Nykykäsitykset oraalimotorisesta kuntoutuksesta Päivi Malmi/Puheterapeutti FM, OYS audiofoniatrian yksikkö, oraalimotorinen työryhmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nykykäsitykset oraalimotorisesta kuntoutuksesta Päivi Malmi/Puheterapeutti FM, OYS audiofoniatrian yksikkö, oraalimotorinen työryhmä"

Transkriptio

1 LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Kuntootus kohilleen Kuopio 9/2015 Nykykäsitykset oraalimotorisesta kuntoutuksesta Päivi Malmi/Puheterapeutti FM, OYS audiofoniatrian yksikkö, oraalimotorinen työryhmä Taina Karjalainen/Erikoispuheterapeutti FL, Tmi Erikoispt TK, Oulun kaupunki

2 TÄSSÄ PUHEENVUOROSSA Pohditaan kuntoutusmenetelmien valintaa fiktiivisen asiakastapauksen avulla Esitellään lyhyesti puheterapeuteilla käytössä olevia menetelmiä: määritelmiä, tavoitteita, terminologiaa, näytönasteita vaikuttavuudesta ja koulutuksen saatavuutta Dyspraktisten häiriöiden oraalimotoriseen kuntoutukseen ja hoitomenetelmiin ei tässä esityksessä ole paneuduttu.

3 OROFAKIAALINEN SÄÄTELYTERAPIA Castillo Morales terapia, Orofakiaalinen regulaatioterapia, Oraalimotorinen säätelyterapia, Orofakiaalinen terapia Kasvojen, suun ja nielun alueen sensomotoristen häiriöiden fysioterapeuttis-logopedinen kuntoutusohjelma Käytettiin aikaisemmin varhaishoidoksi imeväisille ja pikkulapsille, erityisesti Down syndrooma lapsille Nykyisin käytetään yhä enemmän lapsille, joilla on epäselvä puhe dyspraktistyyppisten vaikeuksien vuoksi Orofakiaaliseen sätelyterapiaan kuuluu myös oraalimotorinen laitehoito, ns. ORA-kojehoito

4 ORAALIMOTORINEN LAITE Oraalimotorinen laite on suulakilevy, jossa on stimuloivia ärsytyspisteitä (helmiä tai nystyjä) esim. HELMILEVY, L-LEVY, K-LEVY, HALLEN LEVY (TUTTI) eli SUUKILPI tai YKSILÖLLISESTI VALMISTETTU HUULILEVY Laitehoidon tavoitteena: Kielen oikean aseman, paikantamisen ja liikkeen hahmottamisessa Kielen lihastoiminnan tehostaminen ja liikevalmiuksien harjoittaminen

5 ORAALIMOTORINEN LAITE HELMITAULUHELMET KISKOSSA

6 ORAALIMOTORINEN LAITE HELMILEVY

7 K-LEVY JA L-LEVY, NYSTYLEVYT

8 SUUKILPI, HALLEN LEVY

9 YKSILÖLLISESTI VALMISTETTU HUULILEVY

10 OROFAKIAALINEN SÄÄTELYTERAPIA, MANUAALINEN TERAPIA Manuaalinen terapia sellaisenaan tai yhdistettynä laitehoitoon Pohjana tutkimukset ja yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, joka sisältää valmistelevia, stimuloivia ja täsmäharjoituksia Keskeinen osa kuntoutusta on vanhempien/lähihenkilöiden ohjaus, yhteisterapiat/ esim. fysioterapeutti Tavoitteena on vaikuttaa asentoon (rentoutuminen), hengitykseen, tonuksen säätelyyn ja vahvistaa oikeita liikemalleja

11 MANUAALINEN TERAPIA KASVOJEN ALUEEN MOTORISET PISTEET/CASTILLO-MORALES VALMISTELEVAT HARJOITUKSET

12 NDT, Bobath terapia Neurodevelopmental Treatment NDT on neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa, jolla edistetään niiden henkilöiden hoitoa ja kuntoutumista, joilla on hankaluuksia liikkeen säätelyssä keskushermostovauriosta tai muusta sen kaltaisesta tilasta johtuen Tavoitteena on poikkeavan lihasjäntevyyden ja yksipuolisten liikemallien aiheuttamien, yksilön toimintakykyä rajoittavien tekijöiden vähentäminen, jotta yksilön olisi mahdollista toimia painovoimaa vastaan eri asennoissa ja tilanteissa

13 OPT Oral Placement Therapy Puheterapeutti Sara Rosenfeldin (USA) kehittämä menetelmä, jossa tuntopalautteen avulla autetaan lisäämään tahdonalaisten liikkeiden tarkkuutta suun alueella Edetään hierarkkisesti aloittaen leuan karkeammista liikkeistä ja edetään huulten ja kielen liikkeiden pikkutarkkaan säätelyyn Käytetään OPT välineitä, esim. pillit, torvet, saippuakuplat, kielilastat, vibraattorit, ym. Keskeinen osa kuntoutusta on vanhempien/lähihenkilöiden ohjaus Tavoitteena on parantaa ravinnonsaantia ja puheen ymmärrettävyyttä

14 OROFAKIAALISEN ALUEEN STIMULOINTI VIBRAATIO, manuaalisesti (orofakiaalinen säätelyterapia), vibraattoreilla (OPT) JÄÄ käsittelyt (NDT, Mueller, DPNS) SÄHKÖ, e-stim laitteet (DPNS) Tavoitteena: normalisoida kasvojen ja suualueen lihasten tonusta, helpottaa liikkeiden tuottamista ja lisätä lihastoiminnan tiedostamista

15 DPNS Deep Phagyngeal Neuromuscular Stimulation Stimuloidaan suun ja nielun aluetta sisäisesti tarkoin määriteltyjen tekniikoiden mukaisesti (11 stimulointitekniikkaa) Tavoitteena vaikuttaa neuromuskulaariseen heikkouteen, joka on johtanut nielemishäiriöön tai oraalimotoriikan ongelmiin. Taustalla yleensä aivohalvaus, MS- tai Parkinsonin tauti

16 MYOFUNKTIONAALINEN JA FACE FORMER -TERAPIA Myofunktionaalisessa terapiassa (Garliner, USA) harjoitetaan lihaksia, jotka vaikuttavat kielen asentoon, hengitykseen, puheeseen, pureskeluun ja nielemiseen Face Former levyn käyttö korjaa suun rakennetta ja toimintaa Tavoitteena on vahvistaa erityisesti kieltä, suun motoriikkaa ja lihasten tasapainoista toimintaa sekä kasvojen ja suun lihasten vakautta

17 FACE FORMER -LEVY

18 KINESIOTEIPPAUS Kinesioteippaus on faskiaalinen terapiamenetelmä, jolla voidaan lievittää kipua, lisätä liikkuvuutta, vaikuttaa kudostoimintaan, stimuloida hermopäätteitä, vähentää turvotusta ja ennaltaehkäistä lihasväsymystä ja kramppeja Tavoitteena vaikuttaa oraali-, verbaali- tai syömismotoriikkaan ja mimiikkaan

19 2/2015 KINESIOTEIPPAUS

20 ISMAR AKTIVAATTORITERAPIA JA VANGEDE-MENETELMÄ Sensomotorinen ISMAR aktivaattoriterapia ja kokonaiskuntoutus nielemisen ja ja syömisen hallintaan kehitetty CP-lapsille ns. Fränkenin koje Tavoitteena vaikuttaa nielemiseen, syömiseen, pureskeluun, juomiseen, huulion sulkuun, puheen tuottoon, ilmeiden hallintaan. Vangede-menetelmä: Suun alueen ulkoinen ja sisäinen stimuloiminen tarkasti määritellyn ohjelman mukaisesti (akt. ja pass.) Tavoitteena vaikuttaa nielemiseen, syömiseen, kuolaamiseen

21 ORAALIMOTORISESSA KUNTOUTUKSESSA KÄYTETTYJÄ LÄÄKETIETEELLISIÄ SEKÄ KÄYTTÄYTYMISTERAPEUTTISIA MENETELMIÄ JA NIIDEN VAIKUTTAVUUS Lähde: Haavio ym Oraalimotoriset häiriöt ja kuntoutus. Suomen lääkärilehti 48. Kuntoutusmenetelmä Oraalimotoriset ongelmat Vaikuttavuus Näytön aste Kirurgiset toimenpiteet Kuolaaminen Syljen eritys heikkenee, kuolaaminen vähenee Sylkirauhasten sädehoito Kuolaaminen Syljen eritys heikkenee (ALS) D B Farmakologiset keinot, esim. antikolinergit, botuliinitoksiini Kuolaaminen Syljen eritys heikkenee, kuolaaminen vähenee A Käyttäytymisterapia, biofeedbäck (sanalliset ohjeet; nielemisfunktion parantaminen) Nieleminen, kuolaaminen Nieleminen parantuu, Kuolaaminen vähenee A D

22 SUUN ALUEEN LIHASTOIMINTAA STIMULOIVAT MANUAALISET TERAPIAT JA NIIDEN VAIKUTTAVUUS Menetelmät Oraalimotoriikan ongelma Tavoitteiden saavuttaminen Näytön aste Orofakiaalinen regulaatioterapia (Castillo- Morales) Manuaalinen terapia ja laitteet sekä kokonaisvaltainen kuntoutus Nieleminen, syöminen, huulion sulku, kielen toiminta, ilmeiden hallinta, hengitys, puheen tuotto - Huulion sulun ja kielen asennon paraneminen (DOWN) - Nielemisen syömisen, ilmeiden hallinnan, hengityksen, puheen tuoton paranenminen B D Sensomotorinen ISMAR aktivaattoriterapia ja kokonaiskuntoutus Nielemisen ja ja syömisen hallinta kehitetty CPlapsille ns. Fränkenin koje Nieleminen, syöminen, pureskelu, juominen, huulion sulku, puheen tuotto, ilmeiden hallinta. - Nielemisen, syömisen, pureskelun, juomisen, ja huulion sulun paraneminen (CPvamma) - Ilmeiden hallinan ja paraneminen ja kuolaamisen väheneminen B D

23 SUUN ALUEEN LIHASTOIMINTAA STIMULOIVAT MANUAALISET TERAPIAT JA NIIDEN VAIKUTTAVUUS Menetelmät Oraalimotoriikan ongelma Tavoitteiden saavuttaminen Näytön aste Vangede-menetelmä (Suun alueen ulkoinen ja sisäinen stimuloiminen tarkasti määritellyn ohjelman mukaisesti) akt. ja pass. Nieleminen, syöminen, kuolaaminen - Nielemisen ja syömisen paraneminen ja kuolaamisen väheneminen D DPNS-menetelmä Nieleminen - Nielemisen paraneminen D

24 KOULUTUSTEN SAATAVUUS Manuaalisia terapiamenetelmiä: Varhaiskuntoutus - kokonaisvaltainen kuntoutus - syömis- ja juomisvalmiudet - terapeuttinen hampaiden harjaus - suun alueen sensoriikkaan vaikuttaminen - NDT-terapia esim. Helen Mueller Castillo-Morales terapia - Manuaalinen terapia ja laitehoito Koulutuksen saatavuus: - NDT (Neuro Developmental Treatment)- koulutukset - Yksittäiset koulutukset, yhdistykset ja yritykset - Yliopistolliset keskussairaalat - Aikaisemmin säännölliset lyhyet luentomuotoiset koulutukset ja pitemmät terapiakoulutukset (Suomen orofakiaalisen terapian yhdistys) - Pohjoismainen yhteistyö - Nykytilanne? Koulutuksen saatavuus? - esim. Konzept - Castillo Morales

25 KOULUTUSTEN SAATAVUUS Manuaalisia terapiamenetelmiä: Koulutuksen saatavuus: OPT (Oral Placement Therapy) terapia - Suun alueen motoriikka, syömis- ja juomisvalmiudet - Dyspraksia Myofunktionaalinen terapia ja Face Formermenetelmä - Suomen Orofakiaalisen Terapian Yhdistys (SOTY) koulutukset - Materiaalien ja kirjallisuuden hankinta (eri tahot) - Yksittäiset koulutukset: yritykset, yhdistykset Kinesioteippaus puheterapeutin työvälineenä - Yksittäiset koulutustilaisuudet - Kouluttajina puheterapeutit ja fysioterapeutit

26 TUTKIMUKSET, OYS FON PKL POTILASAINEISTO Castillo-Moralesin oraalimotorinen laitehoito CP-vammaisten lasten suun alueen toimintahäiriöiden hoidossa. Pro Gradu- tutkielma. Oulun yliopisto, Päivi Malmi Helmi hoitaa homman? lasten dyspraktisten vaikeuksien kuntoutus Castillo-Moralesin oraalimotoriseen säätelyterapiaan perustuvalla suunsisäisellä laitehoidolla. Lisensiaattitutkimus. Oulun yliopisto, 2007, Riikka Kauppila-Jylhänlahti Oraalimotorinen laitehoito käyttöindikaatiot, käytöstä koettu hyöty ja laitehoitoon liittyvät käytännön ongelmat. Hammaslääketieteen syventävien opintojen tutkielma. Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Anne Liukkonen

27 MUITA SUOMALAISIA TUTKIMUKSIA Haapanen M-L. (2003) Suunsisäisen irtokojeen käytön aiheet ja hoitovaste puhehäiriöissä. Suomen lääkärilehti. 39: Karjalainen T. (2007) Orofakiaalisen häiriön ja sen puheterapeuttisen kuntoutuksen vaikutus lapsen kasvojen ja suun alueen toimintaan sekä lapsen ja perheen elämään. Lisensiaatintutkimus, Oulun yliopisto. Koskimies M. (2003). Helmilevyt ensiluokkalaisten puheopetuksen tukena. Suomen hammaslääkärilehti, 17: Koskimies M, Pahkala R, Myllykangas R. (2011) Palatal training appliances in children with mild to moderate oral dysfunctions. J Clinical Pediatric Dentistry 36 (2): Tolvanen S, Raveikko L, Qvansrtöm M. ym. (2013) ORA-kojeet puheterapian apuna. Suomen Hammaslääkärilehti, 7: Tuomaala M. (2008). Castillo-Moralesin säätelyterapia: hoitokäytänteet kehitysvammaisten kuntoutuksessa Suomessa. Pro Gradu tutkielma, Oulun yliopisto.

28 MUITA LÄHTEITÄ JA WWW -SIVUJA Caruso A.J. & Strand E.A. (1999). Clinical Management of Motor Speech Disorders in Children. Castillo-Morales R. (1991). Die Orofaciale Regulationstherapie. Haavio M-L. Autti-Rämö I. Murtomaa H. Sillanpää M. ( 2006). Oraalimotoriset häiriöt ja kuntoutus. Suomen Lääkärilehti 48. Mogren, Å., Sjögreen L. Uppleva med munnen. (2014). Overland L. & Merkel-Walsh R. (2013). A Sensory Motor Approach to feeding. Sillanpää M. (toim.) (2001). Practices in Orofacial Therapy.

29 WWW -SIVUJA DPNS Face Former ja Myofunktionaalinen terapia OPT -

30 Konstit on monet sano akka, kun kissalla pöytää pyyhki!

Ihmisen perustoiminnoista hengitys, ravinnon otto, nieleminen. Oraalimotoriset häiriöt ja kuntoutus. lääketiede. Katsausartikkeli.

Ihmisen perustoiminnoista hengitys, ravinnon otto, nieleminen. Oraalimotoriset häiriöt ja kuntoutus. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Marja-Liisa Haavio, Ilona Autti-Rämö, Heikki Murtomaa, Matti Sillanpää Oraalimotoriset häiriöt ja kuntoutus Tärkein tieto K Oraalimotorisia eli suun ja kasvojen lihastoiminnan häiriöitä

Lisätiedot

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla

Kuntoudu pelaamalla. Neuronin palvelut 2015 sivuilla 10-11. sivu 7. sivu 4. sivu 12. sivu 18. Toimintaterapiaa toisellakin tavalla 2015 www.neuron.fi Kuntoudu pelaamalla sivu 4 Toimintaterapiaa toisellakin tavalla sivu 7 Sopeutumisvalmennuksesta tietoa ja vertaistukea sivu 12 Hyvin voidaan ja ahkeroidaan sivu 18 Neuronin palvelut

Lisätiedot

Johdon tuki. Potilasohjaus

Johdon tuki. Potilasohjaus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus Erikoissairaanhoito kuntoutusohjaus Perusterveydenhuolto Avh-yhdyshenkilötoiminta Tukitoimet Kolmas sektori Yhdistystoiminta Sopeutumisvalmennus Vertaistuki Kuntoutusta

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa

Neurologisista syistä johtuvan nielemisvaikeuden arviointi ja hoito lapsilla sairaalassa Volume 13 Issue 1 2009 ISSN: 1329-1874 Translated with permission of the Joanna Briggs Institute Joanna Briggs Instituutin julkaisema parhaaseen tutkimusnäyttöön perustuva hoitosuositus (JBI-suositus).

Lisätiedot

Seurantalomakkeen kehittäminen

Seurantalomakkeen kehittäminen Tea Forsell-Makkonen, Kirsi Nikulainen FYSIOTERAPIAN SISÄLTÖ AIVOHALVAUSKUNTOUTUKSESSA Seurantalomakkeen kehittäminen Opinnäytetyö Fysioterapian koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen

Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapeuttien kliininen päättely lapsen motorisen kehityksen tukemisessa Istuallaan liikkuminen - peppukiitäminen Fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Antila

Lisätiedot

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä

Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten. ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Fysioterapeuttien ja perheiden käsityksiä CPvammaisten lasten ja nuorten fysioterapeuttisesta ohjauksesta botulinumtoksiini A injektion yhteydessä Mannelin, Matleena Piironen, Krista 2010 Laurea Otaniemi

Lisätiedot

VANHEMPIEN KOKEMUKSET VASTASYNTYNEEN VAUVAN SYÖMISEN ONGELMISTA JA PUHETERAPEUTIN SYÖMISOHJAUKSESTA

VANHEMPIEN KOKEMUKSET VASTASYNTYNEEN VAUVAN SYÖMISEN ONGELMISTA JA PUHETERAPEUTIN SYÖMISOHJAUKSESTA VANHEMPIEN KOKEMUKSET VASTASYNTYNEEN VAUVAN SYÖMISEN ONGELMISTA JA PUHETERAPEUTIN SYÖMISOHJAUKSESTA Anna-Mari Nurkkala Pro gradu -tutkielma Marraskuu 2013 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT JA SPASTISUUS

AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT JA SPASTISUUS AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT JA SPASTISUUS Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry 2005 1 Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry. SISÄLTÖ Esipuhe Spastisuus Mitä spastisuudella tarkoitetaan Spastisuuden taustalla olevia

Lisätiedot

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus.

Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Musiikin kuuntelun järjestyminen sairaalassa aivoverenkiertohäiriöistä kuntoutuvien hoidon tukena. Osallistava toimintatutkimus. Sari Laitinen FM Jyväskylän yliopisto Musiikin laitos: Musiikkiterapia Lisensiaatintutkimus

Lisätiedot

LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus

LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus LOKOMAT-TERAPIAN VAIKUTUKSET AIVOHALVAUSPOTILAIDEN KÄVELYKYKYYN Kirjallisuuskatsaus Leena Korhonen Kandidaatintutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Syyskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN PUHETERA- PIAPALVELUT SUOMESSA

MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN PUHETERA- PIAPALVELUT SUOMESSA MUISTISAIRAIDEN IHMISTEN PUHETERA- PIAPALVELUT SUOMESSA Johanna Kohonen Logopedian pro gradu -tutkielma Käyttäytymistieteiden laitos Helsingin yliopisto Ohjaaja: FT, dos. Seija Pekkala Huhtikuu 2014 Tiedekunta

Lisätiedot

Tietoa siitä, miten ja milloin fysioterapeutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä.

Tietoa siitä, miten ja milloin fysioterapeutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä. Fysi-liite Tietoa siitä, miten ja milloin fysioterapeutti voi edistää sinun ja läheistesi terveyttä. Fysioterapeutti Terhi Uusi-Luomalahti (vas.) opastaa koripalloa harrastavaa Sanni Visakkoa, jonka polvet

Lisätiedot

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011

Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Autismikäsikirja 1.0 Eteva kuntayhtymä 2011 Eteva kuntayhtymä Johtoryhmä 8.6.2011 Autismikäsikirja 1.0 Leena Alho-Näveri, Toni Ikonen, Marjatta Karjala, Susanna Kortelainen, Tarja Ruotsalainen, Katja

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUKSEN, KIELEN JA PUHEEN KEHITYS MILLOIN LAPSI TARVITSEE TUKEA?

VUOROVAIKUTUKSEN, KIELEN JA PUHEEN KEHITYS MILLOIN LAPSI TARVITSEE TUKEA? VUOROVAIKUTUKSEN, KIELEN JA PUHEEN KEHITYS MILLOIN LAPSI TARVITSEE TUKEA? Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus 26. 27.4.2012 Sirkka Lehto-Juopperi Puheterapeutti Theraplay-terapeutti

Lisätiedot

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen

Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito Hoidon organisointi Potilaiden osallistuminen Arviointiseloste 2/2014 2. korjattu versio Päivi Reiman-Möttönen paivi.reiman-mottonen@thl.fi Puh. 029 524 7134

Lisätiedot

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus

Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Viestintä, vuorovaikutus ja vastavuoroisuus Kommunikaatioympäristöjen kehittäminen VAVA II-hankkeessa Anja Saarinen 2 SISÄLTÖ 1 LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 Puhevammaisuuden syyt ja yleisyys... 3 1.2 Kuntoutus

Lisätiedot

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta

Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Lasten tukiviittomien käyttö puheterapeuttien näkökulmasta Tiina Linjama Logopedian pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2010 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteiden laitos Ohjaaja: Kaisa Launonen TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Foniatrit ry:n ja Suomen Lastenneurologisen yhdistyksen asettama työryhmä Lasten ja nuorten kielellinen erityisvaikeus (dysfasia) Käypä

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo MEDIAKORTTI. Kuvaus. Jakelu. Levikki Kustantaja. Aineistot. Aineistojen jättö

Sisällysluettelo MEDIAKORTTI. Kuvaus. Jakelu. Levikki Kustantaja. Aineistot. Aineistojen jättö teema SUOMEN CP-TERAPIAYHDIST YKSEN VUOSIJULK AISU 2009 Johtokunnan jäsenet 2 Puheenjohtaja 2009-2010 Hannele Merikoski Koritie 8, 02710 Espoo 02340 Espoo 050-529 0137 hannele.merikoski@avainsaatio.fi

Lisätiedot

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28

7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 CP1007_kansi 1 1 2.12.2010, 18:28 7/2010 CP-LEHTI Onnellista Uutta Vuotta 2011 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

PoKa-hankkeessa kehitetään hyvinvointia Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikoille

PoKa-hankkeessa kehitetään hyvinvointia Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikoille 2 Erja poutiainen Uusi terveydenhuoltolaki ja lääkinnällinen kuntoutus Tuulikki Sjögren, Kaisa Leppänen, Annaliisa Kankainen, Jaana Paltamaa, Sinikka H. Peurala ja Ari Heinonen Mitkä tekijät selittävät

Lisätiedot

Terveydentila (häiriö tai tauti)

Terveydentila (häiriö tai tauti) 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot

ALLE 12-VUOTIAIDEN LASTEN PÄÄNSÄRYN LÄÄKKEETÖN HOITO

ALLE 12-VUOTIAIDEN LASTEN PÄÄNSÄRYN LÄÄKKEETÖN HOITO ALLE 12-VUOTIAIDEN LASTEN PÄÄNSÄRYN LÄÄKKEETÖN HOITO Kirjallisuuskatsaus Tuovi Luttinen Opinnäytetyö Marraskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas

Suomen CP-liitto ry. CP-Opas Suomen CP-liitto ry CP-Opas Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki Puh.: 09 5407 540 Faksi: 09 5407 5460 E-mail: toimisto@cp-liitto.fi www.cp-liitto.fi Kuva: Mari Soininen Sisällys Lukijalle...5

Lisätiedot

5.8 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA. PIRAMK / Terveysala

5.8 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA. PIRAMK / Terveysala 5.8 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä ja yhdenvertaisen osallistumisen

Lisätiedot