkilöstömäärästä ei ollut analyysin tehtäessä käytettävissä, joten henkilöstöperusteisia tunnuslukuja ei ole voitu laskea. Myyntisaamisten perintä hidastui. Myyntisaamisten kiertoaika kasvoi selvästi edellisestä tilikaudesta. Yrityksen asiakkaat saivat keskimäärin 46 päivän maksuajan. Edellisenä vuonna maksuaikaa annettiin 18 päivää. Myyntisaamisia oli tilikauden lopussa 211 tuhatta euroa. Saamiset sitoivat varoja 14 tuhatta euroa edellistä vuotta enemmän. Ostovelkojen maksatus tehostui. Ostovelkojen kiertoaika nopeutui selvästi edellisestä tilikaudesta. Yritys sai tavarantoimittajiltaan keskimäärin 21 päivän maksuajan, kun edellisenä vuonna maksuaikaa saatiin 36 päivää. Varastoinnin tehokkuudessa ei tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden aikana. Varastoihin sitoutui pääomaa tilikauden lopussa 427 tuhatta euroa eli 25,6 % liikevaihdosta. Edellisenä vuonna varastot sitoivat 366 tuhatta euroa, joka on 25, % liikevaihdosta.

8 Balance Analyysi 8 Tuloslaskelma 29/11 21/11 211/11 212/11 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Liikevaihto , , , , + Valmistevaraston lisäys Liiketoiminnan muut tuotot 27 2,1 21 1,4 22 1,5 25 1,5 + Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Ainekäyttö , , , ,9 Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut 22 16, , , ,7 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,1 Käyttökate , , , ,7 Suunnitelman mukaiset poistot 9,7 8,5 6,4 5,3 Arvon alentumiset Liiketulos , , , ,4 + Osinkotuotot Muut korko ja rahoitustuotot Kirjatut valuuttakurssierot Korko ja muut rahoituskulut Sijoitusten ja arvopapereiden arvonalentumiset Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta Välittömät verot 43 3,4 46 3, 53 3,6 67 4, Nettotulos 124 9, , , ,4 + Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnainen osakkuusyhtiötulos Konserniavustukset Kokonaistulos 124 9, , , ,4 Vapaaehtoisten varausten kasvu Poistoerot Muut oikaisuerät Vähemmistön osuus tuloksesta Kirjanpidon tulos 124 9, , , ,4 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Käyttökate / henkilö Liiketulos / henkilö Nettotulos / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,9 1,8 1,8 2, t. euroa 4 Liikevaihto / henkilö 2, Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) , /11 29/11 21/11 211/11 212/11, 28/11 29/11 21/11 211/11 212/11

9 Balance Analyysi 9 Tase vastaavaa 29/11 21/11 211/11 212/11 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Perustamis ja tutkimusmenot Liikearvot Muut aineettomat hyödykkeet 2,3 1,2 1,1.. Aineettomat hyödykkeet yhteensä 2,3 1,2 1,1.. Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 26 4, 21 3,3 18 2,6 13 1,6 Keskeneräiset työt Aineelliset hyödykkeet yhteensä 26 4, 21 3,3 18 2,6 13 1,6 Pitkäaikaiset sijoitukset Sisäiset osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Sisäiset saamiset Muut saamiset 2,3 3,5 3,4 3,4 Pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 2,3 3,5 3,4 3,4 Taseen ulkopuoliset vastuut Arvostuserät ja poistoero Vaihtuvat vastaavat Vaihto omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet / tavarat Muu vaihto omaisuus , , , ,5 Vaihto omaisuus yhteensä , , , ,5 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset myyntisaamiset Pitkäaikaiset lainasaamiset Pitkäaikaiset muut saamiset 44 6,7 44 6,9 3 4,3 34 4,3 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 44 6,7 44 6,9 3 4,3 34 4,3 Lyhytaikaiset saamiset Lyhytaikaiset myyntisaamiset 94 14, ,5 71 1, ,4 Siirtosaamiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset muut saamiset 1, Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 95 14, ,5 71 1, ,4 Rahoitusomaisuus arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset , , , ,9 Vastaavaa yhteensä 653 1, 636 1, 694 1, 798 1,

