OPSO TOP VÄLKKY-hankesuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPSO TOP VÄLKKY-hankesuunnitelma"

Transkriptio

1 OPSO TOP VÄLKKY-hankesuunnitelma LIITE Valtionavustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä Välkky- verkostohankkeessa. Välkky-oppilaitosverkosto on vuonna 2010 seitsemän oppilaitoksen muodostama kumppanuusverkosto. Oppilaitokset toimivat samoilla työssäkäyntialueilla maantieteellisesti toisiaan lähellä Kanta-Hämeen (Kiipulan ammattiopisto, Forssan ammatti-instituutti, Faktia Koulutus Oy, Hämeen ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Tavastia), Etelä-Pirkanmaan (Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto) sekä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueella (Hyria koulutus Oy). Näiden alueiden oppisopimustoimijat ovat Forssan ja Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimistot sekä Hyria oppisopimuskeskus. Välkky-kumppanuus-verkosto perustuu alueellisen yhteistyöhön ja kehittämistahtoon toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteisten käytänteiden puolesta. Kaikki kumppanuusverkoston oppisopimustoimijat ovat aktiivisesti mukana oph:n oppisopimuksen laadun kehittämisessä eli Vertaisarviointi hankkeissa. Tämä ja pitkään jatkunut tiivis alueellinen yhteistyö sekä pyrkimys saavuttaa mahdollisimman hyvät oppimistulokset oppisopimuskoulutuksessa, ovat pohjana tälle yhteiselle hankehakemukselle. Haluamme kehittää koko yhteistyöverkoston alueelle oppisopimuskoulutuksen näkökulmasta räätälöidyn yhteisen työpaikkakouluttajakoulutuksen toimintamallin sekä kehittää järjestelmää, jolla tuetaan työpaikkakouluttajia paremmin työpaikkaohjauksen aikana. Pyrkimyksenä on kehittää toimintamallit, jotka olisivat helposti monistettavissa ja levitettävissä myös muiden koulutuksen järjestäjien käyttöön. Aikaisemmin on laajennetun Kanta-Hämeen alueella ollut hyvin erilaisia toimintamalleja liittyen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin. Välkky kumppanuusverkoston perustamisen myötä on saatu aikaiseksi mm. yhtenäiset lomakkeet ja ohjeistukset näille osa-alueille kaikkien oppilaitosten käyttöön. Tällöin on päästy siihen, että näillä työssäkäyntialueilla käytänteet työelämän suuntaan ovat yhtenäistyneet todella paljon. Kesästä 2011 lähtien on Välkky-kumppanuusverkoston alueella toteutettu TOP-VÄLKKY-hanketta, jolla pyritään mm. kouluttamaan alueelle uusia työpaikkaohjaajia. Tämä alueella tapahtuvan työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen aineistojen ja toimintatapojen yhtenäistäminen sekä työpaikkaohjaajien kouluttaminen on tapahtunut pääsääntöisesti oppilaitosmuotoiseen opiskeluun liittyen. Nyt onkin tarvetta kehittää myös oppisopimuksella tapahtuvaan koulutuksen järjestämismuodon yhtenäisiä toimintatapoja. Yhtenäisiä käytänteitä eri osa-alueilla onkin jo saatu aikaiseksi, mutta työpaikkakouluttajien kouluttamisen ja ohjaamisen osalta käytänteet vaihtelevat suuresti. Tähän saakka on pyritty kouluttamaan työpaikkakouluttajia pääsääntöisesti opetushallituksen määrittelemien Työpaikkaohjaajien koulutus 3 ov ohjeen mukaisesti. Ne työpaikkakouluttajat, jotka ovat päässeet ko. koulutuksiin, ovat olleet todella tyytyväisiä, eikä näissä työpaikoissa ole sen jälkeen juurikaan ollut hankaluuksia. Tämä osaltaan todistaa sen, että ohjeistus on hyvä ja antaa hyvät eväät toimia työpaikkakouluttajan vaativassa tehtävässä. Kuitenkin tosielämä on osittanut, että 3 ov:n koulutus on niin pitkä ja työläs, että siihen saadaan vain murto-osa oppisopimus työpaikkakouluttajiksi ryhtyvistä henkilöistä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen onnistumisen kynnyskysymys on eri tutkimusten mukaan onnistunut työpaikkaohjaus. Eli miten hyvin työpaikkakouluttaja kykenee tehtäväänsä hoitamaan. Tähän onnistumiseen vaikuttaa paljon työpaikkakouluttajan eri ominaisuudet ja osaaminen. Yleensä oppisopimus työpaikkakouluttajan ammatillinen osaaminen on huippuluokkaa, mutta ohjausosaamisessa olisi

2 toivomisen varaa. Tällä hetkellä työpaikkaohjaajien opastus tehtäväänsä tapahtuu pääsääntöisesti oppisopimusprosessin alkuvaiheen ohjauksena, jolloin uutta asiaa tulee muutenkin paljon ja ohjausosaamiseen keskittyminen ja asioiden muistaminen jää suhteellisen vähäiseksi. Näiden em. syiden sekä työelämän pyyntöjen takia haluamme valmistaa työpaikkakouluttaja koulutusmateriaalin (Toteutetaan eri rahoituksella), jossa käydään läpi 3 ov koulutuksen eri osa-alueet kevennetysti ja jossa korostuvat oppisopimuskoulutuksen erityispiirteet. On mielestämme parempi vaihtoehto saada suhteellisen hyvät tiedot ja taidot useimmille työpaikkakouluttajille kuin muutamille todella hyvät ja suurelle osalle huonot. Lisäksi työpaikkakouluttajien työn onnistumisen kannalta on tärkeätä, että he saavat tarpeen vaatiessa tukea ohjaustyöhönsä oppisopimuksen keston aikana. Työpaikkakouluttajien koulutuksen aikana on helppo ohjeistaa heidät pyytämään tätä apua tarvittaessa. Samoin opiskelijan ohjaaminen ja tukeminen koko oppisopimusprosessin aikana kaipaa terävöittämistä. Kun apua on saatavissa ajoissa eikä sen pyytämiselle ole kovin korkeaa kynnystä on lopputulos varmasti hyvä. Eri asia on se, että miten tuo apu molemmille osapuolille on tällä hetkellä saatavissa ja minkälaista se oikeasti on. Tällä on varsin suuri merkitys oppisopimusopiskelijoiden keskeyttämiseen sekä rekrytoivissa sopimuksissa mahdolliseen työllistymiseen oppisopimuksen päättymisen jälkeen. Tarkoituksemme on selvittää se, että minkälaista tukea olemassa olevat työpaikkakouluttajat (kaikki ja erikseen alle 30-vuotiaita ohjaavat) kaipaavat. Samoin selvitämme tämänhetkiset ohjauksen tarjoamismahdollisuudet ja miten ne korreloituvat odotuksiin ja tarpeeseen. Kehitämme siis työvälineitä ja mallia, jossa tuemme sekä opiskelijaa että työpaikkakouluttajaa opintojen koko prosessin aikana. Erityisesti nuorten aikuisten vailla toisen asteen tutkintoa olevien henkilöiden ohjaaminen on huomattavasti haastavampaa kuin tavallisesti. Tämän takia onkin tärkeää saada aikaiseksi toimiva ja nykyaikainen järjestelmä kouluttajan ja opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen. OPSO TOP VÄLKKY hankkeen toimintasuunnitelma vuosille Työpaikkakouluttaja koulutus, kevät Tutustutaan hankkeessa mukana olevien koulutuksen järjestäjien olemassa olevaan koulutusmateriaaliin sekä tehdään benchmarkkausta toisiin oppisopimustoimistoihin. (Toteutetaan eri rahoituksella). - Sovitaan oppisopimus työpaikkakouluttajien koulutuksen tavoitteista sekä rajataan sisältökokonaisuudet. (Toteutetaan eri rahoituksella). - Tehdään kysely työpaikkakouluttajille SopimusPro-ohjelmiston avulla (työpaikkakouluttajan koulutukseen liittyvät ja ohjauksen tukitarpeet samanaikaisesti). (yli ja alle 30 v. ohjaavat) - Tuotetaan sähköinen koulutusmateriaali (Toteutetaan eri rahoituksella) hyväksikäyttäen olemassa olevia aineistoja sekä työpaikkakouluttajille osoitetun kyselyn vastauksia ja työelämän yhteistyökumppaneita. - Pyydetään lausunnot koulutusmateriaalista Lounaisen Suomen oppisopimustoimistoilta. (Toteutetaan eri rahoituksella) - Ensimmäinen hankeraportti Alkaen syksy Tuotetaan työpaikkakouluttajien koulutusta tukevaa verkkomateriaalia sekä tutkitaan sosiaalisen media hyväksikäyttöä. (Mahdollisesti ainakin osin eri rahoituksella). - Koulutuksen järjestäjät testaavat yhteistä koulutusmateriaalia eri tavoin (oppilaitoksissa, yrityksissä, yhteisöissä erikokoisissa, 1-25 henkilön ryhmissä, erilaisina aikoina )

3 - Koulutusten yhteydessä levitetään työelämään tietoa oppisopimuksesta ammatillisen koulutuksen järjestämismuotona sekä selvitetään samalla eri työyhteisöjen ammatillisen koulutuksen tarpeita. Erityisteemana on Nuoriso takuun toteutus erilaisine koulutusmalleineen (esim. korotettu koulutuskorvaus ja 2+1-malli) sekä Nuorten aikuisten osaamisohjelma. Työnantajan ja opiskelijoiden puolelta esiin tulleisiin tarpeisiin vastaaminen. - Koulutuksista kerättyjen palautteiden (koulutustilaisuudet ja SopimusPron uusintakysely), erilaisten lausuntojen sekä koulutuskokemusten perusteella tehdään jatkuvaa tuotekehitystä huomioiden myös oph:n mahdollisesti antamat uudet ohjeistukset. - Hankkeen väliraportit. Syksy Saatujen kokemusten perusteella kehitetään kumppanuusverkoston oppisopimustoimijoiden laatujärjestelmiä vastaamaan paremmin niiden viranomaistoimintaa. - Kehitetään tarvittaessa tätä toimintaa tukevia verkkomateriaaleja. - Järjestetään Työpaikkakouluttajien vertaisseminaari Forssassa, Hämeenlinnassa ja Hyrian alueella oppisopimustiedon lisäämiseksi, hyväksi koettujen käytänteiden levittämiseksi sekä eri osapuolten verkostoitumiseksi. (Mahdollisesti yksi yhteinen seminaari). - Työpaikkakouluttajien koulutusmateriaalin levittäminen halukkaille verkoston ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille sekä muille yhteistyökumppaneille. - Hankkeen loppuraportti - Pyritään mahdollisimman suureen koulutettujen työpaikkakouluttajien määrään laajennetun Kanta- Hämeen alueella. Tulevaisuudessa pyrkimyksenä on asettaa oppisopimuksen ehdoksi työpaikkakouluttajan koulutuksen käyminen/vastaavien tietojen omaaminen. (Toimii 1. mittarina kehittämistoiminnassa). - Tavoitteena on saavuttaa hankekaudella vähintään 0,2 yksikköä parempi tyytyväisyys (SopimusPro kyselyn asteikko on 0-4). (Toimii kehittämistoiminnan laadun 2. mittarina). Työpaikkakouluttajien ja opiskelijoiden mahdollisesti tarvittavan tuen kehittäminen työssäoppimisjaksojen aikana Kevät Laaditaan ja toteutetaan kysely SopimusPro ohjelmistolla työpaikkakouluttajille heidän kokemuksistaan mahdollisesta tuen ja ohjauksen tarpeesta. - Tehdään kysely Sopimus Pro-ohjelmiston avulla opiskelijoille (yli ja alle 30 v. erikseen), jolla selvitetään opiskelijoiden kaipaamaa tukitarvetta oppisopimuksen aikana - Tulosten analysointi ja tietojen siirtäminen koulutusmateriaaliin - Jo olemassa olevien työpaikkakouluttajien (yli 30 v. ja alle 30 v. nuorten ohjaajien) tarjottavien tukitoimien kartoittaminen sekä näiden ryhmien keskinäinen vertailu - Tehdään nykyisten tukitoimien ja kyselyssä esiin nousseiden tukitarpeiden vertailu - Ensimmäinen väliraportti Alkaen syksystä Kehitetään työpaikkakouluttajien sekä opiskelijoiden tukitoimia yhteistyössä työelämän ja koulutusten järjestäjien kanssa. Keskitytään erityisesti nuorten oppisopimuksiin - Tarvittavien tukitoimien toteuttaminen (erilaiset kokeilut ja niiden mallintaminen) - Hankkeen väliraportti

4 Syksy Palautteen kerääminen SopimusPro-ohjelmalla ja jatkuva toiminnan parantaminen - Järjestetään Työpaikkakouluttajien vertaisseminaari Forssassa, Hämeenlinnassa ja Hyrian alueella oppisopimustiedon lisäämiseksi, hyväksi koettujen käytänteiden levittämiseksi sekä eri osapuolten verkostoitumiseksi. (Mahdollisesti yksi yhteinen seminaari) - Työpaikkakouluttajien tukimallien levittäminen halukkaille verkoston ulkopuolisille koulutuksen järjestäjille sekä muille yhteistyökumppaneille - Hankkeen loppuraportti - Tavoitteena on saavuttaa hankekaudella vähintään 0,2 yksikköä parempi tyytyväisyys (SopimusPro kyselyn asteikko on 0-4). (Toimii kehittämistoiminnan laadun mittarina). OPSO TOP-VÄLKKY hankkeen kustannukset Henkilöstökustannukset (kartoitukset, materiaalien valmistamiset, koulutukset, tukitoimet ja niiden kehittäminen, seminaarit, raportoinnit ) Yhteensä Huom (laskentaperusteena on 300 /pv oheiskuluineen, joka tekee km. 43 pv/vuosi/koulutuksen järjestäjä) Kokoukset ja koulutukset (pullakahvitarjoilut) Matkat (laskentaperusteena on 4 /annos) Palvelujen ostot (seminaariluennoitsijat, atk-tuki, ohjausosaamista, mainostoimistot, ) Laitehankinnat Materiaalit (ohjelmistot, painatukset, kopiot, kansiot, ) Yhteensä Rahoitussuunnitelma: OKM.n valtionavustus 100 %, ei muita tuloja hankkeella. Alustava varojen jako eri toimijoiden suhteen tehdään vuoden 2013 keskimääräisten oppisopimusopiskelijoiden määrän suhteessa. Siten, että n. 50 % kuluista on riippuvaisia opiskelijoiden määrästä ja n. 50 % kuluista on koulutuksen järjestäjäkohtaisia. Oppisopimusopiskelijoiden kokonaismäärä on 2013 keskiarvojen perusteella yhteensä 1290 opiskelijaa, josta FAI:n osuus on 27 %, Tavastian 29 % ja Hyrian 44 %. koordinointi opiskelijat Yhteensä ja raportointi 2013 FAI , Tavastia Hyria 576, Yhteensä

5 VERKOSTO Välkky-oppilaitosverkosto, jonka oppilaitokset toimivat samoilla työssäkäyntialueilla maantieteellisesti toisiaan lähellä Kanta-Hämeen (Kiipulan ammattiopisto, Forssan ammatti-instituutti, Faktia Koulutus Oy, Hämeen ammatti-instituutti, Koulutuskeskus Tavastia), Etelä-Pirkanmaan (Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto) sekä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueella (Hyria koulutus Oy). Näiden alueiden oppisopimustoimijat ovat Forssan ja Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimistot sekä Hyria oppisopimuskeskus. Hankkeen koordinaattori: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Forssan ammatti-instituutti, jonka alaisena Forssan oppisopimustoimisto) Y-tunnus: Allekirjoittaja: kuntayhtymän johtaja / rehtori Tuula Koivula Yhteyshenkilö ja hankevastaava: oppisopimusjohtaja Vesa Talikka, puh , Verkostossa mukana olevat oppilaitoskumppanit: Hyria koulutus Oy (jonka alaisena toimii Hyria oppisopimuskeskus) Y-tunnus: Allekirjoittaja: toimitusjohtaja, johtava rehtori Jarno Tuimala Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: täydennyskoulutusjohtaja Kai Heimonen, , Hankevastaava: koulutustarkastaja Tarja Jaakkola, Koulutuskuntayhtymä Tavastia (jonka alaisena toimii Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto) Y-tunnus: Allekirjoittaja: kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen Hakemusvaiheen yhteyshenkilö: aikuiskoulutusjohtaja Arto Ruhala, p , Hankevastaava: oppisopimustarkastaja Sinikka Koskiluoto, Muut mukana olevat yhteistyökumppanit: Faktia Koulutus Oy Yhteyshenkilö: koulutuspäällikkö Tuula Syrjänpää, puh , - Työpaikkakouluttajien ja opiskelijoiden ohjaamisen tukimateriaali, käytännön tuki ja tukitoiminnan kehittäminen Forssassa Kiipulasäätiö, Kiipulan ammattiopisto Yhteyshenkilö: Kiipulan ammattiopisto, koulutusjohtaja Risto Kostiainen, p , - Työpaikkakouluttajien ja opiskelijoiden ohjaamisen tukimateriaali erityistä tukea tarvitsevien osalta

6 Osuuskauppa Hämeenmaa Toimialue ulottuu lähes koko Välkky-kumppanuusverkoston toimialueelle (eri alojen laaja myymäläverkosto). Yhteyshenkilö: työsuhdeasiantuntija Riikka Vormisto, puh , - Työpaikkakouluttajien koulutusmateriaalin kommentointi, kehittäminen ja kokeilutyöpaikkoina toimiminen - Työpaikkakouluttajien tukimateriaalin sekä tukitoimien kommentointi ja kehittäminen Lounaisen Suomen oppisopimustoimistoista ovat mukana konsultoimassa työpaikkakouluttajien koulutusmateriaalia sekä tukitoimia: - Salon seudun oppisopimuskeskus - Turun oppisopimustoimisto - Lounais-Suomen koulutus ky:n oppisopimustoimistoista Loimaan oppisopimustoimisto Pirkanmaan oppisopimustoimijana on mukana konsultoimassa työpaikkakouluttajien koulutusmateriaalia sekä tukitoimia: Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Oppisopimuskeskus