Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048"

Transkriptio

1 Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus

2 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1 A1 Hallinto ja ohjaus...1 A11 Käyttö- ja ylläpito-organisaatio...1 B RAKENNUTTAMINEN...1 B1 Rakennuttajan hallinto, tilaaja...1 B11 B2 B3 Rakennuttaminen ja valvonta...1 Suunnittelu...2 B24 Sähkösuunnittelu...2 Liitynnät ulkopuolisiin verkkoihin...2 B32 Sähkön jakeluverkkoyhtiö...2 B6 Liittymismaksut...2 B61 Sähköliittymä...2 H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT...3 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET...3 H01 URAKOIDEN LAAJUUS...3 H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta...3 H014 Rakennusaikainen käyttö...3 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS...4 H03 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET...4 H031 Käyttöönottotarkastukset...4 H032 Varmennustarkastukset...4 H04 VASTAANOTTO...4 H041 Tilaajan suorittamat tarkastukset...4 H042 Tarkastusmittaukset ja koestukset...5 H043 Toimintakokeet...5 H044 Käytönopastus...5 H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESA...6 H051 Sopimuspiirustukset...6 H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta...6 H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset...6 H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen...7 H056 Luovutuspiirustukset...7 H057 Piirustuskustannukset...8 H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET...8 H061 Tarvikkeet...8 H063 Työn suorittaminen...8 H064 Metallipintojen pintakäsittely...8 H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet...8 H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset...8 H0653 Johto- ja johdintunnukset...9

3 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 2 H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset...9 H066 Johdot ja niiden varusteet...9 H1 ASENNUSREITIT...10 H100 Yleistiedot...10 H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT...10 H kv pääjakelujärjestelmät...10 Ei sisälly tähän urakkaan...10 H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät...10 H2021 0,4 kv- liittymisjohdot...12 Liittymisjohto asennetaan energialaitoksen muuntamolta pääkeskuksiin (tievalaistuskeskukseen). Liittymisjohdot ovat AXMK 4x70S...12 H2022 Muuntajien ja pääkeskusten väliset yhteydet...12 H2023 Pääkeskukset...12 H5 VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET...13 H501 Yleisvalaistusjärjestelmät...13 H5011 Valaisimet...13 H5012 Valonlähteet...13 H5013 Kaapelointi ja johdotukset...13 H5014 Valaisinpylväät ja jalustat...13

4 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 KOTKAN KAUPUNKI, KUNTATEKNIIKKA RUONALANRANTA, TIEVALAISTUS A A0 KIINTEISTÖHALLINTO Yleistiedot kohteesta Rakennushankkeena on Hattulan kunnan Kotirinteen kaava-alueeen tievalaistus. A1 A11 Hallinto ja ohjaus Käyttö- ja ylläpito-organisaatio Käyttäjänä toimii / B B1 RAKENNUTTAMINEN Rakennuttajan hallinto, tilaaja Tilaajana on. Tilaajan edustajina urakkaa koskevissa hallintoja sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Janne Teeriaho. Osoite Parolantie Parola Puhelin (03) Faksi Sähköposti B11 Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuttajan edustajana ja yhteyshenkilönä toimii Kai Nieminen puh Osoite Vattenfall Verkko Oy Vankanlähde HÄMEENLINNA Puhelin Sähköposti xx

5 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 2 B2 Suunnittelu Finnish Consulting Group Oy Osoite Osmontie 34, PL Helsinki Puhelin Yhteyshenkilö: Sähköposti: Jari Elo B24 Sähkösuunnittelu Osoite: Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL HELSINKI Puhelin: Faksi: Suunnittelupäällikkö: Herkko Nieminen, Yhteyshenkilö Kari Tapanainen, B3 B32 Liitynnät ulkopuolisiin verkkoihin Sähkön jakeluverkkoyhtiö Nimi: Vattenfall Verkko Oy Osoite: Vankanlähde HÄMEENLINNA Puhelin: B6 Liittymismaksut B61 Sähköliittymä Tievalaistuskeskus liitetään sähkölaitoksen muuntamon pääkeskukseen. Liittymismaksun maksaa ja hankkii rakennuttaja.

6 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 3 H H0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Noudatettavat yleiset asiakirjat: standardi SFS 6000 SFS-sähköpiirustusstandardit voimassa olevat ST- kortit Turvatekniikan keskuksen voimassa olevat julkaisut paikallisen sähkö- ja telelaitoksen erityisohjeet Kaivantotyöt Yleinen työseostus 1999 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 Sähkötöiden hankekohtaiset asiakirjat: sähköselostus luettelon mukaiset piirustukset työn valmistumiseksi tarvittavat eri urakoitsijoiden, laitetoimittajien ja valmistajien toimittamat piirustukset ja ohjeet. Hankekohtaiset asiakirjat on esitetty piirustusluettelossa. H01 URAKOIDEN LAAJUUS Urakka käsittää tievalaistukseen liittyvien sähköteknisten järjestelmien hankinnat ja asennukset urakka-asiakirjojen mukaisesti kaikkine kiinnitys- ja asennusmateriaaleineen käyttövalmiiseen toimintakuntoon viritettyinä, koekäytettyinä ja käyttöönotettuina. H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta Urakka sisältää kaikkien sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitettyjen sähkölaitteiden, -johtojen ja -järjestelmien hankinnan ja asennuksen täyteen käyttökuntoon, ellei toisin ole määritetty. Asennuksiin liittyvät tarkastusmaksut sisältyvät myös urakkaan. Urakoitsijat nimeävät päätösvaltaiset edustajat, joiden on osallistuttava työtä koskeviin neuvotteluihin ja työmaakokouksiin urakkasopimuksessa aikoinaan sovittavalla tavalla. H014 Rakennusaikainen käyttö Urakoitsijoiden on tehtävä käyttöön otettaville asennuksille käyttöönottotarkastus ja -tarkastuspöytäkirja.

7 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 4 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sähkösuunnitelma-asiakirjojen pätevyysjärjestys: sähköselostus kaaviot, luettelot ja taulukot tasopiirustukset muiden suunnittelualojen asiakirjoissa esiintyvät tiedot Mikäli hankintaraja, asennustapa tai mitoitusarvot eivät käy selville asiakirjoista tai ovat ristiriitaisia, ovat urakoitsijat velvollisia ilmoittamaan tilaajalle niitä havaittuaan. H03 H031 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET Käyttöönottotarkastukset Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee sähkölaitteistolle suorittaa sähköturvallisuuslain mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksista tulee laatia tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuspöytäkirjat tulee luovuttaa tilaajalle ennen vastaanottotarkastusta. H032 Varmennustarkastukset Urakoitsijoiden on tarkastutettava sähkölaitteistot kokonaisuudessaan urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. Varmennustarkastuksista aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. H04 VASTAANOTTO Tievalaistukset otetaan käyttöön erikseen sovittavan koekäyttöohjelman mukaan. Kaikista tarkastuksista ja testauksista on ilmoitettava ajoissa rakennuttajalle, jotta hän voi toimittaa edustajansa testaustilaisuuteen. H041 Tilaajan suorittamat tarkastukset Laite- ja asennustapatarkastus Tilaaja määrää henkilön/henkilöt, jotka hoitavat urakoitsijan suorituksen sopimuksenmukaisuutta koskevan valvonnan. Projektia varten yksilöllisesti valmistettaville laitteille, kuten sähkökeskuksille on suoritettava tehdastestaus ennen työmaalle toimitusta. Tehdastestauksessa tarkastetaan tehtyjen kytkentöjen oikeellisuus ja laitteen yksittäisten laitteiden toiminta. Rakennuttajan edustajalle varataan mahdollisuus osallistua testaukseen.

8 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 5 H042 Tarkastusmittaukset ja koestukset Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen jännitteen kytkemistä: suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N-PE (TN-S-järjestelmässä) Mittaukset ja tarkistukset tulee suorittaa sähköturvallisuuslain vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan tulee lisäksi suorittaa seuraavat mittaukset ja koestukset, kun laitos on kytketty jännitteiseksi: suojareleiden säädöt ja koestukset pää- ja vaihejännitteiden mittaus keskuksissa keskusten kuormitusvirtojen mittaukset kuormitustilanteessa vaihekohtaisesti ennen 1. vuoden takuutarkastusta ohjauspiirien toiminnan kokeilu valvonta- ja hälytyspisteiden kokeilu vaihejärjestyksen mittaus vikavirtasuojakytkimien laukaisumittaukset Em. mittauksista urakoitsija laatii pöytäkirjat/laukaisutaulukot, joista tulee ilmetä asetteluarvot sekä suojareleiden laukaisuaika. Pöytäkirjat tulee toimittaa tilaajalle ennen koekäyttöä. H043 Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille laitteille suoritetaan toimintakoe. Tällöin edellytetään, että järjestelmät, keskukset ja laiteet on asennettu oikein lopullisille paikoilleen ja kytketty sekä laitteet saavat sähkönsä lopullisia johdotuksia pitkin ja ohjaukset on kytketty. Kokeissa varmistetaan hälytys-, ohjaus- ja mittauspiirien toiminta. Koekäyttö: Koekäyttö tarkoittaa tarkastusta, jossa tutkitaan laitteiden ja järjestelmien kokonaistoimintaa eri käyttöolosuhteissa. Koekäytössä testataan: valaistus Koekäytön aikana pidetään koekäyttöpäiväkirjaa, johon merkitään ohjausmuutokset, käyttöhäiriöt ja suoritetut korjaukset. Koekäyttö lasketaan loppuun suoritetuksi, kun myös korjatut laitteet ovat yhtäjaksoisesti toimineet koekäyttöjakson ajan tai korjauksista on sovittu muuten. H044 Käytönopastus Ao. järjestelmän tai laitteen toimittajan tulee opastaa käyttäjää koulutustilaisuuksien muodossa tai eri järjestelmien koekäytön yhteydessä näiden käyttöön ja hoitoon. Koulutuksesta vastaa se urakoitsija, jonka toimituksessa ao. laite/järjestelmä on.

9 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 6 H05 H051 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESA Sopimuspiirustukset Sähkösuunnitelman asiakirjat ovat: sähköselostus luettelon mukaiset piirustukset Sähkösuunnittelija ei tee muita piirustuksia. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä. Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu ATK:lla seuraavasti: piirustukset AutoCAD 2011-ohjelmistoilla (Windows XP Professional, versio 2002) tekstit MS Word 2003 tekstinkäsittelyohjelmalla taulukot MS Word 2003 ja MS Excel 2003 ohjelmilla Toimitettavien asiakirjojen tulee olla näiden kanssa yhteensopivia. H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta Urakoitsijat laativat toteutus- ja luovutuspiirustukset. H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset Urakoitsija täydentää sopimuspiirustukset, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: Merkitsee asemapiirrokseen kiinteistä rakenteista mitoitetut maakaapeleiden asennusreitit kaapelimerkinnöin. Täydentää suunnitelmapiirustukset ryhmityspiirustuksiksi ryhmänumeroin keskustunnuksineen sekä asennustapa- ja johtomerkinnöin. Laatii piiri- ja johdotuskaaviot lähtökohtaisina. Täydentää keskusten pääkaaviot ryhmänumeroilla ja ryhmän vaikutusalueella. Laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset ja yksilöidyt kojeluettelot. Tarkistaa keskuslähtöihin liittyvien laitteiden: lukumäärät sähkötehon käyttöjännitteen (vaiheluku) nimellisvirran Toimittaa hankintaansa sisältyvien laitteiden kytkentäpiirustukset sekä käyttö- ja asennusohjeet Täydentää kaapeliluettelot. Lisää asemapiirustukseen asennuksia vastaavat potentiaalintasaukset ja lisämaadoitukset sekä merkitsee piirustuksiin potentiaalintasaukset tunnuksin. Lisää nousujohtokaavioon uudet keskukset nousujohdoin sekä nousujohtojen syöttöpään suojaukset. Laatii sähkölaitteiden ja kaapeleiden kilpiluettelot.

10 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 7 Korjaa valaisintaulukon hankintoja vastaavaksi. Toimittaa mahdolliset takuutodistukset. H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen Urakoitsija toimittaa yhden (1) sarjan piirustuksia A4-kokoon taitettuna tarkastettavaksi tilaajalle tai hänen valtuuttamalleen, hyvissä ajoin ennen työsuoritukseen tai tuotteen valmistukseen ryhtymistä Urakoitsijan tulee tarkastuttaa kustannuksellaan kaikki hankintoihinsa liittyvät toteutuspiirustukset eri viranomaisilla ja ulkopuolisten verkkojen haltijoilla ao. viranomaisen/verkon haltijan laatimien erillisohjeiden mukaan. Toteutuspiirustusten tarkastamisesta sekä viranomaisten/ulkopuolisten verkkojen haltijoiden vaatimista piirustusmuutoksista aiheutuvat kulut sisältyvät urakkaan. H056 Luovutuspiirustukset Kaikki luovutuspiirustukset laaditaan vastaavasti kuin kohdassa toteutuspiirustukset on selostettu. Urakoitsijat leimaavat ja allekirjoittavat tarkepiirustukset ja kopioivat niistä yhden sarjan tilaajalle laitoksella säilytettäväksi ennen kuin tarkepiirustukset luovutetaan luovutuspiirustusten laatimista varten. Urakoitsija lähettää luovutuspiirustukset yhtenä sarjana A4-kokoon taitettuna tilaajan tarkastettavaksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna urakoitsijalle luovutuspiirustusten viimeistelyä varten. Urakoitsija toimittaa hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia tilaajalle seuraavasti: Luovutuspiirustustiedostot Ellei muissa asiakirjoissa ole toisin esitetty, luovutetaan suunnitelmat seuraavassa muodossa tilaajalle: 1 kpl sähköisessä muodossa CD-levyllä (tiedostoformaatit on esitetty kohdassa H051) dwg-, doc, xls- tiedostoina ja lisäksi kaikki pdf-tiedostoina. Paperikopiot A4- kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina, muovikantisissa rengaskansioissa: 2 sarjaa tilaajalle 1 sarja käyttäjälle (kohteeseen) jakeluverkkoyhtiölle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaan käyttöpiirustukset jokaiseen sähkökeskustilaan Käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjojen yhteydessä 2 sarjaa järjestelmätai laitekohtaisia käyttö- ja huolto-ohjeita suomenkielisinä. Käyttö- ja huoltoohjeet on toimitettava kaikista toimitettavista järjestelmistä.

11 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 8 H057 Piirustuskustannukset Kaikkien urakoitsijan laatimien ja urakkaan sisältyvien toteutus- ja luovutuspiirustusten ja asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan. H06 H061 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET Tarvikkeet Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE- merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. H063 Työn suorittaminen Asennukset on tehtävä ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Milloin työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä erikoisliikkeitä ja ammattityövoimaa. Työ tulee suorittaa asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen. Urakoitsijoiden tulee tarkistaa työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. H064 Metallipintojen pintakäsittely Kaikkien työmaalle toimitettavien metalliosien on oltava hyväksytyllä tavalla korroosiosuojattuja tai korroosionkestävää metallia ST mukaisesti. Korroosionsuojauksessa noudatetaan SFS-standardeja ja suojauksen tulee olla riittävä kyseisiin asennusolosuhteisiin. Mikäli laitteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa, asennuksessa tai asennuspaikalla, korjaa urakoitsija sen alkuperäistä vastaavaksi. H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet Asennusten jälkeen urakoitsijat merkitsevät toimittamansa keskukset, kotelot, laitteet, instrumentit ja kaapelit ST51.25 ohjekortin mukaisilla tunnuskilvillä, joista selviää laitteen tunnus ja selväkielinen nimitys. H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset Kaikki merkintäkilvet ovat valkoisia kerrosmuoviin takaa kaiverrettuja ja ruuvikiinnitteisiä ellei toisin mainita. Kojeistot varustetaan kenttätunnuksin, pääkytkin-, erotin- ja maadoituskilvin sekä käyttökojeiden kilvillä. Kytkimien ja erottimien toiminta-asennot merkitään selkeästi. Muuten pätee se mitä alla on keskuksien kilvistä yleisesti määritelty. Keskukset ja sähköteknisten tietojärjestelmien keskuslaitteet varustetaan kaavioiden mukaisilla tunnuskilvillä.

12 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 9 Keskukset varustetaan pääkytkin- ja maadoituskilvillä sekä käyttökojeiden (ohjauskytkimet, kytkinvarokkeet, ohjauskojeet, merkkilamput) kilvillä. Varokkeet ja johdonsuojakatkaisijat varustetaan kilpitaskuun sijoitetulla konekirjoitustekstillä, josta käy ilmi lähtönumero, laitteen tai kojeen nimi sekä tunnus. Kytkimet on varustettava asentomerkinnöin esim. K-0-A. Pääkytkimen kilven on oltava selkeästi muita suurempi. Keskusten sisäiset kojeet merkitään tarrateipillä kojeen viereen. Mikäli samassa kotelossa tai lohkossa on useampien lähtöjen kojeita, on ne eroteltava lähtönumeron mukaisilla merkinnöillä toisistaan. Kaikki riviliittimet numeroidaan käyttäen riviliitinvalmistajan merkintäliuskaa. H0653 Johto- ja johdintunnukset Pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot sekä ohjaus-, hälytys-, indikointi- ja sähköteknisten tietojärjestelmien johdot merkitään molemmista päistään ja haaroituksista käyttämällä pysyvästi kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tulee tehdä koneellisesti. H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset Laitteiden ja laitteistojen ohjauskytkimet, painikkeet, merkkilamput ja soittokellot varustetaan tunnusmerkinnöillä. Merkintävälineenä käytetään kaiverrettuja merkintäkilpiä. Valaisinpylväät varustetaan metallisella tai säänkestävällä numerolevyllä, johon merkitään omistaja, rakennusvuosi ja pylvään numero. Numerolevy kiinnitetään pylvääseen pysyvästi korroosion ja syöpymisen kestävillä ruuveilla. Numerolevyn malli on esitetty tiehallinnon ohjeissa Ty 11/21, TIEL H066 Johdot ja niiden varusteet Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- ja Al-kaapeleita. Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti ilman jatkoksia. Tievalaistusryhmien kaapelina käytetään AMCMK 3x35+16 maakaapelia, joka asennetaan samaan kaapelikaivantoon sähkölaitoksen kaapeleiden kanssa suojattuna suojakourulla ja merkkinauhalla. Yhden suojakourun alle asennetaan vain yksi maakaapeli. Maakaapelit suojataa teiden alituksissa Ø110 mm muoviputkella ja varalle asennetaan lisäksi yksi Ø110 mm muoviputki vetolangalla varustettuna. Törmäysturvalliseen pylvääseen maakaapelit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Pylvään runkoon tai pylväässä olevaan kytkentäkalusteeseen ei saa suoraan kiinnittää maakaapelia, vaan virta tuodaan maakaapelista erillisillä johtimilla.

13 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 10 H1 H100 ASENNUSREITIT Yleistiedot Tievalaistuksen kaapeloinnit toteutetaan asemapiirustusten mukaisesti maakaapelointeina. H2 H201 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 20 kv pääjakelujärjestelmät Ei sisälly tähän urakkaan H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät Yleiskuvaus Tievalaistuskeskuksille tulee uudet pääkeskuset ja sähköliittymät. Keskukset hankitaan pääkaavion mukaisena. Pääkaaviossa on annettu keskuksien yksityiskohtaiset rakennevaatimukset. Keskuksiin sijoitettavat ohjauskytkimet ja merkkilamput on esitetty pääkaaviossa. Pääkaaviossa on esitetty keskuksista lähtevät päävirtapiirin kaapelit sekä ohjaus- ja tilatietokaapelit. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Laitteiden ja koteloiden, kuten esimerkiksi keskusten suojausluokitusten tulee olla IEC-julkaisun 529 mukaiset seuraavasti: Laitteiden on oltava helposti luokse päästävissä, ettei hoito- ja vaihtotoimenpiteiden yhteydessä jouduta tarpeettomasti irrottamaan muita laitteita tai niihin meneviä johtimia. Kaapeleille varataan riittävät asennustilat. Alumiinijohdot liitetään keskuksiin Al-johdoille tarkoitetuin liittimin. Virityspainikkeet, ohjauskytkimet sekä muut käyttötoimenpiteinä käsiteltävät laitteet asennetaan kanteen, jotta kansia tarvitse avata käyttötilanteissa (merkkilamput on voitava vaihtaa kantta avaamatta). Jos merkkilampun vaihtoon tarvitaan erityistyökalua, se kuuluu toimitukseen. Vikavirtakytkimet on varustettava automaattisella itsetestaustoiminnolla (viikottainen) ilman syöttökatkosta. Kaikki merkkilamput ovat MONI-LED-lamppuja. LED-lamput on valittava nimellisjännitteiden mukaisesti. LED-lamput varustetaan etuvastuksella, suojadiodilla tai liitäntälaitteella niitä syöttävän virtalähteen mukaisesti. Merkkilamput on asennettava aina siten, että ne näkyvät keskusten kansia avaamatta. Kontaktoreina tulee käyttää laitteita joissa apukoskettimet ovat erillisesti lisättävissä.

14 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 11 Apureleinä 230 VAC- puolella käytetään samantyyppisiä laitteita, joissa apukoskettimet ovat erikseen lisättävissä ja heikkovirtapuolella pistokekantareleitä. Releiden toiminta-asennon on oltava nähtävissä kun suojakansi on auki. Ohjauskytkiminä käytetään ns. nokkakytkimiä, joiden nimellisvirta on vähintään 16 A (vipukytkimiä ei hyväksytä). Ohjaukset toteutetaan 230 VAC:n jännitteellä. Riviliittimille johdotetaan potentiaalivapaat kosketintiedot/lähtö ohjauskytkimen A-asennosta, käynnistä ja hälytyksistä riippumatta siitä, kytketäänkö ao. tietoa edelleen. Monisäikeiset johtimet tulee varustaa liitinholkeilla. Toiminta Sähköteknisen vikatapauksen sattuessa maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmä aiheuttaa varolaitteiden välittömän toiminnan ja estää vaarallisen kosketusjännitteen syntymisen. Suunnittelu ja dokumentointi Urakoitsijoiden on hyväksytettävä keskuksiin liittyvien laitteiden piirikaaviot ja keskuksien kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen tilaajalla ennen niiden valmistuksen aloittamista. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään toteutusta vastaavasti: riviliitinnumerot kojetunnukset kojeliitinnumerot ulkoiset johdotukset johtojen tunnusmerkinnät Loppupiirustuksina toimitetaan: pääkaavio piirikaaviot johdotuskaaviot tai kytkentätaulukot kokoonpanokuvat kojeluettelot käyttö- ja huolto-ohjeet. Järjestelmän sisältö ja laajuus 400 VAC pääsähkönjakelua ei tule. Asentaminen Asennuksen valmistuttua merkitään johdot ja tarvikkeet kohdan 'H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet mukaisesti. Kilpien ja kirjainten koon ja tekstien osalta noudatetaan korttia ST Asennukset tehdään siten, että keskukset eivät joudu tarpeettomasti alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutukselle.

15 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 12 Järjestelmän N- ja PE- johtimen välinen eristystila tarkistetaan ja mitataan ennen käyttöönottotoimenpiteiden suorittamista. H2021 0,4 kv- liittymisjohdot Liittymisjohdot asennetaan energialaitoksen muuntamolta pääkeskuksiin (tievalaistuskeskukseen). Liittymisjohdot ovat AXMK 4x70S. H2022 Muuntajien ja pääkeskusten väliset yhteydet Muuntamolta pääkeskuksille asennetaan maahan kohdan H2021 mukaiset kaapelit muiden tievalaistus- ja aluekaapeleiden viereen sähkölaitoksen vaatimalla tavalla suojattuna. H2023 Pääkeskukset Tievalaistuksen kotelokeskuksiin järjestetään kaapeleille riittävät liitäntätilat. Pääkeskuksien varusteet on esitetty pääkeskuskaaviossa. Keskus on valmistettava standardin SFS-EN mukaan. Keskukset asennetaan katujakokaappeihin, joka asennetaan maahan kaivettavalla puukehikolla pääkaavion kuvan mukaisesti. Keskusta koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät keskuksen pääkaaviosta. H2026 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Yleiskuvaus Urakoitsija merkitsee asentamiensa maadoituskaapelien paikat asemapiirustukseen. Asentaminen Tievalaistuskeskuksille asennetaan 2 x 25 m maadoituselektrodit (16 mm² kuparijohdinta). Maahan asennetaan maadoituselektrodit (25 m 16 mm² kuparijohdinta kaivantoon) asemapiirrokseen merkityiltä valaisinpylväiltä. Maadoituselektrodit asennetaan siten, että ne ovat hyvässä johtavassa yhteydessä sitä ympäröivään maahan. Tarvittaessa maa tiivistetään elektrodin ympärillä. Maadoituselektrodin jatkokset ja haaroitukset tehdään luotettavin puristus-, hitsaus- tai kovajuotosliitoksin tai muulla vastaavalla tavalla. Puristusliitoksissa käytetään aina kahta liitintä/liitos. Maadoituselektrodi liitetään valaisinpylväskalusteen PE-liittimeen H20261 Ukkossuojaus Ylijännitesuojaus toteutetaan tilanvarauksina keskuskaavion mukaisesti.

16 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 13 H5 H501 VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET Yleisvalaistusjärjestelmät Yleiskuvaus Alueelle hankitaan ja asennetaan valaisinpylväät valaisimineen asemapiirroksen mukaisesti. Pylväiden tarkempi sijoitus on tarkistettava työmaalla. Tievalaistusluokka on AL4b. Jalustojen pystytys kuuluu maansiirtourakkaan. Pylväiden pystytys kuuluu sähköurakkaan. Jalusta- ja valaisinpylväsmallit on esitetty valaisinluettelossa. Valaisinpylväät sijoitetaan pääsääntöisesti tonttien välisen rajan kohdalle n. 0,4 m katualueen rajasta, tällöin pylväs ei tule tonttiliittymien kohdalle. Ilveskaarteessa valaisinpylväät asennetaan 1,2 m päähän katualueen rajasta. Rietoontiellä, Pyynpolulla, Teerenkujalla, Metsonkujalla ja Riekonkaarteella valaisinpylväät asennetaan 2m päähän katualueen rajasta ojan toiselle puolelle. H5011 Valaisimet Valaisinmallit on esitetty valaisinluettelossa. Valaisimissa käytetään elektronisia liitäntälaitteita ja ne ovat kompensoituja. Jalusta-, pylväs, valaisin- ja lamppumallieja ei saa muuttaa ilman rakennuttajan lupaa. Hyväksymistä varten tarvittavan teknisen aineiston toimittaminen sisältyy urakkaan. H5012 Valonlähteet Lamppuina käytetään Philips Master CosmoWhite CPO-TW lamppuja. Valaisimet hankitaan lamppuineen. H5013 Kaapelointi ja johdotukset Valaisinpylväskalusteelta asennetaan kaapeli MMJ 3x2,5S ylös valaisimelle. Jalustojen pystytys kuuluu maansiirtourakkaan. Pylväiden pystytys kuuluu sähköurakkaan. Runkokaapelina käytetään AMCMK 3x35+16 maakaapelia. H5014 Valaisinpylväät ja jalustat Jalusta- ja valaisinpylväsmallit on esitetty valaisinluettelossa.

17 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 14 Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Herkko Nieminen Suunnittelupäällikkö Laatinut: Kari Tapanainen Sähkösuunnittelija, ins.

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

Urakkalaskentaa varten

Urakkalaskentaa varten 5670-390-55 Urakkalaskentaa varten City-wc Nuoriso- ja toimintapuisto SÄHKÖTYÖSELOSTUS Viite Versio Pvm 28.11.2014 Hyväksynyt Tarkistanut Jarmo Valen Kirjoittanut Keni Peltonen Ramboll Finland Oy Säterinkatu

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT LIEKE SUUNNITTELU OY SÄHKÖSELOSTUS Pohjolankatu 30 30.6.2016 87100 KAJAANI puh. 08-625 605 1 TULIKIVI OYJ, SUOMUSSALMEN TEHDAS SAARIKYLÄNTIE 26A 89920 RUHTINANSALMI (TYÖ N:O 2646) H H 0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU-

Lisätiedot

Rakentajan opas. Lampputieto

Rakentajan opas. Lampputieto Rakentajan opas Lampputieto Muistilista Tee liittymissopimus sähköyhtiön kanssa Selvitä työmaasähkö Tee oma sähkösuunnitelma Valitse sähkösuunnittelija Pyydä urakkatarjoukset Valitse sähköurakoitsija Asennustyöt

Lisätiedot

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS

SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS SÄHKÖNTUOTANNON KÄYTTÖSOPIMUS Sopijaosapuolet Köyliön-Säkylän Sähkö Oy (KSS) verkonhaltijana (Tuottaja) sähköntuottajana 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS 2. SÄHKÖVERKKOON LIITTÄMINEN 2.1. Yleistä Tämän käyttösopimuksen

Lisätiedot

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o 74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS

VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS RIIHIMÄEN KAUPUNKI KOKONKADUN JATKE 1 KOKONKADUN JATKE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA PIIR.NO R17/101 VALAISTUSTÖIDEN LAATUVAATIMUKSET JA TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS Laatinut: 28.2.2016 Toni Eeva / Sito Oy

Lisätiedot

SET-61. Käyttö- ja asennusohje

SET-61. Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 Pirkkala Vaihde 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 23.9.2009 D17016Ds SET-61 Käyttö- ja asennusohje 1. TEKNISET TIEDOT SET-61 laitteisto Käyttöjännite

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 103/2007 vp Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta (HE 118/2007 vp).

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita.

Tehowatti Air PIKA- OHJE. Asentajan pikaohje. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. Huom.! Lue tämä opas ennen asennusta. Asentamiseen tarvitaan myös laitekohtaisia asentajan ohjeita. PIKA- OHJE Tehowatti Air Asentajan pikaohje D104385 06/2015 ver1 Ohjeen sisältö Sisällysluettelo s. 2

Lisätiedot

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS

VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS V A R M I S T A S Ä H K Ö T U R V A L L I S U U S K Ä Y T Ä A S E N N U K S I S S A A M M A T T I L A I S T A VARMISTA SÄHKÖTURVALLISUUS KÄYTÄ ASENNUKSISSA AMMATTILAISTA Kiinteitä sähköasennuksia saavat

Lisätiedot

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.

ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

Maaseutumuuntamot NPM 400. Laatua kaikissa vaiheissa

Maaseutumuuntamot NPM 400. Laatua kaikissa vaiheissa Maaseutumuuntamot MAASEUTUMUUNTAMOT 2 Maaseutumuuntamot Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 Muuntamon tekniset tiedot 3 Muuntamon paino ja jalustan tekniset tiedot 3 Tilaratkaisut,

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit

Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit Tekninen käsikirja AE-kytkentäkaapit 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Alkuperäinen kansainväliset hyväksynnät, sarjavalmisteisena varastotuotteena monissa standardimitoissa. Kokovalikoima ja toiminnalliset lisävarusteet

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016

Kiinteistön sähköverkko. Pekka Rantala Kevät 2016 Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala Kevät 2016 Suomen sähköverkon rakenne Suomen Kantaverkko Jakeluverkko Jakeluverkko Fingrid Jakeluverkko Voimalaitos Voimalaitos kiinteistöjen sähköverkot Erilaisia

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hanna Mustonen 28.10.2013 Merkinnät, käyttöohjeet ja tiedot Sähkölaitteen merkinnät, tiedot ja ohjeet ENNEN SÄHKÖLAITTEEN MARKKINOILLE SAATTAMISTA ON VARMISTETTAVA,

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

HDC 250. Keskijännitehaaroituskaapit Maaliskuu 2008

HDC 250. Keskijännitehaaroituskaapit Maaliskuu 2008 HDC 250 Keskijännitehaaroituskaapit 4290.6774-00 996 312 940 400 100 889 8356 Maaliskuu 2008 Asennusohje Tämän tuotteen saavat asentaa ja sitä saavat käyttää vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat kaapeliasennukset,

Lisätiedot

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely

Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely 1 (6) Kuntatekniikka Hankintailmoitus HILMA-järjestelmässä, kansallinen hankintailmoitus, avoin menettely Tarjouspyyntö: Jokilaakson kaava-alueen kunnallistekniset työt osa 1 Sipoon kunnan tekniikka- ja

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

LIEDON KUNTA, TIEVALAISTUSLAITTEET

LIEDON KUNTA, TIEVALAISTUSLAITTEET LIEDON KUNTA, TIEVALAISTUSLAITTEET PYLVÄSTYYPIT: (sstl) AS ( 0 0) PB ( 0 ) PB ( 0 ) Puupylväs SPSB turvap. Puupylväs turvap. SPB turvap. PB ( 0 ) PB ( 0 ) TB KAPU P 00 m olakepylväs m kartiopylväs A0S

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

Maaseutumuuntamot NPM 400

Maaseutumuuntamot NPM 400 Maaseutumuuntamot MAASEUTUMUUNTAMOT 2 Maaseutumuuntamot Sisällysluettelo sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 Muuntamon tekniset tiedot 3 Muuntamon paino ja jalustan tekniset tiedot 3 Tilaratkaisut,

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900.

Radiopäätelaitteen on tarjottava gateway -toimintoa ja oltava tällä hetkellä käytössä olevaa mallia Sepura SRG 3900. TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (7) Hankinnan yksilöinti Toimitus sisältää väestöhälyttimet valmiiksi paikalle asennettuna ja toimintakuntoisena. Laitetoimittajan tulee hoitaa kaikki hälytinmastojen kiinnityspaikkojen

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala

Suojaus sähköiskulta Pekka Rantala Suojaus sähköiskulta 15.9.2016 Pekka Rantala Lähtökohtana jännitteellinen johto Miten tilanne tehdään turvalliseksi, kun 1. Sähkölaite (asennus) on täysin ehjä tarvitaan perussuojaus 2. Kun sähkölaitteeseen

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9)

Turvatekniikan keskus 3.2/ (9) Turvatekniikan keskus 3.2/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 3 25.11.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo

TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan

Lisätiedot

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Puhelin 020 7622 854 Sivu 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy Beckerintie 5A1 00410 Helsinki Puhelin: 0500 421309 KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu 00610 HELSINKI ALUESÄHKÖISTYS HANKESUUNNITELMA 22.06.2016 Sähkö- ja Telesuunnittelu

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään sähköturvallisuuslain (1135/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus koskee sähköturvallisuuslain (1135/2016)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera

IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera IPC3 1.3 Mega-Pixel / Moniprofiili IP -kamera Ver. 1.0 Pika-asennusohje Sisältö 1. Laitevaatimukset...3 2. Laitteen Asennus...4 2.1 IP kameran Liitännät...4 2.2 IP kameran asennus...4 3. IP -Kameran hallinta...6

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS

Kaavin kunta. Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS Kaavin kunta Katusuunnitelma SUUNNITELMASELOSTUS 30.06.2009 2/5 KAAVIN KUNTA KATUSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedot... 3 3. Suunnitellut perusratkaisut... 3 4. Mitoitus... 4 5.

Lisätiedot

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Käyttäjän opas. Versio 1.0 Voodoo Dragon Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen

Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.7.2016 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo

Mittalaitepöydät. Tuoteluettelo 1 Mittalaitepöydät Tuoteluettelo 2 SÄHKÖTYÖPÖYDÄT... 3 MITTALAITEPÖYDÄT... 4 KORKEA MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/K1,8... 4 MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/M1,8... 5 MOOTTOROITU MITTALAITEPÖYTÄ TM-MLP/MO... 6 KALLISTUVA

Lisätiedot

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

SFS 6002 käytännössä. Hinta. Lisätietoja. Sisältö. Tuotenumero: ,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta SFS 6002 käytännössä Tuotenumero: 411219 32,00 (+ alv 10%) normaalihinta 24,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähkötyöturvallisuusstandardin SFS 6002 uudistettu 3. painos julkaistiin huhtikuussa 2015. Aikaisempi

Lisätiedot

PKS Sähkönsiirto Oy 2011

PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (PKS) PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) Eero Puoskari Antti Varis PKS Sähkönsiirto Oy 2011 Liikevaihto 44 milj. Investoinnit 15 milj. Sähkön siirto 1 160 milj. kwh Asiakkaita 87 000

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

AutoCAD Electrical - Päivitys

AutoCAD Electrical - Päivitys AutoCAD Electrical - Päivitys Copyright 2016 Future Group AutoCAD Electricalin päivityspaketti sisältää kirjaston keskuskaavioissa (pää-, mittaus- ja ryhmäkeskus) käytettäville piirrosmerkeille. Piirrosmerkit

Lisätiedot

bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen

bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen bulldog -tuoteperhe Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Luonnos 1.12.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus elävien eläinten eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta

Lisätiedot

Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan

Kabeldon-kaapelijakokaappi, kv Ohjeita tuotteen valintaan Pienjännitetuotteet, Kabeldon HDC FI 04_14 Kabeldon-kaapelijakokaappi, 12 36 kv Ohjeita tuotteen valintaan Asiakirjan nimi HDC-A 630 brochure finnish 2010-09-01+CSE-A.indd 1 18.4.2014 11:50:28 Kabeldon-kaapelijakokaappi

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1200LM 600mm 90026 T8 15W 1800LM 900mm 120026 T8 18W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 25W 3150LM 1500mm 150026

Lisätiedot

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE

SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE SISÄVERKKOMÄÄRÄYS 65 A/2014 M ASETTAA VAATIMUKSIA ANTENNIURAKOINNILLE Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta www.sant.fi Antenniasennukset kiinteistössä Sisältö: Määräys 65 A asettaa vaatimuksia antennien ja verkkojen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot