Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi"

Transkriptio

1 7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 979b/,//b.26.(/$9$$5$/$ $723$67((7.$$3(/2,17, 5$.( ,7(/0$ 6,6b//<6-$3,,586786/8(77(/2 7\ NRKWDLVHWW\ VHOLW\V 0llUlOXHWWHORW 3LLUXVWXNVHW R12/1-1 R12/1-2 Järjestelmän laitteet ja tietoliikennekaapelointi Järjestelmän laitteet ja vahvavirtakaapelointi R12/2 Suunnitelmakartta 1, plv :2000 R12/3 Suunnitelmakartta 2, plv :2000 R12/4 Suunnitelmakartta 3, plv :2000 R12/5 Suunnitelmakartta 4, plv :2000 R12/6 Suunnitelmakartta 5, plv :2000 R12/7 Suunnitelmakartta 6, plv :2000 R12/11 Valokuitukaapelin haaroituskaappi Kokoonpanopiirustus R12/12 Valokuitukaapelin jatkokaappi Kokoonpanopiirustus Tyyppipiirustukset: Ty8/92 Kaapeli tierakenteessa Ty12/1 Liikenteenohjaus, piirustusmerkinnät Ty12/232 Liikennevalopylvään ja ohjauskaapin perustaminen, yleispiirustus Ty12/234 Ilmaisinsilmukan asentaminen Ty12/245 Liikennevalot, maadoituskaavio ,$7(.

2 7,(/$,726 88'(10$$17,(3,,5, 9$/7$7,(9b/,//b.26.(/$9$$5$/$ $723$67((7.$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(17<g6(/,7<6 </(,67b Valtatielle 4 välillä Koskela-Vaarala rakennetaan muuttuva opaste- ja kameravalvontajärjestelmä. Muuttuvia opasteita ohjataan induktiivisilmukoihin perustuvilta mittausasemilta saatavien liikennetietojen ja sääasemilta saatujen sää- ja kelitietojen perusteella. Liikennettä tullaan seuraamaan myös kääntyvillä valvontakameroilla. Järjestelmän valvomo ja keskus sijaitsevat Uudenmaan liikennekeskuksessa Pasilassa, jonne toteutetaan järjestelmästä valokaapeliyhteys. Järjestelmän tietoliikennekaapelointi kentällä toteutetaan kierretyillä parikaapeleilla (Vmohbu). Ensimmäinen urakkaosa sisältää järjestelmään liittyvät kaapeloinnit. Samassa yhteydessä alueelle toteutetaan uusi tievalaistus. Täydennys tienrakennustöiden yleiset laatuvaatimukset ja työselitykseen osiin tievalaistus ja liikennemerkkien sähkötyöt (TIEL /1993) sekä Liikennevalotyöt - TYLT 7340 (TIEL ). Työssä noudatetaan suunnitelmapiirustuksien ja yleisten työselitysten ohella seuraavaa:.$$3(/,7-$-2+'27 Suunnitelmakartoissa on esitetty kaapelireitit. Kaapelityypit on esitetty kaapelikaavioissa. Ennen kaapelien asennusta urakoitsijan tulee varmistaa tilaajalta laitteiden lopulliset sijoituspaikat. Kaikki kaapelit tulee asentaa mahdollisimman yhtenäisinä.

