SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, SALO KANSLIA REHTORI OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!"

Transkriptio

1 SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, SALO KANSLIA REHTORI OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

2 SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin ylläpitämä lakisääteistä eli tuntiperusteista valtionosuutta saava musiikkioppilaitos. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan hyvää musiikkisuhdetta antamalla valmiuksia musiikin monipuolista harrastamista, esittämistä ja ammattiopintoja varten. Oppilaitoksen opetussuunnitelma noudattaa opetushallituksen opetussuunnitelman perusteita. Opetus annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesti. Laajan oppimäärän laskennallinen laajuus on 1300 tuntia. Oppiaineita ovat solistinen pääaine, musiikin perusteet (teoria-säveltapailuaineet) ja yhteismusiikki. Lisäksi oppilaat osallistuvat esiintymistoimintaan. Solistisessa pääaineessa suoritetaan lukuvuosittain joko vuosi- tai tasosuoritus riippuen oppilaan opiskeluvaiheesta. Musiikin perusteissa opiskellaan teoria- ja säveltapailuaineita. Oppiaineiden tasosuoritukset tehdään noudattaen Suomen Musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusohjeita. Opetustoiminta jakaantuu osastoihin ja tasoihin seuraavasti: Musiikin varhaiskasvatusosasto Osastolla annetaan musiikkileikkikoulu- ja soitinvalmennusopetusta. Musiikkileikkikouluopetusta annetaan 0-9 ikävuodesta alkaen eri ikäryhmille. Soitonvalmennusopetukseen voidaan ottaa 4-8 vuotiaita, puhaltimissa, kontrabassossa ja kitarassa 4-12 vuotiaita lapsia neljän vuoden ajaksi. Osaston tehtävänä on kehittää lasten valmiuksia perustason opintoja varten. Perustaso Perustasolla opiskelevat pääasiassa kouluikäiset lapset ja nuoret. Perustasolla suoritetaan perustasot solistisessa pääaineessa, teoria-säveltapailussa ja yleisessä musiikkitiedossa. Lisäksi oppilas osallistuu yhteismusiikkiopetukseen ja esiintymistoimintaan. Opiskeluaika on korkeintaan 9 vuotta, yleensä 6-9 vuotta aloitusiästä riippuen. Ensimmäinen lukuvuosi on ns. koevuosi, jonka aikana havaitun edistymisen ja koevuosisuorituksen tuloksen perusteella päätetään opiskeluoikeuden jatkuminen. Koevuosi on osa pääsykoetta. Aikuisosasto Perustasoon liittyvällä aikuisosastolla opiskelevat 16 (eräissä aineissa 20) vuotta täyttäneet perustason opintoja. Opiskeluaika on korkeintaan 5 vuotta, perustasolla ja aikuisosastolla yhteensä korkeintaan 9 vuotta. Opistotaso Opistotasolla opiskellaan suoritetun perustason oppimäärän jälkeen. Oppiaineita ovat opistotason pääaine, säveltapailu, teoria, yleinen musiikkitieto tai harmoniaoppi. Lisäksi osallistutaan yhteismusiikki- ja esiintymistoimintaan. Tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan perustasolla hankkimia valmiuksia sekä antaa ammattiopintoihin valmentavaa opetusta. Opiskeluaika on korkeintaan 4 vuotta. Todistukset Suoritetuista tasosuorituksista kirjoitetaan tasosuoritustodistus. Solistisen aineen tasosuoritustodistus annetaan, kun vastaava teoria-säveltapailu tasosuoritus on suoritettu. Suoritetun perustason tai opistotason oppimäärän perusteella kirjoitetaan perustason tai opistotason päättötodistus. Esiintymistoiminta Opintoihin kuuluu osallistua oppilaitoksen oppilasiltoihin ja -konsertteihin sekä kuuntelijana että esiintyjänä. Esiintymällä tottuu esiintymään ja voi kehittää solistisia valmiuksia. Lukuvuoden aikana musiikkiopisto järjestää yleensä oppilasiltaa, -konserttia tai muita tilaisuuksia, jotka tarjoavat hyvän mahdollisuuden tutustua oppilaitoksen toimintaan. Opinto-ohjausta antaa oman oppiaineen osalta opettaja, muilta osin rehtori.

3 MUSIIKKIOPISTON OPINNOT, MÄÄRÄT JA ETENEMINEN PERUSTASON OPPIMÄÄRÄ Oppiaine (perustaso- ja aikuisosasto) Perustasolla opiskellaan 9 vuotta Aikuisosastolla opiskellaan 5 vuotta suoritus Solistinen pääaine perustaso 1 opiskellaan vie aikaa 1-3 lukuvuotta, yleensä n tuntia koko ajan perustaso 2 vie aikaa 2-3 vuotta, n tuntia perustaso 3 vie aikaa 2-3 vuotta, n.150 tuntia Teoria-säveltapailu perustaso 1 alkaa 10/11 vuotiaana yksi lukuvuosi, n.50 tuntia perustaso 2 yksi lukuvuosi, n.50 tuntia perustaso 3 yksi lukuvuosi n.70 tuntia Yleinen musiikkitieto perustaso Yksi lukuvuosi, n.70 tuntia yhteismusiikki vähintään 2 vuotta Perustasolla opiskelevat yleensä 7-16 vuotiaat / peruskouluiässä olevat. Poikkeuksena on esim. laulu jossa perustasolla voi opiskella 20 ikävuoteen asti. Maksimi opiskeluaika 9 vuotta. Aikuisosastolla opiskellaan perustason opintoja, maksimi opiskeluaika viisi vuotta. Ehdottomia ikärajoja tai vuosiluokkia ei ole, vaan opiskelu etenee tasosuorituksesta seuraavaan. Pääainetta opiskellaan koko ajan, teoria-säveltapailuopinnot alkavat 10/11 vuoden iässä. Tasosuorituksissa noudatetaan Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusohjeita. Musiikkiluokilla oleva oppilas saa suorittaa teoria-säveltapailu perustaso1- ja 2 -suoritukset musiikkiluokilla luokan aikana. Kun musiikkiopiston opettaja kuulustelee tasosuorituksen musiikkiluokilla, suoritus luetaan musiikkiopiston opintoihin. Lukion oppilaalla on oikeus lukea musiikkiopistossa suorittamiaan opintoja lukion soveltaviin kursseihin valtakunnallisen yleisohjeen mukaisesti, esim teoria-säveltapailu 3-perustaso yksi kurssi, yleisen musiikkitiedon perustaso yksi kurssi ja solistisen pääaineen pt 3/3 tai 2/2 -tasosuoritus kaksi kurssia. Edellytyksenä on että opiston suoritus on tehty lukioaikana.

4 OPISTOTASON OPPIMÄÄRÄ (Opistotaso suoritetaan neljän lukuvuoden aikana) Opistotasolle otetaan perustason oppimäärän suorittanut oppilas, joka on saanut pääaineen pt 3/3 - tasosuorituksesta vähintään arvosanan hyvä tai joka on opistotason pääsykokeissa hyväksytty opistotason oppilaaksi. Oppiaine Solistinen pääaine Teoria ot Säveltapailu ot Yleinen musiikkitieto ot tai harmoniaoppi Yhteismusiikki suoritus opistotaso, yleensä neljä vuotta 200 tuntia opistotaso, yksi vuosi 70 tuntia opistotaso, yksi vuosi 70 tuntia opistotaso, yksi vuosi 70 tuntia harmoniaoppi, yksi vuosi 70 tuntia (vanha kenraalibasson kirjoitus ja soitto) vähintään 2 vuotta Suoritukset tehdään Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton r.y:n tasosuoritusohjeiden mukaisesti. Opistotason opintoja opiskellaan yleensä lukioiässä peruskoulun ja opiston perustason jälkeen, mutta ikärajoja ei ole, ja myös aikuisosastolla suoritetun perustason oppimäärän jälkeen voi suorittaa opistotason opintoja. Lukion oppilaalla on oikeus lukea musiikkiopistossa suorittamiaan opistotason tasosuorituksia lukion kursseihin lukion rehtorin päätöksellä. Suosituksen mukaan lukion kursseihin luetaan solistisen pääaineen tasosuoritus opetusajan mukaan sekä kustakin teoriasuorituksesta 2 kurssia oppilaan niin halutessa. Ennen lukiota suoritetusta opistotason pääainesuorituksesta tulee lukea kaksi kurssia lukio-opintoihin. Musiikkiopiston kansliasta sekä opiston nettisivulta saa asiaa koskevan valtakunnallisen yleisohjeen. Oppilas voi pyrkiä musiikin ammatillisiin opintoihin musiikkiopiston jälkeen mm. seuraavasti. 1. Hakeutumalla peruskoulun ja musiikkiopiston perustason jälkeen musiikin ammatilliseen toisen asteen koulutukseen, joka on laajuudeltaa 120 opintoviikkoa ja kolme vuotta. Ko. koulutuksessa voi suorittaa myös lukion oppimäärän. Edeltävinä opintoina vaaditaan peruskoulun oppimäärä sekä musiikkiopiston perustason päättötodistus tai vastaavat tiedot ja taidot. 2. Hakeutumalla lukion ja musiikkiopiston opistotason jälkeen ammatilliseen korkeakouluun. Edeltävinä opintoina vaaditaan lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto ja musiikkiopiston opistotason päättötodistus tai opistotason oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot. 3. Hakeutumalla musiikkiopiston ja lukion jälkeen Sibelius-Akatemiaan, esim esittävän säveltaiteen, musiikkikasvatuksen, kirkko-, jazz- tai kansanmusiikin koulutusohjelmaan.

5 OPISKELUKUVAUS OPPILAAN OPPIAINEISTA PÄÄAINE on solistinen aine, jota opiskellaan koko opiskeluaika. Pääaineessa suoritetaan tasosuorituksia noudattaen Suomen Musiikkioppilaitosten Liiton tasosuoritusohjeita. Perustasolla suoritettavat tasosuoritukset ovat perustasot 1, 2 ja 3 (laulussa 1 ja 2). Arvosanalla "hyvä" saa jatkaa seuraavaan tasoon. Oppilas saa jatkaa suoraan opistotasolle perustason oppimäärän jälkeen pääaineen perustasosuoritus 3 arvosanan "kiitettävä" perusteella, ja arvosanalla hyvä tutkintolautakunnan niin puoltaessa. Yhtä solistista tasosuoritusta opiskellaan perustasolla yleensä korkeintaan kolme vuotta, opistotasolla korkeintaan 4 vuotta. Alle kymmenen vuotiaalta ei vaadita tasosuorituksia. MUSIIKIN PERUSTEET / TEORIA JA SÄVELTAPAILU Oppiaineen tasot ovat perustasolla teoria-säveltapailu 1/3, 2/3 ja 3/3, joiden tavoitteena on kehittää oppilaan sävelkorvaa, rytmitajua, nuotinlukutaitoa ja teoriatietojen hallintaa. Opiskelu alkaa sinä lukuvuonna, jolloin oppilas täyttää 11 vuotta ja kestää normaalisti kolme vuotta. Peruskoulun musiikkiluokilla olevat oppilaat saavat suorittaa teoria-säveltapailu 1- ja 2-tasot koulun luokalla. Tasosuorituksen kuulustelee musiikkiopiston opettaja. Opistotasolla oppiaineita ovat säveltapailu, teoria, harmoniaoppi tai yleinen musiikkitieto. Opistotason opinnot ovat perustason valmiuksia syventäviä ja ammattiopintoihin valmentavia. MUSIIKIN PERUSTEET/ YLEINEN MUSIIKKITIETO Yleisen musiikkitiedon perustaso suoritetaan perustasolla teoria-säveltapailu 3- tasosuorituksen jälkeen yleensä sinä lukuvuonna, jolloin oppilas täyttää 15 vuotta. Opistotasolla voidaan suorittaa yleisen musiikkitiedon opistotaso. Oppiaineen tavoitteena on tutustua soittimiin, länsimaisen taidemusiikin historiaan, aika- ja tyylikausiin, säveltäjiin, sävellystyyppeihin, sävellyksiin. Kurssi antaa hyvän pohjan aktiiviseen musiikin kuunteluun ja musiikin tuntemuksen jatko-opiskeluun. YHTEISMUSIIKKI Yhteismusiikki on osa musiikkiopistossa suoritettavaa musiikin opiskelua. Pääaineesta riippuen toiminnan alkamisajankohta ja muoto vaihtelevat. Orkesterisoitinoppilaat aloittavat orkesterisoiton yleensä pääaineen perustaso 1 jälkeen, lauluoppilaat esim. kuorotoiminnan 2. lukuvuoden alusta, piano-, kitara- ja harmonikkaoppilailla yhteismusiikki on integroitu yleensä vapaan säestyksen opiskeluun. Yhteismusiikkivuodet: Orkesterisoitinoppilaat jatkavat yhteissoittoa orkesterissa opiskelun päättymiseen saakka. Piano-, kitara-, harmonikka-, laulu- ja lyömäsoitinoppilaat opiskelevat perustasolla vähintään kaksi vuotta ja opistotasolla kaksi vuotta. Minimivuosista voidaan poiketa, jos oppilas on suorittanut oppimäärään kuuluvat kurssit niin lyhyessä ajassa, että edellä mainitut vuodet eivät tule täyteen. SIVUAINE Sivuaine voidaan antaa opinnoissaan hyvin menestyneelle opistotason oppilaalle, joka pyrkii musiikin ammattiopintoihin ja jolla katsotaan olevan siihen riittävät edellytykset. Lisäksi ehtona on, että ammatilliselle koulutuslinjalle vaaditaan edeltävinä opintoina sivuaineopintoja. Sivuaineopetusta annetaan kaksi vuotta perustaso-1 suoritukseen asti.

