Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS"

Transkriptio

1 Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Sähköselostus 6277-D

2 SÄHKÖSELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO A0 KIINTEISTÖHALLINTO... 1 A00 Yleistiedot kohteesta... 1 B0 RAKENNUTTAMINEN... 1 B01 Rakennuttajan hallinto... 1 B02 Suunnittelu... 1 B03 Viranomaistoimet... 2 B06 Liittymismaksut... 2 H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 2 H0 Yleisiä sähköteknisiä tietoja... 2 H01 Suoritusvelvollisuudet uusien asennusten osalta... 3 H03 Huomiointi ja tiedottaminen muille aiheutuvista töistä sähkötöiden toteuttamisen takia... 4 H04 Piirustusvelvollisuudet ja olemassa olevien sähköasennusten dokumentointi... 5 H05 Välitavoitteet ja erityisohjeet... 7 H1 ALUESÄHKÖISTYS... 8 H10 Yleistä... 8 H11 Aluejärjestelmät... 8 H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET H22 Jakokeskukset < 1000 V H23 Kompensointi H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET H40 Yleistiedot H5 VALAISIMET H50 Yleistiedot H51 Vakiovalaisimet H53 Lamput... 13

3 SÄHKÖSELOSTUS 1/15 Yrityspuiston alue Helsinki/Mauno Larnia D3213 A0 KIINTEISTÖHALLINTO A00 Yleistiedot kohteesta 001 Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Kunta: Yrityspuiston alue Kiimingin Kunta B0 RAKENNUTTAMINEN B01 Rakennuttajan hallinto 012 Projektin valvonta B02 Suunnittelu 022 Katusuunnittelu KIDE Kiimingin kehitys Välirinne Jääli Projektipäällikkö Jyrki Kemppainen puh s-posti 024 Sähkösuunnittelu FCG Osmontie 34, PL Helsinki Ins. Mauno Larnia puh fax gsm s-posti Ins. Maaret Mantela puh fax gsm s-posti

4 SÄHKÖSELOSTUS 2/ Kopiointi ja ATK B03 Viranomaistoimet 031 Rakentamisen viranomaisvalvonta 032 Sähkölaitteistojen viranomaisvalvonta 033 Telelaitteistojen viranomaisvalvonta 035 Viranomaisten tarkastukset B06 Liittymismaksut 061 Sähköliittymä Kaikki suunnittelijan toimesta tehtävä, suunnitteluun liittyvä kopiointi tehdään tilaajan määräämässä kopiolaitoksessa tilaajan laskuun. Urakoitsijalle toimitetaan suunnitelma-asiakirjojen kopioita työmaakokouksessa sovittava määrä. Jos kopiomääristä ei sovita, rakennuttaja toimittaa sähkösuunnitelma-asiakirjoja kohdan H04 mukaisesti. Muut kopioinnit maksaa urakoitsija itse. Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu ATK:lla AUTOCAD-ohjelmistoilla (versio 14 tai 2002) sekä MICROSOFT WORD- tekstinkäsittelyohjelmalla. Toimitettavien asiakirjojen tulee olla näiden kanssa yhteensopivia. Viranomaisten tarkastukset on pidettävä ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsija sopii asennustarkastuksen (ostajan ja myyjän välinen kaupallinen tarkastus) ajankohdan. Tarkastuspöytäkirja toimitetaan liitteeksi vastaanottotarkastuspöytäkirjaan. Haltijatarkastus eli urakoitsijan oman työn tarkastus eli käyttöönottotarkastus, jonka urakoitsija suorittaa ennen käyttöön luovutusta. Kohteessa suoritetaan varmennustarkastus. Viranomaisten suorittamien tai vaatimien tarkastusten kustannukset sisältyvät urakkaan. Nykyinen liittymä. H SÄHKÖJÄRJESTELMÄT H0 Yleisiä sähköteknisiä tietoja Urakassa noudatetaan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

5 SÄHKÖSELOSTUS 3/15 Urakkaan kuuluu kaikkien sähköselostuksessa ja piirustuksissa mainittujen laitteiden ja järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, jollei suoritusta ole erikseen asiakirjoissa rajoitettu. Suoritukset tehdään kohteen yleistä tasoa noudattaen, jollei asiakirjoissa ole jostakin osasuorituksesta täsmällistä ohjetta. Urakassa noudatetaan seuraavia asiakirjoja SFS 6000 Rakennusten sähköasennukset A SFS-sähköpiirustusstandardit ST-kortit Turvatekniikan keskuksen voimassa olevat julkaisut Paikallisen sähkönjakelu- ja puhelinyhtiön erityisohjeet. Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 Kaivantotyöt Yleinen työseostus 1999 Hankekohtaisia asiakirjoja ovat sähköselostus ja -piirustukset työn valmistumiseksi tarvittavat eri urakoitsijoiden, laitetoimittajien ja - valmistajien toimittamat piirustukset ja ohjeet. Urakoitsijoista käytettävät nimitykset sähköurakoitsijasta käytetään nimitystä urakoitsija sanalla urakka tarkoitetaan sähköurakkaa ja sanalla selostus tai työselitys tarkoitetaan tätä sähköselostusta mikäli tarkoitetaan rakennuskohteen muita urakoitsijoita, urakoita tai selostuksia, on ne selvennetty ao. urakan etuliitteellä esim. pääurakka, putkiurakoitsija, ilmanvaihtourakoitsija jne. Urakoitsijan edellytetään tekevän työt ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsijaa ja erikoistyövoimaa. Uusia asennuksia verkkoon liitettäessä suoritetaan työt tilaajan ohjeiden mukaan siten, että ne eivät häiritse muuta rakennuskohteen toimintaa kohtuuttomasti. H01 Suoritusvelvollisuudet uusien asennusten osalta YSE ja 2. (Lyhennettynä: työ tehdään asiakirjojen mukaisesti valmiiksi.) Tarvikkeet Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mukaisia. Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset. Kauppanimikkeellä määritellyn tarvikkeen saa vaihtaa vastaavaan tuotteeseen rakennuttajan suostumuksella.

6 SÄHKÖSELOSTUS 4/15 Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavalla. Jos tyyppihyväksyttyjä tai standardinmukaisuusmerkinnällä varustettuja sähkötarvikkeita edellytetään käytettävän, pitää tuotteissa tai niiden pakkauksissa olla tyyppihyväksyntä- tai standardinmukaisuusmerkintä. Merkintöjä ei saa poistaa tarvikkeista. Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on joko jäätävä peittoon tai ne on poistettava jälkiä jättämättä. Käytettyjä tarvikkeita ei saa käyttää, jollei niiden käyttöä erikseen ole mainittu. Merkinnät Sähköurakoitsijan hankkimat tai asentamat keskukset, kytkimet, merkkivalot, ohjauselimet, kaapelit, jako- ja kytkentärasiat, kojeet ja laitteet sekä teleasennukset merkitään kortissa ST "LVIS-merkinnät" esitetyllä tavalla, mikäli sähköselostuksessa, piirustuksissa tai tilaajakohtaisissa standardeissa ja ohjeissa ei ole esitetty muuta merkintätapaa tai tunnusjärjestelmää. Pää-, nousu- ja voimaryhmäjohdot sekä eri järjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään samansisältöisellä pysyvästi kiinnitetyllä kaapelimerkillä. Kaapelinumero muodostetaan standardin SFS 4622 mukaisesti. Tunnus koostuu tunnuslohkoista, joista selviää kokonaisuus (esim. keskus), sijainti (esim. keskuksen kenttä), kaapelitunnus ja numero. Merkinnät tehdään kaapelia asennettaessa. Kaikki pistorasiat merkitään keskus/ryhmätunnuksella ja laitteille tarkoitetut rasiat laitetunnuksella. Mittaukset Ennen vastaanottotarkastusta suoritetaan laitteistojen vastaanottokelpoisuuden varmistamiseksi tarpeelliset tarkastusmittaukset: TN-S-järjestelmän (5-johdinjärjestelmän) eristysvastus- ja johdinresistanssimittaukset ja jännitteen mittaukset. Tarkastukset toteutetaan SFS 6000 osa 6 mukaisesti. Käyttöönottotoimenpiteet Kun toimintakokeet, koekäytöt ja tarkistusmittaukset osoittavat, että laitos tai järjestelmä voidaan ottaa käyttöön, huolehditaan siitä, että laitos tai järjestelmä jää täyteen käyttökuntoon. Ohjauskytkimet ym. jätetään normaaliin käyttöasentoon. H03 Huomiointi ja tiedottaminen muille aiheutuvista töistä sähkötöiden toteuttamisen takia Sähköurakoitsijan on ilmoitettava tarvitsemistaan mahdollisista lisätiloista rakennuttajalle. Uusia tilankäyttöjä ei saa toteuttaa ennen rakennuttajan antamaa suostumusta. Ennen suostumusta vaikutukset kaikkiin rakentamisen osapuoliin selvitetään.

7 SÄHKÖSELOSTUS 5/15 H04 Piirustusvelvollisuudet ja olemassa olevien sähköasennusten dokumentointi Piirustukset laaditaan voimassa olevia piirustusstandardeja ja julkisoikeudellisia määräyksiä noudattaen. Piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet. Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. Suunnitelma-asiakirjat ja niiden laajuus ja sitovuus Suunnitelma-asiakirjojen pätevyysjärjestys on YSE mukainen, kuitenkin siten täsmennettynä, että sähköurakan asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä: - urakkarajaliite - sähköselostus - määrälasketut kaaviot ja taulukot - muut kaaviot ja taulukot - asennuspiirustukset (tasopiirustukset) - sopimusasiakirjoihin liittyvistä muiden alojen tarjouspyyntö- tai muista asiakirjoista ilmenevät tiedot. Suunnittelijan laatimat sähköselostus ja piirustusluettelon mukaiset piirustukset, muodostavat toisiaan täydentäen kohteen sähkösuunnitelman urakkalaskentaa varten tarjoushinnan määrittämiseksi. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä. Rakennuttaja toimittaa urakoitsijalle, jollei työmaakokouksessa toisin sovita, veloituksetta yhden muovikuultosarjan (A4- ja A3-kokoisista vain paperisarjat) ja paperikopiosarjat (3 sarjaa) suunnittelijan tekemistä piirustuksista toteutussuunnitelmaa ja työpiirustuksia varten urakoitsijan tilauksesta. Myös AutoCADsuunnitelmapiirustukset toimitetaan levykkeillä tai Cd-rom-levyllä urakoitsijalle. Suunnitelman perusteella urakoitsija tekee kohteen varsinaisen toteutussuunnitelman (työpiirustukset) sähkötöiden osalta. Urakoitsijan on oltava kiinteässä yhteistyössä pääurakoitsijan, muiden urakoitsijoiden, laitetoimittajien ja rakennuttajan kanssa toteutussuunnitelmaa tehdessään, jotta mahdolliset muutokset ja urakoitsijoiden väliset tarpeet tulee ajoissa huomioitua. Urakoitsijalle kuuluu mm: - tekee tarvittavat ohjauspiirikaaviot. Ennen kaavioiden laatimista urakoitsija on velvollinen hankkimaan tiedot ohjauksista ja lukituksista.

8 SÄHKÖSELOSTUS 6/15 Työpiirustusasiakirjat, niiden laajuus ja sitovuus Työpiirustusten laatija on velvollinen hankkimaan tiedot työpiirustusten laatimista varten tarvittavista muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden asiakirjoista. Urakoitsija vastaa siitä, että asennustyöt ja hankinnat ovat hyväksyttyjen piirustusten mukaisia. Urakoitsijalle kuuluu tehdä kaikki työpiirustukset, joita vaaditaan työn toteuttamiseksi. Urakoitsijalle kuuluu: - merkitä asemapiirrokseen kiinteistä rakenteista mitoitetut maakaapeleiden asennusreitit kaapelimerkinnöin - täydentää pistesijoituspiirustukset työpiirustuksiksi, joihin on merkitty ryhmänumerot keskustunnuksineen, asennustapa ja johtolajimerkinnät - tehdä keskusten yksityiskohtaiset mitoitetut kokoonpanopiirustukset ja kojetaulukot - täydentää keskusten pääkaaviot työpiirustuksiksi ryhmänumeroin - tehdä piiri- ja johdotuskaaviot, joihin on merkitty liitinnumerot sekä koje- ja johtotunnukset - täydentää pää- ja maadoituskaavio ja merkitä tasopiirustuksiin potentiaalintasaukset - tehdä viranomaisten vaatimat piirustukset - tehdä asennustyössä tarvittavat detaljipiirustukset. Tarkastukset Rakennuttajan tarkastus Piirustuksien tarkastuksien aikataulut sovitaan työmaakokouksissa. Mikäli kohteesta ei ole laadittu erillistä piirustusaikataulua, toimittaa työpiirustusten laatija kaksi sarjaa piirustuksia tarkastettavaksi rakennuttajalle tai hänen valtuuttamalleen, hyvissä ajoin ennen työsuoritukseen tai tuotteen valmistukseen ryhtymistä. Rakennuttajalle varataan tarkastusaikaa kaksi viikkoa, jona aikana havaituista korjaus- tai muutostarpeista on ilmoitettava lähettäjälle. Rakennuttaja palauttaa toisen hyväksyttäväksi lähetetyistä piirustussarjoista korjattavaksi, mikäli korjaus- ja muutostarpeita on. Viranomaistarkastus Urakoitsija tarkastuttaa kustannuksellaan kaikki tarvittavat työpiirustukset eri viranomaisilla ao. viranomaisten laatimien erillisohjeiden mukaan. Urakoitsija tarkastuttaa suunnitelman energialaitoksella. Lisä- ja muutostöiden työpiirustusten tarkastus

9 SÄHKÖSELOSTUS 7/15 Työaikaisten lisä- ja muutostöiden työpiirustusten tarkastuttamisen ja hyväksyttämisen osalta noudatetaan samaa menettelyä kuin edellä varsinaisten työpiirustusten osalta. Pienissä muutoksissa ja tarkennuksissa voidaan tapauskohtaisesti sopia myös yksinkertaistetusta käsittelystä. H041 Dokumentoinnin toteuttaminen lopullisesta työtuloksesta Luovutuspiirustuksina toimitetaan kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä LUO- VUTUSPIIRUSTUS sekä varustetaan päiväyksellä. Työstä vastaava henkilö varmentaa allekirjoituksellaan piirustukset. Työmaalla tehdyt muutokset siirretään luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista. Tarkepiirustussarjaa säilyttää työmaan sähkötöiden työnjohtaja. Tarkepiirustuksiin merkitään kaikki sähköasennuksissa tehdyt poikkeamat välittömästi ko. asennuksen valmistuttua. Tarkepiirustukset toimitetaan luovutuspiirustusten tekijälle hyvissä ajoin ennen vaadittua piirustusten luovutusajankohtaa. Kaikki piirustukset otsikoidaan ja numeroidaan yhdenmukaisesti riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Luovutuspiirustuksia toimitetaan seuraavasti: - paperikopiosarja muovikantisessa rengaskansiossa A4-kokoon taitettuna ja seläkkeillä varustettuna - 3 sarjaa rakennuttajalle - muovikuultopiirustuksia ja paperikopioita eri viranomaisille ja laitoksille niiden esittämien erillisvaatimusten mukaisesti. Urakoitsija toimittaa luovutuspiirustukset myös disketillä tai CD-ROM-levyllä AutoCAD:n DWG-formaatissa sijoitettuna mappiin sopivaan muovitaskuun rakennuttajalle. Vaatimus koskee suunnitelmissa olleita tiedostomuotoisia piirustuksia, työpiirustuksia samoin kuin laitetoimittajien piirustuksia esim. keskukset. Urakoitsija liittää luovutuspiirustuksiin alueesta tekemänsä valmiita asennuksia vastaavan digitaalisen johto- ja pylväskartan GPS -mittatarkkuudella. H05 Välitavoitteet ja erityisohjeet Välitavoitteista on kerrottu urakkaohjelmassa ja sovitaan lisää työmaakokouksissa ja aikataulun laadinnan yhteydessä.

10 SÄHKÖSELOSTUS 8/15 H1 ALUESÄHKÖISTYS H10 Yleistä Alueelle asennetaan asemapiirroksen mukaiset sähköjärjestelmät. Kaapelireitti on suunnitelmissa esitetty likimääräisesti. Urakoitsija tarkentaa suunnitelmat siten että kaapelireitit eivät ole vihersuunnitelmassa mainittujen istutuksien kanssa samassa linjassa. Urakoitsija valvoo, että johtoreittien rakennustekniset työt, kuten kanavat, läpiviennit sekä suojaputkien asentaminen tehdään taivutussäteet ja syvyysvaatimuksen huomioonottaen oikein. Kaapelit asennetaan siten, ettei sallittuja vetovoimia ylitetä eikä pienimpiä sallittuja taivutussäteitä tai asennuslämpötiloja aliteta. Voimakaapeleiden metallivaipat maadoitetaan mahdollisuuksien mukaan molemmista päistä. Maakaapelit suojataan mekaanisesti. Asennetut kaapelireitit mitataan riittävällä tarkkuudella esm.gps- mittauksilla. Katso kohta H041. Maansiirtourakoitsija hankkii ja asentaa kaapelisuojakourut, kaapeliputket ja merkintänauhat sähköurakoitsijan ohjeiden mukaisesti. H11 Aluejärjestelmät H11/H2 Alueen kytkinlaitokset ja jakokeskukset Tievalaistusta varten alueella on vanhat Oulun energian sähköjakokaapit 4034 sekä 4033, josta on syötetty alueen tievalaistus. Paikat on esitetty tievalaistuspiirustuksessa. Syöttö uusittua tievalaistuslinjaa varten otetaan nykyisestä kaapelijakokaapista. Jos jakokaapissa ei ole varalähtöä, se lisätään sinne. Kaapelijakokaapin jonovarokekytkimien alapuolella kaikki kaapelit kiinnitetään kaapelikiinnikkeellä erilliseen kannakkeeseen, joka on koko keskuksen levyinen. H11/H3 Alueen johtotiet Keskuksen töissä noudatetaan samoja ohjeita ja määräyksiä kuin kohdassa H22 Jakokeskukset < 1000V. Uudet vahvavirtakaapelit suojataan alueella suojakouruilla ja teiden alituksissa suojaputkilla.

11 SÄHKÖSELOSTUS 9/15 Kuhunkin suojaputkeen asennetaan yleensä yksi kaapeli. Saman kaapelisuojan alle voidaan sijoittaa useita kaapeleita, jos niiden kuormitusvirrasta johtuva lämpeneminen on pieni ja ne on suojattu ylikuormitussuojalla. Kun kaapelien suojuksina käytetään kouruja, ne sijoitetaan toisiinsa kiinni. Rinnakkaiset kaapeliputket sijoitetaan siten, että putkien välinen vapaa etäisyys on niiden ulkohalkaisijan suuruinen. Samaan putkeen voidaan sijoittaa useita ulkovalaistus-, ohjaus-, yms. johtoja, jos niiden kuormituksen aiheuttama lämpenemä on pieni ja putki riittävän väljä (sisähalkaisija 2 x kaapelien yhteenlaskettu halkaisija). Ajoteiden ja katujen alituskohtiin asennetaan varaputket. Mitoitus katso kohta Kaikkiin varalle jääviin putkiin asennetaan vetolangat. H11/H4 Alueen johdot ja niiden varusteet H11/H5 Alueen pylväät ja valaisimet Alueelle asennetaan asemapiirroksen mukaiset kaapelit. Pylväsvalaistuksen syöttökaapelit asennetaan asemapiirroksen mukaisesti ja kytketään nykyisen keskuksen varalähtöön. Maahan asennetaan maadoituselektrodit kaapelijakokaapilta ja potentiaalintasaukset asemapiirrokseen merkityiltä valaisinpylväiltä. Maadoituselektrodit asennetaan siten, että ne ovat hyvässä johtavassa yhteydessä sitä ympäröivään maahan. Tarvittaessa maa tiivistetään elektrodin ympärillä. Maadoituselektrodin jatkokset ja haaroitukset tehdään luotettavin puristus-, hitsaus- tai kovajuotosliitoksin tai muulla vastaavalla tavalla. Puristusliitoksissa käytetään aina kahta liitintä/liitos. Valaistuksen ohjausta varten varaudutaan ohjauskaapelilla asemapiirroksen mukaisesti. Kaikki kaapelityöt kuuluvat kytkentöineen ja tarvikkeineen urakkaan. Alueelle hankitaan ja asennetaan valaisinpylväät valaisimineen asemapiirroksen mukaisesti. Pylväiden tarkempi sijoitus on esitetty vihersuunnitelmissa. Alueelle asennettavien valaisimien, lamppujen ja pylväiden tyypit on esitetty valaisinluettelossa. Valaisimissa noudatetaan kohtaa H5 Valaisimet. Pylväskalusteelta asennetaan kaapeli MMJ 3x1,5S ylös valaisimelle. Jalustojen pystytys kuuluu maansiirtourakkaan. Pylväiden pystytys kuuluu sähköurakkaan.

12 SÄHKÖSELOSTUS 10/15 H2 KYTKINLAITOKSET JA JAKOKESKUKSET H22 Jakokeskukset < 1000 V Käytetään rakenteeltaan sellaisia keskuksia, joissa laitteet ovat niin helposti luokse päästävissä, ettei hoito- ja vaihtotoimenpiteiden yhteydessä jouduta tarpeettomasti irrottamaan muita laitteita tai niihin meneviä johtimia. Keskuksessa olevat eri jännitejärjestelmät ja niiden kytkentätilat erotetaan toisistaan. Keskuksiin liitettäville kaapeleille varataan riittävät asennustilat. Ennen keskusten tilausta urakoitsija varmistuu siitä, että niille jää riittävät kuljetustiet ja vapaat hoitokäytävät ja keskukset mahtuvat paikoilleen, sekä tarkistaa kojeiden lopulliset tehot. Mikäli käyttötoimenpiteenä käsiteltävät kojeet ovat kannen alla, on ko. tilan kotelointiluokan oltava kansi auki vähintään IP20 ja kannessa on oltava kiinteä avausnuppi. Keskuksen kannessa ei saa olla kytkimiä, joissa on lukitus kiinniasennossa tai lukituksen on oltava ohitettavissa. Enintään yksi lukittava kytkin/kansi. Ohjauskytkiminä käytetään ns. nokkakytkimiä, joiden nimellisvirta on vähintään 16A (vipukytkimiä ei hyväksytä). Jakokeskusten rakenne tulee olla standardisarjan SFS-EN mukainen. Perusvaatimuksena on osa 1, "Jakokeskukset. Tyyppikoestettujen ja osittain tyyppikoestettujen keskusten vaatimukset." Lisäksi on sovellettava osa 3, "Jakokeskukset. Kiinteistökeskukset. Erityisvaatimukset sähköalalla ammattitaidottomien henkilöiden käsiteltävissä oleville keskuksille." Keskusten rakenteessa tulee ottaa huomioon nousu- ja ryhmäjohtojen summavirtamittausmahdollisuus. Lämpöreleiden virityspainikkeet, ohjauskytkimet sekä muut käyttötoimenpiteinä käsiteltävät laitteet asennetaan kanteen, ettei kansia tarvitse avata käyttötilanteissa (merkkilamput on voitava vaihtaa kantta avaamatta). Jos merkkilampun vaihtoon tarvitaan erityistyökalua, se kuuluu jokaisen keskuksen toimitukseen. Merkkilamppujen nimellisjännitteen, LED-lamppuja lukuun ottamatta, tulee olla 20 % käyttöjännitettä suurempia. Merkkilampuille järjestetään riittävä jäähdytys. LED-lamput varustetaan etuvastuksella, suojadiodilla tai liitäntälaitteella niitä syöttävän virtalähteen mukaisesti. Keskukseen liittyville kojeille ja laitteille suoritetaan käyttöönottotoimenpiteet, kuten releiden säätö ja kokeilu tai koestus. Jokainen kaapelin johdin päätetään riviliittimiin myös telejohtimet ja varajohtimet. Samaan ryhmään kuuluvat vaihe-, N- ja PE -johtimet kytketään vierekkäin, kukin johdin omaan riviliittimeen.

13 SÄHKÖSELOSTUS 11/15 Riviliittimille johdotetaan potentiaalivapaat kosketintiedot ohjauskytkimien A- asennosta, laitteiden käynnistä ja hälytyksistä riippumatta siitä, kytketäänkö ao. tietoa eteenpäin. Keskus varustetaan lukuikkunalla kwh-mittarin lukua varten. Keskuksiin järjestetään kaapeleille riittävät liitäntätilat. Kun nolla- ja suojakisko yhdistetään toisiinsa, tehdään se työkaluilla avattavalla liitoksella. Asennukset tehdään siten, että keskukset eivät joudu tarpeettomasti alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutukselle. Suojauksen tarpeesta on ilmoitettava ajoissa. Keskuksen sisäosat puhdistetaan johtojen liittämisen jälkeen sinne mahdollisesti joutuneista eriste- ja johdinjätteistä sekä rakennuspölystä. Pääkeskukseen varataan varasulakkeita seuraavasti: 10 kpl tulppasulakkeita ja 6 kpl kahvasulakkeita kutakin käyttöön tulevaa kokoa. Jos keskuksessa on kahvasulakkeita, hankitaan vaihtokahva säilytystelineineen jokaisen ao. keskuksen yhteyteen. Asennuksen valmistuttua merkitään johdot ja tarvikkeet ao. kohtiin. Varokkeiden, kytkimien jms. merkintäkilpiin tehdään merkinnät selvästi ja pysyvästi. Kilpien ja kirjainten koon ja tekstien osalta noudatetaan korttia ST "LVISmerkinnät". Tunnusjärjestelmänä käytetään, siltä osin kuin suunnitelma-asiakirjoista ei muuta ilmene, korttia ST Ryhmätunnukset esitetään kortin ST mukaisesti. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään toteutusta vastaavasti: riviliitinnumerot kojetunnukset kojeliitinnumerot ulkoiset johdotukset johtojen tunnusmerkinnät. Luovutuspiirustuksina toimitetaan: pääkaaviot piirikaaviot johdotuskaaviot tai kytkentätaulukot ilmoitukset moottoreiden ylivirtasuojauksista kokoonpanokuvat kojeluettelot käyttö- ja huolto-ohjeet. Sähköurakoitsija huolehtii siitä, että hänen käyttämänsä alihankkijat ja - urakoitsijat toimittavat riittävät lähtötiedot em. dokumenttien laatimista varten. Luovutuspiirustuksiin ym. ei hyväksytä lyijykynä-, käsivarais- tai vastaavia merkintöjä ja dokumentteja (esim. keskusten kojeluettelot, sulakemerkinnät jne.).

14 SÄHKÖSELOSTUS 12/15 H23 Kompensointi H4 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET H40 Yleistiedot Valaisimet kompensoidaan valaisinkohtaisesti. Jos kaapeli on asennuspaikalla alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, käytetään suojakerroksella varustettua kaapelia tai kaapeli suojataan muuten esim. muototeräksellä tai vahvalla asennusputkella. Kytkentäliittimet, kuten kaapelikengät, asennetaan liitinvalmistajan ohjeen mukaisesti ao. liittimelle tarkoitettua työkalua käyttäen. Kytkentäliittimen rakennetta ei saa asennuspaikalla muuttaa. Ruuviliittimet kiristetään valmistajan ohjeiden mukaisella momentilla. Ns. kampaliittimeen asennetaan vain yksi johdin. Kaapelikenkien (ja kiskojen) liitoksissa käytetään tarkoitukseen hyväksyttyjä aluslaattoja, paineentasauslaattoja liitoksen molemmilla puolilla sekä yhtä kartiomaista puristuslaattaa mutterin alla. Alumiinijohdot liitetään Al -johdoille tarkoitetuin liittimin. Johtojen ja kaapeleiden poikkipinnat käyvät ilmi luetteloista ja myös keskuskaavioista. H5 VALAISIMET H50 Yleistiedot H51 Vakiovalaisimet Alueelle asennetaan pylväsvalaisimia asemapiirroksen ja valaisinluettelon mukaisesti. Valaisimina käytetään suurpainenatriumlamppuvalaisimia. Pylväiden tarkempi sijoitus on esitetty vihersuunnitelmassa. Valaisimien on oltava SGS FIMKO:n hyväksymiä. Valaisimien ja niiden asennuksien tulee täyttää valaisimille asetetut yleiset vaatimukset. Valaisimien värit valitaan valmistajan valaisinluettelon standardisävyistä. Mikäli valaisinluettelossa mainitaan, että arkkitehti määrää värin, väri on ao. standardisävystä poikkeava. Valaisimiin asennetaan valaisinluettelon ja luvun H53 mukaiset lamput.

15 SÄHKÖSELOSTUS 13/15 H53 Lamput Käytetään sellaisia lamppuja, jotka vastaavat suunnitelmassa esitettyjä laatuvaatimuksia: - rakenteeltaan ja käyttöiältään - valonkoostumuksen spektrirakenteeltaan ja värintoisto-ominaisuuksiltaan - valovirroiltaan. Lamppujen, joista on olemassa kansainväliset standardit, on täytettävä julkaisuissa IEC 64, IEC 64A, IEC 81, IEC 188, IEC 192, IEC 357, IEC 432 ja IEC 662 asianomaiselle lampputyypille esitetyt vaatimukset. Lampunkantojen on oltava julkaisussa IEC 61-1 esitettyjen ao. standardilehtien mukaisia. Lamppujen on sovelluttava asennettavaksi suunnitelmien mukaisiin valaisimiin. Lamppujen tyypit on esitetty valaisinluettelossa. Fcg. Finnish Consulting Group Mauno Larnia Suunnittelupäällikkö, ins.

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O 4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie 6 84100 Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PL 40 89601 SUOMUSSALMI Suomussalmen kunta Sivu 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISET TIEDOT...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä 26.06.2015 Projekti nro. 1510016966 Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot