Suomussalmen toimipaikka Alvari, Ervinkatu 1, Suomussalmi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomussalmen toimipaikka Alvari, Ervinkatu 1, 89600 Suomussalmi"

Transkriptio

1 Lukuvuosi

2

3 Kainuun musiikkiopiston toiminnasta ja ajankoh- taisista tapahtumista kerromme nettisivuillamme SÄILYTÄ TÄMÄ! TIEDOTE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE! Kainuun musiikkiopisto toivottaa kaikille musiikkiopiston oppilaille ja heidän van- hemmilleen hyvää lukuvuotta Kainuun musiikkiopisto on maakunnallinen oppilaitos, jota ylläpitää Kajaanin kaupun- ki. Olemme yksi maamme suurimpia musiikkioppilaitoksia. Oppilaita on tällä hetkellä n Musiikkiopistolla on pitkät perinteet musiikinopetuksessa, vuodesta 1957 lähti- en. Opetusta annetaan Kajaanin lisäksi Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Suomussalmen ja Vaalan kunnissa. YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa to ja kevätlukukausi ti Työjärjestys takasivulla! YHTEYSTIEDOT: Kainuun musiikkiopisto, Käyntiosoite: Koskikatu 2, Kajaani Postiosoite: PL 251, Kajaani Rehtori Emil Milev, puh , e- mail: Toimistosihteeri Anne Elfving, puh , e- mail: Vahtimestarit, puh Toimiston aukioloaika Kajaanissa ma pe klo Toimiston ollessa suljettuna musiikkiopistolle tulevaa postia voi jättää toimiston ovessa olevasta postiluukusta. Suomussalmen toimipaikka Alvari, Ervinkatu 1, Suomussalmi Lomat lukuvuoden aikana: Syysloma (vko 43) Itsenäisyyspäivä pe Joululoma to ma Hiihtoloma (vko 10) Pääsiäinen pe 18. ma Vappu to Vapaa pe Helatorstai Musiikin opiskelu on tavoitteellista ja sen tarkoituksena on luoda edellytykset musiikin elämänikäiselle harrastamiselle ja antaa valmiudet lahjakkaille oppilaille musiikkialan ammattiopintoihin. Teidän lapsenne on Kainuun musiikkiopiston opiskelija. Opiskelupaikan saaminen on etuoikeus, sillä läheskään kaikki pyrkijät eivät pääse musiikkiopiston oppilaaksi. Toi-

