Tulkkilantie KOKEMÄKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011"

Transkriptio

1 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

2 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 2 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 2 B RAKENNUTTAMINEN... 2 B24 Sähkösuunnittelu... 2 H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT... 3 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET... 3 H01 Urakan laajuus... 3 H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta... 3 H03 Säädösperusteiset tarkastukset... 3 H031 Käyttöönottotarkastukset ja asennustodistus... 3 H032 Varmennustarkastukset ja paloilmoittimen käyttöönottotarkastus Rakennuttajan suorittamat tarkastukset... 4 H044 Käytön opastus... 4 H05 Dokumentointi suunnittelu- ja toteutusvaiheessa... 4 H051 Sopimuspiirustukset... 5 H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta... 5 H055 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen... 5 H057 Luovutuspiirustukset... 5 H058 Luovutuspiirustustiedostot... 6 H059 Paperikopiot... 7 H057 Luovutuspiirustukset... 7 H058 Luovutuspiirustustiedostot... 8 H059 Paperikopiot... 8 H06 Kohdekohtaiset useita järjestelmiä koskevat asennusohjeet... 9 H061 Tarvikkeet... 9 H063 Työn suorittaminen... 9 H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset H0653 Johdot ja johdintunnukset H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset H066 Johdot ja niiden varusteet H07 Yleisiä sähköteknisiä tietoja H071 Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu H1 ASENNUSREITIT H100 Yleistiedot H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät H2024 Muut keskukset H2026 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT H503 Ulkovalaistusjärjestelmä AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

3 2 (17) KIINTEISTÖHALLINTO A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA A01 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Rakennustoimenpide: Paikkakunta: Kaupunginosa: Kortteli: Tontti: Postiosoite: Tulkkilanpuisto Keinonurmikenttä Aluevalaistus Kokemäki Tulkkilanti 2, KOKEMÄKI B RAKENNUTTAMINEN B24 Sähkösuunnittelu AIRIX Talotekniikka Oy Uudenmaankatu TURKU Puh.: Telefax: Yhteyshenkilöt: Arto Rekola Sähköposti: B25 Tele- ja turvajärjestelmien suunnittelu AIRIX Talotekniikka Oy Uudenmaankatu TURKU Puh Telefax Yhteyshenkilöt: Arto Rekola Sähköposti:

4 3 (17) H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Työkohteessa noudatetaan voimassa olevan SFS-käsikirjan 600 sisältämiä SFS 6000 standardeja. Työkohteessa noudatetaan sähkötietokortiston (ST -kortiston) suunnittelu- ja asennusohjeita mittauspöytäkirjamalleineen. Kaikki ratkaisut ja tuotevalinnat alistetaan viime kädessä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen hankintapäätöstä. H01 Urakan laajuus Urakka käsittää kohteen Tulkkilanpuiston keinonurmikentän valaistusasennukset. Kentän valaistuslaitteet -kaapeloinnit ja mastotyöt aputöineen ja hankintoineen sisältyvät urakkaan. Tässä sähköselostuksessa urakka tarkoittaa sähköurakkaa ja sähköurakoitsijasta käytetään lyhennettä urakoitsija. Urakoitsijan edellytetään tekevän työt ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsijaa ja erikoistyövoimaa. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden suorituksista kuin omistaan. Urakkasuorituksessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä ja sopimusasiakirjoja. H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta Urakkaan kuuluu kaikkien sähköselityksessä ja piirustuksissa mainittujen sähkölaitteiden, - johtojen, -kojeiden ja -järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, ellei urakkaa ole varsinaiset urakkarajat määrittävällä asiakirjalla erikseen rajoitettu. H03 Säädösperusteiset tarkastukset Urakkaan sisältyy säädösperusteisten tarkastusten kustannukset lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. Tarkastukset on tilattava ja suoritettava niin aikaisin, että mahdolliset korjaukset ja uusintatarkastukset ehditään suorittamaan ennen vastaanottotarkastusta. H031 Käyttöönottotarkastukset ja asennustodistus Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee suorittaa sähkölaitteistolle määräysten mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, jonka tarkastuksen suorittaja allekirjoituksellaan varmentaa.

5 4 (17) H032 Varmennustarkastukset ja paloilmoittimen käyttöönottotarkastus Sähkölaitteisto on tarkastettava kokonaisuudessaan urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsijan tulee luovuttaa allekirjoitetut tarkastuspöytäkirjat rakennuttajalle, sähkövalvojalle ja sähkösuunnittelijalle ennen vastaanottotarkastusta. Varmennustarkastuksista käyttöönottotarkastuksesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkahintaan. 041 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset Rakennusaikana rakennuttajan nimeämä valvoja valvoo ja ohjaa tarvittaessa urakoitsijan työsuoritusta. Urakoitsijan työnjohtajan ja valvojan on tarkastettava peittyvät työsuoritukset ennen niiden peittämistä. Rakennuttajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien tarvikkeiden laatu ja eri työvaiheiden oikea suoritustapa voidaan todeta. Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyväksyntä Urakoitsijan tulee hyväksyttää valvojalle kaikki kohteeseen hankittavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit sekä asennuspiirustukset riittävän ajoissa ennen laitteiden toimittamista tai asennusten aloittamista. Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja. Ennakkotarkastus pidetään, kun malliasennukset ovat valmistuneet esimerkiksi, kun ensimmäiset keskusasennukset on tehty, kaapeloitu ja kytketty. H044 Käytön opastus Urakoitsija esittää käytönopastustilaisuuksien ohjelman (kesto, sisältö ja esitysjärjestys) kirjallisena rakennuttajalle 2 viikkoa ennen käytönopastustilaisuuksia. Urakoitsija luovuttaa käyttö- ja huoltohenkilökunnalle viikkoa ennen ensimmäistä käytönopastustilaisuutta järjestelmä- ja laitekohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet tutustumista varten. H05 Dokumentointi suunnittelu- ja toteutusvaiheessa Piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet. Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. Kaikkien asennustöiden tekijän laatimien tai järjestelmiin sisältyvien piirustuksien ja asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan.

6 5 (17) H051 Sopimuspiirustukset Sähkötyöselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mikäli näissä havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan pyydettävä lisäselvityksiä. H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta Toteutuspiirustukset laatii urakoitsija. Luovutuspiirustukset laatii urakoitsija tarkepiirustusten perusteella. Työ- ja luovutuspiirustukset tulee laatia suunnittelussa käytetyillä sovellusohjelmilla ja versioilla, katso kohta H051. Toteutuspiirustusten laatija laatii jako- ja nousukeskuksien piiri- ja johdotuskaaviot lähtökohtaisina. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään riviliitinnumerot, kojetunnukset ja kojeliitinnumerot. Piirustukset laaditaan toteutusaikataulun mukaisesti osissa, työmaan tarpeiden mukaisesti. Piirustukset laaditaan mallipiirikaavioiden mukaisesti. Urakoitsija täydentää sopimuspiirustuksia seuraavasti, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: Toimittaa toteutuspiirustusten laatijalle keskuskohtaisen aikataulun missä on esitetty piirikaavioiden toimitusaika urakoitsijalle keskuksien valmistusta varten. Aikataulu on toimitettava 4 viikkoa ennen ensimmäisen keskuksen piirikaavioiden toimitusajankohtaa. Toimittaa keskusvalmistajalle piiri- ja johdotuskaaviot. Laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset ja yksilöidyt kojeluettelot. Laatii toimittamiensa keskusten etukuvat (kojeet piirretty oikeassa mittakaavassa). H055 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen Toteutuspiirustuksien laatija laatii toteutuspiirustuksista piirustusluettelon, joka tarkastutetaan ja hyväksytetään rakennuttajalla. Urakoitsija lähettää toteutuspiirustukset kahtena (2) sarjana A4-kokoon taitettuna rakennuttajan tarkastettavaksi. Toinen sarja palautetaan tarkastettuna urakoitsijalle. Piirustukset toimitetaan tarkastettavaksi niin, että rakennuttaja ehtii tarkastaa ne ennen asennustyön aloittamista. Piirustusten tarkastamiselle on varattava aikaa 2 viikkoa niiden perille tulosta. H057 Luovutuspiirustukset Luovutuspiirustuksien laatija siirtää työmaalla tehdyt muutokset yksiselitteisistä tarkepiirustuksista luovutuspiirustuksiin niiden piirustuksien osalta, jotka kuuluvat toteutuspiirustusten laatijan laatimaan suunnitelma-aineistoon.

7 6 (17) Tarkepiirustukset on toimitettava luovutuspiirustuksien laatijalle 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Luovutuspiirustuksina urakoitsija toimittaa kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Luovutuspiirustuksista laaditaan maksuerätaulukkoon maksuposti, joka on maksukelpoinen, kun hyväksytyt piirustukset on luovutettu rakennuttajalle. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan ja korjataan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä "LOPPUPIIRUSTUS" sekä varustetaan päiväyksellä. Luovutuspiirustusten laatijalle kuuluu luovutuspiirustussarjojen paperikopioiden kokoaminen ja toimittaminen rakennuttajalle. Urakoitsija luovuttaa käyttöpiirustukset rakennuttajalle viimeistään kuukauden kuluttua vastaanotosta Kaikki luovutuspiirustukset laaditaan vastaavasti kuin kohdassa toteutuspiirustukset on selostettu. Urakoitsija varustaa kaikki piirustukset yhdenmukaisella otsikoinnilla, piirustusnumeroinnilla ja päiväyksellä riippumatta siitä, kuka ko. piirustukset laatii. Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen toteutuspiirustusten lisäksi myös: sähköselostus mahdollisine lisälehtineen sähköselostuksen eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset alkuperäiset tarkastuspöytäkirjat alkuperäiset mittauspöytäkirjat järjestelmäkohtien vaatimusten mukaisesti Mittauspöytäkirjoissa on oltava rakennuttajan hyväksymismerkintä. H058 Luovutuspiirustustiedostot Urakoitsija luovuttaa tiedostot CD-/ DVD-levyllä rakennuttajalle. Luovutuspiirustusten tulee olla tehtynä samalla sovelluksella ja samalla tai uudemmalla ohjelmaversiolla kuin suunnitelmapiirustukset. Tiedostoina luovutetaan kaikki piirustukset sekä mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat (allekirjoitetut asiakirjat skannataan). Piirustusluettelossa tulee määritellä: piirustusten tiedostonimet ja tyypit (esim. dwg) sekä sen CD-/ DVD-levyn järjestysnumero, jonne ko. piirustus on talletettu Toimitettavat CD-/ DVD -levyt tulee tarkistaa virusten tarkistusohjelmalla ennen toimittamista rakennuttajalle. CD-/ DVD-levyn tarraan tulee merkitä: kohteen nimi

8 7 (17) levyn järjestysnumero tiedostojen viimeinen luontipäivä virusten tarkistusohjelman nimi ja versio tiedostojen tekijä. H059 Paperikopiot Mappisarjat Luovutuspiirustuksien laatija toimittaa A4-kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina muovikantisissa rengaskansioissa seuraavanlaisesti: - 2 sarjaa rakennuttajalle Käyttöpiirustukset Käyttöpiirustukset toimittaa paikoilleen tilaaja urakoitsija. Nousu- ja jakokeskustiloihin tai jakokeskuksen viereen seinälle urakoitsija hankkii lujan kaksilokeroisen kovamuovikotelon (A4), johon sijoitetaan kaikki ko. keskusta koskevat piirustukset ja käyttöohjeet sekä tasopiirustus, jossa on numeroilla osoitettu keskuksen lähtöihin liitetyt johdot. Piirustukset taitetaan A4-kokoon ja toimitetaan ilman seläkkeitä. A4- ja A3- kokoa olevat useampisivuiset piirustukset nidotaan yhteen. Nykyisten pää-, nousu-, ja ryhmäkeskuksien piirustuskoteloihin toimitetaan kaikki ko. keskusta koskevat päivitetyt pää- ja piirikaaviot sekä tasopiirustukset. Tämä vaatimus koskee niitä pää-, nousu-, ja ryhmäkeskuksia, joihin tai joiden jakelualueilla on tehty muutoksia tai lisäyksiä tämän urakan yhteydessä. H057 Luovutuspiirustukset Luovutuspiirustuksien laatija siirtää työmaalla tehdyt muutokset yksiselitteisistä tarkepiirustuksista luovutuspiirustuksiin niiden piirustuksien osalta, jotka kuuluvat toteutuspiirustusten laatijan laatimaan suunnitelma-aineistoon. Tarkepiirustukset on toimitettava luovutuspiirustuksien laatijalle 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Luovutuspiirustuksina urakoitsija toimittaa kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Luovutuspiirustuksista laaditaan maksuerätaulukkoon maksuposti, joka on maksukelpoinen, kun hyväksytyt piirustukset on luovutettu rakennuttajalle. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan ja korjataan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä "LOPPUPIIRUSTUS" sekä varustetaan päiväyksellä. Luovutuspiirustusten laatijalle kuuluu luovutuspiirustussarjojen paperikopioiden kokoaminen ja toimittaminen rakennuttajalle.

9 8 (17) Urakoitsija varustaa kaikki piirustukset yhdenmukaisella otsikoinnilla, piirustusnumeroinnilla ja päiväyksellä riippumatta siitä, kuka ko. piirustukset laatii. Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen toteutuspiirustusten lisäksi myös: sähköselostus mahdollisine lisälehtineen sähköselostuksen eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset alkuperäiset tarkastuspöytäkirjat alkuperäiset mittauspöytäkirjat järjestelmäkohtien vaatimusten mukaisesti urakkaan sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjäljennökset. Mittauspöytäkirjoissa on oltava rakennuttajan hyväksymismerkintä. H058 Luovutuspiirustustiedostot Urakoitsija luovuttaa tiedostot CD-/ DVD-levyllä rakennuttajalle. Luovutuspiirustusten tulee olla tehtynä samalla sovelluksella ja samalla tai uudemmalla ohjelmaversiolla kuin suunnitelmapiirustukset. Toimitettavat CD-/ DVD -levyt tulee tarkistaa virusten tarkistusohjelmalla ennen toimittamista rakennuttajalle. CD-/ DVD-levyn tarraan tulee merkitä: kohteen nimi levyn järjestysnumero tiedostojen viimeinen luontipäivä virusten tarkistusohjelman nimi ja versio tiedostojen tekijä. H059 Paperikopiot Mappisarjat Luovutuspiirustuksien laatija toimittaa A4-kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina muovikantisissa rengaskansioissa seuraavanlaisesti: - 2 sarjaa rakennuttajalle - pääkeskushuoneeseen 1-sarja koko rakennusta koskevista piirustuksista käyttöpiirustuksiksi. Käyttöpiirustukset Käyttöpiirustukset toimittaa paikoilleen urakoitsija. Nousu- ja jakokeskustiloihin tai jakokeskuksen viereen seinälle urakoitsija hankkii lujan kaksilokeroisen kovamuovikotelon (A4), johon sijoitetaan kaikki ko. keskusta koskevat piirustukset ja käyttöohjeet sekä tasopiirustus, jossa on numeroilla osoitettu keskuksen lähtöihin liitetyt johdot. Piirustukset taitetaan A4-kokoon ja toimitetaan ilman seläkkeitä. A4- ja A3- kokoa olevat useampisivuiset piirustukset nidotaan yhteen.

10 9 (17) H06 Kohdekohtaiset useita järjestelmiä koskevat asennusohjeet H061 Tarvikkeet Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. Käytettävien tarvikkeiden on oltava uusia, ellei piirustuksissa ole toisin merkitty. Jos käytettyjä tarvikkeita saadaan kiinnittää ja käyttää, on siitä määrätty asiakirjoissa tai piirustuksissa. Urakoitsijan on hyväksytettävä tarvikkeet ja laitteet tämän sähköselostuksen järjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaisesti rakennuttajalla. Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavalla. Tarvikkeiden toimitusajat sovitetaan rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta varastointia on vältettävä. Jos varastoitavat laitteet tai tarvikkeet asettavat varastolle jotakin erityisvaatimuksia esim. kosteuden, lämpötilan, ilmanpuhtauden tai tärinän suhteen, on urakoitsijan ilmoitettava tästä pääurakoitsijalle. Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on joko jäätävä peittoon tai ne on poistettava jälkiä jättämättä. Kaikki varalle jäävät koje- ja muut rasiat varustetaan umpinaisilla peite- /keskiölevyillä. Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset Kauppanimikkeellä määriteltyjä tarvikkeita ei saa vaihtaa vastaavaan tuotteeseen ilman rakennuttajan ja sähkösuunnittelijan suostumusta. H063 Työn suorittaminen Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Noudatetaan ST-käsikirjan 34 hyvä asennustapa sähkötöissä menettelyä. Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mukaisia.

11 10 (17) H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet Kohteessa tehtävissä merkinnöissä noudatetaan liitteenä olevan merkintäohjeen S0003 vaatimuksia. Urakoitsija esittää ennen töiden aloitusta ehdotuksen ohjeessa S0003 mainituista merkintätarvikkeista ja merkinnöistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Kilpien tekstit on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen niiden hankintaa. H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset Kilpien tekstit on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen niiden hankintaa. Kytkimet yms. merkitään kuten kortissa ST esitetty. Varokkeet merkitään selväkielisin tekstein. Kaikki keskukseen tulevat kojeet ja laitteet merkitään. Kilpimerkinnät tehdään 2-kerrosmuovilevyyn tai tarrakilvillä laitetunnusjärjestelmän mukaisesti. Kolmelle riville, 1-rivi tunnus, 2.-rivi laiteen nimi, 3.-rivi vaikutusalue. H0653 Johdot ja johdintunnukset Pääjohdot merkitään molemmista päistään ja haaroituksista käyttämällä luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tulee tehdä koneellisesti. Merkinnästä tulee ilmetä: ryhmätunnus (vahvavirtajohdot) järjestelmätunnus (sähköteknisten tietojärjestelmien johdot) kaapelin ryhmä- ja/tai numerotunnus kaapelityyppi poikkipintoineen. mistä mihin Merkitseminen suoritetaan kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää vetomerkintänä teippiä. H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset Kilpien tekstit on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen niiden hankintaa. H066 Johdot ja niiden varusteet Yleistä Valaistusryhmäjohtojen asennustapa on yleensä osoitettu tasopiirustuksissa piirrosmerkein. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, hänen on saatava siihen rakennuttajan lupa. Muiden johtoasennusten (mm. voimaryhmäjohtojen ohjausjohtojen ja heikkovirtateknisten johdotusten) suoritustapa noudattaa vastaavien tilojen valaistusryhmäjohtojen asennustapaa. Alakaton yläpuolella johdot tulee asentaa joko kaapelihyllylle tai putkeen.

12 11 (17) Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- ja Al-kaapeleita. Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti ilman jatkoksia. Maakaapelit Sähköurakoitsija valvoo ja vastaa siitä, että johtoreittien rakennustekniset työt, kuten kaapeliojan kaivu- ja täyttötyöt, suojaukset ja merkinnät, läpiviennit sekä halkaisijaltaan 100 mm ja sitä suurempien suojaputkien asentaminen suoritetaan asianmukaisesti. Maakaapelit asennetaan kaapeliojiin kivettömän hiekan päälle noin 0,7 metrin syvyyteen maan pinnasta ja suojataan kouruilla ja mekaanisesti vahvoilla muoviputkilla. Ajoneuvoilla liikennöitävien alueiden kohdilla kaapelit asennetaan putkeen. Kaapelien ja putkien yläpuolelle noin 0,2 0,3 metrin syvyydelle maan pinnasta asennetaan muovinen varoitusnauha. Ennen maakaapeleiden asennusta kaapeliojat tarkastetaan urakoitsijan ja valvojan yhteisesti sopimana aikana ja vastaava tarkastus tehdään kaapeleiden asennuksen jälkeen ennen kaapeleiden peittämistä kaapeli- ja suojausasennusten (kourut, putket) jälkeen. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, jonka urakoitsija ja valvoja allekirjoittavat tai merkintä tehdään työmaapäiväkirjaan. Kunkin suojakourun alle tai suojaputkeen asennetaan yleensä yksi maakaapeli. Samaan putkeen voidaan sijoittaa useita ulkovalaistus-, ohjaus- tms. johtoja, jos putki on riittävän väljä (sisähalkaisija 2 kaapelien yhteenlaskettu halkaisija). Kun maakaapelien suojuksina käytetään kouruja, ne sijoitetaan toisiinsa kiinni. Maakaapeliasennuksessa rinnakkaiset kaapeliputket sijoitetaan siten, että putkien välinen vapaa etäisyys on niiden halkaisijan suuruinen. Kaikki varaputkitukset on tarkoitettu varalle eikä niihin asenneta kaapelointia tässä urakassa. Kaikki putket varustetaan vetoköysin. Urakoitsija merkitsee kaapelikarttaan kaapelireitin etäisyyden tunnistettavista maaston kiintopisteistä ennen kaapeliojan peittämistä. H07 Yleisiä sähköteknisiä tietoja H071 Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu Jokainen sähkötyöselityksessä esitetty järjestelmä jaotellaan vielä alanumeroilla seuraavasti: 1. Yleiskuvaus Kohtaan sisältyy järjestelmän ja toiminnan yleiskuvaus ja sen laitteiden yleistasoinen sijoitus. Tarvittaessa kohdassa annetaan lisäperusteet suunnittelijan laite- ja menetelmävalinnoille. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut

13 12 (17) Kohdassa määritellään ao. järjestelmän toteutuksessa noudatettavat määräykset, standardit, suositukset jne. Lisäksi kohdassa määritellään tekniset ominaisuudet. Tarvittaessa annetaan lisäperusteet ja sitovuusmäärittelyt suunnittelijan laite- ja menetelmävalinnoille. 3. Toiminta Kohdassa määritellään järjestelmän toimintaperiaate. 4. Suunnittelu ja dokumentointi Kohdassa määritellään ao. järjestelmän erityiset suunnitteluvaatimukset ja tehtävät, joita ei ole esitetty kohdassa Suunnittelu. Kohtaan sijoitetaan myös sellaiset toteutus- ja luovutuspiirustuksiin ja -asiakirjoihin liittyvät vaatimukset, joita ei ole esitetty kohdassa H05 Dokumentointi suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kohdassa määritellään järjestelmän sisältö (hankintarajaukset ja laajuus). Normaalitilanteessa järjestelmä hankitaan valmiiksi täyteen käyttökuntoon asennettuna. 6. Asentaminen Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat sanalliset asennusyksityiskohdat ja esitetään ko. järjestelmää koskevat tekniset vaatimukset. 7. Laadunvarmistus Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen hankintaa ja asennusta, kuten hyväksyttämismenettelyt sekä sähköteknisiä asioita koskevat luovuttamis- ja vastaanottomenettelyvaatimukset, joita ei ole esitetty kohdassa H04 Vastaanotto. Useita suunnittelualoja koskevat vaatimukset esitetään urakkarajaliitteessä. 8. Erityispiirteitä Kohdassa esitetään ao. järjestelmän kohdetta varten erityisesti suunnitellut laitteet ja toteutusratkaisut, joita ei voi toteuttaa tehdasvalmisteisilla vakio-osilla tai laitteilla. 9. Purkutyöt Kohdassa esitetään järjestelmään liittyvät nykyisten asennusten purkutyöt. H1 ASENNUSREITIT H100 Yleistiedot Tehdasvalmisteiset johtotiet asennetaan samaan sarjaan kuuluvista, valmiiksi pintakäsitellyistä osista. Asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon tämän selostuksen järjestelmäkohtaisissa osissa esitetyt erityisvaatimukset.

14 13 (17) Urakoitsija tekee tarvitsemansa kiinnitykset kaapelihyllyjä, -tikkaita ja valaisinripustuskiskoja varten. Urakoitsija saa lisätä johtotierakenteita suunnitelmasta poiketen tarpeelliseksi katsomiinsa kohtiin, mikäli ne eivät aiheuta lisäkustannuksia. Lisäysten asennustapa ja sijainti-paikka on sovittava rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Paloalueen rajalla johtotiet katkaistaan seinäpintaan. Kaapelihyllyt tulee tukea ennen paloläpivientiä. Keskukset, kaapelihyllyt, kourut ja valaisimet kiinnitetään kiila- tai vastaavilla pulteilla. H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät 1. Yleiskuvaus Mastolle 1 asennetaan keinonurmikentän valaistuksen ryhmäkeskus RK100, josta kaapeloinnit muihin mastoihin. Keskusta syötetään alueen pääkeskuksesta. Alueen pääkeskus sekä RK100:n nousujohto eivät kuulu tähän urakkaan. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Keskukset toimitetaan tehdasvalmisteisina, standardin SFS mukaisesti tyyppitestattuina, korroosiosuojattuina, pintakäsiteltyinä ja kaikilta näkyviltä sivuiltaan maalattuina. Keskuksien pintamaalaus tehdään polttomaalattuna pulverimaalauksena tai vastaavana. Keskuksen rakenne Kojeistojen rakenteen on mahdollistettava kaikkien asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteiden tekeminen edestä ja ylhäältäpäin. Keskusten rakenteessa on otettava huomioon työturvallisuusnäkökohdat. Keskuskoteloiden (ei koske kiskokoteloita) on oltava kotelointiluokkaa IP 20 kannet avattuina (käyttöeristetyt johtimet saavat kuitenkin olla kosketeltavissa) ja kotelot tulee varustaa putoamissuojalevyin. Mittaukset on voitava suorittaa turvallisesti keskuksen ollessa jännitteinen. Jakokeskusten sisäisen johdotuksen virtakestoisuus mitoitetaan kuormitettavuuden kannalta lähdön varokealustan (ei sulakkeen) mukaan ja huomioiden oikosulkukestoisuuden vaatimukset. Keskuksien nolla- ja suojakiskojen tulee olla poikkipinnoiltaan samoja vaihekiskojen kanssa. Keskusten on oltava rakenteeltaan selkeitä.

15 14 (17) Keskusten on oltava myös takaa kosketussuojattuja. Takaa avoimet keskukset tulee varustaa taustalevyllä. Keskukset tulee asentaa tiloihin siten, että vähintään toiselle sivulle jää laajennusvaraa. Kaikkiin jakokeskuksiin varataan tyhjää DIN-kiskolla varustettua kotelotilaa vähintään 300mmx400mm verran. Riviliittimet ja sisäinen johdotus Keskuksien päävirtapiirit sekä ohjaus- ja hälytysjohtojen liitäntä suoritetaan riviliittimiä käyttäen. Ohjaus- ja hälytysjohtojen riviliittimiä asennetaan 20 % varaliittimiksi. Keskuksien sisäinen johdotus ja lähtöjen johdotus on niputettava siten, että johtojen summavirtamittaus (L1, L2, L3, ja N) voidaan suorittaa pihtiampeerimittarilla varokekoteloja lähtökohtaisesti. Sähkötekniset vaatimukset Jakokeskusten on oltava testatusti oikosulkukestoisia standardin SFS-EN mukaan seuraavin tarkennuksin. Vaatimus koskee sekä keskuksen syöttöyksikköä että keskuksen rakennetta, joista kilpiarvot määräytyvät heikomman mukaan. Keskuksessa käytettävät kojeet on valittava oikosulkukestoisuudeltaan vastaamaan keskukselta vaadittua oikosulkukestoisuutta. Mikäli toimittaja haluaa käyttää komponentteja, joilla oikosulkukestoisuusvaatimus ei täyty, on toimittajan lisättävä selektiiviset etusulakkeet tms. suojaamaan em. komponentteja. Nousukeskuksen vaatimukset on määritelty pääkaaviossa. Mikäli vaatimuksia ei ole ilmoitettu pääkaavioissa, on kestoisuus mitoitettava kahden syöttävän muuntajan rinnankäyttötilanteen mukaan). Johdonsuoja-automaattien katkaisukyvyn on oltava kuitenkin vähintään 6 ka (cos elinikä vähintään kytkentää nimelliskuormalla. Lisäsuojauksena käytettävät vikavirtakytkimet A-tyyppiä (SFS-EN ). 4. Suunnittelu/Dokumentointi Tarpeelliset hyväksyntään, valmistukseen, asennuksiin, käyttöön ja huoltoon sekä loppupiirustusten laadintaan liittyvät asiakirjat sisältyvät hankintaan. Hyväksyttäminen tilaajalla tai sähkötöiden valvojalla on hoidettava ennen komponenttitilauksia ja valmistuksen aloittamista. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kaikki piirustuksissa esitetyt jakelujärjestelmät hankitaan ja asennetaan viimeisteltyyn käyttökuntoon. 7. Laadunvarmistus Keskusten kokoonpanopiirustuksia laadittaessa tulee tarkistaa, että kuljetusreitit ja asennustilat ovat riittävät. Pääkaaviossa annetut enimmäismitat ovat ehdottomia.

16 15 (17) Keskusten kokoonpanopiirustukset (mittakaava 1:5 tai 1:10) riviliitinnumeroilla varustetut piirikaaviot on hyväksytettävä tilaajalla ennen keskusten valmistuksen aloittamista. Asennusten valmistuttua käy urakoitsija läpi asennukset keskuskohtaisesti tarkastuslistoja noudattaen. H2024 Muut keskukset 1. Yleiskuvaus Johtojen ylimääräiset johtimet päätetään riviliittimille. Urakoitsija puhdistaa keskuksen sinne johtojen liittämisen jälkeen mahdollisesti joutuneista eriste- ja johdinjätteistä sekä rakennuspölystä. Jakokeskukset suojataan niin, etteivät ne joudu alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutuksille. Urakoitsijan on hyväksytettävä keskukset rakennuttajalla ennen niiden valmistuksen aloittamista. Ennen keskuksien valmistamisen aloittamista urakoitsija varmistaa keskuksille piirustuksissa varatun tilan ja kuljetusreittien riittävyyden. Keskukset on kytkettävä niin, että vinokuormitus muodostuu mahdollisimman vähäiseksi. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Keskuksien teknisiä tietoja on esitetty myös pääkaavioissa. Keskusten on oltava myös takaa kosketussuojattuja. Takaa avoimet keskukset tulee varustaa taustalevyllä. Keskukset tulee asentaa tiloihin siten, että vähintään toiselle sivulle jää laajennusvaraa. Keskuksissa, joita ei rakenneta yksikkölähtöperiaatteella, on saman kentän kojeiden sijoittamisessa edettävä alhaalta ylöspäin seuraavassa kojejärjestyksessä: varokekenttä, kontaktori- ja relekenttä sekä riviliitinkenttä. Kullekin mastolle asennetaan oma koteloitu jakokeskus. Keskukset sijoitetaan omaan lukolliseen katujakokaappiin, joka perustetaan betoniperustukselle välittömästi pylvään viereen. Katujakokaappiin keskuksen viereen asennetaan valonheittimien liitäntälaitteet. Lisäksi pitää olla tilavaraukset 2:lle liitäntälaitteelle. Mastot maadoitetaan Kevi 16 kaapelein. Katujakokaapin ovi varustetaan lukoilla, jotka sarjoitetaan käyttäjän ilmoittamaan sarjaan. Katujakokaappi on väriltään RAL Urakoitsijan on varmistettava ennen katujakokaapin hankintaan tilojen riittävyys. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kontaktorien, apukoskettimien ja riviliittimien lopulliset määrät selviävät työpiirustusvaiheen piirikaavioista. Varasulakkeita 20 % käytössä olevista sulakkeista, mutta vähintään 3 kpl ja enintään 20 kpl kutakin käytössä olevaa kokoa, sekä hihasuojalla varustettu kahvasulakkeiden vaihtokahva

17 16 (17) mikäli keskuksessa on kahvavarokkeita. Varasulakkeita varten varataan erillinen varasulaketeline sulakkeineen. 6. Asentaminen Keskuksille asennetaan kilvet ja merkinnät merkintäohjeiden mukaisesti. 7. Laadunvarmistus Kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen keskuksen kokoonpanoa. Kokoonpanopiirustuksiin merkitään laajennussuunta asentajia varten. Urakoitsija puhdistaa keskuksen sinne johtojen liittämisen jälkeen mahdollisesti joutuneista eriste- ja johdinjätteistä sekä rakennuspölystä. H2026 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset 1. Yleiskuvaus Vikatapauksissa vaarallisten kosketusjännitteiden esiintymisten ehkäisemiseksi sekä järjestelmien ja laitteiden häiriöiden minimoimiseksi rakennukseen asennetaan maadoitukset ja potentiaalintasaukset sekä vikavirtasuojaukset. Maston maadoitetaan 16 Kevi kaapelein. H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT H503 Ulkovalaistusjärjestelmä 1. Yleiskuvaus Mastot perustetaan Sähkö-Jokisen valmisperustukselle. Ennen perustukseen hankintaan urakoitsijan on varmistettava maastojen laippakiinnytysten pulttijaot sekä niiden määrät. Tarvittaessa perustukset paalutetaan erillishankintana. Mastoja yhteensä 4 kappaletta korkeus 15 metriä. Mastojen valaisimen kiinnitetään valaisinorsiin. Valaisimina käytetään 2000W:n monimetallilampuilla varustettuja heittimiä, joita asennetaan yhteensä 3kpl/pylväs.. 2.Tekniset vaatimukset/ratkaisut Kentän valaistusta ohjataan alueelta tulevan hämäräkytkimellä sekä keskuksessa olevan kytkinkellolla. Kytkinkellolla rajoitetaan käyttöaikaa. Hämäräkytkintieto saadaan alueen pääkeskukselta. Valaisinten erilliset liitäntälaitteet asennetaan keskuksien viereen katujakokaappeihin. Asennuksissa huomioitava valmistajan ohjeet. Pylvään sisälle asennetaan kannatusvaijerit, joissa kiinnitystartunnat metrin välein, joihin valaisinten kaapeloinnit kiinnitetään muovisin nippusitein. Vaijerit kiinnitetään maston yläosan ripustuksiin.

18 17 (17) 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kaikki piirustuksissa esitetyt järjestelmään kuuluvat laitteet hankitaan ja asennetaan viimeisteltyyn käyttökuntoon. 6. Asentaminen Suunnattavat valaisimet sekä valonheittimet suunnataan valaistuksen tarkkailuun sopivana ajankohtana suunnittelijoiden läsnäollessa työmaalla, missä tarvittavat rakenteet sekä lopulliset tilan kalusteet ovat paikalleen asennettuina. Pylväät tulee tarkistaa ja tarvittaessa suoristaa takuuaikana riittävän usein kaivetun maan liikkumisesta aiheutuneen kallistumisen takia. 7. Laadunvarmistus Valaisinpylväiden tyyppi- ja väri hyväksytetään arkkitehdillä enne niiden hankintaa. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle ja suunnittelijalle valaisimien lukumäärämuutoksista välittömästi niitä havaittuaan. Suunnittelija toimittaa töiden alkaessa urakoitsijalle tarvittavat valonheittimien suuntaus tiedot. AIRIX Talotekniikka Oy Turun yksikkö Sähkö Arto Rekola

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS

SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN HOITOKOTI 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA

KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA MYRSKYLÄ OIKOTIE 2, 07600 MYRSKYLÄ SÄHKÖTYÖSELITYS URAKKALASKENTAAN 02.05.2013 2 SÄHKÖTYÖSELITYS MYRSKYLÄN KUNNAN VIRASTO/TERVEYSASEMA SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE

NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE NURMIJÄRVEN SÄHKÖVERKON YLEISOHJEET RAKENTAJILLE, SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE Nurmijärven Sähkö Oy Nurmijärven Sähköverkko Oy Kauppanummentie 1 puh. (09) 878071, faksi (09) 87807207

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO

LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001. SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO LVI-TYÖSELITYS LVI 291-001 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, SAVONIA RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 Sammakkolammentie 2 70200 KUOPIO 30.7.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSKOHDE, RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

PRUUKIN YHTENÄISKOULU

PRUUKIN YHTENÄISKOULU PRUUKIN YHTENÄISKOULU Seinäjoen Kaupunki AV-JÄRJESTELMIEN HANKINTAOHJELMA VAIHE 1 Asiakirja nro AV-0203 Projekti n:o P02301.P000 Viimeisin muutos 5.5.2015 Laadittu 1.10.2014 Laatija TuH Tark./Hyv. AtH

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot