OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN. 1. Ilmoittautuminen"

Transkriptio

1 OPPILAAN OPAS OPISKELUN ALOITTAMINEN 1. Ilmoittautuminen Lukuvuosi aloitetaan ilmoittautumispäivänä elokuussa. Ota mukaasi ilmoittautumiseen koulusta saamasi lukujärjestys. Tarkista ensin opiston ilmoitustaululta musiikin perusteiden ryhmäsi (mupe) ja mahdollisen orkesterisi kokoontumisaika. Vasta sen jälkeen sovitte yhdessä pääaineen opettajasi kanssa sopivan ajan soittotunneillesi. Oppilaat aloittavat musiikin perusteiden opiskelun 10-vuotiaina. Tätä ennen musiikin perusteita käydään läpi ikätason mukaisesti oman soitinopettajan kanssa ja 9-vuotiaille on tarjolla myös mupepaja. Musiikin perusteita opiskellaan ryhmäopetuksena. Mupe-ryhmien tuntiajat löytyvät opiston ilmoitustaululta. Orkesteri aloitetaan yleensä 2. tai 3. opiskeluvuotena. Orkesterilistat löytyvät myös opiston ilmoitustaululta. 2. Lukukaudet ja loma-ajat Musiikkiopiston lukuvuosi muodostuu syys- ja kevätlukukaudesta ja seuraa Hyvinkään koulujen lukukausia. Katso tiedot kotisivuilta 3. Opintokansio ja opintokirja Kun aloitat opiskelusi musiikkiopistossa, saat itsellesi oman opintokansion ja opintokirjan. Opintokansioon keräät kaikki opintoihisi liittyvät materiaalit, kuten konserttiohjelmat omista esiintymisistä ja suorituksista saadut arviointipalautteet. Opintokirjaasi opettajat merkitsevät tiedot opinnoistasi, esiintymisistä ja tasosuorituksistasi. Ota opintokirja mukaasi lukukauden ensimmäisille ja viimeisille oppitunneille. Opintokansion ja opintokirjan on tarkoitus olla käytössä koko opintojesi keston ajan, joten pidä niistä hyvää huolta. 4. Konserttikortti Syksyllä opintojen alussa saat opettajaltasi konserttikortin. Konserteissa käyminen ja toisten oppilaiden esitysten kuunteleminen kuuluvat tärkeänä osana musiikin harrastamiseen. Tavoitteena on, että keväällä kortissasi on vähintään kolme (3) merkintää konserttikäynneistä. Käydessäsi kuulijana konserteissa saat opettajaltasi merkinnän konserttikorttiisi. Konserttikortti näytetään keväällä omalle pääaineen opettajalle ja jos olet kerännyt korttiisi vähintään viisi leimaa osallistut arvontaan! Varaa aikaa koko konsertin kuuntelemiseen. Kun esiinnyt oppilasillassa ja myös kuuntelet sen loppuun asti, se hyväksytään sekä esiintymis- että kuuntelumerkinnäksi.

2 TIEDOTUS JA OPPILASMAKSUT 5. Yhteystiedot Toimisto on avoinna ma-to klo 9 15, pe suljettu. Toimiston ja vahtimestarin yhteystiedot löytyvät opiston kotisivuilta. Opettajat jakavat omat yhteystietonsa omille oppilailleen. 6. Tiedottaminen Opistolla on oma virallinen sähköinen tiedotuslehti, HYMOposti, joka lähetetään sähköpostilla perheille noin neljä kertaa vuodessa. HYMOpostissa kerrotaan ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista. Myös muista ajankohtaisista asioista lähetetään tiedotteita sähköpostilla. Kannattaa myös seurata musiikkiopiston ilmoitustaululle tulevia tiedotteita ja kotisivuja. Musiikkiopiston virallinen tiedotuskanava on musiikkiopiston kotisivut. Hyvinkään musiikkiopisto löytyy myös facebookista. Sivun tehtävänä on toimia mainosväylänä musiikkiopiston ajankohtaisista konserteista ja tapahtumista. Ilmoitathan perheenne muuttuneet sähköpostiosoitteet toimistoon! 7. Lukukausimaksut ja vapaaoppilaspaikat Lukukausimaksu sisältää henkilökohtaisen soitinopetuksen, musiikin perusteiden ryhmäopetuksen sekä yhteismusisointiopetuksen orkesterissa, kuorossa tai yhtyeessä. Lukukausimaksu ei sisällä opetusmateriaalihankintoja, kuten nuotit, musiikin perusteiden oppikirjat, nuottiviivastovihkot ja nuottitelineen yms. Lukukausimaksut lähetetään sähköpostilla huoltajan antamaan sähköpostiosoitteeseen kolme kertaa vuodessa, syyslukukauden lukukausimaksu laskutetaan kahdessa erässä (kesäkuu ja syyskuu), kevätlukukausi yhdessä erässä (tammikuu). Voimassa olevat lukukausimaksut löydät opiston internetsivuilta. Oppilaan maksun tulee olla suoritettuna määräaikaan mennessä. Maksusuoritusten viivästyminen aiheuttaa myöhästymismaksun sekä mahdolliset muut perintäkulut. Maksujen laiminlyöminen voi myös vaarantaa opintojen jatkumisen opistossa. Oppilaspaikkaan sitoudutaan aina koko lukuvuodeksi (syys- ja kevätlukukausi). Lukukausimaksua ei palauteta opintonsa kesken lukukautta keskeyttävälle oppilaalle. Elokuussa on mahdollista anoa lukuvuodeksi kerrallaan alennusta lukukausimaksuista tai vapaaoppilaspaikkaa musiikkiopiston hallitukselta taloudellisin perustein. Anomuslomake liitteineen (todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta sekä viimeisen puolen vuoden ansiotuloista) toimitetaan talouspäällikölle ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Vapaaoppilaspaikkoja ei myönnetä musiikkileikkikoulun, rinnakkaislinjan, ensimmäisen vuoden eikä avoimen osaston opiskelijoille. Vapaaoppilaspaikkaa voi hakea kerran vuodessa. Vapaaoppilaspaikat käsitellään hallituksen syyskuun kokouksessa. Myöhästyneitä tai kesken lukuvuoden tulevia hakemuksia ei käsitellä. Hallituksen päätöksestä tiedotetaan hakijoille kirjallisesti. Anomuslomakkeita on saatavana musiikkiopiston toimistosta sekä kotisivuilta.

3 ARKIPÄIVÄN ASIOTA 8. Soitinlainat ja soitinvarasto Erityisesti opintojensa alkuvaiheessa olevat oppilaat voivat vuokrata opiston omistamia soittimia. Opettaja valvoo soittimen valintaa ja tarkistaa soittimen kunnon lainattaessa. Soitinlainat hoidetaan oman opettajan kanssa opiston toimistossa, jossa täytetään lainaussopimus. Myös soitinten palautukset ja vaihdot on suoritettava opiston toimistossa. Soittimista peritään vuokraa, joka laskutetaan lukukausimaksun yhteydessä. Voimassa olevat soitinvuokrahinnat löytyvät kotisivuilta. Laina-aikana oppilas vastaa soittimen ylläpitokustannuksista. Opistolla on soitinvarasto, johon oppilaat tai huoltajat voivat tuoda soittimen tarvittaessa säilöön koulupäivän ajaksi. Soitinvaraston avaimen voi hakea opiston toimistosta. 9. Oppilaiden taukotila Oppilaiden taukotila löytyy opiston 1. kerroksesta. Siellä voit esim. tehdä läksyjä tai nauttia välipalaeväitäsi. 10. Harjoittelu luokissa Voit halutessasi tulla harjoittelemaan opistolle esim. ennen kouluun menoa tai koulun jälkeen, mikäli tyhjää luokkatilaa löytyy. Käy kysymässä luokkatilaa ja avainta toimistosta tai vahtimestarilta. Kamarimusiikkisalissa voi harjoitella ainoastaan opettajan luvalla. 11. Nuottien osto ja kopiointimaksut Oppilas hankkii opettajan ilmoittaman nuottimateriaalin nuotti- tai kirjakaupasta ostamalla. Joskus opettajat voivat myös kopioida oppilailleen yksittäisiä nuotteja. Tekijänoikeuslain mukaan kokonaisen vihkon kopiointi on kuitenkin kielletty. Kaikki nuottikopiot (myös säestys ja kamarimusiikki) ovat oppilaille maksullisia. Toimistosta tai vahtimestarilta on ostettavissa kopiokortteja, joilla voi ottaa kopioita vahtimestarin kopin vieressä olevalla kopiokoneella. 12. Osallistuminen opetukseen ja poissaolot tunneilta Oppilaan velvollisuus on käydä oppitunneilla säännöllisesti ja noudattaa Hymon sääntöjä sekä hallituksen ja opettajaneuvoston tekemiä päätöksiä. Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta toistuvasti (useammin kuin kolme kertaa lukukauden aikana) ilman hyväksyttävää syytä, oppilaitos puuttuu poissaoloihin. Hyväksyttäviä syitä poissaoloon ovat esimerkiksi sairaus tai rehtorin myöntämä muu erityislupa. Sairaana (esim. flunssa tai vatsatauti) ei tartuntariskin vuoksi saa tulla tunneille. Kaikista poissaoloista on ilmoitettava etukäteen mieluiten suoraan opettajille (myös mupe-opettajalle ja orkesterin johtajalle) esim. tekstiviestillä matkapuhelimeen. Lomamatkoista ja muista etukäteen suunniteltavissa olevista poissaoloista on sovittava hyvissä ajoin kaikkien omien opettajien kanssa. Mikäli joudut joskus olemaan poissa peruskoulun tunneiltasi esim. tasosuorituksen tai jonkin esiintymistilaisuuden takia, saat omalta opettajaltasi ajoissa tiedon ajankohdasta. Vanhemmat ilmoittavat poissaolosta koululle Wilman kautta.

4 Mikäli oppilas peruu soittotuntinsa, ei opettajalla ole tunnin korvausvelvollisuutta. Jos opettaja joutuu siirtämään soittotunnin, on oppilaalla oikeus saada korvaava tunti myöhemmin. Opettajan sairastumistapauksissa musiikkiopisto pyrkii ilmoittamaan oppitunnin peruuntumisesta tekstiviestillä oppilaalle/huoltajalle. Pidä aina omat puhelinnumerotietosi ajan tasalla opiston toimistossa. 13. Muuta muistettavaa Älä jätä koskaan luokkasi ulkopuolelle mitään arvoesineitä (kännykkä, lompakko, avaimet tms.) takin taskuihin tai reppuusi, vaan ota ne mukaasi luokkaan! Musiikkiopisto ei vastaa naulakoihin jätetyistä tavaroista. Käytä opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Oppilaan tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille yms. aiheuttamansa vahinko. Pidä kännykkäsi aina suljettuna tai äänettömällä oppituntien aikana. Muista pestä kätesi ennen soittotunnin alkua. OPINTOASIAT 14. Opetussuunnitelma eli OPS Musiikkiopiston opetussuunnitelman löydät kotisivuilta. Siellä on määritelty mm. oppilaitoksen toimintaajatus, arvot ja tavoitteet, opetuksen rakenne sekä opetusjärjestelyt. 15. Opintojen jatkamisilmoitus Jokaisen oppilaan on tehtävä sähköinen jatkamis- tai lopettamisilmoitus keväisin ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Sähköisellä lomakkeella ilmoitetaan opintojen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvät asiat. Lomakkeella anotaan sivuainetta sekä annetaan palautetta ja toivomuksia rehtorille. Välivuoden myöntämisperusteita ovat ulkomaille muutto tai sairaus. Opinto-oikeuden säilyttäminen edellyttää, että jatkamisilmoitus on tehty määräaikaan mennessä. 16. Opinto-ohjaus ja opintojen yksilöllistäminen Opintojen edetessä vastaan saattaa tulla erilaisia kysymyksiä. Käänny rohkeasti oman opettajasi puoleen, joka toimii omana opinto-ohjaajanasi. Isommissa pulmissa saat apua myös rehtorilta ja apulaisrehtorilta. Tutustu myös OPS:n liitteeseen 2, jossa kerrotaan mahdollisuudesta yksilöllistää opintoja.

5 KONSERTIT, MUUT TAPAHTUMAT JA KANNATUSYHDISTYS 17. Musiikkiopiston järjestämät konsertit Oppilailla on vapaa pääsy lähes kaikkiin Hymon järjestämiin konsertteihin. Soitinesittelykonsertteja ja imuja lukuun ottamatta saat kaikista opiston konserteista merkinnän konserttikorttiisi! Konserttikalenterin ja konserttimainokset löydät opiston ilmoitustauluilta ja kotisivuilta. Toivottavaa on, että oppilasilloista tai konserteista ei lähdetä kesken pois. Jatkuva liikehdintä häiritsee esiintyjien keskittymistä ja yleisöä. Mikäli esiinnyt muualla kuin musiikkiopiston järjestämissä tilaisuuksissa (esim. koulussasi), muistathan kertoa siitä aina myös soitonopettajallesi. HYVINKÄÄSALIN KONSERTIT Jokainen Hyvinkääsalille tulija tarvitsee lipun turvallisuusmääräyksien vuoksi. Myös katsomoon tulevat esiintyjät tarvitsevat lipun. Hyvinkääsalissa pidettävien konserttien pääsyliput voi ostaa etukäteen Lippupisteestä (www.lippu.fi) tai tuntia ennen konserttia Hyvinkääsalin lipunmyynnistä. Musiikkiopiston oppilaat saavat vapaaliput opistolta: orkesterien jäsenille liput jakaa harjoituksissa orkesterin johtaja, muut noutavat omansa opiston toimistosta viikkoa ennen konserttia. Vanhempien, sisarusten ja muiden konserttiin tulijoiden on ostettava pääsylippu joko etukäteen Lippupisteestä tai ennen konsertin alkua Hyvinkääsalin lipunmyynnistä. Vapaa pääsy -konsertteihin jaetaan lippuja musiikkiopiston toimistosta viikkoa ennen konserttia. 18. Iltapäivän musiikkihetket Musiikkiopiston kamarimusiikkisalissa järjestetään lyhyitä iltapäivän musiikkihetkiä eli IMUja. Nämä ovat sopivia harjoituskonsertteja esim. ensimmäisiä esiintymiskokemuksia varten. Musiikkihetkiin on kaikilla vapaa pääsy, mutta niistä ei saa konserttimerkintää. 19. Hyvinkään Orkesterin konsertit ja tapahtumat Hyvinkään orkesteri tarjoaa toisinaan edullisia konserttilippuja musiikkiopiston oppilaille. Pulttikaverit - tilaisuudet ovat maksuttomia. Seuraa ilmoituksia musiikkiopiston ilmoitustauluilla. 20. Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys Hyvinkään musiikkiopiston kannatusyhdistys ry on musiikkiopiston virallinen ylläpitäjä. Kannatusyhdistyksen vuosikokous valitsee neljän vuoden välein maaliskuussa musiikkiopiston hallituksen, joka vastaa opetuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä oppilaitoksen hallinnosta. Lisätietoja kannatusyhdistyksestä musiikkiopiston kotisivuilta. 21. Soitinsäätiö Hyvinkään musiikkiopiston soitinsäätiöstä löydät lisätietoja musiikkiopiston kotisivuilta.

6 Liite 1 HYVINKÄÄN MUSIIKKIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ 1. Oppilaalla on oikeus opiskella ja kehittää musiikillisia taitojaan ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. Oppilaan velvollisuus on käydä oppitunneilla säännöllisesti ja opiskella tavoitteellisesti Hyvinkään musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti, sekä noudattaa johdon ja opettajan antamia opinto-ohjeita. Oppilas 2. Osallistuu lukuvuosisuunnitelman mukaiseen opetukseen säännöllisesti. Mikäli oppilas on poissa oppitunneilta toistuvasti (useammin kuin kolme kertaa lukukauden aikana) ilman hyväksyttävää syytä, oppilaitos puuttuu poissaoloihin. Oppitunnin peruuntumisesta tulee ilmoittaa opettajalle etukäteen. Pitkäaikaisista poissaoloista tulee tehdä perusteltu keskeyttämishakemus, jonka rehtori käsittelee. Keskeytys voidaan hyväksyä yleensä enintään yhdeksi lukuvuodeksi opintoaikana painavan syyn vuoksi. 3. Osallistuu opinto-ohjelmansa mukaisiin opintoihin ja esiintyy opettajansa valmentamana opiston tilaisuuksissa vähintään kerran lukuvuoden aikana. Oppilas osallistuu opiston järjestämiin konsertteihin myös kuulijana. 4. Ilmoittautuu lukuvuoden alkaessa oman instrumenttinsa sekä musiikin perusteiden opettajalle. Jättää määräajassa opintojen jatkamis- tai lopettamisilmoituksen lukuvuoden päättyessä. 5. Käyttää opiston tiloja ja opetusvälineistöä asiallisesti ja annettujen ohjeiden mukaan. Oppilaan tulee korvata opistolle sen irtaimistolle, lainaamilleen tai vuokraamilleen soittimille, nuoteille yms. aiheuttamansa vahinko. 6. Suorittaa säädetyt oppilasmaksut määräajassa. Oppilaalta, joka haluaa keskeyttää opintonsa kesken lukukauden, peritään lukukausimaksu täysimääräisenä. Maksamattomat lukukausimaksut ja jatkuvat poissaolot voivat vaarantaa oppilaan opintooikeuden. Mikäli oppilas ei noudata näitä sääntöjä, johtokunnan tai opettajaneuvoston tekemiä päätöksiä tai muita ohjeita, voi rehtori, oppilasta ja hänen vanhempaansa sekä opettajaansa kuultuaan, esittää hallitukselle oppilaan opintojen keskeyttämistä joko määräajaksi tai kokonaan.

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN HÄRMÄNMAAN MUSIIKKIOPISTON OPAS OPPILAILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Tämä opas käsittelee opiskelua Härmänmaan musiikkiopistossa. Härmänmaan musiikkiopisto on alueellinen, kunnallinen, tuntiperusteista valtionosuutta

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TIEDOTUSLEHTI KEVÄT 2012 Kaavoituspalapeliä Jokin aika sitten Helsingin Sanomissa oli pieni artikkeli Lauttasaaresta. Havainnekuvan kera uutisoitiin Lauttasaaren uuden ostoskeskuksen

Lisätiedot

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

1 AKSENTTI 1/2009-2010. Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 1/2009-2010 19.8.2009 Tiedote Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen viikko..

Lisätiedot

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna!

Ahkeruutta opintoihin ja nauttikaamme työn hedelmistä tulevana lukuvuonna! Opiston yhteystiedot: Jussi Rainion tie 5 B 42700 Keuruu puh 040 178 4085 (toimisto, opistosihteeri Päivi Tastula. Parhaiten toimistolta tavoittaa klo 9-15 välisenä aikana) puh 0400 355876 (va. rehtori

Lisätiedot

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS

LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS LAUTTASAAREN MUSIIKKIOPISTON OPPILAIDEN OPAS lukuvuosi 2015-2016 Hyvät oppilaat Musiikkiopiston aukioloajat Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa työskentelyänne Lauttasaaren musiikkiopistossa. Tähän

Lisätiedot

aikuislukion opinto-opas 2015 2016

aikuislukion opinto-opas 2015 2016 Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-opas 2015 2016 TÖÖLÖN YHTEISKOULUN AIKUISLUKIO Urheilukatu 10 12, 00250 Helsinki 1 www.tyk.fi Ylläpitäjä: Töölön Yhteiskoulu Oy sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@tyk.fi

Lisätiedot

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016.

YLEISTÄ LUKUVUODEN KULUSTA Syyslukukausi alkaa ma 17.8.2015 ja päättyy pe 18.12.2015. Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2016 ja päättyy ma 23.5.2016. Lukuvuosi 2015-2016 Kainuun musiikkiopiston toiminnasta ja ajankoh- taisista tapahtumista kerromme nettisivuillamme www.kaukametsa.fi/musiikkiopisto SÄILYTÄ TÄMÄ! TIEDOTE OPPILAILLE JA VANHEMMILLE! Kainuun

Lisätiedot

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016

HATANPÄÄN LUKIO dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf OPINTO-OPAS. ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh 2015-2016 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

Lisätiedot

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA

NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA NÄIN HOIDAN ASIANI LUMOSSA Opintosuunnitelma Hahmottele suunnitelmasi koko lukioajalle. Voit muuttaa sitä opintojen edetessä. Seuraa opintojesi edistymistä ja muuta suunnitelmaasi tarvittaessa. Neuvottele

Lisätiedot

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ:

MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Espoon musiikkiopiston tiedotuslehti MAALISKUU 2011 MAALISKUU 2011 SISÄLTÖ: Rehtorin puheenvuoro 3 TPO-päivä 4-5 Yleistä 6 Konsertteja 7 Jatkoilmoitukset 8-9 Sivuaineasiaa 10 Mitä muskarin jälkeen 11-13

Lisätiedot

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4

Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Lukion opinto-opas 2012 2013 3 4 Laivurinkatu 3, 00150 Helsinki toinen toimipiste: Iso-Roobertinkatu 20 22, 00120 Helsinki www.eira.fi Toimisto toimisto@eira.fi puh. (09) 4542 270 fax. (09) 4542 2720 aukioloajat

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO Opettajan opas 2010 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 2 1. KOULUN TEHTÄVÄ... 2 2. YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ... 2 2.1. Virkavapaus ja poissaolot... 2 2.2. Koulutus,

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon!

Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Opiskelijan opas 2014 2015 1 Tervetuloa opiskelijaksi Mynämäen käsi- ja taideteollisuusopistoon! Lämpimät onnittelut saavuttamastasi opiskelupaikasta. Henkilökunta toivottaa Sinulle menestystä opinnoissasi.

Lisätiedot

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Lukuvuosiopas 2015-2016

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Lukuvuosiopas 2015-2016 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO Lukuvuosiopas 20-20 MÄKELÄNRINTEEN LUKIO lukuvuosiopas ja -kalenteri lukuvuodeksi 20-20 NIMI:... PUHELINNUMERO:... RO-RYHMÄ:... SISÄLLYSLUETTELO Koulun yhteystiedot... 3 Lukuvuoden

Lisätiedot

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015

TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS 2014-2015 Rovalan Setlementti ry Rovala 5, 96100 ROVANIEMI puh. 040 487 3010, fax (016) 312 870 kansalaisopisto@rovala.fi www.facebook.com/rovaniemenkansalaisopisto Arvoisa tuntiopettajamme

Lisätiedot

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45

Uimahalli avoinna yleisölle: ti pe klo 16.00 20.45, la klo 7.30 14.45 LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 1, 00200 Helsinki Puhelin (0) 64 70 Fax. (0) 641 2727 E-mail: lyk.hki@edu.hel.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä ma-to klo -.30 ja pe -.00.

Lisätiedot

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi YHTEYSTIEDOT Tammerkosken lukio Sammonkatu 2 33540 Tampere Kotisivut: lukiot.tampere.fi/tammerkoski Tammerkosken lukio löytyy myös Facebookista. Rehtori Matti Hännikäinen 050 346 6492 matti.hannikainen(at)tampere.fi

Lisätiedot

PAS O-O INT P O 15-16 1

PAS O-O INT P O 15-16 1 OPINTO-OPAS 15-16 1 KALLION LUKIO www.kallil.edu.hel.fi www.facebook.com/kallionlukio käyntiosoite: Porthaninkatu 15, 00530 Helsinki postiosoite: PL 3805, 00099 Helsingin kaupunki Pengerkadun tilat: Pengerkatu

Lisätiedot

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015!

Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Hei, lukiolainen! Tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 2014 2015! Tämä opinto-opas on tarkoitettu käsikirjaksesi jokapäiväiseen käyttöön. Siksi opas kannattaa pitää aina mukana. Oppaasta löydät tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA

Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA Vihdin lukio Hiidenvedentie 3, 03100 NUMMELA rehtori Satu Nokelainen (09) 4258 3055 / 044 042 1753 apulaisrehtori Tuula Jantunen (09) 4258 3421 / 044 042 1389 opinto-ohjaajat Anna Kopra (09) 4258 3056

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon!

Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-opas 2015-2016 Tervetuloa opiskelemaan Janakkalan lukioon! Opinto-oppaasta saat hyödyllistä ja tärkeää tietoa opintojasi varten. Tähän oppaaseen on koottu yhteisiä käytänteitä ja periaatteita sinulle

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto!

OPETTAJAN OPAS. lapinlahtelaisten yhteinen opisto! OPETTAJAN OPAS 2015 2016 lapinlahtelaisten yhteinen opisto! KASKIKUUSEN KANSALAISOPISTO YHTEINEN OPISTOMME! YHTEYSTIEDOT Kaskikuusen kansalaisopisto Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI puh. rehtori 040-488 3201

Lisätiedot

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas

Porvoon kansalaisopisto. Tuntiopettajan opas Porvoon kansalaisopisto Tuntiopettajan opas 2014 2015 2 Porvoon kansalaisopisto Työvuosi 2014 2015 TUNTIOPETTAJAN OPAS Sisältö 1. Tervetuloa Porvoon kansalaisopistoon... 3 2. Kurssin laadunparantamissykli...

Lisätiedot

INFO. Opettajan tietopaketti JMI

INFO. Opettajan tietopaketti JMI INFO Opettajan tietopaketti JMI O P E T T A J A N T I E T O P A K E T T I TYÖSOPIMUKSET Tuntiopettajan työsopimus tehdään työsuhteen alussa rehtorin kanssa. Opettajan on tällöin esitettävä rehtorille voimassaoleva

Lisätiedot

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon.

Allekirjoittamalla työsopimuksen sitoudut perehtymään tähän ABC- ohjeistoon. 1 TERVETULOA OPETTAJAKSI VALKEAKOSKI-OPISTOON! Opistossamme työskentelee lukuvuosittain n. 180 tuntiopettajaa ja luennoitsijaa sekä 23 ns. päätoimista työntekijää (14 opetushenkilöä ja 9 hallintohenkilöstöön

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ:

TIETOLAARI. Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle NIMI: RYHMÄ: TIETOLAARI Opas F.E. Sillanpään lukion opiskelijalle 2015 2016 NIMI: RYHMÄ: 1. TIETOLAARI... 4 2. YHTEYSTIEDOT... 5 2.1. Opettajat... 8 2.2. ryhmänohjaajat... 9 2.3. Oppilaskunta... 10 3. OPISKELU F.E.

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

Tiedotuslehti 21.10.2014. Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille

Tiedotuslehti 21.10.2014. Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille 1 AKSENTTI 3/2014-2015 Tiedotuslehti 21.10.2014 Helsingin Konservatorion oppilaille, opiskelijoille, opettajille AKSENTTI on Helsingin Konservatorion tiedotuslehti, joka ilmestyy tiistaisin noin joka toinen

Lisätiedot

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2

ORIVEDEN LUKIO - OPISKELIJAN OPAS 2014-2015. Oriveden lukio. Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Oriveden lukio Opiskelijan opas 2014-2015 SIVU 1 SIVU 2 Sisällysluettelo OPISKELIJANA ORIVEDEN LUKIOSSA... 5 KOULUN KANSLIA... 6 KOULUN JOHTOKUNTA... 7 ORIVEDEN LUKION OPETTAJAKUNTA 2014 2015... 7 OPISKELIJAKUNTA...

Lisätiedot