10 Balance Analyysi 1 Tase vastattavaa 29/11 21/11 211/11 212/11 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Oma pääoma Osakepääoma 8 1,2 8 1,3 8 1,2 8 1, Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Muut rahastot Muu sidottu oma pääoma Edellisien tilikausien voitto / tappio , , , ,1 Tilikauden voitto / tappio , , , ,9 Oma pääoma yhteensä 49 62, , , ,1 Pääomalainat Oman pääoman oikaisu Muut pääoman luonteiset erät Tilinpäätössiirtojen kertymä Kertynyt poistoero Vapaaehtoiset varaukset Erittelemätön tilinpäätössiirtokertymä Tilinpäätössiirrot yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä Taseen ulkopuoliset vastuut Laskennallinen verovelka Vieras pääoma Pitkäaikaiset velat Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Pitkäaikaiset ostovelat Muut pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikaiset eläkelainat Tilauksista saadut ennakot Ostovelat , 74 11, ,7 59 7,4 Siirtovelat Rahoitusvekselit Muut lyhytaikaiset velat 81 12, , , ,5 Lyhytaikaiset velat yhteensä , , , ,9 Vastattavaa yhteensä 653 1, 636 1, 694 1, 798 1,

11 Balance Analyysi 11 Taserakenne Omaisuuden rakenne 8 t. euroa Aineet. hyödykkeet Aineel. hyödykkeet Sijoitukset Muut erät Vaihto omaisuus Pitkäaik. saamiset Lyhytaik. saamiset Likvidit rahavarat /11 21/11 211/11 212/11 Pääomarakenne Oma pääoma Muut erät Pitkäaikaiset velat Lyhytaikaiset velat /11 21/11 211/11 212/11

12 Balance Analyysi 12 Kassavirtalaskelma 29/11 21/11 211/11 212/11 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Liikevaihto , , , ,2 Myyntisaamisten kasvu.. 11,7 35 2,3 14 9,2 Osatuloutussaamisten kasvu Saatujen ennakkomaksujen kasvu Myynnin kassatulot , , , , + Liiketoiminnan muut tuotot 27 2,1 21 1,4 22 1,5 25 1,6 Aineostot , , , ,5 + Ostovelkojen kasvu ,8 7,5 23 1,5 Ennakkomaksujen lisäys Henkilöstökulut 22 16, , , ,2 Ulkopuoliset palvelut Muut lyhytvaikutteiset kulut yhteensä , , , ,2 + Siirtyvien erien lisäys.. 4,3 2,1 22 1,4 + Pakollisten varausten lisäys Valmistus omaan käyttöön Toimintajäämä ,6 91 6, ,3 41 2,7 + Rahoitustuotot Rahoituskulut Verot 43 3,4 46 3, 53 3,5 67 4,4 Osingot.. 6 3, Konserniavustukset Satunnaiset tuotot kulut Rahoitusjäämä 13 8,2 14, ,8 26 1,7 Investoinnit 39 3,1 3,2 3,2.. Sijoitusten ja pitkäaik. saamisten muutos 44 3,5.. 14,9 4,3 Erittelemättömät investoinnit Investointijäämä 2 1,6 17 1, ,5 3 2, + Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys Lyhytaikaisen vieraan pääoman lisäys Pääomalainojen lisäys Oman pääoman lisäys , ,7 12 6,7 + Rahavarojen lisäys ,5 23 1,5 96 6,3 + Muiden lyhytaikaisten saamisten lisäys.. 1, Oikaisuerät 3 2,4 84 5,5 8 5,3 36 2,4 Kassalaskelman tasaus 5 4,.. 1 6,7 12 6,7 Kassavirtapohjaisia tunnuslukuja Rahoituskulujen hoitokate,, 4 512, 123,8 Investointien tulorahoitus 124,1 68, ,3 Vieraan pääoman takaisinmaksuaika (kassavirta) ,3 milj. euroa Toimintajäämä,3 milj. euroa Investointijäämä,2,2,1,1,, 28/11 29/11 21/11 211/11 212/11,1 28/11 29/11 21/11 211/11 212/11

13 Balance Analyysi 13 Tunnusluvut 29/11 21/11 211/11 212/11 Tilikauden pituus 12 kk 12 kk 12 kk 12 kk t. euroa % t. euroa % t. euroa % t. euroa % Toiminnan laajuus Liikevaihto , , , , Liikevaihdon kasvuprosentti.. 22,1 4,6 14, Investoinnit 39 3,1 3,2 3,2.. Vastaavaa yhteensä Henkilökunta keskimäärin Kannattavuus Käyttökate , , , ,7 Liiketulos , , , ,4 Rahoitustulos 133 1, , , ,7 Nettotulos 124 9, , , ,4 Pääoma ja sen tuotto Pääoman kiertonopeus 3,8 2,4 2,2 2,2 Sijoitettu pääoma (keskimäärin) Korolliset velat Tasesubstanssi Taloudellinen lisäarvo (EVA) , , ,5 Painotettu pääoman kustannus (WACC).. 5,8 6, 5,6 Sijoitetun pääoman tuotto (%).. 39,3 4,2 47,5 Koko pääoman tuotto (%).. 27, 3,3 36,8 Oman pääoman tuotto (%).. 29, 29,7 35,8 Rahoituksen riittävyys Korkokate ,5 1 7,4 Nettorahoituskulut / käyttökate (%),,2,1, Nettorahoituskulut / liikevaihto (%),,,, Vieraan pääoman takaisinmaksuaika, vuotta, vuotta, vuotta, vuotta Rahoitusrakenne Omavaraisuusaste (%) 62,6 75, 75,8 79,1 Gearing (%),,,, Velkaantumisaste,,,, Nettovelkaantumisaste,3,4,4,2 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) 19,4 1,3 11,5 1, Korkorasite (%),,,, Korkokulut / korolliset velat (%)..,,, Käyttöpääoma ja käyttöpääomien kiertoajat Käyttöpääoma 3 23,9 31 2, , ,7 Nettokayttöpääoma , , , ,8 Myyntisaamisten kiertoaika 27 vrk 25 vrk 18 vrk 46 vrk Ostovelkojen kiertoaika 8 vrk 28 vrk 36 vrk 21 vrk Ainevaraston kiertoaika Valmistevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika 189 vrk 16 vrk 161 vrk 164 vrk Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) 29,4 18,2 25, 25,6 Maksuvalmius Quick ratio,9 1,8 1,6 1,9 Current ratio 2,4 3,6 3,8 4,5 Tehokkuustunnuslukuja Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Käyttökate / henkilö Liiketulos / henkilö Nettotulos / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) 1,9 1,8 1,8 2, Muita taloudellisia tunnuslukuja Jalostusarvo / liikevaihto (%) 3,1 26, 31,7 33,5 Vienti / liikevaihto (%)

14 Balance Analyysi 14 Tunnuslukugrafiikka (yrityksen tilinpäätösajankohdan mukaan esitettynä) t. euroa 32 Liikevaihto (norm) 3 Liikevaihdon kasvuprosentti /11 29/11 21/11 211/11 212/ /11 29/11 21/11 211/11 212/11 Käyttökate (%) Nettotulos (%) /11 29/11 21/11 211/11 212/11 28/11 29/11 21/11 211/11 212/11 Sijoitetun pääoman tuotto (%) Omavaraisuusaste (%) /11 29/11 21/11 211/11 212/11 28/11 29/11 21/11 211/11 212/11 Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Current ratio /11 29/11 21/11 211/11 212/11 28/11 29/11 21/11 211/11 212/11

15 Balance Analyysi 15 Toimialaprofiili Tunnusluku / riskiluokat Heikko Tyydyttävä Hyvä Erinomainen Toiminnan laajuus Liikevaihto Liikevaihdon kasvuprosentti Investoinnit / liikevaihto (%) Henkilökunta keskimäärin Toiminnan tehokkuus Pääoman kiertonopeus Jalostusarvo / liikevaihto (%) Liikevaihto / henkilö Jalostusarvo / henkilö Henkilöstökulut / henkilö Työn reaalituottavuus (jalostusarvo/palkat) Ainevaraston kiertoaika Koko vaihto omaisuuden kiertoaika Vaihto omaisuus / liikevaihto (%) Kannattavuus Käyttökate (%) Liiketulos (%) Rahoitustulos (%) Nettotulos (%) Rahoitusrakenne Gearing (%) Net Gearing (%) Omavaraisuusaste (%) Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Nettovelkaantumisaste Vieraan pääoman takaisinmaksuaika Nettorahoituskulut / liikevaihto (%) Nettorahoituskulut / käyttökate (%) Investointien omarahoitus (%) Korkorasite (%) Korkokulut / korolliset velat (%) Painotettu pääoman kustannus (WACC) Pääoman tuottoprosentit Sijoitetun pääoman tuotto (%) Koko pääoman tuotto (%) Oman pääoman tuotto (%) Taloudellinen lisäarvo (%) Käyttöpääomaprosentit Käyttöpääoma (%) Nettokäyttöpääoma (%) Maksuvalmius Current ratio Quick ratio Ostovelkojen kiertoaika Myyntisaamisten kiertoaika Vaakapylväät kuvaavat yritystä suhteessa toimialaan. Vertailutoimialasta on käytetty viimeisiä saatavilla olevia mediaanitietoja.

16 Balance Analyysi 16 Tulkintaohjeet ja selitykset Tilinpäätösanalyysi Tilinpäätösanalyysi on tehty Yritystutkimus ry:n suositusten ja ohjeiden mukaisesti. Balance Luokituksen vertailutoimialassa on vähintään 3 yritystä. Analyysin toimialavertailuissa on normaalisti vähintään 9 vertailuyritystä. Balance Consulting:n laskema taloudellinen lisäarvo vastaa soveltaen EVA lukua. Tulkittu tilinpäätösanalyysi ja siihen liittyvä luokitus Sanallisesti tulkittu tilinpäätösanalyysi on tehty Balance Consulting:n tähän tarkoitukseen suunnittelemalla ohjelmistolla. Ohjelmiston sääntökanta koostuu noin 5 säännöstä ja sen tuottama analyysi vastaa tilinpäätösanalyytikon vastaavia analyysejä. Ohjelmisto tuottaa myös yrityksen kokonaistaloudellista tilaa ja kehitystä kuvaavan taloudellisen luokituksen. Seuraavassa taulukossa on esitetty luokituksen luokkarajat sekä eri tunnuslukualueet. Toiminnan tunnuspiirre Kasvu Toiminnan tunnuspiirre Liikevaihdon kasvu (%) (kolmen vuoden keskiarvo) Kannattavuus Sijoitetun pääoman tuotto (%) Tulos Nettotulos ennen veroja (%) Maksuvalmius Current ratio Vakavaraisuus Omavaraisuusaste (%) Riskinsietokyky Kolmen muuttujan Z luku (kertoimet päivitetty) Arvosana Arvosana Alaraja Yläraja Erinomainen A+, A ja A 7 1 Hyvä B+ ja B 5 7 Tyydyttävä B ja C+ 3 5 Välttävä C ja C 1 3 Heikko D 1 Huomio Balance Consultingin luokitusta on muutettu 211. Luokituksessa yrityksen menestys suhteutetaan sekä oman toimialan että kaikkiin tietokantamme yrityksiin. Vertailussa käytetään saman kokoluokan yrityksiä. Luokituksessa yritysten saamat pisteet jakautuvat entistä tasaisemmin välille 1, normaalijakauman mukaisesti. Näin erottelukyky parantuu ääripäissä, hyvissä ja huonoissa yrityksissä. Lisätietoa luokituksesta ja analyysistä osoitteesta Tunnuslukugrafiikat Kuvioissa pystypylväät esittävät tarkasteltavan yrityksen arvoja. Toimialan mediaanit, ylä ja alakvartiilit on esitetty värillisin käyrin. Kuviossa sininen esittää 75 %:n fraktiilin, vihreä 5 %:n ja punainen 25 %:n. Eli ylimmän viivan yläpuolella on 25 % yrityksistä, keskimmäisen yläpuolella 5 % ja alimman alapuolella 25 % yrityksistä.

17 Balance Consulting tuottaa luotettavia talousanalyysejä yritys ja talousjohdolle. Balance Consulting tarjoaa ratkaisun, kun tarpeesi on: * Tunnusluvut ja luokitukset * Taloudelliset analyysit * Toimiala ja yritysjoukkovertailut Lisätietoa palveluista: Osta raportit osoitteesta: tietopalvelut.kauppalehti.fi Balance Consulting PL 73 Puh Alvar Aallon katu 3 C, 1 Helsinki 11 Helsinki Faksi

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07

Navita Yritysmalli. Käyttöopas. Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Navita Yritysmalli Käyttöopas Teemuaho Yhtiöt Oy 10/07 Sisällysluettelo Teemuaho Oy 1 Yleiskuvaus... 1:1 Ohjelman näytön osat...1:1 Valikkorivi... 1:2 Työkalurivi... 1:2 Syöttöikkuna... 1:2 Raportti-ikkuna...

Lisätiedot

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen

Suomen Kotikylmiö Oy (Konserni) Kassakriisin tunnistaminen 17.4.215 P - Analyzer pana Luvut 1 euro Tilikausi/pituus 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 1-12/12 Kassakriisin tunnistaminen 29 21 211 212 213 1 2 3 4 5 Kumulatiivinen käyttökate 1 69 2 164 3 235 4 528

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen?

Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? Taloustieteen tohtori Pekka Aho Miten tunnistan manipuloidun tilinpäätöksen? 1. Omaisuuden myyntivoitot liiketoiminnan muissa tuotoissa 2. Palkkojen nostamatta jättäminen 3. Suoriteperusteisuuden väljä

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet

Yrityksen liiketaloudellisen. toimintakyvyn arvioinnista. perusteet Ruoka-Suomi -tiedotteen 4/2002 erillisliite Yrityksen liiketaloudellisen toimintakyvyn arvioinnin perusteet Kehittäjälle Elintarvikealan kehittämistyössä on toisinaan myös tarvetta analysoida asiakasyrityksen

Lisätiedot

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti

M-REAL VUOSI 2004. Tilinpäätösraportti M-REAL VUOSI 2004 Tilinpäätösraportti Tietoja osakkeenomistajille M-real julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2005 seuraavasti Perjantaina 4. 2. Vuoden 2004 tilinpäätöstiedote Torstaina 28. 4. Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA SISÄLTÖ 3 4 9 10 12 13 14 16 17 26 28 33 34 35 36 39 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITASE KONSERNIRAHOITUSLASKELMA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA EMOYHTIÖN

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA

RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA RAHOITUKSEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN EE037 KEVÄT 2010 MARKKU KOSKELA KURSSIN OPETUSALUEET FINANCIAL ACCOUNTING Rahoittajan tuloslaskenta Tilinpäätös- ja verosuunnittelu FINANCIAL MARKETS Rahoitusmarkkinat

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010

Tikkurila-konserni. Tilinpäätös 2010. Sisältö. tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 tikkurila 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 53 Tikkurila-konserni Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Tunnuslukujen kaavat Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2011 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2011 TILINPÄÄTÖS 31.12.2011 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot