Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Nuorisoasteen ratkaisut Nuorisoasteen koulutus, nuorisokoulu vai lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö? Esityksen teemoja: Hieman historiaa Mistä puhumme? Arviointituloksia Määrällisiä tietoja Miten opiskelija pärjää? Miten eteenpäin, koulutusrakenne, muutoksen aikaansaaminen

2 Hieman historiaa Uudistukset Keskiasteen koulunuudistus 1974 Perusasteen jälkeisen koulutuksen uudistus; nuorisoaste ja amk 1989 Koululainsäädännön uudistus 1998 Tavoite/pyrkimys Lähentää lu ja amm. Yhteinen 1. vuosi, yhteinen yleisjakso Nuorisokoulu, Taxellin malli Yhteinen toisen asteen koulutusta koskeva laki Tulos Lu ja amm suunnitellaan saman koulujärjestelmän osina Nuorisoasteen koulutuskokeilut Mahdollistettiin yhteistyö lu ja amm säädöksissä 1992 Erilliset lait, yhteistyövelvoite

3 Nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulukokeilut Kysymyksessä oli koulujärjestelmäkokeilu, jossa etsittiin uusia ratkaisuja peruskoulun jälkeisen koulutuksen järjestämiseen, hankittiin kokemuksia kehittämistä varten Ratkaisuja koulujärjestelmän ongelmiin Kokeiluilla määräaikainen kokeilulaki (391/91) Valmisteluvaiheessa selvityksiä, Finlandia-talon seminaari 1989, koulutuspoliittinen selonteko 1990 Kokeilustrategiana alhaalta ylös, interventioina koulutus ja seuranta

4 Nuko- ja amk-kokeilujen tarkoituksena oli selvittää miten erityisesti eri koulu- ja oppilaitosmuotojen välisellä yhteistoiminnalla voidaan edistää peruskoulun jälkeisen koulutuksen tason kohottamista, yhteiskunnan ja työelämän muuttuvien tieto- ja taitotarpeiden tyydyttämistä, joustavien ja yksilöllisten oppimiskokonaisuuksien muodostumista ja koulutusmahdollisuuksien monipuolistamista sekä koulutusjärjestelmän toimintakyvyn parantamista ja hallinnon kehittämistä.

5 Termejä,käsitteitä ja malleja... Kaksoistutkinnot, kahden tutkinnon suorittaminen, rinnakkaiset tutkinnot ammatillinen tutkinto ja yo-tutkinto Kolmoistutkinto ammatillinen tutkinto, lukion oppimäärä, yotutkinto Ammattilukio kiinteä, kahden tai kolmen tutkinnon malli, esim. tietotekniikan perustutkinto ja yo-tutkinto (yleensä 4-vuotinen)

6 Nuorisoasteen kokeiluissa olleet vs. vakiintuneet mallit Kysymyksessä monipuolinen lukion ja ammatillisen koulutuksen keskinäinen rikastaminen ja valinnat vaihtelivat yhdestä kurssista laajempiin kokonaisuuksiin opintojen monipuolistaminen, syventäminen, laajentaminen Tarkoitus oli ulottaa yhteistyö myös opetuksen kehittämiseen yhteisesti ja pedagogisiin ratkaisuihin

7 ... ja käyttöön vakiintuneet (arviointiraportin mukaan) Yhteistyöverkostojen tarjonta: 89 % tarjosi kaksois- ja kolmoistutkintoja 65 % tarjosi räätälöityjä kursseja 28 %:lla oli yhteistarjotin 14 %:lla käytössä joustoviikko, teemaviikko tms. osa ei ole löytänyt yhteistä ratkaisua Käyttöön ovat 2000-luvulla vakiintuneet kaksoistutkinnot ja kolmoistutkinnot. Miksi? Lähde: Arviointiraportti 23/2007

8 Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistoiminnan arviointi *) Yhteistoiminta heikompaa pienissä oppilaitoksissa vs. suurissa kuntayhtymissä maaseudulla vs. kaupungeissa Etelä- ja Itä-Suomessa ruotsinkielisessä koulutuksessa Lukiolaiset hyötyvät heikommin kuin ammattiinopiskelijat Onko yhteistoiminnasta syntymässä uusi epätasaarvoa tuottava rakenne? *) Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyö opetuksenjärjestämisessä.koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 23/2007

9 Miten koululainsäädännön yhteistoimintavelvoite toteutuu?(arviointiraportin mukaan) Vaikka koulutuksen järjestäjillä on velvoite yhteistoimintaan ja mm. opsit on laadittava niin, että valinnat ovat mahdollisia yhteistoimintaa muiden koulutuksen järjestäjien kanssa (lv ) oli ammatillisista 63 %:lla lukioista 83 %:lla

10 Tilanne yhteistyöverkostoissa (arviointiraportin mukaan) Tavoitteet asetettu löyhästi, ei strategiatasolla Seuranta on heikkoa Johtaminen heikkoa, kuka johtaa vai johtaako kukaan? Resursointi heikkoa Sitoutuminen yhteistoimintaan heikkoa, keskinäistä kilpailua Kunnioitetaan yksittäisten oppilaitosten päätösvaltaa, ei haluta puuttua Opiskelijat saavat tietoa heikosti

11 Valintojen määrät tutkinnoissa (Nuko) Lukuvuosi Lukion oppimrn ja yo-tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suoritta-neet (N) Valinnut opintoja muista oppilaitoksista (%) Ammatillisen tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suoritta-neet (N) Valinnut opintoja muista oppilaitoksista (%) , , , , , , , , , , ,8 Tavoitteena opintojen monipuolistaminen, laajentaminen tai/ syventäminen Noin 1/3 sekä lukio- että ammattiinopiskelijoista valitsi opintoja muista oppilaitoksista. Kokeilujen välillä eroja (Numminen ym. 2001). Valintojen laajuus lukio-opiskelijoilla 1-30 kurssia, ammattiinopiskelijoilla 1-45 ov (Virolainen 1997)

12 Määrällisiä tietoja: ammattiinopiskelijoiden lukiovalintoja Ammatillisen tutkinnon ja yo-tutkinnon suorittaneet suoritusvuoden mukaan (tutkinnot suoritettu rinnakkain kahden vuoden aikana; ohessa )(TK) Kahta/kolmoistutkintoa opiskelevat (TK) Kaikki tutkinnot, myös aikuisten 2003: : : 1594 Vain perustutkinnot 2005: : : : : 3255

13 Ammatillistaustaisten opiskelijoiden osallistuminen yo-tutkintoon (ilmoittautuminen) Ylioppilastutkintoon kunakin vuonna ilmoittautuneet: ammatillisen tutkinnon suorittaneet tai sitä samanaikaisesti suorittavat (Oppilaslajit 03 ja 10) % kaikista ilmoittautuneista (YTL tilastoja 2004 ja 2006) Vuosi N % , , , , , , , , , , ,2

14 Yo-tutkintoon ilmoittautuneet ammatillistaustaiset opiskelijat

15 Määrällisiä tietoja (arviointiraportti) Kaksois/kolmoistutkintoa suorittavia 6,9 % ammattiinopiskelijoista ( ) Lisäksi vähintään yhden kurssin muista oppilaitoksista oli valinnut 4,1 % ammattiinopiskelijoista 2,2 % lukiolaisista Kaupungeissa erityisesti kolmoistutkintoja Eniten kaupan ja hallinnon alalla Erityisesti, jos yhteistyökumppanina on aikuislukio

16 Lukio-opiskelijoiden ammatilliset opinnot Ei ole saatavissa juuri mitään tietoa Epäkohtana pidetään, että yhteistoiminta painottuu vain toiseen suuntaan Mallit, joissa lukiolaisille tarjotaan jakson mittaisia ammatillisia opintoja, ovat paikoitellen lisääntymässä. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa lukioopintoja luetaan hyväksi noin vuoden verran - on myös eräänlainen kahden tutkinnon malli (5-10 % ylioppilaista)

17 Tilastoista pääteltyä Tilastojen perusteella on arvioitavissa, että kaksois/kolmoistutkinnon suorittaneita on vajaa 3 % ammatillisen tutkinnon suorittaneista (runsas 1 400) kaksois/kolmoistutkintoa opiskelevia on noin 1,3 % ammattiinopiskelijoista (runsas opiskelijaa) yo-tutkintoon ilmoittautuneita ammatillistaustaisia on noin 5 % kaikista ilmoittautuneista (noin 3 300) tietoja muista valinnoista ei ole koottu lukiolaisten ammatillisia valintoja ei tilastoida