4 vomme, että lapsenne (ja myös Te) olette aktiivisesti opiskelussa mukana. Monesti al- kuvaiheessa vanhempien rooli voi olla ratkaiseva lapsen kehityksen kannalta. Kaikki oppilaat kuuluvat Kajaanin kaupungin vapaaehtoisen ryhmätapaturma- vakuutukseen piiriin, jossa vakuutuskorvaukset henkilöä kohden ovat pienet. Tästä syys- tä oppilaiden kannattaa itse huolehtia vapaa- ajan tapaturmavakuutuksesta. Musiikin perustason opinto-ohjelma Opiskelu aloitetaan musiikin perustasolta. Musiikin perustason opintoihin kuuluvat oppiaineet ovat: a) solistinen oppiaine b) yleiset oppiaineet: musiikin teoria ja säveltapailu (musiikin perusteet) sekä yleinen musiikkitieto c) muut oppiaineet vaihtoehtoisesti: kuoro, yhtye- ja orkesterisoitto, säestys, kamari- musiikki Musiikin teorian ja säveltapailun perustason opiskelu on aloitettava mieluiten heti en- simmäisenä opintovuotena oppilaan ikä huomioon ottaen. Suositeltava aloitusikä on 10 vuotta. Oppilaan on osallistuttava opetussuunnitelman mukaiseen yhteismusisointiin yleensä sen jälkeen, kun hän on pääaineessaan suorittanut perustason 1 tai viimeistään neljän- tenä opintovuotenaan. Tasosuoritukset ja todistukset Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka mukai- sesti oppilas etenee opinnoissaan. Solistisessa oppiaineessa sekä musiikin teoriassa ja säveltapailussa edetään tasosuori- tuksin 1, 2 ja 3. Yleisessä musiikkitiedossa suoritetaan yksi tasosuoritus. Kaikki nämä tasosuoritukset suoritettuaan oppilas saa musiikin perustason päättötodistuksen ja voi siirtyä opiskelemaan musiikkiopistotasolle. Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi suoritetut pääaineen I, musiikin teoria I, säveltapailun I, harmoniaoppi ja yleinen musiikkitieto I sekä osallistuminen yhteismusisointiin. Päättötodistuksella on suuri merkitys jatko- opintoja ajatellen. Ks. kohta Motivaatio. Lukukausimaksut Lukukausimaksut määräytyvät oppitunnin pituuden mukaan min/vko, Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 45 min/vko, lukukausimaksu on 177 /lukukausi + kaikilta oppilailta perimme 3 euron monistemaksun lukukaudelta. Syyslukukaudella on opetusta 17 viikkoa ja kevätkaudella 18 viikkoa. Opetustunnin (45 min/vko) keskimääräinen hinta tulee olemaan n. 10 /viikko. Lisäksi kaikki uudet solistiset oppilaat maksavat ensimmäisen lukukausimaksun yhtey- dessä 17 euron kirjaamismaksun. Em. oppilaiden lukukausimaksuun sisältyy solistisen oppiaineen lisäksi yhteismusisointi, säestys ja musiikin perusteet (yleiset aineet). Nuot- tien ja soittimen hankkiminen kuuluu oppilaalle. * Jos alle 18- vuotiaan oppilaan vakituinen asuinkunta on Kajaani ja huolta- jan/huoltajien kotikunta on Kajaani, mutta lapsen kotipaikkakunta on ulkopaikkakun- ta, perimme samat maksut kuin Kajaanissa ja sopimuskunnissa huoltajien hakemukses- ta ja selvityksestä. * Jos kotipaikkakunta vaihtuu kesken lukuvuoden, (Kajaanin tai sopimuskunnan ulko- puolelle), oppilaalta peritään ulkopaikkakuntalaisten maksu (45 min 250 /lukukausi ja 30 min 202 /lukukausi) seuraavan lukukauden alusta. Kotikunnan muutoksesta on ilmoitettava välittömästi oppilaitokseen.

5 Tuntien peruuntuminen Jos oppitunteja peruuntuu opettajasta johtuvista syistä, oppilaalla on kaksi omavastuu- kertaa lukukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta kolmas (ja sitä seuraavat) oppi- tunnin peruuntuminen korvataan anomuksesta. Opettajasta johtuvat tuntien perumiset ym. oppilaalle tarkoitetut ilmoitukset lähetetään tekstiviestillä joko oppilaan omaan tai vanhemman matkapuhelimeen. Huolehtikaa siitä, että toimistossa on ajan tasalla oleva puhelinnumero. Oppilaan tulee ilmoittaa suoraan omalle opettajalle, mikäli on estynyt saapumasta tunnille tai musiikkiopiston toimistoon toimiston aukioloaikana tai muuna aikana vahtimestarille. Opintojen jatkaminen ja oppilaan yhteystietojen muutos Jatkamislomakkeen jäätyä pois ei opistosta laiteta oppilaille erikseen kyselyä jatkamises- ta. Opintojen keskeyttämisestä (välivuosi) tai lopettamisesta seuraavan lukuvuoden alusta, täytyy oppilaan/huoltajan ilmoittaa toimistoon huhtikuun loppuun mennessä. Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutus ja huoltajan muutostiedot ilmoitetaan välittömästi toimistoon. Laskutus Laskutuksemme kulkee Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laskutus- järjestelmän (SAP) kautta. Laskun sisällöstä vastaa musiikkiopisto. Muista laskutukseen liittyvistä asioista, kuten laskunsaajan osoitetiedoista vastaa Kai- nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Saamiemme ohjeitten mukaan, emme voi laskuttaa alaikäistä lasta, vaan maksuvelvolli- seksi sovitaan suostumuksen antava huoltaja. Alaikäisen eli alle 18- vuotiaan oikeus- toimikelpoisuus on rajallinen, eikä hän voi ilman huoltajansa suostumusta tehdä velka- sopimuksia. Maksusitoumuslomakkeessa joudumme kysymään huoltajan sosiaaliturva- tunnusta, jotta maksu ohjautuu oikealle henkilölle. Maksajana voi olla ainoastaan lapsen huoltaja. Mikäli lukukausimaksun maksaa joku muu kuin huoltaja, se on perheen sisäinen asia. Henkilötunnuksen käsittely Henkilötietolain (523/99) 13 :n ja tietosuojavaltuutetun ohjauksen mukaan henkilö- tunnusta saa käsitellä mm. laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, luotonannossa ja saatavan perimisessä. Henkilötietolaki oikeuttaa henkilötunnuksen käsittelyyn silloin, kun palvelun käyttämisestä laskutetaan. Pyydettyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan laskutuksessa. Kaikki luottamukselliset huoltajan tiedot hävitetään välittömästi oppilaan lopetettua opinton- sa musiikkiopistossa ja lukukausimaksut maksettuaan tai jos huoltajan tiedot muuttu- vat. Muuttuneista tiedoista tulee ilmoittaa viipymättä musiikkiopiston toimistoon. Sisaralennukset Sisaralennus PÄÄAINEESTA on 30 euroa samassa taloudessa asuville sisaruksille. Alennus myönnetään vain osastoittain, solistisissa aineissa ja tanssissa erikseen. Esimerkiksi jos toinen oppilas soittaa ja toinen tanssii, sisaralennusta ei myönnetä. Kajaanin Tanssin muodostavat yhdessä Kajaanin Tanssiteatteri ja Kainuun musiik- kiopisto. Musiikkileikkikoululaiset eivät saa sisaralennusta.