6 ESIINTYMISET Esiintyminen on luonnollinen ja tärkeä osa musiikinopiskelua. Esiintymistoiminnan tehtävänä on kehittää oppilaan instrumentti- ja esiintymisvalmiuksia, ohjata oppilaita aktiiviseen musiikinkuunteluun ja tehdä oppilaitoksen toimintaa tunnetuksi. Esiintymisien määrä on oppilaskohtainen ja opettajan harkittavissa oleva asia. Yleissääntö on, että oppilaan tulee esiintyä riittävän usein, jotta hän oppii esittämään musiikkia ja jotta tasosuoritusten suorittaminen täysipainoisesti on mahdollista. Pääasiallisia esiintymistilaisuuksia ovat opettajan luokkansa kanssa järjestämät tilaisuudet ja ns. opettajien yhteiset illat. OPISKELUSTA YLEENSÄ Musiikki on iloinen asia, sen opiskelu vaatii työtä, pelkkä lahjakkuus ei riitä. Säännöllisen, pitkäjänteisen ja kurinalaisen harjoittelun tuloksena saavutetaan opiskelulle tärkeitä onnistumisen kokemuksia, jotka innostavat ja motivoivat opinnoissa eteenpäin. Koska soitonopetus on yksilöopetusta, se on kotikunnalle ja yhteiskunnalle kallista. Oppilas maksaa opintomaksuina alle 15 % kustannuksista, suurimman osan maksaa kotikunta ja valtio. On tärkeää, että oppilas tulee oppitunneille hyvin valmistautuneena, jotta hän voi opintoihin hyvin motivoituneena saada itselleen kaiken sen hyödyn, jota opisto voi tarjota. Pelkkä oppitunneilla käynti ei riitä edistymään opinnoissa tavoitteiden mukaisesti. Opettaja ei ole velvollinen korvaamaan oppilaan poissaolosta eikä sairauslomasta aiheutuvaa pitämätöntä tuntia. Jos opettajan sairausloma jatkuu yli viikon, opisto pyrkii palkkaamaan sijaisen toisen sairauslomaviikon alusta, mikäli mahdollista. ENSIMMÄINEN LUKUVUOSI KOEVUOSI Ensimmäinen lukuvuosi on ns. koevuosi, jona aikana suoritetun koevuosisuorituksen perusteella tutkintolautakunta päättää oppilaan opinto-oikeuden jatkumisesta. Koevuosi ja koevuosisuoritus ovat osa pääsykoejärjestelmää. Hyväksytty opinto-oikeus velvoittaa oppilasta jatkossakin opiskelemaan opiston opetussuunnitelman ja tutkintovaatimusten mukaisesti. Toistuva epätyydyttävä edistyminen opinnoissa aiheuttaa opinto-oikeuden peruuttamisen. SOITTIMEN HANKINTA JA SOITINLAINA Soittimen hankinta on oppilaalle / huoltajalle kuuluva asia. Oppilaan on syytä aina etukäteen keskustella opiskelussa tarvittavan soittimen hankinnasta opettajan kanssa. Musiikkiopistossa on jousi- ja puhallinsoittimia, joita opisto lainaa oppilaalle ensisijaisesti koevuoden ajaksi. Soitinlainasta tehdään soitinlainasopimus kansliassa ja sen allekirjoittavat oppilaan huoltaja ja opettaja. Soitinlainasta voi tiedustella jousi- ja puhallinopettajalta, joka antaa toimistosihteerille ilmoituksen oppilaalle lainattavasta soittimesta. NUOTTIEN HANKKIMINEN Opiskelussa tarvittavien nuottien hankkiminen kuuluu oppilaalle. Oppilas ostaa tarvitsemansa nuotit nuottikaupasta. Joskus opettajat voivat ottaa oppilaalleen nuottimateriaalia täydentäviä nuottikopioita.

7 Tietoja ja ohjeita oppilaalle oppilashallintotiedostosta ja oppilaan opintokirjasta 1. Oppilashallintotiedosto Oppilashallintotiedostoa ylläpitää ja päivittää toimistosihteeri henkilötietolomakkeen, opintoilmoituksen ja opettajan antamien tasosuorituspöytäkirjojen ja yhteismusiikkilistojen perusteella Tiedostoon merkitään oppilaan perustiedot, opiskeluhistoria, tasosuoritukset ja osallistuminen yhteismusiikkiin. Toimistosihteeri kirjoittaa perus- ja opistoasteen päättötodistukset ja tasosuoritustodistukset oppilashallintotiedoston perusteella. TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ SINULLE OPPILAS! 2. Oppilaan opintokirja ja opintokirjamerkinnät Opintokirja on oppilaan hallussa oleva kirja (sininen ), johon hän itse hakee opiskelua koskevat merkinnät opettajilta ja toimistosihteeriltä. Oppilas! Pidä opintokirjasi tallessa! Ota kirja mukaasi opistolle aina kun haluat siihen merkinnän. Pääaineen opettajan kanssa voit sopia kirjan säilyttämisestä opettajan luokan kaapissa Hae merkinnät kirjaasi seuraavasti: 1. Opettajalta a. osallistumismerkintä lukuvuoden lopussa -pääaine -teoria-aineet -yhteismusiikki b. tasosuoritus-ohjelman kirjaaminen aina kun on tullut lisää ohjelmakappaleita c. esiintymis- ja vuosisuoritusmerkintä heti esiintymisen tai vuosisuorituksen jälkeen 2. Toimistosihteeriltä tasosuoritusmerkinnät

8 ILMOITUS OPPILAAN OPINTOJEN LOPETTAMISESTA, LUKUKAUSIMAKSUJEN LASKUTUS Oppilaan tai alaikäisen oppilaan huoltajan on ilmoitettava kansliaan välittömästi opintojen lopettamispäätös kirjallisesti joko opintoilmoituksella tai kesken lukukauden erillisellä kaavakkeella. Lukukausimaksut määräytyvät lukukauden aikana kirjoillaolon perusteella seuraavasti: Alle 2 viikkoa ei lukukausimaksua Elokuun loppuun mennessä ilmoittaneet ei lukukausimaksua 2-6 viikkoa puolet lukukausimaksusta yli 6 viikkoa koko lukukausimaksu Oppilaspaikan / opintojen peruutuspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin oppilas / huoltaja on antanut tiedon peruutuksesta kansliaan kirjallisesti. MUSIIKKIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN Oppilaan tulee ilmoittautua oppilaaksi lukuvuodelle aina lukuvuoden alussa. oppilas ilmoittautuu soitto- / lauluopettajalle. Katso ilmoitustaululta teoria-aineiden ja yhteismusiikin ajankohdat, sekä sovi soitto- / lauluopettajan kanssa soitto- / laulutunnin ajankohdat.

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013-

1.8.2013. Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 1.8.2013 Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelma 2013- 2 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 2013- MUSIIKKIOPISTOTASO perustason suorittaneille opiskeluaika enintään 4 vuotta tasosuoritukset

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA PAAVALIN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Toiminta...1 1.1 Toiminnan järjestäminen...1 1.2 Toiminta-ajatus...1 2. Arvot ja yleiset tavoitteet...1 3. Oppimiskäsitys, opiskeluympäristö

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA

VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA VALKEAKOSKEN MUSIIKKIOPISTO MUSIIKIN TAITEEN PERUSOPETUS OPETUSSUUNNITELMA LAAJA OPPIMÄÄRÄ 1.8.2011 SISÄLTÖ sivu 1. TAITEEN PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET 3 1 Musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

EMO Elävän musiikin oma

EMO Elävän musiikin oma EMO Elävän musiikin oma OPS Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011 (Päivitetty 1.8.2012) Espoon musiikkiopisto puhelin: 09-816 57260/09-816 57262 Kotisivut: www.emo.fi fax: 09-816 57261 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna! Opiston yhteystiedot: Jussi Rainion tie 5 B 42700 Keuruu puh 040 178 4085 (toimisto, opistosihteeri Päivi Tastula. Parhaiten toimistolta tavoittaa klo 9-15 välisenä aikana) puh 0400 355876 (va. rehtori

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma

Musiikkikoulu Ilonen. Opetussuunnitelma Opetussuunnitelma Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Toiminta-ajatus... 3 2. Arvot... 3 3. Yleiset tavoitteet... 3 4. Oppimiskäsitys... 4 5. Opiskeluympäristö... 4 6. Oppilaaksi ottaminen... 4 7.

Lisätiedot

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO

Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Etelä-Espoon Musiikkikoulu Tauko Oy ( Musiikkikoulu Tauko ) Kuitinmäen toimipiste: Leppävaaran toimipiste: Pihatörmä 1 a 2 krs. Nikkarinkuja 5 02240 ESPOO 02650 ESPOO Hyväksytty syksy 2005 Päivitetty syksy

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011

www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 www.turunsuzukikoulu.fi OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 18.8.2011 Turun kaupungin kulttuurilautakunnan hyväksymä 31.8.2011 SISÄLTÖ 1 TOIMINTA-AJATUS 2 2 ARVOT, YLEISET TAVOITTEET,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

6. Opiskelijan oppimisen arviointi

6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6. Opiskelijan oppimisen arviointi 6.1. Arvioinnin tavoitteet Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013

Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu. Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 Pohjoisen Keski-Suomen Musiikkiopisto/ Viitasalo-opisto ja Saarijärven Kuvataidekoulu Virvatuli-raportti Lukuvuosi 2012 2013 3.4.2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO 1 TAUSTATIETOA 1.1 VIITASALO-OPISTO 1.1.1 Henkilökunta

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa.

Keräyksen kokonaistuotto oli 113 320,85 euroa. Lohjan Yhteislyseon lukio juhlisti 100-vuotista toimintaansa juhlakeräyksellä. Sen tuotto käytettiin ekokoulun rakentamiseksi Haitin maanjäristysalueella sijaitsevaan Myrdud-nimiseen kylään. Keräyksen

Lisätiedot