Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048"

Transkriptio

1 Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus

2 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1 A1 Hallinto ja ohjaus...1 A11 Käyttö- ja ylläpito-organisaatio...1 B RAKENNUTTAMINEN...1 B1 Rakennuttajan hallinto, tilaaja...1 B11 B2 B3 Rakennuttaminen ja valvonta...1 Suunnittelu...2 B24 Sähkösuunnittelu...2 Liitynnät ulkopuolisiin verkkoihin...2 B32 Sähkön jakeluverkkoyhtiö...2 B6 Liittymismaksut...2 B61 Sähköliittymä...2 H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT...3 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET...3 H01 URAKOIDEN LAAJUUS...3 H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta...3 H014 Rakennusaikainen käyttö...3 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS...4 H03 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET...4 H031 Käyttöönottotarkastukset...4 H032 Varmennustarkastukset...4 H04 VASTAANOTTO...4 H041 Tilaajan suorittamat tarkastukset...4 H042 Tarkastusmittaukset ja koestukset...5 H043 Toimintakokeet...5 H044 Käytönopastus...5 H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESA...6 H051 Sopimuspiirustukset...6 H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta...6 H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset...6 H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen...7 H056 Luovutuspiirustukset...7 H057 Piirustuskustannukset...8 H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET...8 H061 Tarvikkeet...8 H063 Työn suorittaminen...8 H064 Metallipintojen pintakäsittely...8 H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet...8 H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset...8 H0653 Johto- ja johdintunnukset...9

3 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 2 H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset...9 H066 Johdot ja niiden varusteet...9 H1 ASENNUSREITIT...10 H100 Yleistiedot...10 H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT...10 H kv pääjakelujärjestelmät...10 Ei sisälly tähän urakkaan...10 H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät...10 H2021 0,4 kv- liittymisjohdot...12 Liittymisjohto asennetaan energialaitoksen muuntamolta pääkeskuksiin (tievalaistuskeskukseen). Liittymisjohdot ovat AXMK 4x70S...12 H2022 Muuntajien ja pääkeskusten väliset yhteydet...12 H2023 Pääkeskukset...12 H5 VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET...13 H501 Yleisvalaistusjärjestelmät...13 H5011 Valaisimet...13 H5012 Valonlähteet...13 H5013 Kaapelointi ja johdotukset...13 H5014 Valaisinpylväät ja jalustat...13

4 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 KOTKAN KAUPUNKI, KUNTATEKNIIKKA RUONALANRANTA, TIEVALAISTUS A A0 KIINTEISTÖHALLINTO Yleistiedot kohteesta Rakennushankkeena on Hattulan kunnan Kotirinteen kaava-alueeen tievalaistus. A1 A11 Hallinto ja ohjaus Käyttö- ja ylläpito-organisaatio Käyttäjänä toimii / B B1 RAKENNUTTAMINEN Rakennuttajan hallinto, tilaaja Tilaajana on. Tilaajan edustajina urakkaa koskevissa hallintoja sopimusasioissa toimii tekninen johtaja Janne Teeriaho. Osoite Parolantie Parola Puhelin (03) Faksi Sähköposti B11 Rakennuttaminen ja valvonta Rakennuttajan edustajana ja yhteyshenkilönä toimii Kai Nieminen puh Osoite Vattenfall Verkko Oy Vankanlähde HÄMEENLINNA Puhelin Sähköposti xx

5 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 2 B2 Suunnittelu Finnish Consulting Group Oy Osoite Osmontie 34, PL Helsinki Puhelin Yhteyshenkilö: Sähköposti: Jari Elo B24 Sähkösuunnittelu Osoite: Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL HELSINKI Puhelin: Faksi: Suunnittelupäällikkö: Herkko Nieminen, Yhteyshenkilö Kari Tapanainen, B3 B32 Liitynnät ulkopuolisiin verkkoihin Sähkön jakeluverkkoyhtiö Nimi: Vattenfall Verkko Oy Osoite: Vankanlähde HÄMEENLINNA Puhelin: B6 Liittymismaksut B61 Sähköliittymä Tievalaistuskeskus liitetään sähkölaitoksen muuntamon pääkeskukseen. Liittymismaksun maksaa ja hankkii rakennuttaja.

