Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!"

Transkriptio

1 Opiston yhteystiedot: Jussi Rainion tie 5 B Keuruu puh (toimisto, opistosihteeri Päivi Tastula. Parhaiten toimistolta tavoittaa klo 9-15 välisenä aikana) puh (va. rehtori Tiiu Tuominen). Toimistolla parhaiten klo 10-14, iltapäivät varattu opetukseen. it muotoa Opiston nettisivut: Opistolle on syyslukukauden alussa tulossa myös omat Facebook-sivut! Elokuussa alkaa musiikkiopiston 23. lukuvuosi. Tänä lukuvuonna jatketaan musiikkiopistolla perustyötä soiton ja tanssin parissa. Jousisoittajilla tavoitteet asetetaan varmasti maaliskuulle, jolloin musiikkiopistomme järjestää Keski-Suomen musiikkioppilaitosten oppilaille Jousisoitintapahtuman Kimarassa Kyseessä on katselmus, jossa jousisoittajat ja kamariyhtyeet saavat palautetta kahdelta Keski-Suomen ulkopuolelta saapuvilta jousisoitinpedagogilta. Keski-Suomen musiikin edistämissäätiö palkitsee lisäksi kaikki osallistujat stipendillä. Lisätietoa ilmoittautumisesta saa soitonopettajilta sekä opiston nettisivuilta kohdasta Jousisoitintapahtuma. Läntisen Keski-Suomen musiikkiopiston opetuksen tarkoituksena on nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen sekä valmiuksien kehittäminen elämänikäiseen harrastamiseen ja alan ammattiopintoihin. Vaikka kaikista ei tulisikaan ammattimuusikoita tai tanssijoita, on taideopinnoilla tärkeä merkitys muuhunkin oppimiseen ja kehitykseen lapsilla sekä nuorilla. Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna! Tiiu Tuominen, va. rehtori Opiston hallinto: Musiikkiopiston ylläpitäjä on Keuruun kaupunki. Toimialueeseen kuuluvat myös Multian ja Petäjäveden kunnat. Musiikkiopistolla ja kansalaisopistolla on yhteinen opistolautakunta, jossa on edustus myös Multialta ja Petäjävedeltä. Puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Helena Kukkamo. Opiston toimisto sijaitsee Keuruun koulukeskuksessa, kansalaisopiston toimiston vieressä. Opistoilla on yhteinen opistosihteeri Päivi Tastula, joka hoitaa musiikkiopistolla mm. oppilasasioita sekä lukukausimaksujen laskutuksia. Päivi tarvitsee myös tiedon osoitteenmuutoksesta tai mikäli oppilas keskeyttää opinnot musiikkiopistossa.

2 Opintokirjat: Opintokirjaan kerätään oppilaan suoritukset ja opettajien sanalliset palautteet opintojen edistymisestä. Opintokirjat on palautettava toimistoon aina uuden lukuvuoden alussa, sen voi myös antaa soitonopettajalle ensimmäisellä tunnilla. Hävinneen ja/tai palauttamatta jääneen opintokirjan tilalle tehdystä uudesta opintokirjasta peritään 10 maksu. Poissaolot: Tilapäisistä poissaoloista on aina ilmoitettava etukäteen suoraan omalle opettajalle tai opiston toimistoon. Teoriaryhmistä poissa oloista ei tarvitse ilmoittaa, ellei kyse ole pidemmästä poissaolosta tai ryhmä on kovin pieni. Opettajilla ei ole velvollisuutta korvata oppilaiden perumia tunteja. Opettajien pidemmille sairauslomille hankitaan sijainen opiston toimesta. Opintojen keskeyttämiseksi lukukauden tai koko lukuvuoden ajaksi on aina anottava kirjallisesti musiikkiopiston rehtorilta, joka ainoastaan voi myöntää keskeyttämisluvan. Valmis lomake löytyy musiikkiopiston nettisivuilta. Lukukausimaksut: Perusaste, opetusta 45 min / vko 190 Musiikkiopistoaste, opetusta 60 min / vko 230 Sivuainemaksu, opetusta 30 min / vko 100 Tanssi sivuaineena 75 Maksu peritään kerran lukukaudessa (syyslukukaudella lokakuussa ja kevätlukukaudella helmikuussa). Mikäli perheessä on useampia oppilaita, peritään lukukausimaksu entiseen tapaan kahdessa yhtä suuressa erässä (syyskuussa ja marraskuussa sekä helmikuussa ja huhtikuussa). Maksuasiat kannattaa hoitaa ajallaan, koska maksukehotuksia lähetetään vain YKSI, jonka yhteydessä oppilaalle annetaan varoitus. Ellei tämä tuota tulosta, lasku siirtyy suoraan perintötoimistolle (Opistolautakunnan päätös 34 / 2009). Maksuasioissa kannattaa neuvotella tiukoissa tilanteissa jo etukäteen suoraan laskuttajan kanssa. Mikäli taloudellinen tilanne on pysyvästi tiukka, kannattaa anoa alennusta lukukausimaksuun heti syyslukukauden alussa. Sisaralennus (-10%) myönnetään ilman erillistä anomusta. Opinto-oikeus säilyy, mikäli syyskauden opintomaksut on suoritettu mennessä ja koko vuoden opintomaksut mennessä. Muussa tapauksessa oppilas on erotettu musiikkiopistosta rehtorin päätöksellä seuraavan lukukauden ajan (Opistolautakunnan päätös 35 / 2009). Opintonsa lopettavat välttyvät maksamasta syksyn opintomaksun kun ilmoittavat lopettamisesta kirjallisesti mennessä. Kevään maksua ei peritä, jos lopettamispäätös on annettu 1.1. mennessä. Vanhempainyhdistys ja -toimikunnat Oppilaiden vanhemmat ovat mukana toiminnassa mm. järjestämällä päätöskonsertteihin kahvitarjoilua ja arvontaa. Kerätyillä varoilla voidaan oppilaille jakaa lukuvuoden lopussa stipendejä ja muita tunnustuksia. Lisätietoa: Sari Louna (Keuruu), Helena Kurvinen (Multia) ja Tuomas Torkki (Petäjävesi).

3 OPISKELU MUSIIKKIOPISTOSSA: Kotona harjoittelu on välttämätöntä Toisin kuin esim. monissa urheiluharrastuksissa, musiikkiopinnoissa ohjattuja opetuskertoja on yleensä vain kerran viikossa. Soittotaidot kehittyvät parhaiten ahkerasti harjoittelemalla, ei pelkästään soittotunneilla soittamalla. Parhaisiin tuloksiin päästään säännöllisillä ja opettajan ohjeiden mukaisella kotiharjoittelulla. Musiikkiharrastus edellyttää ahkeruutta ja kehittää samalla pitkäjänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Niitä tarvitaan kun opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää. Musiikkiopistossa on tapana, että jokainen oppilas esiintyy kerran lukukaudessa Esiintyminen on osa musiikinopiskelua ja muidenkin esityksiä pääsee kuulemaan oppilaskonserteissa ja muissa esiintymisissä. Osa esiintymisistä on epävirallisempia tilaisuuksia kuin varsinaiset oppilaskonsertit, kuten esim. Lehtiniemen vanhainkodissa tai kahviloissa. Soitonopettajat voivat myös järjestää omille oppilailleen ns. luokkamatineoita, joissa esiintymiskynnys on varmasti matalammalla. Jos esiintyminen jää pois, esiinnytään keväällä 1-2 opettajalle ns. vuositutkinnossa. Yhteissoitto kuuluu musiikkiopiston opetussuunnitelmaan Pianistit musisoivat säestystehtävän, nelikätisesti toisen pianistin kanssa tai muun kamarimusiikin parissa. Orkesterisoittimien soittajilla yhteissoitto tarkoittaa orkesteri- ja pienyhtyesoittoa. Orkesteritoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi osallistuminen on pakollista eikä siitä voida joustaa kuin rehtorin luvalla. Sivusoittimen opiskelu ei ole syy jäädä pois orkesterista. Keuruun yhteiskoulun lukion oppilaat saavat orkesterisoitosta myös suorituksen lukion kursseihin. Musiikkiopiston rehtori ilmoittaa osallistujatiedot suoraan lukiolle kevätlukukauden päätyttyä. Musiikin perusteiden opiskelu aloitetaan viimeistään 10 v. iässä Musiikin perusteiden eli teorian, säveltapailun sekä musiikin historiallisen ja tyylillisen tuntemuksen opiskelun tarkoitus on tukea soitinopintoja. Teoriatunneilla opetellaan nuotinlukua ja musiikin yleisiä lainalaisuuksia. Teoriakurssit kannattaa suorittaa hiukan aikaisemmin tai viimeistään samana vuonna kuin vastaavan tason soittokurssit (perustasot 1-3). Teoriaryhmissä on oltava vähintään viisi opiskelijaa. Multialla ja Petäjävedellä voi kuitenkin toimia yksi ryhmä, vaikkei siinä olisi vaadittua oppilasmäärää. Musiikkiopistoilla on käytössä valtakunnallinen tasosuoritusjärjestelmä, jonka mukaan opinnot etenevät Tavoitteellisuus tarkoittaa oman opettajan kanssa asetettujen oppimistavoitteiden lisäksi tasojärjestelmän mukaisia tavoitteita, jotka etenevät tasolta toiselle. Oppiminen esitetään tasosuorituksilla. Perustasolla suoritetaan omalla instrumentilla perustutkinnot 1-3 sekä musiikin perusteiden perustasot. Perustason suorituksen jälkeen musiikkiopistotason I-kurssit ovat jo ammatillisiin opintoihin valmentavia. Pitkälle edistyneiden oppilaiden kannattaa selvittää jatkoopintomahdollisuudet oman soitonopettajan tai musiikkiopiston toimiston kanssa. Ensimmäinen oman soittimen tasokurssi riippuu opintojen aloituksesta, mutta on ajankohtainen 3-4 vuoden kuluessa. Myöhemmät tasot suoritetaan noin 2-3 vuoden välein. Näin nähdään että