6 Lainasoitin Musiikkiopistolla on lainattavissa orkesterisoittimia. Soitinvuokramaksut ovat seuraa- vat: ensimmäinen ja toinen lukuvuosi 60, lukukausi 30 ja 2 kk tai vähemmän 15. Kolmas lukuvuosi 80, lukukausi 40, 2 kk tai vähemmän 20. Neljäs lukuvuosi 100, lukukausi 50, 2 kk tai vähemmän 25. Soitin palautetaan omalle opettajalle ja palautettaessa soittimen on oltava samankuntoinen kuin lainattaessa. Kotivakuutuksen liittäminen lainattavaan soittimeen on pitkäaikaisissa lainoissa kannatettava toimenpi- de.

7 Lopettamisilmoitukset (TÄRKEÄ MUISTAA) Motivaatio Kaikilla uusilla oppilailla on mahdollisuus jäädä pois opetuksesta kahden peräkkäisen opetustunnin jälkeen ilman siitä aiheutuvaa lukukausimaksua. Mikäli oppilas lopettaa opiskelun myöhemmin kesken lukukauden, on hän velvollinen maksamaan koko lukukausimaksun. Entisten jatkavien oppilaiden on ilmoitettava opiskelun lopettamisesta viimeistään kahden ensimmäisen opetusviikon aikana, jolloin perimme maksun näiltä kahdelta viikolta ja myöhemmin lopettaneilta oppilailta perimme koko lukukausimaksun. VÄÄRINKÄSITYSTEN VÄLTTÄMISEKSI LOPETTAMISILMOITUS TEHDÄÄN KAI- NUUN MUSIIKKIOPISTON TOIMISTOON. JOS OPPILAS ON ALLE 18-VUOTIAS, IL- MOITUKSEN TEKEE OPPILAAN HUOLTAJA. ILMOITUS OPETTAJALLE EI RIITÄ! Lopettamispäiväksi merkitään ilmoituspäivämäärä. Oppilaiden kehitys yleisesti on epätasaista ja sekä opettajilta että oppilailta vaaditaan oikeaa motivaatiota ja pitkäjännitteisyyttä. Haasteellista kaikille osapuolille on se, että opiskelusta muodostuu vapaaehtoinen mielihyvää tuottava elämänmuoto. Seuraavaksi luettelo niistä oppilaitoksista, joihin haettaessa musiikkiopinnoilla on vai- kutusta. Perustason ja musiikkiopistotason päättötodistuksilla on suuri merkitys, mut- ta jo erilliset tasosuoritukset otetaan huomioon pääsykokeiden ja soveltuvuuksien ar- vioinneissa. Luettelo ei ole täydellinen, vaan se on vuosien seurannan perusteella laa- dittu: Konservatoriot, ammattikorkeakoulut ja Sibelius- Akatemia, yliopistolliset mu- siikkitieteen laitokset, sotilasmusiikkikoulutus, opettajainkoulutuslaitos, musiikkitera- peuttien koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto- oppilaitos (jatkokoulutus esim. psykiat- ria ja mielenterveys), lastentarhanopettajakoulutus, seurakuntapalvelutyöntekijöiden ja papiston koulutus sekä nuorisotyökoulutus. Tuki, kaikki kaikessa Kotien rooli musiikinopiskelussa on ratkaisevan tärkeä aina 16 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen opiskelija useimmiten itse päättää tulevista opinnoistaan. Musiikinopiskelu vaatii säännöllistä harjoittelua, keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä. Vanhempien kannus- tus ja tuki on hyvin usein ratkaisevassa roolissa oppilaiden opintojen edistyessä. Tästä annamme etukäteen suuren kiitoksen vanhemmille. Elämän teitä Mieli voi opiskelijallakin muuttua, eikä opiskelu enää lähde täydestä sydämestä ja tun- teesta. Oppilaan oma panos, vaikka heikkokin, täytyy olla mukana. Jos se täysin katoaa, ei pakottamalla voi asiaa auttaa sen enempää opettaja kuin oppilaan vanhemmatkaan. Tällöin täytyy hakea jokin sellainen harrastus, joka lähtee oppilaan omasta tahdosta. Samalla annetaan mahdollisuus jollekin toiselle oppilaalle. Kuuntelu avainasia Konserteissa käynti avartaa ja opettaa. Jokaisen oppilaan olisi hyvä käydä konserteissa, muuallakin kuin omissa esityksissä. Oppilaiden vanhemmat voivat olla tässä asiassa avainhenkilöitä. Myös konserteissa käynti on musiikkikasvatusta. Kun se tehdään per- heen kesken, voi siitä muodostua lapselle elämys, jonka muistaa läpi elämän. Musiik- kiopistolta sekä jaettavista tapahtumakalentereista saa tietoa Kaukametsän järjestä- mistä musiikkitilaisuuksista. Jos ennen konsertin alkua on jäänyt vapaita paikkoja, voi solistinen oppilas päästä opintokirjaa näyttämällä ilmaiseksi nimenomaan kulttuuritoimen ja Kaukametsän järjestämiin konsertteihin. Viihdekonsertteihin ei pääse ilmaiseksi, koska ne ovat yksityisten ohjelmatoimistojen järjestämiä.

8 Tekemällä eteenpäin Elämänkaareen kuuluu hyviä ja huonoja hetkiä, onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta kaikista niistä me opimme jotakin. Monenlaisia haasteita on sekä oppilailla että van- hemmilla. Opiskelujen kaikissa vaiheissa oma opettaja on iloinen, jos kotoa otetaan yh- teyttä, tullaan tunnille tervehtimään ja kuuntelemaan. Puhumalla moni asia selviää. Tarvittaessa myös rehtori osallistuu asioiden selvittelyyn. Oppilaskonsertteja Syyslukukausi Kajaanissa: Suomussalmella: To klo Kouta- sali Ke klo Alvarin sali To klo Kouta- sali Ke klo Alvarin sali Ke klo Kouta- sali Joulukonsertti ke klo Alvarin sali To klo Kouta- sali Ke klo Kouta- sali Joulukonsertti to klo Kaukametsän sali Kevätlukukausi Kajaanissa: Suomussalmella: To klo Kouta- sali Ke klo Alvarin sali To klo Kouta- sali Ke 9.4. klo Alvarin sali Ke klo Kouta- sali Kevätkonsertti ke klo Alvarin sali Ke klo Kouta- sali To klo Kouta- sali Ke 7.5. klo Kouta- sali Kevätkonsertti to klo Kaukametsän sali Kainuun musiikkiopisto järjestää joulu- ja kevätkonsertteja myös muissa sivutoimipisteissä joiden ajankohdista ilmoitamme lehdissä ja nettisivuillamme. Tanssin päätapahtumat Syyslukukausi Joulunäytökset: Kainuun musiikkiopiston tanssioppilaat ma ja ti Kevätlukukausi Kevätnäytökset: Kainuun musiikkiopiston tanssioppilaat ti ja ke Avoimet ovet tanssitunneille viikolla 37. Tervetuloa seuraamaan tanssitunteja. Tanssituntien ajankohdat löydät lukujärjestyksestä net- tisivuilta.

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016.

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016. Lukuvuosi 2015-2016 Kainuun musiikkiopiston toiminnasta ja ajankoh- taisista tapahtumista kerromme nettisivuillamme www.kaukametsa.fi/musiikkiopisto SÄILYTÄ TÄMÄ! TIEDOTE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE! Kainuun

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään

OPPILAAN OPAS. 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään OPPILAAN OPAS 6.8.2014 (Säilytä koko musiikkiopisto-opintojesi ajan!) Oikeus muutoksiin pidätetään Kankaanpään musiikkiopisto 2 (25) Sisällysluettelo 1 ALKUSANAT... 4 2 TOIMISTON AUKIOLOAJAT... 4 3 PUHELINNUMEROT...

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna! Opiston yhteystiedot: Jussi Rainion tie 5 B 42700 Keuruu puh 040 178 4085 (toimisto, opistosihteeri Päivi Tastula. Parhaiten toimistolta tavoittaa klo 9-15 välisenä aikana) puh 0400 355876 (va. rehtori

Lisätiedot

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen

OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen 3.9.2015 OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN 1. Ilmoittautuminen Lukuvuosi aloitetaan ilmoittautumispäivänä elokuussa. Ota mukaasi ilmoittautumiseen koulusta saamasi lukujärjestys. Tarkista ensin opiston

Lisätiedot

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016

LUKUVUOSITIEDOTE 2015-2016 M K K E L N M U S K K O P S T O LUKUVUOSTEDOTE 2015-2016 Mikkelin musiikkiopisto Maaherrankatu 10, puh. (015) 213 830 www.mlimo.fi musiikkiopisto.mikkeli@mlimo.fi Kohti uutta lukuvuotta Musiikkiopisto

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ LAHDEN KONSERVATORIO MUSIIKIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ 2004 Konservatorion toiminta-ajatus Lahden konservatorio on musiikin ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Arvoisa lukija, BALETTIOPPILAITOS NYT

Arvoisa lukija, BALETTIOPPILAITOS NYT 1 Arvoisa lukija, Käsissäsi on Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen tanssin perusopetuksen Oppilaan Opas, jossa kerrotaan oppilaitoksen toimintatavoista ja periaatteista. Opas päivitetään vuosittain

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 2010

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 2010 ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 2010 MAALISKUU 2010 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 Jatkoilmoitukset 4 Sivuaineasiaa 5 Ebeli 6 Opintoarjotin 7-8 Oppilasvalinnoista 8 Konsertteja 9-11 Tiedotusasioita

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut. Opas Valmennusoppilaalle 2014-2015

Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut. Opas Valmennusoppilaalle 2014-2015 Porvoonseudun musiikkiopisto- Borgånejdens musikinstitut Opas Valmennusoppilaalle 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO OPETUS 2 TUNTIEN SOPIMINEN 2 LOMA-AJAT 2 POISSAOLOT 3 OPETTAJAN POISSAOLO 3 OPPILAAN POISSAOLO

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 1/2009-2010 19.8.2009 Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen viikko..

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen?

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012 Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? HUHTIKUU 2012 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 Yleistä 4 Konsertteja 5 Jatkoilmoitukset

Lisätiedot

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry.

Koulu on perustettu 1987. Toiminnasta vastaa Vihdin Kuvataidekoulun Kannatusyhdistys ry. 1 Tervetuloa! Vihdin kuvataidekoulu antaa tavoitteellisesti etenevää taiteen perusopetusta. Koulussa on noin 270 oppilaspaikkaa 5-20 -vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulun opetuksesta vastaavat rehtori

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011. www.keravantanssiopisto.fi

Opinto-opas 2010-2011. www.keravantanssiopisto.fi Opinto-opas 2010-2011 www.keravantanssiopisto.fi Sisällys Kannen kuva: Cremée, kevätnäytös 2010 OPPAAN SISÄLTÖ 3 4-5 6-7 8-10 11-12 13 14-15 16-17 18-19 20 Keravan tanssi- ja liikuntayhdistys ry Lukuvuosi

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Lukuvuosiopas 2015-2016

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Lukuvuosiopas 2015-2016 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Lukuvuosiopas 20-20 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO lukuvuosiopas ja -kalenteri lukuvuodeksi 20-20 NIMI:... PUHELINNUMERO:... RO-RYHMÄ:... SISÄLLYSLUETTELO Koulun yhteystiedot... 3 Lukuvuoden

Lisätiedot