3 Kaikki samaan suojaputkeen tulevat kaapelit vedetään samanaikaisesti. Urakoitsijan tulee varmistaa että samoihin suojaputkiin tulevat mahdolliset tievalaistuskaapelit vedetään myös samanaikaisesti. Kaapelivetojen yhteydessä suojaputkiin vedetään ylimääräinen vetolanka mahdollisesti myöhemmin tapahtuvia kaapelivetoja varten. Vahvavirtakaapelit asennetaan eri putkeen kuin heikkovirtakaapelit. Ohjauskojeiden ja muuttuvien opasteiden kohdille kiepille jätettäviin kaapeleihin tulee jättää kytkentävaraa n. 10 m. Kiepille jäävien kaapeleiden päät tulpataan kutistemuovipäätteillä. Ohjauskojeiden kohdalla kaapelikiepit suojataan esimerkiksi 1200 mm kannellisella betonirenkaalla. Muuttuvilla opasteilla kaapelit upotetaan maahan kiepille. Kaapelikiepin upotuskohta merkitään maastoon esim. maalatulla puutolpalla. Niissä kohdissa, joissa muuttuvien merkkien tai kameroiden viereen on tulossa kytkentäpilari, vedetään jännitesyöttö ja tiedonsiirtokaapeli vasta siinä vaiheessa kun merkkejä ja kameroita asennetaan. Kyseiset kaapelit on esitetty kaapelikaavioissa. Tien alitusputkitukset kuitenkin toteutetaan syöttöpisteen ja merkin välille. Silmukkailmaisimille menevien yhdyskaapeleiden päät viedään silmukoita varten rakennettaviin kytkentäkaivoihin. Kytkentävaraa jätetään kaapeleihin n. 3 m. Kaikkien katkaistujen kaapelien päät tulee suojata vesitiiviisti kutistemuovipäätteiden avulla. Kaikkien hankkeessa asennettavien kaapelien päät merkitään sään ja auringon valon kestävästi. Merkintätapa tulee hyväksyttää tilaajalla. 9DKYDYLUWDNDDSHOLW Vahvavirtakaapeleina käytetään kaapelointikaaviossa esitettyjä kaapeleita. Moottoritien keskikaistalle tievalaistuskaapeleiden kanssa samoihin kaapelikaivantoihin ja putkituksiin asennetaan tieautomaatiojärjestelmiä varten yhtenäinen sähkönjakeluverkko. Kaapelina käytetään maakaapelia AMCMK 4x35/16S. Kaapeli vedetään kaapelointikaaviossa R12/1-2 esitetysti kytkentäpilareilta ja keskuksilta toisille. Kytkentäpilareilla kaapelit päätetään valmiiksi kytkentäliittimiin. Sähkönjakeluverkosta muodostetaan yhtenäinen koko moottoritien jaksolla. Kytkentäpilareilta kaapelit haaroitetaan esim. muuttuvien opasteiden, kameroiden sääasemien jne jännitesyöttöjä varten. Määräluettelossa on esitetty käytettäväksi muuttuvien opasteiden syöttökaapelina maakaapelia MCMK 2x2,5+2,5 tai pitkillä etäisyyksillä maakaapelia MCMK 2x6+6. Kytkentäpilareilla kaapeleihin jätetään noin 2 m löysää ja ne tulpataan kutistemuovijatkoksilla.

4 2KMDXVNDDSHOLW Ohjauskaapeleina käytetään tietoliikenteen kaapelointikaaviossa R12/1-1 esitettyjä kaapeleita. Kaapeli vedetään kaapelointikaaviossa esitetysti opasteille ja kytkentäpilareilta sekä keskuksilta toisille. 9DORNXLWXNDDSHOL Paikalliskeskuksien P1, P2, P3, P4 ja Tielaitoksen Vaaralan tukikohtaan sijoitettavan HPY:n verkkoon tulevan liityntäpisteen välille asennetaan 18 kuituinen 1-muotovalokaapeli. Liityntäpisteen tarkka sijainti määritellään myöhemmin. Liityntäpisteen ja moottoritien tievalaistuskeskuksen E välille asennetaan vastaavanlainen valokaapeli tulevia laajennustarpeita varten. Valokaapelit päätetään paikalliskojeilla valmiiksi valokuitupäätteille. Valokuitukaapeleiden toimituspituus on noin 2 km, joten paikalliskojeiden välillä tarvitaan valokaapelien jatkoksia. Kaapelijatkokset tehdään erillisessä kaapelijakokaapissa esim NC Cables Oy:n yleisjatkoksia XOK 10-sarjaa käyttäen. Jatkoksien paikat sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Valokuitukaapeleihin liittyvät aktiivilaitteet toteutetaan seuraavassa urakassa. 0LWWDXNVHW Ennen kaapeleiden käyttöönottoa niiden kunto tarkastetaan eristysvastus- ja silmukkavastusmittauksilla, joista laaditaan mittauspöytäkirja. 0DDGRLWXNVHW Järjestelmään liittyvät ohjauskojeet ja muuttuvat opasteet tulee maadoittaa siten, että niiden maadoitusvastus on alle 30Ω. Kaikkien maadoitusten maadoitusvastukset mitataan ja niistä laaditaan mittauspöytäkirja. Maadoituselektrodeina käytetään pääsääntöisesti 16 mm 2 Cu-köysiä, mitkä asennetaan uusiin kaapelikaivantoihin. Maadoitusköyden apuna käytetään tarvittaessa pystymaadoitussauvoja..$$3(/,.$,9$1127 Ennen kaivutöiden aloittamista tulee urakoitsijan pyytää eri laitoksilta kaapeleiden näyttö. Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti samoihin kaivantoihin rakennettavien tievalaistuskaapeleiden kanssa.

5 682-$387.(7-$.$$3(/,.$,927 Kaikki kaapelit asennetaan suojaputkiin. Heikko- ja vahvavirtakaapelit asennetaan eri putkiin. Teiden alituksissa ja silloissa käytetään hyväksi nykyisiä suojaputkia aina kun se on mahdollista. Moottoritien uusissa alituksissa suojaputket porataan tiepenkereen läpi. Putkena käytetään 140 mm teräsputkea Muutoin teiden alituksissa käytetään A-luokan suojaputkia (M110 -putken seinämävahvuus on > 5,3 mm). Muualla maakaapelit suojataan B-luokan suojaputkilla. Kaikki suojaputket varustetaan vetolangoilla. Varalle jäävät putket varustetaan myös suojatulpilla. Moottoritien keskikaistalle asennetaan tien pituussuuntaisesti koko osuudelle (kaivettavalle osuudelle) 3 kpl M110 suojaputkia tässä yhteydessä asennettavia ja mahdollisia myöhemmin asennettavia kaapeleita varten. Kaksi (2 kpl) putkista jätetään tyhjäksi (varalle). Kyseisten putkien määrät ja asennusdetaljit moottoritien paaluvälillä on esitetty valaistussuunnitelmassa. Sähkösyöttökaapelit asennetaan mahdollisuuksien mukaan valaistuskaapeleiden kanssa samoihin putkiin. Käytettävien nykyisten suojaputkien päät tulee kaivaa esiin sekä tarkastaa putkien käyttömahdollisuus ennen kaapelikaivantojen tekoa, jotta mahdolliset kaapelireittimuutokset voidaan vielä toteuttaa. Ilmaisinsilmukoiden kytkentäkaivot toteutetaan tyyppipiirustuksen Ty12/234 mukaan..(6.8.6(7.<7.(17b.$/867((7-$+$$52,786.27(/27 Tieautomaatiojärjestelmää syötetään tievalaistuskeskuksilta, joihin on varattu sähkölaitoksen kwh-mittauksella varustettu lähtö. 2KMDXVNRMHHW Ohjauskojeet ovat uusiin jakokaappeihin sijoitettavia laitteita, joiden kokoonpanot määritellään myöhemmissä rakennusvaiheissa. 3DLNDOOLVNHVNXNVHW

6 Suunnitelma-alueelle asennetaan tieautomaatiojärjestelmiä varten neljä valokuitukaapelin päätekaappia eli ns. paikalliskeskusta. Kaappi asennetaan ohjauskojeen viereen. Kaappi toimitetaan piirustuksen R12/11 mukaisessa laajuudessa. Urakkaan sisältyy valokuitukaapeleiden päättäminen ristikytkentäpäätteille esim. NK CABLES OY ORP-3310 ja väyläparikaapeleiden VMOHBU 10x2x0,8 päättäminen riviliittimille. 9DORNXLWXNDDSHOLQMDWNRNDDSSL9-. Valokuitukaapeli jatketaan tarvittaessa valokuitukaapelin jatkokaapissa (VJKkaapissa). Kaapissa on mahdollista tehdä myös parikaapelien jatkokset. Kaappien tarve ja sijainti määräytyvät valokaapelin toimituspituuden ja työtavan mukaan. Kaapien tarve ja sijainti sovitaan tilaajan kanssa erikseen. Määrissä on oletettu kaapelin maksimi vetopituudeksi noin 2 km. Valokuitukaapeleiden jatkot toteutetaan esim. NK CABLES OY:n yleisjatkoksella XOK10307 ja parikaapelit päätetään riviliittimille. Kaapin ohjeellinen kokoonpanopiirustus on esitetty piirustuksessa R12/12..\WNHQWlSLODULW 9DKYDYLUWDNDDSHOHLGHQN\WNHQWlSLODUL Kytkentäpilari muodostuu yhdestä pienestä haaroituskaapista esim. ENSTO OY E- KSE 6-44, mikä varustetaan vähintään neljän AMCMK 4x35/16-kaapelin haaroitusliittimillä ja din-kiskolla kaapin yläosaan vähintään 9:lle johdonsuoja-automaatille. Johdonsuoja-automaatit asennetaan seuraavassa urakkavaiheessa, kun laitetiedot ovat selvillä. Kaappiin vedetään tieautomaatiojärjestelmien sähkönjakeluverkon kaapelit AMCMK 4x35/16. Kaapelin vaiheet ja nolla päätetään em. haaroitusliittimille ja PEjohtimet kytketään kaapin maadoituselektrodiin. Merkeille, kameroille ja puomeille lähtevien kaapeleiden päät suojataan kutisemuovipäätteillä. +HLNNRYLUWDNDDSHOHLGHQN\WNHQWlSLODUL Kytkentäpilari muodostuu yhdestä pienestä haaroituskaapista esim. ENSTO OY E- KSE Kaappiin vedetään muuttuville opasteille ja kameroille menevät ohjauskaapelit kaapelikaavion R12/1-1 mukaan. Lisäksi kaappiin tuodaan järjestelmän runkokaapeli (kojeiden välinen), johon jätetään kaapelikieppi mahdollisia myöhemmin toteutettavia haaroituksia varten. Runkokaapelia ei katkaista, ellei siihen ole erityistä tarvetta. Kaapeleiden päät suojataan kutistemuovipäätteillä. -DNRUDVLDW

7 Silta-asennuksien yhteydessä tarvittavien jakorasioiden tulee olla rakenteeltaan silumiinisia. Jakorasioita tarvitaan siltojen kamera-asennuksissa vahvavirtakaapelita varten. 5LYLOLLWLQUDVLDW Silta-asennuksien yhteydessä tarvittavina riviliitinkoteloina käytetään esim. Arsa Oy:n kevytvalukoteloita. Holkkitiivisteet valitaan kaapeleiden koon mukaan. Numeroidut riviliittimet esim. Phoenix UK1.5 asennetaan DIN kiskoon. Riviliittimiä asennetaan johdintarpeiden lisäksi varalle 10 kpl/kotelo. 6,/72-(1.$$3(/,$6(118.6(7 Siltoihin pinta-asennuksena toteutettavat kaapelit asennetaan alumiinisiin JAPP-putkiin. Putket tulee kiinnittää ruostumattomilla ja kestävillä kiinnitystarvikkeilla. /23383,, (7 Urakoitsija päivittää suunnitelmat lopullisia asennuksia vastaaviksi. Piirustuksissa tulee esittää mistä ja millä kaapeleilla eri välit on vedetty. Riviliitinkoteloiden loppupiirustuksissa esitetään riviliitinnumerointi ja niille tulevat johdotukset parinumerointeineen. Espoossa Viatek Oy Projectus Team Oy Tielaitos Uudenmaan tiepiiri

Savon Kuitu rakentaa valokuituliittymän kiinteistöösi toimintakuntoon asennettuna! Valokuitu avaa oven tulevaisuuden palveluille!

Savon Kuitu rakentaa valokuituliittymän kiinteistöösi toimintakuntoon asennettuna! Valokuitu avaa oven tulevaisuuden palveluille! Savon Kuitu rakentaa valokuituliittymän kiinteistöösi toimintakuntoon asennettuna! Valokuitu avaa oven tulevaisuuden palveluille! Savon Kuituverkko Oy on maakunnallinen verkkoyhtiö, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle

Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ. Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Yleisohje SÄHKÖLIITTYMÄ Opas rakentajalle ja urakoitsijalle Sisällysluettelo 1. Uusi sähköliittymä... 3 1.1. Liittymissopimus ja -maksu... 3 1.2. Liittämiskohta... 3 1.3. Liittymän suurentaminen ja lisäliittymismaksu...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19

8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 112849 2 8.1. Pientalot... 18 8.2. Vapaa-ajan asunnot... 19 8.3. Kerrostalot ja suuret rivitalot... 19 8.4. Maatalous ja teollisuus... 19 1. Tarkoitus 2. Soveltamisala 3. Vastuut 4. Turvaluokitus 5. Lähtöarvot

Lisätiedot

KUITU KOTIIN tietopaketti

KUITU KOTIIN tietopaketti KUITU KOTIIN tietopaketti Suupohjan seutuverkko (SSV) tuo tilaajalle valokuidun kotiin asti ja ylläpitää kuituverkon toimivuutta. SSV ei toimita internetyhteyttä kuidun kautta. Yhteyden toimivuudesta vastaa

Lisätiedot

Pientalon liittäminen Concept.10:n. tietoliikenneverkkoon

Pientalon liittäminen Concept.10:n. tietoliikenneverkkoon 1 (8) V 1.0 Pientalon liittäminen Concept.10:n tietoliikenneverkkoon 2 (8) 1 Yleistä... 3 2 Liityntäverkon kaapeli... 3 3 Liityntäverkon kaapelin asentaminen... 4 4 Sisäverkko... 5 5 Liityntäkaapeleiden

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus

Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta - Valvontakohteiden suunnittelu ja toteutus Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 11/2005 Tiehallinto ja sisäasiainministeriön poliisiosasto Automaattinen nopeusvalvonta

Lisätiedot

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta

Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden. Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta Valokuituliittymän toteutus itse urakoiden Ohjeistus kuinka rakennat valokuituliittymän kiinteistöösi runkoverkosta 2 Sisällysluettelo Valokuituliittymän hankinta. Itse urakoiden vai avaimet käteen toimituksena?...

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Valokuituliittymä. itse urakoiden!

Valokuituliittymä. itse urakoiden! Valokuituliittymä itse urakoiden! Itseurakointi lyhyesti Ota yhteyttä Savon Kuidun myyntiin. Selvitämme yhdessä onko liittymän toteutus mahdollista itseurakoiden. Taajama-alueella tai tiheästi asutuilla

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

1 0. YLEISET VAATIMUKSET

1 0. YLEISET VAATIMUKSET 1 0. YLEISET VAATIMUKSET 0.1 TIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 0.11 Rakennuskohde ja sen sijainti Laatikkalan vedenottamo Hiukan K7 vedenottamo Hiukan K4 ja K5 vedenottamo Tenetin vedenottamo K1 ja K2 Vuokatin

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

Ohjeita rakentajalle

Ohjeita rakentajalle Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Ohjeita rakentajalle sähköverkkoon liittymisestä Sähköverkkoon liittymisessä on monia asioita, jotka rakentajan tulee hoitaa oman sähköurakoitsijansa ja

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009

Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Vaihtuvien opasteiden käyttö 30.12.2009 Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut) ISBN 978-952-221-287-0

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet

Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet Raportti L11/2003 Suomen Kaukolämpö ry 2003 ISSN 1238-9315 Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen suunnitteluja rakentamisohjeet SUOMEN KAUKOLÄMPÖ RY RAPORTTI

Lisätiedot

Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset

Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut liikenne- ja viheralueet Liikennevalojen ylläpitotyöt Laatuvaatimukset 25.10.2013 Liikennevalojen ylläpitotyöt 2 (7) Sisältö 1 MÄÄRITELMÄT 3 2 TEHTÄVÄSISÄLTÖ

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot

Enemmän energiaa vähemmällä

Enemmän energiaa vähemmällä Enemmän energiaa vähemmällä Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty pätee myös aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa. Kokemustemme mukaan joka neljäs järjestelmä toimii vain noin 20 % teholla. Tämän vuoksi

Lisätiedot

Kuituverkon rakentamismenetelmät

Kuituverkon rakentamismenetelmät Kuituverkon rakentamismenetelmät Julkaisuja 2/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää väestön

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot