Tietomallinnus tilaajan näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa, Harri Tanska, Espoon kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietomallinnus tilaajan näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa, Harri Tanska, Espoon kaupunki"

Transkriptio

1 POHJOISMAIDEN TIE- JA LIIKENNEFOORUMI Teiden ja katujen suunnittelu sekä Informaatiojärjestelmät jaostojen yhteistyössä järjestämä SEMINAARI -BIM VIE TIEN JA KADUNSUUNNITTELUN UUDELLE TASOLLE Tietomallinnus tilaajan näkökulmasta nyt ja tulevaisuudessa, Harri Tanska, Espoon kaupunki

2 Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä kaikki nykyisin käytössä olevat suunnitteluohjelmat ovat mallintavia ja ilman liittymiä olevan kohteen suunnittelun lopputulosta voidaan kutsua tuotemalliksi. Merkittävin ero (Espoon pilottikohteissa) on se, että lopputuloksena vaaditaan jatkuva malli katujen, vesihuollon ja erityisesti liittymäkohtien alimmasta kaivupinnasta sekä muidenkin kerrosten pinnoista. Pilaristabiloinnissa ja paalutuksessa vaaditaan mallinnettavaksi yksittäiset pilarit ja paalut tavoitetasoineen. 2

3 Tuotemallisuunnittelu Espoossa Tuotemallien käyttöönotossa on Espoossa lähdetty vuonna 2011 liikkeelle käytännön suunnittelu- ja rakennusprojektien kautta. Projekteja tekivät kumppanuushengessä kaupungin puitesopimuskonsultit ja suunnittelupalkkion lisäksi konsultit panostivat projekteihin merkittävästi omaa kehitystyötä. Pilottikohteita oli neljä ja niitä teki neljä eri konsulttia neljällä eri suunnittelujärjestelmällä. Kohteet oli pyritty valitsemaan luonteeltaan erilaisiksi. 3

4 Espoon tuotemallipilotit BASSENKYLÄ STORHEMTINTIE VANHA KIRKKOTIE TAMMITIE 4

5 Espoon tuotemallipilottikohteiden suunnittelun lopputuloksen vaatimukset 2011 Suunnittelutyössä tuotettavasta tuotemallista pitää vähintään saada ulos seuraavat tiedot; Rakenteen osa Tarkennus Tietomuoto Päällyste Asfaltin yläpinta Pintamalli Kantava kerros Kerroksen yläpinta Pintamalli Rakenteen alapinta Rakennekerrosten alapinta Pintamalli Kaivannot Pituus- ja poikkisuuntaiset kaivannot Pintamalli Massanvaihto Massanvaihdon rajat Pintamalli Reunakivilinjat Reunakiven yläreunan X, Y ja Z Viivatieto Kunnallistekniikka Vesihuolto, kaukolämpö ja kaapelit Verkostomalli Stabilointi/Paalutus Pilarien ja paalujen koordinaatit Viivatieto X, Y, Za ja Zy Valaistus Jalustan yläpinnan X, Y ja Z Pistetieto Istutukset Runkopuiden X, Y Pistetieto Liikenteenohjaus Portaalien jalustan X, Y ja Z Pistetieto Käytettävä tiedonsiirtoformaatti on InfraModel/LandXML (tai esim GT, jos InfraModel määrittelyä ei ko. rakennusosalle ole). 5

6 Kokemuksia suunnittelusta Kohteet on suunniteltava jokaisen yksityiskohdankin osalta täysin valmiiksi. Tämä on merkittävä parannus verrattuna siihen, että tuotetaan vain kartta, pituusleikkaus ja poikkileikkauksia. Aiemmin yksityiskohtien suunnittelu on helposti jäänyt työmaan mittakonsultin tai koneenkuljettajien vastuulle. Malleista saadaan pienellä lisätyöllä havainnekuvia ja animaatioita 6

7 Haasteita 1/3 Lähtötiedot olemassa olevasta vesihuoltoverkostosta (sekä johdoista) on laadultaan hyvin vaihtelevaa. Monin paikoin erityisesti vanhan vesijohtoverkoston sijainti on epävarma. Viemäriverkoston sijaintitieto on laadukkaampaa tai ainakin mitattavissa helposti, mutta sekään ei muodosta oikeaa verkostomallia vaan on lähinnä viivoja, joista vain osalla on 3D -sijainti. Johtojen suhteen on eniten epävarma tieto syvyys, jota ei yleensä ole mitattu. 7

8 Haasteita 2/3 Kallionpintamallin laatu korostuu, kun pyritään aikaansaamaan jatkuvia malleja. Normaalia tiheämmällä pisteverkolla tehdyt porakonekairaukset antavat kuitenkin edelleen vain pistemäistä tietoa. Tammitien suunnittelukohteen toisessa vaiheessa tehtiin kairausten lisäksi maatutkatutkimuslinjat, joiden perusteella pyrittiin aikaansaamaan jatkuvampi kallionpintamalli, jonka laatu varmistetaan rakennusvaiheessa. Tutkimussyvyys oli tarpeen ulottaa enintään 2 metrin syvyyteen lopullisesta pinnasta, joten odotukset maatutkan suhteen ovat korkealla. Kallionpintamallin tarve liittyy siirtymäkiilojen suunnitteluun. Sekä pitkittäisten-, että poikittaisten siirtymäkiilojen suunnittelu on ollut haaste ja sen helpottamiseksi on osaa ohjelmistoista jouduttu kehittämään, jotta suunnittelun työmäärää on saatu vähennettyä tai ylipäätään mahdollistettua niiden suunnittelu. 8

9 Haasteita 3/3 Liittymien ja erityisesti kiertoliittymien suunnittelu vaatii suunnitteluohjelmistojen edelleen kehittämistä, jotta niihin kuluva työmäärä saadaan järkevälle tasolle. Ei ole perusteltavissa, että liittymän suunnitteluun menee suunnittelijalta tietokoneella viikko, kun sen kaivurikuski kaivaisi vartissa ilman suunnitelmaa. Vaatimus liittymäkohtien jatkuvuuden suhteen on kuitenkin perusteltavissa mm. massamäärien laskennan vuoksi. Myös madallettujen reunakivien käsittely on osassa ohjelmista osoittautunut mielenkiintoiseksi. 9

10 Tuotemallikohteiden rakentaminen Espoon kilpailutetuissa pilottikohteissa (2 kpl) edellytettiin, että alimman kaivupinnan kaivutyöt on tehtävä koneilla jotka on varustettu 3D -koneohjausjärjestelmällä ja niissä on hyödynnettävä suunnittelun tuottamia pintamalleja. OK ja monella urakoitsijalla arkipäivää vaikka suunnitelma olisikin perinteinen Myös täyttökerrosten levittämiseen ja tasaamiseen tarkoitettua kalustoa on varustettu 3D koneohjausjärjestelmällä, mutta niiden käyttö kadunrakennuskohteissa on vähäistä OK!!! Pilaristabilointia sisältävissä kohteissa tullaan edellyttämään, että koneissa on sijainnin ilmoittava varustelu joka hyödyntää suunniteltua pilarikarttaa. OK 10

11 Espoon tuotemallipilotit BASSENKYLÄ 11

12 Tuotemallikohteiden rakentaminen - Bassenkylä Bassenkylän katujen rakentaminen kilpailutettiin 11/2012-1/2013 ja rakennettiin 2/ /2013 Pöyryn Tekla Civil:llä suunnittelema ja Novapoint Virtual Map:lla havainnollistama kohde on Bassenkylän uuden asemakaava-alueen katuverkosto Kauklahdessa. Kohteessa rakennetaan neitseelliseen kallioiseen 12 metsämaastoon uuden kaupunginosan kadut ja vesihuolto.

13 Tuotemallikohteiden rakentaminen - Bassenkylä Työmaan kokemuksia on raportoitu InfraFINBIM pilottiraportissa: Urakoitsijalle toimitetut tietomallit olivat osaltaan puutteellisia hyödynnettäväksi sellaisenaan työmaalla ja urakoitsija joutui itse tekemään työkoneissa käytetyt mallit Koneohjauksella työskentely sujui pääosin hyvin. Työtehokkuus ja massatalous olivat huomattavasti parempia verrattuna perinteisiin työskentelymenetelmiin Muutaman kerran ongelmia yhteyksissä ja paikannuksessa, johtuen GSM yhteydestä KUURA (Infrakit) tabletit käytössä ja kompensoimassa työmaan kepittömyyttä Kaivinkoneiden lisäksi koneohjausta hyödynnettiin tiehöylässä rakennekerrosten levityksen yhteydessä Tarkemittausten kontrollointi osoitti työn olevan riittävän tarkkaa 13

14 Tuotemallikohteiden rakentaminen - Bassenkylä 14

15 Espoon tuotemallipilotit VANHA KIRKKOTIE 15

16 Tuotemallikohteiden rakentaminen Vanha Kirkkotie Vanhan Kirkkotien ja liittyvien katujen rakentaminen kilpailutettiin 11/2012-1/2013 ja rakennettiin 2-9/2013 Siton Citycad 5_llä ja Novapoint Virtual Map:lla havainnollistama kohde on Vanhan Kirkkotien ja liittyvien katujen saneeraus ja hulevesiviemäröinnin rakentaminen 16 Nöykkiössä. Maankamara on moreenia ja kalliota.

17 17

18 18

19 19

20 Espoon tuotemallipilotit TAMMITIE 20

21 Tuotemallikohteiden rakentaminen Tammitie etc Urakoitsijana Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos (=kaupungin omat rakentajat) Finnmap Infran InRoad:lla suunnittelema kohde on Tammitien ja sen lähikatujen saneeraus ja hulevesiviemäröinnin rakentaminen Nöykkiössä. 21 Maankamara on savea, moreenia ja kalliota.

22 Tuotemallikohteiden rakentaminen Tammitie etc Urakoitsijana Espoo Kaupunkitekniikka liikelaitos (=kaupungin omat rakentajat) Töitä on tehty noin vuoden verran ja nyt on haluttu kartoittaa työhön osallistuneiden kokemuksia tuotemallin ja koneohjausjärjestelmällä varustettujen koneiden käytöstä Kysely tehtiin työnjohdolle, kaivinkoneiden kuljettajille, mittamiehille ja putkiasentajille Kyselyn teki pilottikohteen seurannasta vastannut Jari Kainuvaara Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksesta 22

23 Miten koet pilotin vaikuttaneen työskentelyyn? Uuden oppimista ja opettelua on paljon. Työskentely on monipuolisempaa ja kokonaisuus on paljon laajempi kuin perinteisessä rakentamistavassa. Työ on tarjottu normaalisti, ei vaikuta hirveästi työskentelyyn. Positiivisesti Pystyy itsenäisempään toimintaan, ei tarvitse muuta henkilökuntaa näyttämään suuntaa ja kaivu syvyyttä. Nopeuttaa työskentelyä. Kaivinkoneella on enemmän töitä Nopeuttanut työskentelyä huomattavasti. Helpottanut, jos laite toimii. En ainakaan parantavasti, perustyöskentelyn toteuttaminen hankaloitunut. On tuonut tullessaan paljon epäselvyyttä. Olen liian paljon konemieheltä saamani tiedon varassa. Mikä on pilotin aikana ollut työssäsi mielekkäintä ja palkitsevaa? Näkee työ edistymisen Uuden oppiminen, haastavuus ja mahdollisuus soveltaa käytännössä opittua ja kokeilla uusia asioita. Saa tehdä enemmän töitä itsenäisesti. Uuden teknologian oppiminen ja sen hyödyntäminen on aina palkitsevaa ja onnistumisen tunne tuottaa mielihyvää. Kaikki kuvat löytyy yhdestä laitteesta ja odottelu on vähentynyt Työ ei ole muuttunut mitenkään, olen tehnyt asennustyön samalla tavalla perinteisellä työmenetelmällä. Näkee työn valmistumisen Gnns antennin asennus

24 Mitkä asiat ovat edistäneet pilotin aikana työtehtäviesi hoitamista ja tavoitteiden saavuttamista? Työvälineet, tekniikka, laitetoimittajien sekä suunnittelijoiden apu. Mittamiestä tarvitaan vähemmän Koneohjausjärjestelmän näyttämät vesi viemäri sähkö puhelin jne. linjauksien sijainnit auttavat ennakoimaan ja varomaan. Kaivualueen rajojen ilmoittaminen myös edistää työn sujuvuutta. Ei tule kaivettua liikaa eikä liian vähää, jotta saadaan oikeat kerrokset tehtyä. Tasojen, korkojen ja toteutuneen kaivuun tarkistaminen Näkee heti oikeat kaivu syvyydet ja leveydet. Pilotti ei ole muuttanut työtehtävien suorittamista Koetko joitakin asioita työtehtävien hoitamisessa, omassa roolissasi tai työyhteisössäsi hankalina/ongelmallisina? Suhtautuminen uuteen asiaan sekä uuden opettelu on ollut haasteellista. Pilottiin suhtautuminen on ontunut, osasyynä lienee "menkää ja tehkää" käsky jolla kaikki alkoi. Vaikea tarkistaa työmaalla silmämääräisesti, ei tiedä onko rakennettu oikein Koko systeemissä pitäisi saada rakennemuutos liksaan ja työntekijöiden asenteiden osalle. Tämä kaikki heijastuu myös osittain pilottiin. En, kun systeemi on tullut tutuksi ja sitä osaa käyttää, sujuu työskentely aivan luonnostaan. Jos koneohjausjärjestelmä ei toimi niin työ seisahtuu Ei vaikuta putkiasennukseen, sama työ kuin aiemmin. Kepittömyys on iso ongelma, samoin tarkkeet. Jos koneohjausjärjestelmä ei toimi niin emme saa korkoja mistään Oman työtehtävän tekeminen ei ole muuttunut pilotin aikana, työmaan merkinnät puutteellisia asentajan näkökulmasta

25 Mitä muutoksia työssäsi on tapahtunut pilotin aikana? Työt etenee hyvin, mutta yhteyskatkot 3d:ssä häiritsevät työn tekemistä Tietotekniikan ja erilaisten ohjelmien ja järjestelmien hallintaa on joutunut opettelemaan. Enemmän itsenäistä työtä Kaivutyön tarkkuus on parantunut, josta seuraa että kaivutyö nopeutuu. Ei tule turhaa kaivuuta. Vesi viemäri jne. Tietojen saaminen koneohjausjärjestelmän näytölle auttaa työskentelyä kun tietää näiden sijainnin. Avustava tekniikka lisääntyy positiivisesti Kepit puuttuu, tämä ei helpota työmaan hahmottamista Työmaan yleisilme mahdotonta todeta työmaalla. Muun muassa kivilinjat ja korot on mahdoton hahmottaa En tiedä enään kadun korkoja tai reunakivien sidontoja. Putkiasentajan työtä se ei ole muuttanut. Putkien asennustyö tapahtuu kuitenkin vanhojen hyvien toimintatapojen mukaisesti Mihin suuntaan toivot työsi kehittyvän tulevaisuudessa? 3d on hyvä kehitysaskel Toivoisin, että voin jatkaa työskentelyä tietomallien ja koneohjauksen parissa. itsenäisempään Peruskurssi itse laitteen (koneohjaus) käyttöön. Nyt vain padi ja yleisinfot 3d:stä Helpompaan Kaivinkoneen 3D järjestelmän näyttö

26 Minkälaista uutta osaamista tulet tarvitsemaan työssäsi tulevaisuudessa? tietotekniikka Koulutusta ja käytännön kokemusta koneohjauksesta ja tietomalleista. Lisäksi atk taitoja ja osaamista mallien parissa työskentelyyn Tuotemallikohteita enemmän todennäköisesti tulevaisuudessa pitää oppia käyttämään tietokonetta. Se alkaa olemaan läsnä lähes joka paikassa nykyisessä työssä en tarvitse uutta osaamista varmaan lisää tietotekniikka opetusta ehkä pädin käyttöön parempaa tiedon saantia Mikä pilotissa on mennyt hyvin? Infrakit näkymä Työt edistyvät, tehokas kaivutyö Pilottiin on saatu paljon suunnitelma-aineistoja, malleja, taustakarttoja sekä tekniikkaa ja ohjelmistoja. Pilotissa on sidottuna riittävästi resursseja ja tekijöiden joukosta löytyy sopivasti hyväksyntää sekä kritiikkiä joilla hommia viedään eteenpäin. Hanketta on vedetty ja koordinoitu hyvin Todennäköisesti materiaalin poisviemisen kustannukset ovat pienemmät, ei turhaa massan siirtoa. Ei ylimääräistä kerrosrakenteiden kaivuuta. Etenemisnopeus Näkee kaivot, venttiilit, putkien paikat heti

27 Mikä pilotissa pitäisi tehdä toisin? Koko pilotti olisi pitänyt aloittaa toisin, nyt lähdettiin vaan soitellen sotaan eikä sovittu yhteisiä pelisääntöjä mm. koulutuksen ja seurannan osalta. Pilotti olisi pitänyt viedä läpi projekti luonteisesti projektiryhmineen sekä seurantoineen. Myös koulutusta ja tiedotusta pitäisi järjestää kaikille mukana olleille enemmän kuin nyt on tehty. Jostain syystä asenteet ovat jämähtäneet Koulutus Haluatko vielä tuoda esiin jonkun muun asian? Kaivinkoneen kuljettajalla on iso vastuu Työnjohdon pitäisi panostaa enempi Ongelma lapset voisi poistaa Tärkeää että laitteiden ja (kaivinkoneen) käyttäjä osaa ja tulkitsee tiedot oikein. Ei saneeraustyömaalle! Perustiedot ovat olleet pielessä. 3d pilottityömaan ei pitäisi olla mikään harjoitustyömaa, tällä tavalla ei ainakaan säästöjä tule. En tiedä - Infrakit tab Kepit pitäisi saada koneohjauksen rinnalle. Jos varsinainen konekuski puuttuu sijaiselle pitää saada koulutusta ja ohjeistusta. En koe mielekkääksi meidän töissä. Pilotissa liian moni asia on mennyt pieleen alusta asti. Kaikki työmaalla työskentelevät ovat joutuneet pilottiin ilman mitään perehdytystä, VÄÄRIN! Asia olisi voitu hoitaa erilailla ja paljon paremmin. Kuka tämän pelleilyn keksi ilman oikeaa tutustumista. Perusteluina mainittiin säästöt -> puutaheinää! Asentajille vaan kerrottiin työmaan olevan pilottikohde. Mitään muuta sitten meidän ei tarvinnut tietää. On taidettu vaan panostaa toimistoihmisten kouluttamiseen / seurantaan. Kuinka monta ihmistä / varoja tämmöinen kohde kuluttaa. Mistä säästöt tulevat, kun koneet saavat lisäkorvausta ja hankkeeseen on vielä sidottu henkilöitä jotka ovat poissa normi työstä

28 Mitä hyötyjä koet koneohjauksen tuoneen työmaalle? Kaivinkoneilla on mahdollisuus tehdä tarvittaessa itsenäistä työtä. Tarkemmat ja monipuoliset aineistot koneohjausjärjestelmässä mahdollistavat uudenlaisen työskentelyn. Tarvitaan vähemmän merkintöjä (mittamies). Massantäytöt hyvin aisoissa Nopeuttaa kaivuuta Ei tarvitse enää linjakeppejä joita varoa ja jotka houkuttelevat ohikulkijoita kiskomaan ne irti. Ei tarvitse enää juosta linjakeppien kanssa katsomassa korkoja. Kanaalin suunta ja syvyys on heti tiedossa. Nopeutta ja tarkkuutta Ehkä nopeutta Työskentely rajat (tontit) löytyy paremmin Konekuskilla on turvallisissa paikoissa mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn ilman perämiestä. Miten koneohjaus on vaikuttanut työskentelytapoihin? Päästään heti työhön Keppejä on vähemmän ja työmaan hahmottaminen on vaikeutunut. Tämä ei vaikuta putkituksiin tai asennettujen / asennettavien laitteiden merkintään ja kartoittamiseen. Kaivutyö on pysynyt samanlaisena, ainoa poikkeus on että vilkuilee näytöstä mikä on kulloinenkin korko annettuun tavoite korkoon Ei mitenkään Miltei kaikki löytyy koneelta, ei tarvitse soitella mittamiestä jokaiseen pieneen merkintään Epävarmuus on lisääntynyt Ei vaikutusta Olen usein koneenkuljettajan tiedon varassa ja minulla ei ole mahdollisuutta tarkistaa mittojen paikkansa pitävyyttä.

29 Miten koet koneohjauksen luotettavuuden? Luotan järjestelmään ja tekniikkaan. Ehdottoman luotettava On luotettava Yhteydet pitäisi saada paremmaksi Miten näet koneohjauksen käytön tulevaisuudessa? Tulee lisääntymään Ehkä tulevaisuudessa ainoa tapa toimia Uskon että koneohjaus yleistyy ja tekniikka kehittyy. Uskon sen luottavuuteen ja toimin sen mukaan Mittamiehen ja 3D järjestelmän merkinnän välinen ero muutama sentti Miltei aina kaikki 4 cm sisään ja sitten on päiviä milloin ne ei toimi. Toimiessaan ei anna ainakaan liian väärää infoa. Huonoksi Laitteet liian epätarkkoja, isoja heittoja esim. tarkkeissa. En luota 3d laitteistoon kun tarkkuus vaihtelee kokoajan. En luota mittatarkkuuteen. Mittamies joutuu kuitenkin aina antamaan tarkan mitan. Uskon sen yleistyvän ainakin suuremmissa rakennuskohteissa, joissa tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista. Konetyöstä tulee itsenäisempää ja kenttähenkilökunnan tarve vähenee. Tulee yleistymään Lisääntyvän ja monipuolistuvan Ehkä hyvä jos laite saadaan toimintavarmemmaksi En ainakaan nykyisessä muodossa järkevänä, jotain pientä apua tästä kuitenkin on. Laitteen hyvin hallitseva kuljettaja on tärkeä. 29 Tekevällä kuskilla on hyvä apuväline.

30 Miten toivoisit koneohjauksen kehittyvän tulevaisuudessa? Olemassa olevan infran esittäminen sijainnin ja korkotietojen kanssa. Saataisiin traktorikaivinkoneeseen tai apukoneeseen myös laitteet jakavien tekoa varten Tarkkuus / yhteys paremmaksi. Kuvien mittasuhteet paremmaksi En osaa kuvitella mihin kehitys vie. Muutama vuosi sitten ei ollut itselläni minkäänlaista käsitystä, että kaivaisin 14 satelliitin avustuksella noin kahden sentin tarkkuudella. Sähköputkien ja piha pistojen tarkkeiden otto mahdollisuus olisi plussaa Varmemmaksi Kaikki ns. Perustiedot oltava parempia Perusasiat kuntoon Koetko tarvitsevasti koulutusta tai tietoiskuja koneohjauksesta? Minkälaista koulutusta tarvitset? Kyllä, tabletin käyttökoulutus Aina tulisi työryhmän perehdyttäminen, kun koneohjaus otetaan käyttöön. Aluksi riittää rautalankamalli. Ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta olisi hyvä saada säännöllisesti. Näkymä 3-D järjestelmän näytöllä Kyllä. Koen koneohjauksen mielekkääksi ja innostavaksi ja luonnollisesti haluan täydentää osaamistani mahdollisimman paljon. Eri käyttö ja informaatio alueilta. En tarvitse Kaikille työmaalla olisi hyvä esitellä ja kouluttaa koneen käyttöä Kyllä. Asiallinen perehdytys voisi auttaa. Ei omakohtaista kokemusta, miksi piti aloittaa ilman koulutusta.

31 Mitä hyötyjä koet tietomallien tuoneen työmaalle? Voidaan kerralla rakentaa kaikki rakenteet valmiiksi. Tarkempia suunnitelmia ja monipuolisempia aineistoja työmaan tarpeisiin. Tällä hetkellä en ole ollut työmaalla jossa olisi ollut 3d tietomallia jo olemassa olevassa rakennussuunnitelmassa. Kokisin sen kyllä hyödylliseksi jos tiedossa olisi esim. Vesi- tai viemäriputken korko. Nopeuttaa kaivutyötä Kaikki tiedot ja kuvat yhdellä tabletilla Nopeutta Pikaisesti voi vilkasta (infrakit), mutta isosta piirustuksesta näkee selvemmin. Jossain määrin, esim. Korkojen tiedot (jakava, valmis) Miten tietomallit on vaikuttaneet työskentelytapoihin? Tehdään/rakennetaan kokonaisuuksia Enemmän tietoa on saatavilla helpommin ja monipuolisemmin Stabilointikoneen näyttö Itsenäisempää työskentelyä Työskentely on johdonmukaisempaa, ei tule ylimääräistä materiaali kustannusta kun kaivu alue on ennalta suunniteltu. Helpottanut ja selventänyt Ei mitenkään

32 Miten koet tietomallien luotettavuuden? Luotettava Luotettava Pilotin malleissa on toisinaan ollut heittoja tai virheitä. Nämä on saatu selvitettyä suunnittelijoiden kanssa ja työt ovat jatkuneet ilman pidempiä viivästyksiä. Luotan aineistoihin, mutta aineistojen tarkistaminen ja siihen soveltuvat työkalut täytyy saada hallintaan, jotta virheiltä voidaan välttyä. Tarkat lähtötiedot ovat todella tärkeitä! Luotan nyt rakennettujen linjojen paikkansa pitävyyteen. Olemassa olevat linjaukset, kuten vesi- ja viemärilinjat ovat poikenneet laitteiston antamasta tiedosta jonkun verran maksimissaan n. 50cm. Saisi olla tarkemmat Hyvänä Huonona En luota Ei tietoa Miten näet tietomallien hyödyntämisen tulevaisuudessa? Tulevat yleistymään ja toivon mukaan selkeytymään. Koneohjaus sekä työn seuranta ja jälkilaskenta helpottuu. Tulevaisuus näyttää hyvältä erittäin hyödyllistä kun se tehdään huolella ja tarkasti. Se, että onko kaikilla rakentajilla kapasiteettia mittauttaa rakenteet tällä hetkellä epäilyttää. Varmaan yleistyy Varmaan hyvä Stabilointikone 3D järjestelmällä 32

33 Onko Laadunvalvonta- ja mittausohjeiden mukaiset toteuma- ja tarkemittaukset sekä koneohjausjärjestelmän tarkistusmittaukset mielestäsi riittävät/liioitellut? Miksi? Riittävästi. Enemmän pitäisi ottaa valokuvia. Ehkä hieman liioitellut, kuukausitarkistukset riittäisivät hyvin. Lisäksi tarkistus silloin kun koneenkuljettaja, asentajat, mittamies tai työnjohto epäilee tarkkuutta. Riittävät. Mikäli pyritään saamaan mahdollisimman tarkat tiedot, tulee mittauksia ja tarkistusmittauksia tehdä riittävästi, mutta ei järjettömästi. Liioiteltu, kuljettaja huomaa jos heittoja on Tarkistusmittaukset on toiminut Liikaa tarkemittausta, hidastaa etenemistä Stabilointiurakoitsijan tukiasema Miten Laadunvalvonta- ja mittausohjeissa kuvattu dokumentoinnin ohjeistus soveltuu käytäntöön? (Esim. valokuvat, mittausraportit, toteumamittaukset...) Hyvin Ihan ok Soveltuu mainiosti, voidaan tehdä kaivutyön ohella ilman, että kaivutyö häiriintyy esim. Kuorman poisviennin aikana. Padiltä otetut kuvat päivittyy hyvin. Auttaa muistamaan ja selventää rakennetun todentamista

34 Espoon tavoitteita - suunnittelu Espoolainen lähtötietomalli TM-pohjaiseen katusuunnitteluun laadittu - Tavoitearvo v. 2015: laadittu Käynnistyvistä katusuunnittelun kohteista tuotemalleja (% / v.) - Tavoitearvo v. 2015: 10 % / v. - Tavoitearvo v. 2018: 70 % / v. Käynnistyvistä vihersuunnittelun kohteista tuotemalleja (kpl / v.) - Tavoitearvo v. 2018: 1 kpl / v. Osa henkilöstöstä (kadut ja viheralueet) pystyy tarkistamaan tuotemallien oikeellisuuden - Tavoitearvo v. 2018: osa henkilöstöstä 34

35 Jatkokehittäminen Kaikilla suunnitteluohjelmilla saadaan tuotettua pintamalleja, joita toiset ohjelmat pystyvät lukemaan. Itse suunnitelma, eli lähinnä tapa jolla poikkileikkaus yhdistyy muuhun geometriaan, ei kuitenkaan toistaiseksi ole siirrettävissä järjestelmästä toiseen. Suunnittelumallia, joka on rakentamisessa täydentynyt toteutumatiedoilla, olisi varmaankin mahdollista hyödyntää jotenkin ylläpitovaiheessa mutta miten? Pilaristabiloinnin toteutumatietojen rekisteröinti ja vaikkapa reaaliaikainen välittäminen tilaajalle olisi teknisesti mahdollista ja osaltaan mahdollistaisi yksittäisiä kairauksia varmemman kuvan saamisen toteutuksen laadusta yhdessä kairaustulosten kanssa. Kuka määrittelisi mikä tieto on oleellista? Jatkuvan tiiviystarkkailun ja paikkatiedon yhdistäminen on (ilmeisesti) mahdollista ja ehkä tehtykin. Tämän käyttöönotto voisi olla kiinnostavaa. 35

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä

TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi. Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä TUOTE(tieto)MALLIT Espoon pilottikohteiden urakoiden hankintaprosessi Harri Tanska, Espoon kaupunki 5.2.2013 Infra FIMBIM Pilottipäivä Miten tuotemallisuunnittelu eroaa perinteisestä suunnittelusta? Käytännössä

Lisätiedot

Pilotti: Vanha Kirkkotie. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Vanha Kirkkotie. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (10) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vanha Kirkkotie Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) 0.3

Lisätiedot

Graniittirakennus Kallio Oy -2013

Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Graniittirakennus Kallio Oy -2013 Perustettu 1983, perustajina/omistajina Armas Kallio perheineen 2007 Urakointitoiminnan aloittaminen pääkaupunkiseudulla 2010 Omistusjärjestely yrityksen omistuksen siirtyminen

Lisätiedot

Tammitie-projektin esittely. Jari Kainuvaara Espoon kaupunki

Tammitie-projektin esittely. Jari Kainuvaara Espoon kaupunki Tammitie-projektin esittely Jari Kainuvaara Espoon kaupunki Kohde sijaitsee Espoon Nöykkiössä, Martinsillantien varressa. Tammitie ja siihen liittyvät kadut Liittyvät kadut: Tammitie Tammikuja Vaahteratie

Lisätiedot

Vanhan Kirkkotien ja siihen liittyvien katujen koneohjattu urakka. When Infrastructure Counts

Vanhan Kirkkotien ja siihen liittyvien katujen koneohjattu urakka. When Infrastructure Counts Vanhan Kirkkotien ja siihen liittyvien katujen koneohjattu urakka When Infrastructure Counts Espoon teknisen keskuksen tietomalli/koneohjauspilotit 2 Suunnittelukohteet ovat Infra FINBIM-hankkeen pilottikohteita,

Lisätiedot

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS

Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut. Pilottisuunnitelma LUONNOS 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Bassenkylän aseakaava-alueen kadut Pilottisuunnitelma LUONNOS Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie. Pilottisuunnitelma 1 (11) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Suurpelto V, Storhemtintie Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

Vanha-Kirkkotie ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde. Sauli Hakkarainen, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu

Vanha-Kirkkotie ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde. Sauli Hakkarainen, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu ja siihen liittyvät kadut pilot-kohde, aluepäällikkö Espoon kaupunki / katu- ja viherpalvelut / suunnittelu Tuotemallikohteiden rakentaminen Vanha Kirkkotie Vanhan Kirkkotien ja liittyvien katujen rakentaminen

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. Pilottisuunnitelma LIITE A 1 (9) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Espoon pilottikohteet Built Environment Process Innovations Reengineering 31.1.2012

Lisätiedot

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0

Road Pro, W&S, VM6.0. KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 Road Pro, W&S, VM6.0 KONEOHJAUS Vianova Systems Finland Oy Versio 18.00 20.04.2010 ver1.0 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. VAATIMUKSET SUUNNITTELUSSA... 4 2.1. Geometrian suunnittelu... 4 2.2.

Lisätiedot

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne

Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infran tuotetietojen hallinta, nykytilanne Infrajohtaminen Tavoitteen määrittely Suunnittelu Eri osa-alueilla ja vaiheilla omat järjestelmänsä ja tietomallinsa Toiminta perustuu tiedonsiirtoon: konversiot

Lisätiedot

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala

BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala BIM Suunnittelun ja rakentamisen uusiutuvat toimintatavat Teppo Rauhala Proxion 19.10.2015 Proxion BIM historiikkia Kehitystyö lähtenyt rakentamisen tarpeista Työkoneautomaatio alkoi yleistymään 2000 luvulla

Lisätiedot

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Lumitöiden estekartoitus. Pilottisuunnitelma 1 (8) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Lumitöiden estekartoitus Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t) Huomautukset

Lisätiedot

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys

Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit InfraFINBIM / Inframodel-kehitys Maa- ja kallioperämallit yhdyskuntasuunnittelussa ja rakentamisessa -työpaja 12.3.2014 Ympäristösi parhaat tekijät Sisältö Inframodel3 Inframodel4..5

Lisätiedot

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio

Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Infra FINBIM Pilottipäivät 24.10.2013 Jussi Heikkilä Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio Pilotin kesto: huhtikuu/2012 lokakuu/2012 Diplomityö Tietomallipohjaisen

Lisätiedot

Kokemuksia tietomallipohjaisen

Kokemuksia tietomallipohjaisen Kokemuksia tietomallipohjaisen Vt 3-18 parantaminen Laihian kohdalla Projektipäällikkö / Projektinjohtaja Liikennevirasto projektien suunnittelu ja toteutus Aikaisempi työura; Lemminkäinen Infra 1983-1997

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit

PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit Built Environment Process Re-engineering PRE PRE/InfraFINBIM tietomallivaatimukset ja ohjeet AP3 Suunnittelun ja rakentamisen uudet prosessit 18.03.2014 Osa 12: Tietomallin hyödyntäminen infran rakentamisessa

Lisätiedot

VDC Expoder ja Live koekäyttö tilaajanäkökulma sekä työmaakäyttö 9.4.2014

VDC Expoder ja Live koekäyttö tilaajanäkökulma sekä työmaakäyttö 9.4.2014 VDC Expoder ja Live koekäyttö tilaajanäkökulma sekä työmaakäyttö 9.4.2014 Liikenneviraston hankkeet toimiala Ari Mäkelä Projektipäällikkö Liikennevirasto projektien toteutus osasto Aikaisempi työura; Lemminkäinen

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma

Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen. Pilottisuunnitelma 1 (7) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjaisen radanrakennustyömaan dynaamisen ohjausjärjestelmän kehittäminen Pilottisuunnitelma Muutoshistoria: Versio Pvm

Lisätiedot

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014

Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 Liikenneviraston tavoitteita 15.1.2014 22.1.2014 Tiina Perttula 2 Toiminnanohjaus Ongelmia nykyisessä tavassa Sama informaatio on useissa kuvissa Pituusleikkaus Paalukohtaiset poikkileikkaukset Geotekniset

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) Juha Liukas RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Inframodel3-tiedonsiirtoformaatin käyttöönottoprojekti - työpaja 14.12.2012 Tavoite aikataulu -

Lisätiedot

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito

Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Rautatieinfran mallintamisen hyödyt: suunnittelu, rakentaminen, ylläpito Tietomallintamisen opit infran tilaamisessa ja hyödyntämisessä seminaari 6.3.2013 Kimmo Laatunen Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten

Lisätiedot

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi

InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi InfraModel2 Tiedonsiirron pilotointi Infra 2010 kehittämisohjelman loppuseminaari 5.11.2008, Erkki Mäkinen Sisältö Taustatietoa InfraModel2 - Tiedonsiirron pilotointi InfraModel-formaatin jatkokehittäminen

Lisätiedot

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa

Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Novapoint käyttäjäpäivät 9.4.2014 Tietomallien hyödyntämismahdollisuudet tieverkon ylläpidossa Manu Marttinen Aluepäällikkö NCC Roads Oy Jyrsinnät ja kerrosstabiloinnit 1 Sisältö 1. Tieverkon ylläpito

Lisätiedot

Työkoneohjauksen perusteet

Työkoneohjauksen perusteet Työkoneohjauksen perusteet TIETOMALLIRAKENTAMINEN NOVATRON - TUOTTEILLA Petteri Palviainen Petteri 19.4.2016 13.6.2016 Palviainen Infrarakentamisen työkoneautomaatio Työkoneet varustetaan koneohjausjärjestelmillä

Lisätiedot

Vt8 Sepänkyläntie. FINBIM-pilottipäivä 3.10.2012 Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy

Vt8 Sepänkyläntie. FINBIM-pilottipäivä 3.10.2012 Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy Vt8 Sepänkyläntie FINBIM-pilottipäivä 3.10.2012 Kyösti Ratia, Skanska Infra Oy Aiheet Pilottiympäristö Painopisteet Norjan matkan anti Pelisäännöt Mittausaineisto Laadunvarmistus Johtopäätökset Kyösti

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Pilotti: Vanhan Kirkkotien tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Vanhan Kirkkotien tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (24) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vanhan Kirkkotien tuotemallipohjainen suunnittelu InfraFINBIM pilottiraportti Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty)

Lisätiedot

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart

IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart IFC, InfraFINBIM ja buildingsmart Tietomallinnuksen viime aikojen kuulumisia Anssi Savisalo johtava konsultti, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 10.2.2014 Page 1 RAKENNUS INFRASTRUKTUURI (kadut, kunnallistekniikka)

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere

MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI. Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere MAASTOKARTOITUSAINEISTON VISUALISOINTI Kai Lappalainen, Ramboll Finland Tampere RAMBOLL FINLAND OY Perustettu vuonna 1962 Vuonna 2009 lähes 1200 työntekijää 23 paikkakunnalla Liikevaihto 89,9 M (2009)

Lisätiedot

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS PANK-4122 PANK PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 9.5.2008 26.10.1999 1. MENETELMÄN TARKOITUS 2. MENETELMÄN SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

Tietomallinnuksen konkretisointi VR Track Oy:ssä. INFRA13 Pasi Kråknäs 5.3.2013

Tietomallinnuksen konkretisointi VR Track Oy:ssä. INFRA13 Pasi Kråknäs 5.3.2013 Tietomallinnuksen konkretisointi VR Track Oy:ssä INFRA13 Pasi Kråknäs 5.3.2013 Aloitimme runsaat 150 vuotta sitten Helsinki Hämeenlinna-rataosuuden rakentaminen aloitettiin 1858 Ensimmäinen säännöllinen

Lisätiedot

Teknologioilla tuottavuutta. VR Track Oy Ville Saksi

Teknologioilla tuottavuutta. VR Track Oy Ville Saksi Teknologioilla tuottavuutta VR Track Oy Ville Saksi 8.4.2014 Miten tuottavasti muutos tapahtuu Nykyiset prosessit eivät ole kaikista tuottavampia käytettäville ja kehitysvaiheessa oleville teknologioille.

Lisätiedot

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)!

VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! RYM PRE InfraFINBIM, Pilottipäivä nro 6, 5.2.2013 VTT, Vuorimiehentie 3, Espoo VT8 Sepänkylän ohitustie - väliraportointia (VT8-BIM)! Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto! Tausta! Tutkimus- ja pilottikohteena

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) Kohti kulttuurimuutosta Tiina Perttula Built Environment Process Innovations Reengineering Tuottavuus Infra-ala

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9

INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 INFRAFINBIM PILOTTIPÄIVÄ 9 Valtatien 7 (E18) rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina - Vaalimaa Tietomallinnus Infra FINBIM pilottipäivä 6.2.2014 Niklas von Schantz Juha Liukas 2 1. Hankkeen yleisesittely

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) PILOTTIPÄIVÄ nro 3, 26.1.2012 Vt 25 parantaminen välillä Meltola-Mustio RS, pilotin esittely Lauri Harjula,

Lisätiedot

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain)

TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) 20.7.2011 TOB työolobarometrin väittämät (timantin ulottuvuuksittain) (1) Työn kehittävyys Minulla on mahdollisuus ajatella ja toimia itsenäisesti työssäni Minulla on mahdollisuus kehittää itselleni ominaisia

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011

Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus. Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimallit ja Mallintava kaavoitus Vianova Systems Finland Oy Jarkko Sireeni 9.2.2011 Kaupunkimalli? Mallintamisen eri skaalat Kaavoitus ja aluerakentaminen Infra ja kunnallistekniikka Talonrakennus

Lisätiedot

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS

Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla. Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Energiatehokkuuden hallinta rakennustyömaalla Build up Skills Workshop 24.5.2012 Tampere Minna Kuusela TTS Build up Skills- kysely: Energiatehokuuden hallinta rakennustyömaalla Mikä on rakennustyömailla

Lisätiedot

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet

Tietomallintaminen. Suunnittelun kipupisteet Tietomallintaminen Suunnittelun kipupisteet 25.10.2016 Tietomallinnus yhteiset pelisäännöt (YIV) edellytys eri järjestelmissä tuotetun tiedon yhdistämiseen (IInfraBIM-nimikkeistö) standardi tiedonsiirtoformaatit

Lisätiedot

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus

Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Vt 13 pilotti: mallipohjaisen päällysteenkorjauksen suunnittelu ja toteutus Lähtökohdat Perinteinen päällysteen korjaus Lähtökohtana karkea maastomalli ja korjauksen suunnittelu sen pohjalta Lähtötietopoikkeamien

Lisätiedot

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy

Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä. Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Ala muutoksessa Tietomallintaminen on jo täällä Heikki Halttula Toimitusjohtaja Vianova Systems Finland Oy Vianova Systems Finland Oy Liikevaihto 5,2 M 35 työntekijää AAA -luottoluokitus Pääosin henkilökunnan

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006

Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel tiedonsiirto 23.8.2006 Inframodel 2 tiedonsiirto, yleistä Inframodel 2 -projekti valmistui maaliskuun 2006 lopussa. Projektissa määritettiin ja toteutettiin uusi menetelmä väylätietojen siirtoon

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta

Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta 1 (16) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tietomallipohjaisen kokonaisurakan toteutus ja laadunvarmistus pääurakoitsijan näkökulmasta InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria:

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

Kuvaus suunnitelmien sisällöstä

Kuvaus suunnitelmien sisällöstä Kuvaus suunnitelmien sisällöstä Yleissuunnitelma Ennen suunnittelun aloitusta käydään läpi asiakkaan toiveet pihan suhteen. Sen jälkeen on tehtävä mittauksia tontilla ja tutustuttava tontin kasvuolosuhteisiin.

Lisätiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot

Pientalonrakentajan tietoliikenneopas. Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot Pientalonrakentajan tietoliikenneopas Yleistä Ohjeita hankintaan Rakentajan muistilista Yhteystiedot MIKSI KUITULIITTYMÄ? IPP:n kuituliittymä on kuluttajille suunnattu kiinteähintainen liityntä nykyaikaiseen

Lisätiedot

Pilotti: Tammitien katu- ja rakennussuunnitelma, Espoo, Tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Tammitien katu- ja rakennussuunnitelma, Espoo, Tuotemallipohjainen suunnittelu. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (25) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Tammitien katu- ja rakennussuunnitelma, Espoo, Tuotemallipohjainen suunnittelu InfraFINBIM pilottiraportti InfraFINBIM pilottiraportti

Lisätiedot

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015

Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Yleiset inframallivaatimukset YIV 2015 Osa 12: Inframallin hyödyntäminen suunnittelun eri vaiheissa ja rakentamisessa MAANRAKENTAMISEN MALLIPOHJAINEN LAADUNVARMISTUSMENETELMÄ GEOMETRISTEN MITTOJEN LAADUNVALVONTA

Lisätiedot

buildingsmart Finland

buildingsmart Finland buildingsmart Finland Tero Järvinen buildingsmart Finland Talotekniikkatoimialaryhmä Finnbuild 2014 03.10.2014 TALOTEKNIIKKATOIMIALARYHMÄN KYSELY Kyselyn tarkoitus Kartoittaa talotekniikan tietomallikäytäntöjä

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Suunnitteluvaiheen esiselvitykset Ennen mahdollista maastokatselmusta tehtävät esiselvitykset Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Kaapelireitin suunniteluun liittyvät

Lisätiedot

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+

Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1 Porvoon kaupunki 2011 Henkilöstökysely QPS 34+ Porvoo 2011 - Borgå 2011 N = 1273 Sukupuoli 100 % 90 % 80 % 81 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 18 % 10 % 0 % mies nainen Ikäryhmä

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (23) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Mallipohjainen radanrakentamisen automaatio InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus

Lisätiedot

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista

Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Moduls: Tehokkuutta myymälärakentamiseen tehostamalla konehuonerakentamista Konehuoneen rakentamissa on haasteita, jotka vaikuttavat suoraan kauppaketjujen liiketoimintaan HAASTEET VAIKUTUKSET RATKAISU:

Lisätiedot

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013

Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 Infra TM Timo Tirkkonen Infra 13, 5.3.2013 1.3.2013 Sisältö Taustaa Infra TM ja Infra FINBIM Inframalli - mallinnusvaatimukset Nimikkeistö: InfraBIM -sanasto InfraModel3 Viestintä Kuvat: SITO Oy Kuva:

Lisätiedot

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011

RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus. Länsimetro Oy 13.10.2011 RIL tietomalliseminaari Länsimetron 5D-mallinnus Länsimetro Oy 13.10.2011 Länsimetro virtuaalisesti 2 Länsimetromalli Tekes hanke 5D- Tietomalli: 3D = rakenteet ja laitteet, 4D = aika, 5D =määrätiedot,

Lisätiedot

TIETOMALLINNUS INFRA-ALALLA

TIETOMALLINNUS INFRA-ALALLA TIETOMALLINNUS INFRA-ALALLA Case: Storhemtintien katupilotti LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristötekniikka Miljöösuunnittelu Opinnäytetyö Kevät 2013 Touko Leppänen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen

AutoCAD blokit. RI Rami Ylä-Pöntinen Vakiopaaluperustukset AutoCAD blokit RI Rami Ylä-Pöntinen Dynaaminen blokki = Älykäs blokki Dynaamiset blokit tuovat nopeutta ja tarkkuutta suunnitteluprosessiin Dynaamisia i blokkeja käyttämällä ällä

Lisätiedot

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia

SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ. Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia SIMULAATTORIT TULEVAISUUDEN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Anssi Salmi Logistiikan tuntiopettaja Vantaan ammattiopisto Varia MIKÄ ON SIMULAATTORI? Simulaattori on laite, joka pyrkii mallintamaan tosielämää mahdollisimman

Lisätiedot

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit

INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN. Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit INFRA-ALAN ON TEHOSTETTAVA LIIKETOIMINTAPROSESSEJAAN Harri Yli-Villamo Johtaja, rautatieinvestoinnit Agenda Miksi on tehostettava Toimintatapa nyt Mitä viime vuosina on tehty infra-alan alan tuotetietomalli-asiassa

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät

InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy. Pilotointiehdotukset tiivistelmät InfraTM Workshop 19.5.2009 Rakennustieto Oy Pilotointiehdotukset tiivistelmät n hanke ehdotukset 0. Yhteisiä teemoja: Infrasuunnittelun ja rakentamisen tuotetiedon siirtämisen nykytilanne ja ongelmat.

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien PALVELUHINNASTO 1.5.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä kotitalousvähennystä

Lisätiedot

Built Environment Process Reengineering (PRE)

Built Environment Process Reengineering (PRE) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Tarvitaanko tätä palkkia? Built Environment Process Reengineering (PRE) InfraFINBIM PILOTTIPÄIVÄ nro 4, 9.5.2012 Tuotemallinnuksen käyttöönotto Built Environment Process Innovations

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy

Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun. Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Novapoint VDC Tuotteet Tietomallit ja yhteistyö haltuun Jarkko Sireeni Toimialapäällikkö VDC Tuotteet ja Palvelut Vianova Systems Finland Oy Infra ala on siirtymässä tietomallintamiseen Liikennevirasto

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä

OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä Ennen omakotitalon paikka valittiin sen mu kaan, missä pohjatöiden tekeminen oli mahdollisimman helppoa. Nykyisin rakennuspaikan valintaa ohjaavat kaavamääräykset, tontin sijainti ja hinta. OMAKOTITALON

Lisätiedot

Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (21) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: Vt 25 rakentaminen keskikaidetieksi välillä Meltola Mustio, LandXML-koneohjausmallit ja siltojen tuotemallinnus InfraFINBIM

Lisätiedot

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio

Pekka Makkonen Versokuja 4 D Kuopio SKVY Oy LAUSUNTO Pekka Makkonen Versokuja 4 D 70150 Kuopio 24.11.2015 Juuan kunta Ympäristölautakunta Poikolantie 1 83900 JUUKA Yleistä Juuan rengasvesiosuuskunta teki vuonna 2011 päätöksen vesihuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Pilotti: STORHEMTINTIEN KATUPILOTTI. InfraFINBIM pilottiraportti

Pilotti: STORHEMTINTIEN KATUPILOTTI. InfraFINBIM pilottiraportti 1 (27) BUILT ENVIRONMENT PROCESS RE-ENGINEERING (PRE) WP5: InfraFINBIM Pilotti: STORHEMTINTIEN KATUPILOTTI InfraFINBIM pilottiraportti Muutoshistoria: Versio Pvm Tila (luonnos / ehdotus / hyväksytty) Tekijä(t)

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin.

Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. Matkapuhelinten sisäverkkojen rakennuttaminen eroaa sähkösisäverkon rakennuttamisesta monin eri tavoin. T e c h v o Oy V e s a O r p a n a A s e n t a j a n t i e 2 C 8 0 2 4 0 0 K i r k k o n u m m i

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska

Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Betonipäivät 2014 Rakenteiden mallintaminen mallit hyötykäyttöön Case Skanska Ilkka Romo Skanska Oy 1 Tietomallintaminen Skanskassa Skanska mallinnuttaa suunnittelijoilla pääsääntöisesti kaikki omat projektikehityshankkeensa

Lisätiedot

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014

Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Avoimella tiedonsiirrolla kohti kulttuurimuutosta 3.4.2014 Mitä mallintamisella tavoitellaan Tuottavuuden parantamista Virheiden vähenemistä Laatua Kustannustenhallintaa Määrätietoutta Kommunikoinnin ja

Lisätiedot

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat

Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Siltojen tietomalliohje (4.4.2011) Hankekohtaisesti sovittavat asiat Esimerkki: rakennussuunnitelmavaihe Liikenneviraston ohjeita 8/2011 Liite Liikennevirasto Helsinki 2011 Siltojen tietomalliohje 3 (7)

Lisätiedot

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation

Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation Infra 2010 loppuseminaari, Helsinki 5.11.2008 Siltojen tuotemallintamisen ja rakentamisautomaation kehittäminen (5D-SILTA) Rauno Heikkilä Oulun yliopisto, Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Sisältö 1)

Lisätiedot

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu

Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Seudullisen rakentamisen ja asumisen sähköinen palvelu Yksityiskohtainen esittely Sisältö Pientalonlaadun kokonaisuuden yleisesittely Seudullisen rakentamisen ja asumisen palvelun yleisesittely Seudullisen

Lisätiedot

Kaupunkimallit ja CityGML

Kaupunkimallit ja CityGML Kaupunkimallit ja CityGML Smart cities nyt ja huomenna SFS-seminaari 14.4.2015 Hannu Lammi, Osastopäällikkö, DI When infrastructure counts. Kaupunkimalli 3D kaupunkimalli on kolmiulotteinen digitaalinen

Lisätiedot

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010

Pellon tasaus. Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Pellon tasaus Magnus Selenius Maanviljelijä Espoo 3.11.2010 Nybyn tilan peltomaisemaa Pellot ovat pääosin varsin tasaisia Lohkojen koko n. 3-15 ha Kuva: Jukka Rajala 2 3.11.2010 Tasaisia peltoja Kuva:

Lisätiedot

Luotettava Laatutyömaa

Luotettava Laatutyömaa Luotettava Laatutyömaa Rakentamisen Laatu RALA ry Suomen Tilaajavastuu Oy Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto Lähtökohtana harmaan talouden ja rakentamisen

Lisätiedot

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen

Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Päällystystöiden BIM-pohjainen suunnittelu Päällystystyön optimointi tietomallipohjaista suunnittelua hyödyntäen Markku Pienimäki Finnmap Infra Oy Finnmap Infra Finnmap Infra Oy on yksityinen infrastruktuurin

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan

Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA. Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan 1 Urjalan kunta LÄHILIIKUNTAPAIKKA, RAKENNUSSUUNNITELMA Työkohtainen työselitys Litterakohtainen osa InfraRYLn mukaan Infrasuunnittelu Tampere 11.9.2015 2 (7) 0 YLEISTÄ 01 Tilaaja Urjalan kunta Tampereentie

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien

PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien 1.1.2013 PALVELUHINNASTO 1.1.2013 lähtien Porin Vesi myöntää tekemilleen töille ja asentamilleen tarvikkeille kymmenen vuoden takuun. Takuu lasketaan alkavaksi työn luovutushetkestä. Verottaja ei myönnä

Lisätiedot