18 Ongelmia ja haasteita Ajattelun ja toiminnan järjestelmäkeskeisyys - lukio lukiona - ammatillinen ammatillisena Yhdentymisen torjuminen Yhteistyön vieroksunta, vastustus Koulukulttuurien erot, koulujen autonomian kunnioitus Yhteistyö nähdään ammatillisessa koulutuksessa vetovoimatekijänä - ei rikastamisena tai pedagogisena haasteena tai ammattitaidon osatekijänä

19 Opiskelijoistakin on kyse... Opiskelijoiden heikko asema Koulukulttuurien ristipaineet Käytännön työjärjestys- ja -aikatauluongelmat, Tiedonkulun puutteet - tieto huonosti peruskoulun 9- luokkalaisille Tukitoimet heikkoja (kaksois/kolmoistutkinnot), Opinto-ohjaus ei ole riittävää, ei ohjaa tarpeeksi valintoja Jne

20 Miten edetä? Koulutusrakennetta koskevat päätökset Koulutuksen järjestämisratkaisut - yhteinen järjestäjä - seudulliset ratkaisut Opetussuunnitelmiin lisää valinnaisuutta - valintojen edellytyksenä Valtakunnallinen ohjaus, arviointi ja seuranta Resurssit Yhteistoiminnan työvälineitä kehitettävä edelleen Kehittämishankkeita

21 Yhteistoiminnan työvälineet Opintotarjontamallit Työjärjestysmallit Alueellinen/seudullinen opinto-ohjausjärjestelmä Yhteinen henkilöstö/opettajankoulutus Johtamisjärjestelmät oppilaitosverkostossa Tietojärjestelmät Sopimukset Rahoitus

22 Koulutusrakenteesta Opiskelijavirrat peruskoulun jälkeen 2006 Ammatilliseen koulutukseen 40 % Lukioon 51 % Koulutuksen ulkopuolelle 7 % 10. luokalle 2 %

23 n. 38 % n. 55 % Ylioppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin kahden vuoden kuluttua ( ) n. 10 % n. 40 % Ammatilliseen koulutukseen n. 10 % Ammattikorkeakouluun n. 40 % n. 35 % Yliopistoon n. 35 % n. 15 % Ei opiskele tai muussa koulutuksessa n. 15 % MVV/Luvut hieman pyöristettyjä

24 Opiskelijoiden suuntautumisen edellyttämä koulutusrakenne n. 1/3 n. 1/3 Ammatillinen koulutus Yhdistelmäopintojen mahdollisuus: amm - lukio-opintoja; lu + amm. opintoja n. 1/3 Yleissivistävä - lukiokoulutus

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Hämeenlinnan seudulla Neuvottelu- ja valmisteluryhmä 2009 Suomen Kuntaliitto Hämeenlinnan kaupunki Helsinki

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnolla. kandidaatiksi tietojärjestelmätieteessä?

Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnolla. kandidaatiksi tietojärjestelmätieteessä? TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN JULKAISUJA Tutkimuksia TU-24 Harri Sundbäck Tietojenkäsittelyn tradenomitutkinnolla kauppatieteiden kandidaatiksi tietojärjestelmätieteessä? Tapaus: Jyväskylän ammattikorkeakoulusta

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti

Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Suomen maaraportti Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers Suomen maaraportti KESÄKUU 2003 JOHDANTO Tämä raportti on Suomen maaraportti OECD:n opettajahankkeeseen "Attracting, developing and retaining effective

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

koulutukseen ja työelämään Suomessa

koulutukseen ja työelämään Suomessa Ohjaus UUSI PAINOS 2002 koulutukseen ja työelämään Suomessa Suomi lyhyesti Valtiomuoto tasavalta, jonka presidentti on Tarja Halonen 2000 2006 Pääkaupunki Helsinki, 560 000 asukasta (2000) Valuutta markka

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti

Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE. Loppuraportti Kielenopetuksen monipuolistamis- ja kehittämishanke 1996 2001 KIMMOKE Loppuraportti Opetushallitus 2001 KIMMOKE Loppuraportti Tekijät ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 952 13 1201 7 Hakapaino

Lisätiedot

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN

PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN PAIKALLISET RATKAISUT GLOBAALEIHINKIN ONGELMIIN Suuntaviivoja Turun seudun koulutuspoliittisen ohjelman rakentamiseksi Osmo Kivinen, Sakari Ahola, Juha Hedman, Päivi Kaipainen ja Heikki Silvennoinen Koulutussosiologian

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA

Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Pirjo Nuotio (toim.) TIIVISTELMÄ MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN KOULUTUKSEN ARVIOINTIRAPORTISTA Opetushallitus Arviointi 9/2001 Pirjo Nuotio, Heidi Backma, Marja-Leena Pernu ja Margareeta Sisättö

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI verkostoseminaari 24.-25.11.2010

AMMATTISTARTTI verkostoseminaari 24.-25.11.2010 AMMATTISTARTTI verkostoseminaari 24.-25.11.2010 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen ja

Lisätiedot

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus

Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arvioinnin tiivistelmä Aikuiskoulutuksen ajankohtaisseminaari 30.5.2007 Opetusministeriö Aikuisten näyttötutkintojärjestelmän toimivuus Arviointiryhmä: Reijo Raivola (pj.) Anja Heikkinen Antti Kauppi Pirjo

Lisätiedot

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA

KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA KAUPPAOPETUKSESTA LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEKSI 60 VUOTTA KOUVOLASSA /// EILEN TÄNÄÄN HUOMENNA Kouvola 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Oppimateriaali. Nro 29. Kustantaja: Kymenlaakson

Lisätiedot

Kari Kiviniemi. Työelämäänhän me jokainen pyrimme KOKKOLAN LUKIOT OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄORIENTAATION KEHITTÄJINÄ

Kari Kiviniemi. Työelämäänhän me jokainen pyrimme KOKKOLAN LUKIOT OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄORIENTAATION KEHITTÄJINÄ Kari Kiviniemi Työelämäänhän me jokainen pyrimme KOKKOLAN LUKIOT OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄORIENTAATION KEHITTÄJINÄ Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Kokkola 2015 Kannen kuva: Peter

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa

Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Bertel Ståhle Toisen asteen koulu Pohjoismaissa Toisen asteen koulujen pohjoismainen vertailu Pohjoismainen ISUSS-raportti Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 4 Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011

SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 SELVITYS OPETTAJANKOULUTUKSESTA 14.11.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. KOULUTUSPOLIITTISET LINJAUKSET... 1 3. OPETTAJANKOULUTUSTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 4. YLIOPISTOJEN

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista

Pvm, diaarinumero tai pykälä. OPH:n määräykset OPH:n määräys M 32/011/2005, 30.9.2005 OPH:n määräykset tutkintojen ja koulutusten perusteista Opetussuunnitelman yhteinen osa 2008 2 Opetussuunnitelman yhteinen osa Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Opetussuunnitelmaan liittyvät tiedot Pvm, diaarinumero tai pykälä OPH:n määräykset OPH:n määräys

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.4.2009 Diaarinumero 26/2009 Käsittelijä Eeva Polvi Puhelinnumero

Lisätiedot

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta

Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa. Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta Sukupuolivaikutusten arviointi Vantaan toisen asteen oppilaitoksissa Tilastotietoja ja opiskelijoiden kokemuksia tasa-arvon toteutumisesta ESIPUHE Koulutuspoliittisin keinoin on pyritty jo pitkään vaikuttamaan

Lisätiedot

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille

OKM /2/591/2015 9.2.2015. Jakelussa mainituille OKM /2/591/2015 9.2.2015 Jakelussa mainituille Asia: Ennakkotieto Järjestämislupahakemus: lukiokoulutus, ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen aikuiskoulutus Vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjien

Lisätiedot

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa

Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Koulutuksella tulevaisuuteen Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa Toisen asteen koulutusopas 2013 KOULUTUKSELLA TULEVAISUUTEEN Keski-Uudellamaalla ja Sipoossa TOISEN ASTEEN KOULUTUSOPAS 2013 Julkaisija: Kuuma

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot