Tulkkilantie KOKEMÄKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011"

Transkriptio

1 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

2 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 2 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 2 B RAKENNUTTAMINEN... 2 B24 Sähkösuunnittelu... 2 H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT... 3 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET... 3 H01 Urakan laajuus... 3 H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta... 3 H03 Säädösperusteiset tarkastukset... 3 H031 Käyttöönottotarkastukset ja asennustodistus... 3 H032 Varmennustarkastukset ja paloilmoittimen käyttöönottotarkastus Rakennuttajan suorittamat tarkastukset... 4 H044 Käytön opastus... 4 H05 Dokumentointi suunnittelu- ja toteutusvaiheessa... 4 H051 Sopimuspiirustukset... 5 H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta... 5 H055 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen... 5 H057 Luovutuspiirustukset... 5 H058 Luovutuspiirustustiedostot... 6 H059 Paperikopiot... 7 H057 Luovutuspiirustukset... 7 H058 Luovutuspiirustustiedostot... 8 H059 Paperikopiot... 8 H06 Kohdekohtaiset useita järjestelmiä koskevat asennusohjeet... 9 H061 Tarvikkeet... 9 H063 Työn suorittaminen... 9 H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset H0653 Johdot ja johdintunnukset H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset H066 Johdot ja niiden varusteet H07 Yleisiä sähköteknisiä tietoja H071 Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu H1 ASENNUSREITIT H100 Yleistiedot H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät H2024 Muut keskukset H2026 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT H503 Ulkovalaistusjärjestelmä AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus , Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot internet-sivuiltamme osoitteesta

3 2 (17) KIINTEISTÖHALLINTO A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA A01 Rakennuskohde ja sen sijainti Rakennuskohde: Rakennustyyppi: Rakennustoimenpide: Paikkakunta: Kaupunginosa: Kortteli: Tontti: Postiosoite: Tulkkilanpuisto Keinonurmikenttä Aluevalaistus Kokemäki Tulkkilanti 2, KOKEMÄKI B RAKENNUTTAMINEN B24 Sähkösuunnittelu AIRIX Talotekniikka Oy Uudenmaankatu TURKU Puh.: Telefax: Yhteyshenkilöt: Arto Rekola Sähköposti: B25 Tele- ja turvajärjestelmien suunnittelu AIRIX Talotekniikka Oy Uudenmaankatu TURKU Puh Telefax Yhteyshenkilöt: Arto Rekola Sähköposti:

4 3 (17) H SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Työkohteessa noudatetaan voimassa olevan SFS-käsikirjan 600 sisältämiä SFS 6000 standardeja. Työkohteessa noudatetaan sähkötietokortiston (ST -kortiston) suunnittelu- ja asennusohjeita mittauspöytäkirjamalleineen. Kaikki ratkaisut ja tuotevalinnat alistetaan viime kädessä rakennuttajan hyväksyttäväksi ennen hankintapäätöstä. H01 Urakan laajuus Urakka käsittää kohteen Tulkkilanpuiston keinonurmikentän valaistusasennukset. Kentän valaistuslaitteet -kaapeloinnit ja mastotyöt aputöineen ja hankintoineen sisältyvät urakkaan. Tässä sähköselostuksessa urakka tarkoittaa sähköurakkaa ja sähköurakoitsijasta käytetään lyhennettä urakoitsija. Urakoitsijan edellytetään tekevän työt ensiluokkaisesti ammattitaitoista työvoimaa käyttäen. Mikäli työn erikoisluonne vaatii, on käytettävä apuna erikoisurakoitsijaa ja erikoistyövoimaa. Urakoitsija vastaa aliurakoitsijoiden suorituksista kuin omistaan. Urakkasuorituksessa on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia julkisoikeudellisia määräyksiä ja sopimusasiakirjoja. H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta Urakkaan kuuluu kaikkien sähköselityksessä ja piirustuksissa mainittujen sähkölaitteiden, - johtojen, -kojeiden ja -järjestelmien hankinta ja asennus täyteen käyttökuntoon, ellei urakkaa ole varsinaiset urakkarajat määrittävällä asiakirjalla erikseen rajoitettu. H03 Säädösperusteiset tarkastukset Urakkaan sisältyy säädösperusteisten tarkastusten kustannukset lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. Tarkastukset on tilattava ja suoritettava niin aikaisin, että mahdolliset korjaukset ja uusintatarkastukset ehditään suorittamaan ennen vastaanottotarkastusta. H031 Käyttöönottotarkastukset ja asennustodistus Ennen sähkölaitteiston käyttöönottoa tulee suorittaa sähkölaitteistolle määräysten mukainen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, jonka tarkastuksen suorittaja allekirjoituksellaan varmentaa.

5 4 (17) H032 Varmennustarkastukset ja paloilmoittimen käyttöönottotarkastus Sähkölaitteisto on tarkastettava kokonaisuudessaan urakoitsijasta riippumattomalla valtuutetulla tarkastajalla. Tarkastuspöytäkirja tulee luovuttaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsijan tulee luovuttaa allekirjoitetut tarkastuspöytäkirjat rakennuttajalle, sähkövalvojalle ja sähkösuunnittelijalle ennen vastaanottotarkastusta. Varmennustarkastuksista käyttöönottotarkastuksesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät urakkahintaan. 041 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset Rakennusaikana rakennuttajan nimeämä valvoja valvoo ja ohjaa tarvittaessa urakoitsijan työsuoritusta. Urakoitsijan työnjohtajan ja valvojan on tarkastettava peittyvät työsuoritukset ennen niiden peittämistä. Rakennuttajalle ilmoitetaan ajankohta, jolloin käytettävien tarvikkeiden laatu ja eri työvaiheiden oikea suoritustapa voidaan todeta. Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyväksyntä Urakoitsijan tulee hyväksyttää valvojalle kaikki kohteeseen hankittavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit sekä asennuspiirustukset riittävän ajoissa ennen laitteiden toimittamista tai asennusten aloittamista. Laite- ja asennustapatarkastukset Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja. Ennakkotarkastus pidetään, kun malliasennukset ovat valmistuneet esimerkiksi, kun ensimmäiset keskusasennukset on tehty, kaapeloitu ja kytketty. H044 Käytön opastus Urakoitsija esittää käytönopastustilaisuuksien ohjelman (kesto, sisältö ja esitysjärjestys) kirjallisena rakennuttajalle 2 viikkoa ennen käytönopastustilaisuuksia. Urakoitsija luovuttaa käyttö- ja huoltohenkilökunnalle viikkoa ennen ensimmäistä käytönopastustilaisuutta järjestelmä- ja laitekohtaiset käyttö- ja huolto-ohjeet tutustumista varten. H05 Dokumentointi suunnittelu- ja toteutusvaiheessa Piirustusten sisällön tulee täyttää sekä hankkeen valmiiksi saattamiseksi että käytön ja huollon suorittamiseksi asetetut tavoitteet. Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. Kaikkien asennustöiden tekijän laatimien tai järjestelmiin sisältyvien piirustuksien ja asiakirjojen kopiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan.

6 5 (17) H051 Sopimuspiirustukset Sähkötyöselitys ja siihen liittyvät piirustukset täydentävät toisiaan. Mikäli näissä havaitaan epäselvyyksiä, joita ei säännösten ja hyvän asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan pyydettävä lisäselvityksiä. H052 Rakennusaikaisten toteutus- ja luovutuspiirustusten laadinta Toteutuspiirustukset laatii urakoitsija. Luovutuspiirustukset laatii urakoitsija tarkepiirustusten perusteella. Työ- ja luovutuspiirustukset tulee laatia suunnittelussa käytetyillä sovellusohjelmilla ja versioilla, katso kohta H051. Toteutuspiirustusten laatija laatii jako- ja nousukeskuksien piiri- ja johdotuskaaviot lähtökohtaisina. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään riviliitinnumerot, kojetunnukset ja kojeliitinnumerot. Piirustukset laaditaan toteutusaikataulun mukaisesti osissa, työmaan tarpeiden mukaisesti. Piirustukset laaditaan mallipiirikaavioiden mukaisesti. Urakoitsija täydentää sopimuspiirustuksia seuraavasti, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: Toimittaa toteutuspiirustusten laatijalle keskuskohtaisen aikataulun missä on esitetty piirikaavioiden toimitusaika urakoitsijalle keskuksien valmistusta varten. Aikataulu on toimitettava 4 viikkoa ennen ensimmäisen keskuksen piirikaavioiden toimitusajankohtaa. Toimittaa keskusvalmistajalle piiri- ja johdotuskaaviot. Laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset ja yksilöidyt kojeluettelot. Laatii toimittamiensa keskusten etukuvat (kojeet piirretty oikeassa mittakaavassa). H055 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen Toteutuspiirustuksien laatija laatii toteutuspiirustuksista piirustusluettelon, joka tarkastutetaan ja hyväksytetään rakennuttajalla. Urakoitsija lähettää toteutuspiirustukset kahtena (2) sarjana A4-kokoon taitettuna rakennuttajan tarkastettavaksi. Toinen sarja palautetaan tarkastettuna urakoitsijalle. Piirustukset toimitetaan tarkastettavaksi niin, että rakennuttaja ehtii tarkastaa ne ennen asennustyön aloittamista. Piirustusten tarkastamiselle on varattava aikaa 2 viikkoa niiden perille tulosta. H057 Luovutuspiirustukset Luovutuspiirustuksien laatija siirtää työmaalla tehdyt muutokset yksiselitteisistä tarkepiirustuksista luovutuspiirustuksiin niiden piirustuksien osalta, jotka kuuluvat toteutuspiirustusten laatijan laatimaan suunnitelma-aineistoon.

7 6 (17) Tarkepiirustukset on toimitettava luovutuspiirustuksien laatijalle 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Luovutuspiirustuksina urakoitsija toimittaa kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Luovutuspiirustuksista laaditaan maksuerätaulukkoon maksuposti, joka on maksukelpoinen, kun hyväksytyt piirustukset on luovutettu rakennuttajalle. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan ja korjataan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä "LOPPUPIIRUSTUS" sekä varustetaan päiväyksellä. Luovutuspiirustusten laatijalle kuuluu luovutuspiirustussarjojen paperikopioiden kokoaminen ja toimittaminen rakennuttajalle. Urakoitsija luovuttaa käyttöpiirustukset rakennuttajalle viimeistään kuukauden kuluttua vastaanotosta Kaikki luovutuspiirustukset laaditaan vastaavasti kuin kohdassa toteutuspiirustukset on selostettu. Urakoitsija varustaa kaikki piirustukset yhdenmukaisella otsikoinnilla, piirustusnumeroinnilla ja päiväyksellä riippumatta siitä, kuka ko. piirustukset laatii. Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen toteutuspiirustusten lisäksi myös: sähköselostus mahdollisine lisälehtineen sähköselostuksen eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset alkuperäiset tarkastuspöytäkirjat alkuperäiset mittauspöytäkirjat järjestelmäkohtien vaatimusten mukaisesti Mittauspöytäkirjoissa on oltava rakennuttajan hyväksymismerkintä. H058 Luovutuspiirustustiedostot Urakoitsija luovuttaa tiedostot CD-/ DVD-levyllä rakennuttajalle. Luovutuspiirustusten tulee olla tehtynä samalla sovelluksella ja samalla tai uudemmalla ohjelmaversiolla kuin suunnitelmapiirustukset. Tiedostoina luovutetaan kaikki piirustukset sekä mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat (allekirjoitetut asiakirjat skannataan). Piirustusluettelossa tulee määritellä: piirustusten tiedostonimet ja tyypit (esim. dwg) sekä sen CD-/ DVD-levyn järjestysnumero, jonne ko. piirustus on talletettu Toimitettavat CD-/ DVD -levyt tulee tarkistaa virusten tarkistusohjelmalla ennen toimittamista rakennuttajalle. CD-/ DVD-levyn tarraan tulee merkitä: kohteen nimi

8 7 (17) levyn järjestysnumero tiedostojen viimeinen luontipäivä virusten tarkistusohjelman nimi ja versio tiedostojen tekijä. H059 Paperikopiot Mappisarjat Luovutuspiirustuksien laatija toimittaa A4-kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina muovikantisissa rengaskansioissa seuraavanlaisesti: - 2 sarjaa rakennuttajalle Käyttöpiirustukset Käyttöpiirustukset toimittaa paikoilleen tilaaja urakoitsija. Nousu- ja jakokeskustiloihin tai jakokeskuksen viereen seinälle urakoitsija hankkii lujan kaksilokeroisen kovamuovikotelon (A4), johon sijoitetaan kaikki ko. keskusta koskevat piirustukset ja käyttöohjeet sekä tasopiirustus, jossa on numeroilla osoitettu keskuksen lähtöihin liitetyt johdot. Piirustukset taitetaan A4-kokoon ja toimitetaan ilman seläkkeitä. A4- ja A3- kokoa olevat useampisivuiset piirustukset nidotaan yhteen. Nykyisten pää-, nousu-, ja ryhmäkeskuksien piirustuskoteloihin toimitetaan kaikki ko. keskusta koskevat päivitetyt pää- ja piirikaaviot sekä tasopiirustukset. Tämä vaatimus koskee niitä pää-, nousu-, ja ryhmäkeskuksia, joihin tai joiden jakelualueilla on tehty muutoksia tai lisäyksiä tämän urakan yhteydessä. H057 Luovutuspiirustukset Luovutuspiirustuksien laatija siirtää työmaalla tehdyt muutokset yksiselitteisistä tarkepiirustuksista luovutuspiirustuksiin niiden piirustuksien osalta, jotka kuuluvat toteutuspiirustusten laatijan laatimaan suunnitelma-aineistoon. Tarkepiirustukset on toimitettava luovutuspiirustuksien laatijalle 2 viikkoa ennen vastaanottotarkastusta. Luovutuspiirustuksina urakoitsija toimittaa kaikki kohteesta laaditut käyttöä ja huoltoa palvelevat sähköpiirustukset sekä jäljempänä erikseen mainitut asiakirjat. Luovutuspiirustuksista laaditaan maksuerätaulukkoon maksuposti, joka on maksukelpoinen, kun hyväksytyt piirustukset on luovutettu rakennuttajalle. Kaikki sähköpiirustukset tarkistetaan ja korjataan lopullisia asennuksia ja arkkitehtipiirustuksia vastaaviksi riippumatta siitä kenen laatimia piirustukset ovat. Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelot merkitään tekstillä "LOPPUPIIRUSTUS" sekä varustetaan päiväyksellä. Luovutuspiirustusten laatijalle kuuluu luovutuspiirustussarjojen paperikopioiden kokoaminen ja toimittaminen rakennuttajalle.

9 8 (17) Urakoitsija varustaa kaikki piirustukset yhdenmukaisella otsikoinnilla, piirustusnumeroinnilla ja päiväyksellä riippumatta siitä, kuka ko. piirustukset laatii. Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen toteutuspiirustusten lisäksi myös: sähköselostus mahdollisine lisälehtineen sähköselostuksen eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset alkuperäiset tarkastuspöytäkirjat alkuperäiset mittauspöytäkirjat järjestelmäkohtien vaatimusten mukaisesti urakkaan sisältyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjäljennökset. Mittauspöytäkirjoissa on oltava rakennuttajan hyväksymismerkintä. H058 Luovutuspiirustustiedostot Urakoitsija luovuttaa tiedostot CD-/ DVD-levyllä rakennuttajalle. Luovutuspiirustusten tulee olla tehtynä samalla sovelluksella ja samalla tai uudemmalla ohjelmaversiolla kuin suunnitelmapiirustukset. Toimitettavat CD-/ DVD -levyt tulee tarkistaa virusten tarkistusohjelmalla ennen toimittamista rakennuttajalle. CD-/ DVD-levyn tarraan tulee merkitä: kohteen nimi levyn järjestysnumero tiedostojen viimeinen luontipäivä virusten tarkistusohjelman nimi ja versio tiedostojen tekijä. H059 Paperikopiot Mappisarjat Luovutuspiirustuksien laatija toimittaa A4-kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina muovikantisissa rengaskansioissa seuraavanlaisesti: - 2 sarjaa rakennuttajalle - pääkeskushuoneeseen 1-sarja koko rakennusta koskevista piirustuksista käyttöpiirustuksiksi. Käyttöpiirustukset Käyttöpiirustukset toimittaa paikoilleen urakoitsija. Nousu- ja jakokeskustiloihin tai jakokeskuksen viereen seinälle urakoitsija hankkii lujan kaksilokeroisen kovamuovikotelon (A4), johon sijoitetaan kaikki ko. keskusta koskevat piirustukset ja käyttöohjeet sekä tasopiirustus, jossa on numeroilla osoitettu keskuksen lähtöihin liitetyt johdot. Piirustukset taitetaan A4-kokoon ja toimitetaan ilman seläkkeitä. A4- ja A3- kokoa olevat useampisivuiset piirustukset nidotaan yhteen.

10 9 (17) H06 Kohdekohtaiset useita järjestelmiä koskevat asennusohjeet H061 Tarvikkeet Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. Käytettävien tarvikkeiden on oltava uusia, ellei piirustuksissa ole toisin merkitty. Jos käytettyjä tarvikkeita saadaan kiinnittää ja käyttää, on siitä määrätty asiakirjoissa tai piirustuksissa. Urakoitsijan on hyväksytettävä tarvikkeet ja laitteet tämän sähköselostuksen järjestelmäkohtaisten ohjeiden mukaisesti rakennuttajalla. Käytettävissä tarvikkeissa, niiden pakkauksissa tai toimitusasiakirjoissa on oltava merkintä, jonka perusteella tarvikkeiden laatu on todettavissa, tai nämä tiedot on ilmoitettava muulla tavalla. Tarvikkeiden toimitusajat sovitetaan rakennusaikataulun mukaan. Tarpeetonta varastointia on vältettävä. Jos varastoitavat laitteet tai tarvikkeet asettavat varastolle jotakin erityisvaatimuksia esim. kosteuden, lämpötilan, ilmanpuhtauden tai tärinän suhteen, on urakoitsijan ilmoitettava tästä pääurakoitsijalle. Tarvikkeiden mahdollisten asennusaikaisten merkintöjen on joko jäätävä peittoon tai ne on poistettava jälkiä jättämättä. Kaikki varalle jäävät koje- ja muut rasiat varustetaan umpinaisilla peite- /keskiölevyillä. Tarvikkeiden on täytettävä asiakirjoissa niille asetetut laatuvaatimukset Kauppanimikkeellä määriteltyjä tarvikkeita ei saa vaihtaa vastaavaan tuotteeseen ilman rakennuttajan ja sähkösuunnittelijan suostumusta. H063 Työn suorittaminen Työ suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Noudatetaan ST-käsikirjan 34 hyvä asennustapa sähkötöissä menettelyä. Työhön käytettävien tarvikkeiden on oltava asiakirjojen mukaisia.

11 10 (17) H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet Kohteessa tehtävissä merkinnöissä noudatetaan liitteenä olevan merkintäohjeen S0003 vaatimuksia. Urakoitsija esittää ennen töiden aloitusta ehdotuksen ohjeessa S0003 mainituista merkintätarvikkeista ja merkinnöistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. Kilpien tekstit on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen niiden hankintaa. H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset Kilpien tekstit on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen niiden hankintaa. Kytkimet yms. merkitään kuten kortissa ST esitetty. Varokkeet merkitään selväkielisin tekstein. Kaikki keskukseen tulevat kojeet ja laitteet merkitään. Kilpimerkinnät tehdään 2-kerrosmuovilevyyn tai tarrakilvillä laitetunnusjärjestelmän mukaisesti. Kolmelle riville, 1-rivi tunnus, 2.-rivi laiteen nimi, 3.-rivi vaikutusalue. H0653 Johdot ja johdintunnukset Pääjohdot merkitään molemmista päistään ja haaroituksista käyttämällä luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnät tulee tehdä koneellisesti. Merkinnästä tulee ilmetä: ryhmätunnus (vahvavirtajohdot) järjestelmätunnus (sähköteknisten tietojärjestelmien johdot) kaapelin ryhmä- ja/tai numerotunnus kaapelityyppi poikkipintoineen. mistä mihin Merkitseminen suoritetaan kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää vetomerkintänä teippiä. H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset Kilpien tekstit on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen niiden hankintaa. H066 Johdot ja niiden varusteet Yleistä Valaistusryhmäjohtojen asennustapa on yleensä osoitettu tasopiirustuksissa piirrosmerkein. Mikäli urakoitsija haluaa käyttää suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, hänen on saatava siihen rakennuttajan lupa. Muiden johtoasennusten (mm. voimaryhmäjohtojen ohjausjohtojen ja heikkovirtateknisten johdotusten) suoritustapa noudattaa vastaavien tilojen valaistusryhmäjohtojen asennustapaa. Alakaton yläpuolella johdot tulee asentaa joko kaapelihyllylle tai putkeen.

12 11 (17) Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- ja Al-kaapeleita. Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja erityisominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Kaapelit asennetaan pääsääntöisesti ilman jatkoksia. Maakaapelit Sähköurakoitsija valvoo ja vastaa siitä, että johtoreittien rakennustekniset työt, kuten kaapeliojan kaivu- ja täyttötyöt, suojaukset ja merkinnät, läpiviennit sekä halkaisijaltaan 100 mm ja sitä suurempien suojaputkien asentaminen suoritetaan asianmukaisesti. Maakaapelit asennetaan kaapeliojiin kivettömän hiekan päälle noin 0,7 metrin syvyyteen maan pinnasta ja suojataan kouruilla ja mekaanisesti vahvoilla muoviputkilla. Ajoneuvoilla liikennöitävien alueiden kohdilla kaapelit asennetaan putkeen. Kaapelien ja putkien yläpuolelle noin 0,2 0,3 metrin syvyydelle maan pinnasta asennetaan muovinen varoitusnauha. Ennen maakaapeleiden asennusta kaapeliojat tarkastetaan urakoitsijan ja valvojan yhteisesti sopimana aikana ja vastaava tarkastus tehdään kaapeleiden asennuksen jälkeen ennen kaapeleiden peittämistä kaapeli- ja suojausasennusten (kourut, putket) jälkeen. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, jonka urakoitsija ja valvoja allekirjoittavat tai merkintä tehdään työmaapäiväkirjaan. Kunkin suojakourun alle tai suojaputkeen asennetaan yleensä yksi maakaapeli. Samaan putkeen voidaan sijoittaa useita ulkovalaistus-, ohjaus- tms. johtoja, jos putki on riittävän väljä (sisähalkaisija 2 kaapelien yhteenlaskettu halkaisija). Kun maakaapelien suojuksina käytetään kouruja, ne sijoitetaan toisiinsa kiinni. Maakaapeliasennuksessa rinnakkaiset kaapeliputket sijoitetaan siten, että putkien välinen vapaa etäisyys on niiden halkaisijan suuruinen. Kaikki varaputkitukset on tarkoitettu varalle eikä niihin asenneta kaapelointia tässä urakassa. Kaikki putket varustetaan vetoköysin. Urakoitsija merkitsee kaapelikarttaan kaapelireitin etäisyyden tunnistettavista maaston kiintopisteistä ennen kaapeliojan peittämistä. H07 Yleisiä sähköteknisiä tietoja H071 Järjestelmäkohtaisten ohjeiden jaottelu Jokainen sähkötyöselityksessä esitetty järjestelmä jaotellaan vielä alanumeroilla seuraavasti: 1. Yleiskuvaus Kohtaan sisältyy järjestelmän ja toiminnan yleiskuvaus ja sen laitteiden yleistasoinen sijoitus. Tarvittaessa kohdassa annetaan lisäperusteet suunnittelijan laite- ja menetelmävalinnoille. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut

13 12 (17) Kohdassa määritellään ao. järjestelmän toteutuksessa noudatettavat määräykset, standardit, suositukset jne. Lisäksi kohdassa määritellään tekniset ominaisuudet. Tarvittaessa annetaan lisäperusteet ja sitovuusmäärittelyt suunnittelijan laite- ja menetelmävalinnoille. 3. Toiminta Kohdassa määritellään järjestelmän toimintaperiaate. 4. Suunnittelu ja dokumentointi Kohdassa määritellään ao. järjestelmän erityiset suunnitteluvaatimukset ja tehtävät, joita ei ole esitetty kohdassa Suunnittelu. Kohtaan sijoitetaan myös sellaiset toteutus- ja luovutuspiirustuksiin ja -asiakirjoihin liittyvät vaatimukset, joita ei ole esitetty kohdassa H05 Dokumentointi suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kohdassa määritellään järjestelmän sisältö (hankintarajaukset ja laajuus). Normaalitilanteessa järjestelmä hankitaan valmiiksi täyteen käyttökuntoon asennettuna. 6. Asentaminen Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat sanalliset asennusyksityiskohdat ja esitetään ko. järjestelmää koskevat tekniset vaatimukset. 7. Laadunvarmistus Kohdassa esitetään järjestelmää koskevat toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen hankintaa ja asennusta, kuten hyväksyttämismenettelyt sekä sähköteknisiä asioita koskevat luovuttamis- ja vastaanottomenettelyvaatimukset, joita ei ole esitetty kohdassa H04 Vastaanotto. Useita suunnittelualoja koskevat vaatimukset esitetään urakkarajaliitteessä. 8. Erityispiirteitä Kohdassa esitetään ao. järjestelmän kohdetta varten erityisesti suunnitellut laitteet ja toteutusratkaisut, joita ei voi toteuttaa tehdasvalmisteisilla vakio-osilla tai laitteilla. 9. Purkutyöt Kohdassa esitetään järjestelmään liittyvät nykyisten asennusten purkutyöt. H1 ASENNUSREITIT H100 Yleistiedot Tehdasvalmisteiset johtotiet asennetaan samaan sarjaan kuuluvista, valmiiksi pintakäsitellyistä osista. Asennukset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon tämän selostuksen järjestelmäkohtaisissa osissa esitetyt erityisvaatimukset.

14 13 (17) Urakoitsija tekee tarvitsemansa kiinnitykset kaapelihyllyjä, -tikkaita ja valaisinripustuskiskoja varten. Urakoitsija saa lisätä johtotierakenteita suunnitelmasta poiketen tarpeelliseksi katsomiinsa kohtiin, mikäli ne eivät aiheuta lisäkustannuksia. Lisäysten asennustapa ja sijainti-paikka on sovittava rakennuttajan ja muiden urakoitsijoiden kanssa. Paloalueen rajalla johtotiet katkaistaan seinäpintaan. Kaapelihyllyt tulee tukea ennen paloläpivientiä. Keskukset, kaapelihyllyt, kourut ja valaisimet kiinnitetään kiila- tai vastaavilla pulteilla. H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät 1. Yleiskuvaus Mastolle 1 asennetaan keinonurmikentän valaistuksen ryhmäkeskus RK100, josta kaapeloinnit muihin mastoihin. Keskusta syötetään alueen pääkeskuksesta. Alueen pääkeskus sekä RK100:n nousujohto eivät kuulu tähän urakkaan. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Keskukset toimitetaan tehdasvalmisteisina, standardin SFS mukaisesti tyyppitestattuina, korroosiosuojattuina, pintakäsiteltyinä ja kaikilta näkyviltä sivuiltaan maalattuina. Keskuksien pintamaalaus tehdään polttomaalattuna pulverimaalauksena tai vastaavana. Keskuksen rakenne Kojeistojen rakenteen on mahdollistettava kaikkien asennus-, käyttö- ja huoltotoimenpiteiden tekeminen edestä ja ylhäältäpäin. Keskusten rakenteessa on otettava huomioon työturvallisuusnäkökohdat. Keskuskoteloiden (ei koske kiskokoteloita) on oltava kotelointiluokkaa IP 20 kannet avattuina (käyttöeristetyt johtimet saavat kuitenkin olla kosketeltavissa) ja kotelot tulee varustaa putoamissuojalevyin. Mittaukset on voitava suorittaa turvallisesti keskuksen ollessa jännitteinen. Jakokeskusten sisäisen johdotuksen virtakestoisuus mitoitetaan kuormitettavuuden kannalta lähdön varokealustan (ei sulakkeen) mukaan ja huomioiden oikosulkukestoisuuden vaatimukset. Keskuksien nolla- ja suojakiskojen tulee olla poikkipinnoiltaan samoja vaihekiskojen kanssa. Keskusten on oltava rakenteeltaan selkeitä.

15 14 (17) Keskusten on oltava myös takaa kosketussuojattuja. Takaa avoimet keskukset tulee varustaa taustalevyllä. Keskukset tulee asentaa tiloihin siten, että vähintään toiselle sivulle jää laajennusvaraa. Kaikkiin jakokeskuksiin varataan tyhjää DIN-kiskolla varustettua kotelotilaa vähintään 300mmx400mm verran. Riviliittimet ja sisäinen johdotus Keskuksien päävirtapiirit sekä ohjaus- ja hälytysjohtojen liitäntä suoritetaan riviliittimiä käyttäen. Ohjaus- ja hälytysjohtojen riviliittimiä asennetaan 20 % varaliittimiksi. Keskuksien sisäinen johdotus ja lähtöjen johdotus on niputettava siten, että johtojen summavirtamittaus (L1, L2, L3, ja N) voidaan suorittaa pihtiampeerimittarilla varokekoteloja lähtökohtaisesti. Sähkötekniset vaatimukset Jakokeskusten on oltava testatusti oikosulkukestoisia standardin SFS-EN mukaan seuraavin tarkennuksin. Vaatimus koskee sekä keskuksen syöttöyksikköä että keskuksen rakennetta, joista kilpiarvot määräytyvät heikomman mukaan. Keskuksessa käytettävät kojeet on valittava oikosulkukestoisuudeltaan vastaamaan keskukselta vaadittua oikosulkukestoisuutta. Mikäli toimittaja haluaa käyttää komponentteja, joilla oikosulkukestoisuusvaatimus ei täyty, on toimittajan lisättävä selektiiviset etusulakkeet tms. suojaamaan em. komponentteja. Nousukeskuksen vaatimukset on määritelty pääkaaviossa. Mikäli vaatimuksia ei ole ilmoitettu pääkaavioissa, on kestoisuus mitoitettava kahden syöttävän muuntajan rinnankäyttötilanteen mukaan). Johdonsuoja-automaattien katkaisukyvyn on oltava kuitenkin vähintään 6 ka (cos elinikä vähintään kytkentää nimelliskuormalla. Lisäsuojauksena käytettävät vikavirtakytkimet A-tyyppiä (SFS-EN ). 4. Suunnittelu/Dokumentointi Tarpeelliset hyväksyntään, valmistukseen, asennuksiin, käyttöön ja huoltoon sekä loppupiirustusten laadintaan liittyvät asiakirjat sisältyvät hankintaan. Hyväksyttäminen tilaajalla tai sähkötöiden valvojalla on hoidettava ennen komponenttitilauksia ja valmistuksen aloittamista. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kaikki piirustuksissa esitetyt jakelujärjestelmät hankitaan ja asennetaan viimeisteltyyn käyttökuntoon. 7. Laadunvarmistus Keskusten kokoonpanopiirustuksia laadittaessa tulee tarkistaa, että kuljetusreitit ja asennustilat ovat riittävät. Pääkaaviossa annetut enimmäismitat ovat ehdottomia.

16 15 (17) Keskusten kokoonpanopiirustukset (mittakaava 1:5 tai 1:10) riviliitinnumeroilla varustetut piirikaaviot on hyväksytettävä tilaajalla ennen keskusten valmistuksen aloittamista. Asennusten valmistuttua käy urakoitsija läpi asennukset keskuskohtaisesti tarkastuslistoja noudattaen. H2024 Muut keskukset 1. Yleiskuvaus Johtojen ylimääräiset johtimet päätetään riviliittimille. Urakoitsija puhdistaa keskuksen sinne johtojen liittämisen jälkeen mahdollisesti joutuneista eriste- ja johdinjätteistä sekä rakennuspölystä. Jakokeskukset suojataan niin, etteivät ne joudu alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutuksille. Urakoitsijan on hyväksytettävä keskukset rakennuttajalla ennen niiden valmistuksen aloittamista. Ennen keskuksien valmistamisen aloittamista urakoitsija varmistaa keskuksille piirustuksissa varatun tilan ja kuljetusreittien riittävyyden. Keskukset on kytkettävä niin, että vinokuormitus muodostuu mahdollisimman vähäiseksi. 2. Tekniset vaatimukset/ratkaisut Keskuksien teknisiä tietoja on esitetty myös pääkaavioissa. Keskusten on oltava myös takaa kosketussuojattuja. Takaa avoimet keskukset tulee varustaa taustalevyllä. Keskukset tulee asentaa tiloihin siten, että vähintään toiselle sivulle jää laajennusvaraa. Keskuksissa, joita ei rakenneta yksikkölähtöperiaatteella, on saman kentän kojeiden sijoittamisessa edettävä alhaalta ylöspäin seuraavassa kojejärjestyksessä: varokekenttä, kontaktori- ja relekenttä sekä riviliitinkenttä. Kullekin mastolle asennetaan oma koteloitu jakokeskus. Keskukset sijoitetaan omaan lukolliseen katujakokaappiin, joka perustetaan betoniperustukselle välittömästi pylvään viereen. Katujakokaappiin keskuksen viereen asennetaan valonheittimien liitäntälaitteet. Lisäksi pitää olla tilavaraukset 2:lle liitäntälaitteelle. Mastot maadoitetaan Kevi 16 kaapelein. Katujakokaapin ovi varustetaan lukoilla, jotka sarjoitetaan käyttäjän ilmoittamaan sarjaan. Katujakokaappi on väriltään RAL Urakoitsijan on varmistettava ennen katujakokaapin hankintaan tilojen riittävyys. 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kontaktorien, apukoskettimien ja riviliittimien lopulliset määrät selviävät työpiirustusvaiheen piirikaavioista. Varasulakkeita 20 % käytössä olevista sulakkeista, mutta vähintään 3 kpl ja enintään 20 kpl kutakin käytössä olevaa kokoa, sekä hihasuojalla varustettu kahvasulakkeiden vaihtokahva

17 16 (17) mikäli keskuksessa on kahvavarokkeita. Varasulakkeita varten varataan erillinen varasulaketeline sulakkeineen. 6. Asentaminen Keskuksille asennetaan kilvet ja merkinnät merkintäohjeiden mukaisesti. 7. Laadunvarmistus Kokoonpanopiirustukset kojeluetteloineen ja kilpitietoineen on hyväksytettävä sähkötöiden valvojalla ennen keskuksen kokoonpanoa. Kokoonpanopiirustuksiin merkitään laajennussuunta asentajia varten. Urakoitsija puhdistaa keskuksen sinne johtojen liittämisen jälkeen mahdollisesti joutuneista eriste- ja johdinjätteistä sekä rakennuspölystä. H2026 Maadoitukset ja potentiaalintasaukset 1. Yleiskuvaus Vikatapauksissa vaarallisten kosketusjännitteiden esiintymisten ehkäisemiseksi sekä järjestelmien ja laitteiden häiriöiden minimoimiseksi rakennukseen asennetaan maadoitukset ja potentiaalintasaukset sekä vikavirtasuojaukset. Maston maadoitetaan 16 Kevi kaapelein. H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT H503 Ulkovalaistusjärjestelmä 1. Yleiskuvaus Mastot perustetaan Sähkö-Jokisen valmisperustukselle. Ennen perustukseen hankintaan urakoitsijan on varmistettava maastojen laippakiinnytysten pulttijaot sekä niiden määrät. Tarvittaessa perustukset paalutetaan erillishankintana. Mastoja yhteensä 4 kappaletta korkeus 15 metriä. Mastojen valaisimen kiinnitetään valaisinorsiin. Valaisimina käytetään 2000W:n monimetallilampuilla varustettuja heittimiä, joita asennetaan yhteensä 3kpl/pylväs.. 2.Tekniset vaatimukset/ratkaisut Kentän valaistusta ohjataan alueelta tulevan hämäräkytkimellä sekä keskuksessa olevan kytkinkellolla. Kytkinkellolla rajoitetaan käyttöaikaa. Hämäräkytkintieto saadaan alueen pääkeskukselta. Valaisinten erilliset liitäntälaitteet asennetaan keskuksien viereen katujakokaappeihin. Asennuksissa huomioitava valmistajan ohjeet. Pylvään sisälle asennetaan kannatusvaijerit, joissa kiinnitystartunnat metrin välein, joihin valaisinten kaapeloinnit kiinnitetään muovisin nippusitein. Vaijerit kiinnitetään maston yläosan ripustuksiin.

18 17 (17) 5. Järjestelmän sisältö/laajuus Kaikki piirustuksissa esitetyt järjestelmään kuuluvat laitteet hankitaan ja asennetaan viimeisteltyyn käyttökuntoon. 6. Asentaminen Suunnattavat valaisimet sekä valonheittimet suunnataan valaistuksen tarkkailuun sopivana ajankohtana suunnittelijoiden läsnäollessa työmaalla, missä tarvittavat rakenteet sekä lopulliset tilan kalusteet ovat paikalleen asennettuina. Pylväät tulee tarkistaa ja tarvittaessa suoristaa takuuaikana riittävän usein kaivetun maan liikkumisesta aiheutuneen kallistumisen takia. 7. Laadunvarmistus Valaisinpylväiden tyyppi- ja väri hyväksytetään arkkitehdillä enne niiden hankintaa. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle ja suunnittelijalle valaisimien lukumäärämuutoksista välittömästi niitä havaittuaan. Suunnittelija toimittaa töiden alkaessa urakoitsijalle tarvittavat valonheittimien suuntaus tiedot. AIRIX Talotekniikka Oy Turun yksikkö Sähkö Arto Rekola

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.

Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta. KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki

Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus

Lisätiedot

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI

KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) Laati: Pilvi Lötjönen Hyväksyi: Mika Huttu 27.4.2016 KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI KMO_011 Kaivuohje kaivajille 1(5) KAIVUOHJE KAAPELIVAURIOIDEN ESTÄMISEKSI 1 Yleistä Järvi-Suomen Energian (jäljempänä JSE) toimialueella on JSE:n hallinnoimia maahan asennettuja 110 kv maakaapeleita, keskijännite-

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o 74700 Kiuruvesi Piirustus N:o Nimitys PIIRUSTUSLUETTELO Mitta- kaava Sivuja 000 SÄHKÖTAPASELITYS A4 2 Kohde: Työ N:o Revisio/Pvm. Raivaaja puiston valaistus 13016 Kiuruveden Kunta Päiväys Piirustus N:o

Lisätiedot

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille

SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille SÄHKÖVERKKOON LIITTYJÄN OPAS pientalorakentajille Rakentajan muistilista 1. Hanki sähköurakoitsija. 2. Sähköurakoitsijasi asentaa mittauskeskuksen ja kytkee siihen liittymiskaapelin. 3. Sähköurakoitsija

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012. A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN PUHDISTAMINEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 13.11.2012 Yhdyskuntatekniikka Ulkovalaistusverkon itäinen ja läntinen hoitoalue Tuotekuvaukset A.1 LAMPPUJEN YKSITTÄISVAIHTO (TYÖ JA MATERIAALI) ja A5 VA- LAISIMIEN

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET VO80281/ S / H - 1 - ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE OPAS 10, TW802, TW844 JA TW850 TUOTEPERHEEN TURVAVALAISIMET Tuotekuvaus Yleistä huomioitavaa Tekniset tiedot Valaisin on tarkoitettu jatkuvatoimiseksi turvavalaisimeksi,

Lisätiedot

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX.

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530)

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...1 B RAKENNUTTAMINEN...1

Lisätiedot

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

SAVUNPOISTOSUUNNITELMA SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa

Kuivan tilan keskusjärjestelmä. NorLine 800. Laatua kaikissa vaiheissa Kuivan tilan keskusjärjestelmä NorLine 800 NorLine 800 KUIVAN TILAN KESKUSJÄRJESTELMÄ 2 NorLine 800 Kuivan tilan keskusjärjestelmä Sisällysluettelo Aihe Sivu Sisällysluettelo 2 Yleiskuvaus 2-3 NorLine

Lisätiedot

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut

TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP / WP4, Teräsrakentamiseen liittyvät mallidokumentit ja niiden sisältö sekä vastuut TEP-Teräsrakentamisen eurooppalaiset pelisäännöt TEP / WP4, Sisältö Yleistä Piirustukset Luettelot Tekniset eritelmät

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel

Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel SÄHKÖTYÖSELITYS Sonkajärven kunta Vanhusten palvelukeskus Tuulikannel Sonkajärvi 20.02.2015 SISÄLLYSLUETTELO A KOHDETIEDOT...4 A.0 Rakennuskohde ja sen sijainti...4 A.0.1 Rakennuskohteen yksikkötiedot...4

Lisätiedot

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.

1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen

Lisätiedot

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS

Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Taito 2, Älysali SÄHKÖSELOSTUS Puhelin 020 7622 854 Sivu 2 Sisällysluettelo A KIINTEISTÖHALLINTO... 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 4 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 4 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 4 A11

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Urakkalaskentaa varten

Urakkalaskentaa varten 5670-390-55 Urakkalaskentaa varten City-wc Nuoriso- ja toimintapuisto SÄHKÖTYÖSELOSTUS Viite Versio Pvm 28.11.2014 Hyväksynyt Tarkistanut Jarmo Valen Kirjoittanut Keni Peltonen Ramboll Finland Oy Säterinkatu

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT LIEKE SUUNNITTELU OY SÄHKÖSELOSTUS Pohjolankatu 30 30.6.2016 87100 KAJAANI puh. 08-625 605 1 TULIKIVI OYJ, SUOMUSSALMEN TEHDAS SAARIKYLÄNTIE 26A 89920 RUHTINANSALMI (TYÖ N:O 2646) H H 0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU-

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

Yhteiset kokoukset ja toimitukset

Yhteiset kokoukset ja toimitukset Yhteiset kokoukset ja toimitukset Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Työmaakokoukset Työmaakokouksen tarkoituksena on luoda kontakti osapuolten kesken todeta työmaan tuotannon tila tutkia onnistuneen lopputuloksen

Lisätiedot

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ

110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV)

Lisätiedot

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon

Savunpoistokattoluukun asennus kattoon Käkeläntie 41 FIN-16300 ORIMATTILA Tel. +358 3 544 3100 Fax. +358 3 544 3160 Asennusohje pdfmuodossa Säästä tämä ohje myöhempää koelaukaisua ja huoltoa varten Savunpoistoluukku voidaan asentaa täysin vaakasuoraan

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta. Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009)

Turvallisuusasiakirja. (VNa 205/2009) Turvallisuusasiakirja (VNa 205/2009) Liikennevirasto Turvallisuusasiakirja, tie-, rata- ja vesiväylähankkeet, versio 20.8.2014 Seuraavia yhteystietoja käytetään vakavissa onnettomuustapauksissa: Yleinen

Lisätiedot

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI

KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu HELSINKI Sähkö- ja telesuunnittelu Himmanen Oy Beckerintie 5A1 00410 Helsinki Puhelin: 0500 421309 KUMPULAN SIIRTOLAPUUTARHA Kalervonkatu 00610 HELSINKI ALUESÄHKÖISTYS HANKESUUNNITELMA 22.06.2016 Sähkö- ja Telesuunnittelu

Lisätiedot

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus

Muutokset. Sisällysluettelo 2 (8) KÄYTTÖSUUNNITELMA. Opastinportaali 28.7.2014 Dnro 3597/090/2014. Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus 2 (8) Muutokset Kohta Muutettu (pvm) Kuvaus Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖTARKOITUS... 3 1.1 Rakennetyyppikohtaiset erityispiirteet... 4 1.2 Käyttö ja sijoittelu... 4 2 OPASTINPORTAALIN KÄYTTÖTURVALLISUUS...

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi. SKT P27805 701 Tiedosto Osmontie 34, PL 950 00601 Helsinki Puh. 0104090 www.fcg.fi Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero SKT P27805 701 Tiedosto Muutos Päiväys Suunn./Piirt. N. Kivioja Pääsuunn. Tarkastaja J. Korhonen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5)

Urakkatarjouspyyntö Vaarankyläntie 7 88300 Paltamo 1(5) 88300 Paltamo 1(5) 1. TAUSTA Palamon kunta rakennuttaa uutta ja saneeraa olemassa olevaa kaukolämpöverkostoa kesän 2016 aikana lämmönjakelu alueellaan. Kaukolämmön piiriin liitetään kaksi uutta asiakasta.

Lisätiedot

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Ilmansuodattimet Tyyppihyväksyntäohjeet 2008 Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo.

SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ. A.1 Kohde. A.2 Lisä- ja muutostyöt. Sivu 1/6. Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Sivu 1/6 Tarjous jätettävä rakennuttajalle viimeistään /.2015 klo. Tarjouksen antaja SÄHKÖURAKKATARJOUS A YLEISTÄ A.1 Kohde Vanhustenpalvelukeskus Tuulikannel Taivallahdentie 4B, 74300 Sonkajärvi A.2 Lisä-

Lisätiedot

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET

OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET OHJE v1.1 Julkinen MAANRAKENNUSTYÖT JA TELEOPERAATTOREIDEN TIETOLIIKENNELAITTEET 2 1. YLEISTÄ Tämä ohje on teleoperaattoreiden (dna, Elisa, Finnet ja Sonera) yhteistyössä laatima ja sen tarkoituksena on

Lisätiedot

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA

SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1 (5) SOPIMUS KLAUKKALAN VANHUSTENTALON LIIKUNTASALIN KUNTOSALILAITTEIDEN HANKINNASTA 1. Osapuolet ja yhteyshenkilöt Tilaaja: Tilaajan yhteyshenkilö Toimittaja: Y-tunnus: Toimittajan yhteyshenkilö 2. Sovellettavat

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely

Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft

Lisätiedot

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta.

2. Pyydä tarvittaessa kaapelin sijainnin varmistamiseksi kaapelinäyttö Turku Energiasta. 1.9.2011 HSa OHJEITA KAIVAJILLE 1. Selvitä kaapeleiden sijainti hyvissä ajoin etukäteen ja hanki ajan tasalla oleva kartta kaupungin johtokarttapalvelusta. Kartta saa olla enintään 2 viikkoa vanha. 2.

Lisätiedot

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014

Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Kuuluvuutta sisätiloihin seminaari 26.8.2014 Viranomaisverkkojen tarpeet Harri Hilden Virveverkko Oy Suomen Erillisverkot -konserni Konsernin emoyhtiö Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan

Lisätiedot

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka

LUONNOS. Pyhäjoen kunta,aatosvainion alueen kunnallistekniikan maanrakennusurakka toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje

Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Vrs 3.0 Pienkiinteistön valokuiturakentamisen ohje Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n valokuituliittymän toimitus kiinteistöön KSVV Oy toimittaa ja asentaa valokuituliittymän asiakkaalle käyttövalmiiksi.

Lisätiedot

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen

Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä

Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä Ajankohtaista terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevasta lainsäädännöstä To Be or Well Be V, Lasaretti, Oulu, 27.9.2011 ylitarkastaja Jari Knuuttila 1 Valviran organisaatio Terveydenhuollon laitteiden

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS

SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS SVENSKA SKOLCENTRUM, GRANKULLA LIIKUNTASALIN JA KUNTOSALIN PERUSKORJAUS SÄHKÖTYÖTAPASELOSTUS Muutostyö Asiakirja nro SÄH 0100 Projekti n:o 06340.P019 Viimeisin muutos Laadittu 03.03.2017 Laatija POi Tark./Hyv.

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF

ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF ASENNUS JA LIITÄNNÄT, NÄYTTÖTAULU EFI-TAF YLEISTÄ Digitaalinen näyttötaulu on elektroninen alusta, joka korvaa paperille merkityt tiedot kerrostalojen auloissa. Kolme : - Kaksi mallia asennettavaksi sisälle:

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki

Lisätiedot

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160

117 vj M 160 s jv M 160 v M 160 117 vj M 160 jv M 160 sv M 160 Vattenfall Verkko Oy 10407526 Avux Maastosuunittelu ID Xpower 6JAN107709A10 TYÖKOHTAINEN TYÖSELOSTUS KOHDE: Kenttävahdintie Tervakoski Janakkala VATTENFALL VERKKO OY

Lisätiedot