ISO standardi. Standardisarjan standardeja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ISO 9001 -standardi. Standardisarjan standardeja"

Transkriptio

1 ISO standardi ISO-laatustandardeja Perusajatuksia Minimivaatimuksia Standardin sisältö Sertifiointi Käytäntö Kokemuksia 1 Standardisarjan standardeja SFS-EN ISO 9000: Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto SFS - EN ISO 9001: Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. SFS-EN ISO 9004: Laadunhallintajärjestelmät. Suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle (ISO 9004:2000) Seveltamisohje: ISO/IEC 90003: Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software (korvasi vanhan ISO :n)...määrittelee laadunhallintajärjestelmiä koskevat vaatimukset, joita organisaatio voi käyttää kun a) sen tarvitsee osoittaa kykynsä toimittaa johdonmukaisesti tuotetta joka täyttää asiakasvaatimukset ja soveltuvat lakisääteiset vaatimukset, b) se pyrkii lisäämään asiakastyytyväisyyttä soveltamalla vaikuttavasti järjestelmää, joka sisältää järjestelmän jatkuvan parantamisen prosessit sekä asiakkaiden ja soveltuvien lakisääteisten vaatimusten täyttämisen varmistamisen. " (!) 2

2 ISO9001: 1994 vs Versioita edellinen versio oli vuodelta 1994 oleellisia muutoksia viimeksi 2001 uusin versio 2008 ("... ei uusia vaatimuksia... tekstiä selkeytetty...") Painottaa erityisesti johdon sitoutumista prosessilähestymistapaa toimintatapojen jatkuvaa kehittamistä asiakastyytyväisyyttä Termi laatujärjestelmä on vaihdettu termiksi laadunhallintajärjestelmä Laatutiedostot ovat muuttuneet tallenteiksi Laatukäsikirja mainitaan Termien tulkinnasta suunnittelu: kaikki ohjelmistokehitykseen liittyvä organisaatio: std:a soveltava organisaatio (=me) toimittaja: alihankkija tuote: tuote tai palvelu 3 Perusajatuksia (asiaan vihkiytyneiden tulkintoja, näitä et löydä suoraan standardista) Prosessiajattelu Ohjeajattelu: Minkä ohjeen mukaisesti tehtävä suoritetaan? Mikä takaa, että ohje ei ole vanhentunut? Näkyvyysajattelu: Miten voit osoittaa, että tehtävä on suoritettu ohjeen mukaan? Ennustettavuusajattelu: Tee millaista laatua hyvänsä, kunhan se on tietoinen valinta, ts. laatutaso on ennustettavissa eikä sattuman tuotosta. Suunnitelmallinen toiminnan kehittäminen: arvioi ja mittaa tavoitteiden toteutumista, kehitä toimintatapoja suunnitelmallisesti. Eli siis: Aseta selkeät tavoitteet, ohjeista toimintasi, toimi ohjeiden mukaan ja varaudu todistamaan, että näin tapahtuu. Kehitä toimintatapoja. 4

3 Prosessiajattelu sisään Prosessi ulos ohjaus mittaus 5 Minimivaatimuksia Laatukäsikirja(t) on olemassa. Johto määritellyt laatupolitiikan ja sitoutunut siihen. Sisäisiä laatujärjestelmän tarkastuksia (auditointeja) suoritetaan. Laatujärjestelmä olemassa todistettavasti (=prosessimalli, ohjeet keskeisimmistä työvaiheista ja menettelytavoista). Tallenteita olemassa (4.2.4). Todisteita työn valvonnasta ja ohjauksesta löytyy. Johdon edustaja nimetty laatuvaatimuksista huolehtimaan (laatupäällikkö). Alihankkijat hallinnassa ja valvonnan alla. Avainhenkilöillä toimenkuvat. Dokumenttien hallinta kunnossa. Korjaavat toimenpiteet laatupoikkeamien hallintaan määritelty. Yritys on määritellyt itselleen laatutavoitteita. Saavuttaakseen nämä tavoitteet yritys on käynnistänyt joukon kehityshankkeita. Eli siis... Standardin tulkinta on viime kädessä auditoijan vallassa, tulkinta voi vaihdella auditoijasta riippuen. Luultavasti tulkinta muuttuu myös kokemuksien karttuessa (kun asiakas on saatu koukkuun :-). 6

4 Standardin sisältö 0 Johdanto 1 Soveltamisala 2 Viittaukset 3 Termit ja määritelmät 4 Laadunhallintajärjestelmä 4.1 Yleiset vaatimukset 4.2 Dokumentointia koskevat vaatimukset 5 Johdon vastuu 5.1 Johdon sitoutuminen 5.2 Asiakaskeskeisyys 5.3 Laatupolitiikka 5.4 Suunnittelu 5.5 Vastuut, valtuudet ja viestintä 5.6 Johdon katselmus 7 Tuotteen toteuttaminen 7.1 Tuotteen toteuttamisen suunnittelu 7.2 Asiakkaaseen liittyvät prosessit 7.3 Suunnittelu ja kehittäminen 7.4 Ostotoiminta 7.5 Tuotanto ja palveluiden tuottaminen 7.6 Seuranta- ja mittauslaitteiden ohjaus 8 Mittaus, analysointi ja parantaminen 8.1 Yleistä 8.2 Seuranta ja mittaus 8.3 Poikkeavan tuotteen ohjaus 8.4 Tiedon analysointi 8.5 Parantaminen 6 Resurssienhallinta 6.1 Resurssien varaaminen 6.2 Henkilöresurssit 6.3 Infrastruktuuri 6.4 Työympäristö 7 Sertifiointi Sertifiointi on sertifiointielimen suorittama laatujärjestelmän tarkastus. Sertifiointiorganisaatiot: BSI (British Standards Institute), SFS (Suomen standardoimisliitto SFS), DNV (Det Norske Veritas)... Miksi sertifioida Kilpailuedun saavuttaminen (voi olla kaupan saannin edellytys). Laatujärjestelmän kehittäminen. Tuotevastuulaki....? esimerkkejä sertifioiduista ohjelmistointensiivisistä yrityksistä Metso Automation Tellabs Insta Oy Intrinsic Oy vuonna 2007 Suomessa oli 1804 sertifioitua yritystä 1 (Saksa ~45 000, Kiina ~ ) Varjopuolia Sertifiointi muodostuu helposti itsetarkoitukseksi. Sertifionnissa tarkastetaan, että tehtyjä ohjeistoja noudatetaan, ei niinkään ohjeistojen mielekkyyttä. 1 8

5 Informaatiotilaisuus - menettelytavat - arviointitaso - laajuus - kustannukset Hakemus yritykseltä SFS:lle SFS lähettää - kysymyssarjan itsearviointia varten - arvioijien nimet SFS arvioi toimitetun aineiston - laatukäsikirja - muut ohjeet, - kysymyssarja Suunnittelukokous - arviointiohjelman laatiminen - kirjallisen aineiston tarkistus yrityksen edustajan kanssa Laatujärjestelmän arviointi - aloituskokous - arviointi - tulosten esittäminen Arviointiraportti yritykselle SFS-sertifikaatti Uusinta-arviointi kahdesti vuodessa jee haluttaessa puutteita hakijan luona, selvitetään hakujärjestelmän eri vaiheet ja menettelytavat arviointitaso laajuus kustannukset SFS-lomakkeella (minkä standardin mukaan). kysymyssarjan itsearviointia varten arvioijien nimet laatukäsikirja muut ohjeet, kysymyssarja arviointiohjelman laatiminen Ennakkoarviointi kirjallisen aineiston tarkistus yrityksen yrityksessä edustajan kanssa Aloituskokous Arviointi -Yritys osoittaa kuvaamiensa menetelmien soveltamisen käyttöön. - Raportti korjaavat jokaisesta toimenpiteet poikkeamasta ja uusinta-arviointi - Vähintään kerran päivässä tilannekatsaus. - Jos poikkeamia havaitaan, - arviointia jatketaan (poikkeamat nopeasti korjattavissa), - arviointia jatketaan toisen laatustandardin mukaisesti, (muutoshakemus kirjallisesti) tai - arviointi keskeytetään Tulosten esittäminen Arviointi käytännössä Kestää n. 1-2 päivää / 50 henkilöä. Arvioitavaa yritystä edustaa opas, joka tulkkaa tarvittaessa. Löydökset luokitellaan: Major-löydös keskeyttää arvioinnin. Minor-löydös ei estä arvioinnin jatkumista. Monta minoria samalta alueelta voi aiheuttaa majorin. Löydöksistä sovitaan oppaan kanssa, joka allekirjoittaa lomakkeet. Löydöksien korjaamiseksi on laadittava toimintasuunnitelma. Tavallisimpia löydöksiä: muodollisuudet sisäisiä auditointeja ei tehty dokumenttien hallinta puutteellista. 10

6 Epävirallinen assesmentin ajankäyttöarvio jenkkilästä (Internetin uutisryhmästä) Employees Min Days for doc review Kokemuksia sertifioinnista Kokemukset yleensä positiivisia. Tyypillisesti noin 1-2 vuoden urakka (edellyttäen, että laatuasiat ovat lähtötilanteessa hallinnassa.) Laatukäsikirja 5%, käyttöönotto 95%. Ei (välttämättä) ristiriidassa mielekkään käytännön kanssa. Joskus byrokratia lisääntyy (tarpeettomasti). ISO9001 on keino toimintatapojen muuttamiseksi. Kaikkien osallistuttava kehitystyöhön. Vastuiden ja toimenkuvien määrittely selkeyttää toimintaa. "Kuin jäykkä jousi, kova homma pitää taivutettuna". 12

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK

SFS EN ISO 9001. Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122) Kalevi Aaltonen, TKK SFS EN ISO 9001 Laatujohtaminen ja mittaustekniikka (Kon-15.3122), TKK ISO 9000 standardiperhe SFS-EN ISO 9000 SFS-EN ISO 9001 SFS-EN ISO 9000 Laadunhallintajärjestelmät. Perusteet ja sanasto Laadunhallintajärjestelmät.

Lisätiedot

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö

ISO 9000 -sarjan. www.sfs.fi. Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardit www.sfs.fi Valinta ja käyttö ISO 9000 -sarjan standardien valinta ja käyttö Laadunhallintaa käsittelevien kansainvälisten standardien ja ohjeiden ISO 9000 -sarja on saavuttanut

Lisätiedot

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys

ISO 9000 standardisarja on ollut jymymenestys Merkittävä uudistus standardiin ISO 9001 tekeillä Markku Ahlberg A-Quality Oy Standardia ISO 9001 ollaan uudistamassa neljättä kertaa. Vuonna 2015 ilmestyvä uusi versio standardista ei ole vain päivitys

Lisätiedot

ISO 9001 Laatukäsikirja

ISO 9001 Laatukäsikirja 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 ALKUSANAT 2 1. PERUSTIEDOT 1.1 Laatupolitiikka ja tavoitteet 3 1.2 Laatuvastuut 4 1.3 Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2. YLLÄPITO 2.1 Palaute 6 2.2 Laadun varmistus ja laatuarvioinnit

Lisätiedot

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163

Laatu tulee voida osoittaa STUK-A163 teerien asettamisesta vastuussa ensisijaisesti on toiminnan harjoittaja, kuten sairaala, terveyskeskus, yksityinen toiminnanharjoittaja. Potilaan hoito muodostuu usein hoitoketjusta, jossa hoitoon osallistuu

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma Lauri Juurijoki VIRANOMAISNÄKEMYKSET TURVALLISUUSJOHTAMISESTA Merikapteenin työ 2010 2 ESIPUHE Tämä opinnäytetyö on osa Kymenlaaksossa toteutettua

Lisätiedot

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU

Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU 1 Kaarlo Kärkkäinen LÄHTÖTILA-ANALYYSIT JA LAADUNHALLINTA- OHJELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka Tammikuu 2008 2 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT LYHENTEET 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834

Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Carl-Gustaf Lindewald (toim.) Hitsauksen laadun ja tehokkuuden parantaminen hyödyntäen standardia SFS EN ISO 3834 Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin ovat tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä

Miia Martinsuo & Marja Blomqvist Prosessien mallintaminen osana toiminnan kehittämistä Tampereen teknillinen yliopisto. Teknis-taloudellinen tiedekunta. Opetusmoniste 2 Tampere University of Technology. Faculty of Business and Technology Management. Lecture Notes 2 Miia Martinsuo & Marja

Lisätiedot

European Pellet Council

European Pellet Council European Pellet Council Lämmitykseen käytettävien puupellettien sertifiointijärjestelmän käsikirja Perustuu SFS-EN 14961-2 -standardiin versio 2.0, huhtikuu 2013 ii Lämmitykseen käytettävien puupellettien

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI

YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1. ASKEL YRITYKSEN NYKYTILAN ARVIOINTI 1.1. Miten laadun kehittämisessä lähdetään liikkeelle? Eräs hyvä tapa aloittaa kehitystyö on tehdä itsearviointi. Menetelmän avulla yritys löytää omien toimintojensa

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu Lappeenranta University of Technology Antero Tervonen LAADUN KEHITTÄMINEN SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ Väitöskirja tekniikan tohtorin arvoa varten esitetään tieteellisen

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018

KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 Julkaisut 2015:1 KORKEAKOULUJEN LAATUJÄRJESTELMIEN AUDITOINTIKÄSIKIRJA VUOSIKSI 2015 2018 kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017. Korkeakoulujen arviointineuvoston Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011 2017 Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisuja 14:2012 Korkeakoulujen arviointineuvosto finheec@minedu.fi, +358 2953 30072 PL 133

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT

KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT KANSAINVÄLISET TOIMINTATAVAT Project No. 505710-CZ-2009-KA4-KA4MP Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa

Lisätiedot

ORGANISAATIO- RAKENNE

ORGANISAATIO- RAKENNE ORGANISAATIO- RAKENNE TIETOJA TEKIJÖISTÄ ovat Managing Urban Europe-25 -projektin tuote. Projektia rahoitti osittain Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto. Projektia koordinoi Itämeren kaupunkien

Lisätiedot

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1

Ihminen. Helena Venäläinen, Yksikönpäällikkö, FD Finanssidata Oy helena.venalainen@osuuspankki.fi. Sytyke ry - Systeemityö 1/02 * 1 Ihminen Omistamme vuoden 2002 ensimmäisen Systeemityö-lehden Ihmiselle. Hän on mielestämme systeemityön tärkein tekijä. Tietojärjestelmät syntyvät vain asiantuntijoiden innovatiivisen yhteistyön tuloksena,

Lisätiedot