VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta"

Transkriptio

1 VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy

2 Sisällys Esitiedot... 1 Toimivuusvaatimukset Tievalaistus Valaistuksen riittävyys Valonheijastuvuus Pylväiden törmäysturvallisuus... 1 Tekniset vaatimukset Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Maakaapelirakenteet Valaistusrakenteet Valaistusrakenteiden rakentaminen ja asentaminen Valmis valaistusrakenne Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Valaisinpylväät Valaisimet Tie- ja katuvalaisimet Lamput Sähkönjakolaitteet Valaistuksen maakaapelit Valaistuksen maakaapelien asennusalusta Pylväiden sisäiset kaapelointi- ja kytkentätyöt Valaistusrakenteiden maadoitukset Valaistuksen keskukset Valaistuksen ohjaus... 5

3 1 Esitiedot Tilaaja: Rakennuskohde: Valaistussuunnitelma: Jakeluverkonhaltija: ELY-Keskus Ilottulan maantien parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta LiCon-AT Oy Hämeenkatu HYVINKÄÄ puh Lappeenrannan Energia Oy Toimivuusvaatimukset Työssä on noudatettava Infra RYL2006 ohjeita ja vaatimuksia. Tässä asiakirjassa on esitetty hankekohtaiset tarkennukset ja poikkeamat Infra RYL2006 vaatimuksiin. Alueella voi olla eri operaattoreiden kaapeleita. Suunnitelmakarttaan ei ole merkitty olemassa olevien kaapelien sijaintia. Ennen kaivamisen aloitusta on urakoitsijan varmistettava kaivualueella olevien kaapeleiden tarkka sijainti ja hankittava kaivulupa Tievalaistus Valaistuksen riittävyys Valaistusluokka tulee olla maantiellä AL4b. Tiehallinnon tievalaistuksen suunnitteluohjeesta poiketaan siten, että tasaisuudet U o ja U l ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella. Valonlajina käytetään suurpainenatriuminlamppuja. Kaikki valaistusluokkien vaatimukset täyttyvät suunnitelman mukaisesti toteutetuilla ratkaisuilla. Valaistuslaskennassa on käytetty valmistajan laskentaohjelmassa valittavia valonjakotiedostoja. Jos urakoitsija esittää vastaavia tuotteita käyttöön tulee hänen osoittaa valaistuslaskelmin, että kaikki valaistusvaatimukset täyttyvät ratkaisussa sekä hyväksyttää muutokset tilaajalla Valonheijastuvuus Valaistuslaskelmissa päällysteen heijastuvuus arvot ovat CIE R2 ja W Pylväiden törmäysturvallisuus Maantiellä tulee käyttää HE3 luokan metallipylväitä.

4 2 Tekniset vaatimukset Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat rakenteet Poistettavat rakenteet Valaistus uusitaan suunnitelmakarttojen mukaisesti ja uusittavalta osuudelta poistetaan kaikki nykyiset valaistusasennukset, nykyinen valaistuskeskus UVK5012 mukaan lukien sekä huomioiden yhteiskäyttöpylväiden tarpeet. Purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi. Urakoitsija on velvollinen ennen tarjouksen jättämistä katselmoimaan purettavan materiaalin. Urakoitsijan tulee esittää purku- ja turvallisuussuunnitelma ennen töiden aloittamista Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät Tämän suunnitelman mukaisen hankinnan tulee käsittää kaikki työt, tarvikkeet ja laitteet sekä palvelut, jotka tarvitaan hankkeen suunnitelma-asiakirjoissa esitetyn työn saattamiseksi viimeisteltyyn käyttökuntoon. Työn tulee niiltä osin kuin tässä asiakirjassa ei ole erikseen mainittu täyttää InfraRYL2006, Infra- rakentamisen yleiset laatuvaatimukset sekä tekovuonna voimassa olevien SFS sarjan standardien vaatimukset. Työssä tulee noudattaa voimassaolevaa sähkölainsäädäntöä. Määrälaskenta on suoritettu vain pääsuoritteiden osalta. Kaikki muut rakentamisen vaatimat työt sisältyvät näihin pääsuoritteisiin Maakaapelirakenteet Tievalaistuskeskus UVK5012:n ryhmien syöttökaapelina käytetään AMCMK 3x35Al+16CuS maakaapelia. Urakoitsija asentaa ja kytkee liittymiskaapelit (AXMK 4x25) keskuksen puoleisen pään ja verkonhaltija verkon puoleisen pään. Urakoitsijan tulee selvittää verkonhaltijalta liittymäpisteen raja Valaistusrakenteet Valaistuksen suunnittelu on tehty kartta-aineiston päällä siten, että suunnitelmakartta ei ole täysin mittatarkka, joten pylväiden sijainnille ei ole määritetty koordinaattitietoa. Pylväiden sijainti on annettu karttatarkkuudella paalulukemina ja pylväiden välisinä etäisyyksinä sekä etäisyytenä ajoradan reunaviivasta Valaistusrakenteiden rakentaminen ja asentaminen Rakentamisen aikana on seurattava, että suunnitelma-asiakirjojen mukaiset sijainnit eivät ole ristiriidassa SFS EN sarjan standardien etäisyysarvojen tai muiden määräysten kanssa eikä pylvästä pystytetä rummun, liittymän tai muun vastaavan esteen kohdalle.

5 Valmis valaistusrakenne Loppupiirustukset Urakoitsija toimittaa työn loppupiirustukset viimeistään vastaanottotarkastuksessa tilaajalle. Loppupiirustuksia tulee toimittaa 4-sarjaa paperikopioita kansiossa ja sähköisessä muodossa (CD/DVD: dwg, xls, doc). Piirustuksiin liitetään seuraavat asiakirjat: kartat, joihin on merkitty tie- ja katuvalaistuslaitteet, maakaapelit ja ilmajohdot ryhmämerkintöineen kaapeleiden reitit ja alitusputket 0,1m:n tarkkuudella siltojen putkitus- ja sähköpiirustukset sekä piirustukset erikoisratkaisuista keskuksien pää- ja mahdolliset piirikaaviot muiden kohtien loppupiirustukset, jotka asennustöiden tekijä laatii Urakoitsija suorittaa tarkemittaukset pylväspaikoista sekä kaapelireiteistä. Dokumentointi tulee sitoa KKJ3 koordinaatistoon ja N60 korkeusjärjestelmään. Loppupiirustuksiin liitetään lisäksi valokuvat kaikista keskuksista: kuva keskuksesta n 5 m:n etäisyydeltä edestä sekä tieltä kuva keskuksen ovet avattuina Laiterekisterin päivitystä varten loppupiirustuksiin liitetään Excel-taulukkona keskus ja pylväskohtaiset tiedot: keskuksen tierekisteriosoite ja xy-koordinaatti pylvään sijainti tien poikkileikkauksessa kaapelointitapa ja tyyppi valaisimen tyyppi ja valmistaja lampputyyppi Laatukansio Laatukansion sisältämät asiakirjat: valaistusteknisten ominaisuuksien mittauspöytäkirjat oikosulku- ja jännitehäviölaskelmat maadoituksen mittauspöytäkirjat käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja tarvikeluettelo pylväs- ja jalustaluettelo Valaistusrakenteen vaatimustenmukaisuuden osoittaminen Sähkötekniset tarkastukset Valaistuksen vaatimustenmukaisuuden tulee olla viranomaisten ja tilaajan vaatimusten mukainen. Urakoitsija sopii tilaajan kanssa vastaanottotarkastuksen kaksi viikkoa ennen tarkastusta. Tarkastuksessa toimitettavat mittauspöytäkirjat: keskuksen ryhmäkohtaiset mitatut kuormitusvirrat oikosulkuvirtojen ja jännitehäviöiden mittaukset ryhmien päistä eristysvastusmittaukset PE- ja PEN-johtimien jatkuvuuden mittaukset käyttöönottotarkastus

6 Mittauspöytäkirjat luovutetaan tilaajalle ja liitetään laatukansioon. Tarkastuksista tulee luovuttaa pöytäkirja tilaajalle ja suunnitelmapiirustukset on päivitettävä asennuksia vastaaviksi ja leimattava loppupiirustukseksi. Sähköteknisten mittausten lisäksi urakoitsijan on suoritettava kolmannen osapuolen tekemä valaistustekninen mittaus, jos asennuksen lopputulos poikkeaa suunnitelma-asiakirjoista. Mittauspöytäkirja tulee dokumentoida laatukansioon Valaisinpylväät Uusien pylväiden tulee olla luokan HE3 törmäysturvallisia metallipylväitä. Pylväiden tyypit ja mitat ovat esitelty pylväs-, jalusta- ja ryhmitysluettelossa R9-6-1 ja tarvikeluettelossa R Urakoitsija on velvollinen mittaamaan kaikkien asentamiensa pylväiden x/y koordinaatit ja kirjaamaan ne loppupiirustusdokumentteihin Valaisimet Valaisintyypit ja määrät ovat esitetty valaisinluettelossa R Jos suunnitelma-asiakirjojen mukaisista valaisintyypeistä rakennusvaiheessa poiketaan, on urakoitsijan hyväksyttävä muutokset tilaajalla tai tilaajan edustajalla, ennen töiden aloittamista. Hyväksynnän yhteydessä on esitettävä valaistus- ja elinkaarilaskelmat sekä lisäksi on suoritettava kolmannen osapuolen tekemä valaistusmittaus toteutuneesta rakenteesta Tie- ja katuvalaisimet Tievalaistuksessa käytetään metallivaippaisia valaisimia varustettuna huoltokytkimellä, joiden kotelointiluokka on vähintään IP6x. Tievalaisimien optiikan säädöt on esitetty Pylväs-, jalusta ja ryhmitysluettelossa R9-6-1 ja Valaisinluettelossa R Urakoitsijan tulee säätää optiikan asennot suunnitelmien mukaisiksi Lamput Käytettävien lamppujen tyypit ja minimiarvovaatimukset ovat esitetty valaisinluettelossa R Sähkönjakolaitteet Kaapelityypit ja -reitit on esitetty suunnitelmakartoilla R9-3-1, R9-3-2 ja R Valaistuksen maakaapelit Kaapelityyppinä tulee käyttää AMCMK kaapeleita. Kaapelit tulee asentaa ja kytkeä suunnitelmakarttojen R9-3-1, R9-3-2 ja R9-3-3 mukaisesti. Valaisimien vaiheistus on esitetty suunnitelmakartoilla R9-3-1, R9-3-2 ja R9-3-3 ja pylväs-, jalusta- ja ryhmitysluettelossa R9-6-1.

7 Valaistuksen maakaapelien asennusalusta Maassa olevan kaapelin yläpuolelle noin 0,3 m:n syvyydelle maan pinnasta, asetetaan varoitusnauha osoittamaan kaapelin sijaintia maata kaivettaessa. Maakaapelit asennetaan muovisiin B-luokan TEL MP 110 putkiin pitkittäisosuuksilla ja alituksissa käytetään A-luokan putkea. Suojaputket lasketaan 70 cm:n syvyyteen Pylväiden sisäiset kaapelointi- ja kytkentätyöt Maakaapelit tulee päättää kutistemuovipäätteellä Valaistusrakenteiden maadoitukset Käyttömaadoitukset asennetaan suunnitelmakarttojen R9-3-1, R9-3-2 ja R9-3-3 ja pylväs-, jalusta- ja ryhmitysluettelon R9-6-1 osoittamille paikoille Cu 16 mm 2 kupariköysillä maadoitusehtojen mukaisesti. Keskuksille asennettavat kuluttajamaadoitukset kuuluvat urakkaan Valaistuksen keskukset Uusi tievalokeskus UVK5012 asennetaan teräsjalustaiseen katujakokaappiin. Kaapin sijainti esitetään suunnitelmakartalla R Keskuksen paikka tulee hyväksyttää tilaajalla. Keskuksen jalkaosassa käytetään kevytsoratäyttöä, kosteus- ja routaeristeeksi. Liittymäkaapelin asentaminen materiaaleineen ja ojan kaivuineen kuuluu urakoitsijalle. Liittymäkaapeli tulee mahdollisuuksien mukaan kaivaa samaan ojaan valaistuskaapeleiden kanssa. Kaapeli tulee suojata muoviputkella kokomatkalta Valaistuksen ohjaus Valaistus liitetään Lappeenrannan kaupungin katuvalaistusverkkoon. Hyvinkäällä Matleena Sirkiä LiCon-AT Oy