Tietomallinnus tilaajan näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa, Harri Tanska, Espoon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallinnus tilaajan näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa, Harri Tanska, Espoon kaupunki"

Transkriptio

1 POHJOISMAIDEN TIE- JA LIIKENNEFOORUMI Teiden ja katujen suunnittelu sekä Informaatiojärjestelmät jaostojen yhteistyössä järjestämä SEMINAARI -BIM VIE TIEN JA KADUNSUUNNITTELUN UUDELLE TASOLLE Tietomallinnus tilaajan näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa, Harri Tanska, Espoon kaupunki

2 Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä kaikki nykyisin käytössä olevat suunnitteluohjelmat ovat mallintavia ja ilman liittymiä olevan kohteen suunnittelun lopputulosta voidaan kutsua tuotemalliksi. Merkittävin ero (Espoon pilottikohteissa) on se, että lopputuloksena vaaditaan jatkuva malli katujen, vesihuollon ja erityisesti liittymäkohtien alimmasta kaivupinnasta sekä muidenkin kerrosten pinnoista. Pilaristabiloinnissa ja paalutuksessa vaaditaan mallinnettavaksi yksittäiset pilarit ja paalut tavoitetasoineen. 2

3 Tuotemallisuunnittelu Espoossa Tuotemallien käyttöönotossa on Espoossa lähdetty vuonna 2011 liikkeelle käytännön suunnittelu- ja rakennusprojektien kautta. Projekteja tekivät kumppanuushengessä kaupungin puitesopimuskonsultit ja suunnittelupalkkion lisäksi konsultit panostivat projekteihin merkittävästi omaa kehitystyötä. Pilottikohteita oli neljä ja niitä teki neljä eri konsulttia neljällä eri suunnittelujärjestelmällä. Kohteet oli pyritty valitsemaan luonteeltaan erilaisiksi. 3

4 Espoon tuotemallipilotit BASSENKYLÄ STORHEMTINTIE VANHA KIRKKOTIE TAMMITIE 4

5 Espoon tuotemallipilottikohteiden suunnittelun lopputuloksen vaatimukset 2011 Suunnittelutyössä tuotettavasta tuotemallista pitää vähintään saada ulos seuraavat tiedot; Rakenteen osa Tarkennus Tietomuoto Päällyste Asfaltin yläpinta Pintamalli Kantava kerros Kerroksen yläpinta Pintamalli Rakenteen alapinta Rakennekerrosten alapinta Pintamalli Kaivannot Pituus- ja poikkisuuntaiset kaivannot Pintamalli Massanvaihto Massanvaihdon rajat Pintamalli Reunakivilinjat Reunakiven yläreunan X, Y ja Z Viivatieto Kunnallistekniikka Vesihuolto, kaukolämpö ja kaapelit Verkostomalli Stabilointi/Paalutus Pilarien ja paalujen koordinaatit Viivatieto X, Y, Za ja Zy Valaistus Jalustan yläpinnan X, Y ja Z Pistetieto Istutukset Runkopuiden X, Y Pistetieto Liikenteenohjaus Portaalien jalustan X, Y ja Z Pistetieto Käytettävä tiedonsiirtoformaatti on InfraModel/LandXML (tai esim GT, jos InfraModel määrittelyä ei ko. rakennusosalle ole). 5

6 Kokemuksia suunnittelusta Kohteet on suunniteltava jokaisen yksityiskohdankin osalta täysin valmiiksi. Tämä on merkittävä parannus verrattuna siihen, että tuotetaan vain kartta, pituusleikkaus ja poikkileikkauksia. Aiemmin yksityiskohtien suunnittelu on helposti jäänyt työmaan mittakonsultin tai koneenkuljettajien vastuulle. Malleista saadaan pienellä lisätyöllä havainnekuvia ja animaatioita 6

7 Haasteita 1/3 Lähtötiedot olemassa olevasta vesihuoltoverkostosta (sekä johdoista) on laadultaan hyvin vaihtelevaa. Monin paikoin erityisesti vanhan vesijohtoverkoston sijainti on epävarma. Viemäriverkoston sijaintitieto on laadukkaampaa tai ainakin mitattavissa helposti, mutta sekään ei muodosta oikeaa verkostomallia vaan on lähinnä viivoja, joista vain osalla on 3D -sijainti. Johtojen suhteen on eniten epävarma tieto syvyys, jota ei yleensä ole mitattu. 7

8 Haasteita 2/3 Kallionpintamallin laatu korostuu, kun pyritään aikaansaamaan jatkuvia malleja. Normaalia tiheämmällä pisteverkolla tehdyt porakonekairaukset antavat kuitenkin edelleen vain pistemäistä tietoa. Tammitien suunnittelukohteen toisessa vaiheessa tehtiin kairausten lisäksi maatutkatutkimuslinjat, joiden perusteella pyrittiin aikaansaamaan jatkuvampi kallionpintamalli, jonka laatu varmistetaan rakennusvaiheessa. Tutkimussyvyys oli tarpeen ulottaa enintään 2 metrin syvyyteen lopullisesta pinnasta, joten odotukset maatutkan suhteen ovat korkealla. Kallionpintamallin tarve liittyy siirtymäkiilojen suunnitteluun. Sekä pitkittäisten-, että poikittaisten siirtymäkiilojen suunnittelu on ollut haaste ja sen helpottamiseksi on osaa ohjelmistoista jouduttu kehittämään, jotta suunnittelun työmäärää on saatu vähennettyä tai ylipäätään mahdollistettua niiden suunnittelu. 8

9 Haasteita 3/3 Liittymien ja erityisesti kiertoliittymien suunnittelu vaatii suunnitteluohjelmistojen edelleen kehittämistä, jotta niihin kuluva työmäärä saadaan järkevälle tasolle. Ei ole perusteltavissa, että liittymän suunnitteluun menee suunnittelijalta tietokoneella viikko, kun sen kaivurikuski kaivaisi vartissa ilman suunnitelmaa. Vaatimus liittymäkohtien jatkuvuuden suhteen on kuitenkin perusteltavissa mm. massamäärien laskennan vuoksi. Myös madallettujen reunakivien käsittely on osassa ohjelmista osoittautunut mielenkiintoiseksi. 9

10 Tuotemallikohteiden rakentaminen Espoon kilpailutetuissa pilottikohteissa (2 kpl) edellytettiin, että alimman kaivupinnan kaivutyöt on tehtävä koneilla jotka on varustettu 3D -koneohjausjärjestelmällä ja niissä on hyödynnettävä suunnittelun tuottamia pintamalleja. OK ja monella urakoitsijalla arkipäivää vaikka suunnitelma olisikin perinteinen Myös täyttökerrosten levittämiseen ja tasaamiseen tarkoitettua kalustoa on varustettu 3D koneohjausjärjestelmällä, mutta niiden käyttö kadunrakennuskohteissa on vähäistä OK!!! Pilaristabilointia sisältävissä kohteissa tullaan edellyttämään, että koneissa on sijainnin ilmoittava varustelu joka hyödyntää suunniteltua pilarikarttaa. OK 10

11 Espoon tuotemallipilotit BASSENKYLÄ 11

12 Tuotemallikohteiden rakentaminen - Bassenkylä Bassenkylän katujen rakentaminen kilpailutettiin 11/2012-1/2013 ja rakennettiin 2/ /2013 Pöyryn Tekla Civil:llä suunnittelema ja Novapoint Virtual Map:lla havainnollistama kohde on Bassenkylän uuden asemakaava-alueen katuverkosto Kauklahdessa. Kohteessa rakennetaan neitseelliseen kallioiseen 12 metsämaastoon uuden kaupunginosan kadut ja vesihuolto.

13 Tuotemallikohteiden rakentaminen - Bassenkylä Työmaan kokemuksia on raportoitu InfraFINBIM pilottiraportissa: Urakoitsijalle toimitetut tietomallit olivat osaltaan puutteellisia hyödynnettäväksi sellaisenaan työmaalla ja urakoitsija joutui itse tekemään työkoneissa käytetyt mallit Koneohjauksella työskentely sujui pääosin hyvin. Työtehokkuus ja massatalous olivat huomattavasti parempia verrattuna perinteisiin työskentelymenetelmiin Muutaman kerran ongelmia yhteyksissä ja paikannuksessa, johtuen GSM yhteydestä KUURA (Infrakit) tabletit käytössä ja kompensoimassa työmaan kepittömyyttä Kaivinkoneiden lisäksi koneohjausta hyödynnettiin tiehöylässä rakennekerrosten levityksen yhteydessä Tarkemittausten kontrollointi osoitti työn olevan riittävän tarkkaa 13

14 Tuotemallikohteiden rakentaminen - Bassenkylä 14

15 Espoon tuotemallipilotit VANHA KIRKKOTIE 15

16 Tuotemallikohteiden rakentaminen Vanha Kirkkotie Vanhan Kirkkotien ja liittyvien katujen rakentaminen kilpailutettiin 11/2012-1/2013 ja rakennettiin 2-9/2013 Siton Citycad 5_llä ja Novapoint Virtual Map:lla havainnollistama kohde on Vanhan Kirkkotien ja liittyvien katujen saneeraus ja hulevesiviemäröinnin rakentaminen 16 Nöykkiössä. Maankamara on moreenia ja kalliota.

17 17

18 18

19 19

20 Espoon tuotemallipilotit TAMMITIE 20

21 Tuotemallikohteiden rakentaminen Tammitie etc Urakoitsijana Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos (=kaupungin omat rakentajat) Finnmap Infran InRoad:lla suunnittelema kohde on Tammitien ja sen lähikatujen saneeraus ja hulevesiviemäröinnin rakentaminen Nöykkiössä. 21 Maankamara on savea, moreenia ja kalliota.

22 Tuotemallikohteiden rakentaminen Tammitie etc Urakoitsijana Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos (=kaupungin omat rakentajat) Töitä on tehty noin vuoden verran ja nyt on haluttu kartoittaa työhön osallistuneiden kokemuksia tuotemallin ja koneohjausjärjestelmällä varustettujen koneiden käytöstä Kysely tehtiin työnjohdolle, kaivinkoneiden kuljettajille, mittamiehille ja putkiasentajille Kyselyn teki pilottikohteen seurannasta vastannut Jari Kainuvaara Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksesta 22

23 Miten koet pilotin vaikuttaneen työskentelyyn? Uuden oppimista ja opettelua on paljon. Työskentely on monipuolisempaa ja kokonaisuus on paljon laajempi kuin perinteisessä rakentamistavassa. Työ on tarjottu normaalisti, ei vaikuta hirveästi työskentelyyn. Positiivisesti Pystyy itsenäisempään toimintaan, ei tarvitse muuta henkilökuntaa näyttämään suuntaa ja kaivu syvyyttä. Nopeuttaa työskentelyä. Kaivinkoneella on enemmän töitä Nopeuttanut työskentelyä huomattavasti. Helpottanut, jos laite toimii. En ainakaan parantavasti, perustyöskentelyn toteuttaminen hankaloitunut. On tuonut tullessaan paljon epäselvyyttä. Olen liian paljon konemieheltä saamani tiedon varassa. Mikä on pilotin aikana ollut työssäsi mielekkäintä ja palkitsevaa? Näkee työ edistymisen Uuden oppiminen, haastavuus ja mahdollisuus soveltaa käytännössä opittua ja kokeilla uusia asioita. Saa tehdä enemmän töitä itsenäisesti. Uuden teknologian oppiminen ja sen hyödyntäminen on aina palkitsevaa ja onnistumisen tunne tuottaa mielihyvää. Kaikki kuvat löytyy yhdestä laitteesta ja odottelu on vähentynyt Työ ei ole muuttunut mitenkään, olen tehnyt asennustyön samalla tavalla perinteisellä työmenetelmällä. Näkee työn valmistumisen Gnns antennin asennus

24 Mitkä asiat ovat edistäneet pilotin aikana työtehtäviesi hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista? Työvälineet, tekniikka, laitetoimittajien sekä suunnittelijoiden apu. Mittamiestä tarvitaan vähemmän Koneohjausjärjestelmän näyttämät vesi viemäri sähkö puhelin jne. linjauksien sijainnit auttavat ennakoimaan ja varomaan. Kaivualueen rajojen ilmoittaminen myös edistää työn sujuvuutta. Ei tule kaivettua liikaa eikä liian vähää, jotta saadaan oikeat kerrokset tehtyä. Tasojen, korkojen ja toteutuneen kaivuun tarkistaminen Näkee heti oikeat kaivu syvyydet ja leveydet. Pilotti ei ole muuttanut työtehtävien suorittamista Koetko joitakin asioita työtehtävien hoitamisessa, omassa roolissasi tai työyhteisössäsi hankalina/ongelmallisina? Suhtautuminen uuteen asiaan sekä uuden opettelu on ollut haasteellista. Pilottiin suhtautuminen on ontunut, osasyynä lienee "menkää ja tehkää" käsky jolla kaikki alkoi. Vaikea tarkistaa työmaalla silmämääräisesti, ei tiedä onko rakennettu oikein Koko systeemissä pitäisi saada rakennemuutos liksaan ja työntekijöiden asenteiden osalle. Tämä kaikki heijastuu myös osittain pilottiin. En, kun systeemi on tullut tutuksi ja sitä osaa käyttää, sujuu työskentely aivan luonnostaan. Jos koneohjausjärjestelmä ei toimi niin työ seisahtuu Ei vaikuta putkiasennukseen, sama työ kuin aiemmin. Kepittömyys on iso ongelma, samoin tarkkeet. Jos koneohjausjärjestelmä ei toimi niin emme saa korkoja mistään Oman työtehtävän tekeminen ei ole muuttunut pilotin aikana, työmaan merkinnät puutteellisia asentajan näkökulmasta

25 Mitä muutoksia työssäsi on tapahtunut pilotin aikana? Työt etenee hyvin, mutta yhteyskatkot 3d:ssä häiritsevät työn tekemistä Tietotekniikan ja erilaisten ohjelmien ja järjestelmien hallintaa on joutunut opettelemaan. Enemmän itsenäistä työtä Kaivutyön tarkkuus on parantunut, josta seuraa että kaivutyö nopeutuu. Ei tule turhaa kaivuuta. Vesi viemäri jne. Tietojen saaminen koneohjausjärjestelmän näytölle auttaa työskentelyä kun tietää näiden sijainnin. Avustava tekniikka lisääntyy positiivisesti Kepit puuttuu, tämä ei helpota työmaan hahmottamista Työmaan yleisilme mahdotonta todeta työmaalla. Muun muassa kivilinjat ja korot on mahdoton hahmottaa En tiedä enään kadun korkoja tai reunakivien sidontoja. Putkiasentajan työtä se ei ole muuttanut. Putkien asennustyö tapahtuu kuitenkin vanhojen hyvien toimintatapojen mukaisesti Mihin suuntaan toivot työsi kehittyvän tulevaisuudessa? 3d on hyvä kehitysaskel Toivoisin, että voin jatkaa työskentelyä tietomallien ja koneohjauksen parissa. itsenäisempään Peruskurssi itse laitteen (koneohjaus) käyttöön. Nyt vain padi ja yleisinfot 3d:stä Helpompaan Kaivinkoneen 3D järjestelmän näyttö

26 Minkälaista uutta osaamista tulet tarvitsemaan työssäsi tulevaisuudessa? tietotekniikka Koulutusta ja käytännön kokemusta koneohjauksesta ja tietomalleista. Lisäksi atk taitoja ja osaamista mallien parissa työskentelyyn Tuotemallikohteita enemmän todennäköisesti tulevaisuudessa pitää oppia käyttämään tietokonetta. Se alkaa olemaan läsnä lähes joka paikassa nykyisessä työssä en tarvitse uutta osaamista varmaan lisää tietotekniikka opetusta ehkä pädin käyttöön parempaa tiedon saantia Mikä pilotissa on mennyt hyvin? Infrakit näkymä Työt edistyvät, tehokas kaivutyö Pilottiin on saatu paljon suunnitelma-aineistoja, malleja, taustakarttoja sekä tekniikkaa ja ohjelmistoja. Pilotissa on sidottuna riittävästi resursseja ja tekijöiden joukosta löytyy sopivasti hyväksyntää sekä kritiikkiä joilla hommia viedään eteenpäin. Hanketta on vedetty ja koordinoitu hyvin Todennäköisesti materiaalin poisviemisen kustannukset ovat pienemmät, ei turhaa massan siirtoa. Ei ylimääräistä kerrosrakenteiden kaivuuta. Etenemisnopeus Näkee kaivot, venttiilit, putkien paikat heti

27 Mikä pilotissa pitäisi tehdä toisin? Koko pilotti olisi pitänyt aloittaa toisin, nyt lähdettiin vaan soitellen sotaan eikä sovittu yhteisiä pelisääntöjä mm. koulutuksen ja seurannan osalta. Pilotti olisi pitänyt viedä läpi projekti luonteisesti projektiryhmineen sekä seurantoineen. Myös koulutusta ja tiedotusta pitäisi järjestää kaikille mukana olleille enemmän kuin nyt on tehty. Jostain syystä asenteet ovat jämähtäneet Koulutus Haluatko vielä tuoda esiin jonkun muun asian? Kaivinkoneen kuljettajalla on iso vastuu Työnjohdon pitäisi panostaa enempi Ongelma lapset voisi poistaa Tärkeää että laitteiden ja (kaivinkoneen) käyttäjä osaa ja tulkitsee tiedot oikein. Ei saneeraustyömaalle! Perustiedot ovat olleet pielessä. 3d pilottityömaan ei pitäisi olla mikään harjoitustyömaa, tällä tavalla ei ainakaan säästöjä tule. En tiedä - Infrakit tab Kepit pitäisi saada koneohjauksen rinnalle. Jos varsinainen konekuski puuttuu sijaiselle pitää saada koulutusta ja ohjeistusta. En koe mielekkääksi meidän töissä. Pilotissa liian moni asia on mennyt pieleen alusta asti. Kaikki työmaalla työskentelevät ovat joutuneet pilottiin ilman mitään perehdytystä, VÄÄRIN! Asia olisi voitu hoitaa erilailla ja paljon paremmin. Kuka tämän pelleilyn keksi ilman oikeaa tutustumista. Perusteluina mainittiin säästöt -> puutaheinää! Asentajille vaan kerrottiin työmaan olevan pilottikohde. Mitään muuta sitten meidän ei tarvinnut tietää. On taidettu vaan panostaa toimistoihmisten kouluttamiseen / seurantaan. Kuinka monta ihmistä / varoja tämmöinen kohde kuluttaa. Mistä säästöt tulevat, kun koneet saavat lisäkorvausta ja hankkeeseen on vielä sidottu henkilöitä jotka ovat poissa normi työstä

28 Mitä hyötyjä koet koneohjauksen tuoneen työmaalle? Kaivinkoneilla on mahdollisuus tehdä tarvittaessa itsenäistä työtä. Tarkemmat ja monipuoliset aineistot koneohjausjärjestelmässä mahdollistavat uudenlaisen työskentelyn. Tarvitaan vähemmän merkintöjä (mittamies). Massantäytöt hyvin aisoissa Nopeuttaa kaivuuta Ei tarvitse enää linjakeppejä joita varoa ja jotka houkuttelevat ohikulkijoita kiskomaan ne irti. Ei tarvitse enää juosta linjakeppien kanssa katsomassa korkoja. Kanaalin suunta ja syvyys on heti tiedossa. Nopeutta ja tarkkuutta Ehkä nopeutta Työskentely rajat (tontit) löytyy paremmin Konekuskilla on turvallisissa paikoissa mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ilman perämiestä. Miten koneohjaus on vaikuttanut työskentelytapoihin? Päästään heti työhön Keppejä on vähemmän ja työmaan hahmottaminen on vaikeutunut. Tämä ei vaikuta putkituksiin tai asennettujen / asennettavien laitteiden merkintään ja kartoittamiseen. Kaivutyö on pysynyt samanlaisena, ainoa poikkeus on että vilkuilee näytöstä mikä on kulloinenkin korko annettuun tavoite korkoon Ei mitenkään Miltei kaikki löytyy koneelta, ei tarvitse soitella mittamiestä jokaiseen pieneen merkintään Epävarmuus on lisääntynyt Ei vaikutusta Olen usein koneenkuljettajan tiedon varassa ja minulla ei ole mahdollisuutta tarkistaa mittojen paikkansa pitävyyttä.

29 Miten koet koneohjauksen luotettavuuden? Luotan järjestelmään ja tekniikkaan. Ehdottoman luotettava On luotettava Yhteydet pitäisi saada paremmaksi Miten näet koneohjauksen käytön tulevaisuudessa? Tulee lisääntymään Ehkä tulevaisuudessa ainoa tapa toimia Uskon että koneohjaus yleistyy ja tekniikka kehittyy. Uskon sen luottavuuteen ja toimin sen mukaan Mittamiehen ja 3D järjestelmän merkinnän välinen ero muutama sentti Miltei aina kaikki 4 cm sisään ja sitten on päiviä milloin ne ei toimi. Toimiessaan ei anna ainakaan liian väärää infoa. Huonoksi Laitteet liian epätarkkoja, isoja heittoja esim. tarkkeissa. En luota 3d laitteistoon kun tarkkuus vaihtelee kokoajan. En luota mittatarkkuuteen. Mittamies joutuu kuitenkin aina antamaan tarkan mitan. Uskon sen yleistyvän ainakin suuremmissa rakennuskohteissa, joissa tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista. Konetyöstä tulee itsenäisempää ja kenttähenkilökunnan tarve vähenee. Tulee yleistymään Lisääntyvän ja monipuolistuvan Ehkä hyvä jos laite saadaan toimintavarmemmaksi En ainakaan nykyisessä muodossa järkevänä, jotain pientä apua tästä kuitenkin on. Laitteen hyvin hallitseva kuljettaja on tärkeä. 29 Tekevällä kuskilla on hyvä apuväline.

30 Miten toivoisit koneohjauksen kehittyvän tulevaisuudessa? Olemassa olevan infran esittäminen sijainnin ja korkotietojen kanssa. Saataisiin traktorikaivinkoneeseen tai apukoneeseen myös laitteet jakavien tekoa varten Tarkkuus / yhteys paremmaksi. Kuvien mittasuhteet paremmaksi En osaa kuvitella mihin kehitys vie. Muutama vuosi sitten ei ollut itselläni minkäänlaista käsitystä, että kaivaisin 14 satelliitin avustuksella noin kahden sentin tarkkuudella. Sähköputkien ja piha pistojen tarkkeiden otto mahdollisuus olisi plussaa Varmemmaksi Kaikki ns. Perustiedot oltava parempia Perusasiat kuntoon Koetko tarvitsevasti koulutusta tai tietoiskuja koneohjauksesta? Minkälaista koulutusta tarvitset? Kyllä, tabletin käyttökoulutus Aina tulisi työryhmän perehdyttäminen, kun koneohjaus otetaan käyttöön. Aluksi riittää rautalankamalli. Ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta olisi hyvä saada säännöllisesti. Näkymä 3-D järjestelmän näytöllä Kyllä. Koen koneohjauksen mielekkääksi ja innostavaksi ja luonnollisesti haluan täydentää osaamistani mahdollisimman paljon. Eri käyttö ja informaatio alueilta. En tarvitse Kaikille työmaalla olisi hyvä esitellä ja kouluttaa koneen käyttöä Kyllä. Asiallinen perehdytys voisi auttaa. Ei omakohtaista kokemusta, miksi piti aloittaa ilman koulutusta.

31 Mitä hyötyjä koet tietomallien tuoneen työmaalle? Voidaan kerralla rakentaa kaikki rakenteet valmiiksi. Tarkempia suunnitelmia ja monipuolisempia aineistoja työmaan tarpeisiin. Tällä hetkellä en ole ollut työmaalla jossa olisi ollut 3d tietomallia jo olemassa olevassa rakennussuunnitelmassa. Kokisin sen kyllä hyödylliseksi jos tiedossa olisi esim. Vesi- tai viemäriputken korko. Nopeuttaa kaivutyötä Kaikki tiedot ja kuvat yhdellä tabletilla Nopeutta Pikaisesti voi vilkasta (infrakit), mutta isosta piirustuksesta näkee selvemmin. Jossain määrin, esim. Korkojen tiedot (jakava, valmis) Miten tietomallit on vaikuttaneet työskentelytapoihin? Tehdään/rakennetaan kokonaisuuksia Enemmän tietoa on saatavilla helpommin ja monipuolisemmin Stabilointikoneen näyttö Itsenäisempää työskentelyä Työskentely on johdonmukaisempaa, ei tule ylimääräistä materiaali kustannusta kun kaivu alue on ennalta suunniteltu. Helpottanut ja selventänyt Ei mitenkään

32 Miten koet tietomallien luotettavuuden? Luotettava Luotettava Pilotin malleissa on toisinaan ollut heittoja tai virheitä. Nämä on saatu selvitettyä suunnittelijoiden kanssa ja työt ovat jatkuneet ilman pidempiä viivästyksiä. Luotan aineistoihin, mutta aineistojen tarkistaminen ja siihen soveltuvat työkalut täytyy saada hallintaan, jotta virheiltä voidaan välttyä. Tarkat lähtötiedot ovat todella tärkeitä! Luotan nyt rakennettujen linjojen paikkansa pitävyyteen. Olemassa olevat linjaukset, kuten vesi- ja viemärilinjat ovat poikenneet laitteiston antamasta tiedosta jonkun verran maksimissaan n. 50cm. Saisi olla tarkemmat Hyvänä Huonona En luota Ei tietoa Miten näet tietomallien hyödyntämisen tulevaisuudessa? Tulevat yleistymään ja toivon mukaan selkeytymään. Koneohjaus sekä työn seuranta ja jälkilaskenta helpottuu. Tulevaisuus näyttää hyvältä erittäin hyödyllistä kun se tehdään huolella ja tarkasti. Se, että onko kaikilla rakentajilla kapasiteettia mittauttaa rakenteet tällä hetkellä epäilyttää. Varmaan yleistyy Varmaan hyvä Stabilointikone 3D järjestelmällä 32

33 Onko Laadunvalvonta- ja mittausohjeiden mukaiset toteuma- ja tarkemittaukset sekä koneohjausjärjestelmän tarkistusmittaukset mielestäsi riittävät/liioitellut? Miksi? Riittävästi. Enemmän pitäisi ottaa valokuvia. Ehkä hieman liioitellut, kuukausitarkistukset riittäisivät hyvin. Lisäksi tarkistus silloin kun koneenkuljettaja, asentajat, mittamies tai työnjohto epäilee tarkkuutta. Riittävät. Mikäli pyritään saamaan mahdollisimman tarkat tiedot, tulee mittauksia ja tarkistusmittauksia tehdä riittävästi, mutta ei järjettömästi. Liioiteltu, kuljettaja huomaa jos heittoja on Tarkistusmittaukset on toiminut Liikaa tarkemittausta, hidastaa etenemistä Stabilointiurakoitsijan tukiasema Miten Laadunvalvonta- ja mittausohjeissa kuvattu dokumentoinnin ohjeistus soveltuu käytäntöön? (Esim. valokuvat, mittausraportit, toteumamittaukset...) Hyvin Ihan ok Soveltuu mainiosti, voidaan tehdä kaivutyön ohella ilman, että kaivutyö häiriintyy esim. Kuorman poisviennin aikana. Padiltä otetut kuvat päivittyy hyvin. Auttaa muistamaan ja selventää rakennetun todentamista

34 Espoon tavoitteita - suunnittelu Espoolainen lähtötietomalli TM-pohjaiseen katusuunnitteluun laadittu - Tavoitearvo v. 2015: laadittu Käynnistyvistä katusuunnittelun kohteista tuotemalleja (% / v.) - Tavoitearvo v. 2015: 10 % / v. - Tavoitearvo v. 2018: 70 % / v. Käynnistyvistä vihersuunnittelun kohteista tuotemalleja (kpl / v.) - Tavoitearvo v. 2018: 1 kpl / v. Osa henkilöstöstä (kadut ja viheralueet) pystyy tarkistamaan tuotemallien oikeellisuuden - Tavoitearvo v. 2018: osa henkilöstöstä 34

35 Jatkokehittäminen Kaikilla suunnitteluohjelmilla saadaan tuotettua pintamalleja, joita toiset ohjelmat pystyvät lukemaan. Itse suunnitelma, eli lähinnä tapa jolla poikkileikkaus yhdistyy muuhun geometriaan, ei kuitenkaan toistaiseksi ole siirrettävissä järjestelmästä toiseen. Suunnittelumallia, joka on rakentamisessa täydentynyt toteutumatiedoilla, olisi varmaankin mahdollista hyödyntää jotenkin ylläpitovaiheessa mutta miten? Pilaristabiloinnin toteutumatietojen rekisteröinti ja vaikkapa reaaliaikainen välittäminen tilaajalle olisi teknisesti mahdollista ja osaltaan mahdollistaisi yksittäisiä kairauksia varmemman kuvan saamisen toteutuksen laadusta yhdessä kairaustulosten kanssa. Kuka määrittelisi mikä tieto on oleellista? Jatkuvan tiiviystarkkailun ja paikkatiedon yhdistäminen on (ilmeisesti) mahdollista ja ehkä tehtykin. Tämän käyttöönotto voisi olla kiinnostavaa. 35

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset

Graniittirakennus Kallio Oy Taustaa. Tilaajien vaatimukset MANK PÄIVÄT 24.9.2015 Tietomallit työmaan näkökulmasta missä mennään uuden teknologian soveltamisessa Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Taustaa Tilaajien vaatimukset Suurimpien tilaajien (suuret kunnat,

Lisätiedot

Tammitie-projektin esittely. Jari Kainuvaara Espoon kaupunki

Tammitie-projektin esittely. Jari Kainuvaara Espoon kaupunki Tammitie-projektin esittely Jari Kainuvaara Espoon kaupunki Kohde sijaitsee Espoon Nöykkiössä, Martinsillantien varressa. Tammitie ja siihen liittyvät kadut Liittyvät kadut: Tammitie Tammikuja Vaahteratie

Lisätiedot

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Pilotti: Tammitie. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Tammitie. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tammitie Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila Tekijä(t) Huomautukset (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki

Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Inframallit tilaajan näkökulmasta case Oulun kaupunki Infrakit 28.1.2016 Helsinki Markku Mustonen, Oulun kaupunki & Teppo Rauhala, Proxion Infra-alan digitalisoituminen Infra-ala on digitalisoitunut viimeisinä

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy

Mikä on digitaalinen suunnitelma. Petri Niemi Finnmap Infra Oy Mikä on digitaalinen suunnitelma Petri Niemi Finnmap Infra Oy Taustaa Julkaistu 25.2.2016 23.8.2016 DIGITAALISTEN PÄÄLLYSTEURAKOIDEN TYÖPAJA 2 Digitaalinen päällystyssuunnitelma 23.8.2016 DIGITAALISTEN

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Työkoneohjauksen perusteet

Työkoneohjauksen perusteet Työkoneohjauksen perusteet TIETOMALLIRAKENTAMINEN NOVATRON - TUOTTEILLA Petteri Palviainen Petteri 19.4.2016 13.6.2016 Palviainen Infrarakentamisen työkoneautomaatio Työkoneet varustetaan koneohjausjärjestelmillä

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Teknologioilla tuottavuutta. VR Track Oy Ville Saksi

Teknologioilla tuottavuutta. VR Track Oy Ville Saksi Teknologioilla tuottavuutta VR Track Oy Ville Saksi 8.4.2014 Miten tuottavasti muutos tapahtuu Nykyiset prosessit eivät ole kaikista tuottavampia käytettäville ja kehitysvaiheessa oleville teknologioille.

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opiskelijoille (huhtikuu 2008) (Diat liitteenä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti

Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Sisäilmaparannuksen rakennuttaminen, CASE päiväkoti Teemu Alavenetmäki RI (AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos rakennuttajainsinööri Sisältö Suunnittelu Kilpailutus ja urakoitsijoiden valinta Rakentaminen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017

VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Laukaan Vesihuolto Oy VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUHINNASTO 2017 Hyväksytty yhtiön hallituksen kokouksessa 7.11.2016 8. Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Paineviemärijärjestelmät Paineviemärijärjestelmässä viemäri

Lisätiedot

Alustava pohjaveden hallintaselvitys

Alustava pohjaveden hallintaselvitys Alustava pohjaveden hallintaselvitys Ramboll Finland Oy Säterinkatu 6, PL 25 02601 Espoo Finland Puhelin: 020 755 611 Ohivalinta: 020 755 6333 Fax: 020 755 6206 jarno.oinonen@ramboll.fi www.ramboll.fi

Lisätiedot

Systeemiajattelua-I. Helena Ahonen

Systeemiajattelua-I. Helena Ahonen Systeemiajattelua-I Helena Ahonen Miksi systeemiajattelua Kokonaisuuksien hallintaa vai ongelmanratkaisua Työhön kohdistuu jatkuvasti ulkoisia ja sisäisiä muutospaineita, jotka sekoittavat kokonaiskuvan

Lisätiedot

Lumitöiden estekartoitus

Lumitöiden estekartoitus Lumitöiden estekartoitus Infra FINBIM Pilottipäivä nro 8 Eija Heikkilä 24.10.2013 Sisällysluettelo Tausta ja tavoite Toteutus Tulokset ja havaitut ongelmat Tausta ja tavoite Lumitöissä rikottujen laitteiden

Lisätiedot

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja

Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla. Päällystealan digitalisoinnin työpaja Digitalisaation kehityksen suuntaviivat ja hyödyntäminen infra-alalla Päällystealan digitalisoinnin työpaja 11.11.2015/ Mirja Noukka Digitalisaatiolle on tällä hallituskaudella vahva tilaus 17.11.2015

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka

Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Ryhmätyöprojekti, 9. luokka Opettajan määräämissä noin kolmen hengen ryhmissä toteutetaan projekti, jossa yhdistyy yhtälöiden ratkaiseminen hahmotuskyky ja luovuus annettujen resurssien käyttö tutustuminen

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka

URAKKAMUOTOKOULUTUS. Torstaina Kylpylähotelli Kunnonpaikka URAKKAMUOTOKOULUTUS Torstaina 18.1.2017 Kylpylähotelli Kunnonpaikka Jaettu urakka 1. Kuvatkaa lyhyesti urakkamuotonne tyypilliset käyttökohteet ja -organisaatiot? 2. Kuvatkaa urakkamuotonne vahvuudet verrattuna

Lisätiedot

Rakennuskonepäivät INFRA ry Magnus Frisk

Rakennuskonepäivät INFRA ry Magnus Frisk Rakennuskonepäivät 3.11.2016 INFRA ry 3.11.2016 Magnus Frisk Ajoneuvonosturiohje Taustalla on vuonna 2013 tapahtunut onnettomuus, jonka tutkinnan jälkeen Onnettomuustutkintakeskus suositti raportissaan

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA RAPORTTI 1 (5) Rovaniemen kaupunki Kaavoituspäällikkö Tarja Outila Hallituskatu 7, PL 8216 96100 ROVANIEMI ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA YLEISTÄ

Lisätiedot

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015

KYRÖÖNTIE. Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 Isonkyrön kunta KYRÖÖNTIE Sadevesiviemärin saneeraussuunnitelma Plv 177-845 SUUNNITELMA- JA MITOITUSSELOSTUS 24.04.2015 muutos 26.6.2015 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ... 3 2. LÄHTÖTIEDOT... 4 3. SUUNNITELLUT PERUSRATKAISUT...

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Metsänhoidon laadun hallintaan digitaalisia ratkaisuja Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari Perjantai Tieteiden talo, Helsinki

Metsänhoidon laadun hallintaan digitaalisia ratkaisuja Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari Perjantai Tieteiden talo, Helsinki Metsänhoidon laadun hallintaan digitaalisia ratkaisuja Metsänhoitoklubin vuosikokous ja seminaari Perjantai 10.2.2017 Tieteiden talo, Helsinki Rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö Aki Hostikka

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ,

ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, ISOISÄNSILTA URAKAN TIETOMALLIVAATIMUKSET, -BONUKSET JA -SANKTIOT BONUS- JA SANKTIOJÄRJESTELMÄ, 2.10.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Yleistä Nämä tietomallivaatimukset, -bonukset ja -sanktiot koskevat Isoisänsiltaa

Lisätiedot

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä

POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu. Elina Lappalainen & Pia Perälä POM2STN+TS jaksosuunnitelma, teemana joulu Elina Lappalainen & Pia Perälä Suunnittelemamme käsityön kokonaisuuden teemana on joulu. Projekti on suunniteltu kuudesluokkalaisille. Projektin esittelyvaiheessa

Lisätiedot

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tilaajan näkökulma. Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä. Tuomas Vasama. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Tilaajan näkökulma Tilaajan tahtotila päällystealan digitalisoinnin kehittämisessä 6.11.2015 Liikennevirasto: Fiksut väylät älykäs liikenne Koko yhteiskunnan käyttöön avattu tieto luo uusia palveluita,

Lisätiedot

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja

KUIVAKETJU10. Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli. Sisäilmapaja Tre Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja KUIVAKETJU10 Valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallintamalli Sisäilmapaja Tre16.11.2016 Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonnan johtaja Kuivaketju10-toimintamalli pähkinänkuoressa Miksi Kuivaketju10

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS

Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills workshop Minna Kuusela TTS Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills workshop 24.4. 2012 Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Toteutettiin maalis-huhtikuussa,

Lisätiedot

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Markku Pienimäki Finnmap Infra Oy Finnmap Infra Finnmap Infra Oy on yksityinen infrastruktuurin

Lisätiedot

Saimaan ammattiopisto Sampo 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015

Saimaan ammattiopisto Sampo 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015 Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Koulutuspäällikkö Kirsi Kouvo Rakennus- ja pintakäsittelyala 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS ESR-hanke S12700 7.4.2014 31.5.2015 1 3D-KONEOHJAUKSEN ESISELVITYS

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen

Hinnasto. HSY:n vesihuollon. alkaen Hinnasto HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon palvelumaksuhinnasto

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai

TIEMERKINTÄPÄIVÄT Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai TIEMERKINTÄPÄIVÄT 7-8.2.2013 Radisson Blu, Oulu (Hallituskatu 1) Torstai 14:00 14:30 Tiemerkinnät ELY:n näkökulmasta Markku Tervo / POP-ELY 1 PUHEENVUORON TEEMAT 1. Tiemerkintöjen tilanne ELYn näkökulmasta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat

Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2

Lisätiedot

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna

ICT barometri Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna ICT barometri 2007 Tekesin tilaama nopea web kysely, jonka toteutti VTT Rakentamisen tiedonhallinta Kysely avoinna 2. 25.1.2007 Kyselyn jakelu Tekes SARA teknologiaohjelman sähköpostijakelun kautta Ei

Lisätiedot

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita.

Päättötyö. PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö PÄÄTTÖTYÖ sisältää teoksen tai teossarjan, sekä portfolion, joka kuvaa työskentelyä ja sen eri vaiheita. Päättötyö tehdään itsenäisesti oman idean pohjalta. Työtä tehdään sekä työpajassa että

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin kokonaan työn perustana olevan tiedon pois lukien toimialueen

Lisätiedot

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA

Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX Yksityisautoilijoille ABAX AJOPÄIVÄKIRJA The difference is ABAX 2 The difference is ABAX ABAX SÄHKÖINEN AJOPÄIVÄKIRJA Tähän esitteeseen on koottu vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät

Lisätiedot

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck

Asiantuntijaseminaari Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Asiantuntijaseminaari 14.12.2009 Simulaattorikoulutuksen käyttökokemukset Aarno Lybeck Mitä on simulointi? Simulointi tai simulaatio on todellisuuden jäljittelyä. Todellisuus on ympäröivä maailma. Yleensä

Lisätiedot

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA

ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA ELENIA OY SÄHKÖVERKOT KAUPUNGIN ALUEELLA 1 Elenia konserni Elenia Oy Elenia Lämpö Oy Elenia Palvelut Oy Elenia Finance Oyj Elenia konsernin muodostavat sähkönjakelupalveluita tarjoava emoyhtiö Elenia Oy

Lisätiedot

ESAVI-kirjanpitoyksikön Kieku-kokemuksia

ESAVI-kirjanpitoyksikön Kieku-kokemuksia ESAVI-kirjanpitoyksikön Kieku-kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-tilaisuus 02.04.2014 Talouspäällikkö Pasi Katajisto Yleistä Kirjanpitoyksikön virallinen nimi on Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI-kpy

Lisätiedot

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa

Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa JKMM Arkkitehdit Rakennesuunnittelija ja teräsrunkotoimittaja samassa tietomallissa Max Levander, Ramboll Tero Ollikainen, Peikko Group Oy Teräsrakennepäivä 2016, Scandic Park 8.11.2016 RAMBOLL SUOMESSA

Lisätiedot

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e.

rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU KYSY LISÄÄ: Marko Pakarinen - p e. rakentamisapu.fi! (tulossa myöhemmin)! OMAKOTITALON RAKENTAMISAPU PALVELU rakentamisapu.fi! RAKENTAMISAPU PALVELU JA ONNISTUNUT TALONRAKENNUSPROJEKTI ETUJA: Omakotitalon rakennuttaminen on iso ja vaativa

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät

Alueellinen tietomalli case Inkilänportti. Novapoint-käyttäjäpäivät Alueellinen tietomalli case Inkilänportti Novapoint-käyttäjäpäivät 25.4.2012 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä Yhtiön palvelut keskittyvät infra-,

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla

Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Verkostosaneerauskohteiden priorisointi kuntoindeksilaskennan avulla Vesihuolto 2016 8.6.2016 Päivi Kopra Nurmijärven Vesi Nurmijärven Vesi Vesijohtoverkoston pituus 320 km Jätevesiverkoston pituus 290

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm

Soluopetus. LARK5 workshop Katja Wirenius Gsm Soluopetus LARK5 workshop 22.9.2016 Katja Wirenius katja.wirenius@keuda.fi Gsm 040 174 54 36 Yleisesittely soluopetuksesta: https://sway.com/y2bxmz5cjcjtwe4x SOLUOPETUS Omat polut MA TI KE TO PE Kouluympäristö

Lisätiedot

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry

Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, TARVITAANKO KIVIAINEKSIA VIELÄ 2020- LUVUN SUOMESSA? JA MISTÄ LÄHTEISTÄ KIVIAINEKSET OTETAAN? Maa- ja vesirakennus-, asfaltti-

Lisätiedot

Digitaalinen luovutusaineisto

Digitaalinen luovutusaineisto Digitaalinen luovutusaineisto BuildingSMART Finland Inframallintamisen päivä 2017 Kari Partiainen Projektipäällikkö Liikennevirasto 6.2.2017 Ville Suntio Projekti- ja kehityspäällikkö Destia Oy Pilottihanke

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 25.11.2015 Suunnittelutilanne Aikataulu: rakennussuunnitelma valmis 28.2.2016 Tarkennettu suunnitelmia edellisen kokouksen perusteella Valmiusaste 30 %,

Lisätiedot

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta

KATUTYÖ KURSSI Katutilavalvonta KATUTYÖ KURSSI 27.3.15 Katutilavalvonta Pakolliset katselmukset on määritelty katuluvassa (alku-, vastaanotto-, päällyste- ja liikennejärjestelykatselmus) Katselmukset kutsuu aina koolle katuluvan hakija

Lisätiedot

Agility Games Gamblers

Agility Games Gamblers Agility Games Gamblers Games-lajeista ehkä hieman helpommin sisäistettävä on Gamblers, jota on helppo mennä kokeilemaan melkein ilman sääntöjä lukematta. Rata koostuu kahdesta osuudesta: 1. Alkuosa, jossa

Lisätiedot

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy

IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle. Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy IT- palvelua käyttäjille - ei tekniikkaa tietohallinnolle Jari Taimi Toimitusjohtaja SataCom Oy SataCom Oy - Perustiedot Perustettu 1989 Henkilökunta 20 Liikevaihto 3,8 meur (2014) Asiakkaat 90 % Satakunnan

Lisätiedot

SITECH Finland. Oma esittely. osapuolille Janne Paitsola. Infra-alan ratkaisut / Trimble 2008 DI Oulun yliopisto / mekatroniikka

SITECH Finland. Oma esittely. osapuolille Janne Paitsola. Infra-alan ratkaisut / Trimble 2008 DI Oulun yliopisto / mekatroniikka SITECH Finland Paalujen paikalleen mittaus 3Djärjestelmän avulla ja sen tuomat edut eri osapuolille Paaluseminaari 17.11.2016 Janne Paitsola Oma esittely Nimi: Työnantaja: Tehtävä: Tuotealue: Koulutus:

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma

Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma POLVIJÄRVEN KUNTA Sotkuman kylän vesihuollon yleissuunnitelma Suunnitelmaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.11.2016 566-P29412 Suunnitelmaselostus 1 (4) 8.11.2016 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku

Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku Kumppanuus ja asiakkaan valinnanoikeus SOTE verkottumistilaisuus Turku 12.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Kiinnostavia teemoja Tuottaja kysymys Asiakkaan valinnanoikeus Mikko Martikainen

Lisätiedot

Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen

Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen Kaupunkimallintaminen Espoossa 2016 Tapani Honkanen 4.2.2016 Viimeaikaisia mallinnuksia CityPlanner Online on selaimella (WebGL)käytettävä 3D-visualisointipalvelu ja vuorovaikutustyökalu. Leppävaarasta

Lisätiedot

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy

Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla. Teppo Rauhala, WSP Finland Oy Koneohjaus ja 3D-mallit maarakennustyömaalla Teppo Rauhala, WSP Finland Oy 1.4.2016 Miksi BIM? Kustannuksien aleneminen Teknisen laadun paraneminen Rakentamisaikataulun lyheneminen Älykästä tiedonhallintaa

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO lähtien

PALVELUHINNASTO lähtien PALVELUHINNASTO 1.7.2010 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. 1. TYÖPALKAT 1.1 Asentajat

Lisätiedot

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg

Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa. Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Kaj von Weissenberg Laadunvarmistuksen merkitys toimitusketjussa Fingrid: Omaisuuden hallinnan teemapäivä Kaj von Weissenberg 19.5.2016 1 Lisää Inspectasta Luomme turvallisuutta, luotettavuutta ja kestävää kehitystä Pohjois-Euroopassa

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura

Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Verkonrakennuttaja- ja verkostourakointipäivät / Esa Peura Sähköinen rajapinta Urakoitsijan näkökulmasta Asiakkaat Sähköverkkoyhtiöt Elenia Oy, Fortum Sähkönsiirto, Herrfors, EON Kainuun Sähköverkko Oy, Savon Voiman Verkko Oy, Oulun Seudun Sähköverkkopalvelut

Lisätiedot