YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma ja päättyy pe Kevätlukukausi alkaa to ja päättyy ma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016."

Transkriptio

1 Lukuvuosi

2

3 Kainuun musiikkiopiston toiminnasta ja ajankoh- taisista tapahtumista kerromme nettisivuillamme SÄILYTÄ TÄMÄ! TIEDOTE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE! Kainuun musiikkiopisto toivottaa kaikille musiikkiopiston oppilaille ja heidän van- hemmilleen hyvää lukuvuotta Kainuun musiikkiopisto on maakunnallinen oppilaitos, jota ylläpitää Kajaanin kaupun- ki. Olemme yksi maamme suurimpia musiikkioppilaitoksia. Oppilaita on tällä hetkellä n Musiikkiopistolla on pitkät perinteet musiikinopetuksessa, vuodesta 1957 lähti- en. Opetusta annetaan Kajaanin lisäksi Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Suomussalmen ja Vaalan kunnissa. YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma ja päättyy pe Kevätlukukausi alkaa to ja päättyy ma YHTEYSTIEDOT: Kainuun musiikkiopisto, Käyntiosoite: Koskikatu 2, Kajaani Postiosoite: PL 251, Kajaani Rehtori Emil Milev, puh , e- mail: Toimistosihteeri Anne Elfving, puh , e- mail: Vahtimestarit, puh Toimiston aukioloaika Kajaanissa ma pe klo Toimiston ollessa suljettuna musiikkiopistolle tulevaa postia voi jättää toimiston ovessa olevasta postiluukusta. Suomussalmen toimipaikka Alvari, Ervinkatu 1, Suomussalmi Lomat lukuvuoden aikana: Syysloma (vko 43) Joululoma ma ke Hiihtoloma (vko 10) Pääsiäinen pe 25. ma Helatorstai Musiikin opiskelu on tavoitteellista ja sen tarkoituksena on luoda edellytykset musiikin elämänikäiselle harrastamiselle ja antaa valmiudet lahjakkaille oppilaille musiikkialan ammattiopintoihin. Teidän lapsenne on Kainuun musiikkiopiston opiskelija. Opiskelupaikan saaminen on etuoikeus, sillä läheskään kaikki halukkaat eivät pääse musiikkiopiston oppilaaksi. Toi- vomme, että lapsenne (ja myös Te) olette aktiivisesti opiskelussa mukana. Monesti al- kuvaiheessa vanhempien rooli voi olla ratkaiseva lapsen kehityksen kannalta.

4 Kaikki oppilaat kuuluvat Kajaanin kaupungin vapaaehtoisen ryhmätapaturma- vakuutukseen piiriin, jossa vakuutuskorvaukset henkilöä kohden ovat pienet. Tästä syys- tä oppilaiden kannattaa itse huolehtia vapaa- ajan tapaturmavakuutuksesta. Musiikin perustason opinto-ohjelma Opiskelu aloitetaan musiikin perustasolta. Musiikin perustason opintoihin kuuluvat oppiaineet ovat: a) solistinen oppiaine b) yleiset oppiaineet: musiikin teoria ja säveltapailu (musiikin perusteet) sekä yleinen musiikkitieto c) muut oppiaineet vaihtoehtoisesti: kuoro, yhtye- ja orkesterisoitto, säestys, kamari- musiikki Musiikin teorian ja säveltapailun perustason opiskelu on aloitettava mieluiten heti en- simmäisenä opintovuotena oppilaan ikä huomioon ottaen. Suositeltava aloitusikä on 10 vuotta. Oppilaan on osallistuttava opetussuunnitelman mukaiseen yhteismusisointiin yleensä sen jälkeen, kun hän on pääaineessaan suorittanut perustason 1 tai viimeistään neljän- tenä opintovuotenaan. Tasosuoritukset ja todistukset Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma henkilökohtainen opetussuunnitelma, jonka mukai- sesti oppilas etenee opinnoissaan. Solistisessa oppiaineessa sekä musiikin teoriassa ja säveltapailussa edetään tasosuori- tuksin 1, 2 ja 3. Yleisessä musiikkitiedossa suoritetaan yksi tasosuoritus. Kaikki nämä tasosuoritukset suoritettuaan oppilas saa musiikin perustason päättötodistuksen ja voi siirtyä opiskelemaan musiikkiopistotasolle. Musiikkiopistotason päättötodistuksen saamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi suoritetut pääaineen I, musiikin teoria I, säveltapailun I, harmoniaoppi ja yleinen musiikkitieto I. Osallistuminen yhteismusisointiin kuuluu olennaisena osana musiikkiopiston opintoja. Päättötodistuksella on suuri merkitys jatko- opintoja ajatellen. Ks. kohta Motivaatio. Lukukausimaksut Lukukausimaksut määräytyvät oppitunnin pituuden mukaan min/vko, Pääsääntöisesti oppitunnin pituus on 45 min/vko, lukukausimaksu on 177 /lukukausi + kaikilta oppilailta perimme 3 euron monistemaksun lukukaudelta. Syyslukukaudella on opetusta 17 viikkoa ja kevätkaudella 18 viikkoa. Opetustunnin (45 min/vko) keskimääräinen hinta tulee olemaan n. 10 /viikko. Lisäksi kaikki uudet solistiset oppilaat maksavat ensimmäisen lukukausimaksun yhtey- dessä 17 euron kirjaamismaksun. Em. oppilaiden lukukausimaksuun sisältyy solistisen oppiaineen lisäksi yhteismusisointi, säestys ja musiikin perusteet (yleiset aineet). Nuot- tien ja soittimen hankkiminen kuuluu oppilaalle. * Jos alle 18- vuotiaan oppilaan vakituinen asuinkunta on Kajaani ja huolta- jan/huoltajien kotikunta on Kajaani, mutta lapsen kotipaikkakunta on ulkopaikkakun- ta, perimme samat maksut kuin Kajaanissa ja sopimuskunnissa huoltajien hakemukses- ta ja selvityksestä. * Jos kotipaikkakunta vaihtuu kesken lukuvuoden, (Kajaanin tai sopimuskunnan ulko- puolelle), oppilaalta peritään ulkopaikkakuntalaisten maksu (45 min 250 /lukukausi ja 30 min 202 /lukukausi) seuraavan lukukauden alusta. Kotikunnan muutoksesta on ilmoitettava välittömästi oppilaitokseen. Tuntien peruuntuminen Jos oppitunteja peruuntuu opettajasta johtuvista syistä, oppilaalla on kaksi omavastuu- kertaa lukukaudessa. Tämä tarkoittaa sitä, että vasta kolmas (ja sitä seuraavat) oppi- tunnin peruuntuminen korvataan anomuksesta.

5 Opettajasta johtuvat tuntien perumiset ym. oppilaalle tarkoitetut ilmoitukset lähetetään tekstiviestillä joko oppilaan omaan tai vanhemman matkapuhelimeen. Huolehtikaa siitä, että toimistossa on ajan tasalla oleva puhelinnumero. Oppilaan tulee ilmoittaa suoraan omalle opettajalle, mikäli on estynyt saapumasta tunnil- le tai musiikkiopiston toimistoon toimiston aukioloaikana tai muuna aikana vahtimesta- rille. Mikäli oppilas peruu tuntinsa, opettaja ei ole velvollinen järjestämään hänelle kor- vaavaa oppituntia jälkikäteen. Oppitunnin siirrosta voi etukäteen neuvotella opettajan kanssa. Opintojen jatkaminen ja oppilaan yhteystietojen muutos Jatkamislomakkeen jäätyä pois ei opistosta laiteta oppilaille erikseen kyselyä jatkamises- ta. Opintojen keskeyttämisestä (välivuosi) tai lopettamisesta seuraavan lukuvuoden alus- ta, täytyy oppilaan (täysi- ikäinen)/huoltajan ilmoittaa toimistoon huhtikuun loppuun mennessä. Osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, laskutus ja huoltajan muutostiedot ilmoitetaan välittömästi toimistoon. Laskutus Laskutuksemme kulkee Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän laskutus- järjestelmän (SAP) kautta. Laskun sisällöstä vastaa musiikkiopisto. Muista laskutukseen liittyvistä asioista, kuten laskunsaajan osoitetiedoista vastaa Kai- nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Saamiemme ohjeitten mukaan, emme voi laskuttaa alaikäistä lasta, vaan maksuvelvolli- seksi sovitaan suostumuksen antava huoltaja. Alaikäisen eli alle 18- vuotiaan oikeus- toimikelpoisuus on rajallinen, eikä hän voi ilman huoltajansa suostumusta tehdä velka- sopimuksia. Maksusitoumuslomakkeessa joudumme kysymään huoltajan sosiaaliturva- tunnusta, jotta maksu ohjautuu oikealle henkilölle. Maksajana voi olla ainoastaan lapsen huoltaja. Mikäli lukukausimaksun maksaa joku muu kuin huoltaja, se on perheen sisäinen asia. Henkilötunnuksen käsittely Henkilötietolain (523/99) 13 :n ja tietosuojavaltuutetun ohjauksen mukaan henkilö- tunnusta saa käsitellä mm. laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi, luotonannossa ja saatavan perimisessä. Henkilötietolaki oikeuttaa henkilötunnuksen käsittelyyn silloin, kun palvelun käyttämisestä laskutetaan. Pyydettyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan laskutuksessa. Kaikki luottamukselliset huoltajan tiedot hävitetään välittömästi oppilaan lopetettua opinton- sa musiikkiopistossa ja lukukausimaksut maksettuaan tai jos huoltajan tiedot muuttu- vat. Muuttuneista tiedoista tulee ilmoittaa viipymättä musiikkiopiston toimistoon. Perhealennus Alennus (30 ) pääaineesta annetaan samassa taloudessa asuvalle perheenjäsenelle, joka on myös oppilaana Kainuun musiikkiopistossa, Muskarissa tai Ballet Kaukametsässä. Oppilas voi saada alennuksen mistä tahansa oppiaineesta vain yhden kerran. Lainasoitin Musiikkiopistolla on lainattavissa orkesterisoittimia. Soitinvuokramaksut ovat luku- vuodelta 60, lukukaudelta 30 ja 2 kk tai vähemmän 15. Soitin palautetaan omalle opettajalle ja palautettaessa soittimen on oltava samankun- toinen kuin lainattaessa. Kotivakuutuksen liittäminen lainattavaan soittimeen on pitkä- aikaisissa lainoissa suositeltavaa.

6 Lopettamisilmoitukset (TÄRKEÄ MUISTAA) Motivaatio Kaikilla uusilla oppilailla on mahdollisuus jäädä pois opetuksesta kahden peräkkäisen opetustunnin jälkeen ilman siitä aiheutuvaa lukukausimaksua. Mikäli oppilas lopettaa opiskelun myöhemmin kesken lukukauden, on hän velvollinen maksamaan koko lukukausimaksun. Entisten jatkavien oppilaiden on ilmoitettava opiskelun lopettamisesta viimeistään kahden ensimmäisen opetusviikon aikana, jolloin perimme maksun näiltä kahdelta viikolta ja myöhemmin lopettaneilta oppilailta perimme koko lukukausimaksun. Väärinkäsitysten välttämiseksi lopettamisilmoitus tehdään Kainuun musiikkiopiston toimistoon. Jos oppilas on alle 18-vuotias, ilmoituksen tekee oppilaan huoltaja. Ilmoitus opettajalle ei riitä! Lopettamispäiväksi merkitään ilmoitettu päivämäärä. Oppilaiden kehitys yleisesti on epätasaista ja sekä opettajilta että oppilailta vaaditaan oikeaa motivaatiota ja pitkäjännitteisyyttä. Haasteellista kaikille osapuolille on se, että opiskelusta muodostuu vapaaehtoinen mielihyvää tuottava elämänmuoto. Seuraavaksi luettelo niistä oppilaitoksista, joihin haettaessa musiikkiopinnoilla on vai- kutusta. Perustason ja musiikkiopistotason päättötodistuksilla on suuri merkitys, mut- ta jo erilliset tasosuoritukset otetaan huomioon pääsykokeiden ja soveltuvuuksien ar- vioinneissa. Luettelo ei ole täydellinen, vaan se on vuosien seurannan perusteella laa- dittu: Konservatoriot, ammattikorkeakoulut ja Sibelius- Akatemia, yliopistolliset mu- siikkitieteen laitokset, sotilasmusiikkikoulutus, opettajainkoulutuslaitos, musiikkitera- peuttien koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto- oppilaitos (jatkokoulutus esim. psykiat- ria ja mielenterveys), lastentarhanopettajakoulutus, seurakuntapalvelutyöntekijöiden ja papiston koulutus sekä nuorisotyökoulutus. Tuki, kaikki kaikessa Kotien rooli musiikinopiskelussa on ratkaisevan tärkeä aina 16 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen opiskelija useimmiten itse päättää tulevista opinnoistaan. Musiikinopiskelu vaatii säännöllistä harjoittelua, keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä. Vanhempien kannus- tus ja tuki on hyvin usein ratkaisevassa roolissa oppilaiden opintojen edistyessä. Tästä annamme etukäteen suuren kiitoksen vanhemmille. Elämän teitä Mieli voi opiskelijallakin muuttua, eikä opiskelu enää lähde täydestä sydämestä ja tun- teesta. Oppilaan oma panos, vaikka heikkokin, täytyy olla mukana. Jos se täysin katoaa, ei pakottamalla voi asiaa auttaa sen enempää opettaja kuin oppilaan vanhemmatkaan. Tällöin täytyy hakea jokin sellainen harrastus, joka lähtee oppilaan omasta tahdosta. Samalla annetaan mahdollisuus jollekin toiselle oppilaalle. Kuuntelu avainasia Konserteissa käynti avartaa ja opettaa. Jokaisen oppilaan olisi hyvä käydä konserteissa, muuallakin kuin omissa esityksissä. Oppilaiden vanhemmat voivat olla tässä asiassa avainhenkilöitä. Myös konserteissa käynti on musiikkikasvatusta. Kun se tehdään per- heen kesken, voi siitä muodostua lapselle elämys, jonka muistaa läpi elämän. Musiik- kiopistolta sekä jaettavista tapahtumakalentereista saa tietoa Kaukametsän järjestä- mistä musiikkitilaisuuksista. Jos ennen konsertin alkua on jäänyt vapaita paikkoja, voi solistinen oppilas päästä opintokirjaa näyttämällä ilmaiseksi nimenomaan kulttuuritoimen ja Kaukametsän järjestämiin konsertteihin. Viihdekonsertteihin ei pääse ilmaiseksi, koska ne ovat yksityisten ohjelmatoimistojen järjestämiä.

7 Tekemällä eteenpäin Elämänkaareen kuuluu hyviä ja huonoja hetkiä, onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta kaikista niistä me opimme jotakin. Monenlaisia haasteita on sekä oppilailla että van- hemmilla. Opiskelujen kaikissa vaiheissa oma opettaja on iloinen, jos kotoa otetaan yh- teyttä, tullaan tunnille tervehtimään ja kuuntelemaan. Puhumalla moni asia selviää. Tarvittaessa myös rehtori osallistuu asioiden selvittelyyn. Oppilaskonsertteja Syyslukukausi Kajaanissa: Suomussalmella: To klo Kouta- sali Ti klo Alvarin sali To klo Kouta- sali Joulukonsertti ti klo Alvarin sali To klo Kouta- sali To klo Kouta- sali Joulukonsertti to klo Kaukametsän sali Kevätlukukausi Kajaanissa: Suomussalmella: To klo Kouta- sali Ti klo Alvarin sali To klo Kouta- sali Kevätkonsertti ti klo Alvarin sali To 3.3. klo Kouta- sali To klo Kouta- sali To klo Kouta- sali Kevätkonsertti to klo Kaukametsän sali Kainuun musiikkiopisto järjestää joulu- ja kevätkonsertteja myös muissa sivutoimipisteissä joiden ajankohdista ilmoitamme lehdissä ja nettisivuillamme. Tanssin päätapahtumat Syyslukukausi Joulunäytökset: Kainuun musiikkiopiston tanssioppilaat ti ja ke Kevätlukukausi Kevätnäytökset: Kainuun musiikkiopiston tanssioppilaat ti ja ke Avoimet ovet tanssitunneille viikolla 37. Tervetuloa seuraamaan tanssitunteja. Tanssituntien ajankohdat löydät lukujärjestyksestä net- tisivuiltamme.

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ!

SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO LÄNSIRANTA 4 B, 24100 SALO KANSLIA 02-778 4640 REHTORI 02-778 4642 OPAS MUSIIKKIOPISTON OPPILAALLE LUE TUTUSTU JA SÄILYTÄ! SALON MUSIIKKIOPISTO Salon musiikkiopisto on Salon kaupungin

Lisätiedot

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna! Opiston yhteystiedot: Jussi Rainion tie 5 B 42700 Keuruu puh 040 178 4085 (toimisto, opistosihteeri Päivi Tastula. Parhaiten toimistolta tavoittaa klo 9-15 välisenä aikana) puh 0400 355876 (va. rehtori

Lisätiedot

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010

MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 MUSIIKINOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2010 10.8.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTA-AJATUS 4 1.1 SIBELIUS-OPISTON ARVOT 4 1.2 OPPIMISKÄSITYS 4 1.3 OPISKELUYMPÄRISTÖ 5 2 OPETUKSEN RAKENNE 5 2.1 VARHAISIÄN

Lisätiedot

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Tämä opetussuunnitelma on laadittu Opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti (määräys 41/011/2002) ja

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA

KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA KARKKILAN MUSIIKKIKOULUN OPETUSSUUNNITELMA Karkkilan musiikkikoulussa noudatetaan Karkkilan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia taiteen perusopetuksen musiikin

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA 1 1. OPPILAITOKSEN TOIMINTA-AJATUS 1.1. Musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän tehtävät ja arvot Lauttasaaren musiikkiopisto antaa musiikin laajan oppimäärän

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO

LAITILAN KAUPUNKI OPETUSSUUNNITELMA 2014 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO LAITILAN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hyväksytty Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunnassa 11.3.2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 1 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS... 3 2. ARVOT...

Lisätiedot

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015

OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 OPETTAJAN PEREHDYTTÄMISOPAS 2014 2015 Kuva Pekka Agarth Sisältö Hallinto ja henkilöstö... 4 HENKILÖSTÖN YHTEYSTIEDOT, e-mail: etunimi.sukunimi@kajaani.fi... 4 Kaukametsän hallinto ja talouspalvelut...

Lisätiedot

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 1/2009-2010 19.8.2009 Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen viikko..

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUS MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Palmgren-konservatorion johtokunnassa 15.11.2006, 105 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PALMGREN-KONSERVATORION TOIMINTA-AJATUS... 4 2. PALMGREN-KONSERVATORION

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015

Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 Töölön musiikkikoulun musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelma 2015 1. YLEISTÄ 1.1 TÖÖLÖN MUSIIKKIKOULUN TOIMINTA-AJATUS 1.2 ARVOT JA TAVOITTEET 2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 OPPIMISKÄSITYS 2.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006

Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 Ylivieskan seudun musiikkiopiston opetussuunnitelma 2006 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston toiminta-ajatus 1.1. Musiikin laajan oppimäärän tehtävä ja yleiset tavoitteet...3 1.2. Ylivieskan seudun musiikkiopiston

Lisätiedot

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 2010

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 2010 ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 2010 MAALISKUU 2010 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 Jatkoilmoitukset 4 Sivuaineasiaa 5 Ebeli 6 Opintoarjotin 7-8 Oppilasvalinnoista 8 Konsertteja 9-11 Tiedotusasioita

Lisätiedot

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen?

ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012. Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? ESPOON MUSIIKKIOPISTON TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2012 Kilpailujen kevät Jatkoilmoittautumiset Mitä muskarin jälkeen? HUHTIKUU 2012 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 Yleistä 4 Konsertteja 5 Jatkoilmoitukset

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

Mäntyharjun kansalaisopisto

Mäntyharjun kansalaisopisto Mäntyharjun kansalaisopisto Opettajan opas 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄTOIMINEN HENKILÖKUNTA... 3 KANSALAISOPISTON KANSLIA... 3 ILMOITTAUTUMINEN... 4 MAKSUT OPINTOPIIREISSÄ... 4 OPETUS ALKAA... 4 OPINTOSETELIT...

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Lisätiedot

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma.

Tervetuloa töihin! 11.8.2015 Olli Ruohomäki apulaisrehtori ma. Sisällys Tervetuloa töihin!... 2 Yleistietoa opistosta... 3 Tiiviisti taloudesta... 4 Päätoiminen henkilöstö... 5 Lukuvuoden 2015-2016 aikataulu... 6 Perehdyttäminen... 6 Työsopimus... 6 Rikosrekisteriote...

Lisätiedot

Opiskelijan Opas 2014-2015

Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan Opas 2014-2015 Opiskelijan opas 2014-2015 2(28) SISÄLLYS 1. Tervetuloa opiskelemaan, elämään ja toimimaan lle... 4 2. Vuosisuunnitelma, lukuvuoden työpäivät ja lomat... 5 3. Opiskelijapalvelut...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ

OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ OPETUSSUUNNITELMA TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Eiran musiikkikoulun opetussuunnitelma - Taiteen perusopetuksen musiikin laaja oppimäärä SISÄLLYS 1 TOIMINTA-AJATUS 3 2 MUSIIKIN LAAJAN

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA

KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA KUULA-OPISTO TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää niitä tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä, joita Opetushallituksen

Lisätiedot

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta.

Laajan oppimäärän mukainen musiikin perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opetussuunnitelman mukaisesti toteutettavaa opetusta. SASTAMALAN MUSIIKKIOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 19.2.2014 8 Voimaantulo: 1.8.2014 Sastamalan Musiikkiopiston arvot ja yleiset tavoitteet Sastamalan Musiikkiopiston

Lisätiedot