4 oppilas on edennyt harrastuksessaan ja hänellä on kiinnostusta tavoitteelliseen musiikinopiskeluun. Tasosuorituksia varten opiskellaan mm. ulkoa soittamista, asteikkoja sekä erilaisen ohjelmiston hallintaa. Mikäli oman soitonopettajan kanssa uhkaavat sukset mennä ristiin, kannattaa aina ensin keskustella rohkeasti kyseisen opettajan kanssa. Mikäli umpikuja uhkaa tästä huolimatta, ota yhteyttä rehtoriin. Sivusoitinopinnot voi aloittaa vasta suoritettuaan pääsoittimesta perustason 2 tutkinnon kiitettävällä arvosanalla ja mikäli opiston resurssit sen sallivat. Poikkeuksena ovat muutamat puhallinsoittimet, joita voi opiskella puhallinorkesterikoulun puitteissa ilman varsinaista sivusoitinoikeutta. Sivuaine ei saa häiritä pääaineen velvoitteita kuten orkesterisoittoa tai teoria-aineiden hoitamista. Jos näin käy, voidaan sivuaineoikeus evätä. 60 min soittotunnit voi aloittaa jo perusasteen aikana, mikäli soitonopettaja katsoo sen olevan tarpeellista jo pt. 2 tasosuorituksen jälkeen. Lukukausimaksu on silloin sama kuin musiikkiopistoasteen oppilailla, joille myös kuuluu 60 min soittotunti. Myös sivuaineessa voi pyytää pidempää soittotuntia (45 min), jos soitonopettaja katsoo sen olevan tarpeellisen esim. musiikin jatko-opintojen kannalta. MUSIIKKIOPISTON TYÖKAUSI Opetusta annetaan 35 viikolla, joiden lisäksi on erillisiä tutkintopäiviä jolloin ei ole normaalia opetusta. Lukuvuoden kulku ja tavoitteet suunnitellaan syksyisin yhdessä oman opettajan kanssa. Soitonopetusta ei aina anneta 45 minuutin soittotuntina, yhdelle oppilaalle kerrallaan, vaan opettajat käyttävät toisinaan myös muita opetusmuotoja tai menetelmiä. Ryhmäopetus antaa mahdollisuuksia esim. esiintymistaitojen ja yhteissoiton harjoittamiseen, ja asteikkojen soittokin voi tuntua hauskemmalta kavereiden kanssa. Myös muut toiminnalliset harjoitukset kuin soittoläksyjen kuulustelu soittotunnilla voivat kuulua joskus oppituntien sisältöihin. Syyslukukausi (17 työviikkoa) - tuntien sopiminen ja ryhmiin ilmoittautuminen 11.8., opetus alkaa syysloma viimeinen opetuspäivä ti tasosuorituspäiviä (ei opetusta) Syyslukukauden oppilaskonsertit: Keuruulla kulttuuritalo Kimaran salissa tiistaisin klo , 7.10, ja Lisäksi Keuruun Lehtiniemessä jouluinen oppilaskonsertti ti klo Lukukauden päätöskonsertit - Keuruun seurakuntasalissa ti klo Multian seurakuntakodilla ma klo Petäjäveden auditorio Miilussa to klo ennen päätöskonsertteja vanhempaintoimikuntien järjestämä kahvitarjoilu. Kahvimaksu oppilaiden stipendirahaston kartuttamiseksi.

5 Kaikkiin oppilaskonsertteihin on vapaa pääsy. Konserteista tiedotetaan myös musiikkiopiston omilla nettisivuilla sekä Suur-Keuruun menopalstalla sekä torstain lehdessä että lehden nettisivujen tapahtumakalenterissa. HUOM Konsertit videoidaan, tallenteita voi jälkikäteen pyytää toimistolta kotiin ja soittotunneille katsottaviksi. Kevätlukukausi (19 työviikkoa) - hiihtoloma pääsiäisloma lomapäiviä 6.1., 1.5. ja tasosuorituspäiviä ja (ei opetusta) - Viimeinen opetuspäivä ma Valintainfo ja soitinmarkkinat uusille oppilaille Keuruun ala-asteen kivikoululla tiistaina klo Infon aikana ei ole muuta soitonopetusta. Kevätlukukauden oppilaskonsertit: Keuruulla kulttuuritalo Kimaran salissa tiistaisin klo , (erityisesti jousisoittajille), ja 5.5. Helmihelinät tiistaina 17.2, esiintymisiä mm. Lehtiniemessä klo sekä iltapäivällä Keuruun kirjastossa sekä kahviloissa. Lukukauden päätöskonsertit - Keuruun seurakuntasalissa ti klo Multian seurakuntakodilla ma klo Petäjäveden auditorio Miilussa to 7.5. klo OPETUSRYHMIEN AIKATAULUT: Tämän tiedotteen aikatauluihin saattaa tulla muutoksia, joten ajat kannattaa tarkistaa syksyn alussa nettisivuilta tai opettajalta. PERUSTASON AINEET: * Musiikin perusteet 1 (vasta-alkajat, noin 10-vuotiaista alkaen) Tiistaisin klo , kivikoulun lk 212, op. Veera Miettinen * Musiikin perusteet 2 (edellisvuonna 1-tasolla opiskelleet) Tiistaisin klo , kivikoulun lk 212, op. Veera Miettinen * Musiikin perusteet 3 (edellisvuonna 2-tasolla opiskelleet) Tiistaisin klo , kivikoulun lk 212, op. Veera Miettinen * Musiikin historiallinen ja tyylillinen tuntemus Tiistaisin klo , kivikoulun lk 212, op. Veera Miettinen MUSIIKKIOPISTOTASON AINEET: * Säveltapailu I Tiistaisin klo , kivikoulun lk 212, op. Veera Miettinen UUTTA: Keuruun yhteiskoulun lukion oppilaat saavat tästä suorituksen lukion kursseihin. MULTIA * Musiikin perusteet 2 (edellisvuonna 1-tasolla opiskelleet) Maanantaisin seurakuntakodilla, tarkempi aika sovitaan opettajan kanssa, op. Jenni Rinne

6 PETÄJÄVESI * Musiikin perusteet 1 (vasta-alkajat, noin 10-vuotiaista alkaen) Kirkonkylän koululla, aika ja opettaja ilm. myöh. * Musiikin perusteet 2 (edellisvuonna 2-tasolla opiskelleet, opetus jatkuu syyslukukauden 2014 loppuun). Tiistaisin Kirkonkylän koululla, tarkempi aika sovitaan opettajan kanssa, op. Karela Viljanen ORKESTERIT JA YHTEISMUSISOINTI * Keuruun yhteiskoulun lukion oppilaat saavat orkesterisoitosta suorituksen lukion kursseihin. JOUSIORKESTERIT * Jousivoimaa (vasta-alkajat - perustaso 2) Keskiviikkoisin klo , kivikoululla, joht. Aarne Miettinen Ensimmäinen kokoontuminen * Keurusseudun Alueorkesteri (perustaso 2 alk.) Maanantaisin klo , kivikoulun sali, joht. Tuuli Lehtomäki. Ensimmäinen kokoontuminen 9.9. PUHALLINORKESTERIT * Soittajapojat A-orkesteri (perustaso 1 suorittaneille ja pidempään B-orkesterissa soittaneille) Maanantaisin klo , kivikoulun sali, joht. Tiiu Tuominen Ensimmäinen kokoontuminen * Soittajapojat B-orkesteri (viime vuonna B-orkesterissa soittaneet) Maanantaisin kivikoulun musiikin luokassa 212, joht. Ilpo Soikkeli Ensimmäinen kokoontuminen * Soittajapoikien C-orkesteri (viime vuonna C-orkesterissa soittaneet sekä uudet vasta-alkajat) Maanantaisin kivikoulun musiikin luokassa 212, joht. Ilpo Soikkeli Ensimmäinen kokoontuminen B- ja C-orkesterin harjoitusajat sovitaan ma ilmoittautumisen yhteydessä! YHTYESOITTO Musiikkiopiston bändi toimii torstaisin periodeittain, ohjaajina bassonsoitonopettaja Tapani Vaahervaara ja rumpujensoitonopettaja Juho Karppinen. Yhtyeessä soitetaan bändisoittimilla sekä omilla instrumenteilla, mukaan voi tulla myös laulajaksi. Ennakkoilmoittautuminen toimistoon elokuun aikana, jonka jälkeen yhtye (tai yhtyeet) muodostetaan. Lisätietoa tullut syyskirjeen mukana. KAMARIMUSIIKKI Kamarimusiikin ohjausta saa soittotuntien lisäksi ylimääräisillä harjoituksilla, joita soitonopettajat ohjaavat. Duoja ja trioja voi perustaa myös kavereiden kanssa! Kysele lisää opettajaltasi. TANSSINOPETUS Tiesitkö, että tanssin voi ottaa musiikkiopistossa sivuaineeksi? Tarjolla on Nykytanssi ja hip hop ryhmä 7-12 vuotiaille sekä Alkeisbalettia vuotiaille. Ryhmät kokoontuvat tiistaisin, tarkista ajat esim. musiikkiopiston nettisivuilta. Lukukausimaksu on musiikkiopiston soitto-oppilaille 75 euroa, ilmoittautuminen musiikkiopiston toimistoon.

7 Syystiedote oppilaille ja huoltajille Elokuu 2014

8 Musiikkiopiston opintoni lukuvuonna : Instrumentti soitonopettajani puhelin Soittotuntini: viikonpäivä kellonaika opetustila Musiikin perusteet ryhmä viikonpäivä kellonaika opetustila opettajan nimi Yhteissoitto ryhmä viikonpäivä kellonaika opetustila opettajan nimi

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 1/2009-2010 19.8.2009 Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen viikko..

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

KALAJOKI - Piirun verran parempi. KALAJOEN KANSALAISOPISTO Opinto-ohjelma 2014 2015. www.kalajoki.fi

KALAJOKI - Piirun verran parempi. KALAJOEN KANSALAISOPISTO Opinto-ohjelma 2014 2015. www.kalajoki.fi KALAJOKI - Piirun verran parempi. KALAJOEN KANSALAISOPISTO Opinto-ohjelma 2014 2015 www.kalajoki.fi KALAJOKI - Piirun verran parempi. KALAJOEN KANSALAISOPISTON OPISTOPÄIVÄ su 12.4.2015 klo 11.00 17.00

Lisätiedot

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS

ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN YLEINEN OPPIMÄÄRÄ 2015 2(15) Sisällys 1 TOIMINTA-AJATUS... 3 2 MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUKSEN TEHTÄVÄ, ARVOT JA YLEISET TAVOITTEET...

Lisätiedot

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme

Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vanhempien A Vantaan seudun steinerkoulu B C Vanhempien kokoamaa käytännön tietoa koulustamme Vantaan seudun steinerkoulu Yhteydet: Satakielentie 5, 01450 VANTAA Puhelin (09) 8386 480 Fax (09) 8386 4814

Lisätiedot

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI BALETTIOPPILAITOKSEN HALLINTO JA TOIMISTO

BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI BALETTIOPPILAITOKSEN HALLINTO JA TOIMISTO 1 BALETTIOPPILAITOKSEN LUKUVUOSI Syyslukukausi 2015 Opetus alkaa vk 32 ma 3.8.2015 Opetus päättyy vk 51 la 19.12.2015 Syyslomalla ma 12.10. su 18.10.2015 ei ole tunteja. Pyhäinpäivä la 31.10.2015 on vapaapäivä.

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt

KYL lukuvuosiopas 2014-2015 Koulun toiminta Kurssitarjonta Työaika ja järjestelyt Kouvolan yhteiskoulun lukio Kymen Lukko Kauppalankatu 17 (Salpausselänkatu 26) 45100 Kouvola 02061 58506 (rehtori) 02061 58519 (opinto-ohjaaja) 02061 55334 (kanslia) www.edukouvola.fi/lukiokoulutus KYL

Lisätiedot

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1

TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 TYA-oppilaitokset Opiskelijan opas 2015 1 Tervetuloa opiskelemaan TYA-oppilaitokset on Turun Aikuisopetuskeskus Oy:n ja M.S.F-oppilaitos Oy:n muodostama koulutusyhteenliittymä, joka järjestää sosiaali-,

Lisätiedot

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016

TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 TERVETULOA KOULUUN 2015 2016 Opas koulutulokkaan huoltajalle 1 Sisällys sivu 3 Koulutulokkaan huoltajalle 4 Koulun aloittaminen 5 Lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteet Hakeutuminen

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016

Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 Tampereen klassillinen lukio 2015-2016 OPISKELIJAN OPAS Studieguide A Student s guide Guide de l étudiant Studienführer Guia del estudiante Guida dello studente Справочнк учащегося CLAVIS STUDIORUM 1 Sisällys

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012

OPINTO- OHJELMA LUKUVUOSI 2011 2012 OPNO- OHJLM LVOS 2011 2012 Sisällysluettelo Musiikki... 16 Näyttämötaiteet... 24 uvataiteet... 27 Muotoilu, käden taidot... 31 Sisustus... 38 Muut taide- ja taitoaineet... 39 ielet... 49 Historia... 53

Lisätiedot

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa

Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSALAISOPISTON KUNTAYHTYMÄ VANAJAVEDEN OPISTO Aikuisten taiteen perusopetus musiikissa Yleinen oppimäärä [YHA 20.3.2013 LIITE 4] [Tämän Opetussuunnitelman perustana ovat Opetushallituksen

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT

HENKILÖKUNTA YHTEYSTIEDOT TYÖVUOSI JA LOMAT 2 Somero-opisto on Someron kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueeseen kuuluvat Tl. Kosken kunta ja Someron kaupunki. YHTEYSTIEDOT Päätoimipaikka ja toimisto sijaitsevat

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA

AIKUISLINJALAISEN. Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA. Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA AIKUISLINJALAISEN Opintoopas 2015-2016 VAASAN LYSEON LUKION AIKUISLINJA Kirkkopuistikko 27 65100 VAASA kanslia ma - ti klo 9 17, ke - to 9 15.30 ja pe 9-14 puh. 325 3323 / fax 325 3298 kanslia.lyseo@vaasa.fi

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology KAUPPAKORKEAKOULU KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT Opinto-opas 2014 2015 KAUPPAKORKEAKOULU OPINTO-OPAS 2014-2015

Lisätiedot

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma

TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULU Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1 1.1. Oppilaslähtöisyys 1 1.2. Tavoitteena hyvä musiikkisuhde 1 1.3. Soittamisen

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2005-2006

OPINTO-OPAS 2005-2006 OPINTO-OPAS 2005-2006 Julkaisija Toimittajat Jakelu Turun kauppakorkeakoulu Opintoasiainpäällikkö Veronika Ståhlberg ja ma. opintoasiainsihteeri Hanna Pihkola Turun kauppakorkeakoulu Opintotoimisto Rehtorinpellonkatu

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN!

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Sisällysluettelo TERVETULOA OPISKELEMAAN! 5 YHTEYSTIEDOT 6 Opettajat 8 Ryhmänohjaajat 11 LUKUVUODEN 2015-2016 AIKATAULUT 12 Syksyn 2015 YO- koepäivät 13 Kevään 2016 YO- koepäivät 13 OPISKELU LUKIOSSA 14

Lisätiedot