6 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 3 H H0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMIEN TIEDOT KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Noudatettavat yleiset asiakirjat: standardi SFS 6000 SFS-sähköpiirustusstandardit voimassa olevat ST- kortit Turvatekniikan keskuksen voimassa olevat julkaisut paikallisen sähkö- ja telelaitoksen erityisohjeet Kaivantotyöt Yleinen työseostus 1999 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys 97 Sähkötöiden hankekohtaiset asiakirjat: sähköselostus luettelon mukaiset piirustukset työn valmistumiseksi tarvittavat eri urakoitsijoiden, laitetoimittajien ja valmistajien toimittamat piirustukset ja ohjeet. Hankekohtaiset asiakirjat on esitetty piirustusluettelossa. H01 URAKOIDEN LAAJUUS Urakka käsittää tievalaistukseen liittyvien sähköteknisten järjestelmien hankinnat ja asennukset urakka-asiakirjojen mukaisesti kaikkine kiinnitys- ja asennusmateriaaleineen käyttövalmiiseen toimintakuntoon viritettyinä, koekäytettyinä ja käyttöönotettuina. H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta Urakka sisältää kaikkien sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitettyjen sähkölaitteiden, -johtojen ja -järjestelmien hankinnan ja asennuksen täyteen käyttökuntoon, ellei toisin ole määritetty. Asennuksiin liittyvät tarkastusmaksut sisältyvät myös urakkaan. Urakoitsijat nimeävät päätösvaltaiset edustajat, joiden on osallistuttava työtä koskeviin neuvotteluihin ja työmaakokouksiin urakkasopimuksessa aikoinaan sovittavalla tavalla. H014 Rakennusaikainen käyttö Urakoitsijoiden on tehtävä käyttöön otettaville asennuksille käyttöönottotarkastus ja -tarkastuspöytäkirja.

7 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 4 H02 ASIAKIRJOJEN PÄTEVYYSJÄRJESTYS Sähkösuunnitelma-asiakirjojen pätevyysjärjestys: sähköselostus kaaviot, luettelot ja taulukot tasopiirustukset muiden suunnittelualojen asiakirjoissa esiintyvät tiedot Mikäli hankintaraja, asennustapa tai mitoitusarvot eivät käy selville asiakirjoista tai ovat ristiriitaisia, ovat urakoitsijat velvollisia ilmoittamaan tilaajalle niitä havaittuaan. H03 H031 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET Käyttöönottotarkastukset Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee sähkölaitteistolle suorittaa sähköturvallisuuslain mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksista tulee laatia tarkastuspöytäkirjat. Tarkastuspöytäkirjat tulee luovuttaa tilaajalle ennen vastaanottotarkastusta. H032 Varmennustarkastukset Urakoitsijoiden on tarkastutettava sähkölaitteistot kokonaisuudessaan urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. Varmennustarkastuksista aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkaan. H04 VASTAANOTTO Tievalaistukset otetaan käyttöön erikseen sovittavan koekäyttöohjelman mukaan. Kaikista tarkastuksista ja testauksista on ilmoitettava ajoissa rakennuttajalle, jotta hän voi toimittaa edustajansa testaustilaisuuteen. H041 Tilaajan suorittamat tarkastukset Laite- ja asennustapatarkastus Tilaaja määrää henkilön/henkilöt, jotka hoitavat urakoitsijan suorituksen sopimuksenmukaisuutta koskevan valvonnan. Projektia varten yksilöllisesti valmistettaville laitteille, kuten sähkökeskuksille on suoritettava tehdastestaus ennen työmaalle toimitusta. Tehdastestauksessa tarkastetaan tehtyjen kytkentöjen oikeellisuus ja laitteen yksittäisten laitteiden toiminta. Rakennuttajan edustajalle varataan mahdollisuus osallistua testaukseen.

8 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 5 H042 Tarkastusmittaukset ja koestukset Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen jännitteen kytkemistä: suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N-PE (TN-S-järjestelmässä) Mittaukset ja tarkistukset tulee suorittaa sähköturvallisuuslain vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijan tulee lisäksi suorittaa seuraavat mittaukset ja koestukset, kun laitos on kytketty jännitteiseksi: suojareleiden säädöt ja koestukset pää- ja vaihejännitteiden mittaus keskuksissa keskusten kuormitusvirtojen mittaukset kuormitustilanteessa vaihekohtaisesti ennen 1. vuoden takuutarkastusta ohjauspiirien toiminnan kokeilu valvonta- ja hälytyspisteiden kokeilu vaihejärjestyksen mittaus vikavirtasuojakytkimien laukaisumittaukset Em. mittauksista urakoitsija laatii pöytäkirjat/laukaisutaulukot, joista tulee ilmetä asetteluarvot sekä suojareleiden laukaisuaika. Pöytäkirjat tulee toimittaa tilaajalle ennen koekäyttöä. H043 Toimintakokeet Kaikille sähköteknisille laitteille suoritetaan toimintakoe. Tällöin edellytetään, että järjestelmät, keskukset ja laiteet on asennettu oikein lopullisille paikoilleen ja kytketty sekä laitteet saavat sähkönsä lopullisia johdotuksia pitkin ja ohjaukset on kytketty. Kokeissa varmistetaan hälytys-, ohjaus- ja mittauspiirien toiminta. Koekäyttö: Koekäyttö tarkoittaa tarkastusta, jossa tutkitaan laitteiden ja järjestelmien kokonaistoimintaa eri käyttöolosuhteissa. Koekäytössä testataan: valaistus Koekäytön aikana pidetään koekäyttöpäiväkirjaa, johon merkitään ohjausmuutokset, käyttöhäiriöt ja suoritetut korjaukset. Koekäyttö lasketaan loppuun suoritetuksi, kun myös korjatut laitteet ovat yhtäjaksoisesti toimineet koekäyttöjakson ajan tai korjauksista on sovittu muuten. H044 Käytönopastus Ao. järjestelmän tai laitteen toimittajan tulee opastaa käyttäjää koulutustilaisuuksien muodossa tai eri järjestelmien koekäytön yhteydessä näiden käyttöön ja hoitoon. Koulutuksesta vastaa se urakoitsija, jonka toimituksessa ao. laite/järjestelmä on.

9 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 6 H05 H051 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESA Sopimuspiirustukset Sähkösuunnitelman asiakirjat ovat: sähköselostus luettelon mukaiset piirustukset Sähkösuunnittelija ei tee muita piirustuksia. Mikäli suunnitelma-asiakirjoissa havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan velvollisuus pyytää lisäselvityksiä. Kaikki suunnittelumateriaali on laadittu ATK:lla seuraavasti: piirustukset AutoCAD 2011-ohjelmistoilla (Windows XP Professional, versio 2002) tekstit MS Word 2003 tekstinkäsittelyohjelmalla taulukot MS Word 2003 ja MS Excel 2003 ohjelmilla Toimitettavien asiakirjojen tulee olla näiden kanssa yhteensopivia. H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta Urakoitsijat laativat toteutus- ja luovutuspiirustukset. H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset Urakoitsija täydentää sopimuspiirustukset, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: Merkitsee asemapiirrokseen kiinteistä rakenteista mitoitetut maakaapeleiden asennusreitit kaapelimerkinnöin. Täydentää suunnitelmapiirustukset ryhmityspiirustuksiksi ryhmänumeroin keskustunnuksineen sekä asennustapa- ja johtomerkinnöin. Laatii piiri- ja johdotuskaaviot lähtökohtaisina. Täydentää keskusten pääkaaviot ryhmänumeroilla ja ryhmän vaikutusalueella. Laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset ja yksilöidyt kojeluettelot. Tarkistaa keskuslähtöihin liittyvien laitteiden: lukumäärät sähkötehon käyttöjännitteen (vaiheluku) nimellisvirran Toimittaa hankintaansa sisältyvien laitteiden kytkentäpiirustukset sekä käyttö- ja asennusohjeet Täydentää kaapeliluettelot. Lisää asemapiirustukseen asennuksia vastaavat potentiaalintasaukset ja lisämaadoitukset sekä merkitsee piirustuksiin potentiaalintasaukset tunnuksin. Lisää nousujohtokaavioon uudet keskukset nousujohdoin sekä nousujohtojen syöttöpään suojaukset. Laatii sähkölaitteiden ja kaapeleiden kilpiluettelot.

10 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 7 Korjaa valaisintaulukon hankintoja vastaavaksi. Toimittaa mahdolliset takuutodistukset. H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen Urakoitsija toimittaa yhden (1) sarjan piirustuksia A4-kokoon taitettuna tarkastettavaksi tilaajalle tai hänen valtuuttamalleen, hyvissä ajoin ennen työsuoritukseen tai tuotteen valmistukseen ryhtymistä Urakoitsijan tulee tarkastuttaa kustannuksellaan kaikki hankintoihinsa liittyvät toteutuspiirustukset eri viranomaisilla ja ulkopuolisten verkkojen haltijoilla ao. viranomaisen/verkon haltijan laatimien erillisohjeiden mukaan. Toteutuspiirustusten tarkastamisesta sekä viranomaisten/ulkopuolisten verkkojen haltijoiden vaatimista piirustusmuutoksista aiheutuvat kulut sisältyvät urakkaan. H056 Luovutuspiirustukset Kaikki luovutuspiirustukset laaditaan vastaavasti kuin kohdassa toteutuspiirustukset on selostettu. Urakoitsijat leimaavat ja allekirjoittavat tarkepiirustukset ja kopioivat niistä yhden sarjan tilaajalle laitoksella säilytettäväksi ennen kuin tarkepiirustukset luovutetaan luovutuspiirustusten laatimista varten. Urakoitsija lähettää luovutuspiirustukset yhtenä sarjana A4-kokoon taitettuna tilaajan tarkastettavaksi. Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna urakoitsijalle luovutuspiirustusten viimeistelyä varten. Urakoitsija toimittaa hyväksyttyjä luovutuspiirustuksia tilaajalle seuraavasti: Luovutuspiirustustiedostot Ellei muissa asiakirjoissa ole toisin esitetty, luovutetaan suunnitelmat seuraavassa muodossa tilaajalle: 1 kpl sähköisessä muodossa CD-levyllä (tiedostoformaatit on esitetty kohdassa H051) dwg-, doc, xls- tiedostoina ja lisäksi kaikki pdf-tiedostoina. Paperikopiot A4- kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina, muovikantisissa rengaskansioissa: 2 sarjaa tilaajalle 1 sarja käyttäjälle (kohteeseen) jakeluverkkoyhtiölle ja viranomaisille ao. laitosten vaatimusten mukaan käyttöpiirustukset jokaiseen sähkökeskustilaan Käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjojen yhteydessä 2 sarjaa järjestelmätai laitekohtaisia käyttö- ja huolto-ohjeita suomenkielisinä. Käyttö- ja huoltoohjeet on toimitettava kaikista toimitettavista järjestelmistä.

11 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 8 H057 Piirustuskustannukset Kaikkien urakoitsijan laatimien ja urakkaan sisältyvien toteutus- ja luovutuspiirustusten ja asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan. H06 H061 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET Tarvikkeet Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE- merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. H063 Työn suorittaminen Asennukset on tehtävä ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Milloin työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä erikoisliikkeitä ja ammattityövoimaa. Työ tulee suorittaa asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen. Urakoitsijoiden tulee tarkistaa työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. H064 Metallipintojen pintakäsittely Kaikkien työmaalle toimitettavien metalliosien on oltava hyväksytyllä tavalla korroosiosuojattuja tai korroosionkestävää metallia ST mukaisesti. Korroosionsuojauksessa noudatetaan SFS-standardeja ja suojauksen tulee olla riittävä kyseisiin asennusolosuhteisiin. Mikäli laitteiden pintakäsittely vaurioituu kuljetuksessa, asennuksessa tai asennuspaikalla, korjaa urakoitsija sen alkuperäistä vastaavaksi. H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet Asennusten jälkeen urakoitsijat merkitsevät toimittamansa keskukset, kotelot, laitteet, instrumentit ja kaapelit ST51.25 ohjekortin mukaisilla tunnuskilvillä, joista selviää laitteen tunnus ja selväkielinen nimitys. H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset Kaikki merkintäkilvet ovat valkoisia kerrosmuoviin takaa kaiverrettuja ja ruuvikiinnitteisiä ellei toisin mainita. Kojeistot varustetaan kenttätunnuksin, pääkytkin-, erotin- ja maadoituskilvin sekä käyttökojeiden kilvillä. Kytkimien ja erottimien toiminta-asennot merkitään selkeästi. Muuten pätee se mitä alla on keskuksien kilvistä yleisesti määritelty. Keskukset ja sähköteknisten tietojärjestelmien keskuslaitteet varustetaan kaavioiden mukaisilla tunnuskilvillä.

12 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 9 Keskukset varustetaan pääkytkin- ja maadoituskilvillä sekä käyttökojeiden (ohjauskytkimet, kytkinvarokkeet, ohjauskojeet, merkkilamput) kilvillä. Varokkeet ja johdonsuojakatkaisijat varustetaan kilpitaskuun sijoitetulla konekirjoitustekstillä, josta käy ilmi lähtönumero, laitteen tai kojeen nimi sekä tunnus. Kytkimet on varustettava asentomerkinnöin esim. K-0-A. Pääkytkimen kilven on oltava selkeästi muita suurempi. Keskusten sisäiset kojeet merkitään tarrateipillä kojeen viereen. Mikäli samassa kotelossa tai lohkossa on useampien lähtöjen kojeita, on ne eroteltava lähtönumeron mukaisilla merkinnöillä toisistaan. Kaikki riviliittimet numeroidaan käyttäen riviliitinvalmistajan merkintäliuskaa. H0653 Johto- ja johdintunnukset Pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot sekä ohjaus-, hälytys-, indikointi- ja sähköteknisten tietojärjestelmien johdot merkitään molemmista päistään ja haaroituksista käyttämällä pysyvästi kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tulee tehdä koneellisesti. H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset Laitteiden ja laitteistojen ohjauskytkimet, painikkeet, merkkilamput ja soittokellot varustetaan tunnusmerkinnöillä. Merkintävälineenä käytetään kaiverrettuja merkintäkilpiä. Valaisinpylväät varustetaan metallisella tai säänkestävällä numerolevyllä, johon merkitään omistaja, rakennusvuosi ja pylvään numero. Numerolevy kiinnitetään pylvääseen pysyvästi korroosion ja syöpymisen kestävillä ruuveilla. Numerolevyn malli on esitetty tiehallinnon ohjeissa Ty 11/21, TIEL H066 Johdot ja niiden varusteet Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- ja Al-kaapeleita. Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti ilman jatkoksia. Tievalaistusryhmien kaapelina käytetään AMCMK 3x35+16 maakaapelia, joka asennetaan samaan kaapelikaivantoon sähkölaitoksen kaapeleiden kanssa suojattuna suojakourulla ja merkkinauhalla. Yhden suojakourun alle asennetaan vain yksi maakaapeli. Maakaapelit suojataa teiden alituksissa Ø110 mm muoviputkella ja varalle asennetaan lisäksi yksi Ø110 mm muoviputki vetolangalla varustettuna. Törmäysturvalliseen pylvääseen maakaapelit asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan. Pylvään runkoon tai pylväässä olevaan kytkentäkalusteeseen ei saa suoraan kiinnittää maakaapelia, vaan virta tuodaan maakaapelista erillisillä johtimilla.

13 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 10 H1 H100 ASENNUSREITIT Yleistiedot Tievalaistuksen kaapeloinnit toteutetaan asemapiirustusten mukaisesti maakaapelointeina. H2 H201 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT 20 kv pääjakelujärjestelmät Ei sisälly tähän urakkaan H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät Yleiskuvaus Tievalaistuskeskuksille tulee uudet pääkeskuset ja sähköliittymät. Keskukset hankitaan pääkaavion mukaisena. Pääkaaviossa on annettu keskuksien yksityiskohtaiset rakennevaatimukset. Keskuksiin sijoitettavat ohjauskytkimet ja merkkilamput on esitetty pääkaaviossa. Pääkaaviossa on esitetty keskuksista lähtevät päävirtapiirin kaapelit sekä ohjaus- ja tilatietokaapelit. Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Laitteiden ja koteloiden, kuten esimerkiksi keskusten suojausluokitusten tulee olla IEC-julkaisun 529 mukaiset seuraavasti: Laitteiden on oltava helposti luokse päästävissä, ettei hoito- ja vaihtotoimenpiteiden yhteydessä jouduta tarpeettomasti irrottamaan muita laitteita tai niihin meneviä johtimia. Kaapeleille varataan riittävät asennustilat. Alumiinijohdot liitetään keskuksiin Al-johdoille tarkoitetuin liittimin. Virityspainikkeet, ohjauskytkimet sekä muut käyttötoimenpiteinä käsiteltävät laitteet asennetaan kanteen, jotta kansia tarvitse avata käyttötilanteissa (merkkilamput on voitava vaihtaa kantta avaamatta). Jos merkkilampun vaihtoon tarvitaan erityistyökalua, se kuuluu toimitukseen. Vikavirtakytkimet on varustettava automaattisella itsetestaustoiminnolla (viikottainen) ilman syöttökatkosta. Kaikki merkkilamput ovat MONI-LED-lamppuja. LED-lamput on valittava nimellisjännitteiden mukaisesti. LED-lamput varustetaan etuvastuksella, suojadiodilla tai liitäntälaitteella niitä syöttävän virtalähteen mukaisesti. Merkkilamput on asennettava aina siten, että ne näkyvät keskusten kansia avaamatta. Kontaktoreina tulee käyttää laitteita joissa apukoskettimet ovat erillisesti lisättävissä.

14 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 11 Apureleinä 230 VAC- puolella käytetään samantyyppisiä laitteita, joissa apukoskettimet ovat erikseen lisättävissä ja heikkovirtapuolella pistokekantareleitä. Releiden toiminta-asennon on oltava nähtävissä kun suojakansi on auki. Ohjauskytkiminä käytetään ns. nokkakytkimiä, joiden nimellisvirta on vähintään 16 A (vipukytkimiä ei hyväksytä). Ohjaukset toteutetaan 230 VAC:n jännitteellä. Riviliittimille johdotetaan potentiaalivapaat kosketintiedot/lähtö ohjauskytkimen A-asennosta, käynnistä ja hälytyksistä riippumatta siitä, kytketäänkö ao. tietoa edelleen. Monisäikeiset johtimet tulee varustaa liitinholkeilla. Toiminta Sähköteknisen vikatapauksen sattuessa maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelmä aiheuttaa varolaitteiden välittömän toiminnan ja estää vaarallisen kosketusjännitteen syntymisen. Suunnittelu ja dokumentointi Urakoitsijoiden on hyväksytettävä keskuksiin liittyvien laitteiden piirikaaviot ja keskuksien kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen tilaajalla ennen niiden valmistuksen aloittamista. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään toteutusta vastaavasti: riviliitinnumerot kojetunnukset kojeliitinnumerot ulkoiset johdotukset johtojen tunnusmerkinnät Loppupiirustuksina toimitetaan: pääkaavio piirikaaviot johdotuskaaviot tai kytkentätaulukot kokoonpanokuvat kojeluettelot käyttö- ja huolto-ohjeet. Järjestelmän sisältö ja laajuus 400 VAC pääsähkönjakelua ei tule. Asentaminen Asennuksen valmistuttua merkitään johdot ja tarvikkeet kohdan 'H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet mukaisesti. Kilpien ja kirjainten koon ja tekstien osalta noudatetaan korttia ST Asennukset tehdään siten, että keskukset eivät joudu tarpeettomasti alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutukselle.

15 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 12 Järjestelmän N- ja PE- johtimen välinen eristystila tarkistetaan ja mitataan ennen käyttöönottotoimenpiteiden suorittamista. H2021 0,4 kv- liittymisjohdot Liittymisjohdot asennetaan energialaitoksen muuntamolta pääkeskuksiin (tievalaistuskeskukseen). Liittymisjohdot ovat AXMK 4x70S. H2022 Muuntajien ja pääkeskusten väliset yhteydet Muuntamolta pääkeskuksille asennetaan maahan kohdan H2021 mukaiset kaapelit muiden tievalaistus- ja aluekaapeleiden viereen sähkölaitoksen vaatimalla tavalla suojattuna. H2023 Pääkeskukset Tievalaistuksen kotelokeskuksiin järjestetään kaapeleille riittävät liitäntätilat. Pääkeskuksien varusteet on esitetty pääkeskuskaaviossa. Keskus on valmistettava standardin SFS-EN mukaan. Keskukset asennetaan katujakokaappeihin, joka asennetaan maahan kaivettavalla puukehikolla pääkaavion kuvan mukaisesti. Keskusta koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät keskuksen pääkaaviosta. H2026 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset Yleiskuvaus Urakoitsija merkitsee asentamiensa maadoituskaapelien paikat asemapiirustukseen. Asentaminen Tievalaistuskeskuksille asennetaan 2 x 25 m maadoituselektrodit (16 mm² kuparijohdinta). Maahan asennetaan maadoituselektrodit (25 m 16 mm² kuparijohdinta kaivantoon) asemapiirrokseen merkityiltä valaisinpylväiltä. Maadoituselektrodit asennetaan siten, että ne ovat hyvässä johtavassa yhteydessä sitä ympäröivään maahan. Tarvittaessa maa tiivistetään elektrodin ympärillä. Maadoituselektrodin jatkokset ja haaroitukset tehdään luotettavin puristus-, hitsaus- tai kovajuotosliitoksin tai muulla vastaavalla tavalla. Puristusliitoksissa käytetään aina kahta liitintä/liitos. Maadoituselektrodi liitetään valaisinpylväskalusteen PE-liittimeen H20261 Ukkossuojaus Ylijännitesuojaus toteutetaan tilanvarauksina keskuskaavion mukaisesti.

16 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 13 H5 H501 VALAISIMET, KOJEET JA LAITTEET Yleisvalaistusjärjestelmät Yleiskuvaus Alueelle hankitaan ja asennetaan valaisinpylväät valaisimineen asemapiirroksen mukaisesti. Pylväiden tarkempi sijoitus on tarkistettava työmaalla. Tievalaistusluokka on AL4b. Jalustojen pystytys kuuluu maansiirtourakkaan. Pylväiden pystytys kuuluu sähköurakkaan. Jalusta- ja valaisinpylväsmallit on esitetty valaisinluettelossa. Valaisinpylväät sijoitetaan pääsääntöisesti tonttien välisen rajan kohdalle n. 0,4 m katualueen rajasta, tällöin pylväs ei tule tonttiliittymien kohdalle. Ilveskaarteessa valaisinpylväät asennetaan 1,2 m päähän katualueen rajasta. Rietoontiellä, Pyynpolulla, Teerenkujalla, Metsonkujalla ja Riekonkaarteella valaisinpylväät asennetaan 2m päähän katualueen rajasta ojan toiselle puolelle. H5011 Valaisimet Valaisinmallit on esitetty valaisinluettelossa. Valaisimissa käytetään elektronisia liitäntälaitteita ja ne ovat kompensoituja. Jalusta-, pylväs, valaisin- ja lamppumallieja ei saa muuttaa ilman rakennuttajan lupaa. Hyväksymistä varten tarvittavan teknisen aineiston toimittaminen sisältyy urakkaan. H5012 Valonlähteet Lamppuina käytetään Philips Master CosmoWhite CPO-TW lamppuja. Valaisimet hankitaan lamppuineen. H5013 Kaapelointi ja johdotukset Valaisinpylväskalusteelta asennetaan kaapeli MMJ 3x2,5S ylös valaisimelle. Jalustojen pystytys kuuluu maansiirtourakkaan. Pylväiden pystytys kuuluu sähköurakkaan. Runkokaapelina käytetään AMCMK 3x35+16 maakaapelia. H5014 Valaisinpylväät ja jalustat Jalusta- ja valaisinpylväsmallit on esitetty valaisinluettelossa.

17 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 14 Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Herkko Nieminen Suunnittelupäällikkö Laatinut: Kari Tapanainen Sähkösuunnittelija, ins.

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI. Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O 4824 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI Sähkötyöt SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O KIILAKIVENTIE 1 90250 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. Fax. 08-322

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI

Kokemäen kaupunki SÄHKÖSELITYS. Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELITYS Käräjätien valaistussaneeraus 32800 KOKEMÄKI Sähköselityksen liitteenä: piirustusluettelo valaisinpylväsluettelo massaluettelo alitusputkiluettelo valaisinpylväskuvanto maakaapelioja urakkaohjelma

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky

Sähköinsinööritoimisto Ratex Ky A0 A00 A001 A01 Työkeskus Kipinä, Ylivieska KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Työkeskus Kipinä Osoite: Suopellontie 6 84100 Ylivieska Uudisrakennus HALLINTO

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä 26.06.2015 Projekti nro. 1510016966 Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET

Lisätiedot

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA

Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) Tekniset palvelut Jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmä 15.12.2011 HANKINTAOHJELMA Suomussalmen kunta Sivu 1 (41) JÄTEVEDENPUHDISTAMOIDEN AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ SUOMUSSALMEN KUNTA TEKNISET PALVELUT PL 40 89601 SUOMUSSALMI Suomussalmen kunta Sivu 2 (41) SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISET TIEDOT...

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN 23.2.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Kittilän kunta / tekninen osasto Valtatie 15 99100 Kittilä Hanke: Sirkan koulun laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 4 1.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

Vt13 Mustolan eritasoliittymä

Vt13 Mustolan eritasoliittymä Vt13 Mustolan eritasoliittymä VALAISTUSSUUNNITELMA TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R11-2-1 LiCon-AT Sisällysluettelo Projektin tiedot... 3 Toimivuusvaatimukset... 3 14100 Tievalaistus... 3 14100.1 Valaistuksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS

TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS 1 TYÖKESKUS KIPINÄ UUDISRAKENNUS U R A K K A R A J A L I I T E 30.01.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA LVI-URAKKA (PU ja IU) SÄHKÖURAKKA (SU) RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle

Tietoa sähköverkkoon liittymisestä. Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle 30.4.2014 Elenia Oy Tietoa sähköverkkoon liittymisestä Liittyjälle Sähkösuunnittelijalle Sähköurakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Sähköliittymän tehon mitoitus ja sähkösuunnittelu... 3 1.1 Sähkösuunnittelu

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot